Page 28

~

~

~~~&ın~----------------------------

-

ULUSLARARA$1 KARA

••

haritasına gözatıldığında

ünya Anadolu D ile

Yarımadası ' nın

Avrupa bir

Ortadoğu arasında doğal köprü oluşturduğu hemen

farkedilecektir. Yüzyıllardır siyasi ve coğrafi konumu ile dünya ticaret yollarının kesişme noktası olan Anadolu Yarımadası, bugün modern karayolları , deniz ve karayollarını kolaylıkla birleştirebilme özelliği ile doğu ve batı pazarıarını birbirlerine bağlayan doğal bir köprü haline gelmiştir.

Türkiye'de karayolu taşımacılığı için zaten varolan coğrafi ve ekonomik güdüler, devlet tarafından sağlanan teşvikler ve Türk yatırımcısının bu olanakları iyi değerlendirmesi ile birleşince , 1960'1arda doğuşunu gerçekleştiren sektör, bugün Avrupa ve ortadoğu'nun en güçlü TIR filosunu oluşturmuştur. Türkiye'de Uluslararası

yük kadar % 90'ı aşan bir oranda deniz yoluyla yapılırken, ülkemizin 24 Ağustos 1965'te Birleşmiş Milletler'ce önerilen TIR konvansiyonuna iştiraki, bilahere 1969 yılında Dünya Bankası kredilerinden yararıanarak 140 çekici ve treyıer ithal edilmesi bu dengeyi değiştirmeye taşımacılığı 1960'1ı yıllara

başlamıştır.

1970'1erin başında 7-8 şirketi bünyesinde bulunduran 400 araçlık Türk TIR Filosu , 1973-1977 yılları arasında uygulanan teşvik tedbirleri ile gelişmesini sürdürmüş, 1980 yılında 10.000'i aşkın Avrupa seteri gerçekleştiren , 200 şirket ve 4000 araçlık bir güç haline gelmiştir . 1980 yılı , Türk ekonomisinde ve ona bağlı olarak karayolu taşımacılığında bir dönüm noktasıdır. Sözkonusu yılda devletin tekrar sağladığı yeni bir dizi teşvik tedbiri, Türkiye'nin kalkınma hamlesinde radikal bir yöntem değişimi ile birleşmiş, tüm dünya ekonomilerinde korumacı tedbirlerin yeniden gündeme geldiği bir dönemde Türkiye dış ticaretin kalkınmadaki önemini kavramış, benimsediği Liberal ekonomik politakalar doğrultusunda gümrük duvarıarını araıamış ve Uluslararası ticareti yavaşlatıcı bürokratik uygulamaları reforme etmiştir.

TAŞIMACILIÖINDA ÖNEMLi BiR GÜÇ: Saffet Ulusoy -~Uluslarar<iSI

Na liyeciler Derne\)i

Başkanı)

1986 12  
1986 12  
Advertisement