Page 17

ÇOCUK VE RESiM uzun bir süre önce kaybettiğimiz ünlü sanatçt Bedri Rahmi Eyüpoğlu, çocuk resimlerini bir başka açtdan ele almtştt.

~

ocukların dünyasına girmek, öyle

pek kolay bir iş değildir. Onların mbaşka bir dünyası vardır . Bu dünyanın içinde kendilerince yaratır , dururıar. Hele o minicik elierin çizdiği resimler ... Çoğumuz bu resimlere, bakar bakar da bir anlam cıkarmak isteriz. Çoğu zaman resmin neyi ifade ettiğini bilemeviz. sorduğumuzda da, hiç aklımıza gelmeyen bir cevap alırız . Bugün ülkemizde sanat alanında önemli bir gelişme var. Birbiri ardına açılan sanat galerileri ve özel kurslar çocuklara, gençlere daha çok imkanlar hazırlıyor . Bu yüzden çocuklaramız , eskiden olduğu gibi yalnız değiller. Eğer bir küçük resme ilgi duyuyor ve durmadan çiziyorsa , onu yönlendirecek, resim konusunda bilgilendirecek, kuruluşlar, sanatçılar var. Oysa, yıllar öncesi hiç de böyle değildi. imkanlar son derece kısıtlıydı. işte o tarihlerde neler olup bittiğini ve şartıarın ne olduğunu , merhum Bedri Rahmi Eyüpoğlu bir yazısında şöyle anlatıyor:

" Yıl 1974, küçük çocuğa Ankara'da Devlet Güzel sanatlar Galerisi'nin en sevimli, en verimli, en civcivli köşesinde rastııvoruz . Dörtbuçuk yaşında, karabiber. şirin mi şirin bir oğlan . · Adın ne senin? .Ap Babası Albaymış , düzeltiyor " Adı Alp" diyor. Ekliyor, günde 15 tane yapıyor bu resimlerden .. Kulunuz bu resimleri kaptığım gibi, üstün zekalı çocukları değerıendiren komisyona sundum. Komisyonda üç ressamdık . ötekiler müzik hocaıarıydı. Bundan 25 yıl önce "idil Kanunu " diye anılan 6660 numaralı kanun , olağanüstü yetenekli çocuklaramıza peri masalı gibi olanaklar sağlıyordu . Bu kanundan vararıanan çocuklarımız anaıarı , babaları , hatta kardeşleriyle birlikte Avrupa'ya

gönderiliyorıardı. Alp ' ın resimlerini komisyona şöyle sundum:

-Size eşine az rastlanır bir demet getirdim. Alp 4.5 yaşında . Bu çocuğu Avrupa'ya gönderelim diye getirmedim . Bu eşine az rastlanır bir demettir. çocuğu değil bu demeti değerlendirelim . Devletin bu konuda parası varsa , bu çocuğun bütün resimlerini renkli basaıım , dünyaya dağıtaıım. Biz yere düşen ekmeği öpüp başına kovan bir milletiz. Biz kadir, kıvmet biliriz. Günümüzün açlıkla cebelleşen Hindistan · ı çocuk resimleriyle dolu renkli kitaplar basıyor . Biz de bu yavrunun işlerini gücümüz vetfiğince değerlendirelim . Işlerinin böyle bir kitapta toplanması vavruva bir bilinç sağlarsa, bu çalışma sevincini sürdürürse, ne mutlu bize.

Komisyondaki

ressamıarımız şöyle

konuştular:

- Hemen, hemen bütün çocuklar 5-10 yaş arasında böyle resimler yapıyorlar . Eğer ille de çocuk resimlerinden bir kitap basılacaksa , bütün Anadolu taranmaıı, gelen işler komisyona havaıe

edilmeli. ve Alp'in cennet gibi resimlerini toplamak bana düştü ... Bütün bu vazıvı neden kaleme alıyorum . Bu eı değmemiş bir ormanda yetişen görülmemiş bir çiçek, duyuımamış bir böcek, su katıımamış bir köçek değildi. Bu her allah ' ın günü her vumurcağın karaıavacağı bir şeydi. Ressam 1 arkadaşıara göre benim teıaşım versizdi. ~mma velakin kazın ayağı öyle değil. oteki konuları bilmem ama, çocuk resimleri konusunda arkadaşlar otobüsü kaçırmışıardı. Her ikisinin tuttuğu yolda çocuktan , çocuksudan eser yoktu . Çocuksu son elli vıı içinde yalnız resim sanatına değil , gözle tadılan bütün sanatıara damgasını basmış bir gerçektir. Ama burada çocuk resmiyle , çocuksuyu avıraıım . çocuk çocuğun kendisi , Resim yapar, ama çocuksuyu büyükler bile bile yapar. Çocuk resimleriyle , çocuksuyu ayrı ayrı değil bir çift ikiz kardeş gibi izleyelim. çocuk resimleri ve çocuksu dünya yaşında .. .

1986 12  
1986 12  
Advertisement