Page 14

K8YAK SEZONU GELDi, .AÖLAR ŞENLE Di. .. K1Ş

avıarının

gelmesiyle birlikt , kayak sporuna

meraklılar karlı dağların

yolunu tuttular. Ülkemizde ancak birkaç merkezde yapılabilen kayak sporu, gerek Balkan ülkelerinde, gerekse Avrupa'da daha yaygın bir şekilde yapılabiliyor. Herşeyden

önce iyi organize edilmiş tesisiere gerek duyulan bu spor ve eğlence merkezlerinde, hem profesvoneller, hem de amatör kavakçılar için başta gelen gl.ivenliktir. Ülkemizde, Erzurum, Bolu ve Uludağ gibi yörelerde kayak yapan sporcular, geçen yıllara göre daha iYi şartıara kavuşmu$

durumdalar. Buna rağmen, Türkiye'nin bu konuda çok eksiği bulunuyor. Kayak sporunun bir özelliği de, pahalı bir spor olmasıdır . Pahalılık bir yanda tesislerden , diğer

yanda ise kavakçıların malzemesinden gelmektedir. Günümüzde, çocukların da teşvik edildiği kayak sporuna başlarken tedarik edilmesi gereken giyim-kuşam ve kayak takımları , en basitinden 350 bin liranın üzerine çıkıyor. Eğer dünyanın tanınmış kayak takımlarından bir set kuruıacaksa, o zaman bu rakam milyonu aşıyor .

Son

yıllarda

çok

sayıda

insanın kavakçılığa merak sarmasıvıa , yabancılarda çok önceden gelişen kayak kıyafeti modası , bizde de ayrı bir uğraş haline dönüştü . Birçok kurulu ş , yalnız kar ve kayak kıyafeti üretmeye ba şl a d ı. Kısaca , kayak sporu kesesine ve yüreğ i ne güvenenler için kı ş ayıarında vazgeçilmez bir ı-ıevecan fırtınası. ..

1986 12  
1986 12  
Advertisement