Page 12

••

O

nceki y1/larda Sultanahmet Meydam'nda düzenlenen "Ses ve lş1k Gösterisi" ile başlayan, tarihi yerleri IŞiklarıdlfma, şimdi

istanbul'da yaygmlaştmld1.

Yeni uygulamayla istanbul'daki birçok tarihi eser geceleri IŞiklandmllvor.

Kente ayn bir güzellik kat11lrken, gece baklld1ğmda tarihi yerler birer plflanta gibi IŞI/, IŞI! parllyor. Özellikle, kenti ilk kez ziyaret eden yabanci turistler için ayn bir ilgi kaynaği olan bu yeni uygulama, daha yay_gmlaştmlacak.

saytamiZI spsteyen fotoğraflarda Istanbul'un çeşitli gece görüntüleri

yer allyor.

1986 12  
1986 12  
Advertisement