Page 1


dış uçuş noktaları haritası 20

batı

boy lam

TORK HA~ VOLlARI TURKISH AIRL I

ES K

D

u

e

e

n

y

z

\ /

<oo

sıoo

~

E...

..... bur.

..."i

3050

••

'ı;

\

0

ll

(

d 1.

ll

- E:(} Minorka 8

T 32'-0

ayorka D

" 2000

A

2900

/(

n


international network system THY UÇAK TiPLERi VE ÖZELLiKLERi TYPE AND CONFIGURATION OF AIRCRAFT

f : Azami

F-28

DC-9

B-727 2F2

A-310

19.958 kg .

24.483 kg .

48.989 kg.

86.409 kg.

142.000 kg .

195.048 kg.

Kalkış Agtrlıgı

( M aıci m um Yakıt

AIRBUS

DA SH - 7

Take of Weight)

· DC-10110

Kapasitesi Capaclty)

4536 kg.

7620 kg.

11 .180 kg.

24.688 kg.

43.450 kg .

66.138 kg.

Motor Gücü (Englne Thrust}

1120 s hp

9850 lb.

14.500 lb.

15.500 lb.

50.000 lb.

39.000 lb.

Azami M enzll (Maximum Ra nge)

2220 km.

1887 km.

2405 km.

3518 km.

5560 km .

5550 km.

25.000 ff.

35.000 fl.

35.000 fl .

42000 fl.

(Maximum Speed)

440 km/h

825 km/h

870 km/ h

900 km/h

929 km/h

980 km/h

Normal Seyir Sürat! (Normal Cru ise Speed)

370 km/ h

630 km/ h

796 km/h

862 km/h

662 km/h

875 km/h

50

65

111/ 11 5

167

210

345

(Fue ı

Azami

Uçu ş Tavanı

(Maximum Ceillng)

4 1.000 tt.

42000 lt.

'•

Azami SUrat

Kolluk Adedi (Seating Capacity)

Flloda Mevcut Adet (Number of Aircraft s)

-

TARiFELi UÇUŞLAR (Scheduled Flights) ÖZEL iNDiRiMLI işçi SEFERLERi (Charter Flights) :..

zooo

d

n ·

'"""

4070

N

4404

e

ll

zzı.O

i


Marl~oro 谋oo 路s


iÇiNDEKILER/CONTENTS

a l l '.,.

,.'")1

~

Aralık/December'85 Yıl:

3

Sayı:

32

Türk Hava Y_ollart Adma Sahibi (Publisher) Yılmaz Oral Yaz1 işleri Müdürü (Managing Editor) Uçal Dalgıç Genel Yaym Damşmam (Consultant Editor in Chief) Koray Güney Yaym Kurulu (Publishing Board) Emre Betin, Engin Öktemer. Çetin Özbey, Tuncer Gürsel Yurtiçi Haberler (News From Home) Türk Haberler Ajansı , A.A YurtdiŞI Haberler (News From Abroad) ABC Ajansı, C.amera Press, Media Press, Image Press, Shotting Star · Fotoğraf

(Photography) Nihat Gömleksiz, Sedat Tuna , Şemsi Güner THY Reklam Müdürlüğü Arşivi Grafik (Grapl}ists) Genajans 1 Ilgi A.Ş. 1 Duygu Tamer Yap1m (Edited By) ilgi T!Jnıtım ve Çevre ilişkileri A.Ş./Istanbul Tel: 143 80 85- 86

Reklam Yönetmenliği . (Advertising Representative) Cengiz Yalvaç Genajans Reklamcılık A.Ş. Sok. 19, Taksim/Turkey Tel: 145 07 66- 145 46 90 Dizgi (Type Setting) Genajans Reklamcılık

Osmanlı

A.Ş.

Renk Ayrtml, Filmler ve Baski (Colour Seperation, Filmed and Printed by) Cem Ofset Matbaacı/ık San. A.Ş. istanbul- Turkey Tel: 579 43 13 Yönetim Yeri (Head Office) Türk Hava Yollafi Tanıtma ve Halkla ilişkiler Başkanlığı Cumhuriyet Caddesi 199 - 201 Elmadağ 1 ist. 1 Turkey Tel: 140 21 59

Ayın

Haberleri/New's Of The Month ........................ .... ...... 2 THY'den Haberler ............. .. .... .......................................... .4 News From THY .. : .............................................................6 Turizm Ulaştırma lle Başlar Ve Son Bulur ......................... 8 Tourism Begins And Ends With Transport. ........................ 9 THY'den .......................................................................... 11 From THY ..... ......... .......................................................... 12 Antalya'lı Noel Baba Hollywood'da .............................. 14-15 The Sant? Claus Of Antalya In Hollywood ....................... 16 Karagöz Ilgi Bekliyor ........................................................ 19 The Grape ..... .. ...... ..... ...... ... ...... .. ............................... 20-21 How To Travel In Turkey ................................................. 23 From Olympus To Uludağ ...................................... 24-25-26 Turkey's Most lmportant Mediterranean Port Mersin ... 30-31 Serbest Bölgeler Ve Mersin Serbest Bölgesi. .................. 32 Calendar Of Turkish Festival s ..................................... 34-35 Yabancı Gözüyle Türk Hamamı. ...................................... 37 Turkish Bathing Delight ................................................... 38 Anatelian Stone Carving ............................................ A0-41 Genç Süper işadamları. ............................................. .42-43 Resmin Mozart'ı Bedri Baykam ....................................... .44 Hotel's In Turkey .............................................................46 Selçuk ......................................................................... 48-49 Kadın ............................................................................... 50 The Seven Lakes ................................................... 51-52-53 Eğlencelik .... .. ..... .. ............. .............................................. 54 THY Büro Ve Acentalar ................................................... 55


2

A YlN HABERLERi!NEWS OF THE MONTH

Mountaln Challet on Mt Nlmrod

M

ount Nimrod in the southeastarn province of Adıyaman is one of the wonders of the world with the awe-inspiring gigantic statues at its peak and a breath-taking view. The mountain 's remoteness and the lack of accommodation has meant that in the pası it was a sight visited by only the intrepid . This year, however, a mountain chalet to accommodate tourists has been built by the regional directorate . This will enable visitors to explore the areaat their leisure and relieve the necessity for tiring day trips from the nearest city.

Turistik Hat1ra

..

Eşya Yarışmasi

.

.

"AMAÇ TURKIVE IMAJINI VEREBiLMEK"

Tc

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı işbirliği ile düzen• lenen "Hedlyellk Eşya Yarışması"nda Süer Tangüner'in deriden yapılmış mın­ yatür taviası ile Atıf Atalayer'in Türk motifleri işli eşarb ı mansiyon 'a değer görüldü . e türHediyelik Eşya Sanayiini geliştirmek ,_ ucuz, kaliteli , eşya dizaY.nların_ın , modellerinin v_ lerinin ortaya çıkmasın ı sağlamak , hedıyelık eşya yapımcılarını azendırrnek amacıyla duzenlenen "Turistik Hatıra Eşya Yarışması " na i lişkin görüşlerini aldığımız Kültür ve Turizm Ba· kanlığı Tanıtma ve Pazarlama Genel Müdürü Yelman Emcan şunları söyledi ; . "Bu yıllikini düzenlediğimiz bu yarışma lle Türkiye Imajını en Iyi verebilecek, bir anlamda tanıtımımızı yapacak hediyelik eşyaların ortaya çıkmasını Istedik. Bu yolla gelen Ilginç fikirler ve önerller değerlendirildi. Ne var ki 70 yapıtın katıldığı yarışmada, yarış­ ma şartnamesindeki özelliklere uymayanların elenmesinden sonra yapılan deOerlendirmede yalnızca, iki arkadaşımız mansiyon aldı. Önümüzdeki yıl yineleyeceğimiz yanşma ise cam , deri, tekstil, seramik, tahta gibi ayrı bölümler hallnde olacak."

Resimde Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma ve Pazarlama Genel Md . Yelman Emcan ile istanbul Kültür ve Sanat Vakfı Müdürü Avni Akyol düzenledikleri toplantıda görülü yorlar.

ayor of Avanos, Ali Rıza Karataş , 1ıas an nounced that a unique holiday hote.l carved out of the rock will be bui lt in the district. The project, estimated to cost 1 billion 654 million Turkish lira, has been approved by the Iller Bank and construction will commence in 1986. Mayor Karataş said that the three-story 250 bed hotel would consist of a centerence hall on the first story seating 300 people. Guests at-the hotel will be taken sightseeing in the Cappadylia area by special springed horse carriages. Karataş said that eight shops in the hotel would seli souvenirs of this fascinating regi6n , and that the hotel would be chiselled out of the soft volcanic rock of Erciyes Mountain . The hotel rooms will be circular, and the rock walls will ensure that in the hot summer months the room temperature remins ata steady 17°C, while in the winter the temperature will not drop below 14°C. " Only the window frames and do·

ünyanın en büyük uluslararası üç otel zinciD rinden birisi olan (RAMADA OTELLER GRU-

BU) ile (NET ŞiRKETLER GRUBU) Türkiye 'de otelcilik konusunda birlikte çalışmak üzere " iş­ birliği Anlaşmas ı" imzaladılar .

Bu anlaşmayı takiben Ramada-Net Grubu , istanbul'da ve Türkiye 'nin bazı bölgelerinde uygulayacakları projeler üzerinde çalışmaya

A Rock Hotel Planned in Avanos

M

Ramada ile Net Grubu işbirliği Anlaşmasi imzaladi

başladılar .

ors will be made of wood ," declared Karataş . " The entire structure will otherwise be carved out of rock , eve n the swimming pools. In winter the· se swimming pools will be turned into ice ska· ting rinks ." Karataş said that the project would be launched once the approval of the State Plannig Organisation had been obtained .

1954 yılında kurulan Ramada, bugün yirmi bir ülkede , sayısı 600'ü aşkın ve oda kapasitesi 96 bin olan otelleri ile dünyanın en büyük uluslararası üç otel zincirinden birisidir. Pazardaki değişik talepleri , tek tip bir etelle karşılamanın mümkün olmayacağı bilincinde olan Ramada, otellerini orta, birinci sınıf ve lüks olmak üzere üç değişik sınıfla toplayarak, yepyeni bir görünümis dünya yüzeyine yayıldı.

NEMRUT' A DAGEVi VAPTIRILDl dıyaman'ın

yakınlarında

dünyanın

harik-ası

A len Nemrut Dağı' nda, il Özel idare Müdürlüğü tarafından turistlerin konaklayabilmeleKahta ilçesi

bulunan ve

7.

olarak nitelendiri-

ri için dağevi yaptırıldı. Yetkililerin verdiği bilgiye göre, bölgeye gelen turistlerir:ı daha fazla kalmalarını sağla­ mak ve rahat bir şekilde konaklamaları için Adıyaman ll üzel Idaresi tarafından 100 yataklı olarak yaptırılan dağevi 50 milyon liraya maloldu . Dağevi'nde her türlü konfor bulunuyor. Dağevi, önümüzdeki turizm sezonunda açılacak .


olarak

yaptığ ın ız çalışmalardan sağladığınız tasarrufları

açtıracağınız

BANKAMIZ nezdinde

"Kredi Mektuplu

Döviz Tevdiat Hesabında''

döviz olarak biriktirebilirsiniz ~-~---Bu hesaplar size - - - - - Vergi ve masraf

alınmaksızın

en yüksek döviz gelirini,

Istediğiniz

hesabınızdan

döviz çekebilmenizi,

anda

Herhangibir yere veya

kişiye

döviz havalesi yapabilmenizi, Lirasını,

Cari kurdan

bozduracatınız

h e sabın açılışı , işley i ş i ve sağladığı yararlar hakkında

Bu _...

--

daha

geniş bilgiler aşağıdaki adreslerden

tem in edilebilir. TEMStLCtLtKLERtMtZ ALMANYA ISVIÇRE FRANK~T itT

TE MSILCILlGI

Zl'RIH TEMSILCILlGI

Baselrr Sır 37t VIl 6000 ~· rankfurt t Maln

Clarıdrn Sır 800ı Zurırh

DELITS\Hl.AND

Sl ' ISSE

Tel 1069 1 ı3 90 91 99 (069 1 ı:ı 91 00

Tel

INGILTERE LONDRA TF:MSILCILil.l R t•prı•st • nıaı ll' l' Offıt · ı · 4 ı t 4:i :'>lt•\\ Hrn.ıd sır

ıo2

BOROLARlMIZ

\n

:ıı;

BE RLIN

8:1 4;;

\E\1 YORK TE\!Sil.CII.IGI

ROTTERIJA~I

TE\!SII.!'II.Il.l Sl'hıedaın>t• l ' t • sı

:ıoıı

h"

.>21 H

Rollt'rd . ıın

London

IIOI.l.A\D

Er ı M 1:-.IJ EM; LA\ ll Tt•! 1011 6ı8 31 9:i

Tt•! 10101 14 64 88 1010 1 14 6ı 79 Tt•lt•\ Ronwr \1.2414.1

(O ll 1011

96 08 96

6ı8 :ı:

6ı8

AMERIKA

HOLLANDA

Rı ı ı · nllt•d \.ıııon, l'l .ıl.ı

DÜSSELDORF

Eurnp.ı l'l·ntt.~ r 16 O 1; ıooo Bt•rlın :ıo

4000 Düsseldorf 1

llEl 'TSCHI.A\Il Tl'i 10:101 261 ll 9:1

Tl'i

HAM BURG

(jraf · Adolf -Sıras>t•

DElTSOlLAN!l ;Oılll

38 20 til

HAN NOVE R

"''" York \ Y 10017

Sıt• lndamın

l.uısı • n Sır

Tı·l

ıooo

:ıooo

llF:t'TSliiLA\D

llEl 'TSCHI.A\Il

Tt~

Tt•! 105111 10:ill l

l'

s\

mıı liSı

87 17

12 12 1 682 87 IR

49 llamburg 1 10401 H o :ı 84 1040 1 H .i7 65

45

4 Hanno•·er :ıı :ıı

ı

til 05 61 06

STUTTGART Srhul Sırass;• 7000 Sıullgarı

ıı ı

A

DH'TSCIILAND Tl'i

107111ı9 5 ll :i

MUNC HE N sı raSSl' 4:1 Ladrn 1005

Ka ri

8000 Mtlnrhrn ı DH'TSCIILAND Tl'i 10891 59 84 58 10891 59 84 59


4 THY 'DEN HABERLER

Türk Hava Yolları Pilotları Gerniyeti'nde (TALPA) düzenlenen bir törenle THY camiasına katılan 20 pilota rezetleri takıldı. Diğer yandan , 1983 yılında Türk Hava Yolları'na katılan ve 83. dönem sorumlu kaptanlığa katılan 19 pilotada şi ltieri yerildL Törenlerde THY Yönetim Kurulu Uyeleri Naci Dinçer ve Yüksel Dinçer ile Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür idari ve Mali Yardımcısı Fikret Gümüşdere , Genel Müdür işletme Yardımcısı Kaptan Pilot Vahdettin Gündüz de hazır bulundular ve pilotlara rozet ve şiltlerini dağıttılar. Diğer yandan, TALPA Başkanı Kaptan Pilot Mehmet lşıklı , Metin Çerdik ve Gündüz Çokgez de törende hazır bulundular.

Cumhurbaşkammız, Birleşik

Arap Emirlikleri'ni ve Pakistan' ı Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanım ız Kenan Evren , 11 -14 Kasım 1985 tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri 'ni , Kasım 1985 tarihleri arasında da Pakistan ' ı ziyaret etti. BAE Devlet Başkanı Şeyh Zayed Bin Sultan ' ın konuğu olarak dost Arap ülkesine giden Cumhurbaşkanım ız , Abu Dabi havaalanında resmi

14-16

törenle karşılandı. Daha sonra Pakistan 'a giden Cumhurbaşkanımız Kenan Evren , Devlet Başkanı Ziya Ül Hak tarafından büyük sevgi gösterileriyle karşılandı. Evren kendisini taşıyan Türk Hava Yolları'nın Airbus 310 tipi özel uçağında Suriye, Ürdün ve Suudi Arabistan semalarından geçerlerken , Hafız Esat, Kral Hüseyin ve Kral Fahd 'a dostluk mesajları gönderdi . Bir l eşik Arap Emirlikleri 'nde ve Pakistan'da bulunduğu süre içinde büyük dostluk gösterileriyle karşılanan Cumhurbaşkanımız , Şeyh Zayed ve Ziya Ül Hak ile ülkelerini ilgilendiren konularda yararlı ve yapıcı görüşmeler yaptı. Resimde Cumhurbaşkanımız Kenan Evren , Abu Dabi havaalanında, BAE Devlet Başkanı Şeyh Zayed ile birlikte görülüyor.

r tarafından düzenlenen "En Sessiz

yıl

Düsseldorf Havalimanı

Işletmesi

iniş" ödülünü bu yıl yine Türk Hava Yolları kazandı.

Geçen yıllarda olduğu gibi havalimanına en sessizinişi gerçekleştiren THY pilo.tları, konulan 4.384 DM'Iık ödülü aldılar. Odül, THY'nın Düsseldorf Müdürlüğüne teslim edildi. THY Genel Müdür Iş l etme Yrd. Vahdettin Gündüz " Kazanılan ödül, Türk pilotları­ nın başarısını açıkca ortaya koymuştur . Ayrıca , Ortaklığım ı z ad ın a da onur duyu lacak bir olaydır " dedi .

TALPA dönem başkanı Kaptan Pilot Mehmet IŞIKLI TALPA NEDiR? Türk Hava Yolları Pilotları Cemiyeti , 14.5.1958 yılında kuruldu . Aynı yıiiFALPA (Dünya Pilotlar Cemiyeti)'ne üye oldu. TALPA, kuruluşundan bu yana dünyada geliş­ mekte olan hava ulaştırma sektöründe yerini almakta olan Türk Hava Yolları ' nın uçucu personelinin mesleki, iktisadi ve sosyal faaliyetlerini korumak için kendi mesleği ile ilgili bütün kuruluşlarla, Dünya Pilotlar Derneği ve buna bağlı ayrı ayrı bütün hava yolu dernekleriyle temaslarını sürdürmektedir. TALPA, mensubu bulunduğu milli hava yolumuzda em niyetli bir şekilde taşımacıl ı k hizmetlerini yürütmek için, hava trafiği , meteoroloji ve hava meydanlarının bütün ünitelerinin çağdaş teknolojiye uygun olması olanakla rı nı araştırır . Gerek duyduğunda da bu kesimlerle işbirliği yapar.


,

6 NEWS FROM THY

THY's New Pilots a ceremony organised at the Turkish Airlines Pilots Association (TALPA), At twenty new THY pilots were given !heir rosettes, and nineteen pilots who joined Turkish Airlines in 1983 and were appointed to the rank of captain were given plaques. Members of the THY Board of Directors , Naci Dincer and Yüksel Dincer, Director and Ass istant General Manager ~~ r Administration and Finance Fikret Gümüşdere and Assistant General Manager for Operations First Officer Vahdettin Gündüz presented the rosettes and plaques. TALPA Chairman First Pilot Mehmet lşıklı, Metin Çerdik and Gündüz Çokgez also attended the ceremony.

Turkish President Visits the United Arab Emirates and Pakistan President Kenan Ev;·en paid a state visit to the United Arab Emirates on 11-14 November 1985, and Pakistan on 14-16 November. as the official guest of UAE Head of State Sheikh Zayed Bin Sultan, the president was welcomed to this friendiy Arap nation a ceremony at Abu Dhabi airport. From the Em irates Presic;ient Evren flew to Pakistan , where he was given a warm welcome by Head of State Ziya UI-Haq and greeted by ebuilieni crowds. As Evren flew over Syria, Jordan and Saudi Arabia in a Turkish Ai rlines Ai rbus 310 ai rcraft he received messages of good will from Hafız Esat, King Hussein and King Fahd . Du ring his stay in the United Arab Emirates and Pakistan, Evren was received everywhere with displays of friendly enthusiasm . The p;esident's talks with Sheikh Zayed and Ziya UI-Haq provied beneficial and constructive , and dealt with many bilateral issues with these two nations . In the photograph, President Kenan Evren is seen signing, the book of honour on the aircraft.

THY Wlns Award for Quiestest Landlngs ıgain

Turkish Airlines has won O n C ethe award for the quiestest landings presented annually by Dusseldorf Airport Authority .THY pilots have been holders of this award, which lotals DM4384, for several consecutive years . The award was presented to THY 's Dusseldorf office. THY Assistant General Manager for Operation First Officer Vahdettin Gündüz, said, "This award is clear evidence of the achievements of Turkish pilots , and our corporation is proud to hold it. "

What is TALPA? The Turkish Airlines Pilots Association was founded on 14 May 1958, and the same year became a member of the International Federation of Airline Pilots Associations (IFALPA). Since its in auguration TALPA has been involved in professional, economic and social activities for the benefit of todays the flight personnel of Turkish Airlines, which is part of today expanding world air transport sector, and has forged relations with all related professional organisations , and all airline associations affiliated to IFALPA. TALPA investigates modern technological developmentsin such areas as air traffic , meterorology and airport facilities with the object of ensuring maximum safety, in air services offered by Turkey's national carrier, for whom its members are employed . Where necessary TALPA also cooperates with air transport-related services.


-

,..._

~

~Türkiye'de

ilk (easy apen)

Hemen

-

,r

açın,

hemen için .


8

TURIZM yılmda

ı 98 5 ristler, gerekse bu turistlerin ülgerek ülkemize gelen tu-

bıraktıklan dövizlere ilişkin, sene bayapmış oldu~umuz tahminler artık hemen hemen gerçekleşmiştir. ı985 yılı ilk 8 ayında ülkemize ı milyon 798 bin turist gelmiştir. Bu ı984 yılına oranla

kemizde şında

Mükerrem TAŞÇIOÖLU Kültür ve Turizm

Bakanı

TURIZM . ULAŞTIRMA ILE BAŞLAR VE SON BULUR

o/o3ı 'lik bir artışı ifade etmektedir. İlk 8 aylık dönemdeki turist sayısındaki artış oranına göre yapılacak tahminle tüm sene için 2 milyon 800 bin civannda bir rakam elde ederiz. Sene başmda 1985 yılı sonu itibariyle 2,5-3 milyon arasında turist gelmesini öngörmüştük. Turizm gelirleri de bekledi~imiz sonuca ulaşmıştır. Şöyle ki; 21 çıkış kapısında yurdumuzu terk eden turistlere uygulanan anket sonuçlarına dayanarak yıl sonu itibariyle gelirimizin 1.5 milyar Dolara ulaşaca~ı anlaşılmaktadır. 8 milyar Dolar olaca~ını tahmin etti~imiz ihracatımızın yanında bu gelir o/o ı Tl ik bir oranı gösterir. Her zaman ifade etti~imiz gibi bu olumlu gidişata devam edebilmemiz için turistik yatak kapasitemizi artırmamız gereklidir. Yatak kapasi temiz 15 . ı O . ı 985 tarihi itibariyle 78.868'dir. Aynca 43.663 adet yatak için girişilen teşebbüsler ciddi safhadadır. Şu andaki yatak kapasitesi ile birlikte bu sayı ı22 .531 'dir. Halbuki Beşinci Beş Yıllık Kalkın­ ma Planının 1988 yıl sonu itibariyle öngördü~ü yatak sayısı lOO.OOO'dir. Yani şu andan itibaren yatak kapasitesinde hiç bir artış görülmese bile 1988 yılı sonunda öngörülen yatak sayısına şimdiden ulaşılmıştır . ı988 yılında ise asgari 150.000 yatak kapasitesine ulaşaca~ımızı ümit ediyoruz. Beşinci Beş Yıl­ lık Plan hedefi o/o50 fazlası gerçekleşecektir . Turizmin ülke ekonomisindeki payını daha da artırmak için yatak sayısının hızla artması gerekmektedir. Bu amaçla Türkiye'ye yönelen yatırım istekleri süratle ele alınmakla ve sonuca ba~lanmaktadır. Turizm amaçlı kullanılmak koşuluyla, ilan edilen yerlere, yerli ve yabancı çok sayıda başvuru olmuştur. ı4-22 Nisan ve 8-12 A~stos ı985 tarihlerindeki ilanlara yapılan başvurulardan ı4 tanesi sonuca ba~lanmış ve kendilerine ön izin verilmiştir. Bu yatınmlann sa~layaca~ı toplam yatak kapasitesi 12.652'dir ve en geç bilim yılı ı988'dir . Turizm tesislerine aynlmış ya da turizm tesisi yapılmasında yarar görülen kamu arazilerinin müteşebbislere tahsis edilmesine devam edilecektir. Gerek yerli, gerekse yabancı yatırımcılann yatınm taleplerinin en kısa sürede sonuçlandırılmasına şimdi oldu~u gibi bundan sonra da devam edilecektir. Böylelikle turistik nitelikteki yatak sayısının dolayısıyla Türkiye'ye olan turistik akınının ve bunların bırakacak­ lan döviz miktarlannın artması sa~lanmış olacaktır. Tüm bunlar oluştu~ zaman görülecek ki turizmde, Türkiye de gelişmiş ülkeler arasında yer alacaktır. Daha şimdiden müjdeli haberler basınımız­ da yer almaktadır: 3 Kasım ı985 tarihli Hürriyet Gazetesinde "Turizmde Dünya Şampiyonu Olduk" başlı~ı ile yayınlanan yazı , OECD'nin turizm konusunda yayınladı~ı rapora dayanmaktadır. Büyük şehirlerimizde ve tatil yörelerinde ön izne ba~lanmış teşeb-

büslerle Türkiye bu şamp iyon!u ~ senelerce elden bırakmayacaktır . Turizm, ulaştırma ile başlar ve onunla son bulur. Bunun içindir ki dünya çapında başa­ rılannı kıvançla tesbit etti~imiz Türk Hava Yollannın gelişmesini, çok büyük bir heyecanla takip etmekteyiz. Türk Hava Yollan ile el ele, yurt ekonomisinin daha da ileriye gitmesi için çalışmak tek ve en etkin yoldur. "MAGAZİN" Dergisi, daima belirtti~imiz üzere, gerek şekil, gerekse içerik yönünden çok takdire şayan bir kalite göstermektedir. Turizme hizmeti ayrıca övgüye de~erd i r. Bu hizmeti gerçekleştirenlere teşekkürlerimizi arz ederiz.


TOUR/SM

9

TOURISM BEGINS AND ENDS WITH TRANSPORT Mükerrem

Taşçıo~lu

Minister of Culture and Tourism '1"'\.ı rkish

eamings from

touıism

in 1985 fell

l not far short of the figures projected early in the year. In the first eight months of 1985, 1 million 798 thousand touıis ts visited Turkey, an increase of 31 o/o over 1984. On the basis of these fig ures for the first eight-month period, we may assume that the figure for the whole ye-

ar will be in the region of 2 million 800 thousand. We had projected a total of 2 .5-3 million for 1985. Touıism revenues have attained the expected level, and the result of a survey of tourists departing from Turkey's twenty-one border posts demonstrates that these revenues have reached the ı .5 billion dallar level. When this is compared to an estimated export total of 8 billion dollars , touıism revenues are seen to constitute ı 7o/o of the total. As I have repeated on many occasions, in order to sustain this positive trend, we must increase our touıistic bed capacity, which as of 15 October 1985 is 78.868. Projects which will provide a further 43.663 bed capacity are neaıing completion, and will bıing the total to 122 , 53ı where as the Fifth Five- Year Development Plan envisages a total bed capacity of 100.000 by the end of ı988 . Therefore, even without any further increase, the projected figure for the end of 1988 has already been attained. We hope that by the end of ı 988, the touıistic bed capacity will be at least ı50 . 000 , a 50% increase over the objective of the Fifth Five-Year Plan. In order to increase the share of touıism in the national economy, the bed capacity has to be raised. With this objective in mind, investment proposals are processed rapidly, and a decision reached as soon as possible. Many Turkish and foreign applications have been made for touıistic development projects at locations indicated for this purpose. Fourteen of the projects submitted in response to announcements released on ı4-22 April and 8-12 August 1985 have been approved and permits granted. The total bed capacity to be provided by these projectsis ı2 , 652 , and they are scheduled for completion by 1988 at the la test. The policy of allocating publicly-owned !and for touıistic development to entrepreneurs will be continued. In future too we will continue to process investment projects submitted by Turkish and foreign investors as rapidly as possible. This will ensure an increase in the available touristic accommodation, and which in tum will result in increasing numbers of touıists coming to Turkey. And in higher foreign exchange eamings from the touıism sector. Once this goal is achieved, Turkish touıism will attain the level of the developed countries in this area. Already favourable press reports of achievements in this field are being given coverage. An article entitled "We are World Touıism Champion" published in daily Hürriyet on 3 November 1985, is based on a report on touıism prepared by the OECD. Asa result of the touıism ventures in Turkey' s major cities and holiday resorts, Turkey will not relinquish this lead for many years to come. Touıism begins and ends with transportation. Therefore observing the development

of Turkish Airlines, of whose worldwide achievements we are proud, is a source of great satisfaction. To work hand in hand with Turkish Airlines is the sole effective way of ensuring progress in the Turkish economy. Turkish Airlines Magazine. as I have remarked on many previous occasions, is of admirable quality, both in format and content. Its services to touıism are also praiseworthy, and I offer my thanks to those who contribute to it.


THY 'DEN TÜRK HAVA YOLLARI ' NIN SAYIN YOLCULARI,

.

1Ylleriyle bir yılı daha geride bırakmış bu-

Yılmaz

Oral

Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdür

've kötü günleri, sevinçleri ve üzüntü-

lunuyoruz. Bu vesile ile 1985 yılında Milli Havayolumuzun hizmet ve faaliyetle rindeki gelişmele r e kısaca temas etmek ve sizlere bazı bilgiler vermek istiyoı um . He rşeyden önce 1985 yılı , Tü rk Hava Yolları için vazgeçilmez prensiplerimiz olan emniyet , güvenili rlik , disiplin ve sü r' at ilkelerinin tavizsiz bir biçimde uygulandığ ı bi r yıl olmuş, bütün çalışanla r ın elbi r liği ve gönül be r aberliği içinde program hedefler ine tam bi r başarı ile ulaşılmıştı r. B i l i ndiğ i gibi Or"taklık filosunun , bütün dünyaca yeni teknoloji uçaklar" olarak benimsenen ve büyük rağbet gören Airbus uçakları ile takviyesi öngörülmüş ve bu uçaklardan dördü 1985 yılı içinde fiilen tiloya katılmıştır . Gelecek yılla rda yapılacak yen i teslimlerle uçak tilomuz yepyeni ve daha modern bir yapıya kavuşmuş olacaktı r. Şu anda 29 'u yolcu , 2'si kargo uçağı olmak üzere toplam 31 uçaktan oluşan tilomuzun koltuk arzı, geçtiğimiz yıla oranla % ?'lik bir artış göstererek 4328 koltuğa ulaş­ mıştı r. Buna paralel olarak, taşınan yolcu sayısının yaklaşık 2.7 milyon ile program hedefine ulaşması ve tarifeli dış hat yolcu sayısının % 1O' luk bir a rtışla 1985 sonu itibariyle 1.000.000'1uk rekor düzeye yaklaşa­ cağı tahmin edilmektedi r. Milli Havayolumuz , 1985 yılında da ülkemizin ihracat seferberliğindeki güçlü katkı­ sını sü rdürmüş olup yıl sonunda 35 milyarlık bir karın yanında ülke ekonomisine 260 milyon doların üzerinde bir döviz katkısının gerçekleşmiş olması beklenmektedir. Bu su retle THY , 1985 yılında da hizmet sektöründe ülkemize en fazla döviz kazandı r an ku r uluş olma özelliini sü rdürmüş olacaktı r. Gurur ve sevinçle ifade etmek isterim ki THY , yoğun rekabet ve mücadele zorluğu­ na r ağmen Avrupa Havayolları arasında yüksek performanslı ku ı uluşlaı dan bi ri olmuş , Avrupa yolcu taşımala rı nda büyüme hızı yönünden ilk sı r ala rda yer almıştı r. Tarifeli dış hat sefe rlerindeki gelişmele r , .THY ' n ir. giderek artan karlılığının başta gelen arnili olmaktadı r . Gerek Avrupa ve ge' ekse O r tadoğu ' da mevcut hatla rdaki uçuşların aıttınlması ve yeni hatla rı n açılma­ sıyla uçuş şebekemiz genişletilmektedi r .

Yolcu va Kargo taşımalarında yu rt içinde U z akdoğu dahil yuı1 dışında yü ı ütülen geniş kapsamlı pazar a r aştı r ma çalışmaları 1985 yılı sonu itibariyle tamamlanmış olacaktır. Bu a r aştı r ma ve değe r lendi r me sonuçlarına göre de uçuş şebekemize dahil edilecek yen i ve ver"imli hatlar belirlenecektir . ikr"am hizmetlerimizde ciddi islah çalışma­ la r ına g i dilmiş , yolcularımızın bu konudaki beklentileri doğ rultusunda hizmet arzına yönelin mişti r . Diğer taraftan geçtiğimiz Temmuz ayın-

ve

. rJ

11

dan itibaren Londra ve Cidde hatlarında başiattığımız birinci sınıf (First Class) uygulaması ile ilk üç ayda 1000'i aşkın yolcu taşınmış ve olumlu sonuçlar alınmıştı r. Bu hizmetin genel hizmet kalitesinde giderek · büyük ve olumlu katkıla r sağlayacağı kuş ­ kusuzdu r. Teknik açıdan görülen ilerlemeler" de kayda değe r ölçüdedi r. Fiiomuzdaki tüm uçaklafı n bakım faaliyetleri Faa seıtifikasına sahip teknik bakım tesisler"imizde süıdürül ­ mekte olup , teknik hizmet ihıacı çalışmala ­ rının başarıyla yürütüldüğü ana bakım üssümüzde DC-9 uçaklaıımızın yenilenme projesi der"hal ele alınmış , Air"bus uçakları ­ nın motor r"evizyon projesi de başlatılmıştır Atatür"k Hava Limanı iç hatlar ter minalı ­ nin eski dış hatlar" ter"minaline intikali çalış ­ maları devam etmektedir . Bu pıoıe tamamlandığında, ar"tan istanbul iç hat seferler inin yolcu hizmetler inde önemli bir ıyı ­ l eşti ı" me sağlanması beklenmektedir. Bu arada, yılla rdan beri özlemi duyulan yeni genel yönetim binamızın temeli atılmış olup , 1988 gibi yakın bir gelecekte hizmete açılması planlanan bu eserin tamam lanmasıyla , dağınık yerleşimin mahzurları ve bundan kaynaklanan hizmet aksaklıkları da bertaraf edilmiş olacaktır. Ulusla ra r ası rekabetle sü r' atli , güvenilir ve hizmet kalitesi yüksek bir üretimin zorunlu şartlarından biri haline gelen bilgisayar uygulaması konusunda da çalışmalar yü rütülmüştü r. Elektronik Bilgi Işlem ve Rezervasyon ünitelerimiz, kesintisiz hizmet veren ve en gelişmiş teknik im kanlaila donatılmış Yeşilköy Bilgi işlem Merkezi'ne geçi rilmiş­ tir . Bu çalışmaların sonucu olarak , 1985 Ma rt ' ından itibaren , KLM 'in Amsterdam 'daki merkeze bağımlılığımız sona ermiş ve rezervasyon faaliyetle ri ile ilgili her türlü işlem ve kontrol tamamen oı1aklığımıza intikal etmişti r.

Bütün gelişmiş Havayollarının uyguladık ­ uçak içi magazin yayınımız , " THY Magazin " ile 1985 yılında da başarı ile sü rdü rülmüş olup , bu su retle gerek ülkemizin , gerekse Milli Havayolumuzun yuı1 dışında­ ki tanıtımına katkıda bulunmaya çalışıl­ la rı

maktadır.

Tü rk Hava Yolları'mızı daha mükemmele , daha ve rimliye ve daha ileriye götürme gayret ve çalışmalarımıza , büyük bi r şevk ve azimle ve büyük Atatürk'ümüzün direklifleri doğ r ultusunda devam edeceğiz . Bu yolda siz değe r li yolcula r ımızın ve kıymetli basınımızın olumlu ve yapıcı eleşti r ile rinden en ı yı şek i lde yaıa r lanacağımız tabiid ir". THY ' nın ancak , sizle rin tercih ve teveccühleri nizle yükseleceğine ve özlenen seviyeye kavuşacağına inanıyo r , bu vesile ile ku r uluşumuza emeği geçen , THY içinden veya dışından her kademedeki görevlilede, işçis i nden üst yöneticisine kadar halen ça: lışan bütün personelim ize teşekkür ediyor ve kend ileri ne başarıla r diliyor"um . Saygılarımla ,


12

FROM THY

' &~-

:_ :. Dear Turkish Ai rlines Passengers, have left anothe r year behind us, We with all its good and bad times joys

Yılmu

Oral

Chairaman of the Board of Directors General Manager

and sorrows. We wish to take this oppoı1uni­ ty to give a brief account of the services and activities of ou r national carrier in 1985. . Above all , 1985 was a year in which Tu rkish Airlines abided uncompromisingly by its fundamental principles of safety, reliability , discipline and speed. With the eecperation and ful l support of all THY employees , ou r goals for the year have been successfully achieved . As you may be aware, it has been decided to purchase the Airbus , a product of mode rn technology which has won worldwide recognition , and the fi rst tour Ai rbuses joined the THY fleet early in the year. With the addition of more Ai rbuses in the years ahead, ou r fleet will attaina new and modern structu re. The seating capacity of our fleet, which at present consists of 31 aircraft (29 passenger and 2 freight) has increased by 7% to a total of 4328 this year. Meanwhile , it seems likely on the basis of figures available so far, that the passenger target figure will be reached , with a total of approximately 2.7 million in all; and that a 10% rise in passengers carried by schedu led international flights will bring the total to a record level of one million by the end of 1985. ın 1985 ou r national ai rline continued its strong backing for Turkey 's export campaign , and it is expected that as well as profits of $35 billion , the airline will have earned foreign exchange of $260 million by the en d of the year. Thus THY wil l retain its title as the highest earner of foreign exchange in the seıvice sector. ı am proud and pleased to say that despite intense competition , THY has succeeded in becoming one of the most successful European airlines, and ranks high where passenger growth rates are concerned. Developments in scheduled international flights are one of the main factoı·s in THY ' s steadily rising profits. lncreases in the number of flights on existing Eu ropean and Middle East routes and the establishment of new routes have expanded the flight netwo rk. Comprehensive market research stud ies being carri ed out for passenger and cargo t ranspoı1 both in Tu rkey and abroad {including the Far East) w ili be concluded'bythe end of 1985. On the basis of the conclusions of these studies new economically-feasible flights routes will be identified and introduced. Radical improvements have been made ;n catering services to bring standards up to passenger expectations. Meanwh ile ove r 1000 fi rst class passengers were carried on London and Jeddah fl ights in the first three months following the intoroduction of first class ac-

commodation in July, and the results of this new se ıvice are favou rable . Without doubt this will have an increasingly important and positive effect on general se ıvise standards. From the technical viewpoint prog rass has been considerable . The maintenanca of all the aircratts of o ur fleet is now undertakan at ou r technical seıvice maintenanca works, which holds a FAA ce rtificate . Meanwhile technical service expoı1s are going ahead with success at the Cent ral Maintenanca Base, where at present a ren ovation project fo r THY' s DC-9 aircraft and an engine revision project for the Ai rbuses are undeıway . Work on the transfer ot the domestic flight terminal at Ataturk Airport to the form er international flight terminal is centinu ing. When this project is completed there will be a significant improvement in passenger se rvices for the increasing number of domestic flights in and out of Istanbul. Meanwhile the foundations of a new administrative building , for which a need has been felt for many years, have been laid , and it is scheduled for completion as early as 1988. This new bu ilding will eliminata all the inconven iences of widely scattered offices and the se ıvice setbacks resulting from this situation . Compute risation has become an indispensable factor in achieving the speed , re liability and high quality se ıvice wh ich are essential in order to compete , and as a result of ou r wo rk in this field ou r electron ic data processing and reseıvations units have been transfe rred to the new Yeşilköy Data Processing Centre, wh ich is equipped with the most sophisticated technical equipment and provides a twenty-four hour service . As of March 1985 ou r dependence on the KLM computer centre in Amste rdam drew to an end and THY is now fully responsible fo r all rese ıvat i on procedu res and con trol. Like all other major airlines, Tu rkish Airlines publishes an in-flight magazine , known as " THY Magazine". This publication has been succesful throughout 1985, and is largely devoted to the promotion of Tu rkey and its national ai rline ab road . We will continue to strive for bette r standards , higher productivity and prog rass at Turkish Airlines, followi ng with enthusiasm and resolve the instructions of Tu rkey 's gre at le ader, Atatu rk. In line with th is goal we will benefit as far as possible from the constructive criticism of ou r esteemed passengers and members of the press. THY believes that it can only prog rass and reach the desired level by means of you r preferences and regard . 1 wish to take this oppo rtunity to thank all those who have served ou r organisation in any capacity, whether employees of THY or not, whethe r workers or adm inistrators, and wish them every success. You rs Sincerely


su

küçügün •• soz...

E.C.A:n1n. Türk mühendislerinin yaratıcılığı, Türk işçisinin el emeği, göz nuru, Batı'nın ileri teknolo ij sirıi daha da gelişti rdi. Yepyeni, E.C.A" liflıllm sıhhi te'sisat armatürlerini üretti. Bugün, teknolojisiyle, kalitesiyle, "Türk Malı " damgasına dünya pazarlarında itibar kazandıran, yurtta, dünyada söz sahibi marka E.C.A.'dır .


Hollywood'lu yapımcılar "Noel Baba"yı beyaz perdeye de01şlk bir şeklide getirdiler. Özelllkle çocuklar Için hazırlanan fllmde aktör David Huddleston " Noel Baba" oldu. FotoQraflarda, bu Noel' de vlzyona girecek olan filmden çeşitli sahneler görülüyor.

yıl


o

T yıristiyanlık aleminde

isa ' nın doğum

rJy ıldönümü

olarak kullanan "Nocl" in simgesi, mumlarla süslenen çam ağaçlandır . Noel yortusunun bir başka özelliği de, beyaz uzun sakalı , başı kukuletalı kırmızı giysisiyle çocuklara hediyeler dağıtan "Noel Baba " clır . Sırtındaki torbada taşıdığı oyuncakları ve hediyeleri süslü çam ağaçlarının altına gizlice bırakan çocukların sevgilisi Noel Baba, aslında Antalya'nın Patara yöresinde doğup, büyümüş , Demre'de piskoposluk yapmış St.Nichula'dan başkası d eğildir. I.S. 245 yılında Likya ' nın Patara kentinde doğan St.Nichola, iyi bir öğrenim gördü. Ke ndini insanlara adayan ve çevresinde bir sevgi bağı oluşturan St.Nichola, daha sonraları Myra (Demre) kentine yerleşti. Burada sosyal çalışmalar yaparak, halkın problemlerine insancıl çözümler getirdi. Kısa zamaneta hümanist bir dini lider oldu . Her yıl ölüm tarihi olan 6 Aralık'ta adına düzenlenen törenler, zamanla Noel yortusuna kadar uzayarak, yeni yıl karakteri kazandı. 1950'li yıllarda Noel yortusunun simgesi olan "Noel Baba " nın aslında St.Nichola olduğu ortaya çıkarıldı. Bu, Türkiye açısından da önem kazandı. Daha sonra da Antalya ve Demre'de "Noel Baba Festivalleri" düzenlenmeye başladı. Dış turizm açısından , ülkemizi ve yöreyi tanıınıada büyük katkısı olc..n festivallere , daha sonraki yıllarda "Uluslararası St.Nichola Sempozyumu'da eklendi. Her yıl çeşitli ülkelerden çok sayıda din ve ilim adamının katıldığı sempozyum , bu yıl da düzenlendi.

Sinemadaki Noel Baba Bugüne kadar beyaz perdede bazı küçük rollerde seyrettiğimiz Noel Baba, bu yıl başlı başına film konusu oldu. Beyazperdeye aktarılan Noel baba, alışılagelmiş Noel Baba'dan farklı . Film baştan sona bir komedi havasında geçiyor. Konusunun böyle seçilmiş olmasının tek nedeni, Noel tatilinde çocuklara hoşça vakit geçirtmek. Başrollerini David Huddleston, john Lithgow ve Dudley Moore'un paylaştığı filmde Noel Baba rolünü Huddleston üstlenmiş. Yapımcılar, Antalya'nın Patara yöresinde doğan, Demre'de yaşayan Aziz

Nicola'yı ,

(Noel Baba) bu defa Kuzey Kutbu'nda, perilerle birlikte yaşayan iyiliksever ve çocukların dostu yaşlı bir dede olarak ele almışlar.

yardımcısını

Filmin konusuna gelince; yardımcısı (Dudley Moore) ile birlikte kutuplarda

ile

yaşayan

FOTO HABER 15

Noel Baba, New York'ta üretilen ve

oyuncakların düşük kalitede olduğunu çocuklan üzdüğünü öğrenince, Yardımcısı tanısır ve

buraya gönderir. New York'ta kimsesiz bir ilginç bir serüven başlar.

kız


The Santa Claus of Antalya many Christians a candle-decked For tree is an indispensable part of Christmas celebrations on the anniversary fır

of Christ's birth. Another widespread tradition is that of Santa Claus, otherwise known as Father Christmas. With his long white beard and hooded red costume, he

distributes gifts to children. Tb~ toys brings secretly down the chimney at night are the delight of children on Christmas morning. The origin of the Santa Claus legend is Saint Nicholas, a Christian hishop of Demre. Saint Nicholas was bom in the Lycian town of Patara in 245 AD and received a good education. He devoted his life to his fellow man and was in return loved by all the people of the region. Saint Nicholas later settled in the city of Demre, known in ancient times as Myra, where he !ed a life of philanthropy, endeavouring to solve the problems of his people , and became wellknown as a humanisı religious leader. Celebrations on the anniversary of his death on 6 December in time became combined with celebrations of Christmas. In the 1950s academic research proved that the Father Christmas myth was in fact based on the real life of Saint Nicholas. As the birth place of Saint Nicholas, Turkey began to organise the Santa Claus Festival each year in Antalya and Demre. Large numbers of foreign visitors were attracted

ın

Hollywood

to this region of Turkey to attend these festivals, and in subsequent years the International Saint Nicholas Symposium was incorporated in the celebrations. Each year numerous clerics and scholars from various countries attend this annual symposium, which was held this year as usu al.

Santa Claus the Movie Famous British comedian Dudley Moore co-stars with David Huddleston and john Lithgow in a new and humourous rendering of the traditional Santa Claus story myth of children's literature and Christmas cards. This Santa Claus lives -where else?- at the North Pole, with hordes of elves. His assistant (Dudley Moore) abandons the North Pole for the real world and befriends a lone!y orphan gir! in New York. The two chums' batıle against an unscrupulous toy manufacturer and a wicked step uncle means excitement and frollicking fun for children this Christmas.


r1ngsout Tur Turkey, an emergent industrial nation, has a lot to offer to the world. From wheat to oranges, from textile to cement, to iron and steel. Meptaş has an outstanding part to play in manufacturing and marketing of the increasing output of Turkish lndustry. Mep taş al one exports mo re than 50 quality products to 20 countries all over the world. When .-

-..

you need to do business with Turkey, contact us. We'll deliver the best Turkey has. And Turkey has it better.

ME PTAS• •

MANISALI UNIVERSAL MARKETING & TRADING CO . INC.

iZMiR/Centnl OOice: 1378 Sokak . No.: 4/1 Kat: 2/201 . Kordon iş Hanı . Alsancak . Ptıone 220689. 220690. 219280 . 219284 . Cable : Meptaş - izmır . Tetex 52693 MPTS TR Fax 210601 iSTANBUUiltanctı Office: Ortaklar Caddesi Onur iş Hanı . No 215 Mecidiyeköy. Ptıone 1673010. 1673011 . Telex. 26 189 OTIM TR .. Fax: 1732242 ANKARA/Uaison OOice: Atatüı1< Caddesı . No.: 85/9. Ptıone : 341210. 341211 . Telex: 43 259 MTAL TR . Fax 341210


nıütesebbise ucuz firiansnıan Yurt içi ve yurt dışı finans ihtiyacınızı AL BARAKA TÜRK anında karşılar. Çeşit l i alım-satım iş l eri n de.

i thalat ve ihracatta AL ~ARAKA TÜRK r~...ıı::.~~ ~nansman ternın eder . Kar ve zarara ortak olur.

Pi'

AL BARAKA TÜRK

ÖZEL FINANS KURUMU A.Ş.

Yıl dız Posta Cad . Dedeman Ticaret Merkezi 52/2 Esentepe- istanbul T lx: 31 257 al bt tr.- 27 061 abrt tr.

Tel: 172 47 00 (5 hat)


KARAGüZ ILGI • BEKLIYOR hatır­

Ramazan'dan, Ramazan'a Hemen hepimizin Karagöz, korunup ilgi görece!li günleri saladıgımız

bırla beklerken, Evrerıselleşen,

sessiz sedasız kaybolup gidiyor. kimi yabancı uluslarca sinema ve televizyonlarda gösterilen, turizm alanında da kullanılan bu geleneksel gölge oyunumuz, özyurdu olan ülkemizde ne acıdır ki; gereken ilgiyi göremiyor. Karagöz baş­ ka uluslann kültürlerini böylesine etkilerken, bizde öz kültürüroüze sahiplenenlerin sayısı bir elin parmaklan kadar az. Hepsi de aynı soruya cevap bekliyor; "Devlet neden destek olup, okullar açmıyor?" 30 yılı aşkın süredir inatla bu sanatı sürdürmeye çalışan ve kendine kuklalar, Karagöz'den oluşan bir dünya kuran Nevzat Açıkgöz kısa bir süre önce Japonya'ya davet edildi. Sanatçı, oldukça şaşkındı döndügü zaman. Çünkü, Japonya'da ülkemizde hiç de alışık olmadıgı bir ilgi görmüştü. Diger yandan geçtigirniz ay btmbul'da kukla ve Karagözlerini biraraya getiren Açıkgöz'ün, bu ilginç sergisi özellikle yabancı konuklar ve gençler tarafından izlendi. Sanatçının sergi defterinden bunu anlamak hiç de güç degil... Gençlerimiz istekliydi. Onun için çagdaş bir Karagöz ile gençlerimizin ka~ı­ sına çıkmalıyız . Biçimde degil, konu ve espride yapı­ lacak bir çagdaşlaşma ile ...

Bu İkili Nasıl Dogdu? Karagöz deve derisinden yapılmış şekillerin . arkadan ışıklandırılın ış bir perde üzerine yansıtılması yoluyla . seslendirilmesi tek kişi tarafından yapılan geleneksel bir gölge oyunudur. Çeşitli söylentilerle birlikte ilk kez 4-5. yüzyıllarda Hint'te görüldügü biliniyor. Karagöz'ün İs­ lam ülkeleri ile tanışması ise, ll. yüzyıla rastlar. Evliya Çelebi, Türk gölge oyununun iki ana oyuncusu Karagöz ile Hacivat'ın Anadolu Selçuklulan döneminde, 13. yüzyılda yaşamış gerçek kişiler oldugunu belirtir. Diger yandan, halk arasındaki söylentiye göre, Karagöz ile Hacivat, Sultan Orhan döneminde Bursa'da bir cami onanınında çalışmış iki işçidir. Karagöz pek de bilgili olmayan biraz da saf birini. Hacivat ise, yan aydını simgeler. İki işçi gerek münakaşalan, gerekse sohbetleri sırasındaki konuşmalan ile esprileri ile kısa sürede arkadaşlan tarafından sevilirler. Çevrelerini bu şekilde lafa tutarak, inşaatın gecikmesine neden olan Karagöz ile Hacivat'ı cezalandıran Sultan Orhan, onlann idam edilmelerini emreder. Buyruk yerine getirilerek, iki işçi idam edilir. Gölge oyununun diger tiplerinden bazılan ise şöyle sıralanır; Tuzsuz Deli Bekir, Beberuhi, Çelebi, Lala, Bahçıvan, Zenne, v.s ... Karagöz'de oyunlar, sergilenen olaylara göre adlandın !ır. Türkiye' de özellikle 17. yüzyıldan başlayarak yaygınlaşan vetuluata dayanan Karagöz oyunlan, 19. yüzyılda yazıya geı;iıilmiştir. Bilinen oyunlan Cevdet Kudret tarafından "Karagöz" adlı kitapta toplanmıştır.


1


HISTORY

21

millenia grapes have been an FÜfintrinsic part of the civilisations of

Anatolia. Carved bunches of grapes adom Hittite reliefs, ıenth century Christian churches and twelfth century Seljuk mosques and ıombs . From poetry to carving, grapes are an important element of all forms of arı and literature. The place of the grape in art ariginates in the beliefs of the pantheisı eras. In ancient times the grape was sacred, not only for its nourishing properties but also because intoxicating wines could be made from it. Wine-making goes back at leası six thousand years, the earliesı evidence daling from the Sumerians. The beard of the Hittile god of plenty was depicted in the form of grapes. Bearing an ear of com in one hand and a bunch of grapes in the other this Hillile god demonstrates the esıeem in which the grape was held . To the Hittites the çırape was a sacred symbol of abundance and proliferation. At religious ceremonies grapes were eaten and offered to the gods . The grape continued to play an importanı role in Greek and Roman civilisation. Now it symbolised not only

The Age-Old Th

THE plenty, but the joy of life. As a source of intoxicating wine, it was the fruit of Dionysos and Bacchus. At harvest time festivals were held at which the people drank themselves into a drunken ecstasy. Archaeological remains of Anatolian civilisations at such sites as Gordion, Bergamum, Side, Perga, Halicamassus and Ürgüp all feature grapes on reliefs, earthenware vessels and other articles. Early Greek earthenware discovered on the Aegean islands is frequently adomed with grapes, and there are pictures of the satyres gathering and pressing grapes. The grapes which embellished the temples and works of art of pantheisı eras continued to adom these of the monotheisı religions. The grapes on the walls of the Ahtamar Church are identical to those in the hand of the Hittite god of plenty in Ivriz. Islam too continued this tradition. In spite of the Islamic ban on wine, grapes were condoned as a food . Grape motifs were an important element of decoration on mosque doors, tombs and palaces, particularly in Seljuk times. Muslim gravestones were frequently decorated with grapes, and many examples may be

seen at the cemetery in Edimekapı , Istanbul, in continuation of this ancient tradilion. The grape figures widely in both classical Turkish Divan literature, which

bears a strong Iranian - Ara b influence, and folk literature. The works of Homer contain many references to grapes, as do the Old and New Testamenis and the Koran, and Anatolian stories and legends.


EGE (Aegean) is in our name. When money is on the agenda, think Aegean. That' s where money was invented by the Lydians 2500 years ago. Lydian keen sense of trade changed the way people did business. This fıne tradition is now cherished

in Turkey by Egebank, established in 1927 in Aegean. Represented throughout the world by 279 distinguished banks, Egebank serves just the way one would expect from an experienced bank

&EGEBANK

minta:i during the period af Croesus, King of L)tiia. fure{xırts of lion and bulVrncu=n. 8..20gm.

ÜJin

·-"" E.,.._,. AŞ. H-.:1 Otlfıt:e IHWI 1~ OllıWon: Cumhurıyet Bulvan 57, lzmır, Turkey. Phone: (SI) 2503$10 (tO lıntsH51) 14Q39. T.,.x: 53602'(~bm tr}-52807 (egbm tr} 8~ o.llnf In lrtfılmetlonel a.nttng:• lzmır Maın Branch. CumhurıyM Butvarı 87, /zmlf, Turkey. PfrcxM: (51} 253950 (S,,.,.,,_ Te,.•: 53501 (-ve/Ir trJ,. • lıtlntJul SrMICh: Cumhurryet CMI. 30, HMb#yt, latanbul, Turlcry. Pftone: (1) 1484130: r•x: 2Zn2 (egbn tr}. • S.~lrap Br~h!IJtanbul Vt/111/ HMI Sol.. 10, Emm6nu, Istanbul. Turkey. Phone (1} 5200050. Ttlex: 231522 (.tXM tt } • Ankara Brench SSK Rant TN41wı. Zrya G61c.ıp c.d. ı . CMJI 17/fl, Kızıllıy, Ankata, Turkey. Phone: (41} 334178-.334179. TM•· 43138 (egM tr} • Me rsın Branch. Uray c.ddtM 25, Mersm, Turkay Phone· (141} 21580. Tel•• ti1288 (.tlgm tr}. • Adana Brench Kuru 1<6pnJ Mah. Ziya Pep Bul. 122, Adana, Turtey. Phone: (711) 10714· 10714. TMx · 62328 (tbMitr}. • Buru Brant:h· ln6nu c.dde~ 121. Bursa. Turkey PhOM (241} 2M4· 2UJ38. Teler: 322fJB (epbcı Ir}. 0..,., 8ratte'--= AlfhıNr, Al~ehır, AIUncllfl lım~t, Antalya. S.ndırme, O.nllll, DıyertMiflf. Elu,g. Guı.n,.p, K•fl4Yikellımll, KeyMt~ Konye, M1nısa. Ntiıllı, Odemış, Sttbhlı, Turgutlu.


•••.

~


TOURISM

- From Olympus . - to Uludağ

25


From here, protected from storms and rain, they kept watch on their people. Zeus, the father of the gods, would hold audience with the other gods, seated upon his throne at the highest point. Other immortals lived in the streams and ravines of the mountain, going about their daily affairs. Today Uludağ is Turkey's foremost and largest ski resort, whose hotels and ski facilities match their counterparts in Europe. Each winter thousands of Turkish and foreign tourists flock here to enjoy winter sports and the wide range of leisure activities and other amusements available. The mountain road is kept passable throughout the year and the resort is also conncected to Bursa by a funicular railway. Uludağ's altitude is 2543 metres, and it is snowcovered for 284 days of the year. Bursa is a few hours' drive by road from Istanbul, and there is also a car ferry service from Istanbul to Yalova, near Bursa. Bursa is famed for its ıskender Kebab, whose delicious taste is unforgettable. The meat, butter and yogurt which go into this dish all come from Uludağ's mountain farms.


j


30

TOUR/ SM

M

ersin is the largest city in the province of içel, situated on the foothills of the Taurus Mountains and the coastal strip bordering the Med iterranean Sea. Mersin is Turkey' s third largesi port, serving in particular sea traffic to Cyprus and the Arab countries, and is also a major commercial cantre in Turkey's Mediterranean region . The Mersin region is a very ancient area of human settlement, and many remains of the Stone Age have been found here. The most important of the Stone Age finds in the area is at Yümüktepe, the remains of a casıle d iscovered here are estimated to be at least 6000 years old , and are the oldesi architectural finds of Anatolia. The Hittites, Egyptians, Assyrians and Phoenicians held sway over this region , which subsequently became a part of the Macedonian Empire of Alexander the Great. At the disintegration of this empire, the region came first under the rule of the Selevkos state and than the Romans. In 395, as a resul! of the tali of the Roman Empire, Mersin , like most of Anatolia, was incorporated in the Byzantine Empire. The Turks began to make rapid inroads into Anatoli~ following the Malazgirt victory of 1071 , and the lçel region changed hands frequently between the Turks and the Byzantines. In 1516 Sultan Selim conquered the region and incorporated it in the Ottoman Empire. At the end of the First World W ar içel was occupied by the French , but was liberated in 1922. Although the province is of considerable arcııaeological and histerical interest, the city of Mersin is antirely modern . The encient city of Pompeipolis was situated 7 kilomatres southwest of Mersin . Historic Sights of Mersin and içel ALAHAN: A fifth century Byzantine church and monastery may be sean here. ANAMUR CASTLE : This magnificent 3rd century Roman castle on the shores of the Mediterranean , with its battlements and turrets, is in a fina state of repair. BAÇ BRIDGE: This Roman bridge is also known as Justinianus Bridge alter its builder. HEAVEN AND HELL: These two enormous swallow holes are 67 kilomatres from Mersin . lt is possible to deseand into that knowns as " Heaven" by a steep stairway and see the smail church in the cave at its basa, where early Christians worshipped in seeret There are stalacti-

Turkey's Most Important Mediterranean Port Mersin tes and stalagmites in the cave. " Heli" has sheer sides, and it is said that sinners and eriminals were thrown to their deaths here . DiLEK CAV.E: A newly discovered cave near Heaven and Hall. lt is entered via a pitch in which a steep staircase has been built. The cave is filled with stalactites, stalagmites and fascinating statuesque rock formations . One of the most famous of these is known as " The Three Children" ASHAB-1 KEHF CAVE: When the Roman Emperor Dakian us began to perseeula the Christians, seven brothers and their dog Kitm ir took refuge in this cave and prayed to God to save them. Here they teli into a deep sleep from which they awoke 300 years later. When they awoke, one of the brothers went to the city, where he saw that Christianty had spread and there were churches everywhere . Having returned to give the good news to his brothers, all seven and the dog Kitmir died a peaceful death . This story is recounted in the Kehf Sura of the Koran . KORIKOS: 50 kilomatres from Mersin . this city was originally founded by the Hittites, and was subsequently inhabited by the Hellens, Romans , Byzantines and Turks. CLEOPATRA'S GATE: The arehad gate in Gözükule, through which Cleopatra passed with Anthony.


LALAGA MOSQUE: Built by an emir of Karaman id Alaedddin Bey between 1356 and 1390. MAVGA CASTLE: Stone stables and troughs are an interestinçı feature of this historic castle. viRANŞ E HIR : Known in ancient times as Pompeipolis, the city was founded by the people of Rhodes in 700 BC. Cicero served as governor of the city. NARLIKUYU: Here may be seen a magnificent floor mosaic depicting three naked women and known locally as the Three Beauties. NECROPOLIS: Roman sarcophagi and rock tombs may be seen here . SAINT PAUL' S WELL The well in the garden of the house where Saint Paul lived . SILIFKE CASTLE: Having a circumference of 4872 metres, the castle has 23 turrets and towers . The south gate is made of iron. The castle was restored by the Armenian kings after they conquered the region . SOFRA CASTLE : Built by the Romans , the

caslle was later used by the pirates who terrorised the Mediterranean. VIADUCT: Part of the system which supplied water to the city of Pompeipolis. lt dates from 200 BC.

ŞAHMERAN BATHS: These historic baths are stili in use today. The indelible red stains aon the walls are popularly believed to have been m ade by the blood of the sultan of snakes, Şahmeran , when his head was cut off here.


32 EKONOMI!ECONOMY

The

Mersin free zone has been planned baslcally as a free trade area, although all activities approved by the State Planning Organisation will be permltted to operate here. The zone is expected to invigorate trade and service activlty in Mersin , which is already a major commerclal centre. The zone will provide employment for approximately 3000 people, and in addltion , employment opportunlties may increase in such areas as houslng, education, restaurants, health, culturel and transportation, as an indirect result of the zone. Export and import levels will increase , and it is estimated that the annual value added created by the Mersin free zone -in the form of profit, wages, interest, rentals , amortisation , and other expenditure- will be in the region of 35 million dollars. The additlonal value added which will resuit from shipplng and road transportation will bring this flgure to 50 million dollars annually. Establishing the Mersin Free Zone infrastructural projectsfor the zone are being underteken by the Ministry of Public Works. Roads, water and electricity supplies , telephone and telex lines, sewers and other infrastructural facilities wili thus be provided, while operators in the zone will build their own superstructures (such as factories, warehouses and officebulldingslon theland they rent. The free zone w lll be run by a management

Bülent Öztürkmen

Serbest Bölge bir ülkenin milli hükümraniçerisinde bulunmakla beraber , o ülkenin gümrük duvarı dışında kalan dolayısıyla dış ticaret ve gümrük mevzuatının uygulanmadığı bölgedir. Buralarda çeşitli ekonomik faaliyetler yapılabilmekte ve bölge kullanıcılarına özel teşvikler sağlanabil­ mektedir.

bulunmaktadır.

SERBEST BÖLGENIN MERSIN'E KATKI·

SI NE OLACAK? Mersin serbest bölgesi esas itibariyle bir ticaret serbest bölgesi olarak planlanmıştır . Bununla beraber Devlet Planlama Teşkila­ tının uygun bulduğu her türlü faaliyet yapılabilecektir. Dolayısıyla Mersin'de ticaret ve hizmet faaliyetleri daha da canlanacaktır. Bölge tam kapasitede çalıştığında yak-

Appllcations to operate in the zone must be made to the State Planning Organisation, which wili issue Operating licenses. The zone is scheduied to open next year. Applicants whose applications are approved by the State Planning Organisation and receive licenses will rent land from the management organisation. The Mersin Free Zone Directorale wl ll be invested w ith sole authority where matters concerning the public authorlties are concerned. Construction permits, habitation permits, working permits and so on will be issued by the zone directorate. The transportation of goods from other locations in Turkey to the Mersin Free Zone wlil be equivalent to exportation, and the transportation of goods from the zone to other areas of Turkey will be subject to importation procedures. The establishment of the free zone will resu lt in and additional annual work volume of 1.200,000 in Mersin.

Deputy Under Secretary State Planning Organization

SERBEST BÖLGELER VE MERSIN SERBEST BÖLGESi

lık sınırları

DÜNYADA DURUM NEDIR? Dünya'da hem gelişmiş hem de geliş­ mekte olan ülkelerde toplam 400 'den fazla serbest bölge mevcuttur. Çeşitli teşvik tedbirlerinin ve mevzuat kolaylıklarının sağlan­ dığı bu bölgelerin özellikleri bulundukları ülkenin ekonomik yapısı ve amaçlarına göre değişebilmektedir . En çok rastlanılan türdeki bölgeler şunlardır . a). Serbest Liman ve Ticaret Bölgeleri {Akabe-Urdün ve Hamburg gibi), b) ihracat amaçlı sınai üretim bölgeleri {Masan-Kore ve Shenzem-Çin gibi), c) Serbest Bankacılık alanları {Sıngapor ve Bahreyn gibi), d) Serbest Bölge statüsüne tabi işletmeler {Meksika ve ingiltere 'de olduğu gibi). Halen dünya ticaretinin %10'u serbest bölgelerden yapılmakta olup Akdeniz ve Ortadoğu ' da Türkiye 'ye yakın 30 kadar serbest bölge veya liman

organisation conslstlng largely of private sector representatives. This organisation wili provide on-loadlng, off-ioadlng , intra-regional transportation, sanitation, health , cafeteria and other services required by the users of the, zone, within the framework of an agreement w ith the State Planning Organisation. Zone operators will be charged for these services.

MERSIN FREE ZONE

BÜLENT ÖZTÜRKMEN Başbakanlık

D.P.T. Yrd .

Müsteşar

laşık 3000 kişiye yeni iş sahası açılmış olacaktır . Bu doğrudan istihdam imkanıdır . Ayrıca şehirde artacak olan konut, eğitim, lokanta, sağlık , kültür ve taşıma hizmetlerine paralel olarak ilave iş imkanları da doğabilecektir . Bölgeden yapılan ihracat ve bölge kanalı ile yapılacak ithalat artacaktır . Yapılan hesaplara göre Mersin Serbest Bölgesinin ülkemize bırakacağı yıllık katma değer {kar, ücret, faiz , kira, amortisman ve

benzeri harcamalar olarak) 35 milyon dolar Deniz yolu ve Karayolu taşımacılığında doğacak ilave katma değer de dikkate alındığında bu rakam yılda 50 milyon dolar kadar olmaktadır. civarında olacaktır .

ME

IN

E

ST ÖLGE

ÇEKLEŞECEK?

Mersin 'de

1NA

IL GER-

altyapı yatırımları Bayındırlık

Bakanlığı tarafından yapılmaktadır . Buna göre bölge'de faaliyette bulunacaklar; yol , su , elektrik, telefon, teleks, kanalizasyon gibi imkanları hazır bulacaklar, üst yapılarını {imalathane , depo, antrepo, büro gibi) ise bölge de kiralayacakları arazi üzerinde kendileri yapacaklardır . Serbest bölgeyi özel sektör ağırlıklı bir iş­ letici kuruluş işletecektir. Bu kuruluş ücret mukabilinde ve Devlet Planlama Teşkilatı ile yapacağı sözleşme esasları dahilinde yükleme, boşaltma , bölge içi taşıma, temizlik, sağlık , kafeterya gibi hizmetleri talep eden bö!ge kullanıcılarına sunacaktır. Onümüzdeki yıl faaliyete geçecek olan Mersin Serbest Bölgesinde faaliyette bulunabilmek için Devlet Planlama Teşkilatma müracaat edilerek "Faaliyet Ruhsatı"nın alınması gerekmektedir. Devlet Planlama Teşkilatının uygun görerek ruhsat verdiği faaliyetler için kullanıcı­ lar işletici kuruluş ' dan arazi kiralayacaklardır.

Mersin Serbest Bölge Müdürlüğü ise bölge de kamu yönetimini ilgilendiren konularda tek mercii durumunda olacaktır. inşaat izni , iskan müsaadesi , çalışma izni gibi konular bölge müdürlüğünce çözümlenecek, kullanıcılar bu gibi işlerde tek otoriteye m uhatap olacaklardır. Mersin Serbest Bölgesine Türkiye 'nin diğer taraflarından mal sevki ihracat sayıla­ cağı gibi buradan yurdumuzun diğer taraflarına yapılacak sevkiyat ise ithalat iş­ lemine tabi olacaktır. Serbest Bölgenin kurulması Mershı'de mevcut faaliyetlerin yanısıra ilave olarak yıl­ da 1.200.000 tonluk yeni bir iş hacmi doğu­ racaktır .

-.


Yallnm mallar1 sanayönde y1llar1n tecriJbesi

ls1, Buhar, Güc;

• DESA Ülkemiz sanayiinin ısı. BUHAR ve GUÇ ihtiyacı için alev borulu. lıM~~~

su borulu kazan lar, atık ısı kaza nları ve büyük proses buharı ihtiyacı olan işletmeler için buhar+ elektrik ened isi sağlayan bileşik santraller kurmaktadır. Kömür. fuel-oil. gaz ve diğer yakıtlar için her türde yakma sistemlerini uygulayan DESA, Batı Alman Standardkessel işbirliği ile Ülkemizdeki en yüksek sistem verimlerine ulaşmıştır. Komple tesis taahhütleri. gıda ve kimya sanayiine dönük paslanmaz çelik proses ve depolama kaplan DESA' nın hizmetleri arasındadır. DESA ısı. BUHAR ve GUÇ üretiminde uzmandır. DESA 25 yıllık tecrübesiyle yatırım mallar! sanayiinin önemli ismidir.

rn~~~ ® •• • • DEMIR, KAZAN ve MAKINA SANAYli A.S.

GENEL MÜDÜRLÜK VE FABRiKA FEN Ni MALZEME SATIŞ VE TEK~ iK SERViS iSTANBUL iRTiBAT BÜROSU Kartal Durağı. 35410 Gaziemir-iZMiR Akdeniz Cad. 5/C 35210 IZMIR Setüstü. Palanduz Han 7 Kabataş-iSTANBUL Tel/Fax: (9 51) 276200 Tlx: 53202 ddkm.tr. Tel: (9 51) 252566-255718 Tel: (9 1) 143 49 73 Tlx: 24104 dyo.tr.


Calendar Of Turl<ish festivals Avariety of festivals are held in Turkey throughout the year, same of them being international in character. If you plan to visit Turkey in 1986, this calendar of festivals may help you to set your dates, so as to see as much as possible in the shortest possible time. CAMEL WRESTLING FESTIVAL (15th January-15th February) Camel wrestling festivals areheldin Selçuk in the month of January, and in Ayd ın and its environs on those weekends which fall between the 15th January and the 15th February. The wrestling is basically a display of strength between camels. The wrestling is accoümpanied by music played upon the " davul " (drum) and the "'zurna" (a type of reed-flute) INTERNATIONAL SELÇUK EFES FESTIVAL (29th April-8th May) This festival is organized in

the town of Selçuk, about 75 km. from ızmir , and includes both Turkish and foreign folk daneing teams and various music shows. The activities are held in the amphitheatre of the histarical city of Efes (Ephesus). During this period !here are many other displays and exhibitions . EDiRNE KlRKPlNAR GREASE WRESTLING DISPLAY AND CELEBRA-TIONS (29th May-6th June) The traditional sport of wrestling has become Turkey's national sport. Every year in Edirne's Sarayiçi cantre grease wrestling cantesıs and various other festivities take place. Hundreds of particapants come from all over the country to wrestle on the grass in the wrestler's traditional "kıspet" (a ki nd of leather trousers). The winners receive prizes, and exh ibitions are held at the same time . INTERNATIONAL iSTANBUL FESTIVAL (20th June-15th July) This festival is held every year in Istanbul and lasts for 25 days. Here there are all sorts of folk dancing , shows related to the performing arts , cinema days, orchestral concerts, chamber-music recitals , pop and jazz kinds of entertainmet. The festival is organized by the Istanbul Culture and Art Foundation . AKŞEHiR

NASREDDiN HOCA FESTIVAL (5th-10th July) This festival takes placle every year in Akşehir and is dedicated to the famou wit Nasreddin Hoca. Anecdotes concerning him are performed upon the stage by actors who take special pains to make his legendary humour really come to life. During the festival there are alsa competitions for the funniest caricatures, and displays are givem by Turkish and foreign falkdance teams. FOÇA MUSIC , FOLKLORE, AND WATER SPORTS FESTIVAL (29th-31st July) During the festival Turkish and foreign folk daneing teams and musicians give displays alongside various types of water-sport campetitions. ÇANAKKALE TROY FESTIVAL (15th-18th August) The histarical city of Troy, whose name comes down to us from the lliad, the epic poem of the bii nd poet Homer, stands close to the town of Çanakkale . Here faikdaneing are performed and concerts given , and trips to Mount lda, which rises above the town , are organized. SOORUM ART AND CULTURE WEEK (1 st-9th September) Held in Badrum Caslle which was built by the Knights of Rhodes, this festival includes classical Turkish and Western music con certs, exhibitions, fashion shown , and examples of Turkish theatre. Badrum itself is unique, whit

a lively amtosphere . lt is a holiday-maker's paradise, and the Castle's underwater museum should on no account he missed . The artistic community at Badrum is important too , and all kinds of works of art may be purchased . KIRŞEHiR AHi- EVRAN CRAFTS AND FOLKLORE FESTIVAL (2nd-4th September) Every year, carftsmen from all over Turkey gather here in memory of Ahi-Evran , a famous mediaeval man of trade , and to keep alive the Iraditicnal attitudes of respect for work, and honesty. Here one many find all sorts of different handcrafts on sal e, especially objects made from onyx , and folklore displays are presented at the same time.

MERSiN FASHION AND TEXTILE SHOW (15th September-5th October) This festival takes place


in Mersin , one the most important towns of the Mediterranean region , and here the year's fashions are presented. Whilst aıtand i ng here one will alsa be able to enjoy the lovely elimale and the beautiful late-summer days. Right from the entrance to the Fair there extend fashion shows , music and faikdaneing displays. Refreshments and dillereni handcrafts are on sale at the multifarious stalls . ÇORUM HITTITE FESTIVAL (20th-25th September) Held in the reg ion setıle by the Hittite s; Bo(lazkale, Alaca , and Sungurlu , this celebratory festival !orms a sart of open-air museum where one may wander about the various ruins and stop to look at the displays, sporting contests , and the music and folk dancing displays . NEVŞEHiR CAPPADOCIA FESTIVAL (21th-25th

September). This festival is held at the time ol the grape-harvest, and the visiter may both taste the delicious wines and gaze out over the valleys filled with pointed , rock-chimneys. KONYA COOKERY COMPETITIONS (24th September) In this competition there are several categories for main-courses, desserts, ete. The competition is open to everyone and various prizes are awarded to the winners. ANTALYA FILM AND ART FESTIVAL (1st-9th October) This festival is held every year amidst the natural beauties and histarical riches of An· talya. Visitors may enjoy the art and culture shows and at the same time enjoy the region's wondrous summer. At the festival there are filmshows, exhibitions, and concerts . DEMRE SANT A CLA US FESTIVAL (6th-8th

December) St. Nicholas (Santa Claus) was born in Patara, and lived and became Archbishop in Myra neart:ıy. The festival starts every year on the 6th December which is the anniversary of his birth . The commemorative period lasts 3 days and during this time a symposium is held . MEVLANA COMMEMORATIVE CEREMONIES (9th-17th December) The commemorative ceremony of the great Turkish philosopher Mevlana Celalettin Rum-i, who passed the greater part of his life in Konya is held here every year. The period of commemoration lasts until the 17th December, the anniversary of Mevlana's death. The spectacle of the Whirling Dervishes in the "Sema" ceremony, accompanied by mystical music played upon the "ney" (a kind ol reedflute) has gained international popularity . At the same time there are alsa symposiums on Mevlana's life and philosophy .


Kokteyl yapmak bir sa

Şimdi,

yeni TAT DOMATES KOKTEYL'i kokteyl ustaları öneriyor. Dostluk için, sağlık için TAT Domates Kokteyl için.

'

Türkiye' de ilk defa kolay a çılır (easy open) kutularda .

"Ad1 gibi,tad't var"

r.


Hamamı 'nın dı'

He

.-..

i.. 1 ~

••'

görünOfO.

1"'5abah , minarelerden ezan sesi 1 yükselmeden önce, istanbul' un hamamları kapılarını açarlar. Türkiye 'deki hamam gelene~inin kökeni, islamiyel' in sıkı temizlik kurallarında yatar. Nitekim , Fransa'nın ünlü Versailles sarayının bir tek tuvaleti bile yokken , Topkapı Sarayı ' nın sıcak sulu hamarniara sahip olmasına şaşmamak gerekir. 18. yüzyılın başına kadar istanbul'da, 155'i büyük umumi hamam olmak üzere, 14.536 adet hamam vardı. Bugün , Istanbul siluelinin çarpıcı u nsurlarınd an biri yüzlerce kurşun kaplı hamam kubbeleridir. Tarih boyunca Türkler hamamda yıkanıp hoş vakip geçirmişlerdir. Bugün bile her biri , hamamlar kadın ve erkek olmak üzere günde 200 civarında müşteri kabul ederler. istanbul'a gelen turistler için hamamlar en ilginç gezecek yerlerden biridir. Üstelik, hamamda yıkanmanın zevkine doyamazlar. Zarif tu~la kubbelerdeki pencerelerden loş bir ışık süzer. Sultan Hamarnı ' ndaki pencerelerin renkli camlarından gelen ışık büyüleyicidir. Daha basit hamamlarda süs, k ırmızı veya sarı çizgilerden itibaretken , daha lüks hamamlarda desenli çin iler vardır . Yerler ve duvarlar mermerle kaplıdır. Kurnalar, çok kez bir sanat eseri olup muslukla rı parlak pir_inçten yapılmıştır . Istanbul'un en büyük hamamlarından biri olan Ca~alo~lu Hamarnı ' nın içerisi, pek güzeldir. Bina, Ingiliz mimar, Thomas Allom'un eseridir ve 1741 yılında açılmıştır . Giriş hclünde nefis bir mermer çeşme bulunur. Ana kubbe, dantel gibi işlenm i ş sekiz büyük mermer sütunun üstündedir. Bu hamamın güzelli~i şairlere bile ilham kayna~ ı olmuş ve şiirlerinde adı " Hamam-i Dilkusa "

o l ~rak

geçer. Yani " Dillere Destan Hamam " Istanbul'da en eski ve en lüks hamam , Galatasaray hamamıdır. Zenginlerin gittikleri bu hamam , 1481 yılında Sultan Beyazid ll tarafından yapt ı rılmıştı. Yirmi y ı l önce restore edilip yeniden açılmış ve açılış ı nda kurbanlar kesilm iştir . Çemberl itaş Hamamı , eskiden ortasındak i göbek taşının mermer güllerle süslü o ldu~undan " Gül Hamamı " olarak adlandırılmıştır. Mehmet Paşa bu taşa el yazısıyla , " Dünyada eş i olmayan güzellikteki hamam " sözlerini kazımıştır. 1944 yılında bu

hamam devlet tarafından özel sektöre Her sabah hamam görevlileri 200'den fazla tertemiz havlu ve peştemal hazı r lar, müşteri beklerler. Balıkçıların gittikleri Nişanca namarn ı da çok ilgi çekicidir. Tella~a kendini teslim eden müşteri , iki saat süren sıkı bir yıkanma , masaj ve keselemeye tabi tutulur ve tellak bahşişini satılmıştı .

hakkıyla kazanır . Bol sıcak su , sabun

ve keseden sonra, tertemiz ve yeni bir insan olarak hamamdan çıkarsınız .


Turkish Bathing Delig E

very morn ing, belare lstanbul 's fa ithful are called to prayer from the minarets, the Hamams, or Turkish baths, open their doors. Turkish bathing pleasures are actually rooted in the lslamic religion, which stipulates that both men and women must wash themselves thoroughly, even if they have only dreamed of love. lt is hardly surp risin g that the Topkapı Saray in Istanbul already was equipped with steam baths long belare Versailles boasted a single toilet. Sultan Si'.ileyman ı (1520- 1566) commissioned the famous court architect Sinan to en large the Sultan Hamam and fit it out in orien-

tal splendour. By the baginning of the 18th century, lstanbul's bathing establishments numbered 14,536 , 155 of them being large , public steam baths. Taday, hundreds of lead-covered bath cupolas contribute to lstanbul 's silhoutte , competing with the mosques. Hundreds of generations have enjoyed themselves in the Hamam , and taday each of the many steam baths can expect araund 200 customers aday. For Western visitors to Turkey , lstanbul's Turkish baths are among the city's most fascinating attractions, as well as offering a superb bathing experience . Inside the artistic brick vault cupolas, the ar-

chitects have achieved an elfeel of uniform dillused lig ht by means of a number of loopholes. In the Sultan Hamams, calolured glass skylights ereale an almost mystic atmosphere. The more comman baths are decorated with red or yellaw stripes or surfaces; the more luxurious baths are decorated with omamental tiles. Floors and walls are covered with white or inlaid marble. Despite the fact that taday, the many artistically shaped washbasins (a Turkish bath has no pool) are no langer made of gold and silver, their sh in ing brass does not detract from the oriental splendour. Cağaloğlu Hamami, one of the largest Turkish baths in Istanbul, certainly has the most picturesque interior. lt was bui lt by the Ençılish architect Thomas Allom and opened in 1741 . Inside the entrance hall is an artistic marble fountain . The main cupola in the bathing room is supported by eight marble columns which look as though a la1cemaker was responsible for the ir design. Many poets have called this Hamam " Hamami Dilkusa" - " thousands of tongues talk of its beauty." Galatasaray Hamami is considered the most luxurious and historic Turkish bath . The rich pe ople's bath, it was built in 1481 by order of Sultan Beyazid ll , who sited it next to his castle . Twenty years ago, it was extensively restored , and a sacrificallamb was slaughtered in fornt of the entry. This Hamam has also been used as film scenery. Çemberlitaş Hamami used to be called " rose bath " because the big stone in the centre of the bathing room was incrusted with artistic marble roses. Pasa Mehmet wrote by hand on the stone: " this hamam is of unique beauty in the world " . In 1944, it was sold by the state to 18 private owners . Taday, the Hamam has at least 200 clean , dry towels and linen loincloths ready for the day' s customers every morning ; men are not allawed to be naked in the Hamam - not eve n for a second. Nişanca Hamam i in the fisherman 's quarter of Istanbul is more unusual and oriental. Among the wonders of the Turkish bath is the washing and massage ceremony; the "Tellak ", or bath attendant, accompanies his client through the procedure, which lasts at least two hours, and is finally rewarded with a bakhshish - his well earned tip. lt is not every Western visiter who appreciates this ceremony as whole - heartedly as the Turks, however. lt is not everyone's taste to be scrubbed with a "kesse" (goatskin glove) until the skin peels , to be lathered with huge masses of soap and hot water, and undargo the vigorous massage treatment. Afterwards, however, one fee ls like a new person .


MOLJtKN rE

OlJ

1 •

Renault 9 iki yıl üstüste (1982'de Avrupa, 1983 A.B.D.) "Yılın Otomobili" seçilen tek otomobildir. Renault 9 GTL en modem teknolojiyle üretilen yurdumuzdaki dünya markası tek otomobildir. Renault 9 GTL Türkiye'yle birlikte dünyada üretimi sürdürülen tek otomobildir. Renault 9 GTL hem estetik hem fonksiyonel yapıya sahip tek otomobildir. Renault 9 GTL konfor kavramına yeni boyutlar getiren tek otomobildir. Renault 9 GTL bir depo benzinle (47 litre) İstanbul'dan Kuşada';ı 'na rahatça giden tek otomobildir. Renault 9 GTL yurdumuzda, bol orijinal yedek parça ve en yaygın servis güvencesiyle sunulan tek otomobildir. Renault 9 GTL'in "Tek Otomobil" konusunda da zaman renault'yu haklı çıkarır.


40

ART

Anatali an Stone Carving C

ivilisation began with the hewing of stone into cutting and striking implements used for many practical purposes , such as hunting , skinning and building shelters. As skill in working stone progressed so did mankind develop. Wherever man learned to shape stone most successfully , there civilisation flourished . Today every ancient stone reflects the labours and achievements of mankind. A nation 's stonemasons and architects created the works by which we judge its stage of development today . Stone and man are so interrelated , that it is difficult to treat them separately . Man

represented his objects of love and admiration and his gods in stone , thus leaving his mark on the world and history: the pyramids of Egypt, the towers of Babylon , the ziggurats of the Sumerians, the reliefs of Anatolia, the statues , temples , baths and amphitheatres of Greece and Rome , and the stone inscriptions which illuminate the course of history. The civilisations of Anatolia too emerged with the use of stone , and it is these works aneevered by archaeologists which throw lig ht on man 's earliest past. Remains of the early stone , or Paleolithic, age have been

路-

-

,


found in Anatelian caves such as Karain , Beldibi, Öküzini and Belbaşı , and findings from the mid die and Iate stone ages (going back to 6000 BC) have been found in Kars in eastern Anatolia. Dating of finds has been facilitated by comparisons between those of Anatolia , Europe and Africa, which have proved that man has inhabited Anatolia since at least 10.000 BC. Exeavation of prehistoric settlements is certainly not yet complete, but we have to content ourselves with the existing finds. Early Anatelian people believed their kings to be gods. The Hittites were such a race , who left large numbers of stone works behind them. The resistance of stone of decay and erosion has meant that such inscriptions have survived to the present day. Stone working has been mankind 's way of

immortalising beliefs, though~s and events. The human figures on the lvris reliefs resemble those of today, whereas in later ages abstraction and stylisation gave new forms to natural figures. In the Urartu , Phyrgian , Greek and Roman civilisations, stone carving developed into a sophisticated art, whose purpose was largely decorative. Dimensions became large than reality. Whereas depictions of the Hittite God Telepinu were of natural size, statues of Apollo towered over their makers. Perfection of human beauty is displayed in these later statues, and one wonders if the Greek sculptors used real models, or whether the shapely bodies and harmonious features were figments of their imaginations. The source of this new flow of imagination must be marble, which enabled artistic creation to take wing . Compare the pragmatic realism of a Hittite stone carving with the sublime yearning for an ideal of Greek and Roman statues. The lion carvings in Malatya and Zencirli are among the earliest examples of stone as a vehicle of art. The lion represents strength and protectiveness. The lion is the most trustworthy guard at the gates of kings' palaces, and the carvings reflect this quality. Here there is no art for art's sake; no refinement and fragility. The deminating consideration is the natural power of the animal. Art is clearly a facet of real life, not a decorative form . The carved lion of Gordion on the other hand, dating from much later on, isa detailed, artistic depiction , whose lines are far more delicate than its counterpart in Malatya. While the artistic techinque is far more sophicticated, the lion itself has lost its wild nature, and is no longer a source of strength. The lion has become merely an artistic being, and art is no longer a manifestation of the power of natural forces. In early ages in Anatolia it was a sacred duty to carve huge, imposing reliefs of gods, men, plants and aminals, but in later ages carving became a profession . The powerful and wealthy would order sculptures and have temples built. Stone has always been invested with spiritual signrficance in Anatolia . Rock formations resembling human figures or animals have often been regarded as sacred. Sacrifices have been made to them, fires lit at the ir foot and legends related about the m. On the road to Amasra there is a high rock bearing Roman inscriptions. Today , the local people, who do not understand Latin, consider this place sacred and come here to make wishes. Some people hold sacred not just the gigantic statues, but even the bare rocks of Mount Nimrod . Stone-working techniques vary considerably across Anatolia. The wall built by a mason from the east is distinctly different from one built by amason from Pergamum . In the 6th century BC, when the Persians ruled Anatolia, the Persian influence on Urartu works , for instance, is conspicuous.


42

/Ş DÜNYASI

ugün dünyada birçok köklü şirket iflas ederken, özgün fikirli, dinamik gençlerin kurdukları yeni şirketler üstün başarı gösteriyorlar. Camera Press yazan Hans Kops, bu konuda ilginç bir araştırma yaptı. Ve alışılmamış piyasalarda faaliyet gösteren beş Hollanda şir­ ketini araştırdı. Hepsi daha ilk kuruluş yılla­ rında büyük karlar elde etmişti. Heryıl yükselen masraflara, düşen taleplere ve ekonomik gerilemeyle yüzlerce şirket yenik düşerken, bunlar ayak ta durmayı nasıl

B

başarmışlardı?

Kurtları Piton BV şirketinin faaliyet alanı bildi~imiz solucanlardı. Daha önce de~eri aniaşılmayan ve deniz kurdu denilen bu yaratıkların inanıl­ maz derecedeki üreme kapasitesi sayesinde şirketin yıllık üretimi 25 milyonu da geçiyordu.

Deniz

Şirketin sahipleri, Ton Van Es ve kayınb i­ raderi Piet Frijters, eskiden ö~retmen ve araba satıcısıydılar. Van Es, İskoçya'da yaptı~ı tatil s ıra sında "Deniz Kurdu" denilen ve balıkçılar tarafından yem olarak kullanılan solucanın hiçbir yerde satılmadı~ını çıörmüştü. Araştırmaya koyulan Van Es ve Frijters, dünyada otuz bin çeşit solucanın bulundu~unu ve her solucanın haftada ortalama sekiz yavru verdi~ini ö~rendiler. Ancak hiçbir kaynakta bunların gıdalan ile ilgili bilgi bulamadılar ve kendileri bunu araştırmaya başladılar. Sonuçta solucaniann yemek artıklarıyla mükemmel bir şekilde beslendikleri ve hergün kendi a~ır­ lıklarının bir buçuk mislini yediklerini keş­ fettiler. Artık balıkçılık için solucan üretme fikrini bir kenara bırakıp , organik artıklan do~al gübreye dönüştürme fikrine yöneldiler. Hem organik artıklar de~erlendirilecek, hem de suni gübreden çok daha üstün nitelikte olan do~al gübre elde edilecekti. Teknolojik sistemlerini geliştirdikten sonra, işin ticari fizibilitesi yapıldı ve sıra şirket kurmaya geldi.

Piton BV şirketinin üretti~i gübre, çiçek ve sebze yetiştiricileri tarafından çok be~enildi. Bazı bitkiler o/o 30 daha hızlı büyüme gösterdiler. Piton'un tesisi ilk yılda 700 metreküp (9 ton) solucan gübresi üretip, metreküp ba· şına 1300 gilder kazandı. Piton'un sahipleri, geliştirdikleri solucan gübresinin özellikle gübre sıkıntısı çeken üçüncü dünya ülkelerinde üretilmesinin yararlı olaca~ı kanısındalar .

Bilgisayar

Burdacısı

jan Meijers'in çalıştı~ı İngiliz şirketi iflas edince, işsiz kaldı ve Hollanda'ya dönüp ne yapabilece~ ini düşünmeye başladı. Hızla ilerleyen bilgisayar teknolojisi nedeniyle daha bir-


kaç yıl önce yapılan bilgisayarlar kullanılma­ hurdaya çıkanlıyordu . Meijers, bilgisayarlarda altın, gümüş , platin, rodyum, tanıalum ve hatta küçük miktarlarda kobalt gibi birçok de!:)erli madenierin kullanıldığını biliyordu . Yaptığı hesaplara göre bu modası geçmiş bilgisayar sistemlerini satınalıp, parçalamak ve değerli kısımlarını satmak karlı bir iş olacaktı. Meijers ve karısı ilk eski kompüte rlerini satınalıp, bahçelerinde parçalara ayırdılar. Bu işlem üç hafta sürdü. Bugün ise , 55 eski bilgisayarı parçalamak sadece bir gün sürüyor. Meijers: - Yaptıgım işi duyup aynı şeyi yapmak is teyen birçok kişi bana mektup yazıyor rekabetten korkmuyorum. Önemli olan değerli parçaları tanımaktır , diyor. yıp

Meijers daha beş yıl bu işten para kazanatahmin ediyor. Ondan sonra eski kompüterleri bulmakta zorluk çekmeye baş­ layacak. Fakat, Meijers o zamana kadar baş­ ka bir işe geçebileceğinden emin görünüyor. bileceğini

İnci Milyoneri D irk de Fluiter, bir japon 'un getirdiği teklifi kabul edince zengin olmuş. Teklif, yepyeni bir metodla hızla üretilebilen "geyşa" incilerinin tek Avrupa salıcısı olmaktan ibaretmiş. Bugün bir kültive inci gerdan lg ın fiyatı 1000 qilder civanndayken, bir geyşa inci gerdanlığın fiyatı sadece 1O gilder. İnci tekrar moda olunca da Fluiter'in ürettiği ineili mücevherler kapış kapış satılıyor, hatta talebi karşılayamıyor . De Fluiter'in kurdu!:)u şirketin yıllık cirosu 4-5 milyon gilder civarında. japonya'daki üretici, istiridyeleri Amerika'Missisipi nehrinden temip edip, kültive incilerde olduğu gibi içine ufak bir sedef parçası koyuyor. Fakat bir incinin 4-5 yıllık oluşum süresini beklemeden gizli tutulan bir teknikle laboratuvarda bu süre çok daha aza indiriliyor. nın

Yüzme Havuzu Araplara yüzme havuzları ve fıskıye satmakla, Heron BY şirketinin sahipleri Reinhard ve Hogeslag başanya ulaşmışlar. Aynı alanda faaliyet gösteren ve maddi durumu kötüye giden bir sirkelle çalışırken. bu iki genç işadamı istifa edip, kendi şirketlerini kurmaya karar vermişler. Ortadoğu piyasasına girerken ana prensipleri , suyun az bulundu!:)u ve pahalı oldu!:)u ülkelerde fıskıyelerin az ve tekrar, tekrar kullanılan suyla çalışmçı.sı olmuş. Heran BY. Suudi Arabistan, Bahreyn, Libya, Nijerya ve Guyan'a yüzme havuzu ve fıskıye ihraç etmiş, ayrıca Ba!:)dat'ın şehir parkında 3 anıt fıskıye­ nin yapımını yeni bitirmişler. 14 kişinin çalış­ tığı firma , gelece!:)inden endişe etmiyor. "Çalışanların morali çok yüksek" diyor, Reinhard ve Hoogeslag. İkisi de "Başanmızı sürdürmek için daima üstün kaliteyi tutturmamızın gerekti!:)ine inanıyoruz . Hiçbirimiz patronluk taslamayız. Aleiyenin yeri kirliyse, elimize süpürgeyi alıp temizleriz"' diyorlar.

Yeni girişimlerin peşinde olan fırma. şu anda Endonezya ve Karaip adalar piyasasına gir-

meye çalışıyor. Aynı zamanda havuzları için hep yeni modeller arıyorlar. En son modelleri ise, belki Ortadoğu sanatının e tkisinde kalarak, sekizgen şeklinde ...

Misketler Sihirli misketler, Sebastian Yas'un icadıdır. Daha önce birçok şeyi icad eden Yos, ilk defa sihirli miskelleriyle başanya ulaşmış . Finansman için başvurduğu ithalaıçı Henk Martin. misketterin piyasada tutalacağına kanaat geritip, Vas'la anlaşmış. Mıknatıslı miske tlerden çeşit çeşit model yapmak mümkün. 15 m iskelli bir takım ile en az 20 değişik oyun oynanıyor.

Martin. bir oyuncak üre ticis i ile anlaşıp, her

yıl yapılan

Numberg'deki oyuncak fuarına Sonuç, beklentilerinin çok üstünde olmuş. "İ lk müşterimiz İngiliz olup, elli bin misket ı s m a rl ad ı " diyor Vos. Ve ilave ediyor: "Ertesi gün aynı adam gelip üç misli daha istedi. Kısa zaman içinde dünyanın her tarafından siparişler alıyorduk . Fua r bitimine kadar siparişlerin topl a mı on milyon mis keti bulmuştu". Martin ,Japon ve Amerikalılara misketler için üretim li sansı sa lmış . Geçen yıl da Vas'un sihirli misketleri " Yılın Oyuncağı" seçilmiş. Bugün s ihirli misketler, sahas ında geniş uygulaması olan bir oyuncak olarak görülüyor. Özellikle de matemalikle ve kör cocukkatılmış .

l a rın eğ ilimind e, ya rarlanıyorlar .


•• "Resmin D unyaMozart'ı", "Yirmib~şinci ekolünün öncüsü", "Ikinci basınında,

Yüzyıl resım

Matisse" gibi sıfatlarla adlandırılan, arkasın­ da, ı 963 'den bu y<ına 3 7 kişisel sergisi ve çok sayıda koleksiyenda yapıtlan bulunan Bedri Baykam, bir süre önce İstanbul'da açtı!)ı son sergisi ile yeni adından söz ettirdi. Atatürk Kültür Merkezi'ndeki bu sergisinin ardından yapıtlarını Paris'te Daniel Templon'da sergileyen Bedri Baykam'la birlikte galerinin ikinci kısmında yapıtlan ı milyon dolara alıcı IJulan Rauschenberg'in yapıtlan yer aldı. Daha önceleri son 20 yılın en önde gelen ·sanatçılarından Wilem de Kooning, Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Frank Stella'nın sergiler açtı!)ı bu galeride yapıtlarına yer verilmesinin kendisi için büyük bir mutluluk oldu!)unu belirten Baykam ile THY Magazin bir konuşma yaptı. Aşa!)ıda, bu konuşmadan bölümler aktanyoruz. - Sizin bizdeki en önemli imajınız "Harika Çocuk" olmanız. Nasıl bir şey bu harikalık? · Bu sıfatıının bazı

çevrelerde antipati yarattı!)ını düşündü!)üm için "Harika Çocuk" olarak anılmak, d<>Wusu hiç hoşuma gitmiyor. İlk sergimi açtı!)ım andan itibaren böyle anıldım . Ancak kendimi hiç bir zaman di!)er çocuklardan farklı görmedim. Komplekse kapılma­ dım . "

- ÖncülüOünü yaptıOınız "Yeni Dışaw­ rumcu Akım" genellikle soyut resim ile ka-

Felsefe ve sanat tarihi okumayan bir kişinin resimlerini anlayamayacağını belirten Bedri Baykam " Harika Çocuk" sıfatından hoşlanmıyor.

Bedri Baykam, İstanbul'daki son sergisinde Vali Nevzat Ayaz ile birlikte ...

nştırılıyor.

Nedir dışawrumculuk? - Bu tür resim hemen hemen tümüyle içgüdüden kaynaklanıyor. Böylece izleyenierin hayal gücüne yeni açılar kazandırıyor. Onu hareketlendiriyor. Bir bakıma resimlerimi görenler. kendi dünyalan ile özdeşleştiriyor. Bir tür direniştir ; topluma, kurallara direniş. - 1980 yılına dek hiç resim eOitimi görmediOinizi biliyoruz ... - Evet ilk resim e!)itimimi Califomia College of Arts and Crafts'de gördüm. Ancak resmin okulu yoktur. Yalnız teknik yönden kendimi yetiştirmek ve çeşitli ükele rin sanatçılan ile tanışmak için bu okula gittim . - Resimlerinizde vermek istediOiniz nedir? - Bu geçici yaşamda kalıcı olmak dürtüsünden hareket ediyorum . 2000'li, 3000'1i yılla­ ra ulaşmak istiyorum. Tıpkı ma!)ara insanının kalıcı olabilmek için ma/;1aranın duvarına birşeyler karalaması gibi... - Resimlerinizi anlamayanlar çoğunlukta.

- Resimlerimi sokaktan geçen bir adamın beklemiyorum, elbette. Felsefe, ya da sanat tarihi okumayan birinden resimlerimi anlamasını beklemek haksızlık bence . - Türkiye'ye yerleşmeyi düşünmüyor­ musunuz? - Buram buram burnumda tüten ilikerne yerleşmeyi elbette çok istiyorum. Ancak şimdi de!)il. Daha ö!)renmem gereken pek çok şey var. anlamasını


6 HOTELS IN TURKEY ADANA • Büyük Sünneli Oteli, Özler Cad. Kuruköprü, '!el.: 21944 (5 hat) Tlx: 62282 • Divan Oteli, lnönü Cad. Kuruköprü Tel: 22701 (4 hat) Tlx: 62330 ANKARA • Büyük Ankara Oteli Atatürk Bulvar 183 Tel.: 34 49 20/20 hat Tlx.: 42398 GTEL·TR • Dede· man Oteli Büklüm Sok. 1 Tel.: 34 49 80-5 hat Tlx.: 42408 D ED E-TR • Kent Oteli Mithatpaşa Cad. 4 Tel.: 312111 (8 hat) Tlx.: 42424 KENTTR • Bulvar Palas Oteli Atatürk Bulvan 141 Tel.: 34 21 80-89 Tlx.: 42613 BLVD-TR • Etap Mola Oteli İzmir Cad. 27/1 Tel.: 33 90 65 (4 hat) • Stad Oteli Burathane Mey. Ulus Tel.: 124220 Tlx.: 42248 HOS-TR • Tunalı Oteli Tunalı Hilmi Cad. 119 Tel.: 278100-1 /2 274082-272505 Tlx.: 42142 YEL-TR. • Büyük Sünneti Oteli, Cihan Sokak Sıhhiye Tel.: 305240 (lO hat) Tlx: 44110 • Otel Evkuran Dr. Mediha Elden Sok. No: 40 Kızılay -Ankara. Tel.: 34 07 86 - 33 21 10 ELMADAG • Turhan Elmadağ Tel.: 34 44 20

Dağevi

Yakupabdal Köyü

KlZlLCADAMAM • Çam Oteli Milli Park İçi Tel.: 1065- 1158 ANTALYA • Talya Oteli Fevzi Çakmak Cad. Tel.: 15600 (9 hat) Tlx.: 56111 TATA-TR • Büyük Otel Cumhuriyet Cad. 57 Tel.: 11499- 12543 • Tatoğlu Oteli Kazım Gökalp Cad. 91 Tel.: 1211912798 • Turhan Adalya Oteli Kaleiçi Yat Limanı Tel.: 18066/67 Tlx: 56241 TBA-TR • Motel Antalya Lara Yolu 84 Tel.: 14609 Tlx: 56231

• S ide Cennet Motel Athena S ide Tel.: 17 - 16 7 • Turtel Moteli Selimiye köyü Tel.: 22 25- 93 Tlx.: 56198 TTL- TR.

• Büyük Tarabya Oteli Kefeliköy Cad. Tel.: 162 10 00- 162 07 10 Tlx: 26203 HTRB-TR • Çı­ nar Oteli Yeşilköy Tel.: 573 29 10 Tlx: 22208 ÇIN-TRN • Divan Oteli Cumhuriyet Cad. 2 E. dağ Tel.: 146 40 20 (lO hat) Tlx: 22402 OVANTR • Etap Marmara Oteli Taksim Meydanı Tel.: 144 88 50 Tlx.: 24137 ETMA-TR • Sheraton Oteli Taksim Parkı Taksim Tel.: 1489000 Tlx.: 22729 SHER-TR. • Pera PalasOteli Meşrutiyet Cad. 98/100 Tel.: .145 22 30 (ıO hat) Tlx.: 24ı52 PERA-TR. • Istanbul Dedeman Oteli Yıl­ dız Posta Cad. No: 50 Esentepe Tel.: ı 72 88 00 (20 hat) Tlx: 22238 MKD-TR • Turhan Cariton Oteli Yeniköy Tel.: ı62 ı o 20- 25 Tlx.: 22660

• Turhan Çeşme Oteli Ilıca Tel.: 1240- ı Tlx.: 52268 OTLE-TR • Altınyunus Tatil Köyü Boyalık Mevkii Tel.: 1250 Tlx: 52830 TR

..

1 ı

BÜYÜKADA • Splendid Oteli 23 Nisan Cad. 71 Tel.: 351 67 75-351 69 50 • Villa Rıfat Pansiyon Yılmaz. türk Cad. 80 Tel.: 351 60 68 KART AL • Dr. Erdim Tesisleri Ankara Cad. 156 Tel.: 353 78 87-88

ŞİLE

• Değinn en Oteli Hacıkasım Mah. Plaj Yolu 24 Tel.: 48-148 Kumbaba Obeıj Şile Tel.: 38 YEŞİLKÖY

İSTANBUL

ÇEŞME

ATAKÖY • Otel Demirköy Ataköy Tel.: 5729580 • Ataköy C Moteli Sahil Yolu Tel.: 572 08 02/3-572 49 56

ALANYA • Alantur Oteli Çamyolu Köyü Tel.: 1224 - 1924 KİLYOS Tlx. 56143 ATUR-TR • Alanya Büyük Oteli Gül• Turhan Kilyos Moteli Kilyos Tel.: 142 02 88 ler Pınarı Mah. Tel.: 1138- 2172 • Banana MoTlx.: 23770 teli Cikcikli Köyü Tel.: 1548-3595 • Turtaş Moteli Serapsu Mevkii Konaklı Köyü Tel.: Ko-l KUMBURGAZ naklı 1 • Panorama Moteli Gülleı: P~narı Mah. • Marin Oteli Silivri Yolu 6 km. Tel.: 102 52 Tel.: 1181 - 1252 • Yeni Model International Keyku~at Cad. Tel.: 1195 ı K. ÇEKMECE • Baler Moteli Anbarlı- Avcılar Tel.: 573 86 33 ALANYA 1INCEKUM • Aspendos Moteli İncekum Avsallar Tel.: 04 SİLİVRİ 91-92 • İncekum Moteli İncekum Tel.: 7• Solu Moteli Semiz Kumlar Mevkii Tel.: Silivri 149- 120 • Yalıhan Moteli İncekum Tel.: 03 10- 162 SİDE

BERGAMA • Tusan Bergama Moteli Bergama- İzmir Yolu Kavşağı Tel.: Bergama ı ı 73

CARL-TR. • Dilson Oteli Sıraselviler Cad. 49 Taksim Tel.: 143 30 32 Tlx. 24415 VD • Kalyon Oteli Sahil Yolu Sultanahmet Tel.: 526 62 50/5ı Tlx.: 23364 KLYN-TR • Keban Oteli Sı­ ra selviler 51 Taksim Tel.: 143 33 ıo (4 hat) • Olcay Oteli Millet Cad. 187 Topkapı Tel. 585 32 20/34 Tlx.: 23209 OLGA-TR • T.M.T. Oteli Gayrettepe Tel.: 1673334 • Kenndey Oteli Sı­ raselviler Cad. 70 Taksim Tel.: ı43 40 90/92 • Opera Oteli İnönü Cad. 38-42 Taksim Tel.: 143 55 27/29 • Plaza Oteli Sıraselviler Cad. Arslan Yatağı 19 Tel.: 145 32 73/4 • Santral Oteli Sıraselviler Cad. Billurcu Sok. 26 Tel.: 145 41 20 (4 hat) Tlx.: 24625 SANT-TR Suadiye Oteli Plaj Yolu Sok. 51Suadiye\Tel.:358 l l 20/7 Tlx.: 23150 MUSA-TR • Bebek Oteli Cevdetpaşa Cad. Bebek Tel.: 163 30 00/1-2 Tlx: 22577 • Hilton Oteli Harbiye Tel.: 146 70 50 Tlx.: 22379 ISHI-TR • Etap Istanbul Oteli Meşruti­ yet Cad. 35 Tel.: 144 88 50 (9 hat) Tlx.: 24345 • Maçka Oteli Eytem Cad. 35 Tel.: 140 10 53 · 140 31 03 Tlx.: 23114 MAKO-TR • Harem Oteli Selimiye/Üsküdar Tel: 333 20 25-29 Tlx.: 22482 HRM-TR • Büyük Sünneti Oteli Gayrettepe Tel.: 172 ll 60-172 05 15 Tlx.: 26655 SURT·TR.

• Yeşilköy Moteli Havan Sok. 4/6 Tel.: 573 29 95- 97 Tlx.: 22820 MYMO-TR İZMİR

• Büyük Efes Oteli Cumhuriyet Mey. Tel.: 144300 Tlx.: 5234ı EFES-TR • Etap İzmirOteli Cumhuriyet Bul. 138 Tel.: 144290-99 Tlx.: 52463 ANER-TR • Kısmet Oteli 137 Sok. 9 Tel.: 217050-52 • Anba Oteli Cumhuriyet Bulvan 124 Tel.: 144380-4 Tlx.: 52449 ATAS-TR • İz­ mir Palas Oteli Vasıf Çın ar Bul. Tel.: 21 55 83 Tlx.: 52631 KIZ-TR • Karaca Oteli 1379 Sok. 1/12. A Tel.: 144426- 144445- 131498 Tlx.: 52459 • Afacan Moteli Şakran Köyü Aliağa Tel.: Şakran 30 • Balçova Oteli Tel.: ı554ı3

DİKİLİ

• Antur Motel İsmetpaşa Mah. Tel.: ı05- 269

GÜMÜLDÜR • Denizalt~.Motel Tel.: Gümüldür ı9- 366 Suli tan Motel Ozdere Köyü ı:eı.: Gümüldür ı40 URLA

Nebioğlu Tatil Köyü Tel.: Urla/İskele 20 Tel.: İz­

mir

ı

ı49105

BODRUM • BODRUM Baraz Oteli Cumhuriyet Cad. 58 Tel.: 57- 714 Halikamas Motel Kumbahçe Mah. Cumhuriyet Cad. Tel.: ı073 T.M.T. Moteli Akçebuk P.K. 63 Tel.: 423-440 Kaktüs Motel Ortakent Tel.: ıo Aktemis Pansiyon Cumhuriyet Cad. Tel.: 53 • Datça Dorya Motel Esenada İskele Tel.: 35 - 36 TURGUTREis • TURGUTREiS Kortan Oteli Tel.: 50 FETHİYE

• Likya Oteli Karagözler Mah. Tel.: 1169- ı690 Tlx.: 530ı8 LKYA-TR • Meri Motel Ölüdeniz Tel.: ı MARMAR İS • Atıantik Oteli Atatürk Cad. 34 Tel.: ı2ı81236 • Lidya Oteli Siteler Mah. ı30 Tel.: 1016ı026- ı355 Tlx.: 52540 • Marmaris Oteli Atatürk Cad. 30 Tel.: ı380- ıı73 • Poseiden Motel Kemeraltı Mah. Dergah Mevk~i Tel.: ı840- 184 ı /42 ı • Martı Tatil Köyü Içmeler Köyü Tel.: ı930 /32 Tlx.: 52969 MAMA-TR Tlx.: 52573 MİAK-TR • Turhan Marmaris Tatil Köyü Tel.: ı843 (4 hat) Tlx.: 52529 TKÖY-TR. MERSİN • Otel Atlıhan İstiklAI Caddesi No: ı68 Tel.: (74ı) 24ı53

(5 hat)


Adana Diva n Oteli l nönü Cad. No: 15 1 ADANA Tel: 22 701 (4 har) Tclex: 62 330 suıu-ır

l~ıanbul

s ·· ..

. unık s·· C '''Yrrıırpt• .· İST urmı>li Olı>li 172 11 60 uo ANBUI 11 "'' T172l 05 l5 16 Har) rex: 26 655 ~ıırı-ır

BÜYÜK SÜRMELi OTELi ADANA/ ANKARA/ ISTANBUL


A Historic Treasury in the Aegean Region

SELÇUK One

ofTurkey's four largesi provinces is !zmir, whose capital is a modern city and commercial city centre. The pearl of the Aegean, ızmır also abounds in historic sites. Izmir's innumerable historic monuments are tributes to the many civilisations which have come and gone in the region over the centuries. Selçuk is a distıict particularly renowned for the ruins of Ephesus and the house of the Virgin Mary. Let us paya llying visit now to Selçuk's fascinating sights. AYASULUG: Known also as Old Ephesus, this ancient city dates back to the Myceneans. In the 7th century, Ephesus was built for the fifth time on Ayasulug hill. From 1348 to 1390 the city was the capital of the Aydın princes. The city was renamed Selçuk in 1914. Selçuk is dominated by a magnificent Byzantine casıle with a circumference of nearly 1.5 kilernetres and boasting 15 turrets. Within the castle walls is a fourteenth century mosque, and to the south the Saintjean church. Ta the southwest is the Isa Bey Mosque, and nearby the ruins of one of the seven

wonders of the world, the Temple of Artemis. The Byzantine Ephesus viaduct is situated between the hill and the train station. EPHESUS: This major destmation of Christian pilgrims was originally built by the Ionians in the 1 1th century BC. Ephesus first fell into Turkish hands in 1090, and after periods of rule by the Byzantines, the Menteşe princes and the Aydın princes became part of the Ottoman Empire in 1390. Tameriane and his armies reduced the city to ruins in 1403. The Temple of Artemis was discovered by a British archaeologist in 1869, and the larger part of its remains were smuggled to London in 1869-1872 and 1904-1905, where they are now on display in the British Museum. In Ephesus may be seen the Koressos gate, the 2nd century Vedius Gymnasium and baths, a ls! century stadium 229 m long and built by Nero , an acropolis, Byzantine baths, a 2nd century church and the enormous ıst century ampitheatre seating 24,500 people and built by the Roman emperors


Claudius and Traianus. Walking along the 530 nı long marble Areadiana street you see the harbour baths, Byzantine walls, and the old harbour-now silted up. Behind the walls is the 2nd century Temple of Serapis, and nearby the agora, which was built by two slaves to whom the enıperor Augustus granted their freedam in the 3rd century. The two- story, 16 m high Celsus library and theatre built by Aquilla in 135 AD in memory of his father, Celsus, Govemor General of Asia, was renovated in 1975. Facing the street further along is the Hadrianus Temple built in 130 AD and adamed with reliefs, and on the hillside at the foot of Panayir Mountain is the odeon seating 1500 people built in the 2nd century by Vedius Antoninus and his wife. The tomb of Saint Luke, later converted into a church, the Magnesia Gate, and the Girls' Gymnasium are among the many other buildings in Ephesus. EPHESUS ARCHAEOLOGICAL MUSEUM: Here are exhibited many of the finds discovered in Ephesus and Selçuk. including the statues of Artemis, Venus, Apollo, Dionysos, Eros, Zeus, the Satyres and Hermes; the sarcoplıagus of the Amazons, column capitals, reliefs, pottery, lamps, coins and mosaic. One interesting item is a wall picture drawn by Socrates. ISA BEY MOSQUE: This is one of the oldesi and most highly decorated works of Anatolian Turkish architecture of the principalities period. lt was builı in ı 375 for İsa Bey by the architect Dımısklıo~lu Ali of Damascus. The westem door bears lines of inscrip-

tion and geogmetric designs, and the west walls.are panelled in marble. The tamhours of the two domes are adamed with Seljuk tiles. The brick minaret is built on an octagonal base and the courtyard is surrounded by colonnades. There is an octagonal Seljuk tomb beside the musque. HOUSE OF THE VIRGIN MARY On Mı. Alada~ 9 km south of Selçuk is the house where the Virgin Mary spent the rest of her life following the deaılı of jesus. She travelled to Ephesus with Saintjohn. Ttıere is a fourth century church beside the house, which was fırst discovered by the Lazarile priest Henry jung in 1891. The fireplace of the house was uncovered by archaeologisıs in 1896. The main part of the house is square, with an ocıagonal seetion behind. Ina niche in the smail central room is a dark bronze statue of the Virgin Mary uncovered in the house during excavations. The Ascension of the Virgin Mary is celebrated here each year by the Catholic Archbishop of !zmir. The church and house were declared a shrine by Pope Pius Xll in ı 951 and Pope Paul VI made a pilgrimage here on 26july 1967.


-

Kış Cilt Bakımı İçin T ausiyeler e

Yıkanırken

e

Çıplak

e

Ellerinizi sık giyin.

suyun fazla sıcak olmamasına dikkat edin. Fazla sabun kul/anmayın . tene yünlü veya meyin. sık

tahriş

edici

kumaşlar

giy

kremleyin ve dışarda iken eldiver

e Sabun kullandıktan sonra iyice duru/anı n. e Banyodan sonra havluyu teninize siirterek kuru /anın . Böylece hem kan do/aşımınız hıziandıni mış olur hem de ölü deri hücrelerini çıkarlırsınrz .

e

Her gün yıkandıktan sonra tiim vücudunuza nem · /endirici krem sürün.

e

Rüzgarlı havalarda hem nemlendirici hem de ten kullanmayı ihmal etmeyin .

e

Kalari/er havayı kurulu r ve dolayısıyla cildiniz bozulabilir. Bu nedenle evinize bir hava nemlendirici cihazı alın ve özellikle yatak odası nda kul-

e

Dudaklannrzı

de fon

lanın .

koruyan bir dudak

par/atıcı

kulla·

nın .

YÜZ GÜZELLiGi VE MAKYAJ • •bir gıda rejimi, spor ve günlük ek.sersizlerle vücu~. gü~lli~~ni koruması , kendiIVliadının formda tutması murnkundur. Yalnız, hemen be-

GÜZELLİK İÇİN

BAL

ni

lirtelim ki, vücut güzelliginin tamamlayıcısı ve aynası da yüz güzelligidir. Yüz güzelliginde cilt bakımı ve makyaj en önemli unsurdur. Bakımlı bir yüze, gereken makyajı uygulamak bir başka sanattır. Renklerin seçilmesi, bunlann açıktı, koyulu, yumuşak veya sert kullanılması yüz hatlarını gereSince ortaya çıkartır. İşte bakımlı bir yüze uygulanan yerinde makyajdan birkaç örnek ... Makyaj uzmanı Joel Martial tarafından uygulanan bu makyajlarda, fildişi fondaten, pudra, mercan allık , yeşil ve altın sarısı far, siyah göz kalemi, yeşil rime! ve oranj ruj kullanılmış. Martial, bu arada dogal bir ~ıünüm saglamak için şeffaf ve sulu fondatenlere yer vermiş .

B asırlardan beri biliniyor. Bu doğa alın güzelleştirici

özellikleri

harikası hem cilde sürülerek, hem de yenerek insanlarda etkisini gösterir. Bal iyi bir nemlendiricidir. Ayrıca, saçı parlatır ve cilde renk verir. Enerji ve vitamin kaynağı bal, içeceklere ilave edilebilir veya ekmekle de yenilebilir. Kozmetik sanayinde de kullanılır. Kremler, maskeler ve sabunlarda hep bal vardır. Yalnız uyaralım; bal şeker kadar şişmanlatıcı olup, dişleri de çürütür. Onun için ölçüyü kaçırmayın .


TOURISM

51

of Bolu was ruled .province The thousands of years ago by the Hittites, and later by the Phrygians, Lydians, and Persians. Besides its historic heritage, Bolu is also celebrated for its magnificent scenic beauty. Today Bolu is a major attraction for winter holiday mareks, who flock to its winter holiday makers, who floc:k to its路 ....._ mountain ski resorts, but throughout lllfi1'F


is a sight not to be missed. The Seven Lakes are the result of an unusual geological structure and geomorphic formations . Seringöl, Büyükgöl, Deringöl, Nazlıgöl , KüçükgöL İncegöl and Sazlıgöl lakes all abound in trout, which may be fished for a nominal fee . The lakes are set amidst delightful green shady forest of hombeams, beeches, alders , black pines, Scotch pines, elms, yews and linden trees. In autumn the flaming riot of colour reflected in the stili waters of the lakes is an urıforg e ttable ~ i ~ıht .


52 EGLENCELIK

SÜT VE OYUNCAK Yılba,ı gecesi, adam yalnız ba,ına ... Bir bara girdi ve barmen genç kıza: - Bir bardak süt verir misiniz, dedi: Barmen kız, uzandı ve adamın çenesini ok,ayarak, sordu: - Tüylü ayını da Ister misin?

SIRA IŞI... O gece yıl~ı.:. Kadın gecenin stan olmak Için sabah karanlıQında güzellik salonunun yolunu tuttu. ı,ı ancak akf8m geç saatte bitti. Eve glrdiQinde oQiu merakla sordu: - AnneciQim, bu saate kadar neredeydln? Anne cevap verdi: -Güzellik salonundaydım ... Çocuk, hayretle: -Yazık, dedi, bu kadar bekledikten sonra demek sıran gelmedil

BULMACA

SOLDAN SAGA: 1- Büyük piliç-Duman bulaşığı-Ağız ve burun boşluklarıyla gırtlak ve yemek borusu arasındak i boşluk . 2- Binek hayvanlarının sırtına konulan oturmalık-Irmakla r da işle ­ yen , altı düz kayık-Hayvaniara vurulan damga. 3- Tutulan yol , davranış - ita l ya ' n ı n para birimi-Bir tür evcil geyik. 4- Sağırsak askısı -Adlar , isimler. 5-llkel toplum larda doğaüstü bir güç ve etkisi olduğuna inanılan ~an lı ya da cansız nesne-Kokulu tohumu rakıcılıkta ve hamur işlı:ı rinde kullanılan bir bitki. 6- lpekböceği koza l arı çözülerek çıkarı l an ve dokumacılıktakullanılan çok ince, esnek, parlak tei-Yenmeye elverişli olan her şey-Hangi şey . 7- Kötü dik i ş nedeniyle kumaşta oluşan büzülme ya da kıvrım-Baryumun simgesi-Elbisenin belden aşağıda kalan k ı s­ mı. 8- Bir binek hayvanı - Element ya da bileşikleri oluşturan ve onların özgül niteliklerin i gösteren en küçük birim-Iskarnbil kağıtlarında bir grup. 9- Oruç ayı-Toz zerreciklerinden oluşan , çizdiği yerde iz bırakan . beyaz ya da açık renkte kireçli kaya. 10- Meslek , uğraş-Başlıca içeceğ i m i z­ Iskarn bi lde birli -Yitik, kayıp . 11- Ortak-Bir kimseyi ya da bir o l ayı anımsatan nesne· ya da kiş i. 12- Bir suç ya da kusuru bağ ı şlama-Bir arada ve bir komuta altında bulunan savaş gemilerinin ya da uçaklarının tümü -Aksama, aksaklık . : YUKARIDAN AŞAGIYA: 1- Kötü , çirkin-Bir şeyin yapılmasını , gönderilmesini, getirl lme_sini isteme, ısmarlama . 2- Ahenk -Ağacın reçinesini çıkarmada , boyanmış eski mob i lya l arı tem izlernede kullanılan beyaz toz. 3- Güzellik , hoşluk- Eski Mısır ' da bir Tanrı . 4- Eskiden bezekçilikte kullanılan bir çeş i t sedef-Kütlesi , kaplama ya da doldurma olmayan, som . 5- Parlak olmayan , donuk- Bozulmuş olan . 6- Bir haber ajans ı nın kısa yazılışı-Os m a nlı d onanmasın d a tümgenerale eş bir rütbe . 7- Okullarda kağıt , mukawa, tahta gibi şeyler l e yaptırı l an çalışmalar­ Fazla bön, avanak. 8- Kemiklerin iç boşluklarını dolduran yağlı madde-Tavlada bi r sayı s ı - B ir deniz taşıtı. 9- Limonluk . 11- Bir kimseninbir şeyi anlama ya da yapabilme n i te li ği, kab iliyetGalyumun simgesi. 12- Gözü açık , uyanık-Oiü gömülen çukur, mezar. 13- Taraça-Muvaffa kı yet. 14- Dağla l esi-Şebnem . 15- Torunu olan kadın , büyükanne -Sancağ ı , yelken i ya da sereni direkten aşağı alma.


Türk Hava Yolları, Müracaat ve Rezervasyon-Turkish Airlines, Information and Reservations ABUDABI - ABU DHA BI : GSA. Sultan Bin Yousul and Sons Sheikh Handan St. Tel : (9712) 33 87 61 32 62 60/49 A DANA: Stadyum Cad . No: 1 Tel : (711) 431 43- 372 47 AMMAN : Jabal Arnman Riyadh Center 8th Floor P.O .Box 39177 Tel : (06) 65 91 02 65 91 12 GSA Skyways T.T.T. Sait King. Hussein Road P.O .Box 1318 Tel: (06) 63 70 75 21 904 AMSTERDAM : Leidsestraat 610171 PA, Tel: (020) 22 79 84 1 85 1 86 1 87 ANKARA: Hipodrom Cad . Gar Yanı Tel : (41) 12 49 00/43 12 49 33 - 12 4910 -12 62 00 /8 ANKARA : Kavaklıdere , Atatürk Bu lvarı 167 1 A Tel: (41) 25 52 58 33 76 27-12 44 90 ANTALYA: Hastane Cad . No: 66 Tel ; (311) 128 30 -234 32 ATINA - ATHENS: Phileltion Str. 19, Athens 118 Tel : (01) 322 10 35 322 25 69 - 324 60 24 324 59 75 BAC'ôDAT- BAGHDAD: Hamed Hasan ai-Obaidi Travel Office Saadoun Str. lskender Stephan Building

Tel : (01) 888 13 83 888 21 68 - 887 50 92 BELGRAD: TRG Marksa 1 Engelsa 8/IV. 11000 Tel : (011) 33 25 61 33 32 67 BERLIN : Budapester Str 18 B 1000 Berlin 30 Tel : (030) 262 40 33 262 40 34 BRÜKSEL - BRUXELLES 51 Cantersteen 1000 Bruxelles Tel : (02) 512 67 81 1 82 511 76 76 BURSA: Cemal Nadir Cad . Kocagil Apt. Tel : (241) 218 66111 67- 128 38 CENEVRE- GENEVA: Rue Chantepoulet No: 1 - 3- 1201 , Geneva Tel : (022) 31 61 2031 61 29 CIDDE - JEDDAH: City Center Annex 12 - 13 Medina Road P.O .Box 18816 Tel : (02) 660 01 27 . 660 06 74-660 0815 660 17 43 GSA ABC Travel Ageney Medina Road Falcan Building P.O.Box 11679; Tel : (02) 653 27 84 65313 76 - 651 79 00651 83 00 DAHRAN - DHAHRAN: GSA ABC , Travel Ageney King Abdulaziz St. Al Khodari Bldg. Al Khobar Dhahran Tel: (03) 895 00 44 895 49 04 - 894 79 17

DALAMAN: Dalaman Havaalanı , Mu~la Tel : 180 · 244 DIYARBAKlR: . izzetpaşa Cad . Demir Oteli altı Tel : (831) 123 14116 74 - 10101 DOHA (KATAR- QATAR): Al - Rayan Travel Ageney GSA. Tel: (974) 82 19 10 · 3212 26-41 29 09 DU BAl: Sweedan, Trading Company GSA. 63 b , Sheikh Rashid Bldg. Almaktoom Street Tel : (971 - 4) 22 60 38 DUBLIN : GSA. Aer Lingus- Upper O'Connel Str. 40 Dublin Tel : (01) 37 77 33 DUSSELDORF: Graf Adolf Str. 41 4000 Dusseldorf 1 Tel : (0211) 37 47 99 - 37 40 80 - 37 40 89 ELAZIC'ô: Rızaiye Mah . Şehit ithanlar Cad . No: 26 Tel: (811) 115 76 - 123 00 ERZURUM: Hastaneler Cad . 38 Evler, No: 26/ B Tel : (011) 119 04134 09 - 185 30 FRANKFURT : Baseler Str. 35- 37 , 6000 Frankfurt Main Tel: (069) 25 30 31/32/33 GAZIANTEP: Atatürk Bulvarı No: 38/ C, Tel: (851) 154 35-203 82 HAMBURG: Adenauer Allee 10 2000 ,

Yeni Rak1 (Exp) 70 Cl 7- DM Whisky 37,5 Cl 8.-DM 100 Cl 17.-DM Whisky (White Label , Wh ite Horse , 100 Pipers, Johny Walker, JB, Haig, Black White , Ballantines, Long John) EXP 13.-DM Samsun 100'5 20.-DM Marlboro 100'5 20.-DM Parliament Palimali 100'5 20.-DM Kent 1OO'S 20.-DM Benson K.S 20.-DM Rothmans K.S 20.-DM K.S. 20.-DM Dunh ill Filter 20.-DM Camel Winston K.S 20.-DM HB K.S 16.-DM Lord K.S 16.-DM K.S 16.-DM Lux Y ukarı daki fiyatlar dergimizin basım tarihi itibariyle geçerlidir. These prices are valid offect from the printing date of the magazine.

Hamburg 1 Tel : (040) 24 14 7224 14 73 HANNOVER: 3000 Hannaver Lange Laube Str. 19, Tel : (0511) 32 60 87 / 88 ISTANBUL: Abidei Hürriyet Cad . Vakıf Iş Hanı , Kat. 2, Şişli Tel: (01) 146 40 17 - 146 38 48 IZMIR: Büyük Efes Oteli altı , Tel : (51) 14 12 20-25 82 80 (5 hat) KAHIRE - CAIRO: GSA. imperial Travel Center, Mahmoud Bassiouny Str. No: 26 Tel : (02) 76 17 69 - 76 00 71 - 75 89 39 - 73 34 00 KARA.ÇI - KARACHI : PAKTURK Travel Agenc ıes 12 Avenue Centre Stracher Rd . Tel: (021) 52 74 71/72 52 32 49 KAYSERI : Serçe Önü Mah . Yıldırım Cad . 1 Tel : (351) 139 47 - 110 01 KONYA: Mevlana Cad . Belediye Sarayı No: 39 Tel (331) 120 32 - 100 00 KOPENHAGCOPENHAGEN Ved vasterport 6 1612, Tel : (01) 14 44 99 · 14 51 90 KÖLN: Trankgasse 7 · 9 5000 Köln - 1 Tel : (0221) 13 40 71 /73. 13 44 43 KUVEYT - KUWAIT: Alkazami Travel Agencies " Aiabrar" Salem Str. Tel : (965) 41 29 07 • 45 26 20 1 1,2,3, LEFKOŞE - NICOSIA: Cengiz Han Sokak No: 5, Köşklü Çiftlik Tel: (520) 710 61 . 713 82 LONDRA - LONDON: Hanover Str. 11 • 12 W. 1 Tel : (01) 499 92 47 · 499 92 48 . 499 92 40 MADRID: Plaza de Espana Torre de Madrid Planla 4 Officina No: 20 Tel : (01) 463 23 12 · 463 23 51 MALATYA: Dörtyol Halep Cad . No: 1 Tel : (821) 119 22 · 140 53 MARMARIS: Atatürk Bulvarı 30 1 B MERSIN: lstiklal Cad . 27. Sokak Çelebi işhanı No: 2, Tel: (741) 21 278 . 15 232 MILANO - MILAN: Via Albricci 3; 20122 Tel : (02) 86 63 50 - 805 62 33 . 805 39 76 MONIH - MUNICH: 2 Bayarn Str. 43 • 45 /1 8, München Tel : (089) 53 94 15 - 53 94 17/18/19 N0RNBERG: 8500 Nürnberg Am. Pherrer 80

Tel: (0911) 26 53 01 · 26 53 02 PARIS : 34 Avenue de L'Opera 75002 et 11 Tel : (01) 742 60 85 · 265 17 10 RIYAD- RIYADH: GSA ABC . Travel Ageney Al Arbaeen Str. Tel : (01) 477 90 03 · 477 90 55 RIZE: Belediye karşısı , Tel : (054) 110 07 ROMA- ROME: Piazza della, Republica 55 . 00185 Tel: (06) 475 11 49 · 475 95 35 ROTTERDAM: Weena 140 3012 Cr. Tel: (10) 33 21 77 • 33 24 65 SAMSUN: Kazımpaşa Cad . No: 11/ A. Tel : (361) 134 55 · 182 60 SIVAS: Belediye Sitesi 11 . Blok No: 7, Tel: (477) 11147 - 13687 SOFYA- SOFIA: Bul. AL. Stamboliiski Noll-a Tel : (02) 87 42 40 · (02) 88 35 96 STOKHOLMSTOCKHOLM: Vasagatan 7; 10120 Stockholm , Tel : (08) 21 85 34 1 35 STUTTGART: Lautenschlager Str. 20.7000 Stuttgart 1 Tel : (0711) 22 14 44 · 22 14 45 ŞAM - DAMASCUS: GSA. Al· Faradees Travel and Tourism Ageney P.O.Box 6132 Maysaloun St. Dar el Mauhandeseen . Damascu s. Syrial Tel : (011) 22 72 66 · 23 21 90 (10 hat) TAHRAN - TEHRAN: 4000 Avenue Hafez 3 rd . floor No. 7 College · Crossing Tehran Tel : (021) 66 90 26 · 66 46 09 TRABZON: Kemerkaya Mah . Meydan Parkı karşısı

Tel: (031) 116 80 • 134 46 TRIPOLI: Muhammed Megarif Str. Cezayir Sq. Tel : (021) 382 36 · 487 98 TOKYO: GSA JAL. Daini Building Merunouchi Tokyo Tel : (02) 74 35 51 VAN : Enver Perihan~lu iş Merkezi, Cumhuriyet Cad . 196 Tel: (0611) 1241 . 1768 VIYANA - VIENNA: Operngasse 3, 1010 Wien , Tel : (0222) 56 37 96 • 56 37 68 ZORIH - ZURICH: Tal Str. 58. 8001 Zurich, Tel: (01) 211 85 67 · 211 10 70/71


Kaleterasit hazır sıvalarının 26 değişik rengi ve 5 değişik tipi vardır. Her türlü hava şartlarına karşı dayanıklıdır. Tatbikatı çok kolaydır. Kaleterasit'i merdane ya da mala kullanarak kolayca tatbik edebilirsiniz. Binalarınızın dış cephelerini güzelleştirmek için yapacağınız en uygun seçim Kaleterasit'tir.

117w0m7E!rasil"akıllı secim"

SlVA SANAYi A.$ . Cad . No: 125, Avcılar- istanbul Tel : 573 48 87

w:~ .... ;ı,_. Reşit Paşa


6

Lc:ınder's

Tower

Jsuınhul.

Turke\'

Head Office: Ankara, Turkey Head Office-Foreign Department: Abdi İpekçi Cad. o. 75, Maçka, Istanbul Tel: ( 1) 133 03 60 Tlx: 24814 ısfo u Branches ab road: London 21 Alderrnanbuıy, London EC2V 7HA Tel: (Ol) 606 7151 Tlx: 895 1543 ı ı bank g Frankfurti Mam Kaisersırasse 3 D-6000

Frankflııt/Main

1 Tel: (069) 29 90 10 Tix: 4 IH93R5

ısch

d W. Berlin Admiralstrasse 37, D-1000 W. Berlin 36 Tel: (030) 614 3034 Tlx: 181481

ı schb

Branches in the Turkish Republic of Northern Cyprus: Lefkoşe Tix: 57123 ıısb ık Magosa Tlx: 57179 ısbm ık Glrne Tlx: 57233 ı sh ık Ercan Airport Tlx: 57 123 ıısb ık Representative Offices: W. Germany Frankfurt/Main Tlx: 41 4143 ısch d Holland The Hague Tlx: 34259 ı sban ni Bureaus in W. Germany: Cologne Tix: H886609 ı sch d Hamburg Tlx: 2173975 ıshh d Munich Tlx: 528347 ı smue d Sıuttgaıt Tlx: 722746 ısch d

d


. . . .Jg.,;ye

·.....

dıŞ uçuş noktaları haritası

-.. tt

40

e

A

/(

D

N

z ..... .............../

.... · .......... . ··...........

:

....l-······

······ ı

...···

ı

ı

1

1

1

1

1

1 1

N

1

1

c- (

:

J

' ............ .,.()

......

··.... ······-........ ··

........ ·;--: ,1

-

ll 1

.ı: '.

~

·...

\

\


domestic and international network system

r z o.m:•tnet '

\

d a

~

l6

,~

'Ml~ RAN.... .· _,/~

,/

................ .

~

.........·····

j

1

R

u


1985 12  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you