Page 1

Z E K L E R

H E A R I N G

P R O T E C T I O N

412RDB / 412DB Bluetooth® Dämpningsvärden med elektroniken avstängd Frekvens Hz

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Medelvärde (dB)

21

18,4

21,1

27,7

36,9

36,1

42,1

38,8

Standardavvikelse (dB)

6,3

4,5

4,2

3,5

4

3,6

3,5

5,4

Förväntad dämpning (dB)

14,7

13,9

16,9

24,2

32,9

32,5

38,6

33,4

H 34 - M 27 - L 20 - SNR 30

412RDBH / 412DBH Bluetooth® Dämpningsvärden med elektroniken avstängd Frekvens Hz

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Medelvärde (dB)

17,8

16,3

19,5

26,9

34,3

33,,8

41,8

37,4

Standardavvikelse (dB)

4,2

4

3,2

3,1

4

2,9

3,3

3,8

Förväntad dämpning (dB)

13,6

12,3

16,3

23,8

30,3

30,9

38,5

33,6

H 33 - M 26 - L 19 - SNR 29

The Bluetooth® wordmark and logotype are the property of Bluetooth® SIG Inc., and all use of them is subject to licensing agreements.

www.zekler.com Skydda i Sverige AB. 523 85 Ulricehamn. 0321-67 73 30. www.skydda.se

412RDB / 412RDBH 412DB / 412DBH Bluetooth®


Zekler

412RDB

Bluetooth®

Zekler

412RDBH

Bluetooth®

Zekler

412DB

Bluetooth®

Zekler

412DBH

Bluetooth®

VÄLJ ZEKLER NÄSTA GÅNG

”Varför?” kan man fråga sig.

Lyssna trådlöst på din favo-

mycket effektiv bullerunder-

Det berättar vi gärna. Vi har

ritmusik, radiokanal, prata

tryckning för att ge klar och

en önskan och en vision att

i telefon eller använd skyd-

tydlig kommunikation- ja, den

du som arbetar i en bullrig

det utan någon ljudkälla.

får du på köpet.

miljö ska använda ditt hörsel-

Zeklers hörselskydd med

skydd under hela arbetspas-

Bluetooth®-teknologi är ut-

Sådana saker, som kan vara

set. En förutsättning för det

vecklat med nivåberoende

avgörande för att du ska

är att du har ett skydd som

medhörning så att du kan

använda hörselskyddet hela

är bekvämt, mycket använ-

ha kontakt med omgivning-

arbetspasset, har vi tänkt

darvänligt och som pricken

en, även vid inkommande

på. Dessutom har vi gjort

över i:et även ser bra ut.

telefonsamtal. Ljudkällan

användningen så problemfri

stängs automatiskt av vid

som det bara går – enkelt att

Telefonen blir ett allt vikti-

telefonsamtal, för att sedan

ansluta och enkelt att an-

gare verktyg för många i det

starta upp igen efter avslu-

vända. Det enda du behöver

dagliga arbetet och att då

tat samtal. Du behöver inte

tänka på är ditt arbete och

använda hörselskydd med

heller justera volymen på

att ha roligt på jobbet – om

Bluetooth® teknologi under-

telefonen när du befinner dig

det så innebär för dig att dra

lättar arbetsdagen betydligt.

i en oregelbunden ljudmiljö,

vitsar med jobbarkompisar-

det sköter hörselkåpan åt

na eller för den delen lite då

dig. En robust mikrofon med

och då dra ett luftgitarr-riff.

Komfortabelt hörselskydd med inbyggd FM stereo radio, nivåberoende medhörning och Bluetooth® trådlös teknologi för anslutning till telefon och för att strömma musik. Musikströmning pausar och FM radio sänks vid inkommande samtal, av säkerhetsskäl bibehålls dock medhörningsfunktionen. Bra dämpning vid låg, hög och mellanfrekvens. Hjässbygeln med gaffelmontering och de breda tätningsringarna ger ett jämnt bygeltryck och en komfortabel andvändning

• Bluetooth® trådlös teknik för kommunikation med t.ex. mobiltelefon, laptop, iPad. • Bommikrofon med mycket effektiv bullerundertryckning för klar och tydlig kommunikation även i kraftiga bullermiljöer. • Funktionen ”Side Tone” gör att du själv hör din röst tydligt och klart och hjälper dig att tala i normal samtalsnivå även i miljöer med kraftigt buller.

• Vid inkommande samtal bibehålls av säkerhetsskäl medhörningsfunktionen. • Funktionen ”Adaptive Volume Control” justerar automatiskt volymen vid inkommande telefonsamtal utifrån omgivande ljudnivå. • FM stereo radio 88 - 108 MHz med ljudnivåbegränsare (82dB(A)). • Funktionen ”Automatic Frequency Control” (AFC) minskar bruset mellan radiokanaler vid sökning, låser och behåller vald kanal även vid sämre mottagningsförhållanden. • Automatisk omkoppling mellan Stereo/ Mono för stabilare ljudbild beroende på mottagningsförhållanden. • Nivåberoende medhörning Level Dependent System förstärker svaga ljud samt låter dig höra omgivande ljud samtidigt som du är skyddad mot höga impulsljud. • Dämpningsnivå: Level 2. • 3,5 mm AUX- ingång. • Kabel med 2 x 3,5 mm stereokontakt ingår. • Justerbar hjässbygel, alternativt för monte-

ring på skyddshjälm. • Hjälmadapter förberedd för montering av Zekler visirsystem. • Mjuk, utbytbar hjässkudde. • Breda, komfortabla och enkelt utbytbara tätningsringar. • Räckvidd upp till 10 m till ansluten Bluetooth® enhet. • Levereras med 2 st 1,5V AA batterier. • Uppladdningsbara batterier (HR6 2100 mAh) samt batteriladdare finns som tillbehör. Laddning ca 3 h i vägguttag och ca 8 h i USB-uttag. • Drifttid upp till 23 h med samtliga funktioner aktiva. • Batterivakt/strömsparfunktion för automatisk avstängning om inga inställningar har gjorts inom 6 h. Överensstämmer med EN 352-1, 352-3, 352-4, 352-6, 352-8 samt EMC-direktivet 89/336/EEC.

Komfortabelt hörselskydd med nivåberoende medhörning och Bluetooth® trådlös teknologi för anslutning till telefon och för att strömma musik. Musikströmning pausar vid inkommande samtal, av säkerhetsskäl bibehålls dock medhörningsfunktionen. Bra dämpning vid låg, hög och mellanfrekvens. Hjässbygeln med gaffelmontering och de breda tätningsringarna ger ett jämnt bygeltryck och en komfortabel andvändning.

• Bluetooth® trådlös teknologi för kommunikation med t.ex. mobiltelefon, laptop, iPad. • Bommikrofon med mycket effektiv bullerundertryckning för klar och tydlig kommunikation även i kraftiga bullermiljöer. • Funktionen ”Side Tone” gör att du själv hör din röst tydligt och klart och hjälper dig att tala i normal samtalsnivå även i miljöer med kraftigt buller.

• Vid inkommande samtal bibehålls av säkerhetsskäl medhörningsfunktionen. • Funktionen ”Adaptive Volume Control” justerar automatiskt volymen vid inkommande telefonsamtal utifrån omgivande ljudnivå. • Nivåberoende medhörning, Level Dependent System förstärker svaga ljud samt låter dig höra omgivande ljud samtidig som du är skyddad mot höga impulsljud. • Dämpningsnivå: Level 2. • 3,5 mm AUX- ingång. • Kabel med 2 x 3,5 mm stereokontakt ingår. • Justerbar hjässbygel, alternativt för montering på skyddshjälm. • Hjälmadapter förberedd för montering av Zekler visirsystem. • Mjuk, utbytbar hjässkudde. • Breda, komfortabla och enkelt utbytbara tätningsringar.

• Räckvidd upp till 10 m till ansluten Bluetooth® enhet. • Levereras med 2 st 1,5V AA batterier. • Uppladdningsbara batterier (HR6 2100 mAh) samt batteriladdare finns som tillbehör. Laddning ca 3 h i vägguttag och ca 8 h i USB-uttag. • Drifttid upp till 23 h med samtliga funktioner aktiva. • Batterivakt/strömsparfunktion för automatisk avstängning om inga inställningar har gjorts inom 6 h. Överensstämmer med EN 352-1, 352-3, 352-4, 352-6, 352-8 samt EMC-direktivet 89/336/EEC.

Zekler Bluetooth SE  
Zekler Bluetooth SE  
Advertisement