Page 1

Protection so smooth you won’t feel it 2.0

S K Ä R - , P U N K T E R I N G , O C H K A N Y L S K Y D D A LY C O R E - T E K N I K E N L I G T I L L U S T R AT I O N , 4 / 2 L A G E R K O N S T R U K T I O N S Ö M LÖ S T S T I C K A D

M AT E R I A L H P D E 5

FODER HELFODER I BOMULL

D O P P N I N G V ÄT S K E TÄT A P G


Guide CPN - Protection so smooth you won’t feel it.

Nu har det blivit roligare, mer intressant och framförallt säkrare att testa och upptäcka. Guide har tillverkat rätt handskar sedan 1995. Vårt mål är hela tiden att göra ditt arbete så effektivt och säkert som möjligt. Det gör vi genom att vara nära dem som använder våra produkter, leta över hela världen efter nya material och produktionsmetoder, alltid med ambitionen att göra våra handskar bättre, starkare, smidigare och bekvämare. Vi är mycket stolta över att kunna presentera vår senaste lösning. En produktserie som uppfyller alla de krav vi ställer på vår utveckling, och lite till. Vi kallar det för Guide CPN.


Guide CPN - Protection so smooth you won’t feel it.

The right gloves, så rätt det kan bli. Genom att kombinera rätt handskar från Guide med ingenjörsandan hos våra vänner på Alycore kan vi presentera vår bästa kombination någonsin när det gäller maximalt skydd och flexibilitet. Guide CPN erbjuder skydd mot skär- och stickskador samt nålstick. Alycore är en mjuk metallväv med låg vikt som ger revolutionerande skydd utan att kompromissa med flexibiliteten. Guide CPN – ett skydd du inte märker av. Därför sätter vi CPN-märket på våra produkter så att du vet att CPN ingår.


Guide CPN - Industri

Det är helt okej att testa gränserna, så länge du behåller kontrollen. Varje arbetsdag innebär risker. Det visste du säkert redan första dagen. Vissa personer betalar för att utsätta sig för spännande upplevelser, du får betalt för att göra det dagligen. Självklart har det konsekvenser att arbeta i en riskfylld miljö. Bär du rätt skyddsutrustning om olyckan är framme är chansen större att du upplever nästa dag... och nästa… och nästa… Vårt mål är inte bara att skydda dig på arbetsplatsen, utan även att göra ditt arbete lättare, effektivare och därigenom roligare.


bild p책 sp책n vass pl책tdetalj.


V ÄT S K E TÅ L I G C P N

/ GUIDE 6322 CPN – EXTRA SKÄRSKYDD

Guide 6322 CPN En smidig handske med skär-, punktering- och kanylskydd. Alycore-teknik i innerhand och över fingertoppar, skyddar handflatan och fingertoppar från kanyler och skärande föremål. Stickad i skärskyddsfibern HDPE, som ger hela handsken skärskydd 5 enligt EN388. Vätsketät ända ner över knogarna gör den lämplig för t ex renhållning och våta/oljiga arbeten. Extremt slitstark doppning.

4 lager Alycore i handflatan. 2 lager Alycore på fingrars insida, över fingertoppar och

på fingertoppars ovansida.

• Skärskyddsfiber HDPE 5. • Knogdoppad i vätsketät och slitstark APG.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Industri, bygg och hantverk när risk för stick och skärskador förekommer.

EN 388

1131 4544

Cat. 2


6322

S K Ä R - , P U N K T E R I N G O C H K A N Y L S K Y D D A LY C O R E - T E K N I K E N L I G T I L L U S T R AT I O N , 4 / 2 L A G E R K O N S T R U K T I O N S Ö M LÖ S T S T I C K A D

M AT E R I A L H D P E 5

F O D E R P O LY E S T E R

D O P P N I N G V ÄT S K E TÄT A P G


KRAFTIG ARBETSHANDSKE / GUIDE 6502 CPN – OFFSHOREHANDSKEN.

Guide 6502 CPN En skär-, punktering och kanylhandske av mjukt syntetiskt läder med extra förstärkningar av PVC för ökad slitstyrka och bättre grepp. Förböjda sömmar ger god komfort. Alycore-teknik i innerhand, över fingertoppar och på ovanhand, skyddar handflatan, fingertoppar och del av handens ovansida från kanyler och skärande föremål. TPR-skydd på knogar och fingrar för ökat mekaniskt skydd. Lång modell med åtsittande krage.

8 lager Alycore i handflata. 4 lager Alycore på fingrars insida, över fingertoppar

och på fingertoppars ovansida. 2 lager Alycore på handens ovansida.

• TPR slagdämpande knogskydd på fingrar och knogar. • PVC-förstärkningar i innerhand. • Förböjda fingrar.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Tung metallindustri, offshore och bygg där risk för stick och skärskador förekommer.

EN 388

1131 4523

Cat. 2


6502

S K Ä R - , P U N K T E R I N G O C H K A N Y L S K Y D D A LY C O R E - T E K N I K E N L I G T I L L U S T R AT I O N , 8 / 4 / 2 L A G E R I N N E R H A N D C H A M O U D E F Ö R S TÄ R K N I N G A R I N N E R H A N D P V C

O V A N H A N D S PA N D E X

F O D E R P O LY E S T E R K N O G S K Y D D T P R F I N G E R S I D O R C H A M O U D E T U M M E N S O V A N S I D A F R O T T É


M O N TA G E H A N D S K E / G U I D E 6 2 2 4 C P N – H I - V I S

Guide 6224 CPN En smidig montagehandske i Hi-Vis-utförande med skär-, punktering och kanylskydd. Alycore-teknik i innerhand och över fingertoppar, skyddar handflatan och fingertoppar från kanyler och skärande föremål. En allroundhandske för såväl industri som bygg, där risk för skär och stickskador förekommer.

4 lager Alycore i handflatan. 2 lager Alycore på fingrars insida, över fingertoppar

och på fingertoppars ovansida.

• Hi-Vis. • Halvdoppad. • Nitril-beläggning. • Bra grepp.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Industri, bygg och hantverk där risk för stick och skärskador förekommer.

EN 388

1131 4542

Cat. 2


6224

S K Ä R - , P U N K T E R I N G O C H K A N Y L S K Y D D A LY C O R E - T E K N I K E N L I G T I L L U S T R AT I O N , 4 / 2 L A G E R K O N S T R U K T I O N S Ö M LÖ S T S T I C K A D M AT E R I A L N Y LO N F O D E R P O LY E S T E R D O P P N I N G M I K R O P O R Ö S N I T R I L


V ÄT S K E TÄT H A N D S K E / G U I D E C P N 6 2 5 0 – F I S K E R I .

Guide 6250 CPN En vätsketät, lång handske med skär-, punktering och kanylskydd. Alycore-teknik i innerhand och över fingertoppar, skyddar handflatan och fingertoppar från kanyler och skärande föremål. En 35cm lång, heltät PVC-handske med granulerat grepp som ger både extra bra grepp och hög slitstyrka. Helfodrad för bättre komfort och värme.

4 lager Alycore i handflatan. 2 lager Alycore på fingrars insida, över fingertoppar

och på fingertoppars ovansida.

• PVC liner helfodrad. • Mycket bra grepp. • Knogdoppad.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Blöta arbeten, t ex fiskeri, där risk för stick och skärskador förekommer.

EN 388

1131 4541

Cat. 2


6250

S K Ä R - , P U N K T E R I N G O C H K A N Y L S K Y D D A LY C O R E - T E K N I K E N L I G T I L L U S T R AT I O N , 4 / 2 L A G E R KO N S T R U K T I O N P VC L Ä N G D 3 5 C M F O D E R H E L F O D E R I 3 0 / 7 0 U L L /A K RY L F R OT T É DOPPNING GRANULERAD CORAL


Guide CPN - Bygg

Livet är för kort för att ständigt oroa sig. Vi ser till att du är rätt skyddad. Du vet redan att det finns fler faror på byggarbetsplatser än de uppenbara. Otrevliga överraskningar kan göra att arbetet går långsamt eller innebära andra problem. Tack vare en ny innovativ lösning kan du nu skydda dig på bästa sätt med handskar som ser likadana ut, är mjuka och andas samma känsla som de handskar Guide har tillverkat i många år. Med Guide CPN kan du fokusera helt på jobbet utan att tänka för mycket på vilka faror som kan uppkomma. Guide CPN skyddar dig.


H I - V I S H A N D S K E / G U I D E 6 4 0 1 C P N – M A X I M A LT I N N E R H A N D S S K Y D D .

Guide 6401 CPN En skär-, punktering- och kanylhandske av mjukt syntetiskt läder med extra förstärkningar av PVC för ökad slitstyrka och bättre grepp. Alycore-teknik i innerhand och över fingertoppar, skyddar handflatan, fingertoppar och fingertoppars ovansida från kanyler och skärande föremål. Handflatan har maximalt med Alycore-skydd. Designad särskilt för grovt arbete där risk för skär- och punkteringsskador förekommer, t ex glaskross, ståltråd etc.

15 lager Alycore i handflatan. 5 lager Alycore på fingrars insida, över fingertoppar

och på fingertoppars ovansida.

• Hi-Vis. • PVC förstärkningar i innerhand. • Förböjda fingrar.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Metallindustri, glasindustri, återvinning där risk för stick och skärskador förekommer.

EN 388

1131 4534

Cat. 2


6401

S K Ä R - , P U N K T E R I N G O C H K A N Y L S K Y D D A LY C O R E - T E K N I K E N L I G T I L L U S T R AT I O N , 1 5 / 5 L A G E R I N N E R H A N D C H A M O U D E F Ö R S TÄ R K N I N G A R I N N E R H A N D P V C O V A N H A N D S PA N D E X K N O G S K Y D D N E O P R E N E F O D E R P O LY E S T E R F I N G E R S I D O R N Y LO N T U M M E N S O V A N S I D A F R O T T É


M O N TA G E H A N D S K E / G U I D E 6 2 2 2 C P N – E X T R A S K Ä R S K Y D D .

Guide 6222 CPN En smidig montagehandske med skär-, punktering och kanylskydd. Alycore-teknik i innerhand och över fingertoppar, skyddar handflatan och fingertoppar från kanyler och skärande föremål. Handsken är stickad i skärskyddsfibern HDPE, som ger skärskydd 3 enligt EN 388 runt om. En smidig och tunn handske för såväl industri som bygg, där risk för skär och stickskador förekommer.

4 lager Alycore i handflatan. 2 lager Alycore på fingrars insida, över fingertoppar

och på fingertoppars ovansida.

• Skärskyddsfiber HDPE 3. • Halvdoppad. • PU-beläggning.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Industri, bygg och hantverk där risk för stick och skärskador förekommer.

EN 388

1131 4543

Cat. 2


6222

S K Ä R - , P U N K T E R I N G O C H K A N Y L S K Y D D A LY C O R E - T E K N I K E N L I G T I L L U S T R AT I O N , 4 / 2 L A G E R K O N S T R U K T I O N S Ö M LÖ S T S T I C K A D M AT E R I A L H D P E 3 F O D E R P O LY E S T E R D O P P N I N G P U


Guide CPN - Avfallshantering

Inom kemibranschen vet man att kemikalier med samma grundstruktur löser upp varandra. Hos CPN ser vi annorlunda på saken – metall slår metall. Vi lever i ett konsumtionssamhälle och slänger tusentals ton förbrukade produkter varje dag. Det skapar avfallsberg som måste hanteras av någon. Trots att vi har fler maskiner än någonsin tidigare, använder vi fortfarande händerna för att demontera gamla kylskåp, datorer, mikrovågsugnar, TV-apparater, pappersprodukter, glödlampor… Listan är oändlig. Du måste kunna lita på dina verktyg för att kunna arbeta effektivt. Guide CPN är ett verktyg du kan lita på.


V ÄT S K E TÅ L I G / G U I D E 6 3 2 1 C P N - R E N H Å L L N I N G .

Guide 6321 CPN En handske med skär-, punktering och kanylskydd. Alycore-teknik i innerhand och över fingertoppar, skyddar handflatan och fingertoppar från kanyler och skärande föremål. Vätsketät ända ner över knogarna vilket gör den lämplig för t ex renhållning och våta/ oljiga arbeten. Extremt slitstark beläggning.

8 lager Alycore i handflatan. 4 lager Alycore på fingrars insida, över fingertoppar

och på fingertoppars ovansida.

• Knogdoppad i slitstark och vätsketät APG. • Sömmad bomullshandske.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Renhållning, återvinning, oljiga och blöta arbeten där risk för stick och skärskador förekommer.

EN 388

1131 4542

Cat. 2


6321

S K Ä R - , P U N K T E R I N G O C H K A N Y L S K Y D D A LY C O R E - T E K N I K E N L I G T I L L U S T R AT I O N , 8 / 4 L A G E R KON STR U KTION S Ö M MAD M E D STI C KAD M U D D F O D E R P O LY E S T E R

M AT E R I A L 1 0 0 % B O M U L L

D O P P N I N G V ÄT S K E TÄT A P G


VINTERHANDSKE / GUIDE 6223 CPN – VINTERHANDSKE.

Guide 6223 CPN En vinterhandske med skär-, punktering och kanylskydd. Alycore-teknik i innerhand, över fingertoppar och ner mot knogarna, skyddar handflatan, fingertoppar och fingrars ovansida från kanyler och skärande föremål. Doppning över knogarna för extra vätskeskydd. Särskilt lämplig för utomhusarbete när det är kallt och blött, och där risk för stick eller skärskador förekommer. En innervante av borstad frotté hjälper till att isolera värme.

4 lager Alycore i handflatan. 2 lager Alycore på fingrars insida, över fingertoppar

och på fingrars ovansida.

• Knogdoppad i vätskeavstötande PVC-beläggning. • Vinterfodrad med akrylfrotté.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Renhållning, industri och hantverk där risk för stick och skärskador förekommer. Vinterbruk.

EN 388

1131 4541

Cat. 2


6223

S K Ä R - , P U N K T E R I N G O C H K A N Y L S K Y D D A LY C O R E - T E K N I K E N L I G T I L L U S T R AT I O N , 4 / 2 L A G E R K O N S T R U K T I O N S Ö M LÖ S T S T I C K A D M AT E R I A L N Y LO N F O D E R H E L F O D E R I B O R S TA D A K R Y L F R O T T É D O P P N I N G V ÄT S K E A V S TÖ TA N D E ( H P T ) P V C


Guide CPN - Militär, polis och tullverksamhet

Faror finns överallt och i alla former. Guide CPN skyddar dig mot de flesta av dem. Du har utbildats för att hantera situationer som kan vara farliga. Du har lärt dig att lita på dig själv. Struktur, protokoll, rutin och erfarenhet lär dig vad du ska förvänta dig och hur du ska agera. Trots det kan ingen utbildning skydda dig mot den fara som överraskningsmomentet utgör. Vi är säkra på att Guide CPN kommer att ge dig extra självförtroende och bli ett av de verktyg du uppskattar mest. Guide CPN skyddar dig så att du kan fokusera på de viktiga delarna av jobbet.


L Ä D E R H A N D S K E F Ö R P O L I S - O C H V Ä K TA R B R U K / G U I D E 6 5 0 1 C P N – P O L I S H A N D S K E N .

Guide 6501 CPN En skär-, punktering och kanylhandske i mjukt vattenavvisande getläder av högsta kvalitet. Förböjda sömmar och tight pekfinger för komfort och smidighet. Kevlarförstärkt foder på handskens ovanhand. Alycore-teknik i innerhand och över fingertoppar, skyddar handflatan, fingertoppar och fingertoppars ovansida från kanyler och skärande föremål.

8 lager Alycore i handflata. 4 lager Alycore på fingrars insida, över fingertoppar

och på fingertoppars ovansida. 3 lager Alycore på pekfingers insida.

• Diskret svart läderhandske. • Kevlarfoder i ovanhand. • Tight och smidigt pekfinger.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Polis, tull och väktare när risk för stick och skärskador förekommer.

EN 388

1131 4533

Cat. 2


6501

S K Ä R - , P U N K T E R I N G O C H K A N Y L S K Y D D A LY C O R E - T E K N I K E N L I G T I L L U S T R AT I O N , 8 / 4 / 3 L A G E R Y T T E R M AT E R I A L V AT T E N A V V I S A N D E G E T L Ä D E R F O D E R K E V L A R I O V A N H A N D , P O LY E S T E R I I N N E R H A N D


TA K T I L S Ö K H A N D S K E F Ö R P O L I S O C H V Ä K TA R B R U K / G U I D E 6 2 0 1 C P N – G E N O M S Ö K S H A N D S K E N .

Guide 6201 CPN En skär-, punktering och kanylhandske av mjukt syntetiskt läder för god rörlighet och smidigt grepp. Alycore-teknik i innerhand, över fingertoppar samt fingertoppars ovansida, skyddar från kanyler och skärande föremål. Designad särskilt för genomsök och liknande situationer där det är viktigt med bibehållen känsel samtidigt som risken för stick och skärskador finns.

4 lager Alycore i handflatan. 2 lager Alycore på fingrars insida, över fingertoppar

och på fingertoppars ovansida.

• Neutral svart färgställning. • Hel innerhand i mjukt syntetiskt läder. • Förböjda fingrar.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Polis, tull, väktare och fångvård, när risk för stick och skärskador förekommer.

EN 388

1131 4532

Cat. 2


6201

S K Ä R - , P U N K T E R I N G O C H K A N Y L S K Y D D A LY C O R E - T E K N I K E N L I G T I L L U S T R AT I O N , 4 / 2 L A G E R

INNERHAND CHAMOUDE

F Ö R S TÄ R K N I N G A R C H A M O U D E I F I N G E R TO P PA R O C H T U M G R E P P B A K H A N D S PA N D E X K N O G S K Y D D N E O P R E N E F O D E R P O LY E S T E R F I N G E R S I D O R C H A M O U D E T U M M E N S O V A N S I D A F R O T T É


TA K T I L S Ö K H A N D S K E F Ö R P O L I S O C H V Ä K TA R B R U K / G U I D E 6 2 0 1 C P N – G E N O M S Ö K S H A N D S K E N .

Guide 6202 CPN En skär-, punktering och kanylhandske av mjukt syntetiskt läder för god rörlighet och smidigt grepp. Alycore-teknik i innerhand, över fingertoppar samt fingertoppars ovansida, skyddar från kanyler och skärande föremål. Designad särskilt för genomsök och liknande situationer där det är viktigt med bibehållen känsel samtidigt som risken för stick och skärskador finns. Handsken är designad helt i svart för låg synbarhet.

4 lager Alycore i handflatan. 2 lager Alycore på fingrars insida, över fingertoppar

och på fingertoppars ovansida.

• Neutral svart färgställning. • Hel innerhand i mjukt syntetiskt läder. • Förböjda fingrar.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE: Polis, tull, väktare och fångvård, när risk för stick och skärskador förekommer.

EN 388

1131 4532

Cat. 2


6202

S K Ä R - , P U N K T E R I N G O C H K A N Y L S K Y D D A LY C O R E - T E K N I K E N L I G T I L L U S T R AT I O N , 4 / 2 L A G E R

INNERHAND CHAMOUDE

F Ö R S TÄ R K N I N G A R C H A M O U D E I F I N G E R TO P PA R O C H T U M G R E P P B A K H A N D S PA N D E X K N O G S K Y D D N E O P R E N E F O D E R P O LY E S T E R F I N G E R S I D O R C H A M O U D E T U M M E N S O V A N S I D A F R O T T É


GUIDE 6322 CPN

4/2

4 lager Alycore i handflatan. 2 lager Alycore på fingrars insida, över fingertoppar och på fingertoppars ovansida.

8 223543414 9 223543422 10 223543430 11 223543448

#8

8 223543620 9 223543638 10 223543646 11 223543653 12 223543661

# 10

4 lager Alycore i handflatan. 2 lager Alycore på fingrars insida, över fingertoppar och på fingertoppars ovansida.

8 223543208 9 223543216 10 223543224

# 12

4 lager Alycore i handflatan. 2 lager Alycore på fingrars insida, över fingertoppar och på fingrars ovansida.

9 223543281 10 223543299 11 223543307

# 14

15 lager Alycore i handflatan. 5 lager Alycore på fingrars insida, över fingertoppar och på fingertoppars ovansida.

8 223543489 9 223543497 10 223543505 11 223543513 12 223543521

# 18

4 lager Alycore i handflatan. 2 lager Alycore på fingrars insida, över fingertoppar och på fingertoppars ovansida.

8 223543067 9 223543075 10 223543083 11 223543091

# 20

8 lager Alycore i handflatan. 4 lager Alycore på fingrars insida, över fingertoppar och på fingertoppars ovansida.

8 223543349 9 223543356 10 223543364 11 223543372

# 24

4 lager Alycore i handflatan. 2 lager Alycore på fingrars insida, över fingertoppar och på fingrars ovansida.

8 223543133 9 223543141 10 223543158 11 223543166

# 26

8 223543554 9 223543562 10 223543570 11 223543588 12 223543596

# 30

8 223542994 9 223543000 10 223543018 11 223543026 12 223543034

# 32

8 lager Alycore i handflatan. 4 lager Alycore på fingrars insida, över fingertoppar och på fingertoppars ovansida. 2 lager Alycore på handens ovansida.

GUIDE 6502 CPN

8/4/2

GUIDE 6224 CPN

4/2

GUIDE 6250 CPN

4/2

GUIDE 6401 CPN

15 / 5

GUIDE 6222 CPN

4/2

GUIDE 6321 CPN

8/4

GUIDE 6223 CPN

4/2

8 lager Alycore i handflatan. 4 lager Alycore på fingrars insida, över fingertoppar och på fingertoppars ovansida. 3 lager Alycore på pekfingers insida.

GUIDE 6501 CPN

8/4/3

GUIDE 6201 CPN

4/2

4 lager Alycore i handflatan. 2 lager Alycore på fingrars insida, över fingertoppar och på fingertoppars ovansida.


GUIDE 6202 CPN

4/2

4 lager Alycore i handflatan. 2 lager Alycore på fingrars insida, över fingertoppar och på fingertoppars ovansida.

7 223546022 8 223546023 9 223546024 10 223546025 11 223546026 12 223546027

Upptäck vår nya websida!

Guide CPN är designade för att reducera risken för att drabbas av skär-, punkterings- och stickskador. Det är dock alltid kundens ansvar att, på egen risk, besluta om val av produkt, användning, applikationer etc. De i kataloger, på hemsidor och etiketter lämnade uppgifterna utgör endast en del i kundens beslutsunderlag. All försäljning av Guide CPN omfattas vidare av SKYDDAs allmänna leveransvillkor.

# 34


Det här är Guide. Guide registrerades som varumärke 1995. Idag erbjuder Guide ett komplett utbud av handskar för olika typer av arbeten och risksituationer. Guide ägs, utvecklas, marknadsförs samt säljs av Skydda. Den ledande leverantören av personlig skyddsutrustning i Norden.

www.guide.eu | www.facebook.com/Guide.Therightgloves | www.skydda.com Guide säljs av Skydda Protecting People Europe AB, Ulricehamn, Sweden

GUIDE CPN SE  
GUIDE CPN SE  

The right gloves, så rätt det kan bli. Genom att kombinera rätt handskar från Guide med ingenjörsandan hos våra vänner på Alycore kan vi pre...

Advertisement