Page 1


Anigara OÜ on «Plieninis SKYDAS»'i esindaja hen eesmärgiks selecting your door, not Eesti riigis. Meie on kaubamärgi edendamine selles piirkonnas oma esinduste ja only is its external appearance edasimüüjate kaudu.

W

very important, but also its internal

characteristics, which juba are often «Plieninis SKYDAS» tegutseb üle 10 aasta rahvusvahelisel turul on teeninud tunnustuse disguised under a similar exterior. klientide ja partnerite poolt. Toodangu kõrget The main features and technical kvaliteeti ja ärikultuuri taset kinnitavad paljud characteristics of door are created in mainekad rahvusvahelised auhinnad. «SKYDAS» stabiilne edu seisneb ettevõtte kõiginot töötajate ja special laboratories. Here, only the tööliste loomingulise potentsiaali ühendamises ja analysistehnoloogiatele of unique characteristics kaasaegsetele tuginemises. is important, the entire manufacturing «SKYDAS» firmabut peamine põhimõte on pakkuda ostjatelecontrol kvaliteetseid turvauksi. Tähtis ainult system ensuring thatpole once toote valmistamine ja müük, vaid ka kõige manufactured, the same features will nõudlikuma kliendi vajaduste rahuldamine. Peame kalliks be igatavailable meile usaldatud tellimust, in every product.sellepärast During «SKYDAS» tootmises we kõige uuemat the lifekasutad of our Company have carried tehnoloogiat, ega lase välja ühtegi toodet, enne selle out ülevaatust. a large number of tests, mastered põhjalikku the subtleties of door structure, and

Kaasaegsed tehase hooned on varustatud turned our door into a perfect shield intelligentsete digitaalühenduse süsteemidega, mis reliably protecting your kvaliteeti home – your võimaldab kontrollida ja juhtida kõikidel uste valmistamise fortress. etappidel. Tootmistehnoloogiad on sertifitseeritud vastavalt rahvusvahelisele kvaliteedistandardile. Samuti on ettevõtte tooted läbinud Rahvusvahelise ohutuse sertifitseerimise testi. Advanced equipment, stringent manufacturing controls and continuous Iga inimese jaoks on tähtis ohutus, sellepärast improvement of our quality allows us «SKYDAS» töötab sellejaoks, et Teie ja Teie kodu oleksid kaitstud! to offer you products featuring the best characteristics.

www.door.lt www.metalluksed.ee

2

2

3


Models of our door sets

F

entrance door will be extremely satisfied Suurem onall valmistatud vastavalt maailmastandarditele ja sageli on ocusedosa on ustest meeting the expectations seotud tüüpsuurustega, mis ei sobi alati kohalike ukseavadega. Justnimelt selle with our SKYDAS 2000, which is especially of our customers, we offer several door tõttu erinevatel juhtudel on mõistlik valmistada see for tellimuse adapted outdoorjärgi. conditions. Meanwhile, models, and believe you will be able to Ettevõttel "SKYDAS" on hea meel pakkuda teile lahendust ebastandardse the metalluksed, SKYDAS STANDART select the solution suitable –for your ukse jaoks lühimamost aja jooksul ebastandardsed samutiand its options include a reinforced and high-quality home. This year, ourjarange of products was spetsuksed külgülemise klaasimisega. complemented with a new one-of-a-kind item – a SKYDAS PREMIUM protective door of exquisite quality. This door, which meets the highest European security standards, will protect your home or place against burglary. Everyone looking for a reliable

durable door for every use in your life. The SKYDAS STANDART 2 is a door designed to protect against burglary and fire. For auxiliary premises, we offer the SKYDAS METAL door, which can also be used for fire protection applications.

In always striving to be sure about the quality of our products, we continuously analyse them in scientific research laboratories. We usually test our doors in one of the most famous IFT ROSENHEIM testing laboratory in Germany. Our doors are marked with the following symbols signifying the results of the performed analysis:

Identification of mechanical strength and rigidity

Resistance to repeated opening and closing

Rating of sound insulation

Rating of thermal transmittance

Identification of water tightness

Measurements of air permeability

Identification of resistance to wind load

Identification of fire resistance

Identification of burglar resistance

4

5


SKYDAS PREMIUM Peamiselt elamutes ja mitmekorruselistes The SKYDAS PREMIUM is a very high quality kortermajades kasutatav metallturvauks door set whose structure Sobib featureskasutada extra rigidity SKYDAS PREMIUM. ka and resistance. We were the uksena first in Lithuania suurendatud turvanõudega tööstushoonetes, kontorites to manufacture an extra safe või dooreramutel which was välisuksena( 4 turvaklass WK4 /ENV certified and received a very high rating by1627). one of the most famous testing facilities – the IFT

45 db

Väljapoole avanev kahe lukuga (üks lukk ROSENHEIM laboratory. Following turvalukk, teinetesting lukk kas käigu- või the tests carried out inUks this on laboratory, the turvalukk) metalluks. valmistatud külmvaltsitud lehtterasest SKYDAS PREMIUM door stantsimise, was certified to a kantimise ja keevitamise teel. Hingedeks high level – the 4th burglar security class WK4on kolm (ühepoolsel) keevitatavat kuullaagritega (according to the ENV 1627 standard). terashinge. Hinge telje läbimõõt on 18 mm. Turvaelementideks on ukselehe sisse Structural features of resistance: ulatuvad turvatihvtid • The lock is protectedjabylukukarbid. 2 plates of drillingresistant manganese.

Ukseleht on ofpaksusega Mantelservad • The body the main 91 lockmm. is installed in a protective steel box. asuvad külgedel ja ülaserval. Väliskülg ja • Ultra durable hinges. sisekülg on valmistatud 2 mm paksusest • On the hinge side, there are eight locking points teraslehest. Ukselehe sees (pins) of 16 mm diameter. on L-profiilist tugevdusribid ja isolatsioonimaterjaliks on • On the lock side, there are six locking points and an additional50mm. 2 pairsSKYDAS directed upwards kivivill paksusega and downwards. The door panel consists PREMIUM on heli(Rw =42dB) - ja of a combined structure: grading, sheet soojuskindlad (Ust = 1,2 W/(ì²Ê) and again grading, so if the external grating has been Leng on valmistatud mmprotected külmvaltwith the damaged, the door is2 still lehtterasest profiilidest, sheet and internal grating.mis on lengi • Double thermal insulation of the sheet: a 3 cm nurkadest ühendatud keevisõmblustega. layeron of võimalik pressurised tellida stone wool Lengi kason both sides of the sheet. It provides excellent noise and thermal paigalduspilusid katva katteliistuga või insulation for the door. seinapinnast sügavamale paigaldatava • The entire ultra strong structure of the ilma door katteliistuta lahendusega. Ukse tihendiks on is covered by finish boards whose colour and designkinnitatud can be customised. lengile elastsest kummist P• The locktihend. pins are not only protected against profiiliga damage by a sheet, but by the 15 mm flexed profile of the door panel. The casing is fastened to the door opening by 17 shafts protected with 24 mm steel liners.

Performance advantages: • Adjustable hinges with support bearings. • Adjustable casing position in the door opening. • Locks can be replaced without disassembling the door.

6

7

Reliable triple protection!


SKYDAS 2000 Välisustele esitatakse hulgaliselt kõrgeid nõudmisi. Need uksed peavad olema vastupidavad tuulekoormusele, neil peab The SKYDAS 2000 are doors designed In addition, the SKYDAS 2000 has very high olema kõrge soojusülekande koefitsient ja heliisolatsiooni especially for outdoor conditions. They are näitaja ning nad peavad olema õhu- ja veekindlad. Samal ajal characteristics of noise and heat insulation. me kõik tahame, et uksed oleksid ilusadhouses, mitte üksnes perfectly suited for private cottagesuuelt,The standard SKYDAS 2000 is available as a vaid ka paljude möödudes. or aastate apartments. Their finish features a high single or double. quality impregnated UMIDAX-HLS board SKYDAS 2000 on väljapoole avanev metalluks. Kahepoolse which remains resistant to humidity after turvaukse passivne osa on fikseeritud riividegaeven lengi paku ja damage, külmvaltsitud and the high-quality ülaosa külge. mechanical Uks on valmistatud lehtterasest stantsimise, kantimise keevitamise teel. paint doesja not discolour after many years. The door casing and the metal structure of the Ühepoolse turvaukse maksimaalsed mõõdud on laius 1100mm panel edge is also covered with this board. It is ja kõrgus 2150mm. Kahepoolse turvaukse maksimaalsed a combination of kõrgus metal and wood, where the mõõdud on laius 2780mm ja 2990mm. Hingedeks on metal insures strength, and the wood – nonkolm (ühepoolsel) või kuus (kahepoolsel) keevitatavat kuullaagritegapermeability terashinge.toHinge cold. telje läbimõõt on 10mm.

Hingede vahel paiknevad turvatihvtid diameetriga 18 mm.

SKYDAS 2000 ukseleht on paksusega 86 mm. Mantelservad asuvad külgedel ja ülaserval. Väliskülg ja sisekülg on Rating of soundpaksusest insulation elektrotsingitud teraslehest. 42 dB valmistatud 1-2mm Ukselehe sees on L-profiilist tugevdusribid. Isolatsiooniks kasutatakse tulekindlat kivivilla ja valmis konstruktsioon Rating of thermal transmittance 1,2 W/(m²·K) viimistletakse UMIDAX-HLS (veekindla MDF-plaadiga). Ukse metallosad värvitud struktuur-pulbervärviga Resistance on to repeated opening and closing Class 5 viimistletakse UMIDAX-HLS (veekindla MDF-plaadiga) Belgias valmistatud plaat mis on sertifitseeritud vastavalt Identification of resistance to wind load Class C5 Euroopa standartile ET 13986:2002 mis näitab niiskuskindla plaadi püsivat kvaliteeti. SKYDAS 2000 on heli(Rw =42dB) Measurements of air permeability Class 3 ja soojuskindlad (Ust = 1,2 W/(ì²Ê) Identification of water tightness Class 6A Leng on valmistatud 1-2mm külmvalt elektrotsingitud lehtterasest profiilidest, mis on lengi nurkadest ühendatud IdentificationLengi of mechanical strength and rigidity keevisõmblustega. on võimalik tellida kas Class 4 paigalduspilusid katva katteliistuga või seinapinnast sügavamale paigaldatava katteliistuga lahendusega. Ukse tihendiks on lengile kinnitatud elastsest kummist P-profiiliga tihend. Elamutes, mitmekorruselistes kortermajades või kontorites kasutatav välisuks.

8

9


SKYDAS STANDART 2

SKYDAS STANDART 2 (EI-30,EI-45,E-60) on tuletõkkeuks kasutuseks nii elamutes, kortermajades, büroo- ja tööstushoonetes tuletõkkesektsioonide vahelise uksena. Valida on kas sise- või välisuksena, paremakäelise (R) või vasakukäelise vahel. At a (L) first ukse glance, a SKYDAS STANDART 2 has The tests performed indicated that the no differences from an ordinary reinforced

SKYDAS STANDART 2 protects against fire

Uks on valmistatud külmvaltsitud lehtterasest stantsimise, kantimise ja keevitamise teel. Hingedeks on kaks keevitatavat SKYDAS STANDART door, butläbimõõt all the power is for as much as 45 minutes, and canturvatihvti withstand diameetriga 18 mm. kuullaagritega lehthinge. Hinge telje on 14mm. Hingede vahel paiknevad kaks

within - in the structure of the door. The price a temperature of 1000 °C. It is especially Ukseleht onofpaksusega Mantelservad asuvad ja üleval.for Välisja sisekülje plekid on valmistatud 1,0mm this door is75mm. not significantly higher than külgedel appropriate multi-apartment houses paksusest teraslehest. Ukselehe plekid on omavahel ühendatud keevisõmblustega. Isolatsiooniks kasutatakse tulekindlat the standard reinforced door, but it protects where a fire may spread from neighbouring kivivilla jaagainst valmis both konstruktsioon viimistletakse MDF-plaadiga. Ukse metallosad on värvitud struktuur-pulbervärviga ja burglary and fire. compartments. In addition, this door MDF-plaat kaetud PVC kattega või värvitud emailvärviga. At IFT ROSENHEIM testing laboratory it provides excellent protection against smoke. was certified as 2nd safetyteralehest class. Themis SKYDAS STANDART 2 door is usually Leng on valmistatud 2 mm külmvalts profiilidest, on nurkades ühendatud keevisõmblustega. Isolatsiooniks on kivivill. Lengi on võimalik tellida kas paigalduspilusid installed katva katteliistuga või seinapinnast sügavamale paigaldatava in apartments, but it is perfectly ilma katteliistuta lahendusega. Ukse tihendiks on lengile kinnitatud P-profiiliga suitable forelastsest outdoorkummist conditions, by using atihend ja paisuv tihend 2*20mm.Kasutatavad sertifitseeritud lukud ASSA ja ABLOY on tuntud oma kõrge turvalisuse poolest. finish impregnated with UMIDAX-HLS board and a galvanised structure. SKYDAS STANDART 2 on heli(Rw =41dB) - ja soojuskindlad (Ust = 1,3metal W/(ì²Ê) tänu dekoratiivpinna all olevale MDF

plaadile, raami ja lengi vahelisele termoplastilisele elastomeertihendile. Rating of sound insulation Rating of thermal transmittance Identification of burglar resistance

1,3 W/(m²·K) ENV 1627 WK2 Class 2

Resistance to repeated opening and closing

Class 5

Identification of resistance to wind load

Class C5

Measurements of air permeability

Class 4

Identification of water tightness Identification of fire resistance Identification of mechanical strength and rigidity

10

41 dB

11

Class 6A EI 45 Class 4


SKYDAS STANDART SKYDAS STANDART 1LS The SKYDAS STANDART is the basic,

Väljapoole avanev metalluks. Kahepoolse turvaukse passivne simplest and most cost efficient model of osa on fikseeritud riividega lengi paku ja ülaosa külge. Uks the SKYDAS doors. It is a reinforcedstantsimise, door with on valmistatud külmvaltsitud lehtterasest excellent noise teel. and thermal insulation. A kantimise ja keevitamise ÜhepoolseSKYDAS turvaukse maksimaalsed on and laius STANDART can bemõõdud customised, 1100mm jaiskõrgus 2150mm. turvaukse also available as aKahepoolse single or double. After maksimaalsed mõõdud on laius 2780mm ja kõrgus 2990mm. finish with või UMIDAX-HLS board Hingedeksselecting on kolm a(ühepoolsel) kuus (kahepoolsel) and a galvanised sheet structure, a door canläbimõõt keevitatavat kuullaagritega terashinge. Hinge telje on 18mm. be perfectly used for outdoor applications. Ukseleht on paksusega 75 mm. Mantelservad asuvad külgedel ja ülaserval. Välis- ja sisekülg on valmistatud 1-2mm paksusest teraslehest. Ukselehe sees on L-profiilist tugevdusribid. Isolatsiooniks kasutatakse tulekindlat kivivilla ja valmis konstruktsioon viimistletakse MDF-plaadiga. Ukse metallosad on värvitud struktuur-pulbervärviga ja MDF-plaat kaetud PVC värvitud emailvärviga. Leng on Ratingkattega of sound või insulation 41 dB valmistatud 2 mm külmvalt lehtterasest profiilidest, mis on lengi nurkadest ühendatud keevisõmblustega. Lengi on 1,3 W/(m²·K) Rating of thermal transmittance võimalik tellida kas paigalduspilusid katva katteliistuga või Resistance to repeatedpaigaldatava opening and closing Class 5 seinapinnast sügavamale ilma katteliistuta lahendusega. Ukse tihendiks on lengile kinnitatud elastsest Class C5 of resistance to wind load kummistIdentification P-profiiliga tihend.Kasutatavad lukud MOTTURA, ASSA , ABLOY ja CISA on tuntud oma kõrge turvalisuse Class 4 poolest. Measurements of air permeability Identification of wateron tightness SKYDAS STANDART heli(Rw =41dB) - ja Class 6A soojuskindlad (Ust = 1,3 W/(ì²Ê) tänu dekoratiivpinna all Identification of mechanical strength and rigidity olevale MDF plaadile, raami ja lengi vahelisele Class 4 termoplastilisele elastomeertihendile. Metallist ukseleng on topeltvaltsiga, mis võimaldab kahekordset tihendamist.

14

15


SKYDAS STANDART PLIUS SKYDAS STANDART PLIUS The saamiseks SKYDAS kasutatakse STANDART ukselehes PLIUS is helide an ja müra Kõrgema helikindluse effektiivseks summutamiseks spetsiaalset (126 mm) and features an extremely high sisu. improved version of the SKYDAS STANDART

rating of noise insulation Rw = 44 dB, so it

Helikindel uks komplekteeritakse koos lävepakuga kasutatakse automaatselt allalaskuvat uksetihendit, door specially developed for noisy või staircase will secure you against all outdoor noise and helikindlusklassiga 44 dB. applications, in the vicinity of elevators, etc. ensure your peace at home. Kasutatakse ruumidevahelise siseuksena ja tehniliste ruumide uksena. The door panel itself is visually much thicker

SKYDAS STANDART PLIUS äljapoole avanev metalluks. Uks on valmistatud külmvaltsitud lehtterasest stantsimise, kantimise ja keevitamise teel. Ühepoolse turvaukse maksimaalsed mõõdud on laius 1100mm ja kõrgus 2150mm. Hingedeks on kaks või kolm keevitatavat kuullaagritega terashinge. Hinge telje läbimõõt on 18mm. Hingede vahel paiknevad turvatihvtid diameetriga 18 mm. Ukseleht on paksusega 126(!) mm. Mantelservad asuvad külgedel ja ülaserval. Välis- ja sisekülg on valmistatud 1-2mm paksusest teraslehest. Ukselehe sees on L-profiilist tugevdusribid ja isolatsioonimaterjaliks on kivivill paksusega 100mm. SKYDAS STANDART PLIUS on heli(Rw =44dB) - ja soojuskindlad (Ust = 1,1 W/(ì²Ê) Leng on valmistatud 2 mm külmvalt lehtterasest profiilidest, mis on lengi nurkadest ühendatud keevisõmblustega. Lengi on võimalik tellida kas paigalduspilusid katva katteliistuga või seinapinnast sügavamale paigaldatava katteliistuga lahendusega. Ukse tihendiks on lengile kinnitatud elastsest kummist P-profiiliga tihend.

Rating of sound insulation Rating of thermal transmittance

44 dB 1,1 W/(m²·K)

Resistance to repeated opening and closing

Class 5

Identification of resistance to wind load

Class C5

Measurements of air permeability

Class 4

SKYDAS METAL

Identification of water tightness

Class 6A

Identification of mechanical strength and rigidity

Class 4

The SKYDAS METAL is a door with a metal panel for industrial applications, warehouses, electric cabinets, staircases, but it can be also used in private houses. Upon the additional installation of fire resistant inserts and other fire resistant components, this door can also meet the standards of a fire resistant door (E 60, EI 45). The external and internal finish of the panel is a powder coated steel sheet. You can select the desired colour (RAL pallet) for a door, so it will match the interior of your home. 16

17


An additional unique security unit In pursuit of increased door safety, we Taking into consideration these defects, developed and patented (2002-08-26) a we developed a more advanced device Patenteeritud „keti” mõte on nagu tavalisel door protection unit enabling the safe for protection. Our door protection unit is ukseketil, kuid see toimib hoopis opening of a door, and protecting against installed in the internal cavity of the door teistsugusel printsiibil. undesirable intrusion. panel, therefore it is invisible. The door There manyendast door protection units in panel is connected with the casing not by See eiare kujuta rippuvat ja lülidest koosnevat ketikest, the world that enable mida one toavatud open aukse door a chain, but with metal bars sliding to their puhul on võimalik siiski läbi lõigata või safely. One of the most popular is the door respective openings in the bottom and top nõrga kinnituse puhul lahti rebestada. chain with one end fastened to the door of the casing. It significantly increases the Erinevalt tavapärasest ketist, omavad meie panel and another the casing.ukse But, ülatheseja door resistance to external forces, in cases turvauksed kahtetolisalukku chain type door protection units or latches of attempts of forced door opening. alaosas. are visible and easily accessible from the Tests of breaking the door protection unit Need on vastupidavast metallist riivid, mis outside. When the door is slightly open, there were carried out in the Vilnius Gediminas võimaldavad ukse lahti teha umbes 5 cm, may be attempts of cutting such a chain, Technical University laboratory of building kuid takistavad täielikku avanemist. Luku or otherwise overcoming such structures and materials, and demonstrated saab lahti teha vaid siis, kui uksobvious on protections. In addition, theeiarrangements täielikult suletud, seega saa seda avada, that the deformation of its metal bars only näiteks käsi vahele pannes. Lukkude of similar structures are detrimental to the begins when the continuous load at the konstruktsioon on ehitatud ukse ja appearance of the door. locks exceeds 530 kg.

uksepiida sisemusse, tänu millele ei ole võimalik neile ligi pääseda, kui lukk on suletud ja nad ei riku ukse välimust.

Manufacturing process of metal structures In order to make a quality metal structure, you will need computer equipment and knowledge. Our programmable machinery cuts the steel sheet with the precision of 0.1 mm. When a steel sheet is processed with such precision, the high quality of door components is maintained. A programmable bending press, developing a force of 130 tonnes, precisely bends the steel door components. The programmable point-welding unit preventing the deformation of structure perfectly performs even during the welding of 6 mm sheet.

18

19

All metal door structure is powder coated with paint developed for extra long protection of metal surface, and decoration. Pre-electrified dry paint powder is sprayed on the product, so it perfectly coats the surfaces, and reliably stays on it. Afterwards, the door is transported to an oven where the powder melts at a temperature of 180200°C, and forms a high-quality coating on the surface. The coating is ideally uniform and is much more durable in comparison to ordinary painting.


Options for painting the metal door casing and panel

Note: the given colours may not match the original colours of the RAL catalogue, so when selecting a colour, please refer to the original RAL catalogue

Door finish

Nagu eespool viidati, valmistatakse välisuste viimistlusplaat Belgias toodetud puitkiudplaadist UMIDAX-HLS. Vaatamata sellele, et nimetatud A viimistlusplaadil big number of high requirements are selle even kvaliteeti after mechanical damage, and the on olemas applied for an entrance door, but insamuti colour of the high-quality paint does not kinnitavad sertifikaadid, Leedus läbi viidud addition to the resistance and safety protokollid, niiskuskindluse katsetuste discolour after immutame many years. me seda enne värvimist täiendavalt kahekomponendilise guarantee, we always want a door to be Another decoration option is an extremely polüuretaanisolaatoriga Milesi, mis isegi pärast aesthetically appealing, and maintain its wide selection of door milling and carvings. mehaanilisi kahjustusi kaitseb plaati niiskuse mõju good appearance even after many years. selecting the appealing carving and eest. Isolaatoriga kaetud pindaAfter töödeldakse Concentrated on the highest polüuretaankrundiga quality, we the RAL palletMilesi. colour best fitting to you, you kahekomponendilise Krundi use resistant vahekorda UMIDAX-HLS fibreboard jawater kõvendi kontrollivad elektroonilised can easily combine the door with your home seadmed, tänu millele saadakse suurepärase for the decoration of an entrance door. We environment, turning it into an impressive kvaliteediga pinnakatte keemiline koostis. additionally impregnate the fibreboard. The and stylish accent. Hästi ettevalmistatud ukse viimistluskatte pind värvitakse board remains protected against humidity kahekomponendilise polüuretaanvärviga Milesi.

Door milling possibilities Pakutavad freesimise tüübid:

20

21


We offer the following door carvings

UMIDAX-HLS board painting

ILUPANELID

RAL UMIDAX HSL:

Note: the given colours may not match the original colours of the RAL catalogue, so when selecting a colour, please refer to the original RAL catalogue

Available PVC film colours Pakutavad PVC kile v채rvid:

Classic 1

Classic 2

Classic 3

Classic 4

Classic 5

Classic 6

Classic 7

Classic 8

Elegant 1

Elegant 2

Elegant 3

Elegant 4

Elegant 5

Elegant 6

Elegant 7

Elegant 8

Elegant 9

Elegant 10

Elegant 11

Elegant 12

Elegant 13

Elegant 14

Elegant 15

Elegant 16

Elegant 17

Elegant 19

Elegant 20

Elegant 21

Note: the given colours may not match the original colours of the PVC film catalogue, so when selecting a colour, please refer to the original PVC film catalogue.

22

23

Copyright Policy. You may not post, distribute, or reproduce in any way any copyrighted material, trademarks, or other proprietary information without obtaining the prior written consent of the owner - UAB Plieninis skydas of such proprietary rights.


UAB Plieninis Skydas ESTA UKSED Sales Department ANIGARA OÜ Kalvariju st. 77, Vilnius,pst Lithuania Tallinn,Sõpruse 211 Tel. +370 5 2326647 Tel.(+372)6340035,55577767 Fax.:(+372)6340038 Fax +370 5 2325741 E-mail:info@metalluksed.ee e-mail info@door.lt; WWW.METALLUKSED.EE marketing@door.lt www.door.lt

SKYDAS  

SKYDAS METALL-JA TURVAUKSED