Page 1

IL 2 T 1 E T DS RU N D N I M DE G GO

E N I L G N N O ACH I CO re e fl t + lid

ivat ed r p r Fo mh o s k r i &v

WWW.MENTORCAST.DK


MENTORCAST ONLINE COACHINGRUM FOR ALLE

1 MÅN

E DS

APTERIISODE GRR ØVE P

Hvem hjælper og støtter mellem coachsessioner?

1

Med Mentorcast stopper coaching ikke ved sessionen! - den fortsætter online. Døgnet rundt – året rundt Mentorcast er topprofessionel coaching teknologi i brugervenligt og lækkert design. Let at gå til og fleksibelt skruet sammen, så værktøjer og funktioner tilpasses det enkelte coachingforløb. Motivation og kontinuitet gennem hele forløbet, hvor alt er samlet et sted.

Start din online coaching her: www.mentorcast.dk


U KAN D TN E R R A P LI N E I N ON BE J DE RE: D M O AR ST S R MED ORCA E T L ON E R L N E E R SESSI M M E D M N E KU N DE E L I E MEL G IVE D STØTT G OBI L O P OG M JÆ L B H E L W E IA SSION I NG V PROFE ØLG N F P O K MÅL MATIS O T U A

2 3 ED TRYG H 4 ATION MOTIV 5 NTU M MOM E 6 LANCE I FE BA L K R 7 WO

Udsnit af menu i www.mentorcast.dk


. . . R E T SIG

DE

ET

FI RMA

ies.dk industr en h .a w w s |w unkt tian Jen ustries et tidsp d AH Ind ger Per Chris n a r e ll na på et e er. H R Ma lle, der rlevelseskurs b har a e n n u e k v o n o e f ve er rlø sid m på, la e. Men det h -15 år r 0 o 1 if r n o u F n ch næste haft grø alt og alle coa ustries hhavde d n In a k H t A kke et coac st, når I øjebli ig godt. entorca jdere igennem t M ig å r p t være satse darbe vil vi nu n gruppe me Derfor e al have ilitet, gang sk . r fleksib fe ld æ g a b når det n eller ingforlø fordel, køre ud i bye mmet. r la k lt n he er ko skal re ikke et har e oachen System e medarbejde n er 11, og c ke in fordi m get, fordi klok o bryde n

“ 8

E ES COACH

9

(K

/ KLI E U N DE R

NTE R)

e planr jo ikk kan e v ø h e b g resen de. Jeg rbejdsdag. Je har ai And tidsbesparen a g l M v je a a r r d t å Lin e, n rad llers i den g løbet af en e ller derhjemm r e t e D ei te et mød st på arbejde lægge a c r o ent bruge M at t. e erskue tid til d idig ov en coach. t m a s an ikke cessen hos en o Johans n med , kan m Sanne er stressramt age aktivt i pr essionen, Me på n elt ud af s r klar til mig Når ma ter, lytte og d ke nok ik r a inge t r å o f n oplysn ing, når jeg e s og tage u e k ig o t f ig r h v e c t e a is d o m c e Man ger all af min cast lig lde ud Mentor jeg får det fu så oach. nettet, s min c o h t e d tilste


COACH

EN

g.dk coachin f .l w w ss | w ching og stre LF Coa ceret coach t rtifi ICF Ce ent konsulen m e manag ruensgaard F Lisbeth

jælper h t s a rc er Mento mine kund s e sålede stholde båd eg a til at f ion og enga nt o motiva ellem sessi m ment erne.

10

mine jeg, at r e r l og ik s cast res må res r e o d t n e e s Med M ele tiden kan viklingen i de h d kunder planer samt u s g n li erblik hand rløb. å et ov o f f g e d in å h m sioner. coac en nem orskellige ses nder å p n a De k ine ku t i de f dholde ledes m og enover in st hjælper så tivation ig ca Mentor olde både mo nerne. Samtid h t io s s n a s f io e t s es ms til a t melle ge notater – s plan n e m e gag lings at ta i de for g hand slipper ste punkter o re skrevet ind ig æ t ens vig gang vil altid v te s æ n til rcast. e o t n e M a servic n ekstr st mig e e d y e ca at kunn Mentor g Udover kunder, giver e sessioner o d e å for min verblik over b ål og aftaler o m re et godt pfølgning på an koncentre O k . r g e kunde matisk, så je t coach to emlig a u n a – r e e k s tig det vig mig om


MENTORCAST ER ET ONLINE COACHING VÆRKTØJ Hos Mentorcast har vi fokus på, at modtageren af coaching skal have de bedst mulige forhold - Specielt med støtte mellem sessionerne, hvor coachen ofte ikke er til rådighed.

11

Sammen med sin coach, får man adgang til et helt unikt online forum, hvor alle relevante redskaber og informationer om

Udsnit af forside www.mentorcast.dk


netop MIN coaching er tilgængelige. Og det er de døgnet rundt og året rundt! Det giver tryghed og motivation i coaching. Det giver bedre resultater.

12

Samtidig er Mentorcast et unikt arbejdsredskab for coachen, hvor alle oplysninger om kunder og sessioner er samlet ét sted. Oplysninger oprettes kun én gang og kan printes hvis der er behov. Opfølgning på målsætninger og aftaler sker automatisk, så coachen spare tid og resurser, som kan bruges på god coaching til flere kunder. Alle oplysninger i Mentorcast for både coach og kunde er sikret efter samme principper som Netbank! Nu fortsætter coaching online - Alle får hjælp og støtte hele vejen til de mål og processer der arbejdes med.


SKY B R U D . D K

COACHING UDEN OG MED MENTORCAST TORCAST

MOTI VATIO

N

N U DE N M E

TID

COACH ING

HJE MM E HJE MM E

COACH ING

COACH ING

RCAST

MOT IVAT ION

M E D M E NTO

COAC HIN G ME NTOR CA

ST

COAC HIN G ME NTOR CA

WWW.MENTORCAST.DK

ST

TID

Mentorcast Profil  
Mentorcast Profil  

MINDST 12 GODE GRUNDE TIL ONLINE COACHING + lidt flere

Advertisement