Page 1

О Н - Л А Ј Н

Н Е Д Е Л Н И К

З А

Д Е Л О В Н И

Л У Ѓ Е !

ГОДИНА II БРОЈ 51

Петок, 19.03.2010

Тема на бројот: Како да создадете квалитетен тим CV на големите: Кралот на цигарите Успешна приказна: Стани дел од Академија Леонтич! Преземено: Човечкиот фактор во работната средина Огласи: Работни места

Март 2010

[1]

Најдете нè на


Содржина

4 17 22

18 CV Philip Morris

25 26

33 Март 2010

[2]

Имај работа!

28

Актуелности

HR Анализа

Успешна приказна

HR речник

Совет

Блиц


8

Тема на бројот

КАКО ДА СОЗДАДЕТЕ КВАЛИТЕТЕН ТИМ

12

[3]

Човечкиот фактор во работанта средина Март 2010

Едноставно кажано, достигнувањето на квалитетот има свои допирни точки со задоволувањето на очекувањата на клиентот. Посветувањето внимание на желбите и потребите на клиентите е во центарот на секоја одлука. Тоа што клиентот го сака компанијата го обезбедува. Тука не станува збор за филантропија, туку за основен принцип на преживување. Преку внимателното подигање на свеста благодарение на конкуренцијата, клиентите започнаа да ја искористуваат нивната потрошувачка моќ во прилог на квалитетните стоки и услуги и иако квалитетот не е единствениот...


АКТУЕЛНОСТИ

НАКРАТКО ... НАК

2010 ЌЕ БИДЕ ГОДИНА НА СТАГНАЦИЈА 2010 ќе биде година на стагнација, а главниот проблем на македонската економија е нејзината неконкурентност, многубројната неквалификувана работна сила, како и големото увозно ориентирање. Ова е генералната оценка на стопанствениците кои учествуваа на изгласувањето на новите органи и тела на Стопанската комора на Македонија. Тие беа поделени во ставот околу долгот на државата кон компаниите. - Внатрешниот долг во државата е огромен, само треба да се лоцира, дали е во јавниот сектор или во односот приватен сектор - држава и обратно. И бизнис-секторот и должи на државата, но и таа нему. Тоа се односи кои мора итно да се расчистат. Во нашиот бизнис мора да се знае точно колку државата должи и обратно - изјави сопственикот на ИГМ, Илија Гечев. Градежништвото, пак, како што истакна директорот на Гранит, Страшо Милковски, секогаш имало побарувања од државата и добро е да е така зашто тоа се сигурни пари. - Многу потешко е да имате побарувања од некого кој не може да ги даде парите. Лани државата коректно ги сервисираше долговите кон градежните компании. Годинава сме, исто така, задоволни иако, со оглед на економската ситуација, темпото е позабавено, рече Милковски. Тој смета дека перспективата на македонското градежништво е во излегувањето надвор од границите

на земјата, додека рецептот на Гечев за успешно стопанисување е во нудењето современ производ и еластичност во однос на асортиманот.Според претседателот на СКМ, Бранко Азески, во наредниот период производството во Македонија мора да се фокусира кон извоз на производи со повисока додадена вреднсот преку инвестирање во технолгија, опрема и квалитетна работна сила заради производство на нови поквалитетни производи кои ќе бидат поскапи но поконкурентни на странските пазари. - Мора да се зголеми квалитетот на трудот, работната сила за да македонските компании може да конкурираат на сите пазари. Во сето ова мора да помогне и државата со воведување на долгорочна економска стратегија - објасни АзескиСтопанската комора на Македонија ги изгласа новите потпретседатели со мандат од 2010 до 2015 година. Тоа се Глигор Бишев, Минчо Јорданов, Страшо Милковски , Илија Гечев и Живко Мукаетов од кои се очекува да го подобрат извозот. ПОМАЛИТЕ УГОСТИТЕЛИ ПОКРЕНУВААТ НОВА ИНИЦИЈАТИВА ЗА ПУШЕЊЕТО Сами да донесат одлука сопствениците на објекти помали од 80 метри квадратни дали во локалот ќе дозволат да се пуши, а поголемите објекти да имаат два дела - за пушачи и за непушачи, барат од Здружението за угостителство и туризам при Стопанската комора на Македонија.Овој закон има голем и исклучително штетен ефект врз угостителите, се намалува прометот и многу од нив, како што велат нивните претставници наскоро е можно и да ги затворат објектите. Трпи и туризмот затоа што помалку туристи доаѓаат, а имаме и контра-ефект да нашите гости заминуваат во странство каде законите се полиберални.Предлогот не е конечен и допрва ќе се обнови со евентуални нови предлози од членовите на Здружението, по што ќе биде доставен до Владата.Според претседателката на Здружението, Снежана Јовановска, угостителската дејност е на работ на издржливост. Таа истакна дека прифатените измени во Законот, со кои се дозволува пушење на отворените тераси, нема да го решат, туку само ќе го одолжат проблемот.- Во летниот период ваквото решение може ќе задоволи некои од кафулињата што имаат тераси. Но, што е со оние барови и дискотеки што немаат, а се помногубројни од претходно наведените. Нивната позиција е обесправена, истакна Јовановска.Претставниците на туристичките агенции оценија дека Законот практично претставува терор за пушачите, а Македонија, ако сака да биде туристичка земја, треба да нуди услови како во Шпанија, Италија, Хрватска и во Турција. Март 2010

[4]


КРАТКО ...

СИРОМАШТИЈАТА ГИ БРКА МЛАДИТЕ ОД УЧИЛИШТАТА „Во Македонија една четвртина од населението живее на границата на минимален стандард, а во ЕУ над 17 отсто од граѓаните имаат ограничени финансиски средства и се во неможност да си дозволат основни работи за преживување“, напомена специјалниот претставник на ЕУ во Македонија. Годинава на ниво на ЕУ активно се работи на подигање на свеста за оваа тема и наоѓање решенија за да им се поедностави животот на семејствата и индивидуалците кои поради финансиските ограничувања се наоѓаат отфрлени од општеството, со повредено човечко достоинство. „Сите дискусии водат до заклучокот дека не постои чудо кое ќе го реши проблемот со сиромаштијата. На трибината беше повеќепати нагласено дека добрата информираност и образованието се неопходни за конкурентност на светско ниво, но дека социјално исклучените немаат пристап токму до образованието како неопходна алатка. Директорката на Државниот завод за статистика, Благица Новковска, додаде дека во нашата држава процентот од 28,7 отсто сиромашни (бројка од 2008 година) го сочинуваат најмногу домаќинства со невработени или вработени со ниски примања, со деца под 7-годишна возраст, повеќечлени домаќинства, домаќинства со граѓани над 60 години. Нејзина препорака е да се прави константен мониторинг на средината со цел да се има подобар увид на проблемот со сиромаштијата за да може да се изготват подобри превентивни социјални политики. Март 2010

[5]

АКТУЕЛНОСТИ

ОЛЕСНИТЕЛНА ОКОЛНОСТ, КОГА ЌЕ КУПУВАТЕ СТАН Ќе купите стан, на нотар ќе склучите купопродажен договор. Нотарот по електронски пат го известува катастарот. Тогаш Агенцијата ќе изврши промена во имотниот лист . Ова ќе бидат олеснителните околности за граѓаните при купување недвижности. Ваквата новина во Катастарот треба да профункционира до крајот на годината. Досега голем број градежни афери никнаа токму поради неусогласеноста на прописите и институциите. “Дел од аферите порано и што ја тресеа македонската јавност беа и делумно од неусогласеност на прописите, не толку од не соработката меѓу катастарот и нотарите. Во тој правец со заложба и на нотаријатот и Катастарот јас го промовирам пред бележен лист е формиран во Катастарот. Што значи секоја градба уште пред да се гради, може да биде впишана во катастар и тогаш при продажба или ставање на хипотека тоа да се забележи граѓаните не може да бидат измамени. Со цел да се подобрат услугите за граѓаните, Агенцијата за недвижности, нотарите, извршителите ја усовршуваат заедничката соработка . “Специфични примери да ги разгледаме и да ги поедноставиме, односно усогласиме постапките. Во функционирањето имаше специфични случаи што сакавме да ги усогласиме, целта ни е да се поедностават нашите процедури со видување и помош на нотарската комора на извршителите и судовите изјави Љупчо Ѓеоргиевски, Агенција за катастар За да профункционира електронската регистрација на хипотеките во Катастарот мора да се усогласат многу технички работи меѓу катастарот, нотарите и судовите. Денеска се одржа првиот заеднички состанок.


АКТУЕЛНОСТИ

НАКРАТКО ... НАК

СТРАНСКОТО МЛЕКО ГО ИСПИ ДОМАШНОТО Сточарите и експертите во државава се вџашени од информацијата дека во земјава се увезуваат млеко и млечни производи. Според нив, не е точно објаснувањето на Битолската млекарница дека во државава нема доволно млеко, бидејќи секој ден се јавуваат пазарни вишоци на пресно млеко, кои остануваат по домовите на сточарите. Од него се прават млечни производи како сирење, урда или кашкавал, за кои се продаваат по пазарите, но пласманот е никаков.- Фактите говорат дека им останаа огромни количини на млеко на кооперантите на пропаднатиот „Сведмилк“, кои никој не ги откупуваше. Значи има вишок на млеко, а не недостиг - велат во Федерацијата на фармери на Македонија. Сточарите велат дека проблемот со вишокот млеко ќе ескалира за еден месец, кога почнува периодот на лактација и дневното производство на млеко ќе се зголеми за околу 40 отсто од сегашното.- Точно е дека дел од кравите се продадени или заклани, но нивната бројка не е толку голема за да направи недостиг на млеко. Македонско млеко има - велат фармерите.Во Битолската млекарница остануваат на ставот дека увозот бил еднократен и дека е направен зошто во државава нема млеко, но и квалитетот на она што е понудено е многу низок..Експертите се согласуваат со сточарите дека млеко на пазарот има доволно, но можно е квалитетот да не е на завидно ниво.- Млечноста на нашите крави е на многу ниско ниво и се движи од 2.000 до 2.500 литри на годишно ниво, а дневното производство на млеко е 250.000 литри. Значи мора да се работи на зголемување на млечноста, но и на квалитетот на млекото и не треба се' што е понудено да се откупува без проверен квалитет - велат експертите. БАНКИТЕ ЌЕ ДАВААТ ПОВЕЌЕ КРЕДИТИ Годинава може да се очекуваат повеќе кредити и поголема поддршка на стопанствениците, оценуваат банкарите. - Моментно банкарскиот сектор располага со средства. Вкупниот износ на заеми во однос на депозитите е 90 проценти што значи имаат 10 проценти неискористен потенцијал, како и кредитни линии од странство. Тоа треба да обезбеди доволно пари за приватниот сектор изјави директорот на Стопанска банка Глигор Бишев. Според него, кај компаниите постои значителен интерес за кредитот од Европската инвестициска банка (ЕИБ), но со оглед на ограничените износи и одредениот тригодишен рок за враќање на средствата, побарувачката е ограничена. - Банките имаат сопствени средства за финансирање инвестициски проекти и проекти за обртни средства. Во комбинација на банкарското кредитирање и заемот од ЕИБ, годинава кредитниот пораст и поддршката на бизнисот ќе бидат позначителни - рече Бишев. ЖЕНИ НА 30% ОД ВИСОКИТЕ ПОЗИЦИИ Водечката телекомуникациска компанија во Европа, Дојче Телеком (ДТ) воведе квота со која во иднина ќе задржува 30 отсто од највисоките позиции за жени. ДТ е првата голема германска компанија која воведува таква квота. Многу мал процент од жените во земјата имаат пристап до раководни функции. Квотата од 30 проценти ќе започне да се применува од 2015 година и ќе се однесува на највисоките позиции и за високо поставените позиции, се вели во соопштението на компанијата. Директорот на Дојче Телеком, Рене Оберман, вели дека со повеќе жени на чело, компанијата ќе биде најдобра. Според истражувањето на Институтот за економски истражувања ДИЊ, само 2,5 отсто од највисоките функции во 200-те најголеми германските компании во моментов ги водат жени. Во ДТ, како и во повеќето големи компании во земјата, раководството е составено целосно од мажи. Март 2010

[6]


КРАТКО ...

НАЈГОЛЕМ БРОЈ ОД ФИРМИТЕ, РЕЧИСИ 60.000, ИМААТ ДО ДЕВЕТ ВРАБОТЕНИ Минатата година, и покрај кризата, се отворени околу 7.000 нови фирми. Според податоците на Државниот завод за статистика, лани работеле 70.710 фирми, а во 2008 година нивниот број изнесувал 63.193. Новите фирми најмногу се отворени за да се почне работа со некој маалски дуќан. Во оваа дејност поминале и голем број текстилци и кожарци кои останале без работа. За разлика од 2008 година кога најинтересни биле здравството, социјалата како и сообраќајот и хотелиерството, лани новопечените бизнисмени се определувале за услужните дејности. Трговија на големо и трговија на мало, поправка на моторни возила, мотоцикли и предмети за лична употреба и за домаќинства лани биле најинтересни за работа. Оваа дејност ја работеле речиси 30.000 фирми, што е за 2.865 повеќе во однос на 2008 година. Во текот на 2009 година најинтересно за остварување профит било рибарството, но работеле дури десет фирми повеќе од претходната година. Податоците покажуваат дека во преработувачката индустрија, која беше на удар на кризата, има намалување на активните фирми. За една година, според Заводот, во оваа индустрија, каде што се вброени текстилната, металната, кожарскопреработувачката, електрометалната и другите индустрии, биле затворени 816 фирми. Лани од оваа дејност егзистирале 8.225, а претходната 9.041 фирма.. Податоците за структурата на активните фирми, според бројот на вработените во 2009 година, не се разликува многу од таа во претходната година. Доминираат големите и малите фирми. Најголем број од фирмите, речиси 60.000, имаат до девет вработени. Без вработени, како и во 2008 година, и лани имало околу 6.000 фирми. Март 2010

[7]

АКТУЕЛНОСТИ

ПАРИ И ПОФАЛБИ ОД СВЕТСКА БАНКА Пари од Светска банка за инфраструктурни и за енергетски проекти, во следните четири години. На каква помош да се надева Македонија договараа економските министри и потпретседателот на банката. Филип Луру е во четиридневна посета на земјата. Се бараат пари за конкретни проекти, договорен е заем за изградба на далновод од Штип до Ниш во Србија. Ќе има кредити и за буџетска поддршка. - При крај на овој месец ќе го потпишеме договорот за прв развоен проект за буџетска поддршка на РМ, очекуваме и во тек на 2010-та ќе да биде одобрен и втор дел од тој проект. Се работи за 30 милиони долари за прв проект, а приближно толкав износ и за другиот дел, изјави Зоран Ставрески, министер за финансии. Клучно е што Македонија ја одржа макроекономската стабилност и во услови на криза. Светска банка во иднина е подготвена да оддели повеќе пари за земјата. - Она што го направи Владата во кризата е за пофалба и ова е една од ретките земји што кризата ја претрпи доста добро. Намалувањето на БДП беше скромно, макроекономските агрегати се под контрола, рече Филип Луру, потпретседател на Светска банка. Нема детали колку вкупно пари ќе и позајми Светска банка на Македонија во следните четири години. Дел од парите се и за јакнење на административните капацитети на Македонија за членство во Европската унија.


ТЕМА НА БРОЈОТ

КАКО ДА СОЗДА КВАЛИТЕТЕН ТИМ

Луѓето се највредниот ресурс

Квалитетот најчесто се гледа во однос на корпоративната култура, меѓусекторските ад-хок работни едицини и спасување на цели компании. Наместо тоа, овој текст ќе се позанимава со тоа како овие идеи може да бидат применети од страна на еден раководител на тим со мал број на постојан персонал. Квалитетот прерасна во светиот грал на раководствената практика на советодавците и гуруата во нивната трка за да ги претворат преоптоварените корпорации во победници. Се чини дека не престануваат приказните за мали компании со намуртени вработени и сè поголеми долгови коишто биле претворени во компании со тимови од среќни луѓе и со висока заработка, без да помине ниту еден ден, а да нема некое значајно подобрување, предлог којшто би заштедил по некој денар или, пак, квантен скок во ефикасноста. Целиот тој претскажан успех содржан во програмите за квалитет создаде една наметната митологија од правилни практики, што од своја страна има и свои негативни страни:

Март 2010

[8]

• Сите тие укази велат дека не треба да се задоволиме со ништо помалку отколку една програма на ниво на целата компанија, којашто програма ќе биде водена од страна на високите раководни лица • Држењето кон една единствена формула дава ограничени резултати, ги приземјува иновациите во рамките на овие граници, но и ја намалува разноликоста за којашто се претскажува дека ваквите програми ќе ја поттикнат. • Ставањето на акцентот на една задача т.е. постоењето на наменски создадени групи го одвлекува вниманието од вообичаените, секојдневни активности за да се донесе леб на трпезата Се разбира, овие критики не ги разнебитуваат


идеите за квалитетот, но едноставно укажуваат дека истите принципи може да се гледаат од еден поинаков агол и соодветно, да се применат на различно ниво. Овој текст се обидува да понуди една нова перспектива преку преиспитување на некои од догмите на квалитет кога станува збор за мал и определен тим т.е. што може еден раководител на тим да направи со неговиот/нејзиниот персонал? ШТО Е КВАЛИТЕТ? Во најновите трудови од областа на раководењето, поимот „квалитет“ се однесува на еден цел збир на практики коишто донеле позитивни придружни ефекти, а вие, како раководител на тим, несомнено би сакале да ги ставите во ваша функција тие придобивки. КЛИЕНТ Едноставно кажано, достигнувањето на квалитетот има свои допирни точки со задоволувањето на очекувањата на клиентот. Посветувањето внимание на желбите и потребите на клиентите е во центарот на секоја одлука. Тоа што клиентот го сака компанијата го обезбедува. Тука не станува збор за филантропија, туку за основен принцип на преживување. Преку внимателното подигање на свеста благодарение на конкуренцијата, клиентите

започнаа да ја искористуваат нивната потрошувачка моќ во прилог на квалитетните стоки и услуги и иако квалитетот не е единствениот критериум при одбирањето на доставувачот, сепак, истиот се наметна како значајна одредница. Доколку некој фломастер пресуши по еден месец користење, а друг траел три месеци, тогаш овој е кандидатот којшто клиентот повторно ќе го купи и којшто ќе го препорача на другите, дури и доколку е незначително поскап од првиот. Производителот на првиот фломастер можеби има повисоки маржи, но не и продажба, а без квалитетен производ, компанијата ги става на коцка своите клиенти, приходи, па и нејзиното постоење. Во пракса, квалитетот е она дополнително нешто што клиентот ќе го гледа како разумна причина за да плати повеќе или повторно да го купи производот. Доколку производот е некаква услуга, тогаш квалитетот се однесува на тоа колку добро била завршена некоја работа, а особено дали клиентот се чувствувал пријатно при обезбедувањето на истата. Така, квалитетот најчесто чини повеќе, но загубата од тука се надополнува со цената што клиентите се подготвени да ја платат, како и со порастот на деловен план.

ТЕМА НА БРОЈОТ

АДЕТЕ М


ТЕМА НА БРОЈОТ

ДОВЕРБА Највидливата манифестација на квалитетот е довербата во производот: т.е. дека производот едноставно функционира. За да се избегнат проблемите коишто би можеле да произлезат по испораката на производот, квалитетот мора претходно да се провери, а најдобро е тоа да се направи за време на целокупниот процес на дизајнирање и производство. Стариот метод на контрола на квалитетот подразбираше тестирање на направениот производ и последователно отстранување на проблемите. На овој начин, иако првичното време на производство беше кратко, времето за преправање на производот беше значително долго. Новиот пристап кон квалитетот нуди едноставно претпоставка дека доколку тестирањето стане составен дел од сите стадиуми во производниот процес, времето потребно за производство можеби ќе се зголеми, но воопшто нема да се троши време на преправање. Исто така, на овој начин вие ќе пронајдете и решете многу проблеми кои би биле пропуштени при „групната“ проверка на квалитетот, а коишто клиентот би ги забележал и тоа уште при првиот ден. За таа цел, потребна е околина во којашто на пропознавањето на пропустите ќе се гледа како на позитивна работа и каде што единствените лоши грешки се оние кои се измолкнале. Една од највоспеаните доктрини

Март 2010

[10]

во однос на квалитетот е онаа за нулта дефекти. Нулта дефектот претставува фокусот, таа славна цел, претпоставка дека ништо нема да недостига и дека секогаш постои простор за подобрување на производот, независно колку и да е висок неговиот квалитет. Парадоксот лежи во целта, којашто е е во спротивност со разумот, а како што е случајот со парадоксите во многу други религии, и тука постои една внатрешна вистина. Токму од овие причини поборниците за квалитет честопати се чини дека се помалку луди: тие се фанатици. ЛУЃЕТО КАКО РЕСУРСИ Можеби квалитетот има свои придобивки кога станува збор за зголемување на продажбата на долгорочен план, но методите коишто се користат за достигнување на тој квалитет исто така носат со себе свои придобивки. Во потрагата по начини за зголемување на квалитетот на извесен производ, производителите дојдоа до сознание дека работната сила е најзначајниот придонес: луѓето се највредниот ресурс. Токму оваа промена на гледање на работите, од аспект на раководството кон апсект на работната сила, е најзначајната последица од потрагата по квалитет. Оттука се роди и една нова раководствена филозофија којашто има за цел еманципација на работната сила, донесување на одлуки од страна на директните чинители, активна улога на работниците во напредокот на компанијата, а од овој


водат, информатичкото одделение ќе создаде нова огласна табла за спортски настани... Се создава средина во којашто луѓето ги изнаоѓаат проблемите и ги решаваат. Поголемите проблеми бараат посложени решенија. Еден од исходите на потрагата по квалитет во Јапонија е системот за навремена контрола на протокот. Кај овој систем, стоките пристигнуваат во даден стадиум на производниот процес токму во моментот пред да бидат потребни и не одат на понатамошно производство сè додека нема потреба од нив во наредниот стадиум. На овој начин се намалува потребата од складишни капацитети и трошоците за чување на вишокот стока. Еден друг исход вклучува зголемена флексибилност на производната линија. Една од препознаените пречки во обезбедувањето на бараниот асортиман и количина на производи за клиентите беше времето за промена на производната линија, така што целокупната работна сила беше ангажирана во промената на постоечките практики, па дури и пренамена на машините.

ТЕМА НА БРОЈОТ

Продолжува...

[11] Март 2010

нов начин на гледање на работите произлегоа нови структури на организација, како што е објаснето во „круговите на квалитетот“.Без непотрбни дигресии, тука треба да се укаже на важноста на придобивките од ваквиот пристап. За ваквото делегирње да функционира безбедно и ефикасно, раководството треба да ја обучи работната сила, не секогаш непосредно и не целокупната работна сила истовремено, но често во рамките на самите кругови на квалитет преку еден „олеснувач“ или едноставно кажано, преку подучување на колегите. Работната сила треба да научи како се одржуваат состаноци, како се анализираат проблеми, како да одлучуваат, како да претставуваат решенија, но и како да ги спроведуваат и оценуваат промените. Овие привиегии својствени за високите раководни лица се распоредуваат на целокупниот персонал. На овој начин не само што се равива талентот, туку и се стимулира интересот. Вработените не само што ќе се посветат на барање проблеми, туку и решенија за истите. Едноставните замисли бараат едноставно спроведување: секретарката конечно ќе може да ја помести картотеката поблизу до нејзината работна маса, состаноците за продажба ќе имаат свој дневен ред по којшто ќе се


ЧОВЕЧКИОТ ФАК РАБОТНАТА СРЕД Продолжува од минатиот број

ПРЕЗЕМЕНО

Автор: Жерард М Блер

Во управувањето со мал тим,човечкиот фактор е суштински за постигнување успех. Оваа статија ги разгледува можните мотиватори и едноставна рамка за работата со луѓето. ПРИЗНАНИЕ Признанијата се поврзани со чувството дека некој ве цени. Тоа е да знаете дека она што го работите некој го гледа и го забележува, по можност тоа да е целиот тим и раководителот. Спротивно на ова, ако некој нешто добро изработи а потоа се чувствува дека е игнориран – тогаш тој нема да се труди да ја заврши добро работата следниот пат (бидејќи „никому не му е грижа“). Повратните информации што му ги давате на тимот во врска со нивното работење се основни за нивната мотивација. Тие треба да знаат што прават добро (бидете позитивни), за што треба да се подобрат (бидете конструктивни) и што се очекува од нив во иднина (поставете цели). Додека ова е нешто што е нормално и вообичаено, прашајте се себеси колкумина од вашиот тим ги знаат овие работи, во моментот? Можеби, уше поважно, за колкумина од нив можете да ги напишете овие работи во овој момент (пробајте)? Вашиот персонал мора да знае каде е позициониран и каде стојат во однос на вашите (разумни) очекувања. Ова можете да го постигнете преку систем на конструктивен преглед, но таквите системи често стануваат банални формалности, со многу малку или никаква комуникација. Најдобро време за давање повратна информација е кога настанот ќе се случи. Бидејќи влијанието може да биде големо, повратните информации треба да бидат искрени и секогаш конструктивни. Ако се сомневате, следете ја едноставната формула: 1. нагласете нешто што е добро 2. нагласете што треба да се подобри 3. предложете како тоа може да се подобри Секогаш треба да најдете нешто позитивно што ќе го кажете, барем за да оддадете некакво признание за напорот што бил вложен во работењето. Кога зборувате за подобрувањата, бидете конкретни: ова Март 2010

[12]

не е во ред, ова е она што го барам/сакам, вака треба да го изработите. Никогаш не велете нешто што не помага или не дава информации, како што е „биди подобар“ или „раздвижи се“ – ако не можете да бидете конкретни и да кажете како, тогаш не велете ништо. Додека тимот наскоро не разбере дека


САМАТА РАБОТА Работата треба да е интересна и предизвикувачка. Интересна бидејќи преку неа вашиот персонал го ангажира вниманието; предизвикувачка бидејќи го одржува интересот и овозможува чувство на лично

постигнување кога ќе заврши работата. Малкумина раководители имаат интересна, предизвикувачка работа за својот персонал: Секогаш има нешто досадно и секојдневно што треба да се сработи. Ова е проблем во управувањето што вие треба да го решите. Треба да разгледате колку се интересни задачите кои ги делегирате и како да се справите со оние што се досадни. Еве два предлога. Прво, бидете сигурни дека сите (вклучително и вие) ќе бидат вклучени и во интересниот и во досадниот дел од работата. Ова ќе помогне со фактот што она што за некој е досадно за друг може да биде интересно – така што спојте ги задачите со луѓето, а најлошите задачи распоредете ги на сите. На пример, пишувањето записник на состаноци е досадно на неделна основа, но интересно/ образовно секои шест недели (со тоа се зголемува чувството на одговорност). Второ, ако задачата е досадна, можеби може да се промени методот – од страна на лицето кому е дадена таа задача. Со ова досадното ќе стане интересно, ќе се додаде на одговорност и можеби и ќе се подобри ефикасноста на целиот тим. ОДГОВОРНОСТ Од сите позитивни мотиватори на Херцберг, одговорноста е најдолготрајна. Една причина за ова е тоа што стекнувањето одговорност се гледа како напредување што дава чувство на постигнување и може да значи и подобрување во работењето: повеќекратна мотивација! Доделување одговорност е тешка одлука, бидејќи ако лицето не е доволно сигурно во себе и нема доволно капацитет, вие ќе бидете одговорни за неуспехот. Се разбира, делегирањето одговорност само по себе е тема за посебна статија (види ја статијата за Делегирање). НАПРЕДОК Има два типа напредок: Долгорочни прашања на унапредување, покачување на плата, можности во кариерата; и краткорочни прашања (кои ги контролирате) на зголемување на одговорноста, стекнување нови вештини, пошироки искуства. Членовите на вашиот тим ќе го бараат првото, треба да го обезбедите второто и да ги убедите дека тоа се неопходните (и по можност доволно) чекори за напредокот што го бараат. Како раководител, мора да ја дефинирате работата, така што секој член на тимот ќе го помисли следното: „Учам, напредувам“. Продолжува... [13]

ПРЕЗЕМЕНО

ова Е формула, тие се уште ќе уживаат во предностите од вашите информации (и обука). Не смеете да се ограничувате во фалењето на добро завршената работа. Ако не оддадете признание за тоа, можеби нема да се повтори, бидејќи никој нема да знае дека го одобрувате тоа.

Март 2010

КТОР ВО ДИНА


ПЕНЗИСКА ШЕМА – НАЈВИСОК СТЕПЕН НА КОРПОРАТИВНА ДРУШТВЕНА ОДГОВОРНОСТ

Штедењето во доброволен пензиски фонд е еден од најчестите видови за обезбедување на финансиска сигурност на старост во светот. Од 15 јули 2009 година оваа можност им е достапна и на нашите граѓани со пристапување во првиот отворен доброволен пензиски фонд НЛБ Пензија плус. Повратокот на данок за индивидиалните членови и даночното олеснување кај пензиските шеми иако се од големо значење за мотивираноста на граѓаните и организиторите на пензиските шеми ( работодавци, здруженија на граѓани) за ваквиот начин на обезбедување на средства за сигурна иднина, сепак организирањето на професионална пензиска шема за своите вработени преставува највисок степен на корпоративна друштвена одговорност. Често се поставува прашањето кој е интересот на работодавачот покрај задолжителната уплата во државниот пензиски фонд да уплаќа средства за своите вработени и во доброволен пензиски фонд. На овој начин, работодавецот спроведува модерна и ефикасна социјална програма во својата компанија, покажувајќи грижа за најзначајниот сегмент во нивното раборење - човечкиот капитал. Обезбедувајќи им на своите вработени дополнителен приход по пензионирањето, работодавците истовремено стануваат конкурентни на пазарот во очите на новите кадри, и со тоа си обезбедуваат мотивираност и лојалност на веќе вработените. Она што најчесто ги интересира работодавците е тоа колку нив ќе ги чини една ваква професионална пензиска шема. При формирање на една професионална пензиска шема секој работодавец треба да знае дека сам ја одредува висината и интензитетот на уплата, како и бројот на членови во пензиската шема која неговата компанија ја формира. Ова подразбира дека една компанија или здружение на граѓани може да формира професионална пензиска шема во која ќе членуваат сите или само дел од неговите вработени односно оние кој го исполнуваат условот за влез во професионална пензиска шема одреден во правилата поставени од страна на компанијата. Висината на уплатата исто така ја одредува самиот работодавец врз основа на можностите на компанијата.

Зошто професионална пензиска шема?

Затоа што, кај професионалните пензиски шеми на уплатените придонеси не се пресметува и уплаќа персонален данок. Даночното ослободување е при уплатата на придонесите и не се чека повраток на данок од страна на државата. Уплатените придонеси во пензиската шема не влегуваат во основицата за пресметка на бруто плата, што значи дека за истите не се плаќаат задолжителни придонеси од плата. Не постои минимален услов за вклучување на одреден број на вработени во пензиската шема. Максималната висина на уплатениот придонес не е определен со Закон. Определена е максималната висина врз основ на кој се пресметува и одобрува даночното олеснување и тоа изнесува шест просечни нето плати во државата пресметани за претходната година. Во случај на престанок на работата на некој од членовите на пензиската шема средствата на тоа лице се префрлуваат на негова доброволна индивидуална сметка.


НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје Сектор за продажба Водњанска 1 МК-1000 Скопје, Р.Македонија T: +389 2 5100 284 F: +389 2 3236 989 E: e.pacoska@npf.com.mk www.npf.com.mk

НАДОМЕСТОЦИ КОИ КОМПАНИИТЕ ГИ ПЛАЌААТ ПРИ ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ПЕНЗИСКА ШЕМА. НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје има право да наплатува надоместок од секој уплатен придонес во НЛБ Пензија плус, во вид на определен процент. Согласно Законот максималниот надомест кој Друштвото може да го наплатува како процент од секој уплатен придонес изнесува 7%. Максималниот надомест од придонеси кој ќе го наплатува НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје изнесува 5,25%. Висината на надоместокот од придонеси се движи од 3,80% до 5,25% во зависност од вкупната месечна уплата од страна на Вашата компанија. НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје има право да наплатува месечен надоместок (управувачка провизија) во висина од 0,15% од вредноста на нето средствата на НЛБ Пензија плус. Максималната висина на управувачката провизија е утврдена со Закон. НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје има право на надоместок за премин во висина од 10 EUR во денарска противвредност за секој член поединечно, во случај на пренос на средства од професионалната пензиска шема организирана од Вашата компанија во НЛБ Пензија плус во друг доброволен пензиски фонд, под услов членот на Вашата професионална пензиска шема да бил во НЛБ Пензија плус, пократко од 360 дена пред да премине.


! ВНИМАНИЕ ! ВРАБОТУВАЊЕ зголемете ги ВАШИТЕ шанси

• Професионално посредување при вработување • Подготовка на огласи за вработување • Советување во областа на човекови ресурси • Годишна перформанса и мотивација на вработени • Планирање на човекови ресурси • Професионална селекција на кадри • Анализа и опис на работни места • Тестирање и интервјуирање • Реинженеринг на човекови ресурси • Headhunting • Анализа на пазарот на труд • Регрутација

ВРАБОУВАЊЕ ЕДУКАЦИЈА Васил Ѓоргов 24/1-5 1000 Скопје, Република Македонија тел +389 (0) 2 3 213 065 +389 (0)2 3 230 091 edukacija@vrabotuvanje.com.mk http://www.vrabotuvanje.com.mk

ВРАБОТУВАЊЕ.КОМ Лиценцирана Агенција за посредување при вработување тел/факс: + 389 (0)2 3 296 446; +389 (0)2 3 230 091 vrabotuvanje@vrabotuvanje.com.mk http://www.vrabotuvanje.com.mk

ВРАБОТУВАЊЕ ЛИЗИНГ Лиценцирана Агенција за привремено вработување тел +389 (0) 2 3 213 065 +389 (0)2 3 230 091 silvanal@vrabotuvanje.com.mk http://www.vrabotuvanje.com.mk

WWW.VRABOTUVANJE.COM Март 2010

[16]


HR АНАЛИЗА Топ 10 региони според огласениот кадар во печатените медиуми во периодот 11.03.2010 - 17.03.2010 Надвор од Македонија 1%

Кичевски 2% Штипски 2% Битолски 3%

Охридски 1% Струшки 1% Цела Македонија 1%

Винички 1%

Кавадаречки 11%

Скопски 77%

Споредбен преглед на бројот на огласен кадар во печатените медиуми во периодот 11.03.2010 - 17.03.2010 180 156

160 140

Број на кадар за скопскиот регион

120

Вкупен број на кадар за останатите региони

80 60 40

HR АНАЛИЗА

100

50

52 42

20

27 8

36 8

8

13.03.

15.03.

0 11.03.

12.03.

33

19 12 16.03.

17.03.

SETTE Media Monitoring Agency Krusevo bb, 7000 Bitola, tel + 389 47 52 29 29, contact@sette.com.mk www.sette.com.mk

[17]


УСПЕШНА ПРИКАЗНА

СТАНИ ДЕЛ ОД ЛЕОНТИЧ!

Пишува Васка Леонтич, Студио & Академија Леонтич

Прв и најдокажан центар за фризерство и козметологија Овој период, најактуелни се уписите за обучниот центар кои одземаат најголемо внимание и време. Тоа значи дека во обучниот центар постојат повеќе видови курсеви и тоа: курсеви за фризери, козметичари, масери и шминкери и сите тие се со различна модуларна програма.Најважно за нас и за нашите кандидати е добро да се разгледа програмата, при уписот, како и определбата за тоа што ќе се изучува понатаму. Возраста, при самиот упис, нема никакво влијание за успешноста и совладувањето на техниките на работа. Овие модуларни пакети нудат избор за секој оној кој сака да ја изучува оваа програма, а особено за лица кои сакаат доквалификација или, пак, за оние кои останале без работа, односно на лица чиј сон била оваа работа, но од определени причини немале можност да ја работат. Овој модуларен пакет им овозможува да работат дел од одредени техники и притоа веднаш да можат да се вклопат во работата и да се вработат. Најатрактивни модули за возрасни кандидати кои ние им ги препорачуваме и знаеме дека се најбарани како дејности, се токму овие кадри каде што има најголема потреба за работа. Наша препорака, за возрасни кандидати, е да се определат за обуките од модуларните пакети од козметиката како што се: педикир, маникир, надградба на нокти, депилација и сите третмани кои се за слабеење и салонски масажи. Додека од модулите на фризерска дејност се препорачуваат модуларните пакети за миење коса, трајна ладна ондулација (минивал), техники на боење на коса и сите други технички модули кои се поврзани со асистенција при работа со хемиски третмани. Ги препорачуваме овие модули, бидејќи ние сме во директен контакт со многу салони кои се пријавуваат кај нас и кои имаат потреба од одреден тип на кадри, и на тој начин им ги препорачуваме нашите ученици да се вработат како кај нас во Македонија, така и надвор од нашите граници . Додека за помладата популација, се препорачуваат годишните модуларни пакети. Тие ја опфакаат севкупната теоретска подготовка, техничка подготовка и практика во салон. Март 2010

[18]

За возрасни кандидати, од големо значење е овој модул, бидејќи тој овозможува за пократок временски период да ги изучат вештините и на тој начин да се вклопат во друг салон за работа и да отварат свој бизнис. Разликата во овие модуларни пакети, за одредени возрасти, постои сè со цел да им се овозможи на возрасните лица на најбрз начин да изучат одредени модули за побрзо вработување . Исто така, кај помладата популација, обуката е многу постудиозна и пообемна, бидејќи тие имаат повеќе време за да поминат во Обучниот центар за обука и практика, за разлика од модулите кај возрасните


АКАДЕМИЈА

Најактуелно место каде што можат да се вклопат и возрасната и младата популација е модуларниот пакет за шминкери. Овој тип на техники на работа, паралелно можат да го изучуваат и да го применат во својата работа и козметичарите и фризерите. Овој модуларен пакет е најбаран, бидејќи е прилагодлив на сите други модули, и во него се вклучени салонското работење и теренската работа. ШТО ЗНАЧИ СЕТО ТОА? Салонската работа, се состои во тоа што кандидатите се определуваат за работа во салонот. Се работи со клиенти, со различни типови на шминка за матури, свадби и свечени пригоди. Овој тип на модул е најбаран бидеќи најлесно може да се примени и има голема потреба од ваков вид на услуги. За разлика од овој модул, постои и друг модуларен пакет на шминка кој се состои од теренска работа и е помалку баран. Тоа се однесува за шминка на терен, шминка за разни манифестации, ревии и сè што е поврзано со јавноста и медиумите. Годишните обуки започнуват од први септември, додека, пак, забрзаните модуларни пакети се организираат во текот на целата година. Процесот на запишување е со закажување на интервју и со лична средба со кандидатот, сè со цел да бидеме сигурни во самиот избор што го прави кандидатот, бидејќи се случува во текот на обуката да се предомисли и да се преориентира во друга област и во други дејности. Токму поради тоа, ние обрнуваме внимание уште на самиот почеток, кога се прави изборот - која од дејност ќе ја изучува кандидатот, самата обука којашто ќе ја избере, потоа ја гледаме возраста и даваме предлог што би било најдобро за него/неа и во кој дел најмногу би се вклопил и на тој начин правилно го насочуваме. Нам, како обучен центар, најбитно ни е правилната определба бидејќи оттука ќе се види и самиот развој на кандидатот и неговото понатамошно квалитетно напредување, работа и развој. Наша грижа не е само обуката, туку и како понатаму ќе се развива и ќе работи нашиот кандидат. [19]

УСПЕШНА ПРИКАЗНА

Тенденција кај младата популација е стекнување на име, имиџ, препознатливост во јавноста и голема активност во медиумите.

Од таа причина и самата обука и модулите се разликуваат и се адаптирани според потребите на нашите кандидати, во зависност од нивната возраст, всушност на тој начин се поделени и групите.

Март 2010

кои се со скратена програма и наменети се за време кои го имаат на располагање. Тие повеќе во обуката ја изучуваат техничката работа, а теоријата е заедно поврзана со салонската практика. Кај помладата популација, нивната желба е да бидат што повеќе застапени и активно вклучени во медиумите, да учествуваат во подготовките на теренската работа, во која асистираат на разни манифестации, ревии, семинари, кои за вакво учество се бара претходна стручна подготовка во салонот, како и активно учество и присуство на сите генерални проби и модни настани кои ги организира Академијата и Студиото Леонтич. На овој начин, сите кандидати имаат можност да се пронајдат самите себе си, што би сакале во иднина да работат и на каков начин да го развиваат сопствениот бизнис и својата кариера. Тоа значи дали ке се определат за салонско работење или за теренска работа. Токму поради тоа, од огромно значење за нив се сите овие активности што ги организира Академијата и Студиото Леонтич. На тој начин, директно се вклучени и учествуваат, работат и стекнуваат нови вештини и искуства.


УСПЕШНА ПРИКАЗНА


ВАШАТА УСПЕШНА КАРИЕРА Е НАША ЗАДАЧА 





КАКО ДА СЕ ОДНЕСУВАТЕ НА ИНТЕРВЈУ? (dress code, најчесто поставувани прашања и најдобри одговори, видео презентација) КАКО ДА НАПИШЕТЕ ОДЛИЧНО МОТИВАЦИСКО ПИСМО? (10 совети за успешно мотивациско писмо, примери) КАКО ДА НАПИШЕТЕ ПРИВЛЕЧНА БИОГРАФИЈА? (што треба, а што не треба да содржи вашето CV, примери)

ЦЕЛИОТ ПАКЕТ ОБУКИ ЌЕ БИДЕ ВАШ ЗА САМО 1100,00 ДЕНАРИ ПРИЈАВУВАЊЕ НА edukacija@vrabotuvanje.com.mk Тел: 02/3230 091 или 072/222 654 Контакт: Виктор Герасимовски


Подготвува Виктор Герасимовски

Април 2010

[22]

CV НА

ГОЛЕМИТЕ


c u r r i c u lu m v i ta e Philip Morris International GENERAL INFO Headquarters Operation Center State of incorporation Chairman and CEO Industry Products Factories Revenue Operating income

New York, NY, USA Lausanne, Switzerland Virginia, USA Louis C. Camilleri Tobacco Cigarettes 60 manufacturing facilities ▲$10.847 billion USD (2007) ▲$3.166 billion USD (2007)

Net Income Employees Top 10 Brands by volume

▲$2.424 billion USD (2007)

Contact

Investor Relations Contact Press Contact Web site

75,500 (2007) Marlboro, L&M, Chesterfield, Bond Street, Philip Morris, Parliament, A Mild, Lark, Morven Gold, Next Philip Morris International Management SA Av. De Rhodanie 50 1007 Lausanne, Switzerland +41 58 242 0000 New York: +1 917 663 2233 Lausanne: + 41 58 242 4666 Lausanne: +41 58 242 4500 media@ pmintl.com http://www.philipmorrisinternational.com/

1951 1954 1955

1957 1967

Philip Morris opens a shop in London Philip Morris was founded by a London tobacconist of the same name. He was one of the first people to sell hand-rolled cigarettes in the 1860s, selling them under the brand names Oxford and Cambridge Blues, following the adoption of cigarette smoking by British soldiers returning from the Crimean War. Becomes highly visible sponsor of CBS Becomes 1st affiliate of Philip Morris Companies Philip Morris Overseas is established PMI is one of the largest tobacco companies in the world and produces many of the best selling cigarette brands, including the most popular brand worldwide. PMI has an interest in, operates or owns more than 50 factories around the world and sell its products in over 160 markets. Founded in the 19th century, Philip Morris has grown into a worldwide organization and PMI alone employs over 40,000 people. 1st Marlboro cigarettes is manufactured outside US Philip Morris Domestic is established Philip Morris Incorporated establishes Philip Morris Domestic, Philip Morris International (PMI) and Philip Morris Industrial, each responsible for three identifiable operations of its business.

[23] Март 2010

1847

CV Philip Morris

LIFE TIMELINE


CV Philip Morris

1972 1972

1977 1980 1989 1992

1995 2000

2002 2003

2003 2003 2003

2004 2005 2005

2005 2006 2007

2008

Март 2010

[24]

License agreement with Japan Tobacco License agreement with Japan Tobacco to begin manufacture of Marlboro in Japan. Japan Tobacco Inc. JT for short, is a cigarette manufacturing company. It is part of the Nikkei 225 index. Marlboro becomes world’s No.1 selling cigarette Marlboro is a brand of cigarette made by Philip Morris USA (a branch of Altria) within the US, and by Philip Morris International (now separate from Altria) outside the US. It is famous for its billboard advertisements and magazine ads of the Marlboro Man. Marlboro becomes the world’s number one selling cigarette. Agreement for local production Opens its largest factory in Netherlands Income tops US$1 billion Acquires a majority holding in Tabak Philip Morris International acquires a majority holding in state-owned Czech Republic Tabak AS for US$420 million in the largest single investment by a U.S. company in central Europe at the time. In the early 1990’s Philip Morris International participates in other state factory privatizations including in Kazakhstan, Lithuania and Hungary. Opens first factory in Malaysia Calls for regulation of the tobacco industry Philip Morris International calls for regulation of the tobacco industry at the World Health Organization’s public hearings on the Framework Convention for Tobacco Control in Geneva, Switzerland. Operating income reaches US$5.7 billion Acquires 74.22% of DIN Fabrika Duvana AD Nis DIN Fabrika duvana a.d. Nis is a Serbia-based company engaged in the tobacco industry. It is a part of tobacco company Philip Morris International. The Company operates through 14 subsidiaries in Serbia. Opens factory in the Philippines Acquires majority stake in Papastratos Changed its name to Altria Group, Inc On January 27, 2003, Philip Morris Companies Inc. changed its name to Altria Group, Inc. On March 30, 2007, a spin out of Kraft Foodssubsidiary (publicly traded since 2001) was concluded through distribution of the remaining stake of shares (88.1%) to Altria shareholders. As a result, Altria no longer holds any interest in Kraft Foods. Re-enters the market in South Africa Acquires Coltabaco& Sampoerna Tbk manufacturers Announces an agreement with CNTC Philip Morris International announces an agreement with the China National Tobacco Company (CNTC) for the licensed production of Marlboro China and the establishment of an international equity joint venture outside of China. Takes back license for Marlboro in Japan Purchases trademarks from British American Tobacco Acquires additional 30% stake in Grupo Carso Grupo Carso is a conglomerate of companies owned by the Mexican tycoon Carlos Slim. It was formed in 1990 after the merge of Corporación Industrial Carso and Grupo Inbursa. The name Carso stands for Carlos Slim and Soumaya Domit de Slim ?, wife of Slim. Philip Morris International spins off from Altria Philip Morris International spins off from Altria, becoming the world.s leading international tobacco company and the fourth largest global consumer packaged goods company.


HR РЕЧНИК

РЕСУРС ЧОВЕЧКИ РЕСУРС МЕНАЏМЕНТ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ HEADHUNTING HEADHUNTER MATCHMAKING РЕСУРС ЧОВЕЧКИ РЕСУРС МЕНАЏМЕНТ НА ЧОВЕЧКИ СТИМУЛАЦИЈА РЕСУРСИ HEADHUNTING HEADHUNTER MATCHMAKING (engl. Incentive) е одреден облик варијабилно надградување чија цел е да го потикне вработениот да ги РЕСУмаксимизира РС резултатите ЧОВЕЧКИ РЕСУРС МЕНАЏМЕНТ НА ЧОВЕЧКИ на некои избрани активности или процеси. Продажбата е HEADHUNTING типичен пример на процесот чии резултати ги стимулираат посебно разработените програми РЕСУРСИ HEADHUNTER MATCHMAKING (engl. Sales Incentive Plan, скратено SIP). РЕСУРС ЧОЧВЕЧКИ РЕСУРС МЕНАЏМЕНТ НА ЧОВЕЧКИ Главни карактеристики се: РЕСУРСИ HEADHUNTING HEADHUNTER MATCHMAKING • Паричната награда зависи од нивото на остварениот индивидуален план за продажба – со што вработените РЕСУРС ЧОВЕЧКИ РЕСУРС се поттикнуваат да ги максимизираат резултатите наМЕНАЏМЕНТ своите продажни активности;НА ЧОВЕЧКИ • Индивидуалниот продажен план зависи од неколку продажни `цели на базата на однапред одредените РЕСУРСИ HEADHUNTING HEADHUNTER MATCHMAKING пондери што допринесува остварување на вкупната цел – тогаш работодавачот на вработениот му дава одредена флексибилност да послабиот резултат воМЕНАЏМЕНТ оставувањето на една цел донекаде надокнади со РЕСУРС ЧОВЕЧКИ РЕСУРС НА гоЧОВЕЧКИ друг подобар резултат ; РЕСУРСИ HEADHUNTING HEADHUNTER MATCHMAKING • Планскиот циклус е краток (најчесто е три месеци но може да биде и пократок) – тогаш се дава можност високите остварувања во продажбата да се распоредат на цели години. РЕСУРС ЧОВЕЧКИ РЕСУРС МЕНАЏМЕНТ НА ЧОВЕЧКИ • Одреден е лимит на награда (engl. Capping) изразен во процент на основна плата – тогаш се намалува РЕСУРСИ HEADHUNTING HEADHUNTER MATCHMAKING неповолниот резултат на конзервативнотот планирање. Статистика за посетеност на www.vrabotuvanje.com.mk по часови РЕСУРС ЧОВЕЧКИ 01:00 26РЕСУРС МЕНАЏМЕНТ НА ЧОВЕЧКИ 02:00 03:00 04:00 05.00 06:00 07:00 08:00 23:00 09:00 21:00 10:00 11:00 19:00 12:00 13:00 17:00 14:00 15:00 15:00 16:00 13:00 17:00 11:00 18:00 19:00 09:00 20:00 21:00 07:00 22:00 05.00 23:00 00:00

21 Статистика за посетеност на 19 11 www.vrabotuvanje.com.mk по часови 6 во еден ден 2

03:00

СТАТИСТИКА

2 8 35 4 47 92 29 38 39 4 12 74 85 70 31 22 4 17

01:00 20

40

60

80

100

[25] Март 2010

0


ВРАБОТУВАЊЕ СОВЕТУВА

КАКО ДА СЕ СПРАВИТЕ КОГА ЌЕ ВЕ ОДБИЈАТ ЗА РАБОТА Пишува Марија Јовановска, психолог

Не дозволувајте неуспешните интервјуа да ве влечат надолу и да ви предизвикуваат негативни чувства. Дури и најсилните од нас можат да се чувствуваат уништено и разочарано кога нема да ја добијат работата за која се пријавиле. Ова многу лесно може да не исфрли од рамнотежа, а нашата потрага по работа да стане невозможна мисија. Доколку имате чувство дека некаде грешите кога одите на интервјуа за работа, и токму тоа ве спречува да ја добиете работата од соништата, следниве совети можеби ќе ви бидат од помош: 1. Фокусирајте се на вашите вештини Кога одите на интервју нема ништо поважно од презентирањето на вашите различни вештини. Колку брзо пишувате на компјутер, окото за детаљи па дури и вашиот позитивен став можеби вам ви се чинат неважни, но токму ваквите вештини можат да ја направат разликата помеѓу вас и останатите. Со гордост покажете што нудите, но немојте да бидете ароганти и самобендисани. Бидете горди на вашите достигнувања и покажете му на интервјуерот зошто токму вашите вештини се супериорни во однос на работното место за кое ве интервјуираат. Најдобар начин за да го убедите интервјуерот во она кое што го презентирате е секако да имате спремено примери кои ги поткрепуваат вашите тврдења. 2. Имајте во предвид другии опции Доколку постојано ве одбиваат за вработување, можеби е време да размислите за други опции. Земете во предвид други работни улоги кои би биле интересни за вас. Можеби ќе откриете дека вашите ценети вештини можат да се употребат на различни видови работни места. 3. Посетете обука за интервју Доколку и покрај многуте интервјуа сеуште не сте добиле понуда за вработување, можеби е време да размислите да ангажирате професионалец. Посетете обука за вештини за интервју или посетете работилница за пишување резиме. Ќе ви биде од огромна помош кога некој кој не ве познава и не

знае што имате да понудите, ќе ви даде објективна проценка како подобро да се презентирате. Ќе откриете дека ситни поправки овде онде ќе ви помогнат да ја добиете работата која одсекогаш сте ја сакале. ГО НАПРАВИВТЕ СЕТО ГОРЕНАВЕДЕНО И СЕУШТЕ НЕ МОЖЕТЕ ДА СЕ ВРАБОТИТЕ? Размислете околу следново: 1. Едноставно не ви било судено Секогаш е разочарувачки кога нема да го добиете посакуваното вработување, но тоа е во ред. Доколку требало да биде, ќе се случело. Вистинското вработување ќе ви се случи кога тогаш. Пронаоѓањето на вистинското вработување бара многу трпение, работа и упорност. Искористете го одбивањето како гориво за вашето следно интервју. Ослободете се од негативните чувства со тоа што ќе имате на ум дека идеалната работа постои таму некаде и чека на вас. 2. Не е до вас Секако нема да ви биде од помош доколку постојано го преживувате интервјуто во глава и ако се јадосувате околу секоја реченица која сте ја кажале. Шансата дека совршено сте одговарале за работата и дека сте им се допаднале на интервјуерите е голема. Но за жал, во услови на голема невработеност, конкуренцијата е огромна, и други кандидати исто така совршено одговарале за работата. Сознанието дека вие лично не сте причината што ве одбиле, може да биде многу ослободувачко чувство и може многу да ве мотивира во понатамошната потрага по работа. Не дозволувајте неуспешните интервјуа да ве влечат надолу и да ви предизвикуваат негативни чувства. Останете позитивни и следете ги овие совети за да се претставите во најдобро светло на вашето следно интервју.

Март 2010

[26]


КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ® - ЖИВОТ АД за осигурување на Живот ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРАВНИ ЛИЦА Единствено КОЛЕКТИВНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ со поврат на СИТЕ вложени средства Според направената анализа во Република Македонија, Компаниите: • Со 50 Вработени, ТРОШАТ - 15.000.00 Евра • Со 100 Вработени, ТРОШАТ - 30,000.00 Евра • Со 200 Вработени, ТРОШАТ - 60,000.00 Евра • Со 500 Вработени, ТРОШАТ - 150,000.00 Евра ...во период од 10 години, НЕПОВРАТНИ средства за Колективно Осигурување! Колку ТРОШИ Вашата Компанија?!?! КОЛКУ би заштедила Вашата компанија и КАДЕ би ги вложила ЗАШТЕДЕНИТЕ средства доколку средствата за Колективно Осигурување се: ▪ 100 % Повратни ▪ Зголемени за Годишна Припишана добивка ▪ Заштитени со Девизна Клаузула Кроациа Осигурување - Живот АД Скопје е ЕДИНСТВЕНАТА осигурителна компанија во Република Македонија која нуди НОВО, УНИКАТНО Животно Колективно Осигурување. Дозволете ни да ја Осигураме Иднината на Вашата Компанија.

Наместо да се запрашате Колку троши, запрашајте се колку штеди Вашата компанија со Колективното Осигурување на живот на КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ – ЖИВОТ!

ЕДИНСТВЕНО ВО КРОАЦИА ОСИГУРУВАЊЕ – ЖИВОТ АД СКОПЈЕ!


БРЗОТО ТЕМПО НА РАБОТА – НАВИКА ИЛИ ЖИВОТЕН СТИЛ БЛИЦ

Секојдневните работни обврски не им дозволуваат на луѓето да го живеат животот онака како што сакаат. Пишува Марија Димулковска, новинар

Велат, работата и времето во животот не можат едно без друго. Завршената работа зависи од тоа колку време ќе í посветиш. За да се завршат пак, секојдневните обврски на работа, потребно е одредено време. За сите луѓе тоа е различно. За некои тоа е пократко, а за некои, пак, тоа е подолго. Па, се поставува прашањето - дали тоа темпо на работа им станува секојдневна навика на луѓето или, пак, тоа е само нивниот животен стил? Животен стил - којшто мораат да го живеат сакајќи или не сакајќи. Па, дури да погледнеме колку е часот, времето и денот за работа поминале. Затоа се вели дека времето е скапоцено и дека вреди пари. Тоа треба да се користи рационално и не треба да се злоупотребува во никој случај. Сепак и на многумина од луѓето тоа им се случува. Тие барајќи време за да завршат одредена работа, велат дека животниот стил тоа им го налага. Но, за некои, пак, тоа е секојдневна навика која не можат или не сакаат да ја избегнат. Силвана Велковска, ВРАБОТЕНА КАКО НЕГУВАТЕЛКА ВО ДРЖАВНАТА ГРАДИНКА ЗА ДЕЦА КОЧО РАЦИН Мојата неколкугодишна работа, како негователка, сепак не дозволува брзо темпо на работа, туку целосна посветеност и внимание на децата. Тоа е моја секојдневна навика. Исто како што стануваш наутро и миеш раце и заби, па така и тоа. Навика која брзо се стекнува, но е тешко да се одвикнеш од неа.

Дејан Андоновски, ВРАБОТЕН КАКО РАБОТНИК ВО ПРОИЗВОДСТВО НА БУРЕК ВО МЕЛНИЦАТА КАДИНО ИНДУСТРИ ГРУП Јас како привремен работник во мелницата Кадино, работата ја гледам како еден вид животен стил. Сепак, за мојата работа е потребна е брзина, снаодливост, вештина, но и храброст. Тоа е работа која сепак бара навремено завршување и самата работа наложува брзо темпо, на коешто човек треба да се прилагоди и да го прифати. Дел од животниот стил, којшто налага да биде онака како што треба да биде направено. Секој ден е нешто различно и секој ден носи некоја новост за мене.

Анчева Николина, РАБОТНИК НА ТЕЗГА НА ПАЗАРОТ БУЊАКОВЕЦ Мојата секојдневна работа на пазар, бара пред сè добра комуникација со луѓето. Тоа не е навика, којашто мораш да ја имаш, туку нешто неопходно за да се опстане во животот. Сепак, секој ден е нешто ново, запознаваш нови луѓе. Дел од животот кој ми наложува и ме учи да бидам трпелива и да можам да се справам со различни луѓе. Работа во која треба да си позитивен и позитивно да ги согледуваш предизвиците. Во спротивно јас самата губам, а некој друг добива повеќе.

Март 2010

[28]


Март 2010

[29]


ЛИТЕРАТУРА

Макс Егерт

СОВРШЕНО CV

СÈ ШТО ВИ Е ПОТРЕБНО ЗА НЕГОВО ПОДГОТВУВАЊЕ Дали сте решени да успеете во вашата потрага по работа? Дали ви требаат совети за да оставите извонреден прв впечаток? Дали сакате да биде сигурни дека вашето CV се издвојува од другите? Бестселер книгата СОВРШЕНО CV е задолжително четиво за секој што сака да стапи на своето идеално работно место. На¬пишана од Макс Егерт, еден од водечките професионалци во областа на човечките ресурси, со долгогодишно искуство, кни¬гата објаснува што бараат лицата кои регрутираат, нуди прак¬тични совети како да се прикажете себеси во најдобро светло и дава примери од реалниот живот, за да го подобрите ваше¬то CV. Без разлика дали сте дипломец кој сака да се качи на првото скалило од кариерата, или планирате мошне значајна промена во кариерата, СОВРШЕНО CV ќе ви помогне да се издвоите од конкуренцијата.

Брајан Трејси

ПСИХОЛОГИЈА НА ПРОДАЖБАТА

“Разбирајќи ја психологијата која стои зад процесот на продажба е пресудна ако сакаш да постигнеш успех од соништата. Оваа книга е твојот клуч за да го разбереш тоа.” - TOM HOPKINS, автор на How to Master the Art of Selling “Користејќи ги принципите од Психологија на Продажбата, станав најдобро лице запродажба во мојата компанија. Било каде, било што или било кога и да продавате, единствената и проверена проникливост на Брајан Трејси ќе ве одведе до врвот.” - TODD DUNCAN, автор на бестселерот High Trust Selling “Психологија на Продажбата на Брајан Трејси треба да е задолжително четиво за секого! Секој продава нешто, било да е продукт, услуга, философија, идеја или најважното - себе! Оваа книга ќе ви даде алатки кои ви се потребни за да ги совладате различните ситуации и ќе ја поттикне вашата креативност. Овој материјал е бесмртен...” - TERRI L. SJODIN, автор на Sales Speak - The Nine Biggest Sales Џоан Магрета

ШТО Е МЕНАЏМЕНТ

КАКО ФУНКЦИОНИРА И ЗОШТО МУ Е ПОТРЕБЕН НА СЕКОГО Книга на годината во избор на The Economist и Business Week „вистинска реткост – луцидна, интересна и искрена книга за менаџмент... мора секој да ја прочита“ – Тhe Еconomist Прекрасна мала книга... која ќе им помогне на менаџерите вистински да ги согледаат нештата, во нивната секојдневна работа. – The Economist Ја отворив оваа мала скромна книга. И, како да изгреа сонце... ослободена од жаргонските стеги, книга за која треба да бидеме навистина благодарни. Lucy Kellaway, во Financial Times Прв чекор, како вовед за оние што не се занимаваат со менаџмент, особено за почетниците, но и подеднакво извонредна како заокружен, комплетен и детален „освежувачки курс“ за искусните директори. - Peter F. Drucker „Одлично напишана и презентирана книга“ - Irish Times

@


? ” #

ДОЈДОВ НА ОВА ИНТЕРВЈУ ЗАТОА ШТО ВИЕ МЕ ПОВИКАВТЕ, ИНАКУ ЗАШТО БИ ДОАЃАЛ?!

± ¼ Ω Œ

СЕ БАРА РАБОТНИК ЗА ДУЌАН КОЈ СЕГА ЗА СЕГА НЕ ПОСТОИ ЗАТОА И СЕ ДАВА ОГЛАСОТ?!

ЈАС ИМАМ РАБОТА АМА САКАМ НЕШТО ПОДБРО. НЕ МИ Е ИТНО, ПА МОЖЕ ДА ВРАБОТИТЕ И ДРУГ НА ТОА МЕСТО ЗА КОЕ КОНКУРИРАМ, АКО НА НЕГО МУ Е ПОИТНО.

@/$]{!!?( Ǿ ¶ < µ ”&?! ВИ БЛАГОДАРАМ ШТО НЕ МЕ ПРИМИВТЕ И ОНАКА НЕ МИ СЕ ДОПАЃАШЕ ДИРЕКТОРОТ! АМ Ѓ А О Д А БАРАМ ЖЕНГЕН Д О Н Е ОЛ Т

Д У Б Е С ЕШКО

8 О В М СТАНА

?

СЕ БАРА НАСТАВНИК ПО ПИЈАНО. ЗАДОЛЖИТЕЛНА Е ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА. Март 2010

[31]

* Граматичките и ситаксичките грешки намерно не се корегирани

ГАФОВИ

ВИЗИ КОЈ МОЖЕ ДА ПРАВИ ЗА ДА РАБОТИМЕ ВО СТРАНСТВО.

В О Т З О Ш Д А Е О Т А З 0 ДАЛИ 1 А ВО Д А А Т М О Е Б НА РА АМ И Н


www. m a c e d o n i a - c o n s u l t i n g .com

ZERO_SUM_GAME

ДАЛИ

сте од тие луѓе што гледаат секогаш да го победат својот опонент или сте од тие што секогаш сакаат да го дадат најдоброто од себе

O

?!

ние што веруваат во екстремна конкуренција, се верува дека ја пратат Дарвиновата Теорија на Еволуцијата. Дарвин верувал дека само најсилните видови преживуваат, а со тоа и дека најсилните луѓе опстануваат во општеството.

Затоа овие луѓе веруваат дека животот е постојана борба за опстанок и дека само победниците преживуваат, односно дека секогаш мора некој да победи, а некој да изгуби. Но, соработката со вашите клиенти и соработници, а понекогаш и со вашите конкуренти, може да ви донесе и неочекувано позитивни резултати. Што е Zero_Sum_Game?

ПРОЧИТАЈТЕ го целиот текст на:

http://macedonia-consulting.com/tip-of-the-week.php?newsId=10 Истиот текст можете да го прочитате на: www.seznam.mk MACEDONIA-EXPORT Vasil Stefanovski 8/1 1000 Skopje, Macedonia tel/fax: +389 2 31 21 907 Март 2010 [32] mob: +389 78 25 66 67

www.macedonia-consulting.com

Забелешка: Сите програми дополнително ќе бидат корегирани и адаптирани специјално според потребите на секоја компанија.


Фирма: Центар за Институционален развој - ЦИРа Град: Скопје Објавен: 18.03.2010, Дневник

Фирма: Адвокатска канцеларија КИМОВА Град: Скопје Објавен: 18.03.2010, Дневник

Центар за Институционален развој ЦИРа објавува оглас за Координатор за комуникации. Деталните информации се наведени во огласот објавен во Дневник на 18.03.2010 кој трае 7 дена. Адреса за аплицирање cira@cira.org.mk

Адвокатска канцеларија КИМОВА вработува Office Manager. Адреса за аплицирање dori.kimova@kimova.com. mk Огласот е објавен во Дневник на 18.03.2010год.ризици а останатиот до 15.06.2010год.

Фирма: Државен Студентски Центар Скопје Град: Скопје Објавен: 18.03.2010, Дневник

Фирма: ЈП „Комунално“ Град: Струга Објавен: 18.03.2010, Вечер

Фирма: МЕГА Дооел Скопје Град: Скопје Објавен: 18.03.2010, Вест

Фирма: МАКОИЛ - Скопје Град: Скопје Објавен: 18.03.2010, Дневник

МЕГА Дооел Скопје објавува оглас за вработување на Месари, Продавачи и Продавачки. Огласот е објавен во Вест на 18.03.2010 и трае 8 дена. Адреса за аплицирање МЕГА Дооел Скопје, с.Трубарево, Скопје.

МАКОИЛ - Скопје има потреба од 3 работници во перална и 2 осигурителни брокери со лиценца. Контакт телефони 02/ 2400 - 424 и 070/ 318 - 234. Огласот е објавен во Дневник на 18.03.2010год.

ОГЛАСНА ТАБЛА

ЈП „Комунално“ Струга распишува оглас за вработување на 1 (еден) општ работник на неопределено време. Адреса за аплицирање ЈП „Комунално“ Струга, ул.„М.Тито“ бб. Огласот е објавен во Вечер на 18.03.2010 и трае 5 дена.

[33] Март 2010

Државен Студентски Центар Скопје Скопје објавува оглас за вработување на Референт за туризам на неопределено време. Огласот е објавен во Вечер на 18.03.2010 и трае 5 дена. Адреса за аплицирање Државен Студентски Центар, ул.Митрополит Теодосија Гологанов 26 б.


ОГЛАСНА ТАБЛА

Фирма: ОКИТЕКС АД Скопје Град: Скопје Објавен: 17.03.2010, Дневник ОКИТЕКС АД Скопје вработува 30 конфекциски работници-шивачи; 10 меѓуфазни пеглачи и 1 општ работник. Заинтересираните да се јават на тел: 02/ 3296 - 235 Огласот е објавен во Дневник на 17.03.2010год.

Авиокомпанијата ЕРЛИФТ Сервис Д.О.О. - Скопје објавува конкурс за вработување на Пилот - Капетан, Пилот - Прв офицер, Член на кабински екипаж, Авиомеханичар, Дипломирани економисти (2) и Книговодител. Адреса за аплицирање info@airliftservice. com.mk Огласот е објавен во Вест на 17.03.2010 и трае до 23.03.2010год.

Регулаторна комисија за енергетика на Република Македонија објавува оглас за пополнување на следните позиции Стручен соработник во економски сектор - еден извршител и Специјалист за компјутерска техника и автоматика. Адреса за аплицирање ул.„Димитрие Чуповски“ бр.2 (4-ти кат) Скопје. Огласот трае 5 дена од објавувањето.

Фирма: Агенцијата за супервизија на осигурувањето Град: Скопје Објавен: 17.03.2010, Вечер објавува оглас за вработување на Раководител на Одделение за лиценцирање во Сектор за регулатива и лиценцирање; Раководител на Одделение за регулатива во Сектор за регулатива и лиценцирање; Раководител на Сектор за општи и административни работи, Раководител на Одделение за истражување и развој во Сектор за супервизија и Референт во Одделение за информатика во Сектор за општи и административни работи. Адреса за аплицирање ул.Васил Главинов бр.12 ТЦЦ Плаза – Скопје.

Фирма: Архитектонски факултет Скопје Град: Скопје Објавен: 17.03.2010, Дневник

Фирма:ЈОУДГ „Снежана“ Чаир Град: Скопје Објавен: 17.03.2010, Утрински Весник

Архитектонски факултет Скопје има потреба од еден извршител за вршење на работи самостоен референт за студентски прашања. Пријавите да се достават до Архитектонскиот факултет во Скопје, Бул.Партизански одреди бр.24. Огласот е објавен во Дневник на 17.03.2010 и трае 5 работни дена од објавувањето.

ЈОУДГ „Снежана“ Чаир распишува оглас за избор на директор на ЈОУДГ „Снежана“ Чаир - Скопје. Пријавите да се достават до ЈОУДГ „Снежана“ Чаир - Скопје, ул.„Џон Кенеди“ бр.1, 1000 Скопје. Огласот е објавен во Утрински Весник на 17.03.2010 и трае 8 дена од објавувањето.

Фирма: Регулаторна комисија за енергетика на Република Македонија Град: Скопје Објавен:17.03.2010, Вечер

Март 2010

Фирма:Авиокомпанијата ЕРЛИФТ Сервис Д.О.О. - Скопје Град: Скопје Објавен:17.03.2010, Вест

[34]


Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип распишува конкурс за избор на наставници и соработници на факултетите во состав на Универзитетот. Документите се доставуваат до Ректорската управа на Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, ул.Крсте Мисирков бб - Штип. Конкурсот трае 8 дена од објавувањето.

Фирма: Деканот на Педагошкиот факултет во Битола Град: Битола Објавен: 17.03.2010, Дневник Деканот на Педагошкиот факултет во Битола распишува конкурс за избор/преизбор на 6 наставници и 6 соработници. Деталните информации се наведени во огласот објавен во Дневник на 17.03.2010 и трае 8 дена од објавувањето.

Фирма: ОУ “Гоце Делчев“ Град: с.Стенче Објавен: 17.03.2010, Утрински Весник

Фирма: ОУ „Браќа Миладиновци“ Град: Струга Објавен: 16.03.2010, Вечер

ОУ “Гоце Делчев“ с.Стенче распишува оглас за прием на хигиеничар. Документите да се доставуваат до ОУ “Гоце Делчев“ с.Стенче во рок од 5 дена од објавувањето. Огласот е објавен во Утрински Весник на 17.03.2010год.

ОУ „Браќа Миладиновци“ - Струга, распишува оглас за пополнување на работно место наставник по албански јазик. Деталните информации се наведени во огласот објавен во Вечер на 16.03.2010 кој трае 5 работни дена. Потребните документи да се достават на адреса на училиштето ул.Јован Стефановски - Риле број 4 Струга.

Фирма: БРЕКОН Кичево ДООЕЛ Град: Кичево Објавен: 13.03.2010, Дневник

Фирма: Би - МЕК ДОО Град: Скопје Објавен: 13.03.2010, Дневник

БРЕКОН Кичево ДООЕЛ објавува оглас за вработување на Контролор за технички прегледи на моторни возила и Референт за наплата на придонеси при регистрација на возила и др. услуги. Деталните информации се наведени во огласот објавен во Дневник на 13.03.2010год. Адреса за аплицирање БРЕКОН Кичево ДООЕЛ, ул. „Магистрален пат“ бр.16.

Скопје, Би - МЕК ДОО вработува Сервисер, Комерцијалист и Стручни соработници. Деталните информации се наведени во огласот објавен во Дневник на 13.03.2010год. кој трае до 26.03.2010год. Адреса за аплицирање info@bimek.com.mk

Март 2010

[35]

ОГЛАСНА ТАБЛА

Фирма: Универзитет „Гоце Делчев“ Град: Штип Објавен: 17.03.2010, Дневник


ОГЛАСНА ТАБЛА

Фирма: АРТ АЛАЈАНС Град: Скопје Објавен: 13.03.2010, Дневник

Фирма: BASAK tourism Град: Скопје Објавен: 13.03.2010, Дневник

АРТ АЛАЈАНС, агенција за маркетинг и дизајн има потреба од Сениор Дизајнер (2), Дизајнер (2), Асистент за клични клиенти (2), Проект Асистент (1), Технички асистент (1) и Волонтери (2). Адреса за аплицирање art.alliance@ yahoo.com Деталните информации се наведени во огласот објавен во Дневник на 13.03.2010 и трае до 22.03.2010год.

BASAK tourism има потреба од една работничка на определено време. Деталните информации се наведени во огласот објавен во Дневник на 13.03.2010год. Адреса за аплицирање Плоштад „Македонија“ бб, влез 1 кат 3 Скопје, Македонија.

Фирма: Градежениот факултет при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ Град: Скопје Објавен:13.03.2010 , Дневник

Фирма: „Микро Тел“ доо - Скопје Град: Скопје Објавен: 13.03.2010, Дневник

Градежениот факултет при Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје, распишува конкурс за избор на еден наставник по теорија на конструкции. Документите да се достават на Градежниот факултетСкопје, бул.Партизански одреди бр.24, 1000 Скопје, Пах 560. Конкурсот трае 8 дена од објавувањето.

Фирма: МГИ ДОО - Македонија Гармент Индустри ДОО Град: Скопје Објавен: 13.03.2010, Дневник МГИ ДОО - Македонија Гармент Индустри ДОО Скопје објавува оглас за вработување на Раководител на производство. Адреса за аплицирање mgi@mgi.com.mk или на адреса МГИ ДОО, ул.Новопроектирана бб, 1000 Скопје. Деталните информации се наведени во огласот објавен во Дневник на 13.03.2010год.

Март 2010

[36]

„Микро Тел“ доо - Скопје вработува Електротехничари. Адреса за аплицирање vrabotuvanje@microtel. com.mk Огласот е објавен во Дневник на 13.03.2010 и трае 10 дена од објавувањето.

Фирма: Септима дооел Град: Скопје Објавен: 15.03.2010, Дневник Септима дооел, Друштво за увоз-извоз и трговија на големо, има потреба од СТРУЧЕН СОРАБОТНИК. Адреса за аплицирање office@sepima.com.mk или на Септима дооел, Лондонска 19, 1000 Скопје. Огласот е објавен во Дневник на 15.03.2010 и трае 8 дена од објавувањето.


Објавува оглас за:

Надворешен Застапник за Осигурување

ОПИС НА РАБОТНОТО МЕСТО: - Идентификување на потенцијални осигуреници ; - Средба со потенцијални осигуреници и користење на методи со кои се проценува потребата од долгорочни финансиски решенија ; - Предложување на решение кое се вклопува во рамките на потребата и можностите на потенцијалниот осигуреник ; - Градење и одржување на долгорочна врска со осигуреникот ; ИДЕАЛНИОТ НАДВОРЕШЕН ЗАСТАПНИК ИМА: - Желба за финансиска независност ; - Желба за учење и усовршување ; - Исклучителни комуникациски и претприемачки способности ; - Лојален и посветен карактер ;

КОМПАНИЈА СО ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА ЛЕБ И БЕЛИ ПЕЦИВА во соработка со

ОВОЗМОЖУВАМЕ: - Бесплатен тренинг и постојана надоградба на знаењата ; - Компензациски пакет кој овозможува провизија еднаква на остварениот резултат и можност за бонус ; - 8(осум) фазен кариерен развој ; - Годишни признанија и награди за најдобрите ; Позицијата Надворешен Застaпник за Продажба, Кроациа Осигурување – Живот АД дава шанса: - На лицата кои штотуку завршиле со студиите и оние кои во моментот се без работа започнување на кариера во осигурителниот бизнис, како и ; - Можност за дополнителен приход за оние кои се во редовен работен однос.

www.croatiaosiguruvanje.com.mk www.crosig.hr

1. ПЕКАР (6 позиции)

Потребни квалификации:  ССС, пожелно прехранбена насока  Познавање на технолошки процеси на производство на леб и пецива  Посебно внимание на хигиена и уредност, примена на HACCАP стандардот за безбедност на храната  Подготвеност за работа во смени

2. ДИПЛОМИРАН ИНЖЕНЕР ТЕХНОЛОГ, ПРЕХРАМБЕНА НАСОКА (2 позиции)

Потребни квалификации:  Стеканата диплома инженер прехранбен технолог  Претходно работно искуство како раководител на смена во производство ќе се смета за предност  Подготвеност за работа во смени

3. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР АВТОМАТИЧАР (1 позиција)

Потребни квалификации:  ССС, Електроничар/ Автоматичар  Приоритет претходно работно искуство во контрола и одржување на машини во производни линии за леб и пецива  Подготвеност за работа во смени

4. КОМЕРЦИЈАЛИСТ (2 позиции)

Потребни квалификации:  Активен возач  Одлични комуникациски, организациски, преговарачки, убедителни и аналитички способности  Ориентираност кон клиенти и деловни успеси Ако сте иницијативни, амбициозни но одговорни и ефикасни, лојални и вредни, насочени кон резултати, со желба за постојана надоградба и усовршување, нашата понуда Ви делува атрактивна и сакате да работите со група на професионални работници организирани во еден комплетен тим на професионалци, аплицираjте Ваша кратка Биографија (CV) на следната e-mail адреса: marijaj@vrabotuvanje.com.mk, со назнака за позицијата за која аплицирате. Кандидатите кои ќе влезат во потесен круг ќе бидат контактирани.

!

Напомена: Апликациите без назнака нема да бидат разгледани. САМО апликациите кои ќе влезат во потесен круг, ќе бидат контактирани. ОГЛАСОТ ТРАЕ 10 ДЕНА ОД ОБЈАВУВАЊЕТО.

ВРАБОТУВАЊЕ.КОМ

[37]

ОГЛАСНА ТАБЛА

Благодариме за Вашиот интерес за застапување на нашиот бренд Кроациа Осигурување – Живот АД Скопје. Основана во далечната 1884 год., Croatia Osiguranje d.d. Zagreb е една од најстарите и најпочитувани осигурителни компании на Балканот. Искуството кумулирано низ нејзината 126 годишна историја се гаранција за квалитетот на услугите кои ги нуди на своите клиенти.

за пополнување на следниве работни места:

Март 2010

Доколку смететате дека се пронаоѓате во горенаведените карактеристики, Ве молиме, пратете ги со назнака „ЗА КРОАЦИА вашите контакт информации на: katerinam@vrabotuvanje.com.mk ОСИГУРУВАЊЕ – ЖИВОТ – Надворешен застапник“. Наш претставник ќе Ве контактира во најкус можен рок.

објавува

ОГЛАС


ОГЛАСНА ТАБЛА

We are seeking for:

SCIENTISTS AND ENGINEERS

at the forefront of technology and work as a patent examiner at the European Patent Office Our graduate engineers and scientists - drawn from over 30 different European countries - work at the cutting edge of technology, examining the latest inventions in every technical field in order to protect and promote innovation in Europe.

Qualifications and skills If you have a degree in physics, chemistry, engineering or the natural sciences, and a good knowledge of two of the Office's three official languages (English, French and German) with a willingness to learn the third, you too could be part of our team of patent examiners in Munich, The Hague and Berlin. To find out more about what it means to be a patent examiner, and for details of our attractive benefits package, visit our recruitment pages today:

КОМПАНИЈА ОД СКОПЈЕ, СО ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ШАСИИ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА во соработка со

http://www.epo.org/job/c7 If you see yourself as a part of a successful and highly motivated team, please apply to:

ОГЛАС

http://form.epo-job.org/clic.php?v=7246&j=326

за

објавува

ШЕФ НА СМЕТКОВОДСТВО Потребни квалификации:  ВСС ( пожелно Економски)  Претходно работно искуство во финансово и сметководствено работење, (предност со интернационални компании)  Познавање и искуство во Право и Даночна проблематика  Познавање на Македонскиот банкарски систем  Одлично познавање на англиски јазик  Работно знаење на компјутери (Ms Office, Internet)  Возачка дозвола – Б категорија

Одговорности:  Материјално и финансиско сметководство  Самостојно изработување на завршни сметки, даночни биланси, финансиски извештаи  Управување со парични средства  Следење и примена на законски прописи и регулативи

Профил на личност:  Лидерски способности  Одлични комуникациски и презентациски вештини  Организираност, одговорност и ориентираност кон цели  Самоиницијативност при извршување на работните задачи  Способност за тимска работа Вашата Професионална Биографија доставете ja на е-маил: slavicat@vrabotuvanje.com.mk , со ЗАДОЛЖИТЕЛНА назнака „Шеф на сметководство“.

ВРАБОТУВАЊЕ.КОМ

Март 2010

[38]


ПРИВАТНА АГЕНЦИЈА ЗА ПОСРЕДУВАЊЕ ПРИ ВРАБОТУВАЊЕ За потребите на свој клиент, ИНТЕРНАЦИОНАЛНА КОМПАНИЈА ОД ОБЛАСТА НА ИТ ТЕХНОЛОГИЈАТА ОД СКОПЈЕ

објавува

ОГЛАС ДЕЛОВНА АСИСТЕНТКА Студенти и штотуку дипломирани, доколку сакате да стекнете практично работно искуство и одлични референци во една од најпознатите интернационални компании од областа на ИТ Технологијата, доколку сте флексибилни за проектно ангажирање по потреба на клиентот, Ве покануваме да аплицирате.

Потребни квалификации:  Одлично познавање на Англискиот јазик  Одлично познавање на MS Office пакетот Вашата Професионална Биографија и Насловно Писмо доставете ги на е-маил: marijaj@vrabotuvanje.com.mk, со назнака на апликацијата “за оглас за деловна асистентка”.

Придружете им се на најдобрите на патот до успехот како

АГЕНТИ ЗА ПРОДАЖБA

!

Напомена: САМО апликациите кои ќе влезат во потесен круг, ќе бидат контактирани. Апликациите без назнака нема да бидат разгледани!

ВРАБОТУВАЊЕ.КОМ

Бараме личности со продажни знаења и вештини кои се стремат кон остварување на контакти со клиенти и го познаваат домашниот пазар. Личностите на ова работно место сами ќе си ја организираат својата работа која вклучува воспоставување, развивање и одржување на контакти со клиенти, презентација на терен, склучување на договори за соработка како и нудење и продажба на бренд продукти од областа на IT, аудио и видео технологијата. Вие кои поседувате стратешки, аналитички и организациски способности, амбиција за успех и флексибилност, Сте способни за тимска работа, го познавате англискиот јазик и работите со компјутери... и најважно

СТЕ ОРИЕНТИРАНИ КОН КУПУВАЧИ

ОГЛАСНА ТАБЛА

потребно е САМО што поскоро да ни го доставите Вашето CV на slavicat@vrabotuvanje.com.mk и ние ќе ве контактираме!!!

ПОБРЗАЈТЕ, РИВЕРСОФТ ЧЕКА НА ВАС!!!

[39] Март 2010

ВРАБОТУВАЊЕ.КОМ


www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk Март 2010 [40] www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk

vnews_51  
vnews_51  

CV на големите: Кралот на цигарите Тема на бројот: Како да создадете квалитетен тим ГОДИНА II БРОЈ 51 О Н - Л А Ј Н Н Е Д Е Л Н И К З А Д Е...

Advertisement