Page 4

АКТУЕЛНОСТИ

накратко ... НАКР Прва меѓународна конференција за HR Денес во Охрид започнува, првата меѓународна конференција на Македонската асоцијација за човечки ресурси. Со тема „Како човечките ресурси придонесуваат за успехот на Вашата компанија“. Конференцијата ке трае два дена до 12 септември а се очекува присуство на сите HR менаџери, од реномираните македонски и регионални компании. Конференцијата е поддржана од USAID.

Македонија прва од регионот на листата Doing Business 2010 DOING BUSINESS 2010 4 Македонија е рангирана на 32 место на листата на Светска банка Doing Business 2010, меѓу 183 држави иTABLE оствари скок од 37 места во однос на лани, кога беше на 69-та. Истовремено, Македонија е трета меѓу 1.3 топ-реформаторите во светот на листата што Светска банка, секоја година, ја објавува заедно со извештајот Rankings on the ease of doing business Doing Business. 2010 2010 2010 2010 2009 2010 2009 2010 2009 RANK RANK ECONOMY REFORMS на листата RANK RANK Doing ECONOMYBusiness 2010 REFORMS RANK RANK ECONOMY во регионот, REFORMS Македонија со високото 32 место е рангирана најдобро пред 1 1 Singapore 3 62 51 Spain 1 123 123 Nepal 1 Бугарија (44), Словенија (53), Романија (55), Црна Гора (71), Турција (73), Албанија (82), Србија (88), Хрватска 2 2 New Zealand 0 63 64 Kazakhstan 3 124 122 Paraguay 1 (103), Грција (109), Косово (113), (116). Земјите Doing Business се рангирани 3 3 Hong Kong, China 3 Босна64и Херцеговина 53 Luxembourg 1 на листата 125 120 Nigeria 1 4 4 десет Unitedкатегории. States 65 60 Oman 2 126 124дозволи, Bhutan 1 на според Тоа0 се: започнување бизнис, добивање градежни вработување 5 6 United Kingdom 2 66 54 Namibia 0 127 125 Micronesia, Fed. Sts. 0 работници, регистрирање на0 недвижности, добивање кредит,7 заштита на инвеститорите, плаќање 6 5 Denmark 67 143 Rwanda 128 130 Morocco 1 данок, тргување, присилно договори и затворање на фирми. Македонија 7 7прекугранично Ireland 1 68 59 спроведување Bahamas, The 0 129 127 Brazil 1 8 8 Canada 0 69 73 Tunisia 2 130 128 Lesotho 0 е најдобро рангирана во категоријата „започнување бизнис“ и се нагласува дека фирма се регистрира 9 9 Australia 0 70 62 St. Vincent and the Grenadines 2 131 126 Tanzania 0 со104 процедури капитал. Добри резултати Македонија 10 Norway за 4 денови, 1без минимален 132 131 Malawiима и во областите 2 71 77 Montenegro 4 „заштита инвеститорите“ и2 „плаќање на имот“ 16 на Georgia 133 132 „регистрирање India 1 72 даноци“, 72 Polandа најлошо стои 4во категориите BUSINESS 2010 411 DOING 12 Thailand 134 144 Madagascar 1 73 63 Turkey 1 и 12 „затворање на бизнисот“. 1 13 1.3 15 TABLE

Saudi Arabia 2 14 11 Iceland 1 Rankings on the ease of doing business 15 13 Japan 0 2010 2010 14 2009 Finland 16 1 RANK RANK ECONOMY REFORMS 17 24 Mauritius 6 Singapore 30 181 171 Sweden New 02 192 232 Korea,Zealand Rep. 3 3 Hong Kong, China 31 20 18 Bahrain United States 00 214 194 Switzerland United 22 225 206 BelgiumKingdom Denmark 02 236 215 Malaysia Ireland 12 247 227 Estonia Canada 02 258 278 Germany Australia 01 269 259 Lithuania 10 10 Norway 12 27 30 Latvia 11 16 Georgia 20 28 26 Austria 12 12 Thailand 11 29 29 Israel 13 15 Saudi Arabia 21 30 28 Netherlands 14 11 Iceland 12 31 31 France 15 13 Japan 07 32 69 Macedonia, FYR 16 14 Finland 13 33 47 United Arab Emirates 17 24 Mauritius 61 34 32 South Africa 18 17 Sweden 00 35 33 Puerto Rico 19 23 Korea, Rep. 21 36 34 St. Lucia 20 18 Bahrain 18 37 49 Colombia 21 19 Switzerland 02 38 38 Azerbaijan 22 20 Belgium 20 39 37 Qatar 23 21 Malaysia 20 40 36 Cyprus 24 22 Estonia 27 41 80 Kyrgyz Republic Септември 2009 [4] 25 27 Germany 21 42 35 Slovak Republic 26 25 Lithuania 13 43 50 Armenia 27 30 Latvia 22 44 42 Bulgaria 28 26 Austria 02 45 39 Botswana 29 29 Israel 12 46 61 Taiwan, China

74 75 76 2010 77 RANK 78 62 79 63 80 64 81 65 82 66 83 67 84 68 85 69 86 70 87 71 88 72 89 73 90 74 91 75 92 76 93 77 94 78 95 79 96 80 97 81 98 82 99 83 100 84 101 85 102 86 103 87 104 88 105 89 106 90 107

66 67 70 2009 83 RANK 74 51 79 64 75 53 78 60 89 54 76 143 81 59 85 73 102 62 71 77 90 72 86 63 99 66 88 67 87 70 91 83 108 74 84 79 94 75 92 78 93 89 103 76 104 81 98 85 95 102 110 71 96 90 97 86 116 99 111

Czech Republic Jamaica St. Kitts and Nevis Panama ECONOMY Italy Spain Kiribati Kazakhstan Belize Luxembourg Trinidad and Tobago Oman Albania Namibia Dominica Rwanda El Salvador Bahamas, Pakistan The Tunisia Dominican Republic

3 1 1 2010 2 REFORMS 0 10 30 10 23 00 70 01 12 St. Vincent and the Grenadines 20 Maldives Montenegro 42 Serbia Poland 41 China Turkey 11 Zambia Czech Republic 32 Grenada Jamaica 11 Ghana St. Kitts and Nevis 12 Vietnam Panama 23 Moldova Italy 01 Kenya Kiribati 01 Brunei Darussalam Belize 00 Palau Trinidad Tobago 00 Marshall and Islands Albania 33 Yemen, Rep. Dominica 06 Jordan El Salvador 02 Guyana Pakistan 11 Papua New Guinea Dominican Republic 1 Croatia 1 Maldives 00 Solomon Islands Serbia 21 Sri Lanka China 14 Egypt, Arab Rep. Zambia 13 Ethiopia

135 136 137 2010 138 RANK 139 123 140 124 141 125 142 126 143 127 144 128 145 129 146 130 147 131 148 132 149 133 150 134 151 135 152 136 153 137 154 138 155 139 156 140 157 141 158 142 159 143 160 144 161 145 162 146 163 147 164 148 165 149 166 150 167 151 168

140 134 142 2009 133 RANK 137 123 135 122 136 120 146 124 138 125 141 130 139 127 147 128 155 126 156 131 159 132 145 144 154 140 164 134 150 142 149 133 148 137 162 135 152 136 151 146 160 138 168 141 158 139 153 147 157 155 173 156 166 159 161 145 165 154 163

Mozambique Algeria Iran, Islamic Rep. Ecuador ECONOMY West Bank and Gaza Nepal Gambia, The Paraguay Honduras Nigeria Ukraine Bhutan Syrian Arab Republic Micronesia, Philippines Fed. Sts. Morocco Cambodia Brazil Cape Verde Lesotho Burkina Faso Tanzania Sierra Leone Malawi Liberia India Uzbekistan Madagascar Haiti Mozambique Tajikistan Algeria Iraq Iran, Islamic Rep. Sudan Ecuador Suriname West Mali Bank and Gaza Gambia, Senegal The Honduras Gabon Ukraine Zimbabwe Syrian Arab Republic Afghanistan Philippines Bolivia Cambodia Comoros Cape Verde Djibouti Burkina Faso Timor-Leste Sierra Togo Leone Liberia Mauritania Uzbekistan Lao PDR Haiti Côte d’Ivoire

2 4 4 2010 0 REFORMS 2 10 13 11 11 03 10 12 05 05 23 12 12 25 40 42 00 25 01 30 11 13 30 00 21 51 52 30 21 20

v.News 26  

Vrabotuvanje NEWS Broj 26