Page 3

8

Тема на бројот

Мобинг - да секојдевие или не?

12

[3] Најдобра стратегија е соработката и win-win победата Септември 2009

Статистичките податоци укажуваат дека 50% од работниците кои се жртви на мобинг одат на боледување, пет до шест недели годишно, 30 проценти од еден ипол до 3 месеци, а 10 проценти остануваат дома на боледување повеќе од три месеци годишно. Мобингот или психичкиот терор на работното место се однесува на непријателски и неетничка комуникација која е насочена кон систематски начин од еден или повеќе поединци кој е ставен во позиција во која е беспомошен и не е во можност да се одбрани, а е под постојана пресија на малтретирање....

v.News 26  

Vrabotuvanje NEWS Broj 26

Advertisement