Page 27

Фирма: Аста Трејд Град: Скопје Објавен: 03.09.2009, Дневник

Фирма: Зираат Банка Град: Скопје Објавен: 03.09.2009, Дневник

Аста Трејд објавува оглас за вработување на следната работна позиција Карго брокер (2 позиции). Деталните информации за критериумите, бараните квалификации, потребните документи и адреса за аплицирање се наведени во Дневник од 03.09.2009 год.

Зираат Банка ад вработува едно лице во одделот за Информатичка технологија. Деталните информации за критериумите, бараните квалификации, потребните документи и адреса за аплицирање се наведени во Дневник од 03.09.2009 год

Фирма: Фиорд Технолоџис Град: Скопје Објавен: 03.09.2009, Дневник

Фирма: Факултетот за електротехника Град: Скопје Објавен: 03.09.2009, Дневник

Првиот приватен Европски Универзитет Република Македонија распишува конкурс за избор на наставник за група предмети од областа Информатика. Деталните информации за критериумите, бараните квалификации, потребните документи и адреса за аплицирање се наведени во Дневник од 03.09.2009 год.

Фирма: Поштенска Банка Град: Скопје Објавен: 04.09.2009, Дневник Поштенска Банка АД Скопје има потреба од вработување на двајца Референти (шалтерски работници) во Служба за платен промет. Деталните информации за критериумите, бараните квалификации, потребните документи и адреса за аплицирање се наведени во Дневник од 04.09.2009 год.

[27]

ОГЛАСНА ТАБЛА

Фирма: Првиот приватен Европски Универзитет Град: Скопје Објавен: 03.09.2009, Дневник

Факултетот за електротехника и информатички технологии при Универзитетот Св. Кирил и Методиј распишува конкурс за избор на Наставници по предметите од Компјутерска техника и информатика (2), Асистент по предметите од Автоматика и системско инженерство, Помлади асистенти по предметите од Компјутерска техника и информатика (2) и Автоматика и системско инженерство. Деталните информации за критериумите, бараните квалификации, потребните документи и адреса за аплицирање се наведени во Дневник од 03.09.2009год.

Септември 2009

Фиорд Технолоџис објавува оглас за вработување на Комерцијалист за Македонија. Деталните информации за критериумите, бараните квалификации, потребните документи и адреса за аплицирање се наведени во Дневник од 03.09.2009 год.

v.News 26  

Vrabotuvanje NEWS Broj 26