Page 1

О Н - Л А Ј Н

Н Е Д Е Л Н И К

З А

Д Е Л О В Н И

Л У Ѓ Е !

ГОДИНА I БРОЈ 26

Петок, 11.09.2009

CV на големите: McDonalds синоним за фастфуд Тема на број: Мобинг - секојдневие да или не? Преземено: Успешно преговарање Деловен стил: Деловен дрес код Огласи: Твоето работно место

Септември 2009

[1]


Содржина

4 11 16

14 McDonalds

20 21

31 Септември 2009

[2]

Слободни работни места!

22

Актуелности

HR Анализа

Деловен стил

Лидери

HR речник

Совети


8

Тема на бројот

Мобинг - да секојдевие или не?

12

[3] Најдобра стратегија е соработката и win-win победата Септември 2009

Статистичките податоци укажуваат дека 50% од работниците кои се жртви на мобинг одат на боледување, пет до шест недели годишно, 30 проценти од еден ипол до 3 месеци, а 10 проценти остануваат дома на боледување повеќе од три месеци годишно. Мобингот или психичкиот терор на работното место се однесува на непријателски и неетничка комуникација која е насочена кон систематски начин од еден или повеќе поединци кој е ставен во позиција во која е беспомошен и не е во можност да се одбрани, а е под постојана пресија на малтретирање....


АКТУЕЛНОСТИ

накратко ... НАКР Прва меѓународна конференција за HR Денес во Охрид започнува, првата меѓународна конференција на Македонската асоцијација за човечки ресурси. Со тема „Како човечките ресурси придонесуваат за успехот на Вашата компанија“. Конференцијата ке трае два дена до 12 септември а се очекува присуство на сите HR менаџери, од реномираните македонски и регионални компании. Конференцијата е поддржана од USAID.

Македонија прва од регионот на листата Doing Business 2010 DOING BUSINESS 2010 4 Македонија е рангирана на 32 место на листата на Светска банка Doing Business 2010, меѓу 183 држави иTABLE оствари скок од 37 места во однос на лани, кога беше на 69-та. Истовремено, Македонија е трета меѓу 1.3 топ-реформаторите во светот на листата што Светска банка, секоја година, ја објавува заедно со извештајот Rankings on the ease of doing business Doing Business. 2010 2010 2010 2010 2009 2010 2009 2010 2009 RANK RANK ECONOMY REFORMS на листата RANK RANK Doing ECONOMYBusiness 2010 REFORMS RANK RANK ECONOMY во регионот, REFORMS Македонија со високото 32 место е рангирана најдобро пред 1 1 Singapore 3 62 51 Spain 1 123 123 Nepal 1 Бугарија (44), Словенија (53), Романија (55), Црна Гора (71), Турција (73), Албанија (82), Србија (88), Хрватска 2 2 New Zealand 0 63 64 Kazakhstan 3 124 122 Paraguay 1 (103), Грција (109), Косово (113), (116). Земјите Doing Business се рангирани 3 3 Hong Kong, China 3 Босна64и Херцеговина 53 Luxembourg 1 на листата 125 120 Nigeria 1 4 4 десет Unitedкатегории. States 65 60 Oman 2 126 124дозволи, Bhutan 1 на според Тоа0 се: започнување бизнис, добивање градежни вработување 5 6 United Kingdom 2 66 54 Namibia 0 127 125 Micronesia, Fed. Sts. 0 работници, регистрирање на0 недвижности, добивање кредит,7 заштита на инвеститорите, плаќање 6 5 Denmark 67 143 Rwanda 128 130 Morocco 1 данок, тргување, присилно договори и затворање на фирми. Македонија 7 7прекугранично Ireland 1 68 59 спроведување Bahamas, The 0 129 127 Brazil 1 8 8 Canada 0 69 73 Tunisia 2 130 128 Lesotho 0 е најдобро рангирана во категоријата „започнување бизнис“ и се нагласува дека фирма се регистрира 9 9 Australia 0 70 62 St. Vincent and the Grenadines 2 131 126 Tanzania 0 со104 процедури капитал. Добри резултати Македонија 10 Norway за 4 денови, 1без минимален 132 131 Malawiима и во областите 2 71 77 Montenegro 4 „заштита инвеститорите“ и2 „плаќање на имот“ 16 на Georgia 133 132 „регистрирање India 1 72 даноци“, 72 Polandа најлошо стои 4во категориите BUSINESS 2010 411 DOING 12 Thailand 134 144 Madagascar 1 73 63 Turkey 1 и 12 „затворање на бизнисот“. 1 13 1.3 15 TABLE

Saudi Arabia 2 14 11 Iceland 1 Rankings on the ease of doing business 15 13 Japan 0 2010 2010 14 2009 Finland 16 1 RANK RANK ECONOMY REFORMS 17 24 Mauritius 6 Singapore 30 181 171 Sweden New 02 192 232 Korea,Zealand Rep. 3 3 Hong Kong, China 31 20 18 Bahrain United States 00 214 194 Switzerland United 22 225 206 BelgiumKingdom Denmark 02 236 215 Malaysia Ireland 12 247 227 Estonia Canada 02 258 278 Germany Australia 01 269 259 Lithuania 10 10 Norway 12 27 30 Latvia 11 16 Georgia 20 28 26 Austria 12 12 Thailand 11 29 29 Israel 13 15 Saudi Arabia 21 30 28 Netherlands 14 11 Iceland 12 31 31 France 15 13 Japan 07 32 69 Macedonia, FYR 16 14 Finland 13 33 47 United Arab Emirates 17 24 Mauritius 61 34 32 South Africa 18 17 Sweden 00 35 33 Puerto Rico 19 23 Korea, Rep. 21 36 34 St. Lucia 20 18 Bahrain 18 37 49 Colombia 21 19 Switzerland 02 38 38 Azerbaijan 22 20 Belgium 20 39 37 Qatar 23 21 Malaysia 20 40 36 Cyprus 24 22 Estonia 27 41 80 Kyrgyz Republic Септември 2009 [4] 25 27 Germany 21 42 35 Slovak Republic 26 25 Lithuania 13 43 50 Armenia 27 30 Latvia 22 44 42 Bulgaria 28 26 Austria 02 45 39 Botswana 29 29 Israel 12 46 61 Taiwan, China

74 75 76 2010 77 RANK 78 62 79 63 80 64 81 65 82 66 83 67 84 68 85 69 86 70 87 71 88 72 89 73 90 74 91 75 92 76 93 77 94 78 95 79 96 80 97 81 98 82 99 83 100 84 101 85 102 86 103 87 104 88 105 89 106 90 107

66 67 70 2009 83 RANK 74 51 79 64 75 53 78 60 89 54 76 143 81 59 85 73 102 62 71 77 90 72 86 63 99 66 88 67 87 70 91 83 108 74 84 79 94 75 92 78 93 89 103 76 104 81 98 85 95 102 110 71 96 90 97 86 116 99 111

Czech Republic Jamaica St. Kitts and Nevis Panama ECONOMY Italy Spain Kiribati Kazakhstan Belize Luxembourg Trinidad and Tobago Oman Albania Namibia Dominica Rwanda El Salvador Bahamas, Pakistan The Tunisia Dominican Republic

3 1 1 2010 2 REFORMS 0 10 30 10 23 00 70 01 12 St. Vincent and the Grenadines 20 Maldives Montenegro 42 Serbia Poland 41 China Turkey 11 Zambia Czech Republic 32 Grenada Jamaica 11 Ghana St. Kitts and Nevis 12 Vietnam Panama 23 Moldova Italy 01 Kenya Kiribati 01 Brunei Darussalam Belize 00 Palau Trinidad Tobago 00 Marshall and Islands Albania 33 Yemen, Rep. Dominica 06 Jordan El Salvador 02 Guyana Pakistan 11 Papua New Guinea Dominican Republic 1 Croatia 1 Maldives 00 Solomon Islands Serbia 21 Sri Lanka China 14 Egypt, Arab Rep. Zambia 13 Ethiopia

135 136 137 2010 138 RANK 139 123 140 124 141 125 142 126 143 127 144 128 145 129 146 130 147 131 148 132 149 133 150 134 151 135 152 136 153 137 154 138 155 139 156 140 157 141 158 142 159 143 160 144 161 145 162 146 163 147 164 148 165 149 166 150 167 151 168

140 134 142 2009 133 RANK 137 123 135 122 136 120 146 124 138 125 141 130 139 127 147 128 155 126 156 131 159 132 145 144 154 140 164 134 150 142 149 133 148 137 162 135 152 136 151 146 160 138 168 141 158 139 153 147 157 155 173 156 166 159 161 145 165 154 163

Mozambique Algeria Iran, Islamic Rep. Ecuador ECONOMY West Bank and Gaza Nepal Gambia, The Paraguay Honduras Nigeria Ukraine Bhutan Syrian Arab Republic Micronesia, Philippines Fed. Sts. Morocco Cambodia Brazil Cape Verde Lesotho Burkina Faso Tanzania Sierra Leone Malawi Liberia India Uzbekistan Madagascar Haiti Mozambique Tajikistan Algeria Iraq Iran, Islamic Rep. Sudan Ecuador Suriname West Mali Bank and Gaza Gambia, Senegal The Honduras Gabon Ukraine Zimbabwe Syrian Arab Republic Afghanistan Philippines Bolivia Cambodia Comoros Cape Verde Djibouti Burkina Faso Timor-Leste Sierra Togo Leone Liberia Mauritania Uzbekistan Lao PDR Haiti Côte d’Ivoire

2 4 4 2010 0 REFORMS 2 10 13 11 11 03 10 12 05 05 23 12 12 25 40 42 00 25 01 30 11 13 30 00 21 51 52 30 21 20


КРАТКО ...

Конечно ќе паднат цените на недвижностите Се намалува данокот на ДДВ на продажбата на становите од 18 на 5%. Одлуката за намалување на даночната стапка ја донесе Владата а од Собранието се очекува да биде прифатенa. Како што изјави премиерот Никола Груевски, со 5% даночна стапка ќе се оданочуваат сите станови кои ќе се продаваат откако ќе стапат во сила новите измени на Законот за ДДВ, односно ќе важи пониската даночна стапка и за становите кои се веќе изградени, а нивната продажба ќе се случи по донесување на законските измени. “Мерката ќе има неколку позитивни ефекти. Во услови на криза ќе ја стимулира изградбата на станови од страна на градежните компании со што ќе се помогне да дојде до заживување на градежништвото, но и на останатите 20-тина стопански гранки поврзани со станбената изградба, како што се занаетчиството, индустријата, производството на мебел и други кои се поврзани со изградба на станови и станбени згради”, изјави премиерот Груевски. Тој додаде дека ова ќе придонесе и за намалување на цената на становите за околу 13%, што ќе помогне многу граѓани да го решат станбеното прашање. – “Со поголема понуда на станови на пазарот на недвижности, како и директниот ефект од намалената даночна стапка, се очекува намалување на вкупната цена на станбениот простор, а со тоа тој да биде подостапен за граѓаните на Република Македонија”, истакна премиерот. Еден од позитивните ефекти, што се очекува од оваа одлука, е и заживувањето на пазарот на недвижности во Македонија кој, како што рече Груевски, е еден од двигателите на економскиот развој во секоја земја. Според него, тоа ќе овозможи и покрај намалувањето на даночната стапка приходите во Буџетот по овој основ да имаат позитивен ефект. Даночните приходи по овој основ во Буџетот се околу 10 до 11 милиони евра. Намалувањето на данокот на додадена вредност кај продажбата на становите, како што рече премиерот Груевски, е и долгогодишно барање на стопанските комори на Македонија.

АКТУЕЛНОСТИ

„Самсунг“ претстави мобилен телефон чувствителен на допир на младите Јужнокорејскиот електронски гигант „Самсунг“ го претстави најновиот модел на мобилен телефон „Самсунг корби“, модел Ѕ3650, дизајбиран да ги продолжи животните стилови на денешната младина. Новиот „Самсунг корби“, кој ќе биде достапен ширум Европа веќе кон крајот на овој месец, целосно ја поддржува технологијата чувствителна на допир и ги става своите корисници во центарот на општествено-медиумската револуција, придонесувајќи општествените мрежи како „Фејсбук, Твитер о Мајспејс да бидат достапни и на телефонот. Овој модел направен во технологија на третата генерација (3G), кој им овозможува на своите корисници да останат во контакт без разлика на местото на кое се наоѓаат, има QVGA екран кој дава квалитетно „он лајн“ видео доживување.Новиот телефон поддржува USB и безжична врска „Блутут 2.1“, а неговата цена ќе изнесува околу 150 евра. Септември 2009

[5]


АКТУЕЛНОСТИ

накратко ... НАКР

Македонските фирми не се многу расположени своите производи да ги продаваат како брендиран национален производ! Заинтересираноста на фирмите од конзервната индустрија производите да ги продаваат под заштитениот географски назив „македонски“ е незначителна и се сведува на - нула! Или, попрецизно, само една од четириесетина фирми во земјава ја искористила погодноста да го произведува ајварот според македонската унифицирана и заштитена рецептура. Тоа е велешката фирма ДПКОЗ-ЈОМИ ФООД, која од Заводот за заштита на индустриска сопственост, односно од Комисијата за контрола на квалитетот и посебните својства на производот при Технолошкометалуршкиот факултет, има добиено согласност да произведува „македонски ајвар“. Во Заводот за заштита на индустриска сопственост не сакаа да го коментираат малиот одглас на домашните преработувачи за користење на географскиот назив. Сепак, на сајтот на Заводот постои известување дека заштитата на географскиот назив „македонски ајвар“ и можноста за негово овластено користење отвора нови перспективи за пласман на овој производ на домашниот и на странскиот пазар. Акцијата за брендирање на македонските земјоделски производи ја поведе Владата заради унапредување на извозот на домашни земјоделски производи. За таа цел, преку Министерството за земјоделство, беше поведена иницијатива за заштита на македонскиот ајвар и другите земјоделски производи, како што се тетовскиот грав, кочанскиот ориз, а таква иницијатива има и за брендирање на сирењето. Преработувачите на земјоделските производи ја прифаќаат идејата за користење на географското потекло, но велат дека нивната примарна цел е странските потрошувачи да ги препознаваат по нивните брендови како производи или како фирма. Владата ќе ги субвенционира трошоците за енергија на сиромашните

Владата донела одлука да покрива дел од трошоците за енергија, пред се на електрична енергија на сиромашните и најранливите групи на граѓани, соопшти премиерот Никола Груевски. “Ова е една од позначајните одлуки од Акциониот план за намалување на т.н. енергетска сиромаштија. Со оваа мерка Владата ќе субвенционира дел од трошоците на најсиромашните категории на граѓани во Република Македонија, со покривање на трошоците за различни видови на енергија пред се за електрична енергија. Оваа мерка ќе обезбеди секој месец директна финансиска помош за најсиромашните граѓани кои се соочуваат со секојдневни егзистенцијални проблеми и не можат да ги плаќаат се поголемите трошоци за енергија“, изјави премиерот Груевски. Семејствата помошта за плаќање на трошоците за енергија ќе ја добиваат во вид на ваучери. Според пресметките на владата, оваа одлука на Владата секој година Sе повлекува од 250 до 450 милиони денари годишно. Се предвидува до крајот на година законот што ќе го подготви владата да ги биде усвоен во Собранието, а граѓаните ќе можат да ги почувствуваат ефектите од оваа одлука дури од втората половина на следната година. Колку точно пари ќе им бидат давани на сиромашните семејства и на колку семејства ќе се знае на крајот од октомври кога ќе бидат направени пресметките за државниот буџетот во 2010 година. Инаку во Македонија во моментов од 50 до 60 илјади семејства земаат социјална помош од државата. Септември 2009

[6]


КРАТКО ...

Дворното земјиште ќе се продава по едно евро за метар квадратен Македонските граѓани од денеска ќе можат да го откупуваат дворното земјиште на индивидуалните куќи и станбените згради по само едно евро или 61 денар за метар квадратен, соопшти премиерот Никола Груевски. “ За двор од 500 метри кавдратни до денес, во општините Центар, Карпош, Аеродром, Кисела Вода или Чаир, требаше да се плати околу 5,5 до 6.000 евра. Со намалувањето на цената, за истиот двор граѓаните ќе треба да платат само 500 евра или за цели 5.000 до 6.000 евра помалку, односо за 10 до 12 пати“,, соопшти Груевски на пресконференција. По едно евро, како што информира претседателот на Владата, ќе се продава и земјиштето наменето за спортски објекти, за инфраструктурни објекти и за објекти за јавни институции.

Во Македонија 28,7% од населението сиромашно Минатата година во Македонија 28,7% од населението било сиромашно, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика. Според статистичките податоци, најранливи групи се повеќечлените домаќинства имајќи го предвид фактот дека 57,7% од сиромашните живеат во домаќинства со пет и повеќе членови. Стапката на сиромаштија кај невработените изнесува 38,4%, односно 43% од сите сиромашни се невработени лица. Образованието на главата на домаќинството, исто така, влијае на бројот на сиромашни лица. Имено, 56,6% од сиромашните лица живеат во домаќинства каде што носителот на домаќинството нема или има завршено максимум основно образование.

АКТУЕЛНОСТИ

Кинеските компании подобри од американските Првите 500 кинески фирми лани, според добивката, за прв пат во историјата имаат подобри резултати од првите 500 американски компании. Профитот на најдобрите 500 кинески компании лани изнесувал 171 милијарди долари, додека истовремено 500-те најдобри фирми во САД оствариле чиста добивка од 99 милијарди долари. Овие податоци ги објави Кинеската компаниска конфедерација, а листата е составена на сличен начин како онаа на магазинот Форчн 500. Чистата добивка на кинеските 500 најдобри компании лани во однос на 2007 година паднала за 13,2 насто, додека профитот на компаниите рангирани на листата Форчн 500 лани паднал за дури 85 проценти. Најдобра кинеска компанија е нафтената групација Синопек, која лани имала приход од 219,65 милијарди долари. На второ место е кинеската нафтена компанија Чајна Нешенал Петролеум Корпорејшн со приход од 190,36 милијарди долари, а трета е Стејт Грид Корпорејшн од Чајна со 161,08 милијарди долари приход. Септември 2009

[7]


ТЕМА НА БРОЈОТ

Мобинг - да с или не? Пишува м-р Емануела Есмерова

Се позачестено психичкото малтретирање на работното место Во стручната литература, може да се сретнат многу термини со кои се дефинира поимот мобинг како психолошко малтретирање, психолошки тероризам, морално малтретирање, или како што стои во медицината во нашиот закон - вознемирување.Најстудиозно проучување на мобингот почнало пред десеттина години во последниве години на 20 –от век каде што веќе е променет односот кон работникот и неговите права, а доаѓа и до промена во работните правила. Во последниве децении, во светски рамки, работникот добива големи права така што и синдикатот има големи права. Во последно време, во светот има голем број истражувања за овој феномен за што треба да се препознаат и да се дефинираат и одредат неговите елементи за да може да се работи на подобрување на меѓучовечките односи и превенција на мобингот. Во современите услови на живеење, во голема конкуренција на пазарот, организациските промени и глобализацијата, информатизацијата, приватизацијата, реструктуирањето, економската криза во новата економија, несигурноста за зачувување на работните места, како и очекувањата за поголема флексибилност на работниците, доведува до почеста појава на мобингот. И во денешно време, моралните малтретирања стануваат забележливи повеќе од кога било. Работодавците на некој начин се принудени да го анализираат секој проблем кој има негативни последици на продуктивноста, како за пократко време и со помали трошоци да се произведе повеќе производство, а тоа да биде на најекономичен начин, за да опстојуваат на пазарот и да се тркаат со конкуренцијата. Според нашите статистички податоци, компаниите губат од 40.000 до 100.000 долари за работник - жртви на мобинг. Еден еклатантен пример, работник во Германија, кој бил жртва на мобинг, ја чинело компанијата како трошок меѓу 20-60 илјади евра годишно, поради боледување , намалена работна способност , способност

Септември 2009

[8]

на грешки во работата. Статистичките податоци укажуваат дека 50% од работниците кои се жртви на мобинг одат на боледување, пет до шест недели годишно, 30 проценти од еден ипол до 3 месеци, а 10 проценти остануваат дома на боледување повеќе од три месеци годишно. Мобингот или психичкиот терор на работното место се однесува на непријателски и неетничка комуникација која е насочена кон систематски


Нападот на професионалната личност е под постојани критики и приговори, чести се навредувањата, карактеристична е претераната контрола, постојаните казнувања, ниските оценки на работата, на жртвата ñ се одземаат средствата за работа, како на пример телефон, компјутер, сидромот на празна маса или се додаваат задачи несоодветни како жртва на квалитетот, моралноста достоинството, убавината, вредностите. Најтрауматични се ударите на здравјето на жртвата. Се присилува на задачи и мобинг само да се наруши нејзиното здравје, не ñ се дозволува да оди на годишен одмор или не ñ се дозволува да ги искористи слободните денови, а тука припаѓаат заканите и за физичко малтретирање и сексуално малтретирање. Спопред најновите истражувања, секој работник во текот на својот работен век има од 20 до30 проценти шанси да биде барем еднаш жртва на мобинг. Мобингот е далеку од повремени конфликти или караници на работното место. Лицето што го практикува мобингот има свесна намера ( не може да е несвесна или во многу ретки случаеви да наштети или да ја натера жртвата да ја напушти работната средина. Најчести лица на мобинг се чесни лица, луѓе [9]

Септември 2009

начин од еден или повеќе поединци кој е ставен во позиција во која е беспомошен и не е во можност да се одбрани, а е под постојана пресија на малтретирање. Малтретирањето се одвива со поголема зачестеност, најмалку еднаш неделно и во подолг период најмалку од 3 до 6 месеци, а сето тоа поради поголемата зачестеност и долгото траење на непријателското и непријатното однесување и социјални траума. Постојат различни активности со кои се малтретира работникот, најчесто тоа е напад на можност за создавање на комуникација , поточно шефот или персоналот, колегите ја ограничуваат можноста жртвата да се изрази, се прекинува во разговор или тотално се игнорира или се исмејува неговото мислење, идеите, предлозите. На концентричен начин е и ударот за нормален социјален живот- жртвата постојано се изолира, никој не ñ се обраќа , сите се однесуваат како таа да не постои, ја поместуваат во канцеларијата или во изолиран дел од просториите да работи далеку од колегите, не се вика на заеднички состаноци на неформални дружења на колегите и слично. Често има појави, на удар да е личната репутација, се измислуваат приказни за жртвата и нејзиниот приватен живот, се озборува, измејува или се даваат негативни коментари за личните карактеристики на жртвата, а што е најактуелно и доминантно тие што прават пресија- мобинг не се погледнале сами што прават. Зошто го прават тоа? Прво сами за себе треба да си помислат, како ние изгледаме? Ние треба да сме омаловажени, ние сазлужуваме мобинг, ние сме загрозени од квалитетите и затоа правиме мобинг, не ни одговара квалитетот, ние сме неквалитетни, нелоквентни, нелоцирани, нестручни и наоѓаме најразлични начини за презир, исмејување, омаловажување, и наоѓаат на најпримитивен начин да ги омаловажат вредните, квалитетните, коректните, чесните лица кои со труд и пот си постигнуваат резултати. Едни ќе бидат амали, а други ќе бидат привилегирани. Денес на сцена царува неспособноста и секој се прави сезнајко за сè, работи како сака и само омаловажува.

ТЕМА НА БРОЈОТ

секојдевие


ТЕМА НА БРОЈОТ кои забележале и пријавиле неправилности во работата, телесни инвалиди, млади луѓе кои се првично вработени или постари лица пред пензија како и лица со целокупната структура на нивната личност кои ги гледаат како конкуренти, од другата страна се стравувањата за квалитетите од страна на неквалитетните, па сличности се привлекуваат, а разлики тешко создаваат корелативна врска. Капацитетот на една личност брзо се препознава и оттука се стравувањата за таа личност, зошто да напредува, да има убав и достоинствен живот, бидејќи ја нема големината на човечното живеење. Нема фирма, институција, копманија или

[10]

организација која нема регистрирано случај на мобинг. Ова се и најновите истражувања од Центарот за пермакултура и мироградба -Штип. Таму се регистрирани 17 случаи на психолошко малтретирање во приватниот и во државниот сектор и тоа во повеќето области: здравството, образованието, судството, бирократијата и други институции. Во моментов во Македонија има измени на Законот за работни односи кој ќе дејствува превентивно и барем во меѓувреме ќе овозможи судска заштита додека не се донесе посебен Закон за мобинг. Само за споредба, во Хрватска и во Србија има посебен закон. Со судската заштита одговорноста е префрлена на судот, но во суштина треба работодавците да се обучат за да решаваат конфликти и ситуации. Во Македонија започнува Проектот за мобинг под мотото Мобинг информирај се од Центарот за перманентни култури и мироградба во Штип, кој да се надеваме ќе ја подигне јавната свест за овој феномен. Со новиот закон во Македонија, се воведува категорија мобинг, но сепак и нашиот Сојуз на синдикати, бара да се воведе посебен Закон за мобинг. За жал, во Македонија наместо за мобинг се бранети најверојатно правата на работниците на Закон за еднакви права помеѓу мажите и жените, недискриминацијата како и Законот за заштита на работното место. Еден од случаите на верифициран мобинг е првата тужба официјална за мобинг која е сè уште во процедура, па да сочекаме да видиме како ќе биде епилогот от мобинг тужбата во Македонија.


HR Анализа

Топ 10 региони според огласениот кадар во печатените медиуми во периодот 03.09.2009 - 09.09.2009

Топ Струмички 13%

Битолски Странство 0% Охридски 1% Велешки 1% Гостиварски 0% 10 Штипски региони 2% според огласениот кадар во печатените Кумановски 6% 0% медиуми во периодот 03.09.2009 - 09.09.2009 Странство 1% Гостиварски Штипски 2% 6%

Струмички 13%

Битолски 0% Охридски Велешки 1% 0% Кумановски 0%

Скопски 53%

Скопски 53%

Цела Македонија 24%

Цела Македонија 24%

Споредбен преглед на бројот на огласен кадар во печатените медиуми во периодот 03.09.2009 - 09.09.2009 140 126

120

126

50

49 83

31

36 18

10

03.09.

10 49

04.09.

05.09.31

2

07.09.

50

09.09.36

Вкупен број на огласен кадар за Број на огласен останатите региони кадар за Скопскиот регион

Вкупен број на огласен кадар за останатите региони

18

20 10

0

Број на огласен кадар за Скопскиот регион

83

HR АНАЛИЗА

100 140 80 120 60 100 40 80 20 60 0 40

Споредбен преглед на бројот на огласен кадар во печатените медиуми во периодот 03.09.2009 - 09.09.2009

10

2

SETTE Media Monitoring Agency Krusevo Bitola,05.09. tel + 389 47 52 29 29, contact@sette.com.mk 03.09.bb, 7000 04.09. 07.09. 09.09. www.sette.com.mk

[11]


ПРЕЗЕМЕНО

Најдобра стратегија е и win-win победата

Темелната задача на преговорите е да се изнајде заедничко решение во однос на спротивставените интереси

Стручната и тактичката подготовка е најважната етапа од важните преговори. Притоа, важно е да се одговори на три прашања: што ако дојде до прекин на комуникацијата, до која точка сме подготвени да попуштиме и кои се резервните решенија? Преку познатата изрека „Кога ќе се уморат топовите започнуваат преговорите“, најдобро се истакнува моќта на преговорите во однос на останатите начини на решавање на спротивставените интереси. Благодарение на преговорите, поединците, групите, компаниите и државите, се поврзуваат во поголеми групи, во ланците на интересите. По пат на преговори, луѓето ја препознаваат способноста и можноста на другата страна, како и начините на кои заеднички подобро би можела да се гради економската и општествената иднина. Преку добро преговарање, се развива сплотено човештво. Тешко е да се замисли како би изгледал светот без фер преговарање, како би лутале компаниите раководени само од своите ограничени интереси и од шпекулативните намери на тврдото преговарање. Ни втората голема цел на преговорите не е ништо помалку значајна: преговорите активираат голема креативна енергија, а животот и деловните ситуации детално се расветлуваат од сите страни. Ангажираноста и креативноста кои

Септември 2009

[12]

ги овозможуваат преговорите се „бесконечни“. Доброто преговарање подразбира толеранција, донесува познанства и ги зацврстува деловните пријателства. Личното спознавање и чувството на „голема цел на преговарањето“ води кон избор на вистинската филозофија на преговарањето. Дефиницијата на преговарањето – како обид за задоволување на потребите во ситуации кога другата страна до извесна мера го контролира она што ние го сакаме – укажува на тоа дека „општото пресметување на трошоците и користа“ не претставува лесна задача. Но сепак, преговарањето врз основа на win-win стратегија има своја јасна, голема и неспорна цел. Темелната задача на преговорите е да се изнајде заедничко решение во однос на спротивставените интереси. Принципиелно преговарање Големите, општествени цели на преговорите се остваруваат единствено со примената на стратегијата за принципиелно преговарање, а не


Кои се најчестите грешки во преговарањето? • Уште од почетокот ангажирано реагирање на сите понуди, барања, дополнувања на партнерот; • Тврдо или меко поставување, наместо заинтересирано, конструктивно, разумно; • Да се почне со попуштање веднаш откако другата страна не ги уважи нашите предлози; • Прифаќање разговор за цена како прв и најважен (наместо проширување на активностите во однос на содржината, интересите, реципрочност на односите), и претворање на преговорите во

ценкање; • Нефункционално трошење време и доаѓање со нерешен проблем до самиот крај; • Пропуштање на поволен момент и некористење на ситуацијата за ново приближување; • Насоченост кон себе наместо кон партнерот, несогледување на ситуацијата на партнерот, како и изоставување на вистинската поддршка за неговата одлука (која и нас би не задоволила). Меѓучовечките односи се подеднакво важни како и работата. Се занимаваме со работа, но и ги почитуваме преговарачите како луѓе. Партнерите кои се стремат кон долгорочен однос со најдобро разбирање за усогласен развој, го избираат принципиелното преговарање како платформа за заедничко решавање на ситуацијата. А зошто се губат важните партнери, зошто отворените меѓудржавни прашања не се решаваат со децении? Речиси секогаш во таквите случаи причините се исти: неразбирање на природните интереси на другата страна, неуважување на логиката на преговарачкиот процес (брзање, ограничување на разговорите исклучиво на цената и сл.), како и занемарување на човечката страна на комуникацијата и на односите помеѓу вклучените лица – преговарачи. Со некои преговори односите се затегнуваат наместо да се градат. Но сепак, когатогаш ќе дојде времето кога природно поврзаните странки ќе седнат на преговарачката маса. Не погоре сигурно не треба?? Продолжува... [13] Септември 2009

преку тврдото, мекото, позициското или некое друго преговарање. И се чини дека токму важните деловни преговори подразбираат таков однос, заснован на стратегијата за соработка и двојна win-win победа. Со таа стратегија најбрзо и најевтино се решаваат спротивставените интереси (соочувањето на интересите претставува прва карактеристика на преговарачката ситуација). Од гледна точка на комуникацијата, принципиелното преговарање подразбира користење на аргументирана говорна стратегија, како и стратегија на активно слушање, а во моментот на одлучувањето, во однос на тоа кое е најдоброто заедничко решение (процес на одлучување), се користи стратегијата на рационално одлучување, и стратегијата на „инженерско“ решавање на проблемите (логично заклучување, верификувани критериуми, валидни податоци). Петтата област е Седум гревови .

ПРЕЗЕМЕНО

е соработката


ДЕЛОВЕН СТИЛ

Кодекс на обле на работно место

Составување и спроведување на прифатлив кодекс на облекување е навистина тешка работа во денешната деловна средина

Тешко може да постигне согласност помеѓу сопственици на бизнис и експерти за човечки ресурси во однос на соодветни стандарди за облекување на работно место. Сепак, бидејќи луѓето сè повеќе се облекуваат неформално и облеката сè помалку скрива, компаниите се обидуваат да го контролираат кодексот на облекување на работа. Во некои индустриски гранки (дистрибуција, медицина, итн) се носат униформи. На овој начин потрошувачите може да ги препознаат вработените и знаат дека си имаат работа со претставник на легитимна компанија. Во други компании, постојат посебни критериуми за облекување (како на пр. кошули карактеристични за компанијата) кои се користат да се создаде свесност за брендот и на тој начин проактивно се создава соодветен кодекс на облекување на работно место. Во некои случаи, се воведува кодекс на облекување со цел да се насочат вработените и да се намали несоодветно облекување. Во одредени работни средини кодексот на облекување се дефинира според безбедносните потреби.

Септември 2009

[14]

Со одгова-рање на следниве прашања ќе успеете подобро да ги дефинирате вашите цели при одредување на тоа каков кодекс на облекување е соодветен за вашата компанија. • Дали во вашата индустриска гранка има општо прифатени стандарди што треба да ги исполнувате? • Дали постои одреден имиџ што компанијата треба да го зачува? Модерен изглед? Конзервативен изглед? Неформален изглед? • Дали несоодветна облека поттикнува несоодветно однесување или ги навредува клиентите или другите вработени лица? • Дали тековните проблеми околу облеката на работно место наложуваат општ кодекс на


екување сто

Да се пренесат целите и условите Лично пренесете им го кодексот на облекување на вработените. Меморандумите или е-пошта се помалку ефективни и помалку прифатливи. Ви препорачуваме да одржувате состаноци со вработените (со разумен број на вработени) на кои ќе се разговара за новата политика, како и за мотивацијата за воведување на таа политика. Прифаќањето на новата политика се олеснува ако политиката се поврзува со важни деловни цели. Покажете разбирање ако вработените треба да трошат пари за купување нова работна облека. Можеби ќе треба да ја измените вашата политика за потребите на лица со попречености или заради религиски потреби (на пр. да дозволите жени од одредена религија да носат шамии на глава). И за крај, информирајте ги нововработените за кодексот на облекување пред да ја прифатат работата со цел да избегнете непотребно прекршување на кодексот.

ДЕЛОВЕН СТИЛ

Политиката треба да ја спроведете чесно и доследно. Пред да воведете политика за начин на облекување, разговарајте со вашите раководители како да се справите со вработени кои понекогаш или постојано не го почитуваат кодексот на облекување. Подгответе програма за постапување при постојани прекршоци и обезбедете практично знаење за менаџерите за да даваат совети кога некој од вработените на работа доаѓа несоодветно облечен. Треба да се спроведат строги правила за соодветна

безбедносна облека (на пример затворени чевли во фабрика).

[15] Септември 2009

облекување во една компанија или можеби лично советување со помал број на вработени е подобар начин на контрола? • Дали сакате да го контролирате и изгледот (мустаќи/брада, тетоважи, пирсови на телото)? Дали со вашата политика ќе се ограничи и бројот на кандидати прифатливи за вработување? Дали ви се потребни повеќе упатства за различни одделенија? Дали во кодексот на однесување треба да се земат предвид и некои безбедносни прашања? Дали треба да постојат исклучоци од кодексот на облекување? Неформален ден? • Кодексите на облекување претставуваат предизвик за спроведување


CV НА Подготвил Виктор Герасимовски Септември 2009

[16]

ПОДДРЖАНО ОД

големите


c u r r i c u lu m v i ta e

1940 1948

1953 1953

1954 1955 1955 1961

1961 1963 1963 1967 1968 1968 1971 1971 1971 1971 1973 1973 1979 1983 1984 1984

Richard “Dick” J. McDonald and Maurice “Mac” McDonald were two early American fast food pioneers, originally from Manchester, New Hampshire, who established the first McDonald’s rvestaurant in 1940. The McDonald family was of Irish origin. First McDonald’s restaurant McDonalds introduce ‘Speedee Service System’ (The McDonalds noted that most of their profits came from Hamburgers. And then, inspired by the assembly line of Henry Ford, in 1948 they closed their restaurant for several months, and pared service back to the essentials, offering a simple menu of hamburgers, french fries, and milkshakes, produced on a continuous basis (rather than made to order, as all restaurants had done) and with no substitutions offered. Food could thus be served nearly instantaneously -- a new idea that Dick called “fast food.”) Oldest operating McDonald’s restaurant opens Franchises and enter the ‘Golden Arches’ (The McDonald brothers begin to franchise their restaurant, with Neil Fox as the first franchisee. The second McDonald’s opened by Dave Fox in Phoenix, Arizona. It is the first to feature the Golden Arches design; later in the year the original restaurant is rebuilt in this style.) Enter Ray Kroc Enter Fred Turner McDonald’s Systems, Inc and Kroc’s first McDonald Hamburger University opens (Hamburger University was found in 1961, at a McDonald’s restaurant in Elk Grove Village, Illinois. In the early 60s, the first students were to complete strictly required courses such as chemistry, marketing, and cooking so when they graduate, they would be able to create formulas to increase the profit of the company. Many of those with a “Mcdegree” would get job offerings in a lab so they could invent new way to enhance the food in the cheapest way. After several years of working in the lab, students would usually pursue a “Mcmaster” degree since this degree would allow them to fulfill requirements for any possible managing position available in the corporation. To date, no one has yet to receive a “McPhD”.) Kroc buys McDonald’s off (The McDonald brothers agreed to sell Kroc business rights to their operation. The agreement was for the McDonald Brothers to receive $2.7 million for the chain and to continue to receive an overriding royalty of 1% on the gross sales.) Filet-O-Fish, the first fish sandwich Clown joins the bandwagon New building style (The chain’s stand-alone restaurant design which is still most common today, with mansard roof and indoor seating, was introduced. It replaced the standard red and white tile buildings.) First McDonald’s outside US (The first McDonald’s restaurant outside the United States opens in Richmond, British Columbia.) Big Mac comes out in a big way (The Big Mac sandwich is a type of cheeseburger, a signature sandwich sold by the McDonald’s chain of fast-food restaurants since 1968, made with beef patties, lettuce, cheese, pickles and onion, with a “special sauce” and a sesame seed bun.) Mac McDonald dies First Asian McDonald’s (The first Asian McDonald’s opened in July, 1971 in Japan, in Tokyo’s Ginza district.) First European McDonald’s (On August 21, the first European McDonald’s outlet opened, in Zaandam (near Amsterdam) in the Netherlands. The franchisee was Ahold.) First Australian McDonald’s (The first Australian McDonald’s opened in the Sydney suburb of Yagoona in December.) Egg McMuffin is laid on menu The Quarter Pounder is cheesed in The Happy Meal is introduced in the U.S. (A “Happy Meal” is a meal specially tailored for children, sold at the fast-food chain McDonald’s since June 1979. A toy is typically included with the food, both of which are usually contained in a small box or paper bag with the McDonald’s logo.) Chicken McNuggets, first poultry item Dick McDonald serves the 50 billionth burger US McDonald’s loses millions on Summer Olympics (McDonalds ran a promotional game called “When The US Wins, You Win” where customers scratched off a ticket and if the US won that event then they would be given a free menu item. The company lost millions of dollars when the Soviet boycott let the US athletes fare better than they otherwise would have.) [17] Септември 2009

1937

CV McDonald’s

Life Timeline


CV McDonald’s

1984 1988 1990 1992 1992 1993 1995 1996

1996

1998 2002

2003 2003

2004

2005 2006

2007

Септември 2009

San Ysidro McDonald’s massacre (The McDonald’s massacre was an incident of mass murder which resulted in 21 deaths and 15 injuries at a McDonald’s restaurant in the San Ysidro section of San Diego, California, on July 18, 1984.) First Communist McDonald (McDonald’s opened its first restaurant in a communist country, in Belgrade, Yugoslavia.) First Soviet McDonald’s (On January 31, the first Soviet McDonald’s opened, in Moscow. At the time it was the largest McDonald’s in the world (it is still Europe’s biggest).) First African McDonald’s (The first McDonald’s in Africa opened in Casablanca, Morocco.) World’s Largest McDonald’s of 1992 (On April 23, the world’s largest McDonald’s opens in Beijing, China (over 700 seats). Along with adjacent buildings, it is later demolished.) World’s first floating McDonald’s restaurant (The world’s first floating McDonald’s restaurant was located onboard Silja Europa from its maiden trip until 1996 when it was closed down and replaced by Silja Line’s own hamburger restaurant.) Competition among franchisees (McDonald’s received complaints from franchisees that too many franchises are being granted, leading to competition among franchisees. McDonald’s starts conducting market impact studies before granting further franchises.) McDonald’s strives for an “adult” image (In response to the demographic trend of longer lifespans and an expanding older market, McDonald’s made a conscious decision to attempt to market its food to a more adult audience. Rather than compromise its existing brand images, the company decided to create a new line of burgers with more sophisticated ingredients. It commissioned Executive Chef Andrew Selvaggio to create the Deluxe line of burgers including the Fish Fillet Deluxe, Grilled Chicken Deluxe, Crispy Chicken Deluxe and the flagship Arch Deluxe.) 100th country for McDonald’s (First McDonald’s opens in Belarus, marking the chain’s 100th country (by its own calculation; however, this total included many non-sovereign territories). At the opening ceremony, the Belarusian militia is accused of brutality toward members of the public hoping to enter the restaurant in Minsk.) Dick McDonald dies Year of failures (A survey in Restaurants and Institutions magazine ranked McDonald’s 15th in food quality among hamburger chains, highlighting the company’s failure to enforce standards across its franchise network. McDonald’s posted its first quarterly loss ($344m), for the last quarter. It responded to the stiff competition from other fast-food restaurants, offering higher quality burgers and more variety, by attempting to move more upmarket by expanding its menu and refitting restaurants.) “I’m lovin’ it” (McDonald’s started a global marketing campaign which promoted a new healthier and higher-quality image. The campaign was labeled “i’m lovin’ it?” and began simultaneously in more than 100 countries around the world.) Call centers and “made for you” experiments (McDonald’s experimented with call centers for drivethrough orders. The center, located in Fargo, North Dakota took orders from more than a dozen stores in Oregon and Washington. The experiment was in part motivated by labor costs, since the minimum wage in North Dakota is over 40% lower than that in Oregon or Washington.) Protagonist eats McDonald’s and spoils his health (Morgan Spurlock directed and starred in Super Size Me documentary film in which the protagonist eats nothing but McDonald’s food for 30 days to the great detriment of his health. After the release of Super Size Me, McDonalds does away with their Supersize options.) McDelivery and Nintendo (McDonald’s in Singapore began their McDelivery service: customers place their food orders over the phone, and it is delivered to wherever they are. The service is available 24 hours a day, 7 days a week.) McDonald and Disney part ways (McDonald’s and Disney ended their 10 year promotional partnership. Split allegedly mutual although the generally accepted reasons were that McDonald’s no longer saw benefit from sticking with one studio; due to the increased competition from other studios, as well as having to promote flop films, and Disney no longer wanted to be associated with a company so strongly tied to childhood obesity.) Attempts to make its menu healthy (McDonald’s Australia introduced Pasta Zoo happy meals in an attempt to introduce a healthier choice for children. McDonald’s Australia also introduced Heart Tick approved meals to enforce its healthier image. McDonald’s Australia introduced the “Backyard Burger” into its menu.)

[18]


• Дневно се служат повеќе од 50 милиони луѓе.

• Најголем пазар надвор од САД е Јапонија со повеќе од 3000 ресторани. • Индија е единствената држава каде што не можете да купите МекДоналдс хамбургер со говедско месо. • BIG MAC во Индија се нарекува Махараџа MAC и е со јагнешко месо • Во Израел, пак, не можете да добиете чизбургер. • Шведска е единствена со нејзиниот ski-through МекДоналдс ресторан, каде што можете скијајќи да го нарачате оброкот и да си продолжите со скијањето. • Една третина од продажбата на помфрит во Америка му припаѓа на МекДоналдс, а како и нема де е кога помфритот е фантастичен. [19]

CV McDonald’s

• Најмалиот ресторан се наоѓа во Токио и се простира на само 45 метри квадратни, додека најголемиот е во Пекинг- Кина и зафаќа површина од 2600 метри квадратни, колку еден супер- маркет на Веро.

• Од постоење до денес, МекДоналдс има продадено повеќе од 100 билиони хамбурегери.

Септември 2009

Откакао во 1940 година се отворил првиот ресторан, на брендот Mc Donalds, ова име стана синоним за брза храна и воопшто за вистински избор на ресторан кога се наоѓате во земји со поспецифичен начин на приготвување на храната отколку во вашата земја. Не постои човек кој не го пробал нивниот хамбургер или нивниот „Big Mac”. Овој ланец на ресторани се грижи да специфичниот изглед и вкус на своите производи биде застапен низ сите негови 30 000 ресторани. Па така изгледот на плескавицата и на лепчето е ист и во Париз и во Скопје.Нормално, рестораните се трудат да воведат и нешто локално како што беше примерот со „шарската плескавица“ во Mc Donalds во Скопје. Бизнис податоците ги читате во CV-то а подолу се најинтересните факти поврзани со Mc Donalds рестораните:


НАКРАТКО ЗА ЛИДЕРИТЕ

Микеле Фереро

Микеле Фереро е сопственикот на една од најголемите фабрики за кондиторски производи Ferrero чиијшто годишен промет се мери во милијарди долари. Заштитните знаци на оваа фабрика се брендовите Ferrero Rocher, Nutella, Tic Tac и Kinder Egg... Неговиот подем кон врвот, почнал при крајот на Втората светска војна кога во Италија владеел голем недостаток на слатки. Во тоа време, слатки во Пиемонте можеле да се набават само од една продавница и тоа за специјални пригоди. Приказната ја започнал неговиот татко Пјетро кој бил одличен мајстор- слаткар, а неговиот прв производ била чоколадната крема со лешници наречена "Pasta Gianduja" која во 1963 година е наречена Nutella. А сегашната продажба е околу 189 000 тони годишно. Системот којшто успеал да го развие Пјетро, бил одличен квалитет за разумна цена. После добивањето на срцев удар, целиот бизнис отпаднал на тогаш 25- годишниот Микеле, чија цел била да му го направи на светот животот посладок и посреќен. Производите на фамилијарната компанија се појавиле надвор од Италија во 1956 кога фабриката го отворила своето претставништво во Германија. Децата го сакаат подарувањето на јајцата, за време на Велигден, и заради тоа јас сакам да им биде Велигден секој ден.! Ете како се појавило киндер јајцето на свет во 1972 година. Со почетокот на седумдесеттите, Микеле ја започнал својата Септември 2009

[20]

експанзија и надвор од Европа кога основал свое претставништво најпрво во САД, а за пробивањето на американскиот пазар, Микеле не ги одбрал своите веќе познати брендови туку она што го пласирал, а се покажало како вистински погодок се бомбончињата Тик-Так. Својата експанзија ја продолжил во Канада, во Австралија, Еквадор, Бразил, Јапонија и Порторико. Стилот и начинот на животот на Микеле Фереро е непознат за повеќето од Италијанците, а посебно за тоа што тој се држи на страна од блицовите, за разлика од останатите милијардери. Всушност, Микеле води банален дури и досаден живот, ако не се земе предвид страста кон работата. И до ден денешен 84- годишниот Микеле, со мала лажичка го испитува квалитетот на секоја создадена чоколадна смеса во неговата фабрика. На чело на компанијата е неговиот син Џовани кој живее во Монте Карло. Таткото и патронот на групата, од време на време, но сосема дискретно, пристигнива од Монте Карло за да се прошета низ супермаркетите за да види како му се продаваат производите. Неговиот последен пронајдок е Gran Soleil, ready-tofreeze dessert кој се чува на собна температура, се протресува се става во замрзнувач околу 2- 3 саати и потоа се добива супер ладен сладолед. Микеле е убеден дека овој продукт ќе биде попопуларен и од Нутелата.


HR РЕЧНИК

РЕСУРС ЧОВЕЧКИ РЕСУРС МЕНАЏМЕНТ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ HEADHUNTING HEADHUNTER MATCHMAKING ЧОВЕЧКИ РЕСУРС МЕНАЏМЕНТ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРС РЕСУРСИ HEADHUNTING HEADHUNTER MATCHMAKING РЕСУ РС ЧОВЕЧКИ РЕСУРС МЕНАЏМЕНТ НА ЧОВЕЧКИ HEADHUNTER MATCHMAKING РЕСУРСИ Повратна HEADHUNTING информација feed backЧОЧВЕЧКИ е еден од најважните облици на интерперсонална комуникација во организацијата. РЕСУРС МЕНАЏМЕНТ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРС Резултатите од сите студии кои ги поручуваат факторите на успешност на организацијата покажуваат HEADHUNTING HEADHUNTER MATCHMAKING РЕСУРСИ дека развиената култура на повратна информација во организацијата претставува еденод клучевите за нејзин успех. ЧОВЕЧКИ РЕСУРС МЕНАЏМЕНТ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРС Делотворноста на повратната информација е значајно поголема ако постапката редовно се повторува HEADHUNTING HEADHUNTER MATCHMAKING РЕСУРСИ и тоа со исти извор/и и давател одколку ако постапката е еднаш превземена или ако се ангажираат ЧОВЕЧКИ РЕСУРС МЕНАЏМЕНТ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРС различни набљудувачи односно даватели на повратна информација. РЕСУРСИ HEADHUNTING HEADHUNTER MATCHMAKING ЧОВЕЧКИ РЕСУРС МЕНАЏМЕНТ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРС РЕСУРСИ HEADHUNTING HEADHUNTER MATCHMAKING ЧОВЕЧКИ РЕСУРС МЕНАЏМЕНТ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРС РЕСУРСИ HEADHUNTING HEADHUNTER MATCHMAKING ЧОВЕЧКИ РЕСУРС МЕНАЏМЕНТ НА ЧОВЕЧКИ СУ РС РЕСУРСИ HEADHUNTING HEADHUNTER MATCHMAKING

По огласите на Вработување најмногу аплицираат економистите и продавачите а најмалку инженерите и информатичарите економис ти продавачи инженри (маш инс ки, електро, градежни) информатичари 11%

СТАТИСТИКА

36%

15%

38%

Септември 2009

[21]


ВРАБОТУВАЊЕ СОВЕТУВА

Како да си замининете од старото работно место?

Без разлика на причината за вашето заминување, ќе бидете сметани за предавник!

Имате пријатели коишто еднаш, а некои и повеќепати го смениле своето работно место, а причината била повисока плата, подобри услови, можност за напредување и слично. Вам никогаш не ви се случил таков момент да морате да си заминете, па затоа воопшто не сте се замарале со начинот на кој тоа го направиле вашите пријатели. Како им соопштиле на надредените, на колегите како го прифатиле тие тоа, во какви односи се денес со поранешните соработници....Ама тоа, токму сега, ви се случува вам. Најважно е да го најавите заминувањето еден месец порано, за да им оставите простор на претпоставените да побараат ваша замена. Понатаму: 1. Бидете искени: На претпоставениот и на колегите, кажете им ја точната причина за вашето заминување (во случајот повисока плата). Не заборавајте да се заблагодарите за соработката, да кажете неколку пофални зборови за менаџерот, за соработниците, за работната атмосфера, за искуството што сте го стекнале... 2. Нема потреба да се правдате Доколку

Септември 2009

[22]

започнете да се правдате заради вашето заминување, тогаш колегите или претпоставениот ќе се обидат да ви наметнат уште поголемо чувство на вина, за да на крајот дури и се двоумите дали ја донесовте вистинската одлука.Треба да знаете, дека колку и да е добра одлуката за вас, вие во секој случај ќе бидете сметани за предавнник. Тоа е сосема нормално. И не трудете се директорот од поранешната компанија да ви рече - браво! 3. Оставете простор за понатамошна соработка ! Доколку заминувате во компанија со која вашата, сега веќе поранешна компанија- може да соработува, слободно понудете се да воспоставите таков контакт... 4. Не драматизирајте многу со колегите Не морате да им кажувате колку ќе ви недостига бурекот на Лазе или кафето на Марија или дофрлувањата од соседната канцеларија на Петар, сè до последниот ден однесувајте се како да ќе останете цел живот таму. Така ќе си ја намалите напнатоста, а ќе можете и до крај да си ги завршите сите задачи. Разговорите со поранешните колеги, зачувајте ги за вашите средби. 5. Направете барем една недела пауза Добро би било, пред да заминете на новото работно место, да се одморите една недела.Купете си нова гардероба, излезете со новите колеги (ако веќе познавате некој од нив), ментално и физички подготвувајте се за новото работно место. Можете дури и да отидете со кола до таму, да видите каде можете да се паркирате, колку време ви е потребно до таму...


ÍÎÂÎ

Êîíçîðöèóìñêè ìàãèñòåðñêè ñòóäèè

ÌÅÍÀÌÅÍÒ È ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈ£À Âå ïîêàíóâàìå äà ñå çàïèøåòå íà

Êîíçîðöèóìñêèòå ìàãèñòåðñêè ñòóäèè

Çàïî÷íóâààò âî: îêòîìâðè 2009 ã.

Åêîíîìñêè ôàêóëòåò - Šóášàíà  ÌÅÍÀÌÅÍÒ ÇÀ ×ÎÂÅ×ÊÈ ÐÅÑÓÐÑÈ  ÔÈÍÀÍÑÈÑÊÈ ÌÅÍÀÌÅÍÒ  ÌÀÐÊÅÒÈÍà ÌÅÍÀÌÅÍÒ

- ïðàêòè÷íî íàñî÷åíè ñòóäèè - äâåãîäèøíè ñòóäèè - ïðåäàâàœà äâà ïàòè ìåñå÷íî (ïåòîê è ñàáîòà) - íà àíãëèñêè ¼àçèê - ëèòåðàòóðàòà å îáåçáåäåíà - âðâíè ïðîôåñîðè è åêñïåðòè - ãðóïà äî 30 ñòóäåíòè - âî Ñêîï¼å - ïî÷åòîê: îêòîìâðè 2009 Ïðîãðàìñêè âîäà÷ íà ñòóäèèòå:

ïðîô. ä-ð £àíåç Ïðàøíèêàð, ðåäîâåí ïðîôåñîð íà Åêîíîìñêè ôàêóëòåò - Šóášàíà Ñòóäèèòå ñå îäðæóâààò âî Ñêîï¼å Ñêîïñêè ñàåì (Êîíãðåñåí öåíòàð) Àïëèöèðàœå: Ñåïòåìâðè 2009

Èíôîðìàöèè: Ìåëèòà Ñåêóëîâñêà, (02) 3218 353 (070) 338 570 cisef@skopjefair.com.mk


Прочитајте нешто корисно ЛИТЕРАТУРА

Роберт Грин

48 ЗАКОНИ НА МОЌТА

Цена: 630,00 ден

Неморална, лукава, немилосрдна и поучна, книгата 48 Закони на моќта е остроумна дестилација на триилјадната историја на моќта, на мудроста на големите мислители како Макијавели, Сун-Цу, и Карл фон Клаузевиц и на вековното наследството на разни државници, воини, заводници и измамници.

Цена: 890,00 ден

@

Кен Бланчард и Спенсер Џонсон

МЕНАЏЕРОТ „ЕДНА МИНУТА“

Лидерите на Американската и на Јапонската индустрија направија оваа книга да биде задолжително четиво за сите нивни менаџери. Не смеете да си дозволите да ја пропуштите. „Ова е извонредна книга за менаџментот. Потребно е многу малку време за да се прочита нејзиниот моќен рецепт за остварување големи резултати - за многу малку време“. Роберт Хелер, Уредник, Management Today.

Џоан Магрета

ШТО Е МЕНАЏМЕНТ Ја отворив оваа мала скромна книга. И, како да изгреа сонце... ослободена од жаргонските стеги, книга за која треба да бидеме навистина благодарни. Lucy Kellaway, во Financial Times Прв чекор, како вовед за оние што не се занимаваат со менаџмент, особено за почетниците, но и подеднакво извонредна како заокружен, комплетен и детален „освежувачки курс“ за искусните директори. Peter F. Drucker „Оваа книга ќе им помогне на менаџерите во секоја организација, вклучувајќи го и непрофитабилниот и јавниот сектор, подобро да си ја вршат работата“. Michael Porter, Harvard Business School

Цена: 1400,00 ден


? ” #

За да не ме малтетирате со бизарни прашања, може ја да си кажам што имам, па ако сум добра, вработете ме , ако не ќе излезам од вашите животи .

Ми река дека сум најд обар,ама забите ми би ле расипни, па да дојдам кога ке си поправам.от и кога муштериите ќе доаѓал е на шалтер ќе се плаш еле.

± ¼ Ω Œ старо работно место една поубава

@/$]{!!?#( Ǿ ¶ µ <” &?! #

Ако не ви одговрам за тоа работно место одма да ми каж ете, неку да ме мафтате, не сум ти ја г ласачко тело!

Се беше добро на моето старо работно место и после одеднаш се залоши нешто... * Граматичките и ситаксичките грешки намерно не се корегирани

Септември 2009

[25]

ГАФОВИ

Ви пратив и ЦВ и препрека.


национална & сателитска телевизија

со

ки левс и с а оВ Жарк

Во понеделник на 14.09.2009 започнува новата сезона на Профит на Наша ТВ. Во првото издание зборуваме за лозарите. Како се откупува гозјето кај нас? Колкава е неговата цена? Каков е односот меѓу винариите и лозарите? Зошто годинава доцни откупот на гозје? Како е тоа организирано во другите држави? На овие и на многу други прашања одговараме во Профит. Гостин во нашето студио ќе биде престедателот на Федерацијата на Фармери на Македонија , Господин Ѓоко Данаилов. Емисијата и оваа сезона оди во редовните термини: понеделник, среда и петок со почеток во 18:40. Гледајте не. Како е да се отвори компанија кај нас? Со какви проблеми може да се соочи една млада фирма во првите неколку години од своето постоење и каква помош им нудат Бизнис Инкубаторите кај нас? Тоа се дел од прашањата на кои ќе одговориме во Профит, во среда , со почеток во 18:40. Во емсијата ќе се запознаеме и со работата на Бизнис Инкубатотор во Битола и со дел од компаниите кои работат во негов склоп. Информациите ќе ги добиеме директно од директорката на Центарот за развој на бизниси од Битола , Госпоѓа Розита Телевска Христовска. Гледајте Профит на Наша ТВ. Во петок во Профит зборуваме за пазарот со недвижности. Во емисијата одговараме на следниве прашања: Како економската криза се одрази на пазарот на недвижности во светски рамки а како кај нас. Ќе има ли намалување на цената? За време на одморите цените на становите се намалени за десет проценти, а есенва се очекува да се намалат за уште 25 проценти, велат од агенциите за недвижности. – дали е ова вистина ? Како ќе се одрази на цената одлуката на владата за намалување на ДДВ за изградба на станови од 18 на 5 отсто? Соговорник на оваа тема ќе ни биде госпоѓа Лилјана Ковачева , претседател на групација на агенции за недвижности. Гледајте не на Наша Тв , со почеток во 18.40.


Фирма: Аста Трејд Град: Скопје Објавен: 03.09.2009, Дневник

Фирма: Зираат Банка Град: Скопје Објавен: 03.09.2009, Дневник

Аста Трејд објавува оглас за вработување на следната работна позиција Карго брокер (2 позиции). Деталните информации за критериумите, бараните квалификации, потребните документи и адреса за аплицирање се наведени во Дневник од 03.09.2009 год.

Зираат Банка ад вработува едно лице во одделот за Информатичка технологија. Деталните информации за критериумите, бараните квалификации, потребните документи и адреса за аплицирање се наведени во Дневник од 03.09.2009 год

Фирма: Фиорд Технолоџис Град: Скопје Објавен: 03.09.2009, Дневник

Фирма: Факултетот за електротехника Град: Скопје Објавен: 03.09.2009, Дневник

Првиот приватен Европски Универзитет Република Македонија распишува конкурс за избор на наставник за група предмети од областа Информатика. Деталните информации за критериумите, бараните квалификации, потребните документи и адреса за аплицирање се наведени во Дневник од 03.09.2009 год.

Фирма: Поштенска Банка Град: Скопје Објавен: 04.09.2009, Дневник Поштенска Банка АД Скопје има потреба од вработување на двајца Референти (шалтерски работници) во Служба за платен промет. Деталните информации за критериумите, бараните квалификации, потребните документи и адреса за аплицирање се наведени во Дневник од 04.09.2009 год.

[27]

ОГЛАСНА ТАБЛА

Фирма: Првиот приватен Европски Универзитет Град: Скопје Објавен: 03.09.2009, Дневник

Факултетот за електротехника и информатички технологии при Универзитетот Св. Кирил и Методиј распишува конкурс за избор на Наставници по предметите од Компјутерска техника и информатика (2), Асистент по предметите од Автоматика и системско инженерство, Помлади асистенти по предметите од Компјутерска техника и информатика (2) и Автоматика и системско инженерство. Деталните информации за критериумите, бараните квалификации, потребните документи и адреса за аплицирање се наведени во Дневник од 03.09.2009год.

Септември 2009

Фиорд Технолоџис објавува оглас за вработување на Комерцијалист за Македонија. Деталните информации за критериумите, бараните квалификации, потребните документи и адреса за аплицирање се наведени во Дневник од 03.09.2009 год.


ОГЛАСНА ТАБЛА Септември 2009

Фирма: Уни Сервис Град: Штип Објавен: 04.09.2009, Дневник

Фирма: Компанијата Интеграл Град: Скопје Објавен: 04.09.2009, Дневник

Уни Сервис доо Штип има потреба од следните работни позиции: Референт во сметководство, Општ работник, Економ, Продавач, Шанкер, Келнер, Готвач, Помошен персонал во кујна и Раководител на ресторан. Деталните информации за критериумите, бараните квалификации, потребните документи и адреса за аплицирање се наведени во Дневник од 04.09.2009 год.

Компанијата Интеграл дооел Скопје има потреба од еден Стручен соработник. Деталните информации за критериумите, бараните квалификации, потребните документи и адреса за аплицирање се наведени во Дневник од 04.09.2009 год.

Фирма: ЗРафајловски Ревизија Град: Скопје Објавен: 04.09.2009, Дневник

Фирма: Стопанска Банка Град: Битола Објавен: 04.09.2009, Дневник

Рафајловски Ревизија објавува оглас за прием на 2 Овластени Ревизори. Деталните информации за критериумите, бараните квалификации, потребните документи и адреса за аплицирање се наведени во Дневник од 04.09.2009 год.

Стопанска Банка ад Битола за своите потреби во Струмица објавува оглас за вработување на Шеф на експозитура и Двајца извршители. Деталните информации за критериумите, бараните квалификации, потребните документи и адреса за аплицирање се наведени во Дневник од 04.09.2009 год.

Фирма: Набљудувачката мисија на ОБСЕ Град: Скопје Објавен: 04.09.2009, Дневник Набљудувачката мисија на ОБСЕ во Скопје го објавува следното работно место Национален офицер за владеење на правото. Деталните информации за критериумите, бараните квалификации, потребните документи и адреса за аплицирање се наведени во Дневник од 04.09.2009 год.

Фирма: ЈП Градски паркинг Град: Скопје Објавен: 04.09.2009, Вечер

[28]

ЈП Градски паркинг - Скопје објавува оглас за вработување на Шеф на смена на сектор пајак. Деталните информации за критериумите, бараните квалификации, потребните документи и адреса за аплицирање се наведени во Дневник од 04.09.2009 год.


Фирма: Сакири Бау Град: Гостивар Објавен: 07.09.2009, Дневник

Медиа Хоусе нуди можност на млади, креативни и амбициозни кандидати со и без работно искуство, да стекнат знаење и искуство од областа на рекламирањето и пазарните комуникации. Заинтересираните кандидати можат да достават биографија на info@mediahouse.com. mk

Фирмата Сакири Бау од Гостивар бара: Инжињер со познавање на француски јазик; Економист со познавање на француски јазик; Филолог отсек француски јазик. Со или без работно искуство за работа во Франција. Тел.: 042 218 620

Фирма: ЗЕГИН Град: Скопје Објавен: 09.09.2009, Дневник

Фирма: Канцеларијата на УНДП Град: Скопје Објавен: 09.09.2009, Дневник

ЗЕГИН ДОО Скопје објавува оглас за потреба од Дипломирани Правници (2). Адреса за аплицирање ЗЕГИН ДОО Скопје, ул.Народен фронт, 5/3-1.

Канцеларијата на УНДП Скопје објавува оглас за потреба од Проект Менаџер. Деталите за аплицирање се наведени на www.undp.org.mk Огласот е објавен во Дневник на 09.09.2009 и трае до 23.09.2009год.

Фирма: Хабитат Македонија Град: Скопје Објавен: 09.09.2009, Вест

Фирма: АСТА ТРЕЈД Град: Скопје Објавен: 09.09.2009, Дневник

Хабитат Македонија објавува оглас за вработување на раководител на градилиште во Велес. Адреса за аплицирање habitat@habitat.org.mk Огласот е објавен во Вест на 09.09.2009 и трае до 16.09.2009год.

АСТА ТРЕЈД огласува потреба од КАРГО БРОКЕР (2 позиции). Адреса за аплицирање job@astaadria.com Огласот е објавен во Дневник на 09.09.2009год. и трае до 16.09.2009год.

Септември 2009

[29]

ОГЛАСНА ТАБЛА

Фирма: Медиа Хоусе Град: Скопје Објавен: 07.09.2009, Дневник


ОГЛАСНА ТАБЛА

Фирма: Универзитетот „Гоце Делчев Град: Штип Објавен: 09.09.2009, Дневник

Фирма: Мy market Град: Скопје Објавен: 09.09.2009, Дневник

Универзитетот „Гоце Делчев Штип рспишува конкурс за избор на административен персонал на Универзитетот и Хигиеничар (1 извршител во Радовиш).Огласот е објавен во Дневник на 09.09.2009 и трае 5 дена. Документите да се достават до Ректорската управа на Универзитетот „Гоце Делчев“, ул.„Крсте Мисирков“ бб Штип. Информации на теч 032 550 018

Мy market објавува конкурс за следниве работни места: Продавачи за продажба во супермаркет во Струмица; Магационер; Месар-касап/транжер; Пекар и Раководител на смена. Адреса за аплицирање makinvest@mt.net. mk Огласот е објавен во Дневник на 09.09.2009год. и трае 7 дена.

Фирма: НЛБ Нов пензиски фонд Град: Скопје Објавен: 09.09.2009, Дневник

Фирма: ПРЕСТИЖ ДЕЛУКС Град: Скопје Објавен: 09.09.2009, Вечер

НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје објавува оглас за вработување на Комерцијалист за продажба. Адреса за аплицирање: ontact@npf.com.mk или на адреса ул.Водљанска бр.1, 1000 Скопје. Огласот е објавен во Дневник на 09.09.2009 и трае до 25.09.2009год.

ПРЕСТИЖ ДЕЛУКС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје распишува оглас за работно место Работници за обезбедување на имоти и лица (2 извршители). Адреса за аплицирање ПРЕСТИЖ ДЕЛУКС, бул.„Св. Климент Охридски“ бр.68, 1000 Скопје.

Фирма: FIBULA AIR TRAVEL Град: Скопје Објавен: 10.09.2009, Дневник

Фирма: ЈП за комунални дејности и уредување на градежно земјиште Лозово Град: Гостивар Објавен: 10.09.2009, Вечер

FIBULA AIR TRAVEL објавува оглас за работно ангажирање на двајца шалтерски работници. Заинтересираните кандидати потребно е да аплицираат свое CV директно во агенцијата. Огласот е објавен во Дневник на 10.09.2009год.

Септември 2009

[30]

ЈП за комунални дејности и уредување на градежно земјиште Лозово, објавува оглас за потреба од работник, Возач на трактор. Пријавите да се достават до ЈКП Лозово. Огласот е објавен во Вечер на 10.09.2009год.


! ВНИМАНИЕ ! ВРАБОТУВАЊЕ зголемете ги ВАШИТЕ шанси

• Професионално посредување при вработување • Подготовка на огласи за вработување • Советување во областа на човекови ресурси • Годишна перформанса и мотивација на вработени • Планирање на човекови ресурси • Професионална селекција на кадри • Анализа и опис на работни места • Тестирање и интервјуирање • Реинженеринг на човекови ресурси • Headhunting • Анализа на пазарот на труд • Регрутација

ВРАБОУВАЊЕ ЕДУКАЦИЈА Васил Ѓоргов 24/1-5 1000 Скопје, Република Македонија тел +389 (0) 2 3 213 065 +389 (0)2 3 230 091 edukacija@vrabotuvanje.com.mk http://www.vrabotuvanje.com.mk

ВРАБОТУВАЊЕ.КОМ Лиценцирана Агенција за посредување при вработување тел/факс: + 389 (0)2 3 296 446; +389 (0)2 3 230 091 vrabotuvanje@vrabotuvanje.com.mk http://www.vrabotuvanje.com.mk

ВРАБОТУВАЊЕ ЛИЗИНГ Лиценцирана Агенција за привремено вработување тел +389 (0) 2 3 213 065 +389 (0)2 3 230 091 silvanal@vrabotuvanje.com.mk [31] http://www.vrabotuvanje.com.mk Септември 2009

WWW.VRABOTUVANJE.COM


ОГЛАСНА ТАБЛА

во соработка со ПРЕТСТАВНИШТВО на интернационална компанија во Скопје објавува

ОГЛАС за позиција

РЕГИОНАЛЕН МЕНАЏЕР Потребни квалификации:  Стекнато образование ВСС / ССС  Одлично знаење на англискиот јазик, пишана и усмена комуникација  Работно познавање на компјутери  Аналитички и планирачки способности

Работни задачи и активности:  Координирање на регионални програми  Изготвување на стратегии за зголемување на дистрибуција и продажба  Планирање и контрола на продажбата  Надгледување на пазарот на конкуретните производи  Обезбедување на свежи производи во секоја област од продажбата  Координирање и контрола на активностите на доверените вработени Доколку сакате да станете дел од компанија, во која приоритет се стручна тимска работа, професионална комуникација и ориентираност кон клиентите, сте енергични, лојални, одговорни, со желба и спремни за работа под притисок и се стремите кон успех и остварување на резултати, Ве покануваме да аплицирате. Вашата Професионална Биографија и Насловно Писмо доставете ги на е-маил: slavicat@vrabotuvanje.com.mk, со назнака на апликацијата “за оглас за Регионален менаџер”. Апликациите може да ги испраќате најдоцна до 14.09.2009. Кандидатите кои ќе влезат во потесен круг, ќе бидат контактирани.

ВРАБОТУВАЊЕ.КОМ

првата фирма во Република Македонија за вршење на правни услуги , фирма етаблирана во меѓународната мрежа на најдобри правни фирми во светот во соработка со

објавува

ОГЛАС за работно ангажирање на

ПРАВНИ КОНСУЛТАНТИ (2 ПОЗИЦИИ)

Потребни квалификации:  ВСС – правен факултет  Положен правосуден испит  Одлично познавање на англискиот јазик  Одлично познавање на работа со компјутер (MS Office)  Работно искуство на иста позиција, минимум 3 година  Искуство во работа на проекти (вон судски постапки)

Очекувани способности, персонални карактеристики:  Ориентираност кон клиенти  Организирана и мотивирана личност  Високи етички норми  Динамични, иницијативни и насочени кон резултати  Иницијатива за професионална надградба и усовршување  Тимски работници Доколку сакате да станете дел од стручно оспособениот тим на правници , тим од надворешни консултанти и адвокати, специјализирани во различни области од правото, Вашата Професионална Биографија доставете ја на e-mail: anetad@vrabotuvanje.com.mk со назнака на апликацијата “за оглас за правен консултант”. Оние кои ќе влезат во потесен круг, ќе бидат контактирани.

ВРАБОТУВАЊЕ.КОМ

Септември 2009

[32]


ЦЕНТАР ЗА ЗАШТЕДА НА ЕНЕРГИЈА И ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ врз основа на плановите за развој и зголемување на капацитетите, во соработка со

објавува

ОГЛАС за следните работни места 1. Административна асистентка (1 позиција)

Потребни квалификации:  ВСС/ССС  Активно познавање на англиски јазик  Работно знаење на компјутери  Работно искуство на иста или слична позиција минимум 2 години

2. Монтажери за инсталација за климатизација (4 позиции)

Потребни квалификации:  ССС  Работно искуство на иста или слична позиција минимум 3 години  Возачка дозвола Б-кат.

За потребите на свој клиент, компанија со дејност производство и продажба на прехранбени производи во Македонија, објавува

ОГЛАС

3. Машински инженер – термотехника, со лиценца (1 позиција)

Потребни квалификации:

за работна позиција

 ВСС – машински факултет  Активно познавање на англиски јазик  Работно знаење на компјутери  Работно искуство на иста или слична позиција минимум 3 години  Возачка дозвола Б-кат.

МЕНАЏЕР НА БИЗНИС ЕДИНИЦА СЛАДОЛЕД Потребни квалификации:  ВСС  Одлично познавање на англиски јазик, пишан и говорен  Работно знаење на компјутери  Работно искуство на иста или слична позиција 3-5 години

4. Комерцијалист (2 позиции)

Потребни квалификации:  ВСС/ССС  Активно познавање на англиски јазик  Работно знаење на компјутери  Работно искуство на иста или слична позиција минимум 3 години  Розачка дозвола Б-кат.

Доколку сте:

Доколку сте:

 Организирана и мотивирана личност  Комуникативна личност со способност за тимска и самостојна работа  Иницијативни и исполнителни  Одговорни  Вработување на неопределно време  Тимска работа  Современи работни процеси Ако се препознавате во горенаведеното и имате желба да аплицирате, пратете Ваша Професионална Биографија и Насловно Писмо на следнава адреса: slavicat@vrabotuvanje.com.mk, со назнака на апликацијата „ за оглас за работна позиција“. Огласот трае 10 дена од објавувањето. Оние кандидати кои ќе влезат во потесна селекција, ќе бидат контактирани.

ВРАБОТУВАЊЕ.КОМ ™

Нашата компанија Ви нуди:  Вработување на неопределно време  Можност за професионален развој  Современи работни процеси Доколку сте заинтересирани и одговарате на наведените критериуми, Ве покануваме да аплицирате. Вашата Професионална Биографија и Насловно Писмо доставете ги на е-маил: slavicat@vrabotuvanje.com.mk, со назнака на апликацијата “за оглас за Менаџер на бизнис единица сладолед”. Апликациите може да ги испраќате најдоцна до 21.09.2009. Кандидатите кои ќе влезат во потесен круг, ќе бидат контактирани.

ВРАБОТУВАЊЕ.КОМ [33] Септември 2009

Нашата компанија Ви нуди:

ОГЛАСНА ТАБЛА

 Организирана и мотивирана личност  Со планирачки и аналитички способности  Комуникативна личност со способност за тимска и самостојна работа  Иницијативни и исполнителни


ОГЛАСНА ТАБЛА

во соработка со

објавува

ОГЛАС за пополнување на следната работна позиција:

ЛИЧНА АСИСТЕНТКА

Потребни квалификации:  ВСС / ССС  Работно познавање на MS OFFICE  Одлично познавање на англиски јазик  Одлични организациски и комуникациски способности

Профил на личност:  Лојална, трпелива и одговорна личност  Подготвеност за работа под притисок и со куси рокови  Личност со позитивен ментален став  Тимски играч Доколку сакате да станете дел од нашата компанија, во која приоритет се професионална комуникација и ориентираност кон цели и сте енергични, доверливи, со желба за работа, амбициозни, и се стремите кон успех и напредок во работењето, Ве покануваме да аплицирате. Вашата Професионална Биографија доставете ja на е-маил: slavicat@vrabotuvanje.com.mk, со назнака „за Лична асистентка“. Огласот трае 7 дена од објавувањето. Оние кои ќе влезат во потесен круг, ќе бидат контактирани.

ВРАБОТУВАЊЕ.КОМ

Септември 2009

[34]


Септември 2009

[35]

ОГЛАСНА ТАБЛА


ОГЛАСНА ТАБЛА Септември 2009

[36]


Do you want to work in International Fortune 500 Company? Are you enough challenging to work and willing to work for IT company – distinguishable positioned brand, with widespread prospect abroad Macedonia?

In cooperation with For all interested candidates, announces the hereinafter positions: 1. IBM Senior Windows System Administrator 2. IBM Senior UNIX System Administrator 3. IBM Database Administrator Oracle, DB2 4. IBM MSSQL Administrator 5. IBM Storage Administrator 6. IBM Lotus Domino/Lotus Notes Administrator 7. IBM zSeries Specialist 8. IBM SAP BASIS Support Specialist If You want to become a part of a company with specialized and team work, professional communication, client oriented and goal attainment, if You are energetic, reliable, loyal, and responsible, with appetence and eagerness to work under pressure, ambitious and initiative, aspiring towards success and progress in the work, we kindly invite You to apply.

ОГЛАСНА ТАБЛА

Send your professional Curriculum Vitae (CV) and Cover Letter (CL) in English to katerinam@vrabotuvanje.com.mk, remitting your job position in the subject line. Only completed applications will be considered. Only short listed candidates will be notified.

Our client knows how to accomplish high-ranking goals, and give you a chance to try reaching them.

Септември 2009

[37]


Септември 2009

[38]


ВАШАТАУСПЕШНА УСПЕШНА УСПЕШНА КАРИЕРАЕНАШАЗАДАЧА ЗАДАЧА ЗАДАЧА 

КАКОДАСЕОДНЕСУВАТЕНАИНТЕРВЈУ? (dresscode,најчестопоставувани прашањаинајдобриодговори,видео презентација)

КАКОДАНАПИШЕТЕОДЛИЧНО МОТИВАЦИСКОПИСМО? (10советизауспешно мотивацискописмо,примери)   Какоданапишетепривлечна биографија? (штотреба,аштонетребасодржи вашетоCV,примери) 

ЦЕЛИОТПАКЕТОБУКИЌЕБИДЕ ВАШЗАСАМО1100,00ДЕНАРИ

ПРИЈАВУВАЊЕДО09Мај2009на

edukacija@vrabotuvanje.com.mkи Тел:02/3230091или02/3213065 Контакт:ВикторГерасимовски Септември 2009

[39]


www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk Септември 2009 [40] www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk www.vrabotuvanje.com.mk

v.News 26  

Vrabotuvanje NEWS Broj 26

v.News 26  

Vrabotuvanje NEWS Broj 26

Advertisement