Page 1

PERSPEKTIV Februar 2017 | Skt. Johannes Sogn

TRYGHED

RELIGION, POLITIK OG

SAMFUND

DET BEDSTE FOR

MIT BARN


Men i kirken bliver vi ikke slået tilbage til start i forsøget på at skabe os en mening.

SLÅET TILBAGE TIL START

For nogle måneder siden udkom det af nørder længe ventede computerspil ’No Man’s Sky’, som lader spilleren tage på opdagelsesrejse i det uendelige univers. Det viste sig også, at man i ly af sin skærm havde mulighed for at rejse til universets centrum og måske finde ud af, hvad meningen bag alting er.

Af Sophie-Lønne Reil Hundebøll, Stud.teol.

For dem der havde forventet at finde meningen med alting, må ’No Man’s Sky’ have været en skuffelse. For efter at spilleren havde brugt dage- og ugevis på at nå ind til universets centrum og endelig – endelig! – var nået frem... startede spillet nemlig forfra, og mennesket var atter sat tilbage som en lillebitte, ubetydelig brik på en tilfældig planet. Skuffelsen rammer måske ekstra hårdt, fordi vi allerede så ofte i livet bliver slået tilbage til start, når vi forsøger at finde eller skabe os en mening med det hele. Når vi har det godt, og alting synes at køre på skinner, kan vi pludselig snuble, og den mening, vi netop syntes at have fået greb om, glider ud af hænderne på os. Eller omvendt, at vi har svært ved overhovedet at komme fra start: Når det ikke kører for os, men vi synes, vi burde have det godt, når vi nu allerede har taget arbejdspladsens stressreducerende kursus og læst bladet med en guide til et liv i balance. Så kan det være rart at drage ind i en anden verden, hvor man selv kan få lov at skrive historien og være den, der befinder sig i universets centrum. På sin vis kan det at gå i kirke sammenlignes med at spille ’No Man’s Sky’: Vi finder ud af, hvor små vi er i den store sammenhæng - vi finder ud af, at vi ikke er universets centrum. Men i kirken bliver vi ikke slået tilbage til start i forsøget på at skabe os en mening. Vi får at vide, at vi end ikke behøver at spille. Det er ikke vores opgave at stille os i universets centrum eller at skrive vores egen historie om, hvordan det hele kører på skinner. Vi ér allerede del af en historie, og i den historie er vi elsket betingelsesløst.

2 • www.sktjohannes.dk


INDHOLD

Religion, politik og samfund · side 4

Et andet sted · side 6

Det bedste for mit barn · side 13

TRYGHED · side 14

Religion og tro på rådhuset · side 15

NYT MENIGHEDSRÅD

”Vi er blevet en god blanding af nye og erfarne i menighedsrådet, og det giver en god dynamik. Der ligger mange store opgaver foran os, og vi glæder os til at tage fat. Vores ønske er, at Skt. Johannes Kirke er en rummelig kirke med relevante og spændende tilbud til alle, og som på en vedkommende måde formidler det kristne budskab.” Lone Weiling, formand Medlemmer • Leif Jensen - kirkeværge • Lone Weiling - formand • Peter Lautrup - kasserer • Kate Hornbæk - kontaktperson • Jan Morell • Birte MacIntyre • Jane Holm • Anders Sinding • Eivor Himmelstrup • Villy Schmith • Jette Riis • Jette Petersen - næstformand • Bodil Ejskjær Suppleanter • Marianne Arnold Hessel • Merete H. Sørensen • Grethe Stensgaard Madsen Foto: menighedsrådsmøde december 2016 Liste efter prioriteret opstilling.

Det nye menighedsråd tiltrådte og kunne konstituere sig den 18. november 2016. Menighedsrådet er valgt på baggrund af opstillingslisten ved informations- og opstillingsmødet den 13. september, da der ikke kom yderligere lister. Menighedsrådet er valgt for en fireårig periode.

www.sktjohannes.dk • 3


HØJSKOLEDAGE Foredrag, spisning og fællesskab

Katharina Luther - Martin Luthers hustru og verdens første præstekone

Ved sognepræst Henrik Oest Mandag d. 30. januar kl. 16.30 Martin Luther giftede sig med en bortløben nonne. Måske var det den største revolution inden for kirken i forbindelse med reformationen. Hør denne særlige kærlighedshistorie, om Katherina Luthers liv og hvad hendes ægteskab kom til at betyde.

Fortællingen om De Vestindiske Øer Ved kirkehistoriker Carsten Bach-Nielsen Mandag d. 24. april kl. 16.30 Hør om slavesamfundet på De Vestindiske Øer, der var på danske hænder i over 200 år, om slavefrigørelsen og om kirkens betydning på øerne. Hvordan kunne kirkerne tillade slaveriet, og hvad gjorde de for at bringe det til en slutning?

Det koster 30 kr. at deltage inkl. spisning og kaffe.

Temaaftner:

RELIGION, PO I en dansk sammenhæng er troen noget personligt, som ofte forbliver uudtalt. Faktisk bliver vi noget forlegne ved en meget udtryksfuld religiøsitet, og politisk opleves en stadig mistænkeliggørelse af religion. Kommer man alligevel med et pip om tro, kører snakken dog om alt fra alternativ behandling, til universets opståen, Jesus og den dybere mening med livet. For religion fylder og popper op i de personlige kriser såvel som på de geopolitiske scener. Det sætter vi fokus på med forårets temaaftner om religion, politik og samfund.

4 • Læs mere på www.sktjohannes.dk


Foto: Steen Raaschou

OLITIK OG SAMFUND Skal tro og politik holdes adskilt? Hvordan gør man det, hvis troen nu har været med til at danne et menneskes vigtigste holdninger? Bente Hansen sætter spørgsmålstegn ved det daglige politiske arbejde og stiller skarpt på kristendom og socialisme, som historisk ikke har stået på god fod med hinanden. Bente Hansen er kendt som politisk aktiv forfatter og debattør. Færre ved, at hun har siddet i menighedsrådet i Københavns Domkirke i en årrække, og næsten alle hendes bøger kredser om forholdet mellem kristendom, ateisme og socialisme. Med udgangspunkt i den aktuelle situation i Syrien og hendes og fotograf Tine Hardens bog ’Med slør - og uden’ stiller Lone Kühlmann skarpt på Syrien og de for os ubegribelige muslimske reaktioner rundt om i verden. Lone Kühlmann giver en balanceret, humoristisk, uhysterisk indføring i en for os næsten ubegribelig verden og et land, som ønsker at finde sin plads i den moderne verden, men som samtidig kæmper med et sammenrod af tradition, uvidenhed og fordomme. Lone Kühlmann er journalist, forfatter og debattør og har i 17 år været ansat i DR som reporter og udenrigsmedarbejder på TV-avisen.  Red. Bjarke Nygaard Løvind

Socialisme, tro og kristendom

Bente Hansen Torsdag d. 16. marts kl. 19.00 i Johannesgården Entré 30 kr.

Med slør - og uden Lone Kühlmann

Tirsdag d. 16. maj kl. 19.00 i Johannesgården Entré 30 kr.

Læs mere på www.sktjohannes.dk • 5


ET ANDET STED ”Du skal bare være dig selv,” siger vi gerne til hinanden. Men det er en falsk floskel. For ingen kan ”bare være sig selv”. Vi er kun nogen i kraft af forholdet til nogen andre eller noget andet, en omverden vi kan spejle os i.

I kirken taler vi om en anden end os selv, Gud, og vi hører en anden historie end den, vi selv fortæller. Dels for at kunne være os selv i samvær med en anden, og dels for at kunne få et andet perspektiv på vores eget liv i lyset af den anden historie. I kristendommen siger man, at forholdet til den anden, Gud, altid består, ligesom himlen altid er over os, uanset om vi vil vide af det eller ej. Kirken er et andet rum end andre store rum, fysisk og mentalt. Her råder et andet forhold end de forhold, vi ellers orienterer os ud fra, og en anden historie. Når vi inddrages i rummet og historien, erfarer vi det som en fred til at kunne være til stede uden at lade 1000 tanker og bebrejdelser køre rundt i hovedet. For forholdet til en anden, Gud, kan give fred, og det andet perspektiv skabe et andet fokus. Derfor kan det, når man går ud af kirken, fornemmes, som om man har været i bad, for eksempel efter en gudstjeneste. I kirken kalder vi det ”Guds fred”. Skt. Johannes Kirke er åben dagligt kl. 9-18. Man kan træde ind og se på den anden historie, afbildet i kirkens

KONCERTER

Christian IV’s Vokalensemble består af otte professionelle sangere og dirigent Ruben Munk, organist ved Gentofte Kirke. Programmet vil indeholde musik af to nulevende komponister, Mikkel Andreassen, hvis værk er komponeret specielt til reformationsåret, og Jonas Hunts Missa Brevis, samt værker af komponister fra reformationstiden Hans Leo Hassler og Michael Praetorius. Entré 50 kr. Poul S. Jacobsen, organist og kantor ved Vor Frue Kirke i Aarhus, præsenterer orgelværker af komponister fra det 20. og 21. århundrede: Anton Heiller, den store østrigske organist, komponist og indflydelsesrige pædagog, Paul Hindemith, den betydningsfulde, banebrydende neoklassicist fra det 20. århundrede, og de nulevende norske komponister Jon Laukvik og Kjell Habbestad. All You Need is Love benytter konceptet beatsalmer. En konstellation af bibeltekster og udvalgte sange fra beat-perioden (fra 1960'erne og 70’erne). Sangene er ar-

6 • www.sktjohannes.dk

vinduer. Man kan sætte sig, og man kan tænde et lys i kirkens lysglobe for at få lys på sig selv eller andre. Man kan bede og træde ind i forholdet til en anden. Bøn til Gud er aldrig forgæves, man får altid noget igen, selvom det ikke bliver dét, man gik efter. Rummet er fyldt af en anden og noget andet. I Skt. Johannes Kirke gør vi meget ud af stilhed og eftertanke, også ved fyraftenssang og meditationsgudstjenester.  Bent Arendt, Sognepræst

FYRAFTENSSANG En onsdag om måneden kl. 17-17.30 holdes en stille gudstjeneste med plads til eftertanke – en god tilbagetrækning i en måske fortravlet hverdag. Der er fyraftenssang onsdag d. 8. februar, 15. marts og 5. april.

rangeret for kirkeorgel, klaver og sang. De medvirkende er skuespiller Tina Kruse Andersen, oplæser, Simon Mott Madsen, sangsolist, Bjørn Krog Thesbjerg, klaver og Tore Bjørn Larsen, kirkeorgel. Entré: 50 kr. 4. maj-koncerten bliver med et musikalsk makkerpar, der om nogen får dig til at mærke hjertet banke på ny. Det bliver en smuk og intim duokoncert med Alberte Winding og Andreas Fuglbæk, der med en sjælden varme og genkendelig erfaring fra livet rammer en poetisk nerve. Entré 50 kr. En af hovedtankerne for Vokalensemblet GAIA er at skabe et forum for opførelse af vokalmusik, der - ufortjent - sjældent høres i Danmark. Ensemblet består af erfarne sangere, og repertoiret spænder fra, ny eksperimenterende kormusik til ældre værker. GAIA ledes af korets medstifter og faste dirigent gennem alle årene, Søren Kinch Hansen. Entré 50 kr.


MEDITATION OVER KRISTNE TEMAER Meditationsgudstjenester over temaer fra den kristne tro, så den enkelte kan bevidstgøres og styrkes i sin egen tro. Meditationsgudstjenesterne forestås af sognepræst Bent Arendt. Der er meditationsgudstjeneste kl. 17.00 Søndag d. 29. januar: ”Hvad ligger der i at være skabt” Søndag d. 5. marts: ”Den kristne synd og frelse”.

EVENSONG Søndag d. 19. marts kl. 17.00. Anglikansk inspireret aftensang med kirkens kor og organist Gwyn Hodgson, som blandt andet indgår med Magnificat og Nunc dimittis i F-dur af James Nares og ”O thou the central orb” af Charles Wood.

Den berømte franciskanermunk broder Thomas Calleja fra Malta kommer til Aarhus i april og afslutter med et besøg i Skt. Johannes Kirke. Lørdag d. 29. april kl. 14.00 holder han en workshop, hvor han vil komme ind på, hvad der ligger i den kristne forståelse af velsignelse, som ikke mindst udtrykkes med ordene: ”Gud velsigne dig”. Søndag d. 30. april kl. 10.30 medvirker Thomas Calleja ved gudstjenesten. Han taler engelsk, som vil blive oversat. Thomas Calleja er en person med stor udstråling, eftertanke og dybsindighed, som altid tilfører noget nyt, hvor han kommer.

Poul S. Jacobsen

Orgelkoncert onsdag d. 22. februar kl. 19.30 Fri entré

All You Need is Love Beatsalmer søndag d. 23. april kl. 16.00 Entré 50 kr.

Foto: Jette Haugaard Nielsen

FR. THOMAS CALLEJA I SKT. JOHANNES KIRKE

Alberte Winding og Andreas Fuglbæk torsdag d. 4 maj 19.30 Entré 50 kr.

Christian IV’s Vokalensemble

onsdag d. 8. marts kl. 19.30 Entré 50 kr.

Vokalensemblet GAIA · søndag d. 11. juni kl. 16.00 · Entré 50 kr. Se flere koncerter på www.sktjohannes.dk • 7


KALENDER FEBRUAR

7. kl. 17.00 Gudstjeneste og spaghetti 8. kl. 17.00 Fyraftenssang 11. kl. 14.00 Lørdagscafé 22. kl. 19.30 Koncert: Organist Poul S. Jacobsen  22. kl. 15.00  Generalforsamling i Menighedsplejen 28. kl. 17.00 Filmcafé: Virgin Mountain

MARTS

5. kl. 17.00 Meditationsgudstjeneste 7. kl. 17.00 Gudstjeneste og spaghetti 8. kl. 19.30 Koncert: Christian IVs vokalensemble 11. kl. 14.00 Lørdagscafé 12. Sogneindsamling: Folkekirkens Nødhjælp 12. kl. 16.00 Koncert: FDF-BrassBand 15. kl. 17.00 Fyraftenssang 16. kl. 19.00 Temaaften: Bente Hansen 19. kl. 17.00 Evensong 28. kl. 17.00 Filmcafé: Mustang 29. kl. 19.00 Foredrag: Lola Jensen

APRIL

4. kl. 17.00 Gudstjeneste og Spaghetti 5. kl. 17.00 Fyraftenssang 8. kl. 14.00 Lørdagscafé 23. kl. 16.00 Koncert: ”All You Need Is Love” 24. kl. 16.30 Højskoledag: Carsten Bach-Nielsen 29. kl. 14.00 W  orkshop: Fr. Calleja 30. kl. 16.00 Kirkekaffe jubilæum

MAJ 2. kl. 17.00 Gudstjeneste og spaghetti 4. kl. 19.30 Koncert: Alberte Winding 13. kl. 14.00 Lørdagscafé 16. kl. 19.00 Temaaften: Lone Kühlmann 18. kl. 19.30 Koncert: Trøjborgkoret

JUNI

6. kl. 17.00 Gudstjeneste og spaghetti 7. Sommerudflugt - se folder 10. kl. 14.00 Lørdagscafé 11. kl. 16.00 Koncert: Gaia Ensemblet

GUDSTJENESTER

Højmesse hver søndag kl. 10.30 Højmessen er kirkens almindelige gudstjeneste. Den indeholder nogle faste elementer, som sammen med prædikenen, musikken og kirkerummet er med til at skabe en smuk og genkendelig ramme for fællesskab og eftertanke. Valentingudstjeneste d. 19. februar kl. 17.00 Sammen med gospelkoret Joyful Voices hylder vi kærligheden, om det er til kæresten, til naboen eller til livet.

Fastelavnsgudstjeneste d. 26. februar kl. 10.30 Børne- og familiegudstjeneste med efterfølgende tøndeslagning i Johannesgården. Kom gerne udklædt. Påskens gudstjenester • Palmesøndag d. 9. april kl. 10.30 • Skærtorsdag d. 13. april kl. 17.00: En gudstjeneste med læsninger og salmer, hvor vi spiser sammen. • Langfredag d. 14. april kl. 10.30, Påskedag d. 16. april 10.30 og 2. Påskedag d. 17. april kl. 10.30 Konfirmationer • St. Bededag d. 12. maj kl. 9.30 og kl. 11.30 • Søndag d. 14. maj kl. 10.30 Kristi himmelfart d. 15. maj kl. 14.00 Skovgudstjeneste. Tumlepladsen/Ferdinansplads i Risskov. Medbring gerne tæppe og kaffe. Der er ingen gudstjeneste kl. 10.30. Pinse Pinsedag d. 4. juni kl. 10.30 og 2. Pinsedag d. 5. juni kl. 10.30. Gudstjeneste og spaghetti En kort gudstjeneste i børnehøjde med drama, dukker, børnesange og meget mere. Den første tirsdag i måneden kl. 17.00. Efterfølgende er der spaghetti og kødsovs i Johannesgården til 15 kr. pr. familie. Dåbsgudstjenester lørdage Foruden søndagsgudstjenester er der dåb den 11. februar, den 18. marts, den 22. april og den 27. maj kl. 10.30. Er der ikke dåb, udgår gudstjenesten disse dage. Aftale om dåb rettes til kirkekontoret. Find alle arrangementer og omtale på www.sktjohannes.dk Du kan også tilmelde dig nyt på SMS eller mail.

JULI

Kirkestafetten sommeren 2017. En ny kirke i midtbyen byder velkommen hver tirsdag kl. 19.30 hen over sommeren.

GUDSTJENESTE 8 • www.sktjohannes.dk

FASTELAVN


Foto: Kate Hornbæk

R MUSIKALSK LEGESTUE

hver torsdag kl. 10.30-12.15 i Johannesgården

hver torsdag kl. 14.00-16.00 i Johannesgården Åbent Hus er hygge, det er fællesskab og meget mere. Vi vender stort og småt, der er foredrag, musik, sang og lidt godt at spise. Find programmet i Johannesgården eller på kirkens hjemmeside. Velkommen til.

Foto: Bjarke Nygaard Løvind

Hygge, sjove lege og masser af sang - børnene elsker Musikalsk Legestue. Det er for børn fra 3mdr. sammen med en voksen. Større søskende må gerne være med.

ÅBENT HUS

PÅSKE

KONFIRMATION

KRISTI HIMMELFART

GUDSTJENESTE OG SPAGHETTI www.sktjohannes.dk • 9


OM

T E N SOG

Din kirke på Trøjborg I Skt. Johannes Kirke arbejder vi konstant på at være en nutidig kirke for alle i sognet. Det er vores vision at få kristendommens store ord ned på jorden gennem nutidig forkyndelse. Vi vil inddrage alle, der vil komme i kirken, i et fællesskab på tværs af aldersgrupper og sociale lag. Skt. Johannes Kirke: Peter Sabroes Gade 20, 8000 Aarhus C (kirken er åben hver dag fra kl. 9-18, medmindre den er optaget af andre aktiviteter)

• Har I fået barn, skal I giftes eller har I mistet én i familien, kan I kontakte kirkekontoret for dåb, bryllup og begravelse og generelle forespørgsler vedrørende kirkens arbejde.

Johannesgården: Sankt Johannes Allé 1, 8000 Aarhus C

• Ønsker du en fortrolig samtale om tvivl og tro og alt det, der rører sig, står kirkens præster til rådighed for samtale.

Kirkekontoret: Sankt Johannes Allé 1, 8000 Aarhus C Telefon: 8613 7373 E-mail: sanktjohannes.sognaarhus@km.dk Kontoret er åbent mandag til onsdag samt fredag kl. 9-13, torsdag kl. 10-13 og 15-17 (ændringer kan forekomme)

• Har du lyst til at være frivillig i et spændende miljø med fællesskab, fordybelse og nye udfordringer. Kontakt frivilligkoordinator Bjarke Nygaard Løvind, 8613 7373 - bjnl@km.dk

Menighedsrådsformand Lone Weiling loneweiling@hotmail.com Tlf.: 51211320 Kirkens præster Bent Arendt Sognepræst Tlf.: 8612 2136 / 2972 8521 brar@km.dk Larsen-Ledets Gade 1, 8000 Aarhus C Leise Christensen Sognepræst Tlf.: 8610 8811 / 2962 3732 lec@km.dk Mylius Erichsens Vej 17, 8200 Aarhus N Anette Brøndum Sonepræst med særligt fokus på børn og familier Tlf.: 4012 8522 · anebr@km.dk Grethe Jørgensen Sygehus- og sognepræst Tlf.: 2259 6513 grej@km.dk

10 • www.sktjohannes.dk

Menighedsrådet holder møde i Johannesgården den 3. tirsdag i hver måned kl. 17.30-20.30. Møderne er offentlige.

Kirke- og kulturmedarbejder Jette Haugaard Nielsen Tlf.: 2015 0632 jettehaugaardn@gmail.com Kirkens organist Gwyn Hodgson Tlf.: 2980 7248 hodgson@stofanet.dk Kirketjenere Preben Ottesen og Lasse M. Hansen Tlf.: 4036 6813


KUNST

i Johannesgården

Kommer du forbi Johannesgården i den kommende tid, kan du se malerier af Henning J. Sællænder og glaskunst af Bodil Rasmussen. Henning J. Sællænder mistede for knap 20 år siden det meste af synet og oplevede her et stort tab af frihed. Paradoksalt nok blev det indgangen til det at male. Ved at sidde ved staffeliet og gennem farvevalg og lærred oplever Henning J. Sællænder ofte, at det at male giver noget af friheden tilbage, og det tabte bliver til en styrke. Bodil Rasmussen er glad for at bruge sine hænder og kreativitet, og beskæftiger sig med alt fra stenhugning til blomsterbinding. For tiden er det glaskunst, der har hendes opmærksomhed.

OMSORG FOR SOGNETS UDSATTE Allerede før kirken var bygget færdig, var Skt. Johannes Sogns Menighedspleje stiftet i 1905 for at hjælpe beboerne i det dengang fattige arbejderkvarter. Fra 1907 til 1960, indtil det offentlige system var udbygget, var der ansat en sygeplejerske i sognet. Arbejdet udviklede sig gennem årene med børnepasning, og der var planer om et plejehjem. Menighedsplejen hjælper fortsat udsatte familier med bl.a. julehjælp, og kirken har en aktiv besøgstjeneste. I 2016 fik menighedsplejen 15 ansøgninger om julehjælp og uddelte for 16.000 kr. Menighedsplejen holder generalforsamling d. 22. februar kl. 15.00 i Johannesgården. Trøjborg-Riisvangens besøgstjeneste kan kontaktes via koordinator Jane Holm på tlf.: 3049 6465 eller skriv til sanktjohannes.sognaarhus@km.dk

FORDYBELSE I MØRKET Det er sidste tirsdag i måneden, lokale 3 er mørklagt, og der er stillet stole frem i biografformation til en 30-40 personer. I aften vises filmen ”Far From Heaven” i filmcaféen. I lokalet ved siden af stilles der an med en simpel og lækker anretning. Konceptet er enkelt og klart. Der skal naturligvis være en god film, men lige så vigtig er den efterfølgende diskussion om filmen og hyggen omkring maden. Jeg kommer, fordi jeg synes, at det er nogle gode film, de viser, som har dybde. Og så kan jeg godt li´, at vi taler om filmen bagefter, hvor der blive uddybet ting fra filmen.

Det er vist det eneste sted i Aarhus, hvor man kan diskutere filmen bagefter. Og nu hvor det er i kirken, så tænker jeg, at det kan være en måde at få os til at debattere væsentlige relationer imellem mennesker. Jeg er tidligere højskolelærer, og det er det tætteste, jeg kommer på at være på højskole.

Der er filmcafé d. 28. februar og d. 28. marts. Det koster 30 kr. at spise med. Programmet kan ses på kirkens hjemmeside.

Anna Marie Buur

www.sktjohannes.dk • 11

Fotos: Arne Abrahamsen

Else Merethe Bastholm


Hannah og Liva

DÅB

Inger Brøndum

Anders Sinding

Monica Gunderson

Hannah og Liva går på Skovvangskolen og til konfirmationsforberedelse ved Skt. Johannes Kirke. Inden konfirmationen i maj skal de begge døbes.

Anders Sinding er teologistuderende og er i gang med sit speciale i kirkehistorie. I 2016 blev Anders døbt som voksen og blev senere valgt ind i menighedsrådet.

For Hannah er det vigtigt, at man med dåben kommer ind i et fællesskab af alle mulige mennesker, som man ellers ikke ville møde. For Liva vil det være mærkeligt ikke at blive døbt, for hun vil hellere tro på kristendommen end ikke at tro på noget. Når man bliver døbt, får man noget at støtte sig til i sit liv, hvis man skulle få brug for det. Det giver styrke, siger Liva, at have Gud i sit liv. Både Hannah og Liva mener, at alle børn er Guds børn – også selvom de ikke er døbt. Men i dåben bliver det på en måde gjort officielt. Både Hannah og Liva glæder sig til deres dåb, men mest af alt til deres konfirmation.

Da jeg begyndte på teologi, var jeg ikke troende, men studiet gav mig et mere nuanceret syn på kristendommen og livssyn i det hele taget. Særligt Løgstrups tanker om, at vi alle i en eller anden form må vælge at pålægge vores liv en religiøs fortolkning, inspirerede mig til et standpunkt eller omvendelse, om man vil. Ritualet er ikke så vigtigt, men det giver en smuk manifestation og tydning over ens liv, og så bliver man en del af et fællesskab, hvorfor jeg også valgte at stille op til menighedsrådet.

Inger Brøndum bor i Riisvangen og kommer ofte i Skt. Johannes Kirke. Inger blev døbt, da hun var 2 måneder gammel. For mig betyder dåben, at jeg altid har følt, at jeg hører til i kirken – her er jeg hjemme. Ved dåben siges ’Herren bevare din udgang og din indgang’. Hver gang jeg hører det, er det en påmindelse om, at Gud er med mig. Jeg er i hans hænder – i hans varetægt. Det er det løfte, vi får i dåben.

Monica og Thor Gunderson skal have deres andet barn døbt i Skt. Johannes Kirke i februar 2017. Det er en smuk tradition og nogle gode værdier, som findes i dåben. Vi giver vores barn nogle rammer og en dimension at vokse op i med nogle værdier og et fællesskab, som for eksempel adskiller sig fra de økonomiske interesser, som ofte præger samfundet. Vi er egentlig ikke specielt troende, men det er rart at komme i kirken, og det er naturligt, og det giver noget tryghed, at vores børn har et tilhørsforhold her, som de så kan tage stilling til, når de er større.

Er I i tvivl eller ønsker I samtale om dåb, er I altid velkommen til at kontakte en af kirkens præster. Aftale om dåb sker gennem kirkekontoret.

12 • www.sktjohannes.dk


DET BEDSTE FOR MIT BARN Kort efter, at jeg kom hjem fra barselsgangen efter at have født mit første barn, gik jeg en første tur med min baby i barnevognen. Den indledende del af turen fandt sted langs Ringgaden, hvor vi boede. Hurtigt blev jeg overmandet af et gigantisk raseri!

Leise Christensen, sognepræst

Hvad bildte alle disse biler sig ind at suse forbi, udstødende farlige gasser, forurening og slemme partikler, når jeg nu havde fået et barn, hvis næse var så fin og så ny, at den givetvis ikke tålte alle disse udledninger og i det hele taget kunne risikere at blive sygt pga. bilernes frådende galimatias derude på Ringgaden? Bekymret forsøgte jeg at vende kalechen ud mod vejen i håbet om at skåne det lille, elskede væsen dernede i vognens dyb.

Sådan er det fra det øjeblik, man erfarer, at man skal være forældre, til det øjeblik, hvor man, forhåbentlig længe før sit barn, skal forlade denne verden: Man bekymrer sig om barnet. Man vil værne om det. Man vil beskytte det mod alt muligt. Man forsøger, så godt man nu kan, at træffe de rette valg for barnet af både praktisk og eksistentiel art. Skal barnet i vuggestue eller dagpleje eller være hjemme? Skal det gå til kor, klaver eller karate? Skal det gå i kønsneutralt udstyr, eller er det bedst med fuld skrald på Spidermandragt og Disneys Elsakostumer? Valgene står i kø.

Et valg, som også skal træffes, er, om barnet skal døbes eller ej. Kan man nu tillade sig som forældre at melde kristentroen ud på barnets vegne, før det selv kan sige til eller fra? Ja, vil jeg mene, det kan man godt tillade sig. I dåben får barnet et livslangt tilhørsforhold, der både har dybe rødder i traditionen og rækker langt ind i fremtiden, nemlig tilhørsforholdet til Gud. Barnet får fra sine forældre i fødselsgave - forhåbentlig da - tro, håb og kærlighed, livsmod og tillid til livet, men forældre kan ikke sørge for alt dette alene; meget kan ske, og her må vi stole på, at Gud vil hjælpe til og tage vare på barnet, hvor vores omsorg ikke kan række. Det er det håb og den tro, der meldes ud i dåben. Hvor meget vi end ønsker det, kan vi ikke værne barnet mod alt det truende og svære i livet, men det, vi kan gøre, er at give barnet et sted, hvor det kan være i tryghed og kærlighed, nemlig hos Gud. Det er den kærlighed og det fællesskab, som barnet får i dåbsgave, og som det kan bygge sit liv på, efterhånden som det vokser op. I livet vil det være sådan, at man i perioder kan tro, man kan i perioder være i tvivl, eller man kan i perioder være uden tro. Men alt det kan dåben sagtens holde til. Den forbliver tro.

www.sktjohannes.dk • 13


TRYGHED

Martin oplever en eksistentiel rutchetur, da han og kæresten er til graviditetsscanning i uge 20. En læge fortæller, at fostrets tarme lyser op, og det betyder øget risiko for kromosomfejl - 1% risiko for Down og 1% for cystisk fibrose. Inden de når at overveje det nærmere, bliver der booket tid til fostervandsprøve næste dag. - Det er nogle svære eksistentielle valg, man pludselig står med, holdt op mod nogle procenter, som er svære at forholde sig til, fortæller Martin. - Et eller andet sted gav det ikke mening med en fostervandsprøve, for den indeholdt også en risiko for barnet, og vi mente, at et menneske med Down eller anden kromosomfejl sagtens kunne få et godt og værdigt liv og faktisk være et modspil og en værdi for os andre. Men det kunne jo også være et barn født til lidelse og en alt for tidlig død. Mens Martin står i køkkenet med alverdens scenarier og forsøger at indtage en sandwich og en cola, inden deres børn skal hentes i børnehaven, tikker en meddelelse ind på hans telefon. ”Du har skabt mig som den, jeg er, du formede mig i min mors mave. Tak, Gud, at du skabte mig så forunderligt, dit skaberværk er fantastisk.” Martin har i sin tid tilmeldt sig en sms-tjeneste med bibelcitater, og pludselig står Salme 139 v. 13-14 på hans telefon. - Jeg har det svært med at tro på en Gud, der griber ind i vores verden. Det harmonerer ikke rigtig med al den lidelse og elendighed, som findes, og Gud bliver sådan lidt lemfældig. Men jeg kan heller ikke lade være med at tro. Så trods tvivl og forbehold følte jeg alligevel en fred, og da vi mødte på sygehuset næste dag, var alt jo godt, uddyber Martin. Men oplevelsen er ikke glemt, selv om alt er fint nu.

Om man hopper i faldskærm eller spiser kiksekage - der er en risiko ved alting.

14 • www.sktjohannes.dk

- Man ryster ikke bare sådan en oplevelse af sig igen. Man må konstatere, at man ikke er herre over alting, og at tryghed i sidste ende handler om tro. Om man hopper i faldskærm eller spiser kiksekage - der er en risiko ved alting. - Jeg tænker, at jeg ser på livet med større taknemlighed i dag. Alt er ikke givet som en selvfølge eller en konsekvens af, om man nu gør det rigtige. Derfor var det også helt naturligt og helt rigtigt at sige tak og markere det i kirken. Her kunne vi bære vores barn frem i taknemlighed, vidende at meget kan gå galt og måske går galt, men det lægger vi trygt i Guds hænder. 

Bjarke Nygaard Løvind. Af hensyn til ønske om anonymitet er der brugt et andet navn.


ARD

A JACOB BUNDSG BORGMESTER

RELIGION OG TRO PÅ RÅDHUSET

Vi har stillet fire spørgsmål til borgmester for Aarhus Kommune, Jacob Bundsgaard, om religion og tro i det politiske liv. Oplever du, at tro og religion fylder mere eller mindre i politik nu end tidligere? Anskuet i forhold til den enkelte synes jeg ikke, at spørgsmålet er så simpelt, som det umiddelbart lyder, for den tro man har vil altid indgå i den samlede forståelsesramme, som vi anskuer og vurderer verden ud fra – og i en eller anden forstand bærer de fleste af os jo rundt på en form for åndelig dimension i vores forståelse af livet. Set i forhold til den generelle politiske diskussion er religion måske endda kommet til at fylde mere de seneste årtier i takt med at visse religiøse dogmer – som fx omskæring – er kommet til debat. Men primært selvfølgelig i kraft af de ulykkelige og afskyvækkende terrorhandlinger verden har set, funderet i en religiøs ekstremisme jeg kun kan forstå som en pervertering af det religiøse, og som jo i betydelig grad udfordrer vores værdier og det åbne demokratiske samfund, vi har opbygget – og som desværre også har en negativ afsmittende effekt på den integrationsopgave, vi står midt i at løse. Kan en kirkelig institution som folkekirken være en positiv medspiller i de politiske overvejelser og være samarbejdspartner på opgaver inden for det kommunale? Jeg ser i høj grad folkekirken som en positiv medspiller og samarbejdspartner, ikke mindst ind i diskussionen om, hvordan fremtidens velfærdssamfund skal se ud, hvor folkekirken kommer med nogle både stærke og klare værdier. Aarhus Kommune kom i 2016 med debat-udspillet ”Kommune forfra”, hvor pointen netop er, at fremtidens velfærd ikke kun kan løftes af det offentlige. Velfærd er

vores allesammens opgave – som mennesker, der står i relation til hinanden – og her har folkekirken alle chancer for at spille sig selv på banen og vil forhåbentligt gøre det. Er der noget, kirken kan, som det offentlige ikke kan? Jeg tror på, at vi som kommune har meget at lære af folkekirken. I vores jagt på effektivisering og ydelse af den bedst mulige service har vi været med til at tage ansvaret fra borgerne. Gjort sønner, døtre og venner overflødige og bildt os selv ind, at vi fra kommunen alene vide, hvad borgerne har brug for. Det er vi i gang med at holde op med, for i stedet at lade borgerne selv komme til, skabe fællesskab, træde et skridt tilbage og give plads – og hér tror jeg, vi både kan lære af folkekirken og blive bedre til at give rum for de gode og stærke kræfter, kirken kan byde ind med. Oplever du, at din tro spiller sammen med dit politiske arbejde? Nu betragter jeg mig selv som det, der vist med en nudansk betegnelse kaldes kultur-kristen, og på den måde har jeg ikke en religiøs overbevisning, der spiller ind på mit politiske arbejde. Men når det er sagt, så er jeg selvfølgelig stærkt præget af de grundlæggende værdier, vores kultur bygger på, og som i høj grad baserer sig på kristendommen: Samfundssind, næstekærlighed, værdighed, respekten for den enkelte og troen på, at alle skal have mulighederne for at realisere deres liv, både som menneske og samfundsborger. I den forstand er mit politiske engagement bestemt funderet i den kristne tro. 

Red. Bjarke Løvind

www.sktjohannes.dk • 15


HVORDAN OVERLEVER MAN MED BØRN? Job, familie, børn - hverdagens rutiner og hvordan vi får det til at hænge sammen?

DEL DIN SØNDAG MED

VERDENS MEST UDSATTE

Søndag d. 12. marts håber Skt. Johannes Sogn at sende så mange frivillige indsamlere på gaden, at alle i sognet får mulighed for at give verdens mest udsatte mennesker en håndsrækning.

Få kan, som Lola Jensen, ramme de ømme punkter og samtidig give realistiske bud på, hvordan tingene kan ændres til det bedre og gøre det muligt at møde hverdagen med en mere positiv indstilling med en fornyet familie- og arbejdsglæde samt trivsel. Hør Lola Jensen, socialpædagog, familievejleder, foredragsholder, forfatter til flere bøger samt familievejleder på TV2 Go´morgen m.m.

Onsdag d. 29. marts kl. 19.00 i Johannesgården – Entré: 30 kr.

GLAD FOR KAFFE?

Det er vi også i kirken! På et år bliver det til 23 kasser kaffe = knap 5000 liter. De sidste 10 år er hver en tår gået til et godt formål gennem kaffemærket Kirkekaffe. Et fairtrade-mærke, der også støtter lokalt udviklingsarbejde i Nicaragua, hvor kaffen kommer fra.

Misa campesina nicaragüense

søndag d. 30. april kl. 16.00 i Johannesgården I anledning af 10-årsjubilæet for Kirkekaffe opføres den nicaraguanske bondemesse Misa campesina nicaragüense med tekst og musik af Carlos Mejía Godoy. Messen sætter kristendommen ind i en samtidig lokal forståelse af verden, hvor Gud bliver formuleret som de fattiges befrier. Ved messen medvirker musikere fra Nicaragua og kor fra Danmark. Der serveres naturligvis kirkekaffe!

Vi samler ind til Folkekirkens Nødhjælp, der arbejder for at redde liv, opbygge robuste samfund og bekæmpe ekstrem ulighed. Med ’hjælp til selvhjælp’ som grundtanke kan Folkekirkens Nødhjælp virkelig forandre verden. Det betyder nemlig, at deres projekter også fungerer, når de rejser hjem. Det sker bl.a. gennem uddannelse, sundhed og bæredygtig produktion. Sæt allerede nu kryds ved d. 12. marts. Det plejer at være en superhyggelig dag, hvor vi, på tværs af generationer, deler et par timer en søndag med mennesker, der virkelig har brug for hjælp. Vi slutter af med dejlig suppe i Johannesgården. Tilmeld dig på www.sktjohannes.dk eller på www.noedhjaelp.dk

INDSAMLINGS-

KONCERT d. 12. marts kl. 16.00

FDF-Brassband spiller i Skt. Johannes Kirke. Entréen på 50 kr. går ubeskåret til Folkekirkens Nødhjælp.

Perspektiv udgives af Skt. Johannes Kirke. De meninger og holdninger, der kommer til udtryk er ikke nødvendigvis holdninger, der kan tillægges folkekirken, Skt. Johannes Kirke, menighedsrådet, præster eller øvrige medarbejdere ved kirken. Redaktion: Bjarke Nygaard Løvind (ansv.), Lone Weiling, Leise Christensen, Arne Abrahamsen og Sophie-Lønne Reil Hundebøll Kontakt vedr. magasinet: bjnl@km.dk Næste magasin udkommer i september 2017. Indlæg indsendes senest d. 15. maj 2017.

Perspektiv 2017 februar-august  

Tema om dåb og om religion og politik. Vi vil meget gerne hør din mening om Perspektiv. På www.sktjohannes.dk er du velkomment til skrive læ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you