Page 1

K A A R E

S K E V I K

J R .

NAMSOS BYS

MUSIKKHISTORIE B I N D

D E N

U N I K E

1

M U S I K K B Y E N

1 9 4 6 – 1 9 9 6


Namsosmusikeren, journalisten og forfatteren Kaare Skevik jr.

har fulgt med utviklingen av Rock City Namsos fra dag én. Men da Skevik oppdaget at Rock City Namsos som blant annet skulle være et dokumentasjonssenter for norsk rock og pop ikke hadde planer om å dokumentere Namsos bys unike musikkhistorie, bestemte han seg for selv å skrive historien. Prosessen med boken startet høsten 2009 og har siden den gang vært en pågående prosess, og nå endelig etter nærmere syv år med research og skriving er bind 1 av boken “Namsos bys musikkhistorie” klar. Boken tar for seg perioden 1946 til og med 1996, og for Skevik har det viktigste vært å sikre den enormt spennende historien for ettertiden før den går i glemmeboken. Og i skrivende stund er Skevik alt i gang med bind 2 som kommer i november, 2017 og bok to tar for seg perioden 1997 til og med 2016.

KAARE SKEVIK JR. HAR TIDLIGERE UTGITT FØLGENDE BØKER: Hvordan nå fram i mediene – lærebok i mediekunnskap (Praxis Forlag 1995) Ærlig talt! – antologi – (Tiden Forlag 1996) … Og solen gir håp – dokumentarroman (Audans Forlag 1998) Drunk and happy – Trønderrockens historie – biografi (LagForLag 2002) Drunk and happy – Trønderrockens historie – lydbok (LagForLag 2005) Namsos bys musikkhistorie – biografi – digitalversjon (Rock City Namsos 2011)

ISBN 978-82-91972-03-9 (kpl.) ISBN 978-82-91972-04-6 (bd.1)

Utdrag Namsos Bys Musikkhistorie  

Av Kaare Skevik jr.

Utdrag Namsos Bys Musikkhistorie  

Av Kaare Skevik jr.

Advertisement