Katalog sousedské procházky_Skryté Město

Page 1

Obsah Úvodní slovo

2

Katalog sousedských procházek

3

1 / Věznice na Borech

4

2 / Plzeň 2015 – víc než jen slova

5

3 / Tour de Doubravka

6

4 / Petrohrad z příběhů

7

5 / Bezovka – tajemství vil

8

6 / Z Lochotína na Roudnou napříč historií

9

7 / Tři plzeňská podkroví

10

8 / Řeka ve městě

11

9 / Vilová čtvrť na Lochotíně

12

10 / Děti Bolevce

13

11 / Zákulisí velkoměsta – jak se žije na ‚Place“

14

12 / Plzeň za první republiky

15

13 / Hradiště u Plzně

16

14 / Kamenné památky

17

15 / Roudná

18

Praktické informace

19

Další nabídky:

20

Neobvyklá setkání s Plzeňany / Plzeňská pohostinnost

20

Příběh Plzně očima sedmi Plzeňáků / Mobilní aplikace Plzeň – Skryté město

21

Plzeňský architektonický manuál (PAM) / Stezky po plzeňské architektuře první poloviny 20. století

23


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.