Page 1

Välkommen till Skrylle!

Natur, växter & djur

Naturum Naturum Skrylle är ett besöksmål där du kan lära dig om traktens växter, fåglar, insekter, djur, kulturhistoria och geologi.

Skrylleområdet erbjuder många fina naturstigar och vandrings­ leder. Motionsspåren vid Skryllegården går även bra att promenera på och är lämpliga för de som vill kunna gå torrskodda.

Skrylle håller på att förändras från planterad granskog i prydliga rader till en ljus lövskog med ek, bok och björk. Skogen är hem för många vilda djur. Vildsvin, dovhjort och rådjur kan ses i hela Skrylleskogen. Mindre djur som mård, grävling och räv är skygga och svårare att få syn på.

Nationalparken Dalby Söderskog som erbjuder en fantastisk vårflora genomkorsas av flera stigar. Vid naturreservatet Billebjer kan en vårpromenad bland backsipporna kombineras med en picknick med utsikt över Lundaslätten.

Hackspettarna spillkråka och större hackspett är vanliga och kan ofta höras trumma eller ropa ut sina lockläten över skogen. En försommarmorgon i Dalby Söderskog, Rökepipan eller Prästaskogen erbjuder en fantastisk fågelkonsert.

Försommarens fågelsång kan avnjutas i hela området, men en vandring genom bokskogen och ut över betesmarkerna vid Knivsåsen är en särskilt härlig försommarupplevelse. Längre fram på året kan utflykten kombineras med att tårna doppas i det vattenfyllda gamla stenbrottet.

Uppe på Romeleåsens magra marker trivs växter som ljung och blåbär. På vissa ställen kommer det fram kalkhaltigt grundvatten vilket medför en mer ovanlig flora med t.ex. majviva. De enbuskbeväxta betesmarkerna ger landskapet en speciell karaktär. Floran är på många ställen artrik, med växter som gran­spira, kattfot och jungfrulin. De bäst bevarade betesmarkerna finns vid Måryd och i området mellan Dalby och Torna Hällestad.

Vandringar för alla årstider

Skrylleområdet är ett stort motions- och frilufts­ område som består av flera sammanlänkade naturreservat. Området ligger mellan Dalby och Södra Sandby och dess centrum utgörs av Skryllegården. Vandringsleder och spår leder besökaren ut i både skogs- och kulturlandskap av olika karaktär. Möjligheter finns till fina upplevelser i naturen året om. Välkommen på upptäcktsfärd!

Välbesökt friluftsområde Skryllegården är den naturliga utgångspunkten för motionärer och andra besökare i området. Här finns en motionsanläggning med gym, dusch och bastu. Skrylle Restaurang och Café serverar mat alla dagar i veckan. I Skryllegårdens närhet finns också grillplatser och vindskydd samt en spännande naturlek för alla leksugna barn och vuxna. Receptionens personal besvarar gärna dina frågor och här kan du också köpa kartor och ved till grillen.

Fiska i Rögle dammar

Höstfärgerna gör sig som allra bäst i vresbokarnas kronor vid naturreservaten Gryteskog och Prästaskogen norr om Torna Hällestad. Bokarnas speciella utseende – knotiga och vridna – har gett området namnet Trollskogen. När vintern gör sig påmind med svala vindar är det behagligt att vandra in i skogen vid Skrylle och traska utmed Ulastigen som startar vid naturum. Vandringen går genom bokskogar och ut på den öppna betesmarken vid Skrölle backar, för att sedan söka sig ner mot Ula kärr och den stilla granskogen. Myrstigen går norrut från naturum och leder över Måryds skogs- och betesmarker. Från Måkullsbacken har man en magnifik utsikt över Vombsänkan.

I naturum Skrylle kan du lära dig om naturreservatets växter, fåglar, insekter och däggdjur. Även kulturhistoria och geologi har sin plats här. I Rögle dammar erbjuds fiske av bl.a. regn­båge och abborre. Fiskekort kan köpas av personalen vid sportfiskeanläggningen. Läs mer på www.skrylle.se

Motion Med start vid Skryllegårdens motionsanläggning utgår motions­­ spår som är från 1,2 till 10 km långa. Omklädningsrum, dusch och bastu finns i anslutning till gymmet på Skryllegården. Här finns också gym både ute och inne. Tre spår är elbelysta, varav det längsta är 5 km. Ett rullstols­anpassat spår med en teknikbana finns söder om Skryllegården.

I södra delen av Skryllereservatet finns en trädslinga där ett 50tal olika trädarter beskrivs på skyltar uppsatta vid träden. Sinnenas stig är en kort naturstig som startar vid Åkestorpsvägens p-plats. Skåneleden gör en rundslinga kring Skrylle på sin väg genom landskapet. Lämpliga startpunkter är Skryllegården, Torna Hällestad eller Knivsåsen. Den vackra slingan, som går genom sex naturreservat, är c:a 15 km lång och tar omkring fyra timmar att vandra.

Fina helgdagar har vi många besökare. Åk gärna med Skånetrafiken till hållplats ”Skryllegården” eller ”Skrylle”.

Med barnen i Skrylle Ta med barnen till Skrylle, packa matsäcken och gå på upp­ täckts­färd. Mullestigen och Vilsestigen är spännande och anpassade för de minsta. Grilla korv över öppen eld och besök naturleken med en linbana som kittlar i magen. På naturum kan barnen lyssna, känna, kika bakom luckor och klättra på vild­ svinen. Rögle dammar är familjevänligt och att fånga sin egen fisk är en upplevelse utöver det vanliga.

Fler tips på naturområden att besöka kan du hitta i appen ­Naturguide Lund.

Karta över Skryllegårdens närområde

Skryllegården — spår, leder & service

Skryllesjön

7 4 5

H

1

6

3

2

naturum

R

12

10

Övriga spår och leder Mullestigen Vilsestigen, start vid naturum Myrstigen, naturstig, 2,8 km Ulastigen, naturstig, 3 km Skåneleden/Skrylleslingan (slinga via T Hällestad och Knivsåsen 15 km) Billebjerspåret, 8,5 km Hundspåret, 4,7 km MTB-spår

9 TC

11 13

14

Elins äng

Åkestorpsvägen

Motionsspår 1,2 km, elbelyst, Lätta spåret 2,2 km, elbelyst 3 km 5 km, elbelyst 10 km

8

H

Rögle dammar är ett lättillgängligt och familjevänligt sportfiske­ område med iordningställda grillplatser, toaletter, vindskydd och ett flertal bryggor. Området består av fem dammar som hyser regnbåge, öring, gädda, abborre, mört, braxen och karp. Fisket är varierande för såväl nybörjare som den mer erfarne. Chansen att få napp är stor oavsett om du metar, spinn- eller flugfiskar. Fiskekort köper du i expeditionen där du också kan få råd och tips för ett lyckat fiske.

R Reception/gym Restaurang och café Grillplatser 1–14 Stockstugan

Friluftsfrämjandet/Kvisten Vindskyddet Belsebo Naturum Skrylle Naturlek TC Torrklosett

Information om öppettider och priser finns på www.skrylle.se

Parkeringsplats H Busshållsplats Skånetrafiken

N

100 meter

Under vår- och höstsäsong välkomnas du av kunniga naturvägledare som svarar på dina frågor och berättar om områdets sevärdheter. Här hittar du broschyrer, tidningar och böcker att fördjupa dig i. Utställningen är öppen dagtid hela året. För skolklasser och grupper kan särskilda visningar eller naturaktiviteter bokas in. Utomhus finns en utställning om djur och natur i Skrylleområdet. Här kan du känna på Skrylleskogens djur som finns skulpterade i naturlig storlek liksom deras spåravtryck och spillning. Utställningen är utformad för att vara tillgänglig för synskadade och personer med funktionsnedsättningar.

Gryteskog vid Torna Hällestad är växtplats för en speciell form av bok som kallas vresbok. Den växer sig knotig och vriden och får en paraplyformad krona. Vresboken är en mutationsform av den vanliga boken.

Viltgömslet Gyltan Ute i Skrylleskogen finns viltgömslet Gyltan. Här har du möjlighet att se vildsvin och andra vilda djur på nära håll. Gyltan är ett litet hus med sittplatser, värme, toalett, och fönster att kika ut genom. Gömslet rymmer upp till 8 personer. Bokning sker genom Skryllegårdens reception.

Tillgänglighet

Förvaltning

Vid Skryllegården finns grusbelagda spår, vindskydd och grillplatser som är lättillgängliga för personer med rörelsenedsättning. Delar av utegymmet är anpassat för personer i rullstol. Handikap­parkering och -toalett finns vid Skryllegården. Restaurangen är tillgänglighetsanpassad.

Lunds kommun förvaltar naturreservaten Skrylle, Dalby fälad no 5, Måryd och Rökepipan. Övriga naturskyddade områden förvaltas av Länsstyrelsen i Skåne län. Friluftsfrämjandet i Lund driver Skryllegården på uppdrag av Lunds kommun. Delar av Skrylle naturreservat ägs av Stiftelsen för Fritidsområden i Skåne, som förvaltas av Stiftelsen Skånska Landskap.

Lätta spåret söder om Skryllegården är det spår som är bäst anpassat för personer som sitter i rullstol. Utmed detta spår finns bänkar utplacerade. Rullstolsburna kan med assistans använda flera av de övriga grusbelagda motionsspåren men det förekommer kraftiga längs- och sidolutningar. I Dalby Söderskog finns en 600 meter lång grusad slinga som är framkomlig med rullstol. Mer information finns på www.skrylle.se

• Friluftsfrämjandet Skryllegården 046-585 25. friluftsframjandet@skrylle.se • Lunds kommun, Park- och naturkontoret 046-35 50 00. naturreservat@skrylle.se • Länsstyrelsen Skåne 010-224 10 00 • Stiftelsen Skånska Landskap. info@skanskalandskap.se

Hundar

Kom ihåg!

Hundar bör alltid hållas i koppel. Olika bestämmelser gäller för de olika naturreservaten – se skyltar för respektive område. I naturreservatet Skrylle gäller kopplingstvång öster om vägen mellan Dalby och S Sandby. I anslutning till parkeringen utmed vägen mot Billebjer finns det 4,7 km långa hundspåret med lydnadsövningar.

I naturreservaten gäller särskilda bestämmelser för skydd av naturen - allemansrätten gäller ej. Se skyltar vid varje naturreservat för mer information.

Ridning och cykling

naturum

Nationalparken Dalby Söderskog är unik med sin praktfulla vårflora. För många är det en tradition att besöka området för att njuta av vårens ankomst med mängder av blommande hålnunneört, gulsippa, vårlök och vitsippa.

Naturum är en trevlig plats för både liten och stor och en rik kunskapskälla för alla nyfikna. Kom in och hämta ett program och följ med på guidningar, naturaktiviteter och spännande upplevelser utomhus.

Ridvägarna och cykelvägarna är markerade med skyltar. Inom naturreservaten är det endast tillåtet att rida respektive att cykla på anvisade (skyltade) vägar och stigar. I Skryllereservatet finns ett ca 11 km långt MTB-spår. Lämpliga startplatser är Dalbybadet och Skryllegården. Spåret ska cyklas motsols. Det är markerat med rosa prickar och MTB-skyltar. Läs mer i foldern ”Ridning i Skrylleområdet”.

Välkommen till

SKRYLLE

• Skada inte mark och växter – bryt inte kvistar på buskar och träd. • Stör inte djurlivet – ha hundar i koppel. • Rid och cykla endast på skyltade ridspår och cykelvägar. • Kontakta förvaltarna eller Skryllegården för råd om tält­platser och övernattning. • Elda endast på iordningställda eldplatser. • Lämna inget skräp efter dig. Produktion: Naturcentrum AB på uppdrag av Lunds kommun 2015. Texter: J. Gustafsson, P. Johnsen. Foton och illustrationer: S. Persson, P. Johnsen, J. Hammar, S. Hultengren, A.-M. Thagaard. Kart­illustration: C. Lindqvist. Ortofotot publicerat med medgivande från Lunds kommun.

LUND

Lunds största natur- och friluftsområde erbjuder vandringar i skog och mark, fiske­vatten och motionsspår. Ge dig ut och njut!


H

eologin kan studeras i det G nedlagda stenbrottet vid Skryllesjön.

R

krylle, Skrylleskogen och Skrölle backar är namn som är förknippade med det stora, skogsbeklädda området mellan Dalby, Södra Sandby och Torna Hällestad. Skrylle är naturreservat.

Rögletippen

MOTIONSSPÅR

Måkullsbacken

S

M

åryds naturreservat erbjuder vacker och omväxlande natur med fälader och skog. Fin utsikt över Vombsänkan från Måkullsbacken. Reservatet nås via vägen mellan S Sandby och Tvedöra.

Boijsens dammar

Skryllegården

Måryd

H

T

T Belsebo

H

Skrylle

Parkering

5 km, elbelyst

naturum Skrylle

7 km – genväg milspåret

Bad

10 km

Fiske Motionsanläggning

Åkestorpsvägen

Utsiktsplats

Billebjerspåret 8,5 km

T

Torrklosett

Markerad naturstig (Sinnenas stig,

W

Toalett

Övriga stigar

Restaurang

Skåneleden

Vindskydd

Ridväg

Grillplats

Vandringsled till Dalby Söderskog

Reservats- och nationalparksgräns

N

0 meter

Mountainbikespår

250

500

Skrölle backar

Elins äng

rån berget Billebjer har F man en fantastisk utsikt över Lundaslätten. Gamla

3 km, elbelyst

Ulastigen, Myrstigen, Bokstigen, Trädstigen).

Boks backe

W

Billebjer

Naturlek

Hundspåret 4,7 km

Myrstigen

H

2,2 km, elbelyst

NATURSTIGAR & ÖVRIGA LEDER

T

Gryteskog Sinnenas stig

vattenfyllda stenbrott, fälader och skog skapar en inbjudande variation. På Billebjer har mer än 300 olika kärlväxter noterats. Stigar med god tillgänglighet finns.

H Busshållplats Skånetrafiken

lätta spåret 1,2 km, elbelyst

kryllegården erbjuder elljusspår, motions­ slingor, strövstigar, dusch, bastu, vindskydd, grillplatser, parkering, restaurang och mycket mera. Här finns naturum med utställningar om djur och natur.

Rögle dammar

Teckenförklaring

T

S

ögle dammar erbjuder ett bra fiske efter gädda och regnbåge. Fiskekort krävs.

Hållplats ”Måryd”

rästaskogen är en åsformation med aturreservatet Gryteskog är P stora lövskogsområden som inramas N mest känt för sitt vresbokbestånd av hävdade fäladsmarker. kallat Trollskogen.

H Ulastigen

Dalby Norreskog

Prästaskogen Sk

en

trädstigen presenteras Utmed olika träd och buskar.

kra n) ilvå lede S l e til kån (S

H

Torna-Hällestad

Prästamöllan

Brända tomten Bokstigen

D

alby Söderskog och Dalby Norreskog med mellanliggande betesmarker utgör tillsammans Dalby hage. Söderskogen, med sin fina vårflora, är nationalpark. Spångad stig. Grusad lättillgänglig stig finns.

T

n

Dalby Söderskog

H

Hällestadsväg

de

Dalby hage

ele

Trädstigen

ån

Trollskogen

H

N

aturreservatet Dalby fälad är en del av det stora fäladsområdet mellan Dalby och Torna Hällestad. Fin naturbetesmark med intressant flora.

D

albybadet. Friluftsbad som är öppet under sommarhalvåret. Entré till Skrylle.

T

H

Kaninlandet

Dalby fälad

Borelundsåsen

rästamöllan och Borelunds­ P åsen är getryggs­åsar som är bevuxna med gammal bokskog.

Rökepipan

H Lun

aturreservatet Rökepipan N är ett kuperat område med betesmarker, skogdungar och

Dalby

d

våtmarker. Fjärilsstig anläggs under 2015.

H

Höör

Eslöv

Lund

Hörby

S. Sandby

Skrylleområdet Dalby

Malmö

Staffanstorp

Sjöbo

Hitta hit!

Cykla i Skrylleområdet

Parkeringsplatsen vid Skryllegården (6176484, 1346148) är ofta fullbelagd fina helgdagar. Använd gärna parkeringsplatsen vid Dalbybadet (6174495, 1345654).

Det är tillåtet att cykla på cykelvägar och de mindre vägar där det finns en cykelsymbol uppsatt. MTB-spåret är markerat med MTB-skyltar och rosa färgmarkeringar.

Cykel: Från Lund via Arendala och Billebjer eller via Hardebergaspåret. Cykelväg finns mellan Dalby och S Sandby. www.skrylle.se

H

H

d

sta

e äll

t

åre

p ss

Skåneleden

till

nivsåsen (Knivsås-BoreK lund) är en getryggsås som sträcker sig genom

H

Knivsåsen

kåneleden genomkorsar S Skåne och omfattar 100 mil av sammanhängande

vandringsleder. Den 15 km långa Skryllerundan startar vid Skryllegården och passerar Torna Hällestad för att vid Knivsåsen vända åter mot Skryllegården.

T

till Veberöd

Busshållplats Knivsåsen ca 0,7 km, Väderkullen 5 km (Skåneleden).

H

Hållplats ”Knivsåsen”

fälader och bokskog. Ett gammalt vattenfyllt stenbrott finns i södra delen.

Profile for Skrylle

Välkommen till Skrylle!  

Broschyren om Skrylle natur- och friluftsområde

Välkommen till Skrylle!  

Broschyren om Skrylle natur- och friluftsområde

Profile for skrylle
Advertisement