Page 1

Behandelingsplan ontharing Gegevens van de klant

Datum:____/____/____

Klant nr. ____

Naam: Leeftijd: Adres: Telefoonnummer: Email-adres Achtergrond van het ontharen:

Belangrijke infomatie:

        

Scheermes Epilady Harsen Epileerpincet De klant heeft vaak last van ingegroeide haren. De klant gaat geregeld onder de zonnebank. De klant gaat binnenkort op reis. De klant gebruikt medicatie (specificeer)._______________________ De klant had haar laatste menstruatie op________________________

Te ontharen zone(s)  Wenkbrauwen

 Oksels

 Bikinilijn

 Bovenlip

 Armen

 Bovenbenen

 Kin

 Handrug

 Onderbenen + knie

 Wangen

 Vingerkootjes

 Voetrug


Contra - indicaties  Ontsteking

 Huidaandoening: psoriasis

 Spataders: verheven

 Beschadigde huid

 Geïrriteerde huid

 Eczeem

 Dunne huid

 Litteken

 Blauwe plekken

 Allergieën

 Naevi pigmentosis: verheven

 Wonde

 Diabetispatient

 Andere: ………………………….

Werkwijze productkeuze  Voorbehandeling:

 Striphars:

 Filmhars

    

Trimmen van de haren Pre Base Gel Oil Cleanser Tea tree Gel Dermabalance lotion

      

Naturel hars Aloë Vera Hars Azuleen hars Pearl hars Crystal Marine Wax Olijfolie hars Lavendelolie hars

 Monoï van Tahiti Zxtra Filmwax  Intima Filmwax  Karité filmwax


 Nabehandeling

 Thuisgebruik

   

Milk Cleanser Velona Aloë Vera Gel Folisan Gold Concentrate

 Gold Concentrate  Depil Mousse  Folisan

Bijzonderheden opgemerkt tijdens/ na de behandeling: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________


Bijlage 1: Bordschema

3 voorzijde onderbeen

Schets

Schets

knie

Schets

Schets

Schets

achterzijde onderbeen

Schets

Schets

Schets

Schets


Lesvoorbereiding Naam

Skrolan Dutoit

Onderwijsvakken

Bio-esthetiek en haartooi

Academiejaar

2013-2014

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Kattenberg 9, BE-9000 Gent Tel. 09 234 82 70 - Fax 09 234 80 03 E-mail: praktijkcoordinatie.oso@arteveldehs.be

Stageles

Stageschool Naam

Sint- Jozefinstituut

Datum

20 november

Gemeente

Tielt

Vak

TV: Lichaamsverzorging

Naam vakmentor

Mevr. Bonte

Lesonderwerp

Theorieles: de verschillende ontharingsmethodes

Graad, afdeling‌

3 graad

Lesuur

van 9h15

Leerjaar

5 leerjaar

Lokaal

D0.02

de

de

Aantal lln

14

tot

10h05

Beginsituatie Leerling

/

Klasgroep

Groepsdynamisch

Inhoudsgebonden Vorige les: theorieles: ontharing Volgende les: Schoolse en/of situationele gegevens

Skrolan Dutoit

Aanwezig in lokaal -

Beamer

-

Computer

-

Projector

-

10 behandelzetels

-

Stoelen met tafeltjes

-

Geen bord

Theorieles: de verschillende ontharingsmethodes

20/11/2013


Bronnen

Bijlagen

Creemers, L., Desloovere, K., Maes, B., Sleurs, W., Standaert, R., Vanheeswijck, H., et al. (2009).VOET@2010.Brusselonderwijspublicaties

Bijlage 1: kopie van het leerplan Bijlage 2: informatiebundel voor de leerlingen Bijlage 3: PowerPoint presentatie

Vakgroep bio-esthetiek. (2013-2014). Bio – esthetiek vakstudie 3: lichaamsverzorging. Arteveldehogeschool Gent. [onuitgegeven syllabus]

LESONDERWERP: Theorieles: de verschillende ontharingsmethodesTheorieles: de verschillende ontharingsmethodes LEERPLANDOEL(EN) Pag. 26

15 bespreken de ontharingsmethodes 16 omschrijven de werking van ontharingsproducten 17 bespreken doel en werking van voor en nabehandelingsproducten 19 noemen indicaties en contra-indicaties bij ontharen VAKGEBONDEN EINDTERMEN EN ONTWIKKELINGSDOELEN (indien geen leerplan voorhanden)

VAKOVERSCHRIJDENDE EINDTERMEN (enkel voor het secundair onderwijs) • Verplicht: VOET uit leren leren: • Indien van toepassing: VOET ICT (enkel voor de eerste graad), VOET TTV (enkel voor de tweede en derde graad ASO), VOET uit de stam, VOET uit context(en):

Informatieverwerking: 5. de leerlingen kunnen gegeven informatie onder begeleiding kritisch analyseren en samenvatten Regulering van het leerproces: 8. de lln. Kunnen onder begeleiding hun leerproces sturen, beoordelen op doelgerichtheid en zo nodig aanpassen Samenwerken 19 dragen actief bij tot het realiseren van gemeenschappelijke doelen Respect 18 gedragen zich respectvol

Context 1 : lichamelijke gezondheid en veiligheid Skrolan Dutoit

Theorieles: de verschillende ontharingsmethodes

20/11/2013


1 leren het eigen lichaam kennen en reageren adequaat op lichaamssignalen Context 3 : Sociorelationele ontwikkeling 5 handelen discreet in situaties die dat vereisen

LEERGEBIEDOVERSCHRIJDENDE THEMA’S (enkel voor het basisonderwijs:ICT, leren leren, sociale vaardigheden)

LESDOELEN

LEERINHOUD

WERKVORMEN/MEDIA, LEERMIDDELEN/ORGANISATIE

TIJD

Lesbegin 10’ Instap/herhaling

Instap/herhaling • Welk haar ergeren jullie jullie het meest? • Wat is de functie van haar? • Waar hebben we zoal haar? • Wat gebruiken jullie om jullie haar te verwijderen • Wat is een voordeel van scheren? • Wat zijn de voordelen van harsen?

Theorieles: de verschillende ontharingsmethodes Probleemstelling/onderzoeksvraag: Wat zijn de voor en nadelen van de verschillende ontharingsmethodes?

Theorieles: de verschillende ontharingsmethodes Probleemstelling/onderzoeksvraag: Wat zijn de voor en nadelen van de verschillende ontharingsmethodes?

Lesuitwerking 40’ LESFASE 1: Geven een omschrijving van de verschillende ontharingsmethodes Informatiebundel zie bijlage Verwoorden wat de contra indicaties zijn van de ontharingsmethodes Leggen in eigen woorden uit wat de voordelen zijn bij de verschillende ontharingsmethodes Geven aan wat epilatoria wil zeggen Geven aan wat depileren wil zeggen

LESFASE 1: Media, leermiddelen: informatiebundel van de verschillende ontharingsmethodes Werkvorm: presentatie Organisatie: Opdracht: de leerlingen worden in duo’s verdeeld door de leerkracht. Elk duo krijgt een onderwerp bv. Scheren, harsen, epileren,… Al de nodige informatie krijgen ze van de leerkracht. Het is de bedoeling dat ze in duo de informatie grondig lezen en deze dan gaan samenvatten. Ze studeren dat in en brengen dat dan voor aan de hele klas. Daarna wordt er door de leerkracht nog gerichte vragen over de leerinhoud gesteld.

Synthesemoment: presentaties door de leerlingen Skrolan Dutoit

Theorieles: de verschillende ontharingsmethodes

20/11/2013


LESDOELEN

LEERINHOUD

WERKVORMEN/MEDIA, LEERMIDDELEN/ORGANISATIE

TIJD

Lesafsluiting 10’ Evaluatie, reflectie, terugblik op de probleemstelling Praktische afspraken (bijv. huistaken…) Eventueel tijd over: quiz

Reflectie op de lesvoorbereiding (na het geven van de les) Na elke les zoek je een antwoord op de vraag: ‘Hoe kan ik uit de ervaringen van deze les een volgende les nog beter voorbereiden?’ • Duid met groen in de lesvoorbereiding aan waarover je het meest tevreden bent. • Duid met geel in de lesvoorbereiding aan waarover je het minst tevreden bent. Deze reflectie kan aan bod komen tijdens een gesprek met je vakmentor of stagebegeleider.

Skrolan Dutoit

Theorieles: de verschillende ontharingsmethodes

20/11/2013


Goeiemorgen iedereen! Skrolan Dutoit

7/01/2014

Skrolan Dutoit: ontharing onderbeen + knie

1


(Berghman Clinics,2013)

7/01/2014

Skrolan Dutoit: ontharing onderbeen + knie

2


(Academisch Medisch Centrum)

7/01/2014

Skrolan Dutoit: ontharing onderbeen + knie

3


Ontharing !

7/01/2014

Skrolan Dutoit: ontharing onderbeen + knie

4


(Beauty)

7/01/2014

Skrolan Dutoit: ontharing onderbeen + knie

5


Wat is harsen? • Handmatige ontharingsmethode • Verwijderen van ongewenste haren • Haren worden met wortel uit het haarzakje getrokken • Vloeibare was • Wordt aangebracht op de haren

7/01/2014

Skrolan Dutoit: ontharing onderbeen + knie

6


Harsen Voordelen

Nadelen

• Langdurig resultaat • Geschikt voor alle lichaamsdelen • Geschikt voor grote lichaamsdelen • Gladde huid , geen stoppels

• • • • • •

7/01/2014

Duur Pijnlijk Irritaties Vergt kennis en ervaring Kans op ingegroeide haren Kans op ontsteking van het haarzakje

Skrolan Dutoit: ontharing onderbeen + knie

7


Contra - indicaties • • • • • •

Ontsteking Huidaandoening: psoriasis Spataders: verheven Beschadigde huid Geïrriteerde huid Eczeem

7/01/2014

Skrolan Dutoit: ontharing onderbeen + knie

8


• • • • • •

Litteken Blauwe plekken Allergieën Naevi pigmentosis: verheven Wonde Diabetespatient

7/01/2014

Skrolan Dutoit: ontharing onderbeen + knie

9


Mag je hierop ontharen? • Ontsteking • NEEN

( FFI nederlandstalig)

7/01/2014

Skrolan Dutoit: ontharing onderbeen + knie

10


Mag je hierop ontharen? • Psoriasis • NEEN

(huidziekten)

7/01/2014

Skrolan Dutoit: ontharing onderbeen + knie

11


Mag je hierop ontharen • Spataders ( niet verheven) • JA

(AZ vesalius)

7/01/2014

Skrolan Dutoit: ontharing onderbeen + knie

12


Mag je hierop ontharen? • Spataders (verheven) • NEEN

(Plazilla)

7/01/2014

Skrolan Dutoit: ontharing onderbeen + knie

13


En hierop? • Cellulite • JA

(cellulite)

7/01/2014

Skrolan Dutoit: ontharing onderbeen + knie

14


Voorbehandeling • • • • •

Trimmen van de haren Pre base gel Oil cleanser Tea tree Gel Dermobalance lotion

7/01/2014

Skrolan Dutoit: ontharing onderbeen + knie

15


Striphars • • • • • • •

Naturel hars Aloë vera hars Azuleen hars Pearl hars Crystal marine wax Olijfolie hars Lavendelolie hars

7/01/2014

Skrolan Dutoit: ontharing onderbeen + knie

16


Filmhars • Haartjes hechten aan de hars ( zonder strip)

7/01/2014

Skrolan Dutoit: ontharing onderbeen + knie

17


Nabehandeling • • • • • •

Milk cleanser Velona aloë vera gel Folisan Gold concentrate Soothing cream Vitalderm pH crème

7/01/2014

Skrolan Dutoit: ontharing onderbeen + knie

18


Thuisgebruik • Folisan • Gold concentrate • Depil mousse

7/01/2014

Skrolan Dutoit: ontharing onderbeen + knie

19


Juist of fout? • Milk Cleanser wordt gebruikt als voorbehandeling?

• FOUT 7/01/2014

Skrolan Dutoit: ontharing onderbeen + knie

20


Juist of fout • Spataders ( niet verheven) is een contra indicatie voor het ontharen van de benen?

• FOUT 7/01/2014

Skrolan Dutoit: ontharing onderbeen + knie

21


Juist of fout • Vitalderm pH crème wordt gebruikt voor de intieme zones?

• JUIST

7/01/2014

Skrolan Dutoit: ontharing onderbeen + knie

22


Juist of fout • Het verschil tussen film en striphars is, dat filmhars hecht aan de haren en de huid en striphars enkel aan de haren.

• FOUT

7/01/2014

Skrolan Dutoit: ontharing onderbeen + knie

23


Juist of fout • De wetenschappelijke naam voor onderhuid bindweefsel is hypodermis.

• JUIST 7/01/2014

Skrolan Dutoit: ontharing onderbeen + knie

24


Behandelingsplan

7/01/2014

Skrolan Dutoit: ontharing onderbeen + knie

25


Bibliografie • • • • •

Ffi Nederlandstalig (s.d.) Opgeroepen op 24 oktober 2013, op http://dutch.faithfreedom.org/forum/viewtopic.php?f=22&t=19771&start=25 Colofon (s.d.) Huidinformatie. Opgeroepen op 24 oktober 2013, op http://www.huidinformatie.be/psoriasis.htm AZ Vesalius (s.d.) Ziekten van aders. Opgeroepen op 24 oktober 2013, op http://www.azvesalius.be/Vaatchirurgie/spataders.htm Dutch Body (s.d.) opgroepen op 24 oktober 2013, op http://forum.dutchbodybuilding.com/f15/jouw-ideale-lichaam103098/index700.html About Plastic Surgery (s.d.) Cellulite reduction Surgery. Opgeroepen op 24 oktober 2013, op http://plasticsurgery.about.com/od/minimallyinvasive/tp/Cellulite-Reduction-Surgery-Things-To-Consider.htm

7/01/2014

Skrolan Dutoit: ontharing onderbeen + knie

26


Producten ontharing: Dépilève Voorbehandeling: Onderbenen en knie inwrijven met Tea tree Gel/ Pre Base: Pre base : - Bereidt de huid voor op een ontharing - Verwijdert alle resten van crèmes, droge schilfers en transpiratie - Doet hars beter hechten aan de haren en minder aan de huid Tea tree gel: - Verkoelende gel - Reinigt de huid - Ontsmet de huid - Kalmeert na het harsen

Handen inwrijven met Oil Cleanser : - Hars hecht niet zo makkelijk aan de handpalmen - Kan ook gebruikt worden na het harsen heeft kalmerende en hydraterende werking Dermobalance lotion: - Verwijdert restjes crème, deodorant,… - Haartjes hechten beter aan de hars


Striphars: •

Naturel hars: voor normale huid

Aloë vera hars : voor alle huidtypes

• •

Azuleen hars: voor gevoelige huid Pearl hars

• • •

Crystal marine wax: voor alle huidtypes Olijfolie hars: droge en gebruinde huidtypes Lavendelolie hars: gevoelige huidtypes en om te leren harsen,


Nabehandeling: • -

Milk cleanser: Verzorgende melk Verwijdert alle harsresten Verzacht en hydrateert de huid

• -

Velona aloë vera gel Sterk hydraterend en kalmerend Wordt vaak gebruik na elektrisch ontharen en het harsen van het gelaat

• • • -

Folisan Gold concentrate Soothing cream: Vermindert huidirritaties zoals roodheid en allergische reacties Verzacht de huid zelf de meest geïrriteerde dankzij de helende zinoxide Kalmeert

• -

Vitalderm pH crème: 2 in 1 crème die na het ontharen zowel de ph waarde als de roodheid herstelt Verwijdert ook harsresten

Combine result 2 copy  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you