Page 1

2018

Sogndal Turlag


Frå øver del av Lundeskaret. Foto: Anne Rudsengen. Framsidefoto: Utsikt over Fjærland frå stien opp til Heimste Skeisnipa. Foto: Anne Rudsengen.


LEIAR

VELKOMMEN PÅ TUR I JUBILEUMSÅRET 2018! I år er det 150 år sidan Den Norske Turistforening vart stifta. På desse åra har foreininga gått frå å vera «ein nikkersadel-klubb» til å bli ei folkerørsle. DNT har over 300 000 medlemmar i heile landet og av desse er det snart tusen medlemmar frå Sogndal og Leikanger. Kanskje blir du den heldige nr. 1000? Me legg opp til ei høveleg feiring av medlem nr. 1000 i Sogndal Turlag! Også i år er turtilbodet vårt allsidig, og meir informasjon om kvar tur finn du på heimesida vår: www.sogndal. dnt.no. Følg oss også gjerne på Facebook. Me håpar å sjå både trufaste turfolk og nye ansikt på turane våre i år! På Facebook og på heimesida til Sogndal Turlag finn du ei omtale av turane når turen nærmar seg. Her i magasinet har me valt ut einskilde turar og ei oversikt på midtsidene. Sogndal Turlag håpar å kunna gje ei gåve til padleinteresserte i løpet av sommaren. Me har starta samarbeid med Sogndal folkehøgskule om bruk av deira naust. Planen er å fylle naustet med kajakkar til disposisjon for våre medlemmar. Innkjøp av kajakkar

Utsikt mot Bergsetbreen.

og tilbehør er ikkje finansiert enno, men me håpar å få det til. Velkommen på tur i jubileumsåret! Helsing Anne Skaar, leiar

Frå Tuftebresteinen i Jostedalen.

Jordalsnuten i Nærøydalen.

3


HAUGMELEN

4


SKIKLASSIKAR I KAUPANGER Fint skogsterreng med furuskog som går over i bjørkeskog. Først ganske flatt terreng før stigninga starter. Stølen Vassløysa er ein naturleg kvileplass. Herifrå opnar terrenget seg og me tek dei siste 400 høgdemetrane i roleg tempo mot toppen. Store Haugmelen er 1172 meter høg og herifrå går det ganske så rett ned i Lustrafjorden. Ned att tek me anten turen om Breisete eller me køyrer ryggen ned om Vatnasete. Me reknar med å starta turen frå Goro som ligg på 500 moh.

17. MARS Stad: Store Haugmelen Turleiarar: Jorunn Aa Albretsen (99 45 74 32) og Gro Skjelle Fimreite (950 25 257) Avreise: Frå Sogndal kl. 09:30 og frå Kaupangsenteret kl. 09:45

Varden på Store Haugmelen. Foto: Gro Skjelle Fimreite.

5


GROVABREEN

6


FLOTT OPPTUR OG ENNO BETRE NEDTUR Med utgangspunkt i Dvergsdalsstøylen er dette ein klassisk påsketur for jølstringane. Me tek turen etter påske og håper på både sol og godt skiføre! Først ein kort flat strekning før me startar på dei over 1000 høgdemetrene opp. Så det blir motbakker og me treng feller – lange feller. På Salsegga er første lange motbakke unnagjort, det blir enno meir utsikt og me nærmar oss Grovabreen. Dette er ein tur med storfelt

utsikt og fantastisk lang og god nedkøyring! Berre å førebu seg og glede seg til ein lang og fin tur!

22. APRIL Stad: Grovabreen Turleiarar: Ole Karsten Birkeland (950 32 287) og Marino Ask (900 89 570) Avreise: Frå Sogndal kl. 09:00

Rundskue 360 grader på toppen av Grovabreen. Foto: Anne Rudsengen.

7


RYSSDALSHORNET

8


POSTKORTFJELLET Viss du har vore på Sandane i klarvêr, så har du sett dette fjellet, postkortfjellet! Er du litt over middels interessert i å koma på ein ny topp så har du sikkert tenkt: Dit opp må eg gå ein gong! No får du høve til å vera med Sogndal Turlag. Til saman er det kring 1100 meter stigning, og første halvdel går på god stølsveg. Frå Ryssdalsstøylen er det tydeleg sti med nokre litt brattare parti – men ikkje luftig. Nokre stader er det

sett opp vaier til å halda seg i. Flott utsikt til Sandane og dei flotte fjella i Gloppen.

11. AUGUST Kvar: Ryssdalshornet, 1201 moh Turleiarar: Ove Ellingsen (913 54 923) og Frode Hågvar Avreise: Frå Sogndal kl. 08:30

Utsikt utover Gloppefjorden frå toppen av Ryssdalshornet. Foto: Jorunn Aa Albretsen.

9


VERDSARVTUR

10


MED NÆRØYFJORDEN UNDER OSS Årets verdsarvtur går til Svamsnosi og Skomakarnipa! Kvar er det? Jo det er særmerkte flotte utsiktspunkt i 900 meters høgde på fjellkanten over Nærøyfjorden. For å koma oss dit fyller me opp bilar, tek ferja til Vangsnes og køyrer til Skar i Fresvik. Her følgjer me merkt sti opp til Lægdaskaret og vidare til stølen Lægdene. Resten av turen, før me er tilbake til skaret, er utan sti – men med stadvis godt terreng å gå i. Svamsnosi er det trigonometriske punktet på 987 moh opp for dalen som Sagelvi renn ut av. Her er ei makelaus utsikt innover Nærøyfjorden. Vidare går me ned mot Lomtjørni og opp på Skomakarnipa (ca.

900 moh) der belønninga er utsikt til Beitelen og møtet mellom Aurlandsfjorden og Nærøyfjorden. Dersom me føler oss i god nok form og vêret er fint når me er tilbake til Lægdeskaret, så tek me turen oppom Lægdafjellet (1148). Turen er middels tung og vil venteleg ta ca. 7 timar.

26. AUGUST Kvar: Svamsnosi og Skomakarnipa Avreise: Frå Sogndal kl. 08:30, Hella kl. 09:20 Turleiarar: Tom Dybwad (97 52 34 11) og Finn Loftesnes

Innover Nærøyfjorden frå Svamsnosi. Foto: Tom Dybwad.

11


21/01

Marino Ask og Wenche Fjørtoft

Sogndalsdalen (Torstadnakken)

900 89 570

Påmelding

Veslefjelltind: 3 stk. over 2000

943 47 131 Tom Dybwad og Ove Ellingsen

975 23 411

Gunnar O. Hæreid

Irene Befring, Siv Falkenstein og

mai-juni

Kaupanger og Leikanger

Opptur 8. klassingar i Sogndal,

Sykkel Stisykkeltur i Indre Sogn

27/05

same område dagen etter.

Luster Turlag har vårskitur i

Sunnfjord Turlag

Fellestur med Indre

Torbjørn Stokke og Torbjørn Hasund

8.klassingane.

Felles turdag for alle

950 78 722 Terrengsykkel er naudsynt Marte Kviberg, Jorunn Fjermestad,

Niels Pontoppidan og Stein Dyngen

Ski

26/05

-Befringstøylen

Jostebotn-Kvannebakkbu

Ski

Fottur Strendene på sørsida i Vik

481 53 202

01/05

Vidar Lægreid og Arne Lerum

29/04

Grovabreen

og Øydis Bøtun

Ski

Marino Ask og Ole Karsten Birkeland 950 32 287

959 63 888 Fellestur med Vik Turlag

22/04

Anne Rudsengen, Jon Arne Kvåle

Vikafjellet

Ski

Ski

Magne Eikås og Ove Ellingsen

950 25 257

900 89 570

07/04

Jorunn Aa Albretsen og Gro Skjelle

Marino Ask og John Gladsø

25/03

Store Haugmelen

Skriki

900 70 257 Måneskinnstur 900 89 570 Samarbeid med Luster

Ski

Ski

Marino Ask og Kjersti Anne Ullebust

Påmelding

Fagereggi - måneskinnstur

Toppturdagar Vigdalen

906 46 424 Overnatting Grøssete

954 43 368 Topptur

Fimreite

Ski

Ski

MERKNAD

900 89 570

TELEFON

11/03

17/03

Marte Kviberg og Anne Skaar

08/02

16-18/02

Leif Longvanes

Svedal, Grøssete og Spefjell mm Påmelding

Heidi Kathrin Osland og

Ski

04/02

Mathias Leite Haukø

Margit Sandem Fjellengen og

Sogndalsdalen

Ski

PÅMELDING TURLEIAR OG LOKALKJEND

Tylderingen

14/01

Ski

DATO TYPE TUR TUR/RUTE

Turane er merka med vanskegrad Enkel: Nybyrjarar. Krev ingen spesielle ferdigheiter. Skal kunna gjennomførast av alle.Maks 300 høgdemeter Middels: Nybyrjarar. Middels trente turgåarar. Grunnleggjande ferdigheitar. Maks 600 høgdemeter Krevjande: Erfarne turgåarar. Godt uthald. Krev godt turutstyr. Maks 1000 høgdemeter Ekspert: Erfarne fjellfolk. Godt uthald. Krev godt turutstyr. Meir enn 1000 høgdemeter

TURPROGRAM 2018


02/06

09/06

17/06

30/06

04/08

Anne Kari Herlofsen Nes og

Ove Ellingsen og Frode Hågvar

Anders Bøyum

469 70 740

26/08

Fottur Falketind

Kajakk Solund, Råkeneset

Fottur Romhesten

i Nærøyfjorden

31.08–02.09

Påmelding

Marino Ask og Arinbjørn Kuld

952 36 588 Påmelding grunna båt

29/09

25/11

Ski

Påmelding

Vangsen

Fottur Vinmarkene på Slinde

Fottur Blåfjell

Louis Anda

Ivar Slinde & Ove Ellingsen

Leif Longvanes og Frank Nymark

Kan lånast.

480 52 760

kome snø.

Blir flytta viss det ikkje har

913 54 923

906 46 424

16/09

959 63 888 Naudsynt med breutstyr.

Dale

Påmelding

Anne Rudsengen og Magne Eikås

Fottur Tuftebreen

15/09

Fottur Nonhaugen - Fortun

& Bård Husby

09/09

Tur i Verdsarvområdet. 900 89 570

975 23 411

Jakob Vetleskog Øygard og Eilsabeth 928 19 516

Albertine Aaberge, Ragnhild Myhre

Båt frå Kaupanger.

tidligare

900 89 570 Jubileumstur, DNT 150-år

Påmelding

Marino Ask og Aleksander Loftesnes Tom Dybwad og Finn Loftesnes

02/09

Påmelding

Påmelding

Fottur Svamsnosi og Skomakarnipa

25/08

-Frønningen

Fottur Vindedal/Revsnes – Bleia

18/08

Ny tur - ikkje vore arrangert

913 54 923

917 77 252

Wenche Fjørtoft og Helge Henriksen 415 59 822

Fottur Anestølen - Tuftenova - Eldedalen

Fottur Ryssdalshorn

Fottur Rundenipa

12/08

906 46 424 Suppe på Walaker Hotell

957 99 666

Ole-Herman Meløy

11/08

Leif Longvanes

Karstein Bergeim og Jarle Aarvoll

-Solvorn

Påmelding

21/07

Fottur Kjørnes-Hesteggi-Solvornnipa

Fottur Ornes - Tausasva

Botanisk Foreining

900 89 570 Jonsoktur

Marino Ask

Vangsen

21/06

Samarbeid med Norsk

975 23 411 906 15 206

Ski

MERKNAD

907 88 354

- Haugaviki

Inger Auestad og Knut Rydgren

Tom Dybwad og Liv Norunn Hamre

TELEFON

Fottur Villblomen sin dag: Fimreite

Fottur Badnakona

Niels Pontoppidan og Marte Kviberg

PÅMELDING TURLEIAR OG LOKALKJEND

Fottur Fatlaberget: Hola og Fossen

DATO TYPE TUR TUR/RUTE


14.01

21.01

nei

Rita Bjelde / Liv Norunn Hamre

06.05

Fottur Hauståkernakken

(turpost) nei

nei Irmelin Hope Skjerven

975 12 550

975 71 684

915 80 573

975 71 684

970 30 882

TELEFON

907 88 354

19.08

Fiske Fisketur til Fagereggi

nei

John Anton Gladsø

02.09

Desember

November

Fottur Koseleg adventstur

Fottur Spanande hovudlykttur nei

nei

Christina Schanke Sørheim

Rita Bjelde

Oppmøte Fretland kl. 10.30

915 97 495

970 30 882

Olavskjelda

975 71 684 Oppmøte kl. 11 ved skilt

415 53 385

402 87 356 Soppkjennar Eli Heiberg

402 87 356

nei

Liv Norunn Hamre

Gunnveig Fretland Hodlekve

Fottur Tur til Olavskjelda (turpost)

nei

21.10

Fottur Tur til Hundsvatnet

23.09

Sabine Kunzelmann, Christina S.

Sørheim/ S. Kunzelman

nei

Fottur Sopptur Sørheim

09.09

Liv Norunn Hamre/ Christina S.

nei

Grøssete (turpost)

Fottur Kom deg ut-dag til

og Sportfiskarlag

482 25 890 Samarb. Sogndal Jeger-

p-plass Soget-brua

402 87 356 Oppmøte kl. 10.30

Kaupanger skule kl. 11

Oppmøte p-plass

MERKNAD

907 27 449 Ta med kniv

nei

Sabine Kunzelmann

Niels Pontoppidan / Marte Kviberg

Fottur Simosete i Luster

nei

10.06

Fottur Fatlaberget: Hola og Fossen

Lars Helge Flugheim / Lillian Henjum

nei

02.06

Fottur Seljefløytetur

27.05

Sykkel Sykkeltur til Stedjeberget

Liv Norunn Hamre

Vegard Vereide

26.04

Kjekk familieskitur frå Rindabotn nei

Ski

Sørheim / S. Kunzelman

Liv Norunn Hamre / Christina S.

04.03

nei

Kom deg ut-dag i Hodlekve

PÅMELDING TURLEIAR OG LOKALKJEND

Ski

Samling Programslepp og loddtrekking

DATO TYPE TUR TUR/RUTE

SOGNDAL

BARNAS TURLAG


21.01

Fottur Njøs-Fadnastølen

Ski

Kom deg ut-dag på Kleppa

Fottur Lommelykttur

Fottur Postløp i naturen

Fottur Kom deg ut-dag i Norane

Alle tre foto: Liv Norunn Hamre.

21.10

25.11

01.07

02.09

kanotur

Fottur Telttur på Gaularfjellet med

Fottur Fugletur frå Hella til Eitorn

06.05

DNT-hytte

02.06–03.06

Fottur Overnattingstur til Målsete

DATO TYPE TUR TUR/RUTE

21.04–22.04

LEIKANGER

nei

nei

nei

nei

nei

Påmelding

nei

Påmelding

Christian Pettersen

Arturs Garselis

Tom Debu Nesvåg

Thomas Scheiber

Anders Yri

Sindre B. Ramung

Torbjørn Hasund

Sindre B. Ramung

PÅMELDING TURLEIAR OG LOKALKJEND

476 39 165

405 61 104

995 59 925

479 55 664

466 60 542

976 82 499

930 04 685

976 82 499

TELEFON

MERKNAD


DNT-HYTTE

Sogndal Turlag si ubetente hytte Grøssete ligg i Sogndalsdalen på kring 850 moh. Foto: Liv Norunn Hamre.

GRØSSETE Sogndal Turlag si hytte på Grøssete i Sogndalsdalen er eit ombygd sel, og kortaste vegen går frå Kamshagen på nordsida av Dalavatnet. Det er laga til parkeringsplass ved startpunktet, og stien opp til hytta er merkt. Ein går på vestsida av elva og litt bratt opp til ein er komen over fossen. Vidare innover på god sti og ei lita kneik til slutt før ein kjem opp. Turen tek 1-1,5 time

PRISANE FOR BRUK AV GRØSSETE I 2018 Dagsbesøk med bruk av ved/gass Overnatting vaksne Overnatting UNG, 13-26 år Overnatting born 4-12 år (saman med føresette) Overnatting born, 0-4 år

opp og om lag 1 time ned att. Hugs nøkkel (standard DNT-nøkkel) dersom du vil inn i hytta. Grøssete er ei ubetent DNT-hytte, dvs at det er kokeapparat, men ingen mat på hytta. Ta også med sovepose eller lakenpose for overnattinga. Hytta har 4-5 sengeplassar, og i tillegg kan inntil to personar liggja på golvet.

Medlem DNT kr. 40,- kr. 200,- kr. 100,- kr. 50,- gratis

Ikkje medlem DNT kr. 50,- kr. 300,- kr. 200,kr. 100,gratis

Betal gjerne for bruk av hyttene til: 3720 07 63808, eller VIPPS: 99206 når du kjem heim frå turen.

16


TURPOSTAR TURPOSTANE I SOGNDAL Sogndal Turlag har 19 turpostar som ligg nær Sogndal sentrum og i Sogndalsdalen. Til alle turpostane går det skilta og merkte stiar. Du finn skildring av turane i eige turhefte og på DNT sin turapp UT.no. Turane er graderte med farge grønt, blått eller raudt etter kor krevjande dei er.

Deltaking Turhefte med omtale av turane kjem til sals på Intersport Sogndal. Heftet fungerer også som klyppekort for registrering av turane.

TURANE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Stedjeberget Flot Olavskjelda Sauradn Lem Laugi Bjellastølen Nuken Jeiskedalen Stedjeåsen Slakkafjellet/Svartaberg

Togga Grøssete Navarsetestølen Tylderingen Imesdal Hesteggi Helgasete Solvornnipa/Vardafjell

Flotte premiar! Meir info på: https://sogndal.dnt.no 13

12

14

6

15

3

16

8

18

19

4

7 2 11

17 10

9 1

PRISAR Vaksne Born

Medlem Sogndal Turlag/DNT kr. 150,- kr. 100,-

5

ikkje-medlem kr. 200,kr. 150,-

Sesongen er i hovudsak 15. mai – 31. oktober. Informasjon om turpostane ligg på Sogndal Turlag si heimeside.

17


UT PÅ TUR

Spennande turterreng innover mot Austerdalsbreen på Veitastrond. Foto: Maria C. Knagenhjelm.

Turplanlegging Ettersom turane er planlagde lang tid i førevegen, kan det verta endringar i programmet. Følg difor med på heimesida til Sogndal Turlag, på Facebook og på annonsering i Sogn Avis. Viss du er i tvil om kor lett eller tung turen er, eller kva utstyr du treng til turen, ta kontakt med turleiar eller ein i styret. På nokre av turane er det naudsynt med påmelding. Ver venleg å følgja oppmodinga for å gjera arbeidet lettare for turleiaren. Me har ikkje avgift på turane, men der det blir sett opp buss eller båt så må ein betala. Sogndal Turlag har VIPPS: 99206 Dei fleste turane har frammøte på Almenningen (ved Lægreid hotell). Ein eventuell annan frammøtestad blir annonsert. Dersom du vil møta ein annan stad enn annonsert frammøteplass, så meld i frå til turleiar på førehand i tilfelle turen vert avlyst eller endra.

18

Forsikring og ansvar Hugs at du deltek på alle turar på eige ansvar. Alvorlege skadar er svært sjeldne, men me tilrår likevel turdeltakarane å skaffa seg reiseforsikring/anna ulukkesforsikring. Dersom ein deltakar viser seg å vera uskikka til å gjennomføra turen, manglar naudsynte klede/utstyr eller ikkje rettar seg etter turleiaren sine tilvisingar, kan ho/ han bli utelukka frå turen. Rabatt på turutstyr Sogndal Turlag og Intersport-butikken i Sogndal har rabattavtale for alle medlemmane i turlaget. For å kunna nytta denne må ein registera seg via innmeldingsskjema på heimesida vår og på Sogndal Turlag si Facebook-side. Ein kan òg få hjelp til å registera seg i Intersport-butikken i Sogndal (på AMFI Sogningen).


INFO STYRET I SOGNDAL TURLAG 2018 Anne Skaar, leiar (900 70 257), askaar0303@gmail.com Ove Ellingsen, nestleiar (913 54 923), ove@ellreg.no Wenche Fjørtoft, skrivar (415 59 822), fjortoft.wenche@gmail.com Leif Longvanes, kasserar (906 46 424), leif.longanes@hvl.no Liv Norunn Hamre, styremedlem (975 71 684), liv.hamre@hvl.no Marino Ask, styremedlem (900 89 570), m-jas@online.no Anne Rudsengen, styremedlem (959 63 888), annerudsengen@gmail.com Tom Dybwad, varamedlem (975 23 411), tojady@hotmail.com Marte Kviberg, varamedlem (907 88 354), martekviberg@hotmail.com

Frå turen på sørsida av Sognefjorden.

Sogndal Turlag har ei felles e-postadresse: sogndalturlag@gmail.com Vinmarkene på Slinde.

Stigninga mot Romhesten.

Kajakkpadling i Ytre Sogn.

KONTAKTINFORMASJON Barnas Turlag Sogndal: Christina S. Sørheim (915 97 495) Barnas Turlag Leikanger: Sindre B. Ramung (976 82 499) Turpostgruppa: Anne Skaar (900 70 257) Merkenemnda: Knut Armand Iversen (911 72 635) Turlagshytta Grøssete: Jorunn Fjermestad (411 61 794) Åttandeklassingane på Oppturdagen.

19


INFORMASJON

www.printfarm.no

Bli medlem på dnt.no eller send DNT til 2030. Følg oss på Facebook: Sogndal Turlag, Barnas Turlag Sogndal, Barnas Turlag Leikanger. Sjå heimesida: //sogndal.dnt.no

Sogndal Turlag

På veg opp mot Frudalshesten. Foto: Arnt Flatmo.

Profile for Printfarm.no

Turprogram 2018 a5 20sider ferdig utenskjmerker  

Turprogram 2018 a5 20sider ferdig utenskjmerker