Page 25

25

GV

Fréttir Stjórnlagaþing:

Leggjum styrkari stoðir undir íslenskt samfélag Ég býð mig fram til stjórnlagaþings með það að markmiði að styrkja undirstöðu íslensks samfélags. Stjórnarskráin leggur gruninn að Íslensku samfélagi sem ég vil þróa í átt að aukinni þátttöku almennings í stjórn landsins, skýrari stjórnskipan, valdheimildir og ráðstöfunarrétt forseta, ráðherra og þingmanna sem og gera Íslands að landi mannréttinda og friðar. Mikilvægt er að festa í sessi þann heimspekilega og siðferðislega grundvöll sem við viljum byggja þjóðfélagið á til framtíðar. Því legg ég til Halldóra Hinriksdóttir. að 1. grein stjórnarskránnar verði útvíkkuð til muna og þar kveðið á um að Ísland sé ekki bara lýðræðisríki heldur byggi m.a. á gildum lýðræðis, mannréttinda, jöfnuðar, frelsis og sjálfbærni. Auk þess er mikilvægt með alþjóðavæðingu samfélagsins að styrkja stöðu íslenskunnar og hún verði tilgreind sem þjóðtunga og íslenskt táknmál þjóðtunga þeirra sem ekki geta nýtt sér talmál.

DY N A M O R E Y K J AV Í K

GERÐU VERÐSAMANBURÐ

Þak á lengd þingsetu við t.d. 3 kjörtímabil mun fjölga verulega þeim einstaklingum sem koma að löggjöfinni og ætti að tryggja að fleiri viðhorf, lífsgildi og verðmætamat endurspeglis inn í löggjöfina og auka með því líkurnar á því að löggjöfin þjóni hagsmunum heildarinnar. Það ætti einnig gera hagsmunahópum erfiðara fyrir að halda völdum innan þingsins og í stjórnmálafokkum til lengri tíma. Það vita allir sem komið hafa inn á vinnustað þar sem starfsfólk hefur mjög langan starfsaldur að allra breytingar eiga mjög erfitt uppdráttar vegna þeirra föstu venja og óskrifuðuð reglna sem gilda. Því er auðveldast fyrir nýliðanna að fara í far þeirra sem fyrir eru. Sú regla að þingmenn geti setið í áratugu á þingi nái þeir endurkjöri kemur í veg fyrir framþróun íslenskra stjórnmálahátta.

LÆGRA LYFJAVERÐ Í 14 ÁR

Ég tel mikilvægt að fólk með ólíkan bakgrunn, reynslu og á öllum aldri komi að endurskoðun stjórnarskrárinnar til að tryggja að breytingar séu skoðaðar frá mörgum ólíkum sjónarhornum og að þær endurspegli langtíma hagsmuni heildarinnar. Ég er gift og á tvær dætur. Ég er forstöðumaður hjá Háskólanum í Reykjavík. Ég er með MBA próf frá Edinborgarháskóla með áherslu á stefnumótun og fjármál og B.Ed gráðu í kennslufræðum frá Kennaraháskóla Íslands. Halldóra Hinriksdóttir

–einfalt og ódýrt Spönginni • Hólagarði • Hagkaup Skeifunni • Hagkaup Akureyri

framandi m ndii & spennand spenn p ndii

INDVERSK IN ND ERRRS NDVER RSK VEISLA V A Í SSP SPÖNGINNI PÖNG Ö GINNI NI I>A7Dô& I >A7Dô& [[ng^g'ZöVÓZ^g^/ ng^g'ZöVÓZ^g^/

&#).*`g#{bVcc

6öZ^ch

6add7dcYV\g²cbZi^hWdaajg @_`a^c\jgI^``VBVhVaV EjaVd]g†h\g_‹c CVVcWgVjö

Pöntunarsími: 578 3838 hradlestin.is taktu með eða borðaðu á staðnum

Profile for Skrautás Ehf.

Grafarvogsbladid 11.tbl 2010  

Grafarvogsbladid 11.tbl 2010

Grafarvogsbladid 11.tbl 2010  

Grafarvogsbladid 11.tbl 2010

Profile for skrautas
Advertisement