Page 1

nr. 2 • 2011 Skovly-gruppens Renholdsmagasin

Skovly-Gruppen  •  2/2011

- Elixia på Forus valgte Active Ion - Messerapport fra Göteborg - Ny kontrakt med NSB Trafikkservice

13


«Store oppgaver skal en begynne på, – ikke tenke på.» Julius Cæsar

D

e første store bølgene etter medieoppslagene om sosial dumping har lagt seg. Flere store kontrakter i offentlig sektor er kansellert, det har kommet til enighet om regionale verneombud, ID-kort er på vei inn, og bevisstheten om konkurransevilkårene for renholdsbedriftene er betydelig bedret. De første skrittene på en lang motorvei til en bedre bransje er tatt. Det som er litt skuffende, er at noen forsøker å slå politisk mynt på de sakene som nå har vært oppe i media. Svart arbeid, sosial dumping og svindel gjøres om til et spørsmål om konkurranseutsetting. Og dette flagges som en stor og viktig sak i valgkampen som nå er under oppseiling. Dette er et alvorlig sidespor i forhold til å renvaske bransjen. At det finnes aktører som driver ulovlig og useriøst bør ikke straffe en stor og viktig bransje som er helt avhengig av private drivere og investorer. Dette er i så fall en sak for arbeidstilsynet og politiet.

innhold

TV2 hjelper deg fulgte nylig opp spørsmålet om svart arbeid i et av sine innslag. Via anbud på nett hentet de inn priser fra en rekke aktører i det private markedet. Og ikke uventet var det mange leverandører som gikk med på betaling uten kvittering. Nå sier ikke innslaget noe om hva slags tilbydere som dukket opp i e-post kassa til reporteren, men skulle det være noen av de godt etablerte selskapene i bransjen, burde de skamme seg. Å sage over grenen man sitter på har aldri vært særlig lurt, - i hvert fall ikke med motorsag. Eksemplet hos TV2 er vel også et bevis på at ”anbud” på nett er en heller tvilsom løsning. Det er selvfølgelig en del av den elektroniske hverdagen som vi alle må forholde oss til, men kanskje burde leverandøren av slike nettjenester ha en noe bedre kontroll av sine tilbydere? Det er i hvert fall ingenting som tyder på at forbrukeren vil gjøre jobben med kvalitetssikring av skatter og avgifter. Vi vil gjerne

fag nr. 2 • 2011

4 Messerapport Göteborg 5 Skovly-Gruppen sprer fagkunnskap/

Ny kontrakt med NSB Trafikkservice Portrettet Elixia Forus Forhandlernytt

I denne utgaven av FAG belyser vi også andre økonomiske fallgruver. Forsommeren er en viktig periode for temporære oppdrag, men vi ser stadig eksempler på at mange slurver med både tidsplanlegging, kalkulering og valg av underleverandører. Det kan fort koste mer enn det smaker. I tillegg setter vi søkelys på ordningen Grønt Punkt. Det finnes fortsatt mange leverandører som lurer seg unna sitt samfunnsmessige ansvar for avfall og returordninger. Er det ikke på tide at dere kunder stiller strengere miljøkrav til leverandørene? God sommer. Thomas A. Sagen Konsernsjef

redaksjon Ansvarlig redaktør: Thomas A. Sagen Koordinator: Christine Røgenæs I redaksjonen: Thomas A Sagen, Christine Røgenæs, Trond Karlsen, Ingvald Klungtvedt, Turid Indergaard, Rune Fremgaarden Neste utgivelse: Uke 37 – 2011 Opplag: 1500 mail: redaksjonen@skovly.no Design og trykk: Nr1 Trykk Grefslie Postboks 25 – 1851 Mysen Tlf. 69 89 83 00 – www.nr1trykkgrefslie.no

Produktnytt Aktuelt: Vårens vakreste eventyr En viktig returordning Vi i redaksjonen ønsker alle en fin sommer!

Skovly-Gruppen  •  2/2011

6 7 8 9 10

ha verdens beste velferdsstat, men det der med betaling får vel andre ta seg av …?

3


Clean Service & Supply Göteborg – regional messe med høy faglig fokus Sverige forsøker i 2011 en ny regional satsning på renholdsmesser, slik vi også gjorde i Norge for en del år tilbake. Konseptet Clean Service & Supply åpnet dørene i Göteborg 25. mai, og samlet de fleste av de store leverandørene innenfor renhold og hygienepapir.

A

rrangøren hadde laget et godt konsept rundt messen, med

fra vaskeri. Sistnevnte blir normalt

et omfattende seminarprogram der hele 19 må foredrag av

levert tørre, og leier du en

30 minutter ble avholdt den første dagen. Både leverandører,

systemmopp i microfiber er det

organisasjoner og konsulenter bidro til programmet, som både

derfor viktig at du har et system for

skulle gi inspirasjon, fordypning og avkobling. I tillegg var det

dosering. Vann kun fra en spray- eller

laget et eget område kalt ”Smartbox” der det gjennom hele

dynkeflaske er ikke godt nok for å kunne jobbe effektivt med

dagen foregikk workshops og demonstrasjoner, på tvers av

micromopper. Det er her de fleste bommer i følge Katrin

leverandørene.

Larsson. De føler ikke at de får ut potensialet i et godt microsystem, rett og slett fordi renholderen ikke har kunnskap

FAG deltok under presentasjonen ”– Ferdigpreparerte mopper,

og metoder for å utnytte alle fordelene. Men her kan

manuelt eller maskinelt”, med Katrin Larsson under messens

leverandørene hjelpe deg, - det finnes smarte løsninger med

første dag, og konstaterer at det stadig dukker opp nye og

moppekasser og lokk som løser dosering.

smarte løsninger for å dossere fukt i moppene. Katrin har selv jobbet som syerske av mopper i mange år, og er en av

Av nyheter på messen var det flere leverandører som fokuserte

utviklerne bak HI-PRO moppene i ØRN programmet. Andelen

på ny miljøvennlig teknologi. Andelen bioprodukter i markedet

microfiber, polyester, viskose og bomull er nøye utvalgt for å gi

er økende, og flere går nye veier med blandinger av kjemi og

best mulig rengjøringskvalitet, og riktig grad av fukt mot

naturmineraler. Fortsatt er det mange som benytter

underlaget.

enzymbaserte produkter og kaller dette for bioteknologi, og det kan ofte være forvirrende for markedet. Et bioprodukt skal

På store brukersteder er det i dag mest vanlig å klargjøre

bestå av 100 % naturlige ekstrakter eller vegetabilske

mopper direkte fra maskin. Dette forutsetter at brukeren har

organismer.

egen moppevaskmaskin, som er tilpasset for å gi riktig restfuktighet etter sentrifugering. En allround microfibermopp

Leverandøren Qleeno fikk også god oppmerksomhet under

kan fort bli for tørr når den tromler på et standard program, og

messen. Denne helt spesielle renholdsmaskinen vant gullprisen

da mister du mange kvadratmeter rengjøringskapasitet.

under Innovation Award i Amsterdam 2006, og har siden den tid

Konsekvensen blir at du trenger flere mopper og lengre tid på

utviklet seg til et svært spennende og fleksibelt produkt. En

rengjøringen. Utvalget av garn i en høykvalitetsmopp er nøye

maskin som bare er 19 cm høy, og som rengjør, skurer og

sammensatt for å gi riktig kost i bruk.

tørker i samme element, vekker oppsikt i markedet. Den roterer

Skovly-Gruppen  •  2/2011

også 360 grader rundt sin egen akse og flyter på gulvet,

4

Alternativet på små områder der du ikke har vaskemaskin, er

omtrent som en luftputebåt. Det blir spennende å følge dette

ferdig preparerte mopper fra en patruljebil eller leie av mopper

produktet videre.


Skovly Engros inngår kontrakt med NSB Trafikkservice

Foto: Leif J. Olestad

Skovly Engros AS og NSB Trafikkservice AS tegnet 6. mai 2011 kontrakt for en 2-årig leveranse av renholdsutstyr til togrenhold i Norge. Avtalen omfatter rengjøringsrekvisita, håndhygiene, vern, gulvpads og renholdsmaskiner – og gjelder alle områder fra Kristiansand i sør til Bodø i nord. NSB Trafikkservice er et selskap som eies av NSB og ISS Norge AS med en eierandel på henholdsvis 55 % og 45 %. Selskapet ble etablert 1. oktober 2001, og leverer tjenester til tog over store deler av landet. Omsetningen vil i 2011 utgjøre ca. 100 mill. kroner, fordelt på ca 170 ansatte (inkl. vikarer).

Skovly-Gruppen er svært stolt av å være fortrukket leverandør til en så stor nasjonal kunde.

Kontrakten omfatter også bruk av Skovly-Akademiet, med kurs

Renhold av tog byr på svært mange renholdsfaglige

og opplæringstjenester innenfor renhold og hygiene. For

utfordringer, både innenfor maskiner, rekvisita og metoder,

varebestillinger benyttes Skovly-Gruppens elektroniske

- og NSB ønsket en leverandør med tung faglig kompetanse.

plattform Microsoft Navision Axapta, som er lagt opp med eget

Det en helt ny serie av tog på vei inn i Norge, som byr på

plankjøp for alle avdelinger i landet.

spennende utfordringer i tiden som kommer.

Skovly-Gruppen sprer kunnskap

I

nnholdet denne dagen spente fra det grunnleggende innenfor

det å velge gode ”kost i bruk” løsninger, basert på

renholdskjemi; hvilke vaskemidler brukes hvor - og hva slag

trafikkmengde, hygienekrav og effektivitet. Og at helt rent vann

type smuss fjerner de, - til det siste innen avfallshåndtering og

rett fra springen – på sekunder kan rengjøre og desinfisere

bruk av aktivert vann til renhold og desinfisering. Toalett- og

sanitære flater, - var en nyhet mange viste stor interesse for.

sanitærrom er nok de områdene med de dyreste kvadrat-

Bedre miljøløsning er i hvert fall vanskelig og finne.

meterne, og de mest tidkrevende operasjonene. Samtidig er det svært viktig at toalettet på f. eks et kjøpesenter eller spisested

Dette var femte gangen Skovly-Gruppen arrangerte felles Åpen

er et hyggelig og rent rom å oppholde seg i. Det gir et viktig

Fagdag, og det er hyggelig å konstatere at interessen for faget

signal om hygiene og profesjonalitet, og er også en

renhold er godt tilstede hos våre kunder. Nysgjerrigheten er

trivselsfaktor for ansatte og besøkende.

stor, og interessen for å teste ut ny teknologi er økende. Vi ønsker gamle og nye deltakere velkommen til ny

Fagdagen konkluderte også med at det er mye tid og penger å

Åpen Fagdag høsten 2011.

Skovly-Gruppen  •  2/2011

Et område innen renholdsfaget som stadig byr på nye utfordringer, er renhold av sanitære flater våtrom. I tillegg til vanlig renholdsproblematikk, så har man avfallshåndtering og dispenserløsninger, luktproblematikk og papirforbruk. Dette er kjente problemstillinger i markedet, og derfor var oppmøtet svært bra, interessen stor og spørsmålene mange, da Skovly-Gruppen arrangerte Åpen Fagdag i Oslo, Trondheim, Stavanger og Kongsvinger torsdag 7. april.

spare innenfor papirforbruk og dispenserløsninger. Her gjelder

5


sen Navn: Thor Egil Thor Alder: 46 Sandnes Bedrift: Elixia Forus, leder Stilling: Vedlikeholds

E

PORTRETTET

lixia er i dag landets største treningssenterkjede med 35

spinningsalen fra kl.06.15 om morgenen”. Thor Egil er egentlig

avdelinger rundt omkring i landet. Oslo og Akershus har 14

utdannet verktøymaker, men ser ut til å ha funnet sin rette plass

sentre, Stavangerområdet har 5 sentre, og andre byer som

i livet på Elixia. En munter og imøtekommende person med

Bergen, Trondheim, Fredrikstad og Lillehammer er også godt

sterk forankring til trening og sunn livsstil.

representert. Tar du en titt på deres hjemmeside får du straks inntrykk av et veldig høyt aktivitetsnivå. Ingen aldersgrupper

Hvordan ser det så ut med renholdet på senteret? Det er YIT

blir utelatt, og her tilbys både gruppetrening, individuelle

som har driften av bygget, som er relativt nytt. Det blir lagt

programmer og bistand fra PT (personlig trener). Kosthold og

særlig vekt på renholdet i dusjområdene, kan Thor Egil fortelle.

ernæring er også med som et faglig tilbud.

Kravet til renhet har et sterkt fokus på Elixia, og byrået som vasker følges med argusøyne. Rene lokaler er viktig for

Når vi kommer inn på Elixia Forus, blir vi møtt med herlige smil

trivselen, så her overlates ingenting til tilfeldighetene.

– velkommen – og ønske om god trening. Alle ansatte på Elixia ser ut til å smile. Og blant dem finner vi også vedlikeholdsleder

Thor Egil har nylig tatt i bruk Active Ion (ionisert vann) i

Thor Egil Thorsen. Han har vært ansatt siden 2008, da han fikk

renholdet ved senteret. Dette har fungert så bra at Elixia Madla

ansvar for flyttingen av det gamle senteret på Tenninsland, til

nå også har kjøpt inn et eksemplar til utprøving. Det viser seg at

det nye anlegget på Forus, ikke langt fra Kvadrat kjøpesenter.

støvet ikke kommer så fort tilbake etter rengjøring med Active Ion, og det skyldes naturligvis at det ikke blir liggende ingen

Hva gjør egentlig en vedlikeholdsleder på et treningssenter?

såperester på overflaten. Ved bruk av tradisjonelle vaskemidler

”Mitt ansvarsområde er vedlikehold av alle treningsapparater,

vil det alltid ligge igjen produktrester etter rengjøringen, og

renhold av alle rom, samt kontakt med rengjøringsbyrået som

dette binder opp smuss og generer nytt støv i lokalet. Med

utfører renholdet, sier Thor Egil. Apparatene tar vi selv, men

Active Ion rengjør og desinfiserer du kun ved hjelp av rent vann

noe overlates også til de som trener underveis, ettersom de

fra springen, og dette er selvfølgelig også et godt miljø-

rengjør apparatene selv etter bruk”. ”Har du noe sportslig

argument. Et godt skritt på veien til et rent og trivelig

ansvar”, skyter vi inn.”Ja, jeg er også spinningsinstruktør, og

arbeidsmiljø, både for ansatte og kunder.

instruktør i det vi kaller Styrke & Core, som er en slags

Skovly-Gruppen  •  2/2011

styrketrening. Er du en skikkelig morgenfugl så finner du meg i

6

Vi ønsker Elixia og Thor Egil lykke til & God Sommer!


FORHANDLERNYTT

Nye eiere av Askøy Engros Etter drøye 20 års engrosvirksomhet på Askøy utenfor Bergen, med salg av renholds- og storforbrukerartikler, har Trygve Karlsen solgt selskapet til Frode Eriksen og Eivind Hansen. Disse skal drive selskapet videre fra samme sted, og ser lyst på jobben med å utvikle virksomheten videre. ”Vi vil utvide sortimentet noe”, sier de nye eierne, ”og jobbe noe mer oppsøkende enn det som er gjort tidigere,” forteller de. Både Frode og Eivind har lang erfaring fra salg - og grossistvirksomhet, og vet hva som må til for å lykkes. De har et stort nettverk som de nå skal bygge videre på. Askøy Engros vil gradvis skifte navn til Engrossenteret, men alle endringer vil bli tatt sakte og pent, forteller de til FAG. ”Vi er svært glade for at to tidligere ansatte, Lisbet og Helga, vil fortsette i bedriften. Gjenkjennelse og utvikling skal gå hånd i hånd.”

Det vil bli gjort noen fysiske endringer i selve butikken, og i tillegg skal markedspåvirkningen øke. Eivind, som har mye renholdserfaring, sier at Viking Cimex har mange spennende merkevarer de ser frem til å bli mer kjent med. ”Vi ser klart et potensial i økt samarbeid og salg. Særlig innen gulvpleie er det spennende løsninger.”

Askøy Engros har vært Viking Cimex forhandler gjennom flere år, først og fremt på rekvisita, men i det siste også mer på kjemi og vognsiden. Selv om overtagelsen er ganske fersk, har de allerede tanker om nye satsingsområder og endringer.

Viking Cimex benytter anledningen til å takke Trygve Karlsen for et langt og godt samarbeid og ser frem videre utviklingsmuligheter for de nye eierne på Askøy.

S

Produktkatalog. All världens förpackningar.

Skovly Engros forsterker sortimentet innenfor engangsartikler

Produktkatalog.

All vär ldens förpackningar.

kovly Engros har inngått en ny stor forhandleravtale med svenske Pac Production, innenfor sortimentet engangs-

artikler som; drikkebeger, plast- og aluformer, glass- og plastfat, tallerkener, dispenserløsninger m.m. Dette forsterker sortimentet innenfor catering / take away, restaurant / servering serviceprodukter. Pac Production er et familieselskap grunnlagt i 1973, og startet sin virksomhet med produksjon av skokartonger og pizzakartonger. I dag er selskapet blant de ledende leverandører av totalløsninger for engangsartikler, der Skovly-Gruppen blir en hovedsamarbeidspartner forion.s det norske marked. Rask design www.pac-product e og produksjon av drikkebeger med egen logo er et av

Skovly-Gruppen  •  2/2011

og facility management, og gir et mer fleksibelt tilbud for våre

spesialområdene der tilbudet nå er forsterket.

7


PRODUKTNYTT

N

Ny smart veggløsning for Salto Systemet

å har det kommet et helt nytt hyllesystem for SALTO produktene, hvilket gjør det enda enklere å oppbevare refiller og sprayflasker. Her får du på en enkel måte systematisert kjemi og kapsler på veggen. På oversiden av hyllen plasserer du sprayflaskene, og på undersiden er det skrudd fast ”kopper” for refillene. Hver kopp tar ca. 3 bokser (60 kapsler) 750 ml. Det betyr at du med denne enkle hyllen på veggen i en størrelse av 50 x 20 cm, får lagret kjemi tilsvarende 50 kartonger klar – til –bruk.

SALTO systemet fortsetter fremgangen, og i løpet av sommeren kommer også det første miljømerkede produktet i denne serien. SALTO maskinoppvask TABS. Disse kommer ferdig dosert, med folie som enkelt løser seg opp i vann. De er både effektive og miljøvennlige, og fungerer vel så bra i det profesjonelle markedet som i den private husholdningen. Nye Top Light Skuremaskin – alt i en pakke Den unike Top Light skuremaskinen med firkantet hode kommer nå i en ny pakkløsning med kraftig redusert pris. Dette er en svært solid maskin som rengjør med 8 kg trykk og forsterket tredobbelt effekt som følge av oscillerende padholder. Dette gir en skurekraft tilsvarende 3000 omdr./min. Passer svært godt til rengjøring av trapper, små rom, garderober, toaletter, under beker, på kjøkken og flisegulv m.m. Den nye pakken inkluderer både padholder, pads, plate for opptrinn og trekantet front, - og leveres fra juni måned til samlet pris kr. 6.985,- + mva

Skovly’s maskintilbud høster lovord hos S

Skovly-Gruppen  •  2/2011

kovly-Gruppen har de siste par årene lansert flere nye ride-on gulvvaskemaskiner, herunder bl.a. Coral 65 og Sapphire 85, samt flere typer gå-bak-maskiner som bl.a. Ruby 55. Insider Renhold og Miljø er et av selskapene som nylig har tegnet kontrakt på modellene, og etter å ha benyttet disse i arbeid omtrent et halvt års tid, gir daglig leder Frode Gjeving ved Insider Trondheim gode tilbakemeldinger så langt.

8

”Vi valgte å benytte oss av Skovly’s tilbud fordi dette var den beste løsningen totalt sett når det gjaldt produktspesifikasjoner, økonomi og serviceoppfølging. Så langt i 2011 har vi anskaffet 4 stk Coral 65 og 2 stk Sapphire 85 av ride on-typen, samt 4 stk Ruby 55”, kan Gjeving fortelle. I forbindelse med leveransen ble det også arrangert opplæring. Den første grundige opplæringen skjedde ved overlevering av maskinene. For å sikre Insider optimal ytelse, medfølger en vedlikeholdsavtale på alle gulvvaskemaskinene fra Skovly. ”Opplæringen fra Skovly er vi svært fornøyd med. Først fikk vi en god opplæring ved oppstart, som selvsagt er av stor viktighet. I tillegg skaper det stor trygghet hos brukerne at

Skovly’s representanter igjen dukket opp etter 3 ukers drift. Da fikk vi en ny gjennomgang, med både oppfrisking og litt ny informasjon.” Hvordan har så erfaringene med daglig bruk vært? ”Våre brukere og serviceledere er svært fornøyde med sine erfaringer så langt. Det er godt mottatt at maskinene har 2 stk børster i stedet for 1. I tillegg er justeringen av nal svært brukervennlig i forhold til andre maskiner vi har prøvd ut i bransjen. Kort sagt er maskinene mye enklere i bruk, med enklere daglig vedlikehold enn hva vi har sett av konkurrenter. Vi sparer dermed tid, - og tid er som kjent penger”, sier Gjeving. ”Det gir oss også trygghet at dersom noe skulle gå galt med maskinene, så har vi ryggdekning. Skovly har reservemaskiner som en back-up løsning for avtalekunder, og samtidlig en solid servicepartner i GDS Midt-Norge, som utfører reparasjoner både raskt og nøyaktig”, avslutter Insiders daglige leder i Trondheim. FAG ønsker Insider god tur videre på sine Coral og Sapphire maskiner.


Vårens vakreste eventyr Vårens vakreste eventyr startet rett etter påske. Sesongen for de store temporære oppgavene er i full gang, og varer normalt helt frem til skoletart etter sommerferien. Norge pusses, vaskes, renses, skures og bones etter beste evne. Dette er gode inntekter for mange, men inneholder også del potensielle fallgruver. Vi setter denne gang søkelyset på noen av de største utfordringene.

UNDERLEVERANDØRER Med så mye tempojobber på kort tid, vil underleverandører ofte være en nødvendighet. Renholdsbransjen har helt fortjent, fått et skarpt lys på seg i det siste på grunn av dårlige arbeidsforhold for ansatte, unndragelse av skatt og svart arbeid. Derfor er det viktig å være klar over at det er du som leverandør til kunden som er ansvarlig for at arbeid utføres på en måte som tåler dagens lys, uavhengig om det er en underleverandør eller ditt eget selskap som utfører jobben. Sjekk derfor dine samarbeidspartnere også på dette området. PRISSETTING De seriøse aktørene i bransjen ”vet” hvor prisen må ligge for å være konkurransedyktig. Når man da i enkelte tilfeller opplever å være 40 – 50 % for dyr på samme type jobb, er det en klar indikasjon på at det ikke drives reint spill. Utbyder bør skjønne dette, men velger ofte å lukke øynene. ”Det er jo så billig…”. Det offentlige burde selvsagt gått foran med et godt eksempel, men erfaringen er at ”laveste pris vinner”. Kompetanse fra deg som tilbyder er sentralt i så måte. Det å forklare fremgangsmåter på en profesjonell måte, innbyr tillit - og kan dokumentere sammenhengen mellom kvalitet og pris. BEFARINGER OG PLANLEGGING En god befaring vil alltid være til nytte både for den som skal uføre jobben, og den som skal ha den utført. En grundig gjennomgang av jobben forteller deg hvilken metode som vil være mest kostnadseffektiv. En god befaring sammen med utbyder sikrer bedre forståelse for ulempene det medfører at jobben gjøres, og ikke minst et grunnlag for å konkludere med en fornuftig og riktig pris.

Når det gjelder befaringer, er Skovly-Gruppen ofte bidragsytere for sine kunder. Vi har høy kompetanse på overflatebehandlinger, og kan bidra både med kjemi, maskiner og valg av metode. Det er viktig å velge løsninger som gir best mulig kost – nytte effekt. Viktige faktorer da vil være: Hvor trafikkert er området som behandles, hvilken overflate og finish ønsker kunden, hvordan kan gulvet pleies i etterkant, og hva er tilstanden på området pr i dag. Bare det å se forskjell på ulike typer stein og belegg kan være en stor utfordring. Vi ser mange eksempler der man har bommet på underlaget, og selvfølgelig da også på økonomi, produkt og metode. Søk alltid bistand hvis du er i tvil, enten det gjelder gulvbelegg, stein, tre eller tepper. Riktige valg kan spare deg for inntil 75 % i arbeidstidskostnader, som eksempel ved å benytte toppskuring med Nordlys Clean fremfor full oppskuring. På samme måte vil også Hulken serien for stein og Polar for tregulv, gi sikre og gode resultater ved å benytte våre veiledninger og produkter. I tillegg kan vi by på gode kalkuleringsmodeller for både forbruk og arbeidskostnader. Vi ønsker deg velkommen til å prøve oss.

Skovly-Gruppen  •  2/2011

TIDSFAKTOREN For de fleste er nok tidspresset den største utfordringen. ”Alle” ønsker jobbene utført samtidig, noe som setter store krav til ledelse og planlegging. Har man årsplaner som innebærer at du kommer tilbake en til to ganger i året er det en stor fordel. Da er det du som gjorde jobben sist, - og du har rimelig kontroll på hva som skal til for sette opp for eksempel gulvene på nytt. Med en årsplan har du også mer kontroll på når jobben skal utføres. Med det som kommer underveis og tilfeldig er det straks vanskeligere, fristene blir korte, befaringer for raske, - og i tillegg må du kanskje benytte flere underleverandører som man kanskje ikke kjenner godt nok. Et råd er derfor, selg inn en årsplan for å gjøre livet lettere for både deg selv og kunden din.

Lykke til med arbeidet for å gjøre Norge renere denne våren og sommeren.

9


VI TAR ANSVAR

En viktig returordning med store miljøbesparelser

M

ange av våre kunder er opptatt av miljøspørsmål, og stiller

men det skaper naturlig nok noe konkurransevridning når

oss ofte spørsmål knyttet til kjemiske produkter,

enkelte ikke bidrar. Hvis vi alle kunne løpe fra vårt

miljømerking, råstoff og emballasje. Det blir stadig viktige å

samfunnsansvar kunne vi sikkert også senket våre kostnader

kunne dokumentere eget forbruk og redusere miljøbelastnin-

og priser? Men det står jo dårlig i stil med hva markedet sier at

gen.

de vil etterspørre i fremtiden. NHO og HSH har vært pådrivere for at næringslivet skal bli medlemmer i Grønt Punkt. Miljøvern-

Men det er ikke bare produktenes innhold som er viktig hvis du

departementet og Fornyings- og Administrasjonsdepartementet

skal vurdere leverandørens miljøansvar. Markedet har i dag

ønsker også at offentlig sektor skal være medlemmer. KS har

store nasjonale ordninger som er etablert og finansiert av

ønsket det samme for kommuner og fylker, og fremtidige

seriøse aktører over hele landet. Grønt Punkt er en av disse, der

leverandører som ikke er med kan nå risikere å bli avvist.

medlemsbedriftene er med og viser samfunnsansvar i praksis.

Medlemstallet i Grønt Punkt nærmer seg nå 4.000 og det bør

Ordningen ble etablert for å møte EUs emballasjedirektiv i 1994

være et alvorlig tankekors for de som i dag står utenfor.

– og næringslivets ansvar i denne saken hindret derfor innføring av en egen emballasjeavgift, som ellers ville blitt pålagt alle

Returordningen Grønt Punkt bidrar med vesentlige tall i

leverandører og kunder.

miljøstatistikken. Dagens innsamling representerer nesten 400.000 tonn reduksjon i CO2-utslipp. Medlemmene i Grønt

Som en av Norges største kjeder i renholdsbransjen er Skovly-

Punkt Norge rapporterer sitt faktiske forbruk av emballasje, og

Gruppens bedrifter med og betaler for denne ordningen.

vederlaget beregnes fra dette. Totalt ble det i

Dessverre er det fortsatt en del mindre aktører som ikke tar et

2009 innrapportert 405 000 tonn emballasje og det betales

slikt ansvar, og de er dermed ”gratispassasjerer” i en ordning

vederlag for 75 til 100 % av emballasjen som ender i det norske

som andre betaler for. Det er ikke forbudt å være uansvarlig,

systemet, avhengig av emballasjeslag.

Fagtur til Mariestad – høyner kompetansen på hygienepapir I mai måned arrangerte Skovly Engros en ny papirskole ved

Salg av hygienepapir (washroom-konsepter) er blitt et svært

Katrinefors Bruk i Mariestad, med fabrikkbesøk, produkt-

viktig segment for mange av våre byråkunder, som en tjeneste

informasjon og erfaringsutveksling innenfor toaletthygiene.

ved siden av selve rengjøringen. Skovly-Gruppen leverer i dag

Turene er blant mange faglig tilbud for våre avtalekunder, og byr

et bredt spekter av sine renholdsprodukter via byråene, slik at

på en spennende omvisning på et stort industrianlegg, samt en

logistikk og servicenivå til sluttkunden blir best mulig. Gjennom

hyggelig kanaltur i naturskjønne omgivelser. Anker Renhold og

Skovly-Akademiet er det også laget et egen salgskurs for de

Royal Renhold var blant gjestene denne gang, med innlosjering

som ønsker å jobbe som forhandlerledd på hygienepapir.

Skovly-Gruppen  •  2/2011

på Stora Fredriksberg (bildet) like ved fabrikkområdet.

10


Den

unike

I vår spalte ”Den unike” vil vi denne gang trekke frem et produkt som tilsynelatende er helt ordinært. Bak det heftige navnet ProLine Tornado, skjuler det seg et grovrent produkt med svært varierte og effektive renholdskvaliteter. Tøffe oppgaver som sot, fett, oljer og andre større renholdsoppgaver løser Tornado på en måte kun adskillig sterkere, mer spesialiserte og dyrere produkter klarer. Klister fra håndball i idrettshaller er noe mange sliter med. Tornado løser dette både med maskinkjøring på gulvet, men også på målene hvor det ofte bygger seg opp ansamlinger av klister. Produktet har i tillegg gode tiksotropiske egenskaper, det vil si at det sitter godt på vertikale flater. Tornado er vannbasert, og kun merket irriterende. Med en pH i bruksløsning på ca 10,5 er den et bevis på at det innenfor ny renholdsteknologi finnes svært god kjemi som løser problemene uten kraftige løsemidler og høy pH. Tornado kan brukes i maskin, lav- og høytrykk og med manuell påføring. Leveres i forpakninger på 4 x 5, 25 og 205 liter.

Gåte

På skolen hvor Eva jobber som renholder har de plassert 48 røde og 29 blå microkluter i samme esken. En dag gikk lyset i rommet hvor klutene ble oppbevart og Eva ser selvsagt ingen ting, og sikringer er ikke å oppdrive, når hun skal inn og hente to kluter med lik farge. Hvor mange kluter må Eva ta ut av esken for å være sikker på at hun har fått to som har lik farge?

Silkemyk sikkerhet Hansker av «Soft Nitrile» gir svært god brukerkomfort med sin elastisitet og fingerfølsomhet. I tillegg har hanskene gode barriere-egenskaper, og er tette i forhold til smitte av virus, sopp og bakterier.

268032 - Engangshanske Magic Touch, pudderfri Nitril S 268033 - Engangshanske Magic Touch, pudderfri Nitril M 268030 - Engangshanske Magic Touch, pudderfri Nitril L 268031 - Engangshanske Magic Touch, pudderfri Nitril XL

Skovly-Gruppen  •  2/2011

Godkjent for medisinsk bruk, og alle typer næringsmidler.

11


Retur: Skovly Engros AS Prof. Birkelandsv. 24A, 1081 Oslo

B

SkovlyGruppen skovly@skovly.no Skovly Engros AS Avd. Oslo Prof. Birkelandsv. 24a 1081 Oslo Tlf.: 22 79 35 55 Skovly Engros AS Avd. Kongsvinger Eidskogveien 46b 2211 Kongsvinger Tlf.: 62 88 85 70 Skovly Engros AS Avd. Trondheim Øvre Flatåsv. 2c 7079 Flatåsen Tlf.: 72 59 42 00 Skovly Engros AS Avd. Stavanger Tanangergata 10 4004 Stavanger Tlf.: 51 51 06 00

Skovly-Gruppen  •  2/2011

Bergen Engros AS Fabrikkveien 1 5265 Ytre Arna Tlf. 55 24 80 52

12

Viking Cimex As Prof. Birkelandsv. 24a 1081 Oslo Tlf.: 22 79 35 35

FAG nr 2 - 2011  

Skovly-Gruppens renholdsmagasin

FAG nr 2 - 2011  

Skovly-Gruppens renholdsmagasin

Advertisement