Page 1

#5 oktober 2013

affärsliv.

bilden av framgång spöken

blir business på bjertorp livet efter saab i grästorp

Skaraborg


Har du en innovation som kan förändra världen? Eller göra det lättare att bläddra i tidningen med torra fingrar?

Dags att asfaltera? Vi på NCC Roads asfalterar allt från garage­ infarter och enskilda vägar till industriplaner och motorvägar i hela Skaraborg. Kontakta oss så kommer vi ut och ger råd och kostnads­ förslag helt gratis. Vi tror du kommer bli positivt överraskad.

Tävla med din idé 5 dec. Vinn upp till 15 000 kr i utvecklingsbidrag. anmälan senast 23 nov. mer info på

Håkan Wiljén, NCC Roads AB, Stockholmsvägen 57, 542 33 Mariestad 070­680 21 27 | hakan.wiljén@ncc.se www.ncc.se/skaraborg/asfalt

www.pitchadinide.se Almi Västs uppdrag är att skapa möjligheter för regionens entreprenörer. Genom riskvilliga lån, riskkapital och rådgivning banar vi vägen för morgondagens innovationer och framtidens företag.

ATT VÄXA SÅ DET KNAKAR ÄR MÄNSKLIGT MÖJLIGT

ALM_ANN_92x136_Pitcha din ide_Skovde.indd 1

Experis Engineering - ditt kostnadseffektiva alternativ vid strategisk kompetensförsörjning. Vi levererar chefer och specialister till företag som är marknadsledare inom fordon, verkstad, energi och livsmedelsbranschen. Våra kompetensområden är Projektledning Ingenjörer inom produktion och utveckling Chefer inom teknik, produktion och utveckling Vill du utveckla dig själv eller ditt bolag, hör av dig. Experis.se | 0500-38 14 30. Vi finns i Skövde på Trädgårdsgatan 15B.

2

affärsliv.

2013-09-24 13.58


ditt företags välbefinnande! Helhetslösningar för ditt företags välbefinnande!

Anlita Avonova Kinnekullehälsan så får du tillgång till heltäckande resurser och Du får tillgång till heltäckande resurser och gedigen erfarenhet. Du får också möjlighet gedigen kompetens. att har sätta samman justdedetjänster tjänster Du möjlighet att välja somsom passar dittditt företags behov.specifika Här hittar du den möter företags behov. ANLITA AVONOVA KINNEKULLEHÄLSAN basservice som krävs för att möta lagens Anlitaoss Avonova Kinnekullehälsan så fårbasservicen Du hittar Anlita på Du får tillgång till Avonova heltäckandeKinnekullehälsan resurser Vikrav. har skräddarsydda konsultinsatsersom som krävs för att och kompetens. löser särskilda problem och tar fram det merservicen du gedigen tillgång till heltäckande resurser och möta lagens krav. Du hittar Vi har skräddarsydda konsultinsatser som Du får möjlighet tillgång att till välja heltäckande resurser och bästa ursärskilda din personal. löser problem och tar fram det bästa Du har de tjänster gedigen erfarenhet. Du får också möjlighet gedigen kompetens. som hjälper dig att som bli effektivare. Och ur din personal. som passar ditt företags behov. Här finner du den merservice hjälper dig att bli effektivare. att sätta samman just de tjänster som dusom hittardude konsultinHär har hittarmöjlighet du den basservice somde tjänster Du att välja Här finner denskräddarsydda merservice som hjälper dej passar företags behov. Här hittarVarmt du den krävs förditt att möta lagens krav. specifika Välkomna till oss på Avonova! att bli effektivare. möter ditt företags behov. som löser särskilda problem basservice som krävs för att möta satserna lagens krav. Avonova Kinnekullehälsan, Torggatan 0500 – 44 74 Varmt Välkomna ossbästa på Avonova ! www.avonova.se Du hittar basservicen som krävs förSkövde att .tilldet och17, tar fram ur80.din personal. möta lagens krav. Du hittar merservicen Vi har skräddarsydda konsultinsatser som löser särskilda problem och tar fram det bästa som hjälper dig att bli effektivare. Och ur din personal. Avonova Kinnekullehälsan, Torggatan 17, Skövde. 0500 – 44 74 80. www.avonova.se du finner hittardude konsultinHär denskräddarsydda merservice som hjälper dej att bli effektivare. satserna som löser särskilda problem Varmt Välkomna ossbästa på Avonova ! personal. och tar framtilldet ur din Anlita oss på Avonova Kinnekullehälsan

IT-WINS

enduav drygt Din utbildningspartner I en värld av reklam Sveriges ledande utbildningsAppnode Integrator är det nya full4P-Holding är ett Greenhouse- Är du Lägger din de tid på dator- 33% företag med verksamhet på unika verktyget och det enkla företag, ett företag där affärs- i världen trassel istället för din verksamsom fortfarande i Skaraborg! gäller det attidéer, sticka ut. över 30 orter i Sverige. Sedan sättet att hantera företagets innovatörer, entreprenörer het, eller rent av din fritid? Vi erbjuderstarten ett brett1969 utbudhar av utbildningar, vi utbildat applikationer. och människor får möjlighet att Litar du på att en kompis har tid har Windows XP på din PC? Vi digväxa det! Avonova Kinnekullehälsan, Torggatan 17, hjälper Skövde. 0500 –med 44från74tanke 80. www.avonova.se öppna ochöver företagsanpassade. en miljon kursdeltagare Hur kan du på enklaste sätt, till framgångsatt hjälpa dig när datorn strular? 4:p media dig med allt textproduktion, och har över 500 professionella med full kontroll ochhjälper till minirikafrån företag och ledare. - IT utbildningar foldrar och annonser till en ny grafisk profil och utbildare knutna till oss. mal kostnad, ge verksamhetens logotyper. - IT proffsutbildningar Centralt i vår verksamhet är användare snabb och enkel människan, individen som med - Ledarskap projekt drivs Lexicon av I & Skaraborg åtkomst till sina digmöjliga Vi hjälper med din nya professionella sin site. personlighet, egenskap, TME Utbildnings AB och är applikationer? webbsida, från design till färdig - Affärsmannaskap & försäljningsutbildning kunskap och kompetens driver Kör Appnode Integrator i er - Service stationerade i Skövde. oss på info@4p-holding.se eller och resultat. idé till handling Vi anordnar och genomför ITverksamhetKontakta för full kontroll av Cissi Hagberg på 0760-44 09 55. För bokning kontakta tommy.hagberg@lexicon.se. utbildningar för såväl användare vilka applikationer som anMer om oss på www.4p-holding.se För hela vårt utbud besök www.lexicon.se Idag bedriver 4P-Holding verksom IT-tekniker. vänds och när. Mindre tid läggs samhet inom affärsområdena på att hitta, installera och hanIT, Rekrytering, kompetensAktuella kurserbjudanden tera OCH mer tid till att använda förmedling och bemanning Just nu,15% rabatt vid bokning. applikationerna. samt greenhouse-området Båda kurserna, 20% rabatt! Hej då, till traditionella installaKommunikation och Telefoni. tioner, uppgraderingsprocesser Unified 25-26/2 IP-växel:Excel Både fasta och mobilaoch telefo2010 Forts. funderingar över licensGenom samverkan med ett av 27/2 Makroner. för Stöder Excel 2010 alla operatörer och Nu kan alla komma åt kontroll. Sveriges största utbildningsfö19-20/3 Excel flera 2010 iGrund samma växel. Styr hela pc-applikationer på rätt sätt, retag erbjuder vi även utbild2-3/4 Excel växel 2010 Forts. helt smärtfritt! med vår app i mobilen. ning.

Den 8 april 2014 är det slutsupporterat på detta betalar du höga gamlaEller operativsystem, risk förkonsultintrång via ”buggar” arvoden?som Görinte intelängre det! går att täppa till med och ”kryphål” uppdateringar via Microsoft. Låt oss hjälpa dig! IT-Wins är ett komplett och - Rationell IT funktion dynamiskt tjänstepaket som en stabil och fungerande - Högger tillgänglighet - IT tillIT-miljö fast prisför små till medelstora företag eller organisationer. Kontakta oss, info@rits4you.se eller 0733-98 41 00. Konceptet bygger på väl beprövade tjänster vilka kan kombineras utifrån ert behov. Tjänsten innebär en avtalad tillgänglighet och åtgärdstid vid ett ev. problem. Tjänsterna levereras med funktionsgaranti och till en fast månadskostnad!

Arbeta bäst där du är!

För bokning, kontakta Mobiltelefoner Dialect är återförsäljaredick.dagerstrand@4p-holding.se för alla tommy.hagberg@lexicon.se och abonnemang: stora operatörer och märken. Telefon 0709 90 05 88 Telefon 0727 21 24 27 Vi hjälper våra kunder att välja det som passar dom bäst efterinformation, besök För hela vårt utbud, besök För mer verksamhet, lokalisering www.4p-holding.se www.lexicon.se och behov.

IT i molnet: annons.indd 1

Pierou Hrvatin ph@4p-holding.se Telefon 0706 86 45 60

Mikael Uddmar Telefon 0733 98 41 00

För mer information, besök www.4p-holding.se

För mer information, besök www.4p-holding.se

Hyr en server i rätt storlek så slipper ni investeringen och drift ansvar. Med virtuella skriv bord blir ni mobila och kan jobba där ni är.

Backup:

Helt automatisk utan band eller diskbyte, körs varje natt. Säker även mot stöld och brand. Våra kunder kan sova tryggt!

Körjournal:

Helt automatisk, du kan inte glömma att föra in en resa. Uppfyller skatteverkets krav.

Optimera:

Skriver ni samma sak flera gånger? Tidrapport, material, mm. Vi kopplar olika system mot varandra och automatise rar flödet.

Service & Support:

Vår support är bemannad 8-17 varje vardag. Ett nummer för både IT och Tele.

Proaktivitet:

Vi släcker inte bara bränder, vi övervakar våra kunders system för att förutse och förebygga problem.

2013-02-06 09:07:31

Gesällgatan 1, 541 50 Skövde, 0500-45 95 50. affärsliv.

3


Medarbetare i fokus ANDREas ljung andreas.ljung@vgt.se Säljare på SN, Västgöta Tidningar och SN Affärsliv med bas i Skövde. Född och uppvuxen i Vinköl i Skara kommun men bor nu i Våmb strax utanför Skövde. Driver parallellt med sitt jobb som säljare ett eget företag som levererar underhållning samt arbetar som konferencier. Tror på att bygga varaktiga relationer med sina kunder. Gillar att träffa företagare för att på bästa sätt hjälpa dem att nå ut med deras budskap och sin marknadsföring. Kajsa Wernebratt kajsa.wernebratt@vgt.se Säljare på SN och SN Affärs-liv. Tidigare originalare och grafisk formgivare inom tryckeri- och reklambranschen. Jobbar enligt mottot: ”Kundkvalitet - lyhördhet och kreativitet”. Hennes mål är att hjälpa kunden med rätt marknadsföring och rätt profilering. Lyssna in kundens behov, för att kunna lägga fram rätt koncept i annonseringen, som ger ökad försäljning. GÖRAN BRANDELS goran.brandels@vgt.se Säljare på SN, VGT och SN Affärsliv. Tidigare egenföretagare för Gullbergsreklam, Mariestad, med produktion av bland annat skyltar, trycksaker, bilreklam och screentryck. Har dessförinnan jobbat på annonsavdelningen på SkLT i Skara, samt på träfabrik. Har även skrivit en bok tillsammans med en kompis: Boken om Tages, som kom ut 2012. Vill hjälpa annonsörer att öka försäljningen med attraktiva annonser i rätt media vid rätt tillfälle.

Lyssnar du på dina kunder? Det finns en utbredd sanning som

säger att sociala medier tar sådan tid. Så därför väljer många, speciellt mindre företag som inte har en stab av kommunikatörer och marknadsförare, att inte jobba med den kanalen för att nå sina kunder. Sanningen är att all kommunikation och marknadsföring tar tid. Sälj tar tid. Produktion tar tid. Men om du inte marknadsför dina produkter, hur ska då din investering i produktionen löna sig? För sälja vill vi ju. Och till skillnad från många andra sätt av marknadsföring är sociala medier den kanal du kan skapa en långsiktig relation med dina kunder i. Där kan kunden ha kontakt med dig på hens villkor och är inte beroende av kundtjänstens öppettider. Där kan kunden se vad andra kunder tycker om dina produkter. Men hu! De kan ju säga något elakt om mina produkter kanske du tänker nu. Ja, det kan hända. Men det gör de i alla fall. Skillnaden är att om du är med och lyssnar på vad dina kunder säger så kan du vända det negativa till något väldigt positivt.

Saltå Kvarn upptäckte en kund som

på Twitter klagade över att det fanns kryp i ett mjöl han hade köpt. Saltå Kvarn gick då in och förklarade att det kunde ske på grund av att deras mjöl är helt ekologiskt odlat och

affärsliv.

SN Affärsliv trycks i 11 500 exemplaroch delas ut till företagare och ledare i Skaraborg. Vd: Christina Björklund, 036-30 40 04 christina.bjorklund@hallpressen.se Stf ansvarig utgivare: ALF JOHANSSON, 0500-78 48 78 alf.johansson@vgt.se Försäljningschef: Niclas Svensson, 0515-67 04 71 niclas.svensson@vgt.se Annonssäljare: kajsa wernebratt, 0500-78 48 61 kajsa.wernebratt@vgt.se På omslaget: JULIA JONSSON Omslagsfoto: CARLA KARLSSON Tryck: Skaraborgs Offset Distribution: Posten Ansvar för fel i annons: Tidningens ansvar begränsas till högst annonskostnaden. Tidningen ansvarar ej för fel i annons vars korrektur godkänts av annonsör eller annonsbyrå.

4

affärsliv.

inga bekämpningsmedel används. Det slutade med en nöjd kund som uppskattade produkten ännu mer och blev en ambassadör. Ja men, tänker du fortfarande, det

tar ju tid. Tricket är att verkligen tänka till på hur du vill kommunicera med dina kunder. Som bottenplatta över tid fungerar sociala medier väldigt väl och kompletterar kampanjer. Och det finns inget som säger att du måste finnas med i alla sociala nätverk. Som alltid med marknadsföring handlar det om att tänka till. Vad för behov fyller jag för kunden? Vart når jag min kund? Hur vill de bli tilltalade? Och därefter bestämma vilka kanaler som buskapet ska gå i. Det kanske är någon annan kanal du kan sluta med för att frigöra tid? För en sak är säker. Dina kunder pratar om dig. Lyssnar du på dem?

MARIA ÖST Stöttar företag och organisationer med att navigera rätt i den djungel av möjligheter som finns på webben för att skapa långsiktiga relationer med kunder.

30 Spöket en

extra krydda på 100-årigt slott 06 Sociala medier

20 ”Jag lever min dröm”

14 Smiling group

24 Livet efter saab

19 experterna svarar

28 låg utbildningsnivå

En värld av fallgropar och möjligheter

Cashewnötter är Sveriges bästa affärsidé

Exporten lyfter tillväxten i Sverige nästa år

Julia satsade och lyckades

Grästorp klarar sig även utan biljätten

Mer samarbete krävs i Skaraborg


Njut av julens

På gång i

parken Ny kunskap, ny kompetens, nya kontakter och nya affärsidéer. Gothia Science Park i Skövde är en nod för aktiviteter och utveckling. Genom vårt IT-kluster och Skaraborgsprogrammet, finansierat av VG-regionen och Skaraborgs kommunalförbund, kan du dra nytta av teknik- och forskningsparkens aktiviteter, oavsett var du driver din verksamhet i Skaraborg. Välkommen.

ti s dag

15

o k to b e r 2013

ON s dag

30

O k tO b e r 2013

mån dag

11

n ov e m b e r 2013

mån dag

18

n ov e m b e r 2 013

it-exjobbsmingel

SMAKFULLA RÄTTER

i vår vackra kurortsmiljö!

Serveras mellan 29 november - 21 december. Söndag - torsdag: 425 kr/person Fredag - lördag: 475 kr/person och då ingår även stämningsfull musikunderhållning Barn upp till 12 år 20 kr/år

Dataspelsperspektiv Platsen är Insikten i Portalen Tiden är 13.00–16.00. lär dig onenote

Kurhotell • Konferens • Spa

Användarutbildning i OneNote Platsen är Panorama i Portalen Tiden är 8.30–16.30.

Mössebergsparken, Falköping TEL 0515-432 00

www.kurortenmosseberg.se

effektiv förhandling Kelly Odell lär dig få som du vill Platsen är Panorama i Portalen Tiden är 8.30–17.00.

steps to export Ta fram strategi & handlingsplan Portalen, Gothia Science Park Tiden är 9.30–13.00.

Anmäl dig och läs mer om allt som händer på www.gsp.se

I Gothia Science Park utvecklas affärsidéer till säljbara produkter och tjänster likväl som ny kunskap och kompetens för både individer och företag. 70-talet företag i teknik- och forskningsparken jobbar inom IT- och teknikområdet, exempelvis med mjukvara, verktyg för simulering, verksamhetsutveckling, dataspel, hårdvara och appar. I vår innovationsmiljö jobbar dagligen 700 entreprenörer, medarbetare och forskare.

Pomona har skött omställningen – därför har jag nytt jobb! Vi utgår från övertygelsen att varje individ har talanger och inneboende förmåga att utvecklas. Läs mer på www.pomonagroup.se eller ring oss på 010-259 59 59.

affärsliv. GSP_SN_Affarsliv_okt.indd 1

24/09/2013 09:02:07

5


Mycket mer än gillajagande Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+, Linkedin. Andréas Polzer på Websolution finns överallt och vet hur företag ska hitta rätt i djungeln av sociala medier. Text: Jannica Ernfridsson • Bild: Philip Hovlin

Det finns en hel del goda exempel.

medier ärtill för att stärka ditt varumärke men har du en sida som inte sköts kan det skapa irritation hos konsumenterna istället, säger Andréas Polzer på webbyrån Websolution AB i Skara. För honom är det en självklarhet att vara en del i sociala medier-världen. Han sköter en mängd företags

Face-booksidor, har Instagramkonton, publicerar videos på Youtube och twittrar. – I den här världen har du aldrig semester. Och det är också något som ett företag behöver ta ställning till, hur snabbt ska konsumenten som ställer en fråga 8.30 en söndag få svar?

”Sociala medier är till för att stärka ditt varumärke men har du en sida som inte sköts kan det skapa irritation hos konsumenterna istället”

Andréas Polzer menar att mycket behöver göras redan innan ett företag har sin Facebooksida uppe. – Det är viktigt att göra en plan, vad ska er Facebooksida fylla för syfte? Ska det vara en ren support

Men tyvärr är fortfarande de dåliga ännu i majoritet. För det krävs mer än att bara öppna ett konto när ett företag ska ta steget ut och etablera en närvaro i sociala medier. – Är man inte beredd att lägga ner tid så skulle jag till och med rekommendera att vänta. Sociala

6

affärsliv.


och kundtjänst eller något annat? Websolution använder till exempel sin sida som en informationskanal för befintliga kunder. – Ving är ett bra exempel. På deras Facebooksida får kunderna själva dela med sig av sina upplevelser från resor och ge tips till varandra. Så där står kunderna för merparten av innehållet, Ving går mest in och svarar på en del frågor. Även SEB är ett bra exempel, de har sin kundsupport på Facebook och delar med sig av information och tips inför till exempel deklarationen. Men redan innan plan och syfte

sätts på pränt behöver en annan sak vara på plats, en väl fungerande hemsida. – Din Facebooksida kommer att användas som en länk till din webbsida och många gör det misstaget att ha en ouppdaterad webbsida. Den måste fungera likt ett nav, olika sociala medier länkar sedan till den. När väl hemsidan är på plats och det

har gjorts en plan för var och hur till exempel Facebooksidan ska användas är det dags att starta upp ett konto. Och där kommer vi till nästa misstag som många gör.

– Jag ser flera företag som använder en profil för en privatperson till sitt företag och i och med det missar många möjligheter som Facebook ger dig. Och dessutom riskerar den att stängas av. Om du skapar en företagsprofil får du bland annat tillgång till statistikfunktioner och får möjlighet att skapa annonser och kampanjer. – Du ser vilken åldersgrupp, kön, var i världen de bor, vilka inlägg som når flest läsare. Facebook är väldigt duktiga på att samla information om användarna och som företag kan du få ta del av det. ▶▶▶

Websolution AB Grundades: 1998 Antal anställda: Fem Omsättning 2012: 2,2 miljoner kronor Hjälper företag med olika webblösningar och har bland annat kurser i hur företag kan använda sociala medier. affärsliv.

7


Med en hemsida, en plan och ett kon-

to på plats återstår att börja använda sidan. – Det vanliga sälj, sälj, sälj-tänket fungerar dåligt.Att göra ett inlägg om att nästa vecka drar vi igång vår rea eller vi har den bästa pennan, ”kom och köp” kommer troligen inte få följare att dela och kommentera ditt inlägg. Du måste vända på steken. Med det menar Andréas att istället för att tala om för följaren vad de ska göra, så fråga vad de vill att du ska göra. – Engagera dem, fråga vilken penna som de tycker är bäst, bläck, blyerts eller fjäderpenna. Eller om de vill att du ska ha 50 procent rea på den här eller den här pennan.

Det är ofta lättsamma och ganska

enkla uppdateringar som gör att ett inlägg skapar engagemang.

”Det är bättre att bara finnas på ett ställe och göra det bra, än vara överallt och inte hinna med det”

– Det behöver inte handla om att ni fått en order värd så och så många miljoner eller att ni har en ny anställd. Berätta om det vardagliga arbetet, eller att det bara är mycket på gång. Och tryter idéerna så prata om vädret, det fungerar alltid. Gilla-jagarna tror inte Andréas alls på. – Att ha en massa tävlingar för att få så många gillare som möjligt ger inte så mycket. Det är bättre att ha några färre, men intresserade gillare. För när de gillar din sida så tackar de ja till att prenumerera på information och den informationen vill du ska nå personer som är intresserade. För varför elda för kråkorna?

Antalet plattformar inom sociala

medier är många och det kan kännas omöjligt att som ny veta vilken du ska välja. – Det beror återigen på vad du ska använda den till. Ska du göra många filmer så är Youtube rätt ställe. Vill du sprida filmerna eller att din blogg har blivit uppdaterad så är Facebook och Twitter bra. – Men det är bättre att bara finnas på ett ställe och göra det bra, än vara överallt och inte hinna med det. För det tar tid. Något som alla inte tänker på. – Att skapa ett konto är gratis, men

Företag och sociala medier Börja med en fungerande webbsida, koppla sedan sociala medier till den genom länkar.

Ha flera administratörer så att uppdateringen inte står och faller med en person.

Innan du börjar, vad är syftet med företagets Facebooksida eller Twitterkonto?

Var personlig, följaren vill veta vem avsändaren är.

Ha en plan för hur snabbt följarna ska få svar, hur ni ska hantera eventuella negativa kommentarer och hur mycket och vad som ska uppdateras.

8

affärsliv.

Våga skriva även om små saker på företaget, det behöver inte vara en order värd flera miljoner. Slarva inte med språket, stavfel och särskrivningar irriterar.


vi har

Öppet vÄlkommen in

det kostar i tid att sköta det. Ni bör vara minst två som är ansvariga, för underhållet inte skall stå och falla med en person.

Vår nya sjukvårdsförsäkring håller små företag friska

Enligt Andréas Polzer så kan de

flesta företag inom de flesta branscher ha nytta av att finnas på sociala medier. – De som kan ha svårt är de inom business to business. Annars är det ett bra sätt att nå många snabbt. Det behövs inte särskilt många gillare för att du ska ha nått många tusen personer. För syftet med att finnas på Twitter, Instagram och Facebook är ju att företaget ska få tillbaka något. – Det tar tid, du måste ha tålamod. Men samtidigt måste du se att den tid du lägger ner ger tillbaka i andra änden. För det blir lätt en tidstjuv bara för att det är så roligt. ●

”Det är bättre att ha några färre, men intresserade gillare… För varför elda för kråkorna?”

Läs mer på lansforsakringar.se/nysjukvard eller kontakta Magnus, Susanne eller någon annan av våra specialister på 0500-777 000.

Magnus Pettersson Kundansvarig Pension & Placering

Engagera följarna. Låt dem vara med och bestämma vilken penna som ska ha 50 procent rea nästa vecka. Ha tålamod, det kan ta tid innan du ser effekterna. Jaga inte följare. Fokusera istället på kanske färre, men intresserade följare. Ta hjälp, speciellt i upp-starten.

Susanne Skagvard Innesäljare Företag Sak

Skövde Rådhusgatan 8 Falköping Storgatan 1 Mariestad Esplanaden 5 Lidköping Lidbecksgatan 2 Tidaholm Gamla Torget 6 Habo Jönköpingsvägen 13 A Vara Stora Torget 4

lansforsakringar.se/skaraborg affärsliv.

9


Så använder vi sociala medier Hur och varför företag och verksamheter använder sig av sociala medier ser väldigt olika ut. Här är några av alla de som försöker sig på nya vägar att hitta sin målgrupp. Petra Abelsson Smedberg, Nyeport , Skövde

Vilka sociala medier använder ni er av? – Facebook, Instagram och Twitter. Hur länge har ni gjort det? – Drygt ett år. Vad använder ni kanalerna till? – Vi marknadsför våra och ungdomarnas evenemang. Det är även ett sätt att ta emot åsikter och förslag från ungdomarna. Det hjälper oss också och se om vi är rätt ute och hur många som är intresserade av det vi har på gång. Det är en direkt feedback. Även hjälp vid anmälan till evenemang. Vad är nyttan med sociala medier? –  Det är snabb marknadsföring som når vår målgrupp. Vad är nackdelarna/fällorna?

10

affärsliv.

– Det gäller att ständigt ha koll så att inte någon lägger ut någon olämplig kommentar, men vi har klarat oss hittills. Hur många ansvarar för att de sociala medierna uppdateras? – Sju stycken. Har ni någon policy för hur ofta det ska uppdateras och hur snabbt frågor ska svaras på? – Det ska vara en lagom takt och inte för mycket. Sedan är vi ständigt uppkopplade för att ha koll på sidorna. Niklas Lidén, Lidéns Blomsterhandel, Tidaholm

Vilka sociala medier använder ni er av? – Vi finns på Facebook och har precis startat upp ett Instagramkonto.

Hur länge har ni gjort det? – Instagram precis nu och på Facebook i tre år. Vad använder ni kanalerna till? – Marknadsföring så klart. Vi lägger ut nyheter och erbjudanden och vad som är på gång i butiken. Vi använder det även som en kundtjänst och har lite speciella Facebookerbjudanden till våra kunder. Vad är nyttan med sociala medier? – På ett enkelt sätt når vi ut till våra kunder snabbt och till många. Vi får även mycket positiv respons från våra kunder. Vad är nackdelarna/fällorna? – Som vi använder det ser jag inga. Hur många ansvarar för att de sociala medierna uppdateras? – En person. Har ni någon policy för hur ofta det ska uppdateras och hur snabbt frågor ska svaras på? – Vi uppdaterar sporadiskt. Ibland kan det gå en månad mellan inläggen, ibland tre dagar i rad. Frågor svarar vi på omgående då vi har bra koll på sidan.


Pelle Stohlander, Lumber & Karle, Kvänum

Vilka sociala medier använder ni er av? – Vi har Facebook. Hur länge har ni gjort det? – I vår regi i snart ett år men det fanns ett konto sedan tidigare. Vad använder ni kanalerna till? – Vi lägger ut veckans meny och berättar vad vi har på gång. Som nu då vi håller på att göra om nedervåningen och sätter in relax och gym. Vad är nyttan med sociala medier? – Det är ett snabbt, smidigt och näst intill gratis sätt att marknadsföra sig. Vår sida växer hela tiden och där finns personer som är intresserade av vår verksamhet. Vad är nackdelarna/fällorna? – Det kan vara om du lägger ut för mycket information som inte är relevant men vi har inte upplevt några nackdelar. Hur många ansvarar för att de sociala medierna uppdateras? – Vi är två på kontoret och två i receptionen som hjälps åt. Har ni någon policy för hur ofta det ska uppdateras och hur snabbt frågor ska svaras på? – Nej vi lägger upp något när vi har något på gång och veckans meny på måndagar.

Hanna Eklöf, Tidaholms Museum

Vilka sociala medier använder ni er av? – Vi finns på Facebook. Där har två sidor, en om Tidaholms museum samt Eddie was here om vår Eddie Medusa-utställning. Vi har även skapat en hashtag på Instagram dit vi länkar bilder. Hur länge har ni gjort det? – Sedan 2011. Vad använder ni kanalerna till? – Tidaholms museums sida använder vi mest för att informera om vad som händer. På Eddie was here får vi mycket inlägg och medlemmarna där är väldigt aktiva vilket är roligt. Vad är nyttan med sociala medier? – Vi når ut till en målgrupp som är intresserade av vår verksamhet. Vad är nackdelarna/fällorna? – Vi har inte haft några problem. Annars kan det vara om någon skriver något kränkande. Hur många ansvarar för att de sociala medierna uppdateras? – Jag sköter sidan. Har ni någon policy för hur ofta det ska uppdateras och hur snabbt frågor ska svaras på? – Vi uppdaterar när det händer något. Jag kollar av sidan varje dag och svarar på frågor så fort som möjligt.

Anna Söderman, Mariestads turistbyrå

Vilka sociala medier använder ni er av? – Vi använder oss bara av Facebook. Hur länge har ni gjort det? – Sedan maj 2011 Vad använder ni kanalerna till? – Främsta syftet är att skapa trafik till vår webbsida som vi nästan alltid länkar till men även för att sprida information. Vad är nyttan med sociala medier? – Det är ett snabbt medie där du når hyfsat många fort. Vad är nackdelarna/fällorna? – Att du lägger ner mycket tid och kan ha en övertro i vad det kommer att ge tillbaka. Hur många ansvarar för att de sociala medierna uppdateras? – Tre personer, men det är framför allt jag som sköter uppdateringen. Har ni någon policy för hur ofta det ska uppdateras och hur snabbt frågor ska svaras på? – Vi har en outtalad policy att vi ska lägga upp 1-2 inlägg per dag, men ibland blir det något till om vi är ute på något. Jag tidsstyr ofta inlägg redan på måndagen hur de ska komma upp under veckan. Frågor svarar vi på så snart vi ser dem. affärsliv.

11


kassera alla superentreprenörer

SN Affärsliv tipsar

planera

snabbt & enkelt

Hösten tågar in. Vi pälsar på oss och drunknar i

lager av kläder igen. Skyddar oss mot hårda vindar och kallt piskande regn. Jag tar på mig plagg efter plagg och rustar mig för det kyliga. Ingenting får komma in, och ingenting får komma ut.

Just precis som höstens påpälsande och isolerande, känns ibland företagarlivet. Vi sätter på oss sköldar för att inte företagshemligheter ska sippra ut. Vi blir hårdhudade, för att undvika att någon ska se våra tidigare misslyckanden. Och vi skaffar oss fasader för att försvara den lilla stoltheten som bor där inne. Ingenting får komma in, och ingenting får komma ut. Jag är trött på jämförelseträsket och vinstmarginaltjafset entreprenörer emellan. Jag vill riva alla fasader och stela leenden, och istället plocka fram äkthet och sårbara verkliga personer. Kassera alla ”Superentreprenörer”, det

”För visst vet vi alla det innerst inne. Att vi lärde oss allra bäst av det som faktiskt inte gick så som vi hade planerat det”

ordet skapar bara ångest, och fram med den riktiga människan där inne. Våga prata om misslyckanden och fel val i livet. Våga berätta om det som känns svårt och jobbigt. Dela med dig av dina brister och lär andra det du lärde av dig själv. För visst vet vi alla det innerst inne. Att vi lärde oss allra bäst av det som faktiskt inte gick så som vi hade planerat det.

Håll koll på planeringen och din kalender med de verktygen som är smidiga och enkla och som i de flesta fall automatiskt synkar informationen mellan olika enheter.

Amazinglist Enkelt och mycket lättanvänd app för ”att göra”-listor. gTask App som synkar med ditt Google mail-konto. Smidigt sätt att göra listor och hantera dessa. Går att skapa listor inuti listor vilket underlättar vid stora projekt eller där olika mål på ett tydligt och visuellt sätt behöver brytas ner i delmål. Synkar automatist med Google.

CalenMob En kalender-app som synkar dina mobila enheter med Googles kalender för den som har ett Google-konto. Ger möjlighet att synka på flera enheter och att dela med dig av dina kalendrar.

Hösten kommer att komma. Det kan vi inte stop-

pa. Så pälsar och rockar kommer vi att bylsa på oss. Men kontra hösten med att våga skala av lite ytlighet och fasad. Testa att visa naken ärlighet. Så kanske denna årstid kan bli lite varmare än vanligt.

Emma Johansson 12

affärsliv.

Wunderlist Ett verktyg för att hantera och dela dina ”att göra”-listor. Synkar mellan alla dina enheter och det är även enkelt att låta kollegor, familjemedlemmar eller samarbetspartnerns dela dina listor. Genom att lägga till en extension i webbläsaren på datorn kan du även enkelt spara viktiga länkar och information till din Wunderlist. Finns för både Iphone, Ipad, Android, Windows och Mac.


Annonsera

i SN Affärsliv. kontakta: Kajsa Wernebratt 0500-78 48 61 • kajsa.wernebratt@vgt.se

#1 FEBRUARI 2013

affärsliv.

affärsliv. #3 juni 2013

#2 APRIL 2013

SUPERTALANG FRÅN LIDKÖPING CRISTER SKA FÅ

SJ PÅ RÄTT SPÅR

affärsliv. #4 september

2013

FRISEGÅRDS RESA:

BROMSADE TILL SUCCÉ

affärsli v.

#5 OKTOBER 2013

affärsliv. SKARABORG

ALMNÄS I HJO

HISTORIEN ÄR VARUMÄRKET

90-T LIS

TER SLÅR DU ETT SLRDAG I FÖR FRISKVÅ EN? RAMPLJUSET affärsliv.

sten kon att skapa en affärsidé

Erövrar

sverige från

tidaholm

Optim iste i gull spånn g g utma Vara ningen Konserth Vågade fredriK anto

1

usets betydels e

för staden

DEN BIL AV FRAMGÅNG SPÖKEN

BLIR BUSINESS PÅ BJERTORP LIVET EFTER SAAB I GRÄSTORP

Njutmeny istället för julmeny Njutmeny istället för julmeny Sill, köttbullar och Janssons frestelse i all ära men visst kan man längta efter något annat när det är dags att boka julbord? Vi erbjuder ett gott och spännande alternativ till den traditionella julmaten. På karstorp.se hittar du en femrätters vinterinspirerad njutmeny, skapad av de bästa råvaror som vår köksmästare valt ut med omsorg. Sill, köttbullar och Janssons frestelse i all ära men visst kan man längta efter något Välkommen och njut av svenska tapas, värmande enspännande himmelsk alternativ varmrätt, annat när dethit är dags att boka julbord? Vi erbjuder ett soppa, gott och härliga och en julmaten. passionerad till den ostar traditionella Pådessert! karstorp.se hittar du en femrätters vinterinspirerad njutmeny, skapad av de bästa råvaror som vår köksmästare valt ut med omsorg. Välkommen hit och njut av svenska tapas, värmande soppa, en himmelsk varmrätt, härliga ostar och en passionerad dessert!

Ditt Ditt lokala lokala bemanningsföretag: bemanningsföretag: affärsliv. Ditt lokala bemanningsföretag: Jobzone hjälper dig! www.karstorp.se

0500-47 28 00

Jobzone hjälper dig! •• www.karstorp.se

0500-47 28 00

Personaluthyrning Personaluthyrning

Ditt lokala bemanningsföretag:

Jobzone hjälper dig! • Personaluthyrning

• Rekrytering Vi är branchens Jobzone Falköping Tommy Anders Anders Tommy bästa arbetsgivare! Prästgårdsgatan 16 Anders Tommy Dahlberg Tapper Dahlberg Tapper

Mikael Törnberg

Anders Dahlberg

Tel: 0734 477 242 Tel: 0768 950 535

Mikael Mikael Mikael Törnberg Törnberg 521 43 Falköping Dahlberg Tapper Törnberg Tel: 0705 Tel: 0734 Tel: 0768 Tel: 0705912 912522 522 Tel: 0734477 477242 242 Tel: 0768950 950535 535 Tel: 0705 912 522 Tel: 0734 477 242 Tel: 0768 950 535 Tommy Telefon: 0515 29 35 35 Tapper E-post: falkoping@jobzone.se Vi bästa Vi är är branchens bästa arbetsgivare! arbetsgivare! Tel: 0705 912branchens 522

•••Rekrytering Personaluthyrning Rekrytering • Rekrytering Jobzone Jobzone Falköping Falköping

Jobzone Falköping Prästgårdsgatan 16 Prästgårdsgatan 16 Prästgårdsgatan 521 43 521 43Falköping Falköping16 521 43 Falköping Telefon: Telefon:0515 051529 2935 3535 35 Telefon: 0515 29 35 35 E-post: E-post:falkoping@jobzone.se falkoping@jobzone.se E-post: falkoping@jobzone.se www.jobzone.se www.jobzone.se

www.jobzone.se

branchens bästa arbetsgivare! www.jobzone.se www.jobzone.se/falkoping www.jobzone.se/falkoping www.jobzone.se/falkoping Tel: 0705 912 522 Tel: 0734 477 242 Tel: 0768 950 535 www.jobzone.se/falkoping Mikael Törnberg

Anders Dahlberg

Tommy Vi är Tapper

Vi är branchens bästa arbetsgivare!

www.jobzone.se/falkoping Julbord på Bellevue Med Bröderna Grenabos julshow och dans

Fredagar 6 & 13 dec från 18.30 Lördagar 7 & 14 dec från 18.30 Pris: 550:-

Nyårsfirande Vi firar med en femrätters galasupé, dans, nyårsdrink & fyrverkeri vid tolvslaget! Övernattning med brunch

1495:-/pers.

Övriga dagar mot förfrågan, min 75 pers.

Julbord med dans 29 & 30 nov samt 20 dec. Pris: 425:Julbord 8 & 13 dec kl. 12.00 9 & 11 dec kl. 18.00. Pris 350:-

Övriga dagar mot förfrågan. Tillägg för övernattning 450:- pp. Boka innan 1/11 så bjuder vi på en julöl.

Viltveckor på hotellet vecka 43 & 44

Restaurangen öppen: alla dagar utom söndag från kl. 17.00. Lördag öppet kl. 12.00-15.00

Mer info på www.hotellbellevue.se eller ring 0503-120 00

affärsliv.

13


Leende nötter är Sveriges bästa affärsidé De har inte fått nej från en enda kund. Smiling Groups leende cashewnötter var hyllade redan innan de ens nått marknaden. – Jag vet att vi kommer att lyckas, säger Linnea Söderling. Text: Jannica Ernfridsson

Väl på plats på Venture Cup var

det inte så svårt. Företagsidén var tydlig, kunderna fanns redan och lanseringsdatumet på Sveriges alla Pressbyråer var redan satt. Så det var inte konstigt att Smiling Group med sina Fairtrademärkta cashewnötter plockade hem förstaplatsen i Sveriges största tävling för företagsidéer. Men resan fram till den där dagen har varit lång med mycket arbete, tvivel, kamp och lite arbete till. – Vi hade under två års tid arbetat fram vår affärsidé. Vi har gjort så många marknadsundersökningar, vi har en hel bibba med dem, och vi har dränerat hela vårt kontaktnät på information, säger Linnea Söderling som är delägare tillsammans med sin bror Joakim Söderling, Oscar Carlsson och Johan Forshällen i Smiling Group.

För att veta vad kunden vill ha, vad de bryr sig om, vad de struntar i och

14

affärsliv.

hur de vill ha produkten presenterad är hela fundamentet i en lyckad affärsidé. –  Under min tid på Drivhuset träffade jag så många som hade en bra idé och ”Det här kommer bli så jädra bra”. Och det kommer det

Motiveringen Juryns motivering till varför Smiling group vann Venture Cup. ”Ett genomarbetat affärscase, där bidraget visar på stor mognad och trovärdighet. Roligt att se att ett bidrag med såhär mycket hjärta samtidigt har alla aspekter av ett långsiktigt hållbart företag. Dessutom spås god lönsamhet för alla parter.”

säkert men det är viktigt att ställa sig själv de där frågorna som entreprenör så att du får tänka till. Som varför ska kunden köpa den här produkten som de har klarat sig utan tidigare. Vad var det då som fick Linnea och hennes team att inse att cashewnötter är en affärsidé att jobba vidare på? Det hela började med att hennes bror, Joakim Söderling skulle göra en C-uppsats tillsammans med sin studiekamrat Oscar Karlsson om hur bistånd ska användas på bästa sätt. Men väl på plats i Gambia visade det sig att bönderna inte alls vill ha bistånd. – De vill ha arbeten. Vet de att det kommer en container med ris nästa vecka så är det få som har motivation till att odla själva. Samtidigt saknar Gambia egna stora företag och arbetstillfällen, förklarar Linnea. ▶ ▶ ▶


Smiling Group Drivs av: Linnea Söderling, Joakim Söderling, Oscar Carlsson och Johan Forshällen. Affärsidé: Att sälja Fairtrademärkta cashewnötter odlade i Gambia på den svenska marknaden. Visa att det går att framställa schysta nötter till ett bra pris. Målsättning: Ska omsätta 50 miljoner inom femår samt bli opinionsbärande förbättre arbetsvillkor inom cashewnötsbranschen.

Smiling Group består av kompisgänget Johan Forshällen, Linnea Söderling, Joakim Söderling och Oscar Carlsson.  Bild: Anna Bergkvist affärsliv.

15


Cashewäpplena växer på träd och själva nöten sitter längs ner på äpplet.  Bild: Smiling Group

Men Gambia har gott om en sak - nöt-

ter. Problemet är att cashewnötterna inte förädlas i landet utan köps upp och fraktas främst till Indien där de knäcks och rostas och sedan skeppas ut över hela världen. – Förhållandena är riktigt dåliga. Det finns till och med ett uttryck, blood cashew, som beskriver hur arbetarna i nötfabrikerna förstör sina händer då det finns ett ämne mellan skalet och cashewnöten som fräter. Det räcker att du har ett par platshandskar på dig, men det har arbetarna inte tillgång till. Och där någonstans började deras idé ta form, att skapa arbetstillfällen för Gambias bönder, ge dem schysta arbetsvillkor, se till att pengarna stannar i landet och samtidigt visa kunden att det går att sälja Fairtrademärkta nötter till samma pris som konkurrerande nötter.

– Vi har plockat bort en massa mellanhänder och gör så mycket som går på plats i Gambia. Paketeringen måste ske i Sverige på grund av de livsmedelslagar som finns men resten sköts av gambierna. Resan har varit lång för att ta sig

från idén till att faktiskt få hem den första containern med cashewnötter till Sverige. – Det har varit utmanande, samtidigt som det varit lärorikt. Men vi har varit nära att ge upp flera gånger. Men för ett år sedan, när Linnea fortfarande var kvar på Drivhuset i Skövde, hände något som gav dem en rejäl knuff framåt. – Min bror ringde upp Reitan som äger Pressbyrån och berättade att vi har den här idén och att vi skulle vilja att de sålde våra nötter. Och de nappade på idén och sa att om

“Många har för bråttom. Det räcker inte att du tror att du har en bra idé, du måste ha med dig kunden” vi bara får fram nötterna så ska de sälja dem. De har varit vår viktigaste sparringpartner på den här resan. För tack vare dem fick de tillgång till information om priser, vilken marginal de behöver ha, och deras erfarenhet av hur en produkt ska presenteras. – Att Reitan hade sagt ja vägde väldigt tungt när vi kontaktade andra.

tips från linnea söderling för en bra pitch Ha alltid kunden i fokus.

16

affärsliv.

Håll den enkel.

Använd gärna bildspel för juryn eller kunden att vila ögonen på men undvik text. Ha istället snygga bilder eller enkla diagram.

Våga prata om dina konkurrenter. Vilka andra finns på marknaden och varför ska kunden välja dig istället för dem? Det får dig att verka påläst.

Var ödmjuk i din framtoning men ha samtidigt självförtroende. Det finns ingen annan i rummet som kan din företagsidé så bra som du.


Vi har faktiskt inte fått nej från en enda kund när vi kontaktat dem och frågat om de skulle kunna tänka sig att ha vår produkt i sitt sortiment. Sen är det en lång process från det jaet till att våra nötter faktiskt finns i deras hylla. Med det i ryggen vågade de tro på sin

idé ännu mer och i februari tog Linnea steget att lämna sin arbetsgivare Drivhuset i Skövde för att förenas med gänget i Stockholm och lägga ännu mer fokus på Smiling Cashew. Strax efter åkte delar av Smilinggänget, där ibland Linnea, ner till Gambia för att vara med när de cirka 50 bönderna i byn Kassa Kunda skulle skörda sina cashewnötter. Cashewäpplena plockas ett och ett och nötterna torkas sedan. – Det var helt fantastiskt att träffa alla dessa människor. De är så en-

Ha ett tydligt avslut. Många missar det och ramlar genom hela pitchen. Du kan avsluta lättsamt eller med en fråga men kunden vill veta att nu är det slut.

tusiastiska. De är så måna om att vi ska få de bästa nötterna. När Linnea kom tillbaka till Sverige

var finalen i Venture Cup i antågande. De hade gått vidare som tvåa från regionstävlingen och skulle nu möta några av Sveriges idérikaste entreprenörer vid galan i mitten på juni. – Vi gjorde en så bra pitch. Men det känns fortfarande lite overkligt. Och den pitchen har växt fram under de två år som de arbetat med sitt företag. –  Många har för bråttom. Det räcker inte att du tror att du har en bra idé, du måste ha med dig kunden. Alla de marknadsundersökningar som vi gjort, där

vi frågat kunder i butiker varför de valde att köpa just den påsen med nötter, vad de tycker är viktigt och vad de inte tycker är viktigt, har fått fram vad våra kunder vill ha. Undersökningarna har inte gett några omvälvande avslöjanden men de har bekräftat att de varit på rätt väg och gett dem en fingertoppskänsla. – Vi har sett att vi måste vända oss ett kvarts varv ditåt, eller göra den justeringen där. Och vi vet att kunden vill köpa schysta och bra grejer som är lättillgängliga.▶▶▶

Bild: Christian Gustavsson

affärsliv.

17


Linnea Söderling arbetade tidigare på Drivhuset i Skövde för att hjälpa andra entreprenörer att utveckla sina idéer. Nu har hon förverkligat en av sina.  Bild: Tuana Art

Fairtrademärkningen är också viktig för Smiling Groups kunder, dock inte att nötterna är från just Gambia. Men där gör Linnea och hennes kollegor inget avkall. – Det är vår hjärtefråga, att skapa arbeten och bra arbetsförhållanden för bönderna i Gambia. Vår vision är att Fairtrademärkta cashewnötter ska bli branschstandard, att vi ska bli opinionsbärare och att vårt koncept ska användas i fler branscher. Det skulle vara riktigt häftigt. Och de har redan fått många med på tåget. Juryn på Venture Cup svalde deras koncept med hull och hår. – Vi presenterade rena fakta för dem. Hur det ser ut i branschen, vilka vidriga förhållande det är för arbetarna och den negativa miljöpåverkan. Och på det sättet visade vi att det finns en marknad för vår produkt. Vi hade dessutom redan kunder vilket stärkte vår idé ännu mer.

18

affärsliv.

“Jag vet att vi kommer att lyckas. Och att vi kan göra det utan att lämna vår hjärtefråga” Att hålla delen om ekonomin kort,

men ändå vara väl påläst är ännu ett tips som Linnea ger om hur du på bästa sätt presenterar en ny affärsidé. – Ekonomi är tråkigt. Lite måste vara med, så som nyckeltal. Men det kan komma tuffa frågor från de där gråhåriga gubbarna som vill sätta dit dig så då är det viktigt att vara väl påläst. Och inte bara säga att om fem år ska vi omsätta 50 miljoner,

utan även tala om hur du ska nå dit. I början av september lanserades Smiling Cashew i Pressbyråer och 7-elevenbutiker. Men de är inte på långa vägar framme vid sitt mål. – Vi har många som är intresserade av våra produkter men vi har fått säga att vi tyvärr inte kan leverera några nu, men på sikt. Och det har skapat en del spänning kring produkten. Företaget har planer på att bygga

upp fabriker i Gambia som kan förädla nötterna. De två fabriker där det i dag arbetar 300 gambier med att knäcka och rosta nötterna är för små för att täcka deras framtida behov. – Jag vet att vi kommer att lyckas. Och att vi kan göra det utan att lämna vår hjärtefråga. Och det var ett tips till från Linnea. Visa att du har självförtroende, att du tror på din idé. Men var ödmjuk. ●


Hur ska jag placera min pension? FRÅGA: Det känns som om tillväxten inte riktigt vill ta fart. Hur ser ni på Nordea på konjunkturläget för resten av 2013 in i nästa år?

jag ska placera mina pensionspengar, men vill samtidigt att de ska utvecklas väl. Hur tycker du att jag ska göra?

SVAR: De globala konjunkturutsikterna har stärkts, mest tydligt i USA och England. USA:s ekonomi väntas växa med omkring tre procent både 2014 och 2015. Euroområdet är ute ur recessionen men återhämtningen är trög. Tyskland och Frankrike har dock redovisat oväntat stark tillväxt under andra kvartalet i år. Exporten kommer härmed att hjälpa till att lyfta tillväxten i Sverige nästa år då den globala konjunkturen blir allt starkare. Vi väntar oss att både amerikanska och europeiska centralbankerna kommer att fortsätta hålla sina styrräntor låga med höjningar först 2015. I Sverige är det hushållen som står för tillväxten i ekonomin. Det är goda förutsättningar för hushållen med ökad köpkraft och låg inflation. Stigande sysselsättning och en arbetslöshet som sakta är på väg ner. Det förs en expansiv finanspolitik med omfattande stimulanspaket med i huvudsak skattelättnader för hushållen. Det gynnar svensk ekonomisk tillväxt. Ränteläget kommer fortsätta vara lågt men Riksbanken bedöms inte sänka sin styrränta mer utan kommer att börja höja försiktigt nästa år. En anledning till att Riksbanken börjar höja styrräntan är att den är orolig för hushållens ökande skuldsättning. De vill att svenska folket ska amortera mer på sina lån. Att Riksbanken börjar höja räntan igen är ett tecken på att svensk ekonomi mår allt bättre. Sammantaget står vi för allt starkare konjunkturutsikter med en bättre global konjunktur som gynnar svensk export. Svenska hushåll har goda förutsättningar kommande år vilket bidrar till Sveriges ekonomiska tillväxt.

SVAR: En missuppfattning hos både anställda privatpersoner och egna företagare är att pensionen, de olika pensionsdelarna och pensionssparandet är krångligt. Om du känner så, vill jag ge dig ett råd: Se på din

experterna svarar

marie lindholm Kontorschef Nordea, Skövde

Håkan Engström Chef pension & placering Länsförsäkringar Skaraborg

Marie Lindholm

Lennart Skenberg-Mannvik Krishanterare, sjuksköterska Centralhälsan, Falköping

FRÅGA: Jag har varken tid eller tillräcklig kunskap för att veta hur

Skicka din fråga till affarsliv@vgt.seFråga experterna

pension som din framtida lön, och ta hand om den därefter. När du väljer placeringsform för din framtida lön, tycker jag att du ska ställa dig själv följande frågor: 1. Hur ofta vill jag se över min pension? Förhoppningsvis svarar du minst en gång per år. Vill du vara aktiv så kommer du själv att löpande stämma av, men om du vill vara lite mer bekväm, så är det ändå klokt att ha en årlig avstämning med din rådgivare. 2. Hur ser jag på risk/möjlighet när jag sparar? Mitt råd är att i första hand se till att du får en bra och bred bas att stå på, oavsett hur du ser på ditt sparande. 3. Hur vet jag vilka fonder som är bra? För att göra en rättvis bedömning av om en fond är bra eller inte, så är det viktigt att man jämför den med andra likvärdiga fonder i samma kategori. Det vill säga att om du har en fond som placerar i svenska småbolag, exempelvis Lannebo Småbolag, är en jämförelse bara relevant om den jämförs med andra småbolagsfonder i samma kategori. Det är helt naturligt att man som sparare blir besviken om till exempel aktiefonden man sparar i minskar i värde, och att man är nöjd om samma fond avkastar positivt. Det man ska komma ihåg, är dock att en aktiefond som minskar i värde inte direkt behöver vara dåligt förvaltad. Den enskilda marknad som fonden placerar i kan befinna sig i en nedgångsfas, och då påverkar det fonden negativt. På samma sätt behöver inte en fond som ökar i värde vara en bra förvaltad fond. Mitt råd är att jämföra och välja fonder med bra historik, och bra förvaltare. Leta efter fonder som är bättre än snittet i sin kategori, och som har en hög rating. Förvaltaryrket är precis som vilket annat yrke som helst. En bra och noggrann snickare med öga för detaljer, kommer fortsätta vara en bra snickare. Om man vill ha hjälp på vägen finns bra information på de flesta fondsidor. Vill du inte leta själv, vänd dig till din rådgivare. 

Håkan Engström affärsliv.

19


”Jag var tvun att starta eg Jag hade inget val. Det är Julia Jonssons anledning till varför hon nu som 18-åring sitter med ett eget blomstrande företag. Text: jannica ernfridsson • Bild: Carla Karlsson Det är bara ett par månader sedan

som Julia Jonsson fortfarande gick på gymnasiet och hade planen klar att läsa vidare till sjuksköterska till hösten. Men när hon stod på Bröllopsmässan i Skövde i våras och hade en kund som ville boka in henne som fotograf till ett bröllop nästa sommar så fick hon bestämma sig snabbt. – Jag kunde ju inte säga nej så vad skulle jag göra? Jag sa ja och startade upp min enskilda firma den 1 april, berättar Julia Jonsson. Och sedan dess har hon knappt hunnit hämta andan. Studenten kom och gick och Julia kastades rakt in i sitt nystartade företag Julias Fotografier. – Det har hänt så mycket sedan jag tog studenten, det känns som det var flera år sedan, inte månader. Fotograferingar blandas med föreläsningar, workshops, bygga upp företaget, jobbresor och allt annat som hör ett företag till. Lägg där till EMAX stipendium på 15 000 kronor av Ung Företagsamhet Skaraborg och att ha blivit utsedd till en av Sveriges främsta entreprenör under 20 år.

Julia siktar högt, riktigt högt. Hela hennes grej går ut på att just våga. – Jag vill aldrig sitta där när jag är 70 och säga ”Varför gjorde jag inte det där”. Då provar jag hellre och riskerar att misslyckas. Misslyckande är heller inget som hon räds. – Det är en del av livet, jag har misslyckats massor med gånger men saken är att resa sig upp och försöka igen. Julias resa till att bli fotograf har

på ett sätt näst intill verkat förutbestämt, på ett annat fullt av tvivel och snåriga vägar. Intresset för fotografering väcktes när Julia gick åttonde klass och köpte sin första systemkamera. – Det började som det börjar för de flesta. Jag fotade mina kompisar. Snart spred det sig till hennes kompisars kompisar och plötsligt började människor som hon inte kände höra av sig för att de ville bli fotade av Julia. – Det var då jag började fundera på om jag kanske är lite bra på det här, när till och med människor som inte vet vem jag är tycker om mina bilder.

”Jag har hela tiden hört att det är ingen idé att försöka bli fotograf. Det finns inga jobb och ingen framtid” 20

affärsliv.

Snart började det bli så pass

många att Julia kände att hon borde ta betalt och där startade tanken kring att ha ett eget företag. –  Men jag kunde inget om ekonomi, jag visste inte ens vad moms var. Julia gick nu på gymnasiet och läste naturvetenskapliga programmet. Där fanns möjligheten att läsa Ung företagsamhet och Julias Fotografier UF var ett faktum. – Det var så bra för mig. Jag har fått så mycket stött≤ning av mina lärare och när något har strulat så har jag kunnat knacka på till personalrummet eller ringa till dem. ▶▶▶


Julia Jonsson Ålder: 18 år. Bor: Tidaholm.

gen et”

Företag: Julias Fotografier. Inspireras av: Min brors hund Dottla och när jag är ute och går i naturen. Förebild: Det finns så många, de som lever sin dröm och alla fotografer. Egenskaper som Julia tycker en egenföretagare bör ha: Envishet och jädrar anamma, självsäker, ödmjuk och ha förmågan att se vad du behöver hjälp med och vad du kan klara själv, kunna resa sig upp igen när du misslyckats.

Julia Jonsson var så eftertraktad som fotograf att hon blev tvungen att starta ett eget företag. Nu lever 18-åringen sin dröm. affärsliv.

21


För parallellt som Julias passion

för fotografering växte låg också en känsla av tvivel. – Jag har hela tiden hört att det är ingen idé att försöka bli fotograf. Det finns inga jobb och ingen framtid. Så hela tiden när Julia kämpade med inbokade fotograferingar i stort sett varje helg och samtidigt försökte få ihop skolan kände hon sig ganska ofta ensam. – I våras tänkte jag fortfarande att jag skulle lägga ner och läsa till sjuksköterska Så kom den där avgörande dagen då det var dags för hennes utställning på Bröllopsmässan i Skövde. Gensvaret från besökarna på mäs�san var över förväntan och flera ville boka in henne. – Men jag skulle ju lägga ner. Jag hade nått taket på hur mycket jag fick omsätta i mitt UF-företag så valet var mellan att sluta eller starta eget, och det kunde jag ju inte.

Och då stod den där kunden där och ville att Julia skulle fota ett bröllop 2014 – och hon sa ja. Och efter det har det bara rullat på. – Förra sommaren fotade jag fyrabröllop, när jag är klar i år kommer jag att ha fotat 26 . Jag har redan åtta inbokade till nästa år. Det är helt otroligt. Och det är inte bara i Julias hemtrakt Tidaholm som det går bra utan hon har åkt Sverige runt och fotat. Hon har byggt upp en kundkrets i Stockholm, fotade nyligen ett bröllop i Jönköping och i ett Lidköping. – Jag har svårt att förstå det själv, att andra tycker om det jag gör. Jag är helt självlärd och hade först svårt för att kalla mig fotograf då jag saknar utbildning. Ännu en viktig sak som hände under

den omtalade Bröllopsmässan är att

Det har varit ett tufft år för Julia. Att gå sista året på gymnasiet och samtidigt starta upp sitt eget företag var mer jobb än vad Julia trodde. Och även om det här är hennes dröm så har det varit både tufft och ensamt många gånger.

Julia varvar fotograferingar med föreläsningar, workshops och fotokurser. Nu har hon dessutom skaffat sig en samarbetspartner.

hon träffade sin samarbetspartner Tuana Aziz. Nu har de flyttat in i ett kontor i Skövde tillsammans. – Det känns lite mer seriöst när jag har ett kontor. Och Tuana har hjälpt mig så mycket. Vi har fotokurser ihop och stöttar varandra. Där sitter nu Julia, 18 år, med ett kontor i centrala Skövde och ett företag som bara går rakt uppåt. – Jag lever min dröm. Jag har fått växa upp snabbt men det har det varit värt. Men Julia har inga planer på att väx-

la ner. Hennes visioner och drömmar fortsätter. – På sikt, kanske inom ett eller

två år, hoppas jag kunna flytta upp till Stockholm och ha en studio där. Jag är redan en del i Stockholm och fotar men jag måste göra mig ett namn först innan jag kan ta hela steget och flytta upp på heltid. Sen vill jag fortsätta åka runt och fota på olika ställen i Sverige, jag älskar det. Och den riktigt stora drömmen är att få fotografera kändisar. – Jag vill bli det självklara valet för kändisar när de vill bli fotade. Och redan där är hon på väg även om hon har en bit kvar. – Jag ska upp till Stockholm snart och fota Mange Schmidts systers bröllop så det kommer vara i alla fall en kändis på festen. ●

tips från julia för att Våga förverkliga din dröm Våga göra din grej, titta inte för mycket på andra utan tro på det du kan. Våga testa, det är inte hela världen om du misslyckas. Jag brukar ta Tomas Edison som ett exempel. Han misslyckades 2 000 gånger innan han lyckades

22

affärsliv.

uppfinna glödlampan. Mycket handlar om att resa sig upp igen oavsett vad. Var personlig i ditt arbete. Du behöver inte ta på dig en roll bara för att du är på jobbet. Kunderna uppskattar när du är dig själv och vågar då slappna av.


IT-spalten

o m vä r l d s b e va k n i n g , trender, nyheter & tips

Windows XP supporten från Microsoft upphör den 8 april 2014. Fortfarande används detta operativsystem på mer än 33 procent av alla PC-datorer i världen. Ett operativsystem som lanserades redan i slutet av 2001. Vad innebär supportslut på Windows XP? Det blir slut på uppdateringar från Microsoft vilket medför att de olika ”kryphål” och ”buggar” som finns och som ondsinnade personer nyttjar för att komma åt din PC med virus, trojaner och annat fortsättningsvis inte kommer att täppas till med hjälp av uppdateringar från Microsoft. Ju längre tiden lider desto mer riskexponerad blir PC:n. Med tanke på Windows XP:s fram-

tid bör man nu som XP-användare allvarligt fundera på att göra en uppdatering. Innan man startar så behöver man säkerställa att de program man kör också kommer att fungera med Windows 8. Detta

går att kolla i förväg! På Microsofts hemsidor för Windows 8 kan man hitta en uppgraderingsassistent som kollar av programmen som finns på PC:n. Man får reda på om det finns något som inte kommer att fungera och i många fall rekommendationer hur gå till väga för att det skall fungera, kan exempelvis vara så att programmet eller någon drivrutin som man använder måste uppgraderas till en senare version anpassad till Windows 8. Senaste versionen av Microsofts operativsystem Windows 8 kommer i mitten av oktober, en uppdaterad version som fått namnet Windows 8.1. Med Windows 8 lanserades gränssnittet Metro och baserades på appar. Detta för att man skall kunna köra Windows 8 på såväl Pc som surfplattor och mobiler. I senaste versionen 8.1 har man lyssnat på kritik från användarna och bland annat återinfört startknappen som många saknat. En stor skillnad från XP som har

Bild: AP Photo/Microsoft/Scanpix

Slut på support för Windows XP förbättrats ytterligare i version 8.1 är sökfunktionen. Man kan nu hitta filer och program mycket snabbt och enkelt. Att gå från Windows XP (även Vista och Windows 7) till 8:an innebär ett nytt gränssnitt och ett nytt sätt att interagera med PC:n. Kanske är någon form av introduktionsutbildning eller genomgång av Metro för att lättare kunna arbeta vidare efter uppgraderingen, ett bra alternativ för den som känner sig vilsen. Känner du dig osäker, ta hjälp av en kunnig IT-leverantör. Kanske det finns anledning att se över annat i samband med uppdateringen såsom hårdvara och övriga programvaror? Självklart kommer man i att kunna ha kvar XP på sin PC och fortsätta använda den som vanligt, men säkerhetsriskerna bör allvarligt beaktas.

Jag heter Dick Wikman och har fått förmånen att i denna första spalt dela med mig av mina tankar och funderingar. IT-spalten kommer fortsättningsvis innehålla omvärldsbevakning, trender, nyheter och tips inom detta område.

PC & Mac, skrivare, mobiler och surfplattor som huvuddelen av spalten kommer att beröra. Även nätverk och kommunikation kan vara av intresse att ta upp. Målsättningen att ge dig som läser lite hjälp så att din vardag blir något lite enklare. IT skall bara fungera!

Eftersom IT är ett ganska vitt och omfattande begrepp så kanske det är mer korrekt att säga att det i huvudsak är kring kontors-IT och de verktyg vi har inom detta område,

Nästa spalt innehåller ett nytt intressant och aktuellt område i vår IT-värld. Feedback, frågor och synpunkter till dick.wikman@rits4you.se. affärsliv.

23


hittade ett När Saabs konkurs var ett faktum var det Grästorps kommuns näst störste arbetsgivare. Över en natt steg arbetslösheten till 13 procent. Tre månader senare var de nere på samma nivå som innan. – Det finns en anda här att invånaren inte sitter på röva och väntar på att saker ska hända, säger kommunchefen Ove Johansson. Text: jannica ernfridsson • Bild: Carla Karlsson

Under lång tid levde anställda och

underleverantörer med hotet om att Saab skulle lägga ner eller gå i konkurs. Från en dag till en annan slängdes de mellan hopp och förtvivlan tills det den 19 december 2011 stod klart, Saab begärs i konkurs. Trollhättan var de som drabbades hårdast men Saab var en viktig arbetsgivare för en mängd kommuner i närområdet. Grästorp var en av dem. – Visst var det dramatiskt när de väl gick i konkurs men vägen dit

24

affärsliv.

”Visst var det dramatiskt när de väl gick i konkurs men vägen dit var lång” var lång. Så när själva konkursen kom så var det inte så många som drabbades just då, berättar Ove Jo-

hansson, kommunchef i Grästorps kommun. Cirka 80 av Grästorps invånare var anställda på företaget i samband med konkursen, ytterligare ett antal drabbades då de var underleverantörer till Saab. – Totalt handlade det kanske om 100 personer. Men när det var fullt fart på Saab så handlade det om cirka 300 personer från Grästorp som arbetade där. Men de var fortfaran-


liv efter saab Bild: BJöRN LARSSON ROSVALL / SCANPIX

de vår näst störste arbetsgivare då. Arbetslösheten i Grästorp steg från cirka sju procent till 13. Men då processen fram till konkursansökan var lång låg kommunerna redan i startgroparna med åtgärder för att möta de som nu stod till arbetsmarknadens förfogande. – Vi arbetade hela tiden för att det skulle lösa sig och att Saab skulle finnas kvar men det fanns alltid en plan B. Ingen pratade om det men nu så här i efterhand kan vi avslöja att det fanns en plan färdig om det värsta tänkbara hände. Och när krisen var ett faktum age-

rade de snabbt. – Vi arbetade främst med tre olika punkter, näringslivsutveckling genom NSG, Näringslivssamverkan Grästorp där företag, handel, fastighetsägare, bank, kommun och LRF ingår. Komvuxpengar för att kunna vidareutbilda personer samt omställningsresurser. Den viktigaste åtgärden enligt

Ove Johansson var tillskottet av pengar till vuxenutbildningen. –  På kollektivsidan finns det

När krisen slår till Titta framåt och gräv inte ner dig. Samverka med andra. Som liten och ensam lyssnar få på dig men tillsammans blir ni starka. Våga stick ut. Var kaxig. Tro på att det kommer att gå bra men ha beredskap för att det värsta tänkbara kan hända. Detta för att du snabbt ska kunna sätta in åtgärder för att komma igång med omställningsarbetet Satsa på utbildning, den grupp som är svårast att få ut på arbetsmarknaden igen är de med arbetslivskompetens men som saknar formell utbildning på papper.

många kompetenta med en stor kunskap inom yrkeslivet men de saknar utbildning på papper. De är den svåraste gruppen att ta sig an för utbildning är så avgörande. Och vi fick så pass stora resurser att vi inte har kunnat göra av med dem. I Grästorp startades även ett ung-

domsprogram där ungdomar under sex månader får stöttning för att ta sig vidare till studier eller arbete. Målet är att 70 procent ska ha sysselsättning när åtgärden avslutas. – Vi har haft två grupper hittills med åtta-tio ungdomar i varje och vi har till och med överträffat målet. 80 procent har fått sysselsättning varav ungefär hälften av dem påbörjat en utbildning och hälften har fått arbete. Men sanningen är också att den nästan fördubblade arbetslösheten som skapades efter konkursen var stabiliserad redan efter tre månader. – Och de flesta av de arbetslösa skaffade arbete på egen hand. ▶▶▶ affärsliv.

25


I Trollhättan steg arbetslösheten till cirka 20 procent och de har haft svårare med omställningsarbetet. Har de tittat hur ni har gjort? – Situationerna ser så annorlunda ut. Grästorp är en pendlingskommun och invånarna är vana att titta efter arbete i ett stort område, cirka 1 500 pendlar ut varje dag. I Trollhättan har de försökt bredda näringslivet men det är svårt när det finns ett så stort och dominerande företag. De berättade att när Nohab gick i konkurs på 80-talet tog det 20-25 år innan det var balanserat igen. När vi hade ett stort företag som gick i konkurs här tog det oss ungefär två år. Ove Johansson pratar också om en

viss anda som finns i Grästorp. Med ett engagerat näringsliv, handel och kommuninvånare finns det en positiv anda på orten. – Det var inte särskilt mycket oro när det gick neråt för Saab. Kommuninvånarna är vana att lösa saker på egen hand och förväntar sig inte att kommunen ska göra det åt dem. Det finns en självsäkerhet, något som är svårt att sätta fingret på men som märks i kommunen. Det är det som har varit mest avgörande för oss. I fabrikslokalerna på Stallbackaverken i Trollhättan är det nu verksamhet igen. Nevs, National Electric

Vehicle Sweden AB, var de som köpte upp Saabs konkursbo. Företaget ska tillverka elbilar under varumärket Saab. Under hösten ska företaget börja tillverka Saab 9-3 och tidigt 2014 ska den första elbilen presenteras. – Det är mycket hemlighetsmakeri så jag vet faktiskt inte hur det går.

Jag tror att ungefär 200 personer jobbar där, bland annat en av mina bekanta. Och enligt honom så kunde han bara ta två veckors semester i somras. Så jag tycker det låter väldigt lovande. Elbilar känns som framtiden, säger en hoppfull Ove Johansson. ●

Saab år för år 2010 Spyker Cars med Victor Muller som huvudman sluter ett avtal med GM och i mars återupptas produktionen i Trollhättan.

1937 Svenska Aeroplan Aktiebolag bildas. 1947 Saab 92 presenteras. 1965 Svenska Aeroplan Aktiebolag byter namn till Saab AB. 1967 Saab 99 blir Saabs nya huvudmodell. 1978 Saab 900 lanseras. 1984 Saab 9000 är näst på tur. 1990 Saab-Scania splittras och majoriteten av aktierna i personbilsdivisionen säljs till General Motor. 1993 Nya Saab 900 lanseras. 1997 Saab 9-5 lanseras. 1998 General Motors blir ensamägare. 2003 Nya Saab 9-3 lanseras. 2005 Den fjärde miljonte bilen lämnar bandet i Trollhättan.

26

affärsliv.

Bild: Scanpix

2008 GM meddelar att Saab inte tillhör kärnverksamheten längre och försäljnings- och nedläggningsrykten startas. 2009 Saab Automobile AB sätts i rekonstruktion. Skulderna är på 11 miljarder kronor. 2009 Koenigsegg säger sig vara beredda att ta över Saab men i slutet av året avslutas förhandlingarna. GM meddelar att Saab ska läggas ner.

2011 I april blir det produktionsstopp på grund av likviditetsbrist. Den 2 maj meddelas att ett ”strategiskt partnerskap” ingåtts med den kinesiske Hawtai Motor Group. Redan den 13 maj upphävs avtalet. Ett nytt avtal med Pang Da får igång produktionen igen men den stoppas på nytt i juni på grund av materialbrist. I september ansöker Saab om rekonstruktion. Efter flera turer, bland annat ett försök att skriva ett avtal med Youngman och Pang Da, så begärs Saab Automobile i konkurs den 19 december. Cirka 3000 personer förlorar jobben på Stallbackaverken. 2012 Nevs köper Saabs hela konkursbo.


Företags doktorn

Skicka din fråga till företagsdoktorn till affarsliv@vgt.se

Fråga: Hej!

Jag är HR-ansvarig på ett tillverkande företag i Skaraborg. Vi har kartlagt utbildningsbehovet hos vår personal och har en bra bild över vilka insatser vi skulle behöva göra. Tidigare har vi deltagit i EUprojekt där vi fått utbildningen av personalen betald, finns denna möjlighet kvar? /HR-ansvarig

JULSHOW När julen nalkas kommer vi på Grebbans Nöjesrestaurang att än en gång servera en bejublad, glittrande show tillsammans med ett traditionellt och generöst julbord. Det blir en oförglömlig afton för dig och hela ditt sällskap.

Svar: Hej!

Du är inte ensam om att ställa den här frågan till oss. Ni har säkerligen fått ersättning för personalens utbildningar via Europeiska socialfonden (ESF). Vi har själva inom ramen för IDC, drivit ett ESF-projekt där 42 företag deltog och fick drygt 1 500 medarbetare utbildade. Nuvarande programperiod inom EU sträcker sig mellan 2007-2013 vilket gör att 2013 är det sista året innan nästkommande period. De EU-medel som fanns är avsatta till pågående projekt och det finns således i dagsläget inga sådana EU-medel att söka. Det finns dock stora möjligheter att inom nästa programperiod ta del av nya utvecklingsmedel. Även om nästa period formellt startar 2014 så ser vi tyvärr att det i praktiken kommer att bli en försenad start. Det många företag nu gör är att nyttja resultatet av tidigare genomförda projekt i sin planering av kompetensutvecklingsinsatser, såsom exempelvis redan upphandlade och kvalitetssäkrade utbildningar.

Företagsdoktor i detta nummer är Thomas Nilsson, vd, IDC West Sweden AB

DATUM Fredag 29/11 Julshowspremiär! Lördag 30/11 Torsdag 5/12 Fredag 6/12 Fullbokat! Lördag 7/12 Fåtal platser kvar Torsdag 12/12 Fredag 13/12 Lördag 14/12 inkl moms Torsdag 19/12 I priset ingår glöggFredag 20/12 mingel, julshow, julbord, Lördag 21/12

570:-/pers.

IDC West Sweden AB är Skaraborgs utvecklingsbolag för industrin och har idag mer än 120 delägarföretag. Verksamheten är behovsstyrd och finansieras till största delen av offentliga medel.

kaffe och dessertbord

BOKA NU! E-post: info@grebbans.se Tel: 0730-314407 www.grebbans.se

Grebbans

Nöjesrestaurang HJO

www.grebbans.se


Flera måste hjälpa till för att få upp kunskapsnivån i Skaraborg, anser Sigbritt Karlsson, högskolerektor. ”Vi behöver prata mer, riva murar och fördomar.”

Sökes: samartebe – Låg utbildningsnivå ett problem för skaraborg När rektor Sigbritt Karlsson var barn gjorde hon läxor på vardagskvällarna. Fanns det tid över läste hon en liten stund på sängen. –Idag är det så mycket aktiviteter att barnen inte orkar. Kanske behövs en rejält förändrad syn på kunskap? Text & bild: ANNA ERNIUS Utbildningsnivån i Skaraborg är låg. Sigbritt Karlsson är rektor för det främsta lärosätet i Skaraborg, högskolan i Skövde med sina 30 år på nacken. Hon har ett batteri av förslag på hur nivån kan höjas. – Först vill jag slå fast att det viktigaste är att det faktiskt finns en högskola, säger hon. Men för att klara en uppgradering

28

affärsliv.

av kunskap krävs att omvärlden deltar. Och att många samverkande aktörer jobbar för detta. Grundskolan är en av de viktigaste aktörerna, för att tidigt inspirera barnen att vilja lära sig saker, enligt Sigbritt Karlsson. – Vi måste jobba för att eleverna ska förstå att utbildning är nödvändigt i dagens samhälle.

Sverige har halkat efter i undersökningar beträffande grundskolan. Har vi för låg nivå? – Klart är att idag har vi mycket mer blandade grupper än tidigare. Barnen kommer från såväl akademikerfamiljer, trassliga förhållanden och andra kulturer. Det blir något slags snitt. Hon funderar också över vissa


Att höja utbildningsnivån i Skaraborg står högst på önskelistan i höst för Bjarne Pettersson, regionchef på Västsvenska handelskammaren.

Handelskammarens önskelista Bjarne Pettersson, regionchef på Västsvenska handelskammaren, konstaterar att det är ett prioriterat område för Skaraborg att höja utbildningsnivån.

utan i likhet med Sigbritt Karlsson efterlyser han tätare samarbete mellan näringsliv och högskola.

“Det står högst på min önskelista i höst”.

1. Fler företag som samverkar med högskolan.

Enligt Bjarne Pettersson är det inte specifika utbildningar som kommer öka utbildningsnivån i Skaraborg,

2. Tätare samarbete mellan näringsliv och högskolan.

undervisningsmetoder, som kanske inte alltid håller vad de lovar. – Det talas mycket om ”individens behov”, men jag undrar om barnen i lägre klasser förmår att arbeta individualiserat. En annan svårighet är att uppbåda

motivationen. – Hur ska man få upp intresset för kunskap? Man får mycket gratis om man läser, men barn läser inte så mycket idag. Rektorn anser också att för många fritidsaktiviteter är förödande. – Många barn har aktiviteter varje eftermiddag. Då orkar de inte mer än att sova. Föräldrar måste tänka om. Den här tiden, när hjärnan börjar arbeta på allvar, är alldeles för viktig. Rektorn jämför med Asien och frågar sig om en kulturförändring måste till. –  I Asien investerar man i utbildning. Vi måste inse att skolan innebär att man ägnar 40 timmar i veckan åt studier. Man måste anstränga sig. Kanske handlar det om att vi fått det så bra och fått en utveckling där man mest tänker på att utveckla sig som individ, funderar hon. Sigbritt Karlsson tycker också att

det är problematiskt hur en del företag ser på utbildning.

Han nämner tre viktiga faktorer:

– Det finns ett visst kunskapsförakt. Särskilt om cheferna själva inte har lång utbildning. Att Skaraborg har mycket tillverk-

Detta vill Sigbritt Karlsson också Fler arbetsplatser som rekryterar högutbildade. Det är tvärtom mot vad som skett i Skara, där man lagt ner Djurskyddsmyndigheten, SLU och serviceenheter till Skattemyndigheten och Försäkringskassan. ”Staten borde föregå med gott exempel. Men istället drar den också myndigheterna till storstadsregioner.” Näringslivet behöver inta en mer aktiv roll, för att få bättre matchning till jobben. ”Det finns många praktiska utbildningar, men näringslivet följer inte riktigt med och plockar upp passande studenter.” Dialogen med kommunerna måste vara levande. Högskolan behöver vara mer synlig och visa de goda exemplen. Både de anställda och studenterna behöver vara ute mer bland skolbarn.

3. Fler former för samverkan med högskolan. “Näringslivet måste in i utbildningarna som föreläsare och kravställare”, säger han. Ett annat exempel är företagsfaddersystem till utbildningarna där ett företag tar sig an flera relationer, till skillnad från mentorer som arbetar med en till en-relation.

ningsindustri har säkert påverkat, även om det är ett generellt bekymmer, menar hon. – De facto har många trots kortare utbildning lyckats få jobb och bra betalt. Problemen kommer om företagen lägger ner, och de anställda måste börja om. Då står de där. Sigbritt Karlsson vill inte ha sommarskola, som aktualiserades i diskussionen om 3-terminerskola nyligen. Istället vill hon att företagen ställer upp och ordnar praktikplatser. –  Helst vill studenterna förstås praktisera inom yrket de siktar på. Men även andra uppgifter på den önskade arbetsplatsen är bra. På köpet får man en insyn, en känsla för hur det skulle vara att arbeta i den miljön. Hon berättar att ingenjörsprogrammet hade ett väl fungerande praktiksystem tills nyligen. – De klarar inte av att ordna det längre. Kanske har det blivit svårare att få företag att ta emot praktikanter när arbetslivet har blivit betydligt mer hektiskt. Frihet är för många högt skattat och Sigbritt Karlssons poängterar hur mycket utbildning och frihet hänger ihop. – Det ger frihet att stanna kvar, och frihet att flytta. Det spelar egentligen ingen roll vilket, båda kan bli positiva för individen, säger hon. ● affärsliv.

29


Viktiga händelser i slottets historia

1894 gifte sig Knut Henrik Littorin med 1856 kom grosshandlare Sven 1860 föddes sonen Knut-Henrik, som blev viktig den sexton år yngre Henrik Littorin och hans hustru för Bjertorp. Han var väldigt ekonomiskt lagd och Maria Jacobson, Bernhardine till Varaslätten, fick studera vid Göteborgs Handelsinstitut. Efter dotter till en av de familjen slog sig ner på gården studierna fick han anställning i Ryssland vid Nobels lärare han haft vid Bjertorp. De bedrev jordbruk oljekoncern där han avancerade från kontorspojke Handelsinstitutet. och stuteri för ardennerhästar. till chef och styrelsedirektör inom företaget. 1850 1875 1900

30

affärsliv.


Slottet gör business av spöke Affärsidén är historien. Det snart hundraåriga slottet, familjen Littorin som byggde det och ett spöke som gillar att möblera om.På Bjertorp räds man inte lite udda grepp för att locka hotellgäster. Text: Kristina Claesson • Bild: Carla Karlsson

Det handlar mycket om känsla. En-

treprenörer, bröllopspar och livsnjutare får insupa allt det som utmärker ”Sveriges yngsta jugendslott”. Som väggar klädda i marmor, sidentapeter och mahogny, möbler i ek tillverkade av Nordiska Kompaniet i Stockholm och ljuskronor i jugendstil som hängt i taket sedan Littorins dagar. – Det är ett väldigt speciellt slott, slår hotelldirektör Victoria Johansson fast. Hon har slagit sig ner vid ett av borden i den gigantiska hallen i ekpanel. – När sista handen lagts vid de massiva stenväggarna och den luxuösa inredningen 1914, så kunde

1911 började man bygga slottet. En skröna gör gällande att Maria tyckte att proportionerna på slottet var för snålt tilltagna och att man därför ändrade mått från aln till meter. Därav de stora fönstren. 1914 stod slottet färdigt som en hyllning till jugend och art nouveau. 1925

1950

Varaslätten stoltsera med ett av landets sista stora privatpalats. I ett helt sekel var det här familjen Littorins hem. Men då var det allt annat än öppet för allmänheten. På en filmsnutt på youtube, filmen om Bjertorp, berättar Ulla Wikander om när en busslast turister kom till slottet. Ulla Wikander hade gift in sig i familjen i 20-årsåldern. – Det kom en buss och körde upp framför stora porten. De ville komma in och titta. Men då for fan i mig. Eftersom jag varit skådespelerska, jag hade en klut på mig och en gammal städrock och såg inte ut som slottsfrun inte, sa jag på bred västgötska, herrskapet är borta och vi får

1956 sålde familjen Littorin egendomen till Uppsala universitet. Samma år övertogs slottet, jaktvillan och den omgivande parken av Skaraborgs läns landsting. Slottet ställdes till förfogande för lanthushållsskolan ”Bernhardine Littorins minne”. 1958 invigdes de nya lokalerna för lanthushållsskolan. 1975

inte släppa in någon när de är borta. Turisterna fick åka därifrån utan att ha fått kika in. I dag ägs hotelldriften av Winn Hotel Group, som är ett multibrandbolag med 13 hotell i Sverige. Var och en med sitt särdrag. I Bjertorps fall har man historien som affärsidé och ett alldeles eget spöke. Bjertorp är medlem i Svenska Möten som siktar in sig på anläggningar som är hemsökta av vålnader. Man gör business på andevärlden. Enligt Svenska Möten representerar medlemmarna cirka 25 procent av den totala mötesindustrin och omsätter drygt två miljarder fördelat på cirka en miljon gästnätter. ▶▶▶

1980 byggnadsminnesförklarades slottet och Swebus började driva det som konferenshotell.

1994 tog Anders och Helen Junger över driften. 1996 köpte familjen Junger slottet. 2000 tog Winn Hotel Group över driften. 2011 köpte entreprenören Svante Andersson slottet.

6 juni 1980 hölls den sista skolavslutningen på Bjertorp. 2000

affärsliv.

31


Makarna Littorin hade ett grönt marmorklätt badrum med ingång till bådas sviter. Innanför dörren skymtar konsulinnans före detta sovrum med hallonröd tapet, idag är det en av sviterna.

En vy från trappan ner till hallen och verandan som släpper in ljuset. I mitten syns det stora ekbordet med de hundraåriga stolarna.

Husfru Therese Larikka är utbildad florist och gör alla blomsterarrangemang på slottet.

”Stolarna har fått nytt tyg och tänket att blanda det gamla med det nya går igen i allt vi gör”, säger hotelldirektör Victoria Johansson.

Vd Johan Fägerblad har sagt att spökerier och mystiska fenomen engagerar alla, vare sig man tror på dem eller inte. – Så varför skulle man inte ge mötet, kick-offen eller konferensen lite extra krydda? På Bjertorp finns vålnaden Sebastian. Han ses ofta bärande keps på huvudet och är mycket morgonpigg när han flyttar möbler. Ibland är han uppe redan halv sex på morgonen för att ställa saker på rätt plats, något som både anställda och gäster vittnat om. Alla är dock överens om att Sebastian vill väl. Bjertorp ritades av arkitekt Ferdi-

nand Boberg, som även ritat Rosenbad, Nordiska Kompaniet och Prins Eugens Waldemarsudde. Han sparade inte på krutet när han skapade paret Littorins privatbostad. Boberg har beskrivits som furstars, kungligheters och finansmäns gunstling och ”jugendepokens ohotade påläggskalv”. – Och konsuln Knut Henrik Littorin, som lät bygga slottet, hade råd. Han hade gjort sig en förmögenhet på olja i Ryssland, berättar hotelldirektör Victoria Johansson där hon sitter i den pampiga hallen. Själv kom hon hit 2008. – De fyra första åren veckopendla-

de jag från Småland och under den tiden hann jag provsova alla 31 rum på slottet. Hennes favorit är bröderna Nobels rum, rum 202. – Det är ett hörnrum i svart och guld som känns både ombonat och varmt. Alla rum är kopplade till slottets och familjen Littorins historia. Rummen har döpts efter personer som gjort avtryck och vid varje dörr finns en kort beskrivning. – På rummen finns också en liten bok där hela historien skrivits ner i kortform med glimten i ögat, säger Victoria.

tips till andra i branschen från Victoria Johansson Nummer ett är ändå: Ha kul på jobbet! Man måste brinna för det man gör. Det är speciellt viktigt här. Det är mer en livsstil än ett arbete att driva ett hotell på landsbygden.

32

affärsliv.

Våga göra annorlunda saker och var trogen den idé eller tanke som finns. Man ska vara stolt över det man har och föra fram det på ett tydligt sätt.


Utsikten från trädgården mot slottets baksida och veranda.

Numera bor Victoria och hennes

småländske sambo i ett timrat hus som de byggt själva i Edsvära. En svag brytning avslöjar att Victoria har sina rötter långt norr om Skaraborg. – Ursprungligen är jag från Kalix. Jag har jobbat i hotellbranschen i 24 år, från Överkalix genom hela Sverige, och varit samma koncern trogen i många år. Senast arbetade hon som hotelldirektör i Gislaved i Småland, det var också där hon träffade sin sambo.

Victoria har kommit den skaraborgska naturen nära och är imponerad av den småföretagaranda som finns på Varaslätten. – Här finns ett fantastiskt skafferi som jag tycker borde uppmärksammas mycket mer, alla små och duktiga producenter som förser oss med de finaste råvaror. Det är extra roligt med tanke på att hjärtat i vår verksamhet är just köket. Våra styrkor är duktiga kockar, en unik miljö och så slottet. Två av Victorias stora intressen

”Det gäller samtidigt att hela tiden våga begränsa, våga välja bort. Man måste vårda ett varumärke som Bjertorp för att det ska förbli ett välskött företag” är mat och dryck och hon erkänner utan omsvep att hon är gourmet och brukar provsmaka menyn inför varje säsong. – Det ingår i mitt jobb, men jag har väldigt sällan några synpunkter. Hon sägs vara en hängiven munskänk. – Jag har utbildat mig på området mat och dryck, men jag är inte sommelier. Hotelldirektören får syn på husfru Therese Larikka. Therese är utbildad florist och gör alla blomsterarrangemang på slottet. Victoria Johansson fäster vår uppmärksamhet på en av husfruns många skapelser, ett arrangemang på ett stort ekbord mitt i hallen. De violetta tonerna spelar mot det gröna och blå tyget på de nyligen

omklädda hundraåriga fåtöljerna. Även det är ett exempel på den subtila marknadsföring som hela tiden omsluter gästerna. Gammalt möter nytt och kittlar sinnena. – Therese är uppvuxen på Bjertorps egendom. Hennes far var anställd här i 48 år innan familjen flyttade. I princip alla anställda har någon relation till slottet, antingen i nutid eller från förr.

Hotelldirektören Namn: Victoria Johansson. Ålder: 43 år. Bor: I Edsvära i Vara. Familj: Sambo sedan 14 år.

Victoria Johansson säger att då och nu alltid har vävts samman när det gäller Bjertorp och att det är det som gjort att de överlevt. – Men det gäller samtidigt att hela tiden våga begränsa, våga välja bort. Man måste vårda ett varumärke som Bjertorp för att det ska förbli ett välskött företag. ▶▶▶ affärsliv.

33


Slottsträdgården en tidig höstmorgon.

Enligt hotelldirektören har om-

sättningen historiskt sett legat på en hyfsat stabil nivå. – Vi har flera ben att stå på, vilket underlättar vid en lågkonjunktur. Under de senaste åren har omsättningen legat kring 21–25 miljoner kronor. – I år landar vi på cirka 23 miljoner, vilket är hyfsat. Det var en något trög start på året, men hösten har varit bra. De senaste tre åren har fokus legat på att marknadsföra hotellet online. – Vi ska tala om när vi gör något och inte vara blyga. Slottet på film Viktoria Johansson nämner filminspelningen av Lisa Langseths nya film ”Hotell” som hade premiär i oktober och där finalen spelades in på Bjertorp slott. –  Vi är också nominerade till svenska designpriset för layoten på vår årsredovisning där vi låtit vår köksmästare Stephen Rowe vara omslagspojke. Victoria Johansson menar att det

180 grader från verandan ut mot trädgården har man utsikt över den magnifika trappan i hallen.

34

affärsliv.

”Det här är ett väldigt speciellt slott, säger hotelldirektör Victoria Johansson.

gäller att våga sticka ut och ha lite kul. – Allt annat vore rätt trist. Hotelldirektören reser sig upp ur

fåtöljen i hallen och hämtar en kanna nybryggt kaffe och häller upp. Doften sprider sig över hela hallen. –  Det här är verkligen mitten, hjärtat av hotellet, säger hon och sätter sig till rätta igen.

Ett av hotellrummen har tillägnats den svenska polarforskaren Nordenskiöld. Därav den isblå tonen.

Känner du dig hemma här? – Absolut, det gör nog alla som jobbar här. Vi är 17 anställda och sedan har vi mycket extrafolk. Men en del personal har varit här i 28 år, det är en härlig mix. All extra personal kommer sig av att hotellet har en ojämn beläggning där perioden januari till mars är riktigt tråkiga. – Men vad som är glädjande är att andelen vinterbröllop har ökat, det är väldigt kul. Det är en bra trend. Vi har redan två inbokade bröllop i januari och ett i februari. I Victorias kalender har planeringen närmat sig Sylvesterhelgen, nyår, och firandet av att slottet fyller 100. – Detaljerna för firandet är inte färdiga ännu, men så mycket vet vi att champagnen kommer flöda och att det blir ryska inslag för att hedra konsuln som byggde det här fantastiska slottet. Det är viktigt att ta med sig den röda tråden in i framtiden. ●

Två av konsulinnans salonger, som hörde till hennes sovrumssvit, används idag som mötesrum.


Vad tycker du? Vad saknar du? Vem vill du läsa om? Mejla oss på affarsliv@vgt.se Nästa nummer av SN Affärsliv kommer den 19 november.

affärsliv.


TOGETHER WE MOVE THE WORLD Volvo Group Trucks Operations är AB Volvos produktionsbolag för lastbilar. Volvo i

Våra kunder förväntar sig motorer och komponenter i världs-

Skövde är en av världens främsta motortillver-

klass. Vi förser dem med hjärtat i deras produkter och en kraft

kare och en del av denna organisation.

som driver utvecklingen framåt. Framförallt har vi vår styrka i

Vi tillverkar komponenter och kompletta dieselmotorer i olika storlekar och varianter. Dessa används exempelvis i lastbilar, bussar, båtar och entreprenadmaskiner. Shaping another future.

kompetenta och engagerade medarbetare, men också i avancerad gjutteknik, högautomatiserad bearbetning och kundorderstyrd montering. Våra ledord i arbetet för att skapa den kultur och det engagemang som krävs för att prestera i världsklass är Stolthet, Arv och Förmåga. Stolthet – Varje medarbetare är en del av ett team som tillsammans utvecklar och förbättrar vår verksamhet. Arv – Volvo i Skövde har en historia som sträcker sig mer än hundra år tillbaka. Vi började en gång som tillverkare av bland annat stenhyvlar och stekpannor. Förmåga – Idag kan vi visa upp en toppmodern produktionsanläggning och arbetar ständigt för att utveckla vår förmåga. Vi vill genom att vara en produktionsanläggning i världsklass bära framtida generationer och säkerställa ytterligare 100 år av motorproduktion i Skövde.

www.volvogroup.com

Volvo Group Trucks Operations

Sn affarsliv okt lowres  
Sn affarsliv okt lowres  
Advertisement