Page 1

Skaraborgs Näringsliv. TRYCKT UPPLAGA: 71.000 q ÖVER 70.000 UNIKA WEBBESÖKARE VARJE VECKA.

TORSDAG 15 MAJ 2014

PR SLAMSUGNING SATSAR I SKÖVDE TÖMNINGAR AV SEPTITANKAR ÄR RYGGRADEN I VERKSAMHETEN Nästa år ska PR Slamsugning omsätta 500 miljoner kronor. Målet nås bland annat genom en storsatsning i Skövde. – Det är ett jäkla tryck här, säger Peter Nordh, vd för PR Slamsugning. TEXT & BILD: EVA WÅRENIUS FÖRETAGETS VAGGA STÅR egentligen i Falkö-

ping. Det var där allt började 1980 när Peter Nordh köpte slamsugningsföretaget. Med åren har företaget växt så det knakat och är nu verksamt från trakterna kring Habo och Mullsjö, i hela Skaraborg upp till värmländska Karlskoga. Företaget sysselsätter omkring 100 anställda. Ryggraden är tömning av septitankar och slamsugning. Andra tjänster är cisternkontroll, gödselkörning, transport av biomassa, gips- och skrotåtervinning, containertransporter, kompostering. Den senaste investeringen, värd två miljoner kronor, är en bil

utrustad med kamera för att kunna filma VA-ledningar på insidan. Etableringen i Skövde gjordes med en rivstart för två år sedan. – Ett år tidigare visste vi ingenting, men så blev vi tillfrågade om att lägga ett anbud på tömning av septitankar i de sex kommunerna som ingår i kommunförbundet Avfall Östra Skaraborg, AÖS, berättar Peter Nordh.

”MITT MÅL ÄR ATT DET SKA FINNAS 100 MACKAR DEN DAGEN JAG LÄGGER BENEN I VÄDRET.”

FÖRETAGET TOG HEM anbudet och skrev av-

containrar vid ett antal återvinningscentraler runt Skövde. Nödvändigheten av att etablera sig i kommunen blev ett faktum. PR Slamsugning huserar vid Norra Ryds industriområde och hyr in sig i Allerts åkeris gamla lokaler. – Nu har vi kommit i kapp med allt arbete som det inneburit att etablera oss här och kan sticka ut hakan igen, säger Peter Nordh och skrattar lite. Han är nöjd med satsningen i Skövde. Här är det, som han säger, ”ett jäkla tryck, det byggs högt och lågt”.

tal om att tömma avloppsslam i närmare 9 000 brunnar. Det kräver en omfattande planering, inte minst när det gäller logistiken. Dessutom har företaget tagit hem ett kontrakt med AÖS om att tömma

Peter Nordh, till vänster med Elin Nyqvist som sköter kontoret i Skövde samt Jan-Olof Andersson, som kör den nya kamerabilen.

Idag finns fem slambilar stationerade i Skövde. En av dem är biogasdriven och ska rulla i centrala Skövde. Det finns också en större spolbil för grövre VA-ledningar. Nio personer har sin arbetsplats här. – Planen är att utöka från två till fyra personer i verkstaden. Då kan vi även göra extern service på tunga fordon. Dessutom ska det hit minst två stora spol- och sugbilar. NÄRMARE 15 PERSONER kommer då att jobba

här. Avtalet med AÖS löper på två år med möjlighet att förlänga med sju år. – Vi ser gärna ett fortsatt samarbete. Organisationen har bra styrning och bra tänk, säger Peter Nordh. Genom dotterbolaget Green Petrolium har man också bensinmackar på ett antal mindre orter, ofta där de stora aktörerna för länge sedan kastat in handduken. – Säljs det 1 000 liter bränsle per dygn så får orten sin mack. I dagarna öppnar vi den 17:e macken. Mitt mål är att det ska finnas 100 mackar den dagen jag lägger benen i vädret, säger Peter Nordh.


torsdagen 15 maj 2014 | Vecka 20

16 | Skaraborgs Näringsliv.

NÄRINGSLIVETS MILJONSATSNINGAR RÄDDAR LIV Varje år får cirka 10 000 män i Sverige diagnosen och 2 500 dör på grund av prostatacancer. Men näringslivets stöd till forskningen räddar liv. Skaraborgsforskaren Sigrid Carlsson är en av dem som fått ett miljonstipendium. Detta gör att hon kan fotsätta söka eftersvaren om cancerrelaterad död.

Memorial Sloan-Kettering Cancer Center i New York om screening för prostatacancer. Ambitionen är att ta fram en ny och bättre screeningmetod. – DET BEHÖVS EN bättre och mer träffsäker

TEXT & BILD: ROYNY HOLMSTRÖM PROSTATACANCER ÄR DÄRMED den vanligas-

te orsaken till cancerrelaterad död bland män i Sverige. Därför är stipendier från näringslivet till forskare som Sigrid Carlsson ovärderligt. Sedan slutet av 1980-talet har det varit möjligt att upptäcka prostatacancer tidigt genom att ta ett enkelt blodprov, ett så kallat PSA-prov, Prostata-SpecifiktAntigen. Det finns studier som visar att PSA-screening har halverat dödligheten i prostatacancer, trots detta är man i Sverige ytterst tveksamma till att införa PSAprov för män i likhet med mammografi för kvinnor. – Debatten väckte tidigt mitt intresse, säger Sigrid Carlsson som är övertygad om att diskussionen om mammografi hade fått en helt annan vändning om den hade skett idag. En orsak till att man införde mammografi är att även mycket unga kvinnor kan drabbas av bröstcancer, medan prostatacancer oftast drabbar betydligt äldre män. Tveksamheten till allmänna PSA-prov beror till stor del på att många män får en onödig diagnos och i många fall dör av andra skäl. Sigrid är uppväxt i Österäng mellan Mariestad och Hällekis. Hon är utbildad läkare vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och doktorerade i urologi 2010. Idag studerar hon folkhälsovetenskap vid Harvard School of Public Health samtidigt som hon forskar vid

metod för att upptäcka prostatacancer. I dag beräknas mer än hälften av alla män i Sverige mellan 50 och 70 års ålder ha mätt sitt PSA-värde. Metoden med PSA-prov riskerar dock att upptäcka små, ofarliga tumörer som inte kommer att ge sig tillkänna under mannens livstid. Gränsvärdet ligger idag vid 3,0. Högre värde leder ofta till en utredning hos en urolog. Genom att känna på prostatakörteln, eller med hjälp av ultraljud, går det att ställa en ganska säker diagnos. I vissa fall måste man även ta vävnadsprov med risk för komplikationer, till exempel blod i avföring och urin. Om det krävs ytterligare behandling, till exempel operation eller strålning, kan det leda till urinläckage och allvarligt skada den erektila (sexuella) förmågan. En mer träffsäker screeningmetod skulle därför leda till en förbättrad livskvalitet för många män. – Jag är övertygad om att vi dramatiskt kan minska de negativa konsekvenserna och öka livskvaliteten hos de män som löper risk att drabbas av prostatacancer, säger Sigrid.

”DET BEHÖVS EN BÄTTRE OCH MER TRÄFFSÄKER METOD FÖR ATT UPPTÄCKA PROSTATACANCER.”

VID ÅRSSKIFTET FICK Sigrid

Carlsson det glädjande beskedet att hon fått ett stipendium på en miljon kronor från AFA Försäkring. Stipendiet gör det möjligt för henne att fortsätta sin forskning om prostatacancerscreening vid Memorial Sloan-Kettering Cancer Center i ytterligare två år. I projektet, som är ett amerikansktsvenskt samarbete med urologienheten på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, kommer hon också utvärdera hur mäns livskvalitet påverkas av en ny screeningstrategi, samt utveckla ett beslutsstöd för män som överväger PSA-screening. – Med hjälp av magnetkamera och genom att undersöka nya biomarkörer och genetisk variation är det möjligt att förbättra träffsäkerheten och minska antalet onödiga behandlingar, säger Sigrid.

Skaraborgsbördiga Sigrid Carlssons forskning kring prostatacancer syftar till att minska de negativa konsekvenserna för de män som drabbas.

www.vanermuseet.se 0510 -77 00 95

Vill du ställa ut på Elmia? Underleverantörsmässa 11-14 november

I en gemensam satsning mellan Skövde kommun och näringslivet vill vi visa upp och ta hem affärer till Skövde. Nu söker vi dig som vill vara med och ställa ut på Elmia Subcontractor i en gemensam monter! För att kunna medverka ska du vara underleverantör till tillverkningsindustrin. Om du är intresserad tar du kontakt med näringslivsutvecklare Christian Johansson, 0500-49 87 32, e-post christian.o.johansson@skovde.se

För mer information: www.skovde.se/elmia2014 Montern har 8 platser så det är först till kvarn...

VÄNERPOW ER

Lek med kraften i Sveriges största sjö! 18.5 - 15.11 2014

”Made in Skövde är ett samlingsnamn för aktiviteter och nätverk som syftar till att fler affärer tas hem till, och stannar i Skövde”.


Vecka 20 | torsdagen 15 maj 2014

Skaraborgs Näringsliv. | 17

COOR INDUSTRISERVICE För en säker och effektiv produktion Coor Industriservice är en av Sveriges ledande aktörer inom industriservice, med lång erfarenhet och stor kompetens anpassad för industrin. Vi utvecklar och levererar service och lösningar som krävs för en säker och effektiv och produktion.

Industriservicecenter Skövde

För området i och kring Skaraborg har vi byggt upp ett industriservicecenter med nav i Skövde. Vi levererar kvalificerade underhållstjänster för förädling av produktionsprocesser, tillverkning av kundspecifik produktionsutrustning samt är en komplett leverantör av komponentservice.

Säteriet vid sjön

Några av våra tjänster

Strategisk produktionsutveckling Automationsutrustningar Underhåll och industriservice Renovering, flytt och installation av maskiner Elektronik-, servo- och elmotorservice Spindelservice

Kundmöte, konferens eller kick-off? Karstorp är en mötesplats som passar alla, oavsett om ni är ute efter lugn och ro eller något mer fartfyllt. Utifrån era önskemål tar vi fram ett perfekt upplägg! Vårt säteri hittar ni strax intill Karstorpssjön, precis i utkanten av

Coor Industriservice i Skövde växer och nu stärker vi vårt team som arbetar med service till industrin. Information finns på www.coor.com/ledigatjanster

Skövde. Den vackra och inspirerande miljön gör underverk för kreativiteten. Välkomna!

Kontakta oss

Tel till vårt Servicecenter Skövde: 0500 91 71 00 E-post: em.esc@coor.com www.coor.se/industriservice 0500-47 28 00

Streaming av miljontals låtar ?

www.karstorp.se

Allt inom Armering

070-652 98 48

Klipper och bockar Snabb leverans med egen bil Nät och Stål

Alla idéer är barn i början. Vi ger din en bra start. På Almi Väst har vi kunskapen som krävs för att hjälpa företag som utvecklar nya innovativa produkter och tjänster. Utvecklingen står ni för men allt det andra runtomkring – det som kan skilja från flipp eller flopp – där hjälper vi dig göra skillnad. Vi har certifierade rådgivare och ett brett nätverk för att hjälpa dig med exempelvis kommersiell värdering, teknisk utvärdering och rådgivning inom juridik och finansiering. Allting sker naturligtvis alltid under fullständig sekretess. www.almi.se

Almi Västs uppdrag är att skapa möjligheter för regionens entreprenörer. Genom riskvilliga lån, riskkapital och rådgivning banar vi vägen för morgondagens innovationer och framtidens företag.

Skaraborgs Näringsliv.

Nästa nummer av kommer 18 september.

Skövde Nyheter.


torsdagen 15 maj 2014 | Vecka 20

18 | Skaraborgs Näringsliv.

JÄNKARE, ELVIS OCH VÄLLAGAD MAT SANNA OCH RICKARD GÅR HELA VÄGEN MED KONCEPTET

Det är bara rullskridskorna på Sanna som fattas. Annars är nostalgibilden av USA:s 50- och 60-tal komplett. Jukebox, hamburgare serverad i pappersjänkare och Supremes rosa gitarr. TEXT: ANNA ERNIUS §$BILD: JANNE ANDERSSON

ATT SATSA PÅ en rockabillykrog i Töreboda,

där man tar steget fullt ut i alla detaljer. Inte många skulle våga köra stenhårt på det konceptet. Sanna Blomqwist och Rickard Carringer har gjort just det. De har inte bara öppnat en restaurang med ett genomarbetat koncept som de är ganska ensamma om. De driver idag två Mandy’s Diner och har runt 24 anställda. De har även nyligen öppnat ett gatukök, Mandy’s fast food i Skene, som drivs av Sannas föräldrar. De kan också tänka sig att starta fler franschiseföretag utifrån sitt koncept. Kanske är det början till en kedja över hela landet?

SANNA OCH RICKARD träffades och blev ett

par när båda backpackade i Australien. Då föddes tanken att jobba ihop eftersom båda hade restaurangkunskaper i ryggen. Då hade redan Sannas föräldrar Ingegerd och Peter startat vad som skulle bli början till Mandy’s Diner-konceptet i Älvsered. Den första restaurangen inreddes i en nedlagd Uno-X-mack och slog upp portarna 2009. – Pappa är en samlare och Elvisfan och har köpt massor av prylar från -50-60-talet i USA, framför allt Elvissaker. Mamma och pappa ville ha någonstans att visa upp sina samlarföremål, så tyckte de att de lika gärna kunde servera lite mat också, berättar Sanna.

När föräldrarna hade bestämde sig för att öppna restaurangen, åkte de till USA och fyllde en hel container med mer samlarföremål, som bensinpumpar, stoppljus, filmaffischer och vägskyltar. RESTAURANGEN GICK ÖVER för-

väntan och Sanna och Rickard jobbade där under somrarna. Snart bestämde de sig för att öppna sin egen restaurang i Töreboda 2012. De köpte huset på huvudgatan i Töreboda och satte igång att helrenovera lokalen

TVÅ MANDY’S DINER OCH EN FAST FOOD SANNA OCH RICKARD driver de två

restaurangerna i Töreboda och Älvsered och Sannas föräldrar Ingegerd och Peter driver Mandy’s fast food i Skene.

som tidigare varit en rambutik. De gjorde allt ifrån att gjuta och lägga det svart-vitrutiga golvet till att låta ett bilklädselföretag skräddarsy sofforna. De vidareutvecklade konceptet Mandy’s Diner och höll sig strikt till idén i alla detaljer i såväl inredning, serviskläder och meny. – Vi har grejer till att inreda ännu en restaurang, till och med en jukebox, säger Rickard. SANNA BERÄTTAR ATT många

tror att de är en hambur-


Vecka 20 | torsdagen 15 maj 2014

Skaraborgs Näringsliv. | 19

Både turister och Törebodabor har hittat till restaurangen. Här finns plats att parkera raggarbilen utanför.

Hamburgarna serveras i pappersjänkare. ”Först var de bara till barnen, men de var så populära att vi fick börja ge till de vuxna också”, säger Rickard.

Det unga krögarparet Sanna och Rickard i tidstypisk outfit. Alla detaljear är enligt temat amerikanskt 50- och 60-tal. Här äter man i retromiljö med rock’n’roll-musik.

gerkedja, och att det är snabbmat som serveras. – Det får de snart omvärdera. Vi lagar maten från grunden, och då tar det lite tid innan maten kommer fram på bordet. På menyn står förutom hamburgare även rätter som revbenspjäll, kyckling och annan lagad mat, inspirerad av det amerikanska köket. Ett glas vin eller öl kan man ta till. RICKARD, SOM ÄR kock med flera års erfa-

renhet av krogar i Stockholm, menar att det ska vara kvalitet rakt igenom med bra råvaror. Och folk verkar tycka att det är värt att vänta på.

Restaurangen har givetvis sin egen originaljukebox med de tidstypiska låtarna. Den här är från 1953 och har amerikanska mynt i.

En signerad gitarr från Supremes är bara en av alla samlarskatter man kan vila ögonen på.

Mandy’s har cirka 30 000–40 000 besökare på en sommar. De som vill komma och äta, särskilt en lördag, får finna sig i att boka bord. – Folk kommer från när och fjärran och ryktet om oss har spridits från mun till mun, säger Sanna. DE UNGA KRÖGARNA är glada att de inte

bara lyckats locka långväga gäster utan även Törebodabor. – Det brukar vara fullt här på helgerna. Det är roligt att man kan gå ut där man bor och inte alltid behöver åka in till Skövde exempelvis, säger Sanna. Till helhetsbilden hör ju också stora amerikanska bilar. Intresset finns

Milkshake finns givetvis på menyn.

hos den 50- och 60-talsglada familjen. – Jag ser fram emot att åka jänkare i sommar, säger Rickard. I familjen finns två Mercury 53:or, en

Chrysler -62 och en svensk polisbuss Dodge från -67. – Det blir fint att ha sin jänkare parkerad här utanför i sommar, säger Sanna.

RÅD FRÅN SANNA OCH RICKARD FÖR ATT LYCKAS SOM FÖRETAGARE 1. SE LJUST PÅ DET, för det blir mycket jobb och en del

motgångar.

2. VÅGA SATSA ordentligt, 110 procent. 3. MAN MÅSTE VETA varför man gör det, ha klara mål. Och ge sig själv lite morötter.


torsdagen 15 maj 2014 | Vecka 20

20 | Skaraborgs Näringsliv.

SKARABORGS ENTREPRENÖRER:

KARL-ERIK BENDER – EN VINNARE PÅ TAKPANNOR OCH TRAV Benders har blivit nästan synonymt med takpannor. Men i begynnelsen handlade det mest om att rensa betor och köra gårdens häst för Karl-Erik Bender i Edsvära. – Jag är född 1934, en kilometer från där jag bor nu, berättar han. TEXT & BILD: ULF C NILSSON

DÅ VAR TAKPANNORNA ett kvarts sekel bort.

Det mesta talade väl för att han eller hans bror skulle ta över familjejordbruket eller lanthandeln som föräldrarna drev – Edsväras minsta av de sex som fanns där då. Köra häst klarade Karl-Erik redan som femåring, när han var nio var han mogen för att köra självbindaren och vid tolv fick han plöja med två hästar framför plogen. – Barnarbete skulle man väl kalla det idag, men det var lärorikt. Fast så värst mycket studier blev det inte tid till. – Sex obligatoriska år i folkskolan bara. Resten fick jag lära mig själv. NÄR

HAN

VAR

”BARNARBETE SKULLE MAN VÄL KALLA DET IDAG, MEN DET VAR LÄRORIKT.”

fjorton år gammal fick det fysiska arbetet ett abrupt slut när han halkade på en trädstam och bröt benet. Istället för jobb blev det fyra månader i sträck på lasarettet. – På den tiden blandades alla möjliga patienter. I salarna var det egentligen plats för nio i varje, men överbeläggningen gjorde att det för det mesta var tolv samtidigt. Det fanns alltid någon att prata med. Mycket böcker fick jag också, så man kan säga att jag läste upp mig där i sängen. Det enda han ångrar idag är att han inte läst något språk, för med dagens internationella affärer är det ett handikapp att alltid behöva förlita sig på en tolk vid förhandlingarna. VÄL PÅ BENEN igen fick Karl-Erik fick ta

plats i familjens lanthandel. Där lärde han sig efter hand att bedriva affärer. Han började sedan jobba i en större diversehandel i Fåglavik knappt två mil bort. Dit åkte han motorcykel. – Visserligen hade jag inget körkort, men på den tiden räckte det att man kunde köra.

Handlaren i Fåglavik hade en blomstrande sidoverksamhet - att sälja andrasortering herrkostymer från Borås. KarlErik hakade snart på. – Jag tog mått på gubbarna hemma i Edsvära, sedan fick de säga vilken färg de ville ha. Kostymerna lastade jag på motorcykeln i Fåglavik och tog med dem nästa dag. Där gjorde jag en skaplig vinst. NÄR KARL-ERIK VAR 17 började han spela

kontrabas i dansband. – Bland annat i Anders Meijers orkester. Vi spelade mellan 170 och 180 kvällar per år. Vid en av spelningarna träffade han Gun som var sångerska i en revygrupp. – Hon var 15 och jag var 18. Vi var sedan gifta i 40 år. Han tog över lanthandeln när han var 19, så var det fullt jobb hela dagarna där medan kvällar och nätter gick åt till spelandet och resandet med orkestern. Sova fanns det knappt tid till. – Vi byggde även upp Vättersmads festplats och ordnade Vättersmadsspelen där alla de kända musikerna uppträdde. Vi kände ju de flesta från våra turnéer. MEN TRUMMISEN GUNNAR Svensson i orkes-

tern hade en idé. Han jobbade till vardags på en betongfabrik i Grästorp och var övertygad om att betong var framtidens material. När han visade Karl-Erik en annons om takpannemaskiner så var fröet sått. Karl-Erik räknade snabbt ut att det skulle gå runt om de lyckades sälja ett tak om dagen. Startkapital fanns ju undanstoppat, så det var bara att slå till. I ett fd svinhus var pappa Knut snart igång med att hälla sju säckar cement i blandaren var tredje minut medan KarlErik for runt till varenda byggplats han såg med orderblocket i högsta hugg. Till skillnad mot konkurrenterna var KarlErik ute på byggena där takpannorna användes och knöt personliga kontakter med byggmästarna. ETT GENOMBROTT FÖR Benders kom då man

ställde ut på Svenska Mässan. Det gav den första storordern - 125 000 pannor till ett skolbygge vid Göteborg. – Det var mer än vi egentligen klarade


Vecka 20 | torsdagen 15 maj 2014

Skaraborgs Näringsliv. | 21 Framgüngsrika Stall Palema är ett resultat av Karl-Erik Benders stora hästintresse. �Alla hästar som vi fÜder upp i egen regi für tillnamnet Palema�, berättar han.

SLUTA LETA EFTER LOKAL I SKARA, HJO OCH MARIESTAD!

Skara, Veterinärsgatan. 1 100 m2. Lämpligt fÜr kontor eller utbildning.

�HAR MAN IDÉER SÅ KAN MAN SKAPA NÅGONTING. DET ÄR DET SOM LIGGER BAKOM FRAMGÅNGARNA.�

av, men jag hÜll god min och väl hemma beställde jag bara fler maskiner. Har man idÊer sü kan man skapa nügonting. Det är det som ligger bakom framgüngarna. Markplattor, mursten, kantstÜd, sockelelement och sü vidare tillkom allt eftersom. – Omsättningen har ocksü Ükat varje ür. Idag har Benders filialer i en lüng rad länder men huvudkontoret ligger fortfarande i Edsvära. KARL-ERIK HAR NU lämnat Üver VD-jobbet

till sonen. Själv lägger han sin mesta tid pü sina hästar, fÜr han har ju hunnit bygga upp ett av landets mest framgüngsrika travstall ocksü! – Mitt brinnande hästintresse bÜrjade ju redan dü jag som liten fick kÜra gürdens hästar. När travbanan Axevalla drogs igüng ükte jag med tränaren Tore Ernfridsson ner till en hästauktion pü Brodda Stuteri i Sküne. Det var 1960 och en travare som de büda hästkännarna fastnade fÜr var den lilla travaren Palema Fibber som dü var ett och ett halvt ür. – Vi tyckte att hon verkade ha bra humÜr och hade fina rÜrelser. De vann budgivningen och kom undan med auktionens billigaste pris, 4 900 kronor.Tore hade det unga stoet i träning och hon vann sitt premiärlopp som treüring. Totalt hann stoet springa in 70 000 kr och hade bland annat tio raka segrar pü meritlistan innan hon fick gü vidare i avel och bli grunden till Stall & Stuteri Palema. – Alla hästar som vi sedan fÜtt upp i egen regi für efternamnet Palema. Som mest har vi haft 170 egna hästar, berättar Karl-Erik.

FÖR ATT LYCKAS med hästar krävs känsla.

– Det gäller att lära sig lyssna och prata med dem som verkligen kan. Det ger resultat. Till exempel seger tvü ür i 3-üringsloppet Hambletonian i USA. – Vi är det enda stall som vunnit mer än en güng. Där mÜts den verkliga gräddan och fÜrstapriset är fyra miljoner. World Trotting Derby har stallet ocksü vunnit tvü günger. Karl-Erik kan ocksü peka pü att man fÜtt upp Alf Palema som är Sveriges vinstrikaste avelshingst. – Avkommorna har sprungit in 350 miljoner och gjort 85 ägare till miljonärer. Storstjärnorna Torvald Palema och Gidde Palema har sprungit in 27 miljoner vardera. Alla hästar frün Stall Palema für namn efter folk man har att gÜra med. FÜrst gick släktens alla namn üt, sedan personalens. – Det ska finnas en historia bakom varje namn. Torvald heter veterinärens make och Gidde, ja det är Bengt Gidde Jannesson som är vür gürdskarl. TILLSAMMANS MED ÅKE Svan-

Hjo 500 m2. Passar vĂĽrd- och kontorsverksamhet.

�DET ÄR SKOJ OCH JAG SER MÖJLIGHETER HELA TIDEN!�

stedt har han kÜpt en gürd i Florida som rymmer en komplett anläggning fÜr travhästar med bana och 92 boxar där hästägare kan hyra in sig. Flera av de egna hästarna är redan med och utmärker sig i travloppen over there. Karl-Erik själv har nu hunnit bli 80 ür men deltar fortfarande dagligen i verksamheten. – Det är skoj och jag ser mÜjligheter hela tiden! Nu senast har vi kÜpt den nedlagda Volvofabriken och varvet i Uddevalla 100 000 kvadratmeter under tak och 140 hektar tomtmark vid havet. Lokalerna hyr vi ut till olika fÜretag. Volvo hade som mest 500 anställda där och dit ska vi ocksü nü. Det finns redan 225 anställda där. Och Benders rullar pü. Årsomsättningen passerade nyligen 1,5 miljarder kronor.

Mariestad, Regionens hus. 3 000 m2. Kontorslokaler. Vi äger, fÜrvaltar och utvecklar samhällsfastigheter i närmare 90 av Sveriges 290 kommuner. Vill du veta mer om vüra lediga lokaler i Skara, Hjo och Mariestad? Kontakta Frida Ahnstedt pü tel. 033-340 19 34 eller maila till frida.ahnstedt@hemso.se

  

Sn affärsliv maj 2014