Page 1

Skövde Nyheter.se Nu startar återtåget för Skövde IBF

Lokaltidningen för alla hushåll i Skövde. Telefon 0500-78 48 51. 20 september 2012. Myggplåga som kan spridas

FISKEVÅRDARE OROAS NÄR ÖRINGARNA FLYR ÖSAN

MYGG Det är en nyinflyttad

aggressiv stickmygga som plågar djur och människor vid sjön Östen. Denna sommar har 19 liter mygghonor fångats i gasoldrivna fällor. Myggjägarna vid sjön Östen varnar för att myggorna kommer att spridas till andra sjöar och vattendrag i Skaraborg. SIDAN 4

Öppna Heden består i Skövde FÖRSVARET

Heden kommer att förbli öppen för allmänheten. Försvarsmakten hade planer på att stänga av området med ett staket, men protesterna blev för hårda. Ett staket hade även hindrat besök vid Elins källa och Pansarvallen. SIDAN 6

Lätt att hitta studentbostad Vattnet strömmar förbi där Henrik Granath sitter vid Ösans strand. Han har under många år arbetat för att ge fisk bättre möjligheter att leva och föröka sig i ån, men insatserna hjälper inte längre. Att öringen inte längre trivs tror han beror på de stötvisa utsläppen av halvt renat vatten från Skövdes reningsverk. Bild: ANDERS AXELSSON

Avlopp släpps ut i Ösan Skövdes reningsverk klarar inte kraftiga regn. Hittills i år har luckorna öppnats vid nio tillfällen för att släppa förbi halvt re-

nat vatten. 20 000 kubikmeter avloppsvatten har runnit ut i Ösan. Nedströms reningsverket trivs inte längre öringarna.

– Om kommunen tar miljön på allvar måste de förstå att det är oacceptabelt, säger fiskevårdaren Henrik Granath. SIDORNA 2-3

HUS & HEM Det tog Andreas Kvist, 21 år, en vecka att fixa en studentbostad i Skövde. – De flesta av mina kompisar i Göteborg får leta mycket längre än så efter en lägenhet. Det är inte bara att söka, SIDAN 20 som här.

”Det krävs minst tre positiva tankar för att uppväga en negativ” LARS NIKLASSON, PROFESSOR VID HÖGSKOLAN

SIDAN 28

Prova på premiumfoder till hunden 3 kg IAMS

19kr

Erbjudander gäller till t o m 25 september 2012, eller så långt lagret räcker. Max ett erbjudande per hushåll. Kan ej kombineras med andra rabatter.

(Ord. pris 139 kr)

WWW.ARKENZOO.SE

ARKEN ZOO SKÖVDE

MARIESTADSVÄGEN 98 • VARDAGAR 10–19 LÖRDAG 10–16 SÖNDAG 11–16


vecka 38 | torsdagen 20 september 2012

2 | Skövde.

Öringarna flyr från Ösan efter utsläpp

Fiskevårdarna lägger skuld på reningsverkets bräddningar för att öringarna i princip har försvunnit från Ösan. – Fisken trivs inte och flyr härifrån, säger Henrik Granath där han står vid en grumlig å. Sedan 80-talet har Skövdes sport- och flugfiskeklubb Ephemera arrenderat en del av Ösan mellan väg 49 och Fjället. Klubbmedlemmen Henrik Granath berättar att det inte längre finns större öringar och att de fiskevårdande insatserna under många år har gett ett magert resultat.

Syrebrist dödade

Sommaren 1997 dog all fisk efter ett stort haveri i reningsverket. Då var det helt orenat vatten som rann ut. Innan utsläppet fanns ett bra bestånd av öring.

de kräva av kommunen att det finns spärrdammar som samlar upp bräddat avloppsvatten, säger Henrik Granath

”Om kommunen tar miljön på allvar måste de förstå att det är oacceptabelt”

Tonvis med grus

HENRIK GRANATH, SKÖVDES SPORT- OCH FLUGFISKEKLUBB EPHEMERA

– Sedan dess har öringsstammen inte återhämtat sig, säger Henrik Granath. Han tror att bräddningarna, som gör att det kommer stötar med vatten som bara är delvis renat, är en orsak till att fisken och andra vattenlevande djur inte trivs. – Vid bräddningar kan höga halter av ammoniumkväve vara direkt giftiga för öring, men även leda till syrebrist i vattnet.

Klarar gränsvärdet

Skövde reningsverk klarar att ligga under gränsvärdena i sitt tillstånd för ut-

Grushögen ligger kvar på stranden vid Ösan. Medlemmarna i Skövdes sport- och flugfiskeklubb Ephemera ser inte längre någon anledning att lägga ut gruset för att skapa en bättre lekplats för öring.

släpp då tillståndet anger årsmedelvärden. Då verket har normal belastning renas vattnet bra och det renade vattnet som släpps ut ligger under gränsvärdet. Vid bräddningar är inte vattnet helt renat och kan innehålla höga halter av ämnen som skadar vattenlevande organismer. Henrik Granath har förståelse för att det kan inträffa haverier, men inte

att bräddningar förekommer så ofta som nu. – Om kommunen tar miljön på allvar måste de förstå att det är oacceptabelt, de kollar inte ens upp konsekvenserna av utsläppen. Jag vet att personalen på reningsverket gör så gott de kan, men verket klarar inte av belastningen vid mycket regn. Myndigheten för tillsyn av reningsverket bor-

Klubben Ephemera har fått bidrag från fiskevårdsfonder som gått till många ton grovt grus som ligger i en hög vid åstranden. Avsikten var att medlemmarna skulle lägga ut gruset i det strömmande vattnet för att få bättre lekplatser för öring, men motivationen för att inleda arbete är borta. – Just nu spelar ingen roll hur mycket grus vi lägger ut om vattnet ändå periodvis är dåligt. Allt arbete vi har gjort tidigare är ogjort, säger Henrik Granath.

Henrik Granath förklarar att allt arbete för att förbätt-

”Avloppsvattnet späds ut” Något hopp om snabba åtgärder för att förhindra nya bräddningar vid reningsverket finns inte. – Det är en angelägen fråga, säger Karl Alexandersson, teknisk chef vid Skövde kommun. Men någon åtgärdsplan finns inte. – Vi vill inte ha ovidkommande vatten i avloppsledningarna, säger Karl Alexandersson.Ändå hamnar kraftiga regn och smältvatten där och tvingar fram bräddningar för att inte skada reningsverket. Otäta avloppsledningar, felkopplingar och gamla avsiktliga kopplingar som gör att regn- och smältvatten leds ner i avloppsledningsnätet anges som orsak. Allt regn och smältvatten ska egentligen gå till dagvattenledningarna.

Pengarna räcker inte

Årligen investerar kommunen sex till sju miljoner kronor för underhåll och förnyelse av avloppsledningsnätet. I förhållande till behovet är tak-

Vid kraftiga regn och snösmältning hamnar mycket av vattnet i avloppsledningarna…

ten så låg att problemet med inläckande vatten kommer att finnas kvar flera årtionden till. – Man kan inte skylla allt på ledningsnätet,det är även ett problem att Skövde växer och att belastningen på reningsverket blir högre, säger Karl Alexandersson Därmed finns det inte lika hög säkerhetsmarginal när det kommer ett kraftigt regn. Ett bidragande

problem är att allt mer ytor i staden asfalteras och regnvattnet snabbare rinner till avloppen.

Spärrdammar

Det har talats om spärrdammar för att tillfälligt kunna skydda reningsverket. Vattnet som samlas dammarna ska sedan senare kunna passera genom reningsverket. Några konkreta planer

… vilket tvingar fram bräddningar för att de stora vattenmängderna inte ska skada reningsverkets biologiska reningssteg. Bild: ANDERS AXELSSON

”Problemet är att Skövde inte har skött avloppsnätet” ORVAR ERIKSSON, C

finns inte och frågan har inte diskuterats på politisk nivå. Reningsverket har påbörjat arbetet med ett nytt

till miljötillstånd då det gamla måste förnyas. Det är möjligt att då även frågan om bräddning kommer att regleras.

”Bra bottenliv i Ösan”

Tidans vattenförbund har även ansvaret för vattenkvalitén i Ösan. – Problemet är att Skövde inte har skött avloppsnätet, säger förbundets ordförande Orvar Eriksson,

som även är C-politiker i Skövde kommun. Orvar Eriksson anser att bottenlivet i Ösan är överraskande bra och inte har försämrats. – Utsläppen blir inte så allvarliga när avloppsvattnet späds i stora vattenvolymer, som det blir i samband med regn. Anders Axelsson anders.axelsson@vgt.se


torsdagen 20 september 2012| vecka 38

kt & Nytt Anti

FLEECEFODRAT REGNSTÄLL STORLEK 80-120

Antikt & Nytt

För personlig heminredning

450:-

Månd, onsd, fred 10.00-18.00 Lunch 13.00-14.30 Roteg. 3A, Skövde 0500-41 19 67 Gott om parkering! Kontant betalning • Välkomna!

ORD. PRIS 599:-

I Centrum En äkta djuraffär med ett brett sortiment! Välkommen!

Vi finns på Facebook! Storgatan 12, Skövde 0500-41 33 74

0500-41 68 18

Sök upp oss på Facebook

Snickeri, måleri, renovering, trädgårdsarbete, barnpassning, städning, tvätt, bilvård, läxläsning. RUT- & ROTAVDRAG FIXAR VI FÖR FÖRETAG ERBJUDS: administrativa tjänster, redovisning, reception, butik, lager m.m. Ring 0730-30 26 90 eller maila

ostraskaraborg@pensionarspoolen.se

www.pensionarspoolen.se

Hertig Johansg. 18 SKÖVDE • 0500-48 01 81, frisör 0500-41 22 30

& Styling –- Mode Butiken med de rätta färgerna

När Du inte vill, kan eller saknar tid

FÄRGANALYS • STILANALYS • MAKEUPKURS • FRISÖR

www.laclasse.se

PENSIONÄRSPOOLEN

KÖP 2

ÖGONSKUGGOR

FRÅN MIST FÖR

300kr

Ord. pris 160 kr/st Gäller t.o.m. 7/10 Kan ej kombineras med andra erbjudanden

Vi har expanderat och tagit in

Halvrenat vatten släpps ut i Ösan

Den bräddade volym avloppsvatten hittills i år är tre gånger större än för hela förra året, Volvo Powertrain släppte nyligen ut knappt tio kubikmeter vatten och det ledde till en anmälan till åklagaren om miljöbrott. Då var det gjuterichefen som pekades ut som misstänkt.

Riskfritt miljöbrott

För kommunen är det riskfritt att fortsätta med bräddningen.

Ingen åtgärd

Miljöinspektör Anna-Lisa Almgren förklarar att Miljösamverkan Östra Skaraborg inte kan ställa krav på att bräddningarna stoppas. Bild: ANDERS AXELSSON

Reningsverkets miljötillstånd är från 1998 och där anges hur avloppsvattnet ska renas, men tillståndet anger inte regler för bräddningen av avloppsvatten. – Det finns inte reglerat hur mycket bräddat avloppsvatten reningsverket

Hittills i år är det vid tio tillfällen som inflödet har varit så stort att en del av vattnet har fått rinna förbi den biologiska reningen. Vid kraftiga regn klarar inte verket volymen och öppnar luckorna för att inte skada det biologiska reningssteget. Efter varje bräddning skickar reningsverket in en driftsstörningsrapport till miljösamverkan Östra Skaraborg. Rapporten anger tid, orsak och antal kubikmeter. Därefter arkiveras rapporten utan vidare åtgärd. Anders Axelsson anders.axelsson@vgt.se

HÖSTERBJUDANDE

20% RABATT på alla behandlingar september/oktober

BOKA TID IDAG! 0500-40 99 88 Kungsg. 14, Skövde, www.hairfree.se

NYHETER I BUTIKEN

VÄLKOMMEN IN!

BUTIK 40+

Commerce

Katarina

Kungsgatan

Tel. 0500-48 70 50 • Skolgatan 11 Skövde

Skolgatan

Öppet: måndag-fredag 10-18 (lunch 13.30-14.30)

Eric Ugglas plats

NU ÄVEN

Nu har vi fullt med

HÖSTNYHETER Inredning, kläder & antikt MISSA INTE HÖSTENS

modevisningar! Se program på vår hemsida

Välkommen till en mysig butik!

2 januari: 2 850 m , 22 april: 673 m , 1 juni: 500 m , 26 juni: 8 900 m , 6 juni: 2 353 m , 8 juni: 187 m3, 10 juli: 1 299 m3, 10 juli: 1 730 m3, 8 augusti: 1 460 m3 3

släta ut oönskade veck och rynkor eller markera dina läppar - injektionsbehandling med hyaluronsyra

HÖST-

Café

Bräddningar av avloppsvatten 2012 3

med ELITE SMILE, störst på tandblekning i Göteborg Förstör inte emaljen Vita tänder på plats Håller i 3-5 år

SKÖNHETSINJEKTIONER

får släppa ut, säger miljöinspektör Anna-Lisa Almgren, som förklaring till att Miljösamverkan Östra Skaraborg inte vidtar några åtgärder.

I år har Skövdes reningsverk sammanlagt släppt ut nästan 20 000 kubikmeter halvrenat avloppsvatten i Ösan vid nödsituationer. Utsläppen leder varken till böter för kommunen eller krav på åtgärder.

TANDBLEKNING

Storgatan

ra för öringen i Ösan har varit förgäves. Han tror att det är de ofta förekommande bräddningarna av avloppsvatten från reningsverket som skadar livet i ån. Bild: ANDERS AXELSSON

3

3

3

ÖPPET ÅRET OM: torsd-fred 11-18, lörd-sönd 11-16 0500-44 06 28, 0736-56 27 28 www.butikostergarden.se, info@butikostergarden.se Vi finns vid väg 200 mellan Skövde och Töreboda, 1 km. norr om Väring


vecka 38 | torsdagen 20 september 2012

4 | Skövde. Mest lästa på SN-webben DE HÄR artiklarna var

mest lästa på skövdenyheter.se förra veckan 1. Far och son anhållna för våldtäkt 2. Kampsången från Skövde leder snusmotståndet 3. Bilinvasion i Skövde mitt i natten 4. Hotbild mot försvunnen kvinna 5. Kvinnomisshandel slutade i dubbelmord

4 846

personer har fått rådgivning av Nyföretagarcentrum Skaraborg, och startat 1 702 företag. 19 liter mygg blev resultatet av årets jakt på stickmyggor vid sjön Östen. Lennart Nilsson och Åke Jonsson berättar att det innebär rekord. Myggjägare Åke har lärt sig mer om hur myggorna flyger och var fällorna bör placeras. Bild: ANDERS AXELSSON

Ilskna myggor åker bil Myggplågan runt sjön Östen kan spridas i Skaraborg Ochelerotatus sticticus plågar bygden runt sjön Östen och risken finns att de aggressiva stickmyggorna sprider sig i Skaraborg. – Det är en främmande art som har kommit till Sverige, säger Skaraborgs främste myggjägare – Åke Jonsson i Horn. Årets jaktsäsong är slut för Åke Jonsson.Resultatet blev 19 liter mygg som ligger i frysen. Nio gasoldrivna fällor har gjort sommaren något drägligare för de boende kring södra delen av sjön Östen. – I antal är det någonstans mellan 1,1 miljoner till 1,5 miljoner myggor.

Sprids med bilar

– Fällor är ingen lösning, men man kan mildra problemet, säger Åke Jonsson. Att det finns myggor runt den grunda sjön Östen är inget nytt, det nya är den aggressiva arten som kom till Östen för några år sedan. Det är samma art som ställt till stora problem vid Dalälven. – De åker bil runt Sverige, konstaterar Åke Jonsson. Den som går in i en bil där det finns mycket mygg

För att kunna andas på värst utsatta platserna använder Åke Jonsson ofta myggnätet när fällorna ska skötas om.

”I antal är det någonstans mellan 1,1 miljoner till 1,5 miljoner myggor” ÅKE JONSSON, MYGGJÄGARE

får ofta med sig några. Där bilen stannar flyger myggorna ut och har de tur är det på en plats med vatten.

Myggbra vid Östen

Sjön Östen med flacka stränder som ibland översvämmas var perfekta och Ochelerotatus sticticus har massförökats.Nu finns miljontals myggägg i marken som bara väntar på en ny översvämning. Äggen kan

ligga och vänta i flera år. När vattennivån steg i Östen den 25 juni i år inleddes årets kläckning – Den 6 juli blev de första myggorna flygfärdiga och den 7 juli satte vi ut de första fällorna. Om någon vet hur en mygga tänker så är det Åke Jonsson. Nu har han lärt sig hur de flyger och kan placera fällorna där honorna passerar. – Det är bara honor som sticker och det är bara de som fastnar i fällorna.

Målet att få blod

Efter kläckningen samlas stickmyggorna i stora grå moln där parningen sker. Därefter har honorna bara ett mål i sikte – att få suga blod. Det går lika bra med

En myggfälla kostar drygt 7 000 kronor och gasolkostnaden är 100 kronor per vecka. Det är de blodsugande honorna som lockas in i fällorna.

ett djur som en människa. De honor som lyckas suga blod flyger tillbaka till strandängarna och lägger ägg. – En mygghona lägger 200 ägg och kan upprepa det tre gånger under sommaren om hon återigen lyckas suga blod. Runt sjön Östen påverkas både djur och människor av myggplågan. Åke förklarar att det nog är djuren som lider mest. Under sommaren simmade en flock med 50 nötkreatur över norra delen av sjön. Orsaken var troligen att de råkat i panik när de inte kom undan myggen i sin hage.

Flyr området

– Även harar, rådjur och många fåglar har flytt från området nära stränderna.

Åke Jonsson och grannen Lennart Nilsson befarar att fler delar i Skaraborg snart kommer att drabbas av stickmyggorna. Det finns ett biologiskt bekämpningsmedel som enbart tar död på stickmyggorna, men Naturvårdsveket har inte gett tillstånd att använda medlet vid sjön Östen. I Horn känner många att Skövde kommun inte längre bryr sig om frågan och hittills är det frivilliga som har lagt ner både tid och pengar på att bekämpa myggorna. – Vi tycker att kommunen kunde göra någon insats, säger Lennart Nilsson. Anders Axelsson anders.axelsson@vgt.se

Nystart för hela familjen MED EN uppmaning till

familjer att ta kontroll över vardagen bjuder Studiefrämjandet in till en kick off och föreläsning på Soldathemmet i kväll. Suzanne Helander, från Kraft och livfullt, berättar om bra matval för hela familjen och hur man ska undvika det dolda sockret i maten. Maria Eklund Wadensten, Familjebiten, inspirerar till att man ska röra på sig och ha kul tillsammans. Efter föreläsningen finns det möjlighet att anmäla sig till en kostnadsfri cirkel.

Pansarjubileum i Skövde 1942 rullade pansarfor-

donen in i Skövde. Att det har gått 70 år sedan P4 etablerades firas vid Skövde garnison lördagen den 22 september. 1942 års försvarsbeslut innebar en massiv upprustning av Sverige. En del i beslutet var att Skaraborgs regemente blev det fjärde pansarregementet - P4. Ett inslag i 70-årsfirandet i Skövde blir en parad med gamla militära fordon. Under dagen genomförs samtidigt en veterandag för garnisonens personal och anhöriga. På Hertig Johans torg visar även hemvärnet upp sin verksamhet och delar ut medaljer vid en ceremoni.


torsdagen 20 september 2012| vecka 38

XELLE

www.

.se

Kläder för kvinnliga former. Storlekar 42 till 54. Besök oss på Rydaholms herrgård, Vara. Öppet fred, lörd, sönd 11-17. Tel 0708-12 86 40.

VARFÖR TVEKA? Kom till oss i Skara!

HÖSTENS NYHETER

Lokaltidningen för alla hushåll i Skövde.

Välkomna till vår nya butik i Falköping! Lönnerbladsgatan 10, Ålleberg Center

Så mycket mera än färg direct från fabrik!

TAPET

GOLV

KAKEL

®

kläder, underkläder, bad

Stor sortering! Gratis parkering!

F.d. MAX MODE • Stortorget Skara • 0511-102 51

Jack dax

I din brevlåda varje torsdag och dygnet runt på skövdenyheter.se

Nu är höstens jackor här – i stl. 36-52! Passa på medan sorteringen är som störst!

www.colorex.se

Sandtorget • Skövde Tel. 0500-41 13 02

Vara

Skövde

Tel 0500- 500 050 Vard 9-18 Lör 10-14 Sön 11-15

Falköping

Tel 0515- 717 550 Vard 9-18 Lör 9-14

RÄ FE NT ST E !

Tel 0512-180 180 Vard 9-18 Lör 9-13

RÄNTA PÅ BEG BILAR

HÄR NEDAN SER DU NÅGRA AV DEM – RESTEN HITTAR DU I HALLEN!

Toyota RAV4 2.0 -10

Skoda Fabia Combi 1.4 -09

Peugeot 407 3.0 -07

BMW 520 d EDE -12

Nu 185.000 kr

Nu 89.000 kr

Nu 99.000 kr

Nu 345.000 kr

3800 mil, 4WD, Klimat, CD-stereo,

5.400 mil, klimat, stereo m m

7.000 mil, aut, klimat, läder m m

1.300 mil, drag,sportstolar m delläder

BMW 523 i Sedan -09

BMW 325i Coupé -08

BMW 525 i Touring -03

Subaru Legacy 2.5i -10

Nu 209.000 kr

Nu 205.000 kr

Nu 79.000 kr

Nu 219.000 kr

6.100 mil, Comfortpkt, läder m m

* Ränteerbjudandet på 4,95% ränta gäller t o m 30 september 2012 .

8.700 mil, Comfortpkt, 18”, sportstolar

15.300 mil. Sportstolar, xenon, mkt fin

Skövde 0500 – 47 76 60. www.autopartner.nu

6.500 mil, 4WD, aut, klimat, drag m m


vecka 38 | torsdagen 20 september 2012

6 | Skövde.

”Vi sätter inte upp staket!” Heden kommer inte stängas av för cyklister, joggare och hundrastare. – Vi kommer inte gå emot kommunen, det blir inget staket, förklarar säkerhetschef Niklas Åkerlind vid P4, som ansvarar för bevakningen av Skövde Garnison. Hösten 2009 kom Försvarsmaktens förslag om att stänga ute allmänheten från Heden. Tanken var ett staket runt det öppna område som nu finns mellan Trängregementet och P4. Förslaget motiverades dels med krav på skärpt säkerhet och dels att man skulle kunna minska det antal anställda som arbetade med bevakning och att bemanna vakterna.

Gemensam vakt

Vid infarten från väg 26 skulle en gemensam vakt byggas och nära tunneln under järnvägen en enklare inpassering. Flera kommunala nämnder yttrade sig om förslaget och alla hade invändningar. De handlade om att allmänheten inte längre skulle kunna utnyttja Heden, fotbollsplanen Pansarvallen och kunna nå Elins källa. – Vi har lagt planerna om ett staket på is, säger Niklas Åkerlind. Motargumenten var för starka och P4 och Trängre-

Peter Lundell är ny headcoach för S:t Helena basketherrar. Bild: JENS FRANSSON

S:t Helena laddar för seriepremiär P4:s säkerhetschef major Niklas Åkerlind kommer inte stänga ute allmänheten från Heden, Pansarvallen och Elins källa.”Vi sätter inte upp staket”. Bild: ANDERS AXELSSON

gementet kommer även fortsättningsvis ha var sin bemannad vaktkur. Det innebär att fler av de anställda soldaterna får som arbetsuppgift att arbeta med bevakning. Samtidigt har de boende i Segerstorp kvar sin gång och cykelväg till centrum och de boende i Vasastan kan fortsätta gå på promenad med sina hundar Niklas Åkerlind konstaterar att det även är många anställda på Volvo går eller cyklar över Heden. Försvarsmaktens beslut att inte bygga ett staket gäller tillsvidare. Om säker-

hetsläget förändras kan planerna väckas till liv igen. Anders Axelsson anders.axelsson@vgt.se

Elins källa är oansenlig, men en viktig historisk plats för Skövde och påverkade Försvarsmaktens staketbeslut.

Snabba förändringar Företag som vet hur morgondagen ser ut kan ta det lugnt. Vi andra måste i större utsträckning vara beredda på förändring, ha förmåga att vara flexibla och snabbt kunna möta skiftande behov. Som kund hos oss på Lernia Bemanning i Skaraborg får du hjälp att hantera säsongsvariationer, svängningar i efterfrågan och rekryteringsbehov. Våga utmana oss! Björn, Agneta, Andreas, Sandra, Sofia & Johan

Teknik – Logistik – Administration – Ekonomi – Industri lernia.se

0771-650 650

Gilla oss på facebook.com/LerniaAB

I helgen är det seriepremiär för S:t Helena basket. Nyheter för i år är att herrlaget värvat ny headcoach i form av Peter Lundell och att damerna kliver in i seriespelet med ett seniorlag efter ett par års uppehåll. Efter ett tufft kvalspel i våras stod det klart att S:a Helenas herrar fick inrikta sig på ytterligare en säsong i division 2. Peter Lundell kliver in som ny headcoch samtidigt Martin Johansson tar rollen som assisterande. – Det känns jätteroligt med ett ambitiöst lag, säger Peter Lundell mångårig rutin både som tränare och spelare. Hans spelidé går delvis ut på att sätta fart på spelet och inte fega för att ta i. – Basket är långt ifrån ishockey men det ska smälla, på rätt sätt, säger Lundell som ägnat försäsongen åt att peppa upp laget. Truppens stomme består av juniorer från de egna leden som gått upp de senaste åren. De står för ambitionen och sätter press på de äldre spelarna. De äldre i sin tur kommer med tyngd och rutin.

Återvändare

Ett affischnamn som är tillbaka är division 1-rutinerade Guy-Joel Molaré. – Han är stor, tung, stark och spänstig när han kommer i form och de yngre killarna behöver någon som har varit med i hetluften. Bortsätt från att de två spanjorerna Markel Garci och Mikel Anasagasti lämnat är laget i övrigt det samma som under förra säsongen.

SÖNDAGENS PREMIÄRMATCHER S:t Helena BK herrar – KFUM Göteborg BK Marbo – S:t Helena BK damer

– Målsättningen är att unna gå upp men frågan är om vi gör det i år. Det kommer bli en rolig men tuff säsong, säger Lundell som synat motståndarna och sett att flera stärkt sina trupper.

Stark återväxt bland damerna

Efter ett par år utan seniorlag ställer S:t Helena basket i år upp med ett representationslag i damernas division 2. Coach Thomas Hellkvist pratar av erfarenhet när han säger att återväxten ser ljus ut. – Damverksamheten har varit lite knackig men nu har den vuxit till sig, det har blivit ett sug igen, säger Hellkvist som gör sin 30:e säsong i föreningen. Damtruppen på 15-20 stabila spelare utgörs till största del av egna juniorer som nu tagit klivet upp. Lägg där till en handfull gamla spelare som gör comeback. – Det kommer bli tufft för oss. Vi har bara unga spelare med en född på 80-talet, resten är födda på 90-talet men i DM har vi mött tufft motstånd och inte gjort bort oss, fortsätter Thomas Hellkvist. Målsättningen är därför lågmäld. Att etablera sig i tvåan är det man jobbar för den här säsongen.

Frida Sandgren 0500-78 48 50 frida.sandgren@vgt.se


9909

2202 VALID: THRU

3033

00 /0 0

4404 S SUR REN K BA

Hertig Johans gata 14, Skövde, Telefon: 0500-41 60 30 Öppet: mån - fre 9.30-18.00


vecka 38 | torsdagen 20 september 2012

8 | Skövde.

En bulldoft som ger dig stötar

H

ON: ”VAD GOTT DU luktar i dag. Har du tagit på dig något extra? Han: ”Nya strumpor”. Det är knappt ovanstående kan sorteras som vits. De allra flesta skulle nog påstå att den stinker, och i det här fallet var det just det som var vitsen. Lukt är en individuell känsla, som vi kanske är på väg att rationalisera bort. När var senaste gången som du verkligen luktade på något? DOFTEN AV BAK tycker de flesta av oss är angenäm, doften av bullbak i synnerhet. Men det är ingen universell lag som säger att just de doftämnen är angenäma, det är våra minnen som gör dem till det. Lukt av kardemumma och kanel + kanske ett avlägset men angenämt minne av en positiv stund i hemmet pusslas i vår hjärna samman till en känsla. Eftersom de allra flesta också kan addera känslan smak, vet vi att 1+2 blir till välsmakande bakverk. Det gör att huvudkontoret skickar ut substanser som ger oss angenäma signaler. Men - ponera att din mor (eller i och för sig din far, låt oss inte snöa in i genusfrågor nu) varit en galen vetenskapsman som kopplat ett bilbatteri till dina fingrar. Varje gång din galna mamma/pappa ställde sig vid ugnen och sände ut lukten av kardemumma/kanel knäpptes ett relä till som skickade ut plågsamma stötar. Då skulle din hjärna använda lukten tillsammans med helt andra minnen och få kroppen att förskrämt krypa ihop. Du skulle hata lukten av bullar. Med tanke på din uppväxt skulle det förmodligen finnas många andra saker du hatar i livet, men tänk bort det nu. Det var ett exempel, för att du skulle förstå. Lukt är en individuell känsla, sammanblandad med så mycket annat. DET ÄR INTE SÅ länge sedan vi hoppade omkring i djurhudar, en lång konversation bestod av ”gruck” uttalat i olika tonlägen och näsan var livsviktig. Lukten, liksom andra sinnen som kunde varna för en sabeltandad tiger eller andra som ville ha våra förfäder på menyn. Två generationer före oss talade näsan om brödet eller fisken gick att äta. I dag? Vi låter våra ögon tala om för oss om maten vi äter är okej eller inte. En titt på bäst-före fäller avgörandet. I nästan inga situationer har vi användning för näsan, eller gör vi användning av den. Vårt luktorgan har vi ingen användning av när vi tittar in i våra datorskärmar. På jakt efter födoämnen låter vi andra göra valet åt oss, och nästan allt vi tar i är ändå vakuumförpackat. Luktar något gott kan du vara nästan säker på att det inte är en naturlig doft du känner. Det är en kedja av kemiska substanser, en bokstavskombination som någon marknadsförare upptäckt får dig mer köpbenägen. I DAG TESTAR VI SYNEN på de flesta barn, och upptäcker tidigt om de har försämrad syn på något av ögonen. Skulle så vara fallet sätter doktorn en lapp över det friska ögat, så att det svagare tvingas träna. Kanske är det vad vi borde göra? Täcka för våra ögon och tvinga oss att använda näsorna? Om inte annat skulle de se ganska kul ut. Vad händer den dag då vi helt har förlorat förmågan att lukta? Om vi tappar ett sinne, vilka synapser ska då hjärnan koppla fram? Att jag kommit att tänka på detta beror på sommarens målning. Uppe på en stege har man tid att tänka som sagt, men det sker även nedanför stegen. Stående i rabatten har jag upptäckt att fler än jag använder den, och då inte till att plantera blommor i. Min rabatt, och numera också merparten av mina skor, har använts som toalett av världens kattbestånd. Jag har haft anledning att fundera över min näsa, och över hur den fungerar. Jag skulle överdriva kraftigt om jag påstod att det luktade gott. Men så var heller inte mina föräldrar galna vetenskapsmän.

Man kan tro att vissa har lingonvecka för jämnan. Mina elever gjorde en serviceundersökning i massa butiker häromdagen, de skulle kolla hur lång tid det tog innan de fick ett ”hej” i respektive butik, i vissa butiker fick de aldrig ett ”hej”, även om det var lite folk i butiken eller till och med inga! Men i de flesta butiker blev de väl bemötta. Svärfar kom med 4 kilo lingon häromdagen, och jag gjorde lingongelé, rårörda lingon, lingonchutney, lingondricka och choklad och kolapaj med lingon.

LINNIE LAGAR

Lingonveckan LINGONDRICKA Jag gör egen saft lite då och då, inga mängder som ska hålla i månader med tillsatser. Hellre en liter då och då som ofta dricks upp samma dag utan tillsatser. 2 liter lingon 1 liter vatten 3 dl socker Koka lingon och vatten i 10 minuter, ös bort överflödigt skum. Låt stå några minuter, pressa sönder lingonen med träslev och sila, koka sedan upp med socker. Häll sedan upp på väl rengjorda kokade glasflaskor. Lingonlycka till dig /Linnie Choklad- och kolapaj med lingon

CHOKLAD- OCH KOLAPAJ MED LINGON Jag brukar göra denna med hallon men även lingonen bryter fint med denna söta paj. Perfekt att förbereda dagen innan. PAJDEG 200 g smör 1 dl strösocker 4 dl havregryn 3 dl vetemjöl Smält smör i kastrull, dra bort från värmen. rör i resten av ingredienserna, tryck ut i springform och grädda i ugn 8-10 min FYLLNING 1,5 dl vispgrädde 50 g smör 1,5 dl ljus sirap 200 g mörk choklad 1 dl lingon Koka upp grädde, smör och sirap i en kastrull, koka på svag värme i 5 minuter, dra bort från värmen och rör ner chokladen. Toppa med lingon och ställ in i kylen minst 5 timmar.

Lingondricka

Bild: JANNICA ERNFRIDSSON

LINGONCHUTNEY

Lingonchutney

Passar till vilt, köttbullar eller till en bit ost. 1 rödlök 2 dl lingon 1/2 msk smör 3 msk sirap 3 msk balsamvinäger 1/2 finhackad chili Grovmalen svartpeppar Hacka och fräs löken i smör eller olja. Häll i resten av ingredienserna och låt puttra ihop i några minuter.


torsdagen 20 september 2012| vecka 38

Stora & små. | 9

Väckelserörelsen som började i Skövde

Inte det viktigaste

I Malmö bildades nämligen det som skulle bli en pingstförsamling i augusti 2012. De kallade sig dock Malmös andra Baptistförsamling till att börja med. Fast de var egentligen ald-

Grattis på 30-årsdagen Robert Magnusson

med en internationell kör inom församlingen. Ett internationellt kafé anordnas också en gång i månaden. Ett trumset har en självklar plats i kyrkan och ibland visar man filmtrailers för att föra fram sitt budskap. – Man ska inte känna att man åker i en tidsmaskin när kommer in till kyrkan, säger Simon Holst och nämner också att kyrkan strävar efter att vara familjevänlig. Om barnen inte kan sitta still kan man som förälder ta med dem till ett lekrum där man kan följa gudstjänsten via videolänk.

Skövde var navet när Andreas Ek Jansson kom med väckelsen från USA för 100 år sedan. Idag är Pingstförsamlingen i Skövde en internationell församling, där alla gudstjänster tolkas till engelska och arabiska. År 1906 uppstod en väckelserörelse i Los Angeles, ledd av den före detta baptistpastorn J W Seymour. – Många reste dit och tog detta med sig, berättar Simon Holst, assisterande pastor i Pingstförsamlingen i Skövde. En av dem var Skövdesonen Andreas Ek Jansson, eller Andrew Ek Johnson som han kallade sig i Staterna. När han återvände till Sverige hösten 1906 var Skövde första anhalt.Han anslöt sig till en grupp inom Skövde Baptistförsamling. Den 17 september 1912 bildade de Pingstförsamlingen i Skövde,den första i Sverige.Eller?

GRATTIS

Två dagars firande

Sven Bengtsson, pastor, Martin Larsson, ungdomspastor, Simon Holst, assisterande pastor och Vicky Bengtsson, barnpastor, har god tillförsikt inför framtiden. Till helgen firar Pingstkyrkan i Skövde 100 år. Bild: ANNA KUYLENSTIERNA

rig anslutna till baptistsamfundet, enligt vad den församlingens föreståndare Andreas Wessman säger till tidningen Dagen. – Det är lite olika beroende på hur man ser på det. Det är väl inte det viktigaste heller, egentligen, säger Simon Holst i Skövde.

Till helgen firas 100-årsjubileet i Skövde. – Vi vill så klart minnas hur det var från början,men också visa hur det är idag.

Tolkas till arabiska

Pingstförsamlingen förändrats bara under de senaste tio åren.

– Idag kan vi kalla oss en internationell församling, säger Simon Holst och berättar att alla gudstjänster tolkas till både engelska och arabiska. Med nya medlemmar som har sitt ursprung i bland annat Mellanöstern och Afrika finns det nu till och

100-årsfirandet kommer att pågå i två dagar. – Lördagskvällen blir en stor festkväll med församlingen och tidigare medlemmar. 470 personer är anmälda, så det kanske blir ståplats för några. Det blir middag och med hjälp av sång, musik,bilder och filmer ska historien presenteras.Dessutom medverkar en kör på 90 personer, med sånger och psalmer som är typiska för de olika årtiondena. På söndagen fortsätter firandet med en gudstjänst. Anna Kuylenstierna anna.kuylenstierna@vgt.se

NYFÖDDA

Jenny Ström och Roger Forsbom, Varnhem, fick en flicka, Dagny, den 23 augusti. Vikt 3975 g, längd 52 cm. Med på bilden är storebror Einar.

Marie och Samuel Lindholm, Skövde, fick en pojke, Noel, den 27 augusti. Vikt 3830 g, längd 53 cm. Med på bilden är storasyster Alicia.

Evelina Bohlin och Martin Brodelius, Sventorp, fick en pojke, Jonathan, den 4 september. Vikt 3570 g, längd 53 cm. Med på bilden är storasyster Lily.

Fotografering nyfödda. Tidningens fotograf finns på KSS, utanför BB, helgfria vardagar kl. 08.30. Annelie Svensson och Bernt-Inge Larsson, Ulvåker, fick en pojke, Rasmus, den 17 augusti. Vikt 3095 g, längd 49 cm. Med på bilden är storasystrarna Natalie och Nova.

Emma och Martin Lord, Timmersdala, fick en flicka, den 30 augusti. Vikt 3935 g, längd 55 cm. Med på bilden är storebröderna Tore och Wilmer.

Carina Hwass och Fouad Mohafer, Järfälla, fick en pojke, Benjamin, den 25 augusti. Vikt 3150 g, längd 49 cm.

önskar Elisabeth & Alma med släkt och familj

SKÖVDE NÄRRADIO 90,4 MHZ Torsdag 20 september: 06.15–06.45 Vägen genom Bibeln 08.15 Vägen genom Bibeln (R) 08.45–09.15 Personligt 10.00–19.00 Musiktimmar i temaform Fredag 21 september: 06.15–06.45 Go’morron Skövde 08.15–08.45 Go’morron Skövde (R) 10.00– 19.00 Musiktimmar i temaform 16.15 Nyheter från Israel 16.30 Vägen genom Bibeln (R) 18.00– 18.30 Personligt (R) Lördag 22 september: 10.00 Nyheter från Israel 10.15–19.00 Musiktimmar i temaform Söndag 23 september: 10.00–19.00 Musiktimmar i temaform 10.15 Inför gudstjänsten 10.30–12.00 Gudstjänst 20.00–21.00 Rätt liv Måndag 24 september: 06.15–06.45 Vägen genom Bibeln 08.15–08.45 Vägen genom Bibeln (R) 10.00– 19.00 Musiktimmar i temaform Tisdag 25 september: 06.15–06.45 Go’morron Skövde 08.15–08.45 Go’morron Skövde (R) 10.00–19.00 Musiktimmar i temaform Onsdag 26 september: 06.15–06.45 Vägen genom Bibeln 08.15– 08.45 Vägen genom Bibeln (R) 10.00 Musiktimmar i temaform 20.00 Betaniaförsamlingen Värsås Torsdag 27 september: 06.15–06.45 Vägen genom Bibeln 08.15 Vägen genom Bibeln (R) 08.45–09.15 Personligt 10.00–19.00 Musiktimmar i temaform

20 ÅR I BRANSCHEN

Reparerar dina vitvaror!

0500-48 35 81 0706-41 17 15 Cylinda, Asko, Electrolux, Siemens, Bosch, Husqvarna, Whirlpool m.fl.

REIJO’S

HUSHÅLLSSERVICE REIJO TOLONEN


vecka 38 | torsdagen 20 september 2012

10 | Sport.

Nu inleder Skövde IBF återtåget

– siktar på kortvarig sejour i innebandyns division 2 Degraderingen sved, men blev också ett startskott på något nytt. Spelare fick lämna truppen och en ny tränarstab utsågs. Skövde IBF går in i division två med en klar målsättning: – Vi ska bli ett av lagen som får kvala till ettan, säger huvudtränaren Christian Stenbacke. Förra säsongen spelade laget i ettan. Efter halva serien låg laget fyra. Sedan rasade allt. Efter nyår lyckades Skövde IBF bara vinna två matcher och sjönk allt längre ner i tabellen. – Vi hade ändå chansen att säkra kontraktet med två matcher kvar men det gick inte vägen,konstaterar Christian Stenbacke. Att åka ur serien sved men blev också startskottet på något nytt. Christan Stenbacke som tidigare varit assisterande tränare fick huvudansvaret.Spelare som enligt honom inte visade tillräcklig motivation förra säsongen har rensats bort.

Personlighet viktig

För att uppfylla målsättningen med en topp tvåplacering som innebär kvalspel har tränarstaben valt att satsa på en trupp av spelare som inte bara uppfyller de sportsliga kraven. – När det gäller nyförvärven har vi lagt stor vikt vid deras personligheter och passion för sporten, förklarar Christian Stenbacke. Truppen är en mix av både ungt och äldre. – Vi vill föryngra så mycket som det är möjligt utan att det påverkar resultaten negativt. Men vi jobbar med att lyfta fram talangerna. På försäsongen har 16-årige Jacob Helander imponerat stort. Skulle laget inte klara av att gå upp i ettan direkt så

Förra säsongen ramlade Skövde IBF ur innebandyns division 1. Nu siktar laget på en snabb återkomst. ”Vi ska bli ett av lagen som får kvala till ettan”, säger tränaren Christian Stenbacke. Bild: PHILIP HOVLIN

ÅRETS NYFÖRVÄRV I SKÖVDE IBF: ANDREAS BLOMQVIST (Fröjereds IBK): Ung målfarlig anfallare som vi hoppas ska utvecklas mycket under försäsongen för att när serien drar igång ska kunna konkurrera på allvar om platserna och bredda vår trupp. VICTOR OSCARSSON (comeback): Duktig målvakt som spelade hos oss på ungdomsnivå innan han valde att satsa på att spela fotboll ett par år men som nu återvänder för att försöka spela till sig en plats på seniornivå. DANIEL HESSVALL (comeback): Tränade laget som huvudtränare förra året men väljer i år att kliva ner som spelare igen – kärleken till sporten

är det ändå inte ett misslyckande. – Det är först nästa säsong som vi har det uttalade målet.

Lockerud favoriter

Att laget är nedflyttat från ettan gör inte Skövde IBF

som aktiv blev för stor. Har varit med i klubben i över tio år och var delaktig i att ta upp klubben till division 1 när det begav sig. JIMMY FRANSSON (comeback): Stentuff spelare som aldrig viker en tum i närkamperna. Är tillbaka efter att förra säsongens barnledighet. Bidrar med mycket rutin och vet vad som krävs för att vinna tuffa matcher. Var med och förde upp klubben till division 1 när det begav sig. DANIEL ANDERSSON (Sandareds IF): Tung och stabil spelare som alltid ger allt på planen. Är en typisk agitator som får igång såväl medspelare som motspelare – ovärderlig som lagresurs. Var

med och förde upp klubben till division ett när det begav sig. ALEXANDER NICKLASSON (Tibro IBK): Definitionen av en lagspelare med hjärtat på rätt ställe. Kommer bli oerhört nyttig för breddningen av vår trupp. Var med när Skövde IBF gick upp i division 1 när det begav sig. SPELARFÖRLUSTER: Simon Hultman och Per Wirdelius, (Fagerhult Habo IB), Christoffer Hald, Andreas Börjesson och Kristofer Blom (Skara IBK).

till seriefavorit enligt huvudtränaren. Det oket lägger han i stället på Lockerud. Lagen möttes nyligen i en träningsmatch som Mariestadsklubben vann med 5-2. – Vi hade nyss kommit

igång med inomhusträningen men det var ett medvetet val att få en tuff motståndare. Nu vet killarna att det inte kommer bli en enkel resa genom tvåan. Ytterligare två träningsmatcher, som båda slutade med vinst, mot Halna re-

spektive Alnarp har klarats av. Förutom den traditionella träningen har ett pass i veckan ägnats åt alternativ sådan. – Gyminstruktörer säger vad vi ska göra och så kör vi på det. Det kan vara

boxning eller dans, säger Christan Stenbacke och skrattar. Seriepremiären är den 23 september då laget möter Skara IBK i Arenan.

INNEBANDY Herrar, division 3 Västergötland A Stöpen IBK - Rångedala SOFTBOLL Damer, elitserien SM-final Leksand - Skövde Saints

FOTBOLL Herrar, division 1 södra Qviding - Skövde AIK Herrar, division 3 mellersta Götaland IFK Falköping - IFK Skövde Herrar, division 4 Västergötland norra Elmer/Fåglum - Värings GoIF Herrar, division 5 Västergötland norra Ulvåkers IF - Gullspång Herrar, division 5 Västergötland östra Skultorps IF - Ekedalen

Herrar, division 6 Mariestad Hova - Våmbs IF Källby - Tidans IF FC Södra Ryd - Kinne-Vedum Damer, division 5 Lidköping Björsäter - Tymer/Lerdala Damer, division 5 Tidaholm IFK Värsås - Vretens BK HANDBOLL Herrar, elitserien Sävehof - IFK Skövde Herrar, division 1 Norra HK GP - HK Country Herrar, division 2 Västra HK Skövde - Nord

Herrar, division 3 västsvenska norra Karlsborg - HP Skövde Damer, elitserien H 43/Lundagård - Skövde HF INNEBANDY Herrar, division 2 Västergötland Skövde IBF - Skara ISHOCKEY Herrar, division 1 E Skövde IK - Vimmerby SOFTBOLL Damer, elitserien SM-final Leksand - Skövde Saints

Chris D Magnusson chris.magnusson@vgt.se

HELGENS MATCHER LÖRDAG 22 SEPTEMBER BORDTENNIS Herrar, division 2 västsvenska norra Råda/Hindås - Skövde Skövde - Herrljunga BOWLING Herrar, division 1 västra Götaland BK Kyrk - Bockarna FOTBOLL Herrar, division 4 Västergötland norra Falköping FK - IFK Värsås

Herrar, division 5 Västergötland norra Töreboda - IF Tymer Lerdala IF - Mariestad BK Herrar, division 6 Tidaholm Borgunda IK - Grolanda Norra Fågelås - Igelstorps IK Damer, division 3 Västergötland norra Skultorps IF - Hörnebo Våmbs IF - Ulvåkers IF Damer, division 5 Lidköping Tymer/Lerdala - Lundsbrunn

SÖNDAG 23 SEPTEMBER BASKET Herrar, division 2 westra St Helena - KFUM Göteborg Damer, division 2 westra Marbo - S:t Helena


SKÖVDE IBF vs Skara IBK

VÅRA S PONSO RER BJUDE R ALLA PÅ

INNEBANDY | HERRAR DIV 2 | Söndag 23 sept kl 15.00 | ARENA SKÖ Ö VDE

Hjärtligt välkommen. Mer information hittar du på vår hemsida — www.sib.nu


vecka 38 | torsdagen 20 september 2012

12 | Nöje & kultur. Biotoppen HELGENS mest sedda

filmer.

1. (1) Modig 2. (2) Hamilton 2 - Men inte om det gäller din dotter 3. (Ny) Resident Evil 5 4. (Ny) Palme 5. (3) Snabba Cash II Aldrig Fucka Up 6. (6) Madagaskar 3 7. (4) The Bourne Legacy 8. (Ny) Rivalerna 9. (7) Hope Springs 10.(5) Dark Knight Rises 11. (9) Förälskad i Rom 12. (11) Ice age 4: jorden skakar loss 13. (8) The Expendables 2 14. (Ny) Lawless 15. (10) Cockpit Källa: Filmägarnas Kontrollbyrå Listan avser biobesök fredag - söndag.

Stefan Sauk åker på turné med The Sex Guru, med Babben Larsson som regissör. Den 31 oktober kommer föreställningen till Skövde.

Bild: KRISTOFER SANDBERG

Stefan Sauk blir sexguru

– i höst kommer föreställningen The Sex Guru till Skövde Nu ger sig Stefan Sauk ut på turné för att sprida nya tankar om sex. – Det är ett oerhört tungt och hett ämne som ständigt ställer till det för oss, säger han. En halv miljon teaterbesökare har sett komikern Wolfgang Weinbergers föreställning The Sex Guru som spelas på West End i London. I den hävdar han att alla i 247 enkla steg kan bli en bättre älskare/älskarinna. Den föreställningen ligger till grund för en bearbetning som Babben Larsson har gjort. När hon först nappade på idén att bear-

beta den för svenska teaterscener var en av de första frågorna vem som skulle kunna vara huvudperson i denna enmansföreställning. – Det måste vara någon som kan ta publiken och våga prata om de här sakerna. Stefan Sauk kändes perfekt, säger hon.

Okonventionellt

Föreställningen är allt annat än traditionell. Hela första akten är en dialog med publiken och Babben menar att det blir kryddigt att prata om saker som i vanliga fall är tabu. – Hur många frågar varandra varför man onanerar? Det här är ett sätt att få reda på saker som man

”Förväntningar ställer alltid till det, speciellt när det gäller sex” STEFAN SAUK OM SINA FÖRVÄNTNINGAR INFÖR TURNÉN

inte visste om varandra. Hon vill inte gå så långt som att kalla det för terapi, men att det kan vara ett sätt att få igång en diskussion. Det är en föreställning med mycket komik, och i andra akten kommer frågor tas upp, som publiken får skriva på lappar och lägga i en låda under pausen. Stefan Sauk är väldigt inspirerad och har läst

på mycket i ämnet inför turnén. – Jag har läst flera böcker och blev helt chockad över hur blind jag varit och hur lite jag har vetat. Han menar att mycket handlar om hur vi ser på vilka varelser vi är – sociala eller biologiska. – När det handlar om biologi, så är det som att vi ställer oss själva utanför. Vi har en idé om att vi är på ett visst sätt, och att vi bestämmer det själva.

”Ämne som bränner”

Stefan Sauk menar att andra akten kommer att bli unik på varje plats, beroende på interaktionen med publiken, och mycket handlar om att han ska

komma så nära besökarna som möjligt. – Det är ett ämne som bränner och som ligger i linje med vad jag gillar att prata om. Vad har du för förväntningar på turnén? – Jag försöker att inte ha några alls. Förväntningar ställer alltid till det, speciellt när det gäller sex. Det kommer vi ta upp i föreställningen. The Sex Guru har premiär i Karlstad den 22 september och den 31 oktober kommer den till Skövde.

PÅ GÅNG: TORSDAG 20 SEPTEMBER – TORSDAG 27 SEPTEMBER TORSDAG 20 SEPTEMBER Lyft din sociala närvaro på webben, Anton Johansson föreläser på Gothia Science Park. Bokbytarkväll med Flemming Mouritsen hos studieförbundet Vuxenskolan. Karlstadmodellen, föreläsning hos studieförbundet Vuxenskolan. Ett urtaget hjärta, Marie Lindström sjunger egna tonsättningar av August Strindbergs dikter på GöteborgsOperans Skövdescen. FREDAG 21 SEPTEMBER Sagostund för barn mellan fyra och sex år på Stadsbiblioteket. LÖRDAG 22 SEPTEMBER Bingopromenad i Boulognerskogen.

RAW comedy club - The super tour, i Arena Skövde. Vernissage och kulturkul i Konstmuseet. Barn av vår tid - Pija Lindenbaum. Vernissage - Seriestorm, i Konsthallen. Drive in bingo på Åbrovallen. Bakluckeloppis på Hertig Johans torg. Dans till Alvenfors på Hotell Billingehus. SÖNDAG 23 SEPTEMBER Skridskons dag på Billingehov. Active Sunday på Billingen. Öppen gård hos Lantlivet i Öm. Tipspromenad på Billingen. Start vid Hagenstugan.

Billingen brinner, höstvandring till Käringaberget. Filmhösten 2012, filmen ”Revolt” visas på Odeon. MÅNDAG 24 SEPTEMBER Sång- och rimstund för barn mellan sex månader och två år på Stadsbiblioteket. Mångsidiga måndagar, öppen bokcirkel på Stadsbiblioteket. ”Varför bygga i trä?”, föredrag av Claes Waxberg i Frejasalen. TISDAG 25 SEPTEMBER Föreläsning med Maria Wetterstrand på Biograf Odeon. Mångfaldsforum 2012 på Portalen, Gothia Science Park.

”Att vara kvinna och njuta av livet”, Hanna Möllås föreläser hos Sensus. ONSDAG 26 SEPTEMBER Drive in bingo på Åbrovallen. Filmhösten 2012, filmen ”Revolt” visas på Odeon. Lek och sång i naturen, vid Åsbotorp. Sagostund för barn mellan fyra och sex år på Värsås bibliotek. Pecha Kucha Night Skövde #9, på Parnassen. TORSDAG 27 SEPTEMBER Pärlor från scenen, konsert med sångare och musiker från GöteborgsOperan på GöteborgsOperans Skövdescen.

TV-toppen FÖRRA veckans mest

sedda program.

1. Doobidoo (SVT 1, fredag) 1 713 000 2. Skavlan (SVT 1, fredag) 1 705 000 3. Moraeus med mera (SVT 1, söndag) 1 507 000 4. Fotboll, VM-kval: Sverige-Kazakstan (TV 4, tisdag) 1 338 000 5. Film: Beck I stormens öga (TV 4, söndag) 1 335 000 6. Bonde söker fru (TV 4, onsdag) 1 175 000 7. Vem tror du att du är (SVT 1, måndag) 1 102 000 8. Körslaget (TV 4, lördag) 969 000 9. Intresseklubben (SVT 1, lördag) 917 000 10.Fångarna på fortet (TV 4, fredag) 836 000 11. Landet runt (SVT 1, söndag) 831 000 12. Postkodmiljonären (TV 4, fredag) 798 000 13. X Factor (TV 4, söndag) 798 000 14. Kockarnas kamp (TV 4, torsdag) 779 000 15. Postkodmiljonären (TV 4, lördag) 779 000 Källa: MMS. Mätperiod: 10-16/9 2012. Inga nyhetsprogram, Sportnytt eller program under tio minuter är med på listan.


torsdagen 20 september 2012| vecka 38

Nöje & kultur. | 13

En ny sida av Malin

HALLÅ DÄR…

Prisade Skövdesångerskan släpper ny skiva 21 september gör hon en releasekonsert i Skövde Kulturhus. Singer/songwritern har under året varit aktuell i TV4:s musiktävling The Voice och Svensktoppen Nästa. Nu bjuder Malin Andersson på en annan sida av sig själv med den nya skivan ”Small Town”.

Mårten Andersson Bild: PRESSBILD

... Mårten Andersson, stand up-komiker på turné med Raw Comedy Club, som kommer till Arena Skövde den 22 september.

Det har varit ett minst sagt hektiskt år för Skövdebon Malin Andersson. Allt från musiktävlingar till studioarbete har stått på schemat.Hon har dessutom inlett ett samarbete med cellisten Sebastian Freij och synts på scenerna runt om i länet. Men debuten kom redan förra året med ep:n ”Sometimes Simple Is Too Hard”. En skiva som varit en milstolpe för Malin Andersson, som alltid drömt om att släppa en skiva med enbart egna låtar. Malin beskriver sin musik som akustisk pop som ofta drar åt det melankoliska hållet. – Jag skriver nog ofta om saker man ofta inte kan prata om. Är man är full av känslor så måste de komma ut någonstans. Det här är mitt sätt.

Intensiv skola

Under början av 2012 tilldelades Malin Andersson SKAP:s stipendium (Svenska Kompositörer Av Populärmusik) för lovande låtskrivare och musiker/ artister. Hon blev även uttagen att tävla i Svensktoppen nästa och TV4:s storsatsning The Voice. – The Voice var ett äventyr. Jag fick många nya erfarenheter och träffade många likasinnade artister som också kämpar på med sin musik. Jag ser The Voice som en kort men intensiv skola i artisteri, vilket jag tror var just det jag behövde vid det tillfället. Men jag är nog ingen tävlingsmänniska egentligen, berättar Malin.

Varmare sound

Nu är hon aktuell med sin nya skiva ”Small Town”, en skiva som bjuder på en djupare inblick i vem artisten Malin Andersson är. – Nya skivan skiljer sig en hel del från den förra. Den har ett något varmare sound, känslorna får ta mer plats denna gång. Jag tror att jag börjar hitta ett uttryck som mer passar mina låtar och min röst. Titelspåret ”Small Town” på skivan sammanfattar själva känslan i alla låtar,

Malin Andersson från Skövde har nyss släppt sin andra skiva.”Jag skriver nog ofta om saker man ofta inte kan prata om. Är man är full av känslor så måste de komma ut någonstans. Det här är mitt sätt”. Bild: ULRIKA ÖLUND

så därav kändes det naturligt att döpa skivan till det. Jag har väl den där rastlösheten i mig just nu som gör sig extra påmind när man bor i en småstad, man vill alltid vara på väg någonstans.

Releasekonsert

Fredagen den 21 september ger Malin Andersson en releasekonsert i Frejasalen, Skövde Kulturhus. – Jag hoppas såklart att det kommer publik som är nyfikna på nya skivan och vill höra mig tillsammans med ett fantastiskt band! Ulrika Ölund red.sn@vgt.se

På fredag ger Malin en releasekonsert i Frejasalen.

Du kommer hit tillsammans med Kristoffer Appelquist, Marika Carlsson, Mårten Andersson, The Axis of Awesome och den amerikanska komikern Reginald D Hunter. Hur har den konstellationen satts ihop? – Jag bokar alltid dem som jag tycker är absolut bäst just nu. Jag vill ha en bra blandning av internationella stjärnor och dem som jag tycker är bäst i Sverige just nu, med både musik och humor. Hur känns det att komma till Skövde? – Det känns jättespeciellt. Vi var ju faktiskt i Skövde på vår första turné. Då var det utsålt trots att vi var relativt okända. Sedan har inte tajmingen funkat för oss. Jag själv har dock varit i Skövde en del. Jag känner era handbollslegendarer, bröderna Larsson, och har gjort en del grejer med dem. Finns det något som man inte kan skämta om? – Man ska vara väldigt försiktig att skämta när det handlar om människor som dött. Sedan handlar all komik om timing. Vad gör du om ett skämt faller platt? – Det har hänt hur många gånger som helst så klart. Det man måste göra då är att kommentera det på något sätt. Om du låtsas som att det funkade bra blir det en jättekonstig stämning. Hur ska publiken känna sig för att det ska vara en bra föreställning? – De ska känna sig förväntansfulla och öppensinnade. Ibland uppe i Stockholm sitter tuffa Stockholmstyper med armarna i kors: ”underhåll mig!”. Det är kul att komma ut i Sverige till en publik som är lite mer öppna. Anna Kuylenstierna

Bild: BEA KJELLÉN

anna.kuylenstuerna@vgt.se


vecka 38 | torsdagen 20 september 2012

14 | Kryss. 1:A PRIS – 25 TRISSLOTTER

2:A till 20:E PRIS – 3 TRISSLOTTER ER R

FEMETTA KÄNNA DELA UT SVINDEL FÖDA

INTE KLÄTSÄRSKILT TERSMIDIGA VÄXTER

(åldersgräns 18 år)

KÖTTSTUVNING

KAN KOKAS HÅRD

HAR TVÅ SKROV

1

HANDVERKTYG UTHUS SE GLAD UT

GÅR ÖVER VATTEN INTE VÅR EKTUNNA

U P P F Å N G A

HÖGSÄTE

S MÅNT FARA KOST D

KONSEKVENS

EFTER ETT STYRSPAK VINNA ÖVER TERAPIFORM

H FÖRU ÄLSS KADE STIRRA BLINT

BRUTEN

5

ANHÅLLER

RYKTBARHET

PROMENERA KONSTRUKTÖR: BOSSE EHNSIÖ

OLYCKA SCENKONST

SVÄNG

FÖRARGLIG FÖRETEELSE © Bulls

GRUNDLÄGGANDE FORMER

FOTO: SCANPIX

Ring 0944-100 00 40 senast onsdag 26/9 24.00. Du måste ringa från en knapptelefon. Samtalet kostar 10 kr. 3

4

5

6

2

Fyll i motsvarande siffra enligt siffernyckeln här intill.

FÖRRFÖRRA VECKANS VINNARE:

SIFFERNYCKEL Bokstav Siffra Å-Ä-Ö 1 A-B-C 2 D-E-F 3 G-H-I 4 J-K-L 5

Bokstav Siffra M-N-O 6 P-Q-R-S 7 T-U-V 8 W-X-Y-Z 9

1:a pris (25 Trisslotter) 2:a-20:e pris (3 Trisslotter)

EXEMPEL 6

3

Ring och knappa 0944 100 00 40 9024•#XXXXXX# in tävlingsnumret, Du kan också skicka ett sms till 727 90. Knappa följt av fyrkant, lösnings- in TTS (mellanslag) tävlingsnumret (mellanslag) koden och fyrkant. samt den sexsiffriga lösningskoden. Sms kostar 10 kronor plus mobiloperatörens trafikavgift.

Frågor eller synpunkter? Mejla oss på miljonkrysset@wordex.se

A eller B eller C ger siffran 2. När du översatt bokstäverna i de gröna rutorna till siffror i de vita har du fått lösningskoden.

Förrförra veckans lösningskod: 434427

VARMT SÄLJER SPRINGA RUNT LAGAD I HALSEN MAT HUSEN

Bo Lindberg Vaggeryd S Sjöstrand, Älvsjö. K Karlsson, Borgholm. L Andreasson, Borås. M Fritz, Kalmar. I Anderson, Fagersta. K Robertsson, Fagerås. I Pettersson, Njurunda. P Söderberg, Sundsvall. R Johansson, Svanesund. L Johansson, Mönsterås. L Alvarsson, Kalmar. L Owén, Järpen. J Jonsson, Lycksele. L Säll, Västerås. R.Engelbrektsson, Fjällbacka. O Wikström, Hisings Kärra. L Larsson, Kode. M Lennqvist, Mölndal. S Färm, Köping.

Dina lokala Skövdenyheter – dygnet runt på webben. skövdenyheter.se

FÖRRFÖRRA VECKANS LÖSNING: Y L A L E S J H A G L A N R I N N D E E P R O A P T R A I U S I S M S M Ö MJUK

SKAPAT VERK

VÅNINGSPLAN

FRANSKT AB

STÅ FÖR FIOLERNA

B E T A L K A

ANGENÄM DEN ROS I HAMN

HÅLLER STÅND I STAN ARRESTERING

RUNT DÖRREN

HUM STIGER SAV SKILJAS GENOM ÅT

S R Ä R V A S

KORRIGERAT

PAPYRUSSKUTA

SLÅR SPELARE VINNER

BLIR EN BILD PÅ RADARSKÄRMEN

E K O N

LAGRAR AKTERNA STYRDE

R A T T A D E

H A R H A M N A T

UTBILDAR MÄSTAREN

RÖR

A N G Å R

RÖR SIG MJUKT

G L Ä A R L L K I A N I N G M A T M I T E N A G R A R INNEHAVET GRISSLAN

3

SKÖNJER LEDER MOSKÉBÖNER

SMÄLTA

V I G

CIRKEL GARDNER PÅ FILM

A V A

4 HUNGER

KORTFILMEN OM LÅNGFILMEN GRIPER

BLIVIT SAMS

6

KORT BESÖK

T I T T

JUNGFRU

DRAR I LÅNGLOPP

PYNTAR

IDS INTE MYCKET SKYMF

VÄGRA

SVÅGERPOLITIK

SLÅ IN

KLARTECKEN

EN STUNDS VILA

KASSA KONSTRIKTNING

GAMLA HANDLINGSMÖNSTER

R E S T A U R A N G HADE SÅRBAR HÄL

A K I L L E S

SÄLLSYNT VÄNLIGA?

R A I N N T E R A G E A D B L A E T S E K A O L R U K E T A K T A E R N A O T E N E D E R A R BESTÄMMA VAR SKÅPET SKA STÅ

ESKORT

STERILISERAD

LAVIN

VÄNDER LÄSARE KORTA DAGAR

AGN

SÅDANA FÖRSPRIDER SKJUTER DE GIFTAR STRÅLE HYLLNINGAR LUFTEN DELAT LAND

OFFRAS VID SPELBORDET LIVSTVÄRLOTTEN SLÅ

VAR SLAVARBETET KARPFISK

FEMTON IBLAND

IFALL

BAKSTRÖM

S E S S A

5

TUSEN I EN ROMERSK REDOVISNING

M AMPERE

A

HÖ PETIGT FARSENS DARIO VAGNSLASTER FÖRA FRAM NÅGOT NYTT

1

HÄRKOMST SLOGS LÄTT

TA UR FIRREN

LEJD

YTAN

BANG

VIND

FARLIG DROG

PJOSKA

SPRED KORNEN ÖVER ÅKERN

PJÄSDEL

GER PJÄSER

R A N F K O L O A G A R A N O D S A R E A A S E R N K N A L K A S I D A L T R E S A S Å D D

UNDANRÖJA KUNGLIG ÄRLIGA TÖS SÅDDA TVIVEL

PEJLAR STIM LIGGER LÅGT

STAD I YEMEN

2

S M Ö S A I V L E D R R A E B L N D E A V G T R I L S A Ö N A T D A T E R A T

NÖJD UPPSYN

LÄTTLEDD OINTRESSANT

© Bulls

MILJONKRYSSET TÄVLINGSNUMMER 9024 1

DU OCH DU BERÖMD BLYTON BÖRJA VÄXA

FÖRKASTA

BJÖRNTASS

2

NICKEL

MONARK

TVÄRSLÅ

1

INTE ÄKTA

UPPSTYLTAD

6

Lös korsordet och fyll i bokstäverna i de färgade numrerade rutorna:

VÄXTSAFT DESTILLERAT

SIMTUR

SERVERINGSFAT

PERSONALSTYRKA

GAMMAL GUD

SCENRÄDSLA INHÄGNAD

ERKÄNNA

SÅS I MAJ SOM HIMLEN

MATCHAVSNITT

KATTDJUR NESSERS GUNNAR

DRAS STICKA MOT

MÖTE HÅL MED SMÅSTEN

FÖRENA SIG REGNSKYDD

4

SKANSENKYRKA

RÄDDHÅGAT

PINGIS

ÅTER TILL BOSTAD SKÄNKTE

GÅ RUNT OCH PYSSLA

LITE GRANN

ANHÅLLA

TON FÖR FRAM KANOT

CIRKUSPLATS UTSLAG

UTFÄRDA VARNING

YNKRYGG

HASTIGT

STORA TÄTTINGAR

LUKTA PÅ HYLLNING

VILJA ATT ÄGA ULLGARN ÄR GOTT T. KÖTTBULLAR

3

LÖVTRÄD GRÖNOMRÅDE

2

FÖREKOMMA RIKLIGT

SÅS I JORD

UTAN BOJOR

GENOM MUNNEN

TA UTAN LOV

KRITIK

VIOLETT HELIGT LÖFTE

ASÄTARE SPELAR SKÅDESPELARE

UTEPLATS ÖVERTYGA

SEGELFARTYG

SYNTETFIBER

GÅR MAN PÅ STJÄRNA I ÖRNEN

SKYNDA PÅ

FÖRÄLDER GÄCKANDE

INRAMAD BILD

GRYM MARKIS

F O D E R SNODDE ÅT SIG

N A L L A D E


torsdagen 20 september 2012| vecka 38

Tema hus & hem. | 15

Björn för befälet bland köken Efter 24 år som officer sadlade Björn Gustafsson om. I dag driver han en butik i köksbranschen. – Jag har under ett flertal år känt att det vore kul att göra något annat. Björn Gustafsson, 46, lämnade livet som soldat med bara femton år kvar till pension, inom försvaret är pensionsåldern 61 år. – Jag tog den karriärväxling som försvaret erbjuder äldre, vilket i praktiken innebär att man säger upp sig. Under det första året har han full lön från Försvarsmakten. – Jag tjänade ganska bra, längre fram är det mer osäkert hur mycket jag kan plocka ut. Det oroar min fru. Men Björn trivs, trots att han i snitt fått jobba 80 timmar i veckan sedan han tog över butiken i augusti.

Karriärväxling

”Plötsligt var jag var en statlig byråkrat och satt med siffror hela dagarna vid ett skrivbord. Det är inte min grej, säger Björn Gustafsson, som sadlade om från officer till butiksägare.” Bild: KRISTINA CLAESSON

Björn säger att karriärväxlingen är ett ganska billigt sätt för försvaret att bli av med äldre medarbetare. – Det är vanligt att folk får sluta när de är 57 eftersom man vill bli av med de äldre. Då offrar man sin förmån att gå i pension vid 61. Björn resonerar att gratisåret är ett billigt byte för försvaret mot de fyra år han hade kvar. – Jag hade kunnat sitta av mina femton kvarvarande år och inte gjort så mycket väsen av mig. Men det är dålig ekonomi för staten att ha tusen för många som mig som gör fel saker, det kostar miljardbelopp, säger Björn Gustafsson.

Färre officerare

Björn gillar att ta tag i alla möjliga arbetsuppgifter.

Vänd dig till Din glasmästare ”fönsterexperten” när det är dags att byta fönster!

Kontakten med kunderna är a och o. PG Martinsson vill köpa ett kök till det nya huset, som håller på att byggas.

NYA GLÖDLAMPORNA Karin Skoog utbildad LjusDesigner infomerar om de nya ljuskällorna som ska ersätta de gamla glödlamporna. Vilka kan vi ha istället? Blir det bra ljus, energi effektivt & dimbart?

LÖRDAG kl. 12.00 • SÖNDAG kl. 13.00 Karin finns här hela helgen för att svara på dina frågor om glödlampor.

på alla ljuskällor t.ex som !"# ECO, låg energi, LED !"# !" Klipp ur och ta med. (erbjudanden gäller tom 30/9) www.ljusexperten.se

Öppettider Mån-Fre 10-18 • Lör 10-14 • Sönd 12-15

Trädgårdsgatan 34-36 Falköping 0515-105 95

Köpcenter Tre Älgar Grästorp • Tel 0514-404 30

officerare, nu är försvaret ganska litet och då behövs det inte lika många gubbar. Livstidsyrket officerare är på väg bort, det gäller bara för en period och de som anställs ska vara unga och pigga. Här någonstans påpekar Björn Gustafsson att han inte är ute efter att svartmåla sin forne arbetsgivare. – Det var inte försvaret som tvingade mig att byta jobb. Men efter tre vändor till Afghanistan och en väntande skrivbordsstol så kände jag att jag kommit till vägs ände. Det var inte stimulerande.

Såg en annons

Björn trivs med att styra och ställa, ha en nära kontakt med människor och jobba i team. Med det sagt är det lätt att förstå att jobbet som någon sorts kontroller, som han säger, på regementsstaben inte lockade. – Tiden med förbanden var förbi och tanken var att jag skulle ta klivet upp en nivå och bli statlig byråkrat, säger han. Det var i mars 2012. Sedan såg Björn en annons om att bli franchisetagare åt Kvik – och nappade. Är det roligt? – Här är jag tillbaka till den dagliga kontakten, problemlösningarna och möjligheterna, plus att jag får träffa kunder.

Bättre stöd

Är du kritisk mot försvarsmakten? – Om man nu tycker att det är viktigt att vi lite äldre lämnar, tror jag att man måste se över systemet och erbjuda ett bättre stöd. Inte bara hyra in konsulter,utan aktivt närma sig de som ska sluta och stimulera till att de startar något nytt.

Enligt honom är förklaringen till övertaligheten av 60-talister ganska enkel. – I den gamla organisaKristina Claesson tionen behövdes det många 80 x 88_annons aline 80 x 88.qxd kristina.claesson@vgt.se 2012-09-17 11:39 Sida 1

mattväveri & interiörbutik

Höstnyheter i

Lampor och textil Vi säljer

Mattor

direkt från fabrik!

BJÖRNOL Falekvarna Falköping 0515-370 70 Öppet: vardagar 10-18 Lördagar 9-13


vecka 38 | torsdagen 20 september 2012

16 | Tema hus & hem.

Waxbergs vidunderliga verk

Skövde växer och frodas. Men inte oplanerat. Högst ansvarig för stadens utveckling är Claes Waxberg. – Det gäller att ha fingertoppskänsla, konstaterar han. I somras lämnade Claes Waxberg jobbet som planchef i kommunen. Då har han suttit tio år på tjänsten, två år längre än planerat. – Det har varit väldigt roligt. Samtidigt är det ett stort ansvar. Skövde har en plan från 1759 där rutnätet av gator i centrum har bevarats. Det måste man vara rädd om, förklarar Claes Waxberg och fortsätter: – Det gäller att alltid tänka några steg framåt. Att fråga sig: ”Hur blir det här?”. Han är utbildad arkitekt och drev tidigare Arkitektgruppen Heineman tillsammans med några kollegor. Han fanns också med vid företagsfusionen med Contekton arkitekter i Skaraborg då CH arkitekter skapades. Men sedan blev han uppraggad av kommunen. Staden behövde en planchef. Det erbjudandet kunde han inte tacka nej till. Han har inte behövt ångra

sig. Uppdraget har bjudit på utmaningar och lyckade satsningar. Men så har Claes Waxbergs tid i stadshuset sammanfallit med en omfattande tillväxt av Skövde. Det byggs mycket. – Med visionsmålet om 60 000 invånare har politikerna höjt ribban. Därför är bostäder viktiga, liksom förskolor, äldreboenden och utrymme för verksamheter och företag.

Måste göras med känsla

Mycket av Claes Waxbergs arbete handlar om framtid. Att se var det är lämpligt att bygga. – Det är bra att kommunen har en uppfattning om vad den vill och en kunskap så att man kan föra en dialog med arkitekter och byggföretag. I Skövde talas nu om en förtätning i

stadskärnan, men det måste göras med känsla menar planchefen. – Det får inte täppa till utsikter eller skugga på fel sätt. Claes Waxberg lyfter fram dialog som en viktig del i arbetet. När exempelvis den nya tingsrätten byggdes var man noga med att prata med fastighetsägarna i grannskapet. Kanske var det därför det inte inkom några överklaganden eller synpunkter på planen för området. – Vårt mål är att berätta för berörda parter om våra planer långt innan de kommer i tidningen, säger Claes Waxberg och ler glatt mot undertecknad.

Nöjd med tingsrätten

Tingsrätten är för övrigt planchefens skötebarn. Utan Waxberg hade den troligen inte funnits i dag.

– Jo, det var väl min idé att man skulle bygga där. Många trodde att det skulle bli för trångt, men den här platsen tål en sådan stor byggnad. Det har funnits åsikter om att blanda gammalt och nytt, men det är jag en tillskyndare av. Då blir Erik Ugglas hus ännu praktfullare. Jag är väldigt nöjd med slutresultatet, konstaterar han. Är det tingsrätten du är mest stolt över att ha åstadkommit? – Det finns flera saker. Jag är nog mest stolt över att staden utvecklas utan att den tappar sin själ. Jag tror både på utveckling och på förädling, att man förvaltar på ett sådant sätt att stans själ finns kvar, menar Claes Waxberg. Hans efterträdare har en del att bita i med andra ord. Jenny Åberg jenny.aberg@vgt.se

Claes Waxberg och hans kollegor på kommunen har funderat en del kring hur mycket de ska styra över utseendet i Trädgårdsstaden. Där byggs nu hus i olika stilar, men Waxberg menar att det blir harmoniskt ändå. Kvarteret Motorn och allén vid gatan är Claes Waxberg nöjd med. ”Det blev jättebra”, konstaterar han. I bakgrunden skymtar studentskrapan, en annan av hans favoriter. ”Det är en satsning på framtiden och det är helt rätt att det är ungdomarna som sticker ut”.

Har du råd -

www.agrol.se

att missa oss?

Kampanjpris på värmepellets.

Villa Västervik VillaVästervik Västervik Villa 1.445.700 1.445.700 1.457.500krkr

Under v.35 – v.39 lämnar vi 150:per pall/ton i rabatt.

Skarab sätt. Ja

BYTA TAK? Nu lämnar vi

på takomläggningar

infl yttningsklart inkl. inflyttningsklart inkl. grund grund

Ring: 070-555 74 61

Se ordinarie prislista på hemsidan. Krokstorpskvarn.se Tel. 0512-52055 Patrik

Takmålning!

smalandsvillan.se/skovde

20% rabatt

(tegel, betong, plåt, takrep.) Fri offert, Garanti, 50% rotavdrag

Boka ditt jobb idag! Tel: 076-913 71 64

KAMPANJ

HÖSTENS NYHETER PÅ PLATS! 50% LUX CONTINENTALSÄNG

6.795:-

PÅ BÄDDMADRASSER & HUVUDGAVLAR

180x200, dubbelfjädrande pocket, inkl. latex bäddmadrass och ben. Tyg Cortina 6099.

FRÅN U-SOFFA, Tyg

Vid köp av säng.

KAMPANJPRIS INREDNINGSHUSET 0500-41 19 00 • KAPLANSG. 32, MARIESJÖ SKÖVDE MÅND-FRED 10-19, LÖRD 10-15, SÖND 11-16 • WWW.A-MOBLER.SE

9.995:-

Gilla oss på Facebook!

14.995:Afsengatan 1, Skara. Butik: 075-241 17 50

textil & interiör Vara/Skara

Personlig service – vår styrka

1.990:Bra kamin till bra pris!

Vard. 7–18, lörd. 10–14 www.beijerbygg.se Vara 0512-105 10 • Skara 0511-175 10

Bord + 2 stolar.

MÖBLER I TIBRO 0504-130 60 • SVERIGES MÖBELCENTRUM

WWW.RIXNERS.SE • MÅND-FRED 10.00-18.00, LÖRD 10.00-15.00, SÖND 11.00-16.00

Hissgardinen ”Max” från 139 kr Finns i flera färger och i bredd 100-160 cm

ÅK DIREKT TILL

BRISBANE

Få inspiration i vår nya utställning

Må-fre 14.00-18.00. Lö 10–13 Tel 0511-146 64 Vallgatan 53, Skara www.awwskara.com

Återuthyrare åt Ramirent Valle Blästring AB i Skara, tel 0511-212 11


torsdagen 20 september 2012| vecka 38

Tema hus & hem. | 17

I Södra Ryd har ett nytt gruppboende. ”Det blev fint och smälter bra in i miljön”, konstaterar Claes Waxberg.

I Hentorp har två höghus med bostadsrätter byggts. ”Det är ett sätt för äldre att bo kvar när de inte vill bo i villa längre”, säger Claes Waxberg.

borgs tingsrätt är en av Claes Waxbergs favoriter. Det var också hans idé att placera huset vid Eric Ugglas plats. ”Man har skalat ner det på ett bra ag är väldigt nöjd med resultatet”. Bild: JENNY ÅBERG

På Hasselbacken byggs villor med olika entreprenörer. Redan har de första flyttat in och kan njuta av en utsikt lika god som på Billingesluttningen.

Höst kampanj

När andra säger hejdå, säger vi hej hej!

Känner du till vad som skiljer oss från andra? Svaret finns i vår långsiktighet både när det gäller daglig skötsel samt teknisk och ekonomisk utveckling av fastigheter. Vill du veta mer? Kontakta oss på 0771-860 860 eller läs mer på www.riksbyggen.se

Riksbyggen utvecklar, förvaltar och förbättrar rummen som du bor och arbetar i.

Gäller t.o.m 31 oktober 2012.

Falköping, Hjo, Skara, Skövde, Tidaholm www.bad-varme.se


EKÄNGEN 4 rok, 135 kvm

DÄLDERNA 8 rok, 209 kvm

Naturen inpå knuten

Stort och rymligt

Bergvärme

VARUDEKLARERAT*

SMS:A 91047 TILL 71122

VARUDEKLARERAT*

MARIESJÖ 6 rok, 180 kvm

ÖSTERMALM 4 rok, 80 kvm

PRIS 2 250 000 kr/bud. TOMT 832 kvm. EP 140 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning. Djäknevägen 11. SKÖVDE A. Agerborn 0500-41 75 10.

PRIS 1 225 000 kr/bud. TOMT 887 kvm. EP 57 kWh/m²/år. VISAS To 20/9 16.30-17.30. Bäckvägen 4. SKÖVDE A. Agerborn 0500-41 75 10.

SMS:A 73961 TILL 71122

VARUDEKLARERAT*

SMS:A 78964 TILL 71122

PRIS 2 525 000 kr/bud. TOMT 724 kvm. VISAS Ring för tidsbokning. Blomstervägen 3. SKÖVDE Jerry Ersson 0500-41 75 10.

VARUDEKLARERAT*

VARUDEKLARERAT*

SMS:A 87532 TILL 71122

DÄLDERNA 5 rok, 171 kvm

Mycket välskött villa i soutteräng

Fin utsikt

PRIS 3 150 000 kr/bud. TOMT 653 kvm. EP 85 kWh/m²/år. VISAS Fr 28/9 16.00-17.30. Lö 29/9 11.00-12.00. Ring för tidsbokning. Blomstervägen 14. SKÖVDE Andreas Agerborn 0500-41 75 10.

SMS:A 93201 TILL 71122

VARUDEKLARERAT*

Välplanerat

SMS:A 62893 TILL 71122

Ljust och härligt inredd

PRIS 2 850 000 kr/bud. TOMT 324 kvm. EP 92 kWh/m²/år. VISAS Må 24/9 16.30-17.30. On 3/10 16.30-17.30. Ring för tidsbokning. Ekebacksvägen 19. SKÖVDE Andreas Agerborn 0500-41 75 10.

Toppenläge

VARUDEKLARERAT*

SMS:A 84677 TILL 71122

Modernt och fräscht

SMS:A 92896 TILL 71122

SMS:A 86054 TILL 71122

SKÖVDE VILLOR

PRIS 1 985 000 kr/bud. TOMT 909 kvm. EP 44 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning. Västerdalsgatan 11. SKÖVDE Jerry Ersson 0500-41 75 10.

VARUDEKLARERAT*

VARUDEKLARERAT*

SMS:A 82025 TILL 71122

NORRMALM 5 rok, 134 kvm

PRIS 950 000 kr/bud. TOMT 772 kvm. VISAS Ring för tidsbokning. Helenius Gata 18. SKÖVDE Erik Hagelin 0500-417510.

SMS:A 83744 TILL 71122

NORRMALM 84 kvm

PRIS 1 490 000 kr/bud. TOMT 728 kvm. VISAS Ring för tidsbokning. Levins Väg 29. SKÖVDE Pelle Svensson 0500-41 75 10.

SMS:A 91983 TILL 71122

ÖSTERMALM 5 rok, 104 kvm

PRIS 1 950 000 kr/bud. TOMT 541 kvm. VISAS Ring för tidsbokning. Bolmörtsvägen 2. SKÖVDE Pelle Svensson 0500-41 75 10.

SMS:A 84734 TILL 71122

DÄLDERNA 5 rok, 126 kvm

LERDALA 4 rok, 112 kvm

PRIS 1 925 000 kr/bud. TOMT 1 905 kvm. EP 87 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning. Sjogerstad Blomberg. SKÖVDE Jerry Ersson 0500-41 75 10.

PRIS 930 000 kr/bud. TOMT 660 kvm. EP 139 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning. Tornvägen 6a. SKÖVDE Jerry Ersson 0500-41 75 10.

SMS:A 89668 TILL 71122

VARUDEKLARERAT*

VARUDEKLARERAT*

BLIKSTORP 4 rok, 86 kvm

HÄGGUM 6 rok, 139 kvm

AXVALL 4 rok, 125 kvm

AXVALL 6 rok, 170 kvm

PRIS 395 000 kr/bud. TOMT 1 284 kvm. VISAS Ring för tidsbokning. Ekängsvägen 7. SKÖVDE Erik Hagelin 0500-417510.

PRIS 475 000 kr/bud. TOMT Under avstyckning. VISAS To 27/9 17.00-17.30. Ring för tidsbokning. Häggum Bjärsgården 2. SKÖVDE Daniel A. 0500 - 44 55 34.

PRIS 1 675 000 kr/bud. TOMT 970 kvm. VISAS Ring för tidsbokning. Ringvägen 28. SKÖVDE Pelle Svensson 0500-41 75 10.

PRIS 2 200 000 kr/bud. TOMT 1 018 kvm. VISAS Ring för tidsbokning. Prästebolsgatan 13. SKÖVDE Pelle Svensson 0500-41 75 10.

WWW.SVENSKFAST.SE

SMS:A 51608 TILL 71122

SJOGERSTAD 7 rok, 295 kvm

PRIS 385 000 kr/bud. TOMT 1 007 kvm. VISAS Ring för tidsbokning. Bäckvägen 14. SKÖVDE Jerry Ersson 0500-41 75 10.

SMS:A 42267 TILL 71122

TIDAN 3 rok, 70 kvm

PRIS 1 400 000 kr/bud. TOMT 641 kvm. EP 44 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning. Grenanders Gata 21. SKÖVDE Jerry Ersson 0500-41 75 10.

SMS:A 87845 TILL 71122

ÖSTERMALM 3 rok, 83 kvm


SMS:A 87686 TILL 71122

SMS:A 87671 TILL 71122

SMS:A 87556 TILL 71122

VARUDEKLARERAT*

SMS:A 83768 TILL 71122

FASTIGHETER

BORGUNDA 4 rok, 90 kvm

CENTRUM Restaurangfastighet

TIMMERSDALA Fastighet

TIMMERSDALA Fastighet

PRIS 1 175 000 kr/bud. TOMT 31 250 kvm. EP 170 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning. Brobacken Skogshyddan. SKÖVDE Jerry Ersson 0500-41 75 10.

PRIS kr/bud. VISAS Ring för tidsbokning. Rådhusgatan 12. SKÖVDE Jerry Ersson 0500-41 75 10.

TOMT 2 000 kvm. VISAS Ring för tidsbokning. Torggatan 10. SKÖVDE Jerry Ersson 0500-41 75 10.

TOMT 1 170 kvm. VISAS Ring för tidsbokning. Torggatan 6a. SKÖVDE Jerry Ersson 0500-41 75 10.

Anmäl dig till vår tjänst Bostadsvärdet på svenskfast.se/bostadsvardet eller kontakta oss så berättar vi mer.

CENTRUM 3 rok, 86 kvm

SMS:A 92552 TILL 71122

PRIS 1 285 000 kr/bud. AVGIFT 5 445 kr/månad inkl vä/ va m.m.. VISAS Fr 21/9 16.30-17.00. Ring för tidsbokning. Staketgränd 2. SKÖVDE A. Agerborn 0500-41 75 10.

SMS:A 88181 TILL 71122

PRIS 15 000 000 kr/bud. TOMT 4 000 kvm. VISAS Ring för tidsbokning. Stora Klåvasten 3. SKÖVDE Pelle Svensson 0500-41 75 10.

Är du nyfiken på din bostads värdeförändring?

SMS:A 87208 TILL 71122

LOCKETORP 242 kvm

TOMT 1 044 kvm. VISAS Ring för tidsbokning. Parkgatan 8. SKÖVDE Jerry Ersson 0500-41 75 10.

SMS:A 91492 TILL 71122

TIMMERSDALA Fastighet

SMS:A 88044 TILL 71122

BOSTADSRÄTTER SMS:A 81044 TILL 71122

SMS:A 87685 TILL 71122

GÅRDAR

PRIS 440 000 kr/bud. AVGIFT 3 278 kr/månad inkl vä/va. EP 144 kWh/m²/år. VISAS Ti 25/9 16.30-17.30. Henrik Gjutares gata 26 b. SKÖVDE A. Agerborn 0500-41 75 10.

SMS:A 81018 TILL 71122

NORRMALM 2 rok, 52,5 kvm

PRIS 595 000 kr/bud. AVGIFT 3 881 kr/månad inkl vä/va, kab-TV. EP 106 kWh/m²/år. VISAS Må 24/9 16.30-17.30. Repslagaregatan 1c. SKÖVDE Daniel A. 0500 - 44 55 34.

SMS:A 91495 TILL 71122

CENTRUM 2 rok, 61,5 kvm

PRIS 550 000 kr/bud. AVGIFT 3 223 kr/månad inkl vä/va, kab-TV. VISAS Ti 2/10 16.45-17.30. Ring för tidsbokning. Käpplundavägen 5B. SKÖVDE Erik Hagelin 0500-417510.

SMS:A 86051 TILL 71122

NORRMALM 2 rok, 55 kvm

PRIS 725 000 kr/bud. AVGIFT 4 464 kr/månad inkl vä/va. EP 170 kWh/m²/år. VISAS To 20/9 16.30-17.30. Vasagatan 2b. SKÖVDE Daniel A. 0500 - 44 55 34.

SMS:A 92892 TILL 71122

VASASTADEN 2 rok, 70 kvm

SÖDERMALM 2 rok, 51 kvm

HENTORP 3 rok, 73 kvm

PRIS 1 350 000 kr/bud. AVGIFT 4 001 kr/månad inkl vä/ va. EP 98 kWh/m²/år. VISAS Må 24/9 18.00-18.45. Dalvägen 15 f. SKÖVDE Sussi Hagenöhr 0500-41 75 10.

PRIS 380 000 kr/bud. AVGIFT 2 548 kr/månad. VISAS To 20/9 18.00-18.30. Ring för tidsbokning. Carlsrovägen 1b. SKÖVDE Daniel A. 0500 - 44 55 34.

PRIS 895 000 kr/bud. AVGIFT 4 129 kr/månad inkl vä/va o kab-TV. VISAS Ring för tidsbokning. Nåpabäcks gränd 4. SKÖVDE Martin Belina 0515 - 155 00.

SMS:A 75708 TILL 71122

BILLINGSLUTTN. 4 rok, 98 kvm

PRIS 530 000 kr/bud. AVGIFT 3 717 kr/mån inkl vä/va, Kab-tv. EP 129 kWh/m²/år. VISAS Må 24/9 18.00-19.00. Havstenavägen 32. SKÖVDE Daniel A. 0500 - 44 55 34.

SMS:A 91707 TILL 71122

HAVSTENA 3 rok, 76,5 kvm

NORRMALM 2 rok, 51 kvm

PRIS 545 000 kr/bud. AVGIFT 3 363 kr/månad inkl vä/va. VISAS Ring för tidsbokning. Tungatan 4 A. SKÖVDE Pelle Svensson 0500-41 75 10.

PRIS 390 000 kr/bud. AVGIFT 2 886 kr/månad inkl vä/va, Com-hem. EP 91 kWh/m²/år. Henrik Gjutares gata 32 d. SKÖVDE Sussi Hagenöhr 0500-41 75 10.

SMS:A 89443 TILL 71122

SMS:A 83775 TILL 71122

NORRMALM 2 rok, 61,5 kvm

ROSENHAGA 3 rok, 82 kvm

SÖDERMALM 1,5 rok, 41,9 kvm

PRIS 290 000 kr/bud. AVGIFT 4 995 kr/månad inkl vä/va. EP 123 kWh/m²/år. Rosenhagavägen 6c. SKÖVDE Sussi Hagenöhr 0500-41 75 10.

PRIS 420 000 kr/bud. AVGIFT 2 262 kr/månad inkl vä/va. EP 141 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning. Järnvägsgatan 20 b. SKÖVDE Jerry Ersson 0500-41 75 10.

Sussi Hagenöhr, Pelle Svensson, Andreas Agerborn, Sofia Larsson, Daniel Andersson, Jerry Ersson, Martin Belina, Erik Hagelin.

Välkommen att kontakta oss! Skövdebutiken, Rådhusgatan , -  .

*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING

SKÖVDEBUTIKEN RÅDHUSGATAN 14 0500-41 75 10 WWW.SVENSKFAST.SE


vecka 38 | torsdagen 20 september 2012

Varför reta sig på stubben? 070-71 70 444

www.stubbfrasarn.se

FCAA TRÄDGÅRD & HEMSERVICE • TRÄDGÅRDSARBETE STÄDNING • MÅLERIARBETEN • FLYTTHJÄLP

Tema hus & hem.

Det Du behöver hjälp med löser vi!

Tipsa.

För privatpersoner och företag

red.sn@vgt.se 0500-78 48 50

Ring 0705-634 634 10% rabatt vid uppvisande av denna annons

Nyhet!

KOLLEKTION EDWARD

STALLPELLETS för strö/värme

37:50/säck (16kg) 1.950:-/pall (832kg) Energivärde 4,8 kw. En produkt gjord av enbart granspån där, inga tillsatsmedel används. En produkt från DEROME. Hämtlager Norregårdsvägen 28A Skövde. (Bakom Byggmax) Öppet mån 16-19, tis 16-18

www.mrpellsol.se

Österängsgatan 1 • Falköping Järnvägsgatan 5 • Tidaholm www.spangsjo.se

BRÄNSLEPELLETS

eller 0705-46 16 11

Höstnytt!

Välkommen till vår tygavdelning!

”den sotarn rekommenderar”

HÄMTLAGER ÖPPET DYGNET RUNT

Säck från 41:35

(16kg) (2.150:-/pall) Hemleverans till konkurrenskraftiga priser. Ex. bulk 2.290:-/ton vid 3ton. Hämtlager Norregårdsvägen 28A (bakom Byggmax)

www.mrpellsol.se eller 0705-46 16 11

Österängsgatan 1 • Falköping Järnvägsgatan 5 • Tidaholm www.spangsjo.se

LUFTVÄRMEPUMPARNA MED SVERIGES BÄSTA GARANTI OCH SERVICE! Till skillnad från många andra levereras alltid våra luftvärmepumpar installerade, intrimmade och klara av behöriga yrkesmän. RING OSS IDAG FÖR EN KOSTNADSFRI HUSANALYS:

FALKÖPING 0515-184 61 TIDAHOLM 0502-101 61 MULLSJÖ 0392-100 61

MED SVERIGES BÄSTA GARANTI OCH SERVICE!

Andreas Kvist, 21 år, studerar ekonomi på Högskolan i Skövde och en bidragande orsak till att det blev just här är att det är hyfsat lätt att hitta en bostad. Bild: KRISTINA CLAESSON

Hittade studentlya efter en vecka I Göteborg hade det varit kört. Men i Skövde går det att hitta en studentlägenhet, relativt fort. En av dem som lyckats är Andreas Kvist, 21 år. Han studerar ekonomi på Högskolan i Skövde och en bidragande orsak till att det blev just här är att det är hyfsat lätt att hitta en bostad. Men helt smärtfritt gick det inte. – Jag bodde nästan en vecka på vandrarhem innan jag fick den här lägenheten, säger Andreas.

Tolfte våningen

VI TAR HAND OM DIN BÅT TILL NÄSTA SÄSONG Vi erbjuder höstservice och vinterförvaring. Låt våra auktoriserade servicetekniker ta hand om och förvara din båt och motor inför nästa båtsäsong. K Stenportsgaran 47, 531 54 Lidköping | Tel: 0510-612 05 e-post: info@hlbatar.com | www.hlbatar.se

Han bjuder in tidningen till sin etta som badar i solljus och har en vidunderlig utsikt. Andreas bor på tolfte våningen i ”studentskrapan” och anser sig vara lyckligt lottad. – Den är fräsch, det är hela huset. Han har allt som behövs; en säng, ett arbetsbord, soffa, soffbord, platt-tv och en micro. Föräldrarna och morfar och mormor har varit och tittat och gett sitt godkännande. – Första natten sov jag på golvet med kudde och en filt. Men det gjorde inget.

Snabba ryck

Han berättar att han började söka lägenhet två veckor före det att utbildningen i Skövde skulle starta. – Jag kom in på andra

”Jag bodde nästan en vecka på vandrarhem innan jag fick lägenheten”, säger Andreas.

intagningen och visste inte tidigare än så till vilken av de orter jag sökt till jag skulle komma in på, förklarar Andreas. Reglerna säger också att man som student måste kunna styrka att man kommit in på ortens lärosäte innan man kan ansöka om bostad. Då blir det tajta tidsmarginaler. – Det är väl för att folk inte ska kunna paxa en lägenhet. Han har kompisar som studerar i Göteborg och som vittnat om hur svårt det kan vara att hitta en studentlägenhet. – Det går inte att jämföra. De flesta får ingen. Det är inte bara att söka en studentlägenhet, som här.

Läser ekonomi

Andreas ser fram mot studentlivet. – Jag har gått två kurser

i ekonomi på universitetet i Göteborg, men kände att jag ville ha en komplett utbildning och gå ett program. Om tre år kommer han att ha en kandidatexamen i ekonomi. Om tio år kanske han har startat en egen fond. – Eller så jobbar jag på Global Skagenfonder, som jag tycker är ett av världens bästa fondbolag.

Farfar väckte intresset

Han berättar att det var hans farfar som väckte hans intresse för finanser och aktiehandel. Har du alltid varit intresserad av finanser? – När jag var yngre var jag en riktig sportnörd. Det var pingis, fotboll och tennis för hela slanten. Jag har ganska bra bollkänsla och gillar sporter där det krävs teknik. Hur är du som person?

– Jag är ganska social, har lätt för att träffa folk, lätt att tas med. Så vill jag vara i alla fall. Är du en besservisser? – Nej! Jag tycker inte det i alla fall. Jag är ganska analytisk, tävlingsmänniska in i själen och hatar att förlora. Det är lite det som driver mig. Skulle du gå över lik för att lyckas? – Jag är ganska principfast. Jag hade kunnat göra en deal med personen, men jag hade aldrig trampat över en person på ojusta villkor och emot personens egen vilja. Så nej, jag går inte över lik. Lite moral har jag allt.


torsdagen 20 september 2012| vecka 38

Isolerglas i gamla fönster g

Köp ett kök från Marbodal! Valfria vitvaror

15 000:för minst på köpet!

G L A S

kedjan

Tala T T Tala medmed oss!oss! Vi berättar V om hur du kan bygga Vi berättar om hur du kan bygga om om V befintliga/gamla b fönster till moderna befintliga/gamla fönster till moderna b energi-snåla fönster isolerglas. e energi-snåla fönster medmed isolerglas. e Vi finns på villafamiljens mässa på arenan i Lidköping 5-7 okt.

*

ötene lasmästeri

www.goteneglasmasteri.se www.goteneglasmasteri.se

får alla som köper ett Marbodalkök d

Tidningen för dig i Skövde.

Just nu får alla som köper ett Marbodalkök dessutom ett exklusivt matpaket till ett värde av 400 kr från Glenn Strömberg Collection. * Köper du kök för minst 60 000 kr så får du valfria vitvaror för 15 000 kr på köpet från vårt utvalda vitvarusortiment.

Fixa i trädgården? Vi har produkterna!

Planteringsjord, Anläggningsjord, Dressjord, Täckbark, Kullersten, Singel, Sand, Stenmjöl, Gårdsgrus

Levereras i 500 L och 1000 L storsäck snabba leveranser I HELA SKARABORG Beställ på vår hemsida

Köper du kök för minst 150 000 kr så får du vitvaror för 25 000 kr. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Erbjudandet gäller under perioden 30/8 till 8/10 2012. marbodal.se

VARDAGAR 10.00-18.00 • LÖRDAG 10.00-13.00 Hollendergatan 28, Falköping 0515-808 21 • www.trygginterior.se

www.nteab.se eller ring Benny 0503-128 20

K ONST K ERSTI R ÅGFELT S TRANDBERG

INREDNING

Erbjudandena gäller fr.o.m 20/9 t.o.m 26/9 Priset gäller hämtat i butik.

SOM

priser och bilder finns också på hemsidan

Nu!

1995:Svenska Foder Träpellets

Svensktillverkad pellets av högsta kvalité.

Nywertz Transport & Entreprenad

40 29 %

PÅ ALLA SKJUTDÖRRAR OCH UTVALD INREDNING

Nu!

29:-

INRAMNINGAR • KONST • KONSTNÄRSMATERIAL AKVARELLKURSER g aller i ti n n er t • tr ädg år ds ga t an 1 3 • f5 alkö 2 1 4 pi ng •

* Erbjudandet gäller till den 30/9 2012 och omfattar Kviks alla badrumsskåp, blandare, handfat, spegel, handtag, belysning och andra badtillbehör.

Fortsatt sommar% kampanj

29

Eukanuba 2-3 kg

Rek. ord.pris 199-269:- Max 1erbjudande/ hushåll

PÅ ALLA BÄNKSKIVOR

0 5 1 5 - 1 5 2 7 2 • ww w w.t in n er t .s e

1

PÅ ALLA BADRUM

%

*

2012-09-11 13:55:01

ERA Skaraborgsmäklaren, Sandtorget 1, 541 30 Skövde. Telefon 0500-48 10 70 www.skaraborgsmaklaren.se

PÅ UTVALDA VITVAROR* * Köp ett komplett Kvik-kök för minst 50 000:- och få vitvaror, värde 29.770:-

Kvik Skövde: Stallsiken, Södra Metallvägen 3, tfn. 0500-49 43 30. Välkommen in!

NYHET Rek. cirkapris fr.

19.900:17.900:Skövde Billingssluttningen

Skövde Hentorp

Skövde Dälderna

En mycket välskött 1½ pl.villa med en vinkelbyggd rekreationsdel i 1 pl med bl a en inomhuspool om 4x8m. 6 rum och kök, kaklade våtutymmen, jacuzzibadkar, bastu m m. Skön överbyggd altan, stor balkong, dubbelgarage och en magnifik utsikt över stan.

Mycket välskött gavelradhus med viss villakänsla. 4 r o k+hall/allrum. Balkong och överbyggd altan i söder. Fristående isolerat förråd. Tomt mot härligt naturområde. Nära skola, golfbana m m.

Ett välskött radhus med visst utsiktsläge i populära och barnvänliga Däldernaområdet. Sluttningshus om 5 rok. Balkong och uteplatser. Garage i gemensamhetslänga. Radontestat och besiktigat.

Pris 1 825 000 kr eller högstbjudande Boa 129 m². Web nr HK7867 Energiprestanda 126 kWh/m², år Visning Tors 27/9 kl 16:30-17:30. Ring för bokning! Adress Forslunds väg 18 I

Pris 1 600 000 kr eller högstbjudande Boa 146+24 m². Web nr HK7853 Energiprestanda 78 kWh/m² år Visning Ons 26/9 kl 16:30-17:30. Ring för bokning! Adress Daggkåpevägen 31 B

Pris 3 300 000 eller högstbjudande Boa 256+57 m². Web.nr HK7869 Energiprestanda 64 kWh/m², år Visning Efter överenskommelse Adress Falkvägen 15

Gjutjärnskamin K816

Vår braskamin K800 är tre saker mer än någonting annat. Svensk gjutjärnstradition, modern formgivning och innovativ teknik. Läs mer och se alla modeller på keddy.se. Välkommen!

Skövde Odenslunda

Skövde Norrmalm

Skövde Norrmalm

Ett charmigt och moderniserat mindre bostadshus med skönt läge på landet ca 20 km norr om Skövde. 3 rum och kök, större våtutrymme med dusch/wc, tvättmaskin m m. Fristående garage.

2:a i fint skick och med ett mycket smakfullt helrenoverat badrum från 2011. Här erbjuds också kök med matplats, rymligt sovrum med gott om förvaring och ett ljust härligt vardagsrum. Balkong i västerläge.

Lägenhet om 1 rok + sovalkov med mycket bra läge, alldeles intill Högskolan och med närhet till centrum. Genomgående parkettgolv, wc/dusch med kakel/klinker, vardagsrum med fransk balkong. Låg månadsavgift!

Pris 525 000 eller högstbjudande Boa 48+30 m² Web.nr CJL7870 Energiprestanda 65 kWh/m² år Visning Efter överenskommelse Adress Odenslunda Fridhem

Pris 365 000 kr eller högstbjudande Avgift 4 246 kr/mån inkl värme, VA, kabel-TV Boa 54 m² Web.nr CJL7872 Visning Mån 1/10 kl 17:00-18:00. Ring för bokning! Adress Helenius gata 48B

Pris 325 000 kr eller högstbjudande Avgift 2 302 kr inkl värme, VA, kabel-TV Boa 39 m² Web nr CJL7871 Visning Fre 28/9 kl 16:00-17:00. Ring för bokning! Adress Gransikagatan 1B

KÖTTORP, TIDAHOLM, 0502-137 40, www.eldabutiken.se Butiken ligger 2 km. söder om Tidaholm utmed vägen till Hökensås. mån-fre 10-16 Ons 10-18 Lör 10-13

Dina lokala nyheter. Dygnet runt på skövdenyheter.se


vecka 38 | torsdagen 20 september 2012

22 | Tema hus & hem.

Nu råder skördetid i trädgården... Luften är krispig. Höstens höga perenner visar färg och äpplena dignar i träden. Nu är det skördetid i trädgården men det är också hög tid att planera för nästa säsong.

Trädgårdsmästaren Angélique Ohlin bakom rosa rudbeckior. Bild: ELLEN FORSSTRÖM

När sommaren går mot höst sänker sig lugnet över trädgården. En del blad börjar redan skifta i färg. Det är mera kravlöst nu men det betyder inte att trädgårdssäsongen är över. Detta kan tvärtom vara den vackraste tiden då de riktiga färgklickarna sticker upp och visar sina glada ansikten, som solrosor, astrar och dahlior av alla de slag. – Nu är även höstens höga perenner som allra finast, som rosenflockel och höstsilverax. Då kan man klippa bort vissna blad runt om så att det som blommar syns ordentligt. Genom att klippa fram det som är vackert kan man förlänga

säsongen, säger Angélique Ohlin, trädgårdsdesigner och trädgårdsmästare.

Perenner

Man behöver inte klippa ner alla perenner som har blommat, det kan vänta till våren. Men man kan ta bort det som ser risigt ut. September är även en bra tid att dela vårblommande perenner för att ge dem en nystart och för att få fler plantor. Dessutom finns det ofta en del perenner som växer lite för bra och breder ut sig över andra växter som då inte får sol. Dessa kan behöva hållas tillbaka. – Nu kan det också vara bra att se över häckarna och beskära plommonoch körsbärsträd. Och binda upp det som är högt så att det klarar höstrusket. Sedan ska det sista i landet skördas, potatis och lök. Och äpplena börjar mogna. Det är skördetid helt enkelt. Och när skördemarknaderna börjar stå

”Genom att klippa fram det som är vackert kan man förlänga säsongen” som spön i backen kommer suget efter att höstpynta med pumpor, äpplen och kottar. Kanske sätta lite nytt i krukan på trappan, varför inte bollkryss, prydnadskål eller något annat som tål lite kyla.

Att ligga steget före

Sedan är det ju så med trädgård att det gäller att ligga steget före. Precis som fröna till solrosorna och dahliaknölarna sattes i jorden i våras är det på hösten hög tid att förbereda vårens blomning. Just det, jag tänker på tulpanlökar, påskliljor och krokusar.Alla ska de ner i jorden nu. Hösten är även en bra planteringstid för de flesta

perenner, träd och buskar. Då ger du plantorna ett försprång jämfört med det som planteras på våren. Många växter, som pioner och rosor, kan med fördel planteras långt in i oktober. Oavsett vilken årstid det är i trädgården så är det viktigt att ha en grön stomme, en bas som alltid finns där, en bakgrund att spela ut blomningen mot.

Hinna njuta

– 30 procent av växterna ska vara vintergröna, stadiga växter som håller samma form året om. Sedan behöver inte hela trädgården vara tipptopp jämt. Njut av det som är vackert just nu. Skapa blickfång! – Fokusera på det vackraste stället. Ställ dit en vattenkanna eller kruka med ett fint gräs i så dras blicken dit. Ellen Forsström red.sn@vgt.se

Ett komplett komplett byggföretag byggföretag Ett Nybyggnad Nybyggnad Nybyggnad Ombyggnad Ombyggnad Ombyggnad Tillbyggnad Tillbyggnad Tillbyggnad Mur-&&&putsarbeten putsarbeten Murputsarbeten MurKakel&&&klinker klinker Kakel klinker Kakel Takarbeten Takarbeten Takarbeten Renoveringarav av Renoveringar av Renoveringar kulturbyggnader kulturbyggnader kulturbyggnader ROT-arbeten ROT-arbeten ROT-arbeten

Viutför utför Vi utför Vi ROTROTROTarbeten! arbeten! arbeten!

G

w

Spisbutiken har öppet: Tisdag 14.00-18.00 lö.29/9 sön.30/9 9-20 9-15 11-16 Torsdag 14.00-18.00 Välkomna till oss 800kvm. Inspiration i 2 plan.10.00-13.00 Lördag

GGG

G

VÄLKOMMEN!

lö.29/9 lö.29/9sön.30/9 sön.30/9 lö.29/9 sön.30/9 9-20 9-15 11-16 9-20 9-15 11-16 9-20 3,3,3,Lidköping 9-15 11-16 Skogvaktarevägen Lidköping Skogvaktarevägen Lidköping Skogvaktarevägen

Välkomna till oss 800kvm. Inspiration i 2i 2iplan. 0510-613 80, 072-722 1388 88 072-515 78 89 Välkomna till oss 800kvm. Inspiration 2plan. plan. 0510-613 80, 072-722 13 88 0510-613 80, 072-722 13 Välkomna till oss 800kvm. Inspiration GG G

Alla tapeter

9/9 sön.30/9 sön.30/9 5 11-16 11-16

Alla Textil mattor. Heltäckande/Avpassade.

Badrums -möbler -möbler. duschar, badkar, mm.

30% 20% 20%

Specialerbjudande på Miller Upp till 77% så långt lagret räcker.

OUTLET

Auktoriserat företag.

Öppet tisdagar och torsdagar 14-18. Gamla Odal, Järnvägsgatan, Vedum.

GOLV & FÄRG FEST! 28-30/9 Auktoriserat företag. Auktoriserat företag. Auktoriserat företag.

Inspiration . Inspirationi 2i 2plan. plan.

!"Garderober !"Skåp !"

Kakel & klinker

20%-25%

Väggskiffer

799kr./kvm Ord.pris 999:-/kvm

4 olika färger

Köpmansgatan 1, Floby. Tel. 0515-419 00

Auktoriserat Auktoriseratföretag. företag. G OLVLÄGGNING • VÅTRUM • TAPETER

FASADEXPERT • KAKEL/KLINKER

VVV

Handtag"!"Diskbänkar

!"Utgående

färg

30%

produkter"!"

Andrasortering"!"Bänkskivor !" Utställningskök, -badrum

www.vedum.se/webbshop/outlet

20% V

rabatt på ord.pris

Bad, Kakel & Klinker, Färg, Kök, Marksten.

Elitfönster kampanjpriser!

VI BLANDAR ALLA KULÖRER. Fasadexpert i butik. www.golvofarg.se

Måndag 24/9 - Söndag 30/9

Utställningskök 50% rabatt se hemsida www.asarps.se

ÖPPETTIDER:

Golv & färg fest!

Varje torsdag. 9-20

Månd-onsd...8-17 Torsd.............8-19 Fredag...........8-17 lö.29/9 sön.30/9 Lörd-sönd.....9-13

9-15

11-16

Välkomna till oss 800kvm. Inspiration i 2 plan. G

www.golvofarg.se

Tel. 0515-500 10


torsdagen 20 september 2012| vecka 38

| 23

allt som rör Volvo. Och lite till.

FASTIGHETER

2 r.o.k. Broddetorp

Toalett m. dusch. Lgh. i markpl. m. altan som ger radhuskänsla. Nyren. Hyra 3.300:-/mån. Tel 0721-87 43 83

Varje torsdag.

MEDDELANDE

Fettreducering med ultraljud Säkert • Effektivt • Smärtfritt En metod för dig som vill forma om kroppen och komma åt specifika problemområden som ex. mage, midja, rygg, höfter. Problemområden som kan vara svåra att få bort trots träning och kost.

Tel. 0706-99 23 47 www.salonggetstarted.se

Öka räckvidden

Dynamic edition – succén som värmer! Volvo V70 i Dynamic Edition är fullmatad med läcker interiör, aluminiumfälgar och kraftfull, bränslesnål motor. På denna utvalda modell ingår bränslevärmare med tidur så att du kan hålla värmen i vinter. Nu kan du dessutom få fri försäkring i tre år till din nya V70 – oavsett om du köper den privat eller som företag!

med hjälp av webben. skövdenyheter.se

Lokal, 44 kvm

Kungsgatan 18, centrala Skövde uthyres. Lämplig som praktik eller kontor. Svar via e-post: mattias@fastighetspartner.se tel: 031-788 26 00

Källarförråd Kungsgatan, Kyrkogatan, centrala Skövde uthyres.

Svar via e-post: mattias@fastighetspartner.se tel: 031-788 26 00

VAROR & TJÄNSTER

Behov av hjälp? Växtodling, djurskötsel eller övriga lantbrukstjänster. Vid arbetstoppar, semestrar, sjukdom eller övriga behov. Tveka inte, ring Lasse! Antar både korta och långa uppdrag. Referenser finns. Innehar F-sedel. Finns i Västra Götaland (Skaraborg). Tel: 0733-29 91 33

MEDDELANDE

28/9

Volvo V70

D3 Dynamic Edition Inkl. metallic & tidur

Förr 335.900:Nu 299.900:Uppgradera med Tillbehörspaket

Inkl. vinterhjul med Volvo Original aluminiumfälg, fast dragkrok och cykelhållaren Mont Blanc Quickball. Värde ca 20.000:-

Nu 4.900:Privat med Volvo Inclusive

Med finansiering, serviceabonnemang, Biliakort och fri försäkring i tre år. Inkl. moms, beräknat på 84 mån. 1.500 mil/år, 30% kontant. Inkl. Tillbehörspaket.

Nu 3.499:-/mån Volvo Business Lease

Med finansiering, serviceabonnemang, Biliakort och fri försäkring i tre år. Exkl. moms, beräknat på 36 mån. 2.000 mil/år, 20% kontant. Inkl. Tillbehörspaket.

Nu 2.721:-/mån Erbjudanden i denna annons gäller utvalda lagerbilar. Värde försäkring i Volvo Inclusive upp till 12.500:-, gäller endast V70. Läs mer om Inclusive, Business Lease & våra aktuella erbjudanden på bilia.se Bränsledeklaration blandad körning: V70 4,5l/100km, CO2 119g/km. Vi reserverar oss för tryckfel.

Hur fungerar allt egentligen?

Forskarna vet. Få koll du också - forskare på Högskolan i Skövde tar dig med in i avancerade upptäckter på ett nytt, lätt och lärorikt sätt. 28 september, kl. 10-18. Fri entré. WWW.HIS.SE/FORSKARFREDAG

Falköping, Mariestad, Skara, Skövde.

bilia.se

För öppettider & kontaktuppgifter, se bilia.se


vecka 38 | torsdagen 20 september 2012

24 | LEDIGA PLATSER

MOTOR Därför väljer allt fler

Gråbrödragatan 4 • 532 31 SKARA • www.skaradjursjukhus.se

Skara Djursjukhus är beläget på SLU Campus i Skara och bedriver specialiserad djursjukvård för hund, katt och häst. Vi befinner oss i ett utvecklingsskede och söker nu nya kolleger som vill bygga framtidens djursjukhus med oss.

Välkomna till oss så berättar vi mer...

SÖNDAGSÖPPET 23 sept kl 12-15

Nya Se nyheterna i 2013 vår utställningshall

www.prvillavagnar.se

• • • •

Vi Vi Vi Vi

fraktar installerar byter in finansierar 4,95%

Vetegatan 4 intill Rv 42, Sollebrunn Tel 0322-834 44 Må,Ti,To, Fr 10-17 SÖN 12-15

HÖSTPRISER PÅ BEGAGNAT 15 UTVALDA HUSVAGNAR och 8 HUSBILAR

till VÄLDIGT BRA RENKÖPSPRIS

RÄNTA 2,95% ingen uppläggningsavgift BRA RENKÖPSPRISER • VI HJÄLPER DIG ATT SÄLJA DITT INBYTE • KÖP NU HÄMTA TILL VÅREN

V SÖKER VI LEG.BIOMEDICINSK ANALYTIKER Nya D-Max 2012 i lager för omgående leverans! D-Max 2,5 MT Ext Cab (man) Titanium Silver AC, CD, BT, aluf, drag, ESP Nyhet! Side Access Panel bak!

Pris: 237.700:- ex moms

D-Max 2,5 AT Crew Cab (aut) Garnet Red CD, BT, alufälgar, drag, ESP Zenith-pkt: ACC, skinn, larm

Pris: 288.100:- ex moms Bilomarin i Karlsborg Riksv 49, Mölltorp Tel. 0505-306 00 bilomarin.se

NU SÄLJER VI VÅRA HYRBILAR 6 HUSBILAR • FÖRST TILL KVARN • ENDAST RENKÖP

TORSD. 20/9 ÖPPET TILL 19 LÖRDAGSÖPPET 10-13 • GASOL P 11 295:-

STENSTORP

Vi bryr oss om Skövde.

Vi söker dig som är Legitimerad Biomedicinsk analytiker med inriktning klinisk kemi. Vårt laboratorium arbetar med diagnostik inom områdena klinisk kemi, cytologi och parasitologi. Vi ger service till djursjukhusets häst- och smådjursklinik samt till externa kunder inom djursjukvården. Du som söker bör ha några års yrkeserfarenhet och gilla att arbeta i team. Din huvudsakliga kompetens ligger inom området klinisk kemi, har du erfarenheter från djursjukvården är det ett plus. Vi välkomnar även sökande med arbetslivserfarenhet från humansjukvården, vi erbjuder då vidareutbildning på plats. H Du gillar att utvecklas i ditt arbete, har vana att arbete med direkta kundkontakter och har också arbetat med administration och provsvarshantering tidigare. Du är strukturerad och trivs med att arbeta i högt tempo. Har du tidigare arbetat med utveckling av laboratorietjänster eller administrativa system är det en merit, liksom om du har arbetat med personalledning. H

Tjänstgöringsgrad kan diskuteras, omfattning 50-75%, tillträde enligt överrenskommelse.Sista ansökningsdag är 15:e oktober. Din ansökan skickar du via e-post till vår personaladministratör Maria Jonsson på adressen: maria.jonsson@skaradjursjukhus.se Skara Djursjukhus är beläget på SLU Campus i Skara, där Peter Hernqvist startade Sveriges första veterinärutbildning 1775. Till verksamheten hör också hästkliniken på Axevalla Travbana. Vi arbetar för djurens och djurägarnas bästa med specialiserad vård för häst, hund, katt och övriga smådjur. Vår ambition är att erbjuda hög kompetens inom medicin, kirurgi, bilddiagnostik samt laboratorietjänster för djurägare och remitterande kolleger. Vi har öppet alla dagar i veckan och erbjuder akut- och stationärvård för hästar och smådjur. Om du drivs av ett stort engagemang för djuren och deras ägare, söker möjligheter och vill vara med och utveckla verksamheten de kommande åren – sök då någon av våra lediga tjänser.

• 0500-45 70 30 • www.erikssonshusvagnar.se

ÖPPET: mån-tors 09.00-18.00, fre 09.00-17.00, lör 10.00-13.00

KIA CEE’D - EN OMTYCKT STORSÄLJARE PREMIUM EDITION NU FULLMATAD MED SPÄNNANDE TEKNIK OCH ETT SPORTIGARE UTSEENDE MILJÖBIL* FRI VÄGSKATT I FEM ÅR, VÄRDE 5.840 KR

I CEE’D SW PREMIUM EDITION INGÅR 16” ALUMINIUMFÄLGAR PIANOLACKERAD SPORTFRONT DELSKINNKLÄDSEL MÖRKTONADE RUTOR FRÅN B-STOLPEN PIANOLACKERADE INTERIÖRPANELER ACC KLIMATANLÄGGNING PARKERINGSSENSOR BAK AUTO. AVBLÄNDANDE INNERBACKSPEGEL REGNSENSOR FARTHÅLLARE MED FARTBEGRÄNSARE ELINFÄLLBARA SIDOBACKSPEGLAR BLUETOOTH iPod ANSLUTNING DIESEL 128 HK

EXTRA UTRUSTNING TILL ETT VÄRDE AV 25.900 KR

1,6 CRDi PRIS FRÅN 174.900 KR

Björkholm Bil AB

Handelsvägen 1, Skövde Tel 0500-49 34 00 • Fax 0500-43 53 30

www.bjorkholmbil.se

*Gäller endast manuell växellåda. Den 7-åriga nybilsgarantin är Sveriges längsta fabriksgaranti och gäller för bilar i privat bruk samt tjänste-och förmånsbilar. Garantin följer bilen och upphör 7 år efter första registreringsdatum eller efter 15.000 körda mil, det som först uppnås. För att nybilsgarantin ska gälla måste all service utföras av auktoriserade Kia-verkstäder under hela garantitiden. I annat fall gäller 3 års nybilsgaranti med obegränsad körsträcka, förutsatt att service utförts fackmannamässigt enligt Kias serviceprogram. cee’d PREMIUM bränsleförbrukning blandad körning 4,5 - 5,7 l/100km. CO2-utsläpp 119 – 151 g/km. Testerna är gjorda enligt EU-körcykel och miljöklass Euro 5. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Med reservation för eventuella tryckfel.


torsdagen 20 september 2012| vecka 38

| 25 VAROR & TJÄNSTER

MOTOR

Flyttstäd

STÄDPROFFS!

MG STÄD

FLYTTSTÄD • HEMSTÄD FÖNSTERPUTS • STORSTÄD FÖRETAGSSTÄD TRÄDGÅRDSARBETE

Goda ref. finns. Garanti

Tel. 073-701 39 50

ÄR VI BÄST?

All slags städning!

Pröva våra RUT-tjänster Städ- och trädgårdstjänster

F-skattsedel + garanti

OBS avdraget! Välkommen med din förfrågan

Utflyktsmål!

Gardinstänger 99:Mönstrad barntrikå 120:-/m HÖSTENS TYGER – i metervara & färdigsytt Mönster från BURDA Garn SKOTTE 17:Välkommen!

Gustav Adolfs gata 6, Skövde (vid ICA Norrmalm) Tel 0500-47 12 10 www.tygposten.se ÖPPET: må-fr 10-18, lö 10-15, lunch 13.30-14.15

CL STÄD

Tel 0709-94 70 17, 0503-100 19

Vi bryr oss om Skövde.

SPISKASSETT 104 FR 17.000 KR I Montaget ingår: -Kassett -Rökrörsanslutning -Varmluftsgaller -Tegel/bruk -Arbete efter rot

0501-340 44, 073-055 58 86

TRAKTOR & JORDBEARBETNINGS

DEMONSTRATION

LÖRD 29 SEPT. 2012 KL. 10-15

BJERTORP EGENDOM, KVÄNUM Kundansvarig Bjarne Lundh Tel. 076-199 77 47 bjarne@systrarnaodh.se

MARIESTAD

Gilla oss på Facebook!

SVERIGES STÖRSTA

www.systrarnaodh.se

(Känd gård som haft SM och VM i Plöjning) Huvudarrangör: ML-återförsäljare i samverkan Mariestads Maskin & Energi, Axima, Gunnars Maskiner, Rosenqvist Maskin & Lantmännen Maskin, GJ Maskin, K-A Backlunds Maskinaffär, tält för Gemensamt KL Maskin, Andrésen Maskin, e. alla utställar Höglandets Maskinförsäljning der på korv! Vi bju

MASKIN

Öka räckvidden med hjälp av webben. skövdenyheter.se

SA RNA I NTÖRE LEVERA

KAN M V ER

Välkomna!

MOTOR

Audi A6 Sports Edition. En lätt affär.

Audi A6 är byggd med Audi Ultra lättviktsteknik. Det innebär mer körglädje och mindre förbrukning genom en aluminiumhybridkonstruktion, något som ofta bara finns i dyrare sportbilar. Att den dessutom är en sportig familjebil i premiumklassen, full med avancerad extrautrustning till ett extra fördelaktigt pris, borde göra tjänstebilsvalet enkelt. Finns i ett begränsat antal. Audi A6 2.0 TDI 177 hk Sports Edition: Färddator med färgskärm, Sportchassi (tillval 0 kr), Sportstolar fram med el. svankstöd, Xenon Plus, MMI® Radio Plus inkl Bluetooth, 18'' alu. fälgar, Audi Drive Select, Läderklädd multifunktionsratt, Audi Sound System, Audi Handsfree, Fällbart/delbart baksäte, Mittarmstöd fram, Larm, Parkeringshjälp. A6 2.0 TDI 177 hk Sports Edt från

345.900 kr

(ord. 369.400 kr) Avant-tillägg 15.000 kr

Leasing: fr 2.220/mån Förmånsvärde: fr 2.129/mån

Bränsleför. bl. körning 4,9 l/100 km. CO₂ 129 g/km. Lidköping. Må-fr 9-18, lör 10-15 Gunnar Edvinsson, Tel 0510-68887 Peter Svensson, 0510-68884

MILJÖKL. EU5. AUDI LEASING 36 MÅN, 30% SÄRSKILD LEASINGAVG. 50% RESTV. RÖRLIG RÄNTA BASERAD PÅ STIBOR 90. FÖRMÅNSVÄRDE NETTO/MÅN VID 50% MARG.SKATT. LEASING EXKL. MOMS. VI RESERVERAR OSS FÖR EV ÄNDRINGAR/AVVIKELSER. BILEN PÅ BILDEN ÄR EXTRAUTRUSTAD. ERBJUDANDET GÄLLER ETT BEGRÄNSAT ANTAL BILAR. * MED SERVICEAVTAL BETALAR DU ENDAST 100 KR I MÅNADEN FÖR DINA SERVICEKOSTNADER PÅ AUDIVERKSTADEN UNDER TRE ÅR ELLER 6000 MIL.

Skövde. Må-fr 9-18, lör 10-15 Daniel Johansson, Tel 0500-427915 Joakim Thimberg, Tel 0500-427914

FASTIGHETER

Välskötta & välbelägna hem VASASTADEN

Invid Vasgatans allé ligger denna trivsamma bostadsrättslägenhet om 3 rum & kök om drygt 91 kvm med rymligt vardagsrum samt balkong. Välskött bostadsrättsförening med låg avgift och gångavstånd till centrum.

NORRMALM

TIBRO

En gedigen villa om 239 kvm med generösa ytor och gedigna materialval på en lugn gata på attraktiva Norrmalm. Många sovrum för den stora alt för dig med eget företag. Låga driftskostnader med fjärrvärme.

SKARA

En klassisk villa med putsade fasader smakfullt renoverad med högklassig materialstandard på en stor dubbeltomt med lugnt läge strax ovanför Högåskyrkan. Ett hus för dig som söker gedigen kvalitet med omsorg om detaljer.

I hjärtat av Skara på historisk mark ligger Villa Brunnsbo som en av de vackra villorna kring Skara Domkyrka. Representativ ägarlägenhet i 2 etage samt 2 uthyrningslägenheter. Praktfullt källarvalv för den vinintresserade.

forsbergshuset.se Vasagatan 46, 541 31 Skövde 0500—48 02 00 info@forsbergshuset.se


vecka 38 | torsdagen 20 september 2012

26 | VAROR & TJÄNSTER

STRÅLANDE tider för dig som vill

SPARA

NÖJEN

Vid samtidigt köp av valfri Contura kamin (gäller hela sortimentet) och Premodul skorsten lämnas

1.500:-

rabatt på skorstenen.

CONTURA 556:3

AUKTION Värsåsvägen 10, Tibro, lördagen den 22 sept. kl. 10.00 för dbo m.fl. Skåp m. vitrin, klaff-spegelbyrå, karmstolar, pilasterhylla, kubb, militärmössa, förg. speglar, Saturnuslampa tak, tavlor: Daga Winborg - L Ahrle glasm, matserviser, flakonger, strutfat, vaser Rörst. bl.a. golv GN-Japan, karaffer, trägubbar-hästar, leksaker, vykort, sabel, kobratelefon, kuriosa, plåtskåp m.m. Ivarssons Auktioner, tel. 0504-155 55, 070-550 25 98

Boka höstens föreställningar nu!

3.000:CONTURA 590T Ord. pris 26.900:-

4.000:-

Visning på auktionsdagen fr. 10.30 Visning dagen innan auktionen 10-12

Spara

Välj bland 8 Contura kaminer och spara upp till 6.420:-

After work

Kullagårdens Auktioner

i Intakan mellan Borås och Ulricehamn

Söndag 23 sept, kl. 12

alla fredagar 16-19

Mer information hittar ni på

www.kullagardensauktioner.se Gäller t o m 13 oktober 2012

Välkomna! Victor & Kerstin

0702 - 27 66 27

Alla kampanjmodellerna hittar Du på www.contura.se E AD

I N SWE D

Buffé 99:Öl / vin 35:-

EN

SW

IN

MADE IN

DE SWE N

M

Kaminer för varje hem

E ED

N

MA DE

Välkommen till vår spisbutik på Storgatan 40

ROSENLINDS BYGG

Haganders Väg 9 och Storgatan 40. Ord. öppettider tisdagar och torsdagar. 12 - 15 Tel 0500-428016

FREDAG

28/9 Trubaduren

The Rox

NÖJEN

på Harrys

ÅLDER LN. ÖRESTÄL SISTA 2 F SÖ 30/9! LÖ 29/9 &

PRESS- och

PUBLIKSUCCÉ

Nästa dans 28/9 Drifters

Established 2002

AUKTION

JUST NU 22.900:-

21/9: JONTEZ

28–

Entré 150 kr. Arr: Fokus. Välkomna!

THE ORIGINAL PUB

VÅR HUVUDSPONSOR ÄR NYA LIDKÖPINGS-TIDNINGEN

Spara

FREDAGSSVÄNGEN 21-01

FOOD DRINKS & FRIENDS

Ord. pris 19.900:-

JUST NU 16.900:-

WWW.SKARAFOKUS.SE

Firmafest

Vi anordnar er firmafest med mat, dryck, underhållning, dans eller speciellt tema

PITCHER’S SKÖVDE • 0500-27 19 00 • 070-679 89 08 • INFO.SKOVDE@PITCHERS.SE

ÖPPET HUS NATURBRUKSGYMNASIET UDDETORP, SKARA LÖRDAG 22 SEPTEMBER KL 10-13 Äppelutställning • Lektionsverksamhet i ridhuset Lunchservering • Åka häst och vagn Plantförsäljning • Kovisning Utbildningsinfo • Skottkärrerace

www.bogrenssalonger.com

Provkör traktor och minilastare Boka höstens föreställningar nu!

...och mycket mer!

För ytterligare information: Telefon 0512-315 00 vardagar kl. 13.00 - 18.00 www.varakonserthus.se

VÄLKOMMEN! naturbruk.nu/uddetorp facebook.com/uddetorp Tel 0511-268 50

VÅR HUVUDSPONSOR ÄR NYA LIDKÖPINGS-TIDNINGEN

I din brevlåda varje torsdag ”Teatern vibrerar av glädje, sång och fest” VB ”Spelglädje, humor och fantastisk sång och musik” FT ”Fart och fläkt, härliga kostymer och fartfyllda danser” SKLT

”Fantasifull med spelglädje” SN HÄR KÖPER DU BILJETTER REVYMAKARNA ................. 0500-48 57 10 GRUPPER .......................... 0708-68 42 99 STADSTEATERNS KASSA ... 0500-48 09 10 iticket.se SKÖVDE TURISTBYRÅ ........ 0500-44 66 88 www.revymakarna.se

Förstärk

din aktivitet, kampanj och tidningsannons med marknadsföring på skövdenyheter.se För mer information och annonsbokning, kontakta: Peter Roswall, 0721-82 85 19 Thommy Thomelius, 0721-82 85 21 Nathalie Marosan, 0721-82 85 28

VÄSTANÅ TEATER PRESENTERAR

”Magisk förödelse och blixtrande humor sauterad med förtjusande skoj, dumheter, monologer och dyr rekvisita”

”Härlig koreografi, härlig ensemble. Perfekt familjemusikal” Carl Thulin, Radio Skaraborg

The Times (UK)

Carl-Einar Häckner SWEDISH MEATBALLS

Biljetter: Stadsteatern, Skövde Kulturhus 0500-48 09 10 Turistbyrån, Skövde 0500-44 66 88 www.skovde.se/kulturhuset Kulturhusets biljettkassa är öppen vardagar kl 10-13, 14-18. Helger 2 tim före utsatt föreställningstid.

www.skovde-teaterförening.se

Adelaide Advertiser (AUS)

GöteborgsPosten

NILS HOGERSSON

www.hackner.to

AV SELMA LAGERLÖF

STADSTEATERN

STADSTEATERN

Skövde Kulturhus

Skövde Kulturhus

STADSTEATERN Skövde Kulturhus

Onsdag 19 sept kl 19.00

Fredag 28 sept kl 19.00

Sön 14 okt kl 14.00 & 16.00


torsdagen 20 september 2012| vecka 38

| 27 NÖJEN Hellmi presenterar

Claes Malmberg Still Alive ”Claes sjunger minst lika bra som han snackar” C C C C /Corren

”Allt han vidrör blir till komiska pärlor av guld” /Kristianstadsbladet

”Själv skrattade jag så jag glömde anteckna” /Ystads Allehanda

LÖRDAGEN 27 OKTOBER

21-02

THE

Åbrovallen, Ulvåker

Onsdagar kl 18.45. Försäljning 17.00 Lördagar kl 14.30. Försäljning 12.30 Trippelbingo Minibingo Ulvaspelet 50% Freeplay 75% Jackpotspelet min. 15.000:-

JACKPOT inom 48 drag 20.000:(Ökas med 2.000:- och 1 drag per spelomgång)

”Malmberg vet hur man roar”/VLT

”Hysteriskt roligt” /Aftonbladet

!! Yt te rl ig a P u b li k ru sn in g

ROCKABILLY FEST BILLINGEHUS SKÖVDE

ULVABINGO

UK

Prova vår nya boulebana – Kiosk – Lotterier Välkomna till Ulvåker, Skövde!

My Fair Lady

/GP

re Ex tr a ko n se

”Den gudabenådade truten” Gävle Dagblad

rt !!

SWE

”Får han publiken att skratta nästan oavbrutet”/NSK

SWE

Vara Konserthus

Tisdag 13 november kl.19.30 Biljetter: Vara Konserthus biljettkassa tel 0512-313 71 (13.00-18.00) Ticnetombud, www.ticnet.se För information www.varakonserthus.se

Draget Nöje 070-54 527 33 FIRST HOTEL BILLINGEHUS Tel. 0500-445 700 · www.firsthotels.se

SÄSONGSAVSLUTNING vid väg 200 mellan Skövde och Töreboda

Biljetter:

22-02 Entré: 160:-

Entrén öppnar 21.30

Minimiålder 18 år. (Även i måls. sällskap). Förköp hos Öfvermans Spelcafé, Mariestadsv. 19, Skövde, 0500-41 00 11

i Véboa: HAZZE Z

Premiär 12/10

077-170 70 70

spelas t o m 2/12 på Skövde Stadsteater 0733-41 41 70 0500-44 66 88, 48 09 10 www.scenproduktion.com

PÄRLOR FRÅN SCENEN Konsertturné med sångare och musiker från GöteborgsOperan

/9 2 2 g a d Lör

De hyllade och meriterade operasångarna Carolina Sandgren och Åke Zetterström bjuder publiken på en kväll fylld av solostycken och duetter om kärlek och fest, mycket glädje och lite allvar, ur opera, operett och andra musikaliska verk.

Torsdag 27 september kl 19.00 GöteborgsOperan Skövdescenen Speltid ca 1 tim 30 min inkl paus.

ULVÅKERS IF

Temahelger med SPA Choklad-, Vin-, Champagneprovning i Lyx, Njuta & Romantikens tecken • logi • frukost • Spabehandling • temaspecifik aktivitet • entré spa • middag • lunch • musikunderhållning

Biljetter 031-13 13 00, www.opera.se Biljettpris: 150 kr + ev. adm. avgifter.

fr.

RESTAURANG • PUB • KAFFESTUGA

1 450:-/pp

Telefon 0511-571 90 • Fax 0511-574 66 info@lundsbrunn.se • www.lundsbrunn.se

Mer info: www.olstorp.nu

VÅR VERKLIGHET:

70 år av krutrök, motorolja och diesel - upplev det du också!

Lördagen den 22 september firar vi

PANSARTRUPPERNA 70 ÅR på Skövde garnison

Klockan 10.30 öppnar garnisonen portarna och välkomnar dig som vill höra mullret av pansarfordon när de rullar förbi i parad. Här finns möjligheten att se både dåtid och nutid. Följ historien från 1942 fram till dagens moderna och flexibla insatsförsvar.

För mer information och program för dagen: forsvarsmakten.se/pansartrupperna70


vecka 38 | torsdagen 20 september 2012

28 | Debatt.

Tre positiva tankar och ett nytt ord

D

ET ÄR LÄTT ATT VARA negativ, medan vi får kämpa med att vara positiva. Denna krönika höll på att bli gnällig eftersom det finns många företeelser i samhället att kritisera. Samtidigt har jag ju en mycket positiv grundsyn. VARFÖR ÄR DET SÅ LÄTT att hamna i det negativa? Det har i delar att göra med grundläggande nedärvda beteenden. Vissa forskare menar att hjärnan fokuserar på negativa stimulus. Deras forskning visar till exempel att vi ogillar ekonomiska förluster ungefär två och en halv gånger mer än vi gillar motsvarande vinster. Vilket kanske i och för sig kanske är bra, så att vi inte utsätter oss för onödiga ekonomiska risker. Om vi har lätt att upptäcka negativa händelser, kan vi enklare bestämma oss om vi ska kämpa mot eller fly från dem. Det handlar helt enkelt om överlevnad, vilket vi människor, likt andra arter, i grunden är programmerade att prioritera. FÖR MIG HANDLAR LIVET om mer än artens överlevnad. Det handlar även om exempelvis livskvalitet, självförverkligande och att ha kul. Jag gillar tanken att se kraften i det positiva. Forskare menar att det krävs minst tre positiva tankar för att uppväga en negativ, vilket ju faktiskt innebär att vi kan slösa med positiva omdömen om våra medmänniskor utan att de blir högfärdiga och känner sig förmer. Här är mina tre positiva tankar som uppväger min initiala gnällighet: Min sjuårige son uppfann ett fantastiskt nytt ord idag när han tyckte att jag var ovanligt ”tystbelåten” (det var ju helt rätt, jag var mycket nöjd med att bara lyssna på hans tankar). Budgetpropositionen som kommer i veckan kommer att ge Högskolan stora möjligheter att utvecklas vidare. Jag har världens bästa kollegor. Vilka är dina positiva tankar?

SKÖVDEDUELLEN: RÖTT MOT BLÅTT

Under vinjetten Skövdeduellen tar vi upp aktuella frågor om Skövde. Självklart ger vi också er läsare möjlighet att ge förslag om vad för ämnen vi borde spegla. Marie Ekman (S)

Oppositionsråd i Skövde 1) Vi gjorde en valanalys som ger oss vägledning och insikter att fokusera på och det tar vi med oss fram till valet 2014. 2) Det är oroväckande att antalet varsel ökar i riket och i vårt område. Enligt statistik från arbetsförmedlingen är andelen öppet arbetslösa fler i början av september än veckan innan och det är inte bra. I Västra Götaland är 724 personer varslade om uppsägning i augusti i år mot 640 personer samma period 2011. I riket är det 37 procent fler som är varslade om uppsägning i augusti i år än samma period förra året. 3) Det beror på min hälsa och vad jag sysslar med då, det är fortfarande några år kvar dit…

1

Halvtid i mandatperioden. Vad kunde ditt parti ha gjort bättre sedan det senaste valet? Swedwoods stora varsel är ett av flera i området kring Skövde på sistone. Hur bekymrad är du över arbetsmarknadsläget? Kan du tänka dig att arbeta till 67 års ålder?

2

3

KRÖNIKA LARS NIKLASSON

STÄLL DIN FRÅGA TILL SKÖVDES LEDANDE POLITIKER

Lars Niklasson är professor på Institutionen för kommunikation och information vid Högskolan i Skövde.

och sedan ditt meddelande.)

Katarina Jonsson (M) Kommunalråd i Skövde

1) Jag önskar att vi skulle kommit längre när det gäller Skövdebons möjlighet att få bestämma mer över det som påverkar dennes vardag. 2) Jag är helt klart orolig över det ökande antalet varsel inom industrin och lösningen är ingen quick fix utan det känns tryggt med våra långsiktiga satsningar för att möta eventuellt färre arbetstillfällen inom industrin. Satsningarna på Gothia Science Park och Skövde/Skaraborg som handels- och besöksort stimulerar till att skapa nya jobb i nya branscher och inom tjänstesektorn. Utöver det fortsätter vi satsningen på att ha ett stabilt och starkt företagsklimat. 3) Ja.

MEJLA DIN FRÅGA till red.sn@vgt.se eller skicka ett SMS till 72121 (Skriv sn[mellanslag]tycktill[mellanslag]

HÖGSKOLAN. Vad gör ni, Ulrika och Christer? 20 PROCENT fler sökande till Högskolan i Skövde,men minskade resurser och därmed minskat antal platser. I en tid då i princip alla pratar om behovet av högre utbildning för att få arbete och anpassa sig till arbetsmarknadens krav så väljer den borgerliga regeringen att dra ned antalet utbildningsplatser på de mindre högskolorna runt om i landet. Christer Winbäck (FP) och Ulrika Carlsson (C), båda Skövde, tillhör den borgerliga majoriteten i riks-

De som protesterade var drabbade av Jante-lagen, enligt utbildningsministern.

dagen, men är, eller borde vara, först och främst representanter för sina väljare i Skaraborg. Har väl-

jarna gett er uppdraget att medverka till att minska antalet platser vid Högskolan i Skövde? I valrörelsen 2010 fick skaraborgarna helt andra budskap från er. Då var högskolan otroligt viktig och det skulle satsas, nu avlövar ni den! Utbildningsminister Jan Björklund deklarerade dessutom så sent som för några dagar sedan att allt mer av den svenska forskningen ska koncentreras till de stora universiteten och högskolorna. De som protesterade var drabbade av

Redaktionschef/ansvarig utgivare: Ronny Karlsson 0511-77 01 15 ronny.karlsson@vgt.se

Skövde Nyheter.

Tidningen grundades 1907. Post- och besöksadress: Storgatan 17, 541 30 Skövde Telefon: 0500-78 48 50 www.skovdenyheter.se Öppet: vardagar 8.00-17.00

Verkställande direktör: Christina Björklund 0511-77 01 87 christina.bjorklund@vgt.se Nyhetschef: Leif Claesson 0500-78 48 70 leif.claesson@vgt.se Reportrar: Börje Andersson 0500-78 48 52 borje.andersson@vgt.se

Skövde Nyheter delas ut av Västgöta Tidningar AB. Tidningen delas ut till samtliga Anders Axelsson 0500-78 48 53 hushåll i Skövde kommun. Upplaga: 26 700 ex. anders.axelsson@vgt.se

Jante-lagen, enligt utbildningsministern. HÅLLER CHRISTER Winbäck med sin partiledare om att forskningsresurser ska tas från de mindre högskolorna och läggas på de stora etablerade utbildningsinstitutionerna? Hur ska de små högskolorna då kunna behålla och utveckla sin kompetens? Ulrika Carlsson och hennes partikamrater pratar mycket och gärna om att hela Sverige ska leva.Gäller detta också Högskole-Sverige?

Kristina Claesson 0500-78 48 54 kristina.claesson@vgt.se Jannica Ernfridsson 0500-78 48 57 jannica.ernfridsson@vgt.se Anna Ernius 0500-78 48 55 anna.ernius@vgt.se Anna Kuylenstierna 0500-78 48 68 anna.kuylenstierna@vgt.se Nöje & kultur: Åsa Mwansa 0500-78 48 58 asa.mwansa@vgt.se Sporten: Frida Sandgren 0500-78 48 62 frida.sandgren@vgt.se

Vi socialdemokrater i Skaraborg kämpade för tillkomsten av Högskolan i Skövde.Vi har varit med och stöttat dess utveckling. Nu arbetar vi för att stoppa den nedrustning den borgerliga regeringen inlett. Är ni med i den kampen, Ulrika och Christer? Urban Ahlin, Mariestad Monica Green, Skövde Patrik Björk, Falköping Carina Ohlsson, Lidköping Riksdagsledamöter (S) Skaraborg

Webredaktör: Jens Fransson 0500-78 48 71 jens.fransson@vgt.se Annonschef: Niclas Svensson 0515-67 04 71 niclas.svensson@vgt.se Annonssäljare: Ulrika Lindner 0500-78 48 60 ulrika.lindner@vgt.se Kajsa Wernebratt 0500-78 48 61 kajsa.wernebratt@vgt.se Göran Brandels 0500-78 48 59 goran.brandels@vgt.se

SN VÄRNAR DEN LOKALA DEBATTEN SIGNATUR KAN ANVÄNDAS men namn, adress och telefonnummer måste bifogas. NAMNGES PERSON ELLER FÖRETAG ska insändaren undertecknas med namn. MAXLÄNGD 2 200 TECKEN. SN förbehåller sig rätten att korta. Skriv alltid rubrikförslag. SKICKA DIN INSÄNDARE till red.sn@vgt.se eller Skövde Nyheter, Storgatan 17, 541 30 Skövde.

Andreas Ljung 0500-78 48 65 andreas.ljung@vgt.se Annonsproduktion: Henrik Svensson 0500-78 48 63 henrik.svensson@vgt.se Tryck: Herenco Press, Jönköping Distribution: Svensk Direktreklam Utebliven tidning: ring 0500-41 80 75 måndag-fredag 8.00-11.45, 12.45-17.00 eller mejla till sdr732da@sdr.se


torsdagen 20 september 2012| vecka 38

Insändare. | 29

VÅRDEN. Skaraborgs sjukhus

lägger ner sig självt SJUKHUSETS BUDGET går inte ihop och sjukhusledningen publicerade i juni ett omstruktureringsförslag på intranätet: Alla akuta operationer flyttas till Skövde från Lidköping. Akuten läggas inte ner på pappret men alla som arbetar i sjukvården vet att en akutmottagning där man inte kan akutoperera svårt sjuka eller olycksdrabbade människor inte är värd sin skylt. Lidköping skulle få alla knäplastiker i utbyte. ”Man ska bli opererad på den del av sjukhuset som gör det specifika ingreppet bäst”. KNÄPLASTIKERNA blir bra i Lidköping men flera andra operationer som håller god kvalitet ska istället flyttas till Skövde, till exempel tarmkirurgi, framfalls- och livmoderborttagande operationer (googla gärna själv på ”öppna jämförelser” för att komma åt Sveriges kommuners och landstings hemsida). Möjligheten att lägga in patienter försvinner för både

Dessa kvinnor kan säkert resa men varför ska vi byta patienter med varandra? gynekologin och urologin (prostatasjukdom,njur- och blåscancer). Det ryktas att Lidköping kanske skulle få operera framfall från hela Skaraborg i dagkirurgi. De gamla damerna från exempelvis Karlsborg skulle åka förbi Skövde till Lidköping och helst hem samma dag. Kvinnor från Grästorp, Nossebro och Vara skulle åka till Skövde om de behövde bli inlagda för en livmoderborttagande operation. Kvinnor med cancer i livmodern, äggstockarna mm ska också åka långt om de är medtagna av sin tumörbörda eller sina behandlingar. Skövde och Lidköping opererar ungefär lika många fram-

M5<<5=%G5"?5$=%M"8+?;+%S 012%3Q4%1V,%PWO02OX9

fall, livmoder och inkontinensoperationer vardera. Dessa kvinnor kan säkert resa men varför ska vi byta patienter med varandra? Vården blir sämre. Flera studier visar att ”löpande band-operationer” som skulle bli följden av en centralisering försämrar resultaten. Slut med kontinuitet och patienten i centrum. I DET HÄR ”åka Skaraborg runt-förslaget” skall patienter, personal och anhöriga åka långa sträckor för att sjukhusledningen vill följa trender och centralisera olika åkommor till olika sjukhus. Patienter kan ha flera åkommor samtidigt. Det finns inga exempel på att de ”åka runt-förslag” som genomförts på andra platser förbättrat vare sig för patienter eller för ekonomin. DET LAGDA förslaget ska minska antalet hyrläkare. I samband med liknande omstrukturering av sjukvården i Trollhättan och Uddevalla har 111 specia-

Vill ni åka runt mer för en dyrare och sämre vård? lister slutat och hyrläkarkostnaderna skenar. Samma sak kommer att hända i Skaraborg som dessutom alltid haft svårare att rekrytera. Förslaget är en försämring för alla Skaraborgare. Vill ni åka runt mer för en dyrare och sämre vård? Hur ska en redan belastad akutsjukvård i Skövde hantera de 17 000 patienter som besöker Lidköpingsakuten årligen? Går det att fördela om pengar från administration, nya dyra arbetstidskrävande it-system, eller ombyggnationer initierade av verksamhetsomflyttningar till det arbete som direkt berör de människor som behöver vård för att rädda den relativt välfungerande sjukvården vi har?

M"?<%/"9%N&'%'44%)"9 O"A?$5"?8%C"?<%NPQ%R44%)"9

R-M Wallhagen

TRAFIK. Hela E20

i propositionen!

I HÖST LÄGGER regeringen sin infrastrukturproposition efter alla de löften, utspel och jippon från de borgerliga partiernas företrädare i Skaraborg förutsätter vi att E20 finns med i den. Det är ju den borgerliga regeringen som har ansvar för E20. Allt annat är, som flera olika debattörer redan påpekat, ett svek mot de skaraborgska väljarna. Givetvis kan de borgerliga skylla ifrån sig på regionen, men det blir svårare nu när både kommunförbund och region har samma uppfattning. Givetvis kan de kräva att kommunerna ska ta från sin barnomsorg och äldreomsorg för att betala E20 och givetvis kan de påstå att de inte ska ta ansvar. Men om de överhuvudtaget ska ha någon trovärdighet kvar i denna fråga måste de ha med hela E20 i den kommande planen. Vi delar de borgerligas företrädarnas åsikt om att det tar tid. Det är därför det är så viktigt att hela E20 kommer med i planen, inte några duttar med ett räcke utanför Hova eller

Vi förutsätter att hela E20 finns med i kommande planperiod till 2025 en korsning i Ljung. Nu gäller det att peka med hela handen och se till så att allt som byggs är planerat för fyrfältsväg med planfria korsningar. NU ÄR DET DAGS för Cecilia Widegren, Sten Bergheden, Christer Winbäck, Annica Eclund och Ulrika Carlsson med flera att leva upp till alla sina vallöften. E20 är en nationell väg och ansvaret vilar tungt på regeringen. E20 ska inte vara Sveriges farligaste väg. E20 ska vara säker och framkomlig för att klara såväl persontrafik som nyttotrafik Vi förutsätter att hela E20 finns med i kommande planperiod till 2025. Monica Green Riksdagsledamot (S) Skövde

2$).;<?>8%ST6?$8U%M"8+?;+C5)8=U%1"5BC5)8=% <5+=%2$=8"$8=%?%7?.8$9 Utrustad med bland annat: !"#$%&'(")*+*,-."&"+/&))"!"01221',33.*&)(/"!"45$/*6,(/"&'3,1))(/17"&" 8&)('9":'2)9";<"=>'17(/3"?/&"36/?"!"@12)A63"&"%BC$,(2'&2" !"%D,,=(,1))?D)+1/"E1))*/-"FG",6="!"C/1+2/*2"H"7()()(2,/&32," 6,?D))81/"!"@)6(,**,I"J1'73?/(("!"K.*/,LI133&" !"@&$M('*'3,/>)213,1/("=(7"7-'1=&32,"26/N)A63"*LI"%BC$ N1/3())A63"?/1="!"K.*/,3,*)1/"&")D7(/2)D73()"O1..1" !"P1/2(/&'+33('3*/(/"?/1="*LI"812"!"@1L221=(/1"!"#17&*" #QCRFS"=(7".(232D/=T"QC$NDM)1/("*LI"KC$2*/,)D31/(" !"0/U32()8/(771/("!"EU/2,*'17("/6,*/"

Förmånsvärde 1 988 kr*

Bränsleförbrukning blandad körning 5,7 liter/100 km. CO2-utstäpp 149 g/km. * Förmånsvärde netto per mån vid 50% marginalskatt. Bilen på bilden är extrautrustad.

,-./%012%34(%15")%6578.9 !"#$%&&'()"*+#$

:;<=%$;%)5$%0->8)<%7?.%8"7@;A5%)-$<;+8$=.85<?$B%C#%,-./% 15")%6578.%/D"%8$A5<=%&&'(%)"E%F-$=5)=5%A?$%GH%<I.@5"8%J-<% 0->8)<%K?.%<#%78"I==5"%>?%+8"9 2%15")%6578.C5)8=%?$B#"L !"#$%&'()$*'&'&"+,-("./01-&-/0"2'1"*34&"5$01%6$7*8"9$1-/:.;<%)'4$('"2'1"="%&"5>?&$< 4$('@"#A4&-6A0*&-/0%($&&"-"4B1'(8"*/26/(&%&/4$("6($2"2'1"%&B44C$($"%D$0*%&>18"1'*/()$0'4< '("EF4$7*"G3($2-1'E8"6$(&5H44$('8"6B(11$&/(")4A%8"2-&&$(2%&>1"-"C$*%B&'&8"?'0/24$%&0-0?< %4A7*$I!"J"1>(($("!";-2%&(H4*$%&$('"%$2&"%&$&-%*&"*A(D4KA%" !"LB&&2'&$446B4?$("MN"&A2",&4$0&$"!"O'4'6/06>(C'('1'4%'"F4A'&//&5"-0*4@",A1-/<%&('$2-0?" !"P)/(&%&>&6H0?$('"/75"%)/(&-?"&$**$0&%)/-4'("!"LKA%<"/75"%-*&)$*'&'&"-0*4@"('?0%'0%/(8"$A< &/2$&-%*"$DC4B01C$("-00'(C$7*%)'?'48"4'$D-0?:7/2-0?5/2'"6A0*&-/0"%$2&"?/4DC'43%0< -0?"6($2

Bränsleförbrukning blandad körning 4,1–6,3/100 km. Co2-utsläpp blandad körning: 107–145g/km. Miljöklass EU 5. Bilen på bilden kan vara extrautrusyad

,-./%15")%6578.%F-$<;+8$=.85<?$B

Falköping 0515-89606/-608

Mariestad

0501-67940/-941

Skövde

0500-427913/-16

Lidköping

0510-68853/-856

Trollhättan

Uddevalla

0520-489206/-25 0522-654316/-11


vecka 38 | torsdagen 20 september 2012

30 | Veckans tv.

tv VECKANS

VECKANS SPORT

VECKANS VÄRD

VECKANS BOK

VECKANS SLÄKT

Dags för nedsläpp

Middag med Glenn Hysén

Godsaker av ”årets konditor”

Plura Jonsson lär känna sig själv

Nu är elitserien igång och det innebär att även ”Hockeykväll” är tillbaka. Marie Lehmann ser fram emot en intressant säsong. På pappret tycker hon att Växjö, Luleå och Skellefteå ser mest spännande ut.

Fotbollslegenden Glenn Hysén bjuder fyra personer på en middag i fantasins tecken. Bok- och filmtips med Ingalill Mosander och Anna-Karin Ferm. Artistuppträdande. Programledare: Beppe Starbrink.

Go’kväll-konditorn Roy Fares vann tävlingen ”Årets konditor 2010” och i början av september släppte han sin nya dessertbok. Kvällen till ära bjuder han S Ebba Kleberg von Sydow på S sockerkaka.

SVT2 TORSDAG 22.15

SVT1 FREDAG 18.15

S SVT1 LÖRDAG 18.15

Plura Jonsson är mest känd som sångare, men även genom olika tv-program. Nu har det blivit dags att ta reda på varför hans mamma aldrig har velat prata om släktens historia i ”Vem tror du att du är?”. SVT1 MÅNDAG 20.00

7.25 Lois & Clark 8.20 Jims värld 8.50 Just shoot me 9.20–10.10 Chuck (R) 10.40 Våra värsta år 11.40 Stargate Atlantis 12.35 Stargate SG-1 14.30 Simpsons (R) 15.30 Family guy (R) 16.30 Scrubs (R) 17.30 My name is Earl 18.00 2 1/2 män 18.30 How I met your mother 19.00 Family guy Amerikansk animerad komediserie från 2008. 20.00 Simpsons Amerikansk animerad komediserie från 2002-03. 21.00 Anger management Amerikansk komedi från 2003. I rollerna: Adam Sandler, Jack Nicholson, Marisa Tomei. Regi: Peter Segal. 23.05 Scrubs 0.05 How I met your mother (R) 0.35 My name is Earl (R) 1.00 Spin city 1.30 Skål 2.00 Simpsons (R) 2.30 Våra värsta år (R) 3.30–6.00 Nattsändningar

6.05 October road (R) 7.00 Good wife (R) 8.00–8.55 The talk (R) 11.00 Army wives 12.00 Mannen som talar med hundar – UK (R) 13.00 Det okända (R) 14.05 Mental (R) 15.05 How clean is your house (R) 15.45 Wife swap (R) 16.50 Dr Phil 17.45 Nyheterna/Vädret 17.55 Glamour 18.30 Jamie Oliver: Middag på 30 minuter (R) 18.55 Time out (R) 19.30 c/o Segemyhr (R) 20.00 112 – på liv och död 21.00 Hela Sverige bakar 22.00 Law & order: Special victims unit (R) 22.55 Ett herrans liv (R) 23.50 M.A.S.H. (R) 0.25 Law & order (R) 1.20 Primo Paolo (R) 1.50 Leila bakar (R) 2.20 Vem dömer Amy? (R) 3.15 Sexlingar i familjen (R) 4.15–6.00 Nattsändningar

Övervakat samhälle

Hur rustar sig storstäder för att förhindra terrorattacker i storlek med den mot World trade center? Hur har rädslan inför attacker förändrat stadslivet? Och hur mycket kan vår frihet som individer begränsas på bekostnad av vår säkerhet? Det är frågor i den dokumentären ”Dokument utifrån: Rädslan har 1000 ögon”. SVT2 SÖNDAG 22.10

TORSDAG 20/9 6.00 Gomorron Sverige 10.00 Go’kväll (R) 10.45 Uppdrag granskning (R) 11.45 Bergmans video (R) 12.30 Skavlan (R) 13.30 Tre renar och en lägenhet (R) 14.00 En andra chans (R) 15.00 Minnenas television: Bo Setterlind 16.00 Rapport 16.05 Gomorron Sverige 16.30 Fabulous life of Ana Gina (R) 16.45 Det ljuva livet i Alaska 17.30 Sverige idag 17.55 Sportnytt 18.00 Rapport 18.10 Regionala nyheter 18.15 Go’kväll 19.00 Kulturnyheterna 19.15 Regionala nyheter/Rapport 20.00 Nya Landgång 21.00 Plus 22.00 Debatt 22.45 Norge i krig: uppdrag Afghanistan 23.15 Rapport 23.20 Det ljuva livet i Alaska (R) 0.05–6.00 Nattsändningar

8.10 Blitz Street 9.00–12.00 SVT Forum 9.00 Personvalssystemet – ett meningslöst kryssande? 11.00 SVT Forum 12.00 Vem vet mest? (R) 12.30 Trädgårdsonsdag (R) 13.00–15.30 UR 15.50 Rötter (R) 16.20 Vetenskapens värld (R) 17.20 Nyhetstecken 17.30 Oddasat/Uutiset 18.00 Sjukdomar AB 18.55 Stock-car med segel 19.00 Vem vet mest? 19.30 Korrespondenterna (R) 20.00 Befria dig från mig 20.50 Längs vägen 21.00 Aktuellt 21.40 Kulturnyheter 21.45 Regionala nyheter 21.55 Nyhetssammanfattning 22.00 Sportnytt 22.15 Hockeykväll 22.45 Henri-Georges Clouzots helvete 0.25 Kulturnyheterna 0.40–1.30 Blitz Street (R)

6.00 Rachael Ray 6.55 Nanny 7.20 Masterchef Australia 8.55 Jims värld 9.25 The real housewives of Atlanta (R) 10.20 Våra bästa år 11.10 Top model (R) 12.05 Project runway (R) 13.05 Extreme home makeover 14.00 How I met your mother 15.00 The real housewives of Atlanta 16.00 Top model 17.00 Project runway 18.00 Revenge 18.55 Keno 19.00 Kontaktannonsen 19.30 Djurakuten 20.00 Lyxfällan 21.00 Pan Am 22.00 Masterchef USA 23.00 Navy CIS 23.55 Sex and the city 0.35 Jims värld (R) 1.05 Without a trace 2.00 Unforgettable (R) 2.50 How I met your mother (R) 3.40 Sex and the city (R) 4.10–6.00 Nattsändningar

5.50 Nyhetsmorgon 10.00 Efter tio 11.35 Hem till gården 12.45 Holby city 14.00 Bygglov (R) 15.00 Plastikkirurgerna (R) 16.00 Robinson (R) 17.00 Äntligen hemma (R) 18.00 112 – på liv och död (R) 19.00 Nyheterna 19.15 Lokala nyheter 19.20 Väder 19.30 Halv åtta hos mig 20.00 Kockarnas kamp 21.00 New girl 21.30 Två panka tjejer 22.00 Nyheterna 22.10 Nyheterna med ekonomi 22.30 Lokala nyheter 22.35 Sport 22.50 Väder 23.00 House (R) 23.55 Kockarnas kamp 0.55 The defenders (R) 1.50 90210 (R) 2.45 Arkiv X (R) 3.45 Kvinnor som mördar (R) 4.20 Hem till gården 4.50–5.15 Hem till gården

6.05 America’s funniest home videos (R) 6.30–9.00 Vakna med The Voice 9.30 Grey’s anatomy 10.25 Desperate housewives 11.20 Sjunde himlen 12.20 Real housewives of New York 13.20 Ellen DeGeneres show 14.10 The middle (R) 14.40 Vänner (R) 15.10 Gossip girl 16.05 Unga mödrar 16.35 AFV 17.05 Grey’s anatomy 18.00 The middle 18.30 Vänner 19.00 2 1/2 män 19.30 The Big bang theory 20.00 Once upon a time 21.00 CSI Miami 22.00 Breaking news med Filip & Fredrik 23.00 The Big bang theory (R) 23.25 2 1/2 män (R) 23.55 CSI 0.55 CSI Miami 1.50 Fringe 2.40–6.00 Nattsändningar

BLI EN NÖJD KUND HOS OSS DU OCKSÅ! MÄKLAREN MED NÖJDAST KUNDER 2008-2011

enligt SKI (Svenskt kvalitetsindex)

FREDAG 21/9 6.00 Gomorron Sverige 10.00 Go’kväll (R) 10.45 En utlandsfinländare berättar 11.15 Debatt (R) 12.00 Nya Landgång (R) 13.00 Plus (R) 14.00 Aristoteles lagun (R) 14.55 Historien om bingo (R) 15.05 Bröderna Reyes (R) 16.00 Rapport 16.05 Gomorron Sverige 16.55 Carl-Einar Häckner: En bättre värld (R) 17.55 Sportnytt 18.00 Rapport 18.10 Regionala nyheter 18.15 Go’kväll 19.00 Kulturnyheterna 19.15 Regionala nyheter 19.30 Rapport 20.00 Doobidoo 21.00 Skavlan 22.00 Och så kom Polly 23.30 Rapport 23.35 Across the universe 1.45 Rapport 1.50 Plus (R) 2.50–6.00 Nattsändningar

8.05 Sjukdomar AB 9 9.00–12.00 SVT Forum 9 9.00 Riksmötets öppnande 9 11.05 SVT Forum 12.00 Vem vet mest? (R) 12.30 Korrespondenterna (R) 13.00–15.30 UR 16.00 Befria dig från mig (R) 16.50 Hockeykväll (R) 17.20 Nyhetstecken 17.30 Oddasat 17.45 Uutiset 18.00 Rötter Dokumentärserie. Del 2 18.30 Nationalklenoder 19.00 Vem vet mest? 19.30 Kryddigt med Camilla Plum 20.00 Ballroom dancer 21.00 Aktuellt 21.40 Kulturnyheter 21.45 Regionala nyheter 21.55 Nyhetssammanfattning 22.00 Sportnytt 22.15 Huff 23.15 Kulturnyheterna 23.30 Min sanning: Robert Aschberg 0.30 Vetenskapens värld (R) 1.30 Trädgårdsonsdag (R) 2.00–2.50 Blitz Street (R)

6.00 Rachael Ray 6.55 Nanny 7.25 Masterchef Australia 8.25 Alla älskar Raymond 8.55 Jims värld 9.25 1 The real housewives of Atlanta 10.20 Våra bästa år 11.10 Top model (R) 1 12.05 Project runway (R) 1 13.05 Extreme home makeover 14.00 How I met your mother 15.00 The real housewives of Atlanta 16.00 Top model 17.00 Project runway 18.00 Top model (R) 18.55 Keno 19.00 Pan Am (R) 20.00 Charlies änglar Amerikansk actionkomedi från 2000. 22.00 Charlies änglar – utan hämningar Amerikansk actionkomedi från 2003. 0.10 En djävulsk romans Amerikanskt romantiskt drama från 1999. 2.05 Hush Little Baby Kanadensiskt drama från 2007. 3.35 Det är nåt som inte stämmer Amerikansk komedi från 2006. 5.35–6.00 Nanny (R)

5.50 Nyhetsmorgon 5.55–10.00 Barnprogram 5.55 Vännernas stad 6.05 Dora utforskaren 6.30 Mona vampyr (R) 6.45 Pop Pixie (R) 10.00 Efter tio 11.35 Hem till gården 12.45 Holby city 14.00 Bygglov (R) 15.00 Plastikkirurgerna (R) 15.55 Robinson (R) 16.55 Äntligen hemma (R) 17.55 V75-klubben 18.00 112 – på liv och död (R) 19.00 Nyheterna 19.15 Lokala nyheter 19.20 Väder 19.30 Postkodmiljonären 20.00 Fångarna på fortet 21.30 Stardust 22.00 Nyheterna 22.05 Vädret 22.15 Stardust, forts 0.20 Gudfadern III Amerikanskt drama från 1990. 3.50 Extreme makeover weightloss 4.50–5.20 Kvinnor som mördar (R)

6.05 America’s funniest home videos (R) 6.30–9.00 Vakna med The Voice 9.30 Grey’s anatomy 10.25 Desperate housewives 11.20 Sjunde himlen 12.20 Shear genius 13.20 Ellen DeGeneres show 14.10 The middle (R) 14.40 Vänner (R) 15.10 Gossip girl 16.05 Unga mödrar 16.35 AFV 17.05 Grey’s anatomy 18.00 The middle 18.30 Vänner 19.00 Färjan (R) 20.00 AFV 21.00 Criminal minds 22.00 25th hour 0.35 Fringe 1.35 Breaking news med Filip & Fredrik (R) 3.20 United States of Tara 3.45 Everwood 4.30 Ellen DeGeneres show 5.10 Unga mödrar (R) 5.35–6.00 Pantertanter

7.25 Lois & Clark 8.20 Jims värld 8.50 Just shoot me 9.20–10.15 Magnum 10.45 Våra värsta år 11.45 Stargate Atlantis 12.40 Stargate SG-1 13.35 Chuck 14.30 Simpsons (R) 15.30 Family guy (R) 16.30 Spin city (R) 17.00 Speeders 18.00 Cops Amerikansk realityserie från 2009. 19.00 Family guy 20.00 Simpsons 21.00 Grimm Amerikansk dramaserie från 2011. Del 12 av 22. 22.00 Burn notice Amerikansk dramaserie från 2010. Del 7 av 18. 23.00 The art of war II: Betrayal Amerikansk thriller från 2008. 1.10 NCIS Los Angeles 2.05 Entourage 2.40 Simpsons (R) 3.10 Våra värsta år (R) 4.10–4.50 Magnum (R) 5.00 Stargate Atlantis (R) 5.45–6.10 Speeders (R)

7.00 Helikopterhjältarna 8 8.00–8.55 The talk (R) 11.00 Army wives 12.00 Mannen som talar med hundar (R) 13.00 Det okända (R) 14.05 Mental (R) 15.05 How clean is your house (R) 15.45 Wife swap (R) 16.50 Dr Phil 17.45 Nyheterna 17.50 Vädret 17.55 Glamour 18.30 Judys domstol 18.55 Mannen som talar med hundar Amerikansk dokumentärserie från 2010. 20.00 Spy kids 3D Amerikanskt äventyrsdrama från 2003. Åldersgräns 7 år. I rollerna: Antonio Banderas, 22.00 Tyst vittne (R) Brittisk kriminalserie från 1996. Del 3 av 4. 0.00 Messiah (R) 1.55 Arvsynd (R) 3.00 Ghost hunters (R) 4.00 Hemsökta hus (R) 5.10 Försvunnen (R) 5.55–7.00 Mannen som talar med hundar (R)

9.55 Fången – en film om Dawit Isaak 10.55 Nationalklenoder (R) 11.25 Magnus och Petski (R) 11.55 Vem vet mest? (R) 12.25 Rötter (R) 12.55 Trädgårdsonsdag (R) 13.25 Babel (R) 14.25 Året i trädgården (R) 14.55 Befria dig från mig (R) 15.45 Vetenskapens värld (R) 16.45 Min sanning: Robert Aschberg 17.45 Korrespondenterna (R) 18.15 Merlin 19.00 Säkert! 20.00 Peter Mattei är Barberaren i Sevilla Veckans föreställning. Komisk opera av Rossini från 1816. Operan innehåller många av Rossinis mest älskade nummer 22.50 Apan Svenskt drama från 2009. I rollerna: Olle Sarri, Francoise Joyce, Niclas Gillis. 0.10 Speedway VM Deltävling 11. 1.10 Ballroom dancer (R) 2.10 Huff (R) 3.10 Magnus och Petski (R) 3.40–4.35 Sjukdomar AB (R)

6.00 Nanny 6.30 Ska du säga 7.00 I nöd och lust 7.30 Alla älskar Raymond 8.00 Jims värld (R) 8.30 Hot in Cleveland (R) 9.00 Mad love 9.30 The bachelorette 11.20 Hot in Cleveland 11.50 Kontaktannonsen (R) 13.50 Supersize vs superskinny 14.55 Dance moms 15.55 Project accessory (R) 16.55 Project runway (R) 17.55 Ensam mamma söker (R) 18.55 Keno 19.00 Svenska Hollywoodfruar (R) 20.00 Superstars celeb 21.00 Pluras kök 22.00 Role Models Amerikansk-tysk komedi från 2008. 0.05 Danspalatset Playa del Sol (R) 1.05 Dracula – död men lycklig Amerikansk skräckkomedi från 1995. 2.45 Barb Wire Amerikansk science fiction från 1996 4.20 Dance moms (R) 5.10 The Bill Engvall show 5.35–6.00 Nanny (R)

7.00–7.58 Barnprogram 7.00 Svamp-Bob Fyrkant (R) 7.15 Tobbes trix (R) 7.30 Kung Fu Panda 7.58 Nyhetsmorgon 11.30 Fångarna på fortet (R) 13.00 X Factor (R) 16.00 Kockarnas kamp (R) 17.00 New girl (R) 17.30 Två panka tjejer (R) 18.00 Vinnare: V75 19.00 Nyheterna 19.20 Väder 19.30 Postkodmiljonären 20.00 Körslaget Svensk underhållning från 2012. Del 3 av 7. . Programledare: Gry Forssell. Även i morgon. 21.30 Avatar Amerikansk science fiction från 2009. 22.00 Nyheterna 22.05 Vädret 22.15 Avatar, forts 0.55 The Lookout Amerikanskt drama från 2007. I rollerna: Joseph GordonLevitt, Jeff Daniels, Matthew Goode. 3.00–5.20 Harsh times Amerikanskt drama från 2006.

6.00 America’s funniest home videos (R) 6.25 Greek 7.15–8.05 Brothers & sisters 8.45 Gilmore girls 9.40 Greek 10.35 Wipeout US 11.30 So you think you can dance (R) 13.10 Biggest loser (R) 14.10 Joey 14.40 The middle (R) 15.10 Roomservice (R) 16.10 Nybyggarna (R) 17.10 Vänner (R) 17.40 Suburgatory (R) 18.10 Step up 2 20.00 AFV 21.00 Pensionärsjävlar USA med Betty White 21.30 Miss Secret Agent 2 – armed and fabulous 23.45 Partaj (R) 0.45 Nikita 1.40 Breaking news med Filip & Fredrik (R) 3.25 Eli Stone 4.10 Kyle XY 4.55–6.00 Nattsändningar

7.30 Ska du säga 7.55 Knight rider 9.45 Fear factor USA 10.40 Storm riders 11.10 Weatherproof 11.40 Speeders 12.40 The Bill Engvall show 13.10 Stargate Universe 14.05 Beethovens stora genombrott 16.10 Grimm (R) 17.10 The Last Templar 19.00 Simpsons 20.00 Family guy Amerikansk animerad komediserie från 1999. 21.00 Tears of the sun Amerikansk action från 2003. I rollerna: Bruce Willis, Monica Bellucci, Cole Hauser. Regi: Antoine Fuqua. 23.20 Svensexan 2 Amerikansk komedi från 2008. I rollerna: Josh Cooke, Harland Williams, Greg Pitts. Regi: James Ryan. 1.25 Bulletproof Monk Amerikansk actionäventyr från 2003. I rollerna: Yun-Fat Chow, Seann William Scott, Jaime King. 3.30 Hollow man 2 Amerikansk science fiction från 2006. 5.05–6.00 Knight rider (R)

7.00–8.55 Dr Phil (R) 11.00 CBS 60 minutes 11.55 Antika saker på nya sätt (R) 12.35 Keeping it real 13.00 Spårlöst – USA 14.00 Trav V75 direkt. 16.55 Hemma hos Jamie (R) 17.30 Laga mat i solen (R) 18.05 Hela Sverige bakar (R) 19.00 Trinny & Susannah stylar om Sverige (R) 20.00 Crocodile Dundee Australisk komedi från 1986. I rollerna: Paul Hogan, Linda Kozlowski, John Meillon. Regi: Peter Faiman. 22.00 Crocodile Dundee II Australisk komedi från 1988. I rollerna: Paul Hogan, Linda Kozlowski, John Meillon. Regi: John Cornell. 0.10 Two lovers Amerikanskt romantiskt drama från 2008. Barntillåten. I rollerna: Joaquin Phoenix, Gwyneth Paltrow, Vinessa Shaw. Regi: James Gray. 2.30 Natural born killers Amerikansk dramathriller från 1994. Åldersgräns 15 år. I rollerna: Woody Harrelson 5.10–6.00 Försvunnen (R)

LÖRDAG 22/9 6.05 Fråga doktorn 6.50 Sverige (R) 6 Aristoteles 7.20 lagun (R) 6 8.15 6 Go’kväll (R) 9.00 Rapport 9.05 Debatt (R) 9.50 Uppdrag granskning (R) 10.50 Bergmans video (R) 11.35 Kära gamla ödlor (R) 12.00 Rapport 12.05 Bröderna Reyes (R) 13.00 Engelska Antikrundan (R) 14.00 Moraeus med mera (R) 15.00 Doobidoo (R) 16.00 Rapport 16.05 Lilyhammer (R) 16.50 En andra chans (R) 17.50 Helgmålsringning 17.55 Sportnytt/Rapport 18.15 Go’kväll 19.00 Sverige 19.30 Rapport/Sportnytt 20.00 Fridlyst 21.00 Intresseklubben 21.30 Inside men 22.25 Life’s too short 22.55 Rapport 23.00–6.00 Nattsändningar


torsdagen 20 september 2012| vecka 38

Veckans tv. | 31 SÖNDAG 23/9 6.00 Minnenas television: Bo Setterlind (R) 7.00 Nya Landgång 8.00 Plus (R) 9.00 Rapport 9.05 Landet runt (R) 9.50 Go’kväll (R) 10.35 Par i terapi (R) 11.35 Intresseklubben (R) 12.05 Rapport 12.10 Ung & bortskämd (R) 1 13.10 En utlandsfinländare berättar 1 13.40 Genialt eller galet (R) 14.00 Indien – ett land i förändring 14.55 Skavlan (R) 15.55 Rapport 16.00 Speedway (R) VM-serien. 17.00 STCC Deltävling 8. 17.55 Sportnytt 18.00 Rapport/Regionala nyheter 18.15 Landet runt 19.00 Sportspegeln 19.30 Rapport/Regionala nyheter 20.00 Moraeus med mera 21.00 The spiral 21.55 Akuten 22.45 Line of duty 23.45 Rapport 23.50–6.00 Nattsändningar

10.00 Gudstjänst 10.45 Minnenas television: Bo Setterlind (R) 11.45 Postbåten (R) 12.00 Kryddigt med Camilla Plum (R) 12.30 Ballroom dancer (R) 13.30 Vem vet mest? (R) 1 16.00 Säkert! (R) 1 17.00–18.00 UR 17.00 Topboy – en huliganberättelse 1 18.00 Muhammeds liv 19.00 Nordisk vildmark 19.50 En ångande passion (R) Brittisk animation från 2010. . En osannolik kärlekstriangel uppstår mellan en valross, en säl och en hummer. 20.00 Babel Svenskt litteraturmagasin från 2012. Del 4 av 12. . 21.00 Aktuellt 21.15 Agenda 22.00 Sportnytt 22.10 Dokument utifrån 23.05 Dreamhack Open 1.00 Korrespondenterna (R) 1.30 Befria dig från mig (R) 2.20 Året i trädgården (R) 2.50 Rötter (R) 3.20–3.50 Nationalklenoder (R)

6.00 Nanny 6.30 Ska du säga 7.00 I nöd och lust 7.30 How I met your mother (R) 8.30 Hot in Cleveland (R) 9.00 Baggage 9.25 Drop dead diva 10.25 Parenthood 11.25 Hot in Cleveland 11.55 Masterchef USA (R) 13.55 Djurakuten (R) 15.55 SOS Sommar (R) 16.55 Lyxfällan (R) 17.55 Superstars celeb (R) 18.55 Keno 19.00 Unforgettable 20.00 Bones 0 21.00 Navy CIS 0 22.00 Obsessed Amerikansk thriller från 0 2009. 0.10 Pluras kök (R) 1.10 Fletch Amerikansk komedi från 1985. 3.00 Mercy 3.50 Royal pains 4.35 I nöd och lust (R) 5.00–5.25 The Bill Engvall show 5.35–5.59 Nanny (R)

5.50 Jamie’s fish suppers (R) 5.55–7.58 Barnprogram 5.55 Chuggington (R) 6.05 Mumintrollens äventyr (R) 6.15 Tom & Jerry (R) 6.20 The Looney Tunes show 6.45 Batman 7.10 Pokémon 7.30 Dr Goja (R) 7.58 Nyhetsmorgon 11.30 Körslaget (R) 12.55 Underbart är kort (R) 13.55 Bonde söker fru (R) 14.55 Edward Scissorhands 17.05 Vinnare: V64 18.00 Dallas (R) 19.00 Nyheterna/Väder 19.30 Sporten 20.00 X Factor 21.00 Beck: Levande begravd 22.00 Nyheterna 22.05 Vädret 22.10 Beck: Levande begravd, forts 23.05 Fotbollskanalen Europa 23.55 X Factor 0.55 Wallander – One Step Behind 2.55–6.00 Nattsändningar

6.00 America’s funniest home videos (R) 6.25 Greek 7.15–8.05 Brothers & sisters 8.40 America’s funniest home videos 9.05 Gilmore girls 10.00 Greek 10.55 Privileged 11.50 The buried life 12.20 Khloé & Lamar 12.50 Losing it with Jillian 13.45 Biggest loser 14.45 Föräldrafällan 17.15 Hart of Dixie (R) 18.15 Once upon a time (R) 19.15 So you think you can dance 21.00 Partaj Svensk humorserie från 2012. Del 2 av 8. 22.00 Derren Brown: The Experiments Brittisk dokumentärserie 23.05 CSI NY (R) 0.05 CSI Miami (R) 1.00 Criminal minds (R) 1.55 Then she found me 3.45 Khloé & Lamar (R) 4.10 Eli Stone 4.55 Kyle XY 5.40–6.00 Pantertanter

7.30 Pitchmen 8.25 Knight rider 10.15 NYC Prep 11.10 Amazing race 12.05 Celebrity fit club USA 13.00 Speeders 13.30 Spin city 14.30 Nu blåser vi Sverige 15.00 Erik & Mackan – hela och rena 16.00 Simpsons (R) 17.00 Family guy (R) 18.00 Fear factor USA 19.00 Amazing race 20.00 How I met your mother 21.00 2 1/2 män 21.30 Anger management (R) Amerikansk komediserie 22.00 Men at work (R) Amerikansk komediserie från 2012. Del 4 av 10. 22.30 Dexter Amerikansk thrillerserie 23.35 How I met your mother (R) 0.35 2 1/2 män (R) 1.05 The Salton sea 3.10 Karatefylla 3.40 Weeds 4.15 Amazing race (R) 5.00 Celebrity fit club USA (R) 5.45–6.10 Spin city (R)

6.00–8.45 Dr Phil (R) 10.45 Specialfall: Riskförlossningar (R) 11.50 How clean is your house (R) 14.00 112 – på liv och död (R) 18.00 Vad blir det för mat (R) 2 19.00 Bingolotto 20.00 Det okända (R) 21.00 Spårlöst 22.00 Herrskap och tjänstefolk (R) Brittisk dramaserie från 2010. Del 1 av 3. Sir Hallam Holland och hans fru lady Agnes ärver Eaton Place och sätter i gång att renovera huset. Den tidigare hushållerskan Rose Buck får till sin stora glädje återvända till huset. Men ankomsten av en ovälkommen gäst påverkar både herrskap och tjänstefolk. 23.05 Ghost hunters 0.05 Hemsökta hus (R) 1.05 Dödligt dubbelliv 2.00 Paranormal state (R) 3.00 Sensing murder (R) 4.35–5.20 Små skönhetsdrottningar 5.15 Försvunnen (R) 5.40–5.55 Stephen Fry in America

8.00 Muhammeds liv (R) 9.00 SVT Forum 12.00 Babel (R) 13.00–15.28 UR 15.35 Gudstjänst (R) 16.20 Nationalklenoder (R) 16.50 Trädgårdsonsdag (R) 17.20 Nyhetstecken 17.30 Oddasat/Uutiset 18.00 Skitiga städer genom historien 18.55 Panik i byn (R) 19.00 Vem vet mest? 19.30 Fritt fall 20.00 Vetenskapens värld 21.00 Aktuellt 21.40 Kulturnyheter 21.45 Regionala nyheter 21.55 Nyhetssammanfattning 22.00 Sportnytt 22.15 Fotbollskväll 22.45 Kunskapsdokumentär: Den girige advokaten 23.45 Hex 0.30 Kulturnyheterna 0.45 Agenda (R) 1.30 Kryddigt med Camilla...... 2.00–3.00 Fången - en film om Dawit Isaak

6.00 Rachael Ray 6.55 Nanny (R) 7.25 Masterchef Australia 9.20 The real housewives of Atlanta (R) 10.20 Våra bästa år 11.10 Top model (R) 12.05 Project runway (R) 13.05 Oprah Winfrey show 14.00 How I met your mother 15.00 The real housewives of Atlanta 16.00 Top model 17.00 Project runway 18.00 Revenge 18.55 Keno 19.00 Kontaktannonsen 19.30 Djurakuten 20.00 Top model 21.00 Ensam mamma söker 22.00 Project accessory 23.00 Navy CIS 23.55 Sex and the city 0.35 Jims värld (R) 1.05 Without a trace 2.00 Bones (R) 2.55 How I met your mother (R) 3.45 Sex and the city (R) 4.20 Alla älskar Raymond (R) 4.45–6.00 Nattsändningar

5.50 Nyhetsmorgon 10.00 Efter tio 11.35 Hem till gården 12.45 Holby city 14.00 Bygglov (R) 15.00 Plastikkirurgerna (R) 16.00 Robinson (R) 17.00 Äntligen hemma (R) 18.00 112 – på liv och död (R) 19.00 Nyheterna 19.15 Lokala nyheter 19.20 Väder 19.30 Halv åtta hos mig 20.00 X Factor Svensk underhållning från 2012. Del 7 av 21 21.00 Underbart är kort 22.00 Nyheterna 22.10 Nyheterna med ekonomi 22.30 Lokala nyheter 22.35 Sport 22.50 Väder 23.00 House (R) 23.55 X Factor 0.55 Good guys (R) 1.50 90210 (R) 2.50 Arkiv X (R) 3.50 Kvinnor som mördar (R) 4.20 Hem till gården 4.50–5.15 Hem till gården

6.05 The buried life (R) 6.30–9.00 Vakna med The Voice 9.30 Grey’s anatomy 10.25 Desperate housewives 11.20 Sjunde himlen 12.20 Losing it with Jillian (R) 13.20 Ellen DeGeneres show 14.10 Shear genius 15.10 Gossip girl 16.05 Unga mödrar 16.35 AFV 17.05 Grey’s anatomy 18.00 The middle 18.30 Vänner 19.00 2 1/2 män 19.30 The Big bang theory 20.00 Färjan 21.00 CSI NY 22.00 Breaking news med Filip & Fredrik 23.00 The Big bang theory (R) 23.25 2 1/2 män (R) 23.55 CSI 0.50 Färjan (R) 1.50 Fringe 2.40 Kyle XY 3.25–6.00 Nattsändningar

7.25 Lois & Clark 8.20 Jims värld 8.50 Just shoot me 9.20–10.15 Chuck (R) 10.45 Våra värsta år 11.45 Stargate Atlantis 12.40 Stargate SG-1 13.35 Chuck 14.30 Simpsons (R) 15.30 Family guy (R) 16.30 Scrubs (R) 17.30 My name is Earl 18.00 2 1/2 män 18.30 How I met your mother 19.00 Family guy 20.00 Simpsons 21.00 Anger management 21.30 Men at work Del 5 av 10. 22.00 2 1/2 män 22.30 Outsourced 23.00 Scrubs 0.00 How I met your mother (R) 0.30 My name is Earl (R) 1.00 Spin city 1.30 Skål 2.00 Simpsons 2.30 Våra värsta år (R) 3.30 Magnum 4.20–6.00 Nattsändningar

6.55 Helikopterhjältarna 7.50 Party garden (R) 8.25–8.55 Barnens sjukhus (R) 11.00 Army wives 12.00 Mannen som talar med hundar (R) 13.00 Det okända (R) 14.05 Mental (R) 15.05 How clean is your house (R) 15.45 Wife swap (R) 16.50 Dr Phil 17.45 Nyheterna 17.50 Vädret 17.55 Glamour 18.30 Judys domstol 18.55 Time out (R) 19.30 c/o Segemyhr (R) 20.00 112 – på liv och död 21.00 Det okända 22.00 Medium (R) 22.55 Ett herrans liv (R) Brittisk komediserie från 1994-99. Del 2 av 4. 23.50 M.A.S.H. (R) 0.25 Law & order (R) 1.20 Medium (R) 2.10 Vem dömer Amy? (R) 3.10 Sexlingar i familjen (R) 4.05–6.00 Nattsändningar

MÅNDAG 24/9 6.00 Gomorron Sverige 10.00 Landet runt (R) 10.45 Sverige (R) 11.15 Sportspegeln (R) 11.45 Moraeus med mera (R) 12.45 Historien om telefonen (R) 12.55 Historien om kondomen (R) 13.05 Intresseklubben (R) 13.35 Carl-Einar Häckner: En bättre värld (R) 14.35 Festivitetssalongen 16.00 Rapport 16.05 Gomorron Sverige 16.55 Engelska Antikrundan 17.55 Sportnytt 18.00 Rapport/Regionala nyheter 18.15 Fråga doktorn 19.00 Kulturnyheterna 19.15 Regionala nyheter/Rapport 20.00 Vem tror du att du är 21.00 Lilyhammer 21.45 Injustice 22.30 Fabulous life of Ana Gina 22.45 Rapport 22.50 The event (R) 23.35 Engelska Antikrundan (R) 0.35 The spiral (R) 1.30–6.00 Nattsändningar

Besök oss på Commerce-husets 2:a våning mellan Lagerhaus och Spice n’ rice.

WWW.MAKLARHUSET.SE | 0500-41 77 10 TISDAG 25/9 6.00 Gomorron Sverige 10.00 Fråga doktorn 10.45 Vem tror du att du är (R) 11.45 Doobidoo (R) 12.45 Fridlyst (R) 13.45 Lilyhammer (R) 14.30 I dödens väntrum 16.00 Rapport 16.05 Gomorron Sverige 16.30 En andra chans (R) 17.30 Sverige idag 17.55 Sportnytt 18.00 Rapport 18.10 Regionala nyheter 18.15 Go’kväll 19.00 Kulturnyheterna 19.15 Regionala nyheter 19.30 Rapport 20.00 Ung & bortskämd 21.00 Par i terapi 22.00 Dox: Bully 23.30 Rapport 23.35 Järnets änglar 1.25 Rapport 1.30 Lilyhammer (R) 2.15 Rapport 2.20 Homeland (R) 3.10–6.00 Nattsändningar

8.05 Skitiga städer genom historien (R) 9.00 SVT Forum 9.00 Personvalssystemet 11.00 SVT Forum 12.00 Vem vet mest? (R) 12.30 Kryddigt med Camilla Plum (R) 13.00–15.30 UR 15.35 Merlin (R) 16.20 Fritt fall (R) 16.50 Fotbollskväll (R) 17.20 Nyhetstecken 17.30 Oddasat/Uutiset 18.00 Skitiga städer genom historien 18.50 Glömda brott 19.00 Vem vet mest? 19.30 Magnus och Petski 20.00 Min sanning: Gudrun Schyman 21.00 Aktuellt 21.40 Kulturnyheter 21.45 Regionala nyheter 21.55 Nyhetssammanfattning 22.00 Sportnytt 22.15 Korrespondenterna 22.45 Entourage 23.15 Kulturnyheterna 23.30 Säkert! (R) 0.30 Hex (R) 1.15–2.15 Muhammeds liv (R)

6.00 Rachael Ray 6.55 Nanny 7.25 Oprah Winfrey show 8.25 Alla älskar Raymond 8.55 Jims värld 9.25 The real housewives of Atlanta 10.20 Våra bästa år 11.10 Top model (R) 12.05 Project runway (R) 13.05 Oprah Winfrey show 14.00 How I met your mother 15.00 The real housewives of Atlanta 16.00 Top model 17.00 Project runway 18.00 Revenge 18.55 Keno 19.00 Kontaktannonsen 19.30 Djurakuten 20.00 Danspalatset Playa del Sol 21.00 Svenska Hollywoodfruar 22.00 Project runway 23.00 Navy CIS 0.00 Sex and the city 1.05 Without a trace 2.00 Navy CIS (R) 2.50 How I met your mother (R) 3.40 Sex and the city (R) 4.30 Alla älskar Raymond (R) 4.55–6.00 Nattsändningar

5.50 Nyhetsmorgon 10.00 Efter tio 11.35 Hem till gården 12.45 Holby city 14.00 Bygglov (R) 15.00 Plastikkirurgerna (R) 16.00 Robinson (R) 17.00 Äntligen hemma (R) 18.00 112 – på liv och död (R) 19.00 Nyheterna 19.15 Lokala nyheter 19.20 Väder 19.30 Halv åtta hos mig 20.00 X Factor Svensk underhållning från 2012. Del 8 av 21. 21.00 House 22.00 Nyheterna 22.10 Nyheterna med ekonomi 22.30 Lokala nyheter 22.35 Sport 22.50 Väder 23.00 House (R) 23.55 X Factor 0.55 Good guys (R) 1.50 90210 (R) 2.50 Arkiv X (R) 3.50 Kvinnor som mördar (R) 4.20 Hem till gården 4.50–5.15 Hem till gården

6.05 America’s funniest home videos (R) 6.30–9.00 Vakna med The Voice 1 9.25 Grey’s anatomy 10.20 Desperate housewives 11.15 Sjunde himlen 1 12.15 The middle (R) 1 12.45 Vänner (R) 13.15 Ellen DeGeneres show 14.05 Shear genius 15.05 Gossip girl 16.00 Unga mödrar 16.30 AFV 17.00 Grey’s anatomy 17.55 The middle 18.25 Vänner 19.00 2 1/2 män 19.30 The Big bang theory 20.00 Hart of Dixie 21.00 The Big bang theory 21.30 Suburgatory 22.00 Breaking news med Filip & Fredrik 23.00 The Big bang theory (R) 23.25 2 1/2 män (R) 23.55 CSI 0.50 The Big bang theory (R) 1.15–6.00 Nattsändningar

7.25 Lois & Clark 8.20 Jims värld 8.50 Just shoot me 9.20–10.15 Chuck (R) 10.45 Våra värsta år 11.45 Stargate Atlantis 12.40 Stargate SG-1 13.35 Chuck 14.30 Simpsons (R) 15.30 Family guy (R) 16.30 Scrubs (R) 17.30 My name is Earl 18.00 2 1/2 män 18.30 How I met your mother 19.00 Family guy 20.00 Simpsons 21.00 The Boondock saints 2: All saints day Amerikanskt action från 2009. I rollerna: Sean Patrick Flanery, 23.20 Scrubs 0.30 How I met your mother (R) 1.00 My name is Earl (R) 1.30 Spin city 2.00 Skål 2.30 Simpsons 3.00 Våra värsta år (R) 3.30 Magnum 4.20 Burn notice 5.05–5.55 Stargate Atlantis (R)

7 6.55 Helikopterhjältarna 7.50 Party garden (R) 8.25–8.55 Barnens sjuk7 hus (R) 7 11.00 Army wives 12.00 Mannen som talar med hundar (R) 13.00 Det okända (R) 14.05 Mental (R) 15.05 How clean is your house (R) 15.45 Wife swap (R) 16.50 Dr Phil 17.45 Nyheterna/Vädret 17.55 Glamour 18.30 Judys domstol 18.55 Time out (R) 19.30 c/o Segemyhr (R) 20.00 112 – på liv och död 21.00 Mannen som talar med hundar 22.00 Ghost whisperer (R) 22.55 Ett herrans liv (R) 23.50 M.A.S.H. (R) 0.25 Law & order (R) 1.20 Ghost whisperer (R) 2.10 Vem dömer Amy? (R) 3.10 Sexlingar i familjen (R) 4.10 Hemsökta hus (R) 5.15 Försvunnen (R) 5.40–6.55 Stephen Fry in America

8.05 Skitiga städer genom historien (R) 9.00 SVT Forum 9.00 Riksdagen: Debatt inför beslut 12.00 Vem vet mest? (R) 12.30 Magnus och Petski (R) 13.00–15.30 UR 15.35 Magnus och Petski (R) 16.05 Året i trädgården 16.35 Agenda (R) 17.20 Nyhetstecken 17.30 Oddasat/Uutiset 18.00 Skitiga städer genom historien 18.50 Glömda brott (R) 19.00 Vem vet mest? 19.30 Pop och politik (R) 20.00 Trädgårdsonsdag 20.30 Jonas löfte 21.00 Aktuellt 21.40 Kulturnyheter 21.45 Regionala nyheter 21.55 Nyhetssammanfattning 22.00 Sportnytt 22.15 Babel (R) 23.15 Kulturnyheterna 23.30 Ballroom dancer (R) 0.30 Entourage (R) 1.00–1.50 Skitiga städer genom historien (R)

6.00 Rachael Ray 6.55 Nanny 7.25 Oprah Winfrey show 8.25 Alla älskar Raymond 8.55 Jims värld 8 9.25 The real housewives of Atlanta 8 10.20 Våra bästa år 8 11.10 Top model (R) 12.05 Project runway (R) 13.05 Oprah Winfrey show 14.00 How I met your mother 15.00 The real housewives of Atlanta 16.00 Top model 17.00 Project runway 18.00 Revenge 18.55 Keno 19.00 Kontaktannonsen 19.30 Djurakuten 20.00 SOS Sommar 21.00 Efterlyst 22.00 Masterchef USA 23.00 Navy CIS 0.00 Sex and the city 0.30 Jims värld (R) 1.00 Without a trace 1.55 Efterlyst (R) 2.50 How I met your mother (R) 3.40 Sex and the city (R) 4.05–6.00 Nattsändningar

5.50 Nyhetsmorgon 10.00 Efter tio 11.35 Hem till gården 12.45 Holby city 14.00 Bygglov (R) 14.55 Plastikkirurgerna (R) 15.55 Robinson (R) 16.55 Äntligen hemma (R) 17.55 112 – på liv och död (R) 18.20 Lotto, Joker och Drömvinsten 18.30 112 – på liv och död, forts (R) 19.00 Nyheterna 19.15 Lokala nyheter 19.20 Väder 19.30 Halv åtta hos mig 20.00 Bonde söker fru 21.00 Dallas 22.00 Nyheterna 22.10 Nyheterna med ekonomi 22.30 Lokala nyheter 22.35 Sport 22.50 Väder 23.00 House (R) 23.55 Bonde söker fru 0.55 Good guys (R) 1.50 90210 (R) 2.50 Arkiv X (R) 3.50 Kvinnor som mördar (R) 4.20–5.15 Hem till gården

6.05 America’s funniest home videos (R) 6.30–9.00 Vakna med The Voice 9.20 Grey’s anatomy 10.15 Desperate housewives 11.10 Sjunde himlen 1 12.10 The middle (R) 1 12.40 Vänner (R) 1 13.20 Ellen DeGeneres show 14.10 Shear genius 15.10 Gossip girl 16.05 Unga mödrar 16.35 AFV 17.05 Grey’s anatomy 18.00 The middle 18.30 Vänner 19.00 2 1/2 män 19.30 The Big bang theory 20.00 Nybyggarna 21.00 Roomservice 22.00 Breaking news med Filip & Fredrik 23.00 The Big bang theory (R) 23.25 2 1/2 män (R) 23.55 CSI 0.55 Nybyggarna (R) 1.55 Roomservice (R) 2.50–6.00 Nattsändningar

7.25 Lois & Clark 8.20 Jims värld 8.50 Just shoot me 9.20–10.15 Chuck (R) 10.45 Våra värsta år 11.45 Stargate Atlantis 12.40 Stargate SG-1 13.35 Chuck 14.30 Simpsons (R) 15.30 Family guy (R) 16.30 Scrubs (R) 17.30 My name is Earl 18.00 2 1/2 män 18.30 How I met your mother 19.00 Family guy 20.00 Simpsons Amerikansk animerad komediserie från 2011. 20.30–21.00 Family guy 23.45 Scrubs 0.45 How I met your mother (R) 1.15 My name is Earl (R) 1.45 Simpsons (R) 2.15 Family guy (R) 2.45 Spin city 3.15 Skål 3.45 Våra värsta år (R) 4.10 Simpsons 4.35 Burn notice 5.20–6.05 Stargate Atlantis (R)

6.55 Helikopterhjältarna 7.50 Party garden (R) 8.25–8.55 Barnens sjukhus (R) 11.00 Army wives 12.00 Mannen som talar med hundar (R) 13.00 Det okända (R) 14.05 Mental (R) 15.05 How clean is your house (R) 15.45 Wife swap (R) 16.50 Dr Phil 17.45 Nyheterna 17.50 Vädret 17.55 Glamour 18.30 Judys domstol 18.55 Time out (R) 19.30 c/o Segemyhr (R) 20.00 112 – på liv och död 21.00 Trinny & Susannah stylar om Sverige 22.00 Oskyldigt dömd (R) 22.55 Ett herrans liv (R) 23.50 M.A.S.H. (R) 0.25 Law & order (R) 1.20 Oskyldigt dömd (R) 2.10 Vem dömer Amy? (R) 3.10 Sexlingar i familjen (R) 4.10–6.00 Nattsändningar

ONSDAG 26/9 6.00 Gomorron Sverige 10.00 Go’kväll (R) 10.45 Ung & bortskämd (R) 11.45 Par i terapi (R) 12.45 Aktion fjällräv (R) 13.10 Skavlan (R) 14.10 Peter Pan 16.00 Rapport 16.05 Gomorron Sverige 16.30 Indien – ett land i förändring 17.25 Mitt i naturen – tittarfilm 17.30 Sverige idag 17.55 Sportnytt 18.00 Rapport/Regionala nyheter 18.15 Go’kväll 19.00 Kulturnyheterna 19.15 Regionala nyheter 19.30 Rapport 20.00 Uppdrag granskning 21.00 Bergmans video 21.45 Danne och Bleckan (R) 22.00 Fatta katastrofen 22.30 Barnet och orden – om språk i förskolan (R) 23.00 Rapport 23.05 Fem döttrar (R) 23.55 Bully (R) 1.25–6.00 Nattsändningar


vecka 38 | torsdagen 20 september 2012

32 | Skövde. 1975

Nu lanserar vi ett nytt märke

.SE

NJ1827040 995 kr

NJ1825040 1.395 kr

NY4331 2.495 kr

0500-411 232 Storgatan 13, Skövde

Skövdes snabbaste nyheter.

ÖPPET Torsdagar 12 – 19 Lördagar 12 – 16 Söndagar 12 – 16 HJÄRTLIGT VÄLKOMNA SKÖVDE!

MELLAN SÄTER OCH TIMMERSDALA JEANSAFFÄREN I SÄRKLASS MASSOR AV MODELLER ALLA MIDJEHÖJDER: LÅG/HÖG ALLA MIDJEVIDDER: SMAL/VID NYA FRÄSCHA HÖSTJEANS INFO-TEL: 0511-823 00 TRÖTT PÅ VARUHUS – KOM TILL OSS !

DEN PERFEKTA UTFLYKTEN ! VID VACKRA NORD-BILLINGEN Lidköping

www.westis.se

Dygnet runt på skövdenyheter.se

JA ZZ

SN LÄ RE FÖ

DA N S

FA M IL J

IN

G

!"#$%"#&"'()*&$+$(,'$-..*$./01&$2)'$3##34

!

Familjelördag

DRB:;<'++'9>?!>@A>B''

DRB:;<'++'9>?!>@A>B'CD'*=3(('S'++3((

789:;<'+='9>?!>@A>B'CD'*E3-(

8J'_B'HF'<7BFDD7B'DI99;9'HF''.+,='`16

!;8<7'!7!;D

A7BF9'D>88>BG7H' ZC-'S'Z;[7A'' ,'H:'<>CI9'F'JDD;B>: C;BD\78'!BF7

I9-$#+J/#0#3+K)(6*#$('+03; CD'**3(('a'*+3-(3'>&K1"L'))'41

A7DFA7@?;^;H7BF!>B

>&K1"'P&4#3'T1P##UM$$VL'-E)'41 >&K1"'$W1"QKX##&P&TL'+(('41''J&T2%OL'*(('41'

!"#$%&'()(*+!#,(+$--+./#-)+0123#+-)%%+4)%5/#6)(67'-#)

A$6+B/C30+D/#%E3(+F+$(+.)/()'-+)+G&#%6';%/''

>&K1"L'+*('41''<1MNNL'*E('41'.OP&QK'*('N"1Q6

>&K1"L'+)('41''J&T2%OL'*+)'41

TE AT ER

C RO LK FO

O PE RA

BL

U

ES

K

L#;$'-$#M3.=+J3<7'%&(+J)*+J/(6+3C<+0/#(;"#$# CD'*]3((3'>&K1"L'E)'41

8$%/9-3(+4$6+:3#;'<3.=+9"#$'-&%%()(*=+6/('+-)%%+ -/(*33#;$'-$#+'/4-+*#)%%0799>?+@%%-+)(*,#?

!7B9:;<'+Y'9>?!>@A>B'CD'*E3-(

9R8:;<'-('9>?!>@A>B'CD'*E3((

!7B9:;<']'7C!7A>B'CD'*E3((

^B>:;<')'7C!7A>B'CD'+*3((

!F9:;<'E'7C!7A>B'CD'*E3-(

Z788b'cF8!>B

@;D@R'7?>B;''

C>A8>C;Z9>

^BRC>8'ZJDF>''

J%7$'%$*$(6+6)#$;-+9#,(+H$2/'

H3'C/

!3%;#3C;+.,+<"*+<"56

!"#$%&%#'()(*+#,+%"-./0%)*#12234%*5"--0

>&K1"L'-Y)'41''J&T2%O'*E('41

>&K1"L'+)('41''J&T2%OL'*+)'41

>&K1"L'*E('41

>&K1"L'++)'41''J&T2%OL'*+('41

!"#$%&'(%!')*+,,!"#"$%&'()*+,-*)'(('./0123'4#'*-3((,*53((6 !!!"#$%&'#"(')'**'+)&,+-.(#')#$%&'#/-012)3)!!!"4.+.5/&('+#61("(' VARA KONSERTHUS DRIVS AV VARA KOMMUN MED STÖD AV VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN. VÅR HUVUDSPONSOR ÄR NYA LIDKÖPINGS-TIDNINGEN

SN 120920  
SN 120920  

skovde nyheter sn

Advertisement