Page 1

Skövde Nyheter.se Snabbe Markus springer vidare

Lokaltidningen för alla hushåll i Skövde. Telefon 0500-78 48 51. 21 SIDOR OM MATFESTIVALEN

30 augusti 2012.

SIDORNA 19-40

Mattias vann Kockduellen

Samma jobb – får 1/3 av lönen FAS 3 Systemet med fas 3 har kritiserats hårt. Även kommuner använder fas 3:are som billig arbetskraft. Kristina, 32, jobbar med samma arbetsuppgifter som när hon var anställd – för en tredjedel av lönen.

SIDORNA 2-4

Löner viktigast för försvaret FÖRSVARET

En soldatlön man kan leva på – och som räcker för att skaffa bostad och familj. Det anser major Niclas Schöld just nu är den viktigaste försvarsfrågan. – Vi har lätt att locka och att rekrytera, men vi har svårt att behålla soldaterna.

SIDAN 6

SIDORNA 24-25

Premiärdags för Torsten REVY

Bild: ANDERS AXELSSON

Revymakarna radar upp drygt 40 personer i sin version av Trollkarlen från Oz – The Wiz. De fem huvudrollsinnehavarnahar alla gått på samma gymnasieprogram. Alla utom en - hunden TorSIDAN 14 sten.

”Jävla bög. Ni spelar som kärringar” SOFIE EBELING FÖRSÖKER UTBILDA IDROTTSFÖRENINGAR I HBT-FRÅGOR

SIDAN 16

Vattenträning

Relax med Solljusterapi

Upplevelsebad

ns på Vi sy valen! esti Matf

Nu kör vi igång!

www.arenaskovde.se


vecka 35 | torsdagen 30 augusti 2012

2 | Skövde.

”Kommunerna är största Kristina har samma arbetsuppgifter i fas 3 – men 33 procent i lön Kristina jobbar med samma arbetsuppgifter som när hon var anställd - för en tredjedel av lönen. – Min flickvän är fånge i den här situationen, säger särbon Thomas, som skjuter till pengar varje månad. Systemet med fas 3 har kritiserats hårt både för ersättningsnivån och för att anordnarna får 5 000 kr i månaden per fas 3-deltagare.Förutom att de kan använda sig av gratis arbetskraft. Kritik har ofta riktats mot företag,men även kommuner använder fas 3:are som billig arbetskraft. – Kanske är det kommunerna själva som utnyttjar billig arbetskraft mest, säger Thomas, 45, som bor på en ort i Skaraborg. Hans särbo Kristina, 32, är sedan ett år inne i fas 3. Thomas är desillusionerad och oroad över flickvännens situation. Hon bor ensam med två barn i skolåldern. Thomas hjälper henne med pengar varje månad för att det ska gå ihop. I fas 3 jobbar hon i samma kommun som för-

ut, med samma arbetsuppgifter – för tre gånger så lite pengar som den ordinarie lön hon hade tidigare. – Hon jobbar heltid och gör samma sysslor som kollegerna som har tre gånger så mycket betalt, säger Thomas. Detta trots att Kristina är utbildad undersköterska och har jobbat inom sitt yrke i sex år. Han förstår inte hur facket kan gå med på det. – Hon lever på existensminimum och har det ganska bedrövligt. Ett väldigt bra sätt för kommunerna att spara pengar, säger Thomas bistert. För tillfället har hon gått in på semestervikariat och har då sin fulla lön som tidigare. – I höst kommer hon att fortsätta fas 3 för en tredjedel av lönen igen. Samma uppgifter som hon har haft hela året. Det är totalt galet, säger Thomas.

Förlora pengar

Fas 3 har gjort att Kristina förlorar pengar på mer än ett sätt. – Förut stämplade Kristina. När hon började i fas

DESSA FÅR TA EMOT FAS 3DELTAGARE ENSKILDA ANORDNARE: Privata företag, ideella organisationer. OFFENTLIGA ANORDNARE: Kommuner, landsting, stat. Enligt Arbetsförmedlingen är det något fler enskilda anordnare. Vilka enskilda anordnare som tar emot fas 3-deltagare är sekretessbelagt.

I fas 3 jobbar Kristina heltid och gör samma sysslor som kollegerna som har tre gånger så mycket betalt.

3 förlorade hon också på reskostnader. Då tappade hon en 1000-lapp till på busskortet. Thomas berättar hur en vecka kan se ut. – Kristina kan gå och jobba på måndagen exempelvis. På kvällen kan hon få ett sms att hon ska infinna sig på en annan arbetsplats som timvikarie.

Arbetsgivaren ringer inte ens längre, utan skickar ett sms.

Fortsatta sms

På onsdagen är Kristina tillbaka och på eftermiddagen kan hon få veta att hon ska jobba kväll. På torsdag eftermiddag får hon reda på att hon ska jobba natt, berättar Thomas.

det socialbidrag som gäller. Arbetsförmedlingen kan också få för sig att skicka folk till exempelvis Göteborg och jobba. Då tillkommer en restid på fem timmar. – Hela hennes liv handlar om att stå till förfogande. Jag är så förbannad, på väg att bli galen av att se det här.

”Ett väldigt bra sätt för kommunerna att spara pengar” – Hon vågar inte tacka nej, för då blir hon avstängd från fas 3, och då är

Kommunal: ”Kommunerna missbrukar fas 3” Fallet med Kristina är missbruk av kommunen. Det anser Peter Hammarin, enhetschef på Kommunal i Stockholm. – Detta kan inte vara tanken, vare sig med fas 3 eller med hur en kommun ska bemanna sin organisation. Peter Hammarin berättar att många hör av sig till Kommunals sektioner och misstänker starkt att kvinnans situation inte är unik. – Man kan fråga sig varför kvinnan är i fas 3 när hon har utbildning, erfarenhet och det uppenbarligen finns ett behov. Det gör nackdelarna som redan finns med fas 3 ännu sjukare, anser han. Förutom den låga ersättning-

en har hon inget fullgott försäkringsskydd. – Problemet är också att fas 3 i praktiken kan pågå hur länge som helst. Det blir en inlåsning i det här, och det utnyttjas. Kommunerna kommer billigt undan och det är plånboken som styr.

Inte insyn

Hammarin anser att det är en stor nackdel att facket inte har något inflytande vid fas 3-anvisningarna. – Arbetsförmedlingen säger att samröret med facket är viktigt, men det brister. Oftast ställs man inför fullbordat faktum. Facket behöver också inflytande för att förhindra att riktiga jobb istället blir fas 3.

Sommarvikariat

Att som Kristina gå in på ett sommarvikariat och

SPECIAL: SN GRANSKAR FAS 3

DETTA ÄR FAS 3

Peter Hammarin, enhetschef på Kommunal i Stockholm. Bild: JOHAN LAURÉN/KOMMUNAL

sedan tillbaka till fas 3, är inte mot reglerna. – Hela grundidén med arbetslöshetsförsäkring är att aktivt söka jobb och ta det som erbjuds. Men känslan av att gå tillbaka och göra samma jobb - för en mycket mindre lön, det är ingen höjdare. Särskilt när man vet hur läget är inom vården, på-

FAS 3 (eller Sysselsättningsfasen) infaller efter 450 dagar i jobb- och utvecklingsgarantin, det arbetsmarknadspolitiska program som regeringen införde i juli 2007. RUNT 30 000 personer i Sverige är i fas 3. VARJE sysselsättningsperiod i fas 3 får pågå i högst två år hos samma anordnare. Därefter ska ny plats erbjudas. DE SOM deltar i fas 3 får inte lön. För de som uppfyller villkoren för a-kassa utgår aktivitetsstöd med 65 procent, lägst 320 kronor per dag. Andra hänvisas till socialbidrag.

pekar han. – SKL (Sveriges kommuner och landsting) beskriver ett skriande behov av vårdpersonal, både privat och offentligt, och mer blir det framöver.

Visstidsanställningar

Peter Hammarin ser visstidsanställningarna som det stora problemet idag

REGERINGEN har motiverat fas 3 bland annat med att långtidsarbetslösa behöver gemenskap och någonstans att gå, få möjlighet att skaffa sig nya meriter, referenser och kontakter som är tänkt att leda till andra framtida arbeten. ANTALET arbetslösa som sökt arbete längre än två år har hela tiden ökat sedan fas 3 infördes. I december 2011 hade drygt 69 000 personer varit arbetslösa längre än två år, en ökning med 143 procent sedan den förste personen skrevs in i fas 3 i mars 2009.

bland kommunals kvinnodominerade yrken. – De som har osäkra anställningar och väntar vid telefonen är i snitt runt 30 procent, ibland upp till 50 procent. Det är sjukt höga siffror. Kopplar men det till SKLs siffror om behovet – undrar man. Håller man medvetet nere anställningarna?

Källa: Wikipedia

Ett generellt problem som spelar fas 3-utnyttjarna i händerna. – Det är en ond spiral alltihop. Jag hoppas att beslutsfattarna och allmänheten kommer till insikt, säger han. Anna Ernius anna.ernius@vgt.se


torsdagen 30 augusti 2012| vecka 35

skurkarna” Kritiserad åtgärd fortsätter växa Sista utposten, förnedrande slavarbete och födkrok för företag. Kritiken har varit massiv. Men arbetsmarknadsåtgärden fortsätter att öka i alla kommuner i Skaraborg.

Bild: HENRIK MONTGOMERY / SCANPIX

Växa rejält

Fas 3 förväntas växa rejält framöver. Mellan april 2010 och april 2012 har antal deltagare som anvisats till fas 3 nästan fördubblats.

PETER LINDH, LO-DISTRIKTET VÄSTSVERIGE

Enligt Arbetsförmedlingens prognos kommer ökningen att fortsätta med hela 22 procent fram till 2015. Peter Lindh, pressekreterare på LO-distriktet i Västsverige, menar att fas 3 har blivit en kvarnsten runt Arbetsförmedlingens hals. – Den har skjutit ut som en raket.

Få går vidare

Enligt Arbetsförmedlingens rapport gick 15 procent av fas 3-deltagare vidare till jobb eller studier. – Detta är under ett gynnsamt konjunkturläge. Nu spår Arbetsförmedlingen att det ska bli värre, säger Peter Lindh. Frågan kritikerna ställer sig är om det är fas 3-deltagare som ska stötta ekonomin på kommuner och studieförbund - samtidigt som deltagarna själva lever under existensminimum. Anna Ernius anna.ernius@vgt.se

”Får inte ersätta vakans” Reglerna efterlevs. Det anser Carl Löfgren, arbetsförmedlingschef i Skövde. En fas 3-deltagare får inte ersätta en vakant plats.Arbetsuppgifterna ska vara av projektkaraktär eller annars inte skulle ha funnits. Enligt Carl Löfgren har arbetsförmedlingen kontroll på att detta efterlevs. – Något ärende kan förstås ha slunkit emellan. Meningslöst slavarbete, utnyttjande av gratis arbetskraft, säger vissa. Vad anser du om kritiken? – Jag upplever inte att vi har fått mycket kritik i Skövde även om det i generella termer förstås funnits. Arbetsförmedlingen räknar med att fas 3 kommer att öka i Skövde och hela landet. – Ja, antalet deltagare i

Carl Löfgren, arbetsförmedlingschef i Skövde. Bild: ARKIV

jobb- och utvecklingsgarantin har minskat. Däremot har fas 3- gruppen ökat. Vad beror det på att fas 3 ökar? – Utvecklingen på den lokala arbetsmarknaden. Konjunkturen minskar lite nu. Vi jobbar mycket med insatser i jobb- och utvecklingsgarantin. I den tredje fasen försöker vi

hitta platser som stärker personens möjligheter. Ju längre man varit utanför arbetsmarknaden, ju svårare är det. Carl Löfgren kan inte svara på vilka enskilda anordnare som tar emot fas 3:are eller hur många varje tar emot, av sekretesskäl. Varför är det sekretess? – Så är det alltid när vi går in med stöd till arbetsgivare. Löfgren påpekar att omsättningen i Skövde och Skaraborg följer rikssiffrorna. – 15 procent går vidare till studier eller jobb, med eller utan stöd. Stöden kan exempelvis vara lönebidrag eller nystartsjobb. Finns det några planer på att stoppa Fas 3-anvisningar? – Det finns inga förändringsplaner. Anna Ernius anna.ernius@vgt.se

SPECIAL: SN GRANSKAR FAS 3

KOMPLETTA GLASÖGON BETALA ENDAST FÖR ETT PAR!

3 1 FÖR

Betala för 1 par och få:

• 3 par progressiva, enkelslipade eller bifokala. • Vid köp av antireflex på första paret så får du det på samtliga. • Få UVF-skydd på 1 par. Då kan du göra 1 par till solglasögon, progressiva eller enkelslipade. • Du kan dela detta erbjudande med en person. Dela vårt 3 för 1-erbjud ande Utnyttja våra rabattkuponger med en vän el ler i butiken t.o.m 31 augusti. släkting!

Upp till 780:- i rabatt!

Alltid Drop-In vid ledig tid.

Möjlighet till synundersökning på lördagar.

Öppet 6 dagar i veckan! Källaregatan 2 Öppettider: Mån-fre 9.30-18.00 Lidköping RÄNTEFRI AVBETALNING Lördag 10.00-14.00 Tel. 0510-208 20 BUTIKER ÖVER HELA SVERIGE AV SOCIALSTYRELSEN LEG OPTIKER Lunchstängt mellan kl. 13-14

1975

FOTNOT: Kristina och Thomas heter egentligen något annat. Kristina är rädd för att uttala sig då hon befarar att förlora framtida jobbmöjligheter.

Alla företag,föreningar eller kommuner som tar emot fas 3-deltagare får 5 000 kronor i månaden per person. Ingen lön utgår till deltagarna. Mycket av kritiken har handlat om ersättningsnivåer som i många fall inte går att leva på. Kritiken gäller också att anordnare inte erbjuder kompetenshöjande eller utvecklande insatser för att deltagarna ska öka sina chanser till jobb. Deltagarna får inte utföra ordinarie arbetsuppgifter men det ska ändå vara meningsfull sysselsättning.Enligt en kommuntjänsteman i Skaraborg brottas man med dessa avgränsningar.

”Nu spår Arbetsförmedlingen att det ska bli värre”

VÄLJ TRE PAR

.SE

MELLAN SÄTER OCH TIMMERSDALA JEANSAFFÄREN I SÄRKLASS MASSOR AV MODELLER ALLA MIDJEHÖJDER: LÅG/HÖG MASSOR AV SERVICE NYA FRÄSCHA HÖSTJEANS INFO-TEL: 0511-823 00

DEN PERFEKTA UTFLYKTEN ! VID VACKRA NORD-BILLINGEN Lidköping

TRÖTT PÅ VARUHUS – KOM TILL OSS !

www.westis.se ÖPPET Torsdagar Lördagar 12 – 19 12 – 16

Söndagar 12 – 16

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA SKÖVDE!


vecka 35 | torsdagen 30 augusti 2012

4 | Skövde.

Miljoner rullar in till idrotten Fas 3 – en mjölkko för Sveriges föreningar Idrottsförbundet i Västergötland tjänar miljontals kronor på arbetslösa. – Vi är väldigt nöjda med arbetet och vi hjälper deltagarna, säger ordförande Sören Karlström.

”Jag är bara en pinne i statistiken”

inte utföra ordinarie arbetsuppgifter. – Idrottsrörelsen är till största delen fungerande tack vare ideella krafter. Så det är inte frågan om att deltagarna ersätter någon tjänst, säger Sören Karlström.

Viktig insats

I fjol hade Västergötlands idrotts- Han anser även att kritiken mot förbund en omsättning på drygt att idrottsrörelsen utnyttjar ar38 miljoner kronor. betslösa i sin jakt på De cirka 130 deltabättre ekonomi är obegarna från jobb- och fogad: utvecklingsgarantin, – Så är det verkligen fas 3, inbringade under inte. Vi gör en viktig insamma tid sex miljosats för de här arbetsner kronor från staten lösa.Att de får vara tilltill organisationen. sammans med ideellt Västergötlands Sören Karlström arbetande personer är idrottsförbund har inpositivt för dem. te som mål att anställa Flera gånger påpenågon av deltagarna ”Vi gör en kar Sören Karlström på en tjänst utan bi- viktig insats att Idrottsförbundet drag. liksom hela rörelsen är – Tyvärr är det över- för de här en icke vinstdrivande lag svårt för många av arbetslösa” verksamhet. Det extra dem att få ett vanligt klirr i kassan som fas jobb, konstaterar ord- SÖREN KARLSTRÖM, 3-deltagarna innebär förande Sören Karlär ändå en välkommen VÄSTERGÖTLANDS IDROTTSFÖRBUND ström. bonus. – Vi tycker att det är Klipper gräs väldigt positivt att pengarna går Han har dock ett glädjande tillbaka till idrottsrörelsen. undantag: Bland annat kan vi utbilda fler – Vi har tillsatt ett graviditets- ledare både inom organisatiovikariat med en duktig tjej som nen och inom aktiviteter. tidigare var med i fas 3 hos oss. Gensvaret från både deltagarna Praktikanterna har bland annat och arbetsförmedlingen beskrifått jobba på kansliet, i idrotts- ver han som positivt. hallar samt med gräsklippning. – Utvärderingar har visat att Arbetet har utförts hos flera av de deltagare som varit och är hos de cirka hundra föreningar som oss är nöjda. är anslutna till Idrottsförbundet. Chris D Magnusson chris.magnusson@vgt.se Enligt lagen får fas 3-deltagare

Bild: FRIDA SANDGREN

STÖRSTA PRIVATA ANORDNARNA I LANDET DE TIO STÖRSTA privata anordnarna av fas 3-platser Plats och anordnare/ juridisk form/ antal fas 3-placerade 1) Blatteförmedlingen AB/Jobbfabriken aktiebolag 630 2) ABF studieförbund 390 3) Medborgarskolan studieförbund 390 4) Folkuniversitetet studieförbund 330 5) Prio 1 ekonomisk förening 230 6) Mediacopy AB aktiebolag 220 7) Myrorna trossamfund 216 8) Röda Korset ideell förening 200 9) Erikshjälpen ideell förening 100 10) Virtuella historiska modeller ekonomisk förening 100 Källa: Uppdrag granskning, SVT (maj 2011)

antal juni-11 189 54 68 14 35 31 114 505

antal juni-12 ökning 224 +18,5% 57 +5,6% 87 +27.9% 32 +128,6% 44 +25,7% 34 +9,7% 149 +30,7% 627 +24,2% Källa: Arbetsförmedlingen

Widegren (M): ”Rätt använd så är det en bra åtgärd” Fördelarna är många, men förbättringar måste göras. Det säger riksdagsledamot Cecilia Widegren (M) från Skövde. – Kontrollen måste skärpas. Arbetsgivare ska inte ägna sig åt utnyttjande. Dialogen måste hela tiden vara aktiv. Hösten 2006 och fyra år framåt satt Cecilia Widegren (M) i socialutskottet. Under den perioden infördes fas 3. – Rätt använd så är det en bra åtgärd, men på sina håll har det missbrukats, säger hon i dag. Mest kritisk är hon till att oseriösa företag utnyttjat fas 3 som ett sätt att få arbetsuppgifter ut-

seras av Arbetsförmedlingen. Men nio av tio anordnare har färre än fem deltagare, konstaterar Cecilia Widegren. De närmaste åren ska regeringen satsa åtta Cecilia Widegren miljarder kronor på en aktiv arbetsmarknadsMissbruk politik. Cecilia Widegren berättar att det På sina håll i landet ”Det har har det förekommit kommit fram bland annat handlar om aktiva insatser att företag och föreningar tagit emot ett både bra och som arbetsmarknadspraktik stort antal personer i dåliga saker” utbildning, samt fler handläggare i fas 3. Dessa har bland garantierna. annat jobbat i affärer CECILIA WIDEGREN – Det har visat sig inoch utfört administrativa arbetsuppgifter. Anord- te vara tillräckligt som det är i narna har på det sättet fått in dag och därför måste vi avsätta stora summor pengar. mer pengar. – Anordnarbidragen ska analyFördelarna med fas 3 är enligt förda – mot pengar från staten. – Arbetsförmedlingen ska kontrollera och följa upp anordnare i sysselsättningsfasen så att systemet inte missbrukas på det sättet.

SPECIAL: SN GRANSKAR FAS 3

När finanskrisen slog till för fem år sedan var Kim en av dem som drabbades. Sedan dess har han varit arbetslös med undantag av några veckors sommarjobb. – I början av förra året hamnade jag i fas 3 och där är jag fortfarande kvar. Drömjobbet är ungdomsledare, vilket han har erfarenhet av. Därför bad han om att få göra sin fas 3-sysselsättning hos den aktuella föreningen. Både arbetsförmedlingen och föreningen känner till hans framtidsplan. – Jag har ambitioner och en enorm vilja, men i stället sysslar jag med renhållning åtta timmar per dag, berättar Kim.

Vågar inte kritsera

SKARABORGARE I FAS 3 Kommun SKÖVDE SKARA FALKÖPING TIDAHOLM VARA GÖTENE LIDKÖPING TOTALT

I över ett år har Kim varit inne i fas 3 och har sin sysselsättning hos en ideell förening. – Mycket är en soppa och det är jobbigt. Inte vågar man säga ifrån heller.

Cecilia Widegren att det hjälper människor från passivitet till aktivitet, att deltagarna får större kontakter till arbetslivet samt stärker deras kompetens.

Han är besviken och känner sig både utnyttjad och osynlig. – Jag är bara en pinne i statistiken i stället för en person. När man hamnat i fas 3 är det ingen som vill ta sitt ansvar och hjälpa till. Alla insatser upphör. Under förra året tog föreningen emot en stor mängd människor som befinner sig i samma situation. – Vi används för att finansiera verksamhet i både föreningar och företag. Några riktiga jobb får vi inte här, säger Kim. Han är också kritisk till vad han upplever som ett effektivt sätt för både arbetsförmedlingen och föreningen att få deltagarna fogliga. – När arbetsförmedlingen kommer hit så är ju vår handledare ofta med. Att vara kritisk kan innebära att du inte får vara kvar och riskerar att hamna på ett sämre ställe, säger Kim. Därför vill han inte framträda med sitt rätta namn i artikeln.

Ger inte upp

Chris D Magnusson

Trots att Kim till stor del upplever fas 3 som en förvaringsplats har han inte gett upp hoppet om ta sig tillbaka in på den öppna arbetsmarknaden. – Jag tror jag kommer att lyckas. För jag är fortsatt optimist och vägrar bli passiv. Att bara gå hemma och inte göra något alls skulle vara ännu värre. Han betonar att alla inte delar hans uppfattning om arbetet hos föreningen. – Vissa tycker att det är för jäkligt. Andra att det är bra eller helt okej. Chris D Magnusson

chris.magnusson@vgt.se

chris.magnusson@vgt.se

Spretig bild

Som politiker har Cecilia Widegren gjort många studiebesök hos anordnare och då träffat deltagare i sysselsättningsfasen. Att dessa inte skulle våga framföra negativa synpunkter tror hon förekommer men inte i någon större utsträckning. – Jag har fått en oerhört olik och spretig bild av erfarenheterna. Det har kommit fram både bra och dåliga saker vid dessa tillfällen.


torsdagen 30 augusti 2012| vecka 35

Skövde. | 5

Ingen lösning på fortsatt stank När chaufförerna kommer till jobbet på Varola Åkeri möts de ofta av lukt. – Det luktar inte skit, det är något annat surt och obehagligt, säger Thomas Wollin, medan han lastar in kvällstidningar som ska ut till butikerna. Ett par hundra meter bort i Hasslums industriområde ligger Skövdes nya stora biogasanläggning. När Skövde Nyheters reporter kommer till åkeriet ligger vinden på från anläggningen och det luktar. Det är svårt att tro att det är något annat är biogasen som luktar.

I stötar

– Det luktar inte under dygnets alla 24 timmar, men ofta när vi kommer till jobbet, säger Thomas Wollin. Han beskriver lukten som störande. Det var i början av sommaren som det började lukta och Thomas Wollin har ringt till miljökontoret och klagat. Där fick han

TYCK TILL Tyck till om artikeln. SMS:A DIN ÅSIKT TILL 72121. Skriv sn[mellanslag]tycktill [mellanslag] och sedan ditt meddelande. Glöm inte att skriva under med ditt namn eller signatur. Du kan även mejla till red.sn@vgt.se

rådet att börja föra dagbok över när och hur det stör. Inför byggandet av biogasanläggningen var beskedet att det inte skulle påverka grannarna. Alla farhågor om att de luktproblem som fanns i den gamla anläggningen vid reningsverket skulle upprepas har tillbakavisats. – De har inte pratat med oss om att det skulle lukta, konstaterar Wollin.

Väntar på besked

Anna-Lisa Ahlgren, miljöinspektör på MÖS, förklarar att hon väntar på besked från Skövde Biogas om vad det är som luktar.

Martin Larsson, Thomas Wollin, Lars-Åke Rehnström på Varola åkeri hoppas på ett snart slut på lukten som plågar de som arbetar på grannföretagen. Bild: ANDERS AXELSSON

Företagets miljötillstånd anger att åtgärder ska vidtas om det kommer ut störande lukt. Begreppet åtgärder inne-

bär inte mer självklarhet att utsläppen omedelbart ska stoppas. Som åtgärd räknas även att tillsätta en utredning om hur lukten

kommer ut från biogasanläggningen och att lämna förslag om hur problemet ska lösas. Det innebär att det kan

ta tid innan de innan luften i Hasslum blir bättre. Anders Axelsson anders.axelsson@vgt.se

Ett komplett byggföretag NNybyggnad Ombyggnad Tillbyggnad Mur- & putsarbeten Kakel & klinker Takarbeten Renoveringar av kulturbyggnader ROT-arbeten

Vi utför ROTarbeten!

0

SSkogvaktarevägen 3, Lidköping

072-515 78 89


vecka 35 | torsdagen 30 augusti 2012

6 | Skövde.

Försvaret har svårt att behålla soldater En soldatlön man kan leva på – och som räcker för att skaffa bostad och familj. Det anser major Niclas Schöld just nu är den viktigaste försvarsfrågan. – Vi har lätt att locka och att rekrytera, men vi har svårt att behålla soldaterna.

Intresset för att bli svensk soldat med månadslön är stort. Det har varit lätt att fylla de tre månader långa grundkurserna GMU med unga med tillräcklig kompetens. Många har satsat hårt under kursen för att visa att de duger till soldater De som har erbjudits anställning har i stor utsträckning tackat ja och därefter fått inleda sin fortsatta utbildning. – Det har blivit större avgångar än man räknad med. När de är färdigutbildade väljer många något annat, säger major Niclas Schöld,

– Nu bor jag i min hemstad Lindköping och kommer att börja studera i höst, berättar Fredrik Hildebrand. Låg lön och att utlovade utbildningar uteblev är

mest lästa på Skövdenyheter.se förra veckan. 1. Fylleskandal på Västerhöjd 2. Tågstopp efter olycka 3. Omkommen student från Skövde 4. ”Respektlöst mot skolan” 5. Robert Arrhenius klar för IFK Skövde

bilägare har Skövdeföretaget Lazzo DM Byrå fått i uppdrag av Västtrafik att bearbeta med direktmarknadsföring. Målet är att locka 20 000 nya resenärer till kollektivtrafiken.

Major Niclas Schöld, som representerar Officersförbundet i Skaraborg, befarar att övergången till anställda soldater inte kommer att fungera. Bild: ANDERS AXELSSON

som representerar Officersförbundet i Skaraborg och är ledamot förbundets i riksstyrelse.

Kalkylen spricker

Förhoppningen var att de allra flesta ska stanna kvar under sex år som soldater. Om avhoppet blir många spricker Försvarsmaktens kalkyl för kostnaderna att utbilda nya soldater. Enligt Schöld är trenden att allt fler som säger upp sig. Soldaterna har en vanlig an-

”Försvarsmakten ger inte tillräckligt betalt, de förväntas ge sina bästa år för 17 300 kronor i månadslön” ställning och tre månaders uppsägningstid. – Försvarsmakten ger inte tillräckligt betalt, de för-

väntas ge sina bästa år för 17 300 kronor i månadslön, säger Niclas Schöld.

Hoppar av

Vid uttagningen till den grundläggande militära utbildningen har Försvarsmakten ställt högra krav. De som har fått anställning är unga som har goda förutsättningar för karriärer på den civila arbetsmarknaden. När inte soldatlivet motsvarar förväntningarna och den bild

som reklamfilmerna har gett, byter de yrke eller börjar studera. Schöld ser en risk att Sverige kommer att få samma kategori unga som söker sig till det militära – som andra länder med yrkessoldater. – De som har svårt att få ett annat jobb.

Då stolt soldat – nu har han slutat Våren 2011 berättade Fredrik Hildebrand om sitt nya jobb i Skövde Nyheter. Han hade fått anställning som spaningssoldat på P4. Då var han var motiverad och hoppades att få delta i fredsbevarande insatser i andra länder – idag har han lämnat soldatyrket och är civil.

DE HÄR artiklarna var

650 000

Försvarsmakten är på väg mot ett system där både officerare och soldater är anställda. Gång på gång har det sagts att det en ödesfråga för Försvarsmakten att lyckas rekrytera kompetenta unga till soldatyrket. Plikten är vilande och det nya svenska insatsförsvaret ska bemannas med män och kvinnor som frivilligt ställer upp – mot att de får betalt.

Kämpar hårt

Mest lästa på SN-webben

två skäl till att han under våren skrev under sin uppsägning och gjorde sina sista dagar i uniform i början av juni.

Lönen för låg

– Man väljer inte soldatyrket för lönen, men ekonomin var ett skäl till att jag slutade. Fredriks månadslön var 16 350 och han konstaterar att de som arbetade som städare på regementet hade högre lön. Lönenivån för soldater har förklarats med att de kommer att tjäna betydligt mer under perioder när de har tjänstgöring utomlands. Utlandstjänstgöring hade

Fredrik Hildebrand hoppats på, men förklarar att det blev allt mer ovisst när och om det blir av. P4 kanske ska bidra med personal till styrkan i Afghanistan 2013 eller 2014, men hur stora styrkorna blir är osäkert. Mycket talar för att Sverige kommer att minska de militära insatserna i Afghanistan.

Satt i vaktkuren

– Att slippa sitta i vakten, bättre lön och mer utbildning, säger Fredrik Hildebrand, när han förklarar vad som skulle ha fått honom att stanna kvar. Att bemanna vaktkurerna vid regementena blev

en arbetsuppgift för soldaterna som trodde att de få delta i fredsbevarande militära insatser – Jag ångrar verkligen inte att jag blev soldat. Det var ett roligt jobb och jag har nog blivit bättre på att få saker gjorda. Det gav en livserfarenhet som han tar med sig, men den militära utbildningen gav inte meriter för den civila arbetsmarknaden. – Kunskapen som spaningssoldat eller att skjuta med vapen har man inte så stor nytta av, konstaterar civilist Hildebrand. Anders Axelsson anders.axelsson@vgt.se

Bankpengar till unga lantbrukare SPARBANKSSTIFTELSENS

styrelse har bestämt att ge 50 000 kronor till en konferens på Billingehus i Skövde 21-23 januari nästa år. Konferensen heter Young Farming - CAP towards 2020. CAP är en förkortning för EU:s nya jordbrukspolitik. Konferensen handlar om unga lantbrukare. Det blir möten med svenska och europeiska politiker, inspirerande företagare, forskare och konsumenter. Bankpengarna ska användas för att lyfta fram lokalproducerad mat. En av arrangörerna är LRF Ungdomen.

Ingen misstänkt för ny spiking FYRA kvinnor har i som-

När bilden togs våren 2011 var Fredrik Hildebrand en stolt och mycket motiverad nyanställd soldat på P4 i Skövde. Efter ett år lämnade in uniformen och tänker börja studera på högskolan.

mar polisanmält att de blivit drogade på krogen. Nu senast i helgen anmälde två kvinnor till polisen att de fått något stoppat i sina dricksglas på ett uteställe i Skövde under lördagskvällen. Den ena av dem har berättat hur hon blev väldigt berusad trots att hon endast druckit en liten mängd alkohol. Därför fattade hon misstankar om att hon blivit drogad. Några misstänkta gärningsmän finns ännu inte.


torsdagen 30 augusti 2012| vecka 35

BROTTSPLATS

SKÖVDE

SN riktar blickarna mot Skövde och kriminaliteten. Nya brott, ouppklarade brott och omtalade händelser. Allt ryms här.

VI BJUDER PÅ vår populäraste induktionshäll! Köp kök och vitvaror och få en induktionshäll på köpet, värde 8 990:-

Dessutom får ni

WHIRLPOOL ACM 804 BA

25% RABATT Att urinera offentligt kan ge 800 kronor i böter.

Bild: ANDERS AXELSSON

Dyrt att utföra sina behov offentligt Att lätta på trycket offentligt är olagligt och kan svida i plånboken. Hittills i år har 30 personer i Skövde fått betala 800 kronor vardera i penningbot för kissandet. Brottet har fått det långa namnet förargelseväckande beteende genom offentlig urinering. Polisen har under årets sju första månader bötfällt 30 personer för förseelsen i Skövde. Bötesbeloppet är 800 kronor. Bara ett fåtal av brotten har skett utanför stadskärnan. Grönområden, husväggar och dörrar är extra utsatta. – Har personerna gått undan och uppsökt en lämplig plats, där ingen förargelse väcks, för sina behov, så blir det inga böter, säger Mikael Wallin som är operativ chef vid polisen i Skövde. Han fortsätter: – Men ser vi någon urinera mot till exempel en husfasad eller i en trapport så ingriper vi.

Prioritering avgör

Motsvarande tid förra året fick 43 personer en ordningsbot. På hela året blev siffran 66 stycken. – Jag tror inte antalet förseelser har så stor variation från år till år. Statistikskillnaden beror mer på vilka prioriteringar som vi gör i det förebyggande arbetet kopplat till krogmiljö, konstaterar Mikael Wallin. De flesta böter skrivs ut

Under årets första sju månader har 30 personer fått betala böter för att ha urinerat offentligt i Skövde. Mikael Wallin, operativ polischef, konstaterar att de flesta erkänner direkt. Bild: CHRIS D MAGNUSSON

under stora evenemang. En förklaring är att fler berusade personer är på stan samtidigt som köerna till toaletterna är långa. Ytterligare en aspekt är fler fotpatrullerande poliser. – Det är helt enkelt större risk att den urinerande upptäcks när han begår brottet. Har vi inte själva sett den som urinerar kan vi inte bötfälla, berättar Mikael Wallin.

Dåligt omdöme

Någon statistik över hur många av de bötfällda som varit berusade finns inte. Poliser i yttre tjänst kan dock konstatera att merparten av syndarna druckit starka drycker. – Omdömet är ju ofta inte på topp när man fått i sig mycket alkohol, konstaterar Mikael Wallin.

Erkänner direkt

Även män är i klar majoritet. Av de personer som

ORDNINGSBOT ORDNINGSBOT är ett förenklat sätt att fastställa ett straff genom ett föreläggande. Polis, åklagare samt tjänstemän vid tull respektive kustbevakning får skriva ut boten. KRAV FÖR att utfärda en ordningsbot är att den misstänkte erkänt brottet vars straffnivå ligger på böter. Källa: Polisen

hittills fällts i år är det endast två kvinnor. Samliga ertappade har varit mellan 18 och 50 år gamla. De flesta som ertappas erkänner genast gärningen. – Skammen gör att de betalar sin bot och nog tänker sig för vid val av plats nästa gång det kniper, säger Mikael Wallin. Chris D Magnusson chis.magnusson@vgt.se

på övriga vitvaror i Whirlpools sortiment* *Erbjudandet gäller order lagd mellan 15/8 – 31/10 2012. Totalt köpvärde måste uppnå 50 000:-. Välj bland vårat stora urval av luckprofiler, luckfärger, bänkskivor och stommar. Ett helt nytt kök skräddarsytt efter dina önskemål.

Lijo Inredningar Skövde

Stallsiken, 0500-48 81 00 Öppettider: Mån-Fre 10-19, Lördag 10-17, Söndag 11-16

MATTREA START IDAG KL. 10.00

UPP TILL

70% RABATT

Gäller endast ord. priser & lagervaror

Öppet: Vard. 10-18, Lörd. 10-15, Sönd. 12-16 Vipans gränd 2, Skövde, Tel. 0500-48 59 15

w w w.m at t c en t r u m .s e


vecka 35 | torsdagen 30 augusti 2012

8 | Skövde.

Vänthall över spåren

En uppvärmd vänthall över spåren. Det är en av de kommande förändringarna av Resecentrum i Skövde. – Efter 14 år är det dags för en upprustning, säger Charlotte Mattsson, vid Jernhusen. Den gamla ”Tuben” kommer att ersättas med en ny vänthall över spår 1 och spår 2 och i sin västra del med en ny inglasad gång. Plastglasen i tuben har med åren blivit allt mer dimmiga. – Tuben går inte att ha kvar med det spårdamm som fastnar,säger Charlotte Mattsson.

Bussa passagerare

Under nästa år kommer den övre vänthallen byggas och det är ett komplicerat arbete med tanke på tågtrafiken. Vid vissa delar av arbetet måste strömmen till banan stängas av. – Vi har redan klart med tiderna för avstängning. Främst är det nattetid

I Centrum En äkta djuraffär med ett brett sortiment! Välkommen!

0500-41 68 18

Sök upp oss på Facebook

som det kommer att bli längre tåguppehåll för att ge byggjobbarna säkerhet. Det räcker inte med bara korta trafikstopp, under en period kommer det att bli helt stopp i persontrafiken förbi Skövde. Hur långt trafikstoppet blir är inte fastställt. – Då kommer vi att sätta in bussar, säger Charlotte Mattsson.

För trångt

2014 inleds nästa etapp med ombyggnaden av stationshuset. Nya trappor och kanske en ny entré under klockan. Charlotte Mattsson förklarar att frågan om entréerna ännu inte är avgjord. Antalet resande har ökat och stationen som är från 1980-talet är stundtals trång. – Ett problem är flödet av resande där rulltrappan kommer ner i Resecentrum, det är en knut vi måste lösa, konstaterar Charlotte Mattsson. Nu kan det bli rörigt när resande kommer nedför trappan och andra ska upp

Tuben kommer att ersättas med en uppvärmd övre väntBild: CH-ARKITEKTER hall och en ny glasad gångväg.

med sitt bagage, samtidigt som många står och läser på trafikinformationsskärmarna. I planerna finns att utöka antalet butiker och företag i Resecentrum. – Det ska vara verksamhet som ger ett mervärde till resenärerna,säger Char-

GRAT GRATIS! Skövde, Lidköping Falköping, Skara Mariestad

The Descendants

www.skovdefilmfestival.se

Ett förslag är att öppna en ny entré till Resecentrum under klockan.

Allt om HÖSTSTÄDA! Matfestivalen.

Filmhösten startar kl. 19.00 i Odeon, kulturhuset i Skövde sö 2 sept & ons 5 sept

Ny film varje vecka.

anders.axelsson@vgt.se

Vi skapar BÄTTRE VILLKOR för VILLAÄGANDET!

Hyr KÄsläpkärra

med bl a George Clooney.

lotte Mattsson, och tar som exempel från Göteborgs station där det finns klackbar och kemtvätt. Skisserna till Resecentrum har tagits fram av Skövdeföretaget Contekton Heineman arkitekter. Anders Axelsson

För mer information www.villaagarnaskaraborg.se

Redan när det händer.

På skövdenyheter.se behöver du inte vänta för att få läsa om vad som hände på Matfestivalen för flera dagar sedan.

Vi rapporterar direkt från årets publika händelse i Skövde. På vår särskilda Matfestival-portal kan du följa festen direkt – med massor av bilder och filmer.

skövdenyheter.se


torsdagen 30 augusti 2012| vecka 35

Skövde. | 9

Skövdestridsvagnar testas i spansk hetta Stridsvagnarna från Skövde rullar i det ökenliknande spanska landskapet, samtidigt som spanjorerna flyr den värsta sommarhettan på flera år. – Runt 40 grader på eftermiddagarna, säger Mikael Tillberg, som leder FMV:s värmeprov av stridsvagnarna. Två svenska Leopardstridsvagnar och ett bärgningsfordon skeppades under sommaren med båt från Göteborg till Bilbao och kördes därefter på trailer. Målet var CENAD i Zaragoza, som är ett av spanska arméns övningsfält.

Sökte värmen

Gruppen svenskar består av 16 personer, varav tio från Skövde. Det är Markstridsskolan och P4 som bi-

9909

2202 VALID THRU:

4404 3033

00 /0 0

URS RES NK BA

I 40 graders värme i spanska Zaragoza. På stridsvagnen sitter Sven-Åke Stridh (P4, Skövde), Pontus Berg (MSS, Skövde), Jan Kaiheden (FMV, Stockholm), Frans von Fieandt, (I19, Boden), Marcus Alexandersson (P4, Skövde), Anders Möller (I19, Boden). Stående: Mikael Blom (MSS, Skövde), Inge Johansson (MSS, Skövde), Niclas Westerlund (P4, Skövde), Andrée Gillberg (I19, Boden), Jiri Sir (MSS, Skövde), Mattias Fries (FMV, Skövde), Björn Niklasson (FMV, Skövde), Gabriel Staf (FMV, Skövde), Christer Karlgren (FMV, Skövde), Jonas Brolin (P4, Skövde). Bild: JONAS BROLIN

En av de vagnar som har transporterats till Spanien är ett bärgningsfordon.

drar med personal till Försvarsmaterielverks stridsvagnsprovning. Avsikten är att se både hur tekniken i vagnen klarar påfrestningarna och att pröva olika metoder för att få en rimlig temperatur för besättningarna. Mikael Tillberg förklarar att förhoppningen var att i Zaragoza komma till både en varm och dammig plats. Svenskarna hade tur med vädret - det är ovanligt hett och torrt i Spanien. – Vi kör när det är som

En Skövdestridsvagn med soltak i värsta hettan på flera år i Spanien. Bild: ANDERS MÖLLER

varmast, säger Mikael Tillberg.

Spanjorer går hem

De spanska militärerna arbetar bara fram till tvåtiden på dagen, därefter går de hem för att det blir för

varmt. Det är under eftermiddagen som temperaturen kan nå 40-strecket och då blir svenskarna aktiva. Att de spanska militärerna har gått hem för dagen innebär att P4-vagnarna har tillgång till ett

stort öde övningsfält. Tillberg förklarar att han själv och många i gruppen var pressade värmen de första dagarna. Därefter har det gått bättre och ingen har kollapsat. Det gäller att dricka mycket vatten och

att söka skugga när det går. Provkörningen avslutas vecka 35 och därefter transporteras både personal, utrustning och stridsvagnar tillbaka till Sverige. Anders Axelsson anders.axelsson@vgt.se

Hertig Johans gata 14 Telefon: 0500-41 60 30 Öppet: mån - fre 9.30-18.00


vecka 35 | torsdagen 30 augusti 2012

10 | Skövde.

Lättare att vara två i ”projekt hemma”

Ä

R NI JÄMSTÄLLDA på hemmaplan? Delar ni upp sysslorna med er partner eller gör du allt själv? Eller är du måhända den bekväma (läs: lata) och din partner fixar allt? Har man barn (och annars med för den delen jag förringar inte er utan barn) är hushållet ett projekt utan slut. Ett oavlönat heltidsarbete med ständig övertid och inga semestrar. Inte bidrar det till pensionssparandet heller och aldrig hör några ungdomar av sig för praktikplats. I ”projekt hemmet” finns det alltid något att göra. Är det inte att gräva ut leksaker från soffan så är det mystiska blyertsfläckar på tapeten som behöver skubbas bort. Tvätt ska tvättas, disk ska diskas och köksgolv behöver moppas. Det senare helst varje dag men det hinner ingen med. VITA (jo, jag vet) skåpsluckor i ett barnahem ska vi inte ens tala om så det gör vi inte. JAG KAN VILLIGT ERKÄNNA att jag höll på att hamna i den där omtalade kvinnofällan ett tag. Jag plockade och plockade, städade och städade. Helt ensam. Jag cirkulerade runt hemmet likt ett flygplan med trasiga landningshjul, oförmögen att landa ordentligt.  Till den dagen då jag kom på att - hallå där - vi är ju TVÅ stycken vuxna boende i vårt hem. TVÅ stycken personer som kan HJÄLPAS ÅT med renhållningen! Och det gör vi nu också. Jag är fortfarande projektledare (inbillar jag mig, även om min kille protesterar och tycker tvärt om) men med mig i täten städar och plockar vi tillsammans. OFTAST KÖR VI ETT plockryck på kvällen innan barnen ska lägga sig. Då brukar äldsta sonen dessutom tycka att det är roligt att hjälpa till. Ungefär varannan vecka, eller i en något panikartad form precis innan det vankas gäster, storstädar vi hela lägenheten. Tyck gärna att det låter snuskigt med städ var fjortonde dag, men att städa varje vecka är ingen realitet i vår familj. Det hinner vi inte för lite roligt ska vi väl få ha i livet också?! Men oj vad mycket renare vi har det hemma sedan vi blev två vuxna som hjälps åt med plockandet och städandet. De där landningshjulen har blivit lagade och jag kan numera landa emellanåt. Härligt!

MOAS MÅSTEN Läs Moas blogg på Spiderchick.nu

SAKER I VÅRT HUSHÅLL SOM IDELIGEN FÖRSVINNER: LYPSYL. Jag är beroende av lypsylet Pearl and Shine. Det är ett ganska jobbigt beroende som jag har dragits med i säkert tio år. Än jobbigare blir det på grund av att Pearl and Shine är hala rackare som försvinner i samma stund som jag betalar för dem i kassan. HÅRSNODDAR. Jag har aldrig träffat på en enda benlös hårsnodd, nej de har fötter att gå med allihop. Jag handlar och handlar och i samma takt som hand-lingen utförs promenerar hårsnoddarna iväg och startar nya liv. Gud vet var. STRUMPOR. Åh vad bra det känns att handla nya sockor. Hela och matchande är de! I en månad. Sedan står jag åter där med en blommig, en prickig och en randig sockstackare. Samtliga med hål i hälen. BATTERIERNA I VÅRA TVDOSOR. Jag vet inte varför, men sedan vi fick barn har batterierna i tv-dosan haft väldigt svårt att hålla sig på plats i sin håla. Varje gång jag ska byta kanal klickar jag förgäves med kontrollen. Sedan tvingas jag att utföra en rigorös skallgångskedja på jakt efter batterierna innan tekniken förhoppningsvis blir hel igen. NAPPAR. Vi har en bebis i hushållet och sålunda även en hel drös med nappar på vift. Vart tar alla nappar vägen undrar jag? Ibland misstänker jag nästan att någon av barnen äter upp dem. Äter barnen upp napparna?

Karta på väggen Ett inredningstips till barnrummet är att pryda väggen med en världskarta. Dels är det snyggt och sen är det även en smula pedagogiskt. Plus att mamman i familjen lätt kan tjuvkika om barnen frågar var Vitryssland eller något annat krångligt land ligger. Ja, tro nu för all del inte att det är jag som har kommit på den här inredningsdetaljen. Nej, nej. Jag har naturligtvis sett det på någon blogg eller i en tidning. Själv är jag inredningsmässigt efterbliven. Jag har så lite öga för det här med inredning att det är snudd på synd om mig.

Sommarland För att krama ur det sista ur semestern besökte vi Sommarland förra veckan. Jag har inte varit på Sommarland sedan skolavslutningen i högstadiet och då var jag 15 år. Det var alltså fem år sedan nu. Näe, okej. Fjorton år sedan var det. Jag blev i vilket fall glatt överraskad! Vår lille treåring älskade varje sekund av nöjesparken och han både badade och åkte karuseller. Finns det något bättre än att se sina barn ha roligt? Näe, jag tror inte det.

Laga maten och fånga karpen J

AG GÖR DET flera gånger om dagen. Lite för ofta för att det ska vara riktigt bra. Jag borde vara mer trogen, men kan liksom inte. Det blir nya hela tiden, det är som en mani. Har jag provat en så tappar jag intresset, men jag kan återkomma om jag inte hittar någon ny. Ibland går det på rutin. Lite oinspirerat, bara för att man ska. Sämst är det när jag gör det ensam, då sköter jag det mest med ena handen. Bäst är det när man kan man vara flera samtidigt, göra det tillsammans med nära och kära. DET HANDLAR OM mat, som alla förstått. Du som inte förstått får gå och tvätta din mun och ögon i såpa, återkom inte förrän du är klar. Det är den tiden på året

nu, skördetid och därmed mattid. Förr skrapade man kistbotten fram till skördetid, då fanns möjlighet att slå på stort igen. I dag har vi möjligheter som föregående generationer inte kunnat drömma om. Ändå äter vi förmodligen sämre i dag än vi gjorde förr. Trots att det borde vara tvärtom. ETT TIPS: att koka ris brukar innebära ett evigt passande, men det behöver det inte vara. Koka upp enligt receptet, rör om precis när riset kokat upp. Sätt på locket, skruva ner till låg värme. Efter fem minuter, dra kastrullen från plattan. Efter ytterligare fem minuter är riset klart, men du kan låta det stå länge, om du vill. Det viktiga är att inte lyfta på locket, det är ångan som sköter rubbet och lyfter du på locket försvinner ångan.

TROTS ALLA kokböcker, trots att det bevisligen finns ett genuint intresse, har mat halkat ner på priolistan. Förr stod mat som nummer två, bara millisekunder efter tak över huvudet. I dag vet vi att skafferiet alltid har något att erbjuda, att det alltid finns en korv i bröd när så önskas. Så vad gör vi? Vi slänger i ett halvfabrikat i pannan,

eller kanske ”micrar” något som har fler sifferkombinationer än ett schweiziskt bankkonto. Bara för att hinna till gymmet och köra det extra långa passet för att kunna känna oss så där duktiga. Ett extra lång pass som inte hade behövts om vi lagt ner samma tid på att laga något nyttigare i steg 1. DET KONSTIGASTE JAG ÄTIT: måste vara grodlår. Egentligen finns inget som säger att det skulle vara konstigare att äta det än till exempel kräftor, men själva tanken på varifrån det kommit som låg på min tallrik gjorde min mage tveksam. Hade det inte varit för att jag satt emot en kompis, som drev

KRÖNIKA BÖRJE ANDERSSON

på för att utmana vår mathorisont, hade jag betalat och gått utan att äta.

svann den lilla känslan av världsvanhet som snoret gett mig.

DET KONSTIGASTE JAG ÄTIT II: Ostron på en restaurang i Nice. Det kändes liksom rätt vid Medelhavet och ostron ska ju vara en delikatess, så… Kyparen bar in ett fat med tolv skal på ett slags grön bädd. Min franska har, för att uttrycka det milt, brister. Jag förstod att innehållet skulle stjälpas ner, och jag klarade uppgiften. Men ingen kan få mig att tycka annat än att det såg ut som och smakade som snor. Jag ber om ursäkt för denna beskrivning, och kanske var det därför jag började smaka av den gröna bädd som ostronen låg på. Kyparen kom springande och förklarade, tror jag, att det var tång som endast var där för dekoration. Där för-

JAG ÄR USEL PÅ att komma ihåg recept och slänger du till mig en påse med mat i skulle jag stå mig slätt utan kokboken. Visst slänger även jag ner ett halvfabrikat då och då, men jag försöker att bättra mig. Den gamla husmanskosten är värd ett bättre öde. Rotmos och fläsklägg är inte så svårt, inte heller att göra egna köttbullar. Om man bortser från att de aldrig blir så där runda som man önskar. Så det är uppmaningen i dag, att återvinna det som gått förlorat. Att inte ta maten för självklar. Fånga karpen, som fiskaren skulle säga. Det vill säga om du inte fortfarande tvättar dig med såpa och vatten.


torsdagen 30 augusti 2012| vecka 35

Kryss. | 11 1:A PRIS – 25 TRISSLOTTER

)*088 9,* %+'(%/8 32&

3:&*4*-') @*&))(; 20'3/*

02(%-' :/8/'(% /*%0)-%) )&B&

2:A PRIS – 10 TRISSLOTTER 3:E 3:E–15:E : PRIS – 5 TRISSLOTTER(åldersgräns 18 år)

9,*; -'0'3 9/D-; @&&%

+88; 9,*/'4-

(-(15-4 -20&)

-'3-2(% 8*0'(

920)03/

#

/'(2/3

%/'15/' <=()

%2/((0; 90D-*/) 4-21/7 @/%@-'

<,*(18A /+%)0&' <:=28; (8*A%

'0D%-2 ()B*401*&5

*-3-')

(%='%/ @&*; 3-'(; 5/' %*-/)+*

(7='3 8A1(:,' )-%'0%

!

+)3-))

3A* 2=))1/7

/'3-* =3/'45A))10 %0'/

-'-*30; 9&*5 /'2-4; '0'3

3,* 7=>)-*?

2A(/?

@,:@/* 20':/2

(%*=7; 2/4-

/*)0() 5&B-) =3'/ (031A)

09/22

/@1<&( 3*/'; '/*

$ 4-1<,*( 01%,*-* 4/3(; )04'0'3

3/*; 9+'%-2

20%'/* ()*+) 9/*)10 5+(0%-'

)->)02; =*17=2 7=>)-' (90'>-'?

K

L

&@-; )B4203

(,%-* 5A'3/

)&'

/'9/22

20)-)10 -+*&8/

2=*; :+'3-

*B54-' =24*3-*5/'

()B*/

)&*%/) (=4-'

%/'1@& 01/)-' D-*-; 5&'0 "

2+9); 9,*2-4 3A'3; /*)

5/:/( 5&/):F 4*BD%-'

90(%

&*%/ 7=2:-* @&*) )-''0(; %2+@@

)&88; 9&*5 *B54@-; (,%/*3,* 70((/ 8A1/>; 2/*'/

MILJONKRYSSET TÄVLINGSNUMMER

Ring 0944-100 00 40 senast onsdag nsdag 5|9 24.00. Du måste ringa från en knapptelefon. Samtalet kostar 10 kr.

1

Lös korsordet och fyll i bokstäverna i de färgade numrerade rutorna:

1

2

3

4

5

6

2

Fyll i motsvarande siffra enligt siffernyckeln här intill.

%&*) 8A1%&*)

%/5-*/ &D< 90259/@; *0%/)

(%/ 5-40; D0'-'

%&'()*+%),*-*. /'0)/120'3-()/4 2/((-1()*,5670()

G1@HIIJ

</* (8*='3; 7-*%/'

4-' (),**)=); &*)-'

()*+') A24-*(; @-()=5; 5/

)D</4

2-:&'; <:=*)/

$EE 01*&5

+88; (2/3(; 7-*% (2=%)-

)7-%/58

4/'(/'; 44+'D/' +)/*5/

A'3-* (-(18A <-20; %&8)*/*

4-2

=24*(:+%<+(

8/442/( 9*/5 4B*%/4-3B8)0-*

@*='(2-

2/'(0=* %/22(&5 *0'34-

+'3-; 9=* %70''&; '/5'

90%)07 9/*/&; 4&))-*

3*+'4/; 4@&&)< %*B44/'

-2-3/'(

)*07(10 %+8&* C-()18A 4+%-'

(%B44/4 7-D%/ 014/'; 5/*%

7/%)/4%+()-'

(/52/* (7-'(%/ /*%0; )-%)-*

<+7+4; @&'/4 3*0(; (-*70(

3&)) @*,4

%/' &*513-

-2/%)

2+>-5; @+*3 %/'1@&10 )&8-%/

0&C/ 4/'(; /'4D/*0'/

FOTO: SCANPIX

8941 SIFFERNYCKEL Bokstav Siffra Å-Ä-Ö 1 A-B-C 2 D-E-F 3 G-H-I 4 J-K-L 5

Bokstav Siffra M-N-O 6 P-Q-R-S 7 T-U-V 8 W-X-Y-Z 9

1:a pris (25 Trisslotter)

Karl Lundgren Östersund

3:e–15:e pris (5 Trisslotter)

Gunvor Einarsson, Borås. Per Levin, Norrtälje. Hans Lundqvist, Vassmolösa. Ellen Geijer, Karlstad. Karin Gjesvold , Härnösand. Inger Palmer, Ljungskile. Monika Bryskhe Forshaga. Gunhild Hagberg, Mårdaklev. Kerstin Eng, Göteborg. Per Jönsson, Kyrkhult. Ingela Olausson, Göteborg. Kjell Johansson, Ulricehamn. Gärd Ödlund, Sundsvall.

3

Ring och knappa 0944 100 00 40 8941#XXXXXX# in tävlingsnumret, Du kan också skicka ett sms till 727 90. Knappa följt av fyrkant, lösnings- in TTS (mellanslag) tävlingsnumret (mellanslag) koden och fyrkant. samt den sexsiffriga lösningskoden. Sms kostar

A eller B eller C ger siffran 2. När du översatt bokstäverna i de gröna rutorna till siffror i de vita har du fått lösningskoden.

10 kronor plus mobiloperatörens trafikavgift.

Förrförra veckans lösningskod: 457536

Frågor eller synpunkter? Mejla oss på miljonkrysset@wordex.se

Dina lokala Skövdenyheter – dygnet runt på webben. 9 9 9 8 :-

P

skövdenyheter.se

BROTTADES NER

Bengt Larsson Sölvesborg

2:a pris (10 Trisslotter)

EXEMPEL 6

FÖRRFÖRRA VECKANS LÖSNING:

FÖRRFÖRRA VECKANS VINNARE:

HÄLSOTILLSTÅND FOGA SAMMAN CHEVALERESKA

A ORSABON YTMÅTT

E ÄR BUTIKER SOM JUST STARTAT

S Å T E R U P U T E R S T A K E I S D T H E D A S L Ö A U G G L A S T R A M T Å P B E S T Å E N A R L

FÖDDES PÅ NYTT

TEST I HÅRET

VISADE RÖDA SIFFROR

STICKA UT ÅT ALLA HÅLL

ÄR OKOKTA MORÖTTER

ÄR DET SOM ÄR PASSÉ

SÄTTS LJUS I KOMMER VID NOLL

SÄTTS IGEN SINGLA NER

ÄR KNIV SLÄTTMARKER MED DÅLIG NJUTSKÄRPA NINGEN

PAPEGOJA HÄNGKORG

FÄLLA EN TÅR

SATT UPPE PÅ NATTEN ÄR FORMELL OCH STEL

KLÄMMA VID OPERATION SÄSONG

PÅ ÖREBROBIL FÖRR

ÄR DET SOM VARAR

6 SÄLJER MJÖLKPRODUKTER

ÄR DET DRICKS PÅ SKYLT Ö PÅ SOM TILL BARNVÄSTLIGGER PÅ KALAS TUNNELÖVER BANA KUSTEN 3

P S Å A F Ä T R A R D E T E A N D A

T O R R U A S S T A V E A N G E N Y

JÄTTAR FALLA SAMMAN

KÄNNER DEN SOM ÄR ARG HYLLAD

SOHEM ÄR DEN MOBBADE

BILDAR VINTERTÄCKE KLEN

5 BOMULL

TRÄSLAG I BORD FÖRR SAMLA

ÄR OVIKT HUNDRING

BUSKEN

Ö V E R M A N N A D E S

OCKUPERAR

I N T A R Y TID FÖR GRAN DEN DRIVER RÅDJUR PLAYA

S T R I A S N A D K S D J Ö

IRRITERADE PATRIARK I SKRIFT

LÅNGLOPP STOR TJÄRN

DVÄRGANTAL I SAGA

STEGRADES

O G Ö R A K A I G A S E O N Ä V H P A Ö P P N J U L D R E V A R R R A T I E T A D S K E Ö T R D E M A R A J U R U R M K A D E

LAG MED MAKRILLAR I GÖTET

1

KALLAS KRATTAN ÄR VIKTIG PERSON

GÅ I LAND MED

LAGADE BIL

GER SIG SÅDAN GÅR I ARV

HAR AKROPOLIS ÄR GRÖN

BRANDGULT ÄR VÄL ÅKERÖ

ÄR MAN OCH HUSTRU VÄCKTS

2 VID DEN TIDEN SNURRAR

RYTMER

RULLAR TÅG PÅ SAKTMODIG

4

ÄR DET SOM ÄR LÅNGTRÅKIGT

PROMENERA

STRÅLGLANS

HÄR

UNDERHÅLLIT

ÄR FÖRLORARE I SCHACK

R E P A R E R A D E

DEN LILLA FÅGELN

T I T A N STYRDE SPANIEN FÖRR TOKEN

D Å R E O N E N O I S G Å G O A A T S

RÖSTADE VI OM -94 SPLITTRAD

PLANTA ÄR DET SOM EJ KAPATS

LÄMNA IFRÅN SIG FRISTAD

© Bulls

3:&*49,*; 2=3-'

DYKÖR GJORDE NASTIN BUSSAR HUNGRIG TIDSI STOCK- FÅGEL- PERIOD TELUNGE NINGAR HOLM

Ä T S T U L E N N G E A N F R A E D R E N U

SÅDAN PANTAS ÄR SOM EN MAN

HUVUDSTAD I TURKIET SPÖDAM

DESSA

SKRAPATS PÅ STUBINEN

Ö R T TAL I BÖRJAN

E T T

KONSTRUKTÖR: MATS EDVARDSSON

E P E L E R A R P A V A B R K A R A N C O E T Å P A T S

UNDER SÅDANT BRYTS STRÖM GULLIGA

LIST

UTMÄRKT KYLER I TRAFIKEN

LÅNG HÖJD

STÅR NYFIKEN PÅ


vecka 35 | torsdagen 30 augusti 2012

12 | Stora & små.

Holger Larsson har bott på Bagaren i 15 år, Lilian Hermansson flyttade in redan 1989.

Bild: GITTAN ÖHMAN

Gemenskap för den som vill på jubilerande Bagaren I år är det 30 år sedan servicehuset Bagaren öppnade. Förutom att rymma 89 lägenheter är Bagaren också en träffpunkt och ett aktivitetscenter för gamla i Skövde. – Först tyckte jag utsikten var trist, men då påpekade min dotter att det är ju fint att se ut över takåsarna, som i Paris, säger Lilian Hermansson och visar ut på balkongen med vy över stadens tak och kyrktorn. Där stortrivs pelargonerna, liksom krassen och tomatplantorna. – Men de växte upp i taket, jag var tvungen att kapa dem, säger Lilian. Hon har bott i tvårummaren på Bagaren i 22 år. Nu fyller hon snart 91. – Att vi kom hit 1989 berodde på att min man var sjuk. Jag hade skött honom hemma länge innan, berättar hon. När maken gick bort fick Lilian stanna kvar i lägen-

SERVICEHUSET BAGAREN INVIGDES ÅR: 1982 DRIVS AV: Skövde kommun ANTAL LÄGENHETER: 89 ANTAL HYRESGÄSTER: 87 för tillfället ANTAL ANSTÄLLDA: 37 omvårdnadspersonal FINNS I HUSET: restaurang, kafé, fotvård, Träffpunktens dagverksamhet. Den 3 september firas 30-års jubileet med att de boende bjuds på kaffe och tårta.

heten. Själv har hon problem med balansen och får gå med rullator numera.

Deltar gärna

Hon trivs bra på Bagaren. – Det är centralt,apoteket, banken och Willys finns inom gångavstånd. Jag klarar mig skapligt själv men får hjälp med städning och tvätt, och med mina ögondroppar. Lilian deltar gärna i hu-

sets aktiviteter. I dag är det bingo på eftermiddagen, det vill hon inte missa. – Jag är väldigt upptagen, jag går på allt, säger hon och skrattar. Skämt åsido, möjligheten till gemenskap och samvaro är något som uppskattas. – Nu för tiden vill jag inte laga så mycket mat. Jag har tröttnat och det tar mycket kraft. Jag har hellre lite trevligt och därför går jag ner till matsalen och äter. Det är bra mat här dessutom, säger Lilian. Men, tillägger hon, aktiviteterna är ju inget tvång. Stänger man dörren om sig får man vara ifred.

Servar sig själv

En av Lilians grannar i huset, Holger Larsson, kommer precis från ett gympapass i källaren. – Det var stågympa i dag, men jag kanske inte borde ha gått, klagar han och gnider sig på knäna. Han får cortison mot stelheten men det tycks inte hjälpa hela vägen. Holger har bott i huset i

15 år och kom hit på samma sätt som Lilian. – Min fru fick lägenhet. Som tur var får man bo kvar när man blir ensam. Man vet ju att man bara blir äldre och sämre, säger han. Nu är Holger är 86 år. Han trivs också bra med att bo på Bagaren och att kunna delta i aktiviteterna. – Musikkrysset är roligt. Vad har vi mer? Bingo, tipspromenader,underhållning, kortspel, gympa... På fredag ska vi ha kräftskiva. Jag undrar ibland hur man bara kan sitta i sin lägenhet och klaga över att det är så långsamt. Holger ”servar sig själv”, som han säger, men dottern tittar förbi ibland och städar. Några gånger i veckan äter han i restaurangen. Han tycker det var tur att han och hans fru fick lägenheten på Bagaren, en tvåa med balkong mot den grönskande innergården. – Man ska inte vara ensam, säger han bestämt. Gittan Öhman red.sn@vgt.se

Utsmyckningen på fasaden vittnar om kvarterets bakgrund, förr låg här ett av Skövdes större bagerier.


torsdagen 30 augusti 2012| vecka 35

Stora & små. | 13

Lollo förverkligar sin ungdoms drömresa

GRATTIS

”Åldern ska inte vara ett hinder”

Vi vill gratulera våran Theo som fyllde 2 år det 19 augusti. Grattiskramar från mamma, pappa och Thowe. Farmor och Thomas. Nicklas och Hanna.

Lollo Persson, 47 år, ska åka på språkresa till Provence. Hon ska förverkliga en gammal dröm. – Är det något man vill göra ska inte åldern vara ett hinder.

SKÖVDE NÄRRADIO 90,4 MHZ

Lollo Persson tänkte åka till Provence redan i tonåren efter gymnasiet. Men livet ville annorlunda. – Jag träffade min dåvarande man och blev kär och galen, säger hon. De fick två pojkar tillsammans som nu är tonåringar. Familjen slog sig ner i Böja och reste en hel del, men det var inte samma sak. Lollo läste franska, tyska och lärde sig spanska och fortsatte att drömma om Provence.

Lever för lust och flärd

I dag jobbar hon på Studiefrämjandet i Skövde för norra Skaraborg och som egenföretagare med sin nuvarande sambo. Hon är både teater- och kulturhandläggare, fastighetsskötare,och marknadsförare. Precis som många andra av sina medsystrar möts hon ibland av fördomar på grund av att hon är kvinna. Men hon är inte handfallen. – När jag kommer i pumps och sportbil är det inte många som tror att jag även kan slakta och mjölka en ko. Lollo berättar att hennes mamma alltid uppmuntrat sina fyra döttrar att vara sig själva och göra det de brinner för, det har gett dem ett gott självförtroende. – Jag lever för lust och flärd. För att inte bli grå in-

Lollo Persson, 47 år, hade sedan tiden efter gymnasiet drömt om att resa till Provence på språkresa, nu har hon gjort slag i saken. Bild: KRISTINA CLAESSON

”För att inte bli grå inombords så måste jag få bränsle för att kunna stråla” LOLLO PERSSON

ombords så måste jag få bränsle för att kunna stråla.

Väcktes av Parisresa

En Parisresa med en av hennes systrar nyligen närde Lollos dröm om att få åka på språkresa.

Det fick henne att skicka in en ansökan och hon kom in. – Jag åker dit söndagen den 26 augusti och på måndagen är det inskrivning på skolan. Hon är ensam svensk och kommer att hamna i en grupp på fem, sex personer. – Det är en tvåveckorskurs för vuxna och jag kommer att bo hemma hos en familj i Aix en Provence, en ort nära Medelhavet och Marseille.

Förhållningsregler

Hyresvärden har gett henne och de andra studenterna en lång lista med

förhållningsregler: som när det ska vara släckt på rummet. – Och inga pojkar, säger Lollo och skrattar. Det är inte många dagar kvar tills du åker, hur känns det? – Jättespännande. Jag vet inte alls vad som väntar, inte mer än vad min väninna har sagt, att jag kommer bli kär i stället. Hon har bott i området och besökt Aix en Provence, enligt henne är gamla stan väldigt pittoresk. Vad förväntar du dig få med dig hem från resan? – En massa inspiration som jag ska fylla mitt kreativi-

tetskonto med. Sedan får vi se vad det mynnar ut i. Kristina Claesson kristina.claesson@vgt.se

LOLLO PERSSON ÅLDER: 47 år. BOR: I Böja. FAMILJ: Sambon Patrik och sönerna Bo och William, samt hunden Lucky och katten Nils. VISION: ”Jag ska inte vara den som har minst att berätta när jag kommer till hemmet”.

NYFÖDDA

Torsdag 30 augusti: 06.15–06.45 Vägen genom Bibeln 08.15 Vägen genom Bibeln (R) 08.45–09.15 Personligt 10.00–19.00 Musiktimmar i temaform Fredag 31 augusti: 06.15–06.45 Go’morron Skövde 08.15–08.45 Go’morron Skövde (R) 10.00– 19.00 Musiktimmar i temaform 16.15 Nyheter från Israel 16.30 Vägen genom Bibeln (R) 18.00– 18.30 Personligt från Studio Garpa (R) Lördag 1 september: 10.00 Nyheter från Israel 10.15–19.00 Musiktimmar i temaform Söndag 2 september: 10.00–19.00 Musiktimmar i temaform 10.15 Inför gudstjänsten 10.30–12.00 Gudstjänst 20.00–21.00 Rätt liv Måndag 3 september: 06.15–06.45 Vägen genom Bibeln 08.15– 08.45 Vägen genom Bibeln (R) 10.00–19.00 Musiktimmar i temaform Tisdag 4 september: 06.15–06.45 Go’morron Skövde 08.15–08.45 Go’morron Skövde (R) 10.00–19.00 Musiktimmar i temaform Onsdag 5 september: 06.15–06.45 Vägen genom Bibeln 08.15–08.45 Vägen genom Bibeln (R) 10.00 Musiktimmar i temaform 20.00 Timmersdala Frikyrkoförsamling Torsdag 6 september: 06.15–06.45 Vägen genom Bibeln 08.15 Vägen genom Bibeln (R) 08.45–09.15 Personligt 10.00–19.00 Musiktimmar i temaform

20 ÅR I BRANSCHEN

Reparerar dina vitvaror!

Silje Osflaten och Andreas Gåvertsson, Skövde, fick en flicka, Tove, den 19 augusti. Vikt 4175 g, längd 52 cm. Hemma väntar syskonen Isolde och Casper.

Jennie Åkesson och Mattias Nimrup, Skövde, fick en flicka, Tilda, den 24 juli. Vikt 2190 g, längd 46 cm.

Emma och Kjell Edqvist, Skövde, fick en flicka, Ellie, den 13 augusti. Vikt 3510 g, längd 50 cm. Med på bilden är storebror Jonathan.

Mona Johansson och Per Petersson, Skövde, fick en pojke, Arvid och flicka, Johanna, den 16 augusti. Vikt 2460 g och 2565 g. Längd 47 cm och 48 cm.

0500-48 35 81 0706-41 17 15 Cylinda, Asko, Electrolux, Siemens, Bosch, Husqvarna, Whirlpool m.fl.

REIJO’S

HUSHÅLLSSERVICE REIJO TOLONEN


vecka 35 | torsdagen 30 augusti 2012

14 | Nöje & kultur. Biotoppen HELGENS mest sedda

filmer.

1. (1) Snabba Cash II Aldrig Fucka Up 2. (2) Madagaskar 3 3. (Ny) The Expendables 2 4. (3) Dark Knight Rises 5. (4) Ice age 4: jorden skakar loss 6. (Ny) Förälskad i Rom 7. (6) Cockpit 8. (5) Total Recall 9. (7) Magic Mike 10.(8) Grannpatrullen 11. (Ny) Searching for Sugar Man 12. (9) The Amazing Spider-Man 13. (10) Snow White And The Huntsman 14. (12) Moonrise Kingdom 15. (13) Barbara Källa: Filmägarnas kontrollbyrå Listan avser biobesök fredag-söndag.

Marcus Carlsson, Malin Frisk, Torsten, Julia Koponen och Chrsistoffer Särnefeldt är redo inför premiären av The Wiz på Stadsteatern i morgon kväll. Bild: ÅSA MWANSA

Premiärdags för The Wiz

I morgon kväll går Dorothy på The Yellow Brick Road I morgon är det äntligen premiär för Michael Jacksons version av Trollkarlen från Oz – The Wiz. Revymakarna radar upp drygt 40 personer på scen. Bland de fem huvudrollsinnehavarna finns en gemensam nämnare – de har alla gått på gymnasieprogrammet music and production i Skara. Alla utom en. Hunden Torsten, som spelar Toto, är en naturbegåvning och kommer klara sig galant utan utbildning. – Vi ska försöka utan koppel, vi får se hur det går, säger Julia Koponen från Skövde, som spelar Totos matte Dorothy.

THE WIZ MEDVERKANDE: Julia Koponen, Malin Frisk, Marcus Carlsson, Chrsistoffer Särnefeldt, Erik Lund, Heléne Froh Årjes med flera. REGI: Bo Westerholm KOREOGRAF: Helena Hvistendahl Philipson KAPELLMÄSTARE: Göran Åhlfeldt SCENOGRAFI: Bert Söderberg PRODUCENT: Ulf Ekström

Torsten är van att kallas Totte, så han har lätt för att komma in i rollen. – Jag tror att husse är mest nervös,men han kommer inte och tittar förrän på söndag, säger Julia och skrattar.

Hon gick efter gymnasiet en förberedande artistoch musikalutbildning på dansforum i Göteborg. Så hon har vanan inne när det gäller musikaler. Vana har också Marcus Carlsson från Tibro, som spelar Lejonet. Han gick först ett år på music and produktion i Skara, bytte sen till Folkuniversitetet i Skövde ett år och avslutar nu gymnasiet på Västerhöjdskolan.

Debutanter

För Christoffer Särnefeldt från Töreboda, som spelar Plåtman, och Malin Frisk från Götene som gör Fågelskrämman, blir det scendebut. Malin har sysslat med tävlingsdans och dansat mycket disco, vilket kommer väl till pass. – Men det är inte lätt att

”Låtarna är så himla souliga, funkiga och svängiga. De är helt galet bra.” CHRISTOFFER SÄRNEFELDT

mäta sig med Michael Jackson, säger hon. Det är nämligen The King of Pop som spelade Fågelskrämman i förlagan till Revymakarnas uppsättning. Christoffer har sjungit jättelänge, men inte direkt dansat tidigare. Han ska ge ett ganska stelt intryck. – Dräkten är inte så mycket av plåt men den ser väldigt plåtig ut. Det

går att röra sig i alla fall, så man kan hjälpligt dansa, säger han. Malin är den enda av dem som har sett filmen The Wiz innan. Julia har sett de två äldre filmerna, Wicked och Trollkarlen från Oz. Killarna har inte sett någon av dem. – Vi blev tillsagda att inte göra det faktiskt, istället skulle vi få göra en egen tolkning, säger Christoffer. Han berättar att musiken är tagen från The Wiz, men att det övriga mer är hämtat från de gamla filmerna. – Låtarna är så himla souliga, funkiga och svängiga. De är helt galet bra. Kom och kolla, det kommer att bli hur bra som helst. Åsa Mwansa asa.mwansa@vgt.se

PÅ GÅNG: TORSDAG 30 AUGUSTI – TORSDAG 6 SEPTEMBER TORSDAG 30 AUGUSTI Kapten Röd, konsert i Kyrkparken. Snittblommor och rotsystem, föreläsning med Magnus Bons i Konstmuseet. FREDAG 31 AUGUSTI Matfestivalen i Skövde. Konserter och uppträdanden med Orchid, gospelkören Svart på vitt, Kingbees, Smokin’ Barrels, The Pendeltones, Jimmy Andersson, Björn Tengman, M.A.M.A, Two Folks, Zekes, Frida Jansson och Inzoule.

Skövde vin- och delikatessmässa på Scandic Billingen. The Wiz, premiär för Revymakarnas musikal på Stadsteatern. LÖRDAG 1 SEPTEMBER Matfestivalen i Skövde. Konserter uppträdanden med Otheas, Duon Peter Jerkku, The Frontline, Jazz Itch, The Gloria Story, A tribute to Dire Straits, Jonas Berlin Band, Casanovas, Browsing Collection, Towe Lindblom, Gota River Jazzmen, Malin Andersson,

Göteborgsoperans Skövdescen, Revymakarna, ScenProduktion, Skövde Musikteaterförening, InSight Dance och Candanza. The Wiz på Stadsteatern. Bakluckeloppis på Skultorps tennisbana. Drive in bingo på Åbrovallen. Loppmarknad i Immanuelskyrkan. SÖNDAG 2 SEPTEMBER The Wiz på Stadsteatern.

Öppen gård hos Lantlivet i Öm. Active Sunday på Billingen. MÅNDAG 3 SEPTEMBER Forum för poesi & prosa med Karolins Ramqvist och Niklas Mesaros på Stadsbiblioteket. ONSDAG 5 SEPTEMBER Drive in bingo på Åbrovallen. Prova på linedance med Elenor Ödberg i Horns bygdegård.

TV-toppen FÖRRA veckans mest

sedda program.

1. Doobidoo (SVT 1, söndag) 1 416 000 2. Dallas (TV4, måndag) 1 416 000 3. Robinson (TV4, måndag) 1 091 000 4. Dallas (TV4, onsdag) 994 000 5. Solsidan (TV4, söndag) 984 000 6. Dallas (TV4, tisdag) 933 000 7. Engelska antikrundan (SVT 1, söndag) 893 000 8. Robinson (TV4, onsdag) 853 000 9. Fångarna på fortet (TV4, fredag) 799 000 10.Landet runt (SVT 1, söndag) 797 000 11. Robinson (TV4, tisdag) 778 000 12. Robinson (TV4, torsdag) 738 000 13. Halv åtta hos mig (TV4, torsdag) 715 000 14. Halv åtta hos mig (TV4, tisdag) 673 000 15. Halv åtta hos mig (TV4, onsdag) 666 000 Källa: MMS. Mätperiod: 20 – 26/8 2012. Inga nyhetsprogram, Sportnytt eller program under tio minuter är med på listan.


torsdagen 30 augusti 2012| vecka 35

Nöje & kultur. | 15 Bild: ROB VANSTONE

Carl-Einars Meatballs med lingon inleder hösten Det blir en del humor i höstens program på Skövde stadsteater. – Men inte av det ytliga slaget, utan med eftertanke, säger Anders Ericsson i Skövde Teaterförening. Den 19 september är det premiär för höstens teaterprogram på stadsteatern. Carl-Einar Häckner är först ut med sin nya produktion Swedish Meatballs. Han har bland annat spelat den på Comedy festival i Australien och nu har den omarbetats för svenska förhållanden – Swedish Meatballs med lingon. Fler män med humorn som ett av sina vapen står på programmet, Özz Nûjen men Dålig stämning, Ronny Eriksson – Vad skådar mitt norra öga, och så Jonas Gardell, ett kärt återseende för publiken. – Han har nog varit här med alla sina scenshower och flera av dem har haft premiär här, så han måste gilla Skövde, säger Anders Ericsson.

Andra turnéstoppet

Denna gång står Skövde som nummer två på turnéplanen för Gardell, näst efter Göteborg. Om sin stå upp-turné skriver han: ”Nej men nu kan jag bara inte hålla mig, nu måste jag ut och möta lite publik! Egentligen var det meningen att jag inte skulle showa igen förrän 2013, men så tänkte jag, vad fan, vi gör en sväng med stand up – rakt upp och ner, nytt och gammalt, blandat bandat, snällt och snuskigt och lite bus med publiken.”

Höstavslut i januari

Från den kvinnliga artisteliten kommer bland annat B.U.S. – Brun utan sol, med

Svansjön är en av de direktsända föreställningar som presenteras på Odeon i höst.

”Han har nog varit här med alla sina scenshower och flera av dem har haft premiär här, så han måste gilla Skövde” Blossom Tainton, Gladys del Pilar, Kayo, Fransesca Quartey och Vivian Cardinal. Föreställningen inne-

Programmet sträcker sig lite över årsskiftet och avslutas med Brun utan sol – Gladys del Pilar, Blossom Tainton, Fransesca Quartey, Vivian Cardinal och Kayo. Bild: PETER KNUTSON

håller sång, musik och dans, men även berättelser om hur det är att vara kvinna, afro-svensk och om att livet blir bättre efter 40. – Föreställningen avslutar höstprogrammet, trots att den ligger 23 januari. Det blev för tight att ha med den i vårprogrammet, säger Anders. Naturligtvis bjuds det även på teater. Klassisk sådan, som MacBeth, Fröken Julie och Nils Holgersson, men även Kristina Lugns Idlaflickorna och ett nytt

drama av Susanna Alakoski – Håpas du trifs bra i fengelset. Och så spelas romantisk komedi, Ensamma hjärtan, med Lill Lindfors och Ruben Sallmander.

Direktsänd opera

Anders Ericsson är också väldigt glad att kunna presentera en fortsättning på vårens nysatsning – direktsänd opera på Odeon. – Metropolitan i New York direktsänder föreställningar till över 1 700 biografer i 54 länder. I år presenterar vi ett svårsla-

Bild: BILL COOPER

”Vi såg hur intresset växte under våren… Nu hoppas vi att fler ska upptäcka direktsänd opera”

Trollflöjten och succémusikalen Phantom of the Opera plockas hem från Royal Albert Hall i London. – Vi såg hur intresset växte under våren och avslutade säsongen med en utsåld föreställning av La Traviata. Nu hoppas vi att fler ska upptäcka direktsänd opera.

get program, säger Anders Ericsson. Klassiker som Svansjön, Maskeradbalen och Aida till exempel. Från Kungliga operan i Stockholm sänds

TEATERHÖSTEN STADSTEATERN 19/9 Carl-Einar Häckner: Swedish meatballs med lingon 28/9 Idlaflickorna av Kristina Lugn 7/10 Macbeth 14/10 Nils Holgersson 16/10 Ensamma hjärtan med Lill Lindfors och Reuben Sallmander 27/10 Özz Nûjen: Dålig stämning 4/11 Eva Funck: En lyckad föreställning 11/11 Ronny Eriksson: Vad skådar mitt norra öga? 23/11 Lösa tyglar med Anna-Lena Brundin och Jan Sigurd

27/11 Jonas Gardell: Stand up 29/11 Håpas du trifs bra i fengelset av Susanna Alakoskis 5/12 Fröken Julie 23/1 B. U. S. Brun Utan Sol DIGITALA STUDION 13/10 Kärleksdrycken 19/10 Trollflöjten 23/10 Svansjön 27/10 Otello 20/11 Phantom of the opera 8/12 Maskeradbalen 15/12 Aida


vecka 35 | torsdagen 30 augusti 2012

16 | Sport.

Skövdeidrotten stenålders om homofrågor

HELGENS MATCHER

”Jävla bög! Ni spelar som kärringar!” Idrottsrörelsen måste ta tag i sina attityder, menar Sofie Ebeling. Bild: PRIVAT

FREDAG 31 AUGUSTI FOTBOLL Herrar, division 4 Västergötland norra Vänersborg IF - IFK Värsås Herrar, division 5 Västergötland norra Jula - Ulvåkers IF Herrar, division 6 Mariestad Axvall - FC Södra Ryd Herrar, division 6 Tidaholm Igelstorps IK Fröjered/Håven

”Nej, vi har inga bögar i våra lag. Vi har inga problem med kränkningar.” Så brukar det låta inom idrottsrörelsen när RFSL vill utbilda om hbt. – Det finns en väldigt hård jargong inom idrotten, så det finns mycket att göra, säger Sofie Ebeling, RFSL i Skövde. ”Jävla bög! Ni spelar som kärringar! ” Kränkningar som kanske inte är så illa menade, men som skadar. I en sådan miljö är det inte heller lätt att visa sig som bi- eller homosexuell. – Ingen vågar knysta om det. Tystnaden gör också skada, säger Sofie Ebeling, som jobbar på RFSL i Skövde med att utbilda idrottsföreningar i hur de kan jobba med hbt-frågor. Hon tycker att det måste vara nolltolerans mot kränkningar. – Att det är så här är rena stenåldern egentligen. Tyvärr spär en del tränare och ledare på de här tråkiga attityderna. Genom att väcka uppmärksamhet på det här kan man förändra, tror Sofie. – Bara de blir medvetna om sin attityd kan de tänka efter och ändra beteendet. Det svåra är att ändra attityder, stadgar är lättare. Idrottsrörelsen är en alltför trög och sluten koloss, menar hon. – Mycket pengar går till idrottsrörelsen utan att man har så mycket insyn. Det tas för givet att allt som har med idrott är göra är bra. Därför är det viktigt att öka förståelsen för hbtfrågorna.

Anton Hysén

Sofie Ebeling tycker att det ändå händer positiva saker som ger ringar på vattnet. Att kända idrottsmän berättar om sin läggning är en viktig del. – Att Anton Hysén kom ut gjorde mycket. Det var modigt och han gjorde en stor insats och blev en förebild. Efter det blev det många debattprogram och Centrum för idrottsforskning öronmärkte pengar.

Praktik i Skövde

Sofie Ebeling läste Idrottsvetenskapligt program och blev alltmer intresserad av hbt-frågor och idrott. Hon gjorde sin praktik på RFSL

Skövde AIK möter Limhamn Bunkeflo på lördag.

Att fotbollspelare Anton Hysén i Utsikten har kommit ut som homosexuell har haft stor betydelse för hbt-personer inom idrotten, enligt Sofie Ebeling, RFSL Skaraborg. Bild: BJÖRN LARSSON ROSVALL / SCANPIX

TYCK TILL Tyck till om artikeln. SMS:A DIN ÅSIKT TILL 72121. Skriv sn[mellanslag]tycktill [mellanslag] och sedan ditt meddelande. Glöm inte att skriva under med ditt namn eller signatur.

i Skövde där hon jobbade i RFSLs projekt För en öppnare idrott, med information till idrottsföreningarna. RFSL har under tre år utbildat flera klubbar och idrottsgymnasium i Skaraborg. Nu ska man sprida projektet vidare. – Tyvärr är det svårt att

få idrottsklubbar intresserade. På 100 inbjudningar, brukar det bli ett fåtal intresserade. Men de som går utbildningarna tycker att det ger mycket, visar utvärderingarna. Som examensarbete sökte Sofia upp en gay-idrottsklubb. – Jag ville veta vad det innebär för homosexuella om de kan spela i en idrottsförening med bara likasinnade, säger hon. Det blev en volleyklubb i Skåne som hon analyserade ur ett genusperspektiv och för det fick hon pris för bästa uppsats.

Gayklubb

– Klubben blir mer än själva laget. Det blir också en plats att träffa likasinnade.

”De har inskrivet nolltolerans mot kränkningar. Men det borde alla klubbar ha” Bara vissa av medlemmarna angav att anledningen till att de började idrotta i laget var just för att det var en gayklubb. Det blev en annan norm än den förväntade, om idrotten som en manlig aktivitet för personer som förväntas bli kära i någon av motsatta könet. – Att då vara ett gay-lag bryter mot den förväntade normen. Många tyckte att

det var kul att bryta mot en stereotyp bild.

Hemlig

Gay-klubben kan vara en oas där man kan vara öppen med sin läggning. – Det går inte att vara hemligt homosexuell i ett gaylag. Många tyckte att det kändes som en lättnad att kunna vara mer sig själva. Det finns några fler gaylag i Stockholm, där det även finns en damsektion. – De har inskrivet nolltolerans mot kränkningar. Men det borde alla klubbar ha, menar Sofie Ebeling, som nu jobbar deltid för RFSL Skaraborg på distans. Anna Ernius anna.ernius@vgt.se

LÖRDAG 1 SEPTEMBER FOTBOLL Herrar, division 1 södra Limhamn Bunkeflo Skövde AIK Herrar, division 3 mellersta Götaland IFK Skövde - Semberija Herrar, division 4 Västergötland norra Värings GoIF - Edsvära/ N Vånga Herrar, division 5 Västergötland norra Vinninga - Lerdala IF IF Tymer - Hällekis Herrar, division 6 Mariestad Tidans IF - Kinne-Vedum Herrar, division 6 Tidaholm Borgunda IK - Trix/Forsvik Damer, division 3 Västergötland norra Frisco - Ulvåkers IF Damer, division 5 Tidaholm Vretens BK - Falköping United IFK Värsås - IFK Tidaholm SÖNDAG 2 SEPTEMBER FOTBOLL Damer, division 2 norra Götaland Mariestad BoIS - Skövde KIK Damer, division 3 Västergötland norra Töreboda - Skultorps IF Våmbs IF - Rackeby Damer, division 5 Lidköping Saleby/Järpås Tymer/Lerdala Damer, division 5 Tidaholm Vartofta - Igelstorps IK


torsdagen 30 augusti 2012| vecka 35

Sport. | 17

Markus springer vidare till Karlstad Markus Holmströms talang för kortdistanslöpning märktes tidigt. Nu siktar 16-åringen från Skövde på att bli ännu bättre. I dagarna började han på Friidrottsgymnasiet i Karlstad, som en av tio antagna. – Det känns bra att få tid att träna, sätta stort fokus på det och utvecklas åt rätt håll. År 2009, samma år som han började träna friidrott, hamnade han på första plats i sin åldersklass på Friidrottsförbundets Sverigelista. Det var resultatet 7,61 på 60 meter som tog honom dit. – Man kan nästan säga att jag kom från ingenstans. Men det var i skolmästerskapen för Skövde kommun som Markus talang riktigt märktes första gången. Han gick i fjärde klass och vann överlägset i grenen 60 meter. Likadant i femman och sexan. Hans föräldrar tyckte att han skulle prova att börja träna friidrott, men han ville inte först. – Jag höll på med fotboll och handboll då.

Ville satsa

I sjunde klass började han dock träna med IF Hagen och sedan dess är det friidrott som gäller. Idag tillhör han Istrums SK, en klubb med fler aktiva i samma ålder som Markus, och därmed tuffare motstånd. När Markus Holmström skulle söka till gymnasiet kände han att han ville satsa på friidrotten och för att göra det måste han lämna Skövde. Han sökte först till Friidrottsgymnasiet i Växjö, utan att komma in. – Jag blev rätt besviken och ställde in mig på att gå i Skövde.

Provtränade

Någon månad senare fick han dock ett samtal från gymnasiet i Karlstad. Där hade de hört talas om Markus Holmström och gav honom erbjudandet att komma och provträna i

MARKUS HOLMSTRÖM NAMN: Markus Holmström ÅLDER: 16 år BOR: Skövde och Karlstad FAMILJ: Mamma, pappa och en hund FÖREBILD: Usain Bolt

Karlstad. Detta gjorde han i januari och sedan erbjöds han en plasts på skolan. Rent geografiskt ligger Karlstad bättre till än Växjö och det är lättare att ta sig hem och hälsa på hos föräldrarna och hunden i Skövde. Men under veckorna måste han förstås bo i Karlstad, vilket innebär att han har fått fixa egen lägenhet. – Det blir speciellt. Jag är ju inte så gammal. Samtidigt är det bra. Jag lär ju mig laga mat, städa, tvätta och diska.

Dubblad träningsdos

Friidrottsgymnasiet i Karlstad är ett av sju svenska friidrottsgymnasier som tar in elever från hela landet. Stefan Holm är en av alla som har skolats där. Från att ha tränat tre gånger i veckan med Istrums SK kommer Markus Holmström nu att träna mellan fem och sju gånger per vecka. – Jag vill ju bli bättre, säger Markus, som inte är riktigt nöjd med sina allra senaste resultat. Han ser fram emot att träna med en mer specialiserad tränare. Målet just nu är att träna så mycket som möjligt och bli bättre. Han hoppas få förbli ska! defri också. – Det är lätt att bli skadad när man springer på hårda banor i skor utan dämpning. $ För en kortdistanslöpare som Markus Holmström finns en självklar förebild, ännu mer efter sommar-OS. – Usain Bolt, helt klart.

Markus Holmström har sikte på nya mål. Nu har han börjat på Friidrottsgymnasiet i Karlstad.

!"#$%&#$ !

$ $

$

!

"#$%&!'()*%&+),#-**!-!)./*.01.#! +$#.,*.#!233!'#4!*.#0-%! 05%!(67!(%)!'8!9:;9<! ! ===>-,)''>).!

$

$

$ $ $

$

$$

$

$

KORPEN INNEBANDY

$

Säsongen 2012/2013 kommer vi att spela i Kavelbrohallen med start 2 oktober

?@!A'BC+.!D&#&*.!D&-! E-&1&)C$F.%!2G!A'BC+.!

!"#"$%&! '

!

*4(*5)678&

$

$

"#$%&!'()*%&+),#-**!-!)./*.01.#!

'+$#.,*.#!233!'#4!*.#0-%! & && $& 56722!8#9!08%!':!5;<3375=<33! & & & & !!!!!!!!!!!!!!!*(#)!':!5=<>37?5<53!! & & & & & &&&&&&&&&&&&&&&$(#)&*+&,-./012,.,0&& @@@<-,)''<).! A-&1&)B$C.%!2D!E'FB+.!

3

& GF#!)(0!B-!7!08!1#&H! & &

9 &

Bild: STEFAN ALBERTSSON

&

& &&

&

&

$

$

Sista anmälningsdatum 21 september via mail skovde@korpen.se. Lagavgift 2.500:-, inkl. serieoch cupspel och medlemsavgift för 12 spelare $(lag som deltagit i utomhusfotbollen betalar 2.000:-). Avgiften betals till bankgiro 5366-2383. $ Domaravgift tillkommer med 75:-/match. Frågor? Ring Kristian, 0500-47 90 16, eller Lasse 0500-47 55 03 (dagtid).


VÄLKOMMEN PÅ EN ANNAN RESA. provkör Nya volvo v40 i helgen.

Kanske det ultimata tillvalet för oss skandinaver: ett panoramatak som släpper in massor av ljus. Kallt vatten är godare än ljummet. Därför har Volvo V40 handskfack med kylning.

Utrusta din nya Volvo V40 med digital instrumentering. Då kan du ändra utseende och funktion när du känner för det och till exempel placera varvräknaren i centrum istället för hastighetsmätaren. Nya Volvo V40 är världens första bil med en krockkudde även för dem som befinner sig utanför bilen. Om olyckan skulle vara framme lättar motorhuven samtidigt som en krockkudde täcker de hårda sidostolparna.

City Safety, det vill säga systemet som gör att bilen bromsar automatiskt om du inte hinner, är standard och fungerar nu i hastigheter upp till 50 km/h. Det finns många intressanta tillval för nya Volvo V40. Som t ex adaptiv farthållare, Lane Departure Warning och Driver Alert Control.

Väljer du till Park Assist Pilot blir det nästan löjligt enkelt att fickparkera. Ibland kanske man vill ha utmaningen, men oftast är det rätt skönt att lägga i backen, släppa ratten och låta bilen fickparkera själv.

Volvo V40 finns med sex motoralternativ. Den snålaste drar bara 0,36 liter/mil trots 115 pigga hästkrafter (du kommer alltså mer än 165 mil på en tank). Den snabbaste motorn gör 0–100 km/h på under 8 sekunder.

Nu är det premiär för bilen som hyllats av den svenska motorpressen, nya Volvo V40. Skälen till hyllningarna är många. Några av dem hittar du i den här annonsen, men för att lära känna bilen ordentligt ska du naturligtvis besöka närmaste Volvohandlare. Och väl där finns det mängder av andra nyheter från Volvo. Som motorer där vi lyckats kombinera extremt låg förbrukning med snabb acceleration. Volvo V60 D5 drar till exempel bara 0,46 liter/mil, men gör ändå 0–100 på 7,5 sekunder. Välkommen!

NYA VOLVO V40. IT’s YOU. Nya Volvo V40 kostar från ca 225 000:– – 270 000:– ( T3/D2– D4). Bränsleförbrukning vid blandad körning 3,6 –5,5 liter/100 km. (D2–T4) Koldioxidutsläpp CO 2 94–136 g/km (D2–D4 aut). Miljöklass Euro 5 +. Priserna ovan anges exkl lokal utrustning. Bilen på bilden är extrautrustad. När du köper en ny Volvo ingår alltid Volvo Assistans samt vagnskade- och rostskyddsgaranti. Läs mer på volvocars.se


Skövde Nyheter.se 21 sidor om matfesten i Skövde Lokaltidningen för alla hushåll i Skövde. Telefon 0500-78 48 51. 30 augusti 2012.

Helgrillat – en efterlängtad återkomst på Matfestivalen Nu återupplivas den gamla Matfestivalstraditionen helgrillad oxe, fast med vildsvin istället. – Vi vill få tillbaka grilloset”, menar Per Ekberg, vd Next Skövde. Till följd av uppbökade trädgårdar och odlingar har Skaraborgs vildsvin fått dåligt rykte i trakten. Detta kan Matfestivalen komma att ändra på. När festivalen drar igång kommer det istället för oxe att serveras helgrillat vildsvin. Lars Klint från Naturbordet, som tillsammans med Restaurang Parnassen, kommer att sköta tillagningen och serveringen av köttet, menar att helgrillad gris inte är en lätt uppgift. – Det är resurskrävande. Det tar åtta timmar att grilla en gris. Vid grillbordet kommer det inte bara finnas vildsvinskött utan också lamm, korv och andra delikatesser. – Vi är glada över att få visa upp de här produkterna, säger Klint och berättar att vildsvinen kommer från bland annat Skövdeoch Tidaholmstrakten.

Funnits ett önskemål

Den traditionella helgrillade oxen som tidigare var en hit under många års

Tommy Högberg och Lars Klint från Naturbordet ser fram emot att bjuda besökare och Skövdebor på helgrillat vildsvin under Matfestivalen.

Matfestivaler, var man tvungen att sluta med på grund av rädsla för galna ko-sjukan. – Det har länge funnit ett önskemål från publiken att få tillbaka traditionen, menar Ekberg. Utöver helgrillat vildsvin, väntas ännu fler restauranger att delta under Matfestivalshelgen. Runt 16-20 restauranger kommer att bjuda besökare och Skövdebor på god mat i år,

berättar Ekberg. Annars blir årets upplaga mycket lik förra årets, menar han. – Det kommer att bli samma typ av uppbyggnad som i fjol. Saluhallen är kvar på torget. Men vi kommer att utnyttja parken ännu mer den här gången.

center kan hitta varandra och sälja sina produkter. – Det är ju Matfestivalen. Då ska det vara lokalproducerat och fokus på maten, menar Ekberg och Albert Khalaf från Restaurang Parnassen.

Lokalproducerat

De tre aktörerna trycker på att Matfestivalen ska vara en plattfrom för samverkan där lokala produ-

Jessica S Säll 0500-78 48 50 red.sn@vgt.se

Vill återuppta traditionen med helgrillat kött på Matfestivalen. (fr. v.) Per Ekberg, vd Next Skövde, Albert Khalaf, Restaurang Parnassen, Lars Klint och Tommy Högberg från Naturbordet. Bild: JESSICA S SÄLL

VÅR POPULÄRA FÄRS SOM VI MALER I BUTIKEN

Blandfärs 50/50, ursprung Sverige. (Max 2 kg/kund)

39

90 /kg

Norrmalm Skövde • Tel 0500-41 56 56

Öppet alla dagar 9-22 ICA.se/norrmalm


vecka 35 | torsdagen 30 augusti 2012

20 | Tema Matfestivalen.

Zekes laddar inför sista spelningen med specialpizza Matfestivalen, friterad banan och glass, familjetraditioner, ja, många olika tankar finns i bandmedlemmarnas huvuden. Det enda gemensamma de har inför årets festival är att de tillsammans ska göra sin sista spelning. – Vi ska göra det till något extra, säger sångaren och gitarristen Rickard Carlsson. SN möter upp dansbandet Zekes på pizzeria Alpina. Nu ska de få visa sina kunskaper i pizzabakning, och varje bandmedlem får lägga på en ingrediens som säger något om någon av de andra medlemmarna. Samtidigt pratar vi matfestival, eftersom det blir deras sista spelning ihop som Zekes. – Det känns skönt att avsluta i Skövde. Man har föräldrar och mycket vänner här som har hjälpt oss, säger Rickard. – Om vi inte hade gjort vår sista spelning på matfestivalen hade vi nog ordnat något själva. Matfestivalen innebär friterad banan och glass för några av killarna, och nötspett för en annan. Men att åka karuseller blir det inte så mycket med i år. – Nja, det blir nog inte något tivoli för oss. Själv skulle jag aldrig åka karuseller som är uppställda sådär, man vet aldrig om en skruv åker ur, skrattar Rickard. – Nej, när vi har spelat klart blir det nog party efteråt.

Sidfläsk

Rickard Carlsson, Adam Warnskog, Mathias Johansson, Simon Warnskog i Zekes är nöjda med slutresultatet efter deras pizzabak.

con, för han är den Grunden till pizzan är som har sidfläsk, ZEKES klar, skinka, tomatsås, skrattar Rickard, Si”FLÔTost och lök. Värmen mon och Mathias. PIZZA” inne i köket är näst inFamiljegrej till outhärdlig, iallafall Ost, skinka, Det är kanske skillnad för de som inte är valök, tomatsås på att besöka Matfestina. Samtidigt konstabacon för Adam valen som barn, och terar killarna att Rickard är en köttig typ, kebab för Rickard som vuxen. Mathias som har varit på Matoch han får skära upp salami för Simon festivalen många sin egen kebab som ska sås för Mathias gånger, tycker att anrepresentera honom ledningarna att gå dit på pizzan. – Haha, då får Adam vara ba- har ändrats för varje år.

– När man var minnen och så, säger Rickdre gick man dit för att ard, samtidigt som det var en familjegrej, ”När vi han bestämmer sig för men nu går man dit spelar ska vi att Simon får vara saför att träffa folk, äta lami. ”Du är ju både och dricka, säger basis- inte göra en smal och seg Simon, ten Mathias. som i envis”. vanlig dans- seg– Vi Men att årets mathoppas att det festival ska bli något ex- kväll, utan kommer mycket folk, tra,det är alla eniga om. och ansikten som vi – När vi spelar ska vi kanske bjuda känner igen. inte göra en vanlig på lite annat” Flôtig pizza danskväll, utan kanNär pizzorna är färdigske bjuda på lite annat. Kanske få upp lite folk på sce- gräddade hjälper en av kockarna

Bild: CISSI HAGBERG

till att lägga på salamin, och sedan kommer även kebab och sås på pizzan. Såsen ja, vem ska den representera då, Mathias såklart, hans snälla bandkollegor tycker att han är så ”flötig”. Slutresultatet blev toppen enligt bandet. Så vad ska den kallas? – Flôtpizza. Den är väldigt ”flôtig”, säger Mathias, och de andra håller med. Cissi Hagberg red.sn@vgt.se


torsdagen 30 augusti 2012| vecka 35

· Saluhall med 23 matproducenter

PROGRAM FÖR SCENEN I KYRKPARKEN Fredag 31 augusti 15:00

15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00

Matfestivalen öppnar och maten börjar serveras Malin Gunnarsson Orchid Two Folk Jimmy Andersson Frida Jansson Björn Tengman M.A.M.A

18:30 19:30 20:00 20:30 21:30 22:00 00:00

Upptäck Skövde

Kingbees Smokin’ Barrels Inzoule The Pendeltones Danskurs med Candanza Dans till Zekes Matfestivalen tackar och stänger för dagen!

Tivoli på Sandtorget Skövde Fotoplank

32 er!

Matbasar

y n e m

Skövde Vin & Delikatessmässa Lördag 1 september 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 15:00 15:05 15:20 15:50 16:00 17:00 17:30

Matfestivalen öppnar och maten börjar serveras Dansshow med Candanza Peter Jerkku och Arne Holmdahl OTHEAS Jazz Itch Dansshow med Insight Matfestivalen delar ut stipendium till Årets lokala livsmedelproducent i Skaraborg 2012 Festivalutlottning av Matlådor m.m. Dansshow med Insight Teaterföreningarna presenterar höstens program: GöteborgsOperans Skövdescen, Revymakarna, Scenproduktion, Skövde Musikteaterförening. Malin Andersson med cellisten Sebastian Freij Towe Lindblom (Ett möte med Monica Zetterlund)

18:00 18:50 19:30 20:00 21:00 21:30 22:00 00:00

Jonas Berlin Band Browsing Collection A tribute to Dire Straits The Gloria Story Utdelning av juryns 3 priser samt Publikens Favorit tillkännages Danskurs med Candanza, kompas av Kertz Dans till Casanovas Matfestivalen stänger och tackar för i år!

!"#$%&'(')*+,*-.*/'0'*#$%),'!%#$,1/&*, 11:00 – 17:00 Familjedag med Tivoli

Reservation för eventuella ändringar För mer information besök www.matfestivalen.nu

Skövde Vin & Delikatessmässa

Vi levererar till Matfestivalen

Arrangör

!

!

!

!

!

www.skaratalt.nu

!

www.nextskovde.se Clarion Collection Hotel Majoren

Skaraborgs Offset AB 2012

Vi stödjer Matfestivalen


vecka 35 | torsdagen 30 augusti 2012

22 | Tema Matfestivalen.

Västerhöjd bjuder på hemlagad ankkorv Elisabeth Backhaus

För fjärde året i rad deltar Västerhöjd i Matfestivalen. Tidigare år har det gått riktigt bra för skolrestaurangen. Och i år står något så unikt som hemlagad ankkorv på menyn.

Bild: ANNA KUYLENSTIERNA

HALLÅ DÄR… ...Elisabeth Backhaus, lärare i sång på Musikskolan, som ska leda engångskören Matfestivalkören vid två tillfällen under Matfestivalen.

Det är förmodligen inte många som tänker på gymnasieskolor när man pratar om Matfestivalen. Men enligt Västerhöjds restaurangchef Anders Ånborg är bra skolmat en viktig faktor när eleverna väljer gymnasium. Därför ställer nu Västerhöjdrestaurangen upp i Matfestivalen för fjärde året i rad. – Vi har blivit tillfrågade. Det är ett önskemål från både Next Skövde och politiker att vi ska vara med. Det är framför allt för att marknadsföra Gymnasium Skövde, förklarar restaurangchefen.

Två nya rätter

Precis som föregående år står den vegetariska potatistortillan med ugnsbakad paprika och fiskrätten stekt Bellmanströmming med potatispuré på menyn. Desserten, som består av mandel och lakritskaka, är dock ny för i år. Likaså kötträtten, ankkorv med citron och örter. Och korven är inte bara en nyhet för Västerhöjd, utan för hela Matfestivalen. – Det är lite unikt, jag tror inte att någon har haft hemlagad korv på menyn under Matfestivalen tidigare. Och många har nog aldrig ätit korv gjord på anka, säger Västerhöjdsrestaurangens köksmästare Morgan Björk. Förutom anka innehåller korven även några procent kyckling. Och enligt Morgan kan man göra korv av vad som helst. Men det är inte helt lätt att göra flera hundra portioner hemlagad korv när man bara har lagat det

Västerhöjds kock Morgan Björk och restaurangchefen Anders Ånborg bjuder bland annat på ankkorv med citron och örter under Matfestivalen. Bild: SABINA LORENTZON

”Det är lite unikt, jag tror inte att någon har haft hemlagad korv på menyn under Matfestivalen”

till mindre sällskap tidigare.

Fruktansvärt roligt

– Jag har inte gjort korv i så stora mängder förut, så jag har fått prova lite innan. Men det är kul. De tidigare tre åren har det gått bra för Västerhöjd-

stältet på Matfestivalen. Restaurangen har kammat hem fina priser varje år. Men hur det går den här gången har restaurangchefen ingen aning om. Och att vinna verkar inte vara det som räknas. – Det återstår att se. Men det är ju fruktansvärt ro-

ligt, och det är det viktigaste. Jag hoppas att vi får mycket folk till festivalen, hela staden ska leva upp, säger Anders Ånborg.

Emil Forslund – Jag gillar våfflor. Det är mat man inte kan äta på restaurang.

Anna Johansson – Langos, det blir så sällan man äter det, bara på festivalen.

Sabina Lorentzon red.sn@vgt.se

ENKÄT: VILKEN ÄR DIN FAVORITMATRÄTT?

Rasmus Sjöberg – Texmex, det är gott och enkelt att äta.

Emelie Nyberg – Texmex, för att det inte finns på någon restaurang i stan och det är gott.

Viola Borg – Jag gillar kyckling, gärna på spett. Det är alltid gott.

Hör mat och musik ihop? – Absolut. Det är ofta man sjunger i samband med mat, som när man sitter och äter på finare fester. Men sång passar i alla möjliga sammanhang och definitivt med mat! Blir det Blommig falukorv som ni ska sjunga? – Ja, nu är programmet inte helt klart, men den har naturligtvis kommit fram, liksom Varm korv boogie. Det finns alla möjliga sånger om mat. Begränsar sig kören helt till sånger om mat? – Ja. Hur väcktes idén med en Matfestivalkör? – Förra året hade biblioteket Mångsidiga måndagar och då var jag där och ledde en engångskör. Det var då som idén kom upp. Det var Jessica Wennborns (kommunikatör på Skövdes kulturförvaltning, red:s anm) idé att kombinera kör och mat. Är det olika körer på fredagen och lördagen? – Ja, men den som vill och har lust får ställa upp båda dagarna. Vad blir största utmaningen för dig? – Ja, det blir ju att fånga den här gruppen och repetera in våra låtar på ganska kort tid. Får vem som helst vara med? – Alla är välkomna, stora och små. Det är storleken på scenen som kanske begränsar. Vi börjar med att repetera, sedan får man lite fika och sedan blir det ett framträdande. Har du gjort något liknande förut? – Ja, jag har haft engångskörer på företagskickoffer. Det är väldigt kul. Körsång är en teambuildande grej. Vilken sång tycker du själv bäst om att lyssna på när du äter? – Åh, oftast när jag äter, då vill jag att det ska vara tyst. Men sedan lyssnar jag gärna! FOTNOT: Man kan anmäla sig till Matfestivalkören i kulturförvaltningens tält.


torsdagen 30 augusti 2012| vecka 35

Tema Matfestivalen. | 23

Grynkorv och vin – ny buffékombo på festivalen Förra årets grynkorvsbuffé på Matfestivalen blev en succé. Nu tar föreningen Grynkorvens vänner det till en helt ny nivå.

ENKÄT: Vad är det bästa med Matfestivalen?

Andreas Pettersson – Jag går inte så mycket längre. Det är för mycket folk, för dyrt och för små portioner.

Grynkorvsfestival kallar de det. På Scandic Billingen kommer de som gillar Skaraborgsrätten grynkorv kunna avnjuta lunch under lördagen på Matfestivalen. – Under årsmötet i mars och på Grynkorvens dag har två korvsorter utsetts som kommer finnas på festivalen. I samband med lunchen ska årets grynkorv utses, säger Tommy Kroon, skriftställare i föreningen.

Therese Lagerin – Maten! Det är roligt att få prova på lite olika.

Två finalister

Den ena korvsorten kommer från Perssons i Timmersdala och den andra kommer från Evaldssons i Åsarp. Det kommer dessutom att serveras vin till grynkorven. – Lennart Granqvist från Tidaholm har valt ut två viner som ska passa till grynkorvarna. Hur fungerar grynkorv och vin ihop? – Det vet vi inte. Det har säkert testats någon gång, men Granqvist har valt ut viner utifrån smakämnena i korven och hittat två passande, säger Kroon. Grynkorvens vänner försöker ständigt utveckla intresset för grynkorven. – Den här grynkorvsfestivalen är ett av tre ben i föreningen. De andra två är Grynkorvens dag och årsmötet.

Charlotte Junkergård – Att det händer något i stan.

Andreas Ellingsen – Har aldrig varit där, det blir premiär i år. Kul med allt folk, att det händer något.

Bildades 2005

Under förra året kom drygt 60 personer för att äta lunchen på Matfestivalen. Idag hoppas föreningen på över hundra. – Vi välkomnar även de som inte är medlemmar, men det är oerhört viktigt att föranmäla sig så korven räcker till. Grynkorvens vänner skapades i början av augusti 2005 av Börje Brelid, framlidne Sten All och Gillis Hellberg. Kort därefter instiftades grynkorvens dag i almanacken och infaller tredje torsdagen i oktober. Föreningen kämpar nu för att dagen ska bli röd i almanackan, eller åtminstone en flaggdag.

Angelica Gustafsson angelica.gustafsson@vgt.se

Wanja Fröjdh – Att man får provsmaka olika rätter, en del som man kanske inte äter i vanliga fall.

En av grynkorvssorterna som tävlar på Matfestivalen är från Fredric Evaldsson och Anette Christensens Evaldssons Livs. Bild: LARS-UNO OLAUSSON,

Åke Andersson – Det är trivseln där, att träffa människor på ett trevligt sätt.


vecka 35 | torsdagen 30 augusti 2012

24 | Tema Matfestivalen.

Och vinnaren i Kockduel Det var tyst runt bordet när Christina Björklund, vd för Västgöta-Tidningar, försiktigt sprättade upp kuvertet som innehöll läsarnas val: – Och vinnare i Kockduellen 2012 är - Mattias Hägg! Under fem veckor har fem Skövdekockar presenterat sina maträtter och läsarna har lagt sina röster. Valet stod mellan Mattias grovtartar på rimmad lax, Linnies fetaost och spenatpaj, Eddys nordiska tapas, Sophies laxburgare med rostad potatis och Michaelas örtmarinerade kycklingspett. Var och en av de tävlande hade fått en matkasse. Alla kassarna innehöll samma råvaror och det de tävlande fick lägga till var kryddor.

en del av desserten – en pannacotta med tomat- och jordgubbschutney i en kall melonsoppa.

Tävlat tidigare

Kanske hade vår vinnare nytta av ”Jag är mest sin tävlingsrutin. – Jag har tävlat nöjd med och vunnit med bland annat en helheten och Inga gränser fisksoppa under Resultatet blev en mångfald att det blev en Matfestivalen som visar att det bara är kock- sommarmeny” och varit med i ens kunskap och fantasi som Team Culinar sätter gränser för vad som går i OS och VM. MATTIAS HÄGG OM SIN att skapa i köket. Årets MatVINNANDE MENY Som ni, som har följt kamfestival mispen mellan matgiganterna, sar Mattias har läst och sett trollade de Hägg då han fem fram fler rätter ur kassarna än de som åker till Italien, det kan ovan räknades upp. ni läsa om på en annan si– Jag är mest nöjd med helheten och att da i denna tidning. det blev en sommarmeny. Jag gillar att En av de fem tävlande – sticka ut och lyckades med de udda detal- Sophie Lenasdotter – var på jerna, konstaterar vinnaren Matias Hägg. resa i Norge och kunde inte delBland det udda var att Mattias tog till- ta i när Christina Björklund vara morotsblasten och raskt förvandlade avslöjade vinnaren i Kockduelden till en blastpesto att servera till len 2012. huvudrätten. Tomat tänker flesta av oss som en del i Anders Axelsson anders.axelsson@vgt.se huvudrätten, men i Mattias meny blir den

Koc Lund

vecka 29 | torsdagen 19 juli 2012

torsdagen 19 juli 2012| vecka 29

12 | Skövde.

Skövde. | 13 Fem kockar. En matkasse. Tre rätter. Bara en kan vinna och du bestämmer vem. Så är förutsättningarna i Kockduellen i SN. Vilken kock är din favorit? Omröstningen börjar vecka 33. Missa inte heller matlagningsprogrammen på skövdenyheter.se

200 gram smör 1 ask babyspenat 4 st kokta ägg 1 knippe rädisor 200 gram färskpotatis

enyheter.se

Koka ihop ättika, socker, vatten, lagerblad, nejlikor, pepparkorn och kryddpepparkorn till en 1-2-3 lag.

Skär laxen i 8 bitar, krydda med salt och låt stå i 30 min. Hacka ägget fint med hjälp av en äggskivare. Skiva rädisor och färskpotatis tunt. Lägg smöret i en kastrull på maxvärme på spisen och bryn tills

det får en brun färg och sila upp i en ny kastrull. Lägg laxen i liten form och häll den kokande lagen över laxen så att det täcker. Låt stå i 30 min i rumstemp, täckt med lite smörpapper.

Värm det brynta smöret. När det börjar bli varmt läggs den skivade potatisen i smöret och kokas färdig med lite salt. Servera spenaten tillsammans med den varma potatisen och varvar allt på ett fat enligt bilden.

RULLAD PÅ EKOGRIS MED MOROT OCH RUCCOLA, GURKYOGHURT OCH SYRAD GULLÖK Kocken Eddy Lundkvist bjuder på nordiska tapas: friterade potatischips och lax, råbiff med pocherade äggulor, schnitzelrullader med morot.

När man hackar lök ska man bara hacka löken en gång annars försämras smaken.

Var inte rädd att salta, menar Eddy Lundkvist. Saltet behövs för att få fram aromen i maten.

Bild: JENNY ÅBERG

Tapas på nordiskt vis hos Eddy Det behövs inte oxfilé och potatisgratäng för att få en fest. Det menar Eddy Lundkvist, som förvandlar lax, blandfärs och schnitzel till en buffé med nordiska tapas.

MATKASSEN INNEHÅLLER:

vanliga råvaror, säger Eddy.

Serveras som buffé

Eddy Lundkvist är ena halvan bakom Restaurang Glädje, matstället i Skövde som satsat mycket på närproducerat. Han tycker att husmanskost är underskattat, inte minst på festbordet. – När man har semester och vill äta något gott behöver det inte vara grillad fläskfilé. Underskatta inte

Till kockduellen har han skapat en meny med nordiska tapas: inkokt lax med friterad potatis och spenat, schnitzelrullader med morötter och ruccola, syltad lök och gurkyoghurt samt råbiff med pocherade ägg och kaprismajonnäs. – Min tanke är att alla tre rätterna serveras samtidigt, som en buffé, säger Eddy. Råbiffen, som inte är rå utan genomstekt men lånar smakerna från den traditionella rätten, görs på blandfärs eftersom det är vad som kom i matkassen i

Eddy använder bara äggulor till kaprismajonnäsen, men man kan även nyttja vitorna.

Laxen saltas innan man häller över en lag med lagerblad, senapsfrön och nejlikor.

lax, schnitzel, blandfärs, chorizokorv, örtmarinerade kycklingspett, fetaost, kapris, yoghurt, ägg, pasta penne, bladspenat, färskpotatis, gul lök, röd lök, morötter, mixsallad, ruccola, rädisor, persilja, citron, gurka, melon, tomater och jordgubbar.

kockduellen. Om Eddy själv fått bestämma hade han hellre valt grovmalen nötfärs, gärna hängmörad av en bättre styckdetalj. – Ju mer köttet hängt desto mer blod tappar det. Då blir smaken bättre, mer koncentrerad, förklarar han.

”Det ska smaka mycket. Särskilt om man äter små munsbitar”

Ska smaka mycket

Han kryddar biffarna med bara salt och peppar innan de bryns i matolja och sedan blir klara i ugnen. I stället blir det tillbehören som får tillföra smakerna. Eddy gör en egen majonnäs med mycket kapris i. – Det ska smaka mycket. Särskilt om man äter små munsbitar. Hög smak ger

Till rulladerna serveras en gurkyoghurt. Eddy tar bort skalet och kärnhuset på gurkan.

större mättnadskänsla, påpekar han. För den som är tveksam till att göra egen majonnäs har han några tips. – Använd även äggvitan, det binder majonnäsen. Du kan också ta i det mesta av saltet redan i början. Salt drar ur vätskan och saltar man i slutet ökar risken att det skär sig.

Använd hela färgskalan

Ett annat tips är att använda hela färgskalan i matlagningen. Äta gör man också med ögonen och därför låter Eddy en del av morotsblasten sitta kvar när han gör rullader. Det ger en vacker nyansbrytning.

Rulladerna bryns bara och stoppas sedan in i ugnen på 90 grader någon timme.

Jenny Åberg jenny.aberg@vgt.se

Förutsättningen i SN:s utmaning var blandfärs, men Eddy föredrar annars nötfärs.

BÄSTA RÅVARORNA VARJE DAG MED

RÖSTA PÅ DIN FAVORITKOCK OCH VINN FINA PRISER FRÅN RÖSTNIN GEN STARTAR VECK A 33 PÅ SKÖVDENY HETER.SE

Tidsåtgången för hela menyn är drygt två timmar, men mycket kan göras i förväg. Man behöver inte heller vara rädd för att låta maten stå framme några timmar. – Ställ inte in maten i kylskåpet. Det sätter smak. Tänk bara på hur ett glas vatten smakar efter att ha stått i kylskåpet. Nej, maten klarar sig i rumstemperatur, men placera den inte i direkt solljus, inflikar Eddy. Han lägger också vikt vid hur maten läggs upp. – Det behöver inte vara så noggrant. Gör det levande, gott och härligt, grovt och rustikt. Ta örter som du har i trädgården det kan göra rätten så mycket festligare.

SKÖVDE

RULLADER 6 tunt skivade/bankade skivor av ekologiskt schnitzelkött salt svartpeppar hel kummin 50 g smör 6 späda kokta knippemorötter (ej överkokta) lite blast från morötterna 1 ask ruccola 2 dl matyoghurt 1 slanggurka 1 msk mörka senapsfrön 2 tsk ättika 4 tsk socker 1 lagerblad 1 skalad gul lök Sätt ugnen på 175 grader. Lägg de tunna schnitzelskivorna, fyll varje skiva med en morot och lite ruccola.

Krydda med salt, svartpeppar och hel kummin. Stek i het panna med lite smör och rapsolja och lägg i ugnsfast form. Skala gurkan och dela den på längden till fyra lika långa bitar, skär ut kärnhuset och dela ytterligare en gång på längden till 4 centimetersstavar. Smaksätt gurkan med 3 tsk salt, 1 tsk ättika, 2 tsk socker, senapsfrön och lagerblad, låt stå i ca 30 min. Skiva gul lök tunt, smaksätt med 1 tsk ättika och 2 tsk socker. Häll av vätskan som bildas av gurkan, blanda med yoghurt och smaksätt med hel kummin, svartpeppar och ev lite salt. Ställ in rulladerna i ugnen i 8 min. Vid servering dela på rulladerna för en snygg snittyta, lägg på fat med gurkyoghurten, den syrade gula löken och garnera med lite morotsblast.

och svartpeppar. Sätt in biffarna i den varma ugnen och baka i ca 12 min (67 grader i innertemp). Ta 4 hela äggulor i en bunke med 1 msk kallt vatten och 1 msk ättika. Koka upp en stor kastrull med

vatten och tillsätt 1 msk ättika. När vattnet kokar så ställer du kastrullen åt sidan så att det slutar bubbla, vispa så att det bildas en virvel. När det bildats en virvel, sluta vispa och droppa i äggu-

lorna en och en. Låt stå i vattnet i 3 min. (äggulorna skall bli krämiga). Servera biffarna på ett fat, lägg äggulorna på biffarna och garnera med kaprismajjo, rödlök och plockad persilja.

FAMILYFOODS MATKASSE MED RECEPT

M y c k e t n ä r p r o d u c e r a t o c h e k o l o g i s k t ! • V ä l j e n m a t k a s s e m e d l å g l a k t o s o m d u ö n s k a r • w w w. f a m i l y f o o d . s e

SENAPSDIP 1 dl majonnäs 2-3 dl crème fraiche 1-2 msk sötstark senap (jag använde Jonnys) Blanda väl.

När hon ger sig i kast med kockduellen blir det dock en ganska svensk meny schnitzelsticks med tre olika dipsåser, laxburgare med färskpotatis och fetaostkräm samt jordgubbspaj med knäckigt täcke. – Man kan äta maten varm, ljummen eller kall och den kan serveras både inomoch utomhus, säger Sophie och tipsar om att bären i jordgubbspajen kan ersättas eller kompletteras med rabarber för att få mer syra. Ett annat råd är att satsa lite extra på vissa ingredienser. En olivolja av högre kvalitet eller en balsamico kan lyfta maträtten till oanade höjder. – Balsamico kan man ha på glass eller på köttbiten före servering. Det behövs bara några droppar. Nu väljer Sophie att krydda fetaostkrämen med den.

Grillad potatis

En annan av hennes favoriter är den grillade färskpotatisen.

En virtuell kokbok: en läsplatta hjälper till med matlagningen.

Koka upp vatten och salt. Ta bort kastrullen från värmen. Lägg ner laxfilén och låt den sjuda under lock i ca 5 minuter. Häll av kokvattnet och låt laxen svalna lite. Finfördela den sedan med en gaffel eller med fingrarna. Att smeten blir lite ojämn med bitar i gör inget. Tillsätt ca hälften av löken, ströbröd, ägg, salt och peppar. Låt smeten stå i ca 10 minuter. Forma till burgare och stek dem i smör och olja några minuter på varje sida.

PANERAD ROSTAD POTATIS Koka potatis. Låt svalna och häll sedan på oliv- eller matolja. Rör

Så lagas maten

Schnitzeln skärs i centimetertjocka skivor och paneras innan de steks på hög värme i mycket olja.

Sophie skriver lista på kylskåpet och stryker efterhand som hon klarat av uppgifterna.

– Du kan använda kokt potatis från dagen innan eller koka ny. Droppa rikligt med olja över potatisen och lägg den sedan i en plastpåse tillsammans med ströbröd, salt och peppar. Sedan är det bara att skaka om! Det låter som något en känd hamburgerkedja gjorde med stripsen för några år sedan? – Den hamburgerkedjan gillar jag och jo, det är ungefär så.

CHIPOTLEDIP Blanda ca 1 tsk chipotlepasta med 1,5 dl turkisk youghurt och ½ dl majonnäs.

– Kocken Mattias Hägg gillar att blanda det oväntade

om så att alla potatisar blir insmorda i olja. Häll i ströbröd och lite salt och peppar i en plastpåse. Lägg i potatisen i påsen och skaka så ströbrödet fördelar sig jämt. Lägg dem sedan i en oljad, ugnsfast form och ringa lite olja över. Ställ in i ugnen på ca 150 grader i ca 20 min tills de är gyllenbruna.

Mattias Hägg delar sin tid mellan MATKASSEN Orangeriet i GotINNEHÅLLER: hia science park och Golfrestaulax, schnitzel, blandrangen vid Skövde färs, chorizokorv, örtgolfklubb. Han har marinerade kycklinglandslagsmeriter spett, fetaost, kapris, (militärkocklandyoghurt, ägg, pasta slaget) och älskar penne, bladspenat, att laga mat utomfärskpotatis, gul lök, hus. Grillen är en röd lök, morötter, mixkär vän och den sallad, ruccola, rädianvänder han även sor, persilja, citron, i Kockduellen. gurka, melon, tomater – Jag tycker det och jordgubbar. är naturligt att man flyttar ut köket sommartid. Därför står vi på en takterrass på Gothia science park med Mattias när han lagar sin mat. Den trerättersmeny han satt ihop ska kännas somrig och smaklig.

FETAOSTKRÄM Ett paket fetaost 2 dl crème fraiche Olivolja Balsamico Grovmalen svartpeppar Mosa fetaosten och rör ner crème fraichen. Ringla över olivolja och några droppar balsamico. Smaka av med peppar. Det går att utesluta balsamicon eller ersätta med lite balsamvinäger. Servera laxburgarna med potatis, fetaostkräm, en klick hackad lök och tunt skivad, stekt chorizo. Garnera med en citronskiva.

”Jag gillar ‘kladdig’ mat. Det ska vara sås till och gärna många olika smaker”

Potatisen läggs sedan i en form och placeras i ugnen. När de är färdiga tar man en liten nypa socker och strör över.

Går lika bra på grillen

Potatisen serveras tillsammans med laxburgare, som kan göras i förväg. Det är bara att göra färdigt smeten, forma burgarna och lägga in dem i plastfolie och förvara dem i frysen tills det är dags för tillagning.

Bild: JENNY ÅBERG

Jenny Åberg 0500 - 78 48 68

Laxburgarna steks, men kan lika gärna grillas på en aluminiumfolie på grillen.

BÄSTA RÅVARORNA VARJE DAG MED SKÖVDE

PAJDEG 2 dl mjöl 2,5 dl havregryn 1 tsk bakpulver 1,5 dl socker Stött kardemumma 150 g smör 0,5-1 dl sirap 1 dl grädde

Svårt att variera

Smält smöret, häll i sirap och grädde, vispa ihop och dra av kastrullen. Blanda i de torra ingredienserna i

smörblandningen. Det ska bli en geggig smet. Bred smeten över jordgubbarna.

Grädda i 25-30 min i 175 grader, tills ytan är lite knäckig. Servera med vaniljvisp eller glass.

FAMILYFOODS MATKASSE MED RECEPT

M y c k e t n ä r p r o d u c e r a t o c h e k o l o g i s k t ! • V ä l j e n m a t k a s s e m e d l å g l a k t o s o m d u ö n s k a r • w w w. f a m i l y f o o d . s e

På grillen lägger Mattias ruccolabiffar och morötter. Huvudrätten görs komplett med potatis. – Jag har hört att många har svårt att variera sina potatisrätter. Det blir ofta kokt, gratäng eller potatismos.Sedan är det stopp. Men istället för mashed potatoes kommer jag att köra med smashed potatoes.

400 g laxfilé, skinn- och benfri 1 l vatten 3 msk salt 1 msk socker ½ gurka 1/4 honungsmelon 1 äggula 2 dl rapsolja 1 msk fransk senap 2 msk kapris Salt och peppar 2 msk cidervinägersenap 2 msk vatten Dillkvistar, salladsskott, några tunt skivade rädisor och rödlöksringar

Nymald svartpeppar Blanda vatten, salt och socker tills allt löst sig. Lägg laxen i lagen och låt stå i kylskåpet ca 12 timmar. Alternativt använder du färdigrimmad eller gravad lax. Ta upp laxen och skär i 2 x 2 cm stora kuber. Skala gurkan och skär i kuber. Skala och kärna ur melonen och skär i kuber. Blanda allt i en bunke. Rör ut cidervinägersenapen i vattnet. Blanda äggulan och senapen. Tillsätt oljan droppvis i början under vispning, öka successivt. Smaka av med salt och peppar. Mortla kaprisen och tillsätt. Arrangera på tallrikar. Ringla över senapen och kaprismajonnäsen.

Garnera med dill och lite blandade salladsskott samt hyvlade rädisor och rödlöksringar. Dra ett

par varv med pepparkvarnen och servera.

CHORIZO- OCH RUCCOLABIFF MED GRILLAD KNIPPMOROT OCH SMASHED POTATOES, SERVERAS MED MOROTSBLADPESTO, LINGONKETCHUP SAMT FETAOSTCRÈME 400 g blandfärs 2 chorizokorvar, grovt rivna 1 ägg 3 dl hackad ruccola 3 krm salt Ett par varv med svartpepparkvarnen eller ca 3 krm Ett knippe morötter, Obs! spara blasten Ca 1 kg borstad färskpotatis Olja 2 dl soltorkade tomater 1 dl riven västerbottenost 1 tsk torkad timjan Salt och peppar

Mattias bearbetar tomaterna som tillammans med jordgubbar ska komma att bilda en chutney.

Sätt ugnen på 225 grader. Lägg ut den tvättade och borstade potatisen i en långpanna, ringla över lite olja och rosta i ca 20 minuter. Strimla tomaterna och blanda med osten. Låt potatisen svalna lite innan du "mosar" den lite med bladet på kniven och stoppar tillbaka den i en ugnsfast form. Strö över ostblandningen och krydda med timjan, salt och peppar. Gratinera 15-20 minuter i 225 gra-

Värt den extra tiden

Till förrätt lagar Mattias en laxtartar med melon och tärnad gurka. Till det serveras en cidervinägersenap, hemmagjord kaprismajonnäs, rädisa och rödlök. – Att göra egen majonnäs är mycket godare än att köpa. Det är helt klart värt den extra tiden det tar, säger han. Till huvudrätt kommer en av Mattias favoriter fram. Grillen. Den återkommer ofta i hans matlagning. På vintern använder han ibland gasolgrillen. Men på sommaren är det framförallt kolgrillen som gäller. Att ligga lågt med tändvätskan och att inte börja matlagningen för tidigt är hans bästa råd för en lyckad grillning. – Man ska vänta tills grillbädden är askgrå. Många har redan grillat färdigt innan glöden är som bäst.

FYLLNING 1 liter jordgubbar eller andra bär. Rabarber är också gott. Skär bären i bitar, eller använd dem hela om du gillar stora bitar. Lägg dem i en ugnsform. Strö på lite potatismjöl.

– Jag steker dem i stekpannan den här gången, men du kan också grilla dem. Det är bara att lägga aluminiumfolie på grillen, tipsar Sophie som också har ett annat råd för att hålla maten fräsch på utflykten. – Nu finns det plastlådor med fryslock. Locket lägger du i frysen och sedan håller det maten kall i flera timmar. Smidigt!

RÖSTA PÅ DIN FAVORITKOCK OCH VINN FINA PRISER FRÅN RÖSTNIN GEN STARTAR VECK A 33 PÅ SKÖVDENY HETER.SE

Chorizon skivas tunt, steks och gör laxburgarna extra festliga.

Så lagas maten

- se kocka våra matp rna i rogram på skövd enyheter.se

Det hör sommaren till att vara utomhus. Mattias Hägg tycker att man även bör laga mer mat ute i det fria. I kockduellen lagar han mat på Gothia science parks takterrass och presenterar somriga smaker med en twist.

KNÄCKIG JORDGUBBSPAJ MED SOMMARKÄNSLA

- se kocka våra matp rna i rogram på skövd enyheter.se

GROV TARTAR PÅ RIMMAD LAX MED MELON OCH GURKA SERVERAD MED KAPRISMAJONNÄS

”Charmigt med en twist”

INGEFÄRA- OCH CITRONDIP Blanda ner riven ingefära i turkisk yoghurt, smaka av med pressad citron och ev lite salt.

MUMSIGA LAXBURGARE MED ROSTAD POTATIS OCH FETAOSTKRÄM LAXBURGARE Ca 500 g laxfilé utan skinn 1 tsk saltvatten (till snabbkokning) 1 liten finhackad rödlök ca 3 msk ströbröd 2 små äggsalt vitpeppar smör och rapsolja till stekning

Skövde. | 13 Fem kockar. En matkasse. Tre rätter. Bara en kan vinna och du bestämmer vem. Så är förutsättningarna i Kockduellen i SN. Vilken kock är din favorit? Omröstningen börjar vecka 33. Missa inte heller matlagningsprogrammen på skövdenyheter.se

Skär 500 g schnitzel i ca centimeterstora strimlor. Riv ner västerbottenost i två uppvispade ägg. Riv ner citronskal i stödbröd och krydda med salt och pappar. Vänd först schnitzeln i mjöl och skaka av överflödigt mjöl. Vänd dem sedan i äggblandningen och sist i ströbrödet. Stek i mycket olja på het panna tills de är gyllenbruna. Servera med olika dipsåser.

Mycket olja på potatisen!

torsdagen 2 augusti 2012 vecka 31

12 | Skövde.

SCHNITZELSTICKS

Mat ska lagas med kärlek. Det är Sophie Lenasdotters övertygelse. I kockduellen bjuder hon på en somrig picknickbuffé.

Varmt, ljummet, eller kallt

”RÅBIFF” 300 g blandfärs Salt och svartpeppar 1 rödlök 1 knippe kruspersilja 1 liten burk kapris 6 äggulor 1 tsk dijonsenap 2 dl matolja 2 msk ättika

vecka 31 torsdagen 2 augusti 2012

KNAPRIGA SCHNITZELSTICKS MED DIP

Sophie bjuder på somrig picknickbuffé Sophie Lenasdotter är beteendeveMATKASSEN taren, fritidspoliINNEHÅLLER: tikern och vigselförrättaren som lax, schnitzel, blandgav Skövde ett anfärs, chorizokorv, örtsikte när hon marinerade kycklingkockade i tv4:s spett, fetaost, kapris, Halv åtta hos mig. yoghurt, ägg, pasta Med sina ovanliga penne, bladspenat, ingredienser knep färskpotatis, gul lök, hon segern. röd lök, morötter, mix– Jag har alltid sallad, ruccola, rädivarit intresserad sor, persilja, citron, av mat. Jag tycker gurka, melon, tomater att det är häftigt och jordgubbar. att vi inte vet hur mat påverkar oss. Det finns en massa teorier, men ingen forskning som säger vad vi ska äta för att må som bäst, konstaterar hon. Själv vill hon laga mat med ”riktiga” råvaror, det ska vara äkta smör och grädde. – Jag gillar ”kladdig” mat. Det ska vara sås till och gärna många olika smaker, menar Sophie, som bodde i Pakistan under uppväxten. Det har bidragit till att hon gillar stark mat.

HALSTRAD ”RÅBIFF” MED RÖDLÖK, PERSILJA, KAPRISMAJJO OCH POCHERAD ÄGGULA

Sätt ugnen på 175 grader. Blanda färsen med salt och peppar. Forma fyra jämna biffar och bryn i stekpanna, lägg dem i ugnsfast form. Finhacka rödlöken. Plocka persiljekronorna. Ta 2 äggulor och josen från kaprisen (eller 2 msk bra vinäger) samt 1 tsk dijonsenap och vispa ihop. Tillsätt i en tunn stråle matoljan samtidigt som du vispar. Smaksätt med finhackad kapris

Skövde. | 13 Fem kockar. En matkasse. Tre rätter. Bara en kan vinna och du bestämmer vem. Så är förutsättningarna i Kockduellen i SN. Vilken kock är din favorit? Omröstningen börjar vecka 33. Missa inte heller matlagningsprogrammen på skövdenyheter.se

300 gram färsk lax 1 msk salt 1 dl ättika 2 dl socker 3 dl vatten 1 lagerblad 4 st krydd nejlikor 6 st svart pepparkorn 6 st kryddpeppar korn

Så lagas maten

torsdagen 26 juli 2012| vecka 30

12 | Skövde.

INKOKT LAX 4 pers

- se kocka våra matp rna i rogram på skövd

Ingredienserna, förutom skafferivarorna, kommer från ett matkasseföretag.

vecka 30 | torsdagen 26 juli 2012

INKOKT LAX MED BRYNT SMÖR, SPENAT, ÄGG, RÄDISOR OCH RÅ STEKT FÄRSKPOTATIS

Blandfärsen och ruccolan blandas samman till en smet.

Ruccolabiffarna och morötterna till huvudrätten tillagas på grillen.

Mattias tar fram färskpotaFör att få pannacottan att tis som har ugnsrostats i 20 kännas lite somrig har Mattias minuter. Han klämmer till po- ”Det blir ofta blandat i matyoghurt. tatis efter potatis med sidan av kokt, gratäng – Det gör den frisk och en kniv och lägger lite soltorfräsch. kade tomater på de numer eller potatisFörbereder man den rimplatta potatisarna. Därefter made laxen och sätter potatimos. Sedan strör han lite salt på. sen i ugnen det första man gör – Potatis och salt är bästa är det stopp” räknar Mattias med att menyn vänner. tar mellan 90 och 120 minuter. För att ta tillvara på så Svårighetsgraden har Mattimycket som möjligt av råvarorna använ- as svårt att bedöma. Han pendlar mellan der Mattias även morotsblasten. Den för- en sjua och en åtta på en tiogradig skala vandlas i några enkla handlag till en blast- innan han till slut bestämmer sig. pesto som serveras till huvudrätten. – Min tanke var att menyn inte skulle vara så svår att tillaga även om den ser Dessert med tomat avancerad ut. Det handlar egentligen mest Desserten är en pannacotta med tomat- om att blanda ihop saker. En sexa är nog och jordgubbschutney i en kall melonsoppa. rimligt att en amatör skulle bedöma svår– Det är charmigt med en twist. Tomaten ighetsgraden till. är ju faktiskt en frukt och inte en grönsak och passar bra även i desserter.Det är viktigt Henrik Pettersson att hitta rätt balans mellan syra och sötma. henrik.pettersson@vgt.se

MOROTSBLADPESTO 1 dl solrosfrön, rosta gärna i het panna med lite olja och salt 2 dl hackad morotsblast

1 vitlöksklyfta ¾ dl kallpressad rapsolja Salt och peppar Kör i mixer till en slät smet och smaka av med salt och peppar.

FETAOSTCRÈME 2 dl grekisk yoghurt 100 g fetaost En gnutta salt och ett par regelrätta varv med pepparkvarnen

Smula ner osten i yoghurten och blanda väl. Salta och peppra. Tips! Det är gott att variera denna sås genom att smaksätta med lite pressad vitlök och citronsaft samt honung.

LINGONKETCHUP 1 dl rårörda lingon 1 dl chilisås 1 dl sweetchilisås Mixa slät.

MELONSOPPA MED YOGHURTPANNACOTTA SAMT TOMAT- & JORDGUBBSCHUTNEY 2 dl vispgrädde 2 gelatinblad ½ vaniljstång ¾ dl socker 3 dl yoghurt 1 stor honungsmelon 1 citron 2-3 msk honung ½ l jordgubbar, rensade och kvartade 2 tomater, skållade och skalade 2 tsk stött kardemumma ½ vaniljstång 1 dl vatten 4 msk socker Från Gothia science parks tak har Mattias Hägg en fantastisk utsikt över Skövde när han lagar mat. ”Jag tycker det är naturligt att man flyttar ut köket sommartid”, säger han. Bild: HENRIK PETTERSSON

BÄSTA RÅVARORNA VARJE DAG MED

RÖSTA PÅ DIN FAVORITKOCK OCH VINN FINA PRISER FRÅN RÖSTNIN G EN STA RTA R VECK A 33 PÅ SK Ö VD EN Y HETER.SE

der strax före servering. Salta och peppra färsen och tillsätt ägget. Blanda i den hackade ruccolan samt den rivna chorizon. Forma till biffar och grilla samtidigt med morötterna.

SKÖVDE

Blötlägg gelatinbladet i lite kallt vatten.

Dela vaniljstången på mitten och skrapa ur fröna, observera att endast halva används nu, andra halvan ska användas senare. Koka samman grädde och socker samt vaniljstången och "skrapet". Ta av från värmen och lyft upp vaniljstången. Rör ner de blötlagda gelatinbladen. Låt svalna något

och rör sedan i yoghurten. Fyll sedan i plastade portionsformar. Ställ kallt i minst 4 timmar. Görs med fördel dagen innan. Skala och kärna ur melonen. Mixa melonköttet till en jämn sås. Häll i honungen och saften av en ½ citron. Mixa igen och smaka av. Tillsätt eventuellt mer citron.

Koka upp vattnet med sockret, vaniljstången och kardemumman. Koka ihop ett par minuter till simmig konsistens. Dela tomaterna och koka med någon minut. Tillsätt jordgubbarna. Låt stå och dra ett par minuter. Även denna görs med fördel dagen innan för att låta smakerna bo ihop sig ordentligt. Arrangera i en djup tallrik med pannacotta i botten och lite chutney på toppen.

SKÅLLA TOMATER Gör ett kryss i änden där stjälken suttit. Koka upp vatten och lägg i tomaterna. Efter någon minut eller när skalet börjar krulla sig, ta upp tomaterna och lägg i kallt vatten. Dra av skalet.

FAMILYFOODS MATKASSE MED RECEPT

M y c k e t n ä r p r o d u c e r a t o c h e k o l o g i s k t ! • V ä l j e n m a t k a s s e m e d l å g l a k t o s o m d u ö n s k a r • w w w. f a m i l y f o o d . s e

ALLA RECEPT OCH MATLAGNINGSPROGRAMMEN ME

Här är vinnarna i Logojakten. Följande har vunnit en matkasse (värde ca. 500 kr.) i tävlingen ”Logojakten”. Vinsterna hämtas på Skövde Nyheters kontor på Storgatan 17 i Skövde. Brith Gustavsson, Ängsvägen 2 D, Skövde Eva Modén, Bronsvägen 1, Skövde Ulrica Sahlberg, Vasagatan 23, Skövde

Norrmalm

Erik Larsson, Grevagårdsbyn 8:2, Skövde Birgitta Sjöström, Rotegatan 1, Skövde Ingalill Ohlsson, Havstenavägen 42 B, Skövde

SKULTORP

Stig Nordlander, Lundenvägen 41 A, Skövde Jaana Erkko, Storegårdsvägen 15 D, Skövde Fredrik Lindberg, Lassagårdsgatan 66, Skövde Tom Carlsson, Timmervägen 2 B, Skövde Aisha Johansson Molin, Stubbvägen 8, Skövde Sara Wilson, Norra Trängallén 9 D, Skövde


torsdagen 30 augusti 2012| vecka 35

llen 2012 är...

JUBILEUM S

REA!

Utförsäljning av demosängar!

Hjälp oss göra plats för hösten Vi ger upp s nyheter. till 50 % ra bat t på u modeller, tg mjukvaro r m.m. Väl ående kommen !

A: – R : A SP 0

50

0

TM

Kontinentalsäng Marieberg 180 × 200 cm. Inkl. bäddmadrass, exkl. ben och gavel. (416:–/mån*)

9 990:– (Ord. pris 14 990:–) Kontinentalsäng Kristineberg 180 × 200 cm. Inkl. bäddmadrass, exkl. ben. (625:–/mån*) Påslakanset Pauline/Alfred

2 st

698:–

14 990:–

TM

Spara 5 000:–

(Ord. pris 19 990:–)

(Ord. pris 499:–/st)

Bäddmadrass på köpet! När du köper en Sagasäng från Viking. Värde upp till 10 690:–

TM

Ramsäng Bas Finns i 80, 90, 105, 120, 140 cm.

Jubileumserbjudande!

1 990:–

från

Gäller t.o.m. 9/9 eller så långt lagret räcker och kan ej kombineras med andra erbjudanden. * Gäller räntefri delbetalning i upp till 24 månader. Effektiv ränta är vid 24 mån och 10 000 kr, 13,62%. Uppläggningskostnad och aviavgifter tillkommer. Mer information i butiken. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Lokala avvikelser kan förekomma.

100

Hemleverans

Skrothjälp

Delbetala

Lånesläp

Montering

Prisgaranti

Skövde Titanvägen 2 · Tel. 0500-41 50 12 · Öppet mån–fre 10–19, lör 10–16, sön 11–16 www.sangjatten.se

Hej!

ckduellens vinnare Mattias Hägg tillsammans med duellanterna Micaela Johansson Fehrm, Eddy dkvist, Linnie Vallgren och Västgöta-Tidningars vd Christina Björklund. Bild: ANDERS AXELSSON

vecka 32 | torsdagen 9 augusti 2012

torsdagen 9 augusti 2012| vecka 32

12 | Skövde.

Skövde. | 13 Fem kockar. En matkasse. Tre rätter. Bara en kan vinna och du bestämmer vem. Så är förutsättningarna i Kockduellen i SN. Vilken kock är din favorit? Omröstningen börjar vecka 33. Missa inte heller matlagningsprogrammen på skövdenyheter.se

SOMRIG PASTASALLAD 6 dl pasta penne 1,5 chorizokorvar 50 g bladspenat 1 rödlök 100 g rädisor 100 g fetaost ca 10 cm gurka ca 150 g melon 2 tomater Koka pastan al dente. Kyl ner den snabbt.

Så lagas maten

- se kocka våra matp rna i rogram på skövd enyheter.se

”Korv är underskattat”

Gnid in grillgallret med olja, så fastnar inte maten, tipsar Micaela Johansson Fehrm.

Rimma fisken för godare resultat. Gnid in med en blandning av salt och socker.

göra klart det i ugnen efter att ytan fått en gyllenbrun färg i stekpannan. Köttet är färdigt när det är omkring 65 grader (använd termometer).

Pass på så att paneringen inte bränner. Kokos tål inte alltför höga temperaturer.

1-2-4-lag (heter så utifrån hur stor mängd som används av ”Man ska inte ingredienserna), som inte bara vara rädd, utan är god, den går också att återtill exempel i en våga prova. Låt använda, brunsås. Men glöm inte att 1-2-4-lag fantasin flöda” först sila bort senapsfröna. Till köttet serveras syrade moMycket av maten på Micaerötter. De läggs i en variant på 1-2-3-lag, en las meny går att göra i förväg. Pastasalla-

Morötterna skivas lätt med en osthyvel.

den, yoghurten, fisken och spetten kan alla göras dagen före. Sett till svårighetsgrad bedömer Micaela rätterna till 5 på en skala 1-10, där 10 är svårast.Totalt kan man räkna med en tidsåtgång på 40 minuter per rätt. Jenny Åberg jenny.aberg@vgt.se

BÄSTA RÅVARORNA VARJE DAG MED

RÖSTA PÅ DIN FAVORITKOCK OCH VINN FINA PRISER FRÅN RÖSTNIN G EN STA RTA R VECK A 33 PÅ SK Ö VD EN Y HETER.SE

4 portioner

PAJDEG 2 dl vetemjöl 1dl havregryn 1 msk kallt vatten 150 g smör 1 krm salt Smula sönder havregrynen så gott du kan, blanda med mjölet. Skär kuber eller tunna skivor av smöret. Blanda med mjölet, tillsätt vatten och salt. Blanda till en smulig massa, tryck ut den i en pajform, nagga botten med en gaffel. Låt stå i kyl i 20 min. Sätt ugnen på 200 grader.

RÅRÖRDA JORDGUBBAR 2 dl jordgubbar 1 msk strösocker 1 msk balsamvinäger Snoppa jordgubbarna och skär dem i små kuber. Rör ner sockret och vinägern, låt stå.

FYLLNING 1 gul lök 2 vitlöksklyftor 250 g bladspenat 200 g fetaost

3 ägg 3 dl mjölk 1 msk italiensk salladskrydda salt och peppar

Ett axplock av vad som händer hos oss:

Hacka löken, fräs den mjuk i olja eller smör, häll i bladspenat och pressa över vitlök. Ta av röran från spisen och blanda i en bunke med fetaost, ägg och mjölk. Salta och peppra, tillsätt italiensk salladskrydda. Fyll pajskalet och låt stå i ugnen i 30 minuter. Under tiden skivas tomat och lök till en tomatsallad. Ringla basilikaolja över.

BASILIKAOLJA Mixa 1 kruka basilika med salt och 1-2 finhackad vitlök med 1 1/2 dl olivolja. Häll en tunn stråle av oljan i skålen och mixa med mixerstav.

MURIKKASTEKT KÖTTFÄRSGRYTA MED STING AV CHORIZO

Micaela använder ett salt smaksatt med paprika till pastasalladen. Gör det själv genom att mixa paprika och salt och sedan rosta i ugnen 2-3 timmar i 60 grader. Paprikan kan ersättas med till exempel vitlök eller lime. Bild: JENNY ÅBERG

Den väljer Micaela att först rimma. Då tillsätts sälta och sötma för att få ut slaggprodukterna ur fisken. Då behöver man inte tillsätta mer salt och fisken blir fastare. En färsk fisk rimmas i 20 minuter, en fryst i tio. Spola sedan av laxen innan du tillagar den. Rätt nummer tre är dubbelpanerad schnitzel. Om köttet är tjockare kan man

FETAOST- OCH SPENATPAJ MED TOMAT- OCH LÖKSALLAD

LÄTTGRAVAD INKOKT LAX MED SMÖRSVÄNGD FÄRSKPOTATIS, LINGONYOGHURT OCH CITRONVINÄGRETT

Kavelbrokocken Micaela Johansson Fehrm gillar nytänkande och spännande smakkombinationer. Eller vad sägs om pastasallad med korv, melon och rårörda jordgubbar, en yoghurt med rädisor och lingon och kokospanerad schnitzel?

I SN:s kocktävling skapar hon tre rätter som kan ätas var för sig eller som en hel måltid. Den första är en pastasallad med chorizo - en ovanlig ingrediens i sammanhanget. – Korv är underskattat. Korv är gott, korv är billigt. Den ger bra smak, tipsar hon. I pastasalladen använder Micaela också rädisor. – Det är säsong för rädisor just nu. På skolan jobbar vi mycket med säsongsvaror. Det är värt att vänta på dem, påpekar hon. Rätten får en somrig touch av grillade kycklingspett och rårörda jordgubbar. Den andra rätten innehåller inkokt lax.

Skala rödlöken och skär i fina båtar. Skölj och ta bort ändarna på rädisorna, skär i tunna skivor. Dela gurkan på mitten, gröp ur kärnhuset, skär i halvmånar. Ta bort skalet och kärnorna på melonen, dela i lagom stora kuber.

Skövde. | 17 Fem kockar. En matkasse. Tre rätter. Bara en kan vinna och du bestämmer vem. Så är förutsättningarna i Kockduellen i SN. Vilken kock är din favorit? Omröstningen börjar vecka 33. Missa inte heller matlagningsprogrammen på skövdenyheter.se

DRESSING 50 g persilja 1 dl rapsolja 1/2 citron 1/2 tsk salt 1 msk vitt matlagningsvin Mixa persilja, rapsolja, citronsaft, salt och vitt vin till en slät olja som blandas med pastasalladen. Dela chorizon på mitten och halvera dem, skär i halvmånar. Bryn korven i stekpanna tills den fått gyllenbrun färg (inget fett behövs eftersom korven är så fet). Ställ åt sidan. Skölj och grovhacka spenaten. Smula grovt eller skär fetaosten i fina kuber.

torsdagen 16 augusti 2012 vecka 33

16 | Skövde.

Dela tomaterna på mitten, ta bort kärnhuset, skär i halvmånar. Blanda allt.

FÄRDIGMARINERADE KYCKLINGSPETT Pensla in grillgallret med lite rapsolja, då fastnar inte råvaran lika lätt. Tänd grillen och invänta fin glöd, grilla spetten ca 1,5 minuter på varje sida. Vid behov, glaza kycklingen med mera örtmarinad under grillningen. När köttsaften är klar är spetten färdiga.

Spännande smaker när Micaela kockar Till vardags lagar Micaela JohansMATKASSEN son Fehrm lunch INNEHÅLLER: till eleverna på Gymnasium Skövlax, schnitzel, blandde Kavelbro. Hon färs, chorizokorv, örtbrinner för god marinerade kycklingoch nytänkande spett, fetaost, kapris, skolmat. yoghurt, ägg, pasta – Man ska inte penne, bladspenat, vara rädd, utan våfärskpotatis, gul lök, ga prova. Låt fanröd lök, morötter, mixtasin flöda, uppsallad, ruccola, rädimanar hon. sor, persilja, citron, Som skolkock gurka, melon, tomater står hon dagligen och jordgubbar. inför utmaningen att skapa goda och näringsriktiga mål med en liten budget samtidigt som det finns ett miljötänk runt maten. – Ekologiskt är inte dyrare. Du får en intensivare smak och behöver inte använda lika mycket av råvaran, påpekar hon.

vecka 33 torsdagen 16 augusti 2012

ÖRTMARINERADE KYCKLINGSPETT MED SOMRIG PASTASALLAD OCH RÅRÖRDA JORDGUBBAR

Under Matfestivalen finns vi från Skövde kommun på Hertig Johans torg. Kika gärna förbi Upptäck Skövdetorget och tävla, upptäck och trivs med oss!

SKÖVDE

LÄTTGRAVAD INKOKT LAXFILÉ 600 g lax 3 msk salt 2 msk strösocker 2 dl vitt matlagningsvin 1 msk hela vitpepparkorn 1 medelstor morot 1 gul lök 1/4 röd chili 2 lagerblad Blanda salt och socker. Klappa in ovansidan på laxen med blandningen, låt stå cirka 20 minuter. Skär sedan laxen i 4 portionsbitar och lägg i ugnsfast form. Slå på vinet, pepparkornen, lagerbladen, skivad morot och lök samt finhackad chili.

Ta köksplastfilm över formen och ställ in i ugnen i 80-100 grader. Låt fisken stå inne tills den har en innetemp på 55 grader. Låt laxen kallna i sin egen lag. SMÖRSVÄNGD FÄRSKPOTATIS MED KAPRIS ca 800 g färskpotatis 100 g smör 50 ruccola 2 msk kapris Skala och koka potatisen. Häll av vattnet och rör sedan försiktigt ner smält smör, kapris och finhackad ruccola. RÄDISYOGHURT 2 dl matlagningsyoghurt 100 g rädisor 1 vitlöksklyfta

Murikkan kan ersättas med vanlig stekpanna.

1/2 rödlök 1 tsk vitvinsvinäger 2 msk lingon salt och peppar Skölj och skär bort ändarna på rädisorna, grovriv dem på ett rivjärn. Finhacka löken. Blanda alla ingredienser och smaka av med salt och peppar.

Enkelt, men vackert. Trä upp jordgubbar på ett spett och bordsvattnet får extra piff.

Så lagas maten

CITRONVINÄGRETT 2 msk rapsolja 1 citron 1 msk dijonsenap 2 msk flytande honung 1 tsk salt 1,5 krm finmalen svartpeppar Finriv skalet på citronen. Använd även saften och blanda med övriga ingredienser.

- se kocka våra matp rna i rogram på skövd

POTATISSALLAD MED INGEFÄRA, SWEETCHILI OCH MELON 600 g färskpotatis 1 dl majonnäs 1 dl matlagningsyoghurt 200 g melon 1 msk finriven ingefära 1/2 dl sweetchilisås 2 msk mango chutney 50 g ruccola salt och peppar Skrubba potatisen. Koka den ca 30 min i lättsaltat vatten, häll av och låt kallna. Skär melonen i kuber, ca 2x2 cm. Blanda majonnäs, yoghurt, ingefära, sweetchili och ruccola. Smaka av med salt och peppar. När potatisen kallnat, skär den i

Gott, men så enkelt som möjligt, är devisen för Linnie Vallgren, som själv har drivit ett matkasseföretag. – Gemene man ska kunna laga de här rätterna, understryker hon.

fyra bitar. Blanda med melon och röran. SYRADE MORÖTTER 2 morötter 1/2 dl ättika (10 %) 1 dl strösocker 2 dl vatten 1/2 msk senapsfrön

Tre rätter vid Göta kanal.

Lättlagat är Linnies melodi

DUBBELPANERAD SCHNITZEL MED POTATISSALLAD OCH SYRADE MORÖTTER DUBBELPANERAD SCHNITZEL 4 skinkschnitzlar 1,5 dl vetemjöl 3 ägg 1 dl panchoströbröd (finns i välsorterade matbutiker, kan ersättas med vanligt ströbröd) 1 dl kokosflingor salt och peppar rapsolja och smör att steka i Torka av köttet med papper. Vispa äggen. Blanda mjöl, salt och peppar. Blanda ströbröd och kokos. Lägg på tre olika fat. Vänd köttet först i mjölet, sedan i äggen och därefter i ströbrödsblandningen. Stek köttet i lite rapsolja, ca 2 min på varje sida på medelhög värme, avsluta med att vända ner några klickar smör för smakens skull.

1/2 citron, skal och saft Skala och skiva morötterna tunt på längden, fungerar bra med en osthyvel. Koka en lag på ättika, vatten, socker, senapsfrön och citron. Låt svalna något och slå lagen över morötterna.

FAMILYFOODS MATKASSE MED RECEPT

M y c k e t n ä r p r o d u c e r a t o c h e k o l o g i s k t ! • V ä l j e n m a t k a s s e m e d l å g l a k t o s o m d u ö n s k a r • w w w. f a m i l y f o o d . s e

Matinspiratören Linnie Vallgren har många strängar på sin lyra. Hon är servitris ursprungligen, har jobbat många år i restaurangbranschen, varit gymnasielärare på hotell- och restaurangprogrammet i knappt tio år och har drivit ett matkasseföretag. Just nu har hon fullt upp som restaurangchef på Kajutan i Sjötorp ett stenkast från Göta Kanal. – Det är tredje säsongen här. Det är intensivt men roligt, menar hon. Linnie är också matkrönikör i Skövde Nyheter och älskar att skapa goda, lättlagade maträtter.

Det är med den utgångspunkten som hon gjort menyn i Kockduellen.

Missförstånd

MATKASSEN INNEHÅLLER: lax, schnitzel, blandfärs, chorizokorv, ört-

Ett litet missförmarinerade kycklingstånd kring uppspett, fetaost, kapris, giften gjorde att yoghurt, ägg, pasta hon lagade fem penne, bladspenat, rätter och använfärskpotatis, gul lök, de alla ingredienröd lök, morötter, mixser i matkassen. sallad, ruccola, rädiNär kommunikasor, persilja, citron, tionsmissen uppgurka, melon, tomater täcks skrattas det och jordgubbar. gott och Linnie bestämmer sig snabbt för att välja bort kycklingspetten och schnitzeln. Kvar blir en sallad med lax, ägg, kapris

och rädisor, en paj med fetaost och spenat med tillhörande sallad på tomat och lök samt en köttfärsgryta med chorizo och pasta.

ningen så går det lättare att dem. ”Det är en kul skala Även pajen är lättlagad och för att göra den extra festlig grej. Med en kan den serveras med lufttormuurikka kan kad skinka. Över pajen ringlar Perfekt för LCHF:are Linnie en basilikaolja, som är du stå utom– Laxsalladen är perfekt för användbar till det mesta. Man den som äter enligt LCHF. Den hus och laga kan använda den såväl på salinnehåller inga snabba kolhylad som till marinad eller som drater, konstaterar Linnie och maten” grön ketchup. Oljan håller sig tipsar om att låta rädisorna en vecka om den förvaras i kylligga i blöt över natten för att skåp och är lätt att göra. få dem extra krispiga. Både salladen och pajen kan göras i förTill salladen finns också möjlighet till väg och passar bra även på ett buffébord. kylskåpsrens. – Ta den där halvan paprika, rödlöken el- ”Per Morberg-panna” ler halva burken oliver eller soltorkade to- Köttfärsgrytan serveras däremot med förmater, så slipper du slänga, föreslår Linnie, del varm. som också lämnar ett husmorstips: Linnie lagar den på ett något annorlun– Skölj äggen i kallt vatten efter kok- da sätt. Hon använder en muurikka, som

SKÖVDE

LAXSALLAD MED KAPRIS, ÄGG OCH RÄDISOR

också populärt kallas Per Morberg-panna efter skådespelaren och tv-kocken. En muurikka är en stor gjutjärnspanna, som rymmer mycket mat. Runt den kan hela släkten få plats. Storleken varierar från en halvmeter upp till en meter i diameter. – Det är en kul grej. Med en muurikka kan du stå utomhus och laga maten, säger Linnie, men påpekar att det förstås går lika bra att använda en traktörpanna eller liknande. Själva rätten är egentligen en vanlig köttsfärssås, men med en knorr. Chorizon ger den sting. – Det är enkelt, snabbt och gott, konstaterar Linnie. Totalt tar hennes tre rätter knappt tre timmar att laga. I svårighetsgrad bedömer hon det som 4 på en skala 1-10. Jenny Åberg jenny.aberg@vgt.se

BÄSTA RÅVARORNA VARJE DAG MED

RÖSTA PÅ DIN FAVORITKOCK OCH VINN FINA PRISER FRÅN RÖSTNIN G EN STA RTA R VECK A 33 PÅ SK Ö VD EN Y HETER.SE

-

Hacka alla ingredienser som är hackbara, fräs dem i smör eller olja tillsammans med färsen. För extra hetta fräs med finhackad röd chili. Häll i de övriga ingredienserna och låt puttra minst 10 min - max 1 timme. Serveras med valfri pasta eller annat tillbehör.

enyheter.se

I en muurikka - Per Morbergs favoritpanna - lagar Linnie en köttfärsgryta med chorizo och pasta.

400 gram blandfärs 1 gul lök 1-2 morötter 1 vitlöksklyfta 4 chorizokorvar 1 frp krossade tomater 2 msk tomatpure 1/2 msk torkad basilika Kalvfond 2 msk balsamvinäger

400 g laxfilé 4 kokta ägg Kapris Mixsallad på påse 1 citron 1 honungsmelon 1 knippe rädisor Salt och peppar Sätt ugnen på 150 grader. Lägg laxen på en plåt smord med olja eller smör. Salta och peppra. Baka i ca 20 min eller tills innertemp är 55 grader. Skölj under tiden salladen och låt den torka, koka äggen och lägg upp på ett stort fat. Skär tunna skivor av rädisa, tärna eller skär skivor av honungsmelonen, lägg på salladen. När laxen är klar, skär den i skivor eller kuber och lägg på fatet.

Skala och dela äggen, strö över kapris. Använd halva citronen till

garneringsklyftor och andra halvan till att pressa saften över

salladen. Toppa med din favoritolivolja eller vinäger.

FAMILYFOODS MATKASSE MED RECEPT

M y c k e t n ä r p r o d u c e r a t o c h e k o l o g i s k t ! • V ä l j e n m a t k a s s e m e d l å g l a k t o s o m d u ö n s k a r • w w w. f a m i l y f o o d . s e

ED KOCKARNA HITTAR DU PÅ SKÖVDENYHETER.SE

Här är vinnarna

bland de som röstade i Kockduellen.

För barnen!

Upptäck Skövde-scenen

Följande har vunnit priser från Cervera i Skövde. Vinsterna hämtas på Skövde Nyheters kontor på Storgatan 17 i Skövde. David Edvinsson, Kabblagårdsg 8, Skövde Lisa Larsson, Kamomillvägen 10, Skövde Anneli Gunnarsson, Oxadrevsvägen 19, Skövde Elin Wallin, Lillegårdsvägen 33 A, Skövde Mustapha Boutalouz, Barrstigen 2 A, Skövde Daniel Lindgren, Storgatan 52 B, Skövde

Läs hela programmet på

-

Öppet tider för Uppt äck Skövde -torget Fredag 31 aug kl. 11-19 Lördag 1 sep kl . 10 -19

www.skovde.se/upptackskovde SKÖVDE


vecka 35 | torsdagen 30 augusti 2012

26 | Tema Matfestivalen. ENKÄT: Vad är det bästa med Matfestivalen?

Caroline Larsson – Jag har aldrig varit på Matfestivalen faktiskt.

Eric Hellman – Det är skön stämning och mycket folk

Nina Larsson och Tommy Johansson, kockar på Vasaskolan, brinner för att väcka matintresset hos barn och unga.

Robin Gustavsson – God mat och trevlig stämning.

Anita Raimund – Folklivet, rörelsen och maten.

Hanna Eriksson – Maten och folket är det bästa.

Kockskolan lär ut skolmatsfavoriterna restaurang”, som Nina Larsson uttrycker det. – Det är många som pratar mat, berättar vad de har ätit i helgen och så. Att någon gnäller på maten är ovanligt.

Nu finns chansen att lära sig att laga några av de populäraste rätterna i Skövdes skolrestauranger. Intresserade barn kan anmäla sig till Matfestivalens kockskola och få vara med och svänga ihop köttfärssås med hemmagjord ketchup eller biffwok tillagad på muurikka. Det är tidig förmiddag, men redan sprider sig doften av mat i Vasaskolans kök och matsal. En vegetarisk soppa puttrar på spisen och kocken Nina Larsson rör om i de rårörda lingonen.Hembakt bröd ligger redo att skäras upp. Nina Larsson och kollegan Tommy Johansson är två av sex skolkockar som kommer att hålla i barnens kockskola under matfestivalen. En del av dem arbetar i skolkök, andra i förskolekök.

Många anmälda

Axel Larsson – Det blir en mötesplats, och alla man känner är där.

Bild: ANNA KUYLENSTIERNA

Kockskolan riktar sig till barn mellan fem och tolv år och man kan anmäla sig på Skövde kommuns hemsida. Skulle det finnas platser kvar kan man anmäla sig direkt i kockskolans

En mognadssak

Här är Melwin Larsson veckans kock på Gullvivans förskola.

tält på Matfestivalen. Både på fredagen och lördagen finns möjlighet att lära sig kökets hemligheter. Lokalproducerade grönsaker kommer att användas i matlagningen. Varje omgång beräknas ta en knapp timme och sedan är det förstås dags för det bästa: att få äta upp maten! – Utan att vi har marknadsfört det har vi redan fått in många anmälningar, berättar Helena Gustavsson, områdeschef för måltidsservice.

Hon berättar om hur man i Skövde jobbar för att göra eleverna delaktiga i arbetet med maten. – Embryot finns i förskolan med veckans kock, säger Helena Gustavsson.

Viktiga steg

Veckans kock finns på sju förskolor i Skövde kommun. Ett av barnen får vara med och välja mat, laga den, presentera den och servera den. – Vi vill rekrytera matintresserad personal, säger

Bild: SKÖVDE KOMMUN

Helena Gustavsson, övertygad om att idéer som kockskolan och veckans kock är viktiga steg på vägen. Nina Larsson och Tommy Johansson har båda mångårig erfarenhet i restaurangbranschen och stort engagemang i vilken mat de tillagar och serverar. Från matsalen i Vasaskolan har man full insyn i köket och när man hämtar sin mat kan man byta några ord med någon av kockarna. En helt annan kundkontakt än på en ”vanlig’

Samtidigt upplever hon och kollegan Tommy Johansson att matintresset bland barn och unga är varierande. Medan en del är mycket medvetna kanske inte andra är lika intresserade. – Jag tror att det är en mognadssak, säger Tommy Johansson. De rekommenderar alla föräldrar att låta sina barn vara med i köket så tidigt det bara går. – Det blir speciellt när man vet själv vad man har gjort, säger Tommy Johansson och berättar om hur hans egen son när han var i två-treårsåldern drog fram en stol och självklart plockade fram smör, mjölk och mjöl. Han skulle göra sås. FOTNOT: En muurikka är en sorts stekhäll som man använder utomhus. Den kan värmas med gasol eller ved.

Anna Kuylenstierna anna.kuylenstierna@vgt.se


torsdagen 30 augusti 2012| vecka 35

Tema Matfestivalen. | 27

Internationella smaker i matbasaren Baklava, hummus, sambosak ... I år får Skövdes internationella mat en egen del i saluhallen, matbasaren, tack vare föreningar med rötter i olika delar av världen. – Lokalproducerad mat är ju inte bara det traditionella. Vi glömmer ofta bort föreningar. Det blir spännande att få med det, säger Erika Vikström Szulc, Next Skövde destinationsutveckling.

Olika sätt

Hur gör man egentligen vegetariska vinbladsdolmar på rätt sätt? Det kan diskuteras och det gör Georgette Yacob och Lorans Khalaf i Syrianska föreningen, där de har slagit sig ned vid ett bord i Syrisk-ortodoxa församlingens lokaler i Skövde. Det visar sig att de gör vinbladsdolmar på lite olika sätt. Inte så konstigt, kanske. Syrianska föreningen har medlemmar med bakgrund i flera olika länder, som Libanon, Turkiet, Irak, Syrien. De förenas genom kyrkan och till stora delar genom sin matkultur. Huvudingredienserna i vinbladsdolmarna är de-

samma: vinblad, ris, persilja, tomat, paprika, purjolök, citron. Sedan kan man improvisera och lägga till lite vad man tycker är gott. Dolmarna kokas med en tallrik som tyngd ovanpå, så att de hålls på plats. – Om jag skulle göra vegetariska hemma skulle jag ha i champinjoner, säger Lorans Khalaf, uppvuxen i Sverige, men med rötter i Turkiet.

Hemmagjorda bäst

Sedan är det rullningen av dolmarna. Lorans visar hur hennes mamma hade vikt ihop vinbladen med risfyllning i Turkiet, lite grann som att slå in ett paket. Själv har hon övergått till det libanesiska sättet att rulla, mer som en mexikansk burrito, rent rullningsmässigt alltså. En sak är Georgette Yacob och Lorans Khalaf helt överens om: hemmagjorda vinbladsdolmar är något helt annat än sådana man kan köpa konserverade på burk. – Det är inte samma sak, konstaterar Georgette Yacob.

I saluhallen

Syrianska föreningen kommer också att bidra med hummus, kikärtspuré, till matbasaren. Georgette och Lorans tipsar om att lägga

ERIKA VIKSTRÖM SZULC, NEXT SKÖVDE

lite bikarbonat eller bakpulver i vattnet när man blötlägger de torkade kikärtorna. Det gör dem mjukare när man kokar dem senare. Matbasaren kommer att finnas i saluhallen för närproducerad mat. – Det blir som ett fikahörn där du ska kunna handla de små olika maträtterna, säger Erika Vikström Szulc, Next Skövde. I matbasaren kommer man också att kunna smaka på bland annat baklava, chokladkakor, somaliska piroger (sambusa/sambosak), naturgodis, nötter, fikabröd. – Ett antal föreningar kommer att förse oss med olika råvaror, säger Erika Vikström Szulc.

Anna Kuylenstierna

Georgette Yacob kommer att göra hummus och vinbladsdolmar till matbasaren, tillsammans med andra medlemmar i Syrianska föreningen. Bakverken på bilden är smördegskakor. Bild: ANNA KUYLENSTIERNA

HUMMUS NÅGRA EXAKTA mått är svåra att ange, utan här handlar det om att smaka sig fram. Blötlägg torkade kikärtor med någon matsked bikarbonat eller bakpulver i vattnet, så blir de mjuka och

fina när du kokar dem nästa dag. Koka kikärtorna. Häll av vattnet. Mixa i matberedare med vitlök, citron, olivolja, lite vatten. Smaka av med lite tahini – sesampasta – och eventuellt mer citron,

salt eller någon av de andra ingredienserna. Var försiktig med tahinin så att sesamsmaken inte blir alltför dominerande. Garnera med några stänk olivolja och spiskummin.

red.sn@vgt.se

ALLA JEANS

!"#$%&'()(*+,-

LASER

SPAKÄLLANS

”Det blir som ett fikahörn där du ska kunna handla de små olika maträtterna”

estetik

Skara

LASER Ytliga kärl, rodnader, pigmentskador, acneärr, hudföryngring, tatuering och hårborttagning.

ÖGONLOCK Plastikkirurgi av övre o nedre ögonlock. Konsultationer för bröst o bukplastik.

SMARTLIPO Laserfettsugning med kirurgi.

SOFT LIFT Restylane och botox behandlingar.

FATFREEZING Nerkylning av fettceller permanent.

Nyhet! BODYSCULPTING Cellulitbehandling med skintightening.

Gäller gtorsda lördag

STORGATAN 11, SKÖVDE 0500-48 72 80, www.spiritofstlouis.se

Tel 0511-215 42 • www.laserestetikskara.se

SLUTSPURT PÅ SOMMARREAN UPP TILL 50% RABATT PÅ UTVALDA SOFFOR MATTOR, TRÄDGÅRDSMÖBLER SÄNGAR M.M.

LUX CONTINENTALSÄNG

6.795:-

30-50%

180x200, dubbelfjädrande pocket, inkl. latex bäddmadrass och ben. Tyg Cortina 6099.

FRÅN U-SOFFA, Tyg

KÖP 2 FÖR

KAMPANJPRIS INREDNINGSHUSET 0500-41 19 00 • KAPLANSG. 32, MARIESJÖ SKÖVDE MÅND-FRED 10-19, LÖRD 10-15, SÖND 11-16 • WWW.A-MOBLER.SE

9.995:-

600:-

MARSEILLE

10%

På utvalda möbler från

RABATT

PÅ GRYTHYTTANS STÅLMÖBLER

Lampbord/sängbord i vitt. (ord pris 1300:-/st) Gäller lagervararor

ÅK DIREKT TILL MÖBLER I TIBRO 0504-130 60 • SVERIGES MÖBELCENTRUM

WWW.RIXNERS.SE • MÅND-FRED 10.00-18.00, LÖRD 10.00-15.00, SÖND 11.00-16.00


vecka 35 | torsdagen 30 augusti 2012

MATFESTIVALERBJUDANDE FRITERAD BANAN MED GLASS

20:-

NYHET! JAPANSKA VARMRÄTTER & DUMPLINGS Ny meny med härliga japanska smakupplevelser.

VI HAR FULLSTÄNDIGA RÄTTIGHETER. VÄLKOMMEN!

Först i Skaraborg med sushi-rullband. Sushilunch 10-bitar med Miso soppa 80 kr. Sushilåda 10-bitar med Miso soppa 90 kr mån-fre 15-19 (lör 12-18 avh).

Lunch 11.00-15.00 inkl sallad, dryck, kaffe. A la carte. Öppet Vard 11.00-21.00, lör 12.00-21.30 | Kyrkog. 20 (vid Orient Palace)| Tel 0500-48 98 89

!"#$%&'()*+$,"&%-))&+..& /0&123&4-.2+/.&5#$.& 6#7'"&'0#&83#7$9"& :-.2&,;&<2-/.&%-))."$= $",.&$39&3,&3,>3).*& 5)3&?7#&3,9".%

@AB= C-&2-%%"#&+..&/0& D3#%->&E+2",.&1+#>&-& F*7'93G

REA !"#$%&'(&)*+,-..)"+)(&'/*+%(&)"+ 0)"12&)(+34567458+9:49

DAM och HERR TORSDAG 30/8 - SÖNDAG 2/9

”Grillat går hem hos alla, och vi väljer att ha samma rätt eftersom kunderna vet vad de får då”, säger Ibrahim Khalaf på Bild: CISSI HAGBERG Riviera.

Grillat och svenskt från Riviera

Det ska vara enkelt, lätthanterat och omtyckt. Ja så kan man sammanfatta en bra maträtt att servera på matfestivalen, enligt Ibrahim Khalaf, som varit med och serverat mat sedan festivalens start. Med 28 år i yrket, och en rejäl vana av matfestivalen, kommer Restaurangansvarige Ibrahim Khalaf att stå i restaurang Rivieras tält i år igen. Att servera gästerna svenskt kött är viktigt, menar Ibrahim. – Vi har varit med på matfestivalen alla år utom ett. Och då berodde det på att vi inte kunde få tag på svenskt kött att servera, säger Ibrahim. Att han skulle bli kock

RIVIERA NAMN: Ibrahim Khalaf ÅLDER: 46 ÅR I YRKET: 28 LAGAR HELST: Grillat, både kött och grönsaker MATFESTIVALEN FÖR IBRAHIM INNEBÄR: Fest och mycket arbete.

låg inte i planerna, men trots det har han stannat kvar inom yrket. – Det var en ren slump att jag blev kock egentligen, men så länge folk uppskattar det man gör tror jag man ska fortsätta, säger Ibrahim.

Enkelt och omtyckt

Till matfestivalen väljer Riviera att bjuda på något som vanligen inte finns på deras meny. Det blir kol-

Restaurang Riviera satsar på kolgrillat kött med bröd, sallad och dressing till årets matfestival.

grillat kött med nybakat bröd, som serveras med sallad och dressing. – Grillat går hem hos alla, och vi väljer att ha samma rätt eftersom kunderna vet vad de får då, menar Ibrahim. När man väljer vad man ska servera på matfestivalen behöver man tänka till, eftersom det är många portioner som ska göras, och alla ska hålla samma kvalitet.

– Det ska vara enkelt, omtyckt och lätt att hantera. Eftersom det är mycket folk måste allt kunna flyta på som ett rullande band, menar Ibrahim. Vad är det absolut bästa med Matfestivalen? – Man träffar mycket folk, och det är alltid bra stämning, säger Ibrahim. Cissi Hagberg red.sn@vgt.se

ENKÄT: VILKEN ÄR DIN FAVORITMATRÄTT?

www.henningsklader.se Hertig Johans Torg Skövde Öppet: mån-fre 10-18 • lör 10-16 • sön 12-16

Kim Elamri – Langos, det är bara jättegott.

Liz Landin och Max – Det är GI-mat. Jag äter det mesta, men en favorit är lax. Gärna i ugn med broccoli, och mycket sallader, bönsallad och annat.

Jack Elias – Lax är en favoriträtt och svensk mat överhuvudtaget är väldigt gott eftersom man ofta äter blandat med en massa sallader.

Mariam Odisho – Lasagne är en favoritmat, men också lax. Speciellt tillagad efter ett recept från Irak med lök, persilja, vitlök, curry, citron och lite salt.


torsdagen 30 augusti 2012| vecka 35

Söt soppa från Pitcher’s rookie Han är bara 20 år gammal, och har jobbat på Pitcher’s i ungefär en månad. Nu ska August Lundeberg vara med och laga maten under årets matfestival.

REA halva

priset

på ALLT i butiken! En välsorterad herrekipering vid Sandtorget i centrala Skövde Tel 0500-41 10 11 Öppet: vardag 10-18, lördag 10-15

Extraöppet fredag till 20.00

Under festivalhelgen kommer Pitcher’s att servera en sötpotatissoppa  med kokosmjölk, som är ett vegetariskt alternativ. Utöver det serverar de sin Ceasarsallad, och en dessert bestående av Brownie med hallon. – Vi tänkte något som är lätt att förbereda, och Ceasarsalladen finns på alla Pitcher’s i Sverige, säger kocken August Lundeberg. Under matfestivalen kommer eventuellt även Andreas Marpurg, som är kökschef för Pitcher’s i Karlstad att vara med och servera. – Jag är här i Skövde för tillfället i alla fall, och kanske kommer jag vara med även under matfestivalen, säger Andreas.

Vegetarisk förrätt

Att det ska finnas med ett vegetariskt alternativ på menyn var självklart i valet av maträtter. – Det är många som är vegetarianer idag, så det är medvetet vi har valt en vegetarisk förrätt, säger Andreas Marpurg, kökschef för Pitcher’s i Karlstad. Så, varför kock August? – Det är ett rörligt jobb, och samtidigt är det kul med matlagningen och den skapande processen.

!"#$%&'%&()(*+',(-%.%#,( /0&/,(1,'2%$')3,.4%.5%#666 !"#$%&'()*+',-.)/'0!"12'34#25 ,%,%'46--'78946:;0'<938#-,="#2' 7>%"4'81'>644':"12'?"#@"9 A="$%&')*/',-.)B'0C%DD'%4' E#38#"30'<94%'F6>#"'C%DDG#2 A="$%&')*/',-'HI'078#&-62&%"0' J#-#2%'K,L'312&'9MN'O#4#"' C%23392L',924"%@%3

Experimenterar

Är du mycket för att testa nya saker när du lagar mat hemma? – Jag brukar passa på att experimentera lite, använda det som finns hemma, säger August. Vad har du för förväntningar på matfestivalen nu då? – Att det ska komma mycket folk, man träffar många man känner på matfestivalen, eftersom alla är ute på stan, säger August. Och Andreas, du som aldrig varit på matfestivalen innan, vad innebär tillställningen för dig? – Det är ett sätt att visa sig, man träffar mycket folk och kan utbyta idéer med varandra, säger Andreas Marpurg.  Cissi Hagberg red.sn@vgt.se

!"##$%&'((%#)*+,-%#)*%./$-01"% 12*1"-0%'-&$*-"&'3-$(("%"*4$&$% 0$*/$*"0%'%12*1"-5%#*$%1(%678965% ()*%1(:%6989; !"#$%"##&'':="3P-Q262&'%>' FP44>63#GP",4%'>%"9"':"#'()*+' ))5)/L'-="')*/',-.')I.II5)/.II' August Lundeberg på Pitcher’s hoppas på mycket folk under årets matfestival. Bild: CISSI HAGBERG

PITCHER’S NAMN: August Lundeberg ÅLDER: 20 år YRKE: Kock på Pitcher’s LAGAR HELST: Entrecote MATFESTIVALEN FÖR AUGUST INNEBÄR: Att man träffar mycket folk man känner.

Pitcher’s kommer bland annat att servera Ceasarsallad på Matfestivalen.

(")*+,-.!/01-2&' R;",9&%4%2'S ?88#4T'49"3'5':"#')I5)U -="'))5)V.'!#346>%-#"@QW$%2$#X

Skövdes snabbaste nyheter. skövdenyheter.se


vecka 35 | torsdagen 30 augusti 2012

30 | Tema Matfestivalen.

Rött vin till ostbrickan är en klassiker, men vita viner är mycket lättare att kombinera med olika ostar, tipsar Annika Larsson.

Ordningen är viktig när man provar ost. ”Den första osten ska ligga klockan sex på brickan, sedan ligger den kraftigaste osten sist”, säger Annika LarsBild: PHILIP HOVLIN son på Läckerbiten.

SN på ostprovning hos Läckerbiten Rött vin ska det vara till ost, ett påstående man kanske har hört ett par gånger. Men vitt vin går minst lika bra, om inte bättre. – Vita viner är mycket lättare att kombinera med olika ostar, säger Annika Larsson på Läckerbiten i Skövde. Nere i en mysig källarlokal i butiken Läckerbiten i Skövde är SN på plats för att prova ost. Annika Larsson är den som startat upp butiken, och hennes intresse för ost går inte att ta miste på. I helgen kommer hon att vara med på vinoch delikatessmässan un-

”Den första osten ska ligga klockan sex på brickan, sedan ligger den kraftigaste osten sist” der Matfestivalen.Där kommer hon ge tips på olika smakupplevelser, och servera tapas och ostbrickor. – Vi var med förra året också, det var jättebra. Vi nådde ut med att vi säljer ost nu också. Annars är det många som tror att vi bara säljer choklad, säger Annika. Och flera av ostarna som SN:s reporter får prova kommer finnas för smak-

prov under vin och delikatessmässan. – Den första osten ska ligga klockan sex på brickan, sedan ligger den kraftigaste osten sist, förklarar Annika Larsson medan hon placerar ostbrickan på bordet tillsammans med marmelad och kex.

Blå Kornblomst, ger Annika tips på olika marmelader som är goda till ost. – Marmelad gjord på gröna tomater är bra, eftersom det ger en syrlig smak. Sedan är krusbär och fikon två sorter som funkar till det mesta.

Ordningen viktig

Att välja ett vin som passar till osten är inte så svårt, vita viner är nämligen lätta att kombinera med ost enligt Annika. – Många är insnöade på att det ska vara rött vin till ost. Men vita viner är mycket lättare att kombinera olika ostar med, förklarar Annika medan hon visar ett par olika vinsorter. För att osten ska smaka

Att prova i rätt ordning är viktigt, det inser även SN:s reporter efter ett par smakprov på den första osten, en Brie chateau. – Man provar alltid osten separat först, sedan provar man med någon söt marmelad till, och sist med ett kex, berättar Annika. Under tiden som SN:s reporter provar en gräddig

Vin och värme

Läckerbiten kommer att vara med på vin- och delikatessmässan under Matfestivalen.

”Man kan ta fram osten en timma innan den ska ätas… man känner smaken mycket bättre om osten är rumstempererad” som bäst behöver den ha rätt temperatur. – Man kan ta fram osten en timma innan den ska ätas. Anledningen är att man känner smaken mycket bättre om osten är rumstempererad, säger Annika. Cissi Hagberg red.sn@vgt.se

Sju olika ostar serverades.

SN:s reporter Cissi Hagberg hugger in på ostbrickan.

OSTARNA SOM PROVADES

BRIE CHATEAU Brie Chateau är en ganska mild ost. Den fungerar bäst till ett snällt rödvin eller något vitt vin. Osten är gjord på komjölk.

ALTESS Till denna ost passar det med ett kraftigare rödvin. Dessutom kan det vara gott med en marmelad gjord på gröna tomater. De gröna tomaterna innehåller en syrlighet som passar bra till flera sorters ost. Osten är gjord på komjölk.

BRIE DE MEAUX Denna ost är en konungens ost, enligt Napoleon iallafall. Passar bra med fikonmarmelad till. Osten är gjord på komjölk.

BONDOST Till Bondost är det gott med ett kraftigare vin. Att äta osten tillsammans med fikonmarmelad och baguette rekommenderas. Osten är gjord på komjölk.

PRIMADONNA Detta är en väldigt omtyckt ost enligt Annika. Passar utmärkt bra tillsammans med surdegsbröd, eller på något rågbröd. Vin som rekommenderas till är Smith woodhouse. Osten är gjord på komjölk.

BLÅ KORNBLOMST Bäst avnjuts denna ost med något sött tillbehör. En körsbärsmarmelad passar bra. Till jul passar denna ost väldigt bra till glögg. Osten är gjord på komjölk.

CABRALES Passar bra med ett vitt vin, och gärna med en fikonmarmelad till. Osten är gjord på fåroch komjölk


torsdagen 30 augusti 2012| vecka 35

Tema Matfestivalen. | 31

Vegetariskt med smak av Thailand På restaurang Thai Thai är vegetariska alternativ prioriterat, även på matfestivalen ska man kunna äta thailändskt utan kött. – Det är viktigt att tänka på att många är vegetarianer, säger Wichtar Eriksson.

Jonas Berlin Band spelar så länge de har kul. (fr. v.) Leif Pehrsson, Henrik Söder, Jonas Berlin, Johan Persson och Carin Söder. Saknas på bilden för att bandet ska vara fullständigt gör Anki Jernström. Bild: JESSICA S SÄLL

Jonas Berlin Band spelar på Matfestivalen

Wichtar Eriksson har varit i restaurangbranschen i 20 år, och har drivit restaurangen Thai Thai sedan 2007. Hennes eget intresse för mat är stort, men själv lagar hon inte maten på Matfestivalen. – Det gör våra kockar. Jag tycker det är kul att laga mat, men gör det oftast inte, säger Wichtar Eriksson. Att driva thairestaurang i Sverige kan vara svårt, men Wichtar menar att det gäller att inte anpassa sig till det svenska. – Man ska laga mat som smakar precis som i det thailändska hemmet, säger Wichtar. Att känna igen thailändsk mat på smaken är ganska lätt. – Koriander är typiskt thailändskt, det finns i nästan all mat.

Något för de flesta

Under matfestivalen kommer hennes restaurang att laga tre rätter, två av dem innehåller kyckling. Dessa serveras med jordnötssås alternativt kokosmjölk. Den tredje rätten är en vegetarisk, och består av stekta risnudlar och grönsaker. – Eftersom det är många som är vegetarianer idag är det viktigt att ha med ett sådant alternativ. För Wichtar var detta

Jonas Berlin Band kör en avskalad musikstil, helst unplugged. Det färska trubadurbandet lyder under Jonas Berlins befäl som på egen hand står för det mesta av musiken. – Jag har länge skrivit mina egna låtar, berättar han.

Utöver två kycklingrätter kommer restaurang Thai Thai att servera stekta risnudlar med grönsaker. ”Eftersom det är många som är vegetarianer idag är det viktigt att ha med ett sådant alternativ”, säger Wichtar Eriksson. Bild: CISSI HAGBERG

självklart när rätterna bestämdes. – Vi tänkte på det när vi valde rätter. Vi fick ingen direkt respons på att vi hade vegetariskt alternativ förra året, men det är viktigt att man kan välja, säger Wichtar. Cissi Hagberg red.sn@vgt.se

DAMSKJORTOR

THAI THAI’S JORDNÖTSSÅS 200 gr. jordnötter 100 gr. margarin 100 gr. matolja 1 liter mjölk 2 msk. tomatpuré 2 msk. vinäger 2 tsk. salt

BLJUDA BRODYR & DANS

NYTT MÄRKE!

Katarina

BUGG med

inslag av foxtrot Nybörjare Motion Forts. 1 Motion Forts. 2

KURSSTART

VÄLSKRÄDDADE & PRISVÄRDA

söndag 16 september Commerce Storgatan

BUTIK 40+

KURSER HÖSTTERMINEN 2012

17:00-18.00 18.00-18:30 18.30-19.30 19:30-20:00 20:00-21:00

FRÅN MILANO-ITALY

VÄLKOMMEN IN!

Krossa jordnötterna. Blanda sedan smör och mjölk och låt koka upp i ungefär 15 minuter. Tillsätt resten av ingredienserna och låt svalna på plattans eftervärme i 10 minuter. Sedan har du Thai Thai’s jordnötssås.

16.00-16.45 Prova på pris :- NYBÖRJARE FOXTROT 0 Anmälan senast 7 sep 6 september 5

1

Illustr: Bo Södervall Kungsgatan

Tel. 0500-48 70 50 • Skolgatan 11 Skövde

Skolgatan

Öppet: måndag-fredag 10-18 (lunch 13.30-14.30)

Eric Ugglas plats

www.bljuda.se mail: birger@bljuda.se 0708-53 11 30

Alla kurser i Kårhuset i Boulogner på söndagar

Nu är de klara för Matfestivalen. Som kan utläsas av bandnamnet Jonas Berlin Band är huvudnumret Jonas själv. Det är han som skriver alla låtar, gör all musik och har också dragit ihop bandmedlemmarna. – Det är Jonas grej, instämmer bandet. – Det är han som har plockat ihop oss. Jonas berättar att han efter att ha sysslat med musik länge kände att nu var det dags att satsa mer seriöst på musiken. – Då fick jag helt enkelt skrapa ihop lite kompisar för att få ihop ett band.

Premiärspelning

I april startade Jonas därför ett band tillsammans

med Henrik Söder, Jonas gamla spelkompanjon från tonåren. Henriks fru Carin Söder, Johan Persson en arbetskamrat till Jonas samt bandmedlemmarna Leif Pehrsson och Anki Jernström som inte kunde närvara vid bandets premärspelning på Hertig Johans Torg under Skaraborgskampen. – Scenen var för liten så de fick inte plats, berättar Jonas. Numera skriver och framför Jonas hellre sin musik på svenska än på engelska som han ofta gjorde tidigare. – Det känns naturligt att sjunga på svenska, säger Jonas.

Inga jätteambitioner

Nästa spelning för bandet blir under Matfestivalen. – Vi har inga jätteambitioner. Ullevi, gamla Wembley och Madison Square Garden får vi kanske räkna bort,säger Jonas skämtsamt. – Får jag bara spela och ha kul så är jag nöjd, säger Jonas. Bandet instämmer. – Har vi bara kul så är det det som räknas. Jessica S Säll

BHKVÄLL Samla tjejgänget till en trevlig kväll här hos oss. Mer info på maxmode.nu Storgatan 11, Skövde Tel. 0500-41 02 39 www.maxmode.nu

red.sn@vgt.se


vecka 35 | torsdagen 30 augusti 2012

32 | Tema Matfestivalen.

Lokalt och utvalt hos Glädje Att använda de lokala tillgångarna är viktigt för restaurang Glädje, även på matfestivalen. Det är för andra året de är med och serverar under matfestivalen. Restaurang Glädje satsar på lokalproducerat även under årets matfestival. De kommer att servera en Wallenbergare med ost och potatiskräm, tillsammans med svartvinbärsglace. – Vi vill servera något i synonym till vår vanliga meny.Det är viktigt att man känner igen sig när man kommer till oss,säger kocken Karl- Johan Beckman. Att använda de lokala tillgångarna är viktigt för Glädje. Därför kommer även köttet på matfestivalen att komma från trakten, eller närmare bestämt Börstorp. – När vi väljer ut vart vi

GLÄDJE

Glädje kommer att servera Wallenbergare med ost och potatiskräm samt svartvinbärsglace under Matfestivalen.

ska ta in kött ifrån kollar vi mycket på hur djuren mår, hur djurhållningen är på gården, och vad de äter för foder. Samtidigt ska det självklart vara lokalt, förklarar Karl-Johan.

Bra nystart

Förra året fick sig Matfestivalen en nystart, och alla mattält är nu samlade i kyrkparken,något som Karl-

Johan ser positivt på. – Jag tycker det var en bra nystart förra året. Det blir nästan som en liten gryta med mattält och folk, säger Karl-Johan. Och han jämför matfestivalen med jultider. – Matfestivalen är ju ett återkommande event i Skövde,det pratas lika mycket om den både före och efter, som man pratar om jul.

UTHOMHUSBELYSNING

15% Lör 1/9-Sön 2/9 15% rabatt på all utomhusbelysning (Gäller endast ordinarie pris och inte beställningsvaror)

NAMN: Karl-Johan Beckman ÅLDER: 33 år ÅR I YRKET: 12 år LAGAR HELST: Stuvade makaroner och falukorv BLEV KOCK FÖR ATT: ”Det är roligt att laga mat, och man får snabb respons på om den är god.” MATFESTIVALEN FÖR KARL-JOHAN INNEBÄR: En rolig stadsfest för Skövde, och mycket arbete.

Förberedelserna med maten börjar flera dagar innan festivalen drar igång, eftersom det blir fullt upp med matgäster under helgen. – Det blir mycket att göra. På plats serverar vi bara, så alla föreberedelser med maten påbörjas under onsdagen.

Karl-Johan Beckman gillar det nya upplägget för Matfestivalen. ”Jag tycker det var en bra nystart förra året. Det blir nästan som en liten gryta med mattält och folk”

Cissi Hagberg

Bild: KRISTINA CLAESSON

red.sn@vgt.se

Utflyktsmål!

PREMIÄR!

Möbeltyg 99:-/m Garn 17:-/nystan Öljettlängder 299:-/2p Modetyger MÖNSTER från Burda

Fredag den 7 september 17.00 är det premiär för vår populära After Work. Lördag den 8 september dukar vi upp Scandic Billingens härliga Brunch från 12.00.

Välkommen!

Gustav Adolfs gata 6, Skövde (vid ICA Norrmalm) Tel 0500-47 12 10 www.tygposten.se ÖPPET: må-fr 10-18, lö 10-15, lunch 13.30-14.15

Bordsbeställning: 0500-745 030.

Välkomna till Scandic Billingen!

Gilla oss på Facebook!

Varje torsdag.

scandichotels.se/billingen

Festivalextra Kaffe med dopp ger livet hopp... SM-vinnaren i Barista Cup presenterar vårt nya kaffe, nu i mellanrost och mörkrost på vår kaffebuffé

Latte-Artuppvisning i kaffebaren

Mat på ett trevligt sättså blir man go och mätt... Festivaltallrik Grill 200 gr Black Angushamburgare med alla tillbehör och chips

Södra Metallv. 3, Stallsiken (mittemot Plantagen), Skövde • 0500-48 90 80

Öppet: vard 10-19 • lörd 10-16 • sönd 11-16

www.ljusexperten.se • stallsiken.nu

109:- (ord pris 139:-)

Festivaltallrik Grön Klassisk Ceasarsallad med kycklingfilé och parmesanost

Festivaltallrik Barn

Spagetti och köttfärssåsoch pinnglass

99:- (ord pris 109:-) 59:- (ord pris 69:-)

Premiärfest Bistro-Baren Trivs och koppla av i en gemytlig miljö i Rådhusets goda anda. Delikatesser och skrovmål i stort och smått

Brett utbud av mingel med vin - mat & malt Klipp ur rabattkupongerna!

FIKA Kaffe + Minimuffins 2 pers á (ord pris 39:-)

Gäller 2/9 – 31/11 Kl. 19–21

MIDDAG

EVENT

Black Angus Med företaget 200 gr eller vänkretsen

Originalhamburgare med tillbehör eller – skivinspelning med supé Skaldjurssoppa med - espressoskola aioli och bröd – Öl/maltwhiskyskola – mexikansk afton 2 pers á (ord pris 139:-)

Gäller 2/9 – 31/11 Kl. 19–21

Gäller 2/9 – 31/11 Kl. 19–21


torsdagen 30 augusti 2012| vecka 35

Tema Matfestivalen. | 33

Nattvandrare skapar trygghet under Matfestivalen För de flesta innebär matfestivalen god mat och underhållning. Men stadsfesten drar även med sig problem i form av ungdomsfylla och bråk. Då är Skövdes nattvandrare bra att ha till hands. Ann-Sofie Gustafsson och Mark Hudson har sedan flera år tillbaka suttit i styrelsen för Vuxna på stan i Skövde. Den ideella föreningens främsta uppdrag är att gå ut och nattvandra under evenemang som samlar mycket ungdomar, till exempel Matfestivalen. – Vi går ut när något är på gång i Skövde. Det kan vara Matfestivalen, Skadevi cup eller skolavslutningar. Alla händelser som drar till sig mycket ungdomar.

Färre omhändertagna

Vandrandet handlar främst om att finnas där som ett

”Föräldrar behöver komma ut och se att ungdomarna faktiskt sköter sig” MARK HUDSON, NATTVANDRARE

stöd, både för ungdomar och föräldrar. Iklädda gula västar promenerar nattvandrarna minst två och två och tar kontakt med ungdomar,för att förebygga bråk och fylla och helt enkelt och visa att vuxna människor finns i närheten. – Men vi får inte beslagta någon alkohol. Då ringer vi och tipsar polisen istället. Att mycket ungdomsfylla förekommer under Matfestivalen, tror nattvandrarna beror på att en stor mängd ungdomar är ute just då. Men även om det fortfarande finns problem, pekar mycket på att onyk-

terheten bland festivalens Skövdeungdomar faktiskt minskar. – Antalet ungdomar som blir omhändertagna under Matfestivalen har minskat rejält de senaste åren. Nu finns det fler aktiviteter som Blås grönt och olika ungdomstält. Det finns fler drogfria alternativ för ungdomar idag.

Fler behövs

Även om Vuxna på stan i Skövde gör ett viktigt arbete är Ann-Sofie och Mark överens om att fler nattvandrare behövs. – Vi skulle behöva vara fler. Att gå ut och nattvandra är faktiskt roligt, man får alltid med sig något positivt hem. Föräldrar behöver komma ut och se att ungdomarna faktiskt sköter sig, menar Mark. Vad bristen på vuxna som väljer att delta beror på vet inte de två nattvandrarna. Men Mark har en teori om att vissa kanske

Nattvandrarna Ann-Sofie Gustafsson och Mark Hudson promenerar för att skapa trygghet bland Skövdes unga. Bild: SABINA LORENTZON

känner sig skrämda av tanken på att gå ut mitt i natten och träffa berusade ungdomar. – Men oftast är det ju

varma möten, och positiva erfarenheter. Det kan också vara så att vissa känner att de inte har tid med nattvandring, men då kan

En kasse fylld med utvalda matvaror från lokala producenter som brinner för goda råvaror. Och packad i eget kyllager för att vägen till ditt matbord ska bli så kort och naturlig som möjligt. Helt enkelt en matkasse som bryr sig om din matstund!

www.familyfood.se | info@familyfood.se

man ju gå en timme bara. Det är bättre än inget. Sabina Lorentzon red.sn@vgt.se


vecka 35 | torsdagen 30 augusti 2012

34 | Tema Matfestivalen.

Det är sällan medlemmarna i M.A.M.A. tar sig tid att laga mat. Musiken går före.

Det blir lätt lite gitarrjam när M.A.M.A. samlas. Alexander Andersson drar några ackord.

Klart gurkan ska serveras på en rock ‘n rollbricka med döskallar.

Många stämskruvar blir det. Mikael Eriksson är mycket förtjust i sin tolvsträngare.

M.A.M.A. bjuder på rock ‘n rollmat Skövdebandet M.A.M.A. gillar mat. Kanske är det därför de trivs så bra med att spela på Matfestivalen. På fredag är det dags igen. – Det ska bli de bästa 30 minuterna på hela Matfestivalen, säger sångaren Mikael Eriksson. När Skövde Nyheter träffar bandet i Studiefrämjandets lokaler vid Hallenbergsrondellen passar vi på att testa killarnas matlagningskunskaper. Stekt kyckling med klyftpotatis, vitlökssås och gurka står på menyn. – Det blir mest färdiglagat när vi repar. Vi har inte riktigt tid att stå vid spisen, förklarar trummisen Marcus Birath och ler finurligt. Han är annars den i gänget som har störst vana i köket. Vardagen tillbringar han med att fixa hamburgare på en av de stora snabbmatskedjorna i stan. – Ja, så jag äter rätt ofta hamburgare. Men jag gillar kyckling, det är så mångsidigt, passar till allt, konstaterar han medan han låter kycklingfiléerna fräsa i stekpannan. I ugnen bakas de färdigköpta potatisklyftorna.

Utvecklats mycket

Under tiden plockar sångaren Mikael Eriksson på sin tolvsträngade japanska gitarr. – Vi spelade på Matfestivalen förra året också, men i år kommer det att bli mycket bättre. Vi har utvecklats enormt, både spelmässigt och när det gäller låtmaterial. – Ja, vi har tränat på att bli mer visuellt tilltalande också, menar Marcus Birath.

Gillar 70-talet

Inspiration hittar killarna hos väldigt olika slags musik även om 70-talet ligger dem varmt om hjärtat. Mikael gillar Mick Ronson, som spelat med David Bowie och Elton John medan gitarristen Alexander Andersson gillar bluesoch countryinfluerade grupper som Gothard. – Fast jag gillar hela 70-

STEKT KYCKLING MED KLYFTPOTATIS OCH VITLÖKSSÅS

Kycklingfilé, en per person Färdig klyftpotatis Vitlöksdressing Gurka Stek filéerna i en klick smör. Krydda med grillkrydda och salt. Bryn på båda sidor, sänk sedan värmen och låt filéerna ligga i pannan tills de är helt genomstekta. Vänd då och då. Baka potatisklyftorna i ugnen, 225 grader i cirka 20 minuter. Skiva gurkan. Servera med vitlöksdressing och något gott att dricka.

och 80-talet. Jag lyssnar på allt från Pink Floyd till Metallica, säger han.

Ny musik

– Målet med vår musik är att få folk att känna att musiken ger dem något, att de kan känna hopp eller glädje, förklarar Mikael Eriksson. M.A.M.A. spelar egenkomponerad musik och i våras kom deras första album, ”Find my way home”. Många av låtarna handlar om hopp. På Matfestivalen kommer bandet att bjuda på en helt ny låt, ”Changed Man”. – Vi ser verkligen fram emot spelningen. Det är alltid kul att få direktrespons, konstaterar Alexander Andersson. En del mat lär det också bli. – Matfestivalen är bra eftersom du får chans att testa rätter som du annars inte skulle ha provat på en restaurang, menar Marcus Birath. – Dessutom är det gemenskap. Då är det en stämning i Skövde som inte finns annars, tillägger Mikael Eriksson. Jenny Åberg jenny.aberg@vgt.se

M.A.M.A. har höjt sig ett snäpp, menar killarna. ”Vår spelning kommer att bli de bästa 30 minuterna på hela Matfestivalen”, menar sångaren Mikael Eriksson. ”Garanterat våra bästa”, tillägger trummisen Marcus Birath. Bild: JENNY ÅBERG

M.A.M.A. MIKAEL ERIKSSON, sång och gitarr, 24 år ALEXANDER ANDERSSON, gitarr, 19 år MARCUS BIRATH, trummor och kör, 22 år JOHAN BJÖRKMAN, bas och kör, 21 år FAVORITRÄTT: indonesisk köttgryta (Mikael), kycklingsallad (Marcus), tacos (Johan), fläskkotletter med potatis, lingon och Karl Johansvampsås (Alexander). AKTUELLA: Spelar på Matfestivalen på fredag kl 18.00.


torsdagen 30 augusti 2012| vecka 35

Tema Matfestivalen. | 35 ENKÄT: Vilken är din favoritmaträtt?

Tove Funk – Tacos och till det dricker jag Fanta.

I år serveras det vildsvin på Matfestivalen. ”Det kött vi grillar köper vi in från utvalda jaktlag här i trakten. Då vet vi att köttet hanterats rätt från början”, säger Tommy Högberg från Naturbordet. Jägarna Johan och Kristoffer tillhör ett av de jaktlag som företaget köper in kött från. Bild: CISSI HAGBERG

Lång väg från skogen till Kyrkparken

Inte bara att skjuta och slakta, det är en sak som är säker. Maten som Parnassen serverar på årets matfestival har sysselsatt många innan det kommer till tallriken. Lokala jaktlag traskar runt i skogen långt innan Matfestvalen. När de lyckats skjuta ett utvalt vildsvin förvaras det kallt under natten. Sedan ska köttet för-

flyttas vidare och genomgå besiktning, slaktas, och där efter serveras på matfestivalen. Det kan du tänka på, när du besöker Parnassens tält i år.

Samarbetar

Företaget Naturbordet har funnits ungefär ett år. Nu kommer de att befinna sig på matfestivalen, men inte som eget företag, utan i samarbete med restaurang Parnassen. – Vi delar upp arbetet,

Parnassen gör det de är bra på, och vi gör det vi är bra på, Lars Klint, en av ägarna till Naturbordet AB. Enligt Lars Klint och Tommy Högberg, som driver företaget, ligger det i tiden att veta vart maten man äter kommer ifrån. Och att köttet hanteras rätt från början till slut, är otroligt viktigt. – Det kött vi grillar köper vi in från utvalda jaktlag här i trakten. Då vet vi att köttet hanterats rätt

från början, säger Tommy.

Unga jägare

Kristoffer Klingvall från Karlsborg är med i ett jaktlag på fem personer. Detta är ett av de jaktlag som Naturbordet köper in kött från. Alla i detta jaktlag är runt 20-26 år gamla, och flera av dem har vuxit upp med jakten redan sedan de var små. – Det är en rolig hobby att jaga. Samtidigt som det är spännande och läro-

rikt, säger Kristoffer, som varit med och jagat inför matfestivalhelgen. Att vara med i ett jaktlag innebär inte bara jakt såklart, detta jaktlag spenderar en hel del tid ihop utöver jakten, speciellt om de lyckats skjuta en gris. – Vi brukar grilla då, och så bjuder vi in alla som varit med och hjälpt till, säger Kristoffer. Cissi Hagberg red.sn@vgt.se

Louise Grimling – Kycklingfilé med råstekt potatis och rödvinssås.

Hedvig Bengtsson – Lax med fiskbearnasiesås och potatismos

Ida Lundell – Potatis, fiskpinnar och lingonsylt

Spela, sjung och cykla hos kommunen Testa trehjulingscykelbanan, lyssna på skaraborgska visor eller var med om världspremiären för receptbingo. I år finns alla Skövdes förvaltningar representerade på Matfestivalen.

Skövde kommun finns representerade på Matfestivalen på det här sättet och i år är uppslutningen från förvaltningarnas sida total. Kommunens tält ställs upp på Hertig Johans torg så att de utgör ett eget litet torg på torget. I mitten finns en stor sandlåda liksom förra året.

”Det är en jättebra chans för oss från kommunen att visa upp oss på ett positivt och annorlunda sätt”

– När man är lite mätt och vill göra något annat kommer man till oss, säger Anna Gustafsson, informatör på Skövde kommun. Det är tredje året som

Tävlingar och prova på

ANNA GUSTAFSSON, INFORMATÖR, SKÖVDE KOMMUN

Inte minst barnfamiljer-na kommer att hitta något att göra på det så kallade Upptäck Skövde-torget.Hos tekniska förvaltningen kan

man prova trehjulingsbanan. De vuxna kan provköra kommunens elbilar. Måltidsservice ordnar

en kockskola för barn, hos kulturförvaltningen kan man få en ansiktsmålning eller tävla om att bli Skövdes snabbaste trummis och Balthazar Science Center finns förstås på plats i ett eget tält med olika experiment och klurigheter att testa. – Nästan alla tält har prova på av olika slag. Här finns också en scen. – Det blir ett scenprogram som är lite mer än förra året. Det händer något varje timme, berättar Anna Gustafsson.

Det blir bland annat skaraborgska visor av Mats Ljung, framförda av Markus Frisén, sagostund med barnbibliotekarie Lizette Uddmar och en allsångskonsert med sjörövartema, riktad till barnen. Skövde Musikskola håller i den sistnämnda.

Receptbingo

Dessutom framträder engångskören Matfestivalkören och så blir det receptbingo med Sophie Lenasdotter, känd från bland annat SN:s kockduell.

– Receptbingo tror vi inte har funnits förut. Istället för nummer får bingodeltagarna en bricka med 75 rutor och en ingrediens i varje ruta. Besöksfrekvensen i kommunens tält har varit hög tidigare år. – Det är en jättebra chans för oss från kommunen att visa upp oss på ett positivt och annorlunda sätt mot vad vi gör i vardagen, säger Anna Gustafsson. Anna Kuylenstierna anna.kuylenstierna@vgt.se


vecka 35 | torsdagen 30 augusti 2012

0705-72 83 14 ÄLGKEBAB • NU ÄVEN VILDSVINSKEBAB & RÄTTIGHETER

©2012 Specsavers Optical Group. All rights reserved. www.specsavers.se

Frukost med Karen Millen och Tiger på festen? 2 för 1 Märkesbågar från 1595:Över 1000 bågar att välja mellan. Skövde, Sandtorget 1 0500-45 95 80 Lidköping, Nya Stadens Torg 6 0510-296 70 Falköping, Storgatan 8 0515-155 18 2för1 gäller samma recept inklusive enkelslipade standardglas (index 1,5). Kan ej kombineras med erbjudanden.

Stephan Burhorn, Stefan Dahlen, Tony Andersson på Scandic Billingen ser fram emot årets matfestival. ”Man får chansen att synas utåt, för den lokala marknaden”, säger Stefan. Bild: CISSI HAGBERG

Smaker från havet Det satsas på nytt, och på beprövat i Scandic Billingens tält på matfestivalen. Smaker från havet kommer att varieras med smak av bär och vanilj. Kockarna på hotell Scandic Billingen kommer att bjuda på Billingens hummersoppa som varmrätt under helgens matfestival. Utöver det kommer de att servera en vaniljpannacotta med bärsås och crumble. – Desserten beslutade vi kockar tillsammans att servera, säger Scandics köksmästare Stefan Dahlen. Men hummersoppan är

SCANDIC BILLINGEN NAMN: Stefan Dahlen JOBBAR SOM: Köksmästare på Scandic Billingen ÅR I YRKET: 7 år LAGAR HELST: grillat kött MATFESTIVAL FÖR STEFAN INNEBÄR: Fart och fläkt, och mycket trevligt folk.

beprövad och omtyckt, enligt Stefan. – Soppan har vi haft tidigare år. Jag har hört många säga att den är bra, och eftersom den varit populär

väljer vi att servera den i år igen.

Skön puls

För Stefan som jobbat inom restaurangbranschen i sju år, är matfestivalen ett sätt att marknadsföra sig. – Man får chansen att synas utåt, för den lokala marknaden, säger Stefan. Och för Stefan är det ett sant nöje att jobba på festivalen. – Det är en skön puls i stan, och även om man kan bli stressad är det positiv stress. Man småpratar mycket med gästerna också, så det är roligt att jobba under festivalen. Det nya konceptet är

”Det är en skön puls i stan, och även om man kan bli stressad är det positiv stress” omtyckt av många krögare, och även av Stefan. Han ser det som en nytändning för Matfestivalen. – Jag tycker att det är en bra idé att det är inhägnat, då kan folk gå runt mellan tälten på ett annat sätt, och upplägget är bra, säger Stefan. Cissi Hagberg red.sn@vgt.se

COMMERCEHUSET, SKÖVDE TORGGATAN 4, TIDAHOLM

Billingens hummersoppa är en beprövad matfestivalrätt. ”Eftersom den varit populär väljer vi att servera den i år igen”, säger Stefan Dahlen.

Som dessert serverar man i år en vaniljpannacotta med bärsås och crumble.


torsdagen 30 augusti 2012| vecka 35

OVERALLER JACKOR FÖR HÖSTEN INKOMMIT

JACKOR & OVERALLER

ende från föregå TILL U säsong N

FYNDPRIS!

Vi finns på Facebook! Storgatan 12, Skövde 0500-41 33 74

Festivalpremiär för Pastabageriet De är nykomlingar både i stan och på Matfestivalen. Pastabageriet hoppas på en helg med både mycket glädje och möjlighet att skapa nya kontakter. På menyn? Pasta såklart. Att Pastabageriet ska servera pasta på Matfestivalen kommer knappast som en chock. Restaurangen, som slog upp dörrarna här i Skövde 10 april i år, har specialiserat sig på pasta. – Det finns inte så många restauranger som gör sin egen pasta, så vi är lite speciella på det sättet, säger Johannes Ladho som driver restaurangen tillsammans med delägaren Jabra Gabro. Då restaurangen fortfarande är så ny ser Johannes Matfestivalen som ett perfekt tillfälle att få visa

PASTABAGERIET NAMN: Johannes Lahdo ÅLDER: 26 år ÅR I YRKET: Har jobbat kortare perioder på olika restauranger men drog igång nu på allvar i samband med Pastabageriets öppnande. FAVORITRÄTT: Färsk pasta med kyckling och chili DRICKER HELST TILL MATEN: Coca-Cola NÄR JAG SÄGER MATFESTIVAL SÄGER DU: ”Glädje, festival och träffa människor”.

att de finns och få visa vad de har att erbjuda. – Förutom pastan gör vi även alla våra såser och pesto själv, berättar Johannes. Pastan bakas i Jönköping, där det första Pasta-

bageriet startade, och skickas upp till Skövde några gånger i veckan. – Det är en stor skillnad med färsk pasta, både smaken, konsistensen och färgen blir mycket bättre. Riktigt vad han har att vänta av Matfestivalen vet inte Johannes. – Jag vet inte riktigt hur det går till än men vi hoppas på massor med folk och att vi ska få möjlighet att marknadsföra oss lite. Det är fortfarande en del som inte vet att vi finns här i Skövde. Exakt vilka rätter, förutom att pasta är grunden, har inte Johannes helt beslutat än. Dock kommer restaurangens tre populäraste menyer serveras. – Pasta med kyckling, fetaost och soltorkad tomat, pasta med kyckling och chili samt pasta med bacon är de som säljer bäst både här och i Jönköping.

”Det räcker med 30 sekunder, den ska bara ner i det kokande vattnet och upp igen” JOHANNES LAHDO BERÄTTER HUR MAN KOKAR FÄRSK PASTA

Så de kommer vi ha med och antagligen ett gäng till, jag vet inte riktigt än, säger Johannes. Vad är då hemligheten för att få till en perfekt kokt pasta? – Koktiden, de flesta kokar den färska pastan för länge. Det räcker med 30 sekunder, den ska bara ner i det kokande vattnet och upp igen. Jannica Ernfridsson jannica.ernfridsson@vgt.se

Hertig Johansg. 18 SKÖVDE • 0500-48 01 81, frisör 0500-41 22 30

Bild: JANNICA ERNFRIDSSON

FÄRGANALYS • STILANALYS • MAKEUPKURS • FRISÖR

Johannes Ladho deltar för första gången i Matfestivalen med sin restaurang Pastabageriet.

& Styling –- Mode Butiken med de rätta färgerna

www.laclasse.se

SATINTOPP

från ONE-TWO Flera färger

299kr

NU Gäller så långt lagret räcker

FYNDBORD UTANFÖR BUTIKEN

REA

50% 3-8 SEPTEMBER

Rådhusgatan 16 • 0500-48 81 66 • www.skovdenatur.nu

BESÖK AV KAFFELEVERANTÖR PÅ FREDAG NYHETER & ERBJUDANDEN I BUTIKEN

5kr

EXTRAÖPPET FREDAG & LÖRDAG 10-20

/kopp

Färska pasta med kyckling och chili, en Skövdefavorit om man får tro Johannes Ladho.

Pastabageriet bakar sin egen pasta och gör alla såser och pesto själva från grunden.

VI BJUDER PÅ TILLTUGG TILL


vecka 35 | torsdagen 30 augusti 2012

38 | Tema Matfestivalen. ENKÄT: Vilken är din favoritmaträtt?

Johnny Nohrin – Jag är kock, så det är svårt att säga. Men långkok tycker jag om, det är gott.

Britta Torgrimsson – Till dessert är det bananer med glass. Och sedan är det grillat kött. Det är väldigt populärt.

Skövdekocken Mattias Hägg ska hitta en väg för att förena Skaraborgska delikatesser med de Italienska.

Bild: KRISTINA CLAESSON

Ska frälsa italienarna med löjrom och ost Skövdekocken Mattias Hägg ska frälsa italienarna. Med sig i bagaget till festivalen i byn Novello har han Skaraborgska delikatesser som löjrom och ost. – Vi hade annars tänkt vara med på Matfestivalen här hemma, men när vi nu fick chansen var inte valet så svårt, menar Mattias Hägg. Han ska laga mat under besöket i Italien, har han riktig tur blir det med den berömda kocken Luca Fassone.

Packar 15 kilo löjrom

Mattias kommer få sällskap ner till Albadalen i Italien med vinhandlare Torbjörn Rundkvist och kollegan Martin Knutas. Rundkvist har ett väl etablerat kontaktnät på plats. Festivalen som de är inbjudna till, för att fresta med de Skaraborgska delikatesserna, hålls varje år i den lilla byn Novello. Den ligger i en av de klassiska Barolokommunerna. Visit Sweden är involverade, liksom en massa lokala producenter, som har hakat på i förhoppning att väcka mersmak.

Mats Rönquist – Torskrygg, det är både gott och nyttigt. Med ett glas rött till.

”I Italien är löjrom, lax och svensk ost exotiskt” – Vi kommer åka ner med bland annat 15 kilo löjrom och 100 kilo ost, säger Mattias.

Merlina Pojlak Käll – Min egen lasagne. Jag tycker om det krämiga tillsammans med en god tomatsås och köttfärs.

Knepigt med lax

Förutom osten och löjrommen återstår det att se vad mer de ska packa ner. – Det är lite knepigt att ta med sig färsk lax. Men kanske skulle det gå att antingen grava eller röka den. Det kan också bli lite torkade kantareller, det har de inte i Italien, säger Mattias Hägg. Han förklarar att intresset för projektet varit enormt, både Skaraborgskt och italienskt håll. – Här ser små lokala producenter sin chans att få ut sina varor på en större marknad och i Italien är löjrom, lax och svensk ost exotiskt. Tanken är att via Torbjörn Rundkvists lokala kontakter presentera de Skaraborgska delikatesserna med passande Barolovin. Mattias berättar att projektet började som en en-

Vinhandlare Torbjörn Rundkvist och Mattias Hägg i samspråk om den väntade festivalen i Italien.

kel inbjudan till byfestivalen i Italien snabbt växte till något mycket större. – Nu ska vi plötsligt representera svensk matkultur med utgångspunkt från Skaraborg.

Kan bli ett gästspel

Mattias fick kontakt med italienarna via Torbjörn under förra årets Smakfullt-mässa i Lidköping. – Luca Fassone var en i sällskapet, säger Torbjörn Rundkvist.

”Nu ska vi plötsligt representera svensk matkultur med utgångspunkt från Skaraborg” Vinhandlare Rundkvist berättar att Fassone brukar ha med sina kockknivar på sina resor och gärna vill lära sig nya recept. – Han fastnade särskilt

för laxen och rödingen, säger Torbjörn. Enligt honom skulle Fassone nog gärna återkomma till Skaraborg för att gästspela. – Har vi riktig tur kanske vi kan övertyga våra italienska vänner om att komma hit till nästa års Matfestival. Det vore kul att göra något liknande här. Ingen vet vart det här tar vägen, säger Mattias Hägg. Kristina Claesson kristina.claesson@vgt.se

Solveig Waldenvik – Lax i ugnen, med rotfrukter. Det smakar gott och är nyttigt och lättlagat.

Rasmus Berghäll – Det får väl bli pizza. Det är gott, tycker jag.


torsdagen 30 augusti 2012| vecka 35

NU ÄR BUTIKEN FYLLD MED

HÖSTNYTT Välkommen till

NYTT MÄRKE

I BUTIKEN K&US Stockholm

selma BUTIK

S:t Sigfridsgatan 9, Skövde

0500-41 81 81

men m o k l ä V ill oss! t SKÖVDE

Hunden Bus, som fick vänta utanför restaurangen, bär glatt påsen. De flesta restauranger som SN pratade med var positiva till att man tar med maten som man inte orkar äta upp Bild: CHRIS D MAGNUSSON hem till hunden.

Inga problem med doggybag i Skövde ”Kan jag ta med mig resten av maten hem i en doggybag?”. Restaurangerna i Skövde är överlag positivt inställda. – Jajamen, det är inga som helst problem, säger Dilovan Akrarawi, servitör på Parnassen. I sydeuropa och i USA är det inget ovanligt att gäster ber att få ta med den halvuppätna köttbiten och pastan på tallriken i en påse hem. Till sig själva eller till hunden. I Sverige har ”doggybag” inte fått samma genomslagskraft. Något som Svenska kennelklubben vill ändra på och därför tagit fram en specialdesignad variant. När SN ringer runt till 15 slumpvis utvalda restauranger är det positiva gensvaret i klar majoritet.

Ökad medvetenhet

De flesta resonerar som Aziz Addallah, anställd på Napoli pizzeria: – Kunderna har ju betalat för maten så självklart får de ta hem det de inte orkar äta upp här. På Parnassen konstaterar servitören Dilovan Akrawi att gäster frågar om möj-

SLUTREA

PÅ UTVALDA VAGNAR, SKÖTVÄSKOR, TILLBEHÖR M.M.

Resurskortet! ”GILLA OSS PÅ”

ÖPPET: vardagar 10-18, lördag 10-15, söndag 11-15.

Norra Metallvägen 1 C, Stallsiken • Skövde. Tel. 0500-48 65 95. www.babyproffsen.se/skovde

Håll utkik efter våra

matfestivalserbjudanden

Välkomna

Extra Öppettider: Fredag 10-19, Lördag 10-16 blomsterhallen.blogg.se

Dilovan Akrarawi tycker att det bör bli mer naturligt att ta med sig doggybagar från restaurangen. ”Det är bra om både gästerna och deras hundar får njuta av vår mat”.

ligheten till hemtagning mer än tidigare. – Jag tror att det hänger ihop med ökad medvetenhet och större intresse kring mathållning och miljö. Det som tidigare ansågs snålt och skämmigt ses i dag också som en motreaktion på att mat slängs bort. – Fast en del säger nog att det är till hunden fast de inte har någon. För oss spelar det ingen som helst roll, fortsätter Dilovan Akrawi.

Uppskattad påse

SN:s testhund, jack russel terriern Bus är portad från att komma in på restaurangen. Men maten, pasta

och köttbitar, uppskattas desto mer när hon serveras utanför. De restauranger som SN pratat med som säger nej till att låta gästerna ta med sig mat hänvisar till två argument. Att de serverar buffé vilket gör att gästerna medvetet kan plocka på för mycket mat respektive att förpackningarna också innebär en kostnad. Det sistnämnda är något som Kennelklubbens PRansvarige Hans Rosenberg hoppas att lanseringen av doggybagen ska avhjälpa. Chris D Magnusson chris.magnusson@vgt.se

TRE SMÅ

RÄTTER Tel. 0500-45 90 90 Mariestadsv. 21 ÖPPET mån-fre 11-22, lör-sön 12-22


vecka 35 | torsdagen 30 augusti 2012

40 | ANTIKBYRÅN Undrar du vad dina gamla prylar är värda där hemma och över deras historia? Nu har du chansen att räta ut frågetecknen. Vår expert Maud Ingster svarar på frågor om gamla saker. Hon har studerat konstvetenskap och har ett brinnande intresse för antikviteter. Tillsammans med sin make driver hon en antikvitetsaffär.

Detta ger kunskaper om det mesta vad gäller glas, porslin, konst, möbler med mera. Maud var också en av experterna i tv-programmet Första, andra, tredje med Ernst Kirchsteiger. Skriv till: Antikbyrån, Skövde Nyheter, Storgatan 17, 541 30 Skövde eller skicka e-post till: antikbyran@bulls.se Använd signatur. Bilder returneras ej.

BLI EN NÖJD KUND HOS OSS DU OCKSÅ! MÄKLAREN MED NÖJDAST KUNDER 2008-2011 enligt SKI (Svenskt kvalitetsindex)

Tysk tekanna Fråga: Läste om en tekatt tillverkad i England. Min fråga är att vi har en liknande fast med stämpel ”Made in Germany”. Är det något värde i den? EH Svar: Du har rätt i att dessa tekannor tillverkades i flera länder under 1950-talet och glas och porslin var sällan märkesskyddat så till exempel både Gustavsberg och Rörstrand ”lånade” många servisdekorer under 1800-talet som Fasan som gjordes i flera färger av bägge fabriker. Värdet på din underbart roliga kanna är cirka 300 till 500 kronor.

Fråga: Jag har två saker som jag gärna skulle vilja veta mer om och värdet. Bild 1: En spegel med yttermått 120 x 140 cm. Baksidan är helt av trä och utsirningen är av trä med pålagd gips med guldförgyllning. Bild 2: Det lilla porträttet ska vara ett självporträtt av konstnären som barn. Jag tror att det står Stjärnbäck 923? MS

Tavlor för hundralappar Fråga: Vi har köpt ett gammalt torp med inventarier och i köpet ingick dessa två tavlor. På baksidan av ena tavlan finns en notis om konstnären Wladyslaw Szary

STENSTORP / ÄNGSVÄGEN 5

BO BRA

Utgångspris: 3 095 000 kr Boarea: 132 kvm Biarea: 66 kvm / Tomtarea: 824 kvm Rum: 5 rum, varav 3-4 sovrum. Visning: 4/9, kl 16.30-18. Mäklare: Maria Andersson, 0725-215200

Utgångspris: 1 095 000 kr Boarea: 105 kvm Biarea: 164 kvm Tomtarea: 810 kvm Rum: 6 rum varav 4-5 sovrum. Visning: Efter överenskommelse Mäklare: Maria Andersson, 0725-215200

Spegeln är från sekelskiftet 1800-1900 och tillverkad i en teknik som kalls pstellage.

Konstnären är okänd

Svar: Spegeln är tillverkad runt sekelskiftet 18/1900 och stilen är nyrokoko. Den ser ut att vara i originalskick. Det du skriver om gips och guld brukar kallas pastellage. Ordet kommer från italienskans deg = pasta och är i spegelvärlden en massa av krita, gips, limvatten och kokt linolja. Värdet på spegeln är omkring 1 500 till 2 500 kronor. Tyvärr har jag inte lyckats hitta någon information om en konstnär Stjärnbäck däremot ser jag att dateringen är 1923. Det finns en vacker ort i Västmanland med detta namn men tyvärr har jag inte hittat någon konstnär med samma namn. Kanske någon av våra läsare vet mer?

SKÖVDE / KAPELLVÄGEN 24A

FÖR DIG SOM HAR KRAV

Tavlorna av konstnären Wladyslaw Szary är värda några hundralappar.

Konstnären Stjärnbäck har inte kunnat hittas.

som målat tavlorna och var verksam kring 1960och 70-talet. Jag är intresserad av tavlornas värde. BN Svar: Wladyslaw Szary var född 1932 i Polen och var verksam konstnär under tiden 1950 - 1980. Han avled 2002 i Helsingborg.

SKÖVDE / DAGGKÅPEVÄGEN 5A

AXVALL / BANGATAN 10

RADHUS PÅ DÄLDERNA

MINDRE VILLA I AXVALL

Utgångspris: 585 000 kr Boarea: 60.4 kvm Tomtarea: 115 kvm Rum: 2 rum, varav 1 sovrum. Visning: Enligt överenskommelse Mäklare: Malin Bengtsson, 0705-917710

Utgångspris: 645 000 kr Boarea: 63 kvm Tomtarea: 1163 kvm Rum: 3 rum, varav 2 sovrum. Visning: 3/9, kl 16.30-17.30. Mäklare: Malin Bengtsson, 0705-917710

SKARA / PETERSBURG GLÄDSHALL

SKÖVDE / ROSENHAGAVÄGEN 18

VILLA PÅ LANDET

TREA I ROSENHAGA

Utgångspris: 1 395 000 kr Boarea: 119 kvm Biarea: 68 kvm Tomtarea: 2412 kvm Rum: 4 rum, varav 3 sovrum. Visning: 4/9, kl 16.30-17.30. Mäklare: Malin Bengtsson, 0705-917710

Utgångspris: 345 000 kr Boarea: 78 kvm Rum: 3 rum och kök, varav 2 sovrum. Visning: 10/9, kl 16.30-17.30. Mäklare: Malin Bengtsson, 0705-917710

Besök oss på Commerce-husets 2:a våning mellan Lagerhaus och Spice n’ rice. Han har också varit bosatt i Västra Frölunda utanför Göteborg. Prisetpå Wladyslaws tavlor ligger idag runt några hundralappar eller strax över. Jag vet sedan tidigare att hans son Rickard Szary är intresserad av att köpa pappans tavlor. Kontakta gärna honom via mail richard.szary@gmail.com

Maria Andersson Tel: 0500-417710 Mobil: 0725-215200 maria.andersson@maklarhuset.se

Claes Bengtsson Tel: 0503-10014 Mobil: 0705-510747 claes.bengtsson@maklarhuset.se

Malin Bengtsson Tel: 0500-417710 Mobil: 0705-917710 malin.bengtsson@maklarhuset.se

WWW.MAKLARHUSET.SE | 0500-41 77 10


torsdagen 30 augusti 2012| vecka 35

| 41 MOTOR

RESOR

Bilar köpes

Från -98 årsm., även defekta, obes., kontantbet., hämtas på plats. Ring Tony. Tel. 073-556 02 48

Allt som rör Renault.

Och 10.000:bränsle på köpet.

Följ med till Italien 15-23 september Piemonte 2 platser 19-28 oktober Ischia-Neapel-Amalfi

Tel. 0500-41 27 00

L å t s tå !

De m e dt bäs ta ä r l os k ol a n ven !

Cityweekends

800:– rabatt

Förr 208.900:Nu 186.900:-

Megane Sport Tourer Exception 1,5 dCi, Nu-pris inkl. 22 000 kr rabatt. Bränsleförbrukning vid blandad körning: 0,35 l/mil. CO2-utsläpp: 90 g/km. Erbjudandet går ej att kombinera med andra avtal eller rabatter och gäller ordertecknande 120811 – 120930. Vi reserverar oss för tryckfel. Bilen på bilden är extrautrustad.

Rabatt/bokning, särskilda villkor gäller. Avresa från Landvetter 15/9 2012– 30/6 2013. Bokningsperiod 26/8–12/9.

Husvagnar mellan 20.000:och 80.000:-

Floriaden, 7 d 31/8 Provence, 10 d 7/9

6 895 kr 9 995 kr

Berlin, 4 d. 1/11

2 975 kr

Rostock, 3 d. 9/11

1 995 kr

fr.

VM-kval i fotboll i Berlin Tyskland-Sverige

5/10, 26/10, 9/11, 23/11, 7/12 - 3 d 13/10, 8/12 - 2 d Hotell Royal Viking, resel. rundur Jesus Christ Superstar 5/10, 13/10, 26/10, 9/11, 23/11, 7/12, 8/12 Dirty Dancing 5/10, 13/10, 26/10, 9/11, 23/11, 7/12, 8/12 Ledin - 13/10, 26/10, 7/12, 8/12 La Cage Aux Folles 5/10, 13/10, 26/10, 9/11, 23/11 Övriga biljetter i mån av tillgång

Teaterweekend Malmö 3 d

Hotell i city, besök i Köpenhamn, resel.

Evita Charlotte P.

Julmarknadsresor

Berlin 4 d 29/11, 6/12 Niedersachsen 4 d 29/11 Tallinn 4 d 6/12 Malmö-Köpenh. 3 d 23/11

15.459:–

2 975 kr 2 995 kr 2 850 kr 2 495 kr

Dagsresor

Pris/person, avser avresa fr. Landvetter 24/11 med Oasis of the Seas, del i dbl insideshytt. Bokningsperiod 29/8–12/9.

Kanarieöarna

500:– rabatt Rabatt/nybokning. Avresa 6/11–9/12 samt 1–31/1 2013. Bokningsperiod 29/8–12/9.

Ullared 25/9, 30/10, 27/11, 11/12 Hjalmars Jul, Örebro 17/11, 15/12 Galenskaparna, Gbg 9/3, 23/3

000 e 510b-e7r0gsbuss.s Tel.w0.n y ww

Vi bryr oss om Skövde.

Storgatan 20, Skövde 0500-46 98 98 Vardag 9–18, lördag 10–14 www.resia.se/skovde

MOTOR

15 st. ska bort! • Alla är gasoltryckta

Finans ordnas, 0:- kontantinsats

Kan ni inte ta med vagnen på en gång lämnas handpenning

39.500:Prisex: Polar 590 G -89, pris

JUST NU 19.750:5 utvalda husbilar till KRAFTIGT SÄNKTA PRISER

Priserna gäller onsdag-fredag v.35. Gäller ej kundförmedlingar.

• 0500-45 70 30 • www.erikssonshusvagnar.se

23/11

Nyårssupé på Restaurang Solliden, Skansens Nyårsfirande

1/2 PRISET

STENSTORP

2 400 kr

30/12 Radisson Blu Royal Viking,

Flyg och kryssning

För öppettider & kontaktuppgifter, se bilia.se

NU GÖR VI PLATS PÅ GÅRDEN FÖR 2013

5 595 kr

Mosel, vinprovn. Vi har några platser kvar till

Lyxigt Nyårsfirande 3 d

Upplev Karibien!

Falköping, Mariestad, Skara, Skövde

bilia.se

Rhendalen, 7 d 13/10

Teaterweekend Stockholm

Vinn biobiljetter till familjen!

Köp nya Megane eller Scenic och få 10.000:- att tanka för, insatt på ditt Biliakort.

9 145 kr

Florens, Siena, vinprovn.

Resa+hotell 3 d 15/10

Kom in och tävla – rita ditt bästa lov

Sport Tourer Exception 1,5 dCi. Inkl. klimatanläggning ECC, 16” aluminiumfälgar och LED-lampor.

Toscana, 10 d 5/10

Rundtur med lokalguide

0,35 liter/mil

RESOR

Renault Megane

Våra populära vinresor

I din brevlåda varje torsdag.


vecka 35 | torsdagen 30 augusti 2012

42 | VAROR & TJÄNSTER STÄDPROFFS! All slags städning! FLYTTSTÄD • HEMSTÄD FÖNSTERPUTS • STORSTÄD FÖRETAGSSTÄD TRÄDGÅRDSARBETE

FCAA TRÄDGÅRD & HEMSERVICE • TRÄDGÅRDSARBETE STÄDNING • MÅLERIARBETEN Det Du behöver hjälp med löser vi!

F-skattsedel + garanti

För privatpersoner och företag

OBS avdraget! Välkommen med din förfrågan

CL STÄD

Tel 0709-94 70 17, 0503-100 19

MEDDELANDE

Ring 0705-634 634 Pris fr. 180:-/tim inkl. moms och Rotavdrag

10% rabatt vid uppvisande av denna annons

Varför reta sig på stubben?

Yrkesutbildning för vuxna

070-71 70 444

www.stubbfrasarn.se

• Trädgård grundkurs 40v, start 3 dec 2012

• Djurskötarutbildning 20v, start 21 jan 2013

Flyttstäd

• Trädgårdsanläggning grundkurs 20v, start 5 nov 2012

Goda ref. finns. Garanti

• Lantbruksföretagande, start nov 2012

MG STÄD

Tel. 073-701 39 50

Du hittar mer information på vår hemsida www.naturbruk.nu/uddetorp

DIVERSE

Naturbruksgymnasiet Uddetorp, Skara 0511-26850

Samåkning

Nu har vi öppnat! SPISKASSETT 104 FR 17.000 KR I Montaget ingår: -Kassett -Rökrörsanslutning -Varmluftsgaller -Tegel/bruk -Arbete efter rot

Skara-Oslo t.o.r. Kan plocka upp folk längs vägen. Kling1970@live.se 0707-71 19 01

NATURBRUKSFÖRVALTNINGEN

Kläder för barn, dam, herr Leksaker Möbler & Prydnadssaker

Fettreducering med ultraljud Säkert • Effektivt • Smärtfritt

Vi tar emot välvårdade kläder som vi säljer mot provision!

En metod för dig som vill forma om kroppen och komma åt specifika problemområden som ex. mage, midja, rygg, höfter. Problemområden som kan vara svåra att få bort trots träning och kost.

Öppet: mån-fre 12-18, lörd 10-13

Tel. 0706-99 23 47 www.salonggetstarted.se

Järnvägsgatan 7, Lidköping

MARIESTAD

Tel 0760-15 83 79

0501-340 44, 073-055 58 86

Näringslivssamverkan ! i Skövde Tjänstefrukost

Skövdes tjänsteföretag vill nätverka och synas - det är utgångspunkten för Näringslivsforums tjänstefrukost. Vid kommande frukost presenterar sig följande företag lite närmare: Mindius - utvecklar webbplatser och IT-lösningar. Adapt - levererar unika upplevelser på ditt event. Fingerprint Illustrationer - snabb och mångsidig illustratör.

Tid: 6 september, kl. 07.30-08.30 ca. Plats: Gothia Science Park, Portalen, rum Insikten Kostnad: Ingen kostnad. Vi bjuder på kaffe och smörgås. Anmälan senast den 3/9, kl 12.00 till info@nlfskovde.se (vid ej meddelad frånvaro debiteras 100 kr)

Välkommen!

VAROR & TJÄNSTER

ELSÄKER installation

35 år

i bransc hen

Installerar allt – överallt

FÖRSÄLJNING • MONTAGE • SERVICE

för industri, verkstad och garage Tel: 070-299 34 00 • 0512-516 07 www.vgportservice.se

Elinstallationer • Byggservice • Fastighetsskötsel

40-års erfarenhet Behörighet för alla slags elinstallationer.

Tel 070-558 26 77 Hans Norman

Skövdes snabbaste nyheter. Dygnet runt på skövdenyheter.se

LEDIGA PLATSER På grund av sjukdom i personalgruppen söker Vårkullens skolveckohem i Falköping en

Pedagog företrädelsevis lärare, för visstidsanställning. Tjänsten kan tillträdas snarast.

skövdenyheter.se

Till vårt kontor i Skövde söker vi

Är du intresserad så maila oss och berätta lite om dig själv. info@varkullen.se | www.varkullen.se

Upphandlingschef med ansvar för åtta kommuner

Framsynt automation

Öka räckvidden med hjälp av webben.

Visiontekniker Vi ser en fortsatt stark efterfrågan på visionsystem och söker nu en ny medarbetare som visiontekniker.

ten Läs mer om tjäns un och Skövde komm e på www.skovde.s

Vi söker Dig som har erfarenhet av visionteknik idag, arbetar heltid eller delvis med det. Du har bra kännedom om optik, belysning, och gärna vana att jobba med eget ansvar i projektform. Mer information på www.elektroautomatik.se

Du blir chef för en enhet med åtta medarbetare som ansvarar för upphandlingsverksamheten i Skövde och i ytterligare sju av våra grannkommuner. Upphandlingsenheten har även det strategiska uppdraget att utveckla affärsmässigheten och effektiviteten i upphandlingsprocesserna. I det arbetet blir du vår nyckelperson.

Välkommen att bli en av oss.

www.skovde.se

Du kan även kontakta Patrik Bloom, 0500 - 783322. Din ansökan vill vi ha senast 120921. Du skickar den till: Elektroautomatik i Sverige AB, Patrik Bloom, Gustav Adolfs gata 35, 54145 Skövde, alternativt till rekrytering@elektroautomatik.se

Elektroautomatik levererar effektiva och framtidssäkra automationslösningar till industrin. Bland våra kunder märks stora företag inom svensk tillverkningsindustri. Vår fokusering på flexibla tillverkningslinjer, som omfattar bl.a. logistiklösningar, robotsystem och specialmaskiner, har givit oss en stark position på marknaden. Genom en kombination av ungdomlig energi, lång samlad erfarenhet och en öppen attityd gentemot kunder, leverantörer och kollegor, eftersträvar vi en teknisk tätposition Koncernen har ca 80 medarbetare, omsätter ca 200 miljoner och har kontor i Göteborg, Skövde och Åmål.


torsdagen 30 augusti 2012| vecka 35

| 43 NÖJEN

Målarprästen

Motionsdans

Kjell Lundblad Djur- natur- och jaktmålaren

Fredag 31 augusti kl. 18.00-22.00

HÖST-

KENNETHS

PREMIÄR

Entrè 80:- Kaffeservering

Alla hjärtligt välkomna!

Hårda kvarn, Källunga

FREDAG

LOPPIS I LADAN

31/8

lör 8/9 och sön 9/9 klockan 1100-1500

lörd-sönd 1-2 sept ÅLDER

28–

Allt från leksaker, kläder, antika möbler, vvs till elektronik och annat smått och gott. Vi kommer även att ha försäljning av fika!

Sjogerstad

www.bogrenssalonger.com

Skyltat från vägen!

ULVABINGO

Öppet 12-18 båda dagarna

Servering av kaffe och hembakat. Alla konst-, natur och djurvänner välkomna!

En hyllning till livet

Åbrovallen, Ulvåker

Onsdagar kl 18.45. Försäljning 17.00 Lördagar kl 14.30. Försäljning 12.30 Trippelbingo Minibingo Ulvaspelet 50% Freeplay 75% Jackpotspelet min. 15.000:-

Boka höstens föreställningar nu! För ytterligare information: Telefon 0512-315 00 vardagar kl. 13.00 - 18.00 www.varakonserthus.se

JACKPOT inom 48 drag 20.000:(Ökas med 2.000:- och 1 drag per spelomgång) Prova vår nya boulebana – Kiosk – Lotterier Välkomna till Ulvåker, Skövde!

återkommer med ny utställning till

Blomsterprakt!

207 sorters dahlior! 2

ULVÅKERS IF

.

Vägbeskrivning: Bredöl, 6 km från Nossebro mot Grästorp.

VÅR HUVUDSPONSOR ÄR NYA LIDKÖPINGS-TIDNINGEN

Skara Skolscen Jubileumsfirande

1–2 september

LÖRDAG 1 SEPTEMBER:

NT…COMEDY FROM “EXCITINGLY INTELLIGE RT, DELIVERED THE HEAD AND THE HEA NTROL” // Times WITH CHARM AND CO T SET” // Guardian FEC PER MAGIC…HI’S IS A

Reginald d hunter (US)

(AUS)

AT ”MUSICAL COMEDY ss pre Ex ily Da // ” IT’S BEST R HA ” NG SO DS OR CH ”4 ER ON LJ MI 37 SETTS ÖVER E GÅNGER PÅ YOUTUB

LQUIST KRISTOFFER APPEret nto time out//parlamentet//ko

N MÅRTEN ANDERSSO raw//extra extra

MARIKA CARLSSON

lm live parlamentet//grillad//sth

50 år

Kl 12.00–13.00 Drömimprovisationer sationer Kl 13.30 Stadsvandring med Uno Bohman,, start vid skolscenen Kl 15.00–16.00 Teatersport Kl 19.00 Jubileumssoaré med nuvarande och tidigare elever, bl a Rikard Wolff, Marie Richardson och Pia Johansson

SÖNDAG 2 SEPTEMBER:

Barnteaterfestival!

Kl.10.00 Maja Mus som aldrig var rädd (fr 4 år) Kl.11.00 Guldflickan (fr 6 år) Kl.12.00 Eldväktaren (fr 10 år) Kl.13.00 Ja må han le...va (fr 10 år) ” Kl.15.00 ”Barnteater, varför är det så viktigt?” Författaren och före detta eleven vid Skara Skolscen, Henning Mankell, berättar Info om program och biljetter: Skara Skolscen 0511-209 00, www.skaraskolscen.se 50

år

ET BILJETTER PÅ TICN

SKÖVDE Arena Skövde LÖRDAG 22 SEPT.

Förstärk

BOKA NU!

EDY.SE WWW.RAWCOM WW

din aktivitet, kampanj och tidningsannons med marknadsföring på skövdenyheter.se

UNDERVISNING Tantkurs, Project Runway, Tovning, Egensotning och mycket mer!

Nytt program ute nu! www.medborgarskolan.se | 0500-48 25 15


vecka 35 | torsdagen 30 augusti 2012

44 | Veckans tv.

tv VECKANS

VECKANS MAT

VECKANS SLUT

VECKANS OPERA

VECKANS START

En kock har blivit fem

Elektronisk musik mer på allvar 1989

Ett liv blev opera

Singlar söker kontakt i ny serie

Anne Lundberg är tillbaka i ”Nya Landgång” utan veterankocken German Zamudio. I stället besöker hon fem olika kockar runt om i världen och tar reda på hur de arbetar. .

Det sista avsnittet av musikserien ”Eighties” handlar om 1989. Nu är det inte längre bara pop och rock som gäller – den elektroniska musiken är här för att stanna. Några tidiga representanter är Rob’n’Raz (bild). SVT1 FREDAG 21.00

Kompositören Mark-Anthony Turnages har gjort en opera om modellen Anna Nicole Smiths liv. Föreställningen gjorde succé i London och har beskrivits som rörande, galen och underhållande.

I nya realityserien ”Kontaktannonsen” går några svenskar steget längre för att hitta sin själsfrände. Vi möter singlar som vänder ut och in på sig själva och sina liv, i hopp om att någon ska se dem.

6.05 America’s funniest home videos (R) 6.30–9.00 Vakna med The Voice 9.30 Biggest loser (R) 10.20 Desperate housewives (R) 1 11.15 Sjunde himlen (R) 1 12.15 Real housewives of New York 13.15 Ellen DeGeneres show 1 14.05 Kourtney & Kim i New York (R) 14.35 Vänner (R) 15.05 Gossip girl (R) 16.00 Unga mödrar (R) 16.30 America’s funniest home videos (R) 17.00 Arga snickaren (R) 18.00 The middle (R) 18.30 Vänner (R) 19.00 The Big bang theory (R) 20.00 Once upon a time 21.00 CSI Miami 22.00 Breaking news med Filip & Fredrik 23.00 CSI (R) 0.00 The Big bang theory (R) 0.55 CSI Miami (R) 1.50 Fringe (R) 2.45 Iskariot 4.10–6.00 Nattsändningar

7.25 Lois & Clark 8.20 Jims värld 8.50 Just shoot me 9.20–10.15 The vampire diaries (R) 10.45 Våra värsta år 11.45 Stargate Atlantis 12.40 Stargate SG-1 13.35 The vampire diaries 14.30 Simpsons (R) 15.30 Family guy (R) 16.30 Scrubs (R) 17.30 My name is Earl 18.00 2 1/2 män 18.30 How I met your mother 19.00 Family guy 20.00 Simpsons 21.00 Robin Hood Amerikansk-brittiskt actionäventyr från 2010. I rollerna: Russel Crowe, Cate Blachett, Max von Sydow. Regi: Ridley Scott. 23.45 Scrubs 0.45 How I met your mother (R) 1.10 My name is Earl (R) 1.40 Spin city 2.10 2 1/2 män (R) 2.40 Skål 3.10 Simpsons 3.35–6.00 Nattsändningar

Moraeus blandar vilt

Även denna sommar har Kalle Moraeus haft besök i Dalarnas skogar av en uppsjö av olika artister. Nu drar en ny säsong av ”Moraeus med mera” i gång. Vad han tycker om programmet är svårt att misstolka. – Fantastiskt, det är det roligaste man kan göra med musik.cccc SVT1 SÖNDAG 20.00

SVT1 TORSDAG 20.00

SVT2 LÖRDAG 20.00

TV3 MÅNDAG 19.00

TORSDAG 30/8 6.00 Gomorron Sverige 10.00 Go’kväll (R) 10.45 Christine på jobbet 11.15 Uppdrag granskning (R) 12.15 Afrikas stora sprickdal (R) 13.05 Bergmans video (R) 13.50 Du var där med din polare Frank (R) 14.00 Ung & bortskämd (R) 15.00 Minnenas television: Cornelis och Tre Damer 16.00 Rapport 16.05 Gomorron Sverige 16.30 Fabulous life of Ana Gina 16.45 Det ljuva livet i Alaska 17.30 Sverige idag 17.55 Sportnytt 18.00 Rapport/Regionala nyheter 18.15 Go’kväll 19.00 Kulturnyheterna 19.15 Regionala nyheter/Rapport 20.00 Nya Landgång 21.00 Plus 22.00 Debatt 22.45 Norge i krig: uppdrag Afghanistan 23.15 Rapport 23.20–6.00 Nattsändningar

11.00 Snyltgäster i folkhemmet (R) 12.00 Vem vet mest? (R) 12.30 Trädgårdsonsdag (R) 13.00–15.30 UR 13.00 Skrutt samlar höst 13.25 Skapa stort (R) 13.40 Nan wa Lili 13.50 Geografens testamente – eller Den stora Sverigeresan (R) 14.15 Pinos dagbok – jiddisch 15.05–15.30 Lockie Leonard 15.50 Plantera mera (R) 16.20 Vetenskapens värld (R) 17.20 Nyhetstecken 17.30 Oddasat/Uutiset 18.00 Snyltgäster i folkhemmet 18.55 Samlaren (R) 19.00 Vem vet mest? 19.30 PSL: Sinding sessions 20.00 Friidrott Diamond League. 21.00 Aktuellt 21.40 Kulturnyheter 21.45 Regionala nyheter 21.55 Nyhetssammanfattning 22.00 Sportnytt med Paralympics 22.30 Eid al-fitr 23.15–3.10 Nattsändningar

6.00 Rachael Ray 6.55 Nanny 7.25 Masterchef Australia 8.25 Alla älskar Raymond 8.55 Jims värld 9.25 The real housewives of Atlanta 10.20 Våra bästa år 11.10 New Zealand’s next top model 12.10 Project runway (R) 13.05 Extreme home makeover 14.00 How I met your mother 15.00 The real housewives of Atlanta 16.00 New Zealand’s next top model 17.00 Project runway 18.00 Navy CIS 18.55 Keno 19.00 How I met your mother (R) 20.00 Lyxfällan 21.00 Pan Am 22.00 Masterchef USA 23.00 Navy CIS (R) 0.00 Sex and the city 0.35 Jims värld (R) 1.05 Without a trace 2.00 Unforgettable (R) 2.55 Top chef 3.40 Sex and the city (R) 4.10 Alla älskar Raymond (R) 4.35–6.00 Nattsändningar

5.50 Nyhetsmorgon 10.00 Doctors 10.55 Air medics (R) 11.35 Hem till gården 12.45 Holby city 14.00 Bygglov (R) 15.00 Supernanny (R) 16.00 Sexlingar i familjen (R) 17.00 Äntligen hemma (R) 18.00 Ice Road Truckers (R) 19.00 Nyheterna 19.15 Lokala nyheter 19.20 Väder 19.30 Halv åtta hos mig 20.00 Robinson Svensk realityserie från 2012. Del 8 av 12. 21.00 Hawaii five – 0 Amerikansk actionserie från 2011-12. Del 12 av 23. 22.00 Nyheterna 22.10 Nyheterna med ekonomi 22.30 Lokala nyheter 22.35 Sport 22.50 Väder 23.00 Borgias 0.00 Robinson (R) 0.55 The defenders (R) 1.50 Lie to me 2.50 Arkiv X (R) 3.50–6.00 Nattsändningar

6.05 October road (R) 7.00 Good wife (R) 8.00–8.55 The talk 11.00 October road (R) 12.00 Mannen som talar med hundar (R) 13.00 Det okända (R) 14.00 Good wife (R) 15.05 How clean is your house (R) 15.45 Wife swap (R) 16.50 Dr Phil 17.45 Nyheterna 17.50 Vädret 17.55 Glamour 18.30 Jamie Oliver: Middag på 30 minuter (R) 18.55 Time out (R) 19.30 c/o Segemyhr (R) 20.00 Du är vad du äter (R) 21.00 Tidsresenärens hustru Amerikanskt romantiskt drama från 2009. 23.10 Ett herrans liv (R) 0.05 M.A.S.H. (R) 0.35 Law & order (R) 1.30 Primo Paolo (R) 2.00 Vem dömer Amy? (R) 3.00 Det okända (R) 4.00 Hemsökta hus (R) 5.15–6.05 Sexlingar i familjen (R)

Lokaltidningen för dig i Skövde. I din brevlåda varje FREDAG 31/8 6.00 Gomorron Sverige 10.00 Go’kväll (R) 10.45 En utlandsfinländare berättar 11.15 Debatt (R) 12.00 Nya Landgång (R) 13.00 Plus (R) 14.00 Biodagar 15.25 Den eviga staden (R) 15.35 Friday night dinner (R) 16.00 Rapport 16.05 Gomorron Sverige 16.55 Sissela Kyle – Dina dagar är räknade (R) 17.55 Sportnytt 18.00 Rapport/Regionala nyheter 18.15 Go’kväll 19.00 Kulturnyheterna 19.15 Regionala nyheter/Rapport 20.00 Doobidoo 21.00 Eighties 21.30 Offside 23.10 Rapport 23.15 The list 1.00 Afrikas stora sprickdal (R) 1.50 Rapport 1.55 Plus (R) 2.55 Rapport 3.00–6.00 Nattsändningar

11.05 Snyltgäster i folkhemmet (R) 12.00 Vem vet mest? (R) 12.30 PSL: Sinding sessions (R) 13.00–15.30 UR 13.00 Justitia (R) 14.30–15.30 Psykakuten (R) 16.05 Manhattans textilindustri förr och nu (R) 17.20 Nyhetstecken 17.30 Oddasat 17.45 Uutiset 18.00 Snyltgäster i folkhemmet 18.55 Samlaren (R) 19.00 Vem vet mest? 19.30 Kryddigt med Camilla Plum 20.00 Pushwagner R 21.00 Aktuellt 21.40 Kulturnyheter 21.45 Regionala nyheter 21.55 Nyhetssammanfattning 22.00 Sportnytt med Paralympics 22.30 Huff 23.25 Kulturnyheterna 23.40 Bad mongo (R) 0.10 Vetenskapens värld (R) 1.10 Trädgårdsonsdag (R) 1.40–2.40 Snyltgäster i folkhemmet

6.00 Rachael Ray 6.55 Nanny 7.25 Masterchef Australia 7.55 Baggage 8.25 Alla älskar Raymond 8.55 Jims värld 9.25 The real housewives of Atlanta 10.20 Våra bästa år 11.10 New Zealand’s next top model 12.10 Project runway (R) 13.05 Extreme home makeover 14.00 Baggage (R) 15.00 The real housewives of Atlanta 16.00 New Zealand’s next top model 17.00 Project runway 18.00 Top model 18 (R) 18.55 Keno 19.00 Pan Am (R) 20.00 Definitely, maybe Amerikanskt drama från 2008. I rollerna: Ryan Reynolds, Isla Fisher, Derek Luke. Regi: Adam Brooks. 22.15 Zodiac Amerikansk thriller från 2007. I rollerna: Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo, Robert Downey Jr.. Regi: David Fincher. 1.35 Blues brothers Amerikansk komedi från 1980. 3.50–6.00 Nattsändningar

5.50 Nyhetsmorgon 10.00 Doctors 10.55 Air medics (R) 11.35 Hem till gården 12.45 Holby city 14.00 Bygglov (R) 14.55 Internatskola för åttaåringar 1 15.55 Sexlingar i familjen (R) 16.55 Äntligen hemma (R) 17.55 V75-klubben 18.00 Ice road truckers (R) 19.00 Nyheterna 19.15 Lokala nyheter 19.20 Väder 19.30 Postkodmiljonären 20.00 Fångarna på fortet 21.30 Superman returns Amerikansk action från 2006. I rollerna: Brandon Routh, Kevin Spacey, Kate Bosworth. Regi: Bryan Singer. 22.00 Nyheterna 22.10 Vädret 22.15 Superman returns, forts 0.50 Den heliga familjen Addams Amerikansk skräckkomedi från 1993. I rollerna: Angelica Huston, Raul Julia 2.45 Chapter 27 – mordet på John Lennon Amerikanskt drama 4.25–5.20 Ice Road Truckers (R)

6.05 America’s funniest home videos (R) 6.30–9.00 Vakna med The Voice 9.30 Biggest loser (R) 10.20 Desperate housewives (R) 11.15 Sjunde himlen (R) 12.15 Real housewives of New York 1 13.15 Ellen DeGeneres show 14.05 Kourtney & Kim i New York (R) 1 14.35 Vänner (R) 1 15.05 Gossip girl (R) 16.00 Unga mödrar (R) 16.30 AFV (R) 17.00 Arga snickaren (R) 18.00 The middle (R) 18.30 Vänner (R) 19.00 Färjan (R) 20.00 Wipeout US 21.00 CSI 22.00 Criminal minds: Suspect behavior (R) 23.00 The Matrix Amerikansk science fiction från 1999. I rollerna: Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss 1.40 Fringe 2.35 Breaking news med Filip & Fredrik (R) 4.10–6.00 Nattsändningar

7.25 Lois & Clark 8.20 Jims värld 8.50 Just shoot me 9.20–10.15 The vampire diaries (R) 10.45 Våra värsta år 11.45 Stargate Atlantis 12.40 Stargate SG-1 13.35 The vampire diaries 14.30 Simpsons (R) 15.30 Family guy (R) 16.30 Spin city (R) 17.00 Speeders 18.00 Cops 19.00 Family guy 20.00 Simpsons Amerikansk animerad komediserie från 2002-03 21.00 Grimm Amerikansk dramaserie från 2011. Del 9 av 22. 22.00 Burn notice Amerikansk komediserie från 2010. Del 4 av 20. 23.00 Miami vice Amerikansk action från 2006. I rollerna: Colin Farrell, Jamie Foxx, Naomie Harris. 1.35 NCIS Los Angeles 2.30 Entourage 3.00 Simpsons 3.30 Våra värsta år (R) 3.55–6.00 Nattsändningar

6.05 October road (R) 7.00 Good wife (R) 7.55–8.55 The talk 11.00 October road (R) 12.00 Mannen som talar med hundar (R) 13.00 Det okända (R) 14.00 Good wife (R) 15.05 How clean is your house (R) 15.45 Wife swap (R) 16.50 Dr Phil 17.45 Nyheterna 17.50 Vädret 17.55 Glamour 18.30 Jamie Oliver: Middag på 30 minuter (R) 18.55 Mannen som talar med hundar 20.00 Aliens in the attic Amerikansk äventyrsfilm från 2009. 2 22.00 Blown apart Brittisk dramat2 hriller från 2008. I rollerna: Ken Stott, Neil Dudgeon, Jamie Draven. 0.00 Messiah (R) 1.35 Wild weddings (R) 2.40 Paranormal state (R) 3.05 Ghost hunters (R) 4.05 Hemsökta hus (R) 5.10 Love it or list it (R) 5.35–6.00 Love it or list it (R)

10.50 Snyltgäster i folkhemmet (R) 11.45 Vem vet mest? (R) 12.15 Manhattans textilindustri förr och nu (R) 13.30 Trädgårdsonsdag (R) 14.00 PSL: Sinding sessions (R) 14.30 Bad mongo (R) 15.00 Vetenskapens värld (R) 16.00 Friidrott Finnkampen. 19.00 Herbert Blomstedt – världens dirigent Musik special. I somras firade han sin 85-årsdag framför Wiener Philharmoniker. 20.00 Operan om Anna Nicole Veckans föreställning. . Den holländska sopranen Eva-Maria Westbroek gör titelrollen i Mark-Anthony Turnages nya opera om Anna Nicole Smiths tragiska liv. 22.00 Reykjavik-Rotterdam Isländskt drama från 2008. I rollerna: Baltasar Kormákur, Ingvar Eggert Sigurdsson 23.25 Paralympics 23.45 Pushwagner (R) 0.45 Huff (R) 1.40 Magnus och Petski (R) 2.10–3.05 Snyltgäster i folkhemmet

6.00 Nanny 6.30 Ska du säga 7.00 I nöd och lust 7.30 Hot in Cleveland 8.00 Alla älskar Raymond 8.30 Jims värld (R) 9.00 Mad love 9.30 The bachelorette 11.20 I nöd och lust (R) 11.50 Definitely, maybe Amerikanskt drama från 2008. 14.05 Supersize vs superskinny 15.05 Dance moms 16.00 Project accessory (R) 16.55 Project runway (R) 17.55 Ensam mamma söker (R) 18.55 Keno 19.00 Svenska Hollywoodfruar (R) 20.00 Superstars celeb 21.00 Pluras kök 22.00 American pie: The wedding Amerikansk komedi från 2003. I rollerna: Jason Biggs, Seann William Scott, Alyson Hannigan. Regi: Jesse Dylan. 0.00 Danspalatset Playa del Sol (R) 1.00 Blues brothers 2000 3.15 Gifted hands 4.45–6.00 Nattsändningar

5.50 Jamie’s fish suppers (R) 5.55–7.58 Barnprogram 5.55 Vännernas stad 6.05 Dora utforskaren (R) 6.30 Mona vampyr 6.45 Pop Pixie 7.00 Svamp-Bob Fyrkant (R) 7.15 Tobbes trix (R) 7.30 Kung Fu Panda 7.58 Nyhetsmorgon lördag 11.30 Fångarna på fortet (R) 13.00 Tvillingarna som delar hjärna 14.00 V75 direkt 17.00 Ice road truckers (R) 18.00 Trav: Vinnare: V75 19.00 Nyheterna 19.20 Väder 19.30 Postkodmiljonären 20.00 Sommarkrysset 21.25 För kärleken Svenskt drama från 2010. I rollerna: Danny Glover, Tuva Novotny, Regina Lund. 22.00 Nyheterna 22.05 Vädret 22.15 För kärleken 23.40 Save the last dance 2.00–6.00 Nattsändningar

6.00 America’s funniest home videos (R) 6.25 Shake it up (R) 6.50 Den lilla sjöjungfrun (R) 7.15–8.05 Brothers & sisters (R) 8.25 America’s funniest home videos 8.50 Gilmore girls (R) 9.45 Chloe Kings nio liv (R) 10.40 Katten 12.15 Biggest loser (R) 13.20 Wipeout US (R) 14.20 Breakthrough with Tony Robbins 15.20 Roomservice (R) 16.20 Vänner (R) 16.50 Suburgatory (R) 17.20 En riddares historia 20.00 America’s funniest home videos (R) 21.00 Deja vu Amerikansk thriller från 2006. 23.30 Tigerland Amerikanskt drama från 2000. 1.30 Breaking news med Filip & Fredrik (R) 3.15 Criminal minds: Suspect behavior (R) 4.00–6.00 Nattsändningar

7.30 Ska du säga 8.00 Knight rider 9.00 Scooby-Doo: Nu börjar mysteriet 10.25 Fear factor USA 11.20 Storm riders 11.50 Speeders 12.50 The Bill Engvall show 13.20 Spin city 14.15 Stargate Universe 15.10 Grimm (R) 16.05 Camelot Amerikansk dramaserie från 2011. Del 10 av 10. 17.10 Meteor 19.00 Simpsons 20.00 Family guy 21.00 Program meddelas senare 23.00 Spartacus: Vengeance 0.10 Kod mercury Amerikansk thriller från 1998. En autistisk nioåring, Simon, avkodar en ny topphemlig kod från regeringen, som gömts i en korsordstidning. I rollerna: Bruce Willis, Alec Baldwin, Miko Hughes. Regi: Harold Becker. 2.20 Det är nåt som inte stämmer Amerikansk komedi från 2006. 4.40 Spin city (R) 5.30–5.55 Storm riders (R)

6.00 Mannen som talar med hundar (R) 7.00–8.55 Dr Phil (R) 11.05 CBS 60 minutes 12.05 Jag skäms över min kropp (R) 13.10 Bizarre animal ER (R) 13.50 Don’t tell the bride (R) 15.05 Margot at the wedding 17.15 Hemma hos Jamie (R) 18.25 Laga mat i solen (R) 19.00 På bar gärning (R) 20.00 Heartbreak Hotel Svensk dramakomedi från 2005. I rollerna: Helena Bergström, Maria Lundqvist, Claes Månsson. Regi: Colin Nutley. 22.20 Shoot ‘em up Amerikanskt actiondrama från 2007. 0.05 Darjeeling limited Amerikansk dramakomedi från 2007. I rollerna: Owen Wilson, Adrien Brody, Jason Schwartzman. Regi: Wes Anderson. 1.55 Waz Brittisk thriller från 2007. I rollerna: Selma Blair, Stellan Skarsgård, Melissa George. 4.05–6.00 Spy kids 3D Amerikanskt äventyrsdrama från 2003. Åldersgräns 7 år. I rollerna: Antonio Banderas

LÖRDAG 1/9 6.05 Dagsändning 10.50 Bergmans video (R) 11.35 Mat och grönt på Friland (R) 12.05 Rapport 12.10 Anslagstavlan 12.15 Engelska Antikrundan (R) 13.15 Lilyhammer (R) 14.00 Där ingen skulle tro att någon kunde bo (R) 14.30 Christine på jobbet (R) 15.00 Doobidoo (R) 16.00 Rapport 16.05 Mitt i naturen Australien (R) 16.35 Lilyhammer (R) 17.20 Eighties (R) 17.50 Helgmålsringning 17.55 Sportnytt/Rapport 18.15 Go’kväll 19.00 Sverige 19.30 Rapport/Sportnytt 20.00 Fridlyst 21.00 Too big to fail 22.40 Rapport 22.45 Homeland (R) 0.20 Injustice (R) 1.05 Naturens barn 2.30 Rapport 2.35–6.00 Nattsändningar


torsdagen 30 augusti 2012| vecka 35

Veckans tv. | 45 SÖNDAG 2/9 6.00 Minnenas television: Cornelis och Tre Damer (R) 7.00 Nya Landgång (R) 8.00 Plus (R) 9.00 Rapport 9.05 Landet runt (R) 9.50 Den stora kustresan 10.30 Paralympics Paralympics. Bordtennis, simning och friidrott. 12.00 Rapport 12.05 Paralympics Paralympics. Bordtennis, simning och friidrott. 14.30 Friidrott Finnkampen. 17.55 Sportnytt 18.00 Rapport 18.10 Regionala nyheter 18.15 Landet runt 19.00 Sportspegeln 19.30 Rapport 19.55 Regionala nyheter 20.00 Moraeus med mera 21.00 The spiral 21.50 Akuten 22.40 Line of duty 23.40 Rapport 23.45 Afrikas stora sprickdal (R) 0.35 Fridlyst (R) 1.35–6.00 Nattsändningar

9.00 Minnenas television: Cornelis och Tre Damer (R) 10.00 Gudstjänst från Gemensam Framtid. 10.45 Två miljoner turer in till stan 10.55 Plantera mera (R) 11.25 Magnus och Petski (R) 11.55 Kryddigt med Camilla Plum (R) 12.25 Pushwagner (R) 13.25 Vem vet mest? (R) 15.55 Rapport 16.00 Herbert Blomstedt – världens dirigent (R) 17.00–18.00 UR 17.00 Ensamkommande flyktingbarn 17.30 Det röda hjulet (R) 18.00 Snyltgäster i folkhemmet 18.55 Samlaren (R) 19.00 Heta världar: Lax i frätande vatten 19.55 Panik i byn 20.00 Babel 21.00 Aktuellt 21.15 Agenda 22.00 Sportnytt med Paralympics 22.40 Dokument utifrån: Pengar, makt och Wall Street 23.35–1.30Nattsändningar

6.00 Nanny 6.30 Ska du säga 7.00 I nöd och lust 7.30 Hot in Cleveland 8.00 Mad love (R) 8.30 Baggage (R) 9.25 Drop dead diva 10.25 Parenthood 11.20 I nöd och lust (R) 11.50 Masterchef USA (R) 13.45 Där havet slutar 15.55 SOS Sommar (R) 16.55 Lyxfällan (R) 17.55 Superstars celeb (R) 18.55 Keno 19.00 Unforgettable 20.00 Bones 21.00 Navy CIS Amerikansk kriminaldramaserie från 2011. 22.00 Body of lies Amerikansk action från 2008. I rollerna: Leonardo DiCaprio, Russell Crowe, Mark Strong. Regi: Ridley Scott. 0.35 Pluras kök (R) 1.35 One true thing Amerikanskt drama från 1998. 3.45 Mercy 4.35–5.20 Royal pains 5.30–6.00 Nanny (R)

5.50 Jamie’s fish suppers (R) 5.55–7.05 Barnprogram 5.55 Chuggington (R) 6.05 Mumintrollens äventyr (R) 6.15 Tom & Jerry (R) 6.20 The Looney Tunes show 6.45 Batman 7.05 Pokémon (R) 7.58 Nyhetsmorgon söndag 11.30 Sommarkrysset (R) 12.55 Underbart är kort (R) 13.55 X-men 2 16.30 Friidrott: Tjejmilen 17.00 Dallas (R) 18.00 Vinnare: V75 19.00 Nyheterna 19.20 Väder 19.30 Sporten 20.00 Solsidan (R) 21.00 Kommissarien och havet: Och döden kom på eftermiddagen 22.00 Nyheterna/Vädret 22.15 Kommissarien och forts 23.15 Fotbollskanalen Europa 23.55 Farlig förbindelse 2.25 Hawaii five – 0 (R) 3.30–6.00 Nattsändningar

6.00 America’s funniest home videos (R) 6.25 Shake it up (R) 6.50 Den lilla sjöjungfrun (R) 7.15–8.05 Brothers & sisters (R) 8.35 Gilmore girls (R) 9.25 Greek (R) 10.20 So you think you can dance – Scandinavia 11.50 Secrets of Aspen (R) 12.20 Kourtney & Kim i New York 13.20 Losing it with Jillian 14.20 Biggest loser (R) 15.20 Real housewives of New York 16.20 Hart of Dixie (R) 17.15 Chloe Kings nio liv 18.10 Once upon a time (R) 19.10 So you think you can dance 21.00 Marley och jag Amerikansk komedi från 2008. 23.20 CSI NY (R) 0.15 CSI Miami (R) 1.15 Celebrity rehab with Dr Drew (R) 2.15 Flashpoint (R) 3.05 Breakthrough with Tony Robbins 3.50 Kourtney & Kim i New York (R) 4.40 Kyle XY (R) 5.20–6.00 Ugly Betty (R)

7.30 Pitchmen 8.25 Knight rider 9.20 Amazing race 10.15 Camelot (R) 11.20 Spin city 12.20 Nu blåser vi Sverige 12.50 Erik & Mackan – Knäcker den manliga koden 13.55 Nu blåser vi snuten igen 16.00 Simpsons (R) 17.00 Family guy (R) 18.00 Fear factor USA Amerikansk realityserie från 2004–05. 19.00 Amazing race Amerikansk realityserie från 2011. 20.00 How I met your mother 21.00 2 1/2 män 21.30 Anger management (R) 22.00 Men at Work (R) 22.30 Dexter 23.40 $#*! my dad says 0.05 My name is Earl 0.35 It’s always sunny in Philadelphia 1.05 How I met your mother (R) 2.05 2 1/2 män (R) 2.35 My name is Earl (R) 3.05 Karatefylla 3.35 Weeds 4.05–6.00 Nattsändningar

6.00–8.45 Dr Phil (R) 10.50 Specialfall: Riskförlossningar (R) 11.55 How clean is your house (R) 14.00 Du är vad du äter Svensk livsstilsserie från 2012. 18.00 Vad blir det för mat (R) Svenskt matprogram från 2008. 19.00 Bingolotto Svensk underhållning från 2012. Del 4 av 21. . Programledare: Jan Bylund. 20.00 Det okända (R) Svenskt ockult magasin från 2012. Del 2 av 10. 21.00 Spårlöst Svensk realityserie från 2012. Del 2 av 8. . Ellen och Rebecca är biologiska systrar men när de adopterades till Sverige hamnade de i två olika familjer. Trots det har de hållit kontakten. 22.00 Miss Marple (R) Brittiskt kriminalserie från 2009. Del 2 av 4. 0.00 Ghost hunters 1.00 Rescue mediums 2.00 Hemsökta hus (R) 3.00 Det okända (R) 4.00 Paranormal state (R) 4.30 Små skönhetsdrottningar (R) 5.20–6.05 Sexlingar i familjen (R)

8.05 Snyltgäster i folkhemmet (R) 9.00 SVT Forum 12.00 Babel (R) 13.00–15.30 UR 13.00 Det röda hjulet (R) 13.30 Ensamkommande flyktingbarn 14.00–15.30 Justitia (R) 15.35 Gudstjänst (R) 16.20 Trädgårdsonsdag (R) 16.50 PSL: Sinding sessions (R) 17.20 Nyhetstecken 17.30 Oddasat 17.45 Uutiset 18.00 Snyltgäster i folkhemmet 18.55 Samlaren (R) 19.00 Vem vet mest? 19.30 Fritt fall 20.00 Vetenskapens värld 21.00 Aktuellt 21.40 Kulturnyheter 21.45 Regionala nyheter 21.55 Nyhetssammanfattning 22.00 Sportnytt med Paralympics 22.30 Fotbollskväll 23.00 Arab rap (R) 0.00 Hex 0.45 Kulturnyheterna 1.00–2.45 Nattsändningar

6.00 Rachael Ray 6.55 Nanny 7.25 Masterchef Australia 8.25 Alla älskar Raymond 8.55 Jims värld 9.25 The real housewives of Atlanta 10.20 Våra bästa år 11.10 New Zealand’s next top model 12.05 Project runway (R) 13.05 Extreme home makeover 14.00 How I met your mother 15.00 The real housewives of Atlanta 16.00 New Zealand’s next top model 17.00 Project runway 18.00 Revenge 18.55 Keno 19.00 Kontaktannonsen 19.30 Djurakuten 20.00 Top model 18 21.00 Ensam mamma söker 22.00 Project accessory 23.00 Navy CIS 0.00 Sex and the city 0.35 Jims värld (R) 1.05 Without a trace 2.00 Bones (R) 2.50 Top chef 3.40 Sex and the city (R) 4.10–6.00 Nattsändningar

5.50 Nyhetsmorgon 1 10.00 Doctors (R) 1 11.00 Leila på landet 11.35 Hem till gården 12.45 Holby city 14.00 Bygglov (R) 15.00 Plastikkirurgerna (R) 16.00 Sexlingar i familjen (R) 17.00 Äntligen hemma (R) 18.00 112 – på liv och död (R) 19.00 Nyheterna 19.15 Lokala nyheter 19.20 Väder 19.30 Halv åtta hos mig 20.00 Robinson Svensk realityserie från 2012. Del 9 av 12. 21.00 Underbart är kort Svensk dokumentärserie från 2012. Del 2 av 8. 22.00 Nyheterna 22.10 Nyheterna med ekonomi 22.30 Lokala nyheter 22.35 Sport 22.50 Väder 23.00 House (R) 23.55 Robinson 0.55 The defenders (R) 1.50 Lie to me 2.50 Arkiv X (R) 3.45–6.00 Nattsändningar

6.05 America’s funniest home videos (R) 6.30–9.00 Vakna med The Voice 9.25 Biggest loser (R) 10.15 Desperate housewives (R) 1 11.10 Sjunde himlen (R) 1 12.10 Real housewives of New York 13.10 Ellen DeGeneres show 1 14.00 Kourtney & Kim i New York (R) 14.30 Joey (R) 15.05 Gossip girl (R) 16.00 Unga mödrar (R) 16.30 AFV (R) 17.00 Arga snickaren (R) 18.00 The middle (R) 18.30 Vänner (R) 19.00 2 1/2 män 19.30 The Big bang theory (R) 20.00 Färjan 21.00 CSI NY 22.00 Breaking news med Filip & Fredrik 23.00 The Big bang theory (R) 23.25 2 1/2 män (R) 23.55 CSI (R) 0.55 Färjan (R) 1.55 Fringe (R) 2.50–6.00 Nattsändningar

7.25 Lois & Clark 8.20 Jims värld 8.50 Just shoot me 9.20 The vampire diaries (R) 10.15 Våra värsta år 11.15 Simpsons 11.45 Stargate Atlantis 12.40 Stargate SG-1 13.35 The vampire diaries 14.30 Simpsons (R) 15.30 Family guy (R) 16.30 Scrubs (R) 17.30 My name is Earl 18.00 2 1/2 män 18.30 How I met your mother 19.00 Family guy 20.00 Simpsons 21.00 Anger management 21.30 Men at work 22.00 2 1/2 män 22.30 Outsourced 23.00 Scrubs 0.00 How I met your mother (R) 0.30 My name is Earl (R) 1.00 Spin city 1.30 Skål 2.00 Simpsons (R) 2.30–6.00 Nattsändningar

6.05 October road (R) 7.00 Good wife (R) 7.55–8.55 The talk 11.00 October road (R) 11.55 Mannen som talar med hundar (R) 13.00 Det okända (R) 14.00 Good wife (R) 15.05 How clean is your house (R) 15.45 Wife swap (R) 16.50 Dr Phil 17.45 Nyheterna 17.50 Vädret 17.55 Glamour 18.30 Jamie Oliver: Middag på 30 minuter (R) 18.55 Time out (R) 19.30 c/o Segemyhr (R) Del 5 av 10. 20.00 112 – på liv och död Del 1 21.00 Det okända 22.00 Medium (R) 22.55 Ett herrans liv (R) 23.50 M.A.S.H. (R) 0.20 Law & order (R) 1.15 Medium (R) 2.10 Vem dömer Amy? (R) 3.05 Det okända (R) 4.00–5.20 Hemsökta hus (R) 5.15–6.05 Sexlingar i familjen (R)

MÅNDAG 3/9 6.00 Gomorron Sverige 10.00 Landet runt (R) 10.45 Sverige (R) 11.15–11.45 Sportspegeln (R) 11.50 Moraeus med mera (R) 12.50 Den stora kustresan (R) 13.30 Året i trädgården – special (R) 14.30 Eriksson 16.00 Rapport 16.05 Gomorron Sverige 16.55 Engelska Antikrundan (R) 17.55 Sportnytt 18.00 Rapport/Regionala nyheter 18.15 Fråga doktorn 19.00 Kulturnyheterna 19.15 Regionala nyheter/Rapport 20.00 Vem tror du att du är 21.00 Lilyhammer 21.45 Injustice 22.30 Fabulous life of Ana Gina 22.45 Rapport 22.50 The event 23.35 Engelska Antikrundan (R) 0.35 The spiral (R) 1.25 Rapport 1.30 Line of duty (R) 2.30 Rapport 2.35–6.00 Nattsändningar

torsdag och dygnet runt på skövdenyheter.se TISDAG 4/9 6.00 Gomorron Sverige 10.00 Fråga doktorn 10.45 Vem tror du att du är (R) 11.45 Doobidoo (R) 12.45 Cirkus Maximum 13.45 Lilyhammer (R) 14.35 Gula divisionen 16.00 Rapport 16.05 Gomorron Sverige 16.30 Året i trädgården – special (R) 17.30 Sverige idag 17.55 Sportnytt 18.00 Rapport/Regionala nyheter 18.15 Go’kväll 19.00 Kulturnyheterna 19.15 Regionala nyheter/Rapport 20.00 Ung & bortskämd 21.00 Par i terapi 22.00 Snigelplaneten 23.25 Rapport 23.30 Valjägarna 0.50 Den stora kustresan (R) 1.30 Rapport 1.35 Lilyhammer (R) 2.20 Rapport 2.25 Homeland (R) 3.15 Rapport 3.20–6.00 Nattsändningar

8.05 Snyltgäster i folkhemmet (R) 9.00 SVT Forum 12.00 Vem vet mest? (R) 12.30 Kryddigt med Camilla Plum (R) 13.00–15.30 UR 13.00 Arab rap (R) 13.55 När barnet blev barn (R) 16.20 Fritt fall (R) 16.50 Fotbollskväll (R) 17.20 Nyhetstecken 17.30 Oddasat/Uutiset 18.00 Snyltgäster i folkhemmet 18.55 Samlaren (R) 19.00 Vem vet mest? 19.30 Magnus och Petski 20.00 Min sanning 21.00 Aktuellt 21.40 Kulturnyheter 21.45 Regionala nyheter 21.55 Nyhetssammanfattning 22.00 Sportnytt med Paralympics 22.30 Korrespondenterna 23.00 Entourage 23.30 Kulturnyheterna 23.45 Herbert Blomstedt – världens dirigent (R) 0.45 Hex (R) 1.35–2.30 Snyltgäster i folkhemmet

6.00 Rachael Ray 6.55 Nanny 7.25 Masterchef Australia 7.55 Funniest pets and people 8.25 Alla älskar Raymond 8.55 Jims värld 1 9.25 The real housewives of Atlanta 10.20 Våra bästa år 11.10 New Zealand’s next top model 1 12.05 Project runway (R) 1 13.05 Extreme home makeover 14.00 How I met your mother 15.00 The real housewives of Atlanta 16.00 New Zealand’s next top model 17.00 Project runway 18.00 Revenge (R) 18.55 Keno 19.00 Kontaktannonsen 19.30 Djurakuten 20.00 Danspalatset Playa del Sol 21.00 Svenska Hollywoodfruar 22.00 Project runway 23.00 Navy CIS 0.00 Sex and the city 0.35 Jims värld (R) 1.05 Without a trace 2.00 Navy CIS (R) 2.50–6.00 Nattsändningar

5.50 Nyhetsmorgon (R) 10.00 Doctors (R) 1 11.00 Leila på landet 11.35 Hem till gården 12.45 Holby city 14.00 Bygglov (R) 15.00 Plastikkirurgerna (R) 16.00 Sexlingar i familjen (R) 17.00 Äntligen hemma (R) 18.00 112 – på liv och död (R) 19.00 Nyheterna 19.15 Lokala nyheter 19.20 Väder 19.30 Halv åtta hos mig 20.00 Robinson Svensk realityserie 21.00 House Amerikansk dramaserie 22.00 Nyheterna 22.10 Nyheterna med ekonomi 22.30 Lokala nyheter 22.35 Sport 22.50 Väder 23.00 House (R) 23.55 Robinson (R) 0.55 The defenders (R) 1.50 Lie to me 2.50 Arkiv X (R) 3.50 Kvinnor som mördar (R) 4.20 Hem till gården 4.50–5.15 Hem till gården

6.05 America’s funniest home videos (R) 6.30–9.00 Vakna med The Voice 9.30 Biggest loser (R) 10.20 Desperate housewives (R) 11.15 Sjunde himlen (R) 12.15 Real housewives of New York 13.15 Ellen DeGeneres show 14.05 Kourtney & Kim i New York (R) 14.35 Vänner (R) 15.05 Gossip girl (R) 16.00 Unga mödrar (R) 16.30 AFV (R) 17.00 Arga snickaren (R) 18.00 The middle (R) 18.30 Vänner (R) 19.00 2 1/2 män 19.30 The Big bang theory (R) 20.00 Kristallen 2012 22.00 Breaking news med Filip & Fredrik 23.00 The Big bang theory (R) 23.30 2 1/2 män (R) 0.00 CSI (R) 0.55 CSI Miami (R) 1.55 Fringe (R) 2.50 Tredje skiftet (R) 3.30–6.00 Nattsändningar

7.25 Lois & Clark 8.20 Jims värld 8.50 Just shoot me 9.20 The vampire diaries (R) 10.15 Våra värsta år 11.15 Simpsons 11.45 Stargate Atlantis 12.40 Stargate SG-1 13.35 The vampire diaries 14.30 Simpsons (R) 15.30 Family guy (R) 16.30 Scrubs (R) 17.30 My name is Earl 18.00 2 1/2 män 18.30 How I met your mother 19.00 Family guy 20.00 Simpsons 21.00 Crank: High voltage Amerikansk action från 2009. 22.50 Scrubs 23.50 How I met your mother (R) 0.20 My name is Earl (R) 0.45 Spin city 1.15 Skål 1.45 Simpsons (R) 2.15 Våra värsta år (R) 3.15 Magnum 4.10–6.00 Nattsändningar

6.05 October road (R) 7.00 Good wife (R) 8.00–8.55 The talk 11.00 October road (R) 11.55 Mannen som talar med hundar (R) 13.00 Det okända (R) 14.00 Good wife (R) 15.05 How clean is your house (R) 15.45 Wife swap (R) 16.50 Dr Phil 17.45 Nyheterna 17.50 Vädret 17.55 Glamour 18.30 Jamie Oliver: Middag på 30 minuter (R) 18.55 Time out (R) 19.30 c/o Segemyhr (R) 20.00 112 – på liv och död 21.00 Mannen som talar med hundar 22.00 Ghost whisperer (R) 22.55 Ett herrans liv (R) 23.50 M.A.S.H. (R) 0.20 Law & order (R) 1.15 Ghost whisperer (R) 2.10 Vem dömer Amy? (R) 3.05 Det okända (R) 4.00–5.20 Hemsökta hus (R) 5.15–6.05 Sexlingar i familjen (R)

8.05 Snyltgäster i folkhemmet (R) 9.00 SVT Forum 12.00 Vem vet mest? (R) 12.30 Magnus och Petski (R) 13.00–15.30 UR 16.05 Plantera mera 16.35 Agenda (R) 17.20 Nyhetstecken 17.30 Oddasat 17.45 Uutiset 18.00 Fast i hissen 18.55 Präst i styv kuling 19.00 Vem vet mest? 19.30 Pop och politik (R) 20.00 Trädgårdsonsdag 20.30 Jonas löfte 21.00 Aktuellt 21.40 Kulturnyheter 21.45 Regionala nyheter 21.55 Nyhetssammanfattning 22.00 Sportnytt med Paralympics 22.30 Babel (R) Mens, ponnys och feminism 23.30 Kulturnyheterna 23.45 PSL: Sinding sessions (R) 0.15 Entourage (R) 0.45 K Special: Pushwagner (R) 1.45–2.40 Snyltgäster i folkhemmet

6.00 Rachael Ray 6.55 Nanny 7.25 Masterchef Australia 8.25 Alla älskar Raymond 8.55 Jims värld 9.25 The real housewives of Atlanta 10.20 Våra bästa år 11.10 New Zealand’s next top model 12.05 Project runway (R) 13.05 Extreme home makeover 14.00 How I met your mother 15.00 The real housewives of Atlanta 16.00 New Zealand’s next top model 17.00 Project runway 18.00 Revenge 18.55 Keno 19.00 Kontaktannonsen 19.30 Djurakuten 20.00 SOS Sommar 21.00 Efterlyst 22.00 Masterchef USA 23.00 Navy CIS 0.00 Sex and the city 0.35 Jims värld (R) 1.05 Without a trace 2.00 Efterlyst (R) 2.50 Top chef 3.40 Sex and the city (R) 4.10–6.00 Nattsändningar

5.50 Nyhetsmorgon 10.00 Doctors (R) 11.00 Leila på landet 11.35 Hem till gården 12.45 Holby city 1 14.00 Bygglov (R) 15.00 Plastikkirurgerna (R) 16.00 Sexlingar i familjen (R) 17.00 Äntligen hemma (R) 17.55 112 – på liv och död (R) 18.25 Lotto, Joker och Drömvinsten 18.30 112 – på liv och död, forts (R) 19.00 Nyheterna 19.15 Lokala nyheter 19.20 Väder 19.30 Halv åtta hos mig 20.00 Robinson 21.00 Dallas 22.00 Nyheterna 22.10 Nyheterna med ekonomi 22.30 Lokala nyheter 22.35 Sport 22.50 Väder 23.00 House (R) 23.55 Robinson 0.55 The defenders (R) 1.50 Lie to me 2.50 Arkiv X (R) 3.50–6.00 Nattsändningar

6.05 America’s funniest home videos (R) 6.30–9.00 Vakna med The Voice 9.25 Biggest loser (R) 10.20 Desperate housewives (R) 11.15 Sjunde himlen (R) 12.15 Real housewives of New York 13.15 Ellen DeGeneres show 14.05 Kourtney & Kim i New York (R) 1 14.35 Vänner (R) 1 15.05 Gossip girl (R) 1 16.00 Unga mödrar (R) 16.30 AFV (R) 17.00 Arga snickaren (R) 18.00 The middle (R) 18.30 Vänner (R) 19.00 2 1/2 män 19.30 The Big bang theory (R) 20.00 Våra pinsamma kroppar 21.00 Roomservice 22.00 Breaking news med Filip & Fredrik 23.00 The Big bang theory (R) 23.25 2 1/2 män (R) 23.55 CSI (R) 0.50 Roomservice (R) 1.50 Fringe (R) 2.45–6.00 Nattsändningar

7.25 Lois & Clark 8.20 Jims värld 8.50 Just shoot me 9.20 The vampire diaries (R) 10.15 Våra värsta år 11.15 Simpsons 11.45 Stargate Atlantis 12.40 Stargate SG-1 13.35 The vampire diaries 14.30 Simpsons (R) 15.30 Family guy (R) 16.30 Scrubs (R) 17.30 My name is Earl (R) 18.00 2 1/2 män 18.30 How I met your mother 19.00 Family guy 20.00 Simpsons 21.00 Cable guy 22.55 Scrubs 23.55 How I met your mother (R) 0.25 My name is Earl (R) 0.55 Spin city 1.25 Skål 1.55 Simpsons (R) 2.25 Våra värsta år (R) 3.20 Magnum 4.10 Dexter 5.05–5.50 Stargate Atlantis (R)

6.05 October road (R) 7.00 Good wife (R) 8.00–8.55 The talk 11.00–12.00 October road (R) 12.00 Mannen som talar med hundar (R) 13.00 Det okända (R) 14.00 Good wife (R) 15.05 How clean is your house (R) 15.45 Wife swap (R) 16.50 Dr Phil 17.45 Nyheterna 17.50 Vädret 17.55 Glamour 18.30 Jamie Oliver: Middag på 30 minuter (R) 18.55 Time out (R) 19.30 c/o Segemyhr (R) 20.00 112 – på liv och död 21.00 På bar gärning (R) 22.00 Oskyldigt dömd (R) 22.55 Ett herrans liv (R) 23.35 M.A.S.H. (R) 0.05 Law & order (R) 1.00 Oskyldigt dömd (R) 2.00 Vem dömer Amy? (R) 3.00 Det okända (R) 4.00–6.00 Nattsändningar

ONSDAG 5/9 6.00 Gomorron Sverige 10.00 Go’kväll (R) 10.45 Ung & bortskämd (R) 11.45 Par i terapi (R) 12.45 Micky badar (R) 13.00 Snigelplaneten (R) 14.25 Teos resa 16.00 Rapport 16.05 Gomorron Sverige 16.30 Afrikas stora sprickdal (R) 17.20 Seglarprästen (R) 17.30 Sverige idag 17.55 Sportnytt 18.00 Rapport/Regionala nyheter 18.15 Go’kväll 19.00 Kulturnyheterna 19.15 Regionala nyheter/Rapport 20.00 Uppdrag granskning 21.00 Bergmans video 21.45 Danne och Bleckan (R) 22.00 Justitia 22.30 Barnet och orden – om språk i förskolan (R) 23.00 Rapport 23.05 Ung & bortskämd (R) 0.05 Snigelplaneten (R) 1.30 Rapport 1.35–6.00 Nattsändningar


vecka 35 | torsdagen 30 augusti 2012

46 | Ledare & debatt.

IDROTTEN ÖPPEN FÖR ALLA? Dags att se till att även homosexuella är välkomna.

D

ET FINNS INFORMATION. Men få vill ha den. Nu är det dags att idrottsföreningarna tar sitt ansvar när det gäller att acceptera homosexuella. Få idrottsklubbar anser att det finns problem med kränkningar av homosexuella i just deras förening. Det kanske inte är så konstigt. Så länge ingen vågar berätta om sin homosexualitet, finns det förstås heller inga kränkningar av homosexuella. I alla fall inte utåt sett. Men det är förstås rimligt att tro att det

finns homosexuella personer i ganska många föreningar i Skövde och Skaraborg. Personer som lärde sig hur synen på homosexualitet är redan när de började idrotta, och som nu väljer att hålla tyst. ANTON HYSEN BLEV rikskändis när han kom ut och det betydde säkerligen massor för många personer. Men det är, tyvärr, ett stort steg även i dagens samhälle att stå upp och berätta om sin homosexualitet. Till stor del på grund av de fördomar som finns djupt rotade i idrottens värld.

Inget är omöjligt för den som tror

Ä

VEN DÅ JAG INTE kan prata med min pappa på nätterna; även då jag inte kan krama om honom när jag kommer hem från skolan; även då jag inte kan vara vaken med honom till klockan fem på morgonen för att han inte kunde sova så finns han med mig hela tiden. Hans ord har skapat mig till den jag är idag. Att ha sett honom gå igenom det här livet med ett leende på läpparna; även de dagar molnen representerade himlen; även de dagar smärtan gjorde att själen började gråta. Det har förändrat hela min värld. Han var den människan som alltid trodde, även då han inte kunde se någon fullständig väg framför sig. Han var den som kämpade även då han inte orkade. Och han påminde mig alltid om att inte låta världens alla ljud distrahera ljudet av mina drömmar. Han älskade livet och det som var essentiellt för honom var att vara lycklig och göra en förändring i den här världen så snart som möjligt; för han förstod tidigt i livet att man inte är utlovad någon tid. Han trodde alltid på att jag skulle nå min dröm. Och han var ej den som valde att illusionera om att jag eller mina syskon skulle bli advokater eller läkare; utan när han förstod vad det är vi brinner för så kämpade han med oss och fick oss att förstå att det vi drömmer om inte skulle komma om vi bara skulle sitta kvar på trappsteget. Utan att vi även måste kämpa oss upp; även om vi skulle besitta talang, så skulle det inte göra någon nytta i det långa loppet om vi inte valde att börja gå uppför trappan. DET KÄNNS SOM OM det är så många som ger upp innan de ens har försökt; eftersom de tittar upp mot natthimlen och ser hur långt det är till stjärnorna. De inser inte att det inte finns någon stjärna som är för långt bort för att nå. Låt ingen som har gett upp om sina drömmar få dig att tvivla på dina; utan kämpa för det som gör dig glad och hjälp den som har gett upp, att återfå glöden. Ingenting är omöjligt för den som tror.

Monica Green, S,

riksdagsledamot och ledamot i Skövde kommunfullmäktige 1) Om förslaget innebär att allt i regionen inte hamnar i Göteborg är det bra. Vi måste ständigt vara på hugget så att byråkratin inte växer i proportion gentemot sjukvård, kultur och regionaltillväxt. För att få en acceptans måste det finnas service och verksamheter i hela regionen. Vi från Skövde måste också vara måna om att människor från norra Skaraborg är nöjda och delaktiga i hälso- och sjukvårdsfrågor. 2) Cirkulationsplatser (rondeller) ökar trafiksäkerheten men är ständigt debatterade. Jag försöker vara så tydlig som möjligt gentemot andra trafikanter om vart jag ska. Jag blinkar när jag byter fil och blinkar alltid när jag kör ut ur rondellen. 3) Nyligen träffade vi socialdemokratiska riksdagsledamöter från Skaraborg LRF och vi besökte bland annat en mjölkbonde som vågat göra stora investeringar i en modern anläggning. Att de inte ens får tre kronor för mjölken medan vi konsumenter betalar långt över åtta kronor känns orimligt. För barnfamiljer blir det stora summor och det kan vara svårt att fokusera på vikten av närproducerat och mer miljövänliga ekologiska produkter.

Öppet: vardagar 8.00-17.00

ATT SÄGA JA och öppna upp för alla måste vara betydligt viktigare än eventuella mål och segrar.

1

Vad tycker du om förslaget att göra Skövde, Vänersborg och Göteborg till Västra Götalands tre stora ledningscentra? När blinkar du när du kör i en rondell? Är det för otydligt hur man ska göra? Vad är ett rimligt pris för en liter mjölk?

2

3

Ulrika Carlsson, C,

riksdagsledamot och ledamot i Skövde kommunfullmäktige 1) Jag tror det är en bra utveckling. Det är naturligt att ha ett Regionens hus i Skövde med tanke på kommunikationer, både för besökare och för att göra det attraktivt för att rekrytera personal. Det vore bra för hela Skaraborg. 2) Jag blinkar ut ur rondellen, försöker vara tydlig med vart jag ska för att underlätta för medtrafikanter. 3) Mjölkpriset för mig som konsument är rimligt som det är idag. Mina barn har alltid druckit mycket mjölk och den är verkligen prisvärd framförallt ur näringssynpunkt. Jag betalar gärna mer om det behövs för att garantera att det finns svensk mjölk att köpa. Det är viktigt att vi som konsumenter tänker på att köpa svenska livsmedel om vi vill ha kvar ett livskraftigt svenskt jordbruk. Vi är ett av de länder i Europa som importerar mest livsmedel och det är inte bra. Vi har bra djurvälfärd och världens renaste lantbruk. Det borde vi värna genom att köpa svenskt!

STÄLL DIN FRÅGA TILL SKÖVDES LEDANDE POLITIKER MEJLA DIN FRÅGA till red.sn@vgt.se eller skicka ett SMS till 72121 (Skriv sn[mellanslag]tycktill[mellanslag] och sedan ditt meddelande.)

Redaktionschef/ansvarig utgivare: Ronny Karlsson 0511-77 01 15 ronny.karlsson@vgt.se

Post- och besöksadress: Storgatan 17, 541 30 Skövde Telefon: 0500-78 48 50 www.skovdenyheter.se

öka förståelsen och för att underlätta för alla att vara välkomna inom idrotten. Det stora flertalet av klubbarna har inte varit intresserade. Varför har ni sagt nej till detta, klubbledare?

Under vinjetten Skövdeduellen tar vi upp aktuella frågor om Skövde. Självklart ger vi också er läsare möjlighet att ge förslag om vad för ämnen vi borde spegla.

Nicole Touma är en välkänd röst i Skövde. Den 16-åriga sångerskan har tre grundpelare i sitt liv: släkten, Gud och musiken.

Tidningen grundades 1907.

DET KRÄVS EN ÖKAD förståelse för att kunna minska fördomarna. Därför är det så otroligt viktigt att klubbarna tar chansen när RFSL erbjuder sig att informera, för att

Så länge ingen vågar berätta om sin homosexualitet, finns det förstås heller inga kränkningar

SKÖVDEDUELLEN: RÖTT MÖTER GRÖNT

KRÖNIKA NICOLE TOUMA

Skövde Nyheter.

Det är faktiskt rimligt att frågor om dopning, invandrarfientlighet och kränkningar av homosexuella vägs in när föreningsbidrag fördelas.

Verkställande direktör: Christina Björklund 0511-77 01 87 christina.bjorklund@vgt.se Nyhetschef: Leif Claesson 0500-78 48 70 leif.claesson@vgt.se Reportrar: Börje Andersson 0500-78 48 52 borje.andersson@vgt.se

Skövde Nyheter delas ut av Västgöta Tidningar AB. Tidningen delas ut till samtliga Anders Axelsson 0500-78 48 53 hushåll i Skövde kommun. Upplaga: 26 700 ex. anders.axelsson@vgt.se

Kristina Claesson 0500-78 48 54 kristina.claesson@vgt.se Jannica Ernfridsson 0500-78 48 57 jannica.ernfridsson@vgt.se Anna Ernius 0500-78 48 55 anna.ernius@vgt.se Anna Kuylenstierna 0500-78 48 68 anna.kuylenstierna@vgt.se Nöje & kultur: Åsa Mwansa 0500-78 48 58 asa.mwansa@vgt.se Sporten: Frida Sandgren 0500-78 48 62 frida.sandgren@vgt.se

Webredaktör: Jens Fransson 0500-78 48 71 jens.fransson@vgt.se Annonschef: Niclas Svensson 0515-67 04 71 niclas.svensson@vgt.se Annonssäljare: Ulrika Lindner 0500-78 48 60 ulrika.lindner@vgt.se Kajsa Wernebratt 0500-78 48 61 kajsa.wernebratt@vgt.se Göran Brandels 0500-78 48 59 goran.brandels@vgt.se

Andreas Ljung 0500-78 48 65 andreas.ljung@vgt.se Annonsproduktion: Henrik Svensson 0500-78 48 63 henrik.svensson@vgt.se Tryck: Herenco Press, Jönköping Distribution: Svensk Direktreklam Utebliven tidning: ring 0500-41 80 75 måndag-fredag 8.00-11.45, 12.45-17.00 eller mejla till sdr732da@sdr.se


torsdagen 30 augusti 2012| vecka 35

Insändare. | 47

SKOLFYLLA. Ge eleverna alternativ! I ONSDAGS MORSE var det åter dags för vissa treor att supa sig fulla och bege sig till Gymnasium Skövde Västerhöjd. Varför? Beror det på en osund inställning till alkohol? Beror det på viljan att följa traditionen, att inte vara årskursen som ”lyckas sämre” än den förra? Eller beror det kanske på för lite engagemang och aktiviteter utöver undervisningsverksamheten i skolan? Man måste se denna händelse bortom ”oansvariga individer” som ska avstängas eller buras in. Man måste öppna upp ögonen och förstå att elever vill få ut mer av skoltiden än bara plugg. Vi går mot en allt mer kunskapsfokuserad

Man måste öppna upp ögonen och förstå att elever vill få ut mer av skoltiden än bara plugg. skola där individen ska utvecklas så mycket som möjligt. Detta är givetvis bra, men samtidigt får vi inte glömma av att elever även är sociala varelser. De senaste åren har två elevkårer bildats inom Gymnasium Skövde med målet att göra elevernas skoltid så rolig och triv-

Urspårning av Skövdes politiker

Risken är annars att det blir samma visa nästa år igen.

tid i oreda utan hänsyn till kommuner utefter spåret. Regionutveckling var trumpetstöten och notstället står i Skövde, lev upp till det! Det är väl inte ovanligt att en utredning är undermålig om den inte passar den egna politiken? Se den övergripande helheten som alternativ till landsvägstrafik med tågpendling på morgon och eftermiddag, där emellan lågtrafik. För framtiden gäller flextid i arbetslivet och kollektivtrafik. Kommer Karlsborg för nära, för nära i restid?    Arne Barthelson

del av demokratin

I JUNI MÅNAD tog väldigt många ungdomar studenten. De sjöng och var glada när man hörde dem sjunga ”den ljusnande framtiden är vår”. Samtidigt gick många av dem ut i arbetslöshet. Ungdomsarbetslösheten är runt 25 procent. Inkomstklyftorna ökar och var fjärde ensamstående mamma lever i relativ fattigdom. Fattigdomsglappet växer när man jämför de utsatta barnen med de välbeställda. Många av de barn som i år firat sin skolavslutning har inte haft möjlighet att följa med sitt lag på fotbolls- eller handbollscup under sommaren, de fick

inte möjligheten att besöka något nöjesfält och de fick inte åka på någon semesterresa. Och det verkar som om ingen ansvarig tar detta på allvar. I det nya kyliga Sverige har man sig själv att skylla. Jantelagen kan skrivas om: Du som har jobb är någon, du som är utan är ingen. Ödmjukheten inför livets olika törnar blir ett minne blott. Det är som om vi fått två raser i vårt land. De närande och de tärande. De förstnämna sätter på sig skygglappar och kalkylerar med hur mycket de kan få i nästa jobbskatteavdrag. De senare förväntas vara tacksamma för den hjälp de

FRISKVÅRD. Prestige

toder för att veta hur man går till väga. Alla de försämringar som ständigt sker inom skolans värld är ett hot mot elevernas möjligheter att få den utbildning som läroplanerna föreskriver. Därför är det angeläget att politikerna intar en annan syn på alla elever, men allra främst de svaga, de som behöver mest. Kunskap är en viktig del av demokratin. En demokrati behöver människor med kunskap och som vågar granska och har modet att ifrågasätta det som är fel. Detta är frågor som ABF anser viktiga inför kommande 100 år och ABF kommer att vara pådrivande i en för samhället så viktig fråga som utbildning. ABF Skaraborg Styrelsen

får inte stoppa bra idéer

VI HAR I DAGARNA kunnat läsa att Skövde Kommunstyrelses personalutskott vill förse omvårdnadsnämnden med extra pengar avsedda för de anställdas friskvård. Detta är ett välkommet besked då denna under ett flertal år lyst med sin frånvaro.Att det förhållit sig på det viset är mycket anmärkningsvärt då Omvårdnadsnämnden är den av kommunens nämnder som har mest personal och högst sjukskrivningstal. Vi vill dock göra läsarna uppmärksamma på det faktum att borgerligheten konsekvent har röstat emot de förslag om ökade friskvårdssatsningar som vi Socialdemokrater presenterat för kommunfull-

mäktige. Att man nu ändå väljer att rikta pengar till ändamålet kan inte tolkas på något annat sätt än att borgerligheten av prestigeskäl har avslagit åtgärder som de själva faktiskt inser är nödvändiga. Som makthavare måste man vara så ödmjuk att man inte avfärdar goda idéer bara för att de inte är ens egna. Denna förmåga saknas uppenbarligen hos Skövdes nuvarande politiska majoritet. Johan Ask (S), Ledamot Kommunfullmäktige Skövde Maria Hjärtqvist (S), Ledamot Kommunfullmäktige Skövde

Elisabeth Fläring – Närheten till allt. En trygg kommun. Jag har tre barn som har vuxit upp här. Jag tycker att Skövde är en stor småstad. Det är roligt att bo här och följa utvecklingen, här finns en sådan framåtanda. Jag uppskattar också de fantastiska omgivningarna oerhört mycket.

Karl-Johan Johansson Före detta trea på Västerhöjd

i nya kalla Sverige

ABF. Kunskap en viktig ABF BILDADES 1912 därför att klassperspektivet var mycket stort 1912. Och det är lika angeläget idag. ABF vill ge mest utbildning till dem som fått minst. ABF är en partipolitiskt obunden organisation,men har sina rötter i arbetarrörelsen. Demokrati, mångfald, rättvisa, jämställdhet och jämlikhet är viktiga fundament för ABF. ABF vill att alla skall få samma möjligheter till utbildning.Alla skall ha möjlighet att skaffa sig den kunskap som krävs för att kunna påverka sin egen situation. Att ha kunskap om förhållanden på olika arbetsplatser är en förutsättning för att kunna förändra. Och de som vill förändra behöver ständigt ny kunskap, inspiration och me-

Vid förra årets skolstart tvingades man kalla in väktare på Västerhöjd på grund av onyktra elever. I år var det samma visa igen. Bild: ARKIV

POLITIK. Vi och de-tänkande

KARLSBORGSBANAN.

SKÖVDES kommunalråd Katarina Jonsson gör en drift i järnvägsfrågan. Karlsborgbanan skall bort! Påhejad av cykelivrarna gör även oppositionsrådet Marie Ekman en märklig entré, en urspårning med sin cykel. Ksau ser för lite turister som intäkt? I pendeltåget medföljer betalande turister, eller? Den demokratiska processen nu fått ha sin gång och det finns viktigare saker att lägga 25 miljoner per år än på drift, tillägger Katarina Jonsson. En demokratisk process som nu leder till en fram-

sam som möjligt. Förhoppningsvis kommer både eleverna och elevkårerna att lyckas fånga upp varandra och göra mer konstruktiva saker än att dricka sig redlösa. Men, jag tror att skolan och skolledningen även själva måste ta initiativ till att eleverna utöver kunskap också kan känna samhörighet och sammanhang. Det kan vara alltifrån att ha temaveckor om demokrati och dans till att programvis (eller varför inte blandat?) åka iväg på läger. Uppenbarligen vill treorna fira första skoldagen på deras sista skolår, så varför inte försöka ge dem konstruktiva och roligare alternativ till alkoholen?

ENKÄT Vad är det bästa med Skövde?

får, oavsett hur mycket de bidrog med till samhället innan de blev pensionärer eller när sjukdomen slog till, kanske efter en olycka. Många föräldrar har jobb men får inte ekonomin att gå ihop. I det nya dryga Sverige är det deras eget fel. Det är ett nytt vi och de-tänkande initierat av våra politiker. Få vågar ta striden för dem som hamnat utanför. Principen har tidigare varit att den starke hjälper den svage. Detta synsätt binder oss samman och gör livet bättre för alla. Man skulle kunna kalla det för solidaritet. Och då blir det snarast lite varmare. Bengt Sjökvist

SMS-TYCK: Skicka till 72121 Gör så här: Skriv sn [mellanslag]tycktill [mellanslag] och sedan ditt meddelande. KARLSBORGSBANAN.

Det är ju sånt tjafs om vad man ska göra med järnvägen mellan Karlsborg och Skövde. Jag undrar då varför man inte helt enkelt river upp all räls och säljer den till någon återvinning och använder pengarna till att asfaltera hela banan. Det borde inbringa en rejäl slant att sälja rälsen med tanke på kilopriset för stål. Micke

Carina Larsson – Jag bor i Karlsborg, men brukar åka in hit och handla. Jag tycker faktiskt att här finns många bra restauranger också, bra mat.

Jimmy Henriksson – Att kommunen växer och satsar mycket med målet 60 000 invånare. Det är nog inte alla kommuner som sätter ett sådant mål.

Sebastian Viotto – Det är trevligt här och det känns som att det händer saker. Skövde blir större och större.

SN VÄRNAR DEN LOKALA DEBATTEN SIGNATUR KAN ANVÄNDAS men namn, adress och telefonnummer måste bifogas. NAMNGES PERSON ELLER FÖRETAG ska insändaren undertecknas med namn. MAXLÄNGD 2 200 TECKEN. SN förbehåller sig rätten att korta. Skriv alltid rubrikförslag. SKICKA DIN INSÄNDARE till red.sn@vgt.se eller Skövde Nyheter, Storgatan 17, 541 30 Skövde. SMS-TYCK skickas till 72121. Gör så här: Skriv sn[mellanslag]tycktill [mellanslag] och sedan ditt meddelande.


SOFFA

5.995:– (6.990:–)

SOFFA

8.995:− Kombinationssoffa Memphis med divan i tyg Visby antracit, B 304 cm.

SOFFA

6.990:– (7.990:–)

Kombinationssoffa Memphis med schäslong och divan i tyg Visby antracit, B 304 cm.

SOFFA

9.995:– Kombinationssoffa Chicago med cosy corner och divan i tyg Cannes black, B 378 cm.

Nyhet Kombinationssoffa Chicago i tyg Cannes black, B 330 cm 8.995:-. Nyhet Fåtölj Frog i tyg Panno pea green 3.690:-. Soffbord Smile i vitlack, Ø 90, H 39 cm 2.990:-. Ryamatta Pearl, orange, 160x230 cm 3.290:-. Nyhet Taklampa Strimla 299:-. Nyhet Pläd Molly 199:-.

Mio I"#$: Ä%n &'() *+t , . bät0e 1 23åt hö56.

1.000:- RABATT!

TTEN DRAS AV I KASSAN. PÅ ALLA SOFFOR, FÅTÖLJER OCH BÄDDSOFFOR ÖVER 7.900:- T.O.M. MÅN 3/9. RABA SOFFA

8.990:– (9.990:–)

P<må= +d >n/?ä@ABCD

PAKETPRIS

4.990:– (8.330:–)

SE PRISET!

79:−

3-sits soffa svängd Watford Delux i tyg Troy beige, plymåer med dun/ fjäderblandning, ben i ek och hjul i mässing, B 250 cm. Nackkudde 590:-.

Kudde Anjo,45x45 cm, finns i ett antal färger.

Matbord Ted i vit högglanslack, 180x90 cm + 4 stolar Jack i svart läderimitation och kromat underrede.

Häm8 vår 9a :8;g!

SOFFA

PLÄD

179:–

Pläd Gotland, 130x170 cm. Finns i flera färger.

14.990:– (19.990:–)

3-sits soffa svängd Oxford Delux med avtagbar kemtvättbar klädsel i tyg M Stripe blue och plymåer med dun/fjäderblandning, svartbetsade ben, B 253 cm.

NYHET! SOFFBORD

990:–

Soffbord Olivia i kromad metall med skiva i vit högglanslack, L 80, B 80, H 45 cm 990:-.

Mio Skövde Stallsiken handelsområde. Norra Metallvägen 6. 0500-44 66 70. Mån-fre 10-19. Lör 10-17. Sön 11-17. Erbjudandet 1.000:- rabatt gäller nybeställningar på soffor och fåtöljer över 7.900:- f r o m 2 0 / 8 t o m 3 / 9 . Lokala avvikelser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel. Mer info på mio.se

www.mio.se

SN 120830  

Skovde nyheter