Page 1

Skövde Nyheter.se Sofia följer EM på plats

Lokaltidningen för alla hushåll i Skövde. Telefon 0500-78 48 51.

7 juni 2012. Furhoffs bygger ut och anställer

Barn far illa i adhd-kö Remisser för adhd ökar. Väntetiderna på KSS är nu ett halvår eller mer. – Det här är en grupp ungar som

far illa” säger Maria Söderberg, på barnmedicin. Elisabeth Fernell, barnneurolog, efterlyser åtgärder, inte

JOBB

Furhoffs bygger ut och nyanställer. Målet är att dubbla omsättningen inom fem år. – Det gäller att sikta framåt och att våga ta nya steg för att företaget på lång sikt ska överleva, säger företagets vd, Björn Furhoff. SIDAN 5

minst från skolan. – Vi behöver ha en adhd-vänlig skola, som underlättar för barn SIDAN 4 Här bygger du att följa med.

bäst och billigast BOSTAD En dyr tomt i Skövde

tätort är lönsammare än en billig tomt i Tidan. – Det är lika dyrt att bygga ett hus i Tidan som i Skövde, säger mäklare Jerry Ersson. Att bygga en villa kostar omkring tre miljoner kronor.

SIDORNA 12-13

SN MED PÅ UNIK SCHLAGERFÄRD ÖVER SKÖVDE

SIDORNA 22-23

Tindra, 10, gör Skövde bättre SKÖVDE Varför finns det inte en bra skidbacke för barn i Skövde? Tindra Törnqvist är en av Skövdeborna som lämnat in ett medborgarförslag. – Man får hjälpa till att göra Skövde bättre, säger Tindra, SIDORNA 2-3 10 år.

”Ryssland vinner fotbolls-EM”

Thomas G:son och Thorsten Flinck i en luftballong. Skövde Nyheter var med i luften när Skövdes schlagerkung visade upp sitt rike för en flygrädd och blåslagen Thorsten Flinck. Flinck vågade knappt öppna ögonen under turen... Bild: FRIDA SANDGREN

PROVA VÅR SALLADSBAR! Vi har

svensk kyckling

i vår salladsbar

9

90 /hg

PARTI TILLFÄLLIGT

Ramlösa 9x33 cl.

19

90 +pant

Priserna gäller t.o.m. 10/6. Reservation för slutförsäljning.

DOLLY VI LÄT DOLLY TIPPA FOTBOLLS-EM OCH SVARET VAR TVEKLÖST RYSSLAND. MEN SÅ ÄR OCKSÅ DOLLY EN RYSK STÄPPSKÖLDPADDA...

SIDAN 15

Norrmalm Skövde • Tel 0500-41 56 56

Öppet alla dagar 9-22 ICA.se/norrmalm


vecka 23 | torsdagen 7 juni 2012

2 | Skövde.

Två medborgarförslag från Varför finns det inte en bra skidbacke för barn i Skövde? Den frågan ledde till att Tindra Törnqvist lämnade in sitt första medborgarförslag. – Man får hjälpa till att göra Skövde bättre, säger Tindra Törnqvist, 10 år. Tindra berättar att när hon förra vintern skulle lära sig åka skidor var hon tvungen att åka till Falköping där det fanns en bra barnbacke. Då undrade hon varför det inte finns en bra backe för barn i Skövde.

”Hej, jag heter Tindra”

För att förbättra möjligheten att lära sig åka skidor i Skövde skrev Tindra ett medborgarförslag. – Min faster är politiker och berättade hur man gör. I brevet till kommunen förklarade Tindra att hon hoppades på en barnbacke. Förslaget togs upp som en fråga i kommunfullmäktige. Tindra bjöds in till fullmäktigemötet, men den kvällen kunde hon inte vara med. Fullmäktige tog inte något beslut om att bygga en barnbacke, men idén finns kvar inför planerna på att bygga om Billingebacken.

Minigolfbana

Nu har Tindra ett nytt förslag som ska prövas av fullmäktige. Det är att Skövde kommun borde ha en minigolfbana. – Helst i Boulogner som

PÅ VÄG MOT

60 000

Målet är tydligt – 2025 ska vi vara 60 000 Skövdebor. SN kommer i en serie artiklar att följa resan dit.

Kommunalrådet Katarina Jonsson förklarade hur det går till under ett fullmäktigemöte och hur mikrofonen fungerar.

”Helst i Boulogner som är en fin park, där borde man hitta på mer att göra” är en fin park, där borde man hitta på mer att göra. Att spela minigolf är ett roligt sätt att umgås och det är något som även handikappade gillar. Kommunstyrelsen har läst Tindras förslag om en minigolfbana och tycker att det är bra idé, men inte att kommunen ska bygga och driva en bana. Tekniska nämnden anser inte att en minigolfbana ska byggas i kommunens parker. Förslaget till beslut som har lagts till fullmäktige är att Tindras förslag ska avslås.

vid fullmäktigemötet argumentera för sitt förslag. – Det skulle jag gärna vilja göra, säger Tindra. Kommunalrådet Katarina Jonsson (M) visar och förklarar hur det går till i fullmäktige och Tindra får pröva att stå i talarstolen. Utan tvekan håller hon ett kort provtal. I salen hänger en rad porträtt på fullmäktiges tidigare ordföranden. – Men det är ju bara en tjej, säger Tindra undrande. Kommunstyrelsen förslag är att fullmäktige ska avslå förslaget, men kanske lyckas Tindra få med sig fullmäktiges ledamöter. Enligt planen kommer frågan om en minigolfbana upp på fullmäktigemötet den 18 juni.

Prövar talarstolen

Tindra Törnqvist, 10 år, fick pröva hur det är att stå talarstolen i fullmäktigesalen. Tindra hoppas att hon ska kunna vara med på mötet när fullmäktige ska ta ställning till hennes

Den som har lagt ett medborgarförslag har rätt att

Vitalare demokrati get om en ”Hollywoodskylt”. Förslaget kom från 9-årige Nils Jonsson, men det är något som vi borde ha tänkt på tidigare.

Ett mål var att öka Skövdebornas möjlighet att påverka besluten i kommunen. – Och ett försök att vitalisera kommunfullmäktige, säger ordförande Conny Brännberg(KD). Det grundläggande kravet för att få lämna ett medborgarförslag är att förslagsställaren är bosatt i Skövde kommun.Någon nedre åldersgräns finns inte. När förslagen kommer in hamnar de på Conny Brännbergs bord och han gör en första bedömning av att kraven är uppfyllda. Det som har stoppat några förslag är att det har varit frågor som inte kommunen ansvarar för, andra för

Väcker idéer

Conny Brännberg (KD) är den som tar emot och gör en första bedömning av de meborgarförslag som skickas in till Skövde kommun.

att det har varit föreningar som lämnat förslaget. I det sistnämnda fallet har det räckt det med en ny skrivelse där bara en person skriver under som förslagsställare. – Det dyker upp bra tankar, ett exempel är försla-

Även om inte fullmäktige tog beslut om en ”Skövdeskylt” på Billingen är Conny Brännberg övertygad om att kommunen kommer att ta tillvara den möjlighet att synas som bergssluttningen ger. En annan idé som Conny Brännberg tror kommer att förverkligas på sikt är en skatepark. Så är det med många av medborgarförslagen – de väcker en ide även om inte fullmäktige direkt ger sitt stöd till förslaget. Anders Axelsson anders.axelsson@vgt.se

ETT URVAL AV MEDBORGARFÖRSLAGEN SOM KOMMIT IN SEDAN 2005 ATT SÖDRA Ryd får en hundrastgård. Mae Isaksson MEDBORGARFÖRSLAG om att en saluhall byggs på kvarteret Sleipner. Anders Blomqvist FÖRBÄTTRING av slänterna vid Pentaporten och en upprustning Jungfrukällan. Maj-Brit Beetzen Kling FÖRSLAG om att anlägga en ”stadslekpark” och att göra Boulognerparken mer attraktiv och inbjudande för barnfamiljer. Mats Hedman KRAV PÅ att kommunen agerar för att Karstorpsområdet och badviken nära KSS sköts bättre. Norma Reichenberger FÖRSLAG om en folkomröstning för att se vad närboende anser om Cementas verksamhet. Christer Friberg

MEDBORGARFÖRSLAG om att kommunen ska köpa in något verk av konstnären Torsten Fridh till Arenan, Wivi Anne och Arne Andersson

MEDBORGARFÖRSLAG om att kommunfullmäktige tillsätter en arbetsgrupp som tar fram etiska regler för de förtroendevalda. Bengt Sjökvist

FÖRSLAG att kommunen bör öppna ett nattcafé som ett alternativ för hemlösa som inte får sängplats på natthärbärget. Andrew Kindblad

BÄTTRE information om Billingens bergarter vid Strupen. Berndt Andersson

ATT EN gata borde uppkallas efter möbelfabrikören Sven Wincrantz. Bo Skagersvik ETT KRAV på att Skövde kommun antar en livsmedelspolicy för upphandling av råvaror till kommunens kök. Bengt Gökstorp ATT KOLONIOMRÅDET i Aspö bevaras. Alf Axelsson m fl. FÖRSLAG om en gång och cykelväg utmed Simsjövägen. Evert Tapper

ÖNSKEMÅL om att Skövde kommun ska ge bidrag på 4 250 kronor till hjärnskadeförbundet Hjärnkraft. Elisabeth Karlsson EN ”FIXAR-MALTE” för äldre som behöver hjälp med sin datoranvändning. Valter Brännberg EN ”HOLLYWOODSKYLT” på bergssluttningen, men med texten ”Skövde”. Nils Jonsson ATT BARN i Skultorp ska få använda en gammal grusfotbollsplan för att göra en cykelbana. Christina Bryvik


torsdagen 7 juni 2012| vecka 23

Tindra, 10 år

Vi köper guld och silver! Scandic Billinge Trädgårdsgatan 10, Skövde Söndagen 10.6 kl 10-18 Måndagen 11.6 kl 10-18 GuldAdam garanterar dig ett professionellt bemötande och 100% kundbelåtenhet. Betalning till konto. Kom ihåg kontonummer och legitimation.

Genom att uppvisa annonsen utgår en extra bonus på 100,vid guldaffär överstigande 1000,GuldAdam Box 410, 101 28 Stockholm Tel: 020 540 540 www.guldadam.se

förslag om en minigolfbana. Bild: ANDERS AXELSSON

GÅNG- OCH cykelbana längs Rånnavägen. Karin Stierna FÖRSLAG att kommunen medverkar till att det byggs en skateboardpark i Skövde. Alexander Lindvall ATT KOMMUNEN inför krav på att hundar alltid hålls kopplade på allmän plats. Lennart Dahl En ”Hollywood-skylt” med texten Skövde på Billingssluttningen är ett av medborgarförslagen som kommunen fått in sedan starten 2005.

FÖRSLAG om att rusta upp grönområdet vid en bortglömd gammal kvarndamm i Skultorp. Göran Sahlberg EN SÄKRARE infart och gångväg in till Aspö och Karstorp. Anders Anemo ATT EN äventyrsbana för barn anläggs i Billingens fritidsområde. Förslaget är att det ska finnas klätterväggar, grottor, linbanor lianer och hängbroar. Smilla Westman

ATT DET införs ett maxtak för antalet barn grupperns i förskola, grundskola och gymnasiet. Förslår också genusutbildning i skolan. Christoffer Green FÖRSLAG om att Skövde bygger en barnskidbacke. Tindra Törnqvist ATT KOMMUNEN utarbetar en plan för att bygga fler seniorbostäder i Skultorp Birgitta Ring m fl.

FÖRSLAG att skolan erbjuder möjlighet till läxläsning eller annat skolarbete på fritids tillsammans med lärare och/eller i samverkan med frivilliga. Anna Bergman FÖRSLAG att sänka avgifterna för pensionärer som besöker Arena Skövde. Ingemar Trenge ATT KOMMUNEN inför en extra pant på Systembolagets flaskor. Pengarna ska gå till att städa bort alla flaskor som kastas i staden. Diana Gamal

4 33 440 202 30 9909 2 VALID THRU:

00/0 0

URS RESK BAN


vecka 23 | torsdagen 7 juni 2012

4 | Skövde.

Adhd-kö skapar oro Kostnaderna för adhdmedicin har fördubblats. Remisser för adhd ökar varje år. Väntetiderna är nu ett halvår eller mer. – Det här är en grupp ungar som far illa, säger Maria Söderberg, verksamhetschef på barnmedicin. På Skaraborgs sjukhus har kostnaderna för adhd-medicin fördubblats. På barnmedicin behandlas 400 barn med centralstimulerande medel. Sedan 20062007 har adhd-remisserna ständigt ökat. Varje månad kommer 15 nya.Alla ska ha besök och bedömas. – Bup har fått köpa in utredningar, och på specialistenheten UNE har man haft två extra mottagningar, säger Maria Söderberg. En svårighet är att remisser skickas både till bup och barnmedicin, då båda verksamheterna sköter dessa patienter. – Jag är inte nöjd med hur vi jobbar nu. Remisserna riskerar att skickas runt emellan oss, säger Maria Söderberg.

Patientgrupp växer

Patientgruppen växer, både inom barnpsykiatri,

Proverna på vattnet i Skövdes badsjöar tas för att bland annat mäta halten bakterier. Simsjön. där bilden togs, har ett av Skövdes bästa vatten. Bild: JANNICA ERNFRIDSSON

Vattenkoll för säkrare bad

Fler söker adhd-diagnos. ”Vi har skapat en skolmiljö där de här barnen inte får plats”, säger Maria Söderberg, barnmedicin. Bild: JANERIK HENRIKSSON / SCANPIX

”Jag är inte nöjd med hur vi jobbar nu. Remisserna riskerar att skickas runt emellan oss”

barnmedicin och vuxenpsykiatrin. Ofta när barnen får diagnos upptäcker vuxna att de också har det. UNE är en specialenhet på SkaS för barn med koncentrationssvårigheter och som behöver medicinering. Där går mer än 200

barn. Det finns även barnmottagningar i Vara och Falköping. Men dessa är på väg att läggas ner då läkarna går i pension. – Det finns en otrolig kompetens på UNE. Men den räcker inte till. Det krävs noga uppföljning

med täta besök när man sätter in medicinerna, säger Maria Söderberg.

”Skolorna måste bli bättre” Det är en stor ökning av remisser till sjukvården. – Vi försöker träffa så många barn vi kan, några lördagar har vi haft extramottagning, säger Elisabeth Fernell, barnneurolog. Hon efterlyser åtgärder, inte minst från skolan. UNE är Skaraborgs sjukhus specialistenhet för barn med koncentrationssvårigheter som behöver medicin.Elisabeth Fernell är professor och barnneurolog på UNE. Hon tror att man måste jobba mycket bredare för att klara den stora ökningen av remisser för adhd. Skolan är en nyckel. – Vi behöver ha en adhdvänlig skola, som underlättar för barn att följa med. Skolan kan göra mycket för att ett barn ska klara undervisningen. Mer information behövs. Ofta behöver barn med adhd ökat vuxenstöd i undervisningen. – Annars är det risk att barnen underpresterar och

FORSKARE VILL INFÖRA ”ADHD-DAG”

”Medicinering som tillägg till anpassning i skolmiljön har i många fall goda effekter”, säger professor och barnneurolog Elisabeth Fernell. Bild:

DEN AMERIKANSKE forskaren Russell Barkley, en av de mest betydelsefulla inom området, vill få WHO att införa en ”ADHD Awareness Day”. Detta för att uppmärksamma adhd, som påverkar skolgång och lärande men också familjefunktioner och relationer, samhällsaktiviteter och hälsa. SAMTIDIGT är adhd bland det mest behandlingsbara inom psykiatrin, 75-90 procent kan bli bättre genom behandling, enligt Russell Barkley. ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) beskrevs första gången år 1795 och har i många fall en genetisk bakgrund.

inte klarar målen, trots normalbegåvning.

terska, psykolog och läkare, anser Elisabeth Fernell. – Det är också viktigt att föräldrar får kunskap om adhd och om hur man kan hjälpa barnet.

Pedagogik kan hjälpa

Stor debatt

Mildare form av adhd kan hjälpas enbart genom bra pedagogik, menar hon. En viktig del är också att uppmuntra barnens starka förmågor och intressen. – Många kan blomma upp av att komma till en mindre grupp med mer struktur och mer individuellt stöd. Skolorna behöver också ha starka elevhälsoteam med pedagoger,kurator,skolskö-

För varje år växer gruppen som får diagnosen adhd och medicineras. Denna ökning har länge debatterats hårt bland läkare, forskare och allmänhet. En del menar att det pågår en överdiagnosticering. Att läkare lättvindigt sätter diagnoser och skriver ut mediciner för beteende som man anser störande. Läkemedelsindustrin tjänar pengar och föräldrar och

skola får skuldbefrielse.

Klarar inte livet

Andra menar att man skulle svika barnen genom att vägra ge dem diagnosen. Samt att det viktigaste kriteriet för att sätta diagnos är att de inte klarar det dagliga livet. De som själva har adhd vittnar många gånger om hur allt förändrades när de fick medicin, hur livet fungerar igen. Elisabeth Fernell instämmer i att medicineringen ofta hjälper. – Ungefär 70-80 procent av barn med adhd som får prova medicin har mycket god nytta av behandling-

en, som följs upp noggrant på vår enhet.

Konstant andel

De flesta forskare är överens om att andelen i befolkningen som har adhd sannolikt är relativt konstant över tid. Elisabeth Fernell tror att det alltid har varit cirka fem procent av alla barn som har adhd eller koncentrationsstörningar. Det betyder idag ungefär ett barn i varje klass. – Men det finns faktorer som gör att det syns mer i dag. Bland annat hur skolan ser ut, med krav på att själv söka kunskap och arbeta fritt. Barn med adhd har svårare för det. Trots allt uppmärksammas adhd mer idag och fler har kunskap. Elisabeth Fernell önskar ändå mer kunskap i skolan, i skolpolitiken och i samhället i stort. – En del barn får inte diagnos förrän i 16-17-årsåldern, för att ingen riktigt tänkt på att barnet kan ha adhd som bakgrund till sina skolsvårigheter. Anna Ernius anna.ernius@vgt.se

Kontrollerna av vattnet vid Skövdes sju badstränder inleds snart. Första provtagningen ska göras den 11 juni. – Vi gör fler provtagningar än reglerna kräver, säger LarsGöran Elversson, enhetschef vid Fritidsförvaltningen. Det är för att så långt som möjligt garantera att det är bra badvatten som provtagningen sker och det är en skyldighet enligt EU:s regler. Lars-Göran Elversson förklarar att vattnet vid kommunens sju strandbad normalt är mycket bra. Simsjön och Vristulven har det allra bästa vattnet. – Förra året var sjön Lången ett bekymmer. Efter en period förra sommaren med lågt vattenstånd och hög vattentemperatur – över 23 grader– hittades tarmbakterier av typen E.coli i vattnet. Det ledde till badförbud vid kommunens badplats i Melldala. – Vi stängde i förebyggande syfte, säger LarsGöran Elversson. Utöver de sju strandbaden har fritidsförvaltningen även ett provtagningsprogram för bassängerna i Nybobadet, Tidanbadet, Billingebadet och Arenabadet.

STRANDBAD SOM KONTROLLERAS Simsjön, Stora badviken Simsjön, Herrekvarn Simsjön, Villeviken Karstorpssjön Lången Sjötorpssjön Vristulven


torsdagen 7 juni 2012| vecka 23

Skövde. | 5

Furhoffs rostfria mot nya höjder Furhoffs rostfria AB bygger ut och nyanställer. Företaget har även som målsättning att dubbla omsättningen inom fem år. – Det gäller att sikta framåt och att våga ta nya steg för att företaget på lång sikt ska överleva, säger företagets VD, Björn Furhoff. Furhoffs har satt upp som mål att öka omsättningen från 100 till 200 miljoner kronor mellan år 2011 och 2015. Det innebär en årlig ökning på 20 procent. – Förra året ökade vi med 20 procent och i år ligger vi till och med något bättre till, säger Björn Furhoff, den fjärde generationen Furhoff som driver företaget.

Nyanställningar

För att klara av att öka omsättningen i önskad takt krävs investeringar. Och ökad personalstyrka. Maskiner för 15 miljoner kronor och utbyggnad för 25 miljoner är planerat fram

fått ett positivt förhandsbesked på sitt bygglov: – Vi har en bra dialog med kommunen.

PÅ VÄG MOT

60 000

Köper mindre företag

Målet är tydligt – 2025 ska vi vara 60 000 Skövdebor. SN kommer i en serie artiklar att följa resan dit.

”Nu är vi 85 anställda, men fram till 2015 kommer vi att ha utökat med 30 till” till 2015. Trots att tillverkningen kommer att bli automatiserad nyanställer företaget. – Vi har anställt nio personer hittills i år. Till hösten kommer vi utöka personalstyrkan med ytterligare några personer till verkstadsdelen. Nu är vi 85 anställda, men fram till 2015 kommer vi att ha utökat med 30 till.

Stolta skaraborgare

Furhoffs tillverkar rostfria produkter. Majoriteten av

Furhoffs rostfria AB siktar på att fördubbla omsättningen inom en femårsperiod. Nyanställningar, maskininvesteringar och en utbyggnad av nuvarande lokaler är några steg på Bild: HENRIK PETTERSSON vägen. På bilden ses företagets vd Björn Furhoff.

produkterna gör företaget i eget namn, men drygt 30 procent är legotillverkning där Furhoffs tillverkar produkterna men sedan sätter en annan logotype på varan. Lejonparten av produkterna säljs inom Norden. Trots att bara en

procent av det som Furhoffs tillverkar hamnar i Skövde, månar företaget om att stanna i kommunen. Det visar om inte annat nybyggnationen på cirka 3 000 kvadratmeter som är planerad att påbörjas i september.

– Vi är stolta över att vara skaraborgare. Skövde är en bra ort för tillverkning. Bra kommunikationer,förmånliga bostadspriser och en skola som utbildar kompetent personal. Vi gör allt för att stanna kvar här, säger Furhoff och berättar att de

För att ytterligare stärka företaget sonderar Furhoffs marknaden bland mindre företag. Att köpa upp redan befintliga företag för att komma över licenser och kompetens är ett nytt arbetssätt. – Genom att köpa in vissa bitar vi saknar stärker vi företaget eftersom vi då kan styra mer av produktionsprocessen själva. Vi blir inte beroende av andra. En annan nyhet på Furhoffs är att företaget inom kort kommer att börja med skiftarbete på mer permanent basis. Tidigare har de endast gjort det vid behov. – Maskinerna behöver vara igång sexton timmar per dygn istället för åtta som det är nu. Annars får vi ingen ekonomi i maskininvesteringarna. Utbyggnaden beräknas vara klar till nästa sommar. Henrik Pettersson henrik.pettersson@vgt.se

BMW 3-serie Touring

www.bmw.se

När du älskar att köra

NU FINNS DET INGA URSÄKTER ATT INTE KÖRA BMW I TJÄNSTEN. BMW 320D xDRIVE TOURING FRÅN 330.000 KR BMW 320D xDrive Touring ger dig utrymme att ta ut svängarna. Samtliga system, designlösningar och funktioner – från knappar och reglage med perfekt avvägt motstånd till optimal viktfördelning mellan fram- och bakaxel – är gjorda för att toppa körförmågan. Det ger en bil med snabb reaktionsförmåga, direkt körkänsla och fantastiskt grepp vid undanmanövrar, mycket tack vare den intelligenta fyrhjulsdriften. Nu kostar den bara från 330.000 kr – d v s 7,5 basbelopp inklusive bl a automatlåda och drag, så alla ursäkter är överflödiga.

Nu har vi fått förstärkning med ytterligare en bilsäljare, Petri Kariniemi, som säkert är ett välbekant ansikte för många. Kom gärna in och hälsa!

Skövde 0500 – 47 76 60. www.autopartner.nu !"#$%&'()*(+&,-,,./0&01&12&3&4567$8&9:(66"%&,-,,&;&/0&01&1< Petri Kariniemi 0500-47 76 64


vecka 23 | torsdagen 7 juni 2012

6 | Skövde. Försvarsmakten hyr personal Även inom Försvarsmakten finns inhyrd personal. Bemanningsföretaget Bemannia annonserar nu efter personal till arbete inom administration och lager i Skövdeområdet. Nyligen vann företaget ett kontrakt om att få hyra ut personal för 400 miljoner kronor till Försvarsmakten.

Taxichauffören Gösta Larsson mördades utanför Skövde på julafton 1948. Två män greps sedan på juldagen och efter att de erkänt brottet dömdes de båda till tio års straffarbete.

Mördad för 130 kronor Det skulle bli ”Den stora kuppen” som gjorde männen ekonomiskt oberoende för lång tid framöver. I stället slutade det med ett mord på en 28-årig taxichaufför från Skövde. Skövde var under lång tid en ovanlig kommun på ett högst tragiskt sätt. Staden hade två fall av mord på taxichaufförer. Det ena har vi redan berättat om i SN. Det inträffade i Fjället 1959. Den utredningen leddes av landsfogden Emil Nyström. Men det var inte hans första taximord. Det ansvarade han för redan elva år tidigare, 1948.

Rymde från läger

Då mördades 28-årige Gösta Larsson. Han bodde i Skövde med sin hustru och kom direkt hemifrån när han plockade upp de två brottslingarna. Men vilka som satte sig i baksätet i hans taxi visste han förstås inte. De både männen var estländare, 23 och 26 år gamla.

BROTTSPLATS

SKÖVDE

SN riktar blickarna mot Skövde och kriminaliteten. Nya brott, ouppklarade brott och omtalade händelser. Allt ryms här.

Båda hade ett brokigt förflutet. Under första världskriget stred de då tonåriga esterna med partisanerna i sitt hemland och sköt både tyskar och ryssar medan de själva låg i bakhåll. Den yngre mannen blev så småningom tillfångatagen och hamnade i ett koncentrationsläger i Lübeck. Han rymde därifrån och under flykten knivdödade han en tysk soldat. De båda esterna kom till Sverige 1943-44 och lärde känna varandra på en fabrik i Borås. De flyttade sedan till Göteborg, där de jobbade på en restaurang. Båda gillade att leva dyrt, men inkomsten var knaper. När restaurangen tvingades lägga ner bestämde sig männen för att genomföra

”Den stora kuppen”,en plan som de diskuterat länge. 26-åringen kände till en äldre man i Norrköpingstrakten som hade minst 30 000 kronor hemma i stugan. Honom kunde de råna. Men först var de tvungna att ta sig dit.

Stulen pistol

Den 22 december reste de med tåg till Falköping, längre räckte inte pengarna. Efter att ha övernattat i ett resanderum fortsatte de norrut till fots då de bestämt sig för att råna en lantbrukare. Med sig hade de en pistol som paret stulit från den äldre mannens bror i Göteborg. På Per-Nilsgården i Stenstorp bodde Karl Andersson med sin hustru och treåriga dotter. Där bad männen om att få köpa lite mat. De fick komma in i huset, serverades mat och sedan rånade de helt sonika familjen på alla deras pengar - 15 kronor. Det var förstås alldeles för lite pengar och männen begav sig mot Skövde för att leta upp ett nytt offer. Julaftonen tillbringades i

VÅLLADE DEBATT AV FLERA SKÄL TAXIMORDET i Skövde uppmärksammades på riksnivå av flera orsaker. Inte minst för att det betraktades som ett så våldsamt brott, men också för den bild som publicerades i DN i samband med rättegången mot de båda misstänkta männen. RÄTTEGÅNGEN hölls i Moholm, där tingshuset då var beläget, och där tillät domaren att en fotograf tog en bild av de åtalade. Då som nu är det förbjudet enligt lag. Tilltaget vållade därför debatt och saken anmäldes till justitiekanslern.

en lada, då de beslutade att råna en taxichaufför.

Sköts i nacken

Vid niotiden på julaftonskvällen ställde de sig i kö vid taxistationen i Skövde. Droskan de satte sig i tillhörde 28-årige Gösta Larsson. Männen beordrade honom att köra till Tidan. Sedan fortsatte de mot

Säckestad. När de passerade genom Mogateskogen bad de honom att stanna, men när taxichauffören fick se pistolen trampade han gasen i botten. Nu sköt 26-åringen. Skottet träffade Larsson i nacken, som omedelbart avled. Männen flydde från platsen efter att ha stulit taxichaufförens plånbok.

Erkände brottet

Tidigt på juldagen hittades mordoffret av en passerande. De skyldiga greps sedan någon mil från brottsplatsen efter tips från en närboende som sett ”två mystiska män”. Under polisförhör erkände esterna brottet och förklarade att ett människoliv inte hade något värde för dem! Männen dömdes så småningom till tio års straffarbete.

Det som söks i Skövdeområdet är administratörer, ekonomer, projektledare, arkivarier, resehandläggare, inköpare och lagerarbetare. Bemannias VD Staffan Bruzelius förklarar att det som söks är personer med rätt kunskap, men att det ännu inte är klart var de ska arbeta. Försvarsmakten har lämnat en beskrivning av vilken typ av kompetens som kan komma att behövas hyras in. Avtalet med Försvarsmakten innebär att personal Bemannia ska anlitas när det behövs extrapersonal inom administration, personal, IT ekonomi och lager. – Utöver Försvarsmakten har vi i Västsverige även avtal med Västtrafik, berättar Staffan Bruzelius. Nu har företaget ett kontor i Göteborg, men Staffan Bruzelius förklarar att kontraktet med Försvarsmakten innebär att fler kontor kommer att etableras på orter med omfattande militär verksamhet. Försvarsmakten utnyttjar i viss mån inhyrd personal, men nu från andra bemanningsföretag.

Nya skyltar till naturreservat SKYLTARNA till naturre-

servatet i Klasborg-Våmbs ängar håller just nu på att rustas upp. Skövde kommuns naturvårdslag har snickrat ihop nya ramar och i dagarna kommer alla skyltar sättas upp. Våmbs ängar sköts till största del av ideella krafter genom Naturskyddsföreningen och eldsjälen Tage Fransson som bott i Våmb sedan han var liten och kan hela historien om marken. För att sprida ännu mer kunskap om området har nya skyltar ordnats av Skövde kommuns naturvårdslag. Det är även de som monterar de fem skyltarna.


Nu gör vi Skövde snabbare!

Byt upp dig till Telias fiber 100 Mbit/s. Just nu 3 första mån fritt! Därefter 339 kr/mån. 12 mån bindningstid.

67 % vill kunna surfa obegränsat samtidigt som de tittar på TV. Nu kan du som bor i Skövde få supersnabbt bredband med upp till 100 Mbit/s uppkoppling, så att ditt bredband räcker och blir över till hela familjen. Ladda ner stora filer snabbt, samtidigt som ni spelar online, ser på digital-tv, streamar film och musik via dator, mobiltelefon och surfplatta. Ditt digitala hem blir helt enkelt bättre med fiber. Byt upp dig till den bästa uppkopplingen nu. Kom in till Telias butik på Storgatan 20 så får du veta vilken hastighet just du kan få till din adress. Läs mer på telia.se/supersnabbt Välkommen till en smartare vardag.

Erbjudandet gäller tom 9/7 och för privatpersoner som nytecknar Telia Bredband via fiber upp till 100 Mbit/s, finns från 299kr/mån. De 3 första månader 0kr/mån därefter betalar du ordinarie pris för vald hastighet. 12 mån bindningstid. Utökad ångerrätt i 3 månader. 19 kr fakturaavgift tillkommer om du inte väljer e-faktura. Erbjudandet kan inte kombineras med andra erbjudanden. Erbjudandet har tekniska begränsningar och gäller enbart dig som är fiberansluten via Telias x-lan, öppen fiber i flerfamiljsbostad och vissa stadsnät där Telia är kommunikationsoperatör.


vecka 23 | torsdagen 7 juni 2012

8 | Skövde.

Aldrig mer ett MVG! Niondeklassare som nu går ur grundskolan är de sista som kan få MVG. G, VG och MVG blir ännu ett betygssystem som hamnar på museum. Nästa år kommer alla grundskoleelever att omfattas av det nya bokstavsbetyget. Knappt 600 elever lämnar denna vår grundskolan i Skövde. I praktiken är betygen för grundskoleeleverna redan satta och enligt skollagen ska alla elever ha fått en föraning om vilket betyg det blir. Det innebär att de inte ska få stora positiva eller negativa överraskningar när de öppnar betygskuvertet.

Avgörande betyg

Slutbetyget från grundskolan är avgörande för fortsatta studier. Ett bra betyg är som att få en biljett på parkettplats, ett dåligt betyg som att få sitta på sista bänken. Innehåller betyget flera icke godkänt kan dörren till gymnasieskolan förbli stängd. – Till studieförberedande program på gymnasiet krävs minst godkänt i tolv ämnen, för praktiska program minst åtta, förklarar Britt-Marie Bladh verksamhetscontroler vid skolförvaltningen. Ett gymnasiekrav är att

Det är svårt att snabbt förbättra betygsstatistiken för högstadiets elever. – Man måste börja redan i mellanstadiet och göra ämnena begripliga och intressanta för eleverna. Att en elev i slutbetyget får icke godkänt i ett eller

START IDAG: FÖRSOMMAR-

UPP TILL STORGATAN 11, SKÖVDE 0500-48 72 80, www.spiritofstlouis.se

mest lästa på Skövdenyheter.se förra veckan: 1. Gymmet Feelgood köps upp 2. Här står polisen i veckan 3. Cecila chockade publiken 4. Fira Thomas G:son och Johanna Beijbom 5. Ska motivera med Slejmans hälsocamp

I HUMANAS Tillgänglig-

Bild: ANDERS AXELSSON

Långt tidigare

DE HÄR artiklarna var

Både beröm och kritik till Skövde

Britt-Marie Bladh på skolförvaltningen Skövde kommun förklarar att orsaken till svaga skolbetyg för eleverna som nu lämna grundskolan ofta kan hittas när de gick på mellanstadiet.

de tre ämnena svenska, matematik och engelska ingår bland elevens godkända betyg. En av Britt-Marie Bladhs arbetsuppgifter är att sammanställa betygsresultaten från Skövdes skolor. Hon hoppas att fler av grundskolans avgångselever ska få alla ämnen godkända, men tror inte på mer en marginell förbättring.

Mest lästa på SN-webben

Niorna som nu slutar skolan är de sista grundskoleeleverna som får betygen G, VG och Bild: BÖRJE ANDERSSON MVG. Betygssystemet ersätts med en skala från A till F.

”Man måste börja redan i mellanstadiet och göra ämnena begripliga och intressanta för eleverna” flera ämnen har ofta sin orsak i undervisningen redan på mellanstadiet. Britt-Marie Bladh förklarar att en elev som i mellanstadiet har kommit efter i ett ämne har svårt att senare komma i kapp.

Tipsa oss. red.sn@vgt.se 0500-78 48 50

Oftast är det så att eleven kommer än mer efter i samma ämne på högstadiet. – Det lärarna och skolan måste lyckas med är att få eleven intresserad och att förstå att man har nytta av det de ska lära sig.

För låga betyg

Förra våren var det 82 procent av grundskolans avgångselever i Skövde kommun som hade godkänt eller bättre i alla ämnen. – Vi borde ha presterat bättre, det är en procent sämre är genomsnittet, med tanke på föräldrarnas utbildningsnivå i Skövde. Jag hoppas att vi nu går till

Sett någon som s säljer alkohol till ungdomar? Tipsa polisen på tel 114 14. Skövde kommun, Polisen S och Länsstyrelsen

plus en procent, säger Britt-Marie Bladh. Statistiken visar ett tydligt samband mellan bra resultat i skolan och välutbildade föräldrar. – Skolans uppgift är att kompensera den skillnaden, säger Britt-Marie Bladh. FOTNOT: Betygssystemet med G, VG och MVG kommer finnas kvar under ytterligare två år för de äldre eleverna på gymnasiet innan det helt har ersättas med en betygsskala från A till F.

Anders Axelsson anders.axelsson@vgt.se

hetsbarometer 2012 som offentliggörs idag får Skövde kommun både ris och ros. Kommunen får beröm för att de gör insatser för att driva på privata aktörers arbete med tillgänglighetsanpassningar, men kritik för att badplatser i kommunen inte är tillgänglighetsanpassade. Drygt 200 kommuners arbete med tillgänglighet har granskats och Skövde hamnar på plats 62 bland dessa. – Kommunen har ett viktigt ansvar, men också goda möjligheter att göra tillvaron bättre för personer med funktionsnedsättning i Skövde. Insatser behövs nu för att öka tillgängligheten så att alla i praktiken ska få rätt till ett bra liv, säger Helena Pharmanson, kommunikationschef på Humana i ett pressmeddelande.

XELLE

www.

.se Kläder för kvinnliga former. Storlekar 42 till 54. Besök oss på Rydaholms herrgård, Vara. Öppet fred, lörd, sönd 11-17. Tel 0708- 12 86 40.

Skövdenyheter dygnet runt. skövdenyheter.se

VI KÖPER IN DITT GAMLA GULD TILL BRA PRIS! Vid försäljning medtag legitimation

Egen verkstad • Nytillverkningar Reparationer • Lagningar

0500-411 232 • Storgatan 13, Skövde


Här förbereder vi Sveriges största visningshelg den 18-19 augusti.

Lagfarter Skövde kommun

Går du i försäljningstankar? Kontakta oss!

v v 1

Församl: Skövde Typ: Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad Fastighet: Skövde Sydbillingen 4 Adress: Övre Gustafsdalsvägen 16, 541 48 Skövde Datum: 2012-03-14 Pris: 470 000 kr Förvärvare: Andersson, Erik Tobias Asklund, Annika Kerstin Överlåtare: Skövde Kommun Församl: Skövde Typ: Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad Fastighet: Skövde Borgundaberget 3 Adress: Nedre Gustafsdalsvägen 20, 541 48 Skövde Datum: 2011-09-01 Pris: 472 000 kr Förvärvare: Winqvist, Johan Emil Winqvist, Lotta Carola Johanna Överlåtare: Skövde Kommun

Församl: Skövde Typ: Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer Fastighet: Skövde Sparken 1 Adress: Slalomvägen 11, 541 33 Skövde Datum: 2012-04-02 Pris: 3 175 000 kr Förvärvare: Lundgren, Olof Thomas Dolfe, Inger Emelie Dilanie Överlåtare: Bylin, Eskil Sven Olof Församl: Skövde Typ: Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer Fastighet: Skövde Mellomgården 28 Adress: Mariebergsgatan 22E, 541 45 Skövde Datum: 2012-04-05 Pris: Arv, tes, bpt, bod Förvärvare: Johnsson, Kjell Henry Peter Överlåtare: Johnsson, Kjell Anckarström, Isabell Församl: Skövde Typ: Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer Fastighet: Skövde Snödroppen 7 Adress: Grenanders Gata 2G, 541 35 Skövde Datum: 2012-04-05 Pris: Arv, tes, bpt, bod Förvärvare: Ly, Tuyen Binh Överlåtare: Ly, Tuyen Binh Zhuang, Juan Juan

SMS:A 81044 TILL 71122

Församl: Skövde Typ: Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer Fastighet: Skövde Musköten 17 Adress: Harkesvägen 11, 541 52 Skövde Datum: 2012-03-30 Pris: 2 725 000 kr Förvärvare: Larsson, Niklas Håkan Af Kleen, Carin Emelie Maria Överlåtare: Karlsson, Mats Sundblad, Lena

Församl: Skövde Typ: Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer Fastighet: Skövde Blåklockan 6 Adress: Blåklocksvägen 7, 541 48 Skövde Datum: 2012-01-02 Pris: 1 775 000 kr Förvärvare: Estving, Per Joakim Estving, Malin Jessie Maria Överlåtare: Nilsson, Ingrid Linnéa

Församl: Våmb Typ: Obebyggd lantbruksenhet. Fastighet: Skövde Våmb 30:213 Datum: 2012-03-31 Pris: 1 000 000 kr Förvärvare: Fröidstedt, Anders Överlåtare: Lofts Dödsbo, Anna Elsie Gudrun Emanuelsson Loft, Anna-Lena Loft, Anders Loft, Per-Olof

Församl: Sventorp-Forsby Typ: Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer Fastighet: Skövde Suntetorp 6:5 Adress: Suntetorp Ekebacken, 541 92 Skövde Datum: 2012-01-30 Pris: Arv, tes, bpt, bod Förvärvare: Molin, Jan Molin, Ann-Sofie Victoria Överlåtare: saknas

Församl: Våmb Typ: Småhusenhet med värde mer än 1000 kr Fastighet: Skövde Våmb 30:243 Datum: 2012-04-05 Pris: 327 000 kr Förvärvare: Skövde Kommun Överlåtare: Johansson, Ulrika Sofia Johansson, Fredrik Peter

Församl: Värsås-Varola-Vreten Typ: Bebyggd lantbruksenhet. Fastighet: Skövde Brumstorp 2:5 Adress: Brumstorp Karlsro, 541 98 Värsås Datum: 2012-04-05 Pris: 1 200 000 kr Förvärvare: Enoksson, Karl Fredrik Joakim Egertz, Sofia Johanna Maria Överlåtare: Ekholm, Mirjam Ekholm, Martin

Församl: Våmb Typ: Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer Fastighet: Skövde Duvhöken 1 Adress: Hökvägen 20, 541 54 Skövde Datum: 2012-03-30 Pris: 2 285 000 kr Förvärvare: Gilderstam, Lars Thomas Arfwidsson, Gurli Marianne Överlåtare: Kyrk, Peter Kyrk, Kajsa Församl: Skultorp Typ: Hyreshusenhet, huvudsakligen bostäder Fastighet: Skövde Skultorp 1:230 Adress: Tallvägen 14, 541 57 Skövde Datum: 2012-03-30 Pris: 2 900 000 kr Förvärvare: Johansson, Rikard Göran Oskar Johansson, Iwona Mariola Överlåtare: Kaneros Förvaltning Ab Församl: Skultorp Typ: Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad Fastighet: Skövde Skultorp 4:25 Datum: 2012-04-05 Pris: 350 000 kr Förvärvare: Williamson, Jonas Paul Överlåtare: Jonssons Dödsbo, Inga-Lisa

VARUDEKLARERAT*

Församl: Frösve Typ: Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer Fastighet: Skövde Frösve 33:14 Adress: Tallstigen 4, 541 70 Skövde Datum: 2012-04-01 Pris: Arv, tes, bpt, bod Förvärvare: Korol, Katarzyna Maria Överlåtare: Svensson, Lennart Korol, Katarzyna Församl: Frösve Typ: Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad Fastighet: Skövde Björkebacken 1:20 Adress: Glasbjörksvägen 7, 541 70 Skövde Datum: 2012-03-20 Pris: 345 000 kr Förvärvare: Agnehus, Rune Mikael Agnehus, Eva Carina Överlåtare: Skövde Kommun

Församl: Väring Typ: Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer Fastighet: Skövde Locketorp 9:18 Adress: Locketorp Nytorp 3, 541 91 Skövde Datum: 2012-02-16 Pris: Arv, tes, bpt, bod Förvärvare: Thorsén, Thorleif Mattias Överlåtare: Johansson, Anna Thorsén, Thorleif Församl: Götlunda Typ: Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer Fastighet: Skövde Vad 5:53 Adress: Sörgårdsvägen 37, 549 31 Tidan Datum: 2012-04-02 Pris: 195 000 kr Förvärvare: Johansson, Linda Christina Pettersson, Lars Niklas Överlåtare: Granath, Hanna Sofia Ekström, Johan Markus Robert

Församl: Berg Typ: Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer Fastighet: Skövde Stora Stolan 3:4 Adress: Binnebergsmo Skogsgläntan, 54016 Timmersdala Datum: 2012-04-02 Pris: 600 000 kr Förvärvare: Ljungberg, Kjell Anders Uno Överlåtare: Wallengren, Margareta

LOCKETORP Lantbruk/Skogsbruk

DÄLDERNA 5 rok, 126 kvm

HENTORP 4 rok, 87 kvm

PRIS 15 000 000 kr/bud. TOMT Areal ca 133 ha. VISAS Ring för tidsbokning. Stora Klåvasten 3. SKÖVDE Pelle Svensson 0500-41 75 10.

PRIS 1 950 000 kr/bud. TOMT 541 kvm. VISAS Ring för tidsbokning. Bolmörtsvägen 2. SKÖVDE Pelle Svensson 0500-41 75 10.

PRIS 450 000 kr/bud. AVGIFT 4 445 kr/månad inkl vä/va, kabel-tv. VISAS To 7/6 16.30-17.15. Ring för tidsbokning. Gröna vägen 56A. SKÖVDE Erik Hagelin 0500-417510.

SKÖVDEBUTIKEN RÅDHUSGATAN 14 0500-41 75 10 WWW.SVENSKFAST.SE

Församl: Berg Typ: Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer Fastighet: Skövde Lilla Björnasäter 1:2 Adress: Kampavall Billingslund, 540 17 Lerdala Datum: 2012-04-02 Pris: 1 500 000 kr Förvärvare: Green, Daniel Åke Mattias Andersson, Emma Karin Överlåtare: Mörk, Anna Sofie Askenberg, Fredrik Paul Johan

SMS:A 82088 TILL 71122

Församl: Skövde Typ: Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer Fastighet: Skövde Brodden 3 Adress: Slalomvägen 23, 541 33 Skövde Datum: 2012-03-30 Pris: 2 850 000 kr Förvärvare: Stolare, Malin Therese Hjördis Stolare, Klas Håkan Fredrik Överlåtare: K Hertzman, Ann Hertzman, Ulf

Församl: Skövde Typ: Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer Fastighet: Skövde Champinjonen 10 Adress: Kapellvägen 40B, 541 47 Skövde Datum: 2012-04-02 Pris: 2 025 000 kr Förvärvare: Eriksson, Gerd Ann-Sofie Eriksson, Robert Andreas Överlåtare: Sultan, Karl-Axel Helge Sultan, Elisabeth Katarina Maria

SMS:A 78964 TILL 71122

Församl: Skövde Typ: Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer Fastighet: Skövde Björken 15 Adress: Lennart Torstensons Gata 3C, 541 50 Skövde Datum: 2012-03-23 Pris: 2 875 000 kr Förvärvare: Pettersson, Karin Cecilia Marianne Aspemyr, Bo Gunnar Ingemar Överlåtare: Viring, Ulla Margareta

W W W.SVENSKFAST.SE

Andreas Agerborn, Sofia Larsson, Erik Hagelin, Pelle Svensson, Jerry Ersson, Sussi Hagenöhr, Martin Belina, Agneta Lindh


vecka 23 | torsdagen 7 juni 2012

10 | Kryss. 1:A PRIS – 25 TRISSLOTTER

2:A PRIS – 10 TRISSLOTTER 3:E 3:E–15:E : PRIS – 5 TRISSLOTTER

HANS PÅ SKIDOR DANSVISA

LITET FÖRRÅD DEM ÅKER BARN I UTROP

LÄRAN

KAN GRUSAS TUNT STRÅ

FÖRBEREDDE GÖR SIDLAYOUT

DRINKBLANDARE

SIMMAR LÅNGT

VARIT MED DEN SES I KRIG

SPÖKORD FÖRHÖRSUTSKOTT

MEDVETANDET KOPPLAR SAMTAL

INTOG

HAMLETS ÄLSKADE

AMERIKANSK SPANARE HINDER

ANBLICKEN

FART I MUSIKEN

BEHÖVER VÄXTER? KAN HA ÖGA

SKA UTFÖRAS

HAR STOR VIKT

SATT IHOP

KORTSPEL GUDOM I BABYLON

SES PÅ ZOO ÄR HEMMA MED DE SMÅ

(åldersgräns 18 år)

FARTYGET ANGER ÄGANDE 4

SER MÅNGA UPP TILL

ÅLIGGANDE

SKA KUREN HA GJORT

MAMMA

LIGGER I SLUTET AV RESA

ORKAR

INTERNT MEDDELANDE

ANGER VILKA

"ÄNGLASTADEN" BYXGENERAL 2

BY

MCTÄVLING PÅ ISLE OF MAN

SYRE I KEMIN UNDERHÖLL KAN LYFTA

ENERGISLAG TEKNIK 1 AMMUNITION

VINDTÄT KAPUSCHONGJACKA

ASTRONOMISK ENHET ERBIUM

KALLAS AIK

KVINNOKLINIK

UTFÖR KIRURG LÄGGER PÅ HÖG

DET SES I FÖNSTER 5

TIDIG MORGON TYDER PÅ ANOR

METOD ATT GÅ NER KOLALIK SLÄNGS I SJÖN

LÖVTRÄD JAG

SKA JURY VARA

MUSIKBEARBETNING SKADA

HESITERA ENGELSK TITEL

KÄRLEKSFULL

3

KYLA NER SAGOKUNG ÅTERPREFIX 6

INSATSER TILL ÖPPNA SPISAR

HÖRS FRÅN OHÖRSAM

PLATS FÖR SKUTOR LIGGER LÄGRE

FALLA SAMMAN

FOTO: SCANPIX

MILJONKRYSSET TÄVLINGSNUMMER 8623 2

3

4

5

6

2

Fyll i motsvarande siffra enligt siffernyckeln här intill.

Bokstav Siffra Å-Ä-Ö 1 A-B-C 2 D-E-F 3 G-H-I 4 J-K-L 5

Bokstav Siffra M-N-O 6 P-Q-R-S 7 T-U-V 8 W-X-Y-Z 9

1:a pris (25 Trisslotter) 2:a pris (10 Trisslotter) 3:e–15:e pris (5 Trisslotter)

EXEMPEL

3

Ring och knappa 0944 100 00 40 8623#XXXXXX# in tävlingsnumret, Du kan också skicka ett sms till 727 90. Knappa följt av fyrkant, lösnings- in TTS (mellanslag) tävlingsnumret (mellanslag) koden och fyrkant. samt den sexsiffriga lösningskoden. Sms kostar 10 kronor plus mobiloperatörens trafikavgift.

A eller B eller C ger siffran 2. När du översatt bokstäverna i de gröna rutorna till siffror i de vita har du fått lösningskoden.

Förrförra veckans lösningskod: 832837

Kjell Wahlberg Nybro Yvonne Lorentzon Rimbo Lars Häggström, Västra Frölunda. Birgit Bankel, Lerum. Bertil Hanberger, Bollebygd. Maj Johansson, Strömstad. Inger Dahlbäck, Hortlax. Elsa Ekstrand, Uppsala. Åke Isaksson, Umeå. Hans Öhman, Sundsvall. Anna Lurén, Uppsala. Karin Åresjö, Karlstad. Karl Sörheden, Uppsala. Sven Eimersson, Lidköping. Lars Nilsson, Falun.

Frågor eller synpunkter? Mejla oss på miljonkrysset@wordex.se

Dina lokala Skövdenyheter – nu även på webben. skövdenyheter.se

FÖRRFÖRRA VECKANS LÖSNING:

FÖRRFÖRRA VECKANS VINNARE:

SIFFERNYCKEL

6

KONSTRUKTÖRER: ANITA LINGESTAD LASSE STRÖMQVIST

RIKTIGT DÅLIGA

K A S S A

DEN ÄR EN RIKTIG TABBE

T A V L A H A N R V A S B J Ö R E A G R

GREKER I METROPOL BILDAS ELEV I

VANLIG I AKVARIUM

VAR TVÅ FOT HERRE PÅ ZOO

GER HÖG BÖRD FULLBLOD

KNÄPPGÖK

TAS FRAM FÖR ROS SKULL

VATTEN

HAR SINA RAMAR SÄTTA NER

SLÅ ROT

GÅ UPP EUROPAMARKNAD

G G N A R E R O V D R D B Ä R E R I L A R V S T I O O K N P A D D L Ö R N I P K A L E H J Ä R T O A N A

LIDANDET 1

E L Ä N D E T

DRAGIT I KANOT HÄSTKRAKE

SKYDD FÖR BOXARE

KALLADES KNALLPÅK BÄR SINA KOTTAR SNÖHÖGAR

WELLS SOM SPELAR

FÄLLER SITT BYTE

50 I ROM

PENSER DEN ÄR REST VID FYR

BYTT FOT OFTA BOMBAYBON

SOHEM

WINFREY I SOFFA

ÄR INSATT I

SKAMLIGT VINYL

3

IDROTTSPLATS VINDSKYDD

SKINA UPP GRÖNT LJUS

SLIRIG VERKA

SÅDANA SLÅR SINA SLAG

SITTER BAKOM KAPSEL

K A J A K E R N A

DE DRAS FRAM I VATTEN HORN

P L A U R R E R L A T E S T T Å H A L A N V S K K O L L O V E ÄR EN OSLIPAD DIAMANT

2

RÄKNEEXEMPEL FÖRSTA VÄXELN

PRATAR FÖR SITT

HAL FISK

SNÖRSTUMPAR OCEAN

UPPEHÅLLEN I PLUGG GRINIG

ÄR DEN SOM GÖR BORT SIG

VÄRMER GRILLEN SLÄT OCH MJUK

SALO PÅ SCEN

BUSKE MED BLÅ BÄR

AVVÄRJTS

R STÄLLT INFÖR RÄTTA

Å T A L A T SPÄCKAD

F U L L STRÄV I TALET LÄMNADE TIGER

E L I N

RÖVARBAND LÄGGER OM KURS

DRAR KUNGA- I FÄLT SLÄKT TAR BORT FLÄCK COACH LITEN SLANT FÖRR

L Ä I G T G I T E A R T A L T Ö R Ö R Å R A N T I Y N K A R G N Ö A K L S A R L U T FEMININ SPETS

4

STÄMMA FÖR DAM HAR MUGG

INTOG SÄSONG GRÖNA

VÄDERSTRECK BLOSSPLATSEN 6

MANKEMANG

SKÄR

GREPPAR BYTE CAPONE I CHICAGO

STRÄNGINSTRUMENTET

KALLAR VI EN RIKTIG BUFFEL

T T R Ä N R A R I K K T E L G O N E R Ö N G G A O R D E B K N Ö L O R Ö T Ä N D A N A FRISTAD

VATTENDRÄNKT ÄR DE SVAGA

ÄR MOBIL NUMERA

UPPTÄCKTEN FRAMÅTANDA

SKRATTET GÅR PÅ FJÄLLET

LITET STYCKE JÄTTE I LUFTEN

I RYGG PÅ OSS

ELDAR FÖR FISK ALLTJÄMT

BLEV CASSIUS CLAY

GER FISK SYRE KAN SÅRAD

O P A R E S U R F I E F O N D E T R V E G Ä L I T T A K E R E R N L I OJUST SPEL

SPELAS MED KNUFF KRAFT

GER NY NÄRING RENAR KLÄDER

FÅR VI VIA VÅRA KONTAKTER 5

TEMPELRIDDARE

GRIPER

KUTTRASJU

© Bulls

KVALSTER

1

NEDERBÖRD BLÅSTE 2007

INLEDER SATSER

FINTA

Ring 0944-100 00 40 senast onsdag 13/6 24.00. Du måste ringa från en knapptelefon. Samtalet kostar 10 kr. Lös korsordet och fyll i bokstäverna i de färgade numrerade rutorna:

ROVFISK

BOXARSLAG

AMERIKANSK ARTIST LOU

1

GÖR MAN EKA

TIDIGARE PRESIDENT

FARAN JAN I LONDON KAN UPPFYLLAS

SKILJA AGNAR FRÅN VETE

HEDERN

KAN EL GE

NYTTJAR RODDARE

KAN DÖRR GÅ "DATORTÄNK"

VAKTADE KUSTEN

© Bulls

REKLAMSLAG TAMFÅGEL

KAN MAN AV SKRÄCK

HONAN

SPEEDWAYFÖRAREN FUNDIN

ASTRONAUTEN JOHN

SLAG

SEJDELN

DEL AV HOCKEYMATCH SPINKIGT

T A N I G T FRÅGA OM BRÖLLOP

F R I A

KONSTUKTÖR: MATS EDVARDSSON


torsdagen 7 juni 2012| vecka 23

Skövde. | 11 Lycklig även utan kaftan

D

ET ÄR REKLAMPAUS på tv. En researrangör vill locka mig att åka till Grekland. Reklamfilmen visar en kvinna i 30-års åldern som promenerar på en strand. Hon är klädd baddräkt. Inte en sådan där heltäckande sak som döljer magen och halva ryggen, nej, nej den här baddräkten är liksom sydd i små tunna sträck kors och tvärs och blottar kvinnans slanka, brunbrända kropp. Över axlarna har hon en sådan där kortkort kaftan som fladdrar i den ljumma medelhavsbrisen. I ena handen bär hon ett par pärlbeströdda sandaler och i den andra handen har hon en man som lyser upp halva Grekland med sitt bländvita leende. Hoppsan! Nu kommer det tre ungar springande och slänger sig i famnen på kvinnan. A men va tusan har hon fött barn också?! Ändå ser hennes kropp ut att aldrig riktigt ha lämnat tonåren... Nåväl. Någon i familjen måste ha sagt något roligt för nu skrattar de allihop och slänger med sina blonda manar. REKLAMEN TONAR UT och lämnar mig med en längtande känsla. Jag vill också ha en sträckbaddräkt och en familj som skrattar hysteriskt från tomma intet. Grekland kommer vi inte iväg till i år så en fladdrande kaftan är det minsta jag kan begära. Snacka om att den kommer bringa lycka över hela sommaren. Jag beger mig ner på stan. Kliver in första bästa klädaffär och går igenom sortimentet. DÄR! En kaftan. Eller i alla fall något tunt och fladdrigt. Perfekt. Jag plockar med den in i provrummet. Då ska vi se, av med kläderna. Men... av någon anledning ser fladdertyget inte alls lika lyxig ut på mig som i reklamfilmen. Jag försöker dra mig till minnes om reklamkvinnan också hade celluliter på framsida lår? Antagligen inte. Känner mig lurad och hänger tillbaka kaftanen. STEGAR HEM IGEN. Möts av min karl som kanske inte har tänder vars vithet räcker för hela Grekland, men snygg är han! Får upp sonen i famnen och kanske skrattar han inte hysteriskt från tomma intet så värst ofta, men nog är han ett glatt kid alltid. Tänker att jag varken behöver sträckbaddräkt eller en kaftan. Jag är lycklig ändå. Grekland kan vi förresten åka till nästa år.

MOAS MÅSTEN Läs Moas blogg på Spiderchick.nu

Tågstationen byggs ut

LYCKOTIPS FRÅN EN ICKE UTBILDAD MÖJLIGEN VÄLDIGT SJÄLVUTNÄMND LYCKOCOACH: 1. Jämför dig inte med andra. Du är du och ingen annan. Bara för att någon annan verkar vara superlycklig iklädd kaftan på en strand i Grekland betyder inte det att inte du kan vara lycklig där du är. Se till dig själv och vad du har runt omkring dig.

Jag läste här i SN härom vecka att tågstationen ska byggas om och byggas ut. Restauranger och butiker väntas. KUL! Då ska jag sitta där mitt i resepulsen och skriva på min första roman. Eller ja... Jag kommer tyvärr aldrig ha tålamod att skriva en hel roman (det är därför bloggandet passar mig så bra), men ändå. En roman! Det låter flashigt.

ATT ÄTA ELLER INTE, DET ÄR FRÅGAN? När man är gravid finns det mycket man ska äta och inte äta. Under min första graviditet var jag väldigt nojig med kostintaget och fick bland annat grav ångest efter att ha råkat få i mig en halv partikel av en ”farlig” ost.Nu,under graviditet nummer två, är jag betydligt lugnare och undviker in i det sista alla olika internetforum där människor skrämmer upp varandra i brygga över minsta lilla matsmula. Istället håller jag mig till livsmedelverket.se. Och sunt förnuft.

O’boy vilken dryck

Jo jag vet. Jag är 28 år (farligt nära 29) och borde väl egentligen ägna mig åt färskpressade juicer och gröna teer, men jag erkänner. INGET går upp emot ett glas iskall chokladdryck. Lika gott nu som för 20 år sedan.

2. Utmana dig själv. Jösses vad pirrigt det kan vara att kliva utanför sin så kallade ”comfort zone”, att nosa på det okända. Men oj vad du kommer växa bara du vågar! Kom ihåg att saker och ting är inte en utmaning såvida du inte är rädd. Lite pirr och rädsla är med andra ord nyttigt när du tar nya steg i livet. 3. Följ dina drömmar! Det är superviktigt. Livet är på tok för kort för att göra annat. 4. Lyssna inte så mycket på andra. Det klart det är bra att ta emot tips och råd, men i slutet av dagen är det du som styr över ditt liv. Inte sant? 5. Tänk inte så mycket på pengar. Klart det hade varit gött att varje morgon ta ett dopp i en bassäng full med tusenlappar, men pengar är inte allt. Innebär din dröm att du kommer tjäna lite mindre, kör på ändå. Pengar är inte lika med lycka. Se där. Nu ska jag bara se till att leva som jag lär också.

Munnar som talar det uppenbara J

össes vad varmt det är i dag. Eller kallt, eller blåsigt. Ja, jo - det är i och för sig rätt och riktigt. Men det är samtidigt något som är uppenbart för alla. Är det 29 grader i maj är det varmt. Hela din kropp signalerar det uppenbara. Svetten i pannan, det högröda nyllet. Den kanske redan grisskära huden. Men ändå är det vad vi pratar om. Varför har vi ett behov av att prata om det som är uppenbart? NÅGRA AV OSS har lättare för att prata än andra, men alla har vi det gemensamt att när vi väl öppnar munnen strömmar självklarheter ur håligheten. ”Det blåser i dag” (förmodligen den vanligaste kommentaren under stormen Gudrun. Möjligen i

kombination med ”hemskt vad det…”). ”Jaså, du är ute och går/ handlar/köper korv/går på match”. Om du har stavar vid den förstnämnda promenaden följs det alltid med några kommentarer om vilken valla som används, eller var du gjort av skidorna, men det får vi ta i en annan krönika. ”Ojdå, ett tjurhorn upp i rektum. Det måste göra ont.” JAG ÄR INGEN globetrotter men jag tror inte beteendet är unikt för oss svenskar. Förmodligen är det likadant över hela klotet, att det som kommer ut är det uppenbara. Det talade språket är ett fantastiskt verktyg, tänk om vi inte haft det. Då hade förmodligen våra förfäder inte kunnat ropa ”se upp för den sabeltandade tigern”

och vem vet var vi hade varit då, nu. Nu var det ganska säkert inte just så det lät när just den varningen utropades, men strunta i det nu,så att vi kommer vidare. Poängen är att vi påfallande ofta låter verktyget gå på tomgång. KANSKE ÄR DET inbyggt i oss, för att visa att vi inte är farliga? Genom att be-

kräfta för den vi möter att vi uppfattar världen på samma sätt som han/hon, att det inte finns några otäcka överraskningar att vänta? ”Jo, jag tycker också att det är svettigt varmt. Vi tycker samma om det, och jag kommer inte att slita fram en klubba och slå dig i huvudet för att du sa så.” ”Mmmm, vad gott vår pizza/anklever/groddstuvning smakar” (jag är lite osäker själv,men om jag ger dig möjligheten att bekräfta vet jag vad jag ska tycka). Eller också finns det en gen i vårt DNA som ogillar tystnad, som vill att det ska låta hela tiden. Bättre självklarheter än inget alls? En person i min närhet har till exempel talangen

KRÖNIKA BÖRJE ANDERSSON

att prata självklarheter när det blir spännande på tv.”Oj, nu smyger mördaren upp bakom duschdraperiet.” Ja, jo, jag ser det. Alla ser det. Hela världen ser det. Men ändå ska det sägas. FÖR INTE ÄR DET så illa att vi faktiskt inte har något att säga varandra. Att hjärnkontoret stått på väntläge så länge att det inte spelar någon roll hur du trycker på fjärrkontrollen? ”Abonnenten kan inte nås, var god försök senare.” Nästa gång du hamnar i en situation då din mun är på väg att säga något tomt och innehållslöst, testa och se om din hjärna är hemma. Som när någon vid fikabordet säger något dräpande om att ”muslimerna förstör det här landet”.Jag är ganska säker på att den kommentaren hörts både en och två gånger.

Om du tycker så kan du ju motivera på vilket sätt, fast inte på det svepande sätt som det brukar sägas. Om du inte tycker så, kanske borde du be den som fällde kommentaren att motivera sitt påstående, förklara på vilket sätt. Kanske ställa en motfråga, eller bara testa din förmåga att argumentera. FÖR INTE ÄR DET väl så att du är rädd? Att du tänker att det är bäst att inte säga något, så har jag ingenting sagt. Kanske är det vad det handlar om, ett flyktbeteende? Istället för att tycka något tittar vi ner i bordet och säger något som att ”jösses vad varmt det är i dag.” Något som är, som sagt, ganska uppenbart för de flesta.


vecka 23 | torsdagen 7 juni 2012

12 | Nöje & kultur.

De två markgrevarna Thomas G:son och Thorsten Flinck av Lövsjötorp skålar i dopchampagne efter luftballongsfärden över Skövde en tidig lördagsmorgon.

We’re going up, up, up med G:son och Thorsten Flinck

Thomas G:son och Thorsten Flinck i en luftballong. Låter det osannolikt? Det var det. Skövde Nyheter var med i luften när Skövdes schlagerkung visade upp sitt rike för en flygrädd och blåslagen Thorsten Flinck. Klockan var sex på morgonen när Thomas G:son smög fram ur morgondimman. En dryg vecka hade gått sedan hans låt Euphoria krossat Europa i Baku och det var dags för hyllningar på hemmaplan i form av en ballongtur över hemstaden. Idén föddes under årets Melodifestival. G:son har

även skrivit musiken till Flincks låt ”Jag reser mig igen” och när de båda nu fanns på plats i Skövde ville fotograf och ballongförare Stig Dahlstrand bjuda på en unik upplevelse.

Bäst morgon och kväll

För att få de rätta förhållandena för en ballongflygning krävs vindstilla väder. Ti-

diga morgnar och sena kvällar är det optimala och för att få till den här flygningen fanns bara ett alternativ. Lördagsmorgonen efter Thorsten Flincks spelning på Husaren. Senare på kvällen stod han på scenen i Falkenberg. – Inga långa frågor så här dags, säger Flinck efter bara ett par timmars sömn.

Men i takt med att ballongen tog höjd reste sig också Flink. G:son fnissade mest.

”Ingen light morning”

Unikt blev det. På flera sätt. Efter ett bryskt uppvaknande där ballongföraren själv fick knacka dörr för att få upp sina resenärer intog alla den väntande

”Jag var inte livrädd på något sätt men det var lite obehagligt” korgen. Resan gick från G:sons bakgård på Billingesluttningen rakt ut över

ett disigt Skövde. Fredagskvällens festligheter låg som ett töcken både över staden och ballongkorgen. – Vilket uppvaknande, ingen light morning direkt, säger Thorsten Flinck som såg allt annat än tillfreds ut de första minuterna. Var du rädd? – Jag var inte livrädd på något sätt men det var lite


torsdagen 7 juni 2012| vecka 23

Nöje & kultur. | 13

Stig Dahlstrand har varit ballongförare sedan 70-talet och kan sätta både SM-, EM- och VM-deltagande på meritlistan.

Mer om a det officiell on :s G v a firandet nalunder natio vdeö dagen på skse nyheter.

Bild: FRIDA SANDGREN

obehagligt. Men efter ett tag, mot slutet hade jag släppt den grejen men då kom landningen. Efter en knapp halvtimmes flygning slog korgen i marken vid Lövsjötorp och då började dramatiken. – Vi åkte rakt in i en granskog och så ramlar jag och slår upp knäna. Sen ska jag dränkas i champagne, kommenterar Flinck när han ligger och samlar sig på sin kavaj i gräset. – Vilken j-la landning, det var ju skönt att nå mark, säger G:son, fortfarande fnissande. – Landningen var kanske lite hård, men det är ju så om man inte är förberedd, är ballongförare Stig Dalstrands kommentar till nybörjarflygarna.

Markgrevar

Som traditionen bjuder var det sedan dags för champagnedop. I flygarmössor stod två trötta men glada

Thorsten Flinck hade en jobbig start på flygningen.

”Vi åkte rakt in i en granskog och så ramlar jag och slår upp knäna. Sen ska jag dränkas i champagne” markgrevar av Lövsjötorp och skålade. – Det var kul. Men jag var jävligt matt. Jag fick någon skit och spydde som en räv på hotellet innan spelningen. Men jag fick snarare lite energi av spelningen och publiken var jävligt supportande, fortsätter Flinck och stoppar in en ny laddning stärkande lössnus. G:son gick mest på adrenalin. Från Azerbajdzjan till en leråker i Skövde är steget ganska så långt. – Det har varit en fantastisk vecka.

Det är tidig morgon efter en intensiv period,hur pallar du? – Jag pallar inte. Men nu ska det bli lite lugnare och jag ska ta igen mig.

Värdig hyllning

Stig Dahlstrand är trots lite landningsdramatik nöjd med flygningen. – Detta är den värdigaste hyllningen av G:son,att han fick se sitt Skövde ovanifrån, säger ballongföraren. Det något ovanliga uppvaknandet i kombination med den friska morgonluften satte tydligen fart på skaparlusten hos de två konstnärerna som jag hade nöjet att dela korg med. Innan klockan ens hade slått åtta var ett nytt musikaliskt samarbete planerat. Om den resan tar vägen över Melodifestivalen även nästa år återstår att se.

ALLT om studenten när det händer. SN bevakar

studenten på SAMTLIGA skolor i Skövde.

Se 100-tals bilder SAMMA DAG på skövdenyheter.se

Frida Sandgren frida.sandgren@vgt.se

Gratulera en student Skicka in din hälsning och bild till red.sn@vgt.se


vecka 23 | torsdagen 7 juni 2012

14 | Nöje & kultur. Diggiloopremiären avklarad för Lotta Bromé

Biotoppen

”Det var jätteroligt och det är bara början” I lördags sparkade årets Diggilooturné igång i Ronneby. Lotta Bromé är glad att ryggen höll. Som vanligt så här års ger sig den stora Diggiloo-turnén ut i Sommar-Sverige och denna gång är Skövdes stolthet Lotta Bromé med i gänget. Hon har inte stått på scen och sjungit på många år, men det avskräcker henne inte. – Detta är så fantastiskt roligt och vi har lärt känna varandra ordentligt, det blir ju så när man är ute och reser tillsammans, säger hon. Hela sällskapet av artister träffades först en omgång i Stockholm, sen reste de till Los Angeles i april för att få inspiration. Årets tema är nämligen film, med låtar från filmer som Moulin Rouge, Bodyguard och Flashdance.

Nya nummer

Det stora repetitionsarbetet med scenshowen kom på allvar igång på Mors dag. – Det har varit en otrolig aktivitet och många nummer har kommit till sent, så sömmerskorna har sytt för glatta livet, säger Lotta Bromé. Ett av numren som kom till sent är de ryska gummorna från Eurovisionsfinalen, och självklart är Loreen också med. Men hon kommer ha misstänkta drag av Thomas Petersson. Som tidigare år är Diggilooturnén ett helhetskoncept, med allt från restauranger till lekland för barnen. Det är en enorm apparat att åka runt med, och få allt att klaffa. Dessutom är produktionen noga med att det inte ska synas ett spår efter dem, när de lämnar respektive spelplats. Lotta Bromé både sjunger och dansar, dessutom har hon ett nummer med en stor trumma, som hon får bära ut själv. – Jag har varit lite stel i

HELGENS mest sedda

filmer. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

(Ny) Prometheus (1) Men in Black 3 (2) The Dictator (3) The Avengers (4) Dark Shadows (5) What to Expect (6) The Hunger Games 8. (9) Piraterna! 9. (15) Mästerkatten 10.(10) Dr. Seuss’ The Lorax 11. (11) Spegel, Spegel Bröderna Grimms äventyr om Snövit 12. (8) Älska mig igen 13. (7) The Cabin in the Woods 14. (13) A Royal Affair 15. (12) The Lucky One Källa: Filmägarnas kontrollbyrå Listan avser biobesök fredag-söndag.

TV-toppen FÖRRA veckans mest sedda program.

Det blir bland annat ryska gummor och Loreen på årets Diggilooturné.

Bild: RICKARD NILSSON

”Jag är glad att ryggen höll över premiären och när vi kommer till Läckö kommer jag vara fulltränad”

DIGGILOO

ryggen, för den är tung. Men jag är glad att ryggen höll över premiären och när vi kommer till Läckö kommer jag vara fulltränad, säger hon.

Lokala profiler

Lotta har också en avdelning under varje föreställning, där hon intervjuar en lokal profil på varje plats, som hon har letat fram innan. Något i stil med det hon gör i P4 Extra. Efter premiären i Ronneby är hon än mer taggad. – Det var jätteroligt, och det är bara början.Nu är hela sommaren kvar, säger hon. Diggilooturnén firar i år

”Jag är glad att ryggen höll”, säger Lotta Bromé efter helgens premiär. Bild: RICKARD NILSSON

tioårsjubileum och Lasse Holm, som varit en av de drivande krafterna både på och bakom scen, har aviserat sin sista säsong. Men det gäller bara delen framför publiken.Han kommer fortfarande finnas med bakom produktionen. Till Läckö kommer gäng-

et den 28 juli och det ser Lotta Bromé särskilt mycket fram emot. – Det är som Magnus Carlsson sjunger – ”Kom hem”. Jag kommer hem och det ska bli jätteroligt. Åsa Mwansa asa.mwansa@vgt.se

MEDVERKANDE: Jessica Andersson, Charlotte Perrelli, Mojje, Magnus Carlsson, The Moniker, Markoolio, Lotta Bromé, Lasse Holm, Magnus Johansson, Thomas Petersson med flera. TURNEPLAN: Trosa 16 juni Kristianstad 29 juni Halmstad 30 juni Östhammar 6 juli Hok 7 juli Öland 11 juli Bispgården 14 juli Järvsö 15 juli Älvsbyn 18 juli Rättvik 20 juli Lysekil 27 juli Lidköping Läckö 28 juli Båstad 3-4 augusti Falsterbo 5 augusti Vadstena 10 augusti Hällefors 11 augusti Alingsås 12 augusti Stockholm 18 augusti Älmhult 25 augusti

PÅ GÅNG: TORSDAG 7 JUNI – TORSDAG 14 JUNI TORSDAG 7 JUNI Club Soda, öppen scen på Allmusikverkstan. LÖRDAG 9 JUNI Vernissage – Naturligtvis, djur och

natur ur Skövde kommuns samlingar, i Binnebergs tingshus. Visning av utställningarna Bildpoesi och språkkramp och Graff å garn i Konsthallen.

Bakluckeloppis på Hertig Johans torg. SÖNDAG 10 JUNI Musik på Billingen: Romeo & Juliakören – Decamerone.

Öppen gård hos Lantlivet i Öm. TISDAG 12 JUNI Drive-in-bingo på Billingehovs parkering. Allmänhetsöppet på Balthazar.

1. Mästarnas mästare (SVT1, söndag) 2 713 000 2. Let´s dance (TV4, fredag) 1 983 000 3. Mästarnas mästare (SVT1, lördag) 1 909 000 4. Fotboll Genrep Sverige-Island (TV4, onsdag) 1 247 000 5. Barnmorskan i East End (SVT1, söndag) 1 109 000 6. Kvällen är din (TV4, lördag) 872 000 7. Friidrott Diamond League (SVT1, torsdag) 816 000 8. Landet runt (SVT1, söndag) 810 000 9. Luftslottet som sprängdes (SVT1, fredag) 774 000 10.Postkodmiljonären (TV4, fredag) 756 000 11. Djursjukhuset (SVT1, torsdag) 743 000 12. Äntligen hemma (TV4, tisdag) 723 000 13. Postkodmiljonären (TV4, lördag) 707 000 14. Claes Eriksson Max (SVT1, fredag) 679 000 15. Halv åtta hos mig (TV4, onsdag) 663 000 Källa: MMS Mätperiod: 28/4-3/5 2012. Inga nyhetsprogram, Sportnytt eller program under tio minuter är med på listan.


torsdagen 7 juni 2012| vecka 23

Fotbolls-EM. | 15

Det ser till en början lovande ut när Dolly ska välja vinnare. Även om Tyskland är i blickfånget är riktningen ändå åt Sveriges flagga. Men efter en överraskande högersväng faller valet på Ryssland. Bild: HENRIK PETTERSSON

Rysk seger när Dolly tippar EM

hennes initiala besvikelse.

Det blir rysk seger i EM. Det spår sköldpaddan, tillika fotbollsoraklet, Dolly. SN lyfter på hatten och säger Поздравляю Россию! Bläckfisken Paul gjorde ett strålande jobb i samband med fotbolls-VM i Sydafrika där han valde rätt vinnare i samtliga åtta matcher han tippade. Nu är Paul, den åttaarmade bläckfisken, sedan länge borta. Han dog i tyska Oberhausen, NordrheinWestfalen, i oktober 2010. Pauls arvtagare heter Dolly. En sköldpadda som hela har vintern funderat på hur det ska gå i fotbollsEM. Bor gör Dolly hon i zooaffären Zoofias Djurhörna. SN hälsade på henne där för att diskutera det kommande mästerskapet och för att få ta del av slutresultatet. Och nej, Sverige får ingen framskjuten placering. Tillsammans med

Brons till Holland

Det är ingen tvekan om vilka färger Dolly går igång på. Hon tror att Ryssland slår Frankrike i EM-finalen. Holland får däremot byta VM-silver mot EM-brons.

värdnationen Ukraina blir det respass redan efter gruppspelet.

Gillar inte konstgräs

Vi placerade Dolly på en konstgräsplan med sin älskade läderkula. Framför sig hade hon de delta-

gande ländernas flaggor. Därefter var dealen följande: Dolly hade lovat att välta de länders flaggor hon tippade som fyra till etta. Dolly började lite trevande. Hon kände på gräset, sa något om att konst-

gräs förvisso är godkänt i Champions league och i kvalmatcher till EM och VM men att det på intet sätt får användas under ett mästerskap. Efter en stunds dividerande gick Dolly med på att visa oss slutresultatet i EM, trots

Med bestämda steg gick Dolly fram till Englands flagga och tryckte ned den till marken. Varken succé eller fiasko för Roy Hodgsons mannar alltså. Men kommer han att få sitta kvar efter två raka förluster när det gällde som mest? Dolly sticker in huvudet i skalet. Ett klassiskt icke-svar från en fotbollskunnig sköldpadda. England får se sig besegrade av VM-finalisten Holland i bronsmatchen. Till en början såg det ut som att Dolly var på väg mot Spaniens flagga. Men efter en häftig högersväng styrde hon kosan mot Nederländernas banér.

Tror på Ryssland

Trikoloren är svår att motstå, även för en sköldpadda. Den tredje flaggan som Dolly välte var Frankrikes flagga. Efter ett katastrofalt VM 2010 tog Laurent

Blanc över Les Bleus. Han verkar ha fått ordning på laget, men någon seger i EM blir det inte. Dolly tror nämligen på Ryssland. Ett lag som inte många andra experter har som förhandsfavorit. – Det var lite överraskande, hon har talat mycket om Sverige tidigare men även varit inne på lite mer klassiska lag som Spanien och Italien, säger Sofia Fagerholm, en av ägarna till Zoofia's Djurhörna. Men kanske är det inte så överraskande ändå. Blod är trots allt tjockare än vatten och Dolly är en rysk stäppsköldpadda, om än uppvuxen i Svedala. Kvällen den första juli vet vi om Dolly hade rätt. Då spelas EM-finalen. FOTNOT: Det ryska frasen i ingressen betyder ”grattis Ryssland!”

Henrik Pettersson 0500-78 48 50

henrik.pettersson@vgt.se


vecka 23 | torsdagen 7 juni 2012

16 | Fotbolls-EM. ENKÄT: Vilket land tror du vinner fotbolls-EM

Andreas Larsson – Spanien vinner. De har ett komplett lag och det lag som vann EM förra gången är i princip intakt.

Linus Carlsson – Tyskland vinner. De spelar fin fotboll och ligger inte och filmar hela tiden.

Filip Andersson – Jag tror på Spanien. Med sitt kortpassningsspel tror att de kan såga sig igenom motståndarnas försvar.

Sofia drar till fotbolls-EM i minibuss Sofia Blomkvist gillar att resa men Ukraina har aldrig legat på topplistan – tills nu. När fotbolls-EM avgörs är Timmersdalatjejen en av många tusen Sverigesupportrar på plats. – Jag kommer gå in för det stenhårt, säger hon samtidigt som hon får en snabblektion i ansiktsmålning. Tillsammans med sju kompisar styr Sofia Blomkvist, 23, mot mångmiljonstaden Kiev, huvudstad i Ukraina, för att följa det svenska landslaget i gruppspelsmatcherna mot England och Frankrike.Den inledande matchen mot Ukraina ser hon hemifrån innan avfärd. En nätt resa på cirka 40 timmar ska avverkas i en minibuss packad med tält, sovsäckar och obligatorisk fotbollsproviant. Resan går via färja till Polen och väl i Ukraina är det Sofia som sätter sig bakom ratten som en av två med internationellt körkort. – Vi har hört att det är bra att det syns att man är där för fotbollen så vi har målat den svenska flaggan på minibussen, säger Sofia som gör campingdebut i ett åttamannatält.

5 000 svenskar

Helene Sundberg – Svårt att säga. Spanien verkar bra.

Victor Schelander – Spanien. Halva laget består av Barcelona-spelare och Barcelona är ju ganska bra.

Tälta i Ukraina, vågar man det? – Vi ska bo på Camp Sweden. En ö mitt i Kiev med mer än 5000 andra svenskar så det går nog bra men jag

”Det ska bli väldigt intressant och förmodligen glömmer jag det inte i första taget”

är egentligen en flyg och hotell-resenär. Vet du vad du har gett dig in på? – Det ska bli väldigt intressant och förmodligen glömmer jag det inte i första taget.Det är en toalett på 50 personer och en dusch på 160, det kan kännas lite jobbigt och så är det det här med sömnen, men det får jag ta igen senare. – Men med så många svenskar på samma ställe måste det bli bra.

Rutinerad supporter

Sofia är ingen fotbollsspelare men som supporter är hon rutinerad och noggrann. Det här är visserli-

gen hennes första stora mästerskap utomlands men supporterprylarna har använts flitigt när landslaget visat upp sig på hemmaplan de senaste åren. Hur började det? – Det var VM 2002 i Japan och Sydkorea när Anders Svensson satte frisparken mot Argentina, då blev jag såld, säger Sofia som då följde matchen från tv-soffan. Tio år senare är Anders Svenson fortfarande med i landslaget och förväntningarna på att uppleva ett mästerskap på plats skyhöga. Som den detaljplanerare hon är, är planerna redan gjorda in i minsta kexchoklad. – Pappa sponsrar med choklad, dricka och spolarvätska, säger Sofia som till vardags jobbar på familjens bensinstation i Timmersdala. Andra fotbollsmåsten hemifrån Sverige är sour cream-chips och cola.

Koll på allt

Förutseende som hon är har hon också sett till att

Timmersdalatjejen Sofia Blomqvist åker till fotbolls-EM för att se S

förse minibussen med bland annat reservdäck, domkraft, startkablar och kylväskor. – Jag vill ha koll på allt. Jag har nog lite resfeber ändå, säger den självpåtagna reseledaren. I resväskan finns en nyköpt landslagströja, mössa, peruk och efter dagens sminklektion även en laddning ansiktsfärg och ögonskugga. Går allt som det ska kommer minibussen att sladda in i Kiev lagom till

matchen mellan Sverige och England.

Tror på kvartfinal

Så, vad tror du om Sveriges chanser? – Det går som det går för Sverige men ska jag gissa tror jag att vi går vidare från gruppspelet och åker ut i kvartsfinal. Det är många unga spelare. Jag tycker att Zlatan är bra som släpande forward och det verkar som att Hamrén har tagit ut en bra blandning av olika spelar-

ENKÄT: VILKET LAND TROR DU VINNER FOTBOLLS-EM?

Uthen Chaisamrong – Spanien. Det är ett bra lag med fantastiska spelare.

Mariam Khan – Sverige. Det vore kul om de vinner.

Marcus Wallén – Spanien. De vann VM senast.

Andreas Dahl – Spanien vinner. Helt enkelt för att de är det bästa laget.

Thomas Sjökvist – Tyskland. Det är ett lag som alltid går långt.


torsdagen 7 juni 2012| vecka 23

Fotbolls-EM. | 17 Följ Sofias EM-äventyr på skövdenyheter.se

ENKÄT: Vilket land tror du vinner fotbolls-EM

Adam Rosén – Måste jag gissa så tror jag på Tyskland. De går alltid långt och de har nära till Polen och Ukraina.

Pelle Palm – Holland. De har bra anfallare i Van Persie och Huntelaar. De har varit nära och nu tror jag det blir pricken över i.

Sveriges matcher mot England och Fraknkrike.

typer. Jag vill gärna se Tobias Hysén och Christian Wilhelmsson i några matcher för de är pigga och har en annorlunda spelstil. – Sverige går ju aldrig så långt som man vill men jag tror att det kommer bli en väldigt kul upplevelse som supporter, säger Sofia.

Frida Sandgren 0500-78 48 50

Bild: FRIDA SANDGREN

GÖR DIN EGEN ANSIKTSMÅLNING DENNISE SVEDLUND går första året på Plusgymnasiets

Lovisa Lindqvist – Frankrike. De har fått in intressanta spelare och kan göra bra ifrån sig.

stylistutbildning. Inför fotbolls-EM ger hon de bästa tipsen för en lyckad blågul sminkning i ansiktet. ANVÄND riktiga ansiktsfärger som finns att köpa i leksaksaffärer eller på maskeradbutiker. Använd inte vattenfärg eller liknande. Det torkar ut huden och kan ge upphov till allergier. BÖRJA MED den ljusa, gula färgen när du gör den svenska flaggan. Det är lättare att måla över en ljus ton om man råkar slinta från början. OM DU som Sofia Blomkvist även vill sminka ögonen, lägg med fördel det gula närmast ögat och det blåa i ytterkant för bästa effekt.

frida.sandgren@vgt.se

Mirza Kalijundzic – Spanien. De vann VM och har helt enkelt den bästa truppen. De har spelare som vet hur det är vinna.

Fisnik Menxhiqi – Spanien. De har vunnit EM tidigare och är ganska starka.

Emma Sandsjö – Tyskland. Det är ett bra lag med duktiga spelare.

Helen Selhälä – Jag tror på Tyskland. De har ett bra lag.

Sara Fröjd – Vet inte, men jag hoppas såklart på Sverige.

Andreas Uusitalo – Spanien. De har det bästa laget och är samspelta.

Jessica Thorvald – Jag tror på Spanien.


vecka 23 | torsdagen 7 juni 2012

18 | Fotbolls-EM.

Sommarens biostjärna: Zlatan Skruva den som Mellberg går upp på bio i sommar. EM i fotboll kan ses på biografen Odeon. – Närmare liveupplevelse kommer man inte, säger Rikard Andersson, arrangemangschef, Skövde kulturhus. Biografen Odeon i Skövde kulturhus är smyckad av vimplar, flaggor, landslagströjor och fotbollsbilder. Och istället för en röd matta har en grön rullats ut. Lokalen har pimpats inför fotbolls-EM som kommer att sändas på bioduken. – Det är ett alternativ för ungdomarna som inte kan gå på sportbar och kanske vill se matchen någon annanstans än i tv-soffan, säger Rikard Andersson. Arrangemanget riktar sig främst till barn och ungdomar och hittills har biljetterna förmedlats via

idrottsföreningar och Klassbollen. Det finns fortfarande biljetter kvar till samtliga matcher. Den som det varit hårdast åtgång på är Sverige-England. – Vi tror att det kan bli riktiga fotbollsfester. Vad vi märkt än så länge är intresset stort för fotboll på bio, säger Andersson.

Nästan som på plats

Arrangemanget, som är ett samarbete mellan Skövde Kommun, kulturförvaltningen och fritidsförvaltningen i samarbete med sponsorer från näringslivet och föreningar, ska vara helt drogfritt. Något Rikard Andersson hoppas de vuxna som följer med ungdomarna accepterar. – Vi kommer göra stickprov om vi misstänker att någon druckit, men det vore dåligt om de vuxna som går med sina barn inte kan respektera att det alkoholfritt. Att sitta i biografen och se på fotboll kommer att

”Vi tror att det kan bli riktiga fotbollsfester. Vad vi märkt än så länge är intresset stort för fotboll på bio” vara stämningsfullt, enligt Andersson. Med publikljudet från arenan i sidohögtalarna kommer det nästan att kännas som att man är på plats. – Det kommer att bli bra tryck i biografen om alla 147 personer som är där lever sig in i matcherna och hejar på Sverige. Det är en upplevelse man garanterat inte får hemma, säger Andersson.

Enda i Skaraborg

Alla EM-matcher kommer inte att sändas på Odeon. Dels går sista gruppspels-

evenemanget kommer att vara öppet även för utsocknes ungdomar. – Det är bara att komma hit,säger Rikard Andersson.

matcherna samtidigt, dels finns det vissa matcher Rikard Andersson och hans kollegor inte tror är några publikmagneter. – Vi har plockat bort några vi inte

Henrik Pettersson henrik.pettersson@vgt.se

tror på. Det är såna matcher man tittar på med vänster öga. De matcherna får man se hemma istället. Vi har även valt att inte sända den kvartsfinal som går på midsommarafton. Folk har nog annat för sig då. Går Sverige till kvartsfinal spelar de antingen på midsommardagen eller under söndagen på midsommarhelgen och kommer således att sändas. Skövde är enda kommun i Skaraborg att erbjuda fotbolls-EM på bioduk. Men

HELGENS MATCHER FREDAG 8 JUNI FOTBOLL Herrar, division 3 Mellersta Götaland Lerum - IFK Skövde Herrar, division 5 Västergötland Östra Ekedalen - Skultorps IF Herrar, division 6 Tidaholm Hörnebo - Borgunda IK LÖRDAG 9 JUNI FOTBOLL Herrar, division 1 Södra Skövde AIK - Limhamn Bunkeflo Herrar, division 4 Västergötland Norra Värings GoIF - Elmer/ Fåglum IFK Värsås - Falköping FK Herrar, division 5 Västergötland Norra Gullspång - Ulvåkers IF Herrar, division 6 Mariestad Hangelösa - Våmbs IF SÖNDAG 10 JUNI FOTBOLL Damer, division 5 Tidaholm Igelstorps IK - Trix

Så spelas fotbolls–EM 2012 Grupp A 1 2 9 10 17 18

8 juni 18.00 Polen – Grekland Warszawa 8 juni 20.45 Ryssland – Tjeckien Wroclaw 12 juni 18.00 Grekland – Tjeckien Wroclaw 12 juni 20.45 Polen – Ryssland Warszawa 16 juni 20.45 Tjeckien – Polen Wroclaw 16 juni 20.45 Grekland – Ryssland Warszawa

Grupp C 5 6 13 14 21 22

10 juni 18.00 Spanien – Italien Gdansk 10 juni 20.45 Irland – Kroatien Poznan 14 juni 18.00 Italien – Kroatien Poznan 14 juni 20.45 Spanien – Irland Gdansk 18 juni 20.45 Kroatien – Spanien Gdansk 18 juni 20.45 Italien – Irland Poznan

SVERIGE har mött Frankrike en gång i EM (1–1, 1992), England en gång (2–1, 1992). Men aldrig ställts mot Ukraina i ett mästerskap. KÄLLA: uefa.com, ANP, REUTERS

Europamästerskapet avgörs i Polen och Ukraina 8 juni till 1 juli.

A Arena Gdansk,

A

Stad Miejski, B Stadion

POLEN

Grupp B

Wroclaw Kapacitet: 44 416

3

D Stadion Narodowy,

Poznan Pozn Kapacitet: Kap 43 0 090

Gdansk

B Poznan

C Stadion Miejski,

Gdansk Kapacitet: 44 636

Warszawa Kapacitet: 58 145

4 11

D

100 km

Warszawa

G Charkiv

F Kiev

C Wroclaw E Lviv

19

UKRAINA Donetsk H

E Arena

G Charkiv Stadion

F Olympia,

H Donetsk

Lviv Kapacitet: 34 915

stadion, Kiev   Kapacitet: 70 050

12

20

Grupp D

Metalist Kapacitet: 38 863

7 5 8

Donbas Arena, Kapacitet: 51 504

15

Slutspel 25 KVARTSFINAL

21 juni 20.45 Vinnare A – Tvåan B Warszawa

Senaste mästarna: 2008: Spanien 2004: Grekland 2000: Frankrike 1996: Tyskland 1992: Danmark 1988: Holland 1984: Frankrike

27 KVARTSFINAL

23 juni 20.45 Vinnare C – Tvåan D Donetsk

29 SEMIFINAL

27 juni 20.45 Vinnare 25–Vinnare 27 Donetsk

9 juni 18.00 Nederländ. – Danmark Charkiv 9 juni 20.45 Tyskland – Portugal Lviv 13 juni 18.00 Danmark – Portugal Lviv 13 juni 20.45 Nederländ. – Tyskland Charkiv 17 juni 20.45 Portugal – Nederländ. Charkiv  17 juni 20.45 Danmark – Tyskland Lviv

26 KVARTSFINAL

22 juni 20.45 Vinnare B – Tvåan A Gdansk

30 SEMIFINAL

31 EM–FINAL

28 juni 20.45 Vinnare 26–Vinnare 28 Warszawa

1 juli 20.45 Vinnare 29–Vinnare 30 Olympiastadion, Kiev

28 KVARTSFINAL

24 juni 20.45 Vinnare D – Tvåan C Kiev

Cup Henri Delaunay Höjd: 60 cm Från 1960, omgjord 2008

16 23 24

11 juni 18.00 Frankrike – England Donetsk 11 juni 20.45 Ukraina – Sverige Kiev 15 juni 18.00 Ukraina – Frankrike Donetsk 15 juni 20.45 Sverige – England Kiev 19 juni 20.45 England – Ukraina Donetsk 19 juni 20.45 Sverige – Frankrike Kiev

SVERIGE gör sitt femte EM-slutspel. Så har det gått tidigare: 1992 (semi), 2000 (4:a i gruppspel), 2004 (kvartsfinal) och 2008 (3:a i gruppspel) SVENSKA GRAFIKBYRÅN/TT


torsdagen 7 juni 2012| vecka 23

Fotbolls-EM. | 19

â&#x20AC;?Gummiâ&#x20AC;? väljer annan väg än Dolly â&#x20AC;&#x201C; tippar Frankrike och Holland â&#x20AC;?Gummiâ&#x20AC;? hĂĽller Holland, Frankrike och Spanien som favoriter till EM-guldet. Sverige och Danmark ser han som outsiders. â&#x20AC;&#x201C; Sverige har kapaciteten om de fĂĽr allt att stämma, säger Gudmundur Magnusson. När Saik-tränaren â&#x20AC;?Gummiâ&#x20AC;? spĂĽr i kaffesumpen infĂśr fotbolls-EM är det mesta grumligt. Han har svĂĽrt att se nyanserna. Samtidigt som han tycker att de stora nationerna â&#x20AC;&#x201C; Holland, Tyskland, Frankrike och till viss mĂĽn England â&#x20AC;&#x201C; har de bästa trupperna sĂĽ har EM visat sig vara en turnering där skrällarna avlĂśser varandra. Danmark halkade in pĂĽ ett bananskal 1992 och gick hela vägen. FĂśr ĂĽtta ĂĽr sedan vann Grekland EM efter vad mĂĽnga ansĂĽg var en form av anti-fotboll. â&#x20AC;&#x201C; EM är en motivationsturnering. MĂĽnga spelare i de stora nationerna har haft en lĂĽng säsong där de varit med i slutskedet av Champions league. Det kan innebära att de är trĂśttkĂśrda. Landslag med spelare som inte haft en lika tuff säsong kan gynnas av det. Men om stjärnorna är friska och motiverade tror Gummi pĂĽ Frankrike,Tyskland och Spanien. â&#x20AC;&#x201C; Holland är ett av mina gamla favoritlag, men jag tappade lite tron pĂĽ dem efter VM-finalen, där de spelade fult och brutalt. Men det är ett riktigt bra fotbollslag när de spelar sin fotboll.

Besviken pĂĽ Sverige

SN talar med Gummi dagen efter att hans forna hemland Island mĂśtt Sverige i en träningsmatch pĂĽ Gamla Ullevi i GĂśteborg. Efter en imponerande kvart av Sverige är Gummi besviken pĂĽ deras insats. â&#x20AC;&#x201C; Det var inget styrkebesked direkt. Det kändes som att Island hade stĂśrre bollinnehav och var nära att komma igen efter den dĂĽliga starten. Sedan mĂĽste jag säga att Islands ytterbackar var otroligt dĂĽliga. Knappt korpnivĂĽ. Det blir svĂĽrare motstĂĽnd i EM fĂśr Sverige, säger Gummi som ändĂĽ inte räknar ut Sverige: â&#x20AC;&#x201C; MĂĽnga spelare har framträdande roller i klubb-

Tävla & vinn

biljetter till fotbollsfesterna pĂĽ Odeon. 

 

  

   

 

  

 

 

    

     

 

 

 

 

  

 Bild: THIBAULT CAMUS, SERGIO TORRES, BAS CZERWINSKI / SCANPIX

â&#x20AC;?EM är en motivationsturneringâ&#x20AC;Ś Landslag med spelare som inte haft en lika tuff säsong kan gynnas av detâ&#x20AC;? lagen och har, till skillnad frĂĽn mĂĽnga spelare i andra nationer, inte kommit sĂĽ lĂĽngt i Europacup-spelet. FĂśr Sveriges del är det viktigt att Johan Elmander blir spelklar.

SkĂśldpaddan Dolly har tippat Ryssland som EMvinnare. Vad tror du om deras chanser? â&#x20AC;&#x201C; Ryssland är ett lag som, precis som Sverige och Danmark, inte haft sĂĽ mĂĽnga spelare med lĂĽngt fram i klubblagsturneringar. Med tanke pĂĽ deras grupp kan det vara sĂĽ att de sluppit de tuffaste matcherna och kanske kan växa in i EM. SkĂśldpaddan är eventuellt nĂĽgot pĂĽ spĂĽren, säger Gummi som kommer att avnjuta EM hemma i soffan eller framfĂśr nĂĽgon storbildskärm. Henrik Pettersson henrik.pettersson@vgt.se

Danmark en outsider

Danmark har hamnat i den, pĂĽ fĂśrhand, tuffaste gruppen i EM. Gummi tror ändĂĽ pĂĽ laget som en outsider till segern. â&#x20AC;&#x201C; Det handlar om att Ăśverleva gruppen, därifrĂĽn kan allt hända. Danmark har en intressant trupp och ett bra spel.

GUMMI SPĂ&#x2026;R FOTBOLLS-EM 

KulturfĂśr valtningen KulturfĂśrvaltningen FritidsfĂśrvaltningen FritidsfĂśr valtningen

RESTAURANG PARNASSEN

Gudmundur Magnussons tre favoriter till at ta hem EM är Holland, Fraknkrike, Spanien.Vi lottar ut 25 biljettpaket Vinnarna fĂĽr tvĂĽ biljetter vardera till fĂśljande matcher:

Sverige â&#x20AC;&#x201C; England, fredag 15 juni Sverige â&#x20AC;&#x201C; Frankrike, tisdag 19 juni Semifinal 1, onsdag 27 juni Semifinal 2, torsdag 28 juni Vad heter Sveriges fĂśrbundskapten? 1. Lars Lagerbäck

X. Erik HamrĂŠn

2. Tommy SĂśderberg

Skicka ett SMS med svaret och ditt namn. Varje SMS kostar 10 kronor plus ev. trafikavgift. Senast den 12 juni vill vi ha ditt svar. Vinnarna meddelas per telefon.

1 Skriv: SN

(mellanslag)

EM

(mellanslag) fĂśljt av ditt svar

SN EM

2 Skicka till 721 21

721 21

3 Har allt gütt bra für du tillbaka en bekräftelse att ditt tävlingsbidrag kommit fram

Alla uppgifter behandlas enligt Personuppgiftslagen (PUL). Ev. vinstskatt betalas av vinnaren. Vinnarna meddelas (personligen) av SkÜvde Nyheter. Anställda pü SkÜvde Nyheter och deras familjer für inte vara med och tävla.

OK!


vecka 23 | torsdagen 7 juni 2012

20 | Stora & små.

Rysk gumma i lappteknik ska stötta homosexuella Slöjd i Väst ville sätta fokus på de homosexuellas rätt i Ryssland. Därför bjöd de in politiker, bloggare och andra att brodera varsin lapp till en jättegumma. Det gick över förväntan. Bland det hundratal lappar som hemslöjdskonsulenterna fått in finns bland andra en från en minister. – Erik Ullenhag, (FP), har skickat en, fast vi är inte helt säkra på att det är han som broderat den, säger hemslöjdskonsulent AnnaLisa Persson. Göran Hägglund i KD lät sin assistent meddela att han dessvärre inte kan brodera. – Carl Bildt har vi inte hört av alls, vilket är lite av en besvikelse.Vi tyckte han var självskriven eftersom han reser så mycket. Men han verkar inte ha förstått poängen...

Slöjdaktion

De broderade lapparna ingår i en aktion som Slöjd i Väst drog igång inför årets HBTQ-festival i Göteborg. – Vi ville stödja de homosexuellas rättigheter i Ryssland, säger Anna-Lisa Persson. Det är hon och hemslöjdskonsulent Hillevi Gunnarsson som hållit i projektet. – Tanken var att sy en jättelik Matrjosjka, en rysk docka, i lappteknik. Det skulle bli ett täcke för en enkelsäng, men nu har vi fått in så mycket lappar att det räcker till två och

En av de hundratals lappar med broderier som Slöjd i Väst fått in till sin aktion som ska stötta de homosexuellas situation i Ryssland. Bild: KRISTINA CLAESSON

”Den kan absolut fungera som maktmedel”

en dubbelsäng, förklarar Anna-Lisa. De sista lapparna kom in under HBTQ-festivalen i Göteborg. Anna-Lisa förklarar att många lagt ner stor möda och kärlek på sitt arbete.

– 7-åriga Tyra-Stina är bland de yngsta. Politikern Tina Ehn (MP) sydde ett hjärta i rött och orange och museichef Ted Hesselblom på Röhsska museet i Göteborg gjorde så gott han kunde.

– Men det är tanken som räknas.

Auktioneras ut

När täcket är färdigt ska det auktioneras ut och pengarna ska gå till Gay Russia. Hemslöjdskonsulent

Anna-Lisa Persson tror på att använda slöjd i kampanjsyfte. – Den kan absolut fungera som maktmedel. Kristina Claesson kristina.claesson@vgt.se

Gud och musiken i centrum när Nicole skriver krönikor Släkten, Gud och musiken. De tre grundpelarna står SN:s nya krönikör Nicole Touma på. – Jag har många tankar och kommer säkert att skriva djupt ibland, säger hon. Nicole Touma, 16, är ett välbekant ansikte för de flesta. Men främst är det hennes röst folk känner igen. Som sångerska har hon snabbt gjort sig ett namn och hon framträder ofta runtom i Skaraborg. Nu är det däremot hennes penna som ska tala när

hon blir ny krönikör på Skövde Nyheter. Utöver musiken väntas vardagliga betraktelser dominera innehållet i krönikorna. – Jag kommer försöka skriva om saker som även andra tänker på men kanske inte tar upp. Till exempel varför det är så svårt för folk att ta kontakt på bussen. Man sitter på varsin plats i tystnad. Det är konstigt. Andra saker som kan komma att förekomma i krönikorna är Nicoles ”familj”. – Jag kallar släkten så. Familjen betyder verkligen allt och jag umgås med mostrar, kusiner, mormor och

”Pappa är min största inspirationskälla. Jag vill vara som han var”

en massa andra dagligen. Nicole är en social natur och tror att det är bland folk hon kan göra störst nytta. Med sin musik och sina ord vill hon inspirera folk. Nicole drivs av ett socialt patos. – Det är så lätt att hjälpa personer i vardagen. Bära en tung kasse, följa någon

över övergångsstället. Det handlar bara om lyfta blicken. Nicole är kristen och har alltid Gud med sig på sin ena sida. På den andra finns hennes far, som gick bort i cancer för några år sedan. – Pappa är min största inspirationskälla. Jag vill vara som han var. Gud finns alltid med mig, mer eller mindre. När man har det som tuffast kommer man närmast Gud, säger hon. Nicoles första krönika finns att läsa i den här veckans nummer av Skövde Nyheter. Henrik Pettersson henrik.pettersson@vgt.se

Nicole Touma är ny krönikör på Skövde Nyheter. Gud, släkten och musiken genomsyrar hennes liv och kommer säkerBild: HENRIK PETTERSSON ligen ta plats i hennes texter.


torsdagen 7 juni 2012| vecka 23

Stora & små. | 21 SKÖVDE NÄRRADIO 90,4 MHZ

Årskurs två på Svärtagårdsskolan prisades den internationella teckningstävlingen ”Världsmedborgare”.

Bild: KRISTINA CLAESSON

Svärtagårdsskolan prisad i internationell tävling Yeeah! Årskurs två på Svärtagårdsskolan gjorde det. De har blivit prisade i den internationella teckningstävlingen ”Världsmedborgare”. Fast det hade de ingen aning om när de satte sig i bänkarna den här torsdagsmorgonen. Det enda som skvallrade om att det skulle bli en något annorlunda dag var dagens rubrik på tavlan ”The secret”. Först vid tiotiden på för-

middagen avslöjade klasslärare Berit Åberg vad det var för något. – Kommer ni ihåg de där teckningarna och texterna vi gjorde för ett tag sedan?

Tjockt kuvert

Några månader tidigare hade klassen skickat iväg ett tjockt kuvert fullt med teckningar och texter på temat världsmedborgare. – Ordförande i Esperantoklubben i Skövde hade tipsat mig om tävlingen, förklarar Berit Åberg. Arrangör var en polsk förskola vars pedagoger anser att Esperanto är ett utmärkt

”Av totalt hundra deltagande länder fick tio elever hedersomnämnand e, varav vi fick tre” verktyg för att skapa kontakter med utländska förskolor. Dessutom fyllde skolan 20 år och det var 125 år sedan den första boken kom ut på esperanto. Det firade man med att utlysa en internationell teckningstävling på temat Världsmedborgare.

Svärtagårdsskolan i Skultorp var en av många världen över som nappade. – Av totalt hundra deltagande länder fick tio elever hedersomnämnande, varav vi fick tre. Det är inte illa, berättar Berit Åberg för klassen.

Ingen blev lottlös

De tre på Svärtagårdsskolan som fick varsitt hedersomnämnande är Ida Grönlund, Jessika Karlsson och Dorotea Gran. De fick varsin tjusig docka och diplom. – Alla som lämnat in bidrag får diplom och de som

av olika anledningar inte var med just den dagen får också en liten present. Ingen blev lottlös. Berit Åberg förklarade att hon tycker att det är kul att barnen får bekräftelse på att det de gör är bra. Hon läste också upp en del av de texter som klassen skickade iväg i tävlingen, bland andra: ”Alla är nästan syskon.Jorden är vårt hem”. Tänkvärda ord.

NYFÖDDA

Torsdag 7 juni: 06.15– 06.45 Vägen genom Bibeln 08.15 Vägen genom Bibeln (R) 08.45–09.15 Personligt 10.00–19.00 Musiktimmar i temaform Fredag 8 juni: 06.15– 06.45 Go’morron Skövde 08.15 Go’morron Skövde (R) 08.45–09.15 Inför regionfullmäktige 10.00– 19.00 Musiktimmar i temaform 16.15 Nyheter från Israel 16.30 Vägen genom Bibeln (R) 18.00– 18.30 Personligt (R) Lördag 9 juni: 10.00 Nyheter från Israel 10.15–19.00 Musiktimmar i temaform Söndag 10 juni: 10.00– 19.00 Musiktimmar i temaform 10.15 Inför gudstjänsten 10.30–12.00 Gudstjänst 20.00–21.00 Rätt liv Måndag 11 juni: 06.15– 06.45 Vägen genom Bibeln 08.15–08.45 Vägen genom Bibeln (R) 10.00–19.00 Musiktimmar i temaform Tisdag 12 juni: 06.15– 06.45 Go’morron Skövde 08.15–08.45 Go’morron Skövde (R) 09.15 Inför regionfullmäktige 09.45 Regionfullmäktige Onsdag 13 juni: 06.15– 06.45 Vägen genom Bibeln 08.15–08.45 Vägen genom Bibeln (R) 09.45 Regionfullmäktige 20.00 Gudstjänst Torsdag 14 juni: 06.15– 06.45 Vägen genom Bibeln 08.15 Vägen genom Bibeln (R) 08.45–09.15 Personligt 10.00–19.00 Musiktimmar i temaform

Hittelön för katten KATTEN Emil är spårlöst

försvunnen. Nu erbjuder hans matte hittelön för att få veta vad som hänt. Laila Svedlund i Skövde saknar sin grårandiga innekatt. Så mycket att hon i en tidningsannons nu erbjuder 5 000 kronor i belöning till den som hittar Emil oskadd. Det var söndagen den 27 maj som Emil smet från huset på Norra Bergvägen. Emil är åtta månader, liten med långa ben, lång svans och sträv päls. Han hade sele och koppel på sig och är chipmärkt. Har du sett Emil kontakta Laila på tel 0723-24 33 57.

20 ÅR I BRANSCHEN

Reparerar dina vitvaror!

0500-48 35 81 0706-41 17 15 Cylinda, Asko, Electrolux, Siemens, Bosch, Husqvarna, Whirlpool m.fl.

Lena Johansson och Henrik Biversten, Skövde, fick en pojke, Melker, den 8 maj. Vikt 4955 g, längd 56 cm. Med på bilden är storebror Alfred.

Linda Wendt och Tomas Lindberg, Skövde, fick en pojke, Liam, den 25 maj. Vikt 3725 g, längd 51 cm. Med på bilden är syskonen Julia, Linus och Emil.

Maria Eriksson och Niclas Djurberg, Skövde, fick en flicka, Emilia, den 19 maj. Vikt 3925 g, längd 52 cm. Med på bilden är storebror Joel.

REIJO’S

HUSHÅLLSSERVICE REIJO TOLONEN


vecka 23 | torsdagen 7 juni 2012

22 | Tema hus & hem. Vallg. 53, Skara 0511-146 64 Må-fre 14-18.

Västsveriges bredaste program av eldstäder För att världen är kall

MATJORD • Grus • Kalkstenskross • Bergskross • Bark m.m

Jan Lundblad AB www.awwskara.se

070-578 22 25, 0503-400 75

BYTA TAK? Nu lämnar vi

20% rabatt

på takomläggningar (tegel, betong, plåt, takrep.) Fri offert, Garanti, 50% rotavdrag

Boka ditt jobb idag! Tel: 076-913 71 64

Planteringsjord Täckbark

GÅRDSGRUS & SAND

Levereras från Nywertz Hjo Beställ Nu! Transport & Entreprenad

Hemleverans i storsäck 500 liter och 1000 liter i hela Skaraborg Beställning och mer information

www.nteab.se 0503-128 20 • Benny 0708-50 33 25

Strålande tider för dig som vill spara Gäller t o m 27 juni 2012

1 500:– rabatt

på Premodul skorsten vid samtidigt köp av valfri Contura kamin. Alla 8 kampanjmodeller hittar Du på www.contura.se

Billig tomt kan

Vill du bygga nytt hus i Skövde kommun får du välja mellan att lyssna till hjärtat eller till plånboken. Krasst sett är en dyr tomt i Skövde tätort lönsammare än en billig tomt i Tidan Skövde kommun erbjuder byggklara villatomter både i Skövde tätort och i de mindre orterna i kommunen. 80 000 kronor per tomt är standardpriset i de små orterna. En lika stor tomt i Skövde kostar upp till 500 000 kronor. Trots de billiga tomterna är det inte säkert att det är bättre att bygga i kommunens ytterområden.

Förlust att bygga

– Det är lika dyrt att bygga ett hus i Tidan som i Skövde, säger fastighetsmäklare Jerry Ersson. Att bygga en normalstor villa kostar runt tre miljoner kronor. Den enda kostnadsfördelen i Tidan är det lägre tomtpriset, men det stor skillnad i det nya husets värde. Prisnivån i Skövde är så hög att det i stort sett går att sälja ett nybyggt hus och få tillbaka byggkostnaden. – Bygger man i Tidan och ska sälja förlorar man en miljon, säger Jerry Ersson. Så ser den hårda ekonomiska verkligheten ut,men det finns en annan. – Den som bygger ett hus har inte för avsikt att sälja, utan att bo där i över tio år.

Fastighetsmäklare Jerry Ersson bor i Tidan, men varnar för att det är riskfyllt att bygga nytt på orten. Anledningen är att värdet på fastigheter i Tidan är betydligt lägre än i Skövde tätort. Bild: ANDERS AXELSSON

”Bygger man i Tidan och ska sälja förlorar man en miljon” Det är samma boendekostnad i ett nytt hus i Tidan som i Skövde.

Osäkert värde

Fastighetsvärdet på mindre orter gör att det är så få hus som byter ägare varje år. – I Skövde tätort är det årligen över 300 försäljningar, i Tidan några få. När det bara är få ägarbyten blir prisnivån osäker, i Skövde är det lättare för både köpare och säljare att jämföra med andra sålda hus. En förklaring till att just orten Tidan återkommer som exempel i den här artikeln är att valt att Jerry Ersson bor där. – Jag köpte ett hus som

är byggt 1989 och det är nog det senast byggda i Tidan.

Hoppas på järnväg

Jerrys hus ligger vid Kvarntorpsvägen där kommunen nu erbjuder åtta tomter för enhetspriset 80 000 kronor. Familjen Ersson trivs och Jerry förklarar att det är nästan perfekt att bo Tidan. Det är nära till butiken, joggingspår och vårdcentral. Nackdelen – och det som drar ner värdet på hus i ytterområden – är kostnaderna för att arbetspendla. Jerry Ersson hoppas på en förändring som i ett slag både skulle höja värdet på fastigheter och att göra det lönsammare att bygga nytt i Tidan. – Tänk om det skulle kunna finnas pendeltåg till Skövde. Tågen rusar genom Tidan, men det var länge sedan de stannade. Anders Axelsson anders.axelsson@vgt.se

Att köpa en dyrare tomt i Skövde tätort kan många

Landsbygdsprogram ska CONTURA 560T Ord. pris 23.700:-

Nu 20 700:CONTURA 810:1 Ord. pris 13.900:-

Nu 11 900:-

FALKÖPING Mossv 16 / 0515-69 33 00 / Mån-Fre 6.30-18 / Lör 9-13 VARA Vara Gamla Tegelbruket / 0512-74 51 00 / Mån-Fre 7-18 / Lör 9-13

I din brevlåda varje torsdag.

Näringslivsutvecklare Christian Johansson ska få fart på Skövdes landsbygd. – Allt som ska finnas med i landsbygdsprogrammet finns redan, men utspridda i olika dokument. Min uppgift är att sätta ihop dem, säger Christian Johansson, som är projektledare för landsbygdsprogrammet. Landsbygdsprogrammet fokuserar på tillväxt och näringsliv utanför 50skyltarna. Vision 2025 fokuserar på hela kommunens tillväxt, men den har fått synpunkter av bland annan LRF för att den inte

har ett landsbygdsprogram. Ett landsbygdsprogram är viktigt för att specificera mål för landsbygdspolitiken och ge en nulägesbeskrivning. – Min uppgift är egentligen ett detektivarbete. Jag träffar tjänstemän på de olika förvaltningarna och samlar ihop informationen som redan finns, säger Christian Johansson.

Viktig tillväxt

Första delen är nulägesbeskrivningen och andra delen är att göra en åtgärdsplan med mål för näringslivet och byggnationen i Skövdes landsbygd. Programmet är en del av Skövdes mål att ha 60 000 invånare 2025. Det bor 16 000 personer i Skövdes

”Vi vill inte utarma landsbygden, den ska också växa och vara attraktiv att bo och verka” yttertätorter och hela 9 000 i Stöpen, Lerdala och Timmersdala och tillväxten är minst lika viktig där som i centrum. – Nu kommer vi att ha mål som visar kommunens viljeriktning. Vi vill inte utarma landsbygden, den ska också växa och vara attraktiv att bo och verka. Landsbygdsprogrammet ska inte bli bara en skrivbordsprodukt. Därför ska

den förankras bland de som bor på landsbygden och nyckelpersoner från tillväxtverket och länsstyrelsen. – Vi samarbetar också med de som bor verkar i sin bygd, vi kan kalla dem landsbygdshjältar.Det finns representanter från alla kommundelar, från Vreten och Värsås i söder och Melldala i norr, säger Christian Johansson.

IT prioriterat

Del ett av projektet inleddes i mars, när den är klar börjar arbetet med att ta fram en åtgärdsplan. Projektet ska vara färdigt januari 2013. En viktig del för tillväxten enligt Christian Johansson bättre bredband och utbyggnaden av fibernätverk.


torsdagen 7 juni 2012| vecka 23

bli en dyr affär LEDIGA KOMMUNALA VILLATOMTER FÖR 80 000 KRONOR Lerdala: 3 tomter Timmersdala: 4 tomter (Fornminnesvägen) Värsås: 1 tomt (Aftonpromenaden) Väring: 5 tomter Tidan: 8 tomter (Kvarntorpsvägen) DYRARE TOMTER Stöpen: 4 tomter (210 000-250 000 kr) Skultorp: 17 tomter (260 000- 450 000 kr) Hasslum: 13 tomter (380 000-410 000 kr) Hasselbacken: 6 tomter (425 000-468 000) Trädgårdsstaden: 3 tomter (310 000 kr) Fotnot. I det antal som anges kan det finnas tomter som är reserverade, men inte sålda. Dessutom finns exempelvis i Igelstorp tomter, men då knutna till en husleverantör.

Vi skapar BÄTTRE VILLKOR för VILLAÄGANDET!

VÅRSTÄDA! Hyr KÄsläpkärra

GRAT GRATIS! Skövde, Lidköping Falköping, Skara Mariestad

2012-01-26 09:53 Sida 1

För mer information www.villaagarnaskaraborg.se

gånger vara bättre är en billigare i kommunens ytterområden. ”Bygger man i Tidan och ska sälja förlorar man en miljon,” säger fastighetsmäklare Jerry Ersson. Bild: ANDERS AXELSSON

få hela Skövde att växa – IT är viktigt, det skapar förutsättningar för företag och det höjer värdet på bostäder. Många frågar om det ute på landbygden. ADSL är inte tillräckligt för att möta framtiden och det fungerar inte bra på vissa platser i Skövde. Andra viktiga delar för tillväxten är att den kommunala servicen finns kvar, som skolor och vård samt att det finns fungerande kollektivtrafik. – Just nu finns det inget hot mot de skolor som finns i Skövdes landsbygd. Men om folk flyttar ifrån, då blir det problem.

Lisa Bring 0500-78 48 50 red.sn@vgt.se

W W W.SVENSKFAST.SE

LYSEKIL - FRITIDSLÄGENHETER 2 rok • Nära salta bad • Promenadavstånd till centrum • 725 000 kr Nyrenoverade fritidslägenheter om 2 rok i den nybildade Brf Gullmaren 2, i sommarstaden Lysekil. Efter succén Brf Gullmaren 1, med 32 sålda lägenheter, säljer vi nu fler nyrenoverade fritidslägenheter. I Lysekil ges möjligheter till salta bad, segling och fiske m m. Stort utbud av restauranger, shopping och service. R Här finner du allt inom behagligt avstånd.

Christian Johansson är kommunens näringslivsutvecklare och arbetar med tillväxt inom kommunen. Just nu är han projektledare för landsbygdsprogrammet som Skövde ska upprätta för att främja tillväxten på landsbygden. Bild: LISA BRING

Mer info på www.gullmaren.se eller www.svenskfast.se AVGIFT 1501 kr/mån RING FÖR VISNING! LYSEKILBUTIKEN 0523-150 60.


vecka 23 | torsdagen 7 juni 2012

24 | Tema hus & hem.

Hjälp, jag har blivit med trädgård!

– var börjar man egentligen? Var ska jag börja? Lugn, bara lugn. Tänk precis som i huset. Golv, väggar och tak ska på plats först innan du börjar med pyntet. – Men det viktigaste av allt är att känna efter vad man själv vill ha för sorts trädgård, inte snegla på andra, säger Pia Lundberg som arbetar inom trädgårdsbranschen. Plötsligt står man där en dag. Huset börjar bli klart. Det är vår och längtan efter en egen trädgård smyger sig på. Kanske är det just då bara en stor kvadrat med grus och tillplattad lera, där tunga maskiner kört fram och tillbaka under husbygget. Då gäller det att inte stressa upp sig och fara till plantskolan och köpa första bästa blomma. Istället ska man känna in platsen. Och söka svaret på några frågor som var det är kvällssol och var man vill ha skugga? – Nästa fråga är vad man vill ha trädgården till? Och

”Det finns egentligen bara ett måste och det är rätt växt på rätt plats” ska den vara lättskött, hur mycket tid vill man lägga ner? säger Pia Lundberg.

Anpassa efter huset

Det är också bra att anpassa trädgården efter huset så att de går i samma stil. Kanske kan man till och med fånga upp former från fönster och dörrar i trädgården. Sedan är det dags att skrida till verket. Pia Lundberg och hennes arbetskompis Therese Andersson, som är trädgårdsmästare, framhåller vikten av att starta med grundstrukturen. – Börja med att rama in tomten, säger Therese Andersson. Och glöm inte taket, träden, många satsar stort på golvet idag vilket kan ge en ganska ödslig känsla. – Träd ger lövskugga, vinden spelar i kronorna. Det blir ett helt annat liv i

trädgården. Var inte rädd för stora träd, säger Pia Lundberg.

En del i taget

När grundstrukturen väl är på plats är det dags att gå på rabatterna, pyntet. – Men börja inte i hela trädgården på en gång, ta en del i taget och gör klar den, säger Pia Lundberg. Annars kanske det inte blir färdigt någonstans och då blir man stressad. Och trädgård ska inte vara stress. Trädgård ska vara avkoppling och njutning, en plats där man kan dra sig tillbaka och få ha det precis så som man själv vill. – Det finns egentligen bara ett måste och det är rätt växt på rätt plats, säger Therese Andersson. Även om du gillar en växt jättemycket så kanske du inte kan ha den på alla ställen i trädgården. Solälskande växter ska vara i solen och skuggväxter i skuggan. Det blir lättast så och lätt vill vi ju ha det, så att det blir lite tid över i hängmattan i skuggan, menar jag. Ellen Forsström red.sn@vgt.se

FRÅN TRÄDGÅRD TILL TALLRIK 2012 ÄR intresset för trädgårdsarbete stort, visar den årliga barometer som Plantagen låter göra. Det finns tre tydliga trender: 1) UTE ÄR det nya inne - inredningstrenden har nått trädgården. 2) EXPRESSTRÄDGÅRDEN - många satsar på färdiga plantor, och är redo att betala för såväl anläggning som skötsel av trädgården. till tallrik - Vi satsar på allt mer ätligt. Grönsaksfröer säljer bättre än blommor. Träd är viktiga för att kunna skapa inbjudande miljöer tycker Pia Lundberg och Therese Andersson. Bild: ELLEN FORSSTRÖM

MÖBELKONKURRENTEN HAR FLYTTAT FRÅN TÖREBODA NU I STÖRRE LOKALER IHOP MED MÖBELOUTLET I TIBRO

! r a r i f i V

HALVA PRISET

5000 m 2

PÅ ALLA SOFFGRUPPER från PLUS 1000:- EXTRA RABATT

på alla soffgrupper, hörnsoffor och matgrupper som redan är nedsatta med halva priset

Värdshusg. 4, Tibro 0504-143 81 Må-fr 10-18 • Lö 10-15 • Sö 11-16


torsdagen 7 juni 2012| vecka 23

Tema hus & hem. | 25

Välj rätt rosor till trädgården Det är lätt att förföras av rosor i plantskolan men också ganska lätt att bli besviken när de inte tar sig hemma i rabatten. Hur gör man för att lyckas, för att bilderna av ett klängande, doftande överflöd ska bli verklighet? Örjan Jonsson på Melldala Trädgård vet besked. Melldala Trädgård utanför Lerdala är specialiserade på rosor. Det är egentligen tack vare Ingmar Fägerlind och Reino Korhonen och deras trädgård i Östra Tunhem. De har haft visningar i många år och gjort mycket för rosintresset i länet. Det har gjort att intresset för gammaldags rosor har varit större här än på många andra håll.

Gammaldags tåligare

På Melldala Trädgård har Örjan och Majvor Jonsson både gammaldags och moderna rosor. De tycker att båda har sina fördelar och att det går utmärkt att kombinera dem. – Till de gammaldags rosorna brukar vi räkna sorter som fanns år 1867, efter det började man med en annan typ av förädling som i mångt och mycket gick ut på att hitta sorter som blommar länge, säger Örjan Jonsson. Han vill inte säga att de gammaldags är engångsblommande, till skillnad mot remonterande rosor som blommar om flera gånger, utan väljer att kalla dem sommarblommande. Då satsar de allt vad de har. Fördelen är att de oftast är tåliga och fortsätter att växa och blir större för varje år. De gammaldags buskorosorna kan planteras så att de

söpp Lördag

-12 aug 10 et maj-

skyddar moderna, känsligare rosor.

Bra jord och rätt läge

Örjan Jonsson tycker inte att man behöver känna till en massa om olika sorters rosor. Det viktigaste är att tänka efter var rosen ska stå och hur man vill att den ska se ut, färg och form. Jorden är viktig, den ska vara djup och näringsrik. Grunden är en riktig matjord, sedan kan man bättra på med rosjord om man vill. En krukodlad planta ska sättas åtta till tio centimeter under jorden.

Viktigt med vatten

Sedan gäller det att vattna. Hur mycket beror på vädret och på vilken jord man har men kanske två till tre gånger i veckan i början och sedan en gång per vecka. Jorden ska vara fuktig, det är bara att känna efter. Läget är också viktigt. De flesta rosor är solälskare. Men plantera inte alldeles intill en vägg, där är det ofta torrt. Sätt rosen en bit ut så att det blir luftigt.Annars finns risk för angrepp av mjöldagg. Planterar man höst eller tidig vår behöver man inte vattna lika mycket eftersom det inte är så varmt. Det är kanske bäst att plantera rosor på hösten men det är skojigast på sommaren för då ser man blommorna när man köper plantorna. Nämn några riktigt tåliga och friska rosor? – Louise Bugnet, Hansaland och Jens Munk när det gäller buskrosor. Handlar det om klätterrosor blir det Flammentanz och olika sorters honungsrosor. Vilken är din favoritros? – Jag tycker om rosor som är nästan lila, Burgundy Ice, Heidi Klum och Tuscany. Ellen Forsström red.sn@vgt.se

25%

TYGerbjudande

päls j skai o rvara, e .om. 30/6 te e m -t rd lagerfö äller fr.om. 7/6 Gäller G

Örjan Jonsson framför ett fält av rosor.

Rosor kan vara riktiga skönheter, för att inte tala om doften. Det är lätt att falla för dem.

Bild: ELLEN FORSSTRÖM

En Louis Bugnet i knopp som väntar på att få slå ut.

Falköping • Tidaholm

U-SOFFA

Österängsgatan 1 • Falköping tel. 0515-64 48 80 • Mån-Fre 7-18 • Lör 10-12

Joy SPECIALPRIS:

Järnvägsgatan 5 • Tidaholm tel. 0502-47 37 27 • Mån-Fre 10-18 • Lör 10-12 besök oss även på Facebook & www.spangsjo.se

Skövdes snabbaste nyheter. skövdenyheter.se

HANDLA ITT! RÄNTEFR r lle e 6, 12 24 mån.

6.990:-

Rosor på enkel spaljé på Kelmscott Manor i England där mönsterskaparen William Morris hade sitt sommarställe.

HOWARDSOFFA Edward, svängd SPECIALPRIS:

7.990:-

CONTINENTALSÄNG

Cortina, 160 el.180 cm. Medel, fast el. extrafast SPECIALPRIS:

9.990:-

TÖREBODA • 0506–715 95 • www.br-anderssons-mobler.se • Sommaröppet: må-fr 10-18, lö 10-14


vecka 23 | torsdagen 7 juni 2012

26 | VAROR & TJÄNSTER

MOTOR *se hemsidan.

“Sweden* : n paket”

2,

Editio 000:Ord.pris 70 JUST NU

19 900rä:-

Akut behov av bil

Alla slags bilar köpes, oavsett skick, årsm., märke. Korrekt värdering. Hämtas. Bet. kont. Tel 0737-774167, Peter

95%

nta Vi har nya & beg på nya hu McLouis t.o.m 10sbilar /6 för omg lev.!

Vi bryr oss om Skövde.

Hol Hakelid 21 Alingsås Telefon 0322 - 63 00 52 Måndag - Torsdag 10 -18 Fred 10-16 Lörd-Sönd 11-15 www.autohallenhusbilar.se

Varför reta sig på stubben? 070-71 70 444

www.stubbfrasarn.se

DIN HJÄLP I HEMMET

Kvarnens hemservice PRIS fr.169:-/tim inkl moms & RUT-avdrag

www.kvarnenshemservice.com 0500-47 10 10

Flyttstäd Goda ref. finns. Garanti

MG STÄD

Tel. 073-701 39 50

STÄDPROFFS! All slags städning! FLYTTSTÄD • HEMSTÄD FÖNSTERPUTS • STORSTÄD FÖRETAGSSTÄD TRÄDGÅRDSARBETE F-skattsedel + garanti

OBS avdraget! Välkommen med din förfrågan

CL STÄD

Tel 0709-94 70 17, 0503-100 19

Kjell´s BILVÅRD Vi utför flytt över hela landet! Vi gör er flytt till vår med Omtanke och Nöjda kunder över hela landet

Tel. 0500-45 90 16 • www.lgflyttstad.se Packning • Uppackning • Magasinering • Städservice • Långflytt

BOSTÄDER

Bostad sökes

Helrekond

Lugn, skötsam man önskar hyra bostad i Skaraborg. Tel 073-752 84 63

Motortvätt -Städ - Polering - Vaxning Från 2.500 kr

Uppvisad annons

Öka räckvidden

10% rabatt BIL-KONSULT

BILOMARIN

Bröderna Larsson

Skövde

Karlsborg

Lidköping, Skara, Vara

Varje torsdag.

med hjälp av webben. skövdenyheter.se Ängatorpsg.1 (vid bilprovningen), Skara Tfn: 0511-373 066

SVERIGES ENDA 4-HJULSDRIVNA MILJÖBILAR! SUBARU OUTBACK OCH LEGACY. BYGGDA MED JAPANSK PERFEKTION.

Subaru Legacy från

26 g/km CO2-utsläpp**

40 %

reducerat förm ånsvärde***

Subaru Outback från

249.900:-

299.900:-

Exempel på standardutrustning Legacy och Outback Regnsensor Permanent 4-hjulsdrift Aluminiumsportfälgar 2-zons klimatanläggning Bluetooth Farthållare AUX/USB-ingångar Backkamera

Boxermotorer 6 airbags och whiplashskydd 2.0i, 150 hk (196 Nm), Legacy Xenon-strålkastare 2.5i, 167 hk (229 Nm) Strålkastarspolning 2.5i Boxer-CNG, 167 hk (229 Nm) VDC (antispinn, antisladd, traction control)

FALKÖPING, Mossvägen 18 0515-77 64 00, www.gustafebil.se Mån-Fre 9-18, Lör 9-13

MARIESTAD, Hammarsmedsgatan 30 0501-646 00, www.gustafebil.se Mån-Fre 9-18, Lör 9-13

2.0D Boxerdiesel, 150 hk (350 Nm) 3.6R, 260 hk (350 Nm), Outback

SKÖVDE, Kaplansgatan 34 0500-44 48 00, www.gustafebil.se Mån-Fre 9-18, Lör 9-13

Bränsleförbr bl körn 5,5-10,0 l/100 km. CO2-utsläpp 145-232 g/km. Miljöklass 2005 och Euro 5. Bilarna på bilden är extrautrustade. *Eller vid 1.500, 3.000 och 4.500 mil. **Körning på biogas ger 83 % reduktion av CO2-utsläpp jämfört med körning på bensin. Detta ger 26 CO2 g/km i nettobidrag. ***Maximalt 16.000 kr/år.


torsdagen 7 juni 2012| vecka 23

| 27 NÖJEN

DRIVE - IN - BINGO i Timmersdala

Onsdagar kl. 19.00

AUKTION Värsåsvägen 10, Tibro, lördagen den 9 juni kl. 10.00

för dbo m.fl. Bord+6 stolar vitt, pelarbord, snedklaff, syskrin, bordsfotogen, väggklockor, böcker, tavlor, mattor:äkta-Röllakan, kaffeserviser, ostkupa, fotfat-ljusstakar Rörst, trägubbe O Engström, Balidam-iller GN, W Lindstrand-Ollers-Stig L, tekanna Mon Amie, vågar, skrivset, EP, DVD-filmer, dammsugare, trädg.konst, gasolkamin, stegar. Ca. 500 rop.

Ivarssons Auktioner, tel. 0504-155 55, 070-550 25 98

O’Learys Boston Celtic med vår goda

Välkomna! IF Tymer

40 cl dryck

Endast 149:-/pers. under fotbolls-EM

Lägg till 1 timma bowling före eller efter matchen

Mat, dryck & bowling

Endast 199:-/pers.

Under sommaren har Billingens Terass öppet ons - lör, kl 17-23. Här serveras bl.a. Billingens välkända XL-Räckmacka. Hela sommaren har vi glada priser på terassen mellan kl 17-19

inkl. klot- & skohyra (4 pers./bana)

Välkommen! Scandic Billingen, Trädgårdsgatan 10 0500-74 50 30

Se höstens abonnemang på varakonserthus.se

Välkommen med

din bokning till

BILLINGEN

Ingen biljettförsäljning, inga entréavgifter – GRATIS!

Arena Skövde upplevelsebad

(Klass 3 alt. alkoholfri)

95:-

En hyllning till livet

Dessutom

rabatterat inträde till

pommes samt en

Passa på att uppleva sommarens sista afterwork på Scandic Billingen fredag 8/6.

CHANS TILL JACKPOT

Kassorna öppnar kl. 17.00

PAKETERBJUDANDE

med uppträdande från Scenkompaniet!

NUMMERBRICKA 1 & 2 rader 1.000:-, 3 & 4 rader 2.000:-, 5 rader 10.000:-

på O’Learys i Skövde kärmar Samtliga matcher på alla våra tv-s

Afterwork

10 trippel 500:-, 800:-, 1.200:Tymerspelet + Minibingo 50% Free Play Utspel 75%

Fotbolls-EM 2012

sommarens höjdpunkt!

Arena Skövde 0500-48 16 00

Olearys.se/skovde

( Alltid klockan 19.

Förstärk

S

din aktivitet, kampanj och tidningsannons med marknadsföring på

är mycket glada att även i år LEDIGAk ViPLATSER

Romeo & Julia kören, som framt

S

m

Skövdebostäder är Skövdes största med en konsert bostadsföretag med cirka 4500 bostäder dav alla upptänkliga slag och storlekar. Omsättningen är KL 19.00 KL 19.00 cirka 270 miljoner kronor och balansomslutningen är drygt 1,4 H miljarder kronor. Bolaget arbetar aktivt med frågor kring miljö, kvalitet och kundservice med stort hyresgästinflytande på alla nivåer. Vi är cirka 80 anställda i en kundnära organisation.

Redovisningsekonom »Deca-

Tolfte året i rad Alltid på en söndag – alltid fri entré!

skövdenyheter.se

KL 10 JUNI KL 19.00 19.00 17 JUNI KL19.00 19.00 Ingen biljettförsäljning, inga entréavgifter S:TA HELENA KYRKA HÄGGUMS KYRKA – GRATIS! ( Men vi tar emot ett bidrag till framtida Romeo & tacksamt Julia kören Mats Erikssonkonsertserier) Trio ”Förtröstan – musik för A Decamerone Alltid klockan 19. kropp och själ” En dramatiserad renässanskonS sert med Romeo & Julia kören En konsert för dem som längtat som framför ett urval av berätefter att segla bohus-julle i telser från novellsamlingen Malis öken med Sonny Boy ”Decamerone” till musik av Williamsson och Chet Baker. Orazio Vecchi.

KL 19.00 S mer information För och annonsbokning, kontakta: Peter Roswall, 0721-82 85 19 Thommy Thomelius, 0721-82 85 21 Nathalie Marosan, 0721-82 85 28

1 JULI KALKSJÖN

Varmt och oförställt.

som har en akademisk examen inom ekonomi/redovisning och är självgående, operativ och lockas av nya utmaningar. Dina arbetsuppgifter kommer att innefatta allt som förekommer på en modern ekonomiavdelning. Du kommer huvudsakligen att arbeta med löpande redovisning, bokslutsarbete, prognoser och uppföljningar. VI SÖKER DIG

Chef teknisk service KL 19.00

KL 19.00

S VILL DU LEDA och utveckla Skövdebostäders tekniska

service? Inom teknisk service arbetar driftstekniker, VVS-montörer, snickare, elektriker med flera som utgör en viktig del inom AB Skövdebostäders välrenommerade serviceorganisation.

För mer information om tjänsterna och ansökningsförfarandet besök www.skovdebostader.se

8 JULI KL 19.00 SÄTERS KYRKA

(

S

S

S

Tre av Sveriges främsta spelmän Vi är mycket glada att även i år bjuder på folkmusik av yppersta k klass med näring från både visa, jazz och barock.

Romeo & Julia kören, som framt 22 JULI KL 19.00 N:A KYRKETORPS KYRKA Vi ärVi mycket gladaglada attglada även i åräven ärVi mycket att även årmed är mycket att i år en konsert Leyla Peker - i Mattias Nilsson k k k ”Havssalt och sommarbris” d KL 19.00 KL 19.00 Flöjtisten Leyla Peker och piaRomeo & Julia kören, som framMattias Nilsson bjuder Romeo &nisten Julia kören, som framRomeo & Julia kören, som framSe höstens abonnemang t t t på ett spännande program inpå varakonserthus.se spirerat av vatten och vind med medmed en konsert musik avmed bl.a. och en konsert en Debussy konsert d d d Ravel.

En hyllning till livet

12 AUGUSTI BERGS KYRKA

Ansök senast 13 juni

KL 19.00

Ingen biljettförsäljning, ingainga entréavgifter – GRATIS! Ingen biljettförsäljning, entréavgifter – GRATIS! Ingen biljettförsäljning, inga entréavgifter – GRATIS! Hans Kennemark, Greger Duo Capricci ( Men vi tar tacksamt emot ett ett bidrag till framtida konsertserier) ( Men vi tar tacksamt emot bidrag till framtida konsertserier) Siljebo och Stefan Wingefors Barocka infall Alltid klockan 19. 19. A A Alltid klockan Alltid klockan 19.

KL 19.00

Brittany och Lauren Brittany Haas och Lauren Rioux kommer från USA. Deras intresse är Apalachian mountain music, den folkmusiktradition som gett upphov till bluegrass och country.

KL 19.00 19.00 24 JUNI KL SS:T LUKAS KYRKA

Duo Nuovo Duo Nuovo bildades i Lidköping 2002 och består av Mathias Kihlberg, fl öjt och Jan Björklund, gitarr. Duon bjuder på ett lustfyllt och njutbart program med både klassisk musik, visor och jazz. 15 JULI KL 19.00 SJOGERSTADS KYRKA Andersson, Kleiman, Klöfver trio

Här blandas musik av Bach och Händel med mindre känd repertoar. Duo Capricci består av blockfl öjtisten Ida Höög, Varnhem, och cembalisten Jérôme Brodin, Frankrike/Nederländerna.

Tre eminenta musiker som alla studerat i London där de också fick sina genombrott. I detta program blandas spanska populära sånger med Händelarior och musik av Benny Andersson.

29 JULI KL 19.00 S:T LUKAS KYRKA

5 AUGUSTI KL 19.00 SJOGERSTADS KYRKA

En hyllning till Gustaf Fröding Rosor i ett sprucket krusKL 19.00

Lena Willemark med Mats Öberg

S Skådespelaren Stig Torstens-

son gestaltar, läser och sjunger. Moa Ljung sjunger och Andreas Ljung ackompanjerar på gitarr.

Lena är känd bland annat för älvdalskan och kulningen, men hon är även spelman på fiol och härjedalspipa. Pianisten Mats Öberg ackompanjerar.

19 AUGUSTI KL 19.00 S:TA HELENA KYRKA Margareta Bengtsson & Mathias Algotsson Allt mellan himmel och jord En finstämd konsert som sträcker sig från jazz, visa, psalmer och folkliga koraler till egna kompositioner.

✂ KLIPP UR

OCH SPARA ANNONSEN!

www.musikpabillingen.se Drottninggatan 2A | tel: 0500-47 74 00 | www.skovdebostader.se


vecka 23 | torsdagen 7 juni 2012

28 | Ledare & debatt.

ÄVEN DU KAN PÅVERKA I SKÖVDE Medborgarförslag något som fler borde lämna

M

EDBORGARFÖRSLAG ger alla chansen att påverka, och ger våra politiker stor inblick i invånarnas vardag. Tyvärr är det inte så många som lämnar in förslag. Tioåriga Tindra Törnqvist har tagit chansen att lämna in medborgarförslag till Skövdes politiker (sidan 2 i dagens tidning). Det gjorde hon helt rätt i! Medborgarförslagen är en ypperlig chans för alla Skövdebor att påverka sin

hemstad. Det pratas ofta om att politiker ska vara nära kommuninvånarna och inte vara långt bort från sina väljare.Att lämna medborgarförslag är ett sätt att göra precis tvärtom, att själv närma sig politikerna.

Många gånger är det ganska små förändringar och investeringar som kan göra vardagen bättre för Skövdeborna. Tindras förslag om skidbacke och golfbana är exempel på det.

FÖRSLAGEN KAN HANDLA om såväl smått som stort, och givetvis går det inte att räkna med att alla förslag blir verklighet. Men varje förslag måste vara en stor hjälp för våra lokala politiker.

DET LIGGER OCKSÅ mycket i det Conny Brännberg beskriver angående medborgarförslagen. Även om allt inte blir verklighet så väcker det tankar hos politikerna. Om det blir tillräckligt många förslag

Vem är jag att vara begåvad, vacker eller bra?

E

N GREJ SOM JAG OFTA tänker på är varför man alltid ska underskatta sina förmågor och begränsa sina drömmar. Jag ser till exempel den här tjejen som är så fin och talangfull, men som sorgligt nog inte kan se det själv. Jag ser den här killen som är så ödmjuk och smart, men som inte kan se det jag ser. DET KÄNNS SOM ATT VI är så besatta av att hålla oss inom den här boxen, där alla ideal befinner sig; Där man alltid gör sig själv så mycket mindre än vad man egentligen är. Men vad tjänar man på att göra sig själv mindre? Egentligen - vem är du att inte vara begåvad, vacker eller bra? MIN DRÖM ÄR ATT kunna hjälpa människor med min musik och det är något som jag kommer att kämpa för i mitt liv. Jag är medveten om hur svårt det är, men det jag har insett är att man aldrig kan ge upp även då man får gå igenom mörker. På något sätt så är det mörkret som har gjort mig så mycket starkare och fått mig att inse att jag verkligen inte har någonting att förlora utan allt att vinna. JAG TROR PÅ ATT du har alla förutsättningar till att kunna göra det du vill om du kämpar. Men ibland när jag sitter här hemma och dagen står still så undrar jag vad jag verkligen väntar på? Vad väntar man på egentligen? Det blir liksom inte bättre av att vänta på att solen ska anlända eller på att ett mirakel ska ske. Man får helt enkelt börja gå och förstå att man måste gå igenom stormen också. När du vågar lita på värdet av dina vingar, så kommer du inse att du faktiskt kan flyga.

Under vinjetten Skövdeduellen tar vi upp aktuella frågor om Skövde. Självklart ger vi också er läsare möjlighet att ge förslag om vad för ämnen vi borde spegla. Monica Green, S,

riksdagsledamot och ledamot i Skövde kommunfullmäktige 1) Att polisen ändrat sin praxis och tolkar möjligheten till att ta mycket mer betalt för bevakning vid idrottsevenemang och festivaler är inte hållbart. S kräver en översyn av reglerna eftersom det inte är rimligt. 2) Jag kommer att vara i riksdagen för IP-debatter om svenska modellen och försämringar i trygghetssystem med mera. Många åker till politikerveckan på Gotland. Jag ska vara med om något så viktigt som samtal mellan Israel och Palestina i Genève. Fyra veckors ledighet ska jag unna mig innan det drar igång igen i augusti med resor, studiebesök, kurser och arbetsplatsbesök. Mitt första sommarjobb var jordgubbsplockare, sedan har jag jobbat i ett snickeri, i en kiosk, som badvakt, simlärare och på en barnkoloni i Wisconsin.

Post- och besöksadress: Storgatan 17, 541 30 Skövde Telefon: 0500-78 48 50 www.skovdenyheter.se Öppet: vardagar 8.00-17.00

1

Matfestivalen hotas efter polisens krav för sin bevakning. Hur långt får polisen gå i sina krav, vad är rimligt? Riksdagen stänger för sommaren - har du fixat något sommarjobb? Vilket var ditt första sommarjobb? Sommartider - snart drar pridefestivalerna igång. Vad finns kvar att göra för HBTrörelsen?

2

3

3) I en FN-rapport beskrivs hur HBTpersoner världen över mördas, torteras, kriminaliseras, diskrimineras, våldtas, hotas och utsätts för hatbrott på grund av sin sexualitet eller könsidentitet. Det finns massor att göra för att uppmärksamma HBT-personers rättigheter.

Ulrika Carlsson, C,

riksdagsledamot och ledamot i Skövde kommunfullmäktige 1) Matfestivalen i Skövde är en tradition som är väl värd att utveckla. Den är för allmänheten, öppen för alla, och då anser jag det rimligt att polisen är en samarbetspartner i detta som bidrar med det man bör göra. 2) Mitt första sommarjobb var gräsklippning och hökörning hemma på gården. Mitt första ”riktiga” sommarjobb var i köket på KSS. Då hade jag precis fått körkort så jag kunde ta mig in till stan. Jag arbetade med att lägga upp portioner på brickor och ta hand om disken efter maten. Det var viktigt att det blev rätt på varje bricka beroende på vad varje patient behövde. 3) Det handlar om attityder och festivalerna bidrar till möten mellan människor för ökad förståelse. Ett exempel på var man bör göra är att införa nolltolerans mot språkvåld i skolan med rasistisk, sexistisk eller homofobisk innebörd liksom självfallet mot mobbning. Men det finns fortfarande mycket kvar att göra både här i Sverige och internationellt.

STÄLL DIN FRÅGA TILL SKÖVDES LEDANDE POLITIKER MEJLA DIN FRÅGA till red.sn@vgt.se eller skicka ett SMS till 72121 (Skriv sn[mellanslag]tycktill[mellanslag] och sedan ditt meddelande.)

Redaktionschef/ansvarig utgivare: Ronny Karlsson 0511-77 01 15 ronny.karlsson@vgt.se

Tidningen grundades 1907.

NU ÄR DET BARA att hoppas att fler tar den här chansen. Förslagen kan bli många fler och då får politikerna hjälp med att ta rätt beslut. Det vinner vi alla på.

SKÖVDEDUELLEN: RÖTT MÖTER GRÖNT

KRÖNIKA NICOLE TOUMA

Skövde Nyheter.

ger det en unik inblick i invånarnas vardag, och det har stort demokratiskt värde. Det är också rimligt att tro att intresset för den lokala politiken ökar i takt med att personer kan känna sig delaktiga i olika processer.

Verkställande direktör: Christina Björklund 0511-77 01 87 christina.bjorklund@vgt.se Nyhetschef: Leif Claesson 0500-78 48 70 leif.claesson@vgt.se Reportrar: Börje Andersson 0500-78 48 52 borje.andersson@vgt.se

Skövde Nyheter delas ut av Västgöta Tidningar AB. Tidningen delas ut till samtliga Anders Axelsson 0500-78 48 53 hushåll i Skövde kommun. Upplaga: 26 700 ex. anders.axelsson@vgt.se

Kristina Claesson 0500-78 48 54 kristina.claesson@vgt.se Jannica Ernfridsson 0500-78 48 57 jannica.ernfridsson@vgt.se Anna Ernius 0500-78 48 55 anna.ernius@vgt.se Jenny Åberg 0500-78 48 68 jenny.aberg@vgt.se Nöje & kultur: Åsa Mwansa 0500-78 48 58 asa.mwansa@vgt.se Sporten: Frida Sandgren 0500-78 48 62 frida.sandgren@vgt.se

Webredaktör: Jens Fransson 0500-78 48 71 jens.fransson@vgt.se Annonschef: Niclas Svensson 0515-67 04 71 niclas.svensson@vgt.se Annonssäljare: Ulrika Lindner 0500-78 48 60 ulrika.lindner@vgt.se Kajsa Wernebratt 0500-78 48 61 kajsa.wernebratt@vgt.se Göran Brandels 0500-78 48 59 goran.brandels@vgt.se

Andreas Ljung 0500-78 48 65 andreas.ljung@vgt.se Annonsproduktion: Henrik Svensson 0500-78 48 63 henrik.svensson@vgt.se Tryck: Herenco Press, Jönköping Distribution: Svensk Direktreklam Utebliven tidning: ring 0500-41 80 75 måndag-fredag 8.00-11.45, 12.45-17.00 eller mejla till sdr732da@sdr.se


torsdagen 7 juni 2012| vecka 23

Insändare. | 29

SKOLAN. Omfattande

ENKÄT Vad är det bästa med Skövde?

arbete stärker Skövdes skolor DET RÅDER INGET tvivel om att skolan står inför stora utmaningar. Ny statistik från Skolverket pekar framför allt på två allvarliga bekymmer: ett sjunkande antal behöriga till gymnasieskolan och att föräldrarnas utbildningsnivå har allt större betydelse för elevens skolresultat. Mönstret återfinns både i grund- och gymnasieskolan. Sedan alliansregeringen tillträde 2006 har stora satsningar genomförts för att vända den negativa utvecklingen. Under 2011 nådde 22 procent av Skövdes niondeklassare inte upp till målen i ett eller flera ämnen, enligt Skolverket jämförelser. Var åttonde elev var inte behörig till gymnasiet. Målet är att alla elever ska vara behöriga till gymnasiet.Utvecklingen går dock inte att vända över en natt. Det krävs breda överenskommelser och långsiktiga satsningar för att uppnå ett resultat som är hållbart även på sikt. Just nu utförs den största fortbildningssatsningen för lärare i modern tid.Alliansregeringen har riktade fortbildningssatsningar till förskollärare, lärare, matematiklärare och yrkeslärare. Målsättningen är att stärka lärarnas yrkesroll, både i skolan och på arbetsmarknaden. Samtidigt genomförs sats-

SMS-TYCK: Skicka till 72121 Gör så här: Skriv sn [mellanslag]tycktill [mellanslag] och sedan ditt meddelande.

Josef Saurikari – Att det finns mycket bra affärer här.

Använd din plånbok som påtryckningsmedel mot det du tycker är orättvist i samhället, anser dagens debattör. Bild: CHRISTINE OLSSON / SCANPIX

”Att vända en negativ trend tar tid, men vi tar nu ansvar för att långsiktigt stärka elever och lärare i Skövdes skolor,” skriver insändarskribenterna. Bild: JANERIK HENRIKSSON / SCANPIX

ningar för att höja läraryrkets status genom införandet av lärarlegitimationen, den nya lärarutbildningen och en ny karriärvägsreform. För att stärka rektorernas roll i skolan inleddes under hösten 2011 rektorslyft som ska ge rektorer den kompetens som behövs för att utöva ett aktivt pedagogiskt ledarskap i en modern skola. Tidigare har även en statlig rektorsutbildning påbörjats. För att stärka basfärdigheterna bland de yngsta eleverna har en löpande läsa-skriva-räknasatsning pågått sedan 2008. Samtidigt har regeringen infört fler undervisningstimmar i matematik, fler och tidigare na-

Besvikelsen är stor i Next Skövde sedan Polismyndigheten i Västra Götaland meddelat att man vill ha 313 600 kronor av Next Skövde för sin insats under årets festival. – Sett till vår budget är det en otroligt hög kostnad. I år kommer vi klara av det men frågan är om vi gör det i framtiden, säger Conny Brännberg (KD) som är ordförande i bolaget. Situationen är så ansträngd att han inte kan utesluta att årets festival

Att Next Skövde och Polismyndigheten står långt ifrån varandra i frågan är en underdrift. Det Polismyndigheten anser att Next Skövde ska betala 331 600 kronor för anser bolaget inte ska kosta något. – Vi är ett allmännyttigt bolag som inte har något vinstintresse i Matfestivalen utan ordnar den som fest till alla Skaraborgare och tillresta. Dessutom är ju polisens arbete redan finansierat med skattepengar en gång, fortsätter Conny Brännberg.

TYCK TILL

Tyck till om artikeln.

SMS:A DIN ÅSIKT TILL 72121.

Glöm inte att skriva under med ditt namn eller signatur.

Du kan även mejla till red.sn@vgt.se

Polismyndigheten å sin sida hänvisar till ordningslagen som stöd för polisens rätt att ta betalt i samband med arrangemang som drivs i vinstsyfte oavsett om det är ett bolag eller Årets matfestival kan bli den sista efter att kostnaden för polisbevakning förening som står bakom. föregående tredubblats mo år. ”Vi måste överväga om bevakningen”, säger Next Skövdes

Cecilia Widegren (M) riksdagsledamot Skaraborg

Dags att tänka nytt!

Skriv sn[mellanslag]tycktill [mellanslag] och sedan ditt meddelande.

Inte avgjort än

Margareta Pålsson (M) ordförande i riksdagens utbildningsutskott

MATFESTIVALEN.

JA... ATT MATFESTIVALEN kan läggas ner är inte ett stort problem, tycker jag. Man får väl erkänna Notan hotar matfesten att de flesta av oss, i Sverige, äter för mycket, eller på ett dåligt sätt, och blir sjuka på grund av detta. Varje gång jag promenerar under matfestivalen, ser jag folk som äter vad som MATFESTIVALEN. Det är helst, hur som helst och klart att det behövs mass- när som helst, och det gör vis av poliser om man ska ont i hjärtat! När man är göra en höna av varje liten en finsmakare och verklifjäder, låt folket vara och gen gillar maten, äter man lägg ner tiden på dom brå- inte på detta sätt. I Skövde finns det gott kiga gästerna istället så skulle man inte behöva om restauranger där man mycket mer poliser än en kan äta varje dag om man vanlig lönehelg, jag har ju vill, och prova olika smadessutom svårt att förstå ker. Varför ska kommunen den fantasisumman på satsa så mycket pengar för prislappen och det får en något som redan finns? att undra varför man beta- Dags att öka Skövdes kulturs nivå! lar skatt. En teaterfestival, en lit/potatisgrisen Årets matfestival i Skövde kan bli den sis- ”I år kommer vi ta. Polismyndigheten klara av det men kräver 313 600 kronor av Next Skövde för att frågan är om vi gör hålla ordningen under det i framtiden” festligheterna. – Vi måste överväga om vi kan fortsätta. Risken är stor att det är helt kan bli den allra sista: omöjligt att genomföra – Vi måste överväga festivalen redan nästa det är värt att lägga om så år, säger Conny Bränn- mycket skattepengar på berg (KD) som är ordfö- endast bevakningen. rande i bolaget. Långt ifrån lösning

tionella prov samt en omfattande satsning för att stärka mattelärarnas undervisningsförmåga. Att vända en negativ trend tar tid, men vi tar nu ansvar för att långsiktigt stärka elever och lärare i Skövdes skolor. Det är endast genom att skapa en modern hållbar kunskapsskola, där inga problem sopas under mattan, som vi kan förebygga utanförskap och förbättra elevernas resultat.

det är värt att lägga så mycket skattepengar på endast ordförande Conny Brännberg. Bild: ANDERS

AXELSSON

Förra året var polisens Att årets bevakning från sektionen hos polisens i timmen.Sedan finns krav 100 000 kronor. Något Polismyndigheten det är så rättsenhet i Göteborg. som Next Skövde ansåg mycket fastställda summor också dyrare beror på Bakgrunden är att samt- för användandet vara orimligt högt. Liksom nya riktlinjer. av polisliga polisdistrikt fått direk- hundar, ett stort antal av festivalmotorcyklar – Den här gången ger vi tiv om att skärpa tillämp- helikoptrar om sådanaoch arrangörer valde man att ingen rabatt överklaga beslutet och full ersättningutan kräver ningen av Ordningslagen. hövs, fortsätter Mats be Bråse för vår in– Uträkningen ärendet är ännu inte av- sats, säger polisidentitet taljnivå. Taxan är på degjort av kammarrätten. för en polis Mats Bråse på handläggar- är fastställd Chris D Magnusson till 920 kronor chris.magnusson@vgt.s

Varför ska kommunen satsa så mycket pengar för något som redan finns? teraturfestival, eller en musikfestival, med en liten summa för varje entré, så att kommunen kan fixa organisationen utan stor förlust, skulle vara en mycket bättre idé för alla medborgare och våra ungdomar! Jag hoppas verkligen att våra nya ordförande ska kunna öppna Skövdes kulturpolitik mot nya horisonter! Av hänsyn till alla våra Skövdesbor! Pierre Gayet Gymnasielärare i franska och spanska och... finsmakare

PENGAR.

Omar Masalin – Jag flyttade hit i förrgår. Det bästa med Skövde tror jag är att slippa den storstadspress som finns i Göteborg, som är en anledning till att jag flyttar hit.

Du protesterar med plånboken ”MED MAKT följer rättvisa” har många under alla tider använts som ett rättfärdigande för utnyttjandet av de svaga i samhällets strukturer. Under 1700talet användes uttrycket som försvar för slaveriet, några hundra år senare som försvar för till exempel nazism, fascism och antifeminism. Det som menas med uttrycket är att den grupp som har mest inflytande och makt över samhället också har rätt till att bestämma hur ordet rättvisa ska användas. Min önskan med den här insändaren är att få dig som läsare att stanna upp och tänka efter vilka orättvisor som du är i kontakt med i dagens samhälle. Detta är en väldigt viktig tanke, eftersom alla orättvisor som vi är i kontakt med är också de orättvisor som vi kan påverka. På grund av att helt vanliga människor som jag och du protesterat har slaveriet avskaffats, kvinnor fått samma status som sina män, man har genomfört förändringar som i hundratals år ansetts vara omöjliga och onaturliga. Idag har vi en ännu större chans att påverka orättvi-

Alla orättvisor som vi är i kontakt med är också de orättvisor som vi kan påverka

Roland Klaar – Det bästa är Norrmalms handelsområde.

sor ände människor som störtade slaveriet någonsin kunnat drömma om. Dagens samhälle är på många sätt styrt av kapitalism. Efterfrågan bestämmer utbud, precis som i en demokrati. Genom att vi röstar med våra plånböcker anpassas världen automatiskt efter hur vi lever. Utan att behöva protestera eller ens skriva på ett röstkort formar vi varje dag vår omvärld. Det är därför jag väljer att leva som vegan och uppmuntrar alla som är med och formar hur ordet rättvisa används att göra det samma. För formar det gör vi alla. Varje dag. Max Lindqvist, medlem i Djurens Rätt

Varför denna vanvård vid Kulturhuset? LEDARE OCH insändare berömmer den fina blomprakten i Skövde.Detta med all rätt, alla arrangemang är smakfullt gjorda, och till glädje för allmänheten! Men gick ett varv kring Kulturhuset i söndags och där var det mindre vackert.

Hans Lindholm – Här finns många olika sporter att välja på. Äventyrsbadet är också jättebra.

Ogräset växte högt i rabatter och planteringar. Inte heller var vattnet på i ”bassängerna” på planen framför Kulturhuset.Varför denna vanvård vid Kulturhuset som är en skylt för Skövde? Bättring efterlyses! Anders Löfgren

Dagmar Tomingas – Att det är en småstad men att allt ändå finns här. Till exempel nöjesliv, kultur och mycket mer.

SN VÄRNAR DEN LOKALA DEBATTEN SIGNATUR KAN ANVÄNDAS men namn, adress och telefonnummer måste bifogas. NAMNGES PERSON ELLER FÖRETAG ska insändaren undertecknas med namn. MAXLÄNGD 2 200 TECKEN. SN förbehåller sig rätten att korta. Skriv alltid rubrikförslag. SKICKA DIN INSÄNDARE till red.sn@vgt.se eller Skövde Nyheter, Storgatan 17, 541 30 Skövde. SMS-TYCK skickas till 72121. Gör så här: Skriv sn[mellanslag]tycktill [mellanslag] och sedan ditt meddelande.


vecka 23 | torsdagen 7 juni 2012

30 | Veckans tv.

tv VECKANS

VECKANS SPORT

VECKANS MUSIK

VECKANS SERIE

VECKANS MAT

André Pops värmer upp studion

Synt eller hårdrock Barnbarnen – det var frågan om drottningen

Mat från grunden med kocken Heston

SVT delar sändningsrättig-heterna till fotbolls-EM med TV4 och i kväll inleds ned-räkningen inför mästerskapet med magasinet ”Inför fotbollsEM”. Programledaren André Pops laddar upp i studion.

Programserien ”The Eighties” sammanfattar det popkulturella och musikaliska årtiondet i tio halvtimmesprogram. Första delen inleds med den självklara 80-talsfrågan, synt eller hårdrock?

För att bli duktig på något ska man börja från början, även när det gäller mat, tycker kocken Heston Blumenthal. I ”Matlagning enligt Heston” lär han ut grunderna, på teman som ägg, nötkött och potatis.

SVT1 TORSDAG 22.00

SVT1 FREDAG 20.30

I sista delen av BBC:s nyproducerade dokumentärserie om drottning Elizabeth II berättar två av hennes barnbarn, prinsarna William och Harry om hennes engagemang – inklusive designen på deras uniformer. SVT1 LÖRDAG 18.15 7.25 Lois & Clark 8.20 Just shoot me 8.50 Skål 9.20–10.15 Smallville 10.45 Våra värsta år 11.45 Stargate Atlantis 12.40 Stargate SG-1 13.35 Smallville 14.30 Simpsons (R) 15.30 Family guy (R) 16.30 Scrubs (R) 17.30 My name is Earl 18.00 2 1/2 män 18.30 How I met your mother 19.00 Family guy 20.00 Falling skies 21.00 Transporter 2 Fransk-amerikansk action från 2005. 22.40 Scrubs 23.40 How I met your mother (R) 0.10 My name is Earl 0.40 Spin city (R) 1.10 Skål (R) 1.45 Våra värsta år (R) 2.45 Knight rider 3.40 Stargate Atlantis (R) 4.25 Battlestar Galactica 5.10 Spin city (R) 5.35–6.00 Operation Repo

6.55 Colins och Justins heminredningskupp (R) 7.55–8.55 The talk 11.00 Doctors 11.55 Mannen som talar 1 med 1 hundar (R) 13.00 Världens strängaste föräldrar 14.00 Extreme makeover weightloss 1 15.05 How clean is your house (R) 15.45 Wife swap (R) 16.45 Jamie Olivers twist (R) 17.15 Jamie Oliver: Middag på 30 minuter (R) 17.45 Nyheterna 17.50 Vädret 17.55 Glamour 18.30 Judys domstol (R) 19.00 Att växa till en jätte 20.00 Du är vad du äter 21.00 Michael Clayton 23.30 M.A.S.H. (R) 0.00 Law & order: Special victims unit (R) 0.55 Rescue mediums (R) 1.30 Jamie Oliver: Middag på 30 minuter (R) 2.00 Vem dömer Amy? (R) 3.00 Det okända (R) 4.00–6.00 Nattsändningar

Tävlar i kreativitet

I ”Work of art” tävlar fjorton konstnärer om att få ställa ut sina verk på prestigefyllda Brooklyn Museum of art i New York. Under ledning av modellen och skådespelerskan China Chow följer vi konstnärerna under tio avsnitt. Utmaningar i måleri, skulptering, foto och indu-striell design betygsätts av en jury. SVT2 SÖNDAG 21.45

SVT1 MÅNDAG 18.45

TORSDAG 7/6 6.00 Gomorron Sverige 10.00 Nationaldagen 2012 (R) 11.00 Bil- och båttokig (R) 11.45 Genom Ryssland på 30 dagar 12.30 Minnenas television: Viggen Viggo (R) 13.15 Det ljuva livet i Alaska 14.00 Golf Nordea Masters. Andra dagens spel. 17.55 Sportnytt 18.00 Rapport/Regionala nyheter 18.15 Det gråter en gubbe på Stockholms slott (R) 19.00 Kulturnyheterna 19.15 Regionala nyheter/Rapport 20.00 Friidrott Diamond League. Deltävling 5. 22.00 Inför Fotbolls-EM 23.00 Golf Nordea Masters. Andra dagens spel. 23.45 Rapport 23.50 Kulturnyheterna 23.55 Gravid i höga klackar 0.40 Det ljuva livet i Alaska (R) 1.25 Rapport 1.30 Malmöpolisen (R) 2.30–6.00 Nattsändningar

8.05 En enkel tur och retur (R) 9.00–12.00 SVT Forum 9.00 Riksdagen: Arbetsskadeförsäkringen I dag och I morgon 12.00 Ares andliga resa (R) 12.30–12.50 Pilgrimsvandring (R) 13.00–15.30 UR 15.55 Tunneltankar (R) 16.25 Bästa sändningstid (R) 17.20 Nyhetstecken 17.30 Oddasat 17.45 Uutiset 18.00 Jättegravar i Bulgarien (R) 18.50 Döttrar (R) 19.00 Vem vet mest? (R) 19.30 Bokcirkeln Sundholm 20.00 Blommorna i lägrets skugga 21.00 Aktuellt 21.35 Regionala nyheter 21.43 Aktuellt 21.55 Nyhetssammanfattning 22.00 Sportnytt 22.15 Björnen Herko och vargflicka Uppe i rysk-finska gränsen 22.55 Frizon 2012: Jävla pojkar 0.15 Fashion (R) 0.45–1.40 Bollywood Boulevard (R)

6.00 Nanny 6.30 Rix morronzoo 9.00 Jims värld 9.25 Extreme home makeover (R) 10.20 Våra bästa år 11.10 Top model 8 (R) 12.05 Project runway (R) 13.00 Svenska Hollywoodfruar 14.00 Extreme home makeover 14.55 The real housewives of Atlanta 15.55 Top model 8 16.55 Project runway 17.55 Sveriges fulaste hem 18.55 Keno 19.00 Svenska Hollywoodfruar 20.00 TV3 Dokumentär (R) 21.00 Necessary roughness 22.20 Hell’s kitchen 23.20 Navy CIS 0.15 Sex and the city 0.55 Jims värld (R) 1.25 Brottskod: Försvunnen 2.20 TV3 Dokumentär (R) 3.10 Navy CIS (R) 3.55 Sex and the city (R) 4.25 The real housewives of Atlanta 5.10 Funniest pets and people 5.35–6.00 Nanny (R)

5.50 Nyhetsmorgon 10.00 Efter tio (R) 11.35 Hem till gården 12.45 Holby city 14.00 Bygglov (R) 15.00 Ice road truckers 16.00 Familjen Annorlunda (R) 17.00 Världens rikaste tonåringar – och jag (R) 18.00 112 – på liv och död (R) 19.00 Nyheterna 19.15 Lokala nyheter 19.20 Väder 19.30 Halv åtta hos mig 20.00 Bygglov 21.00 Hawaii five–0 22.00 Nyheterna 22.10 Nyheterna med ekonomi 22.30 Lokala nyheter 22.35 Sport 22.45 Väder 23.00 House (R) 0.00 Bygglov 1.00 Jordan, rättsläkare (R) 1.55 Numbers (R) 2.50 Lost (R) 3.50 Kvinnor som mördar (R) 4.20 Hem till gården (R) 4.50–5.15 Hem till gården (R)

6.05 America’s funniest home videos (R) 6.30–9.00 Vakna med The Voice/Mix Megapols morrongäng 9.30 Grey’s anatomy (R) 10.20 Förhäxad 11.15 Sjunde himlen (R) 12.15 Familjen Kardashian (R) 12.45 Vänner (R) 13.15 Ellen DeGeneres show 14.05 Frisörakuten (R) 15.05 One Tree Hill (R) 16.05 Unga mödrar 16.35 AFV (R) 17.05 Grey’s anatomy (R) 18.00 The middle (R) 18.30 Vänner (R) 19.00 The Big bang theory (R) 20.00 Identiska fyrlingar 21.00 Criminal minds (R) 21.55 Sex ljuva sex? 23.00 Criminal minds (R) 23.55 The Big bang theory (R) 0.50 CSI Miami (R) 1.50 Fringe (R) 2.45 Criminal minds (R) 3.30 Tredje skiftet (R) 4.15–6.00 Nattsändningar

Lokaltidningen för dig i Skövde. I din brevlåda varje FREDAG 8/6 6.00 Gomorron Sverige 10.00 Dox: Bombay Beach (R) 11.20 Gravid i höga klackar (R) 12.05 South Riding (R) 13.00 Hundra procent bonde (R) 13.30 Golf Nordea Masters. Tredje dagens spel. 17.15 Fotboll: Polen–Grekland EM. Grupp A. 18.00 Rapport/Regionala nyheter 18.15 Vildsvin på fatet 19.00 Kulturnyheterna 19.15 Regionala nyheter 19.30 Rapport 20.00 Macken (R) 20.30 Eighties 21.00 Closer 22.40 Golf Nordea Masters. Tredje dagens spel. 23.25 Rapport 23.30 Kulturnyheterna 23.35 En man kommer hem 1.15 Rapport 1.20 Simon & Garfunkel (R) 2.35 Rapport 2.40 Mästarnas mästare (R) 3.40–6.00 Nattsändningar

8.10 Jättegravar i Bulgarien (R) 9.00–12.00 SVT Forum 9.00 Statsrådens frågestund 10.00 Riksdagen: Sverige i det internationella kulturlivet 12.00 Ares andliga resa (R) 12.30–12.50 Pilgrimsvandring (R) 13.00–15.30 UR 15.40 Björnen Herko och vargflicka 1 16.20 Blommorna i lägrets skugga 17.20 Nyhetstecken 1 17.30 Oddasat 1 17.45 Uutiset 18.00 Fotboll: Polen–Grekland EM. Grupp A. 20.30 Vem vet mest? (R) 21.00 Aktuellt/Regionala nyheter 21.43 Aktuellt 21.55 Nyhetssammanfattning 22.00 Sportnytt 22.15 Blodsband Brittisk-irländsk kriminalserie från 2009. Del 4 av 4. 23.00 Kingdom hospital Amerikansk dramaserie från 2004. Del 3 av 13. 23.40 Nurse Jackie (R) 0.10 Vasa 1628 (R) 0.55–1.50 En enkel tur och retur (R)

6.00 Nanny 6.30 Rix morronzoo 9.00 Jims värld 9.25 Extreme home makeover (R) 10.20 Våra bästa år 11.10 Top model 8 (R) 12.05 Project runway (R) 13.00 Svenska Hollywoodfruar (R) 14.00 Extreme home makeover 14.55 The real housewives of Atlanta 15.55 Top model 8 16.55 Project runway 17.55 Top model 17 (R) 18.55 Keno 19.00 Min pappa är bättre än din pappa 20.00 Änglarnas stad Amerikansktyskt drama från 1998. I rollerna: Nicolas Cage, Meg Ryan, Andre Braugher. Regi: Brad Silberling. 22.15 Intolerable cruelty Amerikansk komedi från 2003. 0.15 2 1/2 män 0.50 Wolf 3.15 Kvartetten som sprängde 4.45 Kommando: Snusk 5.10 Nanny (R) 5.35–6.00 Brothers

5.50 Nyhetsmorgon 10.00 Efter tio (R) 11.35 Hem till gården 12.45 Holby city 14.00 Bygglov (R) 14.55 Ice road truckers 15.55 Familjen Annorlunda (R) 16.55 Världens tvillingar – och jag 17.55 Trav: V75-klubben 18.00 112 – på liv och död (R) 19.00 Nyheterna 19.15 Lokala nyheter 19.20 Väder 19.30 Halv åtta hos mig 20.00 Fotbolls-EM: Studio 20.35 Fotboll: Ryssland–Tjeckien EM. Grupp A. 21.35 Fotbolls-EM: Studio 21.45 Fotboll: Ryssland–Tjeckien EM. Grupp A. 22.45 Fotbolls-EM: Studio 23.00 Late night EM 0.00 Human nature Amerikansk dramakomedi från 2001. 2.00 The fallen Amerikanskt krigsdrama från 2004. I rollerna: Daniel Asher, Matthew Black, Justin Brett. 4.25–5.00 Air medics (R) 5.30–5.55 Leilas home delivery (R)

6.05 America’s funniest home videos (R) 6.30–9.00 Vakna med The Voice/Mix Megapols morrongäng 9.30 Grey’s anatomy (R) 10.20 Förhäxad (R) 11.15 Sjunde himlen (R) 12.15 Familjen Kardashian (R) 12.45 Vänner (R) 13.15 Ellen DeGeneres show 14.05 Frisörakuten (R) 15.05 One Tree Hill (R) 16.05 Unga mödrar 16.35 AFV (R) 17.05 Grey’s anatomy (R) 18.00 The middle 18.30 Vänner (R) 19.00 Extrema pudlar 20.00 AFV (R) 21.00 Criminal minds (R) 22.00 Criminal minds: Suspect beha.. 22.55 Trick ‘r treat 0.30 Supernatural 1.25 Get smart’s Bruce and Lloyd out of control 2.50 Criminal minds (R) 3.30 Världens fetaste mördare (R) 4.15–6.00 Nattsändningar

7.25 Lois & Clark 8.20 Just shoot me 8.50 Skål 9.20–10.15 Smallville 10.45 Våra värsta år 11.45 Stargate Atlantis 12.40 Stargate SG-1 13.35 Smallville 14.30 Simpsons 15.30 Family guy (R) 16.30 Miami ink 17.30 Speeders 18.00 Cops 19.00 The vampire diaries Amerikansk dramaserie från 2011. Del 22 av 22. 20.00 Simpsons 20.30 Family guy 21.00 V Amerikansk science fictionserie från 2011. Del 9 och 10 av 10. 23.00 Polisskolan 6: Går under jorden. Amerikansk komedi från 1989. 0.40 NCIS Los Angeles 1.40 Justified 2.35 Entourage 3.15 Våra värsta år (R) 4.10 Stargate Atlantis (R) 4.55 Battlestar Galactica 5.40–6.05 Operation Repo

6.00 Världens strängaste föräldrar (R) 6.55 Colins och Justins heminredningskupp (R) 7.55–8.55 The talk 11.00 Doctors 11.55 Mannen som talar med hundar 13.00 Världens strängaste föräldrar 14.00 Extreme makeover weightloss 15.05 How clean is your house (R) 15.45 Wife swap (R) 16.45 Jamie Olivers twist (R) 17.15 Jamie Oliver: Middag på 30 minuter (R) 17.45 Nyheterna 17.50 Lokala nyheter 17.55 Glamour 18.30 Judys domstol (R) 19.30 Grilla! (R) 20.00 Flashdance 22.00 Nyheterna och sport 22.15 Vädret 22.20 Good wife 23.10 Blue bloods 0.10 Taggart (R) 1.10 Försvunnen (R) 2.20 Medium löser mord (R) 2.55 Ghost hunters (R) 5.10–6.00 Matmissbrukarna (R)

9.25 Enastående kvinnor (R) 10.20 Tunneltankar 10.50 Från Sverige till himlen (R) 11.20 Vasa 1628 (R) 12.05 Bokcirkeln Sundholm (R) 12.35 Året i trädgården (R) 13.05 Trädgårdsonsdag (R) 13.35 Bästa sändningstid (R) 14.30 Blommorna i lägrets skugga 15.30 Strindberg – ett djefla lif (R) 16.30 En stark historia (R) 17.00 Fashion (R) 17.30 Buddenbrooks (R) 19.00 Norah Jones live i Köpenhamn Musik special. Konsert. . Norah Jones med trio gjorde en minikonsert 20.00 Wienfilharmonikerna på Schönbrunn Veckans föreställning. Konsert. 21.30 Tristram Shandy Brittisk komedi från 2006. I rollerna: Steve Coogan, Rob Brydon, Keeley Hawes. Regi: Michael Winterbottom. 23.00 Speedway VM-serien. Deltävling 5. 0.00 Blodsband (R) 0.45 Magnus och Petski (R) 1.15–2.05 Jättegravar i Bulgarien (R)

6.00 Nanny 6.25 Ska du säga 6.50 Hot in Cleveland 7.20 Jims värld (R) 7.45 Dance your ass off 8.50 Top model Australien 14.25 Min pappa är bättre än din pappa (R) 15.25 Kniven mot strupen (R) 16.30 Älskling, du har blivit en tjockis! (R) 17.30 Hell’s kitchen (R) 18.25 How I met your mother 18.55 Keno 19.00 Whitney 19.30 Up all night 20.00 Bones 21.00 2 1/2 män 21.30 Fever pitch Amerikansk komedi från 2005. 23.30 Analysera mera Amerikansk komedi från 1999. 1.40 Up all night (R) 2.10 Från himmel till helvete Amerikansk thriller från 1998. 4.00 Bones (R) 4.45 Kommando: Snusk 5.10 Nanny (R) 5.35–6.00 Brothers

5.55–7.58 Barnprogram 5.55 Elias – den lilla räddningsbåten (R) 6.05 Dora utforskaren 6.30 Gissa med Frasse (R) 6.40 Mona vampyr 6.55 Svamp-Bob Fyrkant 7.05 Pop Pixie 7.20 Doktor Mugg (R) 7.35 Godare än glass (R) 7.58 Nyhetsmorgon lördag 11.30 Leila bakar i Frankrike (R) 12.00 Äntligen hemma (R) 13.00 Världens äldsta förstföderska 14.00 Trav: V75 direkt 1 17.00 Fotbolls-EM: Studio 17.50 Fotboll: Holland–Danmark EM. 1 Grupp B. 1 18.50 Fotbolls-EM: Studio 19.00 Fotboll: Holland–Danmark EM. 20.00 Fotbolls-EM: Studio 20.40 Lotto, Joker och Drömvinsten 20.50 Friidrott Diamond league. 23.00 Hundtricket 1.20 Capote – en iskall mordgåta 3.45 Världens fetaste familjer... 4.45–5.10 Kvinnor som mördar (R) 5.45–5.55 Jamie’s fish suppers

6.05 Summerland 6.55 Brothers & sisters 7.45–8.10 Den lilla sjöjungfrun 8.40 America’s funniest home videos (R) 9.00 Gilmore girls (R) 9.55 Greek (R) 10.50 Entertainment now 11.20 My fake fiance 13.05 Gordon’s kitchen nightmares 14.05 Outsiders (R) 15.05 Identiska fyrlingar (R) 16.05 Vänner (R) 16.35 The middle (R) 17.05 Mike & Molly (R) 17.35 Happy endings 18.05 Man of the house Amerikansk actionkomedi från 2005. 20.00 AFV 21.00 Ocean’s twelve Amerikansk thriller från 2004. 23.30 Royal Tenenbaums 1.40 Criminal minds (R) 2.40 Criminal minds: Suspect behavior (R) 3.25 The life & times of Tim (R) 3.50 Mike & Molly (R) 4.10–6.00 Nattsändningar

7.30 Ska du säga 7.55 Knight rider 8.45 Fear factor USA 9.40 Miami ink 10.35 Tattoo highway 11.05 Speeders 11.35 The Bill Engvall show 12.05 Royal pains 13.00 Eureka 14.00 Stargate Universe 15.00 The vampire diaries (R) 16.00 V (R) 18.00 Falling skies (R) 19.00 Simpsons 20.00 Family guy 21.00 The librarian Amerikansk thriller från 2004. I rollerna: Noah Wyle, Sonya Walger, Bob Newhart. Regi: Peter Winther. 23.00 The Lazarus project Amerikansk thriller från 2008. I rollerna: Paul Walker, Piper Perabo, Brooklynn Proulx. Regi: John Glenn. 1.00 Johnny Mnemonic Kanadensiskamerikansk science fiction från 1995. 2.50 Fear itself 4.25 Dexter 5.20 Skål 5.45–6.10 Tattoo highway (R)

6.00 Mannen som talar med hundar (R) 7.00–8.55 Wife swap (R) 11.00 CBS 60 minutes 11.55 Enkla rätter med Nigel (R) 12.30 Små skönhetsdrottningar (R) 13.05 Don’t tell the bride (R) 14.25 Vad blir det för mat (R) 14.50 Funny farm 16.55 Jamies sommarmat (R) 18.00 Trav: Vinnare: V75 19.00 Nyheterna 19.20 Vädret 19.30 Kocken Svenskt drama från 2005. I rollerna: Kjell Bergqvist, Henrik Lundström, Peter Viitanen. Regi: Mats Arehn. 22.00 Nyheterna 22.05 Vädret 22.10 Tid för hämnd Brittisk action från 1989. I rollerna: Timothy Dalton, Carey Lowell, Robert Davi. Regi: John Glen. 1.00 Breakdown Amerikansk thriller från 1997. 2.55 Vince Vaughn’s wild west comedy show 5.10–6.00 Matmissbrukarna (R)

LÖRDAG 9/6 6.00 Hundra procent bonde (R) 6.30 Sverige (R) 7.00 Där ingen skulle tro att någon kunde bo (R) 7.30 Vildsvin på fatet (R) 8.15 Bil- och båttokig (R) 9.00 Rapport 9.05 Avdelning – framåt marsch! (R) 10.05 Barnmorskan i East End (R) 11.05 Mästarnas mästare (R) 12.05 Rapport 12.10 Semester, semester, semester 12.30 Little Britain USA (R) 13.00 Vägen mot OS 13.30 Golf Nordea Masters. 17.15 Mitt i naturen – tittarfilm 17.20 Eighties (R) 17.50 Helgmålsringning 17.55 Sportnytt 18.00 Rapport 18.15 Elizabeth II – Diamantdrott.... 19.05 Sverige 19.30 Rapport/Sportnytt 20.00 Fotboll: Tyskland–Portugal EM. 23.00 EM-magasinet 23.30 Rapport 23.35 Golf Nordea Masters. 0.20–6.00 Nattsändningar


torsdagen 7 juni 2012| vecka 23

Veckans tv. | 31 SÖNDAG 10/6 6.15 Dagsändningar 9.05 Landet runt (R) 9.50 Mitt i naturen – tittarfilm (R) 9.55 Nationaldagen 2012 (R) 10.55 Familjebilder (R) 11.40 Medan du var borta (R) 11.55 Rapport 12.00 Student 92, tjugo år senare (R) 13.00 Elizabeth II – Diamantdrott...... 13.50 Macken (R) 14.20 Hundra procent bonde (R) 14.50 Den stora kustresan 15.30 EM-magasinet (R) 16.00 Rapport 16.05 Speedway (R) Deltävling 5. 17.05 Hästkrafter 17.15 Fotboll: Spanien–Italien EM. Grupp C. 18.00 Rapport/Regionala nyheter 18.15 Landet runt 19.00 Sportspegeln 19.30 Rapport/Regionala nyheter 20.00 Engelska Antikrundan 21.00 Barnmorskan i East End 21.55 The big C 22.25 Rapport 22.30 Kampen om Sydafrika 0.15–6.00 Nattsändningar

8.45 Året i trädgården (R) 9.15 Minnenas television: Viggen Viggo (R) 10.00 Gudstjänst 10.45 Minnenas television: Knäp1 pupps jubelsommar (R) 1 12.00 Örter – naturens eget apotek 12.20 Björnen Herko och vargflicka 1 13.00 Magnus och Petski (R) 13.30 Vem vet mest? (R) 16.00 Norah Jones live i Köpenhamn 17.00–18.00 UR 17.00 Förorten brinner – om segregation 18.00 Fotboll: Spanien–Italien EM. Grupp C. 20.30 Strindberg och Paris (R) Paris och staden kom att betyda mycket för hans diktning. 21.00 Aktuellt 21.15 Antikmagasinet (R) 21.45 Work of art 22.30 Dokument utifrån (R) 23.30 Fashion (R) 0.00 Kingdom hospital (R) 0.40 Blommorna i lägrets skugga (R) 1.40 Strindberg – ett djefla lif (R) 2.40–3.35 Bästa sändningstid (R)

6.00 Nanny 6.25 Ska du säga 6.50 The bachelorette 8.30 Top model Australien 15.45 Project runway all stars (R) 17.35 Necessary roughness (R) Amerikansk dramaserie från 2011. Del 1 av 12. 18.55 Keno 19.00 The finder Amerikansk kriminaldramaserie från 2011. Del 8 av 13. 20.00 The mentalist Amerikansk kriminaldramaserie från 2011. Del 15 21.00 Brudens bäste man Amerikansk-brittisk komedi från 2008. I rollerna: Patrick Dempsey, Michelle Monaghan, Sydney Pollack. 23.05 Lugnt vatten Australisk-amerikansk thriller från 1989. I rollerna: Nicole Kidman, Sam Neill, Billy Zane. Regi: Phillip Noyce. 1.05 Southland 2.00 Royal pains 2.55 The mentalist (R) 3.40 The finder (R) 4.30 2 1/2 män (R) 4.50–5.20 Kommando: Snusk 5.30–6.00 Nanny (R)

5.55–7.25 Barnprogram 5.55 Chuggington (R) 6.05 Mumintrollens äventyr (R) 6.15 Tom & Jerry 6.35 Scooby-Doo 7.00 Pokémon 7.25 Smartskalle (R) 7.58 Nyhetsmorgon söndag 11.30 Postkodlotteriets sommarvinnare 11.40 Leila bakar i Frankrike (R) 12.10 Värsta familjen 14.00 Superman 17.05 Vinnare: V64 18.00 Bygglov (R) 19.00 Nyheterna/Väder 19.30 Sporten 20.00 Fotbolls-EM: Studio 20.35 Fotboll: Irland–Kroatien EM. Grupp C. 21.35 Fotbolls-EM: Studio 21.45 Fotboll: Irland–Kroatien EM. 22.45 Fotbolls-EM: Studio 23.00 Late night EM 0.00 Alcatraz (R) 4.00 Hem till gården (R) 4.35–5.15 Hem till gården (R)

6.05 Summerland 6.55 Brothers & sisters 7.45–8.10 Den lilla sjöjungfrun 8.40 America’s funniest home videos (R) 9.05 Gilmore girls (R) 9.55 Greek (R) 10.45 Surviving suburbia (R) 11.10 Jerseylicious (R) 12.10 Familjen Kardashian (R) 13.05 Desperate housewives (R) 14.05 Body of proof (R) 15.05 Real housewives of New York 16.05 Grey’s anatomy (R) 17.05 One Tree Hill 18.00 Gossip girl 19.00 Arga snickaren (R) 20.00 Gordon’s kitchen nightmares 21.00 Starsky & Hutch Amerikansk actionkomedi från 2004. I 23.00 Criminal minds (R) 0.00 CSI (R) 2.00 Sex ljuva sex? (R) 3.00 The life & times of Tim (R) 3.25 Jail 4.15 Kyle XY (R) 4.55 Greek (R) 5.40–6.00 Pantertanter (R)

7.30 Scrapheap challenge 8.25 Tower Prep 9.20 Amazing race 10.15 Miami ink 11.10 Eureka (R) 12.05 Community 12.30 Skål 13.00 The loop 14.00 99 nya saker med Erik & Mackan 15.00 Simpsons (R) 16.00 Family guy (R) 17.00 Fear factor USA 18.00 LA Ink 19.00 Amazing race 20.00 How I met your mother 21.00 2 1/2 män 21.30 My name is Earl 22.00 Undercover brother 23.40 It’s always sunny in Philadelp.. 0.10 How I met your mother (R) 1.10 2 1/2 män (R) 1.40 My name is Earl (R) 2.10 Karatefylla 2.40 99 nya saker med Erik & Mackan 3.35 Amazing race (R) 4.20 Lock ‘n load 4.45–6.00 Nattsändningar

6.00–8.50 Wife swap (R) 10.55 Specialfall: Riskförlossningar (R) 12.00 Veterinären på Bondi Beach (R) 13.00 Chefen undercover Australien (R) Australisk realityserie från 2011. Del 1 av 6. 14.00 112 – på liv och död (R) 17.00 Du är vad du äter (R) Svensk livsstilsserie från 2012. Del 10 av 10. 18.00 Vad blir det för mat (R) Svensk matlagningsserie från 2007 19.00 Bingolotto Svenskt spel från 2012. . Programledare: Jan Bylund. 20.00 Perry Mason – lethal lifestyle Amerikanskt kriminaldrama från 1994. I rollerna: Hal Holbrook, Barbara Hale, William R. Moses. 22.00 Nyheterna 22.05 Vädret 22.10 Foyle’s war (R) Brittisk dramaserie från 2005. Del 16 av 19 0.10 Ghost hunters 1.10 Rescue mediums 1.40 Medium löser mord (R) 2.10 Hemsökta hus (R) 4.05 Försvunnen (R) 5.10–6.00 Wild weddings (R)

9.00 SVT Forum 11.00 Riksdagen: Debatt inför beslut 12.00 Ares andliga resa (R) 12.30–12.50 Pilgrimsvandring (R) 15.35 Gudstjänst (R) 16.20 Trädgårdsonsdag (R) 16.50 Fashion (R) 17.20 Nyhetstecken 17.30 Oddasat 17.45 Uutiset 18.00 Viktoriafallen (R) 18.50 Det indiska pariserhjulet (R) 19.00 Vem vet mest? (R) 19.30 Fritt fall (R) 20.00 Strindberg – död eller levande 2007 dog August Strindbergs yngsta dotter, Anne-Marie, 105 år gammal. 21.00 Aktuellt 21.22 Regionala nyheter 21.30 Sportnytt 21.45 Sudd Svensk kortfilm från 2010. 22.00 Aldrig ska vi skiljas Italiensk dramaserie från 2010. Del 1 av 4. 23.35 Hex Brittisk ungdomsserie från 2005. Del 1 av 6. 0.20 Bokcirkeln Sundholm (R) 0.50–1.20 Tunneltankar (R)

6.00 Nanny 6.30 Rix morronzoo 9.00 Jims värld 9.25 Extreme home makeover (R) 10.20 Våra bästa år 11.10 Top model 8 (R) 12.05 Project runway (R) 13.00 Fab 5 14.00 Extreme home makeover 14.55 The real housewives of Atlanta 15.55 Top model 8 16.55 Project runway 17.55 Sveriges fulaste hem 18.55 Keno 19.00 Svenska Hollywoodfruar: Närgånget 20.00 Clean house New York 21.00 Extrema mammor: Skönhetssalongsmammor 22.00 Sex education Del 1 av 4. 23.00 Navy CIS 0.00 Sex and the city 0.35 Jims värld (R) 1.05 Brottskod: Försvunnen 2.00 Sex education (R) 2.55 Navy CIS (R) 3.40 Sex and the city (R) 4.10–6.00 Nattsändningar

5.50 Nyhetsmorgon 10.00 Efter tio (R) 11.35 Hem till gården 12.45 Holby city 14.00 Bygglov (R) 15.00 Familjen Annorlunda (R) 16.00 Ice road truckers 17.00 Fotbolls-EM: Studio 17.50 Fotboll: Frankrike–England EM. Grupp D. 18.50 Fotbolls-EM: Studio 19.00 Fotboll: Frankrike–England EM. Grupp D. 20.00 Fotbolls-EM: Studio 20.30 Eragon Amerikanskt äventyr från 2005. I rollerna: Ed Speleers 22.00 Nyheterna 22.10 Vädret 22.15 Eragon, forts 22.55 House (R) Amerikansk dramaserie från 2008-09. Del 16 av 24. 23.55 Kommissarie Anna Travis (R) Brittisk kriminaldramaserie från 2009. Del 1 av 3. 1.00 Dead zone 1.55 Numbers (R) 2.50 Lost (R) 3.50 Kvinnor som mördar (R) 4.20–5.15 Hem till gården (R)

6.05 Entertainment now 6.30–9.00 Vakna med The Voice/Mix Megapols morrongäng 9.35 Grey’s anatomy (R) 10.25 Förhäxad (R) 11.20 Sjunde himlen (R) 12.20 Familjen Kardashian (R) 12.50 Happy endings (R) 13.20 Ellen DeGeneres show 14.10 Frisörakuten (R) 15.10 One Tree Hill (R) 16.10 Unga mödrar (R) 16.40 AFV (R) 17.10 Grey’s anatomy (R) 18.05 Mike & Molly (R) 18.30 The middle (R) 19.00 The Big bang theory (R) 19.30 Vänner (R) 20.00 Arga snickaren (R) 21.00 Criminal minds 21.55 Louis Theroux: Porr 2.0 23.15 Criminal minds (R) 0.15 The Big bang theory (R) 0.40 CSI Miami (R) 1.40 The Cleveland show 2.05 Supernatural (R) 2.55–6.00 Nattsändningar

7.25 Lois & Clark 8.20 Just shoot me 8.50 Skål 9.20–10.15 Smallville 10.45 Våra värsta år 11.45 Stargate Atlantis 12.40 Stargate SG-1 13.35 Smallville 14.30 Simpsons (R) 15.30 Family guy (R) 16.30 Scrubs (R) 17.30 My name is Earl 18.00 2 1/2 män 18.30 How I met your mother 19.00 Family guy 20.00 Simpsons 21.00 2 1/2 män 22.00 $#*! my dad says 22.30 Outsourced 23.00 Scrubs 0.00 How I met your mother (R) 0.30 My name is Earl 1.00 Spin city 1.30 Skål (R) 2.05 Våra värsta år (R) 3.05 Knight rider 3.55 Stargate Atlantis (R) 4.40 Battlestar Galactica 5.25–5.50 Spin city (R)

6.00 Världens strängaste föräldrar (R) 7.00 Colins och Justins heminredningskupp (R) 8.00–8.55 The talk 11.00 Doctors 12.00 Mannen som talar med hundar 1 13.00 Det okända (R) 1 14.00 Extreme makeover weightloss 15.05 How clean is your house (R) 1 15.45 Wife swap (R) 16.40 Jamie Olivers twist (R) 17.15 Jamie Oliver: Middag på 30 minuter (R) 17.45 Nyheterna/Lokala nyheter 17.55 Glamour 18.30 Judys domstol (R) 19.00 Nyheterna/Lokala nyheter 19.20 Väder 19.25 Vad blir det för mat (R) 20.00 112 – på liv och död (R) 21.00 Chefen undercover Australien 22.00 Medium (R) 22.50 Skenet bedrar (R) 23.35 M.A.S.H. (R) 0.05 Law & order: Special victims.... 1.00 Medium (R) 2.00 Vem dömer Amy? (R) 3.00–6.00 Nattsändningar

MÅNDAG 11/6 6.00 Gomorron 9.30 Grön glädje 10.00 Landet runt (R) 10.45 Sverige (R) 11.15 Sportspegeln (R) 11.45 Gravid i höga klackar (R) 12.30 Nordsjöns livsnerv (R) 12.45 Engelska Antikrundan (R) 13.45 The big C (R) 14.15 Jazzgossen 16.00 Rapport 16.05 Gomorron Sverige 16.55 Mitt i naturen – tittarfilm 17.00 Fotbolls-EM 17.30 Med uggla och falk i monitorn 17.55 Sportnytt 18.00 Rapport/Regionala nyheter 18.15 Där ingen skulle tro att....... 18.45 Matlagning enligt Heston 19.10 Kulturnyheterna 19.20 Sommarsverige idag 19.30 Rapport/Regionala nyheter 20.00 Fotboll: Ukraina–Sverige EM. Grupp D. 23.00 EM-magasinet 23.30 Rapport 23.35 Kulturnyheterna 23.45 En idiot på resa (R) 0.30–6.00 Nattsändningar

torsdag och dygnet runt på skövdenyheter.se TISDAG 12/6 6.00 Gomorron Sverige 9.30 Sommarsverige idag 9.40 Nordkalotten 365 (R) 10.10 Där ingen skulle tro att någon kunde bo (R) 10.40 Extra Rapport 16.00 Rapport 16.05 Gomorron Sverige 16.45 The big C (R) 17.15 Fotboll: Grekland–Tjeckien EM. Grupp A. 18.00 Rapport/Regionala nyheter 18.15 Sidenvägen på 30 dagar 19.00 Seventies – Jethro Tull 19.10 Kulturnyheterna 19.20 Sommarsverige idag 19.30 Rapport/Regionala nyheter 20.00 Östen med resten 21.00 Konsert för drottning Elizabeth II 22.30 Fotboll, fans och fascister 23.00 Rapport 23.05 Kulturnyheterna 23.15 La vie en rose – berättelsen om Edith Piaf 1.30 Rapport 1.35–6.00 Nattsändningar

8.10 Viktoriafallen 9.00–12.00 SVT Forum 9.00 50 år av miljödebatt är bara starten 12.00 Ares andliga resa (R) 12.30–12.50 Pilgrimsvandring (R) Dansk realityserie från 2010. 13.40 Fotboll: Ukraina–Sverige (R) EM. Grupp D. 15.20 EM-magasinet (R) 15.50 Strindberg och Paris (R) Svensk dokumentär från 1963. 16.20 Året i trädgården 16.50 Fritt fall (R) Brittisk komediserie från 2007. Del 5 av 8. 17.20 Nyhetstecken 17.30 Oddasat 17.45 Uutiset 18.00 Fotboll: Grekland–Tjeckien EM. Grupp A. 20.30 Vem vet mest? (R) 21.00 Aktuellt 21.22 Regionala nyheter 21.30 Sportnytt 21.45 Jag är rund 22.00 Aldrig ska vi skiljas 23.40 Norah Jones live i Köpenhamn 0.40–1.10 Från Sverige till himlen (R)

6.00 Nanny 6.30 Rix morronzoo 9.00 Jims värld 9.25 Extreme home makeover (R) 10.20 Våra bästa år 11.10 Top model 8 (R) 12.05 Project runway (R) 13.00 Svenska Hollywoodfruar: Närgånget (R) 14.00 Extreme home makeover 14.55 The real housewives of Atlanta 15.55 Top model 8 16.55 Project runway 17.55 Sveriges fulaste hem 18.55 Keno 19.00 Svenska Hollywoodfruar: Närgånget Svensk realityserie från 2010. 20.00 Top model 17 21.00 Project runway all stars 23.00 Navy CIS 0.00 Sex and the city 0.35 Jims värld (R) 1.05 Brottskod: Försvunnen 2.00 Trauma 2.55 Navy CIS (R) 3.40 Sex and the city (R) 4.10 The real housewives of Atlanta 5.00–5.25 Funniest pets and people

5.50 Nyhetsmorgon 10.00 Efter tio (R) 11.35 Hem till gården 12.45 Holby city 14.00 Bygglov (R) 15.00 Familjen Annorlunda (R) 16.00 Ice road truckers: Dödens väg 17.00 Ute eller inte 19.00 Nyheterna 19.15 Lokala nyheter 19.20 Väder 19.30 Halv åtta hos mig (R) De fyra Malmöborna Lottie, Mario, Rose-Marie och Roman ska turas om att bjuda varandra på middag. 20.00 Fotbolls-EM: Studio 20.35 Fotboll: Polen–Ryssland EM. Grupp A. 21.35 Fotbolls-EM: Studio 21.45 Fotboll: Polen–Ryssland EM. 22.45 Fotbolls-EM: Studio 23.00 Late night EM 0.00 Kommissarie Anna Travis (R) Brittisk kriminaldramaserie från 2009. 1.00 Dead zone (R) 2.00 Numbers (R) 2.50 Lost (R) 3.50 Kvinnor som mördar (R) 4.20–5.15 Hem till gården (R)

6.05 America’s funniest home videos (R) 6.30–9.00 Vakna med The Voice/Mix Megapols morrongäng 9.35 Grey’s anatomy (R) 10.25 Förhäxad (R) 11.20 Sjunde himlen (R) 12.20 Familjen Kardashian (R) 12.50 Vänner (R) 13.20 Ellen DeGeneres show 14.10 Frisörakuten (R) 15.10 One Tree Hill (R) 16.10 Unga mödrar 16.40 AFV (R) 17.10 Grey’s anatomy (R) 18.05 Mike & Molly (R) 18.30 The middle (R) 19.00 The Big bang theory (R) 19.30 Vänner (R) 20.00 Wipeout US 21.00 The Big bang theory (R) 22.00 Happy endings 22.25 Mike & Molly 22.55 Criminal minds (R) 23.55 The Big bang theory (R) 1.20 Supernatural (R) 2.10 Criminal minds (R) 2.55–6.00 Nattsändningar

7.25 Lois & Clark 8.20 Just shoot me 8.50 Skål 9.20–10.15 Smallville 10.45 Våra värsta år 11.45 Stargate Atlantis 12.40 Stargate SG-1 13.35 Smallville 14.30 Simpsons (R) 15.30 Family guy (R) 16.30 Scrubs (R) 17.30 My name is Earl 18.00 2 1/2 män 18.30 How I met your mother 19.00 Family guy Amerikansk animerad serie från 2007. 20.00 Simpsons Amerikansk animerad komediserie från 1998-99. 21.00 Spider-Man Amerikanskt äventyr från 2002. 23.25 Scrubs 0.25 How I met your mother (R) 0.55 My name is Earl 1.25 Spin city 1.55 Skål (R) 2.30 Våra värsta år (R) 3.30 Knight rider 4.20 Stargate Atlantis (R) 5.05–5.55 Battlestar Galactica

7.00 Colins och Justins heminredningskupp (R) 8.00–8.55 The talk 11.00 Doctors 12.00 Mannen som talar med hundar (R) 13.00 Det okända (R) 1 14.00 Extreme makeover weightloss 15.05 How clean is your house (R) 15.45 Wife swap (R) 1 16.45 Jamie Olivers twist (R) 1 17.15 Jamie Oliver: Middag på 30 minuter (R) 17.45 Nyheterna 17.50 Lokala nyheter 17.55 Glamour 18.30 Judys domstol (R) 19.00 Du är vad du äter (R) 20.00 112 – på liv och död (R) 20.55 Mannen som talar med hundar 22.00 Nyheterna 22.10 Nyheterna med ekonomi 22.30 Lokala nyheter 22.35 Sport/Väder 23.00 Skenet bedrar (R) 23.40 M.A.S.H. (R) 0.05 Law & order: Special victims unit (R) 1.00–6.00 Nattsändningar

9.00–12.00 SVT Forum 9.00 Riksdagen: Partiledardebatt 12.00 Främmande fågel i renarnas rike (R) 12.30–12.50 Pilgrimsvandring (R) 15.50 En stark historia (R) 16.20 Bokcirkeln Sundholm (R) 16.50 Kvartersdoktorn (R) 17.20 Nyhetstecken 17.30 Oddasat 17.45 Uutiset 18.00 Året i trädgården – special 19.00 Vem vet mest? (R) 19.30 Antikmagasinet (R) 20.00 Trädgårdsonsdag Svenskt trädgårdsmagasin från 2012. 20.30 Uppdrag OS Brittisk komediserie från 2012. Del 1 av 7. Det hårda arbetet fortsätter för Ian, Siobhan, Nick och de andra i gruppen. 21.00 Aktuellt 21.22 Regionala nyheter 21.30 Sportnytt 21.45 Myrlandet 22.00 Aldrig ska vi skiljas Italiensk dramaserie från 2010. Del 3 av 4. 23.40–0.30 Viktoriafallen (R)

6.00 Nanny 6.30 Rix morronzoo 9.00 Jims värld 9.25 Extreme home makeover (R) 10.20 Våra bästa år 11.10 Top model 8 (R) 12.05 Project runway (R) 13.00 Svenska Hollywoodfruar: Närgånget (R) 14.00 Extreme home makeover 14.55 The real housewives of Atlanta 15.55 Top model 8 16.55 Project runway 17.55 Sveriges fulaste hem 18.55 Keno 19.00 Svenska Hollywoodfruar 20.00 Lyxfällan 21.00 Kniven mot strupen 22.00 Extrema samlare 23.00 Navy CIS 0.00 Sex and the city 0.35 Jims värld (R) 1.05 Brottskod: Försvunnen 2.00 Extrema samlare (R) 2.55 Navy CIS (R) 3.40 Sex and the city (R) 4.10 The real housewives of Atlanta 5.00–5.25 Funniest pets and people 5 5 5

5.50 Nyhetsmorgon 10.00 Efter tio (R) 11.35 Hem till gården 12.45 Holby city 14.00 Den stora matresan 15.00 Familjen Annorlunda (R) 16.00 Ice road truckers: Dödens väg 17.00 Fotbolls-EM: Studio 17.50 Fotboll: Danmark–Portugal EM. Grupp B. 18.50 Fotbolls-EM: Studio 19.00 Fotboll: Danmark–Portugal EM. Grupp B. 20.00 Fotbolls-EM: Studio 20.30 17 again Amerikansk komedi från 2009. I rollerna: Zac Efron, Matthew Perry, Leslie Mann. Regi: Burr Steers. 22.00 Nyheterna 22.10 Vädret 22.15 17 again, forts 22.55 House (R) 23.50 Hawaii five–0 (R) 0.50 Dead zone (R) 1.50 Numbers (R) 2.50 Lost (R) 3.45 Kvinnor som mördar (R) 4.20–5.15 Hem till gården (R)

6.05 America’s funniest home videos (R) 6.30–9.00 Vakna med The Voice/Mix Megapols morrongäng 9.35 Grey’s anatomy (R) 10.25 Förhäxad (R) 11.20 Sjunde himlen (R) 12.20 Familjen Kardashian (R) 12.50 Vänner (R) 13.20 Ellen DeGeneres show 14.10 Frisörakuten (R) 15.10 One Tree Hill (R) 16.10 Unga mödrar 16.40 AFV (R) 17.10 Grey’s anatomy (R) 18.05 Mike & Molly (R) 18.30 The middle (R) 19.00 The Big bang theory (R) 19.30 Vänner (R) 20.00 Våra pinsamma kroppar 21.00 Fool’s gold 23.20 Criminal minds (R) 0.15 The Big bang theory (R) 0.40 CSI Miami (R) 1.40 Fringe (R) 2.40 Criminal minds (R) 3.25 Tredje skiftet (R) 4.10–6.00 Nattsändningar

7.25 Lois & Clark 8.20 Just shoot me (R) 8.50 Skål 9.20–10.15 Smallville 10.45 Våra värsta år 11.45 Stargate Atlantis 12.40 Stargate SG-1 13.35 Vampire diaries 14.30 Simpsons (R) 15.30 Family guy (R) 16.30 Scrubs (R) 17.30 My name is Earl 18.00 2 1/2 män 18.30 How I met your mother 19.00 Family guy (R) 20.00 Simpsons 21.00 Spider-Man 2 Amerikansk action från 2004. I rollerna: Tobey Maguire, Kirsten Dunst, James Franco. Regi: Sam Raimi. 23.40 Scrubs 0.40 How I met your mother (R) 1.10 My name is Earl 1.40 Spin city 2.10 Skål (R) 2.45 Våra värsta år (R) 3.45 Knight rider 4.35 Stargate Atlantis (R) 5.20–6.10 Battlestar Galactica

6.55–8.55 Colins och Justins heminredningskupp (R) 11.00 Doctors 12.00 Mannen som talar med hundar (R) 13.00 Det okända (R) 14.00 Extreme makeover weightloss 15.05 How clean is your house (R) 15.45 Wife swap (R) 1 16.45 Jamie Olivers twist (R) 1 17.15 Jamie Oliver: Middag på 30 mi1 nuter (R) 17.45 Nyheterna/Lokala nyheter 17.55 Glamour 18.25 Lotto, Joker och Drömvinsten 18.30 Judys domstol (R) 19.00 Nyheterna/Lokala nyheter 19.25 Vad blir det för mat (R) 20.00 112 – på liv och död (R) 21.00 Vad blir det för mat (R) 21.25 Jamies sommarfestival 22.05 Law & order UK 23.00 Skenet bedrar (R) 23.40 M.A.S.H. (R) 0.10 Law & order: Special victims..... 1.05 Law & order UK (R) 2.00 Vem dömer Amy? (R) 3.00–6.00 Nattsändningar

ONSDAG 13/6 6.00 Gomorron Sverige 9.30 Extra Rapport 16.00 Rapport 16.05 Trängsel i skyn (R) 16.55 Från Lark Rise till Candleford 17.55 Sportnytt 18.00 Rapport 18.10 Regionala nyheter 18.15 Hundra procent bonde 18.45 Biltokig 19.10 Kulturnyheterna 19.20 Sommarsverige idag 19.30 Rapport 19.52 Regionala nyheter 20.00 Fotboll: Holland–Tyskland EM. Grupp B. 23.00 EM-magasinet 23.30 Rapport 23.35 Kulturnyheterna 23.45 Fängelset 0.15 Every little step (R) 1.45 Rapport 1.50 Östen med resten (R) 2.50 Rapport 2.55 Hästkrafter (R) 3.05 Nordkalotten 365 (R) 3.35 Nordsjöns livsnerv (R) 3.50–6.00 Nattsändningar


vecka 23 | torsdagen 7 juni 2012

32 | Tema resor.

KRISTINA FRÅN DUVEMÅLA

Så får du råd med semestern Sommarkänslorna börjar inta sig och snart är det dags för majoriteten av Sverige att gå på semester. För många är det dock svårt att rassla ihop pengar till att göra något roligt. Det är inte långt till skolavslutningar och student som kan räknas som starten på semestern. De som har tidig semester från jobbet har inte heller långt kvar till välbehövlig ledighet. Vissa använder tiden till att vara hemma och bara ta det lugnt, andra åker på semester. Vissa vill åka på semester men har inte råd. För högskolestudenter är sommaren en tid att få in de där behövliga extrapengarna. – Jag kommer att jobba nästan hela sommaren, vilket så klart gör tiden till semester mindre, säger Mikaela Pettersson, studerande på Ekonomprogrammet på Högskolan i Skövde. Sommarjobb eller inte så kräver semester en del sparande i förhand, något

som kräver att man vänder på kronorna från csn. – Jag lägger undan 500 kronor varje månad. Bara man lägger undan något litet så växer det sig större med tiden och man får pengar till att göra åtminstone något, menar Mikaela. För att kunna spara pengar drar hon in på mycket onödiga varor, som hon kallar det. – Det är lätt att köpa saker man inte behöver, jag försöker att tänka en extra gång innan jag köper en vara eller tjänst, menar hon.

Erbjudanden

För hennes egen del får sommarjobbet avgöra tiden till semester. Men får hon tid över vill hon åka på festival eller något land i Europa. – Många studenter väljer att åka på festivaler, campa inom Sverige och eventuellt åka på sista minutenresor.Sedan finns det mycket att göra på hemmaplan, bara vara ute, cykla, sola, bada och bara njuta av sommaren. Angelica Gustafsson red.sn@vgt.se

www.skaraborgsresor.se 0515-300 66 UTLAND

Berlin weekend 4d 2795:12/7, 26/7, 2/8, 9/8, 6/9.... Stralsund - Rügen 4d, 30/8 3795:Oktoberfest Bremen 4d, 25/10 3575:Rhen & Mosel 6d, 5595:25/7, 9/9, 22/9 Bodensjön 7d, 14/7, 25/8 6775:Polen 3d, 27/9 1675:Östersjön runt 8d, 22/7 7995:S:t Petersburg 6d, 16/9 6795:Prag 6d, 5/8, 23/9 4595:Glaciärexpressen 7d, 30/7 7595:Österrike-Tyrolen 7d, 15/7, 22/7 6275:Toscana-Venedig 10d, 6/9 9475:Italienska blomsterrivieran 9975:10d, 27/8 Shopping Burg 2d, 21/9 1395:Shopping i Heligenhafen 2d, 1995:2/11, 23/11

NORDEN

Fredriksdalsteatern 2d, 1795:13/7,10/8 Östergötland med 2975:S:t Annas skärgård 3d, 9/7 Dalarna 3d, 6/8 2995:Mälaren 3d, 30/7 3575:Höga kusten 5d, 10/7, 31/7 4875:Härjedalen 5d, 4/9 4195:Gotland 5d el 6d fr. 3795:Stockholm weekend 3d 1695:29/6, 6/7, 13/7, 20/7, 27/7, 3/8 ....

1-DAGARS RESOR

Ullared, 15/6, 26/6, Taubespelen 14/7, 15/7 Gammelvala, 25/7 Saltön, 29/6, 13/7, 10/8 Vallarnas, 7/7, 28/7

KRYSSNINGAR

250:745:525:575:745:-

Åland med Birka Paradise 2d fr. 395:13/6, 19/6, 14/8, 22/8, 28/8, 5/9... Sommaravgångar onsdagar fr. 995:4/7, 18/7, 25/7, 8/8 Kryssa med Tallink Silja till: Helsingfors 3d fr. 995:Tallinn 3d fr.1495:Riga 3d fr.1395:29/6, 6/7, 13/7, 20/7, 27/7, 3/8......

Jesperhus- Skagen 3d, 2/7, 6/8 2995:Bornholm 4d, 15/7, 12/8 3875:Sydnorge 4d, 23/7 4575:Norska fjordriket 5d, 8/7 5795:Gudbrandsdalen 4d, 4/7, 1/8 3950:Norska fjället 5d, 9/9 4995:Köpenhamn-Oslo kryss 2d, fr.1695:TEATER/SHOW 22/8, 5/9 Ladies Night, Scandinavium, 2d 2095:SVERIGE Premiumpaket, logi Goth. Towers, 17/11 Allsång på Spången 3d, 15/7 3195:- Galenskaparna/ After Shave, 1d 1195:Äpplemarknaden 2d, 28/9 2475:- biljett & middag, 26/1, 2/3, 16/3 2013 VECKANS RESTIPS: Rabatt på följande resor Ring för mer info eller bokning!

Nordkap-Lofoten 11d, 11/7 Trondheim-Hurtigruten 6d, 16/7,7/8

2.890:-

Göta Kanal

Borensberg-Berg 3/7, 14/8, lunch............ 625:-

SAKER SOM ÄR GRATIS Att cykla längs Göta Kanal kräver en cykel, men har du det är det helt gratis. Dessutom får du lite motion efter all sommargrillning. Bada - Skövde är ingen kuststad men vi har en hel del sjöar. Låtsas att du ligger någon helt annanstans, Grekland, Maldiverna eller Indien... TURISTA FÖR 250 KRONOR Kusten - Göteborg och dess skärgård inte långt borta. Under sommaren tar sig turister från hela världen sig till Saltholmen och vidare med båt till någon av den södra skärgårdens öar för att sola, bada, cykla, promenera och fika. En regionen runt-biljett kostar 250 kronor och låter dig åka fritt i Västra Götaland med Västtrafiks tåg, buss, spårvagn och båt under 24 timmar. UNDER 500-LAPPEN Hyr en stuga - det går att hyra en natt under 500lappen. Stugorna i den priskategorin är ganska små, men ju fler ni är, ju lägre blir priset och ju större stuga kan ni hyra. Gå på spelningar. En endagsbiljett till Törebodafestivalen kostar 350 kronor, biljetter till Lars Winnerbäck ligger på 450 kronor, Diggiloogänget har biljettpriser under 500-lappen. Kika på campingplatserna i Skaraborg och se om de har några program över trubadurspelningar, de är dessutom ofta helt gratis.

Bohuslän

7/8 lunch, kaffe ........... 580:17/8 lunch, kaffe, guide 580:-

Ullared

27/8 ............................ 200:-

Spanien

Costa Brava - Calella 10-d **** Hotell m helpension 31/8 ......................... 5 895:28/9 ......................... 5 595:-

Buss Ola

0503-300 85 www.bussola.se

Tipsa oss. red.sn@vgt.se 0500-78 48 50

4 d - 3 995 kr

Flåmsbana, Kjeåsen

26/7 Höga kusten 5 d - 4 695 kr Båttur till Ulvön

27/7 Öland

3 d - 2 695 kr

28/7 10/8 17/8 26/8 31/8 1/11

7 d - 5 575 kr 3 d - 2 950 kr 4 d - 4 195 kr 6 d - 4 650 kr 6 d - 6 895 kr 4 d - 2 975 kr

Tillval: Teater på Krusenst.

Paris Siljan runt Bornholm Prag Floriaden Berlin

7/9 Provence 21/9 Piemonte 23/9 Alsace 5/10 Toscana 13/10 Rhendalen

10 d - 9 995 kr 10 d - 8 995 kr 7 d - 6 750 kr 10 d - 9 145 kr 7 d - 5 595 kr

9/9 Norska Fjällen 6 d help 5.445:-

- Fina Semestertips Island - en hel vecka

Stort utflyktsprogram ingår 29/6-17/8 Landv. Fredagar fr. 9.995:-

Österrike - Zillerdalen 7-d

Sång & musik, aktiviteter och utflykt, vandring & upptåg, hp, måltidsdryck på plats 30/6, 14/7 ........... Obs Priset! 5.375:-

Geiranger- -Hurtigruten 3-d

1/7 Hp ……………………. 3.895:-

Lofoten - Hurtigruten 8-d

Ishotellet & Saltströmmen 14/7 Hp ................................... 9.375:-

Formel 1 - Hockenheimring 6-d

Fartfylld 3-dag toppenbiljett 18/7 ........................................... 6.350:-

Hjälten från Kalmarsund 2-d

S Reuter, P Eggers, Robert G m.fl 21/7 parkett, lunch ................. 1.895:-

Vallarna - Campa i klaveret 1-d

22/7 inkl. middag ...................... 795:-

Ålesund - Hurtigruten 4-d

inkl lunch kaffe................5 23/7 natt mitt i&Ålesund ........ 4.375:-

Sommar-Stockholm 3-d

23/7 ........................................... 1.995:-

Rhen & Mosel 6-d

25/8 Hp, båttur, vinprovn mm 4.995:-

Berlininkl - City Väst 4-d lunch & kaffe...............5

26/8 perfekt läge .................. 2.595:-

Kroatien Rovinj m guldkant inkl -lunch & kaffe …….......58-d

Toscana Flyg & buss 8-d

ISLAND, 5 dgr, Avr: 1/8 IRLAND, 7 dgr, Avr: 12/8 SKOTTLAND m TATTOO, 6 dgr, Avr: 13/8 GARDASJÖN, 8 dgr, Avr: 1/9 KLASSISKA ITALIIEN, 8 dgr, Avr: 8/9, 22/9 TOSCANA, 8 dgr, Avr: 15/9, 29/9 KROAIIEN m DUBROVNIK, 9 dgr, Avr: 6/10 RIOJA- BORDEAUX-BILBAO, 8 dgr, Avr: 5/10 SKOTTLAND, 6 dgr, Avr: 9/9 ANDALUSIEN, 8 dgr, Avr: 30/9 KINAS GULDKORN, 10 dgr, Avr: 16/11 THAILAND, 14 dgr, avr: 13/11, 15/1, 5/3

Tel: 0511-34 66 60 www.mkbussresor.se

Tel. 0500-41 00 87 www.forellenresor.se

Tel: 0511-34 66 60

.SE

ÖPPET MELLAN SÄTER OCH TIMMERSDALA Torsdagar JEANSAFFÄREN I SÄRKLASS 12 – 19 MASSOR AV MODELLER Lördagar JEANS FRÅN GOLV TILL TAK 12 – 16 MASSOR AV SERVICE Söndagar NYA FRÄSCHA VÅRJEANS 12 – 16 HJÄRTLIGT INFO-TEL: 0511-823 00 VÄLKOMNA TRÖTT PÅ VARUHUS – KOM TILL OSS ! SKÖVDE!

DEN PERFEKTA UTFLYKTEN ! VID VACKRA NORD-BILLINGEN Lidköping

www.westis.se

Bästa studentpresenten! Ge bort ett

presentko r på resor! t

Sommar-Stockholm 3 d 23/7 via Drottningholms slott, med möjlighet att åka båt till city, Hotell Royal Viking, resel. rundur

Teaterweekend Stockholm

5/10, 26/10, 9/11, 23/11, 7/12 - 3 d. 13/10, 8/12 - 2 d Hotell Royal Viking, resel. rundur Jesus Christ Superstar, Dirty Dancing, Ledin, Lennie Skifs, La Cage Aux Folles

000 510-7r0gsbuss.se Tel. 0.n e yb www

8/8 Göta Kanal .................... 550:-

Mayerhofen, 4-stj Hp X 31/8 ........................................... 8.850:-

Tips från reseprogrammet 19/7 Norge

Fler resor hittar du på www.mkbussresor.se

31/7 Öland 2 d.................. 1.745:6/8 Närke 2 d båttur, slott .. 1.745:-

Österrike - Vandring 9-d

Fler resor hittar du på www.mkbussresor.se

8 d - 9 995 kr

Fina vinprovningar, många utflykter 23/9 HP .............. Obs Priset! 9.875:-

28/6 Bornholm 3 d............ 2.595:-

Tel 0510-261 72 www.frambergs.com info@frambergs.com

Hallänska Pärlor

Inlandsbanan, Hurtigruten

Flyg & buss, läckert 4-stj boende Utflykter, tryffeldelikatesser, ………………… ................3 eleganta viner, oljor mm, Hp 8/9,15/9 ............... Obs Priset! 9.450:1 ……………………….........5

25/6 NORDKAP, 9 dgr, Pris: 10 195,2/7 GEIRANGER & TROLLSTIGEN, 5 dgr, Pris: 5 395,3/7 FINLAND, 5 dgr, Pris: 5 295,3/7, 13/7, 5/8 HURTIGRUTTEN, 5 dgr, Pris: 6 395,6/7 KÖPENHAMN, 3 gdr, Pris: 1 995,7/9 SOMMARTEATER I KALMAR, 2 dgr, Pris: 1 795,8/7, 5/8 ÅLAND, 4 dgr, Pris: 3 995,12/7, 23/8,13/9 –BERLIN, 4 dgr, Pris fr 2 695,12/7, 23/8 SPREEWALD m DRESDEN, 4 dgr, Pris: 3 495,13/7, 21/9 TOSCANA, 10 dgr, Pris fr 8 895,15/7, 6/10 PRAG, 7 dgr, Pris: 5 395,16/7, 30/7 STOCKHOLM, 3 dgr, Pris: 2 095,18/7 SKÅNE m YSTAD & VEN, 4 dgr, Pris: 4 395,18/7 INLANDSB – LOFOTEN – HURTIGR, 9 dgr, Pris: 11 795,24/7 INLANDSBANAN m GULDRIKET, 5 dgr, Pris: 5 595,24/7 CYKEL & VIN I MOSEL, 7 dgr, Pris: 7 795,24/7, 6/10 PARIS, 7 dgr, Pris: 5 795,24/7 HURTIGRUTTEN, 6 dgr, Pris: 8 995,26/7 VÄSTERBOTTEN, 6 dgr, Pris: 6 295,27/7 BORNHOLM, 4 dgr, Pris: 4 295,31/7 SCHWEIZ m GLACIÄREXPR, 8 dgr, Pirs: 9 395,1/8 DONAUKRYSS m WIEN, 7 dgr, Pris: 8 195,1/8 FINLAND m BORGÅ, 5 dgr, Pris: 5 295,1/8 HARDANGERVIDDA, 4 dgr, Pris: 3 895,2/8 HEMLIG RESA, 3 dgr, Pris: 3 195,8/8 STRALSUND & RÜGEN, 4 dgr, Pris: 3 495,14/8 S:T PETERSBURG, 7 dgr, Pris: 7 995,1/9 BRATISLAVA-BUDAP-WIEN, 8 dgr, Pris: 6 795,1/9 LUGANO, 8 dgr, Pris: 7 595,8/9 SKAGEN, 2 dgr, Pris: 1 695,18/9 MOSKVA & S:T PETERSBURG, 11 dgr, Pris: 13 490,21/9 FRANSKA RIVIERAN, 10 dgr, Pris: 8 795,21/9 LIGURIEN, 10 dgr, Pris: 9 795,28/9 KROATIEN, 10 dgr, Pris: 8 995,29/9 UNGERSKA VINGÅRDAR, 8 dgr, Pris: 7 495,29/9 FRANSKA VINVÄGAR, 8 dgr, Pris: 7 995,-

18/6 Sotenkanalen .............. 550:-

0511 – 155 55 www.bengtsresor.se

BUDGETTURISTA

26/6 Lofoten

12/6 Saltön.......................... 460:-

1975

Mikaela Pettersson studerar på Ekonomprogrammet på Högskolan i Skövde och försöker spara lite varje månad för att ha råd med semester. Bild: ANGELICA GUSTAFSSON

Svenska Teatern Helsingfors 28/9-1/10 (4 dagar), buss, båt (Silja Line), teater, hotellövern, inkl. middag, dubbelhytt & dubbelrum

RES MED SUSANNE & BENGT!

Storgatan 20, Skövde 0500-46 98 98 Vardag 9–18, lördag 10–14 www.resia.se/skovde

Skovde Nyheter 120607  

Skovde nyheter

Skovde Nyheter 120607  

Skovde nyheter

Advertisement