Page 1

Skövde Nyheter.se På shoppingtur med modeduo

Lokaltidningen för alla hushåll i Skövde. Telefon 0500-78 48 51.

26 april 2012.

Fler barn misshandlas Antalet polisanmälningar om barnmisshandel ökar i Skövde. Socialförvaltningen i Skövde fick 2011 in 400 anmälningar.

Inga svar om Askeberga ARKEOLOGI

Frågorna kring fornlämningen Askeberga är många. Radarn gav få svar. – Vad man gjort här får vi inte reda på förrän vi gräver, förklarar arkeolog Martin Toresson, som inte tror att en utgrävning blir av.

Avdelningschef Roland Bertils- – Unga familjer inte har samson tror att ökningen främst be- ma stabilitet som äldre. Det är SIDAN 5 ror på två orsaker. Ökad anmäl- en riskfaktor. SIDORNA 2-3 De räddar liv ningsbenägenhet är en av dem.

KLADDIGT SÄSONGSSLUT FÖR SN-LAGET

i Thailand

SIDAN 19

LIVRÄDDARE Förra hösten reste Therese och Emma till Asien för volontärarbete. Där väcktes en idé om att öka simkunnigheten bland thailändarna. Nu reser de tillbaka för att göra verklighet av idén. SIDAN 14

Kronér om sin nakenchock TV Lasse Kronér har lovat att gå naken mellan Skövde och Göteborg om frågeprogrammet Smartare än en femteklassare får två miljoner tvtittare. – Klart att jag ställer upp, men Skövdeborna kan vara SIDAN 12 lugna.

”Jag svarade att jag ville bli svart” När SN-laget höll avslutning i källarlokalerna på Käpplundaskolan var det andra kvalitéer än de på handbollsplanen som räknades. Som till exempel vem som kunde äta chokladpudding genom en nylonstrumpa snabbast. I dagens tidning sammanfattar vi SN-lagets säsong. Bild: FRIDA SANDGREN

PETER STRÖMBERG HANDLÄGGARE SOM SKRIVIT EN BOK OM SINA ÅR I AFRIKA SIDAN 8

Öppettider

fton 10–17 orgsmässoa 12–17 30 april Valb ta maj 1 maj Förs

Fri parkering söndagar


vecka 17 | torsdagen 26 april 2012

2 | Skövde.

Anmälningarna om barnmisshandel ökar i Skövde Barnmisshandeln ökar i Skövde. Åtminstone om man ska se till antalet polisanmälningar. – Jag tror att det till stor del beror på att anmälningsbenägenheten har ökat, säger Susanne Klingh, barnförhörsledare vid Skövdepolisen. I början av året misshandlade en 29-årig man sitt bara några veckor gamla spädbarn så illa att barnet fick blödningar under hårda hjärnhinnan, mjuka hjärnhinnan och i ögonbottnarna. Skadorna uppkom när mannen skakade sitt barn för att få det att tystna. I februari i år dömdes en 30-årig man till fängelse för grov fridskränkning. Under ett par års tid misshandlade han sin nu 10-åriga dotter. 30-åringen bestraffade dottern fysiskt när han ansåg att hon slarvat. Sal-

STOR ÖKNING 2011 ANTALET polisanmälda barnmisshandlar i Skövde 2008: 63 2009: 68 2010: 64 2011: 86

tade flickan maten för mycket blev hon slagen i huvudet och på överkroppen. Hade hon inte diskat blev hon slagen. Flickan fick även spendera nätterna utelåst på balkongen.

Få åtalas

Det här är bara toppen av ett isberg. Polisanmälningarna om barnmisshandel ökar i Skövde. Dessutom är mörkertalet sannolikt mycket högt. Men endast ett fåtal av anmälningarna leder till åtal. – Det är en jätteliten procentandel. Det beror på att det oftast blir ord mot ord eftersom det är svårt att finna någon stödbevis-

ning,säger Susanne Klingh, barnförhörsledare. Däremot är anmälningarna, som oftast kommer till polisen via socialtjänsten, inte slängda i sjön. Istället ger de ringar på vattnet. – Även om ingen blir dömd blir det ofta en förändring för barnen ändå. Samhället reagerar och agerar.

Socialen

Majoriteten av polisanmälningar om barnmisshandel kommer från socialtjänsten. Ett fåtal kommer från föräldrar. Att någon privatperson anmäler är däremot mycket ovanligt. – En känsla är att uppmärksamheten bland personal på fritids dagis och skola blivit bättre. Det vanligaste är att det är någon av föräldrarna som är gärningsmän när barn misshandlas. – Att det skulle vara någon för barnet tidigare okänd är ovanligt. Oftast är det någon barnen har

”Överlag har barn en livlig fantasi, men när de är hos polisen så förstår barnen allvaret och berättar vad de varit med om” en nära relation till, men det behöver inte nödvändigtvis innebära att det är en förälder.

Viktigt att bli trodd

Susanne Klingh började som barnförhörsledare förra året. En av de viktigaste delarna i hennes jobb är att få kontakt med barnen. Dels för att det är av högsta vikt för utredningen, dels för att barnen ska känna sig sedda. – Barnens berättelse är jätteviktig. Att det känner sig trodda när de berättar. Kan det inte vara svårt

att bedöma ett barns trovärdighet? – Visst, överlag har barn en livlig fantasi, men när de är hos polisen så förstår barnen allvaret och berättar vad de varit med om. Innan förhören påtalar jag anledningen till att de är hos polisen.

Ett lyft för barnen

För Susanne kommer inte barnahuset, som snart invigs, att göra någon större skillnad i hennes yrkesutövande. Däremot tror hon att det blir ett lyft för barnen som hamnar där. – Det är många som drabbas när barnen far illa. Det är tragedier. När barnahuset öppnar hoppas jag att allt blir bättre för alla parter, framförallt för barnet. Barnahuset tror jag kommer att stärka barnperspektivet, säger hon.

Henrik Pettersson 0500-78 48 50

henrik.pettersson@vgt.se

Antalet anmälningar om barnmisshandel ökar i

Rädda barnen: ”Vi måste bli bättre på förebyggande arbete” Fattigdom, missbruk i familjen och våld mellan föräldrar. Det är några av de faktorer som ökar risken för att barn ska utsättas för våld. – Vi måste generellt bli bättre på förebyggande arbete, säger Karin Blomgren, Rädda Barnens expert på frågor som rör barn och våld. Karin Blomgren är orolig över de siffror som visar att barnmisshandeln ökar i Sverige. Sett ur ett längre perspektiv minskade våldet mot barn sedan föräldrars rätt att aga sina barn avskaffades. När det gäller

nuerligt; från 53 procent år 1965 till 10 procent år 2000. Därefter har det stabiliserats runt 7-8 procent enligt en enkätundersökning av Stiftelsen Allmänna barnhuset och Karlstads universitet.

Fler anmäler

Karin Blomgren, Rädda barnen, är orolig över att polisanmälningarna om barnmisshandel ökar. Bild: PRESSBILD

föräldrars attityder till kroppslig bestraffning inom barnuppfostran så har den positiva inställningen sjunkit kraftigt och konti-

På senare år har dock polisanmälningarna om barnmisshandel stigit. – Framförallt rör det sig om en ökad anmälningsbenägenhet, säger Karin Blomgren. 14 procent av barnen uppger att de någon gång blivit slagna i hemmet.Tre till fyra procent har angett att de utsatts för våld vid upprepade tillfällen. Samtidigt tror Karin Blomgren att mörkertalet är högt.

– Vi vet att det finns ett stort mörkertal. Hela fenomenet i sig bäddar för det. Små barn är i beroendeställning till föräldrarna och det krävs att någon vuxen uppmärksammar missförhållandet och slår larm för att det ska komma till ytan, säger hon.

Förebyggande nyckeln

Varför barn blir slagna finns det säkert lika många svar på som det finns vuxna som utdelar slag. Däremot pekar Karin ut flera faktorer i hemmen som ökar risken för att barn ska utsättas för våld. Missbruk, fattigdom, arbetslöshet och våld mellan föräldrar är några av faktorerna. Rädda barnen ser förebyggande arbete som nyckeln för att komma

till rätta med problemet. – Tyvärr är det ofta så att förebyggande insatser är det som dras in när kommunerna gör åtstramningar, säger Karin Blomgren. Ett av Rädda barnens viktigaste arbeten är att vara ett dåligt samvete för kommunerna i Sverige. – Många av de beslut som berör barn fattas på kommunal nivå. Därför är det viktigt för oss att ligga på kommunerna i barnfrågorna. Vi jobbar naturligtvis även med politiskt påverkansarbete på nationell nivå för att stärka barnrättsperspektivet, säger Blomgren.

Måste lyssna

Rädda barnen kommer i sommar att sjösätta en föräldrautbildning för att mö-

ta behovet föräldrar har att diskutera barnuppfostran. – Det är ett tidsbegränsat projekt, men vi hoppas att det ska fortsätta på längre sikt. Är det något vi i Sverige, enligt Karin Blomgren, behöver bli bättre på när det kommer till barn som far illa är det att lyssna till barnen. – Det är viktigt att uppmärksamma de signaler barnen sänder ut, men det är lika viktigt att lyssna till vad barnen säger. I många utredningar som rör barn, till exempel polisutredningar och sociala utredningar är vi fortfarande alldeles för dåliga på att låta barnen själva få komma till tals. Henrik Pettersson henrik.pettersson@vgt.se


torsdagen 26 april 2012| vecka 17

KOM IN OCH GÖR DIG

SOMMARFIN Välkommen till

selma BUTIK

S:t Sigfridsgatan 9, Skövde

0500-41 81 81

KLÄNNINGAR FÖR

FESTEN KALASET STRANDEN BUTIK 40+ Katarina

Tel. 0500-48 70 50 • Skolgatan 11 Skövde Öppet: måndag-fredag 10-18 (lunch 13.30-14.30)

Commerce Storgatan

VÄLKOMMEN IN!

Kungsgatan

Skolgatan Eric Ugglas plats

VÄSKDAGAR 26-27/4 RESVÄSKA Skövde. Förra året fick polisen in 86 anmälningar, vilket är 22 fler än året innan. Bild: CLAUDIO BRESCIANI / SCANPIX

Socialen: ”Unga familjer kan vara en riskfaktor” Att antalet barnmisshandlar ökar i Skövde känner även socialförvaltningen av. Fler anmälningar och fler misstankar om brott rapporteras till polisen. – Bland barn upp till tolv år anmälde vi ett femtontal misshandlar till polisen i fjol, säger Roland Bertilsson, avdelningschef på socialförvaltningen. Snart öppnar Barnahus Skaraborg, som ska effektivisera myndigheternas samordning då barn utsatts för brott. Det är ett efterlängtat hus.Barn som far illa har ökat de senaste åren. Socialförvaltningen i Skövde fick 2011 in 400 anmälningar. Det kan jämföras med 2010 då antalet anmälningar var 300. I 50

”Bland barn upp till tolv år anmälde vi ett femtontal misshandlar till polisen i fjol”

av anmälningarna 2011 rörde det sig om misstankar om fysiska övergrepp. Roland Bertilsson tror att ökningen främst beror på två orsaker. – En faktor är ökad anmälningsbenägenhet. En annan förklaring är ålderssammansättningen bland föräldrar. Det är en tonårspuckel där babyboomens barn nu fått egna barn. Det

kan vara så att unga familjer inte har samma stabilitet som äldre. Det är en riskfaktor. Beredskapen och förmågan att upptäcka och rapportera när barn far illa har ökat både bland privatpersoner och yrkespersoner, menar Roland Bertilsson. Den fjärde juni invigs Skaraborgs barnahus. Istället för att barn slussas runt mellan bland annat polis, socialförvaltning och barnoch ungdomspsykiatrin finns här möjligheten att samla alla under ett tak. – Till en början kommer det inte innebära så stor skillnad, eftersom arbetet fungerar redan idag. Men förhoppningsvis kan samlandet av experter göra att barnen får ett bättre bemötande. Henrik Pettersson henrik.pettersson@vgt.se

PIERRE LIGHT 2012

Lättviktsresväskor i kraftig ABS-polykarbonat med två hjul, två fack och dragkedja som håller innehållet på plats under resan. Den mindre väskan (20") har separat, vadderat, datorfack. Inbyggt TSA-lås. 5 års garanti. Blå, guld eller silver. 20" 49X31X21 Ord.pris 1244,00

NU 369,00 24" 60X45,5X27/31 Ord.pris 1494,00

5-års garanti

NU 495,00 28" 73,5X51,5X31/35 Ord.pris 1744,00

NU 619,00 Priser INKL.MOMS

GÄLLER ENDAST TORSDAG-FREDAG 26-27/4

Gustav Adolfs gata 51, 541 45 SKÖVDE. Tel 0500-48 80 65. Fax 0500-41 62 15 www.skovdekontorscenter.se


vecka 17 | torsdagen 26 april 2012

4 | Skövde. Frågor till politikerna efterfrågas I SKÖVDE finns möjlighet

att ställa frågor direkt till politikerna i kommunfullmäktige. Det kallas för allmänhetens frågestund. Men intresset är minst sagt svalt. Under måndagskvällens fullmäktige efterfrågade ordförande Conny Brännberg (KD) att fler utnyttjar den möjlighet som finns. – Vi saknar allmänhetens frågestund. Vi har inga frågor idag heller, detta trots all den debatt som pågår i samhället just nu, säger han.

Skiss på den planerade utbyggnaden. Bild: SKÖVDE FÖRETAGSPARK

Lina Ejdebäck och Ronja Brink använde sportlovet till att bygga en modell av ett sjukhus för barn. ”Det här är en studsboll”, förklarar Ronja.

Glada färger när barn ritar sitt drömsjukhus

Bild: ANDERS AXELSSON

Hur vill barn att ett sjukhus ska se ut? Ett svar på frågan är: Mycket färg! – Och det vara en utelekgård med kälkbacke, gungor och klätternät, förklarar Ronja Brinck när hon visar modellen hon byggt tillsammans med Lina Ejdebäck. Planeringen pågår för det nya barn- och kvinnosjukhuset som blir en fristående byggnad vid Kärnsjukhuset. En stor del av behandlingar och vård av unga kommer att samlas i den nya byggnaden. Projektgruppen ställde frågan till barn i flera skolor och förskolor i Skaraborg. Dessutom fick barnen som varit patienter på KSS lekterapi lämna förslag. – Vi ville veta vad barn önskar sig, säger Lena Andersson som arbetar på lekterapin på KSS.

Tonårsrum

Svaren strömmade in och nu har gruppen många förslag på ett sjukhus för barn. Över 200 teckningar skickades in och många model-

Lekterapeut Lena Andersson visar upp en modell av ett lekrum.

ler av hur det borde se ut. Genomgående är att barn vill ha ett sjukhus i glada färger och spännande saker att leka med. I begreppet barn ingår alla från riktigt små barn upp till tonåringar och det innebär att det måste finnas något för alla åldrar. – Här ska det vara ett tonårsrum med soffa, TV, playstation och internet, säger Lina Ejdebäck och visar i modellen.

Från Johanna Bergström i Tidavads skola kom det här förslaget om hur ett sjukhusrum borde se ut.

Uppgiften för lekterapin på KSS är att erbjuda barn i alla åldrar lek och sysselsättning under den tid de är på sjukhuset. Om det går att göra sjukhusvistelsen roligare och intressantare blir även sjukvården bättre. Dessutom fungerar lek ofta som träning för barn som är sjuka.

Lek om allvar

Många barn kommer under dagarna från de olika

avdelningarna till lekterapins lokaler. Alternativet är att lekterapins personal kommer ut till de unga patienterna på vårdavdelningarna. Det är samma saker som intresserar friska barn och barn på sjukhus, men med en skillnad. På lekterapin finns ett ”sjukhusrum”där barn kan leka sjukhus. – Barn bearbetar genom lek, säger Lena Andersson. Ett förslag från barnen

är att det borde finnas en sjukhusclown. Det finns redan, men clownen kommer bara till sjukhuset tre gånger per termin. De många teckningarna och modellerna har under veckan varit utställda i sjukhusets entréhall.

Grönt ljus för utbyggnad av Gothia DET FINNS långtgående

planer på att bygga ut Gothia Science Park med ytterligare cirka 400 arbetsplatser. Anledningen är att parken växer och det helt enkelt är slut på ledig kontorsyta för företag som vill etablera sig. Under måndagens fullmäktigemöte blev finansieringen formellt klar. Beslutet innebär att Skövde kommun lämnar ett så kallat ovillkorat aktieägartillskott på 40 miljoner kronor till kommunägda Skövde Företagspark. Förhoppningen är att spaden kan sättas i jorden senast i november, fram tills dess handlar det om att ordna med bygglov, upphandling och projektering. Dessutom gör kommunen ett borgensåtagande på 80 miljoner kronor för att Skövde företagspark ska kunna låna upp resterande del.

673 000

liter halvrenat avloppsvatten rann ut i Ösan under söndagskvällen. Ett häftigt regn och felkopplade ledningar gjorde att det kom mer vatten till reningsverket än vad man klarade av att hantera.


torsdagen 26 april 2012| vecka 17

Skövde. | 5

Askeberga fortsätter att gäcka arkeologerna Frågorna kring fornlämningen Askeberga i Tidan är många. Radarundersökningen i höstas gav få svar. – Nu ska vi söka pengar för att reda ut alla underligheter, säger arkeologen Martin Toresson. Askeberga är jungfrulig mark ur ett arkeologiskt perspektiv. Trots att det är Sveriges näst största skeppssättning har få undersökningar gjorts där. Senast var på 1930-talet. Men nu är det andra bullar.I höstas inleddes ett ideellt projekt där geofysikern Roberto Grassi med hjälp av markradar studerade delar av fornlämningen i Tidan. Drivande kraft var arkeologerna Martin Toresson och Louise Henriksson tillsammans med Tidanbygdens hembygdsförening.

Undersökningen visar att det funnits mer aktivitet i området än vad man tidigare kunnat föreställa sig. I marken finns gott om tecken som tyder på det. – Exakt vad man gjort här får vi inte reda på förrän vi gräver, förklarar Martin Toresson, som dock inte tror att en arkeologisk utgrävning kommer att bli aktuell. – Nej, Askeberga är väldigt välbevarad och det är sällan som myndigheterna ger tillstånd till utgrävningar vid sådana. Det är lite av ett dilemma, att vi arkeologer vill ha välbevarade fornlämningar samtidigt som en utgrävning sedan påverkar dem negativt.

Spännande fynd

Planen är istället att göra en utvidgad undersökning med hjälp av markradar och annan teknik som inte förstör marken. Men redan nu har arkeo-

”Askeberga är väldigt välbevarad och det är sällan som myndigheterna ger tillstånd till utgrävningar vid sådana”

Radarundersökningen av Askeberga skeppssättning visar att det pågått mycket aktivitet i området. Nu vill arkeologerna fortsätta undersökningarna för att få en klarare bild av vad som hände vid fornlämningen i Tidan. Bild: LARS JOHANSSON

logerna hittat spännande fynd. – Vi har fått indikationer på att stenar saknas, berättar Martin Toresson. I så fall är det stävstenarna, de som definitivt visar att Askeberga är en skeppssättning. För det har varit omtvistat. Om man

kan bevisa att det har funnits stävstenar skulle diskussionerna avta. – Det finns en annan mindre skeppssättning,Jättadansen, lite längre österut. Den liknar Askeberga, säger Martin Toresson, som menar att man kan använda detta för att hitta ledtrå-

dar till mysterierna runt fornlämningen i Tidan.

– Det hänger nog ihop med det andra, menar Martin Toresson, som tror att Askeberga är en gravplats. Det visar fynd på platsen. Han utesluter emellertid inte att det även varit en kultplats. – Det har gjorts flera fynd i området, men de är sammanblandade och det vill vi göra något åt, förklarar Martin Toresson som tillsammans med sin arkeologikollega Louise Henriksson ämnar söka pengar för att kunna fortsätta arbetet. Hans förhoppning är att även Roberto Grassi ska fortsätta sina undersökningar på platsen. – Troligen kommer vi att starta i höst eller nästa vår.

Hänger ihop

Nära Askeberga har det tidigare också funnits någon form av järnframställning. Det upptäcktes i samband med schaktningsarbeten 1978.

Vårerbjudande BALKLÄNNING

1.500:-

BRÖLLOPS-

KLÄNNING

3.000:-

30 ÅRS

ERFARENHET SOM ERSKA MM SÖ

ÄNDRINGAR • LAGNINGAR • GARDINER M.M. SÖMNAD • FÖRSÄLJNING • UTHYRNING SKÖVDE, Storgatan 11, öppet: onsd-lörd. 10.00-16.00 TÖREBODA, Östra Torggatan 1, öppet: månd.-torsd. 10.00-16.00 Tel. 0763-40 33 24, 0707-18 84 81

e s s sa n n i r P Sömmerska


vecka 17 | torsdagen 26 april 2012

6 | Skövde. Mest lästa på SN-webben DE HÄR artiklarna var

mest lästa på webben förra veckan: 1. ”Jag vill bli porrstjärna”. 2. Finansiär räddar Skövde IK. 3. Ronnie Sandahl ger igen. 4. Sms-dumpad tjej svarade med knytnävarna. 5. Ungdomarnas engagemang räddar bandyplanen.

42

blev Skövdes placering på listan över bäst företagsklimat bland landets kommuner. KÄLLA: SVENSKT NÄRINGSLIV

Johannes Lundgren är nybliven ordförande i Skövdes skatförening och har stora planer.

Bild: ANGELICA GUSTAFSSON

Skating är inte bara en bräda, det är kärlek – Jag var ju med redan från början och byggde upp den. Jag vet inte om kommunen vet hur mycket hallen betyder för många. Att ha en skatehall innebär att man kan utöva intresset året runt. Ett mål som är väldigt stort, och enlig Johannes, kanske ouppnåeligt är en skatelinje på gymnasiet. – Vi har så bra förutsättningar med den här hallen och det skulle nog få många att tycka skolan vore roligare.

Johannes Lundgren är ny ordförande i Skövde skateförening och har flera planer för skatehallen. – Skating är inte en bräda och några hjul, det sitter i hjärtat, säger han. Johannes Lundgren har tagit sig fram på bräda sedan tidiga tonåren. Det var när de byggde ramper utanför hans hus intresset väcktes. – Skating handlar om mycket,framför allt gemenskapen. Sedan hade jag talang för det. När mina kompisar sedan slutade fortsatte jag, säger han. Att bli framröstad ordförande av medlemmarna i föreningen är något Johannes tar på stort allvar. – Jag har bra kontakt med de som hänger här. Jag har hunnit bli 27 år och är hellre här en fredagkväll än att sitta hemma och undrar vad de unga håller på med. Jag vill finnas där, precis som äldre fanns där när jag var ung. Att komma till skatehallen i Skövde handlar inte bara om att åka skatebo-

Många hjälper till

Johannes släpper alla tankar när han ställer sig på brädan.

”Jag vet inte om kommunen vet hur mycket hallen betyder för många” ard, inlines eller cykel. Det handlar lika mycket om det sociala. – Jag har frågat vad många av de unga skulle ha

gjort om de inte var här på fredagskvällarna. De flesta svarar att de antagligen skulle hänga framför datorn eller vara på stan.

Många visioner

I samma stund som Johannes blev ordförande bestämde han sig för att driva föreningen framåt. Han ska se till så det anordnas temakvällar som grillning, tävlingar och skateskola. – Det är viktigt att det

händer lite parallellt med skatingen. Skateskolan drar vi igång i sommar och det är två riktigt duktiga åkare som kommer hålla i det. Ett annat mål är att få sponsorer. – Det finns ju inte mycket pengar. Jag önskar att vi kunde anordna resor till andra skatehallar, rusta upp lite här och så vidare. Han är dock mycket tacksam mot kommunen som gett dem hallen.

Han har många gånger känt att han velat bestämma mer. – Ibland ser hallen ut som en toalett med allt skräp. Men många vill hjälpa till, man behöver bara ha en god kontakt med dem. För Johannes sitter skatingen i hjärtat och han släpper alla tankarna när han ställer sig på brädan. – Jag kommer att hålla på med det här tills benen inte klarar mer.

Fullmäktige säger nej till skatepark BYGG en skatepark i

Skövde. Det var uppmaningen i ett medborgarförslag som lämnades till kommunen i höstas, men det säger kommunfullmäktige nej till. I förslaget pekar man på att många ägnar sig åt skateboard, inlines och BMX, men att det finns få bra platser i Skövde att utöva den.Men Fritidsnämnden har inga pengar i nuläget. – Vi har en massa önskemål och behov inom Fritidsnämnden. Därför finns inte förslaget med i prioritetslistan under åren 2013-2016, säger Kaj-Ewe Enroth (FP) som är ordförande i Fritidsnämnden.

Tvingas betala tillbaka för hög hyra EN SKÖVDEKVINNA tog

ut en orimligt hög hyra för sin lägenhet som hon hyrde ut i andra hand. Nu tvingas hon betala tillbaka 8 000 kronor till sin hyresgäst. Det har hyresnämnden beslutat. Skövdekvinnan har under två års tid hyrt ut sin lägenhet till en annan kvinna. I hyra har hon begärt 5060 kronor, en summa som hyresgästen också har betalat. Men hyran låg på 3 919 kronor. En orimlig hyresskillnad anser hyresgästen och får alltså medhåll av hyresnämnden. Nämnden anser att det är rimligt att lägga på cirka tio procent, det vill säga 400 kronor per månad.


Lagfarter Skövde kommun

Läge för förändring? Nästa nummer av tidningen Läget delas ut 5 maj!

W W W.SVENSKFAST.SE

Församl: Skövde Typ: Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad Fastighet: Skövde Hängmattan 11 Adress: Lassagårdsgatan 50, 541 66 Skövde Datum: 2012-02-24 Pris: 350 000 kr Förvärvare: Rydbom, Veronica Maria Rydbom, Peter Ingemar Överlåtare: Götenehus Ab

Församl: Skövde Typ: Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer Fastighet: Skövde Trötter 6 Adress: Lingonstigen 45, 541 33 Skövde Datum: 2012-02-06 Pris: Arv, tes, bpt, bod Förvärvare: Herlin, Peter Johan Leander Överlåtare: Herlin, Peter Holen, Christina

Församl: Frösve Typ: Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer Fastighet: Skövde Dunshult 9:19 Adress: Tröskaregränd 5, 541 70 Skövde Datum: 2012-02-06 Pris: 1 410 000 kr Förvärvare: Rydberg, Ulf Magnus Tobias Överlåtare: Ahonen, Petri Ahonen, Helene

Församl: Götlunda Typ: Elproduktionsenhet, vattenkraftverk Fastighet: Skövde Vads-Kvarntorp 2:8 Adress: Skövdevägen 30, 549 31 Tidan Datum: 2012-01-31 Pris: 227 000 kr Förvärvare: Streamgate Black Ab Överlåtare: Fortum Generation Ab

Församl: Skövde Typ: Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer Fastighet: Skövde Varpan 5 Adress: Höstvägen 20, 541 33 Skövde Datum: 2012-02-22 Pris: 1 925 000 kr Förvärvare: Nilsson, Stig Fredrik Överlåtare: Medvedev, Boris

Församl: Ryd Typ: Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer Fastighet: Skövde Knottet 24 Adress: Knottvägen 11, 541 65 Skövde Datum: 2010-10-26 Pris: Arv, tes, bpt, bod Förvärvare: Martyniuk, Zbigniew Överlåtare: Ludwinek, Zbigniew Ludwinek, Maria Gullvi

Församl: Berg Typ: Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer Fastighet: Skövde Björnasäter 2:7 Adress: Lerdala Björksäter, 540 17 Lerdala Datum: 2011-12-12 Pris: Arv, tes, bpt, bod Förvärvare: Björk, Ethel Ingrid Veronica Överlåtare: Björk, Lars-Erik Björk, Ethel

Församl: Götlunda Typ: Elproduktionsenhet, vattenkraftverk Fastighet: Skövde Lunne 9:1 Datum: 2012-01-31 Pris: 1 549 000 kr Förvärvare: Streamgate Black Ab Överlåtare: Fortum Generation Ab

Församl: Skultorp Typ: Småhusenhet, tomtmark med byggnad, byggnadsvärde mer än 50 000 kr Fastighet: Skövde Simsjöborg 4:31 Adress: Roddarstigen 6, 541 93 Skövde Datum: 2011-12-09 Pris: 200 000 kr Förvärvare: Norberg, Jan Erik Patrik Överlåtare: Andersson, Jonas

Församl: Väring Typ: Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer Fastighet: Skövde Stora Väring 8:92 Adress: Väring Skogshyddan, 541 96 Väring Datum: 2011-02-17 Pris: Arv, tes, bpt, bod Förvärvare: Karlsson, Anton Carl Rune Överlåtare: Karlsson, Anton Frydén, Evelyn

Församl: Skultorp Typ: Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer Fastighet: Skövde Skultorp 5:18 Adress: Källbäcksvägen 8, 541 55 Skövde Datum: 2011-11-01 Pris: Arv, tes, bpt, bod Förvärvare: Ekströms Dödsbo, Gunhild Maria Överlåtare: Ekström, Gunhild Maria

Församl: Väring Typ: Småhusenhet med lokaler Fastighet: Skövde Stora Väring 8:83 Adress: Väringsvägen 3, 541 76 Väring Datum: 2012-02-15 Pris: 820 000 kr Förvärvare: Westh, Robin Tobias Kristian Rosenberg, Johanna Helena Överlåtare: Leo, Malin Brage, Daniel

Församl: Skövde Typ: Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad Fastighet: Skövde Varvsberget 3 Adress: Nedre Gustafsdalsvägen 1, 541 48 Skövde Datum: 2012-01-16 Pris: 459 000 kr Förvärvare: Ljunggren, Elvy Annette Ryefalk, Åke Torbjörn Överlåtare: Skövde Kommun Församl: Skövde Typ: Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer Fastighet: Skövde Nässlan 8 Adress: Nässelvägen 16, 541 47 Skövde Datum: 2012-01-27 Pris: 2 150 000 kr Förvärvare: Ahonen, Åse Helene Ahonen, Petri Juhani Överlåtare: Rapp, Nils-Åke Rapp, Signe Ann-Britt

Församl: Götlunda Typ: Elproduktionsenhet, vattenkraftverk Fastighet: Skövde Vad 5:6 Datum: 2011-12-30 Pris: 10 000 kr Förvärvare: Streamgate Black Ab Överlåtare: Fortum Generation Ab

SMS:A 76799 TILL 71122

SMS:A 76135 TILL 71122

Församl: Sventorp-Forsby Typ: Bebyggd lantbruksenhet. Fastighet: Skövde Stora Kungsryd 1:16 Adress: Kungsryd Löfsro, 541 92 Skövde Datum: 2012-02-13 Pris: Arv, tes, bpt, bod Förvärvare: Allmänna Arvsfonden Överlåtare: Vasiltjuk, Anatalij

SMS:A 67065 TILL 71122

Församl: Skövde Typ: Industrienhet, tomtmark Fastighet: Skövde Generatorn 1 Adress: Ventilvägen 2, 54134 Skövde Datum: 2011-11-24 Pris: 600 000 kr Förvärvare: Hermansson, Bendix Karl Herman Överlåtare: Skövde Kommun

Församl: Götlunda Typ: Småhusenhet, helårsbostad för 1-2 familjer Fastighet: Skövde Klacken 1:21 Adress: Grankärr Björkebo, 549 91 Tidan Datum: 2012-02-27 Pris: 200 000 kr Förvärvare: Ekblom, Karl Ragnar Peter Överlåtare: Ekblom, Ragnar Ekblom, Ingrid Kristinas

VASASTADEN 2 rok, 78 kvm

CENTRUM 1 rok, 30,3 kvm

STÖPEN 3 rok, 84,5 kvm

PRIS 795 000 kr/bud. AVGIFT 4 907 kr/månad inkl vä/va o Kab-tv.. VISAS On 2/5 17.30-18.30. Ring för tidsbokning. Vasaplan 2. SKÖVDE A Agerborn 0500-41 75 10.

PRIS 295 000 kr/bud. AVGIFT 1 578 kr/månad inkl vä/va, Kab-tv.. VISAS To 26/4 16.00-17.00. Ring för tidsbokning. Döbelns gata 2c. SKÖVDE A Agerborn 0500-41 75 10.

PRIS 360 000 kr/bud. AVGIFT 4 790 kr/månad inkl vä/va och kabel-TV.. VISAS Ring för tidsbokning. Dragaregränd 7 A. SKÖVDE Pelle Svensson 0500-41 75 10.

SKÖVDEBUTIKEN RÅDHUSGATAN 14 0500-41 75 10 WWW.SVENSKFAST.SE

Sofia Larsson, Martin Belina, Pelle Svensson, Andreas Agerborn, Agneta Lindh, Jerry Ersson, Sussi Hagenöhr.

Välkommen att kontakta oss!


vecka 17 | torsdagen 26 april 2012

8 | Skövde.

”När jag var liten ville jag Låt er inte luras. Peter Strömberg är allt annat än alldaglig. Han är hip hoparen som blev internationell delegat för Röda Korset, fick jobb på Migrationsverket i Skövde och har gett ut en bok om rasism. Boken ”Racism is a Muthaphukka” kom ut för två år sedan. Den ges ut vid efterfrågan, och titeln kan fritt och lite slarvigt översättas till ”rasism suger”. Han har skrivit den under pseudonym eftersom Strömberg är mindre gångbart än Douglas internationellt. Det är desto svårare att sätta en etikett på vem Peter Strömberg är. Kanske kan han lättast beskrivas som en person som har huvudet i Asien, han är nämligen buddhist, och hjärtat i Afrika. – När mamma frågade mig som liten vad jag ville bli, svarade jag att jag ville bli svart. Kontinenten i fråga är det närmaste ett himmelrike han kan komma i sin värld.

Skriver slam poetry

Peter Strömberg började skriva som 17-åring, då var

”När mamma frågade mig som liten vad jag ville bli, svarade jag att jag ville bli svart”

det mest texter till hip hoplåtar. Totalt har det blivit närmare 300 stycken, varav cirka 50 finns med i hans bok. – Det är slam poetry, en icke instrumental rytmisk form att uttrycka sig på. Det kommer sig av mitt stora intresse för hip hopkulturen, förklarar Peter. Som mycket ung var han en av de första i sin hemstad med att utöva den. – Sedan blev jag politiskt medveten, intresserad av den amerikanska pro-blackrörelsen och buddhist. I dag delar han sin tid på jobbet på Migrationsverket i Skövde med heltidsstudier, han skriver på sin magisterexamen i religionshistoria vid Lunds universitet. Han förklarar att hans valda ämne rörelsen Five Percent Movement är en viktig inspiration till hans bok.

– Det är en utbrytargrupp ur Nation of Islam där Malcolm X och Mohammed Ali var viktiga kända ansikten.

Bodde i Kenya

Mellan 2008 och 2010 bodde han i Kenya i Afrika. Där träffade han den svenska författaren Lars Rambe, som gav ut hans bok på sitt förlag Kura Skymning. Många av texterna i boken är inspirerade av tiden i Afrika, han har rest till kontinenten regelbundet sedan 1995. Bilderna i boken är tagna i slumområdet Kayole i Nairobi. – Jag använde min mobiltelefon som kamera, säger han och skrattar.

Kämpaglöd och värme

Tillvaron i Kayole, liksom andra slumområden i Nairobi, var väldigt kompakt. – Det är brist på infrastruktur, ont om vatten och el och det saknas avlopp. Däremot finns det massor med kämpaglöd och mänsklig värme. Det tror jag beror på att man måste lita på varandra, blir man sjuk måste någon bära en till doktorn. Det finns inga ambulanser. Alla känner alla i ens närområde. Hela Kayole är Norra Metallvägen 1 C, Stallsiken • Skövde. Tel. 0500-48 65 95. www.babyproffsen.se/skovde Öppet: vard 10-18, lör 10-15, sön 11-15.

BabyTravel Bombay Ord. pris 899:-

NU 699:-

Finns i flera färger

”Jag tror att svenskar i gemen är lika nyfikna, men vi är kanske itutade sedan barnsben att utlänningar kan vara farliga och därför vet vi inte hur vi ska närma oss dem” enormt med sina runt 140 000 invånare. – Där är det aldrig tyst och det är direkt svårt att bli ensam, men på många sätt är det den mest trygga plats som finns. För att folk bryr sig. Men det är inget ställe att åka och lyxturista i, säger Peter. Man måste känna någon för att komma in. – Jag hade en enda bekant. Poff! Så kände jag massor med människor. Folk i Kayole har en naturlig nyfikenhet, de vill veta vem du är, de omfamnar invandrare. I Sverige är synen på främlingar delvis en annan.

vi är kanske itutade sedan barnsben att utlänningar kan vara farliga och därför vet vi inte hur vi ska närma oss dem, och jag tror inte någon kan förklara varför vi hellre målar upp olikheter än likheter. Han drar en parallell till sin egen vardag. – Jag och min sambo Marie har bott i Falköping i ett halvår. De enda vi lärt känna privat är invandrare. Folk har inte tid att bekanta sig med varandra.

Flyttar till Afrika

Peter Strömberg och hans sambos dröm är att flytta till Afrika permanent. – När jag hade praktik i Namibia, uttryckte en kille skillnaderna så bra: När Gud skapade Europa skapade han klockan, när Gud skapade Afrika skapade han tid. ”African time” är en realitet och ingen klyscha. Står man och väntar på bussen, det kan ta många timmar, och någon annan slår sig ner, passar man på att bekanta sig och ha trevligt under tiden. Peter Strömberg bär alltid en virkad kalott på huvudet. ”Jag har säkert ett tiotal hemma i olika färger som min syster gjort”, säger han.

Lika nyfikna

– Jag tror att svenskar i gemen är lika nyfikna, men

Bild: KRISTINA CLAESSON

utflykt!

GÖR EN

HÄR HITTAR DU

Skövdes snabbaste nyheter. skövdenyheter.se

inredning, kläder & trädgård

café

OCH NU ÄVEN

Varmt välkommen till

en mysig butik på landet!

ÖPPET ÅRET OM: torsdag-fredag 11-18, lördag-söndag 11-16 • butikostergarden.se Vi finns vid väg 200 mellan Skövde och Töreboda, 1 km. norr om Väring

VÅRKÄNSLOR I BUTIKEN KAMPANJPRIS

9.995:-

INREDNINGSHUSET 0500-41 19 00 • KAPLANSG. 32, MARIESJÖ SKÖVDE MÅND-FRED 10-19, LÖRD 10-15, SÖND 11-16

LUX CONTINENTALSÄNG

180x200, dubbelfjädrande pocket, inkl. latex bäddmadrass och ben. Tyg Cortina 6099.

U-SOFFA Tyg. FRÅN

6.995:-

ETT PARTI

5.995:-

FRÅN WEST-LIFE KONSTROTTINGGRUPP

6.995:CORA/BELMONT

Bord 210x100 + 6 st. konstrottingfåtöljer

Byggbar hörnsoffa + bord ÅK DIREKT TILL MÖBLER I TIBRO

0504-130 60 • SVERIGES MÖBELCENTRUM

MÅND-FRED 10.00-18.00, LÖRD 10.00-15.00, SÖND 11.00-16.00


torsdagen 26 april 2012| vecka 17

Hertig Johansg. 18 SKÖVDE • 0500-48 01 81, frisör 0500-41 22 30

& Styling –- Mode Butiken med de rätta färgerna

bli svart”

FÄRGANALYS • STILANALYS • MAKEUPKURS • FRISÖR

www.laclasse.se

Nytt märke i butiken

WEARHOUSE

Introduktionserbjudande

15% RABATT gäller t.o.m. 5 maj

R O K C JA

% 0 3 -176 Stl. 92

Vi finns på Facebook!

Storgatan 12, Skövde 0500-41 33 74

9909 2 202 30 33 440 4 VALID THRU:

00 /00

RESU RS

BANK

Öppet: mån - fre 9.30-18.00


vecka 17 | torsdagen 26 april 2012

10 | Skövde. LAMPSKÄRMAR tillverkas efter önskemål.

kt & Nytt Anti

Antikt & Nytt

För personlig heminredning

Ditt eller mitt tyg.

Månd, onsd, fred 10.00-18.00 Lunch 13.00-14.30 Roteg. 3A, Skövde 0500-41 19 67 Gott om parkering! Kontant betalning • Välkomna!

Läs mer på skövdenyheter.se

En välsorterad herrekipering vid Sandtorget i centrala Skövde

Tel 0500-41 10 11 Öppet: mån-fre. 10-18, lör. 10-15

NYINKOMMET! BADKLÄDER TANKINI PROTESBIKINI Storgatan 11, Skövde Tel. 0500-41 02 39 www.maxmode.nu

Påverka BUP! Patientorganisationer och allmänhet bjuds in till ett samtal med företrädare för Barnpsykiatrin i Skaraborg. Hur ska framtidens barnpsykiatri vara? Kom och lyssna och säg din mening. Skövde 2 maj kl. 13 –16. Anmälan via e-post till anna-karin.asp@vgregion.se Lokal meddelas efter anmälan Från BUP medverkar verksamhetschef Hugo Wallén, chefsöverläkare Gudrun Nolskog, verksamhetspsykolog Ingemar Olsson, enhetschef Anna-Karin Asp samt verksamhetsutvecklare Elisabeth Jonsson. www.vgregion.se/skas

Det gamla hönsstallet är omgjort till packeri. Susanne Johansson levererar de ekologiska äggen till drygt tio butiker i närområdet. Bild: CHRIS MAGNUSSON

Susanne satsar på familjära ekoägg För ett år sedan sa Susanne Johansson upp sig från det fasta jobbet. Till helgen invigs hennes ekologiska hönseri och gårdsförsäljning av ägg under namnet Moster Susannes ekoägg i Runneberg. – Satsningen känns helt rätt. Aktiviteten är febril i hönsstallet på gården i Runneberg. Sedan början av mars är det bostad för drygt 1 400 värphöns av rasen Bovans brun. Gruppen består dessutom av fem tuppar. – Jag vill driva det här i en mindre skala för att det ska bli så familjärt som möjligt och kunna hålla ett personligt förhållande till hönorna, berättar ägaren Susanne Johansson. Att starta ett hönseri var ett beslut som växte fram. – Tills förra våren jobbade jag på Hjordnäras kontor, men kände att jag ville göra något nytt. Svärmor Svea Persson hade hönseri i mindre skala fram till julen 2010. Jag tyckte det var synd om all sådan verksamhet skulle upphöra för alltid. Förra hösten byggdes det nya hönsstallet som också har veranda med tillhörande hage. Det

Trots att hon är ensamföretagare behöver Susanne aldrig känna sig ensam på jobbet. Hönorna är väldigt sociala och flockas snabbt kring henne.

”Jag vill driva det här i en mindre skala för att det ska bli så familjärt som möjligt” gamla har byggts om till packeri. Ett arbete som pågick in i det längsta. – Vi blev klara bara några dagar innan hönorna kom.

Självklart ekologiskt

Något annat alternativ än ekologiskt fanns över huvud taget inte. Sambon Jonas Persson driver tillsammans med kompanjonen Anders Oskarsson ett ekologiskt lantbruk som ingår i sam-

manslutningen Hjordnära. Hon är övertygad om att efterfrågan på ekologiska ägg kommer att fortsätta öka. – Kunderna vill veta vad de stoppar i munnen. Framför allt är föräldrar intresserade av vad deras barn stoppar i sig i till exempel skolan.

Många uppgifter

Jobbet som egenföretagare kräver stor logistik. Svärföräldrarna Birger och Svea Persson hjälper till så mycket de kan, men Susannes arbetsuppgifter är många. – Jag sköter hönorna, packar äggen och ser till att de blir levererade till återförsäljare. Sedan är det ju en del pappersarbete som måste göras också.

Trots att hon just startat verksamheten har Susanne Johansson redan hunnit knyta elva butiker till sig. En gång i veckan sätter hon sig i bilen och besöker personligen återförsäljarna. Rundan kan bli längre än så. – Hittills har det gått förvånansvärt bra att få återförsäljare och det är inspirerande. Företaget kommer även att bedriva gårdsförsäljning som komplement. – Kanske är det inte så lönsamt, men jag tror att det är roligt och ett bra sätt att marknadsföra sig på. Dessutom får kunderna möjlighet att se djuren och det tror jag värdesätts av många.

Hoppas på samarbete

Till en början är det endast ägg som kommer att säljas men Susanne Johansson smider större planer i framtiden. Hon hoppas också att flera närliggande gårdar vill samarbeta. – Det vore jätteroligt om besökare hit fick möjlighet att handla från ett stort utbud av närproducerad mat och andra produkter. I samband med betessläppet på söndag invigs företaget officiellt. Chris Magnusson chris.magnusson@vgt.se


torsdagen 26 april 2012| vecka 17

Skövde. | 11 Romatisk middag med chips och dipp

Med bebis i magen

D

ET HÄR MED ATT VARA romantisk. Det ser alltid så himla myspysigt och lyckat ut på film. Ni vet scenariot där kärleksparet äter en stillsam middag på tumanhand. Kanske får kvinnan en klick bearnaisesås på näsan som mannen torkar bort med ett kärleksfullt skratt, ”tokmaja då”. Maten smakar naturligtvis superbt. Den är perfekt kryddad och ingen har råkat steka biffen för länge. Efterrätten är en fransk pudding med svåruttalat namn och... hoppsan! Här tycker plötsligt kärleksparet att det börjar bli tråkigt att äta var för sig, istället börjar dom mata varandra. Vuxna människor. Tydligen verkar de inte alls vara trötta på att dagarna i ända mosa mat och hjälpa kladdiga kids att äta. De kanske inte ens har några kids? Det kanske är därför de har så mycket tid att äta stillsam middag från första början? Vad vet jag? NÄR MATEN ÄR UPPÄTEN börjar paret absolut inte att diskutera vem som ska ta hand om disken. Ingen hävdar att denne har plockat ur diskmaskinen de senaste hundra gångerna ”så nu är det faktiskt DIN tur”. Nej, nej, så går inte alls diskussionen. Det smutsiga porslinet tar på något mirakulöst sätt hand om sig självt och kvar ståtar ett rent matbord och en flaska iskyld champagne. Mannen drar i bubbelkorken som sakta pyser av. Den far alltså inte av med ett skott som är en hårsmån ifrån att slå kvinnan medvetslös. Mannen och kvinnan tar sedan med sig champagneglasen in till vardagsrummet. Där väntar en öppen spis med tillhörande sprakande brasa. Mannen och kvinnan undviker noga soffan (så trist och förutsägbart att sitta just där) och placerar sig istället på en björnfäll (eller fårfäll) (något slags djur i alla fall) på golvet. Det verkar inte vara speciellt obekvämt och kvinnan hamnar snabbt i en ledig, än dock, förförisk position. Inga kroppsdelar verkar somna. JA, SOM SAGT. Romantik på film. Så myspysigt. Alltid så lyckat. Middag, champagne och öppna spisar… Själv tänkte jag överraska min kille med chips och dipp kvällen till ära. Hoppas att han blir glad.

MOAS MÅSTEN Läs Moas blogg på Spiderchick.nu

I sommar får vår familj tillökning och jag går, eller snarare vaggar, i detta nu runt med en bulle i ugnen. Förra gången jag var gravid bodde vi i Göteborg och bebis kläcktes på Östra Sjukhuset. Hur är det att föda barn i Skövde tro? Bra hoppas jag. Personligen kom jag ut ur mammas mage på KSS här i stan och den förlossningen blev ju till ett otroligt lyckat resultat. Om undertecknad får lov att säga det själv.

VAR SERVERAS DET TACOTALLRIK? Kolumnisten Ronnie Sandhal har skrivit en krönika i Aftonbladet där han går till attack (nåja) mot Skövde och dess invånare. Den före detta Falköpingsgossen verkar synnerligen irriterad över att vi Skövdebor trivs här på slätten. ”Läser man besökares nät omdömen av kaféer i Skövde är tacotallriken alltid to die for”,

skriver Ronnie och menar med den meningen att Skövdeborna är självbelåtna. Min spontana reaktion på det är – VILKET FIK SERVERAR TACOTALLRIK? Hur har jag kunnat missa det? Jag älskar tacos! Det här matmysteriet måste jag omedelbart börja wallraffa i.

VECKANS NEGGO-LISTA JAG ÄR EN glad och positiv människa som ser ljust på det mesta. Men ibland måste även positiva människor få vara lite negativa. Dags för veckans neggo-lista (hoppas läsningen inte gör er allt för dystra): 1) TVÄRBROMS-BILARNA Ibland händer det. Jag står vid ett övergångsställe och ser längre bort hur en bil kommer rusande. En bil vars förare snart tvärbromsar mitt framför övergångsstället och vinkar att jag ska skynda mig över. Uppenbart irriterade över att jag inte redan befinner mig halvvägs ut i gatan. Ursäkta? Vad tror folk när dom kör så där fort? Att jag är sugen på att sluta mitt liv under däcket på en Volvo? 2) VÅREN Våren ja. Hahahahahaha. Tillåt mig skratta. Vilken vår? Det enda jag har märkt av är regn, snö, hagel,

blåst och allmänt trökigt väder. Mina nya, fina ballerinaskor har jag hittills enkom använt inomhus. Snart är det maj och vi kan lika gärna skippa våren och gå direkt på sommaren. 3) KURSLITTERATUREN PÅ HÖGSKOLANS BIBLIOTEK På högskolans bibliotek har jag som student möjlighet att låna kurslitteratur, inte att ta med hem, men jag får läsa böckerna på plats. Tyvärr finns det inget lånesystem vad gäller den här litteraturen vilket gör att det är nästintill omöjligt att få tag i en bok. Ja, så länge jag inte campar utanför bibblan och är där en millisekund efter

öppningstid. Nej, bättre hade varit om det fanns en maxtid för hur länge man får nyttja kurslitteraturen. Två till tre timmar per person är mitt förslag. Så har alla studenter en rättvis chans att få sig ett läs. 4) CYKLAR I BREDD FRAMFÖR SOPNEDKAST Senaste veckan har flertalet cyklar parkerats i bredd mitt framför sopnedkast ute på vår gård. Måttligt roande när en gravid kvinna som jag ska slänga skräp. Mitt midjemått har ökat lavinartat den senaste tiden och jag har därför redan som det är problem att komma intill saker och ting.

Ordföranden, Djingis Khan och jag T

JENA, TJENA. Hälsningsfrasen var lika simpel som ämnet för dagens krönika. Jag passerade ett bord med kostymklädda herrar, bland dem var det särskilt en jag hade anledning att hälsa på. Men det blev fel herre som lyfte blicken, istället var det Ordföranden som tittade upp. En man som väger tungt i området det handlade om, en man att räkna med. När han såg mig fick han frågetecken där det borde ha funnits pupiller. ”Vem är detta?” kunde han haft intatuerat i pannan,så lätt var ansiktsuttrycket att läsa av. SEDAN BYTTES ansiktet till ett lätt igenkännande. Visst, vi har träffats vid några få tillfällen och vid ett tillfälle ställde jag en fråga som av honom besvarades med ”lelle

pôjk”. Fast på ett snällt sätt. Men Ordföranden basar för ett stort förbund och har ingen anledning att lägga mitt namn på minnet. Det hade inte jag gjort om jag varit honom, så jag har full förståelse för att han inte hade en susning. Bakom ögonen gick datorn för fullt. Nu hade den slått över till fasen ”var har jag sett den här personen”? Kanske med någon svordom insprängd i meningen, det var liksom läge för det. NÄSTA FAS startade med en liten svettdroppe i pannan. Datorns fläkt hann inte med när alla processorer gick för fullvarv. Kanske hade han kopplat ihop mig med en händelse eller en plats, visste i vilken del av biblioteket han skulle leta. Men i Ordförandens bibliotek finns tusen och tusen

namn han träffat genom åren. Nu började ögonen snurra, ungefär som hjulen på en enarmad bandit. Ordföranden hoppades på jackpot, men jag förstod att hjulen inte ens skulle stanna på körsbär. Han hade kunnat dra igenom hela lotteriet, men bara fått upp nitlotter. Så jag gjorde det som kän-

des minst pinsamt, gick raskt förbi och log lite så där igenkännande. Lämnandes en likaledes leende Ordföranden (fast han något mer plågsamt) med två alternativ: att låtsas som ingenting eller att avvakta tills jag nått ej hörbart avstånd och fråga sällskapet: Vem fasen var det? ANLEDNINGEN TILL att jag la allt på minnet var att jag kände igen mig själv. Hej, jag heter Börje och jag är namndyslektiker. Inte så att namn inte fastnar,det gör de.På redaktionen kan vi spåna namn på personer lämpliga att intervjua och ofta kan jag spruta ur mig förslag på experter och andra lämpliga.

KRÖNIKA BÖRJE ANDERSSON

Så det finns ett bibliotek. Men det är när jag träffar personen som skylten ”stängt för lunch” sätts upp. Det kan vara personer jag nästan träffar dagligen, det blir nästan löjligt. Jag vet var jag träffat dem, vet i vilket sammanhang de ska sättas, vet att jag vet vad de heter. Men... Jag gör givetvis som Ordföranden gjorde,spelar med. Träffen med honom gjorde det uppenbart för mig, att skådespeleriet inte fungerar. Men de jag möter spelar med de också, låtsas att de inte förstår. Som jag gjorde. SOM JOURNALIST är detta vid tillfällen ett penibelt funktionshinder.Jag brukar låtsas som om jag kan namnet, och bara ville dubbelkolla hur de stavar nu igen. Heter de Sven Svensson har min bluff synats. Det vore en välsignelse

om någon kunde uppfinna något som hjälper oss namndyslektiker. Kanske en app till mobilen. Om varje mobil skickade ut en signal om vem man är, kunde denna signal fångas upp. Med en snabb snegling på displayen får man reda namn och sammanhang,och man kan undvika pinsamheter. För Ordföranden hade det varit en välsignelse att ha. Sedan uppstår i och för sig nästa problem – vad det är man skickar ut. ”Börje – han som skriver underliga krönikor” känns inte så kul. Med tanke på folkhumorn hade det förmodligen slutat med att någon hacker sett till att min mobil skickat ut signalen ”Djingis Khan – härskare över mongolriket”. Vad förvånad Ordföranden hade blivit.


vecka 17 | torsdagen 26 april 2012

12 | Nöje & kultur.

Två miljoner tittare kan tvinga Kronér att gå naken Lasse Kronér står fast vid sitt löfte att gå naken mellan Skövde och Göteborg om Smartare än en femteklassare får mer än två miljoner tittare. – Och jag kommer att gå förbi Bert Karlssons hus i Skara en extra gång bara för att retas, säger Kronér. Det som blev ett löfte började som en replik på en journalistfråga om han trodde att frågeprogrammet skulle nå den magiska gränsen två miljoner tvtittare. Nu är det sagt och Kronér backar inte. – Klart att jag ställer upp, men Skövdeborna kan vara lugna. Det är väldigt höga siffror.

Vägen klar

Vandringsvägen skulle självklart gå via Varnhem, Skara och Vara mot Göteborg. Självklart Skara för att

FÖRRA veckans mest

sedda filmer.

1. (2) The Hunger Games 2. (3) American Pie: Reunion 3. (1) Battleship 4. (Ny) Project X: Hemmafesten 5. (Ny) 21 Jump Street 6 (Ny) Iron Sky 7. (4) Piraterna! 8. (5) Titanic 3D 9. (7) Hotell Marigold 10.(8) A Royal Affair 11. (6) Dr: Seuss’ The Lorax 12. (10) Mästerkatten 13. (11) Spegel, Spegel Bröderna Grimms äventyr om Snövit 14. (9) Kvarteret Skatan 15. (13) En gång i Phuket Källa: Filmägarnas kontrollbyrå. Listan avser biobesök fredag-söndag.

TV-toppen FÖRRA veckans mest

sedda program.

Publikframgång

Förra säsongen blev snittet för Smartare än en femteklassare 1,5 miljoner tittare. När tidningen når honom vandrar runt på en konstmarknad i Kina. Han konstaterar att han tränar för att vara i bra form om det blir en nakenvandring. Smartare än en femteklassare är ett frågeprogram där vuxna tävlar mot elever i klass fem. Frågorna är lånade från ämnen som ingår i läroplanen för årskursen. – Det visar hur extremt mycket man glömmer, säger Kronér och förklarar att han brukar testa frågorna på sig själv före programmen. Frågetävlingen går i tio avsnitt i SVT på lördagskvällar och fyra avsnitt återstår. Därmed finns möjligheten att nå drömsiffran två miljoner.

Biotoppen

Lasse Kronér har lovat att gå naken mellan Skövde och Göteborg om frågeprogrammet Smartare än en femteklassare får två miljoner tv-tittare. Han ger nu löftet att aldrig mer ge något nytt likande löfte. Bild: LEIF R JANSSON / SCANPIX

”Jag hoppas att vi når 1 999 999 tittare och jag ska aldrig mer ge såna löften”

kunna gå förbi Bert Karlssons hus, Varnhem är lite känsligare,där bor svärmor. Själv är han tveksam till om nakenutmaningen lockar fler i Skaraborg att titta på programmet. Lasse Kronér är i Kina för att skriva på manuset för den nästa säsong av Dobbidoo. Han förklarar

bestämt att om det måste det bli en nakenvandring kommer den inte vänta till sommaren. – Det måste jag i så fall göra snabbt innan Doobidoo ska spelas in. Hoppas du att Smartare än en femteklassare når två miljoner? Först är det tyst i tele-

fonluren ett kort ögonblick, men det är inte teleavbrott eller den kinesiska censuren. Efter en liten tvekan kommer svaret: – Jag hoppas att vi når 1 999 999 tittare och jag ska aldrig mer ge såna löften. Anders Axelsson anders.axelsson@vgt.se

PÅ GÅNG: TORSDAG 26 APRIL – TORSDAG 3 MAJ TORSDAG 26 APRIL Knallemarknad på Hertig Johans torg. Janne Schaffer - A Music Story på Stadsteatern. Danskväll till Blender på Valhall. Musikkryss med Sören Frid m.fl. i Blåbandslokalen. FREDAG 27 APRIL Konsert med Mustasch på Valhall. LÖRDAG 28 APRIL Dancekids avslutningsshow på Stadsteatern. Billingen X-trail Challenge, 1-mils extremlopp på Billingen.

Gladiatorspelen, thaiboxningsgala på Valhall. SM i Shorinji Kempo i Arena Skövde. Vår i Väring med bland annat bakluckeloppis och bilutställning i Truvet, Väring. Boye-SPÅR-Pantzar Skådespelarna Eva Ahlberg och Göthe Norehäll iscensätter dikter av Karin Boye i en relation till utställningen Spår. Konsert med Eva-Lotta Olsson och barnkören GoDiss i S:t Johannes kyrka. Musik i Helena med friskolan Metis och Hjo folkhögskola.

Kulturlabb: Gör om kläder-verkstad i Konstverkstan. SÖNDAG 29 APRIL Öppen gård hos Lantlivet i Öm. Tipspromenad på Billingen. Start vid Hagenstugan. Fritt broderi i Slöjdens hus. Dansshow med Helen’s dansskola på Stadsteatern. Konsert med Den Svenska Björnstammen på Valhall. MÅNDAG 30 APRIL Valborgsmässofirande i Helensparken.

Valborgsmässofirande vid Skogsrokyrkan, Södra Ryd. Valborgsmässofirande vid Vallby Sörgården. Valborgsmässofirande vid Sjötorpssjön, Skultorp. TISDAG 1 MAJ Kosläpp i Bergs Prästgård. ONSDAG 2 MAJ Lek och sång i naturen, Åsbotorp, Billingen. Hudföredrag, vikten av bra skötsel och skydd, med hudterapeut Regina Ryderberg, hos Hälsofrämjandet.

1. Mästarnas mästare (SVT 1, söndag) 2 401 000 2. Let’s dance (TV 4, fredag) 1 667 000 3. Ishockey, SM-final 6: Brynäs-Skellefteå (TV 4, torsdag) 1 239 000 4. Smartare än en femteklassare (SVT 1, lördag) 1 215 000 5. Ishockey, SM-final 5: Skellefteå-Brynäs (TV 4, tisdag) 1 154 000 6. Robins (SVT 1, lördag) 1 078 000 7. New girl (TV 4, fredag) 955 000 8. Landet runt (SVT 1, söndag) 887 000 9. Djursjukhuset (SVT 1, torsdag) 854 000 10.Postkodmiljonären (TV 4, fredag) 848 000 11. Mord i paradiset (SVT 1, lördag) 777 000 12. 100 procent bonde (SVT 1, torsdag) 772 000 13. Inför Eurovision song contest (SVT 1, måndag) 769 000 14. Postkodmiljonären (TV 4, lördag) 769 000 15. Kvällen är din (TV 4, lördag) 751 000 Källa: MMS Mätperiod: 16-22/4 2012. Inga nyhetsprogram, Sportnytt eller program under tio minuter är med på listan.


torsdagen 26 april 2012| vecka 17

Nöje & kultur. | 13

Mustasch avslutar turnén i Skövde Mustasch spelar i Skövde imorgon, fredag.

I morgon står hårdrockarna i Mustasch på Valhalls scen. – Det känns bra inför konserten. Det blir vår sista spelning på turnén, säger gitarristen David Johannesson. I februari släppte Mustasch sin nionde fullängdare Sounds like hell, looks like heaven och sedan dess har de varit ute på vägarna. Förutom i Sverige har bandet turnerat i Dan-

Bild: FREJA LINDBERG

mark, Finland, Norge och Estland. Skövde och Valhall blir det 27:e och avslutande giget. Vad kan besökarna förvänta sig av spelningen? – Förhoppningsvis att vi står på scenen och spelar, säger David Johannesson. Finns det risk för att ni inte dyker upp menar du? – Haha, nej. Men jag vet inte riktigt vad jag ska svara på den frågan. Menar mer, blir det ösigt, rockigt ...? – Ja, det är klart att det blir det!

”Det känns som att lokalen passar bättre till dansband, det är ju inte en rockklubb på det sättet” Det är inte första gången ni står på Valhalls scen, hur var det sist? – Det var kaos! Nej då, det var väl bra. Men det

känns som att lokalen passar bättre till dansband, det är ju inte en rockklubb på det sättet.

Väldigt mycket rock

Mustaschs sångare Ralf Gyllenhammar har kopplingar till Skövde, när han var i 20-årsåldern bodde han i ”Skaraborgs huvudstad” i över ett år. Men även David Johannesson har band till staden. – När jag var liten var jag i Skövde mycket. Vi hade kusinkusiner här, och hela släkten brukade besöka

Billingehus.Vi åkte även en del skidor där, berättar han. Mustasch bildades på Orust 1998 och släppte sin första EP 2001. 2002 släppte de sin första fullängdare, Above all, som blev nominerad till en Grammis. Även Ratsafari som kom året därpå Grammisnominerades. Mustasch består av Ralf Gyllenhammar, sång, gitarr, David Johannesson, leadgitarr och Mats Johansson på bas. Bandet har precis bytt trummis. Jejo Perkovic har

efter en tids ”praktik” (David Johannessons uttryck) i dagarna ersatt Danne McKenzie. – Jejo har tidigare spelat trummor med Infinite Mass, säger David Johannesson. Hur mycket hårdrock är Mustasch? – Väldigt mycket tror jag. Vi är nästan som Motörhead. Och när Motörhead försvinner kommer vi bara att fortsätta och fortsätta.

Den svenska björnstammen på Valhall Den 29 april kommer Den svenska björnstammen till Skövde. Bandet har med sitt debutalbum, som släpptes i år, slagit igenom stort. Den svenska björnstammen kommer från Norrköping och består av Åke Olofsson, Klas Isaksson, Ambjörn Göransson, Mattias Göransson, Kim Dahlberg, Petter Frisendahl och Dan Brännvall. Från ingenstans slog de ned som något av en bomb i musiksverige med låten ”Vart jag mig i världen

vänder” som släpptes 2011. Låten fick utmärkelsen Årets låt 2011 på P3 Guldgalan, där gruppen också blev framröstad som Bästa nykomling. Debutalbumet ”Ett fel närmare rätt” kom 2012. Söndagen den 29 april står de på Valhalls scen för första gången.

Den svenska björnstammen bodde under en period i Torbjörntorp men har nu flyttat tillbaka till sina hemtrakter Norrköping. Bild: STEFAN JERREVANG / SCANPIX

Leonore Nordin leonore.nordin@vgt.se


vecka 17 | torsdagen 26 april 2012

14 | Stora & små. SKÖVDE NÄRRADIO 90,4 MHZ

På Arena Skövde finns livbojar om olyckan skulle vara framme. Så är det inte i Thailand, enligt Therese och Emma.

Bild: JACK BJÖRKLUND

De vill minska Thailands drunkningsolyckor Förra hösten reste Therese och Emma till Asien för volontärarbete. Där väcktes en idé om att öka simkunnigheten bland thailändarna. Nu reser de tillbaka för att göra verklighet av idén. Therese Finnander och Emma Jonson studerar folkhälsovetenskap på Högskolan i Skövde. Det är deras tredje år på programmet, och där med dags att skriva c-uppsats. I samband med det kommer tjejerna att resa till norra Thailand för att öka tryggheten i vattnet, hos landets barn. – Vi var där och volontärarbetade förra hösten. Då fick vi följa med ett läkarteam som utredde ett fall där en liten flicka hade drunknat. Det var egentligen då idén väcktes, berättar tjejerna. Emma hade redan tidigare bestämt sig för att hennes c-uppsats skulle

involvera vatten, men hon visste inte på vilket sätt. – Jag har jobbat som simlärare tidigare, så tanken har ju funnits länge.

Öka tryggheten

Nu har tjejerna fått friska upp minnet när det gäller simundervisning och livräddning. Tjugo barn i åldrarna åtta till tio år kommer att delta i programmet, under femton dagars tid.Therese och Emma förklarar att fokuset inte ligger på att lära barnen att simma, utan snarare att öka tryggheten och hindra paniken från att bryta ut, om en vattenolycka skulle inträffa. – Det är tryggheten som är i fokus. Vi vill lära dem att bli kompis med vattnet, men fortfarande ha respekt för det.

simma, och det gäller säkert vuxna också.Det handlar nog om kulturella aspekter, de badar inte på samma sätt som vi i Sverige gör. Det finns inga livbojar och inga skyltar som avråder från bad, berättar tjejerna.

Det är möjligt att fågelparet kommer att klaga på underhållet när de kommer tillbaka för att flytta in i sin sommarbostad. Bild: ANDERS AXELSSON

Svårt att hitta pool

Upp och ned för fågelfamiljen

Den 26:e mars bär det av, då packar Therese och Emma väskorna och sätter sig på flyget. Även om de har varit i Thailand förut, finns en del fjärilar i magen. – Det känns nervöst och väldigt stort. Vi fick ett brev av en läkare som berättade att det kan vara svårt att hitta en pool, så det blir en utmaning. Men av förra resan lärde vi oss att om det inte blir som man har tänkt sig, kan det bli ännu bättre. Allting har en mening.

FÖR FÅGLARNA som

Vanlig dödsorsak

Att det blev just Thailand beror devis på att många thailändare dör i drunkningsolyckor varje år.Det är den vanligaste dödsorsaken bland thailändska barn. – Vart tredje barn kan inte

Sabina Lorentzon 0500-78 48 50 red.sn@vgt.se

Torsdag 26 april: 06.15– 06.45 Vägen genom Bibeln 08.15 Vägen genom Bibeln (R) 08.45–09.15 Personligt 10.00 Musiktimmar i temaform 19.00–20.00 Finnradio Fredag 27 april: 06.15– 06.45 Go’morron Skövde 08.15–08.45 Go’morron Skövde (R) 10.00–19.00 Musiktimmar i temaform 16.15 Nyheter från Israel 16.30 Vägen genom Bibeln (R) 18.00–18.30 Personligt (R) Lördag 28 april: 10.00 Nyheter från Israel 10.15– 19.00 Musiktimmar i temaform Söndag 29 april: 10.00– 19.00 Musiktimmar i temaform 10.15 Inför gudstjänsten 10.30–12.00 Gudstjänst 20.00–21.00 Rätt liv Måndag 30 april Valborgsmässoafton: 06.15– 06.45 Vägen genom Bibeln 08.15–08.45 Vägen genom Bibeln (R) 10.00–19.00 Musiktimmar i temaform Tisdag 1 maj: 06.15– 06.45 Go’morron Skövde 08.15–08.45 Go’morron Skövde (R) 10.00–19.00 Musiktimmar i temaform Onsdag 2 maj: 06.15– 06.45 Vägen genom Bibeln 08.15–08.45 Vägen genom Bibeln (R) 10.00 Musiktimmar i temaform 20.00 Gudstjänst Torsdag 3 maj: 06.15– 06.45 Vägen genom Bibeln 08.15 Vägen genom Bibeln (R) 08.45–09.15 Personligt 10.00 Musiktimmar i temaform 19.00–20.00 Finnradio

20 ivriga barn har anmält sig till simkursen som startade i Bild: PRIVAT helgen.

brukar bo i holken vid Helensgården i Skövde centrum väntar antingen att byta bostad eller att acceptera att taket är golv. Troligtvis flyttar de in för bostadsbristen för fåglar i Skövde är lika akut som för människor. Även fågelholkar kräver underhåll för att uppfylla rimlig boendestandard – det får bli en påminnelse till alla som har satt upp holkar. Men alltför noga städning är inte bra. Måttliga mängder av förra årets brask och skräp ser fåglar som hemtrevligt.


torsdagen 26 april 2012| vecka 17

Stora & små. | 15

Lichron sår ett frö för teknik För eleverna i årskurs fyra och fem på Värsås skola var det ingen vanlig skoldag. Istället gjorde de ett besök på teknikgymnasiet Lichron, där de fick prova på att tillverka en kombinerad äggkopp och ljushållare. Just nu pågår en satsning för Skövdes lärare. Under två terminer ges en utbildning i hur man kan använda tekniken inom skolundervisningen. Parallellt med utbildningen bjuds skolklasser in till teknikgymnasiet Lichron i Skövde. Nyligen var det dags för elever ur årskurs fyra och fem på Värsås skola att få en inblick i teknikens värld. – Det här känns jättebra. Det är roligt för barnen att få komma ut och se hur man använder sig av tekniken, berättar Lena Nyman, lärare på Värsås skola.

Skapa ett intresse

Tanken med denna teknikdag är att slå ett slag för tekniken och att skapa ett intresse hos de unga, för att få fler sökande till utbildningen. – Vi vill locka ungdomar till att arbeta med teknik, och skapa ett intresse. Får de det i tidig ålder, har de med sig det. Vi vill så ett litet frö för tekniken, och få fram nya yrkesmän och kvinnor, säger Göran Tegnelund, rektor på teknikgymnasiet Lichron.

Det finns svårigheter med att nå ut med information om vad teknik egentligen är. Tenglund menar att eftersom teknikens utveckling sker så snabbt, är det för många svårt att hänga med. – Det är svårt att nå ut med information om teknik, så vi vill ta hit ungdomarna och visa dem vad det är istället. Vi vill få ut buskapet att teknik är kul och ger arbete.

Stort engagemang

Fjärde- och femteklassarna delas in i grupper och på programmet står bland annat tipspromenad, CAMberedning och bearbetning av äggkopp/ljushållare i CNC-maskin. – De är indelade i tre grupper, ett gäng börjar med tipspromenad, andra är i utbildningshallen och ska ta fram en kombinerad äggkopp och ljushållare. Ett annat gäng får se hur man kan jobba med datorn via det här systemet. CNC-maskiner och CAMberedning kan låta som svåra ord för en tioåring, men eleverna på Värsås skola verkar inte ha några problem med utmaningen. Tvärtom verkar de trivas bra med vad dagen bjuder på. – Jag ser ett stort engagemang hos ungdomarna som är här, de tycker att det är roligt. Och de är inte rädda för att göra fel, menar Tegnelund.

Femteklassaren Eric, till höger, uppskattar teknikdagen. ”Jag ska gå här när jag börjar gymnasiet”.

Bild: SABINA LORENTZON

”Det är svårt att nå ut med information om teknik, så vi vill ta hit ungdomarna och visa dem vad det är istället”

Sabina Lorentzon

Martin Eng visar eleverna hur borrmaskinen ska användas.

red.sn@vgt.se

NYFÖDDA

Josefin Hjalmarsson och Pontus Willbo, Skövde, fick en flicka, Thindra, den 8 december. Vikt 1830 g, längd 44 cm.

Helen G Dahlöf och Christian Göransson, Skövde, fick en pojke, Arvid, den 3 april. Vikt 3995 g, längd 52 cm.

Jessica Eriksson och Andreas Sjöberg, Skövde, fick en pojke, Max, den 8 april. Vikt 3185 g, längd 49 cm. Med på bilden är storasyster Molly.

Louise Krantz och Tim Trygg, Skövde, fick en flicka, Eelia, den 11 april. Vikt 3325 g, längd 50 cm.

Anette Klang och Patrick Ekberg, Skövde, fick en flicka, Elin, den 31 mars. Vikt 3980 g, längd 51 cm. Med på bilden är syskonen, Linnea, Albin och Daniel.

Mari Carlsson och Andreas Johansson, Skövde, fick en pojke, Sander, den 1 april. Vikt 3020 g, längd 49 cm.

Ulrica och George Aychouh, Skövde, fick en pojke, Marlon, den 6 april. Vikt 3725 g, längd 50 cm. Med på bilden är syskonen Ibrahim och Angelina.

Susanna Möksy och Jonas Svensson, Skövde, Skara, fick en pojke, Milton, den 12 april. Vikt 3760 g, längd 51 cm.

Annelie Stomberg och Andreas Lundberg, Skultorp, fick en flicka, Emma, den 3 april. Vikt 3725 g, längd 50 cm. Med på bilden är storebror Isak.

Caroline Liljeblad och Claes Petersson, Skövde, fick en flicka, Elsa, den 3 april. Vikt 3795 g, längd 51 cm.

Maria och Marcus Tiberg, Horn, fick en pojke, Rasmus, den 15 april. Vikt 4325 g, längd 53 cm. Med på bilden är storebröderna Vincent och Viktor.


vecka 17 | torsdagen 26 april 2012

16 | Skövde.

Madelene säger inte hej då till Macken Det händer långt ifrån varje dag. Eller ens varje vecka. Men någon gång då och då – när Madelene är på väg hem efter en arbetsdag – tar hon ett steg tillbaka och öppnar dörren igen och ropar in i lokalen: Hej då Macken, vi ses i morrn. Efter 17 år på macken har Madelene Gunnarsson inga planer på att byta jobb, redan som liten var

Stina Madelene Elisabeth Gunnarsson är uppvuxen på Kliene gård mellan Ulvåker och Stöpen och har jobbat på Statoil intill Rydsrondellen sedan 1995. I 17 år har hon sett människor komma och gå in och ut från butiken. Kändisar också förstås, om än inte Lady Gaga eller Carl Bildt eller, helst av allt, Vince Neil. – Men Lasse Berghagen har varit inne , jag tror han var på turné med någon julshow, och han var lika trevlig som man tror att han ska vara. Martin Timell har också handlat av mig. Och Björn Rosenström, fast han kanske inte är lika känd. Han tyckte i varje fall att det var roligt att bli igenkänd av oss när han skulle betala. Men helst av allt hade du velat stå öga mot öga med Vince Neil, eller hur? – Utan tvekan. Jag såg Mötley Crüe för många, många år sedan, när Skid Row var förband. Det måste ha varit Dr. Feelgoodturnén i slutet av 80- eller början av 90-talet. Jag har förstått att du är mamma till två små guldlockiga döttrar, hur söta som helst. – Ja, de är fyra och sex år. Och om de om 17 år kommer hem-

ALF MÖTER MADELENE GUNNARSSON

Nu är han tillbaka på Skövdes gator. Alf Johansson – mannen med rätt att ställa märkliga frågor. I nästa vecka kanske han knackar på hos dig.

släpandes på varsin sunkig rockfarbror typ Vince Neil, hur kul vore det? – Jag skulle nog inte lägga mig i det. Inte så länge killarna är snälla och trevliga. Jag trodde alla brudar tände på långhåriga skitstövlar? – Ni ska se farliga och coola ut, men vara snälla. Ok, då förstår jag varför jag aldrig haft någon tjej. Jag är precis tvärt om. Och

du är verkligen ett riktigt Men vad är det för slags hårdrockfan. människor? ”Det har – Det har varit mycket hård– Det finns alla typer. Många rock i mitt liv, trots att det varit mycket reser på vägarna i jobbet, och kändes som om hela genren när de är här i krokarna så var utdöd ett tag där i början hårdrock i stannar de till hos oss. av 90-talet. När pudelrockarna mitt liv… Du måste ha upplevt försvann från scenen så var många märkliga situationer det bara disco som gällde ett Vi försöker åka under årens lopp? tag. Till och med jag tröttnade – Jo, det har hänt en hel del, under några år, men så träf- på minst en fast det är svårt att komma på fade jag Mika och plötsligt var konsert per år” en endaste nu när du ställer jag tillbaka på banan igen. Vi frågan. Det är ju ganska vanförsöker åka på minst en konligt att folk av misstag trycker sert per år. på nödstoppet i tvätthallen, så att man får Vad lyssnar dina döttrar på? springa dit och starta om maskinen igen. – Eric Saade. Och ibland sitter folk på stolen inne i buFår de skäll då? tiken och bara gråter. En gång när jag tit– Nej, jag kan lyssna på honom också, tade upp stod en kund framför mig som jag har en bred musiksmak. inte rörde sig. Jag menar, han stod som Om. Många stamgäster på macken? fastfrusen, helt blickstilla, rörde inte en – Massor. muskel i hela kroppen och sa ingenting. De kan ju inte tanka en gång i timmen, Det var kanske han som hade tappat så vad pysslar de med? bort sin vita Opel. 17 år som sagt, har du – En del kommer in och köper kaffe varje aldrig varit sugen på att jobba någon andag, några äter här varje dag. Vi har ju korv, nanstans? mos, pizza och mackor, och det sortimentet – Jo, ett tag var jag riktigt trött på det. utvecklas hela tiden. Jag hade idéer och var på väg bort härifrån.


torsdagen 26 april 2012| vecka 17

Skövde. | 17

vägen utstakad. ”Jag var i varje fall inte inne på det här med djur. Nä, det var nog försäljare jag skulle bli”.

– Nej, vi har inte så många Vadå för idéer? restrektioner. Vi äter ungefär – Jag hade planer på att MADELENE som tidigare, fast med mindre öppna en egen butik, en klädGUNNARSSON socker och mer grönsaker. Så butik som skulle sälja ett som alla borde äta. danskt klädmärke med storleÅLDER: 40 år. Det är fredag i dag, vad ska kar från 42 och uppåt. BOR: Radhus i Ryd. familjen käka i kväll? Varför slog du inte till? FAMILJ: Sambon – Det blir hemmagjord – I samma veva fick min äldMika och två döttrar, kebabtallrik med grönsaker sta dotter diabetes, och då var 4 och 6 år. och strips. det inte läge för några fler KÖR: Volvo XC70. Lagar gubben din mat? större förändringar i våra liv. – Det händer... Hur kändes det som mamSENAST PÅ BIO: Tror ni inte på jämlikhet? ma när lilla dottern fick den Säkert ett år sen, en – Jag tycker vi har ett jämdiagnosen? av Twilight-filmerna. likt förhållande. Jag lagar mat, – Omtumlande. Samtidigt SENAST LÄSTA tapetserar och målar. Mika som jag ändå tog det ganska BOK: White Line Fehandlar, dammsuger, tvättar lugnt. Min mamma har diabever, om Lemmy Kilmioch klipper gräset. tes, så jag visste ju att risken ster, han i Motörhead. Tapetsera och måla, varfunnits där hela tiden, även GÖR HELST EN för det? om man hoppats att det inte LEDIG DAG: Umgås – Jag tycker det är kul att skulle bli så. Men det var bara med min sambo och göra saker som... där man kan att göra det bästa av situatiobarnen. se att det gjort skillnad. Jag var nen, och det har till och med inte så gammal när jag fick fört med sig en del bra saker. börja hjälpa till hemma på Jaså? – Hela familjen började äta mer regel- gården, det kommer nog därifrån. Har du blivit rånad på jobbet? bundet med mellanmål och allt. – Nej, men jag var en av de första av oss Har ni radikalt ändrat era matvanor?

Bild: CARLA KARLSSON

övriga anställda som kom till räcker det med att jag träffar jobbet efter ett rån för några år familjen, jag behöver inte ha ”Man måste sedan. Det var en läskig hänen massa andra människor delse, och väldigt onödig. Det själv tro på omkring mig när jag är ledig. var ett sånt där stundens inDu har fyllt 40. Hur känns fall för killen, hans kompis för- sakerna eller den åldern? sökte få honom att låta bli. tycker livet är jäkligt tjänsterna man bra– Jag Vad hade du för drömjobb just nu, jag är tillfreds med säljer, annars när du var liten? allt. Jag har sambo, barn och – Jag hade en kassaapparat ett jättebra jobb, det finns som jag slog på redan då, så... så lyser det inget att klaga på. ...din väg var utstakad från igenom. Säg inte att du är nöjd med början? chefen också? – Jag var i varje fall inte inne Att försöka – Jo, Stefan är bra. Han är inte på det här med djur. Nä, det var lura kunder en sån som måste peta i allt, vi nog försäljare jag skulle bli. får sköta oss själva och ta eget Och jag har fått för mig att håller inte” ansvar. du är ganska bra på det? Måste man inte vara ett – Jo, jag är nog en rätt bra tekniskt underverk för att försäljare, om jag får säga det själv. jobba på en mack? Hur blir man det? – Man behöver inte vara jätteteknisk. Vi – Först och främst måste man själv tro byter torkarblad då och då, och lampor på sakerna eller tjänsterna man säljer, an- och kollar oljan. Så mycket mer får man ju nars så lyser det igenom. Att försöka lura knappt göra på dagens bilar. kunder håller inte… Ok. Hej då Ma...delene. Något mer? – Man ska vara social också. Och jag är Alf Johansson översocial, på jobbet. När jag kommer hem alf.johansson@vgt.se


vecka 17 | torsdagen 26 april 2012

18 | Sport. HELGENS MATCHER FREDAG 27 APRIL FOTBOLL Herrar, division 4 Västergötland norra Vänersborg IF – Värings GoIF Herrar, division 5 Västergötland norra IF Tymer – Sil Hällekis – Lerdala IF Herrar, division 5 Västergötland östra Skultorps IF – Valtorp Herrar, division 6 Mariestad Våmbs IF – Trolmen Hova – Tidans IF Källby – FC Södra Ryd

Att låta en shourinji kempo-utövare och thaiboxningsutövare gå upp i match är svårt och de sparrades motvilligt. Det är olika tekniker, regler och olika mentalitet. Båda är dock attackinriktade och har sparkar och slag. Bild: LISA BRING

Dubbel kamp i helgen Nästa helg är det SM i Shorinji kempo och thaiboxningsgala i Skövde. Två stora kampsportstävlingar samma helg. – Men de krockar inte med varandra, shorinji kempo är på dagen och thaiboxningen är på kvällen. De som går vet skillnaden mellan sporterna, säger Peter Thorvald och Christian Khalaf, från respektive arrangörsklubbar.

Shorinji Kempo Skövde Shibu arrangerar SM-läger med tävlingar och träningar på Arena Skövde under lördag och söndag. 50 utövare kommer på besök varav tio par tävlar i SM. Tävlingarna är inriktade på mönster och koreograferad kamp. – Vi har tävlingarna på lördagen och då tävlar man i par eller i trio i ett förutbestämt mönster. Man bedöms efter skicklighet och realism. Vem som helst får komma och se på, säger Peter Thorvald, instruktör i shorinji kempo. Det går att tävla i kamp i shorinji kempo med fullkontakt, men det är ovanligt. I thaiboxning är det dock kamp och matcher med fullkontakt som gäller. Det är en något våldsammare sport där det går ut på att göra så mycket

SHORINJI KEMPO

Peter Thorvald, shorinji kempo och Christian Khalaf, thaiboxning, har i helgen varsitt stort evenemang där kampsportsutövare från hela Sverige kommer till Skövde.

”För 20 år sedan var det mest bråkstakar som kom hit, så är det inte nu” skada som möjligt, inte följa ett mönster.

Fjärde galan

På Coloseum fightcenter i Skövde tränas både MMA och thaiboxning, på lördag håller de en thaiboxningsgala med namnet ”Gladiatorspelen 4 – time 2 fight” i Valhall. Det är fjärde året de har den och varje år har de sålt slut på biljetterna. Thaiboxare från hela landet, samt några från utlandet, går upp i matcher. Även fyra utövare från Skövdeklubben är med. – Det har blivit uppskat-

tat och inarbetat. Vi försöker få upp statusen på sporten, säger Christian Khalaf, ordförande i Coloseum fightcenter. Vem som helst får inte gå upp i match, klubben bjuder in thaiboxare. Två namn som är kända åtminstone i kampsportsvärlden är André Bånghäll, som är med i thaiboxningslandslaget och Jonas Grönhage, SM-mästare i kickboxning deltar.

Stort intresse

I Skövde finns det mycket kampsport,bland dem taekwondo, karate, judo, aikido och wushu förutom shorinji kempo och thaiboxning. Peter Thorvald och Christian Khalaf vet ingen särskild anledning till att det finns så många i Skövde, men de ser att kampsporter ökat stort de se-

naste åren över hela Sverige. – Det finns ett stort intresse för kampsport nu och det visas mer på tv. Det har blivit mer accepterat och det är ett helt annorlunda folk som tränar numera. För 20 år sedan var det mest bråkstakar som kom hit, så är det inte nu, säger Christian Khalaf. Coloseum fightcenter har snabbt ökat från 100 till 300 medlemmar och bygger just nu ut sin lokal. Om man slår ihop alla kampsporter så är det den näst största sporten i Sverige. – I kampsport tränar man självförtroende och disciplin individuellt, men man tränar som ett lag. Det är stor gemenskap om man hamnar i rätt klubb och det bygger på tillit, säger Peter. Lisa Bring red.sn@vgt.se

SHORINJI kempo är ganska okänt i västvärlden, men i Japan är det riktigt stort. I Sverige tränar ungefär 400 personer, men i Japan är det den fjärde största kampsporten efter karate, judo och kendo. Det är en hybridkampsport med traditionella kast, lås, sparkar, slag och blockeringar. Detta kombineras med mental utveckling och fysisk hälsa, som är viktiga hörnstenar i shorinji kempo. DEN MARKNADSFÖRS ofta som en självförsvarskampsport, men den är inte lika inriktad på det som exempelvis krav maga.

LÖRDAG 28 APRIL FOTBOLL Herrar, division 1 södra Sleipner – Skövde AIK Herrar, division 5 Västergötland norra Vinninga – Ulvåkers IF Herrar, division 6 Tidaholm Borgunda IK – Igelstorps IK Damer, division 2 norra Götaland Skövde KIK – Rössö Damer, division 3 Västergötland norra Ulvåkers IF – Skultorps IF Vara – Våmbs IF Damer, division 5 Tidaholm Floby – Vretens BK Falköping United – Igelstorps IK SÖNDAG 29 APRIL FOTBOLL Herrar, division 3 mellersta Götaland IFK Skövde – IFK Falköping Herrar, division 4 Västergötland norra IFK Värsås – Elmer/Fåglum Damer, division 5 Tidaholm Vartofta – IFK Värsås

Rena mörkret under årets Tolvtimmars PÅ LÖRDAG är det dags

THAIBOXNING THAIBOXNING är en kampsport från Thailand där man tävlar i fullkontakt. Matcherna är som i boxning, med slag, ring och ronder, men även sparkar, armbågar och knän är tillåtna. I matcherna används bara handskar, suspensoar och tandskydd som skydd, men skador är ovanliga. THAIBOXNING är en av de moderna kampsporterna som ökat stort de senaste åren. På bara några år har thaiboxningen ökat från 20 klubbar till 400 klubbar i Sverige.

igen. Årets upplaga av endurotävlingen Tolvtimmars körs vid Klagstorp utanför Skultorp. Tävlingen som har anor sedan 1977. Ett 70-tal lag deltar med drygt 400 startande. ”När mörkret sänker sig samlas de på fältet kantat av marschaller. Alla motorer är avstängda och spänningen stiger. Plötsligt bryts tystnaden av ett kanonskott och ett hav av motorcyklar susar fram i mörkret”, beskrivs evenemanget av arrangörsklubben FMCK Skövde. Tolv timmar senare koras det segrande laget.


torsdagen 26 april 2012| vecka 17

Sport. | 19

SN-laget tackar för säsongen Men det är inget som spelarna tänker så mycket på just nu.

Det här var säsongen då Skövde HF flickor födda 1999 gick från lek till allvar och Skövde Nyheter fick följa med. Med en andraplats i Newbody cup som främsta merit firade SN-laget säsongsavslut med en spännande omgång av Fångarna på Käpplundaskolan.

LAGET Med en trupp på cirka 30 spelare har SN-laget under säsongen spelat serie- och cupspel med två, ibland tre olika lag men det är aldrig något som riktigt märkts. När man firade säsongsavslut är det givetvis allas insats som räknas.

Fotboll istället

Anna Dahlström, Jennifer Svensson och Hanna Thempo ser tillbaka på en lyckad säsong för Skövde HF flickor födda 1999. Största bragden är andraplatsen i Newbody cup där samtliga lag i Västsverige gjorde upp. Bild: FRIDA SANDGREN

Den givna höjdpunkten och säsongens stora mål var Newbody cup. Efter att ha tagit sig vidare genom de fem stegen spelades finalen i Lidköping tidigare i april. Den stora förhandsfavoriten Kärra HF slog man ut redan i gruppspelet och då tyckte laget tydligen att man var klara. – Vi kände oss så nöjda

”Vi har tränat mer och man märker att vi har blivit mycket bättre” med det så vi slappnade av och trodde vi hade vunnit, säger Anna Dahlström om

finalen mot Torslanda som SN-laget förlorade klart och därmed fick nöja sig med ett silver.

Tränat mer

Säsongen 11/12 har inneburit ett kliv uppåt på handbollstrappan för gänget födda 1999. – Vi har tränat mer och man märker att vi har bli-

vit mycket bättre, säger Jennifer Svensson. Tränarna Elin Bustad och Reidun Hedberg har under säsongen strävat efter att hålla en så bred trupp som möjligt. De som har tränat mest har fått mest speltid under matcherna. Till hösten kommer man att toppa laget mer och på så sätt ökar konkurrensen.

När SN-laget höll avslutning i källarlokalerna på Käpplundaskolan var det andra kvalitéer än de på handbollsplanen som räknades. I en välarrangerad egen version av Fångarna på fortet testades till exempel vem som kunde äta chokladpudding genom en nylonstrumpa snabbast eller skjuta med vattenpistol för att släcka ett ljus i lagkamraternas händer. I väntan på sommaren kommer laget att fortsätta att träna handboll cirka två gånger i veckan. Det samtidigt som nästan hela truppen snörar på sig fotbollsskorna. De går från lagkamrater till att spela mot varandra i Skövdes olika fotbollsklubbar. – I början försöker man ta bollen med händerna, säger Hanna Thempo som spelar i Skövde KIK. Frida Sandgren frida.sandgren@vgt.se

”Med Henrik Lundqvist i laget blir det VM-guld för Tre Kronor”

SPORT-

PANELEN 1 Nästa helg stundar hockey-VM på hemmaplan i Sverige och i Finland. Vad tror du om Sveriges chanser?

2

HANS LJUNGGREN Sportchef Skövde IK

Elitutövare Taekwon-Do

Tränare Ulvåkers IF

3

1) DET BEROR helt på vilka spelare som blir tillgängliga från NHL. Hittils har landslagsledningen haft tur. Detroit blev utslagna här om natten och där finns ett helt koppel med aktuella spelare. Tänker i första hand på Henrik Zetterberg och Niklas Lidström. Om New York Rangers åker ut så blir både Henrik Lundqvist och Anton Strålman tillgängliga och skulle Henke ansluta till VM blir det guld! 2) HAR INGET favoritlag... 3) JÄTTEKUL för Skövde Taekwon-Do club och mycket stark insats av Petra som kämpade med bruten tumme. Alla internationella framgångar med deltagare från Skövde har ett stort värde för orten. Hur stort beror på om och hur Skövde kommun väljer att uppvakta deltagarna samt medias bevakning och uppföljning av sporten. 4) EURO HOCKEY tour i Tjeckien där Sverige möter Ryssland och Tjeckien.

1) MED FÖRSTÄRKNINGEN Zetterberg och Franzén är tre kronor ännu starkare och jag tror och hoppas på VM-final! 2) EGENTLIGEN är jag ingen fotbollsfantast till vardags utan vaknar mest till liv under mästerskap. Lokalt sett lägger jag min röst på Våmbs damlag. 3) MED TANKE på förutsättningarna med massor av skador i bagaget som hindrat en optimal förberedelse så är jag jättenöjd över att komma hem med ett EM-silver och ett EM-brons. Skulle det vara EM i skador så skulle jag kanske vara med i guldstriden nu. Jag bröt ett ben i tummen/handen under tävlingen i helgen och väntar just nu på tid för operation. Tur att det är ett år till nästa EM, för ett 16:e raka europamästerskap lockar mig verkligen. 4) VAD JAG kan se av tv-tablån så finns det en intressant WTA-tennisturnering i Stuttgart och cykel ”Tour of Turkey” som kan vara kul att se.

1) MATCHERNA innan VM har väl inte höjt förväntningarna på laget direkt. Med rätt NHL-förstärkningar finns ska ändå chansen att gå långt. Synd att VM:en inte lockar mer intresse hos mig. Jag tror att hockey-VM skulle må bra av att hoppa över varannat år, och spelas innan eller efter NHL-säsongen för att ha en chans att få med alla de bästa spelarna. 2) JAG BRINNER verkligen för Ulvåkers IF. Bortsett från UIF ser jag Skövde AIK som det mest intressanta laget. Som kommunens främsta lag har de en viktig position, och det är viktigt att de inte trillar ur division ett i år. Vi behöver ett lag på den nivån. 3) JAG TYCKER att det är jättekul för Petra och klubben. Däremot tror jag att det är större för dem själva, än för Skövde som idrottstad. 4) DET HAR äntligen blivit dags för seriepremiär i division 5 norra. Annars ska det bli kul att se United spela hem ligaguldet mot ”lillebror” City.

En ny fotbollssäsong är född. Vilket lokalt lag är din favorit?

Skövde Taekwon-Do club skördade framgångar i EM förra helgen. Petra, är du nöjd och hur mår du? Ni andra, hur stort är det här för Skövde?

4

Till sist, vad i sportväg får vi inte missa under helgen som kommer?

PETRA DYDISZKO

NICLAS KRANTZ


vecka 17 | torsdagen 26 april 2012

20 | Kryss. 1:A PRIS – 25 TRISSLOTTER

2:A PRIS – 10 TRISSLOTTER 3:E 3:E–15:E : PRIS – 5 TRISSLOTTER

KRÄNGER KÖTT

BLIR ÄNNU KORTARE

VISAR SKAMSEN LÖPES I PÖBELHOP FÄLTET

(åldersgräns 18 år)

DET VÄRMER HUS MISSTÄNKA

KLARTECKEN SLÅ ROT

FÖRUTSÄGA ÄR HETA PÅ GRÖPRAKTIK TEN I SKOLA BÄSTA POLARE UTAN SLUT

ELITTÄVLING

HAR BLOM- STOPPAMOR DE OM OCH BIN 1

GUMMIBANDEN KALLAS KRANEN

BERÖR SÅDAN HAR KOLL PÅ KULORNA

HÅRD YTA PÅ TÄCKE

BAKVÄNT ÄR UTSKOTT UTAN AVVIKELSE

BETALAR TYSK MED

FRAMFÖRDE

TUREN

FRAMSTÄLLA

SILVERSTAD SÄNKORNA

ÄR NOG KARUSELLÅKARE

LITEN HÖRNA

LIGGER FÖRST

SVORDOM LEVDES UPP

TOLKADE BLESSYRERNA KÖR GODS

GÅR FRIST

3

I SÅDAN JOBBAR KONDUKTÖR

ÄR DET I AVFOLKNINGSBYGD JAGADE IVÄG FISKA MED SPÖ

INTOG STRÖMNOTAN

ROVDJUR I VATTEN DEL AV PJÄS

KONDIS AV OCH TILL DREV UPP EXKLUSIVA

ÄGARINNA TILL SPETS VÄDRA

REV VINTERTÄCKENA KALLAS GURU

KORT FÖR VÄTE

JÄGARTUTA DEN ÄR OGRÄS

GER OSS UTKOMST SALO PÅ SCEN

DRA SIG FRAM

VINDSKYDD TRUBBIGA

SÅDANA HYVLAS I KÖK TANKE

GÅR TILL BARNEN GAMMAL HÄST

DEN STORA OLJEBÅTEN I SÅDAN LAGRAS FODER

GRABB

BÅTMAN I VISA STRIMMAN

HAFFAR KORREKT OCH RIKTIGT

GJORDE ETTAN

SEGERTECKEN

MELLANNAMN BRÄDAS AV GPS

HJÄRTLÖST OCH HÅRT

LETA I SMYG

2

HAJAR DATORER OCH SÅN´T

4

SPÖDAM

EGYPTISK SOLGUD

ÄR DEN OKOKTA MOROTEN

VID DET TILLFÄLLET

GUIDAD TUR HOS DJUR TILLITEN

ÄR DEN SOM GÅR RAKT PÅ SAK

SMÄLEKEN FISK VID BOTTEN

MED PIL PÅ KROG FALLER I MÅL

DYNASTI

ANAS VID FARA SMÄRTA I TAND

5

6

ÄR DE SOM BOR I AVKROK

REN VINST KALLAS BALJORNA IBLAND

LÅG DAM

ANLÖPA

FOTO: SCANPIX

MILJONKRYSSET TÄVLINGSNUMMER 8515

Ring 0944-100 00 40 senast onsdag 2/5 24.00. Du måste ringa från en knapptelefon. Samtalet kostar 10 kr.

1

Lös korsordet och fyll i bokstäverna i de färgade numrerade rutorna:

1

2

3

4

5

6

2

Fyll i motsvarande siffra enligt siffernyckeln här intill.

DEN KAN KORSAS AV BRO

DRYCK

SIFFERNYCKEL Bokstav Siffra Å-Ä-Ö 1 A-B-C 2 D-E-F 3 G-H-I 4 J-K-L 5

Bokstav Siffra M-N-O 6 P-Q-R-S 7 T-U-V 8 W-X-Y-Z 9

1:a pris (25 Trisslotter)

3

Ring och knappa 0944 100 00 40 8515#XXXXXX# in tävlingsnumret, Du kan också skicka ett sms till 727 90. Knappa följt av fyrkant, lösnings- in TTS (mellanslag) tävlingsnumret (mellanslag) koden och fyrkant. samt den sexsiffriga lösningskoden. Sms kostar

2:a pris (10 Trisslotter)

Per Strindlund Kramfors

3:e–15:e pris (5 Trisslotter)

Erik Nordin, Östersund. Ulla Rydin, Rångedala. Krister Ståhl, Finspång. Hans Nilsson, Ronneby. Sven Axelsson, Kalmar. Inga Kastinen, Falun. Nina Gren, Mölndal. Sture Svarén , Lerum. Pia Enarsson, Hållnäs. Nikolai Puronen, Borås. Anna Johansson, Avesta. Jan Lind, Älvsered. Elsa Sandin, Lyckeby.

10 kronor plus mobiloperatörens trafikavgift.

A eller B eller C ger siffran 2. När du översatt bokstäverna i de gröna rutorna till siffror i de vita har du fått lösningskoden.

Tage Eklund Knutby

Förrförra veckans lösningskod: 723335

Frågor eller synpunkter? Mejla oss på miljonkrysset@wordex.se

Dina lokala Skövdenyheter – nu även på webben. skövdenyheter.se

DEN BÖR HA UDD FRAMSTÄLLNINGEN MAMMA

T M O R A N A O R

KAN EKA

EXEMPEL 6

FÖRRFÖRRA VECKANS LÖSNING:

FÖRRFÖRRA VECKANS VINNARE:

SKA SÄLJA

KVINNONAMN MÖNSTER

REA GASTYP

E VAR "BLITZEN" GER VINST

L HUVUDSTAD

O KLÖVVILTET ENERGISLAG

E DEN SES EFTER ATLE

O FÅR DEN SENA DEN GAMLE

A GNÄLLDE

U T F Ö R S Ä L J N I N G

F F A N R L Y G A N S A M L G L O Å L G E N Ä N G R A S A N R L A I E S K N A T A

FRUST

DE HAR LYCKATS

ÄLDRE LÄNGD

SÄNDER I ROM GÖR GÖK IBLAND

6

ELEKTROTVÅL I NIKFIRMA REBUS MOTVILLIGT

FARA

FÅ ÖVERENS

BETESMARK

LEKA VILT VATTENVÄXTEN?

TÄTA

LIKADAN

FACKFÖRBUND

VÅRDA

ÄR VISSA KLOCKOR LÄGGER SKYTTAR

I R O N I N

D O A I B O U L N G R E P P I N G P R T A R A K A I N S A L P L I A L E G A A V I D R V A G N D E N T I S K Ö T A N Å D E Ä G G U MYCKET SVÅRT ATT FÖRSTÅ KLOTSPEL BUDBÄRARGEN

ANDERSONSPRIT

SVENSK DAGSTIDNING

DEN SER DET SKÖNA

BLIR BYXA?

TRUPPSLAG

ORSAK

EMBALLAGEVIKT

PRONOMEN

VISSA GRUNDAVGIFTER

"ÄNGLASTADEN"

DISCIPLIN

AMPERE

SÄNDEBUD HAR RUTIN

1

BRED

ARGON I KEMIN

STRÖMBRYTARE

SÄDESSLAG

TYP AV FORDON AVLIDEN 4

BEVITTNADE

RÄCKA

SES MED VITOR

ANKMATEN

TITTAT PÅ

Ö L L I S O N N A A M D N E S E S S T S E T E L N A S Å S L O MÅTT FÖR KINES

TVÅ I ROM GOTTGJORDE

LYSTRAR VI TILL

SLAGITS ÅNGAR FRAM

NÅTLA

TIMA

FLÄRD

FRAKTAR MÅNGA FÅNGSTREDSKAP

KAN MAN DET I SPILTA GRODD

KOMMANDE GÖR DEN SOM VET

P A V E R K N I I A N T R O N A S E R L G I C K E N T A E E N S T R I D Y A R E S A D S K E E R L Y X S L Ä K T E N T R Ö E T T R

ROLIG SATTE HISTORIA FRÄMST

O I N D R O M J K U K I T T ELAK

5

JAN I LONDON

SES PÅ NUNNA?

DUGGET

FRID

VATTENFÅGEL

NÖJE FÖR VISSA

PROMENERADE

OLYCKSFALLSMOTTAGNINGEN

PROVTRYCK GER ARBETE

KVINNONAMN?

STRÅLNING SOM SER I MÖRKER

MARKBITEN FÄRGSLAG

TIO FÖR ROMARE

SLOG EN KNUT

ANGER ÄGANDE

© Bulls

LA KORFOGA TEN PÅ BORDET SAMMAN

© Bulls

SLOG PÅ VALL

EDER SATT PÅ TRÄNGA BÄNKEN NER I DIKET ÄR GRÄLL KÖR I UPPSALA

HÄMTAS MED RECEPT

FRAMÅT- KLAGAS ANDA

KONSTRUKTÖRER: ANITA LINGESTAD LASSE STRÖMQVIST

TEKNIK 3

L G E O K S A A K T E A R N A

FART I MUSIKEN

GJORDE ETT UTTALANDE KORT ALASKA ATMOSFÄR

STÅR FÖR OKÄND

SILVER I KEMIN

DE ROAR DE SMÅ

N VÖRDNAD

A K T N I N G

2


torsdagen 26 april 2012| vecka 17

Tema motor. | 21

Här checkar vinterdäcken in Incheckningstiden har varit utdragen i år. På Skövde Bilringars däckhotell råder högsäsong och extra personal har kallats in. Redan förvaras över 4 000 vinterhjul på lagret och trycket är fortsatt stort. – Nu är det inte många lediga minuter. Jag tror att det håller i sig ytterligare ett par veckor, säger ägaren Johan Günther. Under veckans första dagar kommer ytterligare drygt 200 bilägare att få sina hjul skiftade till sommardäck hos Skövde Bilringar. De allra flesta av dem väljer att låta de avtagna däcken stanna på det populära hotellet över sommaren. Sedan verksamheten startade för 50 år sedan har däckhotellet varje år fått fler bokningar.Locktonerna är vad som kan betraktas som helpension. – Vi sköter hela biten. Byter däcken, maskintvättar dem, kontrollerar lufttrycket och gör nitrogenfyllning.Kunderna får också veta i vilket skick däcken är, berättar Johan Günther. Konkurrensen – i Skövde har två nya däckhotell till-

”Att få på fyra hjul kan verka enkelt men är inget jag rekommenderar nybörjare” lister som varit på semester uppåt landet.

Mycket att tänka på

I genomsnitt tar det cirka 30 minuter för Pontus Berggren och de andra personbilsteknikerna att skifta hjul på en vanlig personbil. ”Jag har tappat räkningen på hur många jag gjort det på senaste veckorna”. Bild: CHRIS MAGNUSSON

kommit senaste året – och kundernas efterfrågan gör att han tror tjänsterna kommer att öka ytterligare. – Närmast till hands ligger i så fall att införa att vi hämtar och lämnar bilen hemma hos kunden. Utö-

BESÖK VÅR NYA

TILLBEHÖRSBUTIK 480 m2 Tältutställning från Isabella t hemma We Camp fritidsmöbler, stort sortimen Markiser till din husvagn & husbil

kad service inklusive vårstädning är också en tänkbar utveckling.

Lång säsong i år

I år har säsongen varit ovanligt lång. Vårens tidiga ankomst gjorde att de för-

Tipsa oss.

ALLTID

lördagsöppet

10-13 STENSTORP • 0500-45 70 30 • www.erikssonshusvagnar.se

säger Johan Günther. Att det fortfarande strömmar in kunder som ännu inte gjort bytet beror enligt Johan Günther inte på lathet eller dålig framförhållning. I stället handlar det huvudsakligen om bi-

Chris Magnusson red.sn@vgt.se

– Patenterat lackskydd För alla bilägare Pris från 2.500 kr

med ny eller begagnad bil är det klokt att vårda sin investering. PPS är utvecklat för dagens lacker med hänsyn till vårt extrema klimat.

red.sn@vgt.se 0500-78 48 50

AC • backkameror • LED-lampor • laddare mängder av melaminserviser & glas Alltid GASOLFYLLNING för 295:- (P11)

MILJÖKL. EU5. VI RESERVERAR OSS FÖR EV ÄNDRINGAR/AVVIKELSER. BILARNA PĀ BILDEN ÄR EXTRAUTRUSTADE.

sta däckbytena gjordes redan andra veckan i mars. Flera av dem som skiftade för tidigt kom tillbaka ett par veckor senare när vintern åter gjort sitt intåg. – De kanske tänker efter en extra gång nästa år,

En del av kunderna har själva försökt att byta däck hemma och gjort fel eller helt enkelt tröttnat och kör bilen till verkstaden. – Att få på fyra hjul kan verka enkelt men är inget jag rekommenderar nybörjare. Det är en hel del att tänka på, säger Johan Günther. För personbilsteknikern Pontus Berggren tar bytet cirka en halvtimme: – Nu känns det lite monotont, men den här ruschen är ju bara några veckor per säsong. De förvarade däcken är attraktivt stöldgods. – Vi är på ett inhägnat område och har både larm och väktare. Skulle tjuvar ändå lyckas så har vi sådana försäkringar att det inte belastar kundernas självrisk, betonar Johan Günther.

Prisex: Volvo V50 2.700 kr Volvo V70 3.000 kr Toyota Avensis 3.000 kr inkl. moms

TSR RECOnD

6 års

systemgaranti

på behandlingen vid återbehandling ÖPPET VARDAGAR 8-17 • 0500-41 23 22 • KAVELBROVÄGEN 14 • SKÖVDE var 18 månad

Audi Hybris.

Audi Q5 hybrid quattro. 245 hk, 0,69 l/mil, CO₂ 159 g/km.

Audi A8 hybrid. 245 hk, 0,63 l/mil, CO₂ 147 g/km.

Våra hybrider är inte bara bränslesnåla utan även starka. I alla (förutom R18) sitter vår 2.0 TFSI-motor som flera gånger utsetts till ”Engine of the Year”. Dessutom har vi lagt till en urstark elmotor med ett vridmoment på hela 210 Nm. Kalla det hybris om du vill, men är det något vi aldrig kommer att tumma på så är det körglädjen hos en Audi, inte ens hos en hybrid.

Audi A6 hybrid. 245 hk, 0,62 l/mil, CO₂ 145 g/km.

Audi R18 Le Mans hybrid e-tron quattro (obs begränsad tillgång). I år satsar vi på vår tredje raka seger (men den första någonsin för en hybrid) i Le Mans 24-timmars.

Lidköping. Må-fr 9-18, lör 10-15 Skövde. Må-fr 9-18, lör 10-15 Gunnar Edvinsson, Tel 0510-68887 Daniel Johansson, Tel 0500-427915 Peter Svensson, 0510-68884 Joakim Thimberg, Tel 0500-427914


vecka 17 | torsdagen 26 april 2012

Tema motor. Jubileumspris Opel Astra Sports Tourer.

 .5

ASTRA 150 EDITION

EVIGHETSMASKIN TILL KAMPANJPRIS. Topputrustad med supersnĂĽl diesel pĂĽ 110 hk/280 Nm. )|UWUHGMHnUHWLUDGWRSSDUHQ2SHOW\VNDWHVWI|UHWDJHW'(.5$V ĂĽrs nybils- NYDOLWHWVUDSSRUW|YHUEHJDJQDGHELODU,nUI\OOHURFNVn2SHO garanti nU9LĂšUDUPHGHQH[WUDSULVYlUGMXELOHXPVYHUVLRQDYGHQ VWROWD'(.5$YLQQDUHQ2SHO$VWUD  $VWUD(GLWLRQPHGEOD ]RQVNOLPDWDQOlJJQLQJIDUWKnOODUH UHJQVHQVRUWXPVDOXIlOJDUVSRUW VWRODURFKVSRUWUDWW

Oliver Persson, Linus Josefsson, Ida Svantesson, Anna Eriksson och Johanna Sundberg Bild: CHRIS MAGNUSSON är alla stolta ägare till varsin EPA-traktor.

Epa-traktor en livsstil i StĂśpenKampanjerbjudandet gäller t o m 30 juni 2012. BränslefÜrbrukning blandad kÜrning 4,3 l/100 km, CO2 114 g/km (Astra 5d 1,7 CDTI), MiljÜklass Euro 5. Bilarna pü bilden kan vara extrautrustade. 5 ürs nybilsgaranti bestür av 2 ürs fabriksgaranti + 3 ürs fÜrlängd garanti. Obegränsad kÜrsträcka gäller de tvü fÜrsta üren alternativt 10 000 mil pü fem ür.

Gustaf E Bil: !"#$%&'()*))+,,,(-))(.(/01"#2345'()*6*+77(8,()) Br Larsson:(!"090'()*66+:,,(-)(.(;3%"#2345'()*6)+,-(-6(-)( <090'()*6:+=:8(,)((

 

     

 

          

FITS YOUR LIFE - MITSUBISHIMOTORS.SELägg till 9.900 kr fÜr dieselmotor ORD PRIS 30.000 kr!

     

 

 S O H A R Y R Ă&#x2026; V GUSTAF E!

MITSUBISHI ASX 1,6 2WD PRIS FRĂ&#x2026;N

Skattefri i 5 ĂĽr!

199.800 kr.

Lägg till 9.900 kr fÜr dieselmotor

SPARA

ORD PRIS 30.000 kr!

14.000 kr

MITSUBISHI COLT 1,3 AS&G

MITSUBISHI OUTLANDER 2,4

PRIS

PRIS FRĂ&#x2026;N

119.900

Ordinarie pris

kr.

133.900 kr

264.900

20.000 kr

Diesel Skattefri i 5 ĂĽr!

MITSUBISHI LANCER 1,8 kr.

PRIS

149.900

Ordinarie pris

kr.

169.900 kr

LANCER 1,8 DIESEL 169.900 kr Ordinarie pris 189.900 kr

Just nu! Sveriges längsta bilgaranti

Nu även som

SPARA

Mitsubishi takbox

3.095 kr.

ASX: BränslefÜrbrukning bl. kÜrning 4,8-5,9l/100 km. CO2 127-135g/km. COLT: BränslefÜrbrukning bl. kÜrning 5,1l/100 km. CO2 119 g/km. OUTLANDER: BränslefÜrbrukning bl. kÜrning 6,3-8,8l/100 km. CO2 163-202g/km. LANCER: BränslefÜrbrukning bl. kÜrning 4,4-6,6l/100km. CO2 117-153g/km. Kan ej kombineras med andra avtal eller erbjudanden. Samtliga priser är cirkapriser. Bilarna pü bilderna är extrautrustade. Gäller t.o.m. 2012-04-30 eller sü lüngt lagret räcker.

Kaplansg 34, SkÜvde. Tel 0500-444 888 Hammarsmedsg 30, Mariestad. Tel 0501-646 10 Mossvägen 18, FalkÜping. Tel 0515-77 64 10 Borüsvägen 25, Ulricehamn. Tel 0321-68 55 10 

HĂśgsta tillĂĽtna hastigheten är densamma som fĂśr mopeder. FĂśr de epa-traktorfrälsta ungdomar som SN träffar var valet mellan de bĂĽda fordonsalternativen ändĂĽ väldigt lätt: â&#x20AC;&#x201C; Mopeder är bara nĂĽgot som man puttrar omkring och fryser pĂĽ. Det här är en livsstil och sĂĽ slipper man frysa, säger Anna Eriksson och fĂĽr medhĂĽll av sina kompisar. I ĂĽr är det fler elever än vanligt som kĂśr epa-traktor till och frĂĽn StĂśpenskolan. Och givetvis pĂĽ fritiden. PĂĽ skolparkeringen gĂĽr det ibland att räkna till tio fordon. Oliver Persson anser att han kan ta ĂĽt sig äran av att ha startat en ny trend: â&#x20AC;&#x201C; Jag var den fĂśrsta av oss. De andra märkte väl hur cool jag är och hur kul det är med en epa, säger han. Senaste tillskottet i skaran av â&#x20AC;?lappeninnehavareâ&#x20AC;? och bilägare är Johanna Sundberg. FĂśrra veckan kĂśrde hon premiärturen in till SkĂśvde. â&#x20AC;&#x201C; Mamma var nervĂśs och skrev om det pĂĽ Facebook. Men allt gick ju bra och hon lär fĂĽ vänja sig, säger hon och skrattar

Lättare att ta kÜrkort

Just friheten att kunna ĂĽka i stort sett var som helst â&#x20AC;&#x201C; även om det kan ta

Anna Eriksson, Linus Josefsson och de anda EPA-ungdomarna i StÜpen vill hitta ett bra samlingsställe fÜr att gemensamt meka med sina fordon.

tid â&#x20AC;&#x201C; är ett argument som ĂĽterkommer när fĂśrdelarna med att ha epa-traktor diskuteras. â&#x20AC;&#x201C; Det är värt mycket att slippa frysa och att bli blĂśt när det regnar, säger Anna Eriksson. Samtliga är ocksĂĽ Ăśverens om att en annan fĂśrdel är att det blir betydligt lättare att ta det riktiga kĂśrkortet när väl har ĂĽldern fĂśr det inne. â&#x20AC;&#x201C; Vi kan ju redan det där med växling, att använda koppling och att krypkĂśra, konstaterar Linus Olofsson.

Mycket mekande

Epa-traktorer für bara framfÜras i hÜgst 30 kilometer i timmen. Erfarenheterna av medtrafikanter som ligger kÜr tätt inpü och tutar eller bländar med helljusen fÜr att bli omsläppta är redan münga. Ungdomarna har dock en motstrategi och sänker vid südana till-

fällen medvetet farten lite. Att äga en epa innebär ocksĂĽ timmar av mekande. Oavsett om det behĂśvs eller inte. â&#x20AC;&#x201C; Kan man inte meka har man inte det rätta intresset fĂśr hela grejen, konstaterar Ida Svantesson. Ă&#x201E;n sĂĽ länge har mekandet skett hemmavid. Tanken finns att hitta ett mĂśtesställe där alla fĂĽr plats och där de kan hjälpa varandra. â&#x20AC;&#x201C; DĂĽ har man ocksĂĽ mĂśjlighet att lära av varandra samtidigt som man har kul ihop, fortsätter Ida Svantesson. Nästan lika självklart som olja i motorn är wunderbaums i bilarna. I Anna Erikssons Volvo Duett frĂĽn 1965 är det ocksĂĽ Rockabillymusik som ljuder i hĂśgtalarna. Chris Magnusson red.sn@vgt.se


torsdagen 26 april 2012| vecka 17

Allt som rör Rea-Race. Och lite till. Rea-Race hos Bilia 23-29:e april.

Nu kan du göra en riktigt bra bilaffär, oavsett om du ska köpa nytt eller begagnat, person- eller transportbil. Vi har hundratals modeller till Rea-Race-priser, kampanjpriser på försäkring och mycket mer.

Fynda begagnat till Rea-Race-pris.

Extra helgöppet på alla våra anläggningar!

Många bilar till riktigt bra priser, se våra erbjudanden på bilia.se

Under Rea-Race-helgen har alla våra anläggningar extraöppet lördag och söndag, ända fram till klockan fyra! Välkommen!

Köp ny bil – välj en av våra snabbhetspremier! Värdecheck

4.000:-

tillbehör till din nya bil

Reg.nr / bilord ernr.

Datum

Summa rabat t

Säljarens namn

Välj tillbehör ur vårt breda sortiment för Rabatten dras 4000:-inkl mom direkt på bilord s. ern och gäller Ordertecknand e 110502-11050 enbart i samband 8. Checken lämnas bilordern vid avsluta med bilaff in till d affär, alla uppgifter

Vinterdäck & en säsong däckhotell

Monark Ballong 28” Herr- eller damcykel

RENAULT Försäkring

bilia.se

Extraöppet i helgen! Mån-fre 9-18 Lördag 10-16 Söndag 11-16

Falköping Mariestad Skara Skövde

0515-861 10 0501-681 20 0511-247 00 0500-47 34 00

ären och dess

order.

4.000:- tillbehör till din nya bil

Vi reserverar oss för ev. tryckfel. Samtliga erbjudanden gäller vid ordertecknande 120423-29. Värde vinterdäck upp till 6.500:-, värde cykel ca 5.500:-

Mer information om Rea-Race, Servad hela vägen och våra kampanjer hittar du på bilia.se

försäljningsche f tillsammans skall vara ifyllda med för att checke n skall vara gilltig.


vecka 17 | torsdagen 26 april 2012

24 | Tema vårmode. 18-åriga stylisteleverna Olivia Grahn och Emelie Rehn älskar mode. De har stenkoll på vårens läckraste accessoarer. Därför lät SN tjejerna plocka ut sina favoriter.

Vårens HETASTE accessoarer Olivia och Emelie går på stylistprogrammet på Plusgymnasiet. Båda har bloggat om mode, trender och kläder i flera år. – Det är ett intresse och då känns det bara naturligt. I snitt uppskattar duon att de har cirka 500 besökare per dag på sina respektive bloggsidor. Det som lockar besökare är bilder, personliga avslöjanden och skvaller. – Man kan spetsa till det ibland,men aldrig ljuga,det är förbjudet,menar tjejerna.

Likasinnade förebilder

Deras förebilder i bloggvärlden är andra likasinnade i ungefär samma ålder, tjejer som de kan identifiera sig med. – Man snappar tips och idéer, vilket utvecklar ens egen stil, förklarar Olivia. Hon är för dagen klädd i en benvit stickad tröja av Malene Birger med långa fransar i nederkant, den kostade nära tvåtusen kronor på nätet. – Den är min absoluta favorit just nu och den sammanfattar min stil på ett bra sätt. Den är stor, lite ledig och snygg, samtidigt som det händer något. Olivia förklarar att den var ett måste. – Den var egentligen för dyr, men jag tror jag hade ångrat om jag inte köpt den.

Jobbar extra

För att finansiera sitt stora intresse jobbar båda extra vid sidan om studierna

Olivia Grahn och Emelie Rehn tar sig en titt på vårens hetaste accessoarer. Bild: KRISTINA CLAESSON

”Just nu är det mycket pastellfärger och paljetter” och bor kvar hemma hos föräldrarna. Deras bästa tips för den som vill ”hänga med” är att satsa på en bra basgarderob. – Sedan är det lätt att köpa till enstaka trendiga plagg i någon färg,menar tjejerna. Emelies absoluta favorit just nu är en militärgrön kavaj, nyligen inköpt för cirka 3 000 kronor. – Den är så fin att jag knappt vågar använda den. Hon säger att hon älskar varje plagg i sin walk-incloset, allt är valt med omsorg. Emelie har också roat sig med att försöka räkna ut hur mycket inköpen är värda, resultatet fick henne att baxna. – Det är värt flera tiotusentals kronor.

Kilklacken lever även i vår, fast nu i korallrött skinn från Vagabond för 699 kronor.

Pasteller och paljetter

Båda tjejerna har en budget på runt 5 000 kronor i månaden att röra sig med och för att få ihop till ännu mer säljer de kläder de tröttnat på, på nätet. Tjejerna är synnerligen medvetna och vet precis vad de är ute efter i modedjungeln. – Just nu är det mycket pastellfärger och paljetter... Kristina Claesson kristina.claesson@vgt.se

Stora klockor i herrmodell är trendigt även för damer. Guld är också på väg tillbaka, gärna i kombination med silver. Klockorna och armbanden inne på Spirit of Saint Louis är från Dyrberg Kern. Den gröna klockan kostar 1 600 kronor, den silvriga 2 400 kronor.

Loafers är på modet igen, på Nilssons finns de i blankt utförande från Vagabond för 699 kronor och från Ettore Adriano för 1 299 kronor.

Olivia tipsar om de färgglada armbanden från Gemini på Clarks, från 139 kronor.

Emelie bär gärna aftonväskan (Sisters Point för 169 kronor) tillsammans med en färgglad sjal för 99 kronor, båda från Clarks.

På La Rami tittar Emelie Rehn och Olivia Grahn på t-tröjor av märket American Vintage, 499 kronor styck, som finns i alla vårens färger.

Inne på Assbecks hittar tjejerna nagellack från Rosie & Roses för 29 kronor styck, skärp från svenska Rage For Leather för 299 kronor, guldfärgat armband för 1 799 kronor och det i oxiderad emalj för 1 699 kronor, båda från Cornelia.


790:– ORD.PRIS 1 300:–

GÄLLER TORS–SÖN 26–29 APRIL

Nu har vi laddat våra butiker med allt du behöver inför löparsäsongen. Prova ut ett par nya skor tillsammans med någon av våra säljare. Med vår Nöjd-Kund-Garanti får du springa i dina nya skor i upp till 30 dagar och sedan byta om du inte är nöjd. Det kostar lite svett, men med vår garanti kommer du bli nöjd. Det garanterar vi. Välkommen in till oss på INTERSPORT.

390:–

NIKE AIR MAX MOTO + 9

350:–

2 FÖR

200:–

ORD.PRIS 600:–

NEUTRAL

Maximalt stötdämpad neutral löparsko. Max Air i hälen, Zoom Air i framfoten och extra stöd i mellanfoten. Flywireteknologi i ovandelen som ger skon en god passform. Damstorlekar, finns även till herr.

ORD.PRIS 630:–

ORD.PRIS 150:–/ST

PAKET

PAKET

PRIS!

PRIS!

ADIDAS RESPONSE TEE & TIGHTS

PRO TOUCH MARTIN & NATALIA T-SHIRT

ADIDAS RESPONSE TEE & 7INCH SHORTS

Löpartröja med kort ärm, god passform och smart droptailmidja. CLIMACOOL® håller kroppen torr och behaglig. Träningstights med FORMOTION™ som ger stöd till muskelaturen för maximal effekt och komfort. Damstorlekar.

T-shirt med reflextryck i funktionsmaterialet Dry Plus. 100 % polyester. Finns i flera färger. Dam- och herrstorlekar.

Löpartröja med kort ärm, god passform och smart droptail-midja. Löparshorts med god passform i 100 % polyester varav 55 % är återvunnen. CLIMACOOL® ger fukt- och värmeavledning med ventilation. Herrstorlekar.

490:–

1200:–

ORD. PRIS 850:–

ADIDAS EXERTA 4

NEUTRAL

Heldämpad joggingsko med AdiPrene® i häl och framfot. Ovandel i ventilerande mesh. Passar en neutral fotisättning. Herrstorlekar, finns även till dam.

NIKE AIR PEGASUS + 28

NEUTRAL

Klassisk löparsko med stötdämpning och skön löpkänsla. Ovandel i ventilerande mesh. Passar alla typer av löpare med ett neutralt steg. Damstorlekar, finns även till herr.

SKÖVDE Stallsiken Mån–fre 10–19, lör 10–17, sön 11–17. Tel. 0500-78 94 00 SKÖVDE Vasaporten Mån–fre 10–18. lör 10–14. Tel. 0500-41 01 52 www.intersport.se

1600:–

ASICS GT-2170

STABIL

Mängdträningssko med god löpkänsla. Mycket god balans mellan stötdämpning och stabilitet. Damstorlekar, finns även till herr.


vecka 17 | torsdagen 26 april 2012

26 | VAROR & TJÄNSTER

BYTA TAK? Nu lämnar vi

20% rabatt

på takomläggningar (tegel, betong, plåt, takrep.) Fri offert, Garanti, 50% rotavdrag

Boka ditt jobb idag! Tel: 076-913 71 64

HUSHÅLLSNÄRA TJÄNSTER UTE & INNE

Städning Trädgårdsskötsel Målning & tapetsering Snickeriarbeten med mera

NI BETALAR FRÅN

160 kr PER TIMME Inkl. moms och ROT/RUT-avdrag Plus framkörning (fr. 30 kr)

Vi söker omgående fler pigga seniorer som vill arbeta lite extra. Gärna hantverkare, målare och snickare! Khareen Andersson 0708-713 715

Varför reta sig på stubben? 070-71 70 444

www.stubbfrasarn.se

Flyttstäd Goda ref. finns. Garanti

MG STÄD

Tel. 073-701 39 50

STÄDPROFFS! All slags städning! FLYTTSTÄD • HEMSTÄD FÖNSTERPUTS • STORSTÄD FÖRETAGSSTÄD TRÄDGÅRDSARBETE F-skattsedel + garanti

OBS avdraget! Välkommen med din förfrågan

CL STÄD

Tel 0709-94 70 17, 0503-100 19

TYGPOSTEN

•Galon 99:-/m •Markisväv 95:-/m •Vaxduk 30-40:-/m •Linne 85:-/m

Öppet mån-fre 10-18 Lör 10-15 Lunchstängt mån-fre 13.30-14.15

TYGPOSTEN

Gustav Adolfs gata 6, 541 45 Skövde Tel 0500-47 12 10 • www.tygposten.se

Kvarnens hemservice DIN HJÄLP I HEMMET

Städning • Tvätt & strykning Matlagning • Ledsagning m.m. F-skatt – kundgaranti RUT-avdrag 50%

Vi gör er flytt till vår med Omtanke och Nöjda kunder över hela landet

Tel. 0500-45 90 16 • www.lgflyttstad.se Packning • Uppackning • Magasinering • Städservice • Långflytt

FASTIGHETER Fritidshus vid Flian

Härlunda. 2 rok, matvrå, gäststuga, mulltoa o. redskapsbod. Tel 0511-139 71, 070-595 06 81

I din brevlåda varje torsdag.

Välkommen att höra av dig www.kvarnenshemservice.com 0500-47 10 10

Planteringsjord Täckbark

GÅRDSGRUS & SAND

Levereras från Nywertz Hjo Beställ Nu! Transport & Entreprenad

Hemleverans i storsäck 500 liter och 1000 liter i hela Skaraborg Beställning och mer information

Mer om oss på www.femtiofemplus.nu

Vi utför flytt över hela landet!

www.nteab.se 0503-128 20 • Benny 0708-50 33 25

MEDDELANDEN GÅ MED I VÄNSTERPARTIETS OCH UNG VÄNSTERS 1:A MAJTÅG I SKÖVDE FÖR FLER JOBB OCH BÄTTRE VÄLFÄRD

Samling Kulturhusplatsen kl 13.00, avmarsch kl 13.15. Möte i Helénsparken kl 13.30 Tal: Maria Flygare Skövde, Martin Johansson Skara och Ung Vänster Musikunderhållning: Gruppen Sulfur från Mariestad

Nya öppettider för Café Bagaren och Café Käpplunda Café Bagaren på Servicehuset Bagaren Måndag - fredag kl. 08.00-16.00, stängt kl. 12.30-13.00. Lördag och söndag kl. 09.00-16.00, stängt kl. 13.30-14.00. Observera nytt telefonnummer: 49 84 31

Café Käpplunda på Servicehuset Käpplunda Gärde Måndag - fredag kl. 08.00-16.00, stängt kl. 12.30-13.00. Lördag, söndag och helgdag kl. 11.00 - 15.00. De nya öppettiderna gäller från 1 maj 2012.

Välkomna!

!"#$!%&'&()!(*+,((-.!/0!1&'*(2&(3( !4+3(+!1&'*( !45&66&!1*2*(&5)*( !7118%!(-.!/(9) :.&!1*2*(&5+;(*(!&2!6&%<;61*(

=95>&6?!=;(!@!A;(!/(92&+/*()35! 3BC!A;(*+&'

Omvårdnadsförvaltningen 541 83 Skövde www.skovde.se

MOTOR

LÖRDAGSÖPPET 10-13

STOR BEGAGNATKAMPANJ! Räntekampanj

3,95%

STENSTORP

• 0500-45 70 30 • www.erikssonshusvagnar.se


torsdagen 26 april 2012| vecka 17

| 27 NÖJEN

RESOR Bussresor

STENSTORPSMARKEN

2-&345'6( $45'45'6( %&5745'8 !"#$%&'()(*&+( ,-.(/0.)1 Entré: 400 kr. Ungdom 370 kr. Pensionärer 340 kr. Biljetter: 0512-313 71 www.ticnet.se www.varakonserthus.se

Tisdag 1 maj kl. 09.00 – 15.00 vid Stenstorpsskolan Välkomna önskar

från Mariestad-Skövde-Jönköping

Rosenparker i Tyskland & Floriaden i Holland 6 dgr .....4/6 Mainau & Tyrolen 9 dgr ......14/7 Prag 7 dgr ...........................21/7 Österrike & Schweiz med Berninaexpressen 8 dgr ....26/8 Vandra i Tyrolen 9 dgr ........15/9 Längs Mosel på 2 hjul 8 dgr 15/9

Stort utbud

ca 50st knallar!

STENSTORPS SAMHÄLLSFÖRENING

0555-13015, gruppresor.se

- Dagstur & Nöjen -

Kullagårdens Auktioner

Louisiana -Vårutställning 1-d

i Intakan mellan Borås och Ulricehamn

3/5, 9/5 ......................................... 585:-

Söndag 29 april, kl. 12

Liseberg Trädgårdsdagar 1-d

Visning på auktionsdagen fr. 10.30 Visning dagen innan auktionen 10-12

12/5 .............................................. 380:-

Trollflöjten – Gbg 1-d

Mer information hittar ni på

20/5 inkl söndagslunch ............. 895:-

www.kullagardensauktioner.se

Dalsland konst & kultur 1-d

Välkomna! Victor & Kerstin

22/5 lunch & 2 fika .................... 650:-

0702 - 27 66 27

Göta kanal Motala-Borensberg

31/5, 26/7 inkl lunch .................. 695:-

Karlsholme lördagen den 28/4 kl 11.00

Visning kl. 10.00. Delar av samlare Kent Stridhs dödsbo säljes, radiogrammofoner, kopplingsmanualer, div klockor, Stenkakor vinylskivor, kristallmottagare, glas, porslin, prydnadssaker, leksaker, tåg, tavlor, gamla burkar, mattor, arkivskåp, telefoner, verktyg, maskiner, samlarbilar, blåvitt och Höganäskrukor, fyndlådor i mängder, samt mängder med varor som ej spec. Info och bilder se www.nogg.se/stickans Tel 0501-771 51, 440 86, 073-329 59 20. Servering. Välkomna!

20/5, 26/8 perfekt beläget .... 2.595:-

Rostock – City 3-d

25/5, 28/9 vid rådhusplatsen 2.195:Heiligenhefen Shopping 2-d 28/5, 18/6, 23/7 inkl middag .. 1.095:-

Tyska ”Diamanter” 5-d

Världens största rosensamling, 1300 korsvirkeshus, ånglok, 10/6 Luthers födelsestad mm 4.495:-

Island – en hel vecka

Stort utflyktsprogram ingår 29/6-17/8 Landvetter fred. fr. 9.995:-

AUKTION

Auktion Mariestad

- Bokas Just Nu Berlin – City Väst 4-d

Vallarna – Campa i klaveret

1/7,22/7 inkl. middag ................ 795:-

NT…COMEDY FROM “EXCITINGLY INTELLIGE RT, DELIVERED THE HEAD AND THE HEA ROL” // Times NT WITH CHARM AND CO T SET” // Guardian FEC PER A IS MAGIC…HI’S

S:t Petersburg m.fl städer 5-d

27/6, 25/7 Kryss m halvp. ....... 5.275:-

Vackra Geiranger – Hurtigruten 3-d1/7 HP .................. 3.895:Sommar-Stockholm 3-d 9/7, 23/7 .................................... 1.995:-

Lofoten – Hurtigruten 8-d

Jukkasjärvi & Saltströmmen 14/7 HP .................................... 9.375:-

Formel 1 Hockenheimring 6-d

Fartfyllt med 3-dag toppenbiljett 18/7 ........................................... 6.350:-

Fredriksdalsteatern 2-d

23/7 HP .................................... 4.375:-

12/7 Cityhotell ........................ 1.650:-

Taubespelen 1-d

15/7 sittplats, sånghäfte ........... 695:-

Hjälten från Kalmarsund 2-d

(AUS)

AT ”MUSICAL COMEDY ss pre Ex ily Da // ” ST BE IT’S R HA ” ”4 CHORDS SONG ER ON LJ MI 37 ER ÖV SETTS E GÅNGER PÅ YOUTUB

Trevlig musik, aktiviteter & utflykt HP, kaffebuffé, 4-d måltidsdryck 30/6, 14/7 ........... Obs Priset! 5.375:-

Marlena Ernman – Dalhalla 2-d

7/7 Hp, hotell i Mora .............. 1.995:-

Reginald d hunter (US)

Österrike – Önskesemester 7-d

Ålesund – Hurtigruten 4-d

Rheingau –Pfalz Vinvandring 8-d Trevliga vandringar i fin miljö, HP 11/8 God mat, läckra vinerm 7.975:-

Rhen & Mosel 6-d

S Reuter, P Eggers, Robert G m.fl 21/7 parkett, lunch ................. 1.895:-

25/8 HP, båttur, vinprovn mm 4.995:-

Ladykillers – Gunnebo Slott 1-d

31/8 4-stj, HP ........................... 8.850:inkl lunch & kaffe................5

28/7 .............................................. inkl lunch & kaffe................5675:-

Käringön – Dagskryss 1-d

2/8 fm-kaffe & lunch ................. 695:-

Lena PH Show 1-d

6/10, 27/10 meny ............... fr 1.225:-

Jesus Christ Super Star 2-d

inkl lunch & kaffe...............5 6/10, 27/10 ............................... 1.995:-

Österrike – Vandring 9-d

Kroatien –Rovinj m guldkant 8-d

............3 Flyg &……………………… buss, läckert 4-stj boende på vår egna ö, fina utflykter med tryffeljakt, tryffeldelikatesser, eleganta toppviner, oljor mm, HP 8/9,15/9 Priset! 9.450:inkl............... lunch & Obs kaffe...............5

Toscana & Florence 8-d

N MÅRTEN ANDERSSO

27/10,24/11 supé ................... 2.295:inkl lunch & kaffe …….......5

CHESS 1-d

Flyg & buss, fina vinprovningar, många utflykter X 23/9 Halvpension ................... 9.875:inkl lunch i&Celle kaffe …….......5 Hingstparad 3-d 28/9 ........................................... 2.890:………………… ................3

MARIKA CARLSSON

La Cage aux Folles 2-d

Peking de Luxe 8-d 20/5, 3/6, 1 ……………………….........5

Still Crazy – Lennie & Skifs 2-d

LQUIST KRISTOFFER APPEret

6/10 supé ................................. 2.295:X Ledin Show 2-d

nto time out//parlamentet//ko raw//extra extra

23/10, 27/11 parkett ................. 925:………………… ................3

lm live parlamentet//grillad//sth

ET BILJETTER PÅ TICN

SKÖVDE Arena Skövde LÖRDAG 22 SEPT.

BOKA NU!

Skövdes snabbaste nyheter.

Loa Falkman, Reuter m.fl. 1 ……………………….........5 10/11, 1712, 8/12 .................... 1.995:-

Galenskaparna 1-d

18/6, 27/8, 15/9 osv ...........fr. 10.850:Klassiska Kina 12-d 24/6, 2/7, 5/8, 6/9, 17/9, 5/10 osv .... fr. 17.450:-

8/12 .............................................. 850:-

EDY.SE WWW.RAWCOM WW

3/5 Från 5/5 1.495:- 5/5

- Smaka på Kina -

Spreewald Weekend 4 d . . . . Normandie m Trouville 7 d . . Rom 9 d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5/5 Gardasjön 9 d . . . . . . . . . . . . . . . . 5/5 Provence 9 d. . . . . . . . . . . . . . . . . 6/5 Stora Polenresan 8 d . . . . . . . .

Tel. 0500-41 00 87

Tel. 0500-41 00 87 www.forellenresor.se

www.forellenresor.se 1.495:2.995:3.495:3.995:3.995:2.995:-

6/5 Stora Italienresan 13 d. . . . . 5.995:6/5 Toscana med Chianti & Florens Flyg 8 d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.995:6/5 Spanien runt m Andalusien Flyg 13 d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.995:12/5 Alsace m Colmar 7 d. . . . . . . 2.995:-

olvemarks.se

eller närmaste resebyrå

skövdenyheter.se

Biljettpriser Törebodafestivalen 2012 Vuxen, 3-dagarsbiljett 1-30 april 550:1-31 maj 700:Fr. 1 juni 800:-

Status Quo • Veronica Maggio • Magnus Uggla • Kim Larsen Takida • Hoffmaestro • Elisas • Rydell & Quick • Robert Wells Norlie & KKV • Amaranthe • Tobbe Trollkarl • Asta Kask

Roffe Wikström • Mange Makers • The Gloria Story • Pendeltones • Billy • Dire Straits Tribute

The Politicians • Winter Dawn • Mamut barnmusikal • Olle Nordén • Biker Groove Köp biljetten på hemsidan: www.torebodafestivalen.se Förköpsställen i Skaraborg. OBS! Endast kontant betalning: Statoil Gullspång, Hova Bensin Hova, Spel & Tobak Hova, ICA Karlsborg, ICA Undenäs, Freijs Livs Lyrestad, Back to Denim Mariestad, ICA Oxen Mariestad, Nära Dej Moholm, Resecentrum Skövde, JC Skövde, Turistbyrån Skövde, Hedhamra Väring, Pressbyrån Tibro, Time Töreboda, Annidas Bokhandel Töreboda, BDS Qstar Töreboda, Turhörnan Lidköping, Hasselqvist i Falköping.

Köp din tredagarsbiljett redan nu – billigare ju tidigare du köper!

12-17 år, 3-dagars 1-30 april 300:1-31 maj 400:Fr. 1 juni 500:-

1-dagsentré Vuxen 350:Ungdom 200:(1-dagsentré ej förköp)

OBS! Inget förköp på 1-dagsentré. Säljs endast i entrén på festivaldagarna.

En av Sveriges största familjefestivaler! Följ oss på Facebook. Scanna QR-koden med din smartphone

Mer info på: www.torebodafestivalen.se


vecka 17 | torsdagen 26 april 2012

28 | Ledare & debatt.

BARN SOM SLÅS FÖRSTÅR INTE

Det är dags för vuxenvärlden att ta upp huvudet ur sanden.

E

TT BARN SOM SLÅS förstår inte varför. Som barn är kärlek och omsorg det naturliga, i våra gener finns inte ord som aga. Det ordet har vi människor uppfunnit. Ett barn som slås förstår inte varför. Det skuldbelägger sig självt, men saknar annars form att sätta ord på känslorna. En naturlig reaktion blir därför aggression, mot en vuxenvärld som svikit. Ett barn som slås blir lätt en som slår,

när muskler och kropp ger barnet förmågan. Eller också finner den andra vägar att fylla de hål som uppstått när vuxenvärlden svikit. Kanske i form av ett beroende, som i sin tur leder till nya svek. Ett barn som slås är därför en angelägenhet inte bara för att det är det naturliga. Det leder också till oöverskådliga effekter som kostar oss andra pengar. Vi som inte slår.

Vilka ska vara medmänniskor om inte du och jag?

I

MÅNDAGS KVÄLL diskuterade kommunfullmäktige hur det förhåller sig med mobbning i våra skolor. Det konstaterades och poängterades och markerades från vänster till höger, och eftersom det är en existentiell fråga finns det inga enkla svar eller lättvindiga lösningar. Vi i skolnämnden kan inte avskaffa ondskan, sa jag. Någonstans inom varje människa finns det fria valet och den fria viljan. Världen blir inte bättre av att det tillsätts fler människor med goda avsikter. Däremot blir världen bättre om fler prövar sina förhållningssätt gentemot omvärlden och funderar över vilken värdegrund man har aktuell. Den gyllene regelns budskap finns inom praktiskt taget alla religioner och kulturer: Allt vad ni vill att andra ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Det är en mycket god etik att bygga ett samhälle på. Och en värdegrund behöver vi för att få struktur och stadga. EN VÄRDEGRUND som talar om jämlikhet, medkänsla, frihet och jämställdhet ger oss förutsättningar att leva tillsammans, oavsett om det handlar om skolan eller någon annan arbetsplats. I detta samhällsbygge har du och jag var sin spade. Det spelar roll för mig och för andra hur jag bygger. Det spelar roll för mig och för andra hur du bygger. Det kan vara mycket värt att ibland fundera över livets sammanhang och vad det är att vara människa hur vi påverkar varandra och hur mycket vi betyder för varandra. Jag drömmer om ett samhälle där vi inte underskattar oss själva.Att du förstår hur mycket du betyder i de sammanhang du finns. Vilka ska vara medmänniskor om inte du och jag är det? Vi är varandras livsvillkor! DU KAN GÖRA SKILLNAD för en annan människa bara genom den du är och det du gör. Ett vänligt leende i mataffären, en dörr som hålls öppen, en bil som stannar vid övergångsstället, en varm kram eller någon som orkar lyssna.

Under vinjetten Skövdeduellen tar vi upp aktuella frågor om Skövde. Självklart ger vi också er läsare möjlighet att ge förslag om vad för ämnen vi borde spegla. Monica Green, S,

riksdagsledamot och ledamot i Skövde kommunfullmäktige 1) I Skövde har vi fått fler ställen att köpa hudkräm och plåster på. Men tillgängligheten för de som bor utanför de städerna har inte ökat. Det har blivit svårare att få tag på rätt medicin. Det är inte rimligt att köpa tillbaka alla apotek, det blir extremt dyrt för skattebetalarna. Därför ska vi upprätta regler så att apoteken fungerar bättre och samverkar. 2) Snatterier drabbar många företagare. Det är viktigt att de som tas för snatteri nås av en snabb reaktion från samhället. Det handlar även om att arbeta med attityder. För att motverka snatterier kan man stärka stöldskyddet i affärerna. Kalla det gärna för dess rätta namn. Snatteri är stöld.

Öppet: vardagar 8.00-17.00

3

Ulrika Carlsson, C,

riksdagsledamot och ledamot i Skövde kommunfullmäktige 1) Sedan apoteksmonopolet avskaffades har tillgängligheten ökat när det gäller öppettider och antalet apotek. Jag vet att det varit en del problem att få veta var en speciell receptbelagd medicin finns eftersom det varit problem med kommunikation apoteken emellan. Men i stort anser jag att servicen blivit bättre. Skönt för småbarnsföräldrar att kunna köpa allergimedicin och nässpray också i butik. 2) Tänk om det fanns ett lätt svar på det. Handeln gör många bra insatser. Viktigt med den moraliska diskussionen om vad som är rätt och fel. 3) Det krävs bättre utbildning,alliansregeringen har stärkt stödet till elever i både grundskola och gymnasieskola.Den nya gymnasieskolan kommer på sikt att rusta ungdomar bättre för arbetsmarknadens olika krav på kompetens. Halverad arbetsgivaravgift leder till att fler får jobb, att fler vågar anställa.Den sänkta restaurangmomsen ger fler ungdomsjobb. Lägre ingångslöner leder till att fler ungdomar får möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Det har både Konjunkturinstitutet och OECD pekat på som ett problem i Sverige. Det är oerhört viktigt att unga människor får möjlighet att komma in på arbetsmarknaden och därför måste vi göra vad vi kan för att det blir möjligt. Jag tror också på bättre studie och yrkesvägledning liksom mer entreprenöriellt lärande i skolan.

STÄLL DIN FRÅGA TILL SKÖVDES LEDANDE POLITIKER MEJLA DIN FRÅGA till red.sn@vgt.se eller skicka ett SMS till 72121 (Skriv sn[mellanslag]tycktill[mellanslag] och sedan ditt meddelande.)

Redaktionschef/ansvarig utgivare: Ronny Karlsson 0511-77 01 15 ronny.karlsson@vgt.se

Post- och besöksadress: Storgatan 17, 541 30 Skövde Telefon: 0500-78 48 50 www.skovdenyheter.se

1 2

Är du nöjd med privatiseringen av apoteken? Det snattas för tre miljarder i Sverige årligen – hur ska det stoppas? Hur vill du lösa ungdomsarbetslösheten?

3) Den borgerliga regeringen har misslyckats när det gäller ungdomsarbetslösheten. Därför bör vi ta nya tag med riktade åtgärder till de som är arbetslösa. Inte smeta ut stödet på alla ungdomar, det är dyrt och verkningslöst. Inför studiestöd för dem som vill läsa på komvux eller folkhögskola för att skaffa sig en gymnasieexamen. Investera i Yrkeshögskolan och satsa på utbildningsvikariat inom vård och omsorg. Inför traineeplatser för unga under 26 år både i offentlig och privat verksamhet med mera.

Karin Långström Vinge är fri debattör och präst i Skövde. Hon bloggar dessutom på karinlangstromvinge.blogspot.com

Tidningen grundades 1907.

förekommer det nästan aldrig tips från privatpersoner, alla vi vuxna som anar fortsätter att sticka huvudet i sanden. ”Det är bäst att inte låtsas som något”, ”jag ska inte lägga mig i” och ”det borde någon ta tag i”. Känner du igen dig? Vilken av undanflykterna har passerat dina läppar? Ett barn som slås förstår inte varför. Inte varför det slås, men lika lite varför alla vi andra inte bryr oss.

SKÖVDEDUELLEN: RÖTT MÖTER GRÖNT

KRÖNIKA KARIN LÅNGSTRÖM VINGE

Skövde Nyheter.

I DAGENS TIDNING berättar vi om insatser som samhället gör. Antalet anmälningar om barnmisshandel har ökat drastiskt i Skövde, inte minst därför att skoloch socialtjänstpersonal fått en bättre utbildning. Det har gett dem möjlighet att upptäcka barnen som slås. Inom kort invigs Barnahuset i Skövde och samhället får ytterligare möjligheter att hjälpa barn som slås. Men det saknas något. Enligt polisen

Verkställande direktör: Christina Björklund 0511-77 01 87 christina.bjorklund@vgt.se Nyhetschef: Leif Claesson 0500-78 48 70 leif.claesson@vgt.se Reportrar: Börje Andersson 0500-78 48 52 borje.andersson@vgt.se

Skövde Nyheter delas ut av Västgöta Tidningar AB. Tidningen delas ut till samtliga Anders Axelsson 0500-78 48 53 hushåll i Skövde kommun. Upplaga: 26 700 ex. anders.axelsson@vgt.se

Kristina Claesson 0500-78 48 54 kristina.claesson@vgt.se Jannica Ernfridsson 0500-78 48 57 jannica.ernfridsson@vgt.se Anna Ernius 0500-78 48 55 anna.ernius@vgt.se Jenny Åberg 0500-78 48 68 jenny.aberg@vgt.se Nöje & kultur: Åsa Mwansa 0500-78 48 58 asa.mwansa@vgt.se Sporten: Frida Sandgren 0500-78 48 62 frida.sandgren@vgt.se

Webredaktör: Jens Fransson 0500-78 48 71 jens.fransson@vgt.se Annonschef: Niclas Svensson 0515-67 04 71 niclas.svensson@vgt.se Annonssäljare: Ulrika Lindner 0500-78 48 60 ulrika.lindner@vgt.se Kajsa Wernebratt 0500-78 48 61 kajsa.wernebratt@vgt.se Göran Brandels 0500-78 48 59 goran.brandels@vgt.se

Andreas Ljung 0500-78 48 65 andreas.ljung@vgt.se Annonsproduktion: Henrik Svensson 0500-78 48 63 henrik.svensson@vgt.se Tryck: Herenco Press, Jönköping Distribution: Svensk Direktreklam Utebliven tidning: ring 0500-41 80 75 måndag-fredag 8.00-11.45, 12.45-17.00 eller mejla till sdr732da@sdr.se


torsdagen 26 april 2012| vecka 17

Insändare. | 29

Råsoparna kan ge Ronnie gratis lunch Ronnie Sandahls råsopar mot Skövde kan ge honom en gratis lunch. Skövdes kommunalråd Katarina Jonsson hävdar att det i Skövde finns både ödmjukhet och en drivkraft att bidra till utvecklingen i hela Skaraborg. Via skövdenyheter.se har hon bjudit in Ronnie Sandahl för att prata om Skövde, Skaraborg och ödmjukhet. Här är kommentarerna och den fortsatta debatten. Ronnie har nog samma problem som han vill uppmärksamma oss Skövdebor på:) Per-Erik Odh Ronny Sandahl, du är bara en produkt av vår bygd. Hela Skaraborg präglas av missunsamhet och rädslan för att ”någon annan” kan lyckas. Att istället glädjas åt andras framgång och lycka synes för en infödd skaraborgare helt otänkbart. Detta är naturligtvis ett arv av vår miljö (läs storbonde) med alldeles påtaglighet. När nu Skövde får en invandring med främst elever till högskolan tunnas denna extrakt ut och vi får en betydligt trevligare tillvaro. Även om jag är Skövdebo har jag genom idog träning lärt mig att glädjas av andras framgång och jag lämnar därför dessa belackare åt historien. Mats Ja, stackars pojk! Det kändes nog, men förstår inte vad skövdeborna har med det att göra! Hade någon skövdebo hällt i honom för många öl? Hoppas han lå-

ter bli öl i fortsättningen om det får sådana här konsekvenser! Vilken stad drabbas annars nästa gång han gör en tabbe? Ragnar Holm Hoppas att han kommer över det någon gång annars tycker jag väldigt synd om honom och kan bara beklaga hans snedvridna syn på Skövde! Lena Johansson Tummen upp för Ronnie! Högfärd och självbelåten het är på pricken för Skövde. Johan Persson Tillägg: Jag bor inte och har aldrig bott i Skövde, men är ofta på besök i denna lilla lagom småstad! Ragnar Holm Några invånare i Skövde ser ju fortfarande ner på grannstäderna det kan vi ju bara läsa av kommentarerna här… Jag minns själv hur man himlade med ögonen och skämdes när epa-traktorerna från grannorten körde hundra varv runt Sandtorget. Vad Ronnie vill få fram är väl att

Skövde inte är en storstad men beter sig som en. Och Ja i vissa lägen är det faktiskt så, MEN det är så vi trivs, varför kan inte en liten stad få ha höga tankar om sig själv? Fina butiker och bra kommun, De unga har stark trend koll och klubbarna försöker hänga med. Restaurangerna är kanske inte bäst i Sverige men invånarna är nöjda. Det är ju tyvärr så med den svenska mentaliteten: man får inte tycka/säga att man är riktigt bra. Men att publicera sina personliga åsikter om Skövde i Aftonbladet tycker jag är att gå lite för långt även fast han har rätt i en del punkter, vad har resten av Sverige att göra med hans uppfattning om Skövdebor ? Och jag hoppas och tror att grannstäderna numera kanske är mer tighta med Skövde än de var på 90-talet… då han och jag växte upp i trakten… Tuuli Haikka Precis som att man skulle sakna ödmjukhet bara för att man bor i en speciell stad! Helena Jaros

Vad ska Tingshusparken heta? Förslagen fortsätter att strömma in på skövdenyheter.se Cassmarks park. Gunhild Cassmark – en förebild för alla kvinnor i Skövde, som startade eget redan på 50talet, inte långt från Tingshusparken. Ulla Sandberg Lilli Zickermans park. Lilli Zickerman föddes i Skövde och var initiativtagare till bildandet av Svensk Hemslöjd 1899. Birgitta Wahlstrand

Tingshusparken behöver nytt namn – vad tycker du?

Tingshuset har flyttat, men namnet Tingshusparken finns. Nyligen avvisade byggnadsnämndens borgerliga majoritet förslaget att byta namnet till Olof Palmes park. Men det finns en politisk enighet om att det behövs ett nytt namn, men inget förslag.

Egentligen är kanske begreppet park fel använt när det gäller gröna ytan vid korsningen Storgatan /Skolgatan. Skick Det finns ett par planteringar,några gamla träd och ditt na a mnförra året flyttades skulpförslag turen La Mano till platsen. Ett socialdemokratiskt red.sn@ till förslag var att byta till namvgt.se net Olof Palmes park.Argumentet var att skulpturen Nu har Skövde en Tingshuspark utan tingshus. La Mano köptes in med det någon Byggnadsnämnden är enig om att parken behöver byta namn, men har person som är värd att få en egen inget förslag. Vad tycker du? Fin park i Skövde? pengar som samlades in i Skövde för ett konstverk Bild: ANDERS AXELSS Det var en tomt som hade till minne av Olof Palme. Så något gammalt namn munens planchef Claes skapats när staden Skövde att ta ”Det ska vara en – Neuendorfs park, säg stöd Gamla alléträd i slutet av 1800-talet utö- ersättare i för att hitta en Waxberg namnreglerna. Ekelöf. Dessutom ska det inte kade med en rad kvarter ken finns till TingshusparSkövde Nyheter kontaktade person med Frans Albert Neuendo inte. vara en nu levande person. var Skövdearkitekten söder om Kungsgatan.Fram arkitekt Lars-Johan Ekelöf anknytning till so Men det behöver inte va- ritat en tills att tingshuset byggdes Skövdebo med stordåd som växte upp i komminisstor ra ett personnamn. Kanske tans vackra del av Vasa i slutet av 1930-talet hade Frågan terbostaden som låg gran- Skövde och som har byggnader. är tomten varit obebyggd. De gon annanom det finns nå- något genialt eller fyndigt. ne med gamla tingshuset. uträttat Skövdebo som stordåd” Det öppet för förslag. gamla träd som står i par- är värd – Vad jag vet fanns det att få en egen park? Lars-Johan kens ingick i en allé som innan tingshuset inte nå– Det ska vara en person tyst när Ekelöf blir först han får frågan om ledde upp till komminis- med anknytning got namn på tomten, förtill Sköv- vad han tycker terbostaden på andra si- de och klarar Ekelöf. som har uträttat stor- borde kallas, att parken men så komdan Richtersgatan. dåd, sammanfattar kom- mer ett förslag:

SN 5 april 2012

Jag tycker att parken skall heta Västgötabengtssons park. mr Johansson Mac Keys park. Mac Key arbetade som domare i

nämnda tingshus under många år. Per Erik Wetterbro Vad vore Skövde utan Billingehus och fritidsområdet? Mannen som skapade detta hette Arne Sandberg och mitt namnförslag till parken vid gamla tingshuset i Skövde blir alltså; Arne Sandbergs Park Jarl Bellehed Jag föreslår namnet Cityparken på gräsytan vid gamla tingshuset. Carl-Axel Forsberg

SKOLAN. Ingen

sanning om Fjärilskolan

FÖR NÅGON DAG sedan skrev skolchef Anna Sundström och skolnämndens ordförande Anders Johansson angående Fjärilskolan: ”Lokalerna är tämligen medfarna och är inom några år i behov av renovering.” Eftersom jag sitter i kommunfullmäktige och ska vara med och besluta i detta ärende, så vill jag bilda mig en egen uppfattning och har därför besökt Fjärilskolan. Jag kunde då konstatera att detta påstående inte alls stämmer, utan tvärtom, jag fann en skola i mycket bra skick.Utvändigt tegelstensväggar, tegeltak, isolerglasfönster, allt i mycket gott skick. Invändigt inga trasiga eller avskavda väggar, dörrar, golv, toaletter, utan allt jag såg var förvånansvärt fräscht och i bra skick. Det enda negativa lärarna jag pratade med framförde, var att värmen i klassrummen längst bort var dålig när det var extra kallt ute, men detta är ett tekniskt problem och avhjälps inte med en renovering. Extra fin var den frilig-

Jag kunde då konstatera att detta påstående inte alls stämmer, jag fann en skola i mycket bra skick gande stora gymnastiksalen med tillhörande omklädningsrum och duschar, med tanke på det slitage den utsätts för. Den används flitigt även på kvällarna, enligt den lärare som guidade mig runt i denna del. Golvmattan var lagad på några ställen,det var allt. Efteråt har jag per telefon fått bekräftat av kommunens fastighetschef att det inte finns några kända mögelproblem eller andra byggnadsproblem i denna skola. Så var det med sanningshalten i det påståendet!

ENKÄT: Vad är det bästa med Skövde?

Sofie Ericsson – Det är en liten stad där allt finns samtidigt som det är lätta att ta sig till Göteborg och Stockholm.

Isabell Gustavsson – I Skövde finns allt du behöver.

Alexander Buniemen – Det finns en bra infrastruktur.

Sture Grönblad, kommunfullmäktigeledamot för Miljöpartiet

ALKOHOL. Valborgsfirande

– alkoholdebut för tonåringar, angår det dig? OM DU SER en 15-åring som ska till att köra bil, vad gör du då? Om samma 15-åring dricker alkohol, reagerar du då? Alkohol påverkar vårt omdöme och gör att vi stundtals fattar beslut som vi aldrig annars skulle ha gjort.Den alkohol som barn, ungdomar under 18 år, dricker har de fått/köpt av någon vuxen. Undersökningar visar att det sällan är föräldrar som köpt ut, däremot är det betydligt vanligare att alkoholen kommer från tonåringars äldre syskon och kompisar. De senaste åren har turandet för en del vuxna övergått i systematiska upphandlingsresor av alkohol – vin, sprit och öl- som sedan säljs från garage och bagageluckor till barn. Säljarna gör sig goda inkomster men tar inget ansvar, varken skatte- eller känslomässigt. Polisen får många tips om säljare men brotten är inte alltid lättutredda. Uppgifter som lämnas anonymt måste följas upp med egna iakttagelser för att kunna duga som bevis i rätten. Vuxna måste vara föredömen – genom sin egen alkoholkonsumtion

och genom att inte bjuda sina barn på alkohol. De måste agera när de ser och möter barn/ungdomar med alkohol eller som är påverkade av alkohol och genom att tipsa och vittna när de vet någon som säljer alkohol till barn/ungdomar. I "Störa langningssamverkan” Västra Götaland samarbetar 38 kommuner, Polisen och Länsstyrelsen genom att uppmana alla att tipsa polisen om langning – "sett eller hört något". Polisen följer upp tips som inkommer och utreder de anmälningar om brott som upprättas, i syfte att på både kort och lång sikt motverka langning av alkohol till unga. Polisen kommer också konsekvent att omhänderta "ungdomarnas" alkohol och målsättningen är att kontakta föräldrar för att förebygga problem och ge stöd. Bengt Riggmyr, Polisen östra Skaraborg Rebecka Thilén, folkhälsorådet Skövde kommun Pirjo Svegréus, socialförvaltningen Skövde kommun

Oscar Wallin – McDonalds är det bästa.

Robert Carlsson – Det är fräscht med fräscha byggnader och så finns det gott om butiker.

SN VÄRNAR DEN LOKALA DEBATTEN SIGNATUR KAN ANVÄNDAS men namn, adress och telefonnummer måste bifogas. NAMNGES PERSON ELLER FÖRETAG ska insändaren undertecknas med namn. MAXLÄNGD 2 200 TECKEN. SN förbehåller sig rätten att korta. Skriv alltid rubrikförslag. SKICKA DIN INSÄNDARE till red.sn@vgt.se eller Skövde Nyheter, Storgatan 17, 541 30 Skövde. SMS-TYCK skickas till 72121. Gör så här: Skriv sn[mellanslag]tycktill [mellanslag] och sedan ditt meddelande.


vecka 17 | torsdagen 26 april 2012

30 | Veckans tv.

tv VECKANS

VECKANS BONDE

VECKANS SLUT

VECKANS GÄST

VECKANS BRASA

Nyfödd hingst ska lockas ut

Malin Olsson leker klart för säsongen

Vill inte vara förebild

Valborg från Trosa

I ”Hundra procent bonde” ska nyfödda hingstfölet lockas ut i solen för första gången. Och så ska Frank Ladegaard se över om valnötsträden som ympades för en tid sedan är färdiga att planteras ut.

Kontorsbasket och bubbel trubbel – det låter inte så komplicerat men grenarna i ”Minuten” har visat sig vara svårforcerade. Även i den sista delen för säsongen heter lekledaren Malin Olsson.

I sena pratshowen ”Kaka på kaka” får Karin ”Kakan” Hermansson och hennes sidekick Julia Frej besök av skandalbloggaren och film-recensenten Quetzala Blanco (bilden).

Brasa, kör och fyrverkerier är ofrånkomliga inslag när våren ska välkomnas. I år sänds SVT:s valborgsmässo-firande från sörmländska Trosa. Värd för sändningen är programledare Henrik Kruusval (bilden).

SVT1 FREDAG 20.00

SVT1 LÖRDAG 23.15

SVT1 MÅNDAG 20.00

Strategisk utmaning

Fysiskt är de före detta elitidrottarna i ”Mästarnas mästare” i gott skick, men hur är det med det strategiska tänkandet? Det kommer att visa sig efter veckans avsnitt, där tävlingarna hammaren, ljudskytte och fram, stilla, bak avgör vilka som går vidare till gruppfinal. En deltagare är Annichen Kringstad. SVT1 SÖNDAG 20.00

SVT1 TORSDAG 20.30

TORSDAG 26/4 6.00 Gomorron Sverige 10.00 Go’kväll (R) 10.45 Uppdrag granskning (R) 11.45 Jag är hellre i skolan än hemma 11.50 Dox: Mir – 10 år i Afghanistan 12.45 Lägenhet 27 (R) 12.55 Robins (R) 13.25 Svenska dialektmysterier (R) 13.55 Kobra (R) 14.25 Minnenas television: Resor och upptäckter 15.20 Strömsö 16.00 Rapport 16.30 Mamma mår bra 16.45 Det ljuva livet i Alaska 17.30 Sverige idag 17.55 Sportnytt 18.00 Rapport/Regionala nyheter 18.15 Go’kväll 19.00 Kulturnyheterna 19.15 Regionala nyheter/Rapport 20.00 Djursjukhuset 20.30 Hundra procent bonde 21.00 Skönhetsbubblan 22.00 Debatt 22.45 Modellagenturen 23.30 Rapport 23.35–6.00 Nattsändningar

8.05 Informationsöverflödet (R) 9.00 SVT Forum 10.00 Riksdagen: KU-utfrågning 11.00 SVT Forum 12.00 In treatment (R) 12.25 Russin 12.30 Vem vet mest? (R) 13.00–15.30 UR 15.35 Babel (R) 16.20 Min sanning: Pehr G Gyllenhammar (R) 17.20 Nyhetstecken 17.30 Oddasat 17.45 Uutiset 18.00 Life 2.0 18.55 Léo lägger in en stöt (R) 19.00 Vem vet mest? 19.30 In treatment (R) 19.55 Russin (R) 20.00 Livet efter Utøya 21.00 Aktuellt/Regionala nyheter 21.43 Aktuellt 21.55 Nyhetssammanfattning 22.00 Sportnytt 22.15 Hockeykväll 22.45 This is England (R) 0.25 Från Sverige till himlen (R) 0.55–2.15 Nattsändningar

6.00 Nanny (R) 6.30 Rix morronzoo 9.00 Jims värld 9.25 Extreme home makeover (R) 10.20 Våra bästa år 11.10 Top model 6 (R) 12.05 Project runway (R) 13.00 Lyxfällan (R) 14.00 Extreme home makeover 14.55 The real housewives of Washington DC (R) 15.55 Project runway 17.55 Lyxfällan 18.55 Keno 19.00 Sjukhuset (R) 20.00 Lyxfällan (R) Svensk livsstilsserie från 2012. Del 1 av 12. 21.00 Revenge 22.00 Unforgettable 23.00 Navy CIS (R) 23.55 Sex and the city 0.30 Scrubs 1.00 Brottskod: Försvunnen 1.55 Extrema samlare (R) 2.50 Sex and the city (R) 3.15 Navy CIS (R) 4.00 Scrubs (R) 4.25–6.00 Nattsändningar

5.50 Nyhetsmorgon 10.00 Efter tio (R) 11.10 Leila bakar i Frankrike 11.40 Hem till gården 12.45 Holby city 14.00 Bygglov (R) 15.00 Ice road truckers (R) 16.00 Familjen Annorlunda (R) 17.00 Halv åtta hos mig (R) 17.25 Parlamentet (R) 18.00 112 – luftens hjältar 19.00 Nyheterna 19.15 Lokala nyheter/Väder 19.30 Halv åtta hos mig 20.00 Ice age 3: Det våras för dinosaurierna 22.00 Nyheterna 22.10 Nyheterna med ekonomi 22.30 Lokala nyheter 22.35 Sport/Väder 23.00 Hawaii five – 0 (R) 23.55 Luther 1.00 Jordan, rättsläkare (R) 1.55 Numbers (R) 2.50 Lost (R) 3.50 That ‘70s show (R) 4.15 Hem till gården (R) 4.50–5.15 Hem till gården (R)

6.30 Vakna med The Voice/Mix Megapols morrongäng 1 9.00 AFV (R) 1 9.25 Grey’s anatomy 10.20 Förhäxad (R) 1 11.15 Sjunde himlen (R) 12.15 Familjen Kardashian (R) 12.45 Vänner (R) 1 13.15 Ellen DeGeneres show 1 14.05 Gordon Ramsay’s the F-word 15.05 One Tree Hill (R) 1 16.05 Unga mödrar 16.35 AFV (R) 17.05 Grey’s anatomy (R) 18.00 The middle (R) 18.30 Vänner (R) 19.00 The Big bang theory (R) 20.00 Unga läkare 21.00 Criminal minds 21.55 Fråga Olle-dokumentären 22.55 Criminal minds (R) 23.55 The Big bang theory (R) 0.50 Unga läkare (R) 1.50 Supernatural (R) 2.40 The life & times of Tim (R) 3.05 Cops with cameras 3.50 Gordon Ramsay’s the F-word (R) 4.40–6.00 Nattsändningar

7.25 Lois & Clark 8.20 Jims värld (R) 1 8.50 Spin city 1 9.20–10.15 Smallville 10.45 Våra värsta år 1 11.45 Stargate Atlantis 12.40 Stargate SG-1 13.35 Jims värld 14.05 Smallville 15.00 Simpsons (R) 16.00 Family guy (R) 16.30 Scrubs (R) 17.30 How I met your mother 18.00 Cops 18.30 Simpsons 19.00 Family guy 19.30 2 1/2 män 20.00 Falling skies 21.00 The international Amerikansktysk-brittisk action från 2009. I rollerna: Clive Owen, Naomi Watts 23.20 Scrubs 0.20 How I met your mother (R) 0.50 My name is Earl 1.20 Spin city (R) 1.50 Skål 2.25 Våra värsta år (R) 3.20 Knight rider 4.10–6.00 Nattsändningar

6.00 Världens strängaste föräldrar (R) 7.00 Specialister på fuskbygge (R) 8.00–8.55 The talk 11.00 Doctors 11.55 Mannen som talar med hundar 13.00 Världens strängaste föräldrar 14.05 Specialister på fuskbygge (R) 15.05 How clean is your house (R) 15.45 Wife swap (R) 16.45 Mannen som talar med hundar 17.45 Nyheterna 17.50 Lokala nyheter 17.55 Glamour 18.30 Judys domstol (R) 19.00 Matmissbrukarna 20.00 Du är vad du äter 21.00 Australia Äventyrsdrama 0.30 Law & order: Special victims unit (R) 1.25 Jamie Oliver: Middag på 30 minuter (R) 1.55 Nigella’s kitchen (R) 2.35 Vem dömer Amy? (R) 3.35 I nöd och skuld (R) 4.35 Kvinnor som mördar (R) 5.05–6.00 Specialfall: Riskförlossningar (R)

Lokaltidningen för dig i Skövde. I din brevlåda varje FREDAG 27/4 6.00 Gomorron Sverige 10.00 Go’kväll (R) 10.45 Debatt (R) 11.30 Tjejer till Kilimanjaro 12.40 Anslagstavlan 12.45 Djursjukhuset (R) 13.15 Coacherna (R) 13.45 Titanic (R) 14.30 Emma (R) 15.30 Spisa med Price 16.00 Rapport 16.30 Gomorron Sverige 16.55 När hundar älskar (R) 17.00 Bröderna Reyes 17.55 Sportnytt 18.00 Rapport/Regionala nyheter 18.15 Go’kväll 19.00 Kulturnyheterna 19.15 Regionala nyheter/Rapport 20.00 Minuten 21.00 Högklackat 21.30 State of play 23.35 Rapport 23.40 Kulturnyheterna 23.45 Snow cake 1.35 Rapport 1.40 Game of thrones (R) 2.30–6.00 Nattsändningar

8.05 Life 2.0 (R) 9.00–12.00 SVT Forum 9.00 Statsministerns frågestund 9.45 SOM-seminariet 2012 12.00 In treatment (R) 12.25 Russin (R) 12.30 Vem vet mest? (R) 13.00–15.30 UR 15.50 Livet efter Utøya (R) 16.50 Hockeykväll (R) 17.20 Nyhetstecken 17.30 Oddasat 17.45 Uutiset 18.00 Min mamma är terrorist 18.55 Guidad tur 19.00 Vem vet mest? 19.30 In treatment (R) 19.55 Russin 20.00 Am I experienced? 20.55 Tre minuter i rörelse 21.00 Aktuellt/Regionala nyheter 21.43 Aktuellt 21.55 Nyhetssammanfattning 22.00 Sportnytt 22.15 The Shadow line 23.15 Min sanning: Pehr G Gyllenhammar (R) 0.15–2.35 Nattsändningar

6.00 Nanny (R) 6.30 Rix morronzoo 9.00 Jims värld 9.25 Extreme home makeover (R) 10.20 Våra bästa år 11.10 Project runway (R) 13.00 Lyxfällan (R) 14.00 Extreme home makeover (R) 14.55 The real housewives of Washington DC (R) 15.55 Top model 6 (R) 16.55 Project runway 17.55 Top model 17 (R) 18.55 Keno 19.00 Top model 17 20.00 The house bunny Amerikansk komedi från 2008. I rollerna: Anna Faris, Emma Stone, Colin Hanks. 22.00 Striking distance Amerikansk thriller från 1993. 0.10 2 1/2 män (R) 0.40 Welcome home Roscoe Jenkins Amerikansk komedi från 2008. I rollerna: Martin Lawrence 2.55 Jakten på livet 4.45 2 1/2 män (R) 5.10 Kommando: Snusk 5.35–6.00 The Bill Engvall show (R)

5.50 Nyhetsmorgon 10.00 Efter tio (R) 11.35 Hem till gården 12.45 Holby city 14.00 Bygglov (R) 14.55 Ice road truckers (R) 15.55 Familjen Annorlunda (R) 16.55 Halv åtta hos mig (R) 17.25 Parlamentet (R) 17.55 Trav: V75-klubben 18.00 112 – luftens hjältar 19.00 Nyheterna 19.15 Lokala nyheter 19.20 Väder 19.30 Postkodmiljonären 20.00 Let’s dance 21.30 New girl 22.00 Nyheterna och sport 22.15 Vädret 22.25 Let’s dance 22.45 Modern family 23.10 Castle 0.05 Death proof Amerikansk action från 2007. 2.30–5.00 xXx Amerikansk action från 2002.I rollerna: Vin Diesel, Asia Argento, Marton Csokas. Regi: Rob Cohen. 5.30–6.25 Ice road truckers (R)

9.00 America’s funniest home videos (R) 9.25 Grey’s anatomy 1 10.15 Förhäxad (R) 11.10 Sjunde himlen 1 1 12.10 Familjen Kardashian (R) 1 13.10 Ellen DeGeneres show 14.00 Gordon Ramsay’s the F-word 1 15.00 One Tree Hill (R) 16.00 Unga mödrar 1 16.30 America’s funniest home vi1 deos (R) 17.00 Grey’s anatomy (R) 18.00 The middle 18.30 Vänner (R) 19.00 En stark resa med Morgan & Ola-Conny (R) 20.00 AAFV (R) 21.00 Criminal minds (R) 22.00 Dödligt vapen 2 Amerikansk action från 1989. I rollerna: Mel Gibson, Danny Glover, Joe Pesci. 0.15 Betnér direkt (R) 1.15 Missing (R) 2.10 Imse vimse spindel Amerikansk thriller från 1990. I rollerna: Jeff Daniels, Harley Jane Kozak 3.55 Greek (R) 5.20–6.00 Ellen DeGeneres show (R)

7.25 Lois & Clark 8.20 Jims värld (R) 8.50 Skål (R) 9.20–10.15 Smallville 10.45 Våra värsta år 11.45 Stargate Atlantis 12.40 Stargate SG-1 13.35 Jims värld 14.05 Smallville 16.00 Simpsons 17.00 Family guy (R) 17.30 Speeders 18.00 Cops 18.30 Simpsons 19.00 The vampire diaries 20.00 Simpsons 20.30 Family guy 21.00 V Amerikansk science fictionserie från 2011. Del 3 av 10 22.00 Spartacus: Vengeance Amerikansk dramaserie från 2011. Del 9 och 10 av 10. 0.25 B13 - 13th district Fransk science fiction-action från 2004. 2.10 Våra värsta år (R) 3.10 Knight rider 4.00 Stargate Atlantis (R) 4.45 Battlestar Galactica 5.30–5.55 Cops (R)

6.00 Världens strängaste föräldrar (R) 7.00 Specialister på fuskbygge (R) 8.00–8.55 The talk 11.00 Doctors 11.55 Mannen som talar med hundar 13.00 Världens strängaste föräldrar 1 14.05 Specialister på fuskbygge (R) 15.05 How clean is your house (R) 1 15.45 Wife swap (R) 1 16.45 Mannen som talar med hundar 17.45 Nyheterna 17.50 Lokala nyheter 1 17.55 Glamour 1 18.30 Judys domstol (R) 19.30 Inte utan min dotter Amerikanskt drama från 1991 22.00 Good wife Amerikansk dramaserie från 2011-12. Del 2 av 22. 22.55 Blue bloods 23.50 Taggart (R) 0.55 Försvunnen 1.55 Medium löser mord (R) 2.25 Paranormal state (R) 2.55 Ghost hunters 3.55 Kvinnor som mördar (R) 5.05 Specialfall: Riskförlossningar (R) 5.55–6.55 Jamies drömskola (R)

8.45 Flygtragedin på Kebnekaise (R) 9.15 Min mamma är terrorist (R) 10.10 Från Sverige till himlen (R) 10.40 Trädgårdsonsdag (R) 11.10 Am I experienced? (R) 12.10 In treatment (R) 12.35 Russin (R) 12.40 Vem vet mest? (R) 13.10 Vetenskapens värld (R) 14.10 Livet efter Utøya (R) 15.10 August Strindberg ett liv (R) 16.10 Min sanning: Pehr G Gyllenhammar (R) 17.10 Anslagstavlan 17.15 Skriken i Numedalen (R) 17.40 Babel (R) 18.25 Ishockey: Sverige–Ryssland Euro Hockey Tour. 21.00 Jiri Kylian och hans berömda baletter Veckans föreställning. Dokumentär. 21.55 Vingar av vax (R) Veckans föreställning. Dans. 22.15 Sin nombre Mexikansk-amerikanskt drama från 2009. 23.50 The shadow line (R) 0.50–1.45 Life 2.0 (R)

6.00 Nanny (R) 6.30 Ska du säga (R) 7.00 I nöd och lust (R) 7.30 Hot in Cleveland (R) 8.00 Jims värld (R) 10.30 Dance your ass off 11.30 Min pappa är bättre än din pappa (R) 12.30 Lyxfällan (R) 13.30 Sveriges fulaste hem (R) 14.30 Älskling, du har blivit en tjockis 15.30 Premier league-studion med Stryktipset 16.00 Fotboll: Stoke-Arsenal Premier league. 16.50 Premier league-studion 17.00 Fotboll: Stoke-Arsenal 18.00 Premier League-studion 18.30 How I met your mother (R) 18.55 Keno 19.00 Whitney 19.30 Up all night 20.00 Bones 21.00 2 1/2 män (R) 21.30 Sing along 22.30 Extra extra! 23.00 Ghost rider 1.10 Up all night (R) 1.45–6.00 Nattsändningar

6.25 Ice age 3: Det våras för dinosaurierna Amerikansk animation från 2009. 7.58 Nyhetsmorgon lördag 11.30 Let’s dance (R) 13.25 New girl (R) 14.00 Äntligen hemma (R) 15.00 Leila bakar i Frankrike 15.40 Guldkompassen Brittiskt äventyrsdrama från 2007. 18.00 Trav: Vinnare: V75 19.00 Nyheterna 19.20 Väder 19.30 Postkodmiljonären 19.55 Lotto, Joker och Drömvinsten 20.00 Kvällen är din Svensk underhållning från 2012. 21.30 Kärleken checkar in Amerikansk romantisk komedi från 2002. I rollerna: Jennifer Lopez, Ralph Fiennes 22.00 Nyheterna 22.05 Vädret 22.15 Kärleken checkar in, forts 23.50 Sylvia Brittiskt drama från 2003. 2.05 Mimzy Amerikanskt äventyr från 4.15–5.10 Rysk fru på nätet (R)

6.00 Kim Possible (R) 6.25 Summerland 7.15–8.05 Brothers & sisters (R) 8.35 America’s funniest home videos (R) 9.00 Gilmore girls (R) 9.55 Greek (R) 10.50 Entertainment now 11.20 Höjdarskolan Amerikansk äventyrskomedi från 2005. 13.15 Gordon’s kitchen nightmares 14.15 Unga läkare (R) 15.15 Svenska miljonärer (R) 16.15 Vänner (R) 16.45 The middle (R) 17.15 Mike & Molly (R) 17.45 Happy endings 18.15 Tonårsliv Amerikansk komedi 20.00 AFV 21.00 Suburgatory 21.30 Da Vinci-koden Amerikansk thriller från 2006. 0.25 Partaj (R) 1.25 American beauty Amerikanskt drama från 1999. 3.40 Criminal minds (R) 4.25 Ett fall för Dalziel & Pascoe (R) 5.10–6.00 Greek (R)

7.30 Fab 5 8.20 Miami social 9.10 Fear factor USA 10.05 Miami ink 1 11.00 Tattoo highway 11.30 Speeders 1 12.30 Skål 1 13.05 Royal pains 14.05 Eureka 15.00 The legend of the seeker 16.00 The vampire diaries (R) 17.00 V (R) 18.00 Falling skies (R) 19.00 Simpsons 20.00 Family guy 21.00 Man about town Amerikansk dramakomedi från 2006. I rollerna: Ben Affleck, Rebecca Romijn, John Cleese. Regi: Mike Binder. 23.05 Spartacus: Vengeance (R) Amerikansk dramaserie från 2011. Del 9 och 10 av 10. 1.30 Wag the dog Amerikanskt drama från 1997. I rollerna: Dustin Hoffman 3.25 Shottas Amerikansk action från 2002 I rollerna: Ky-Mani Marley, Spragga Benz, Paul Campbell. 5.05 Speeders (R) 5.25–5.50 Speeders (R)

6.55–8.50 Wife swap (R) 10.50 CBS 60 minutes 11.45 Jag skäms över min kropp (R) 12.45 Don’t tell the bride 14.00 Trav: V75 Direkt 17.00 Jamie Oliver: Middag på 30 minuter (R) 18.00 Leila på landet (R) 18.30 Annabel – den naturliga kocken (R) Brittisk matlagningsserie från 2010. 19.00 På bar gärning (R) Gäster är före detta höjdhopparen Patrik Sjöberg och sportjournalisten Arne Hegerfors och ämnet är personer som utnyttjar tillfället. 20.00 The guardian Amerikansk action från 2006. I rollerna: Kevin Costner, Ashton Kutcher, Sela Ward. Regi: Andrew Davis. 22.55 Moonraker Brittisk action från 1979. I rollerna: Roger Moore, Lois Chiles, Richard Kiel. Regi: Lewis Gilbert. 1.40 Den innersta kretsen Amerikansk thriller från 2006. 5.05–6.00 Specialfall: Riskförlossningar (R)

LÖRDAG 28/4 6.00 Dagsändning 9.00 Rapport 9.05 Debatt (R) 9.50 Nu fyller flickorna klassrummen 10.00 Landet runt (R) 10.45 Svenska dialektmysterier (R) 11.15 Kobra (R) 11.45 Robins (R) 12.15 Rapport 12.20 Bröderna Reyes (R) 13.15 Mästarnas mästare (R) 14.15 Coacherna (R) 14.45 Från Lark Rise till Candleford 15.45 Rapport 15.50 Handboll damer. Semifinal 3. 17.50 Helgmålsringning 17.55 Sportnytt/Rapport 18.15 Go’kväll 19.00 Sverige 19.30 Rapport/Sportnytt 20.00 Smartare än en femteklassare 21.00 Robins 21.30 Mord i paradiset 22.25 Rapport 22.30 Suits 23.15 Kaka på kaka 23.35 Speedway Deltävling 2. 0.35 Titanic (R) 1.20–6.00 Nattsändningar


torsdagen 26 april 2012| vecka 17

Veckans tv. | 31 SÖNDAG 29/4 6.50 Strömsö (R) 7.30 Engelska slott och herrgårdar (R) 8.30 Hundra procent bonde (R) 9.00 Rapport 9.05 Go’kväll (R) 9.50 Tjejer till Kilimanjaro (R) 11.00 Emma (R) 12.00 Rapport 12.05 Smartare än en femteklassare 13.05 Spisa med Price (R) 13.35 Inför Eurovision song contest 14.35 Suits (R) 15.15 Högklackat (R) 15.45 Rapport 15.50 Handboll herrar. Semifinal 3. 17.55 Sportnytt 18.00 Rapport/Regionala nyheter 18.15 Landet runt 19.00 Sportspegeln 19.30 Rapport/Regionala nyheter 20.00 Mästarnas mästare 21.00 Coacherna 21.30 Titanic 22.15 The big C 0 22.45 Rapport 0 22.50 Black mirror 23.55 Smartare än en femteklassare 0 0.55–6.00 Nattsändnngar

8.35 Året i trädgården (R) 9.05 Minnenas television: Resor och upptäckter (R) 10.00 Gudstjänst Gudstjänst på den fjärde söndagen efter påsk med dialogpredikan av komminister Birgitta Arneving och Stephanie Björklund. Björn Zetterqvist är solist 10.45 Paradiset (R) 11.15 Det underjordiska Oslo (R) 11.25 Vem vet mest? (R) 13.55 Ishockey: Sverige–Finland 16.30 Animera = göra livlig (R) 17.00–18.00 UR 17.00 I love språk – samtal (R) 17.30 Pedagogikens retorik 18.00 Hitlers hemliga anläggningar 18.45 Kolportörer (R) 19.00 Fågelvägar 19.50 August Strindberg ett liv 21.00 Aktuellt 21.15 Agenda 22.00 Dokument utifrån 23.00 Världens händelser (R) 23.30 Livet efter Utøya (R) 0.30 Min mamma är terrorist (R) 1.25–1.55 Flygtragedin på Kebnekaise (R)

6.00 Nanny (R) 6.30 Ska du säga (R) 7.00 I nöd och lust (R) 7.30 Hot in Cleveland 8.00 The bachelorette 10.00 Drop dead diva 10.55 Kärlekens makt Amerikanskt romantiskt drama från 2000. 13.00 Pretty little liars 13.55 Sing along (R) 14.55 Smash 15.55 How I met your mother (R) 16.25 2 1/2 män (R) 16.55 Lyckan i LA (R) 17.55 Revenge (R) 18.55 Keno 19.00 The finder 20.00 The mentalist 21.00 Wanted Amerikansk actionthriller från 2008. I rollerna: James McAvoy, Angelina Jolie 23.10 Extra extra! (R) 23.45 Värstingarna Drama från 2006. 2.20 Unforgettable (R) 3.10 Royal pains (R) 3.55 The mentalist (R) 4.40 Hot in Cleveland (R) 5.05 Kommando: Snusk 5.30–6.00 Nanny (R)

5.50 Jamie’s fish suppers 5.55–7.58 Barnprogram 5.55 Chuggington (R) 6.05 Mumintrollens äventyr 6.15 Tom & Jerry 6.35 Scooby-Doo 7.00 Pokémon 7.25 Smartskalle (R) 7.58 Nyhetsmorgon söndag 11.30 Kvällen är din (R) 13.00 Bygglov (R) 14.00 Trädgårdsdrömmar (R) 15.00 Juno 17.05 Vinnare: V64 17.55 EM: Inför-magasin 18.30 Borås superstars (R) 19.00 Nyheterna/Väder 19.30 Sporten 20.00 Den stora matresan 21.00 Brooklyn’s finest 22.00 Nyheterna/Vädret 22.10 Brooklyn’s finest, forts 23.50 Alcatraz (R) 0.50 Ömhetsbevis 3.30 Knivöverfall – det oprovocerade våldet (R) 4.30–5.20 Ice road truckers (R)

6.00 Kim Possible (R) 6.25 Summerland 7.15–8.05 Brothers & sisters (R) 8.30 AFV (R) 8.55 Gilmore girls (R) 9.45 Greek (R) 10.35 Surviving suburbia (R) 11.05 Jerseylicious 12.00 Kourtney & Khloé i Miami (R) 12.30 Girls of the Playboy mansion 13.00 Desperate housewives (R) 14.00 Real housewives of New Jersey 15.00 GCB (R) 16.00 Grey’s anatomy (R) 17.00 Djungelns drottning 18.00 Gossip girl 19.00 Arga snickaren (R) 20.00 Gordon’s kitchen nightmares 21.00 Partaj 22.00 Missing 23.00 Fråga Olle-dokumentären (R) 0.00 Criminal minds (R) 0.55 CSI (R) 1.55 Schulman show (R) 2.55 Raw comedy club (R) 3.15 The life & times of Tim (R) 3.45 United States of Tara (R) 4.10–6.00 Nattsändningar

7.30 Robot wars 8.25 Tower prep 9.20 Amazing race 10.15 Miami ink 11.10 Eureka (R) 12.05 Urban legends 12.35 Operation Repo 13.05 The loop 14.00 Erik & Mackan – knäcker den manliga koden (R) 15.00 Simpsons (R) 16.00 Family guy (R) 17.00 Fear factor USA 18.00 LA Ink Amerikansk realityserie från 2009. Del 13 av 24. 19.00 Amazing race Amerikansk realityserie från 2010. Del 5 av 12. 20.00 How I met your mother 21.00 2 1/2 män 22.00 NCIS: Los Angeles 23.00 Den sista dokusåpan (R) 23.30 Karatefylla (R) 0.05 How I met your mother (R) 1.05 2 1/2 män (R) 2.05 NCIS: Los Angeles (R) 3.00 Caught on camera 3.50 Amazing race (R) 4.35 LA Ink (R) 5.25–5.50 Urban legends (R)

6.00–8.55 Wife swap (R) 10.55 En unge i minuten – USA (R) 11.55 Veterinären på Bondi Beach (R) 13.00 På bar gärning (R) 14.00 112 – på liv och död (R) 17.00 Du är vad du äter (R) 18.00 Vad blir det för mat (R) Svensk matlagningsserie från 2009. 19.00 Bingolotto Svenskt spel från 2012. Programledare: Jan Bylund. 20.00 Det okända (R) Svenskt ockultmagasin från 2011. Del 3 av 14. 21.00 Spårlöst Svensk programserie från 2011. Del 6 av 8. . Mariana adopterades till Sverige från Sri Lanka när hon var tre månader. Nu vill hon veta mer om sin biologiska familj och reser tillsammans med Ulrika Eriksson till Sri Lankas huvudstad Colombo 22.00 Foyle’s war (R) Brittisk dramaserie från 2005. Del 10 av 19. 0.00 Ghost hunters (R) 1.00 Rescue mediums 1.30 Medium löser mord (R) 2.05 Hemsökta hus (R) 4.05 Försvunnen (R) 5.35–6.00 Lyxhem till salu (R)

8.15 Hitlers hemliga anläggningar 9.00 SVT Forum 9.00 Barnrättsdagarna 2012 12.00–12.45 Babel (R) 13.00–15.25 UR 13.00 Pedagogikens retorik (R) 13.30 Hej litteraturen (R) 14.00–15.25 Kortfilmsklubben (R) 15.35 Gudstjänst (R) 16.20 Trädgårdsonsdag (R) 16.50 Från Sverige till himlen (R) 17.20 Nyhetstecken 17.30 Oddasat 17.45 Uutiset 18.00 Året i trädgården – special 19.00 Vem vet mest? 19.30 In treatment (R) 19.55 Russin 20.00 Vetenskapens värld 21.00 Aktuellt/Regionala nyheter 21.43 Aktuellt 21.55 Nyhetssammanfattning 22.00 Sportnytt 22.15 Fotbollskväll 22.45 Motor: Rally-VM 23.40 Eastbound and down 0.10 Agenda (R) 0.55–2.05 Nattsändningar

6.00 Nanny 6.30 Rix morronzoo 9.00 Jims värld 9.25 Extreme home makeover (R) 10.20 Våra bästa år 11.10 Top model 6 (R) 12.05 Project runway (R) 13.00 Fab 5 14.00 Extreme home makeover 14.55 The real housewives of Washington DC 15.55 Top model 6 16.55 Project runway 17.55 Lyxfällan 18.55 Keno 19.00 Sjukhuset (R) 20.00 Sveriges fulaste hem 21.00 Älskling, du har blivit en tjockis! 22.00 The in-laws 0.00 Navy CIS 1.00 Sex and the city 1.35 Scrubs 2.05 Brottskod: Försvunnen 2.55 Navy CIS (R) 3.40 Sex and the city (R) 4.10 The real housewives of Washin... 5.00–6.00 Nattsändningar

5.55 Leila bakar (R) 6.25 Asterix och vikingarna 7.35 Jamie’s fish suppers 7.50 Nyhetsmorgon 11.30 Dinosauriernas ödesvandring 12.25 Grease Amerikansk musikal 14.50 Fullt hus Amerikansk komedi 16.50 Ensam hemma 3 Amerikansk komedi från 1997. 19.00 Nyheterna 19.20 Väder 19.30 Halv åtta hos mig 20.00 Trädgårdsdrömmar 21.00 Alcatraz Amerikansk dramaserie från 2012. Del 5 av 13. 22.00 Nyheterna 22.05 Vädret 22.10 Alcatraz 23.05 Fotbollsmåndag 23.35 30 Rock (R) 0.20 Snygg, sexig & singel Amerikansk romantisk komedi från 2002. 2.15 Game 6 Amerikanskt drama från 2005. 4.00–5.00 Beverly Hills 90210: Återföreningen 5.30–6.00 Nigella’s kitchen (R)

6.30 Vakna med The Voice/Mix Megapols morrongäng 9.00 AFV (R) 9.25 Grey’s anatomy 10.20 Förhäxad (R) 11.15 Sjunde himlen (R) 12.15 Familjen Kardashian (R) 12.45 Suburgatory (R) 13.15 Ellen DeGeneres show 14.05 Gordon Ramsay’s the F-word 15.05 One Tree Hill (R) 16.05 Unga mödrar 16.35 AFV (R) 17.05 Grey’s anatomy (R) 18.00 The middle (R) 18.30 Vänner (R) 19.00 The Big bang theory (R) 20.00 En stark resa med Morgan & Ola-Conny 21.00 CSI 21.55 Betnér direkt 22.55 Schulman show 23.55 The Big bang theory (R) 0.50 The Cleveland show 1.20 En stark resa med Morgan & Ola-Conny (R) 2.20 Tjejen som jobbade skift 3.55–6.00 Nattsändningar

7.25 Lois & Clark 1 Jims värld (R) 8.20 1 8.45–10.15 Smallville 10.45 Våra värsta år 1 11.45 Stargate Atlantis 12.40 Stargate SG-1 13.35 Jims värld 14.05 Smallville 15.00 Simpsons (R) 16.00 Family guy (R) 16.30 Scrubs (R) 17.30 How I met your mother 18.00 Cops 18.30 Simpsons 19.00 Family guy 19.30 2 1/2 män 20.00 Simpsons 21.00 2 1/2 män 22.00 $#*! my dad says 22.30 Outsourced 23.00 Scrubs 0.00 How I met your mother (R) 0.30 My name is Earl 1.00 Spin city 1.30 2 1/2 män (R) 2.00 Skål 2.35 Våra värsta år (R) 3.35 Knight rider 4.35–6.00 Nattsändningar

6.00 Världens strängaste föräldrar (R) 7.00 Specialister på fuskbygge (R) 8.00–8.55 The talk 11.00 Doctors 11.45 Jamie’s fish suppers 11.55 Mannen som talar med hundar 13.00 Världens strängaste föräldrar 14.00 Colins och Justins heminredningskupp (R) 15.05 How clean is your house (R) 15.45 Wife swap (R) 16.45 Mannen som talar med hundar 17.45 Jamie’s fish suppers 17.55 Glamour 18.30 Judys domstol (R) 19.00 Matmissbrukarna 20.00 112 – på liv och död (R) 21.00 På bar gärning Gäster är programledaren Josefin Crafoord och författaren Björn Ranelid. 22.00 Medium (R) 22.55 Benidorm 23.55 M.A.S.H. (R) 0.30 Law & order: Special victims..... 1.25 Medium (R) 2.20 Vem dömer Amy? (R) 3.15–6.00 Nattsändningar

MÅNDAG 30/4 6.00 Gomorron Sverige 10.00 Landet runt (R) 10.45 Sverige (R) 11.15 Sportspegeln (R) 11.45 Minuten (R) 12.45 Modellagenturen (R) 13.30 Högklackat (R) 14.00 The big C (R) 14.30 Varför firar vi valborg? (R) 14.40 Sjätte skottet 16.00 Rapport 16.05 Gomorron Sverige 16.55 Engelska slott och herrgårdar 17.55 Sportnytt 18.00 Rapport/Regionala nyheter 18.15 Fråga doktorn 19.00 Kulturnyheterna 19.15 Regionala nyheter/Rapport 20.00 Valborg 21.00 Inför Eurovision song contest 2012 22.00 Hej litteraturen! – Strindberg 22.30 Friare kan ingen vara (R) 23.00 Rapport 23.05 Kulturnyheterna 23.10 Engelska slott och herrgårdar 0.10 Coacherna (R) 0.40–6.00 Nattsändnngar

torsdag och dygnet runt på skövdenyheter.se TISDAG 1/5 6.00 Chelsea flower show 2010 (R) 7.00 Chelsea flower show 2011 (R) 8.00 Smartare än en femteklassare 9.00 Rapport 9.05 Valborg (R) 10.05 Fråga doktorn (R) 10.50 Mästarnas mästare (R) 11.50 Glass tycker jag om (R) 11.55 Rapport 12.00 Ådalen 31 13.50 Handboll SM-slutspel, damer. Semifinal 4. 15.30 Ishockey: Sverige–USA Landskamp. 17.55 Sportnytt 18.00 Rapport 18.10 Regionala nyheter 18.15 Hugo Alfvén 1872-1960 (R) 19.00 Grete Waitz – ett lopp för livet 19.30 Rapport 19.55 Regionala nyheter 20.00 Så levde de lyckliga 21.00 Malmöpolisen 22.00 Senna 23.50 Rapport 23.55 Anslagstavlan 0.00–6.00 Nattsändnngar

11.10 Året i trädgården – special (R) 12.10 In treatment 12.35 Russin (R) 12.40 Vem vet mest? (R) 13.10 Motor: Rally-VM (R) 14.05 Kära gamla ödlor (R) 14.30 Eastbound and down (R) 15.00 Fotbollskväll (R) 15.30 Året i trädgården 16.00 Rapport 16.05 Så såg vi sommaren då 16.15 Temple Grandin 18.00 En historisk trädgård 18.50 Historien om kaffe (R) 19.00 Vem vet mest? 19.30 In treatment (R) 19.55 Russin 20.00 Min sanning: Wonna I de Jong 21.00 Aktuellt/Sportnytt 21.30 Ispärla (R) Svensk novellfilm 22.10 Världens händelser 22.40 Supportern 22.55 En mammas kamp för ett autistiskt barn (R) 0.40 Eastbound and down (R) 1.10 In treatment (R) 1.35–2.35 Inför Eurovision song contest 2012 (R)

6.00 Nanny 6.30 Funniest pets and... 7.00 Myrmobbaren 8.30 Funniest pets and... 9.00 Jims värld 9.25 Extreme home makeover (R) 10.20 Våra bästa år 11.10 Top model 6 (R) 12.05 Project runway (R) 13.00 Lyxfällan (R) 14.00 Extreme home makeover 14.55 The real housewives of Washington DC 15.55 Top model 6 16.55 Project runway 17.55 Lyxfällan 18.55 Keno 19.00 Sjukhuset (R) 20.00 Top model 17 20.00 Top model 17 22.00 Lyckan i LA 23.00 Wermland forever 0.00 Navy CIS 1.00 Sex and the city 1.35 Scrubs 2.05 Brottskod: Försvunnen 2.55 Trauma 3.40 Sex and the city (R) 4.10–6.00 Nattsändningar

6.00 På rymmen med Pippi Långstrump 7.35 Jamie’s fish suppers 7.50 Nyhetsmorgon 11.30 Dinosauriernas ödesvandring 12.25 Den stora matresan (R) 13.30 En prins i New York 15.55 Imagine that Amerikansk dramakomedi från 2009. 18.05 Lunds studentsångare hälsar våren Direktsändning från det årliga första maj-firandet i Lund där Lunds Studentsångförening sjunger in våren. 19.00 Nyheterna 19.20 Väder 19.30 Halv åtta hos mig 20.00 Humorgalan – för varenda unge För tionde året i rad samarbetar TV4 med Unicef 22.00 Nyheterna/Vädret 22.15 L.A. Gigolo Amerikansk romantisk komedi från 2009. 0.15 In the cut Amerikansk thriller från 2003. 2.40 Ice road truckers (R) 3.35 That ‘70s show (R) 4.15 Hem till gården (R) 4.50–5.15 Hem till gården (R)

6.30 Magi på Waverly Place – the movie 8.15 Blåst! (R) 9.05 America’s funniest home videos 9.30 Grey’s anatomy (R) 10.20 Förhäxad (R) 11.15 Sjunde himlen (R) 12.15 Familjen Kardashian (R) 13.15 Ellen DeGeneres show 1 14.05 Gordon Ramsay’s the F-word 15.05 One Tree Hill (R) 16.05 Unga mödrar 1 16.35 AFV (R) 1 17.05 Grey’s anatomy (R) 18.00 The middle (R) 18.30 Vänner (R) 19.00 The Big bang theory (R) 20.00 Svenska miljonärer 21.00 Desperate housewives 21.55 GCB 22.55 Criminal minds (R) 23.50 The Big bang theory (R) 0.45 Svenska miljonärer (R) 1.45 Supernatural (R) 2.35 The life & times of Tim (R) 3.00 Jeremy Kyle show 3.45 Gordon Ramsay’s the F-word (R) 4.35–6.00 Nattsändningar

7.25 Lois & Clark 8.20 Jims värld (R) 8.50 Spin city 9.20 Smallville (R) 10.45 Våra värsta år 11.45 Stargate Atlantis 12.40 Stargate SG-1 13.35 Jims värld 14.05 Smallville 15.00 Simpsons (R) 16.00 Family guy (R) 16.30 Scrubs (R) 17.30 How I met your mother 18.00 Cops 18.30 Simpsons 19.00 Family guy 19.30 2 1/2 män 20.00 Simpsons 20.30 Family guy 21.00 The replacements 23.20 Scrubs 0.20 How I met your mother (R) 0.50 My name is Earl 1.20 Spin city (R) 1.50 Family guy (R) 2.20 Skål 2.50 Våra värsta år (R) 3.40 Knight rider 4.30–6.00 Nattsändningar

6.00 Världens strängaste föräldrar (R) 7.00 Colins och Justins heminredningskupp (R) 8.00–8.55 The talk 11.00 Doctors 11.55 Mannen som talar med hundar 13.00 Världens strängaste föräldrar 14.00 Colins och Justins heminredningskupp (R) 15.05 How clean is your house (R) 15.45 Wife swap (R) 16.45 Mannen som talar med hundar 17.45 Jamie’s fish suppers 17.55 Glamour 18.30 Judys domstol (R) 19.00 Matmissbrukarna 20.00 112 – på liv och död (R) 21.00 Mannen som talar med hundar 22.00 Ghost whisperer 22.55 Benidorm 23.55 M.A.S.H. (R) 0.30 Law & order: Special victims unit (R) 1.25 Ghost whisperer (R) 2.20 Vem dömer Amy? (R) 3.20 Det okända (R) 4.15 Kvinnor som mördar (R) 5.30–6.00 Lyxhem till salu (R)

8.10 En historisk trädgård (R) 9.00–12.00 SVT Forum 9.00 Riksdagen: Debatt inför beslut 12.00 In treatment (R) 12.25 Russin (R) 12.30 Vem vet mest? (R) 13.00–15.30 UR 16.05 En stark historia (R) 16.35 Agenda (R) 17.20 Nyhetstecken 17.30 Oddasat 17.45 Uutiset 18.00 Rosen 18.55 Blomsterspråk (R) 19.00 Vem vet mest? 19.30 In treatment (R) 19.55 Russin 20.00 Trädgårdsonsdag 20.30 Fashion 21.00 Aktuellt/Regionala nyheter 21.43 Aktuellt 21.55 Nyhetssammanfattning 22.00 Sportnytt 22.15 Babel 23.00 Kunskapsdokumentär: Läkandets styrka (R) 0.00–2.20 Nattsändningar

6.00 Nanny 6.30 Rix morronzoo 9.00 Jims värld 9.25 Extreme home makeover (R) 10.20 Våra bästa år 11.10 Top model 6 (R) 12.05 Project runway (R) 13.00 Lyxfällan (R) 14.00 Extreme home makeover 14.55 The real housewives of Washington DC 15.55 Top model 6 16.55 Project runway 17.55 Lyxfällan 18.55 Keno 19.00 Sjukhuset (R) 20.00 Min pappa är bättre än din pappa 21.00 Kniven mot strupen 22.00 Extrema samlare (R) 23.00 Navy CIS 0.00 Sex and the city 0.35 Scrubs 1.05 Brottskod: Försvunnen 2.00 Extrema samlare (R) 2.55 Navy CIS (R) 3.40 Sex and the city (R) 4.10–6.00 Nattsändningar

5.50 Nyhetsmorgon 10.00 Efter tio (R) 11.35 Hem till gården 12.45 Holby city 14.00 Bygglov (R) 15.00 Ice road truckers (R) 15.55 Familjen Annorlunda (R) 16.55 Halv åtta hos mig (R) 17.55 112 – luftens hjältar 18.25 Lotto, Joker och Drömvinsten 18.30 112 – luftens hjältar, forts 19.00 Nyheterna 19.15 Lokala nyheter 19.20 Väder 19.30 Halv åtta hos mig 20.00 Bygglov 21.00 Berg flyttar in (R) 21.30 Kalla fakta 22.00 Nyheterna 22.10 Nyheterna med ekonomi 22.30 Lokala nyheter 22.35 Sport 22.45 Väder 23.00 House (R) 0.00 Bygglov (R) 1.00 Jordan, rättsläkare (R) 1.55 Numbers (R) 2.55 Lost (R) 3.45–6.00 Nattsändningar

6.30 Vakna med The Voice/Mix Megapols morrongäng 9.00 America’s funniest home videos (R) 9.25 Grey’s anatomy (R) 10.20 Förhäxad (R) 11.15 Sjunde himlen (R) 12.15 Familjen Kardashian (R) 12.45 Vänner (R) 13.15 Ellen DeGeneres show 14.05 Gordon Ramsay’s the F-word 15.05 One Tree Hill (R) 16.05 Unga mödrar 16.35 America’s funniest home videos (R) 17.05 Grey’s anatomy (R) 18.00 The middle (R) 18.30 Vänner (R) 19.00 The Big bang theory (R) 20.00 Arga snickaren 21.00 Grey’s anatomy 21.55 Body of proof 22.55 Criminal minds (R) 23.55 The Big bang theory (R) 0.50 Arga snickaren (R) 1.50 Supernatural (R) 2.40 The life & times of Tim (R) 3.05–6.00 Nattsändningar

7.25 Lois & Clark 8.20 Jims värld (R) 8.50 Spin city 9.20–10.15 Smallville 10.45 Våra värsta år 11.45 Stargate Atlantis 1 12.40 Stargate SG-1 1 13.35 Jims värld 1 14.05 Smallville 15.00 Simpsons (R) 16.00 Family guy (R) 16.30 Scrubs (R) 17.30 How I met your mother 18.00 Cops 18.30 Simpsons 19.00 Family guy 19.30 2 1/2 män 20.00 Simpsons 21.00 Death race 23.05 Scrubs 0.10 How I met your mother (R) 0.40 My name is Earl 1.10 Spin city (R) 1.40 Skål 2.10 Våra värsta år (R) 3.10 Knight rider 3.55 Stargate Atlantis (R) 4.40 My name is Earl (R) 5.05–6.00 Nattsändningar

6.00 Världens strängaste föräldrar (R) 7.00 Colins och Justins heminredningskupp (R) 8.00–8.55 The talk 11.00 Doctors 11.55 Mannen som talar med hundar 13.00 Världens strängaste föräldrar 14.00 Colins och Justins heminredningskupp (R) 1 15.05 How clean is your house (R) 1 15.45 Wife swap (R) 1 16.45 Mannen som talar med hundar 17.45 Nyheterna 17.50 Lokala nyheter 17.55 Glamour 18.30 Judys domstol (R) 19.00 Matmissbrukarna 20.00 112 – på liv och död (R) 21.00 Jamies drömskola 22.00 Law & order UK 23.00 Benidorm - julspecial 0.00 M.A.S.H. (R) 0.30 Law & order: Special victims 0 unit (R) 0 1.25 Law & order UK 0 2.25 Vem dömer Amy? (R) 3.20 Det okända (R) 4.15–6.00 Nattsändningar

TISDAG 2/5 6.00 Gomorron Sverige 10.00 Hugo Alfvén 1872-1960 (R) 10.45 Så levde de lyckliga (R) 11.45 Senna (R) 13.35 Tjejer till Kilimanjaro (R) 14.45 Ficktjuven 16.00 Rapport 16.05 Gomorron Sverige 16.30 Från Lark Rise till Candleford 17.30 Sverige idag 17.55 Sportnytt 18.00 Rapport/Regionala nyheter 18.15 Go’kväll 19.00 Kulturnyheterna 19.15 Regionala nyheter/Rapport 20.00 Uppdrag granskning 21.00 Svenska dialektmysterier 21.30 Kobra 22.00 The promise 23.25 Rapport 23.30 Kulturnyheterna 23.35 Malmöpolisen (R) 0.35 Senna (R) 2.25 Rapport 2.30 Black mirror (R) 3.35 Rapport 3.40–6.00 Nattsändningar


vecka 17 | torsdagen 26 april 2012

32 | Skövde.

Nu kan Skövdeborna få kniven mot strupen på sig behandlingar. Sedan kom en svacka, men nu är det på gång igen. Det är stort i storstäderna och utomlands, säger Sandra Vargbom.

Barberaren i Skövde. Visst låter det obekant och man helst vill byta Skövde mot Sevilla. Men nu finns det inte bara en utan två. Frisörsalongen Erika K har utökat sin verksamhet. Nu har rakkniven åkt fram igen och med den Lennart Gren. Innan han ens fått skägg själv så rakade han andra med kniv. Han började som femtonåring 1959. 1984 tog det slut. Lennart gick då från barberare, som även har skäggvård i arbetsbeskrivningen, till frisör. Anledningen var en begynnande världsepidemi. – Aids hade tagit fart och rädsla och okunskap om hur sjukdomen spreds gjorde att rakning med kniv försvann. Innan dess hade han hunnit göra ungefär 70 000 rakningar.

”Ska bli skitkul”

Efter några månaders träning är Sara Granli nu redo att raka kommersiellt.

Bild: ANNA RATHSMAN

Ingen kan mer

När Sandra Vargbom och Sara Granli på frisörsalongen Erika K bestämde sig för att starta barberarverksamhet var det självklart att Lennart skulle lära upp dem. Erika hade tidigare jobbat med honom och visste vilken kunskapsbank han var. – Det var ganska naturligt att vända sig till Lennart. Ingen häromkring har bättre kunskap i ämnet. Lennart blir nostalgisk när han går omkring bland rakknivar som är över 50 år gamla. – Jag trodde aldrig att det skulle komma tillbaka.

Boka

gratis

brudbukettskonsultation Floristen Karin Borg

070-538 63 02

Jag är jätteglad över att jag har fått lära upp de här härliga tjejerna, säger han.

Män bryr sig mer

Hur kommer det sig att Skövde får barberare igen?

Jo, kanske kan man spåra det till det diffusa begreppet metrosexualitet som myntades i mitten 90-talet och var på var mans läppar i början av 2000-talet. En av dem som fick personifiera 1975

Brud i år

Lennart Gren har full koll på sin adept, Sara Granli, medan hon tillser reporterns skägg.

.SE

ÖPPET MELLAN SÄTER OCH TIMMERSDALA Torsdagar JEANSAFFÄREN I SÄRKLASS 12 – 19 MASSOR AV MODELLER Lördagar JEANS FRÅN GOLV TILL TAK 12 – 16 MASSOR AV SERVICE Söndagar NYA FRÄSCHA VÅRJEANS 12 – 16 INFO-TEL: 0511-823 00 HJÄRTLIGT VÄLKOMNA TRÖTT PÅ VARUHUS – KOM TILL OSS ! SKÖVDE!

DEN PERFEKTA UTFLYKTEN ! VID VACKRA NORD-BILLINGEN Lidköping

www.westis.se

Att bli delvis mumifierad av varma och kalla handdukar är en viktig del i rakningsritualen.

metrosexualiteten var fotbollsspelaren David Beckham. Det handlade kort och gott om heterosexuella män som månade om sitt utseende och som valde att investera pengar på

PENSIONÄRSPOOLEN När Du inte vill, kan eller saknar tid

Snickeri, måleri, renovering, trädgårdsarbete, barnpassning, städning, tvätt, bilvård, läxläsning. RUT- & ROTAVDRAG FIXAR VI FÖR FÖRETAG ERBJUDS: administrativa tjänster, redovisning, reception, butik, lager m.m.

sig själva. 2012, när det snarare är kutym för yngre män att måna om det yttre, känns det som om eoner av tid passerat. – Förr brydde sig män om utseendet och kostade

För Sara Granli är knivrakning på salong en dröm hon närt länge. – Det ska bli skitkul att raka män.Jag gillar kulturen och modet från 50-talet. Knivrakning hör till, säger hon. När SN:s reporter blir rakad av Sara tar ibland den gamle barberaren över kniven och visar några knep. Det märks att Lennart trivs i salongen. Och att salongen trivs med honom. Men nu är det dags att säga adjö. Lennart har drillat tjejerna sedan slutet av januari. Sedan någon vecka tillbaka har Erika K på allvar börjat med rakningar.

För speciella tillfällen

Priset är ungefär som en klippning. Alltså inget gemene man har råd med flera gånger i veckan. – Det är något som man unnar sig vid speciella tillfällen. Vi gör till exempel bruduppsättningar här, men även brudgummen är värd att få en lyxkänsla. Sandra hoppas att männen kommer att hitta till salongen för att bli rakade. Och att döma av dem som varit försökspersoner när Sandra och Sara övat verkar tongångarna positiva. – Det blir en nära och skön rakning. Dessutom är det trevligt, säger Miro, en av de som blivit rakad. Henrik Pettersson henrik.pettersson@vgt.se

XELLE

www.

.se Kläder för kvinnliga former. Storlekar 42 till 54. Besök oss på Rydaholms herrgård, Vara. Öppet fred, lörd, sönd 11-17. Tel 0708- 12 86 40.

– Modebutiken i centrum –

MODEVISNING & MINGEL I BUTIKEN TORSDAG 3 MAJ KL. 19.00

Mejla din anmälan till spiritofst.louis@telia.com

Ring 0730-30 26 90 eller maila

ostraskaraborg@pensionarspoolen.se

www.pensionarspoolen.se

STORGATAN 11, SKÖVDE 0500-48 72 80, www.spiritofstlouis.se

Lokaltidningen för alla hushåll i Skövde.

Skovde Nyheter  
Skovde Nyheter  

Skovde Nyheter 20120426

Advertisement