Page 1

Skövde Nyheter.se De gifter sig 11-11-11

Lokaltidningen för alla hushåll i Skövde. Telefon 0500-78 48 51. 10 november 2011.

Skövde Volvos vinnare I 14 år styrde Leif Johansson Volvo. När han i en exklusiv SN-intervju ser tillbaka kan han konstatera en sak: – Nästan allt har gått Skövdes

väg, menar företagsledaren. Det har varit stora förändringar. Enheter har drabbats, men Skövde har hela tiden stärkts. Det stora avgörandet kom 2001.

WEBBPREMIÄR: SN I HÄNDELSERNAS CENTRUM

Volvo hade köpt upp flera olika lastbilsmärken. Då fanns det plötsligt alternativ till Skövde. – Men vi valde dem för kompetensen, säger han. SIDAN 20-21 SIDAN 4

Polisens urvalssystem orättvist POLIS Thomas känner sig diskriminerad. Fem gånger har han sökt till polishögskolan. Lika många gånger har han blivit ratad. – Jag har fel kön och etnicitet, säger Skövdebon. Därför har han och många anmält skolan. SIDORNA 2-3

Skövde vinnare i gymnasiestrid SKOLA

Konkurrensen om gymnasieeleverna blir allt tuffare. Skolverkets statistik visar att var tredje elev pendlar till sin utbildning. Ny statistik konstaterar att Skövde är en av vinnarna i gymasiestriden. SIDAN 21

LAGET Följ SN-laget i SN och på nätet SN-LAGET

På bänken, i omklädningsrummet, på resa och under fredagsmyset. Skövde Nyheter kommer att hänga med Skövde HF:s F99lag. Du kommer att kunna följa dem både i tidningen och på nätet. SIDORNA 36-37

”Vi ordkrigar på bussen, i soffan, i köer och på lunchen” SN-reportern Frida Sandgren redo att göra uppdateringar på webbsajten. På skövenyheter.se kan du få rapporter om händelsutvecklingen medan matchen pågår. I dag är det premiär för Skövdes snabbaste nyheter. Bild: RONNY HVASS

VI BAKAR PÅ BESTÄLLNING

Frallor, minibaguetter, bullar, wienerbröd, munkar och cookies

KARIN LÅNGSTRÖM-VINGE SKÖVDEPRÄST OCH FRI DEBATTÖR SIDAN 46

Vid beställning av 10 eller fler bjuder vi på de första 5 Alltid öppet! Statoil Hallenbergsrondellen

Tel: 0500-48 46 65 Erbjudandet gäller en gång per köptillfälle tom 31 december.


vecka 45 | torsdagen 10 november 2011

2 | Skövde.

Thomas: Jag diskrimineras av polisen Thomas känner sig diskriminerad för att han är man och etnisk svensk. Han har anmält antagningsförfarandet på Polishögskolan till DO.

Fem gånger har Thomas från Skövde sökt in till Polishögskolan. Samtliga gånger har han blivit ratad. – Samtidigt kommer bekanta in som inte har några meriter, förutom att de är kvinnor och invandrare, säger han. Thomas tvekade inte när Centrum för rättvisa föreslog att han skulle DO-

anmäla Polishögskolan. För trots att han klarat språk- och fystesterna alla gånger han sökt har han bara gått vidare till intervjuerna en gång.

Enklare som tjej

Att det skulle bero på att han har sämre meriter än andra tror han inte. Thomas jobbar nämligen på ett vaktbolag, har läst arabiska, kriminologi, en polisförberedande utbildning på Hjo folkhögskola och

gjort lumpen som jägare på K3. Ända sedan han tog studenten har han haft ett mål i sikte – att bli polis – och meriterat sig därefter. Thomas tror istället att det beror på hans kön och etniska tillhörighet. – Jag tror det hade varit enklare att komma in om jag varit tjej och haft en annan etnisk bakgrund än svensk, säger han. Thomas ser gärna en blandad poliskår, men anser att de som gör bäst

ifrån sig på proverna också ska vara de som kommer in på utbildningen.

Lottning

– Könet är ingen merit och är ingenting som visar hur väl lämpad man är för polisyrket. Istället för att tillämpa positiv särbehandling tycker jag att de borde lotta platserna. Då skulle det inte bli en orättvis behandling. Thomas tog inte upp det i sin DO-anmälan men

han tycker det är konstigt att det är olika krav för män och kvinnor på de fysiska proven. – Det är oerhört egendomligt. Väl i skarpt läge kan man ju inte göra åtskillnad vad det är för kön på polisen i fråga, säger han.

Bild: HENRIK PETTERSSON

nom ur händerna är han inte beredd att ge upp sin dröm. – Jag kommer att söka till flygledare också, men kommer jag in på båda är det inget svårt val. FOTNOT: Thomas heter egentligen något annat.

Ger inte upp

Det kommer att bli en sjätte gång för Thomas. För även om han börjar känna att polisyrket rinner ho-

Henrik Pettersson 0500-78 48 50

henrik.pettersson@vgt.se

Lägre fyskrav för kvinnor – men Rikspolisstyrelsen ser positivt på särbehandlingen Rikspolisstyrelsen tar allvarligt på DO-anmälningarna. Men anser inte att de agerat felaktigt. – Det är 7 000 per termin som söker. Det är klart att det är många som skulle bli alldeles utmärkta poliser som inte kommer in. Då kanske man blir besviken, säger Elisabeth Bjar, HR-direktör på Rikspolisstyrelsen.

Elisabeth Bjar, Rikspolisstyrelsen, tycker att det är felaktigt att kvinnorna har lägre krav än männen på fysproverna till Polishögskolan. Bild: ROBERT BLOMBÄCK

Enligt Elisabeth Bjar handlar det inte om kvotering utan om positiv särbehandling. – Det har vi rätt att tillämpa när flera sökande har lika meriter, säger hon. Att Polishögskolan strävar efter att få in ungefär lika många män som

kvinnor beror delvis på ett regeringsbeslut. – Vi ska öka andelen kvinnliga chefer inom polisen och för att göra det måste vi få in fler kvinnliga poliser. Den styrningen har vi från justitiedepartementet,säger Elisabeth Bjar. Att det kommit massvis

med DO-anmälningar mot Polishögskolan är ingenting som bekymrar Elisabeth Bjar. – Det är klart att jag tar det seriöst och att det är allvarligt att de kommit in, men felaktigt och jag välkomnar en dialog med DO, säger hon.

Olika krav

Problem finns det dock inom antagningsförfarandet till Polishögskolan. Ett är av diskriminerande karaktär. På de fysiska proven ställs lägre krav på kvinnor än män.

– Det är någonting vi måste titta på och göra det lika för män och kvinnor. Det ska inte vara någon skillnad.

För öppenhet

Centrum för rättvisa har riktat skarp kritik mot Polishögskolan för att antagningsprocessen inte är transparent. I kontakten med Rikspolisstyrelsen har de nästan inte fått ut någon av den information de begärt. – Det är ovanligt att vi får så mycket mothugg som vi fått från Rikspolis-

styrelsen. Redan det i sig är alarmerande. Att de sedan gallrar ut uppgifter innan preskriptionstiden gått ut är allvarligt och rättsosäkert, säger Anna Rogalska Hedlund, jurist på Centrum för rättvisa. Elisabeth Bjar håller med och lovar bättring. – Vi måste öka transparensen för att visa att vi inte håller på med några oegentligheter. Jag tar seriöst på frågan. Jag är för öppenhet, säger hon. Henrik Pettersson henrik.pettersson@vgt.se


torsdagen 10 november 2011| vecka 45

150 har anmält Rikspolisstyrelsen

”Kan röra sig om tusentals drabbade”

Kampanj

Centrum för rättvisa drev i somras en kampanj och fick över 130 personer att DO-anmäla Polishögskolans antagningsförfarande. Två av personerna valde de att företräda som ombud. – Allt pekar på att Polishögskolan avsatt kvoter för att få in fler kvinnor. Det är något man kan göra under en begränsad period men det är inget man kan tillämpa under flera år, säger Anna Rogalska Hedlund.

DO granskar inte

DO har valt att inte granska Rikspolisstyrelsen i det här fallet eftersom de inte har någon laglig möjlighet att inleda en formell granskning. – Vi kan inte göra det eftersom Polishögskolan inte är någon myndighet i den bemärkelsen. Den ly-

NYPREMIÄR FÖR HUSAREN – ROCKIG SPORTBAR I SKÖVDE. BOKA BORD PÅ TELEFON 0500–41 79 79 T LÖRDAG: HUSAREN, GLAM & BACKSTAGE FÖR MER INFORMATION OM ALLA VÅRA EVENEMANG BESÖK WWW.HUSAREN.COM

750M 2 INT E RIÖR

Män diskrimineras vid antagningen till Polishögskolan. Det hävdar åtminstone knappt 150 personer som anmält Rikspolisstyrelsen till Diskrimineringsombudsmannen (DO). – Det kan röra sig om att tusentals personer drabbats av olovlig diskriminering, säger Anna Rogalska Hedlund, jurist på Centrum för rättvisa. Vid tre antagningstillfällen i rad mellan 2009 och 2010 antogs lika många män som kvinnor till Polishögskolan. Lovvärt snarare än anmärkningsvärt vid en första anblick. Men av de 7 000 som söker varje termin är cirka 60 procent män och enligt Centrum för rättvisa har männen generellt bättre resultat på testerna. – Procentuellt sett är det fler kvinnor som går vidare i de inledande stegen, trots att männen gör bättre ifrån sig. Efter språkoch fystesterna sållades 40 procent av männen som klarade proverna bort, men bara 12,5 procent av kvinnorna, säger Anna Rogalska Hedlund.

FREDAG 11 NOV KLOCKAN 1 .00

I somras anmälde över 130 personer Rikspolisstyrelsen till DO. ”Procentuellt sett är det fler kvinnor som går vidare i de inledande stegen, trots att männen gör bättre ifrån sig”, säger Anna Rogalska Hedlund, jurist på Centrum för rättvisa.

& H E MINRE DNIN G

N. Metallv. 5 Stallsiken SKÖVDE 0500-27 27 85 www.encoreinterior.se ÖPPET: MÅN-FRE 10-19, LÖR 10-17, SÖN 11-16

Bild: BERTIL ERICSON / SCANPIX

”Allt pekar på att Polishögskolan avsatt kvoter för att få in fler kvinnor”

der inte under högskoleförordningen, säger Eva Rosengren, pressekreterare hos DO.

Problematiskt

Diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg tycker det är problematiskt att många som söker till Polishögskolan upplever att de blivit utsatta för diskriminering. – Lagstiftarna har bestämt att positiv särbehandling kan vara en bra metod för att få en jämnare könsfördelning inom yrkesområden med stor snedfördelning mellan könen, men det måste förstås ske i enlighet med EUrättens krav, säger hon. DO kommer däremot att inleda en dialog med Rikspolisstyrelsen för att diskutera om det kan finnas diskriminerande inslag eller otydliga kriterier i samband med antagningen till polisutbildningen. Centrum för rättvisa vet inte hur de ska tolka DO:s besked. – Vi har försökt reda ut

Anna Rogalska Hedlund på Centrum för rättvisa är besviken över att Diskrimineringsombudsmannen inte väljer att granska Polishögskolans antagningsförfarande. Bild: PRESSBILD

vad DO menar med en dialog, men allt är väldigt luddigt. Vi är lite oroliga att det inte kommer att leda till någon klarhet för de som blivit drabbade, säger Anna Rogalska Hedlund.

Dialog nästa år

Det första steget i dialogen kommer att äga rum nästa år. Det kommer att ske på tjänstemannanivå. – Det är inte mycket att hänga i julgranen, säger Anna Rogalska Hedlund. Centrum för rättvisa vet inte om det kommer att fortsätta driva frågan. – Vi håller på och utvärderar situationen, säger Rogalska Hedlund. Henrik Pettersson henrik.pettersson@vgt.se

Vi va lde L i chron liten Det ä skola där för att de t r lite a som a lla kan um är en tt gå till et gås. t jobb !

och bjuder alla på tårta!!!


vecka 45 | torsdagen 10 november 2011

4 | Skövde. BÖRJE ANDERSSON

ÅLDER: Pris till den som gissar rätt. GILLAR: Ordvitsar. GILLAR INTE: Att få spö i betapet, eller något annat spel heller för den delen. DRÖMINTERVJU: Jag sköt Kennedy, exklusiv intervju med. FAVORITWEBBSIDA: skövdenyheter.se SMULTRONSTÄLLE I SKÖVDE: Stadsbiblioteket.

FRIDA SANDGREN

Skövdenyheter.se, här hittar du webbredaktörerna Börje Andersson, Frida Sandgren och Jens Fransson som ger dig Skövde snabbaste nyheter. Bildmontage: HENRIK SVENSSON

De ger dig Skövdes snabbaste nyheter Nu är den här. Webbtidningen som berättar vad som händer, när det händer. – Vår målsättning är att bli störst och bäst på det som händer i Skövde, säger Jens Fransson, webbredaktör på skövdenyheter.se. Nu är nyhetssajten skövdenyheter.se igång. En satsning från Västgöta Tidningar för att möta det Skövdeborna efterfrågat. – Papperstidningen Skövde Nyheter har blivit oerhört väl mottagen och den vanligaste kommentaren har varit att den kommer

”Händer det en olycka eller det är snökaos så är det till oss som ni ska skicka bilderna, tipsen och kommentarerna” för sällan. Nu med vår nya webbtidning kan vi erbjuda nyheter dygnet runt sju dagar i veckan, säger Ronny Karlsson, redaktionschef på Västgöta-Tidningar.

Mötesplats

Ansvariga för skövdenyheter.se kommer reportrarna

Jens Fransson, Frida Sandgren och Börje Andersson vara. – Först och främst är det fantastiskt roligt.Vi får möjligheten att göra Skövde interaktiv, säger Börje Andersson. – Vi kommer för första gången ge Skövdeborna en mötesplats där de kan gå in och se vad som händer direkt, säger Frida Sandgren.

50 000 reportrar

Redan från början kommer läsarna att kunna påverka innehåll på sidan och skicka in material och bilder. – Det finns 50 000 presumtiva reportrar här i Skövde. Händer det en

olycka eller det är snökaos så är det till oss som ni ska skicka bilderna, tipsen och kommentarerna,säger Jens Fransson. – Eller om det är fest. Vi vill spegla allt det som händer i Skövde, tillägger Börje Andersson. Fokus kommer att ligga på händelser,sport och nöje. – Om det är en utryckning med blåljus i stan så är skövdenyheter.se det naturliga stället att gå till för att ta reda på vad som hänt, säger Jens Fransson.

Levande

Sidan är tänkt att växa och utvecklas med tiden, och där är läsarna en viktig del. – Det är det som är så ro-

ligt med en webbtidning, att det är en levande produkt. Jag hoppas på att få mycket kommentarer och synpunkter, och inte bara nu i ingångsfasen, om hur Skövdeborna vill att sidan ska utvecklas, säger Jens Fransson. Skövdenyheter.se kommer även att kunna läsas när du vill och var du än är. – Det är riktigt roligt att vi redan från start kan erbjuda versioner anpassade till smartphones och läsplattor. Speciellt med tanke på den enorma tillväxten i alla fall smartphones har, säger Jens Fransson. Jannica Ernfridsson jannica.ernfridsson@vgt.se

ÅLDER: 26. GILLAR: Sport i allmänhet och trav, skidor och klättring i synnerhet. GILLAR INTE: Mildvädret, jag längtar efter snön. DRÖMINTERVJU: Zlatan. FAVORITWEBBSIDA: Just nu är jag lite Twittermanisk. SMULTRONSTÄLLE I SKÖVDE: Klippan nedanför Billingehus som bjuder på stadsnära klättring.

JENS FRANSSON

ÅLDER: 33. GILLAR: Långdistanslöpning. GILLAR INTE: När konkurrenten har nyheten före oss. DRÖMINTERVJUN: Neil Young. FAVORITWEBBSIDA: Liverpool FC:s svenska supportersida. SMULTRONSTÄLLE I SKÖVDE: Billingens friluftsområde.


torsdagen 10 november 2011| vecka 45

Skövde. | 5

Fortsatt nej till provborrning Fastighetsägarna står fortsatt enade i kampen mot uranet. Det framkom i ett möte i stadshuset i måndags. – Ingen som jag talat med har gett upp och godtagit Continental precious minerals incorporateds (CPM) förslag, säger Peter Johansson, fastighetsägare. Efter en lång tystnad kom gruvbolaget CPM med en överraskning för två veckor sedan. De ville träffa markägarna för att diskutera arbetsplanen. Helst redan dagen innan brevet anlände. – De gör saker så oberäkneligt, nästan som att de vill att vi ska känna oss otrygga, säger Peter Johansson som accepterade ett möte med gruvbolagets representanter: – De verkar väldigt angelägna om att följa reglementet. Jag hade förväntat mig att de skulle ha med sig papper de ville att jag skulle skriva under, men

lingeprojekt och att de helst inte vill gå vidare utan markägarnas godkännande. – För närvarande prioriterar de sina provborrningar i Jämtland och de anser att opinionen mot provborrningar här är trams.

Formell prövning

Gruvbolaget har mutat områden på deras mark. Nu vill bolaget även provborra, något familjen Johansson och övriga berörda markägare motsätter sig. Bild: MIKAEL HILDINGSSON

sa bara att vi ska ha en fortsatt dialog.

”Nu börjar kampen”

SN har utan framgång sökt Leif Walterum (C), kommunalråd i Skövde, som

kallade till mötet. Han skriver däremot i sin blogg att ”varje satsad krona i Västgötabergen är en bortkastad krona för bolaget” och att ”nu börjar den verkliga kampen”. Han

skriver vidare att CPM:s agerande är märkligt och inte direkt förtroendeingivande. En annan huvudaktör på mötet i måndags var fastighetsjuristen Gunnar Sjö-

berg. Han var med Peter Johansson och träffade CPM:s representanter förra veckan och Gunnar vittnar om att gruvbolaget var stört över den negativa opinionen kring deras Bil-

För de markägare som fanns på plats berättade Gunnar Sjöberg om regelverket och att nästa steg för CPM sannolikt blir att gå till Bergsstaten, beslutsorgan inom förvaltningsmyndigheten Sveriges geologiska undersökning, för en formell prövning. – Vi får se vad som händer.Bergsstatens beslut kan överklagas till Mark- och miljödomstolen, säger han. Kontentan av mötet var dock att markägarna ska fortsätta hålla kontakten om eller när CPM gör sitt nästa drag. – Från vår sida kommer ingenting att ändras. Som jag upplever har vi en enad front, säger Gunnar Sjöberg. Henrik Pettersson henrik.pettersson@vgt.se

U-soffa Tyg.

från

6.995:-

Kur s Sist start: 2 a an sök 0/2 - 20 an: 9/12 12 - 20 11

Matgrupp Royal

Bord i oljad massiv ek, 180x90 + 6 stolar.

4.995:140x90 + 4 stolar 3.995:Ställbar motorsäng

INREDNINGSHUSET 0500-41 19 00 • KAPLANSG. 32, MARIESJÖ SKÖVDE

MÅND-FRED 10-19, LÖRD 10-15, SÖND 11-16

De gillar SN och belönas med biobiljetter. Du har väl inte missat att Skövde Nyheter finns på Facebook? Där får du snabba nyheter, möjlighet att tycka till i olika frågor och inte minst - delta i tävlingar. Alla som ”gillade” SN:s sida under oktober har deltagit i en utlottning av biobiljetter. Vinnare den här gången blev Linn Carlström och Peter Michael Larsson. Grattis, säger SN-redaktionen.

Svensktillverkad. Pocket 90x200,

7.995:- Ord. 4.995:-/st.

2 st.


vecka 45 | torsdagen 10 november 2011

6 | Skövde. Stal polisljus VÅGHALS - eller bara

dumdristig? Frågan är hur 28åringen från Skövde ska tituleras. Den 23 oktober fick han för sig att stjäla - blåljuset på en polisbil... 28-åringen åkte dit och bötfälls nu för egenmäktigt förfarande. Straffet: 30 dagsböter á 300 kronor.

Pensionär körde moped berusad ATT KÖRA moped efter att ha förtärt stora mängder alkohol gillas inte av lagen. Det blev en 70-årig Skövdebo påmind om när hans mopedfärd stoppades av polis utanför en livsmedelsbutik på Gamla Kungsvägen. Mannens promillehalt under färden uppgick till 1,54. Skövdebon nekar till brott.

10 Boulognerskogen behöver fyllas av aktiviteter. Utomhuspool, caféer och planer för sport lyfts fram som viktiga inslag i parken.

Så tycker de om nya Boulognerskogen Torrlägg sjön, interagera Kårhuset, skippa Tree top walk, ge plats åt en scen. Nämndernas åsikter om gestaltningsprogrammet för Boulognerskogen är många. Alla är rörande överens, det är på tiden att något görs åt Boulognerskogen. I våras presenterades ett gestaltningsprogram för hur nya Boulognerskogen skulle kunna se ut, framtaget av en arbetsgrupp inom kommunen i samarbete med två landskapsarkitekter.

Många åsikter

Gestaltningsplanen innehåller förslag som en sjöpaviljong med båtuthyrning och fiske, en tree top walk där du vandrar kring trädkronorna, en ”pensionärshylla” där den äldre målgruppen ska kunna njuta av parken, ljussättningar och temaslingor. Förslagen har nu varit ute hos kommunens nämn-

NYA BOULOGNERSKOGEN 10 ÅTGÄRDER för en mer attraktiv park 1. TREE TOP WALK 2. SJÖPAVILJONGEN 3. KÖRSBÄRSTERASSERNA 4. PENSIONÄRSHYLLAN 5. FÅGELDAMMEN med soldäcket och vattentrappan 6. PARKENTRÉERNA med gröna häcken - påbörjat 7. LEKÄNGEN med trädkojorna 8. TALLSKOGEN med café och musikpaviljong 9. RHODODENDRONDALEN 10. SIPPKÄRRET med upptäckarbryggor Aktiviteter i parken föreslås vara konst, temaslingor, dricka brunn och olika sociala platser.

der för att få synpunkter på planen. Och åsikterna har varit många. Kulturnämnden vill bland

Om tuben ska förlängas med en Tree top walk är det skilda åsikter om bland nämnderna. För dyrt menar en, ett lyft över det vanliga menar en annan. Bild: ANDERS AXELSSON

annat lägga till en punkt bland de föreslagna åtgärderna så att ”Konst och kulturutbud” ingår, att ”Konstslingan” ska ingår bland temaslingorna, att det ska finnas en plan för löpande underhåll av de konstnärliga gestaltningarna samt att ge plats åt en scen i parken.

Beachvolleyplan

Byggnadsnämnden vill se en plats för en beachvolleybollplan, att kårhuset interageras i gestaltningsprogrammet, att nyttjandet av parken vintertid ses över, att utbyggnaden av de olika delarna ska läggas

in i kommunens budget samt att de tror att tree top walken kommer höja attraktionskraften till något utöver det vanliga. Skolnämnden vill se att samarbetet med Balthazar lyfts fram ytterligare och att det läggs mer fokus på tekniska experiment i parken är biologiska. Detta för att skolor ofta framför att det är svårare att undervisa elever i teknik än biologi. De vill också se att parken är tillgänglig för alla och att säkerheten belyses.

För dyrt

Fritidsnämnden vill att Boulognersjön läggs igen

helt och hållet och att man istället bygger en utomhuspool där. De vill även se ett café i parken, förslagsvis i anknytning till poolen med toaletter och omklädningsrum. Boulebana, utomhusgymnastikbana, hundrastplats samt öka antalet parkeringsplatser är andra förslag. Men de anser inte att en tree top walk, sjöpaviljongen och dricka brunn ska genomföras då de tror att det blir för dyrt. De pengarna vill de istället använda till poolen.

Väntar på svar

Omsorgsnämnden har ännu inte inkommit med sina synpunkter. Kommunstyrelsens remissvar var att gestaltningsprogrammet även ska skickas ut till partierna och de svaren väntar tekniska kontoret fortfarande på.

gånger mer fick man för sina pengar i början av 1960-talet. 1961 var basbeloppet 4 300 kronor, nu får vi lägga till en nolla. För 2012 blir basbeloppet 44 000 kronor.

Drogad i vansinnesfärd HÖG SOM ett hus på am-

fetamin körde 33-åringen på fel sida i rondeller och var nära att krocka med flera bilar. Vansinnesfärden inträffade den 14 september. 33åringen körde i en bil på Barkvägen i Skövde, när han upptäcktes av polis. Han trampade på gasen och försökte köra ifrån: han körde fort, på flera cykelvägar och förbi skol- och sportområde. Han körde i fel riktning i en rondell och var flera gånger på väg att krocka med andra fordon. 33-åringen erkänner, mot honom finns också vittnesmål från en polis som menar att 33-åringen visat ”grov oaktsamhet och visat uppenbar likgiltighet för andra människors liv och egendom”. Vansinnesfärden ledde till att 33-åringen anhölls. Han släpptes efter två dagar och åtalas nu för rattfylleri, narkotikabrott, grov olovlig körning och grov vårdslöshet i trafik.


HEM SOM HÅLLER FÖR VERKLIGA LIV.

Vi på Peab bygger hem som håller för verkliga liv. Bakom de

VÄLKOMMEN PÅ VISNINGAR! på peabbostad.se

BRF SOFIEDAL, HENTORP, SKÖVDE – NYTT HEM FÖR ETT BEKVÄMT LIV NÄRA STAN.

! Å AR TV KV RA TER BA HE N GE LÄ

VÄLKOMMEN PÅ LÄGENHETSVISNING! TID: SÖNDAG 13 NOVEMBER KL 10.00 - 11.00 PLATS: SOFIEDAL, CLAESBORGSVÄGEN ANMÄLAN TILL ANDREAS AGERBORN, 0702-92 89 12 INFLYTTNING: NOVEMBER 2011 FÖR INFORMATION KONTAKTA: Svensk Fastighetsförmedling Andreas Agerborn,

Å TV ! A VAR R BA S K HU

BRF BERSÅN, TRÄDGÅRDSSTADEN, SKÖVDE – BEKVÄMT OCH NATURSKÖNT BOENDE I NYA TRIVSAMMA KVARTER.

VÄLKOMMEN PÅ STOMVISNING! TID: SÖNDAG 13 NOVEMBER, KL 11.30 - 12.30 PLATS: I TRÄDGÅRDSSTADEN VID STALLSIKEN HANDELSOMRÅDE ANMÄLAN TILL ANDREAS AGERBORN, 0702-92 89 12 PLANERAD INFLYTTNING: FEBRUARI/MARS 2012 FÖR INFORMATION KONTAKTA: Svensk Fastighetsförmedling Andreas Agerborn,


vecka 45 | torsdagen 10 november 2011

8 | Skövde. Vi firar

FARS DAG

20%

på hela herravdelningen! (Gäller 10-13 nov) Välkomna! Öppet: Tors-fre 13-18, lör-sön 12-16 Tel 0511-54 42 00

skövdenyheter.se www.bpl.se/hellekis

Grundläggande Vuxenutbildning

TRÄDGÅRD 1 år

Odling • Anläggning • Design på

UDDETORP Sista ansökningsdag 15 november Kursstart 20 februari

www.naturbruk.nu/uddetorp

Louise Lindqvist på Hennings visar upp butikens finaste slipsar. Den perfekta presenten till pappa. Eller? Bild: SABINA LORENTZON

Slips till far på hans dag? Fars dag i all ära, men vad ska man egentligen köpa till pappa? Är verkligen slipsen det ultimata? SN tog ett snack med tjejerna på Hennings. På söndag är det dags att uppvakta pappa. Många frågar sig nog vilken den bästa presenten till farsgubben är. Varför inte en hederlig slips? Veronica Davidsson och Louise Lindqvist, på Hennings i Skövde, visar upp de allra finaste slipsarna i butiken. – De här rutiga från Burberry är klassiska och kan användas till allt. Både till mönstrat och enfärgat, förklarar Louise.

Ingen ökning

Hon berättar även att de populära Burberry-slipsarna ofta används när folk vill sticka ut lite. – Det blir lite roligare än bara enfärgat, och eftersom det är basfärger, fungerar de till allt. Slipsarna av det svenska

”Lite billigare grejer, som kalsonger och strumpor, är vanligt om de unga själva köper presenten” märket Amanda Christensen är också ett säkert kort, enligt Henningspersonalen. – De finns i väldigt många olika mönster, och de passar också till det mesta. Båda märkena består av 100 procent silke, så det är bra kvalitet dessutom. Att en slips är en bra fars dagpresent håller nog många med om. Men är det verkligen en så vanlig present som det verkar vara? På Hennings tror man att det där med fars dagslipsen är en myt. - Jag ser ingen ökning på slipsförsäljningen runt fars dag. Kunderna köper lika gärna jackor och tröjor.

Men lite billigare grejer, som kalsonger och strumpor, är vanligt om de unga själva köper presenten. Annars är det vanligt att mamman köper, och då kan det bli lite dyrare, berättar Veronica.

Vanligare förr

Hon tycker att man ska satsa på något man vet att personen i fråga kommer att använda, istället för att ge bort något som riskerar att hamna i garderoben för alltid. – Jag skulle till exempel aldrig köpa en slips till min pappa, för han använder inte det. Veronica tror att myten om fars dag-slipsen hänger kvar från förr, då slipsar användes betydligt oftare. – Nu använder killarna mest slips till fest, men förr var det även till jobb. Det är en modegrej. Sabina Lorentzon 0500-78 48 50 red.sn@vgt.se


Snabba puckar snabba nyheter.

Premiär.

skövdenyheter.se Lokala nyheter när de händer.


vecka 45 | torsdagen 10 november 2011

10 | Skövde.

Tjuviga kön värst

K

Ö. NÄR DU HÖR ordet ”kö” får du garanterat upp en bild i ditt huvud. Eller ett minne. Eller en känsla. Alla har vi en relation till det här med kö. Den långa kön. Smaka på den meningen. Antagligen får du rysningar och stressryckningar i ögonlocket bara av att tänka på det. Hur jag själva reagerar beror helt på dagsform. Vissa dagar kan jag bli orationellt irriterad inombords när jag ser att det står fyra eller fler personer före mig till kassan. Mitt tålamod åker tjugosex år bakåt i tiden och jag förvandlas till en ilsk tvååring. ”Det är inte värt det, det är inte värt att köa för att få mat på bordet, jag svälter istället”, tänker jag och måste hindra impulsen att inte slänga varorna på golvet för att sedan storma ut ur affären i affekt. Andra dagar är jag helt cool med att linjen fram till kassan är längre än en bortglömd vårdgaranti. Jag finner mig helt enkelt. Jag halar upp min iPhone och fördriver väntetiden med lite hederlig facebooksurf. Svarar på ett mail, twittrar iväg en tweet och... Hoppsan. Redan framme? DEN KORTA KÖN DÅ. Finns det något som kan värma en frusen människosjäl så ömt som en kort kö? Jag tror knappast det. Jo det skulle väl vara kattungar då. Och barn. Tänk er förresten lyckan över att hitta en kassa med ingen kö alls. Jackpott! Plötsligt händer det. Den tveksamma kön är knepig. Ni vet när det börjar köas från flera olika håll och ett stort frågetecken hängs i luften. Vem är först? Vems tur är det nu? Då gäller det att personen i kassan tar kommandot och strukturerar upp situationen igen, så att livet kan rulla vidare för alla inblandade. Men av alla kötyper är ändå den tjuviga kön värst. Ni vet den när det är en enda kö till flera kassor, men plötsligt ignorerar någon detta och travar helt sonika fram till första bästa lediga kassör. Hallå liksom! Tror personen att vi andra fånar står och flåsar varandra i nacken för skojs skull? För att vi inte har något annat för oss? Näe vet ni vad. Säga vad man vill om kö, men det är rätt festligt ändå. En känsloyttring i vardagen. Alla har vi en relation till det här med kö.

ADVENTSMINNEN EFTERSOM det snart är första advent tänkte jag bjuda på mina bästa adventsminnen från barndomen: 1) JULKALENDERN PÅ TV Varje becksvart decembermorgon satte jag och mina bröder igång tv:n för att titta på årets julkalender. Sunes jul minns jag tydligast. Som vi älskade det! Sunes pappa var ju bara FÖR tokig. Tyckte vi. 2) CHOKLADKALENDER En adventskalender med godis i, vilket ljuvligt påhitt! Vips var det legitimt att äta snask varje dag hela december. Ja de år jag hade tålamod nog att faktiskt vänta ut alla 24 dagar, vill säga. Det gick ju faktiskt att smygpilla upp luckorna och äta alla chokladpraliner i ett svep. 3) LJUSSTAKETILLVERKNING I SKOLA Varje år kring advent fick jag och de andra barnen i klassen modella vår egen ljuslykta av lera. Min lykta såg väl mest ut som en en förstelnad trafikolycka, men vad gjorde väl det. Ljuslyktorna tände vi varje morgon under hela december. Vår magister läste julsagor och killarna roade sig med att elda upp hårstrån och blyertspennor. Ja det var mysiga tider det.

MOAS MÅSTEN

Halloween

Bild: BERTIL ERICSON / SCANPIX

Firade ni Halloween i år? Personligen har jag aldrig riktigt nappat på det där Amerikanska påhittet. Räcker det inte med att vi klär ut oss till påsk och lucia? Men vad vet jag. Med tiden kanske det blir ännu mer populärt med Halloween och vips står jag där med grönt hår och ett köttsår i fejjat varje år i oktober.

Mössjakt

Snart är det jul Har ni sett att de har satt upp julbelysningen på stan? Ja det är faktiskt inte långt kvar till första advent nu. Mataffärerna säljer julgodis, glitter och pynt. Jag har kommit på mig själv med att ha både julmust, clementiner och en ask med Aladdinpraliner hemma. Snacka om tjuvstart. Bli inte förvånade om jag skriver den här texten badandes i glögg.

Under hösten jagar många efter den rätta vinterjackan. Men hallå, mössan är minst lika viktig. Om inte viktigare! Tillsammans med mössan ska du stöta och blöta, harva och karva runt, runt hela vintern. Varje dag pryder den din hjässa, i vått och torrt. Det superviktigt att hitta en modell som du trivs med. Jag har hittat min favorit som är så där lite lagom hängig, muddlös och ullig. Känner mig otroligt nöjd. Bring it on winter!

Läs Moas blogg på Spiderchick.nu

En gåtfull dans som passerar Einstein E

N GÅTA: Vad behöver du för att laga mat, tvätta och stryka? Under tiden du funderar på det ska jag i min tur fundera på om vi i framtiden utvecklas till en ny art, eller om vi bara behöver större hattar. Och vad händer om du festar samtidigt som du motionerar? JAG VARIT PÅ KURS, och det ämne – förutom såsen på min slips – som fastnade var vår hjärna. Rättare sagt hur vår hjärna fungerar. Ofta brukar man få höra att man ska tänka i nya banor, ”out of the box” som det heter på utrikiska. Det är lätt att säga, svårare att göra och det beror på just vår hjärna. Tänk dig hjärnan som ett slags telefonväxel, fast med 100 miljarder abonnenter. Från den dag vi föds övar våra hjärnceller i

att koppla upp sig, att hitta rätt nummer. Ganska snart lär sig cellerna vilka nummer som ska ringas för att få musklerna att röra sig, efter ytterligare en tid att få musklerna att röra sig på det sätt man vill. Till slut står man där med en hyfsat komplett telefonkatalog. Några får nöja sig med lokaldelen, andra kan ringa utlandssamtal. För egen del brukar min växel braka samman när det ska dansas, i varje fall kopplas samtalen rejält fel. För just dans finns inga lediga nummer, däremot hur många som helst när det gäller ordvitsar. De allra flesta vet vilka telefonnummer som ska slås för att hitta svaren på en gåta. Men nej, el är inte rätt. Inte heller vatten. TÄNK DIG SJÄLV att du ansvarar för en telefonväxel och har lyckats få

ordning på de flesta nummer – och så kommer någon jäkel och meddelar att du ska byta telefonbolag. Va? Är givetvis reaktionen följt av ”glöm det”. Vi kör på med de nummer vi kan, det är tryggt och säkert. Som i mitt fall: jag lyssnade, och genast började min hjärna att fundera på om det gick att använda de nya kunskaperna till en krönika. Det ledde inte, i

varje fall inte omedelbart, till att telefonväxeln byggdes om. Den körde på i invanda spår och kopplade upp mot cellerna som skriver krönikor. Gåtcellerna funderade vidare och tyckte att lösningen var självklar: bräda. Man har en tvättbräda, strykbräda och skärbräda. Men, nej, det var inte heller rätt. FÖRR, NÄR JAG gick i skolan, fick man lära sig att man hade ett visst antal hjärnceller och efter födseln gick det bara utför. Slag och ålder dödade celler, för att inte tala om massmordet vid en fylla. I dag säger vetenskapen att hjärnceller kan nyproduceras, framför allt vid motion.

KRÖNIKA BÖRJE ANDERSSON

Men då gäller det att du ringer upp nya nummer åt cellerna, skaffar dem nya uppgifter. Det är tveksamt om ännu ett avsnitt av ”Vem slår Fredrik och Filip” kan räknas dit. Däremot tror jag ingen har svaret på vad som händer om man motionerar berusad. Om man bortser från risken att slå sig, vilket väl hamnar på minuskontot, torde det leda till ett slag status quo? Och dansar man som jag gör, eller vad det nu kan kallas, torde det leda till att jag passerar Einstein redan efter en rumba? DET FAKTUM ATT hjärnceller kan nyproduceras gör att vissa tror att vi, Homo sapiens, kommer att följas av ännu en utveckling på Darwins träd. Homo Futurus kommer framför allt att ha en högre panna för att ge plats åt en större hjärna. Ett allt större infor-

mationsflöde ställer större krav, endast de lämpligaste överlever och så vidare. Det i sin tur leder till två frågor: är det hattmakare vi ska rekommendera våra barn att bli, och kommer resten av kroppen följa med i utvecklingen? Det skulle se ganska märkligt ut med en luftballong på ett snöre, liksom. GÅTAN? DU, LIKSOM jag och alla andra på kursen, trodde givetvis att svaret skulle vara något fyndigt, typ Kan nada på frågan om vilket land som kan minst. Det är så vår växel är kopplad. Hör vi en gåta ringer vi på alla lediga nummer och hoppas hitta hihi-svaret. Men i just det här fallet finns inget klurigt, svaret är rätt och slätt: en spis, en tvättmaskin och ett strykjärn. Poänglöst. Ungefär som den här krönikan.


torsdagen 10 november 2011| vecka 45

Kryss. | 11 1:A PRIS – 25 TRISSLOTTER

2:A PRIS – 10 TRISSLOTTER 3:E 3:E–15:E : PRIS – 5 TRISSLOTTER

B<??4<) @<+-=)<@-3 ,2)-3+(;-<(( 13++<-81;)

(.+-3 '6<4<

4>7'B7+6( B2-03@4;+

<1'<(( =7)'(;

*)=(43,

:8>?; '6;?<) 3-(1

=8)< .1*';+

,*44;) 3-><B<+ 7(35 =)2+

+;?5 =<44

B</65 +3+,

).@<+ <1 A.4<

'<,.?).((+3+,

%

;+6;4(

13))5 1<))

(åldersgräns 18 år)

1<)< 13@'3, '/0</65 B>*' 6.+5 '(<B;4

)7+? '3==)< 68+'5 /;44 :4.?5 6*)4

@.( @3((;+

!

7(';5 ;+?; ,)7+?5 '(8(<

:)*+'5 4; B2 =4<'6<

,8)< .'(

.:7+5 ?;+

=)2+ @3((;+

?)<' )7+( );>*4 '+C(3+,

<15 '(<@B 'B)3?< 7(

4;65 '<6'5 :>8)+

*?;4 @;(<44 :745 >.+,

:)<'< ?).((5 +3+,5 ?8@;

1*)?;5 B.'( ,2 81;) :43) 24;+

7(5 =8)@2) '4<,'5 '3, B4<(' (344 ?<(<5 (;6+36 43(;+ 42?<

(< 7(<+ 4.1 $

'B3++5 );?5 '6<B

# 6.)(5 643BB(<

&

7BB5 '47BB;+

*+,5 '4<+

=)<@5 =7'3,

4815 ()*? B<B;5 ,.><

7+?;)5 .)?+<?

7BB5 '4<, ?243, <==*)

;+'5 43+, =).'5 ';)3 0;@5 13'(-=8) 'B;45 @*+ "

(3445 4*,, '6C=5 =;4

B)31<( <+,;5 4*,;+5 0;( 0*+,<-@;? 0717?;(

43(;+ ;+0;( ,43?<

:;,)*+'<?

'6.,'5 =2,;4

:)8?5 6)C??<

'43+,<

:8)?<

0>*4(;5 @.?3,

@<'5 '31

'4<'65 1*?;)

B).5 +.@;+

D-:EFFG

?;45 '()*/5 6.)

@>76( :)8?

FOTO: SCANPIX

MILJONKRYSSET TÄVLINGSNUMMER 7923

Ring 0944-100 00 40 senast onsdag 16/11 24.00. Du måste ringa från en knapptelefon. Samtalet kostar 10 kr.

1

Lös korsordet och fyll i bokstäverna i de färgade numrerade rutorna:

=.)5 @<?

=43/65 +<@+

=)*(5 <+?; B741;)

1

2

3

6.+'()76(8)9 :.''; ;0+'38

'()*+,-./0 '12)(3445 ,*+,43,

02)5 6)*@ ,2-@;? 6<+<45 61<'(;+ '(<? ?.4( 02+

+*@+' 30.B @;? '2

67)'5 =<44

4

5

6

2

Fyll i motsvarande siffra enligt siffernyckeln här intill.

FÖRRFÖRRA VECKANS VINNARE:

SIFFERNYCKEL Bokstav Siffra Å-Ä-Ö 1 A-B-C 2 D-E-F 3 G-H-I 4 J-K-L 5

Bokstav Siffra M-N-O 6 P-Q-R-S 7 T-U-V 8 W-X-Y-Z 9

1:a pris (25 Trisslotter) 2:a pris (10 Trisslotter) 3:e–15:e pris (5 Trisslotter)

EXEMPEL 6

3

Ring och knappa 0944 100 00 40 7923#XXXXXX# in tävlingsnumret, Du kan också skicka ett sms till 727 90. Knappa följt av fyrkant, lösnings- in TTS (mellanslag) tävlingsnumret (mellanslag) koden och fyrkant. samt den sexsiffriga lösningskoden. Sms kostar 10 kronor plus mobiloperatörens trafikavgift.

Frågor eller synpunkter? Mejla oss på miljonkrysset@wordex.se

A eller B eller C ger siffran 2. När du översatt bokstäverna i de gröna rutorna till siffror i de vita har du fått lösningskoden.

Förrförra veckans lösningskod: 581537

FRÅN VILKET

Jan Johansson, Kullalvik. Maj-Britt Hedlund, Skövde. Leif Hesselgren, Gävle. Bo Lennartsson , Björklinge. Tore Falk, Fagersta. Maj Karlsson, Uddevalla. Ann-Mari Björnheimer, Borgholm. Mats Karlsson, Vilhelmina. Eva Sandström, Motala. Ulla Rydin, Rångedala. Per-Henrik Grundström, Härnösand. Miranda Frykberg, Marstrand. Jan-Allan Svensson, Timmersdala.

IHÄRDIGT

OBUNDEN

E N T R Ä G S E T Ä T M R S P Ä T A T K T L E F E T R O A M R I I N M O K

PLATS PÅ KARTAN ARGON HUSDJURSKANIN

VAR HAN SOM DONAKOM TIONER SIST FRAMSKJUTEN I TIDEN

UPPVAKTAT JUBILAREN

G K R A T K U L S E R A T

ÄR VRIDBARA SES MED ZENECA GRIPER ÄR FULLGOD VARA 4

MORAL SOM KUNSKAP

SARGA

DEN VÄNDS INÅT

ERLANDER

VISAR URSINNE

R A S A R

K O N T R A D E

SATTE IN EN MOTSTÖT

KITTAD KORTA DAGAR

D P A R R A K N T U D L Ä I Ä R V I G A A G E

TILLTAL HAR SINA LATER

KÖTTBIT

RÅDANDE SITUATION

RELIGION

PRISA

5

USELT BETYG

LÖPTE BÄRSÄRK

STOR STÅT

E

ÄRLIG OCH RAKT PÅ SAK

KOLLI

3

MÄTTA SIG SPELDEL

O ISTRET SITTA I HÖGSÄTET

T R O N A

VÄNTAR PÅ LED PÅVENAMN

KNEKTEN KORT

FRUKTAD MAGSJUKA

KARNEVALSSTAD

RIKTNING

F V R K A I A R L H Å D U R Å V O N A R A D D S E K T V O Ö A R T S T E T L I K O L N G A E D R E ÖRNGOTT

FLINTIS

V A O R A V

TONSATT RYMDEPOS

Leif Larsson Västra Frölunda

Dina lokala Skövdenyheter – nu även på webben. skövdenyheter.se

FÖRRFÖRRA VECKANS LÖSNING:

Lars Andersson Mönsterås

SVULST

PÅMINNANDE OM

RYMDMÅTT

PADDLAR

SMÄLLDE HÖGT

2

SVEPT PLAGG MAGNIFIKA

STRÖDDE UT ÖVERBLIVEN

RÖSTAR OM SAKEN

SLÖSAT

HELT RIKTIGT ORD TILL BERÖM

SPEL PÅ PLAN

LUSTGÅRDEN

NUMMER ETT PÅ SYSTEMET

6

ÄR SOTHÖNAN EN

HÖLL ÅNGAN UPPE

DJUPT ALLVARLIGA

R L A O L I K L L E L R D E L A S A R P R E I V T E R R U A N T A T R N E R A D E E N N A T VINDBY

NÅDATID

B K I T E U S A T P T I N I R S I G A C K A T T T G D S K O N G I D L Y S T I O R A R A N S A N D E FÅ EFFEKT

MORALISKT

BUKTANDE TILL FORMEN

ÄRVDA ANLAG TILLTALATS

STUCKIT I NÄSAN

1

STRUKIT YTAN BLANK DE FÖRPUPPAS

MYNT NUMERA

SKÄMDA

ÄR ABSOLUT PÅ FLASKA

SNABELA BON

FLÄCKFRIA

ÖREBRO LÄN

© Bulls

'C+5 /;44;)

47+/05 )7@

81;)5 0*+,5 <+?;

(3445 =*443, /0;='5 B;)'.+ );+ 4<,)<' ?<(< B2

=*44;) <1,8)5 <+?; 13?-1<4

C(5 @2((

+.)+<

'@<4 =3'6

7+?;)5 0244<); ()<?35 (3.+;)

(.45 63;+5 =3,7)

6<4' ?<@ @34>85 1*+43,

<+,;) <4(;)5 +<(31

NÅNSTANS I MITTEN

BLIR ACCEPTERAT

NYHETSBYRÅ

FRÅN MOSKVA

MORGONAVISA

GRABB

BERÄKNA UNGEFÄR STIRRA

KYLA DRINKEN VERKADE FEBRIG

STARKT SUGNA KRIGISKA IRER

GLAD TONART GAS I RÖR

AKTIEN

LÄGGS LOCKET

VITBLY FÖR MÖGLIGT REGLAT KEMIST TILL DESSERT

P P B Å B R I F E L O R Y S A T T S A T N A A D U D E L A

ÄR LAND GRÄDDMED OSTEN ALLTING

KATT MÅSTE JYCKEN BLI

PROVSAL

GÅR INTE ALLT

L Å S T VET HUR

K A N LÄNGS VÄGEN

R E N


vecka 45 | torsdagen 10 november 2011

12 | Skövde.

När jag blir stor ska jag bli lycklig!

J

AG VILL BLI LYCKLIG! Detta är en fras jag ofta hör. Frågan som är besvarad brukar oftast vara något i stil med ”vad ska du bli när du blir stor?”, ”vart är du om 10 år?” eller hur ser din framtid ut? Det är som om människor runt omkring mig hela tiden går och väntar på att lyckan en dag ska komma flygandes in genom fönstret och stanna livet ut. Som om lycka är något man bara får eller har. Något som är få förunnat. Varje gång jag hör detta svar, blir jag lite sorgsen. Sorgsen över allt dessa människor går miste om. Alla upplevelser, känslor och alla skratt som de missar i stunden för att de jagar något som inte behövs jagas. Det är som när man hittar sina borttappade glasögon på huvudet. Man har dem hela tiden, men är så inne i jakten att man missar dem helt. Likadant tror jag att lyckojägare fungerar. De jagar och jagar och jagar, men missar helt att lyckan finns där hela tiden. I stunden. Nu. Här. LYCKA ÄR INGENTING MAN bara får. Lycka är något man måste plocka fram och lägga lite tid på för att bibehålla. Precis som att du måste gå till jobbet och tjäna pengar. Om du bara sitter hemma och väntar på att pengarna ska trilla in, så slutar det med att du är pank. Samma sak är det med lyckan. Så jaga den inte - jobba för den, precis som du jobbar för dina pengar. Nu menar jag självklart inte att du ska strunta i jobbet och kämpa för att bli lycklig 8h/dag. Det är nämligen det som är det finurliga med lyckan: Det är inte särskilt tidskrävande och den lilla tid du lägger ger avlöning direkt! VI FORTSÄTTER MED liknelsen mellan jobb och lycka. Utifrån det vill jag ställa en fråga till er där ute: Jobbet ses som något självklart i livet, för jobbar det gör vi alla. Men är ert eget välmående något som är lika självklart att prioritera? Tar ni det på lika stort allvar som ett jobb? DET GJORDE INTE JAG. Jag värderade mitt jobb högre än mitt välmående och tillslut blev mitt lyckokonto barskrapat. Det slutade med att jag gick och köpte en självhjälpsbok. Detta gav mig en kortvarig lyckoboost, som förmodligen kom mer av shoppandet av boken än själva boken. Men i min misär hittade jag problemet. Jag prioriterade fel! Jag började därför ifrågasätta mina val och insåg att jag struntar i om jag är rik när jag dör, så länge jag levt ett lyckligt liv. Jag och mina coachkollegor vill därför, tillsammans med SN, ge er läsare det som jag själv hoppades hitta i självhjälpsboken. En väg till att kunna svara på framtidsfrågan med dessa ord: Jag vill vara lika lycklig som jag är idag! Det enda ni behöver göra är att investera pyttelite tid. Utvecklande och glädjefylld sådan. Tid som avlönas i välmående.

KRÖNIKA TINA LÖFSTRÖM MOA ALLANSSON ÅLDER: 28 år. YRKE: Bloggare, krönikör och redaktör för webbtidning. BOR: Lägenhet i centrala Skövde. FAMILJ: Sambo och son, 2 år. HUSDJUR: Nej. FRITIDSINTRESSEN: Vara med familjen och med vänner. DÄRFÖR VILL JAG VARA MED: Jag blev tillfrågad. Det är intresant att se om jag kan hitta ett lugn i mig själv. Jag brukar oroa mig över saker som inte har hänt.

Första mötet - en I höst kommer fyra Skövdebor och en tidaholmare bli lyckligare. Följ deras jakt på välbefinnandet i SN. – Det här ska bli spännande, säger Linnea Söderling, affärsutvecklare på Drivhuset.

LYCKOTRÄFFEN

Det är fem förväntansfulla kvinnor som möter ”lyckocoacherna” på SN:s redaktion. Förutom Linnea är det läkaren Sara Carlsson, personliga tränaren Beda Johansson, läraren Irina Petrushenko och bloggaren och redaktören Moa Allansson, alias Spiderchick. I höst ska de få träna sig i att hitta lyckan i vardagen. Till sin hjälp har de Tina Löfström,Linnea Molander, Anna Gordh-Humlesjö och Benjamin Strandman, som studerar bland annat positiv psykologi på Högskolan i Skövde. – Vi ska hjälpa er att fokusera på det positiva i era liv och förstärka det som redan fungerar, förklarar Anna Gordh-Humlesjö.

Lyckostatus

Men först ska deltagarnas lyckostatus kontrolleras. Det görs med hjälp av ett test med ett batteri frågor. Resultatet visar hur man mår just nu, men tar också hänsyn till olika delar av livet. – Testet är intressant eftersom det mäter både hur du känner och hur du tänker om ditt liv. Hur du mår i stunden och hur tillfreds du är med ditt liv som helhet behöver nödvändigtvis inte matcha, förklarar Linnea Molander.

Individuellt

Testet består av fyra olika delar, som coacherna har tagit fram som belyser olika aspekter av livet. Som ett stöd under SN:s lyckoprojekt används också boken Lyckans verktyg av Sonja Lyubomirsky. Den innehåller vetenskapliga rön kring välbefin-

- ett samarbete mellan SN och Sveriges akademiska coacher Lyckoprojektet i SN är ett samarbete mellan tidningen och föreningen Sveriges akademiska coacher. Den startades av de första studenterna på högskoleutbildningen Psykologisk coach under 2009. Föreningen är en mötesplats för nya och gamla studenter, men syftar också till att öka välmågan i samhället. Sveriges akademiska coacher genomför olika projekt för att visa att coacherna finns och vad de kan, och ordnar internaktiviteter till medlemmarnas fromma.

POSITIVA BIEFFEKTER ATT VARA lycklig och må bra har flera positiva bieffekter: DET GÖR OSS kreativa och mer mottagliga för ny information. Vi skapar nya relationer och detta sammantaget ger erfarenheter som vi kan använda till problemlösning DET FUNGERAR som en stötdämpare mot negativa känslor och minskar risken för depression. En lycklig människa kommer lättare ur en svacka. IMMUNFÖRSVARET blir starkare. LIVSLÄNGDEN ökar. DET DÄMPAR påverkan av stress.

nande, men är skriven på ett lättillgängligt språk. I den ges också förslag på hur man kan lära sig att bli lyckligare. Med hjälp av olika strategier anpassas övningarna efter vad som passar just dig. Efter att man genomfört uppgifterna gör man testet på nytt och förhoppningsvis visar resultatet

LINNEA SÖDERLING ÅLDER: 27 år. YRKE: Affärsutvecklare på Drivhuset. BOR: Lägenhet vid Högskolan. FAMILJ: Singel. HUSDJUR: Nej. FRITIDSINTRESSEN: Ridsport, umgås med vänner. DÄRFÖR VILL JAG VARA MED: Jag umgås mycket med "lyckocoacher" som försökt påverka mig, men det krävs ett sådant här projekt för att man ska ändra sig. Det ska bli spännande.

Det första mötet mellan ”lyckocoacherna” och projektdeltagarna

jekt att göra. Under hösten kommer de att få öva hemma, men också träffas då och då för att tillsammans göra saker för att må bättre. På programmet står bland annat yoga och ett lyckoalbum, där man samlar bilder och annat som är fina minnen.

”Hur du mår i stunden och hur tillfreds du är med ditt liv som helhet behöver nödvändigtvis inte matcha”

Fem faktorer

att man har ökat sitt välbefinnande.

Lyckoalbum

Det här kommer också deltagarna i SN:s lyckopro-

– Vi lät deltagarna göra ett test för att hitta rätt övningar för dem. Då tas det hänsyn till fem olika faktorer, hur naturligt det är för deltagaren att utföra aktiviteten, hur intressant och rolig den är, om man

BEDA JOHANSSON ÅLDER: 43 år. YRKE: Personlig tränare, arbetar med livsstilsändring på Livingroom. BOR: Villa i Säter norr om Skövde. FAMILJ: Man och 2 barn. HUSDJUR: Hund och 3 katter. FRITIDSINTRESSEN: Mitt arbete är min hobby: träning, hälsa, kost och familj. DÄRFÖR VILL JAG VARA MED: Det är intressant med tankens kraft och hur man kan ändra sina vanor. Jag vill lära mig hantera stress bättre och träna den mentala konditionen likväl som den fysiska. Det kan jag sedan förmedla till andra.


torsdagen 10 november 2011| vecka 45

riktig lyckoträff

Skövde. | 13 LYCKA – HUR FUNKAR DET? MEJLA DIN FRÅGA till ”lyckocoacherna” på red.sn@vgt.se

Jag hittade de perfekta höststövlarna på en shoppingtur igår och kände mig så himla lycklig. Kan man shoppa sig lycklig? Grattis till ditt lyckade köp! Visst får vi en lyckoboost av shopping precis som du beskriver, problemet är att känslorna inte håller i sig särskilt länge. Du är förmodligen inte lika glad nu över förra årets höstskor som du var när du köpte dem. Så passa på att njuta av dina positiva shoppingkänslor men var också medveten om att detta inte är någon långsiktig väg till lycka. Det innebär en hetsig (och dyr!) jakt efter snabba kickar att bygga sitt välbefinnande på shopping och prylar. Jämför med att umgås med vänner, som vi sällan tröttnar på och vill byta ut utan istället uppskattar mer med tiden. Roliga upplevelser och nära relationer är en mer långsiktig och hållbar väg till välbefinnande. Jag tycker att den här lyckohetsen är överdriven. Kan man inte bli olycklig av att det känns som ännu ett måste att vara lycklig?

innehöll mycket skratt.

Bild: JENNY ÅBERG

värdesätter den eller om den skapar skuldkänslor och känns tvingande. Syftet är att hitta en aktivitet som deltagarna fortsätter med även efter att projektet är slut, förklarar Tina Löfström. I nästa del av SN:s lyckoprojekt kommer du att kunna läsa mer om övningarna som deltagarna fått sig tilldelade.

LYCKOSTRATEGIER DET FINNS inte en väg till lycka, det finns flera! Med hjälp av olika aktiviteter får vi hjälp att må bättre. De kan sorteras utifrån sex huvudkategorier. ATT TILLÄMPA TACKSAMHET OCH POSITIVT TÄNKANDE handlar om att ändra sitt tankemönster och uppskatta det man har. ATT INVESTERA I SOCIALA BAND: Bland det viktigaste vi kan göra för att må bättre är att ta vara på de relationer och sociala

IRINA PETRUSHENKO ÅLDER: 47 år. YRKE: Kemilärare och driver konstgalleri. BOR: Villa i Tidaholm. FAMILJ: Man, 3 barn och barnbarn. HUSDJUR: Nymfparakit och fiskar. FRITIDSINTRESSEN: Spela piano och pyssla i trädgården. DÄRFÖR VILL JAG VARA MED: Jag har aldrig haft något "egoistiskt" projekt. Nu handlar det om mig.

band vi har och att skapa nya sådana. ATT LEVA I NUET: Carpe diem, fånga dagen, är en effektiv metod i jakten på lyckan. Det handlar om att öva upp förmågan att vara närvarande. ATT SÄTTA UPP NYA MÅL: Att vara målmedveten ger mening åt livet, höjer självförtroendet och ger tillfredsställelse när olika delmål uppnås. Men målen ska vara rimliga, handla om din inre

vilja. Här gäller det att hitta rätt väg i livet och det du brinner för. ATT HANTERA STRESS OCH MOTGÅNGAR: Genom att undvika grubblerier och sa saker för vad de är och inte överdramatisera händelser och situationer mår vi bättre. ATT TA HAND OM KROPP OCH SJÄL: Meditation påverkar hälsan positivt, liksom motion. Även andlighet och religion inverkar positivt på välbefinnandet.

Att se lyckan som ett jobbigt måste kan förstås ge en negativ effekt, och det är inget måste att vara lycklig, du väljer själv. Frågan är hur du kan se på det istället för som ett måste? Som du kan läsa här bredvid finns det mängder av stärkande effekter som kommer av positiva känslor. Kanske fungerar det bättre för dig att se lycka och välbefinnande som ett sätt att uppnå annat som är viktigt för dig, till exempel att förbättra din problemlösningsförmåga på jobbet eller stressa mindre. Välbefinnande blir då ett medel för att lättare nå de mål du redan har istället för en till grej på att göralistan. Hej! Enda gången jag är riktigt glad är när lönen kommer. Då lever jag lyckligt i ungefär en vecka och sen känns allt som vanligt igen. Varför är det så? /Ellinor

Hej Ellinor,Pengar är något som ger oss en lyckokick, precis som shopping. Det funkar så att vi först blir glada, men sedan vänjer oss vid att ha pengarna (eller det vi köpt för pengarna). Det har gjorts massor med studier på sambandet mellan pengar och lycka och de har visat att trots att levnadsstandarden ökat drastiskt i ett land under en längre tid, så ligger lyckonivåerna hos invånarna på ungefär detsamma. Förlita dig därför inte på kickarna du får av lönen en gång i månaden, utan satsa på sådant som får dig att må bra hela månaden och inte bara under en veckas tid! Jag läste er artikel i tidningen förra veckan. Jag undrar vad skillnaden mellan en psykologisk coach och en psykolog är? /Simon Hej Simon, en psykolog jobbar med att behandla människor som har psykiska/mentala åkommor. Vi psykologiska coacher arbetar med mentalt friska människor och hjälper till att hitta vägar till högre livskvalité och inre välmående. Att jobba men inre välmående kan dessutom i bästa fall förhindra uppkomsten av exempelvis depression. Hej. Min kille har precis dumpat mig och allt känns hopplöst. Jag kommer aldrig att bli glad igen… Kan jag göra något för att det ska bli lättare? Vi förstår att det känns tungt just nu och det är en naturlig reaktion när något hemskt händer som skakar om vår värld. Det du kan göra är först och främst att omge dig med människor som får dig att må bra och göra roliga saker. Sen funkar vi människor tack och lov på så sätt att efter att en jobbig sak inträffat i våra liv som gör att lyckonivån sjunker drastiskt, så jobbar våra gener med att återställa vår lyckonivå. Det innebär att du snart är tillbaka på din grundnivå igen.

SARA CARLSSON ÅLDER: 27 år. YRKE: AT-läkare. BOR: Lägenhet i Storegården. FAMILJ: Singel. HUSDJUR: Nej. FRITIDSINTRESSEN: Dansa

bugg och träna på gym. DÄRFÖR VILL JAG VARA MED: Jag är intresserad av tankens förmåga att ändra verkligheten. Det jag lär mig kommer jag också att kunna använda i mitt jobb.

Shopping kan göra dig lycklig för stunden men är ingen Bild: MARCUS ERIXSON / SCANPIX långsiktig väg till lycka.


vecka 45 | torsdagen 10 november 2011

14 | Stora & små. SKÖVDE NÄRRADIO 90,4 MHZ Torsdag 10 november: 06.15–06.45 Vägen genom Bibeln 08.15 Vägen genom Bibeln (R) 08.45–09.15 Personligt 10.00 Musiktimmar i temaform 19.00–20.00 Finnradio Fredag 11 november: 06.15–06.45 Go’morron Skövde 08.15–08.45 Go’morron Skövde (R) 10.00– 19.00 Musiktimmar i temaform 16.15 Nyheter från Israel 16.30 Vägen genom Bibeln (R) 18.00– 18.30 Personligt (R) Lördag 12 november: 10.00 Nyheter från Israel 10.15–19.00 Musiktimmar i temaform Söndag 13 november: 10.00–19.00 Musiktimmar i temaform 10.15 Inför gudstjänsten 10.30–12.00 Gudstjänst 20.00–21.00 Rätt liv Måndag 14 november: 06.15–06.45 Vägen genom Bibeln 08.15–08.45 Vägen genom Bibeln (R) 10.00– 19.00 Musiktimmar i temaform Tisdag 15 november: 06.15–06.45 Go’morron Skövde 08.15–08.45 Go’morron Skövde (R) 10.00–19.00 Musiktimmar i temaform Onsdag 16 november: 06.15–06.45 Vägen genom Bibeln 08.15– 08.45 Vägen genom Bibeln (R) 10.00 Musiktimmar i temaform 20.00 Gudstjänst Torsdag 17 november: 06.15–06.45 Vägen genom Bibeln 08.15 Vägen genom Bibeln (R) 08.45–09.15 Personligt 10.00 Musiktimmar i temaform 19.00–20.00 Finnradio

De kunde inte valt ett bättre datum För Thaddeus Ibeh och Natalie Larsson är datumet ingen slump. – Vi ville absolut gifta oss i år och 11-11-11 är lätt att komma ihåg. En rad goda omen talar för att det är ett bra val. Naturterapeut Ewa Grane har för Skövde Nyheters räkning tittat i sina tarotkort och sett att rent numerologiskt talar allt kring valet av datum för ett långt och lyckligt äktenskap. En rad tillfälligheter verkar bekräfta det, som att notan på det café där tidningen träffar paret går på exakt 111 kronor. – Tittar vi på klockan tycks den alltid visa just elva, säger Natalie och skrattar. När vi häller upp kaffe på caféet där intervjun ska göras går strömmen halv elva på förmiddagen. Kan ödets tecken bli mer tydliga än så? Thaddeus och Natalie tar det med ro, men konstaterar samtidigt:

”Allra helst hade vi velat hålla ceremonin elva minuter över elva, men det gick inte” – Det måste ju vara ett gott tecken.

Förlovade sig i somras

De skrattar mycket tillsammans Thaddeus, 27 år, och Natalie, 21 år, och det märks att de är kära. Han föll för hennes blå ögon och leende och hon tyckte att han var charmig och rolig. – Dessutom delar vi samma intressen; musik och resor. De träffades för åtta månader sedan på en krog i Göteborg. – Jag var där med en kompis när jag fick syn på honom, säger Natalie. I somras förlovade de sig och de var redan tidigt inne på att gifta sig. – Först tänkte vi på min födelsedag, men sedan vil-

le vi ha ett eget datum och det skulle vara någon gång i oktober eller november.

Fullbokat

Natalie, som ännu bor i Stockholm, ringde för att kolla när de kunde gifta sig och upptäckte att det inte fanns någon ledig tid förrän 2012. – Så länge ville vi inte vänta. Efter en tids sökande hamnade de hos förvaltningsassistent Ulla Johansson på kommunen, som har hand om de borgerliga vigslarna, och här blev det napp. I morgon den 11-11-11 är Thaddeus och Natalie ett av fyra par som gifter sig. – Allra helst hade vi velat hålla ceremonin elva minuter över elva, men det gick inte. Fast klockan tre går ju också bra.

Puss min älskling, säger Thaddeus Ibeh och ger Natalie

VECKANS SKOLLUNCH: TORSDAG 10 NOVEMBER – TORSDAG 17 NOVEMBER Billingsdalsskolan Torsdag: Stekt fisk, örtsås, potatis. Fredag: Kycklingfilé, potatisgratäng, skysås. Måndag: Köttfärssås, spagetti. Tisdag: Dillkött, potatis. Onsdag: Köttbullar, gräddsås.Torsdag: Kokt fisk, ägg-persiljesås, potatis. Billingskolan Torsdag: Grillad kycklingfilé, sås på rostad majs, örtrostad potatis. Fredag: Köttgryta, basmatiris. Måndag: Köttfärssås, spagetti. Tisdag: Pocherad hockifilé, äggpersiljesås, potatis. Onsdag: Kycklingryta, ris. Torsdag: Köttbullar, gräddsås, potatis. Eriksdalsskolan Torsdag: Chili con carne, ris alt ärtsoppa med fläsk. Veg: Fylld zucchini toppad med västerbottenost. Fredag: Helstekt kottletrad, rostade rotfrukter, skysås. Veg: Spenatsoppa med ägghack. Måndag: Korv stroganoff, ris. Veg: Linsgryta med rostad majs, ris. Tisdag: Grekisk köttfärslimpa, timjangräddsås, klyftpotatis. Veg: Havets

paella, örtdressing. Onsdag: Fiskgratäng pommes duchess alt skånsk kalops, potatis. Veg: Vegetarisk lasagne. Torsdag: Köttsoppa med höstens primörer. Veg: Potatissoppa med baconströssel alt blomkålssoppa. Frösve skola Torsdag: Kycklingterrine, ugnsbakad potatis, timjan-rödlökssås. Fredag: Fläskköttswok med nudlar. Måndag: Pasta Bolognese. Tisdag: Köttgryta, potatis. Onsdag: Köttbullar, potatis, gräddsås. Torsdag: Pocherad fisk, ägg-persiljesås. Heneskolan Torsdag: Grillad kycklingfilé, sås på rostad majs, örtrostad potatis. Fredag: Köttgryta, basmatiris. Måndag: Köttfärssås, spagetti. Tisdag: Pocherad hockifilé, äggpersiljesås, potatis. Onsdag: Kycklinggryta, ris. Torsdag: Köttbullar, gräddsås, potatis. Käpplundaskolan Torsdag: Kycklingfilé, potatis, gräddsås. Veg: Quornfilé,

potatis, gräddsås. Fredag: Pasta carbonara. Veg: Grillade auberginer med tomat och fetaost, ris, vitlöksdressing. Måndag: Köttfärssås, spagetti. Tisdag: Dillkött, potatis. Onsdag: Köttbullar, potatis, sås. Torsdag: Kokt fisk, ägg-persiljesås, potatis. Lerdala skola Torsdag: Stekt kyckling, potatiskaka, gräddsås alt chilisoppa med skinka. Fredag: Wok med nudlar alt Högsbosoppa. Måndag: Arikanska fiskburgare med bröd, rostad potatis alt kycklingsoppa. Tisdag: Mexicansk taco. Onsdag: Thaisoppa. Veg: Lasagne. Torsdag: Libanesisk köttgryta, ris alt köttsoppa. Lundenskolan Torsdag: Grillad kycklingfilé, sås på rostad majs, örtrostad potatis. Fredag: Köttgryta, basmatiris. Måndag: Köttfärssås, spagetti. Tisdag: Pocherad hockifilé, äggpersiljesås, potatis. Onsdag: Kycklingryta, ris. Torsdag: Köttbullar, gräddsås, potatis.

Norrmalmskolan Torsdag: Grillad kycklingfilé, sås på rostad majs, örtrostad potatis. Fredag: Köttgryta, basmatiris. Måndag: Köttfärssås, spagetti. Tisdag: Pocherad hockifilé, ägg-persiljesås, potatis. Onsdag: Kycklinggryta, ris. Torsdag: Köttbullar, gräddsås, potatis. Rydskolan Torsdag: Grillad kycklingfilé, sås på rostad majs, örtrostad potatis. Veg: Quornfilé, majssky, örtrostad potatis. Fredag: Köttgryta, basmatiris. Veg: Wook med basmatiris. Måndag: Köttfärssås, spagetti. Veg: Quornfärsås, spagetti. Tisdag: Pocherad hockifilé, ägg-persiljesås, potatis. Veg: Broccoligratäng. Onsdag: Kycklingryta, ris. Veg: Höstig grönsaksgryta. Torsdag: Köttbullar, gräddsås, potatis. Veg: Kikärtsbiff, tzatziki. Stöpenskolan Torsdag: Gulaschsoppa.Fredag: Stekt kyckling, potatis, gräddsås. Måndag: Korv stroganoff, ris. Tisdag: Pytt i panna. Onsdag: Dragonfisk, pota-

tis. Torsdag: Potatis-purjolökssoppa med bacon. Sventorps skolan Torsdag: Kycklingfilé, potatisgratäng. Fredag: Köttfärspotatissoppa.Måndag: Köttfärssås, spagetti. Tisdag: Kalops, potatis. Onsdag: Kokt fisk, ägg-persiljesås, potatis. Torsdag: Köttbullar, potatis, gräddsås. Svärtagårdsskolan Torsdag: Stekt fisk, örtsås, potatis. Fredag: Kycklingfilé, potatisgratäng, skysås. Måndag: Köttfärssås, spagetti. Tisdag: Dillkött, potatis. Onsdag: Köttbullar, gräddsås. Torsdag: Kokt fisk, ägg-persiljesås, potatis. Tidan skolan Torsdag: Kyckling, potatis, sås. Fredag: Köttgryta, pasta. Måndag: Spagetti, köttfärssås. Tisdag: Dillkött, potatis. Onsdag: Köttbullar, potatis, gräddsås. Torsdag: Kokt fisk, ägg-persiljesås, potatis. Timmersdala skola Torsdag: Stekt kyckling, potatiskaka, gräddsås alt chilisoppa med skinka.

Fredag: Wok med nudlar alt Högsbosoppa. Måndag: Arikanska fiskburgare med bröd, rostad potatis alt kycklingsoppa. Tisdag: Mexicansk taco. Onsdag: Thaisoppa alt lasagne. Torsdag: Libanesisk köttgryta, ris alt köttsoppa. Vasaskolan Torsdag: Kyckling, potatiskaka, gräddsås. Veg: Krämig tomatsoppa med solrospesto och krutonger. Fredag: Fläskwok med grönsaker och marinerade nudlar. Veg: Chilihet risgratäng med mangosallad. Måndag: Köttfärssås, spagetti. Veg Soyafärssås med vita bönor, ris. Tisdag: Fiskburgare, potatismos. Veg: Morotsbiff, brynt potatis, kall yoghutsås. Onsdag: Köttbullar, potatis, gräddsås. Veg: Nudelwok i sötsur sås. Torsdag: Kokt fisk, äggpersiljesås, potatis. Veg: Pastagratäng exotisk. Värings skola Torsdag: Spagetti, köttfärssås. Fredag: Kycklingfilé, ris, currysås. Måndag: Potatisbullar, skinkfräs. Tisdag: Bacon-


torsdagen 10 november 2011| vecka 45

Stora & små. | 15

11-11-11 – Starkt datum för bröllop med på bred front. Det är ingen vedertagen kunskap, det är som med tarotkort och healing, det är ett hjälpmedel. För Ewa är det ett av flera redskap, som används för att klä det man inte vet i ord. Är numerologi efterfrågad bland dina kunder? – Nej det kan jag inte säga, det är mer tarotkort i så fall.

Ewa Grane jobbar som naturterapeut i Skövde. Hon kan med numerologins hjälp se att datumet 11-11-11 är en bra dag att gifta sig på. – Det är ett mästarnummer. Numerologi är en mycket gammal lära där siffrorna inte bara används till att räkna med, de kan också säga mycket om personer och deras omvärld. Skövdebon Ewa Grane kan i sina tarotkort se vilken betydelse datumet den elfte november 2011 har för giftassugna denna dag. – Det kommer ge brudparen råg i ryggen. De har valt något kraftfullt och dessutom sammanfaller datumet med världsmeditationsdagen. Det är mycket god energi som genereras den dagen och det kan bara bli plus, menar Ewa.

Siar om ens livsväg

Larsson en öm puss.

Bild: KRISTINA CLAESSON

På nätet finns det massor med information kring numerologi och hur den används. – Det handlar om att ta reda på födelsetal och räkna fram en livsväg. Man kan få andliga svar, en fingervisning om framtiden och vilka resurser

Ett mästarnummer

Det är mycket god energi som genereras den 11 november 2011 enligt naturterapeuten Ewa Grane.

”Det är ett mästarnummer som förutspår att man kommer utföra något speciellt”

man har. Det är en pusselbit på vägen, förklarar Ewa Grane. Hon beskriver budskapet från numerologin som ”en morgondusch”. – Jag jämför användandet med att läsa i tarotkorten.

Ett hjälpmedel

Använder du numerologin i ditt arbete som naturterapeut? – Det är inget man går ut

potatissoppa med baconströssel samt örtolja. Veg: Blomkålssoppa med brödkrutonger. Västerhöjdsgymnasiet Torsdag: Helstekt benfri kotlettrad, gorgonzolasås alt barbecuesås, brynt potatis alt tonfisksallad med ägg och ris, blue cheesesås. Veg: Svamppaj. Fredag: Mårten-kyckling. Veg: Rostade höstrotfrukter, rödkål, gräddsås. Måndag: Köttgryta sweet and sour, ris. Veg: Kikärtsgryta med butternut. Tisdag: Kycklingrisotto med vattenkastanj och ananas, curryyoghurt alt fylld köttfärslåda med fetaost och persilja, tomatsås, potatis. Veg: Grönsaksrisotto, curryyoghurt. Onsdag: Mexikansk köttgryta med chorizo och majskolv, ris alt isterband, persiljestuvad potatis. Veg: Pastagratäng med tomat, basilika och mozzarella. Torsdag: Stekt fiskfilé, sauce verte eller alternativrätt. Veg: Stekta nudlar med citrongräs och ingefära.

Kristina Claesson kristina.claesson@vgt.se

Föredrag om Jussi Björling

NYFÖDDA låda. Onsdag: Fiskbullar med sting, ris. Torsdag: Kryddstark korvgryta,pasta. Våmbskolan Torsdag: Kyckling, klyftpotatis, gräddsås. Fredag: Fläskwok med grönsaker och marinerade nudlar. Måndag: Köttfärssås, pasta. Tisdag: Dillkött, potatis. Onsdag: Köttbullar, potatis, gräddsås. Torsdag: Kokt fisk, potatis, ägg-persiljesås. Kavelbrogymnasiet Torsdag: Chili con carne, ris alt ärtsoppa med fläsk. Veg: Fyllda zucchini toppad med västerbottenost. Fredag: Helstekt kotlettrad, rotfrukter, skysås. Veg: Spenatsoppa med ägg-persiljehack. Måndag: Korv stroganoff, ris. Veg: Linsgryta med rostad majs, ris. Tisdag: Grekisk köttfärslimpa, timjangräddsås, klyftpotatis alt havets paella, örtdressing. Veg: Gratinerad fajita. Onsdag: Fiskgratäng pommes duchess alt skånsk kalops, potatis. Veg: Vegetarisk lasagne. Torsdag: Köttsoppa med höstens primörer alt

Vad har datumet 11-11-11 för betydelse? – Det är ett andligt tal både när man pratar om tarotkort och numerologi, eftersom det handlar om tre elvor. Dessutom sammanfaller dagen med världsmeditationsdagen. Ewa Grane berättar att när hon tar en titt i tarotkorten, så avslöjar de en hel del om talet elva. – Det är ett mästarnummer som förutspår att man kommer utföra något speciellt på en högre medvetandenivå. Den ligger i vågens tecken och siar om empati, förmågan att sätta sig in i andra människors känslor, om urskiljningsförmåga, att kunna väga för och emot för att hitta en balans.

TISDAGEN den 15 novem-

Lovisa Barkman och Mathias Löfgren, Skövde, fick en pojke, Gabriel, den 19 oktober. Vikt 3670 g, längd 52 cm.

Ellen Pettersson och Robin Karlsson, Skövde, fick en pojke, Olle, den 24 oktober. Vikt 3205 g, längd 49 cm.

Lina Gaede och Tony Klang, Skövde, fick en flicka, Nora, den 20 oktober. Vikt 3560 g, längd 50 cm.

ber kommer Harald Henrysson till Odeon i Skövde kulturhus och berättar i bilder och toner om Jussi Björling, hans bröder och pappa David, i Amerika. Harald Henrysson har tidigare varit chef för Jussi Björlingmuseet i Borlänge. Han är tillsammans med Jakob Forsell och Björn Ranelid författare till boken Jussi: sången människan och bilderna. Arrangör är Skövde Humanistiska Förening.

Livets svåra situationer i S:t Matteus PÅ SÖNDAG gästas Sön-

Milena och Christoffer Brax, Skövde, fick en pojke, Vincent, den 21 oktober. Vikt 3790 g, längd 53 cm. Med på bild är storasyster Cornelia.

Linda och Emil Wallberg, Skövde, fick en pojke, Nero, den 28 oktober. Vikt 4345 g, längd 53 cm. Med på bild är syskonen Tor och Lona.

dagskväll i S:t Matteus kyrka i Ryd av psykiater Håkan Andersson från Broddetorp. Håkan kommer att prata om ”Att bemöta människor i livets svåra situationer”.


vecka 45 | torsdagen 10 november 2011

16 | Nöje & kultur.

Julkonsert med glimten i ögat Julkonserten 2011 med Lasse Kronér i spetsen kommer till Skövde. För 22:a året ges en konsert med bus, humor och traditionell stämning. Sverige kryllar av olika julturnéer under december, och har gjort så de senaste åren. Men Julius Production och CS Event hävdar att de var först och att de står för originalet. Under tio års tid var det Sissel Kyrkjebö som var stjärnan i konserten och under årens lopp har artister som Kalle Moraeus & Orsa spelmän, Lasse Berghagen, Linda Lampenius, Triple & Touch och Lill Lindfors medverkat. Dessutom brukar en kör finnas med, till exempel London Gospel Choir och Star Choir. Förra året bestod ensemblen av Shirley Clamp, Sonja Aldén, Sanna Nielsen och Björn Kjellman. I år består artistgänget av Lasse Kronér, Marie Serneholt, Elisabeth Andreassen och Andreas Johnson. Dessutom medverkar Kingdom Choir, en gospelkör från London. Söndagen den 18 december kommer de till Arena Skövde.

Premiär

Andreas Johnson har bara gjort enstaka julgalor tidigare, så det blir premiär för att åka på turné. – Det blir intensivt, med 23 konserter på 26 dagar. Men jag har varit hemma mycket i sommar, eftersom jag gör en krogshow på Hamburger börs, berättar han. Familjen planerar han att ta med periodvis, så han kan träffa frun och barnen så ofta det går. Det kommer att bli många härliga jullåtar, lovar han, men också en hel del humor.

Olika erfarenheter

– Lasse är en riktig idéspruta och det han skriver blir roligt, vare sig han vill eller inte, säger Andreas. Han tycker att samman-

Biotoppen: Tintin fortsatt etta TOPPLISTAN baseras på

antal biobesök under den gångna helgen.

1. (1) Tintins äventyr: Enhörningens hemlighet 2. (3) Nalle Puhs film Nya Äventyr i Sjumilaskogen 3. (2) In time 4. (6) Smurfarna 5. (Ny) Tower Heist 6. (Ny) Huvudjägarna 7. (5) Paranormal Activity 3 8. (4) Contagion 9. (7) Svensson Svensson The Movie 10. (8) Jägarna 2 11. (9) Johnny English Reborn 12. (10) En dag 13. (Ny) Maktens män 14. (14) Spy Kids 4 - 3D 15. (13) Bilar 2 Källa: Filmägarnas kontrollbyrå AB

TV-toppen: Så mycket bättre toppar igen För 22 år sedan startade julturnén som denna gång radar upp ett blandat gäng artister – Marie Serneholt, Lasse Kronér, Elisabeth Andreassen och Andreas Johnson. Bild: MATS OSCARSSON

sättningen av artister är spännande. De kommer från helt olika sammanhang och har träffats tillfälligt tidigare, men känner inte varandra. Det finns många olika erfarenheter att utbyta och samlingen favoritlåtar på jultema blir variationsrik. Han själv har valt Fairytales of New York. – Jag bodde i New York när jag var i 20-årsåldern, och det hände mycket då. Allt var möjligt och jag träffade många kreativa människor. Så jularna där förknippar jag med den låten.

Folklig

För tio år sedan bestämde sig Andreas för att han inte hade några problem med att vara folklig. Därför har han setts i sammanhang som Melodifestivalen, Körslaget och i en krogshow med Niklas Strömstedt.

Årets medverkande kör är Kingdom Choir från London.

”Det blir intensivt, med 23 konserter på 26 dagar”

Nu ser han fram emot att göra premiär i julturnésammanhang, vilket han ser som berikande. Inte minst för att han ska ge sig på att sjunga på

svenska, vilket nästan aldrig händer annars. – Jag ska faktiskt sjunga Jul, jul. Vi får se hur det går. Åsa Mwansa asa.mwansa@vgt.se

PÅ GÅNG: TORSDAG 10 NOVEMBER – TORSDAG 17 NOVEMBER TORSDAG 10 NOVEMBER Boeing, Boeing på Stadsteatern. Vernissage, månadens konstnär, Marie Dahlstrand i Konsthallens foajé. Läs-Näsan, bokcirkel för ungdomar mellan tio och 14 år. Skövde filmfestival på Odeon. FREDAG 11 NOVEMBER Skövde filmfestival på Odeon. Jesus Christ Superstar på Stadsteatern. LÖRDAG 12 NOVEMBER Filmbytardag i Kulturhuset.

Skövde filmfestival på Odeon. Jesus Christ Superstar på Stadsteatern. Labero – 20 år senare på Arena Skövde. Vi sjunger på italienska! Lördagskonsert på GöteborgsOperan Skövdescenen. Hans Edler on stage på Valhall. SÖNDAG 13 NOVEMBER Skövde Storband 40-årsjubilerar med en konsert i Pingstkyrkan. Skövde filmfestival på Odeon.

Jesus Christ Superstar på Stadsteatern. Garparörs naturreservat - en vandring i naturens och historiens spår. Tipspromenad på Billingen, start vid Hagenstugan. MÅNDAG 14 NOVEMBER Kura skymning på Stadsbiblioteket. Imse vimse - lek rim och ramsor för barn mellan sex månader och två år i Stadsbiblioteket. ONSDAG 16 NOVEMBER Om den stora förnekelsen, samtal

med författaren Anders Wijkman på Stadsbiblioteket. Sagostund för barn mellan fyra och sex år i Värsås bibliotek. Freuds cigarr på GöteborgsOperans Skövdescen Eric Uggla. Tid för avgång - en skenbar komedi på Stadsteatern. TORSDAG 17 NOVEMBER Othellos tårar på Odeon. Freuds cigarr på GöteborgsOperans Skövdescen Eric Uggla. Skövde - Stad i ljus 2011

1. Så mycket bättre (TV 4, lördag) 1 894 000 2. Doobidoo (SVT 1, fredag) 1 616 000 3. Skavlan (SVT 1, fredag) 4. Berg flyttar in (TV 4, onsdag) 1 317 000 5. Bonde söker fru (TV 4, onsdag) 1 222 000 6. Allt för Sverige (SVT 1, söndag) 1 157 000 7. Uppdrag granskning (SVT 1, onsdag) 1 085 000 8. Pengarna på bordet (TV 4, måndag) 1 033 000 9. Veckans brott (SVT 1, tisdag) 1 007 000 10. Idol 2011 (TV 4, fredag) 930 000 11. Sommarpratarna (SVT 1, tisdag) 922 000 12. Här är ditt kylskåp (SVT 1, torsdag) 910 000 13. Halv åtta hos mig (TV 4, måndag) 909 000 14. Hellenius hörna (TV 4, fredag) 900 000 15. Landet runt (SVT 1, söndag) 876 000 Källa: MMS Mätperiod: 31 oktober – 6 november. Inga nyhetsprogram eller program under tio minuter har tagits med på listan.


torsdagen 10 november 2011| vecka 45

Nöje & kultur. | 17

Ronny Nyman och Arne Martinsson är de enda ursprungsmedlemmarna som medverkar vid jubileumskonserten.

Bild: ÅSA MWANSA

Skövde storband firar 40 år

Jerome Richardson. Antalet bandmedlemmar som passerat revy under åren är ganska stort, och de har kommit från de flesta kommunerna i Skaraborg. – Vi har ju haft ganska många duktiga elever från musikskolan, som senare har flyttat. Så totalt skulle vi nog kunna fylla tre storband med före detta medlemmar, säger Arne Martinsson.

På söndag blir det jubileumskonsert för Skövde storband. Gästartister är Svante Thuresson och Meta Roos. Att Skövde storband fyller 40 år kommer efter söndagens konsert ha firats riktigt ordentligt. Orkestern började redan i våras. – Den var med körer och så vidare. Men vi ville även ha en som är mer traditionell i sin uppbyggnad, där det är storband som är huvudgrejen. Och då blev det den här konserten, säger Ronny Nyman. Söndagens konsert blir i Pingstkyrkan, både av ekonomiska skäl och för att Stadsteatern var upptagen.

Med från början

Saxofonisten Arne Martinsson och Ronny Nyman är de enda i jubileumskonserten som varit med från starten. Det var alltså 1971 som bandet bildades och egentligen var tanken från början en helt annan. Ronny Nyman var då militärmusiker och hade börjat lyssna på Blood Sweat and Te-

Ny förfrågan

Svante Thuresson gästade Skövde storband för 30 år sedan, nu kommer han till jubileet. Bild: VICTOR LUNDBERG/SCANPIX

Meta Roos kommer också att medverka vid Skövde storbands jubileumskonsert. Bild: PRESSBILD

Men inom en vecka hade så många intresserade hört av sig att det blev ett storband istället. – Nu blir det på sätt och vis en återblick för vi kommer att spela ett par Blood Sweat and Tearslåtar under konserten. Lucretia MacEvil kommer vi till exempel att göra, med Svante Thuresson som sångare. För övrigt är låtvalet för konserten ganska blandat. – Vi har valt att göra en del återblickar till Quincy

ordentligt för att klara av, säger Nyman.

”Totalt skulle vi nog kunna fylla tre storband med före detta medlemmar” ars. Så en dag satt han på bussen till Karlsborg och resonerade med en kollega. – Så bestämde vi oss för att vi ska skulle starta ett Blood Sweat and Tearsgäng i Skövde och så började vi sprida ut det.

”Vi har valt att göra en del återblickar… Sen blir det lite modernare, lite saker som vi får jobba ordentligt för att klara av” Jones och Ellington. Sen blir det lite modernare, lite saker som vi får jobba

Flitiga gästartister

Svante Thuresson och Meta Roos var gästartister för 30 år sedan första gången. De har varit de flitigaste gästerna under åren och vid 15-årsjubileet 1986 var de med och spelade in en LP. – Det är ju jätteroligt att de kunde vara med på jubileet,säger Arne Martinsson. Andra gäster under åren har varit till exempel Gunnar Siljabloo Nilsson och

Ronny Nyman var med och ledde orkestern de första 20 åren. Efter det tog han paus och gick över till Vadsbo Big Band i Mariestad. Men så fick han då förfrågan i början av året. – Martinsson frågade om jag kunde ställa upp inför 40-årsjubileet. Och så blev det. – Vad framtiden innebär, det vet jag inte. Jag brukar säga att om han där uppe och han där nere kommer överens så brukar det ordna sig.


vecka 45 | torsdagen 10 november 2011

18 | Nöje & kultur.

Nanne Grönvall spelar Mirelle, här med Bruce, en av sina tre älskare. Han spelas av Jakob Stadell.

Invecklat kärleksliv i Boeing Boeing Nanne Grönvall har gjort teaterdebut i höst. – Det är oerhört kul med en så annorlunda teaterform, säger hon. Tillsammans med Göran Forsmark, Anders Berg, Ulric von der Esch, Jakob Stadell och Anna-Lena Hemström gör Nanne den franska komediklassikern Boeing Boeing. I kväll spelas den på Skövde Stadsteater. Pjäsen skrevs på 1960talet av fransmannen Marc Camoletti och har bland annat spelats i West

End och på Broadway. Den har också blivit film ett antal gånger.

Ombytta roller

Handlingen kretsade ursprungligen kring en manlig arkitekt som hade ihop det med tre flygvärdinnor, ovetandes om varandra. Men i Riksteaterns uppsättning har regissören Jan de Laval vänt på könsrollerna. Denna gång är arkitekten den vackra och framgångsrika arkitekten Mireille, som har tre pojkvänner. Alla är piloter. – Det är intressant att vända på rollerna nu, efter-

”Det är intressant att vända på rollerna nu, eftersom den spelats på samma sätt i 50 år” som den spelats på samma sätt i 50 år. Publiken har tagit emot den jättebra, säger Nanne. Föreställningen hade premiär i mitten av oktober och Nanne trivs utmärkt i rollen som Mireille, men skulle absolut inte

prova på ett liknande kärleksliv i verkligheten. – Alla kommer att känna när de går ut från salongen att det aldrig skulle kunna fungera, säger hon med ett skratt. Med hjälp av sin butler, spelad av Göran Forsmark, som motvilligt ser till att rätt foton står framme och rätt älsklingsrätt lagas när respektive fästman är hemma, lyckas hon hålla alla piloterna hemliga för varandra. – Mireille och butlern har väl någon slags hatkärlek till varandra. Det finns ett starkt band mellan dem, men de är också ganska

Bild: CARL THORBORG

BOEING BOEING FÖRFATTARE: Marc Camoletti IDÉ OCH REGI: Jan de Laval MEDVERKANDE: Mireille - Nanne Grönvall, butlern - Göran Forsmark, piloterna - Anders Berg, Ulric von der Esch, Jakob Stadell, Väninnan - Anna-Lena Hemström PRODUCERAD AV: Riksteatern i samarbete med Nöjeshunden AB.

kyliga. Mireille är ju helt beroende av butlern för att allt ska fungera.

Trassel

Det börjar trassla till sig när en väninna från förr flyttar in och intresserar sig för Mireilles system. När dessutom det nya planet Boeing 707 introduceras på flyglinjerna förändrar det flygtiderna och förstör hela Mireilles tidsschema. – Då får hon fullständigt panik förstås. Nanne Grönvall har tidigare medverkat i musikalerna Hur man lyckas i business utan att bli utbränd

och i Sweet Charity, båda på Intiman i Stockholm. – Det är stor skillnad att spela musikal och att spela fars. Här finns ju inga stora sång- och dansnummer. I en fars handlar istället om högt tempo, mimik och kroppsspråk. Det händer mycket på scen. Hon har varit i Skövde flera gånger tidigare och ser fram emot att komma tillbaka. – Det ska bli jätteroligt. Vi är ett härligt gäng som har roligt både på och bakom scen. Åsa Mwansa asa.mwansa@vgt.se

Skenbart på Stadsteatern Nästa vecka kommer Panikteatern till Skövde med komedi som utspelas i engelsk järnvägsmiljö.

Ronald Brandel, P-A Strand och Maud Nyberg i Panikteatern gör de tre rollerna i Tid för avgång. Bild: STAFFAN CLAESSON

Tid för avgång - en skenbar komedi, är en historia som utspelar sig i genuin järnvägsmiljö. Platsen är stationshuset i Scotby, en liten ort på den engelska landsbygden långt ifrån storstad och modernitet. Huvudpersonerna är förste stationsinspektör Brian Bloomfield, 63, och

hans assistent, andre stationsinspektör Alfred Gibson, 63. Publiken får följa herrarna i vardagens liv och id. Det är ingen ände på rutinerna och allt måste skötas på bästa sätt. Ett gott och tryggt liv där ett väl utfört dagsverke utgör den bästa huvudkudden. Men det är något som skaver i idyllen av tågklareringar och signalhantering – ett delikat dilemma som inte tål närmare granskning. När så styckets tredje person inträder i

handlingen blir snart goda råd såväl dyra som drastiska. Sheila Smith, 57, är en övertalig kontorist från huvudkontoret och nu sänd som praktikant till platsen som Gud glömde. Fröken Smith är inte den man lurar så lätt om man har något att dölja, och också fröken Smith har sina drömmar och förhoppningar. Drömmar som kostar pengar. Mycket pengar. Åsa Mwansa asa.mwansa@vgt.se

TID FÖR AVGÅNG – EN SKENBAR KOMEDI MANUS: Brian Phelan REGI: Alexander Nordström MUSIK: Erik Lidholm SCENOGRAFI OCH KOSTYM: Panikteatern MEDVERKANDE: Ronald Brandel, Maud Nyberg, P-A Strand SPELTID: cirka två timmar SPELAS: Skövde Stadsteater onsdag 16 november


Skövde Nyheter.se På väg mot 60 000... Målet är tydligt – 2025 ska vi vara 60 000 Skövdebor. SN har i en serie artiklar följt och kommer att följa resan dit. Men i dag tar vi ett steg till och ägnar Skövdes näringslivsutveckling ett helt tema. Bild från SkövdeSIDORNA 19-35 skapade spelet Wisp.

Lokaltidningen för alla hushåll i Skövde. Telefon 0500-78 48 51.10 november 2011. ENKÄT: Om du startade ett företag, vad skulle det bli då?

Mattias Johansson – Ett dataspelsföretag.

Sigurd Odenö – Jag hade ett företag i säkerhetsbranschen ett år, samtidigt som jag körde buss. I dag skulle jag inte starta något nytt, av åldersskäl.

Christian Barwich, Jonatan Viström och Per Andersson har startat sajten 50lappen.se.

Tjänster för en 50-lapp Det ska vara enkelt att testa sin företagsidé. Fyra killar har startat en sajt där tjänster gratis kan annonseras ut. Deras vision är att hjälpa nya företag att komma igång och bistå kunniga studenter att dryga ut sin kassa. Grundkonceptet kommer från USA, där det finns en sajt som heter fiverr, vilket är ett slags slang för fem dollar. Där kan företag och privatpersoner erbjuda tjänster som kostar just fem dollar, vare sig mer eller mindre. Christian Barwich tyckte konceptet lät intressant och tog upp det med kollegan Jonatan Viström och de började spåna.

Behöver inte träffas

Resultatet blev en sajt

”Egentligen ska köparen och säljaren inte behöva träffas, berättar Jonatan”

med namnet 50lappen.se. Men konceptet skiljer sig lite från den amerikanska förlagan. – Vi har inte låst det till att tjänsten bara får kosta 50 kronor, utan det får kosta allt från 50 till 1 000 kronor, i 50-steg, berättar Jonatan. Tillsammans med vännerna Per Andersson och Mikael Malmsjö lanserade de tjänsten i februari.Snabbt fick sidan över 1 000 besökare. Till en början var det

dock en del som missuppfattat tanken med sidan. – Det dök upp mycket annonser som typen ”jag kan hjälpa till att klippa gräset”. Det är inte så vi tänkt, utan det handlar om elektroniska tjänster. Egentligen ska köparen och säljaren inte behöva träffas, berättar Jonatan.

Mycket reklam

Exempelvis kan det handla om att någon som är duktig på att designa en logga till en hemsida kan lägga upp ett sådan erbjudande, till ett fast pris på sidan. Det är ett brett spektra av tjänster som ligger uppe, allt från hjälp att göra en snygg CV till att utföra programmeringsjobb. En tjänst som i skrivande stund är väldigt vanlig på sidan är erbjudande om reklam.

”Det finns ett stort mörkertal vad gäller kompetens i landet. Många som är jätteduktiga på sin hobby, men som inte har någon högskoleutbildning som bevis” – De lägger upp att de kan skaffa gilla-markeringar på facebook eller skriva om ditt företag på sin blogg, berättar Christian.

levererad och köparen i sin tur har godkänt det som pengarna överförs till säljaren. I samband med det drar företaget av sin provision på beloppet innan det sätts in på säljarens konto. – Jag är övertygad om att det är så här vi måste jobba i framtiden, samhället går mer mot tjänsteutbud, säger Jonatan. Och tillägger: – Det finns ett stort mörkertal vad gäller kompetens i landet.Många som är jätteduktiga på sin hobby, men som inte har någon högskoleutbildning som bevis. Via vår sida kan de bygga upp sitt självförtroende och kapital, avslutar han.

Ing-Marie Nilsson – Jag har redan ett företag. Jag säljer barnvagnar.

Monika Andersson – Någonting med bokföring, tror jag. Jag älskar siffror.

Tjänsteutbud

Det är gratis att lägga upp en annons. Det är först när säljaren rapporterat via hemsidan att tjänsten är

Rasmus Jacobsson – Ett skönt gym skulle jag kunna starta.


vecka 45 | torsdagen 10 november 2011

20 | Tema på väg mot 60 000.

”Volvo är bättre rustat”

Leif Johansson lämnar Volvo när ny kris hotar Oron finns att en finanskris, lik den som drabbade världsekonomin 2008, upprepas. – Volvo är bättre rustat den här gången, säger Leif Johansson, som efter 14 år som vd och koncernchef har lämnat företaget. Under året 2008 fick Leif Johansson som vd uppleva både det allra bästa kvartalet någonsin och Volvos djupaste kris någonsin. Våren 2008 såg strålande ut för Volvo. Andra kvartalet sattes nytt produktionsrekord. Därefter följde två kvartal med noll i orderingång. Det var ingen mjuk inbromsning utan tvärstopp. – Vi hade ingen aning i förväg, ingen såg krisen komma, konstaterar Leif Johansson. Tusentals lastbilar stod klara för leverans, men köparna hade inte råd att hämta ut dem. – Våra kunder kunde inte längre betala. Volvo begränsade produktionen och anställda varslades om uppsägning.

Krisen 2011

– 2008 som var den värsta krisen i koncernens historia, säger Leif Johansson

Nu är det ett nytt oroande läge i världsekonomin, men Johansson vill han inte jämföra med 2008 – ännu. – Tyvärr kan den återupprepas om det politiska systemet inte kan undvika en bankkris, vi måste kraftsamla för att skydda bankerna. Leif Johansson avstår från att ge en prognos om framtiden. – Att jag undviker att svara på frågan visar den osäkerhet vi lever i. Men han förklarar att Volvo nu har bättre beredskap att klara en plötslig nedgång än 2008.

Uppåt i Skövde

– Det är mycket som har gått Skövdes väg, konstaterar Leif Johansson nu när han ser tillbaka på 14 år i Volvos ledning. Ständigt sker förändringar och i en koncern med många enheter och fabriker finns samtidigt både vinnare och förlorare – Skövdefabriken har med tur och skicklighet oftast varit en vinnare. Ett viktigt vägval för Volvo Powertrain i Skövde togs efter köpen av lastbilsmärkena Renault Trucks, Mack Trucks och Nissan Diesel. Då fanns möjlighet att tillverka motorer i de inköpta fabrikerna, men Volvoledningen valde att lägga all kraft på Skövde. Ett skäl

var att Skövdefabriken skötte sig bra. – Beslutet blev att satsa på en motorfabrik, man kan inte göra stora investeringar på flera anläggningar.

Vara vann

Från Skövde levereras nu motorer till huvuddelen av de fordon eller maskiner som Volvo tillverkar. Volvo har motorfabriker i Frankrike och Brasilien, men det är monteringsfabriker som använder motorblock gjutna i Skövde. – Volymerna har gått upp hela

LEIF JOHANSSON Om idéer: ”TESTA dina idéer vid frukostbordet med barnen” Leif Johansson konstaterar att han där lärt sig mycket om miljöfrågor. Om attitydförändringar: ”ENTREPRENÖR har blivit ett fint ord” Om mediastormar: ”MIN VÄRSTA mediastorm var när jag sa att Stones var bättre än Beatles...”

”Att ha varit bra är det farligaste, det ställs hela tiden krav på produktivitetsutveckling” tiden i fabrikerna i Skövde och Vara. År 2000 var ett ödesår för tillverkningen av båtmotorer i Volvo Penta i Vara. – Beslutet om den nya motorn i Varafabriken var inget lätt beslut. Det var mycket pengar det handlade om, men det blev bra. Leif Johansson ger ett bra betyg för fabriken i Skövde, men varnar: – Att ha varit bra är det farligaste, det ställs hela tiden krav på produktivitetsutveckling.

På en tank

Försäljningen av Volvo Personvagnar ångrar inte Leif Johansson. Det ”gamla” Volvo är nu ett större företag än innan personbilarnas såldes. – Det är väldigt roligt att se hur Volvo PV utvecklas och de tillverkar bra bilar. Johansson berättar om

FÖRSTA LASTBILEN 1927 VOLVOKONCERNEN daterar

sitt ursprung till 1927 då den första Volvobilen rullade av produktionslinjen vid fabriken i Göteborg. DEN FÖRSTA lastbilen, serie 1, presenterades i januari 1928 och blev en omedelbar framgång som snabbt sålde slut. Volvos lastbilar uppmärksammades även utanför Sverige. Exporten av lastbilar till Europa inleddes på 1930-talet. REDAN FRÅN starten hade företagets två grundare, Gustaf Larson och Assar Gabrielsson bestämt sig för att konstruera fordon som var säkra och skulle klara av de hårda prövningar som Sveriges kalla klimat och den tidens dåliga vägar innebar. FORDON körs av människor och grundarna ansåg därför att: ”Grundprincipen bakom allt vi gör på Volvo är - och måste alltid vara - säkerhet.” Inriktningen på säkerhet, hållbarhet och kvalitet har följt med i företagets utveckling ända från starten.

Kraft och styrka. Volvoreklam för lastbilar i början av 1930-talet.

BÅTMOTORER har funnits i koncernen nästan lika länge som lastbilarna. Pentaverken, som grundades 1907, förvärvades 1935. Redan 1929 hade Pentaverken presenterat den legendariska utombordaren U-21, som kom att tillverkas tills 1962. DEN FÖRSTA BUSSEN, med det passande namnet B1, lanserades 1934, och flygmotorerna lades till i det växande produkterbjudandet i början av 1940-talet. Volvokoncernen har sedan den förhållandevis blygsamma inledningen utvecklats från ett

lokalt industriföretag till en global koncern och en av världens största tillverkare av tunga lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, båtmotorer och motorkomponenter till flygoch rymdindustrin. ÅR 1999 sålde Volvokoncernen Volvo Personvagnar till Ford Motor Company. MED FÖRVÄRVET av Renault Trucks och Mack år 2001 stärktes positionen på lastbilsområdet ytterligare, och koncernens rötter förgrenades till Frankrike och USA. UNDER 2006 och 2007 köpte

Volvokoncernen den japanska lastbilstillverkaren Nissan Diesel. I början av 2007 tecknades även avtal om att köpa amerikanska Ingersoll Rands division för väganläggningsmaskiner och dessutom slutfördes förvärvet av 70 procent av aktierna i Lingong, en av Kinas största tillverkare av hjullastare. DE SENASTE tio åren har Volvokoncernen dessutom haft en snabb tillväxt på tjänsteområdet med till exempel finansieringslösningar som stöder de tillverkande affärsområdenas försäljning. Källa: Volvo

– Det är mycket som har gått Skövdes väg, konstaterar Leif Johansson när han ser tillbaka på de beslut han fattade som VD för Volvo. Nu har Johansson lämnat Volvo-koncernen och är styrelseordförande för Ericsson. Bild: ANDERS AXELSSON

hur han kört från Göteborg till Sälen tur och retur utan att tanka i sin nya Volvo V70. Att det nu är kineser som äger ett företaget som är en av hörnstenarna i svensk industri oroar inte. – Kina är inte ett hot, utan en möjlighet, säger Leif Johansson som nu är styrelseordförande för telekombolaget Ericsson.


torsdagen 10 november 2011 | vecka 45

Tema på väg mot 60 000. | 21

Skövde vinnare i striden om gymnasieelever Skövde är vinnare i striden om gymnasieeleverna. Bland förlorarna märks främst Tidaholm, medan Skara och Falköping klarar sig hyfsat. Det visar en ny rapport från Skolverket. Rapporten ”Skolmarknadens geografi” är en kartläggning av 94 lokala och regionala skolmarknader och visar att allt fler gymnasieelever hellre söker sig över kommungränsen. – Idag pendlar var tredje elev till ett gymnasium utanför hemkommunen, skriver Skolverket.

Dras till större städer

Läsåret 2003/2004 pendlade var fjärde elev. Totalt pendlade 120 000 elever över kommungränsen läsåret 2009/2010. – Det är en rörelse i en riktning mot färre och större utbildningscentra, säger Henrik Bengtsson på Skolverket. Kommuner och skolor konkurrerar om eleverna och det är de större städerna som är vinnare. Det håller även Rudbecksgymnasiets rektor och rektorn för Skövde gymnasium Västerhöjd med om.

Öppna kommungränser

– Det är främst de små kommunerna som Tibro och Tidaholm

SÅ MÅNGA PENDLAR SKÖVDE hade för 2010, 1 470 inpendlande elever till gymnasiet, 270 utpendlande elever och 2 080 folkbokförda elever. TIDAHOLM hade för 2010, 60 inpendlande elever till gymnasiet, 280 utpendlande elever och 580 folkbokförda elever. FALKÖPING hade för 2010, 140 inpendlande elever till gymnasiet, 420 utpendlande elever och 1 330 folkbokförda elever. SKARA hade för 2010, 730 inpendlande elever till gymnasiet, 210 utpendlande elever och 850 folkbokförda elever.

som får stryk, säger Johan Rahmberg, samordningsrektor på Västerhöjd. Enligt honom har Skövde dragit mycket nytta av samverkan som startade 2002 då gymnasium Skaraborg såg dagens ljus. – Det gjorde att elever kunde söka över kommungränserna. 35–40 procent av eleverna på de två kommunala gymnasieskolorna i Skövde kommer utifrån. Tappet för de mindre kommunerna kan också enligt Rahmberg förklaras med att det totala antalet elever minskat och kommer att minska. – De stora 90-talskullarna är på väg ut och det märks, dock inte

lika mycket i Skövde. Vi har hittills lyckats fylla våra platser. – Kringkommuner har börjat se över och rationalisera sin programflora och det kan vi också behöva göra. Men som helhet har vi gjort ett bra resultat så här långt. Skövde är en attraktiv kommun att läsa i.

Många åker till Skövde

Daniel Larsson är rektor på Rudbecksgymnasiet i Tidaholm kan konstatera att ett ökat antal ungdomar väljer att studera på annan ort, både på friskolor och i den kommunala skolan. – Många av de 280 elever som pendlar till en annan kommun åker till Skövde. Enligt Daniel Larsson beror det på att Skövde erbjuder utbildningar, som inte finns i Tidaholm. – Det är största skälet till att man valt att studera i Skövde. Det är väldigt få som väljer att gå ett program, som exempelvis det naturvetenskapliga som vi har på hemmaplan, i en grannkommun. Rektorn är väl medveten om att små kommuner aldrig kommer att kunna erbjuda samma utbud av utbildningar som de större grannkommunerna. – Sedan kan man alltid diskutera på vilken nivå antalet utpendlande elever bör hamna på. Kristina Claesson kristina.claesson@vgt.se

Bönder vill kunna sälja egenproducerat öl och vin Sten Bergheden (M) vill att bönder ska kunna sälja sitt eget öl och vin från gårdarna. LRF gillar idén. – Det skulle gynna turismen, säger Fredrik Posse, ägare till Vretens egendom. Riksdagsledamot Sten Bergheden skriver i en motion att regeringen borde se över möjligheterna att stimulera mindre bryggeriers utveckling. – Det skulle vara positivt om bryggerier kunde tillåtas anordna gårdsförsäljning precis som deras utländska motsvarigheter, skriver Bergheden.

Inga vinodlare i Skaraborg

Fredrik Posse är tillsammans med sin fru ägare till Vretens egen-

”Det ligger helt i linje med regeringens vision om Sverige som Europas nya matland”

dom i Skövde. Han konstaterar att flera mindre gårdar i Sverige redan börjat med vinodling. – Det har kommit andra sorters vinstockar som tål vårt klimat, men än så länge finns det bara odlare i Skåne och på Öland, så vitt jag känner till finns ingen häromkring, säger Fredrik Posse. Han kommungruppsordförande för LRF i Skövde och gillar idén med gårdsförsäljning. – Eftersom det finns gårdar som

gör alkoholhaltiga drycker tycker jag att man även ska kunna sälja produkterna. Han anser inte att det skulle strida mot svensk alkoholpolitik.

Gillas av minister

– Landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) har också uttryckt att det ligger helt i linje med regeringens vision om Sverige som Europas nya matland, säger Fredrik Posse. Han är också övertygad om att gårdsförsäljning skulle gynna turismen i Skaraborg. – Om man har möjlighet att prova en produkt på plats, så vill man nog också gärna kunna köpa den. Kristina Claesson kristina.claesson@vgt.se


l l Ko å p !? t e läg

Obs! Endast kontantförsäljning.

MÄSSA FÖR ALLA Lördag 19 november kl.12.00 - 16.00 Arena Skövde

FÖ RR

finns att köpa hos alla utställare!

Butiken med de

Hår & Form

Bloms Begravningsbyrå


torsdagen 10 november 2011| vecka 45

Tema på väg mot 60 000. | 23 ENKÄT: Om du startade ett företag, vad skulle det bli då?

Carina Danling – Ett företag inom det sociala området, där vi hjälper utslagna och tar hand om gamla saker.”

Spelet Wisp har hittills dragit in närmare 90 000 kronor. Det är ett labyrintspel med en ljusälva.

Skövdeföretag drömmer om magisk spelsuccé Försäljningen av smartphones har ökat lavinartat och kurvan pekar rakt uppåt. Marknaden för spel och appar i telefonerna exploderar i samma takt. Triolith Entertainment i Skövde är ett av flera nystartade företag som vill slå sig in på den tuffa arenan. Den första april i år släppte Triolith Entertainment sitt första spel, Thunder Bang. Det gick inget vidare. – Det gick inte alls bra. Folk trodde dessutom att det var ett aprilskämt, ler Magnus Söderberg, företagets vd.

För smalt

Den uteblivna succén hade flera orsaker tror han. Det var ett smalt spel: vissa tyckte att det var väldigt roligt, men det stora flertalet begrep ingenting. – Vi lärde oss också att marknadsföringen är en stor bit och man kan inte börja med den när spelet släpps. Det är för sent. Lärdomarna resulterade i att de nu låter en firma i London sköta all marknadsföring. För spel nummer två blev resultatet något bättre. Wisp är ett labyrintspel med en ljusälva ackompanjerad av stämningsfull musik. När spelet hamnade högt upp på Android Market, Googles startsida för appar och spel, tog försäljningen fart. Wisp har hittills dragit

Magnus Söderbergs råd till den som vill ge sig in i spelbranschen: ”Om du har en rolig idé som du tror på, är beredd att arbeta väldigt hårt och ser till att göra din research ordentligt, så: kör!” Bild: GITTAN ÖHMAN

”Ungefär 67 procent av spelintäkterna kommer i dag från gratisspel där man köper saker eller förmågor i spelet” in närmare 90 000 kronor, vilket ändå är långt ifrån tillfredsställande. – Vi var lite blåögda i

början. Det är inte så enkelt som man tror. Man måste ha något unikt. Det släpps ungefär hundra nya spel dagligen och de flesta är inte så bra, men även om man har en bra produkt kan den drunkna, säger Magnus Söderberg.

Spelutveckling

Han och de andra fem delägarna började arbeta tillsammans för drygt ett år sedan, medan de alla studerade på högskolan. I våras startade de Triolith Entertainment och sammanlagt är nu åtta perso-

ner involverade i spelproduktionen. – Det börjar med att vi väljer ut ungefär fem spelidéer att gå vidare med. Vi tittar på hur marknaden ser ut, vilka spel som är populära och vilka som har förutsättning att bli det. Sedan blir det kanske ett eller två av dessa spelidéer som vi tar vidare och diskuterar med våra designers och grafiker, säger Söderberg.

Grafiken viktig

I processen ingår frågeställningar som spelmeka-

nism och monetisering, det vill säga hur man ska tjäna pengar på spelet. Ska det vara gratis eller ska användarna betala? Ska man kunna köpa varor i spelet? – Ungefär 67 procent av spelintäkterna kommer i dag från gratisspel där man köper saker eller förmågor i spelet, säger Magnus Söderberg. Annonsering kan bli en annan inkomstkälla. Men för att tjäna stora pengar krävs att ett spel blir populärt och används av många. Vad gör ett spel till en succé? Magnus Söderberg funderar en stund. – Det grafiska är viktigt. Tyvärr, faktiskt. För det är många spel som är roliga men som har en tråkig grafik. Det är betydelsefullt att spelets ikon har ett attraktivt utseende, annars vill du inte spela det. Gulligt säljer.

Lisbeth Jonsson – Jag har redan ett företag. Jag och min man har ett jordbruk. Men visst har det funnits tankar om något annat. Det skulle kunna vara att sälja något.”

Magnus Henriksson och barnen Cornelia och Axel – En butik av något slag. Kanske sälje fiskegrejer, det är ett intresse.”

Dennis Kupke – Jag vill bli lärare, så ett kontor, kanske inom utbildningsbranschen.

Egna nivåer

Triolith Entertainment hoppas mycket på sitt nya spel som ska släppas runt årsskiftet. Plattformspelet med arbetsnamnet Megatroid har en speciell spelmekanism. – Antalet levlar, nivåer, är i princip oändligt. Du kommer att med ett eget ord kunna skapa en helt ny level, och sedan ge ordet till din kompis och han eller hon kommer att kunna spela exakt samma nivå. Det är helt unikt, berättar Magnus Söderberg. Gittan Öhman red.sn@vgt.se

Ronja Schepper – Det skulle vara något inom finanssektorn, ett serviceföretag av något slag.

Stig Larsson – Kanske inom gummibranschen, en verkstad där man byter och säljer däck.


vecka 45 | torsdagen 10 november 2011

24 | Tema på väg mot 60 000.

Jordgubbar, bananer, blommor, korgar och allt annat du kan tänka dig i knappform till de minstas klädeplagg.

Knappar för alla taxiförare? ”Jag tror att vi har över en miljon knappar”, säger Anette Carlström

Några av Anettes och Karins favoritknappar. Flera är handgjorda och i trä. Hur gamla de är vet de inte.

Ännu en av Ane vara prydd av mo

Välkommen till ”Knappg

Stora, små, färgglada, färglösa, runda och kantiga. Och över en miljon stycken. – Vi har knappar för flera generationer framöver, säger Karin Welin på Hem och modetyger. ”Knappgrottan” står det på en stor skylt ovanför dörren. Och rummet innanför gör själ för namnet. Från golv till tak är hyllorna fyllda med rör och askar fulla med knappar i alla dess former, storlekar och färger. – Vi kan nog med ganska stor säkerhet säga att vi har det största utbudet av knappar i länet, säger Anette Carlström som äger butiken tillsammans med Karin. Anledningen är att de har köpt upp Erik Lindgrens knapplager när han avvecklade sin sytillbehörsbutik som tidigare låg på Kyrkogatan i centrala Skövde. – Det är många som kommer in och säger ”Är det här knapparna är”, berättar Karin Welin.

450 bananlådor

Riktigt hur länge Erik Lindgren haft sitt knapplager vet de inte, men mängden var mer omfattande än vad de föreställt sig. – Jag kommer så väl ihåg när de kom med första släpkärran. Hela entrén blev full med lådor. När vi såg förvånade ut sa sonhustrun Birgitta ”Att vänta bara, det här är ingenting. Det är bara det som stod i trappan”, minns Karin. Totalt handlade det om 450 bananlådor fulla av knappar, dragkedjor, band och spännen. – Det vi har här är kanske bara hälften. När vi köper knappar så köper vi ett rör av en

knapp. Erik hade askar fulla av knappar. – Jag tror att det är över en miljon knappar det handlar om, säger Anette.

Trendigt

”Vi kan nog med ganska stor säkerhet säga att vi har det största utbudet av knappar i länet”

Både Karin och Anette har fastnat i många timmar när de gått igenom och märkt upp knapparna. – Det finns så fantastiska knappar,de är så vackra.Vi har till och med gamla träknappar och handgjorda knappar, säger Anette. Knapplagret visar de olika trenderna genom åren. – Det blir så tydligt när du håller några bredvid varandra. Det syns vilka som är från 60-, 70- och 80-talet. Att det dessutom just nu är riktigt trendigt med knappar, både på kläder och möbler, gör det ännu roligare med ett så stort utbud menar Anette och Karin. – Jag tror att vi tycker det är lika roligt som kunderna. Många har undrat var knapparna tagit vägen och blir så glada när de får höra att de finns hos oss. Jannica Ernfridsson jannica.ernfridsson@vgt.se

Hur många tusen knappar som finns i Anettes och Karins lager är det ingen som vet.

Fik i butik – ett lyckat koncept hos Fö Dricka kaffe och shoppa kläder samtidigt. Fiket i butiken-konceptet skapar rätt stämning, menar Kajsa Almberg ägare av designbutik och café Förr. – Fiket gör ju verkligen att det blir en helhet när man kommer hit. Enligt Kajsa är det fortfarande barnfamiljerna och de äldre som fikar flitigast i butiken Förr som nyöppnade i Helensgårdens lokaler under november 2010. Men även gymnasietjejer som sitter och fnittrar, dricker lite kaffe, kommer hit då och då, berättar hon. – Under början av 1980-talet var det ett

populärt ställe. Det var ju hit man gick. Folk köade och satt på golvet för att få en fikastund här. Kommunen byggde lokalen från början för att ha som en kaffestuga och jag ville fortsätta att driva den tanken. Kajsas intresse för begagnad design ingav sig tidigt, redan hemma i garaget i Skultorp men det var för mer än tio år sedan. Det blev en alltför tidskrävande syssla att hitta bra kvalitet på auktioner, berättar hon. Dock är kvaliteten fortfarande i fokus. – Jag är väldigt noga med kvaliteten och arbetar bara med kvalitetsmärken. Och det är verkligen viktigt att man satsar på de märken som man har i butiken. I dag ägs Helensgården av storebrodern

Det har länge snurrat i huvudet,att det skulle vara kul med en butik där, men det var ju aldrig att man trodde att det skulle bli av.

Totalrenovering

Innan inflyttning renoverades hela lokalen.

som tyckte att fastigheten skulle passa bra som lokal för hennes butik. – En dag när jag och min bror var på väg bort mot Helensgården frågade han mig; vill du bli min hyresgäst? Och jag svarade ja.

Men innan det blev inflytt renoverade Almberg hela lokalen för att det skulle finnas plats för både fikaplatser och inredningsprylar. – Jag fick blåsa ut allt och göra nytt. Vilket varit möjligt mycket tack vare goda medarbetare, men det har verkligen varit mycket egenarbete. Att vara egen företagare är ett heltidsarbete och jag har aldrig ledigt. Men jag har ju samtidigt valt det själv och det ångrar jag inte en sekund. Tidigare låg Almbergs butik på Stand-


torsdagen 10 november 2011| vecka 45

ttes favoriter, en knapp som ser ut att osaik.

Knappar från olika årtionden där varje tidsepoks trender syns tydligt.

grottan” Förtroendefulla samarbeten – personligt engagemang!

Städkonsult i Skaraborg AB | Hammargatan 2, 541 45 Skövde Tel 0500 – 48 08 20 | www.stadkonsult.com

Har du hög energikostnad, hör av dig till oss!

Bergvärme Storkökskyla Luftkonditioneringar Luft/luft värmepumpar Bild: JANNICA ERNFRIDSSON

örr

Luft/vatten värmepumpar Kyl- och värmepumpsservice

torget i lokalerna där Intersport fanns förut. Men även om ytan är mindre i Helensgården ångrar hon inte flytten en sekund, berättar hon. – Det har blivit en helt annan genomströmning av folk sedan jag flyttade hit. Jag har många fler besökare nu och har fått en närmare kontakt med mina kunder. Det känns verkligen helt fantastiskt att man redan har hunnit få stamgäster. – Min framtidsvision är att även ha en söndagsskola för vuxna här i butiken. Det är alltid viktigt att man sprider glädje med det man gör. Om man kan sprida glädje då vet man att man har satsat rätt. Jessica S Säll red.sn@vgt.se

Vi kan kyla/värme, el och VVS

MXZ Multisplitt Luft-Luft

Fiket gör ju verkligen att det blir en helhet när man kommer hit, säger Kajsa Almgren på Förr. Bild: JESSICA S SÄLL

Kirigamine Luft-Luft

Kontakta oss på telefonnummer: 0500-488888

E Ecodan Next Generation Luft-Vatten

Booster FLB50i Luft-Vatten


vecka 45 | torsdagen 10 november 2011

26 | Tema på väg mot 60 000. ENKÄT: Om du startade ett företag, vad skulle det bli då?

Angelina Fridlund – Jag har redan gjort det, inom skönhet och hälsa! Jag har alltid velat driva eget i stället för att vara anställd.

Mikael Jansson – Det är ju hemligt! Om jag hade en bra affärsidé skulle jag inte tala om den. Men annars gärna i branschen tjänster och service eller något kreativt, skapande.

Johnny Sundquist visar den värmekabel som läggs utmed hängrännor och ner i stuprännorna för att förhindra isbildning.

Bild: MIKAEL HILDINGSSON

Avisande system som förhindrar tapp Deras system håller stuprännorna fria från is och leder bort vattnet. Tanken föddes när de skottade tak under snörika vintrar och såg mycket farliga istappar. – Det skulle finnas värmekablar för att få bort det där funderade vi, berättar Eje Åkerman.

”Det är många som kommit på att det inte är billigt att låna skylift flera gånger per år för att få bort istapparna”

Deras idé skulle visa sig vara helt rätt och att ett sådant system funnits sedan en lång tid tillbaka. I början handlade det om enklare värmeslingor som lade ut i stuprännorna för att stoppa isbildning. I dag är systemet väl utvecklat och förfinat, med styrskåp och kablar som själva känner var värmebehovet behövs som bäst.

ningen uppstår när snö smälter på grund av exempelvis värme från innertaken. När vattnet rinner ner längs stuprännan möter det kallare luft igen och fryser. Sakta men säkert byggs isen på. Eje Åkerman och kollegan Johnny Sundquist har sett skräckexempel, där istappar som vägt över 50 kilo häng under taken.

Smälter och fryser

Kan skada huset

– Med de två senaste vintrarna har vi sett ett stort behov, berättar Eje Åkerman när det installerar systemet på en fastighet i Skövde. Problemet med isbild-

Det innebär förstås en stor fara, speciellt om fastigheten ligger utmed trottoarer. – Det är fastighetsägarens ansvar och i Stockholm finns exempel på

höga viten kopplade till om inte isen snabbt tas bort, säger Eje. Förutom hotet för gående nedanför, kan vattnet och isbildningarna ge stora skador på huset. Vatten som inte kan ledas bort i de igenfrusna rännorna letar sig ner på fasaden. – Är det en fasad av puts kan vattnen frysa och spränga sönder ytan. Den kan även leta sig in i fönster och ge vattenskador.

Lisa Åberg – Ett mysigt kafé! Har länge jobbat i branschen och brinner för det här. Skulle vara kul att driva ett eget kafé.

Frida Hagström-Stridh – En nattklubb! Jag jobbar på nattklubb och trivs i branschen och miljön.

Ökad efterfrågan

Genom att lägga värmeslingor i hängrännor och stuprör kan isen hållas stången och vattnet ledas bort. De två senaste snörika vintrarna har gjort att efterfrågan på deras produkt ökat. – Vi har kunder i hela Västsverige och även uppe i Stockholm. Det är många som kommit på att det inte är billigt att låna skylift flera gånger per år för att få bort istapparna, konstaterar Eje. Mikael Hildingsson mikael.hildingsson@vgt.se

Michel Aoun – Ett gym! Jag gillar sport, och folk vill ha motion och hälsa.

Eje Åkerman i full aktion under en installation av systemet på en fastighet i Skövde.

Widy Adnyana – Något inom konstbranschen! Jag målar själv.


torsdagen 10 november 2011| vecka 45

Tema på väg mot 60000. | 27

Unik satsning på högskolan De är först i landet. Och med en KK-miljö ser Högskolan i Skövde ljusare på framtiden. – Det betyder oerhört mycket för oss. Speciellt med tanke på hur mycket fokus det är på kvalité just nu, säger rektor Sigbritt Karlsson. I våras fick Högskolan i Skövde det glädjande beskedet att de är den första av 17 nya högskolor och lärosäten i Sverige som får en KK-miljö. En tioårig satsning på samverkan mellan forskning och näringsliv. – Vi har granskat Högskolan i Skövde på höjden, bredden, längden och tvären för att se att de möter våra krav, och det gör de, säger Madelene Sandström, vd för Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, när det var kick-off för det nya samarbetet på högskolan.

Största satsningen

Stiftelsens satsning på KKmiljöer är den största enskilda satsningen på nya lärosäten som de gjort. – Det är oerhört bra för Skövde att få vara med i det här. KK-miljön innebär att vi får en arena där

KK-MILJÖER SYFTAR till att utveckla forskningsprofilerade och samproducerande lärosäten: • PROFILERING och samproduktion ska genomsyra lärosätets forskningsverksamhet. • FÖR ATT en högkvalitativ, profilerad och samproducerande forskning ska kunna bedrivas behövs goda utvecklingsvillkor för forskningen. Det är dessa villkor som KK miljöprogrammet ska ta fram, realisera och följa upp. • SKAPA förutsättningar för en effektiv och relevant användning av lärosätets resurser. DEN 18 MAJ 2011 utsågs Högskolan i Skövde till KKmiljö. Vidare befinner sig Mittuniversitetet och Högskolan i Halmstad i kvalificeringsprocessen för att bli KK-miljöer. Källa: KK-stiftelsen

forskningen och näringslivet kan mötas. För det är ofta det som är problemet både för forskarna och för företagarna, att hitta varandra för att kunna utveckla ett samarbete, säger Sigbritt Karlsson. Satsningen känns enligt

rektorn extra bra med tanke på de diskussioner om de små lärosätenas fortsatta existens som förts i media den senaste tiden. – Utbildningsministerns uttalande om att de vill satsa på kvalité framför kvantitet känns väldigt bra nu när vi infört ett kvalitetssäkringssystem för vår forskning.

Forskarna ensamma

Enligt rektorn hjälper systemet bland annat forskarna att bli bättre på att göra ansökningar. – Många gånger är forskarna väldigt ensamma och skickar iväg ansökningar om projekt som de sedan får avslag på utan att riktigt veta anledningen. Där kan våra forskningscentrum ge mycket stöd. Samarbetet är långsiktigt och sträcker sig över en tioårsperiod, något som Madelene Sandström tror kan både bli en fördel och en utmaning.

Ökad konkurrenskraft

– Vårt syfte på KK-stiftelsen är att öka konkurrenskraften i Sverige. Att planera för en fem- eller tioårsperiod är en utmaning för många företagare men jag tror också att det är de som blir mest konkurrenskraftiga på lång sikt. Och jag är övertygad

KK-STIFTELSEN STIFTELSEN för kunskaps- och kompetensutveckling är högskolornas forskningsfinansiär med uppdrag att stärka Sveriges konkurrenskraft. De finansierar forskning och kompetensutveckling vid Sveriges 17 nya universitet och högskolor, när den sker i samverkan med näringslivet. FÖRUTOM att varje projekt ska ha vetenskaplig höjd ställer KK-stiftelsen som krav att näringslivet medverkar till ett värde som är lika stort som KK-stiftelsens finansiering. Källa: KK-stiftelsen

”Det är oerhört bra för Skövde att få vara med i det här” om att Skövde kommer ta tillvara på det här på bästa sätt, säger vd:n. Högskolan i Skövde har idag tre forskningscentrum: informationsteknologi, systembiologi och virtuella system. Jannica Ernfridsson jannica.ernfridsson@vgt.se

Näringslivets representant Per-Arne Lundgren, KK-stiftelsens Madelene Sandström och HIS rektor Sigbritt Karlsson planterar för ett långsiktigt samarbete. Bild: JANNICA ERNFRIDSSON

DAGS ATT KÖPA JULKLAPPAR TILL PERSONALEN? FR ITI D S & FR ITI DKLÄD E R SS KO R PR E S E NT R E KLAM TRYC K & B R O DYR PR O FI LKL ÄD E R

ÄD E R YR KE S KL KO R S KYD D SS ÄD E R PR O FI LKL T S KYD D G I L N O S PE R

Vi producerar miljövänlig el och fjärrvärme! Skövde Värmeverk AB Energivägen 1, 541 36 Skövde

Välkommen till oss i Hasslum! Öppet: Måndag-fredag 07.00-17.00 Kylarvägen 5, 541 34 Skövde. Tel. 0500-43 53 90. Fax 0500-41 45 30

www.grolls.se / www.grollsprofil.se

Öka räckvidden med hjälp av webben. skövdenyheter.se

Revision, redovisning, skatt och rådgivning www.kpmg.se

Välkommen att kontakta oss på tel. 0500-44 65 50, Storgatan 20, 541 30 Skövde.


vecka 45 | torsdagen 10 november 2011

28 | Tema på väg mot 60 000. ENKÄT: Om du startade ett företag, vad skulle det bli då?

Mikael Andersson – Jag gillar att vara säljare, så det skulle vara något inom det. Kläder kanske.

På jubilerande Lichron Teknikgymnasium får eleverna öva på de senaste tillgängliga verkstadsmaskinerna, berättar grundaren Åke Lindberg. Här tillsammans med elev Sven Mellenthin, rektor Göran Tegnelund och elev Tom Stenberg. Bild: MIKAEL HILDINGSSON

Stor efterfrågan på Lichrons elever Nästan alla elever får jobb efter utbildningen. I år firar Lichrons teknikgymnasium tio år. – Våra elever får utbildning på de senaste maskinerna, berättar vd Leila Khamarri i samma stund som en ny maskin rullas in i byggnaden. Det råder brist på kvalificerad arbetskraft inom verkstadsindustrin. Det säger företrädarna för Lichron Teknikgymnasium. – 98 procent av eleverna som går ut vår utbildning får jobb, avslöjar rektor Göran Tegnelund. En av vårens studenter hade inte mindre än fem jobberbjudanden. Hemligheten till Lichrons utbild-

kt & Nytt Anti

Les Canard oljerockar inkl. foder & kap. 1.890:Månd, onsd, fred 10.00-18.00 Lunch 13.00-14.30 Roteg. 3 A, Skövde 0500-41 19 67 Gott om parkering! Kontant betalning • Välkomna!

ningsframgångar sägs vara kopplingen till företagets försäljning av verkstadsmaskiner.

Självförtroende

I samma lokaler som eleverna utbildas,pågår nämligen försäljning och leverans av toppmoderna verkstadsmaskiner. Eleverna får med andra ord jobba med det senaste inom industrin. – Det händer att elever står och jobbar med maskiner när kunder kommer hit och ungdomarna får då svara på frågor från köparna. De får ett helt annat självförtroende kring sina kunskaper och det märker företagen när de kommer ut på praktik, berättar vd Leila Khammari. Eleverna själva är mycket nöjda med sin skola och utbildningen.

”98 procent av eleverna som går ut vår utbildning får jobb” – Eftersom skolan är lite mindre, är den mer personlig med bättre kontakt med lärarna, berättar Sven Mellenthin som går tredje året på teknikgymnasiet.

Pratar samma språk

Skolan jobbar med hela spannet kring den tillverkande industrin, från planering via tillverkning till mätning av den färdiga produkten. – Eleverna får kunskap som gör att de kan ta jobb över hela världen. Maski-

nerna pratar samma språk oavsett land, berättar vd Leila Khammari. Det finns även exempel på att rektor Göran Tegnelund mött gamla elever ute i demonstrationshallen. Då i egenskap av inköpare av maskiner. Men det finns fler exempel på goda framtidsutsikter. – Jag gick en liknande utbildning, berättar Åke Lindberg.

Grundades 1994

Det är han som tillsammans med Margareta Chronholm grundade Lichron 1994. Då som renodlat försäljningsbolag av maskiner. Ganska snart insåg han dock behovet av utbildningar. – Vi behövde hjälpa till och utbilda våra kunder kring den maskin de köpt, berättar Lindberg.

Nathalie Molin – Jag skulle börja tillverka godis.

Jesper Kleifert – Jag skulle starta en musikaffär. Eller en restaurang eftersom jag är så hungrig just nu.

Utbildningsdelen växte och Lichron hörde från företagen att många såg en brist på kvalificerad personal. Det gjorde att de tog steget fullt ut och skapade en gymnasieutbildning 2001. Skolan räds inte heller att konkurrensen från låglöneländerna ska slå ut svensk industri. – Vår styrka ligger i att snabbt kunna ställa om produktionen och att jobba med korta serier. Det konkurrerar inte med de kinesiska massproduktionerna, säger Lindberg. Han får medhåll från eleverna. – Jag tror det rättar upp sig. Industrin är Sveriges framtid, säger eleven Tom Stenberg. Mikael Hildingsson mikael.hildingsson@vgt.se

Karin Järdås – Jag skulle nog öppna ett café.

Lina Johansson – Jag skulle vilja göra något inom smink, som make up artist.

Tipsa oss.

red.sn@vgt.se 0500-78 48 50 ASPELUNDSVÄGEN 1 SKÖVDE • Tel. 0500-49 95 60

www.profilesupport.se

Skrotar oljetankar • Skrotar farmartankar Hämtar upp gårdsskrot • Vi kör HELA Skaraborg BOKA TID 0736-15 02 75, 0500-43 66 88


torsdagen 10 november 2011| vecka 45

Tema på väg mot 60 000. | 29

Sätter framtiden under Lupp i mars ska en slutrapport vara klar. För 100000 kronor tar kommunen hjälp av Linnéuniversitetet för att analysera svaren.

Hur vill Skövdes unga bo i framtiden? Vad ska de jobba med? Kommunen hoppas få svar via en enkät till 1 500 ungdomar. Enkäten heter Lupp vilket står för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, och sker i regi via myndigheten ungdomsstyrelsen.Varje år erbjuds Sveriges kommuner att delta, syftet är att kommunerna ska kunna skaffa sig bättre kunskap om sina unga. Skövde har haft som målsättning att genomföra en undersökning per mandatperiod. Förra gången skedde det 2005, nu är det dags igen. Alla 567 niondeklassare i Skövdes grundskolor kommer att få svara på frågorna, liksom de allra flesta som går årskurs två på gymnasieskolorna i Skövde. Det innebär 909 gymnasieelever, men då är fyra av tio från andra kommuner. – Men även deras svar är intressanta för oss. De tillbringar större delen av sina dagar här och har också en uppfattning om Skövde,

Lyssnar man?

Julia Lindberg och Katarina Peric går igenom frågorna i den enkät som ska göras bland 1 500 unga.

säger Christina Nettelbladh Malm som är kommunens ungdomsstrateg.

Om framtiden

Med start sjunde november får ungdomarna svara på en tjock bibba med frågor, om allt från alkoholva-

nor till problem med mobbning. Men bland frågorna finns också ett kapitel som kan ge svar på hur Skövde ska utvecklas. Under rubriken Framtid hoppas kommunen få svar på vad ungdomar vill jobba med, hur de vill bo och kanske var.

Julia Lindberg och Katarina Peric får tidningens uppdrag att recensera frågorna: – Hmmm, det var svårt, säger gymnasieeleverna. – De allra flesta unga i Skövde hoppas nog på att flytta härifrån, om vi ska

Bild: BÖRJE ANDERSSON

vara ärliga. Vi vill jobba utomlands, kanske flytta till en större stad. Men det är vad vi tror och hoppas, verkligheten ser annorlunda ut för de allra flesta av oss... I början av december ska svaren finnas tillgängliga,

DIN NÄSTA HYRESVÄRD

Vi äger och förvaltar bostäder, kontor och lokaler med hög standard och attraktiva lägen. Är du på jakt efter en bostad eller kanske ett nytt läge för din verksamhet kontakta oss gärna.

Aktuella lediga BOSTÄDER

eller LOKALER

finns på vår hemsida.

www.alorentz.se | 0500-41 08 05 | info@alorentz.se

Förutom svaret på hur Skövde ska nå 60 000 invånare läggs stor vikt på mångfaldsfrågor, med det menas inte enbart kulturell mångfald som vi brukar översätta ordet med. – Alla ungdomar vi pratar med upplever att det skiljer mycket på förutsättningar även var du bor i Skövde.Här får vi svaret på vad som behöver göras i såväl Varola som Södra Ryd, säger Christina Nettelbladh Malm. Julia och Katarina konstaterar att de tillhör en generation som fyllt i enkäter sedan småskolan, men att alla frågor sällan lett till något. – Det vill ju till att det här leder till något, att man gör en uppföljning och faktiskt hör vad ungdomarna säger.Annars blir det bara ännu en massa onödiga papper. Börje Andersson borje.andersson@vgt.se


l l Ko å p !? t e läg

Obs! Endast kontantförsäljning.

MÄSSA FÖR ALLA Lördag 19 november kl.12.00 - 16.00 Arena Skövde

FÖ RR

finns att köpa hos alla utställare!

Butiken med de

Hår & Form

Bloms Begravningsbyrå


torsdagen 10 november 2011| vecka 45

Tema på väg mot 60000. | 31

Säkerhet viktigt vid ensamarbete Det finns föreskrifter som reglerar graden av ensamarbete. Trots det jobbar många människor på egen hand. Speciellt inom handel och i andra butiker, där frågan om vad som är riskfyllt ensamarbete går att tolka. På Statoil vid Rydsrondellen i Skövde händer det att personalen arbetar ensam. Stationen är öppen dygnet runt, och även nattetid förekommer så kallat ensamarbete. Stefan Karlsson, stationsföreståndare, hävdar dock att säkerheten och tekniska hjälpmedel gör att personalen inte är mer utsatt än personal inom andra yrken.

Kameraövervakning

– De jobbar med låst dörr efter klockan 22. Rånrisken föreligger alltid, men det förekommer inte fler rån nattetid. Statoil har ett väldigt högt säkerhetstänk, där medvetenhet och utbildning är viktigt. Enligt honom är inte hans personal extra utsatt.

”Rånstatistiken visar att det är farligt att vara ensam. Speciellt när det gäller små butiker i utsatta lägen”

– Vi har ju kameraövervakning både inne och utanför butiken. Och eftersom dörren är låst, nattetid, kan ingen komma springandes in, utan att personalen låser upp. Karlsson nämner även att tekniska hjälpmedel är viktiga för att arbetet inte ska upplevas som hotfullt. – Personalen bär överfallslarm och genomgår utbildningar. Dessutom använder vi ett slutet kontanthanteringssystem, vilket också minskar risken för rån.

Farligt att vara ensam

Inom handel finns stora problem med ensamarbete. I en föreskrift står det klart och tydligt att ensamarbete inte ska ske om det är

Att arbeta ensam i butik kan betraktas som ett riskfyllt arbete kväll och nattetid.

riskfyllt. Men Martine Syrjänen Stålberg, arbetsmiljöombudsman på Handels, menar att det är svårt att få det att tillämpas. – Det blir en tolkningsfråga, vad som är riskfyllt. Men rånstatistiken visar att

det är farligt att vara ensam. Speciellt när det gäller små butiker i utsatta lägen. Handels arbetar nu för att slutna kontantsystem ska finnas i butikerna. Men det finns andra problem än rån, med ensam-

arbete inom just handel. Bland annat det faktum att en ensamarbetare inte kan lämna butiken. – Hur gör man om man behöver uträtta behov, eller äta och dricka? Det finns de som går på toaletten med

Bild: FREDRIK SANDBERG / SCANPIX

öppen dörr för att kunna hålla koll på butiken. Dessutom är det svårt att utvecklas om man arbetar ensam. Sabina Lorentzon red.sn@vgt.se

Allt som rör bilen.

Och ett bekvämare bilägande. Volvo Inclusive. tre års fri försäkring. Med nya Volvo Inclusive eller Business Lease får både privatpersoner och företag ett smartare bilägande. I Volvo Inclusive ingår fördelaktig finansiering, serviceabonnemang och Biliakort samt tre års fri försäkring hos Volvia när du väljer en ny Volvo utrustad med City Safety, värde upp till 12.500:-. Med miljöbilsklassade V70 DRIVe slipper du bilskatten i fem år. Välkommen in i helgen så berättar vi mer.

Nya Volvo V70 DRIVe kinetic Nu 269.900: Just nu kompletta vinterhjul 0: -

med Volvo Original Aluminiumfälg.

FYRA VINTERPAKET. SPARA UPP TILL 32.800: Gäller Volvo S60, V60, V70, XC70 och S80 (DRIVe, D3, D5) vid ordertecknande 24/10-21/11 2011.

PAKET A 8.000:-

Vinterhjul med Volvo Original aluminiumfälgar, Volvo On Call 36 månader samt tidur för värmare. Värde upp till 24.500:-

PAKET B 19.900:Vinterhjul med Volvo Original aluminiumfälg ingår i paketen.

Utöver Paket A: Hi-Tech-paketet med High Performance Multimedia & 7”-skärm, RTI (integrerad navigator), parkeringshjälp fram samt taklucka i glas. Gäller från Momentumnivå. Värde upp till 36.400:-

bilia.se

Öppettider denna vecka Mån-fre 9-18 Lördag 10-15 Söndag Skövde 11-16

Falköping Mariestad Skara Skövde

0515-861 10 0501-681 20 0511-247 00 0500-47 34 00

PAKET C 28.900:-

Utöver Paket B: Premium Sound System. Gäller från Momentumnivå. Värde upp till 45.400:-

Inclusive 36 mån. Billån 60 mån, 20% kontant, 6,65% ränta (eff. ränta 6,86%). I Volvo Inclusive ingår Volvo Billån, Serviceabonnemang, Försäkring & Biliakort. Fri försäkring gäller vid obrutet avtal i 36 mån. Erbjudandet gäller utvalda lagerbilar. Värde vinterhjul upp till 11.900:-.

PAKET D 0:-

V70 DRIVe Bränsleförbrukning blandad körning 4,5l/100 km. CO2 119g/km.

För Volvo S80 från Momentumnivå så bjuder vi på Paket B! Värde upp till 32.800:-


vecka 45 | torsdagen 10 november 2011

32 | Tema på väg mot 60 000.

Flaggar för ett enat Väst En flagga ska ena området Skaraborg, Göteborg och norra delen av Halland. – Vi vill få liv i tanken att vi är en region - Västsverige, säger Bjarne Pettersson, regionchef på Västsvenska handelskammaren. Skövde måste bli självklar centralort i Skaraborg. – Att satsa på 60 000 invånare till 2025 är inte tillräckligt. 75 000 borde målet vara, säger Bjarne Pettersson. En stor gemensam arbetsmarknad i väst ska byggas ihop och enas med en flagga. Ett Skaraborg med en arbetsmarknad på 250 000 människor, skulle vara Sveriges femte största. Näringsliv anpassar sig inte efter administrativa gränser. Istället är det våra pendlingsmönster, hur vi bor och arbetar, menar han. – Mellan Varberg och Falkenberg går en osynlig gräns. Varbergsborna drar sig mot Göteborg, Falkenbergsborna mot Öresundsregionen. Dessa naturliga rörelsemönster vill vi underlätta. Även arbetsförmedlingen har anpassat sig efter den tanken. Vid årsskiftet blir det ett arbetsmarknadsområde i Skaraborg istället för två.

Motor

Göteborg är den självklara motorn i Västsverige. I Skaraborg finns det två centralorter som drar, Skövde och Lidköping. Det är inte optimalt, enligt Bjarne.

Västsvenska handelskammaren har lanserat en flagga för att ena Västsverige. ”Det behövs framtidstro och ett starkt växande Skövde”, säger Bjarne Pettersson, regionchef. Bild: ANNA ERNIUS

– De tar ut varandra och blir inte tillräckligt starka. Skövde måste ta täten och växa mycket fortare.

Inflyttare

Då krävs både att folk flyttar tillbaka och att de stannar kvar. Det måste finnas jobb för båda makarna i en akademikerfamilj. Samt bra kommunikationer för pendling. – Det bästa är att locka

”Skövde måste ta täten och växa mycket fortare” de unga att stanna kvar. Det är svårare att flytta när man skaffat arbete och familj. Bjarne tror också att fördomar hindrar Skaraborg. – Ibland hör jag negativa

saker, som att här finns bara bönder. Den attityden måste vi få bort. Sanningen är att här finns mycket kvalificerade arbeten och företagen har svårt att få arbetskraft. Vi ska istället vara stolta över de många framgångsrika företag vi har, inte minst bönder. Och företagen måste jobba med sin attraktionskraft. Unga har ibland fel bild av jobben.

– De tror att industrin innebär skitiga jobb. Men där kan ungdomar få allt de söker, som möjlighet att påverka samt ett kreativt, utvecklande jobb.

Kan förändra

Bra kommunikationer är avgörande för folks vilja att pendla och att bygga en gemensam arbetsmarknad. – En timme till Göteborg och under en halvtimmes

UTRUSTNING TILL ETT VÄRDE AV

259.900 0 2.599

01

02

03

29.900 kr

pendling inom Skaraborg är målet. Kollektivtrafiken behöver byggas ut. Och E20 förstås. Fast det har vi inte samma makt över i Skaraborg. Men de andra frågorna äger vi och kan förändra.

UTRUSTAD med bl a: Automatiskt avbländbar 01 Multifunktionsratt i läder Komfortstolar fram med svankstöd, förarsida elektriskt ställbar ryggstöds02 Trötthets03 Lättmetallfälgar Barcelona 16"

Uppgradera till

TDI 170 GT DSG endast 30.000 kr

SKÖVDE: Jörgen Seidevall 0500-42 79 13, Stefan Andersson, 0500-42 79 16 LIDKÖPING: Christer Edvinsson, 0510-688 53, Magnus Andersson, 0510-688 56

Tel. växel: 077-150 40 30

www.toveksbil.se

VECKANS ERBJUDANDEN! I DIN


torsdagen 10 november 2011| vecka 45

Tema på väg mot 60 000. | 33

Mässan som ger koll på läget Anette Sjöman och Bodil Sörman har fått blodad tand. För andra året fixar de en mässa för att inspirera och knyta kontakter. – Den går att likna vid ett dignande smörgåsbord, säger Anette.

Skövde växer stadigt – mest tack vare invandring. – Utan invandrare skulle takten stagnera, menar planeringssekretare Lennart Torstensson på Skövde kommun.

Förra året anordnade Anette Sjöman på La Classe och Bodil Sörman på Resia mässan ”Koll på läget” för första gången. Det gav mersmak. Men det är ingen vanlig mässa, syftet är nämligen inte i första hand att tjäna pengar. – Vi gör allt till självkostnadspris. Tanken är lite som vid ett knytkalas, alla deltagande företag får bidra själva genom att sälja biljetter, arbeta gratis och skänka vinster till lotteriet, som avslutar hela kalaset, säger Anette Sjöman.

Gav en kick

Hon och Bodil tycker att värden som inspiration och chansen att knyta nya kontakter är mer värt i just det här sammanhanget. – Allt det här började egentligen med att en gemensam bekant tyckte att jag och Bodil skulle göra något tillsammans, säger Anette. Personen ifråga såg att personkemin stämde, att det slog gnistor när de träffades och den energin måste tas till vara. – Så vi gjorde en gemensam kundkväll och det var så himla trevligt, säger Bodil Sörman. De kände att de ville ta vara på känslan och glädjen. – Det gav en otrolig kick,

Invandring får Skövde att växa

Anette Sjöman och Bodil Sörman fick mersmak efter förra årets ”Koll på läget”.

”Tanken är lite som vid ett knytkalas, alla deltagande företag får bidra själva”

konstaterar Anette Sjöman.

Brett utbud

Det var så tanken på en mässa föddes. Förra året lockade den 400 besökare och i år är målet minst 600. Mässan ”Koll på läget” hålls på Arenan den 19 november och konceptet är i stora drag det samma som

förra gången, förutom att man i år dessutom ansträngt sig för att attrahera även herrar. – Det kommer att finnas stora traktorer, fyrhjulingar, verktyg och bilar på mässan och även Skövdes egen deckardrottning, Kristina Appelqvist, kommer att finnas på plats. Anette och Bodil förkla-

Bild: GÖRAN BRANDELS

rar att tanken är att det ska vara en mötesplats för alla – i alla åldrar. De har också enväldigt valt ut de företag som deltar på mässan för att skapa bredd; så den vill kan frossa i allt från smycken och friskvård till maskiner och skateboardprylar. Kristina Claesson kristina.claesson@vgt.se

Arbetsstolar

Driver du ett företag som kan utvecklas? För att ett företag ska bli framgångsrikt behövs mer än en bra affärsidé. Det behövs också kapital och i många fall även stöd från erfarna rådgivare. Kontakta oss på Almi, du hittar oss på almi.se/vast

Lennart Torstensson är den på kommunen som har koll på befolkningsantalet. – Just nu finns en ännu inte officiell siffra på 51 650 invånare, som släpps i dagarna. Lennart Torstenssons bedömning är att Skövde ligger mycket nära målet på 60 000 invånare. Var kommer alla nyinflyttade från? – Jag gör en sådan sammanställning varje år. Enkelt kan man säga att vi får den mesta inflyttningen från utlandet. Den biten har stått för ökningen befolkningsmässigt i Skövde under de senaste tio åren. År 2000 hade Skövde 216 inflyttade från utlandet, 2009 var motsvarande siffra 392 stycken. – Det är nära en fördubbling, konstaterar Torstensson. 2010 har siffran gått ner något till 370. – Antalet är fortfarande ganska högt, minskningen tror jag beror bland annat på strängare id-krav av anhöriga till invandrare från de afrikanska länderna, säger Lennart Torstensson. I gengäld har arbetskraftsinvandringen från Europa ökat något.

Ergonomiprod.

Julmys på Sörgården

Julblommor, julkransar, julgodis, julklappar, nytt & nött Öppet lördagar & söndagar 11-14 fr.o.m. 19 november

Ljus & Elbord d! a ti k o B

Prova ut rätt produkter hos oss

Vasagatan 4, 541 50 Skövde Tel. 0500-41 81 00 Mobil 0701-90 28 90 Epost britt.lindblad@comhem.se

Tibro | 0768-54 13 23 | sörgårdeninredning.se

www.lindbladsinredningar.se

BREVLÅDA VARJE HELG!

0500-41 80 75


Vad tänker du när du hör Skövde? Billingen? Glada människor? Drivkraft? Varje dag konkurrerar vi med andra städer, kommuner och platser om etableringar, invånare och besökare. Att skapa en positiv, attraktiv och sann bild av Skövde är därför en viktig framgångsfaktor för att vara konkurrenskraftiga och skapa tillväxt.

Vi vet... att Skövde är en framtidsstad med livskvalité och drivkraft som får spännande saker att hända.

Vi vill att fler ska känna till Skövde! Hur lyckas vi med det? Helt enkelt genom att bli bättre på att berätta om Skövde och allt positivt som finns här.

I vår varumärkesplattform kan du läsa om vad vi vill bli förknippade med och vilken känsla vi vill förmedla till alla som kommer i kontakt med Skövde. Genom att ta del av innehållet och sprida budskapen vidare kan just du hjälpa till att bygga vårt varumärke.

Läs mer på www.skovde.se/varumarke


torsdagen 10 november 2011| vecka 45

Tema på väg mot 60 000. | 35 ENKÄT: Om du startade ett företag, vad skulle det bli då?

Jonathan Andersson – Ett Ben & Jerry café.

Zaia Solaka – Jag skulle starta en restaurang som min fru kan driva. Men inte här i Skövde i så fall, utan i Göteborg. Det är redan för många restauranger sett till antalet kunder i Skövde. Reklambyrån Factums nio anställda jublar sedan det blivit klart att Skövdeföretaget utsetts till supernova av tidningen Resumé.

Bild: FACTUM

Factum är Skaraborgs första supernova Reklambyrån Factum i Skövde har som första företag i Sverige i år utsetts till en ”supernova” av branschtidningen Resumé. – Det är en slags kvalitetscertifiering. Det känns riktigt bra att vi blivit utvalda, säger Desirée Lerider, vd för Factum. Sedan 2010 delar Resumé i samarbete med affärs- och kreditupplysningsföretaget UC ut stjärnor till företag i reklam- och marknadsföringsbranschen. Syftet är att premiera seriösa företag med en stabil ekonomi. Bland de företag som godkänts som stjärnor finns också novor och riktiga stjärnsmällar - supernovor.

Få förunnat

Nu har Skaraborg fått sin första supernova. Reklambyrån Factum i Skövde fick nyligen motta utmärkelsen. – Vi är dessutom första supernovan i Sverige i år, påpekar Factums vd Desirée Lerider belåtet. Sedan tidigare har sex-

Gustav Cavalli-Björkman – Något man blir rik på.

ÖVER 30 ÅR I BRANSCHEN SKÖVDEFÖRETAGET Factum har funnits i reklambranschen sedan 1980. Byrån har idag nio anställda och kunderna finns spridda över hela landet. BLAND de nuvarande kunderna finns Falköpings mejeri, Västra Götalandsregionen, SA möbler i Tibro och SAPA automotive som gör aluminiumprofiler till företag över hela världen.

”Vi brukar fira nya kunder med skumpa, så det får vi nog göra den här gången också”

sju stycken nått samma status. Kraven som ska uppfyllas är minst tre bokslutsperioder med en genomsnittlig omsättning över en miljon kronor,

Emilie Strömberg – En svetsfirma eller dylikt. Men då måste jag lära mig mer först.

Resumés chefredaktör Viggo Cavling tog sig till Skövde för att dela ut supernovan till Factums vd Desiree Lerider och projektledaren Sammy Almedal. Ceremonin hölls under en branschdag.

minst fyra anställda, en affärsplan, en beskrivning av byråns arbetsprocess och en ansvarig reklamutgivare. Supernova kan det företag bli som har högst omsättningsökning och högst genomsnittlig vinstnivå bland novorna på orten under de tre senaste åren. – Det är jättebra för oss när vi ska uppvakta nya

kunder. Det särskiljer oss och ger en kvalitetsstämpel, menar Desirée Lerider.

Firar med champagne

Hur ska ni på byrån fira? – Åh, det har jag inte hunnit tänka på än. Vi brukar fira nya kunder med skumpa, så det får vi nog göra den här gången också. Nu är ni både nova och

supernova, vad blir nästa mål? – Vi strävar efter att bli mer kända på vår hemmamarknad. Vi vill visa att det finns kunskap i Skaraborg, att man inte behöver söka sig utanför området för att hitta en riktigt bra reklambyrå, säger Desirée Lerider. Jenny Åberg jenny.aberg@vgt.se

Viktor Ingermarsson – Jag skulle satsa på mat. En restaurang som säljer raw food och hälsokost.

Neta Gustavsson – En restaurang som säljer finmat.


vecka 45 | torsdagen 10 november 2011

36 | Sport.

Elin Bustad är tränare för årets SN-lag: Skövde HF F99.

Uppvärmning på korridorsvis med tränare Reidun Hedberg.

Elin chefar över SN-laget Det här är SN-laget. Skövde Nyheter kommer under säsongen att hänga med Skövde HF:s F99-lag i omklädningsrummet, på bänken, under fredagsmyset och givetvis följa varje steg de tar på handbollsplanen. Varför just de? Tio raka segrar under helgens Skadevi cup kan lyftas fram som en av anledningarna men det är snarare jobbet bakom siffrorna som fångade vårat intresse. Laget bakom de 32 tjejerna på planen styrs av en 21-åring. Skövde HF-fostrade Elin Bustad fick lägga sin egen spelande karriär på hyllan för ett par år sedan när en tredje knäoperation gjort det omöjligt att fortsätta. Nu kallar föräldrarna henne för chefen och tjejerna henne för en förebild. – Jag kände mig inte riktigt färdig eftersom jag inte

LAGET

”Elin säger att vi ska fokusera på handboll och inte killar” fick sluta på egna villkor, säger Elin som nu satsar på tränarrollen.

Säger vad hon tycker

När vi anslöt till laget på Arena Skövde tidigt i lördags morse pratade Elin om attityden mot varandra. Både på och utanför planen. – Vi uppskattar raka tongångar. Tjejerna i laget förkla-

Anna Dalström pustar på bänken.

rade varför de gillar att ha en tränare som inte har egna barn i laget, något som är relativt ovanligt på den här nivån: – Hon säger vad hon tycker till alla och det tycker vi är bra. Sen kan hon inte fjäska för sina egna barn efter som hon inte har några, säger Sara Jonasson och får medhåll av laget.

Uppfostrar

Men en rak ledare kan skapa irritation. Som den gången de var iväg på cup och inte fick gå på disco. – Elin säger att vi ska fokusera på handboll och inte killar, fnissar Emilia Hagström. För att argumentera för sin sak gick tjejerna fram till en polis för att be om stöd i discofrågan men Elin stod pall. Som hon brukar. – Lika mycket som vi lär dem spela handboll så uppfostrar vi dem lite också, säger chefen. Till sin hjälp i ledarstaben har hon förre elithandbollsspelaren Reidun Hedberg och en handfull

Vågen framför hejaklacken.

Följ S lagets s Namt matche liga r på skövdenyheter .se

engagerade föräldrar som sköter pappersarbete och logistik. De kan titta tillbaka på en intensiv men framgångsrik cuphelg där samtliga tre lag tog sig vidare till A-slutspel genom att vinna samtliga matcher i gruppspelet.

Hitta positioner

Filosofin i laget är att satsa på bredd så länge det är möjligt. När andra tolvåringar nivågrupperas spelar SN-laget fortfarande med tre jämna lag och spelarna roterar på samtliga positioner. – Nästa år kommer det att bli mer press på dem, under den här säsongen ska de försöka hitta sina positioner på planen, säger Elin vars ena lag tog sig till semifinal i Skadevi cup där Kärra blev för stora.

Frida Sandgren 0500-78 48 50 frida.sandgren@vgt.se

Skövde HF flickor födda 1999 är SN-laget. 32 tjejer fördelade

Sara Jonasson hyllas efter ett imponerande målvaktsspel mot Lundalaget H43.


torsdagen 10 november 2011| vecka 45

Sport. | 37 HELGENS MATCHER FREDAG 11 NOVEMBER

HANDBOLL Herrar, div 3 Västsvenska Norra Guldkroken-HP Skövde LÖRDAG 12 NOVEMBER Nu gäller det. Tränare Elin och Reidun peppar laget innan avkast.

Emilia Hagström, Anna Dalström, Sara Jonasson, Hanna Thempo, Vilma Bergström, Pauline Andersson och Olivia Sandahl spexar på publikplats.

på tre lag nådde samtliga till A-slutspel under helgens Skadevi cup.

Bild: FRIDA SANDGREN

BANDY

Herrar, div 1 Västra Skövde BK-Delta BOWLING Herrar, div 2 norra Götaland IFK Borås F-BK Kyrk Elfsborg-BK Kyrk Damer allsvenskan mellersta Parant-Team Skövde BC Zorita-Team Skövde BC BASKET Herrar, div 2 Westra St Helena-Borås Viktor HANDBOLL Herrar, div 1 Norra HK Country-Strömnäs INNEBANDY Herrar, div 1 Västra Götaland Billingsfors - Skövde IBK SÖNDAG 13 NOVEMBER HANDBOLL Herrar, elitserien Caperiotumba - IFK Skövde Damer, div 1 Västra Somby/Skövde - Kv IK Sport INNEBANDY Damer, div 3 Västergötland Fristad - Skövde IBF Fröjered U - Stöpen IBF ISHOCKEY Herrar, div 1 E Kumla - Skövde IK


vecka 45 | torsdagen 10 november 2011

38 | Tema resor.

Kultur och rik historia i Efter regnet, när tidvattnet dragit sig tillbaka, kommer ljuset åter över Normandies kust. Det är magiskt vackert. Följ med Gun-Marie och Ronny Hvass från Skövde till den historiska provinsen. Alla färger, bleka och starka, regnbågen och mörka moln är typiska för franska kanalkusten, vädret skiftar snabbt. Kanske är det därför en nordbo känner sig hemma i Normandie, vädret är inget problem. Till Normandie åker man inte för att sola och bada. Kultur, historia och mat dominerar i provinsen där äpplen och minnen från andra världskriget betyder mycket.

RESTIPS TILL NORMANDIE ATT LÄGGA in sevärdheternas positioner i GPS-navigatorn via kartprogram eller Google maps, spar mycket tid. KÖR DU efter GPS och har lagt ut en rutt och känner "varför är jag i denna by och kör när motorvägen går bredvid", ta det lugnt, det är i sin ordning, du är i Frankrike. HOTELL eller annat boende hittar man enkelt själv i Normandie, däremot är det smart att boka färja och övernattningar på vägen dit i förväg. Ett alternativ är gites, boende med självhushåll: www.gites-de-francenormandie.com TA MED en bra karta över Normandie och glöm inte regnkläder.

or Skövdeb

TIPSAbR or Skövde

Perfekt läge

Omkring 140 mil med bilen från de tyska färjelägena ligger Arromanches-leBains vid kanalkusten. En liten gammaldags fransk by med perfekt utgångsläge för dagsturer och utflykter. Den första utflykten går till Colleville-sur-mer och Omaha Beach, landstigningsplatsen under andra världskriget där amerikanska soldater mötte tyska med maskingevär. Skyttevärnen finns kvar på den stora stranden. Trots att det är högsommar är den helt öde, ingen badar eller solar här. Omaha Beach är ett minnesmärke.

Sextusen kors

Ovanför stranden finns Cimiteré Americané, den amerikanska krigskyrkogården. Den är som en stor park, först efter en stunds promenad kommer man fram till själva kyrkogården, över sextusen snövita kors i absolut räta rader.

Mitt bland alla kors, hittar vi minnesmärkena över två bröder från New York, den ena död på invasionsdagen den 6 juni och den andra den 17 juni.Rädda menige Ryan och Band of Brothers känns påtagligt och nära, det går inte att förstå hur många unga män som fick sätta livet till under invasionen av Normandie.

Stramt

Den tyska krigskyrkogården Cimitére Allemande i byn La Cambe är helt annorlunda. Intrycket är stramt och mycket enkelt. 21 000 gravar finns där, små stenar runt ett stort monument. En del soldater är identifierade men många är okända. De flesta var 16-18 år, bara barn, när de dödades. Med all respekt, men La Cambe vill jag aldrig mer besöka. Passa på att kryssa runt på de riktigt små vägarna i Normandie. Besök by-

Byn Arromanches-le-Bains ligger vid den franska kanalkusten på lagom avstånd från många av de större sevärdheterna i

arna med genuina stenhus, gårdar, barer, kaféer och gubbar sittande på bänkar längst bygatan. Du behöver inte vara jättebra på franska, några fraser och ord duger. I de större byarna fungerar engelska.

Ici Vente Cidre

Ett besök på någon av de gårdar som säljer cider, äp-

På den amerikanska krigskyrkogården via Omaha Beach påminner de tusentals snövita korsen om vad som hände där 1944.

peljuice och Calvados, äppelbrännvinet, är ett måste när man besöker Normandie. Skylten Ici Vente Cidre – här säljs cider – visar vägen. Provsmakning ingår givetvis. Äpple och cider är också vanliga komponenter i maten, men även ost, grädde och kalvkött. Ciderkokt kycklingbröst, tarte Norm-

andie, den lokala äppelkakan, kalvstek med gräddig sås och ostar som camembert och livarot är några exempel. En mycket populär liten rätt är moules, blåmusslor, kokta med grädde och vin.

En dag i kloster

En utflykt till klostret MontSt-Michel får man vika en

dag till. Numera finns fast förbindelse ända ut men tidvattnet gör sig påmind och bilar med ”borstar” håller vattnet borta från turistbussar och bilar. I de nedre regionerna av Mont-StMichel finns Grand Rue, Pilgrimsgatan, från 1100talet. Där är mycket anpassat till turism, butiker, restauranger och kaféer, men

Något av en paradrätt i Normandie är moules, vinkokta blåmusslor, som ibland serveras med pommes frites.


torsdagen 10 november 2011| vecka 45

Normandie

Shoppingresa till Tyskland

Costa del Sol Res från den mörka årstiden med vinter & kyla till spanska solkusten med sitt behagliga klimat!

3/2 30 dgr..................... 17.980:-

I priset ingår bussresa t/r, kort rundtur i Madrid, 29 hotellnätter, luncher, middagar och frukostar. Buss Kristinehamn-Skövde-Jönköping

Bussresor med MK-Bussresor

• LISEBERG MED JULBORD

18 DECEMBER Traditionsenligt pryder

0555-130 15, gruppresor.se

Liseberg hela parken med miljontals glimrande julljus och allt annat som behövs för att framkalla den där speciella julkänslan. Välkommen till en fröjdefull jul på Liseberg! MEDLEMSPRIS 445:- (ord. 695:-)

JULSTÄMNING!

• JULSHOPPING I ULLARED

DAGSRESOR:

*Jul på Liseberg m shopping, Avr: 30/11, 14/12 Pris: 395,- inkl entré *Jul på Liseberg m julbord, Avr: 20/11, 18/12 Pris: 695,- inkl entré & julbord *Vadstena, Avr: 24/11 Pris: 395,- inkl entré *Ekenäs Slott, Avr: 10/11 Pris: 430,- inkl entré *Dagsnäs & Falbygdens Ost, Avr: 17/11, Pris: 350,- inkl entré och kaffe m julsmörågs *Reijmyre Glasbruk, Avr: 23/11 Pris: 695,- inkl entré, julbord & kaffe

19 DECEMBER Följ med oss på en hel-

dagstur till shoppingparadiset Gekås som har det mesta för hela familjen. Vi reser med en modern helturistbuss. MEDLEMSPRIS 150:- (ord. 250:-)

För bokning/info ring 0511-34 66 60 eller www.villaagarnaskaraborg.se ange medlemsnr för medlemspriset. www.villaagarnaskaraborg.se

högre upp är det lugnare. Där finns kyrkan, riddarnas sal, små trädgårdar, byggnader och utsikten över floden Couesnon är mäktig. Det frestar på krafterna att gå runt i Mont-St-Michels många trappor och gränder och då är det gott att svalka sig med ett glas cider.

Dagarna i Normandie går fort. För att få ut det mesta av din resa är det en god idé att i förväg bestämma dig för vad du vill se och upptäcka. Det går också att hyra en guide om man exempelvis vill se mycket krigshistoria. Själv kände jag mig hemma i denna del av Normandie. Ett lugnt tempo,

lagom med turister och en skön fransk stil gör att jag gärna återvänder hit.

Ronny Hvass 0500-78 48 50 red.sn@vgt.se

PROPPENS RESOR Bussresor 0500-45 01 11, 0704-36 08 35

www.proppensresor.eu

- Resor & Nöje -

West Side Story - Gbg

6/11 .............................................. 950:-

Tosca Gbg-Operan

Hjalmar Burlesque - Örebro

10/12, 26/2 inkl meny ........... 1.175:-

Varje torsdag.

*Köpenhamn, 3 dgr, inkl övern m frukost, Avr: 25/11, 2/12, Pris: 1 995,*Julkryss Lübeck, 3 dgr, inkl 2 buffé och 2 frukost Avr: 5/12, Pris: 1 795,*Flensburg, 3 dgr, inkl övernattn och frukost Avr: 9/12, Pris: 1 875,*Rostock, 3 dgr, inkl övernattn och frukost, Avr: 25/11, 2/12, 9/12, Pris: 2 495,Avr: 5/12, Pris: 2 295,*Lübeck, 3 dgr, inkl övernattn och frukost, Avr: 25/11, 9/12, Pris: 2 295,-. Avr: 2/12, Pris: 2 495,-/ Avr: 9/12, Pris: 1 995,*Schwerin, 3 dgr, inkl övernattn och frukost Avr: 2/12, Pris: 1 875,*Husum, 3 dgr, inkl övernattn och frukost, Avr: 9/12, Pris: 1 995,*Berlin, 4 dgr, inkl övernattn och frukost, Avr: 8/12, Pris: 2 795,*Lübeck & Bremen, 4 dgr, inkl övernattn och frukost Avr: 8/12, Pris: 3 495,*Fira Jul i Sunne, 4 dgr, Avr: 23/12, Inkl frukost, middag, julbord mm enl progr.

Bild: RONNY HVASS

100 kg. bagagevikt 600:- per plats

23/11 (4pl) ................................... 875:-

Hagmans konditori - Gbg

10/12 ............................................ 850:-

Rampfeber - Gbg

3/3, 31/3 ....................................... 735:-

FLERDAGARS:

Normandie.

2-3 DECEMBER

Stockholm 2-d

- Jul & Nyår -

Zpanska Flugan - Spamalot Riktiga Män - Romeo & Julia 3/12 ........................................... 1.985:-

17/11 inkl lunch ......................... 485:-

18/2 .............................................. 495:-

Koberg Slottsjul

Syfestival Älvsjö 1-d

Skultuna & Åsby Trädgård

Ledin Show 1-d

Stort Söndag - Julbord 20/11 ............................................ 675:-

18/2, 17/3 inkl meny ............... 1.150:-

Rampfeber 1-d

Vadstena Slottsjul

3/3,31/3 ........................................ 735:-

Rostock - Julklassiker 3-d

Göteborgsrevy som förr i tiden 7/3 em förest. .............................. 535:-

24/11 ............................................ 435:25/11 ......................................... 2.295:lunch & kaffe................5 BerlininklJulglitter City Väst 4-d Perfekt boende vid KaDeWe 27/11……………………… ......................................... 2.495:............3

Helsingör Julmarknad

1/12 med vinavsmakning ........ 435:-

Bremen Julmarknad 3-d

Genuint tysk. Bästa i vårt tycke 2/12 ........................................... 2.395:-

Schwerin med mysfaktor 3-d

X 2/12 ........................................... 2.195:-

Julfirande på Röstånga 4-d

Skånskt Gästgiveri med anor Här får du allt för en God Jul ………………… ................3 23/12 ......................................... 4.975:-

Nyår på Skansen 2-d 1 ……………………….........5

Sicken tyken tid 1-d

Nordiska Trädgård 1-d inkl lunch & kaffe................5

12/4 .............................................. 495:-

Trollflöjten 1-d ……………………… ............3

20/5 .............................................. 735:-

-Upptäck Österns pärlorÄventyrsresan där allt ingår Peking de Luxe 8-d

25/11,3/1,20/1,10/2,25/2 osv fr. 9.950:Klassiska X Kina 12-d 16/2,15/3,6/4,16/4,7/5 ...... fr. 16.950:-

Indiens Pärlor 11-d

Överdådiga palats, exotiska djur, ………………… ................3 färgstarka människor och storslagen natur. Delhis myllrande gränder, Agras sagolika Taj Mahal, 1 ……………………….........5 tigersafari, Jaipurs basarer och vackra ökenstaden Mandawa. 19/1 Just Nu-pris från Gbg .. 19.950:-

Mer info: www.mkbussresor.se

Nyårsrevy, 3-rätter supé inkl vin, Tolvslaget firar vi på Skansen 31/12 ........................................ 2.195:-

Tel: 0511-34 66 60

Tel. 0500-41 00 87

Tel. 0500-41 00 87

www.forellenresor.com

www.forellenresor.com

BALIVinterspecial BALI & LOMBOK FRUKOSTPENSION 10 dagar ..............fr.

Kombinera BALI 7 nätter & LOMBOK 5 nätter 15 dagar .......................................fr.

15 dagar ...............fr. ALL INCLUSIVE 10 dagar ...............fr.

Inkl. transfer, fluyg, skatt, boende, heldagsrundturer 2-3, en flaska vin eller 90 min. massage, kombiresan inkl. flyg t/r Bali/Lombok

10.090:11.090:12.290:15 dagar...............fr. 18.090:Massor av reseuppslag på vår hemsida:

14.650:-

www.allresor.se

info@allresor.se • Tel 0322-789 90

Nya reseproffs på Resia i Skövde! Varmt välkommen att boka din resa hos våra nya medarbetare Annicka eller Birgitta! Annicka kommer tidigare från Flygspecialisten och Birgitta kommer från Försvarsmakten.

Hotell Papagall är ett mysigt hotell i Arromanches-le-Bains där värdinnan, Rosa, talar engelska. Sådana enkla men bra hotell finns i alla mindre byar.

Storgatan 20, Skövde 0500-46 98 98 Vardag 9–18, lördag 10–14 www.resia.se/skovde

Birgitta

Annicka


Ät god julmat hos oss!

Lunchjulbord 22/12 samt 23/22

Jullandgång 65:- • Jultallrik 95:-

Julbord 26/11–22/12

Snart är det jul!

Julstämning i 1800-tals Herrgårdsmiljö

Förbeställning/Catering

Julbuffé 165:- • Julbord 290:-

Fars Dag 13 november För info om tider och priser ring oss eller se vår hemsida

Mossvägen 26, Falköping Tel. 0515-806 32 www.lokalcatering.com

Julbord start lörd. 26 nov kl. 19.00

Serveras varje fredag & lördag ända till jul Pris från 295:-

UNDERHÅLLNING FRED. & LÖRD. DISCO Söndagar - Familjejulbord kl. 15.00. Pris 195:Barn under 12 år HALVA PRISET S:t Olofsgatan 56 • Falköping • 0515-130 40

Skara • 0511-100 75 www.gotalaherrgard.se

Passa på att boka julbord hos oss!

Ät ett riktigt gott julbord i unik sekelskiftesmiljö

Vi lägger in egen sill och gör hemlagade julrätter. Varmt välkomna att boka vår lokal på vardagskvällar och helger, eller låt oss köra ut maten till er utan kostnad. Vi serverar allt från stort Julbord till Julfrukost! För mer info ring 0500-48 12 13

Njut av ett traditionellt hemlagat julbord som vi dukat upp från den 2/12. Välkommen!

eller kolla in www.jarnspisen.se Norregårdsv. 18 Skövde

KÖK & BAR

www.frestelsen.se

25/11–23/12

Julbuffé 255:-/pp inkl mat och 1 tim bowling Jultallrik 150:-/pp inkl mat och 1 tim bowling Skinksmörgås 100:- inkl mat och 1 tim bowling

inkl. julmust & kaffe. Barn 6-12 år 150:-

Söndagarna 11 och 18 dec. kl. 12.30 och 15.00 (Övriga tider efter överenskommelse)

Barnbowling må-fre kl 14–17 • 30:-/bana och timme

0500-43 38 88 www.vagkrogenskultorp.se

Julbord

Mer info finner du på

www.happybowl.se

Julbord med lokal anknytning

Anno 1564

Bokning på

På menyn står bland annat

0515–310 14

Oscars gin • Gravad lax smaksatt med Nils peppar • Enrisrökt lax med fyra sorters long i Vara • Griljerad skinka från Stommen • Rökt lammbog från Hökensås från • Kalvsylta med fänkål på kalv • Ormebacken i Värsås cus i Värsås • Äppelmos på äpplen från Mar svartvinbärsglace med ri säte da • Rostbiff från Ölan i Töreboda • Grynkorv från mormor Viviane citrontimjan • Honungsglaserade revben med cken i Värsås eba Orm • Kalvköttbullar på kalv från inalrecept från 1943 orig på nsås Höke från korv • Prins torp i Tidaholm • Hjortköttbullar på hjort från Bärs ill mins kum och orns Havt • • Kräftströming • Ris à la Malta Pris: 349:- p/p . • Hasselnötstryffel Sö ndagsjulbord d • Ostar från Sivans i Tråva

rd: Boka b8o65 48

ggladje.se info@restauran

259:- p/p.

Stort gourmetjulbord på Kinnekulle

0500-41 19 12

Må–to 14–21 • Fre–lö 14–22 • Sö 11–18

Tel. 0500-4

Tel. 0503-315 45

Tel 0511-131 90

JULBOWLING Kolla in vår Cateringmeny

STADSPARKEN, HJO

345:-/person

Hemlagad mat Välkommen

Restaurang

Pris 285:- inkl. kaffe.

Cateringmöj ligheter finns också, då minst 20 perso för ner.

www.wragarden.se

Varmt välkomna!

Henrik med personal

www.forshem.se

Julbordspremiär 26 nov. kl 13 Välkommen med er bokning!

Jullunch

Ett urval av delikatesser från vårt gourmetjulbord upplagda på en stor jultallrik á 345:-

Boka Julbord på Axevalla! Fred 25 nov start 15.00 (em-trav, 10 lopp)

Sönd 11 dec start 14.55 (julmarknad)

Tisd 20 dec start 18.30

395 kr/person p

Välkommen att höra av dig för bokningar och mer info. 0511-263 07 vardagar 8.00-12.00

...en god Jul!

Detta ingår: Småvarmtbuffé, dessert och kaffe. Serveras ons-fre kl 12.00 i dec. Övriga tider ons-sön 26/11-22/12 erbjuder vi

stort gourmetjulbord á 595:Bordsbest. 0501-420 55

För vidare information

www.forshem.se Välkomna! Stefan & Miriam med personal


MOTORISTENS Hemlagade

serveras alla söndagar fram till jul med start 27/11

Vi fixar julbordet

Julens smaker på vårt vis!

Serveras torsdag–lördag 1–17 dec.

beställ catering från oss

8 + 10 dec får vi besök av Kvänums Lucia. Välkomna att boka: 0512-938 23

Q vänum Mat & Malt

!"#

SKÖVDE • 0500-41 83 30

www.qmm.se

VARDAGAR serveras lilla jullunchbuffén

Fullständiga rättigheter Övriga dagar och kvällar enligt överenskommelse

Vara Motell motoristen

Naum (E20) Tel 0512-341 35 www.motoristen.com

Hög tid att boka vårt härlagade julbord – Alla dagar från 25/11 –22/12

Stora hemlagade

serveras 27 nov, 4 dec, 11 dec samt 18 dec

OBS! EXTRASITTNING lördag 10/12 kl 18.00

Klosterg. Skara, 0511-211 10

fr.o.m. månd 28 nov t.o.m. torsd 22 dec kl 11.30-15.00

Julbordet 325:-

1:a sittning kl 11.30 2:a sittning kl 14.30

Lusthuset på Närebo

Jul på Berga

Julbord

BERGA

9 & 16 dec. kl 19.00

Traditionellt julbord med vilt som specialitet! Musikunderhållning. Bordsbokning. Övriga dagar - gruppbokningar.

golfrestaurang Tel. 0515-313 25

Ett av Sveriges längsta

Julbord

www.falkopingsgk.com

445:-/pp Julbord med logi & spa 1 295:-/pp fr.

Julbord i Kvänum! premiär 18 november

välkomstglögg • logi • frukost • julbord • konsert • fysisk aktivitet • entré spa

fr.

Julmarknad

26-27 nov. Försäljn. av hantverk & mat. 0510-223 06, www.narebo.se

J U L B OR D Julbord 395 kr Jullunch 175 kr Fullständiga rättigheter

Telefon 0511-571 90 • Fax 0511-574 66 info@lundsbrunn.se • www.lundsbrunn.se

Välkommen att njuta julens läckerheter i en vacker miljö. Ni serveras glögg och vårt traditionella julbord och avslutar med kaffe & dessert. Fre & lördagar un-

TEL 0515-432 00 www.kurortenmosseberg.se

derhåller Tre Tom-

tar mellan borden. Efter maten blir det dans till årets husband

Halvfranska Hotkvintetten eller PartyDuon

The Overtures

The Playtones

Upplev genuin julstämning på Skara Stadshotell!

Välkommen till två showkvällar med ”Börje BappelSinatra”. Han tar med sin dansorkester och möter Frank Sinatra och Karlsborgs Storband. Det är kvällar med bastkjol och swingmusik som väntar på Rosers Salonger. Vokalgruppen Hot Lips dyker också upp liksom andra superhemliga överraskningar. Efter showen står vårt hemlagade julbord uppdukat i festsalen.

Avnjut denna fantastiska sextiolasshow tillsammans med Ditt julbord. 18 & 19 november

fredag & lördag söndag-torsdag

475:425:-

Showtime Fredag 9 dec 18.00–20.30, från 20.30 julbord med dans Lördag 10 dec 17.00-19.30, från 19.30 julbord med dans

Upplev en härlig Rockabillyshow tillsammans med Ditt julbord. 6

&

7

&

Traditionellt julbord samt BappelSinatra 495:-/person (inkl glögg, julbord, show & dans)

14 december

Julshower

645:-

I dessa shower med The Playtones

0512-709 00 * www.lumberkarle.se

Enbart BappelSinatra 150:-/person Mer info finner ni på vår hemsida www.rosers.se

SKARA

STADSHOTELL

Järnvägsg 5, Skara

Bordsbest. 0511-240 50

...en god Jul!

Kom och upplev ett riktigt traditionellt julbord i Kråks Värdshus anda. Allt hemlagat och ett oemotståndligt gottebord! På söndagar gör tomten ett besök och delar ut julklappar till alla barnen.

PREMIÄR 19 NOV Pris från 380:-

Tel 0511-211 02 www.kraksvardshus.se Heiko & Johan med personal hälsar alla hjärtligt välkomna att börja julen här med oss!

Stadsträdgården 532 31 SKARA


vecka 45 | torsdagen 10 november 2011

42 | VAROR & TJÄNSTER

Skrotar oljetankar Skrotar farmartankar Hämtar upp gårdsskrot Vi kör HELA Skaraborg

MOTOR

Tidningen för dig i Skövde.

BILLIGAST I SKÖVDE PÅ DÄCK & FÄLG!? JUST NU KANONPRISER PÅ VINTERDÄCK!

BOKA TID 0736-15 02 75 0500-43 66 88

719:-

ERSÄTTNING 1 770:879:2 SKROTBIL 2 690:/st 500-1.000:K - METALL

BLANDSKROT Nov. fr. 832 kr/ton

Öppet: mån-fre 7-16 Mejselvägen 24 • Skövde

Handelsbanken Finans

Vi gör er flytt till vår med Omtanke och Nöjda kunder över hela landet

inkl. balansering

Försäljning Handelsjärn

Betala ett däck i månaden med

Vi utför flytt över hela landet!

BILLIGA DÄCK!

A

OBS! Tidsbokning 8-17

tel 0500-42 32 80

0500-41 44 00

Tel. 0500-45 90 16 • www.lgflyttstad.se Packning • Uppackning • Magasinering • Städservice • Långflytt

OSLAGBARA PRISER PÅ ULLPRODUKTER när vi flyttar vårt lager.

Kaschmirset Nu 6 850 kr • Merinoset Nu 3 750 kr

Tryckavlastande och ortopediska madrasser Nu 3 850 kr

E20

I din brevlåda varje torsdag och nu även dygnet runt på skövdenyheter.se

Vara

Vi har även småprodukter som dynor, ryggvärmare, örtolja mm.

Välkomna till Elings bygdegård lör-sön, 12-13 nov kl 11-16.

HASSLUMSVÄGEN 14, MITT EMOT GAMLA OLSSONS ÅKERI

LEDIGA PLATSER

E20

Eling

Vedum

Vårgårda

Vi bjuder alla på kaffe och våffla.

Beijer Byggmaterial AB är Sveriges största rikstäckande bygghandelskedja som finns på 63 platser i landet, från Boden i norr till Malmö i söder. Våra kundgrupper är stora och små byggföretag samt privatpersoner. Vi omsätter nästan 5 miljarder SEK och är 1400 anställda. Vi ägs av Wolseley som bedriver försäljning inom byggmaterial och VVS. Wolseley har närmare 75.000 anställda och är noterat på Londonbörsen (London Stock Exchange). Vi konsolideras in i DT group, som bedriver verksamheterna i Danmark, Norge, Finland och Sverige. På enheten i Skövde är vi 24 anställda och hit söker vi en;

NatuDerm AB/SwedOne AB Tel 0512-250 00 0733-12 50 14

Proffssäljare. Är du en lagspelare som vill beskriva dig som mycket framåt, med försäljning som drivkraft? Vill du vara med i ett spännande och utvecklande skede? Då kan denna tjänst vara något för dig! Din huvudsakliga arbetsuppgift blir att utveckla den lokala försäljningen mot våra professionella kunder. Du skall skapa personliga varaktiga relationer med både nya och befintliga kunder som lägger grunden för en framgångsrik försäljning. I arbetsuppgifterna ingår att göra kundbesök, lämna offerter till kund, teckna avtal och ta emot order. Du måste ha förmågan att skapa goda kundrelationer samt förmåga att utveckla verksamheten så att Beijer Byggmaterial alltid är det bästa alternativet för våra kunder. Vi söker dig som är mycket driven, självgående, utåtriktad och social. Du trivs med att arbeta på fältet och bokar själv upp samt genomför kundbesök i syfte att skapa långsiktiga och affärsmässiga relationer med kund. Du har erfarenhet av framgångsrik försäljning inom branschen och är kunnig i hela byggprocessen. Vi erbjuder dig en utvecklande tjänst i ett framgångsrikt företag som nu fortsätter sin offensiva satsning för framtiden. Du erbjuds en viktig roll i en spännande miljö med stor möjlighet till utveckling!

LEDIGA PLATSER

Välkommen med din ansökan till jan-olof.lennartsson@skovde.beijerbygg.se Vi vill ha din ansökan senast den 2011-11-14. Ytterligare information lämnas av Jan-Olof Lennartsson, telefon: 075-241 23 02.

Omvårdnadsförvaltningen söker

Enhetschef

till ny enhet på Äldrecentrum Ekedal Information finns på www.skovde.se eller ring avdelningschef Ann-Sofie Söderberg, 0500-49 83 92 Ansökan senast 20 november 2011

För mer information gå in på beijerbygg.se


torsdagen 10 november 2011| vecka 45

| 43 MOTOR

NÖJEN F Fokus Skara – Fokus Skara – Fokus Skara – Fokus Skara F o o k k u u s s S S k k a a r r Fredag 11 nov. a a – – kl 21.00–01.00 F F Välkomna! o o k k u u Nästa dans 25 nov. s s ELISA´S S S k k a a Entré 140:-. Arr: Fokus r r www.skarafokus.se a a

FREDAGSSVÄNGEN

S

LOPPIS

Söndagsdans 13 nov 18.00-22.00 Entré 140.-

JANNEZ

12 nov. 09.00-13.00

Nästa dans 20 nov SANNEX

Boka bord 120.- Plats för 100st0 3 dec. 0708-600936 Nästa vard.loppis 19.00-21.00 Fri Entré Nästa loppis 3 dec. Nästa loppis 3 dec. Modul 11B

PERSSONS PACK

PARKEN GÖTENE ONSDAG 23 NOVEMBER KL. 19.30 Entré: 250 kr. Ungdom 125 kr. Biljetter: 0512-313 71 www.ticnet.se www.varakonserthus.se

FREDAG 11 NOVEMBER KL. 21.00 Entré: 200 kr Biljetter: 0512-313 71 www.ticnet.se www.varakonserthus.se

7, 9, 11 nov i Skara tidning

11B i SN Inga kanter runt

New Orleans

M

M

M

musik med

SECOND LINE JAZZBAND Skånings-Åsaka kyrka tors 17/11 kl 18.00 Entre 120:Förköp av bilj. 0511-29172, 0511-29000, 070-2207099 Kvarvarande biljetter vid entrén fr. kl 17.00

Förstärk din aktivitet, kampanj och tidningsannons med marknadsföring på skövdenyheter.se BIL-KONSULT Skövde

BILOMARIN

Bröderna Larsson

Karlsborg

Lidköping, Skara, Vara

För mer information och annonsbokning, kontakta: Peter Roswall, 0721-82 85 19 Thommy Thomelius, 0721-82 85 21 Nathalie Marosan, 0721-82 85 28

Auktion Värsåsvägen 10, Tibro, lördagen den 12 november kl. 10.00 för dbo. m.fl. Sittgrupp G-stil, vitrinskåp, stilbyrå Hauptmod, bord + 6 stolar R-stil, träsoffa, pendyler, drops-gök-armb.ur, Mon Amie koppar, fotfat, vaser: UE-Friberg-Rörst, guld: ring,armb, silversmycken, tomtar, mortlar-ljusstakar Skara, dalahästar, kobratelefon, kuriosa, konst, dragspel, korgar, frysbox m.m. Ca 500 rop.

Ivarssons Auktioner, tel. 0504-155 55, 070-550 25 98

Julmarknad & Våra Förfäders Fantasivärld

(norr om Mullsjö)

Fredag-Söndag 18-20 November kl. 11:00-16:00 Sägnernas Hus i Sandhem.

Inträde 60 kr för båda arr. www.laget.se/sandhems if • www.sagnernashus.se 070-683 82 37 Kurt Andersson, SIF 0515-76 00 26 fam. Lindell Hjärtligt Välkomna! Sandhems IF och Fam. Lindell

UTBILDNING

Välj en yrkesutbildning! Yrkesvux i östra Skaraborg - 6 kommuner i samverkan Yrkesvux är en nationell satsning på yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning Följande utbildningar erbjuds inom Yrkesvux i östra Skaraborg: • Elektrikerutbildning

• Nätverkstekniker

• Grundläggande vuxenutbildning

• Lokalvårdarutbildning

• Byggutbildning • Svetsutbildning • Utbildning till CNC-tekniker

• Lärlingsutbildning för vuxna • Yrkesförarutbildning • Truckförarutbildning

• – trädgård • Hållbar djurhållning inom lantbruk • Maskinförare -

• med yrkescertifikat • Vård- och omsorgsutbildning

• Fordonsmekaniker

• Bussförarutbildning

grävmaskin, grävlastare, hjullastare

Sista ansökningsdag:

15 nov

Gäller utbildniningar utan kontinuerlig antagning

För mer information: www.yrkesutbildningskaraborg.se F


vecka 45 | torsdagen 10 november 2011

44 | Veckans tv.

tv V EC K A N S

VECKANS SERIE

VECKANS VÄRD

VECKANS FINAL

VECKANS START

Humorduo ute på annorlunda resa

Marcus Birro väljer önskegäster

Miljon på spel när tävlingen avgörs

Nya amatörkockar tävlar i USA

Komikerna Steve Coogan och Rob Brydon spelar sig själva i den brittiska komediserien ”The trip”. De två männen ger sig ut på en tur i Lake District – en resa präglad av storslagen natur och dyra viner.

Höststormarna har varit extra starka kring krönikören, radioprogramledaren och tv-tyckaren Marcus Birro. Nu syns han i tv i en något mer vindstilla form, som middagsvärd i ”Go’kväll”.

Coacherna, Tommy Körberg, Pernilla Andersson och Danny Saucedo, och artisterna är till sist redo för den stora finalen i ”True talent”. Nu avgörs vem av sångtalangerna som vinner en miljon kronor. TV3 SÖNDAG 19.30

Nu är det dags för nya amerikanska amatörkockar att tävla i matlagning ”Masterchef USA”. Juryn: Joe Bastiani, Graham Elliott och Gordon Ramsay ska smaka sig igenom 100 rätter i premiären.

7.25 Knight rider (R) 8.20 Jims värld (R) 8.50 Just shoot me (R) 9.20 Smallville (R) 10.45 Våra värsta år 11.45 Stargate Atlantis (R) 12.40 Stargate SG-1 (R) 13.35 Jims värld (R) 14.05 Smallville (R) 15.00 Simpsons (R) 16.00 Family guy (R) 16.30 Scrubs (R) 17.30 How I met your mother (R) 18.00 Cops (R) 18.30 Simpsons (R) 19.00 Family guy (R) 19.30 2 1/2 män (R) 20.00 Simpsons (R) 21.00 State of play 23.35 Scrubs (R) 0.30 How I met your mother (R) 0.55 My name is Earl (R) 1.25 Spin city (R) 1.55 Skål (R) 2.25–3.25 Våra värsta år (R)

6.55 Lyxhem till salu (R) 8.00 The family (R) 11.00 Svagaste länken 12.00 Nyheterna 12.05 Mannen som talar med hundar (R) 13.05 Polisstyrkan 13.40 I nöd och skuld (R) 14.05 Lyxhem till salu (R) 15.20 Nyheterna 15.30 Don’t tell the bride 16.50 Dr Phil 17.45 Nyheterna 17.50 Lokala nyheter 17.55 Glamour 18.30 Judys domstol 19.00 Svagaste länken 20.00 Du är vad du äter 21.00 Slumdog millionaire 23.30 Skenet bedrar (R) 0.05 Law & order: Special victims unit (R) 1.00 Paranormal state 2.00 Law & order: Criminal intent 3.00–4.00 Svagaste länken (R)

André Pops med nya sporter

När ”Vinterstudion” är tillbaka är vintern kommen. I år bjuder André Pops och gänget på nya sporter som skicross, snowboard, backhoppning och handboll, mer fakta och bjuder in tittarna till studion. Förutom att ”Vinterstudion” kommer bevaka nya sporter blir det även nya inslag i studion. SVT1 LÖRDAG 9.35

SVT1 TORSDAG 22.45

SVT1 FREDAG 18.15

TV3 MÅNDAG 19.00

TO R S DAG 10/11 6.00 Gomorron Sverige 11.00 Go’kväll 11.45 Det stora beslutet (R) 12.35 Uppdrag granskning (R) 13.35 Robins (R) 14.05 Dag (R) 14.25 Minnenas television (R) 15.30 Skattjägarna 16.05 Gomorron Sverige 16.30 Svenska komedienner (R) 16.40 Jonathan Ross show (R) 17.25 Flugor 17.30 Sverige idag 17.55 Sportnytt 18.00 Rapport 18.15 Go’kväll 19.00 Kulturnyheterna 19.15 Rapport 20.00 Här är ditt kylskåp 20.30 Mitt i naturen 21.00 Plus 22.00 Debatt 22.45 The trip 23.15–0.15 Anno 1790 (R)

9.00–12.00 SVT Forum 9.00 Riksdagen: Öppen utfrågning om penningpolitiken 11.00 SVT Forum 12.00 Magnus och Petski (R) 12.30 Vem vet mest? (R) 13.00–15.30 UR 15.50 Från Sverige till himlen (R) 16.20 Dokument inifrån: Vi gav dom vår pappa (R) 17.20 Nyhetstecken 17.30 Oddasat 17.45 Uutiset 18.00 Schimpansen – jägaren med spjut 18.50 Trigger happy TV (R) 19.00 Vem vet mest? 19.30 Korrespondenterna (R) 20.00 Babel 21.00 Aktuellt 21.30 Hockeykväll 22.00 Sportnytt 22.15–22.35 Rapport

6.00 Rachael Ray 6.55 Top model (R) 7.55 Nanny (R) 8.25 Alla älskar Raymond 8.55 Jims värld (R) 9.25 Lyxfällan (R) 10.20 Våra bästa år 11.10 Extreme home makeover (R) 12.10 Project runway (R) 13.05 Oprah Winfrey show (R) 14.00 Sjukhuset (R) 14.30 Lyxfällan (R) 15.30 Top model 2 (R) 16.30 Project runway (R) 17.30 Adam live 18.55 Keno 19.00 Sjukhuset 19.30 True talent 20.00 Drömmen om ett barn 21.00 Lyxfällan 22.00 Unforgettable 23.00 Sex and the city (R) 23.35 The mentalist (R) 0.30 Jims värld (R) 1.00–1.30 Alla älskar Raymond

5.50 Nyhetsmorgon 10.00 Nyheterna 10.05 Efter tio 11.00 Nyheterna 11.05 Efter tio, forts 11.50 Hem till gården 12.50 Holby City 14.00 Nyheterna 14.05 Äntligen hemma (R) 15.00 Supernanny (R) 15.55 Run fat boy run 18.00 Svagaste länken 19.00 Nyheterna 19.15 Lokala nyheter 19.30 Halv åtta hos mig 20.00 Robinson 21.30 Parlamentet 22.00 Nyheterna 22.25 Ekonomi 22.30 Lokala nyheter 22.35 Sport 22.55 Nyheterna 23.00 House (R) 23.55 Robinson (R) 1.25–2.20 Jordan, rättsläkare (R)

6.05 Home videos 6.30–9.00 Vakna med The Voice/Mix Megapols Morrongäng 9.45 Unga mödrar (R) 10.10 Grey’s anatomy (R) 11.00 Sjunde himlen 11.55 Frisörakuten 12.55 Ellen DeGeneres show 13.45 Biggest loser (R) 14.40 Vänner (R) 15.10 One Tree Hill 16.05 Unga mödrar 16.35 Home videos 17.05 Grey’s anatomy 18.00 Vänner 18.30 The Big bang theory 19.00 Biggest loser 20.00 Böda camping 21.00 Criminal minds 21.55 Fråga Olle-dokumentären 22.55 Criminal minds 23.55 The Big bang theory (R) 0.20–1.20 Fråga Olle

TRÄNING MASSAGE SPA HUDVÅRD FIRST HOTEL SPA BILLINGEHUS // TEL 0500-44 57 24

F R E DAG 11/11 6.00 Gomorron Sverige 11.00

Go’kväll (R) 11.45 Mitt i naturen (R) 12.15 Debatt (R) 13.00 Här är ditt kylskåp (R) 13.30 Från Lark Rise till Candleford (R) 14.30 How to make it in America (R) 15.00 Allt för Sverige (R) 16.05 Gomorron Sverige 16.55 Svenska komedienner 17.05 Bröderna Reyes 17.55 Sportnytt 18.00 Rapport 18.15 Go’kväll 19.00 Kulturnyheterna 19.15 Rapport 20.00 Doobidoo 21.00 Skavlan 22.00 Det enda rationella 23.45 The last kiss 1.30–2.25 True blood (R)

9.00–12.00

SVT Forum 12.00 Korrespondenterna 12.30 Vem vet mest? (R) 13.00–15.30 UR 16.20 Resebyrån (R) 16.50 Hockeykväll (R) 17.20 Nyhetstecken 17.30 Oddasat 17.45 Uutiset 18.00 Vårtsvinet – ingen Pumbaa 18.50 Det indiska pariserhjulet 19.00 Vem vet mest? 19.30 Camilla Plum och den svarta grytan 20.00 Det är som själva Kafka 21.00 Aktuellt 21.30 Engelska trädgårdar 22.00 Sportnytt 22.15 Rapport 22.35 Kulturnyheterna 22.45 Treme 23.45–0.40 The wire (R)

6.00 Rachael Ray 6.55 Top model (R) 7.55 Nanny (R) 8.25 Alla älskar Ray-

6.50 Lyxhem till salu 7.55–9.00 The family 11.00 Judys domstol 12.00 Nyheterna 12.05 Mannen som talar med

23.50 The code 2.15 Murder of princess Diana 3.55–5.30 Red Rock West

drömmarnas ö 17.55 Trav: V75-klubben 18.00 Svagaste länken 19.00 Nyheterna 19.15 Lokala nyheter 19.30 Postkodmiljonären 20.00 Idol 2011 21.30 Hellenius hörna 22.00 Nyheterna 22.25 Idol 2011 22.40 Modern family 23.05 Castle 0.05–3.00 Cinderella man

med The Voice/Mix Megapols morrongäng 9.45 Unga mödrar (R) 10.10 Grey’s anatomy (R) 11.00 Sjunde himlen 11.55 Frisörakuten 12.55 Ellen DeGeneres show 13.45 Biggest loser (R) 14.40 Vänner (R) 15.10 One Tree Hill 16.05 Unga mödrar 16.35 Home videos 17.05 Grey’s anatomy 18.00 Rules of engagement 18.30 The middle 19.00 Böda camping (R) 20.00 Home videos 21.00 Criminal minds 22.00 Zack and Miri make a porno 0.05 Supernatural 1.00–1.30 Lilla Al-Fadji show

7.25 Knight rider (R) 8.20 Jims värld (R) 8.50 Just shoot me 9.20 Smallville (R) 10.45 Våra värsta år (R) 11.45 Stargate Atlantis (R) 12.40 Stargate SG-1 (R) 13.35 Jims värld (R) 14.05 Smallville (R) 15.00 Simpsons (R) 16.00 Family guy (R) 17.00 Waterwörld (R) 18.00 Cops (R) 18.30 Simpsons (R) 19.00 Outsourced (R) 20.00 Simpsons (R) 20.30 Family guy (R) 21.00 True justice 22.00 Camelot 23.10 Screwed 0.50 Hajen 4 2.35 Våra värsta år (R) 3.35 Knight rider (R) 4.20 Stargate Atlantis (R) 5.05–5.30 Cops (R)

7.00 Lois & Clark 8.00 Nanny (R) 8.30 Alla älskar Raymond 9.00 The Rachel Zoe project (R) 10.00 Superstylisten Jonas (R) 10.30 Mad love 11.00 $#*! my dad says 11.30 Födelsedagen 13.20 Halvt ton tonåring (R) 14.30 Extreme home makeover (R) 16.20 Drömmen om ett barn (R) 17.20 Lyxfällan (R) 18.25 2 1/2 män (R) 18.55 Keno 19.00 Kollopapporna 20.50 It only hurts when I laugh 21.00 2 1/2 män (R) 21.30 Extra extra! (R) Svensk humorserie från 2011. 22.00 Hulk Action från 2003. 0.50 Arkiv X Thriller från 1998. 3.10 Lost behind bars 4.35–5.24 Värsta pojkväns– akademien (R)

6.00–7.58 Barnprogram 7.58 Nyhetsmorgon lördag 11.30 Idol 2011 (R) 13.25 Världens äldsta förstföderska (R) 14.25 Robinson (R) 15.55 Trogen tjur sökes 18.00 Trav: Vinnare V75 19.00 Nyheterna och sport 19.30 Postkodmiljonären Svensk frågesport från 2011. 19.55 Lotto 20.00 Så mycket bättre Svensk underhållning från 2011. 21.30 Dumpa honom Romantiskt drama från 2009. 22.00 Nyheterna 22.15 Dumpa honom, forts 0.20 The core Science fiction från 2003. 3.00 Jackass 2 Komedi från 2006. 5.00 Parkeringskriget 5.25–5.55 Parkeringskriget (R)

6.00 Home videos 6.25 Gossip girl 7.10 Brothers & sisters 8.00 Home videos 8.25 Sonnys chans 9.15 Gilmore girls 10.05 Som hund och katt 11.45 Entertainment now 12.15 Aliens in America 12.45 Top Gear – 1 13.50 Outsiders (R) 14.50 SOS västkust (R) 15.50 Vem kan slå Filip och Fredrik 17.50 The middle (R) 18.20 Ace Ventura: Den galopperande detektiven 20.00 Home videos 21.00 Mike & Molly 21.30 Yes man 23.35 The Grudge 2 1.35 Criminal minds (R) 2.30 I mördarens spår 4.25 En callgirls dagbok 4.50–5.35 Spanien runt...

7.30 Most extreme elimination challenge (R) 7.55 The Bill Engvall show (R) 8.45 Miami ink (R) 9.45 Amazing race (R) 10.40 Fab 5 11.35 Speeders 12.35 Skål (R) 13.35 Spin city (R) 14.35 Community 15.05 Simpsons (R) 16.05 Chuck (R) 17.00 The legend of the seeker (R) 18.00 Eureka 19.00 Simpsons (R) 20.00 Family guy (R) 21.00 Polisskolan 6: Går under jorden 22.40 Camelot (R) 23.50 True justice (R) 0.50 Illegal tender 2.55 Underfunded 4.15 Fear itself (R) 5.00–5.25 The Bill Engvall show

7.00–9.00 Dr Phil (R) Pratshow från 2010-11. 11.00 CBS 60 minutes Nyhetsmagasin från 2011. 12.00 Miss Naked beauty Brittisk realityserie från 2008. 13.00 Little miss perfect Dokumentärserie från 2009. 14.00 Trav: V75 direkt 17.00 Jon, Kate och åtta barn Dokumentärserie från 2009. 18.00 Det okända (R) Svenskt ockult magasin från 2011. 19.00 Du är vad du äter (R) Svensk livsstilsserie från 2011. 20.00 Min stora feta grekiska semester Romantisk komedi från 2009. 22.00 xXx Action från 2002. 0.35 Nacho libre Komedi från 2006. 2.35 What’s cooking? Dramakomedi från 2000. 5.00–6.50 Big medicine (R) Dokumentärserie från 2007.

mond (R)

8.55 Jims värld (R) 9.25 Lyxfällan (R) 10.20 Våra bästa år 11.10 Extreme home makeover 12.10 Project runway (R) 13.05 Oprah Winfrey show (R) 14.00 Sjukhuset (R) 14.30 Lyxfällan (R) 15.30 Top model 2 (R) 16.30 Project runway (R) 17.30 Adam live 18.55 Keno 19.00 Top model 16 (R) 20.00 Rätt upp i 90-talet

Romantisk komedi från 1999.

22.00 Wedding daze

Romantisk komedi från 2006.

5.50 Nyhetsmorgon 10.00 Nyheterna 10.05 Efter tio 11.00 Nyheterna 11.05 Efter tio,

forts

11.50 Hem till gården 12.50 Holby City 14.00 Nyheterna 14.05 Äntligen hemma (R) 14.55 Supernanny (R) 15.55 Spy kids 2: De förlorade

6.05 Home videos 6.30–9.00 Vakna

hundar (R) 13.05 Polisstyrkan 13.40 I nöd och skuld (R) 14.05 Lyxhem till salu (R) 15.20 Nyheterna 15.30 Don’t tell the bride 16.50 Dr Phil 17.45 Nyheterna 17.50 Lokala nyheter 17.55 Glamour 18.30 Judys domstol 19.00 Forrest Gump Dramakomedi från 1994. 22.00 Tyst vittne Brittisk kriminalserie från 2008. 0.10 Taggart (R) Brittisk kriminalserie från 2006. 1.45 Last holiday 4.00 Don’t tell the bride (R) 5.10–7.00 Big medicine (R)

LÖ R DAG 12/11 6.00 Fråga doktorn (R) 6.45 Sverige 7.15 Uppdrag granskning (R) 8.15 Go’kväll (R) 9.05 Mitt i naturen (R) 9.35 Vinterstudion 16.05 Bröderna Reyes (R) 16.55 Downton Abbey (R) 17.50 Helgmålsringning 17.55 Sportnytt 18.00 Rapport 18.15 Go’kväll lördag 19.00 Sverige 19.30 Rapport 19.45 Sportnytt 20.00 Helt magiskt 21.00 Robins 21.30 Downton Abbey 22.25 Boardwalk empire 23.20 Jonathan Ross show 0.05 Rapport 0.10 Kaka på kaka 0.30 Bröderna Reyes 1.25–2.25 Veckans brott (R)

9.00 Disneydags 9.55 Från Lark Rise till Candleford (R) 11.55 Camilla Plum och den svarta grytan (R) 12.25 Vem vet mest? (R) 12.55 Islam för nybörjare (R) 13.45 Vetenskapens värld (R) 14.45 Dokument inifrån: Vi gav dom vår pappa (R) 15.45 Engelska trädgårdar (R) 16.15 Från Sverige till himlen (R) 16.45 Korrespondenterna (R) 17.15 Resebyrån (R) 17.45 Magnus och Petski (R) 18.15 Merlin 19.00 Janine, violinist och stjärna 20.00 Gengångare (R) 21.30 Miraklet i Lourdes 23.05 The wire (R) 1.05 Kobra 1.35 Treme (R) 2.35–3.30 Schimpansen – jägaren med spjut (R)


torsdagen 10 november 2011| vecka 45

Veckans tv. | 45 S Ö N DAG 13/11 6.55 Engelska Antikrundan 7.55 Minnenas television (R) 9.05 Skattjägarna (R) 9.35 Vinterstudion 15.00 Doobidoo (R) 16.05 Dag (R) 16.25 Robins (R) 16.55 Helt magiskt (R) 17.55 Sportnytt 18.00 Rapport 18.15 Landet runt 19.00 Sportspegeln 19.30 Rapport 20.00 Allt för Sverige Camping på Öland. 21.00 Starke man 21.30 En idiot på resa 22.15 Paradox 23.10 Damages 23.55 Bron (R) 1.00 Downton Abbey (R) 2.00 Helt magiskt (R) 3.05 Sportspegeln (R) 3.40–4.45 Uppdrag granskning

8.00–9.00 Barnprogram 9.00 Disneydags (R) 10.00 Gudstjänst 10.45 Örter – naturens eget apotek (R) 11.05 Isgrotta (R) 11.10 Bibeln för nybörjare (R) 12.00 Det är som själva Kafka (R) 13.00 Vem vet mest? (R) 15.30 Kobra (R) 16.00 Janine, violinist och stjärna 17.00–18.00 UR 18.00 Babel (R) Karl Ove Knausgård 19.00 Expedition tiger 19.55 Bombay x-ray (R) 20.00 Dokument inifrån: Florence Karlssons sista resa 21.00 Aktuellt 21.15 Agenda 22.00 Dokument utifrån 23.10 Byss 23.40 Korrespondenterna (R) 0.10–0.40 Magnus och Petski (R)

7.00 Lois & Clark 8.00 Just shoot me (R) 8.30 Jims värld (R) 9.00 Men in trees (R) 9.55 Fab 5 (R) 10.55 True talent (R) 14.30 Pretty little liars 15.25 Svenska Hollywoodfruar (R) 16.25 Pan Am (R) 17.25 Mitt stora feta syrianska bröllop (R) 18.25 Ensam mamma söker (R) Svensk realityserie från 2011. 19.25 Keno 19.30 True talent Svensk talangjakt från 2011. 21.00 Pan Am Dramaserie från 2011. 22.00 Walk the line Drama från 2005. I rollerna: Joaquin Phoenix, Reese Witherspoon 0.50 Dragonfly Thriller från 2002. 2.40 Psycho II 4.35–5.59 Who the #$&% is Jackson Pollock

5.55–7.58 Barnprogram 7.58 Nyhetsmorgon söndag 11.30 Så mycket bättre (R) 13.00 Äntligen hemma (R) 14.00 Trishna och Krishna: Delade för livet (R) 15.00 Crocodile Dundee 17.05 Trav: Vinnare söndag 18.00 Bonde söker fru (R) 19.00 Nyheterna 19.20 Väder 19.30 Sporten söndag 20.00 Gustafsson 3 tr 20.30 Time out 21.00 Beck: Kartellen Svensk thriller från 2002. 22.00 Nyheterna 22.15 Beck: Kartellen, forts 23.05 Den perfekta vaginan (R) 0.15 Tillbaka till mordplatsen 1.20 Polisens hårda vardag 2.40 CBS 60 minutes 3.35–5.00 Ice road truckers (R)

6.00 Home videos 6.20 Gossip girl 7.05 Brothers & sisters 7.55 Home videos 8.20 Sonnys chans 8.45 Gilmore girls 9.30 Pineapple dance studios 10.25 The Bachelorette 12.10 Familjen Kardashian 13.10 Girls of the Playboy Mansion 14.15 Mike & Molly 14.40 Desperate housewives (R) 15.35 Body of proof (R) 16.35 Grey’s anatomy (R) 17.30 Happy endings (R) 18.00 Gossip girl 19.00 Arga snickaren (R) 20.00 Vem kan slå Filip och Fredrik. 22.00 The Big bang theory 22.25 Fråga Olle-dokumentären 23.25 Criminal minds (R) 0.25 CSI (R) 1.25 Celebrity rehab with Dr Drew 2.35–4.55 Firefox

7.30 Fab 5 8.25 Miami ink (R) 9.15 Pitchmen (R) 10.15 Eureka (R) 11.10 Most extreme elimination challenge (R) 11.35 Spin city (R) 12.35 Royal pains 13.30 99 nya saker med Erik & Mackan (R) 14.30 Simpsons (R) 15.30 Family guy (R) 16.30 Fear factor USA (R) 17.30 Celebrity fit club USA 19.00 Amazing race Amerikansk realityserie från 2010. 20.00 How I met your mother (R) 21.00 2 1/2 män (R) 22.00 NCIS: Los Angeles 23.00 Entourage 23.35 Karatefylla (R) 0.05 Royal pains (R) 1.00 How I met your mother (R) 1.55 Community (R) 2.25 2 1/2 män (R) 3.20–4.05 NCIS: Los Angeles (R)

6.50 Dr Phil (R) 7.50–9.00 Don’t tell the bride (R) 11.05 Anne på Grönkulla 12.00 Let’s dance Norge 14.00 112 – på liv och död (R) 17.00 Jamie Olivers Italien (R) Brittisk matlagningsserie. 17.30 Vad blir det för mat (R) Svensk matlagningsserie. 18.00 Den stora matresan (R) Svensk matlagningsserie. 19.00 Bingolotto Svenskt spel från 2011. 20.00 Snålvatten & jäkelskap (R) Svenskt folklustspel från 2001. Inspelat på Vallarnas Friluftsteater 22.25 Miss Marple (R) Brittisk kriminalserie från 2009. 0.15 Sensing murder (R) Nyzeeländsk dokumentärserie. 1.15 Ghost hunters Ockultserie från 2009. 2.15 Hemsökta hus (R) Brittisk ockultserie från 2008. 3.15–4.15 Sensing murder (R)

9.00–12.00 SVT Forum 9.00 Mänskliga rättighetsdagarna 12.00 Babel (R) 13.00–15.30 UR 15.35 Byss (R) 16.05 Gudstjänst (R) 16.50 Camilla Plum och den svarta grytan (R) 17.20 Nyhetstecken 17.30 Oddasat 17.45 Uutiset 18.00 Apornas gäng 18.50 Astronauter (R) 19.00 Vem vet mest? 19.30 Engelska trädgårdar (R) 20.00 Vetenskapens värld 21.00 Aktuellt 21.30 Fotbollskväll 22.00 Sportnytt 22.15 Rapport 22.35 Kulturnyheterna 22.45–23.45 Janine, violinist..

6.00 Rachael Ray 6.55 Top model (R) 7.55 Nanny (R) 8.25 Alla älskar Raymond 8.55 Jims värld (R) 9.25 Lyxfällan (R) 10.20 Våra bästa år 11.10 Extreme home makeover (R) 12.10 Project runway (R) 13.05 Oprah Winfrey show (R) 14.00 Funniest pets and people 14.30 Lyxfällan (R) 15.30 Top model 2 (R) 16.30 Project runway (R) 17.30 Adam live 18.55 Keno 19.00 Masterchef USA 20.00 Ensam mamma söker 21.00 Mitt stora feta syrianska bröllop 22.00 Navy CIS 23.00 Sex and the city (R) 23.40 The mentalist (R) 0.35 Jims värld (R) 1.05–1.35 Alla älskar Raymond

5.50 Nyhetsmorgon 10.00 Nyheterna 10.05 Efter tio 11.00 Nyheterna 11.05 Efter tio, forts 11.50 Hem till gården 12.50 Holby City 14.00 Nyheterna 14.05 Äntligen hemma (R) 15.00 Supernanny (R) 15.55 The babes of St. Trinian’s 18.00 Extreme makeover weightloss 19.00 Nyheterna 19.15 Lokala nyheter 19.30 Halv åtta hos mig 20.00 Pengarna på bordet! 21.00 Den som dräper 22.00 Nyheterna 22.25 Ekonomi 22.30 Lokala nyheter 22.35 Sport 22.50 Nyheterna 23.00 House (R) 0.00–1.00 Pengarna på bordet!

6.05 Entertainment now 6.30–9.00 Vakna med The Voice/Mix Megapols morrongäng 9.40 Unga mödrar (R) 10.05 Grey’s anatomy (R) 10.55 Sjunde himlen 11.50 Frisörakuten 12.50 Ellen DeGeneres show 13.40 Böda camping (R) 14.40 The Big bang theory (R) 15.10 One Tree Hill 16.05 Unga mödrar 16.35 Home videos 17.05 Grey’s anatomy 18.00 Vänner 18.30 The Big bang theory 19.00 Biggest loser 20.00 SOS västkust 21.00 CSI 22.00 Svärföräldrarna från helvetet 22.30–23.00 Lilla Al-Fadji show

7.25 Knight rider (R) 8.20 Jims värld (R) 8.50 Just shoot me (R) 9.20 Smallville (R) 10.45 Våra värsta år 11.45 Chuck (R) 12.40 Stargate SG-1 (R) 13.35 Jims värld (R) 14.05 Vampire diaries (R) 15.00 Simpsons (R) 16.00 Family guy (R) 16.30 Scrubs (R) 17.30 How I met your mother (R) 18.00 Cops (R) 18.30 Simpsons (R) 19.00 Family guy (R) 19.30 2 1/2 män (R) 20.00 Waterwörld 21.00 2 1/2 män 22.00 $#*! my dad says 22.30 Outsourced 23.00 Scrubs (R) 0.00 How I met your mother (R) 0.30 My name is Earl (R) 1.00–1.30 Spin city (R)

6.50 Lyxhem till salu (R) 7.55 The family 11.00 Svagaste länken 12.00 Nyheterna 12.05 Mannen som talar med hundar (R) 13.05 Kvinnor som mördar 13.35 I nöd och skuld (R) 14.05 Lyxhem till salu (R) 15.20 Nyheterna 15.30 Don’t tell the bride 16.50 Dr Phil 17.45 Nyheterna 17.50 Lokala nyheter 17.55 Glamour 18.30 Judys domstol 19.00 Svagaste länken 20.00 112 – på liv och död 21.00 Det okända 22.00 Medium (R) 22.55 Skenet bedrar (R) 23.35 M.A.S.H. (R) 0.05 Law & order: Special victims unit (R) 1.00–2.00 Medium (R)

M Å N DAG 14/11 6.00 Gomorron Sverige 11.00 Landet runt (R) 11.45 Sverige (R) 12.15 Sportspegeln (R) 12.45 Kulörta lyktor (R) 13.10 Från Lark Rise till Candleford 14.10 Domaren 16.05 Gomorron Sverige 16.55 Engelska Antikrundan 17.55 Sportnytt 18.00 Rapport 18.10 Regionala nyheter 18.15 Fråga doktorn 19.00 Kulturnyheterna 19.15 Rapport 20.00 Från Lark Rise till Candleford 21.00 Anno 1790 22.00 Medialized 22.30 Skolfront 23.00 Pojkskolan med Gareth Malone (R) 0.00 Starke man (R) 0.35–1.25 En idiot på resa (R)

PRESENTKORT PÅ SPA – EN GÅVA MED OMTANKE FIRST HOTEL SPA BILLINGEHUS // TEL 0500-44 57 24

T I S DAG 15/11 6.00 Gomorron Sverige 11.00 Fråga doktorn (R) 11.45 Plus (R) 12.45 Skavlan (R) 13.45 The trip (R) 14.15 Moln över Hellesta 16.05 Gomorron Sverige 16.30 Från Lark Rise till Candleford 17.30 Sverige idag 17.55 Sportnytt 18.00 Rapport 18.15 Go’kväll 19.00 Kulturnyheterna 19.15 Rapport 20.00 Sommarpratarna 21.00 Veckans brott 22.00 Dox: La vida loca 23.30 Dag 23.55 Broarna i Madison County 2.10 Plus (R) 3.15 Boardwalk empire (R) 4.10 How to make it in America (R) 4.50–5.15 Sverige idag (R)

9.00–12.00 SVT Forum 12.00 Engelska trädgårdar (R) 12.30 Vem vet mest? (R) 13.00–15.30 UR 15.50 Magnus och Petski (R) 16.20 Korrespondenterna (R) 16.50 Fotbollskväll (R) 17.20 Nyhetstecken 17.30 Oddasat 17.45 Uutiset 18.00 Massmördaren Heinrich Himmler 18.55 Stenbrottets barn (R) 19.00 Vem vet mest? 19.30 Från Sverige till himlen (R) 20.00 Rena rama arabiskan 20.30 Nyhetsbyrån 21.00 Aktuellt 21.30 Kobra 22.00 Sportnytt 22.15 Rapport 22.35–22.45 Kulturnyheterna

6.00 Rachael Ray 6.55 Top model (R) 7.55 Nanny (R) 8.25 Alla älskar Raymond 8.55 Jims värld (R) 9.25 Lyxfällan (R) 10.20 Våra bästa år 11.00 Extreme home makeover (R) 12.10 Project runway (R) 13.05 Oprah Winfrey show (R) 14.00 Funniest pets and people 14.30 Lyxfällan (R) 15.30 Top model 2 (R) 16.30 Project runway (R) 17.30 Adam live 18.55 Keno 19.00 Masterchef USA 20.00 Top model 16 21.00 Värsta pojkvänsakademien 22.00 Svenskars hemliga liv 23.00 Sex and the city (R) 23.40 The mentalist (R) 0.35 Jims värld (R) 1.00 Alla älskar Raymond (R) 1.30–2.00 Just shoot me (R)

5.50 Nyhetsmorgon 10.00 Nyheterna 10.05 Efter tio 11.00 Nyheterna 11.05 Efter tio, forts 11.50 Hem till gården 12.50 Holby City 14.00 Nyheterna 14.05 Äntligen hemma (R) 15.00 Supernanny (R) 15.50 Medan du sov 18.00 Extreme makeover weightloss 19.00 Nyheterna 19.15 Lokala nyheter 19.30 Halv åtta hos mig 20.00 Äntligen hemma 21.00 House 22.00 Nyheterna 22.25 Ekonomi 22.30 Lokala nyheter 22.35 Sport 22.50 Nyheterna 23.00 House (R) 0.00–1.00 Äntligen hemma (R)

6.05 Home videos 6.30–9.00 Vakna med The Voice/Mix Megapols morrongäng 9.45 Unga mödrar (R) 10.10 Grey’s anatomy (R) 11.00 Sjunde himlen 11.55 Frisörakuten 12.55 Ellen DeGeneres show 13.45 Biggest loser (R) 14.40 Vänner (R) 15.10 One Tree Hill 16.05 Unga mödrar 16.35 Home videos 17.05 Grey’s anatomy 18.00 Vänner 18.30 The Big bang theory 19.00 Biggest loser 20.00 Kär & galen 21.00 Desperate housewives 21.55 Happy endings 22.25 Mike & Molly 22.55 Criminal minds 23.50–0.20 The Big bang theory

7.25 Knight rider (R) 8.20 Jims värld (R) 8.50 Just shoot me (R) 9.20 Vampire diaries 10.45 Våra värsta år 11.45 Chuck (R) 12.40 Stargate SG-1 (R) 13.35 Jims värld (R) 14.05 Vampire diaries (R) 15.00 Simpsons (R) 16.00 Family guy (R) 16.30 Scrubs (R) 17.30 How I met your mother (R) 18.00 Cops (R) 18.30 Simpsons (R) 19.00 Family guy (R) 19.30 2 1/2 män (R) 20.00 Simpsons 20.30 Family guy 21.00 99 nya saker med Erik & Mackan 22.00 Karatefylla 22.30 Outsourced 23.00 Scrubs (R) 0.00–0.30 How I met your...

6.50 Lyxhem till salu (R) 7.55 The family 11.00 Svagaste länken 12.00 Nyheterna 12.05 Mannen som talar med hundar (R) 13.05 Kvinnor som mördar 13.35 I nöd och skuld (R) 14.05 Lyxhem till salu (R) 15.20 Nyheterna 15.30 Don’t tell the bride 16.50 Dr Phil 17.45 Nyheterna 17.50 Lokala nyheter 17.55 Glamour 18.30 Judys domstol 19.00 Svagaste länken 20.00 112 – på liv och död 21.00 Mannen som talar... hundar 22.00 Ghost whisperer 22.55 Skenet bedrar (R) 23.35 M.A.S.H. (R) 0.05 Law & order: Special victims unit (R) 1.05–2.05 Ghost whisperer (R)

9.00–12.00 SVT Forum 12.00 Från Sverige till himlen (R) 12.30 Vem vet mest? (R) 13.00–15.30 UR 16.05 Nyhetsbyrån (R) 16.35 Agenda (R) 17.20 Nyhetstecken 17.30 Oddasat 17.45 Uutiset 18.00 Cancer! 18.55 Anslagstavlan 19.00 Vem vet mest? 19.30 Magnus och Petski 20.00 Resebyrån 20.30 Från Sverige till himlen 21.00 Aktuellt 21.30 Världens händelser 22.00 Sportnytt 22.15 Rapport 22.35 Kulturnyheterna 22.45 Världen: Moderna massajer 23.40–23.45 Underverk i världen

6.00 Rachael Ray 6.55 Top model (R) 7.55 Nanny (R) 8.25 Alla älskar Raymond 8.55 Jims värld (R) 9.25 Lyxfällan (R) 10.20 Våra bästa år 11.10 Extreme home makeover (R) 12.10 Project runway (R) 13.05 Oprah Winfrey show (R) 14.00 Funniest pets and people 14.30 Lyxfällan (R) 15.30 Top model 2 (R) 16.30 Project runway (R) 17.30 Adam live 18.55 Keno 19.00 Masterchef USA 20.00 Extra extra! 20.30 2 1/2 män (R) 21.00 Byggfällan 22.00 Sanning & konsekvens 23.00 Sex and the city (R) 23.40 The mentalist (R) 0.35 Jims värld (R) 1.00–1.30 Alla älskar Raymond

5.50 Nyhetsmorgon 10.00 Nyheterna 10.05 Efter tio 11.00 Nyheterna 11.05 Efter tio, forts 11.50 Hem till gården 12.50 Holby City 14.00 Nyheterna 14.05 Äntligen hemma (R) 15.00 Supernanny (R) 15.55 Sunshine cleaning 17.55 Extreme makeover weightloss 18.25 Lotto 18.35 Extreme makeover weightloss 19.00 Nyheterna 19.15 Lokala nyheter 19.30 Halv åtta hos mig 20.00 Bonde söker fru 21.00 Berg flyttar in 21.30 Kalla fakta 22.00 Nyheterna 22.25 Ekonomi 22.30–6.00 Nattsändningar

6.05 Home videos 6.30–9.00 Vakna med The Voice/Mix Megapols morrongäng 9.45 Unga mödrar (R) 10.10 Grey’s anatomy (R) 11.00 Sjunde himlen 11.55 Frisörakuten 12.55 Ellen DeGeneres show 13.45 Biggest loser (R) 14.40 Vänner (R) 15.10 One Tree Hill 16.05 Unga mödrar 16.35 Home videos 17.05 Grey’s anatomy 18.00 Vänner 18.30 The Big bang theory 19.00 Biggest loser 20.00 Arga snickaren 21.00 Grey’s anatomy 21.55 Body of proof 22.50 Criminal minds 23.50 The Big bang theory (R) 0.15–1.15 Arga snickaren (R)

7.25 Knight rider (R) 8.20 Jims värld (R) 8.50 Just shoot me (R) 9.20 Vampire diaries 10.45 Våra värsta år (R) 11.45 Chuck (R) 12.40 Stargate SG-1 (R) 13.35 Jims värld (R) 14.05 Vampire diaries (R) 15.00 Simpsons (R) 16.00 Family guy (R) 16.30 Scrubs (R) 17.30 How I met your mother (R) 18.00 Cops (R) 18.30 Simpsons (R) 19.00 Family guy (R) 19.30 2 1/2 män (R) 20.00 Chuck 21.00 Hellboy II: The golden army 23.20 Scrubs (R) 0.20 How I met your mother (R) 0.45 My name is Earl (R) 1.10 Spin city (R) 1.40 Skål (R) 2.10–3.10 Våra värsta år (R)

6.50 Lyxhem till salu (R) 7.55 The family (R) 11.00 Svagaste länken 12.00 Nyheterna 12.05 Mannen som talar med hundar 13.05 Kvinnor som mördar 13.35 I nöd och skuld (R) 14.05 Lyxhem till salu (R) 15.20 Nyheterna 15.30 Don’t tell the bride 16.50 Dr Phil 17.45 Nyheterna 17.50 Lokala nyheter 17.55 Glamour 18.30 Judys domstol 19.00 Svagaste länken 20.00 112 – på liv och död 21.00 Den stora matresan 22.00 Law & order 22.55 Skenet bedrar (R) 23.35 M.A.S.H. (R) 0.05 Law & order: Special victims unit (R) 1.05–2.00 Law & order (R)

O N S DAG 16/11 6.00 Gomorron Sverige 11.00 Go’kväll 11.45 Här är ditt kylskåp (R) 12.15 Jaså, inte pappa längre (R) 12.40 Helt magiskt (R) 13.40 Starke man (R) 14.10 Mitt hus är fullt av speglar 16.05 Gomorron Sverige 16.30 Sommarpratarna (R) 17.30 Sverige idag 17.55 Sportnytt 18.00 Rapport 18.15 Go’kväll 19.00 Kulturnyheterna 19.15 Rapport 20.00 Uppdrag granskning 21.00 Bron 22.00 True blood 22.55 How to make it in America 23.25 Anklagad (R) 0.30 Skavlan (R) 1.35 Dox: La vida loca (R) 3.10–3.40 Robins (R)


vecka 45 | torsdagen 10 november 2011

46 | Ledare & debatt.

SKÖVDE NYHETER NU PÅ NÄTET

En unik chans för alla Skövdebor att hänga med i nyhetsflödet precis när det passar dig

N

U FINNS VI PÅ NÄTET OCKSÅ! Från och med i dag kan du läsa nyheter och en massa annat på skövdenyheter.se. Det ger oss en möjlighet att ge er alla lokala nyheter hela dagarna. Du ska kunna följa det som händer i din hemstad genom att titta in på vår hemsida flera gånger om dagen. Men uppstarten av skövdenyheter.se ger också dig en möjlighet att tycka till om saker som är viktiga för dig. Nu kan du kommentera lokala frågor

genom att tycka till om våra artiklar, men vi vill också ha dina åsikter i frågor som är viktiga för dig. Ta chansen att skapa en debatt kring dina hjärtefrågor, kanske är det just dina åsikter som lägger grunden för att vägen där du bor får bättre belysning, eller att dina barns skola får en bättre miljö. Ingen fråga är för liten, ingen fråga är för stor. NÄR VI STARTADE Skövde Nyheter som papperstidning i april var ambitionen att

Wordfeud– en välsignelse för språknördar

J

ust nu är vi många som sysslar med en språklig dramatisk trend. Wordfeud heter appen som tusentals svenskar laddat ner, och naturligtvis kan jag inte låta bli att fundera över vilken funktion trender som den här kan fylla i våra liv. Framförallt handlar wordfeud om avkoppling, och det är ett annorlunda sätt att umgås med vänner, konfirmander och arbetskamrater. Vi ordkrigar på bussen, i soffan, vid lunchen, i köer eller närhelst tillfälle uppstår. Med hjälp av Wordfeud kan man göra intressanta studier av den egna personligheten. Ger du upp när du ligger under med tvåhundra poäng, eller bärs du av den svindlande tanken att mirakel är möjliga? Är du den stressade typen som lägger alla bokstäver rask takt bara för att bli av med eländet, eller kan du fundera i timmar på hur du ska lägga nästa ord? WORDFEUD SPEGLAR LIVET som helhet. Att fatta sig kort kan ge oerhörd utdelning, förutsatt leverans i rätt sammanhang. Knepiga bokstavssituationer ger mer poäng än enkla, och kvalitet före kvantitet är nyckelord också i verkliga livet. Så finns det ju en nytta också. Lars-Gunnar Andersson är professor i modern svenska vid Göteborgs universitet, och han menar att Wordfeud kan bidra till att folk särskriver mindre och får upp känslan för att lever pastejen är en helt annan sak än leverpastejen. Bara det är en välsignelse för oss språknördar. SLUTLIGEN: Wordfeud är inte bara nöje utan också ett sätt att avreagera sig. För visst känner man sig lite bättre till mods när man levererat SURASTE för 159 poäng?

Monica Green, S,

riksdagsledamot och ledamot i Skövde kommunfullmäktige 1) Jag borde kanske inte uttala mig eftersom jag varit en av dem som fått min identitet kapad på nätet, på mitt twitterkonto. Å andra sidan har jag nu den erfarenhet av utsatthet och kränkning som det innebär, en nyttig erfarenhet som jag helst hade varit utan. Byt lösenord ofta, byt till så krångligt lösenord som möjligt, använd inget som kan kopplats till dig och byt inte till något du haft tidigare. 2) Nej.

Öppet: vardagar 8.00-17.00

1 2 3

Hur gör du för att skydda dina internetkonton? Är det en ursäkt att vara berusad vid ett brott? Hur får vi fler att köpa miljövänligare bilar?

3) Det ska vara enkelt och lätt att både tanka och köra miljöbil. Kommuner och företag bör gå i bräschen för att köra miljövänligare, säkra bilar och begära att varor som köps in transporteras på ett så miljövänligt sätt som möjligt. Det ska också uppmuntras ekonomiskt så att inköp, p-plats och drivmedel är billigare med miljövänligare bilar. Vi socialdemokrater föreslår ett nytt system för miljöbilsbonus och registreringsskatt där bilar med låga utsläpp får bonus. Jag gillar min gasVolvo helskarpt, det känns rätt att köra omkring på biogas från gammalt köttavfall.

Ulrika Carlsson, C,

riksdagsledamot och ledamot i Skövde kommunfullmäktige 1) Jag har olika lösenord, vilket i och för sig gör det lite svårt att komma ihåg alla... 2) Det kan aldrig vara en ursäkt att man varit berusad när man begått brott. Det blir ju något att skylla ifrån sig på och det tycker jag inte ska godtas när det gäller brott man gjort sig skyldig till. 3) Miljöbilspremien fungerade jättebra och den nya supermiljöbilspremien kommer också att leda till att fler köper miljöbilar. Det är viktigt att begagnatmarknaden för miljöbilar utvecklas, vi är många som inte köper helt nya bilar. Men det måste också finnas tankställen för till exempel biogas i fler kommuner och på fler ställen. Gratis parkering för biogasbilar i Skövde är ett bra exempel på hur kommunen uppmuntrar miljöbilar.

STÄLL DIN FRÅGA TILL SKÖVDES LEDANDE POLITIKER MEJLA DIN FRÅGA till red.sn@vgt.se eller skicka ett SMS till 72121 (Skriv sn[mellanslag]tycktill[mellanslag] och sedan ditt meddelande.)

Redaktionschef/ansvarig utgivare: Ronny Karlsson 0511-77 01 15 ronny.karlsson@vgt.se

Post- och besöksadress: Storgatan 17, 541 30 Skövde Telefon: 0500-78 48 50 www.skovdenyheter.se

VI LOVAR ATT LYSSNA på er läsare. Ni är över 50 000 Skövdebor som nu alla får chansen att vara delaktiga. Dels genom att ta del av nyhetsflödet, dels genom att tycka till och skapa debatt. Ni Skövdebor är det viktigaste som finns för oss. Det är ju för er vi gör både den här tidningen och den nya hemsidan.

Under vinjetten Skövdeduellen kommer vi att ta upp aktuella frågor om Skövde. Självklart kommer vi också att ge er läsare möjlighet att ge förslag om vad för ämnen vi borde spegla.

Karin Långström Vinge är fri debattör och präst i Skövde. Hon bloggar dessutom på karinlangstromvinge.blogspot.com

Tidningen grundades 1907.

VI VILL HA DINA synpunkter på vår nya hemsida. Vi vet att den har varit efterlängtad och vi tycker att sidan ser bra ut redan i dag. Men vi vill ha dina

synpunkter för att göra den ännu bättre. Du kan tycka till genom att gå in p . Ge oss positiv respons på det som är bra, tala om vad som kan bli bättre.

SKÖVDEDUELLEN: RÖTT MÖTER GRÖNT

KRÖNIKA KARIN LÅNGSTRÖM VINGE

Skövde Nyheter.

gå vår egen väg. Vi ville hitta egna nyheter som inte fanns i andra media och det har vi lyckats bra med. Våra tre webbredaktörer Jens Fransson, Frida Sandgren och Börje Andersson kommer att jobba stenhårt med att ge er en webbsida som blir minst lika bra och minst lika uppskattad. Men de behöver din hjälp.

Verkställande direktör: Christina Björklund 0511-77 01 87 christina.bjorklund@vgt.se Nyhetschef: Leif Claesson 0500-78 48 70 leif.claesson@vgt.se Reportrar: Börje Andersson 0500-78 48 52 borje.andersson@vgt.se

Skövde Nyheter delas ut av Västgöta Tidningar AB. Tidningen delas ut till samtliga Anders Axelsson 0500-78 48 53 hushåll i Skövde kommun. Upplaga: 26 700 ex. anders.axelsson@vgt.se

Kristina Claesson 0500-78 48 54 kristina.claesson@vgt.se Jannica Ernfridsson 0500-78 48 57 jannica.ernfridsson@vgt.se Anna Ernius 0500-78 48 55 anna.ernius@vgt.se Jenny Åberg 0500-78 48 68 jenny.aberg@vgt.se Nöje & kultur: Åsa Mwansa 0500-78 48 58 asa.mwansa@vgt.se Sporten: Frida Sandgren 0500-78 48 50 frida.sandgren@vgt.se

Webredaktör: Jens Fransson 0500-78 48 71 jens.fransson@vgt.se Annonschef: Niclas Svensson 0515-67 04 71 niclas.svensson@vgt.se Annonssäljare: Ulrika Lindner 0500-78 48 60 ulrika.lindner@vgt.se Kajsa Wernebratt 0500-78 48 61 kajsa.wernebratt@vgt.se Göran Brandels 0500-78 48 59 goran.brandels@vgt.se

Agnetha Källvik 0511-77 01 49 agnetha.kallvik@vgt.se Annonsproduktion: Henrik Svensson 0500-78 48 63 henrik.svensson@vgt.se Tryck: Herenco Press, Jönköping Distribution: Svensk Direktreklam Utebliven tidning: ring 0500-41 80 75 måndag-fredag 8.00-11.45, 12.45-17.00 eller mejla till sdr732da@sdr.se


torsdagen 10 november 2011| vecka 45

Insändare. | 47

AMBULANS. Ambulans inom 20

minuter ett mål som måste uppnås MÅLET FÖR ambulanssjukvården i Skaraborg är att minst 80 procent av patienterna ska nås inom 20 minuter vid prioritet 1-larm. Falköping och Skövde har störst antal som väntar mer än 20 minuter. Samtidigt nås vi politiker av händelser där äldre kan ha fått vänta på ambulans i tre timmar, för att sedan få vänta ytterligare dubbelt så lång tid på akutmottagningen. När sparbetinget för Skaraborgs Sjukhus ska verkställas, är det viktigt att

beakta de äldres livskvalitet. En samlad syn på äldres välbefinnande behöver inte bli dyrare än dagens mera splittrade vårdsituation. I tider när det handlar om att spara ekonomiska resurser gäller det att också tänka nytt. Skaraborgs Sjukhus bör satsa på geriatrisk mottagning och geriatrisk vårdavdelning. Geriatriken tar bättre hänsyn till samspelet mellan medicinska, psykologiska och sociala faktorer som på-

VÅRDEN. 100 miljoner

mindre ger försämrad vård

SKARABORGS SJUKHUS skall spara 100 miljoner kronor, även om skära ner är ett bättre ord. Enligt sjukhusdirektör Birgitta Molin-Melander kommer ingenting att förändras utan allt fortsätter som vanligt, och vårdkvaliten ska inte påverkas. 100 miljoner kronor, en ansenlig summa, så nog borde det väl betyda att någonting måste stryka på foten. Den nya och mycket välbetalda regiondirektören, Ann-Sofi Lodin, säger att ”Vi kommer att jobba med bland annat produktionsstyrning”, vilket låter som något som hör hemma i en fabrik. Men det är kanske så hon ser på det,fabrik eller sjukhus, det är samma sak. När finanssektorn (läs bankerna) drabbas av trasligheter med ekonomin, som de oftast själva ställt

SMS-TYCK: Skicka till 72121 Gör så här: Skriv sn [mellanslag]tycktill [mellanslag] och sedan ditt meddelande.

Förakt och cynism är ord som dyker upp till, kommer statsmakterna skridande som riddare och summorna som då ställs till förfogande överträffar med råge de pengar som sjukvården nu behöver. Men inte finns det några räddningspaket för de medborgare som via sin skattsedel sett till att den finansiella sektorn hålls under armarna. När sjukvården behöver ekonomiskt tillskott, kommer inga riddare från statsmakterna ridande. Förakt och cynism är ord som dyker upp. Conny Östling SKÖVDE-APPEN. Den är

verkar sjuklighet och de möjligheter som finns för att förebygga sjuklighet. Äldre patienter reagerar ofta annorlunda än yngre patienter när de blir sjuka. I en geriatrisk enhet skulle möjligheterna att ta tillvara ökade kunskaper inom äldreforskning underlättas. Det geriatriska kunnandet och förhållningssättet kommer våra äldre till nytta på många sätt, inte minst i samverkan med primärvården och den kommunala sjukvården.

Hälsoplaner behöver upprättas för att ta upp de unika behov som den äldre har. Alla patienter som lämnar en vårdepisod vid Skaraborgs sjukhus måste ha en vård- och rehabiliteringsplan. Den övermedicinering av äldre som idag förekommer, kan i flera fall bero på att läkaren saknar tid för att säkerställa diagnoser för äldre. Det är inte ovanligt att äldre tar upp till 20 olika läkemedel om dagen. Det är inte heller

ovanligt att dessa mediciner motverkar eller förstärker varandra. Granskning av journaler på uppdrag av SKL (Sveriges kommuner och landsting) har påvisat misstanke om att merparten av mångbesökare i vården inte har objektivt fastställd diagnos. I stället behandlas ofta enstaka symtom. Ulla-Britt Hagström (Fp) Vice ordförande Folkpartiet Liberalerna i Skaraborg

SKOLAN. Läxor inget

DROGAD FÖRARE. Lä-

ett härligt och befriande sätt att angripa Skövdes utveckling. Om Skövde hade fler som han, så kanske vi vore 70 000 inom kort. Johan GALNA IDÈER. Det är lätt

att le lite överseende när SN presenterar de vilda idéerna för Skövdes utveckling från förr. Men kika igenom listan en gång till. Om ni vågar, kommunpolitiker.

Rapp? Vågar Lorentzon? Vem blir först med att förverkliga boende utmed Cementakanten? Jag har redan packat väskorna. Lisa med familj

GALNA IDÈER. Ett Casino

på Hållsdammen. Det hade definitivt stuckit ut.

Polletten GALNA IDÈER. Det är ur

Utbildningen ska skötas på skoltid, anser insändarskribenten. Bild: LEIF R JANSSON / SCANPIX

Ett exempel är en svetsare som ju tar inte med sig arbetsuppgiften hem efter arbetstid och då ska inte eleven heller inte göra det. Om vi strukturerade upp vad som är viktigast i skolan och dess uppgift, kanske våra lärare, vilka är högskoleutbildade klarade den uppgiften. Men nej. Ju fler diverse arbetsuppgifter som åläggs våra lärare ju mer arbetsuppgifter får eleverna göra hem-

ma (då du som förälder ska prestera och vara lika bra som läraren i skolan). Visst bryr vi oss om våra barn och deras framtid men någonstans måste vi dra gränsen för våra barns utbildning vilket faller tillbaka på oss föräldrar om inte läraren har tillräckligt med tid att föra över information till eleverna.

ERIK & MACKAN. Grab-

ETTÅRING. Vi vill tacka alla

Jari Lilja

precis lika dålig som Joakim Johansson säger. Jag tror kommunen läste fel i telefonkatalogen då de gjorde beställningen. Därför blev det den outvecklade Skövde (N)APPEN som presenterades.

karna måste vara lite mer framsynta. Det krävdes förmodligen ingen vetenskaplig utredning för att misstänka att den hårt medicinerade mannen kunde tänka sig att köra bil.

barna reser runt Sverige och gör 99 saker man bör göra innan man dör. Vetetusan om jag satsat på stridsvagnsskjutning när det finns så mycket annat roligt. Men ett bra inslag blev det säkert.

Teknikern

Agnes S

Cissi

Rockaren

Urban Eriksson – Jag tycker Skövde är bra, det mesta finns som Arenan och bowling och Billingen förstås där man varje vinter kan åka skidor på kanonfina spår.

Dania Saad – Fler biosalonger och caféer som har öppet längre.

Irene Eriksson – Jag måste fundera... Det finns ett stort utbud av affärer och cafeér... Jag är nöjd med Skövde.

Sarah Afrem – Fler studentlägenheter, fler nattklubbar för 18åringar och fler små livsmedelsbutiker.

GALNA IDÈER. Gösta har

GALNA IDÈER. Vågar

på ettårsfirandet på daghemmet Skogen. Vilket fantastiskt jobb personalen hade gjort.

Dagismamman MUSIK. Vilken fantastisk

video, The Gloria Story.

ENKÄT: VAD KAN BLI BÄTTRE I SKÖVDE?

Frida Silverborn – Nattklubbarna tycker jag kan bli bättre. De är för få och för tråkiga och stänger för tidigt.

Gör så här: Skriv sn [mellanslag]tycktill [mellanslag] och sedan ditt meddelande.

The Future

som lagen stödjer

EN FÖRÄLDER BÖR ta diskussionen med sina barn om läxans vara eller inte vara, för läxor är inget som lagen stödjer eller som skolan har rätt att ordinera eleven. Som så många gånger är vi i samhället godtrogna och försöker göra som alla andra och söker inte fakta vad som egentligen gäller angående till exempel läxor, hur vi ska stå i en kö eller hur man kör i en trafikrondell. Hur blir det då med våra barns läxuppfostran? Ska läxan vara enligt lag? Nej och åter nej. Skolans lärare har en uppgift: att föra över information till eleven under skoldagen. Den information läraren inte kan föra över ska fortsätta nästa lektion eller göras under skoldagen.

SMS-TYCK: Skicka till 72121

galna och vilda idéer det geniala brukar dyka upp, tyvärr faller det ofta på alltför fega kommunpolitiker. Därför blev jag glad när jag såg det utmanande förslaget om framtidens Boulogner, men redan nu börjar vissa yra om att det är för dyrt. Matthias SKULTORPS IF. Roligt att ett lag och dess ledare som bredriver en fantastisk verksamhet i skymundan av de stora får synas i tidningen. Tack!

Skultorpstösen

SN VÄRNAR DEN LOKALA DEBATTEN SIGNATUR KAN ANVÄNDAS men namn, adress och telefonnummer måste bifogas. NAMNGES PERSON ELLER FÖRETAG ska insändaren undertecknas med namn. MAXLÄNGD 2 200 TECKEN. SN förbehåller sig rätten att korta. Skriv alltid rubrikförslag. SKICKA DIN INSÄNDARE till red.sn@vgt.se eller Skövde Nyheter, Storgatan 17, 541 30 Skövde. SMS-TYCK skickas till 72121. Gör så här: Skriv sn[mellanslag]tycktill [mellanslag] och sedan ditt meddelande.


vecka 45 | torsdagen 10 november 2011

48 | Skövde.

Nu försvinner Lantmännens gamla silo.

Bild: ANNA RATHSMAN

En publikdragare när landmärke rivs Rivningen av Lantmännens gamla silo lockar många nyfikna Skövdebor. – På kvällen när de tänder lamporna blir det extra maffigt, säger Ulf Ohlsson. Han sitter i en bil en bit i från rivningsplatsen och bevittnar händelsen. Han säger att han bott i området som ligger alldeles ovanför silon sedan 1966. Silon har stått där så länge han kan minnas. – Det är helt klart ett landmärke som försvin-

kommer att användas till något bra framöver.

Jättespännande

Nils och Edvin Engman och Oskar Viker tycker att det är spännande att titta på rivningen av den gamla silon.

ner. Så det känns lite sorgligt. Den har alltid funnits där och nu finns den inte mer, förklarar han. Men han hoppas på att tomten där silon har stått

Strax kommer en annan bil och ställer sig framför Ulf Ohlsson.Ur kliver en kvinna i sällskap med tre glada barn. Det är Angelica Engman, Nils Engman, Edvin Engman och Oskar Viker. – Vi har pratat om att åka hit i flera dagar. Ungarna tycker att det här är jättespännande, förklarar Angelica Engman. Det är framförallt den stora maskinen som lockar pojkarna. – Undra varför de inte

500 m2 sprängfyllt med varor!

spränger i stället,kommenterade Edvin Engman. Rivningen av lantmännens silo har varit på gång en tid. I våras hindrades den av berguven Edvin som envisades med bosätta sig i silon. Eftersom berguven var en prioriterad art ville man inte förstöra hans boplats. Men när uven inte längre syntes till blev en rivning åter bli aktuell. Arbetet beräknas vara klart till jul. Anna Rathsman red.sn@vgt.se

Wilton

Rya matta

200x300 cm ord.pris 2490:-

140x200cm

NU 795:140x200 cm ord.pris 1190:-

Kazak

NU 1995:-

NU 236:Handknutna mattor 100-tals handknutna mattor Bochara,Kazak,Shobi Hamadan m.m Dörrmattor,gångmattor Rumsmattor stl 50x80-200x300 cm

vår populäraste induktionshäll!

NU 2995:-

Öppet: Tors-fre 11-18 Lör-sön 11-15 0706-218085

skövdenyheter.se

Köp kök och vitvaror och få en induktionshäll på köpet, värde 8 990:-

Lijo Inredningar Skövde | Stallsiken | 0500-48 81 00 Öppettider: Mån-Fre 10-19, Lördag 10-17, Söndag 11-16

Bochara

Ca 140x200cm Handknuten matta

Skövdes snabbaste nyheter.

VI BJUDER PÅ

på övriga vitvaror i Whirlpools sortiment*

Färdiga längder pris ex. 80x400 cm

ord.pris 245-590:-

Brännebronavägen 1 Bredvid gästis E 20 Götene

25% RABATT

Gångmattor

Fr.199:-Ca 140x200cm Handknuten matta

Dessutom får ni

NU 295:-

Tapeter & Wallstickers

Röllakan

WHIRLPOOL ACM 773BA

*Erbjudandet gäller order lagd mellan 1/11-31/12 2011. Totalt köpvärde måste uppnå 50 000:-.Välj bland vårat stora urval av luckprofiler, luckfärger, bänkskivor och stommar. Ett helt nytt kök skräddarsytt efter dina önskemål.

Skövde Nyheter  

Skövde Nyheter 20111110

Advertisement