Page 1

Læs bl.a. om: Nyt fra formanden Sommercamp for juniorer Skovbo Golf Café Klubmesterskaberne Greenkeepernes arbejde

MEDLEMSBLAD FOR SKOVBO GOLFKLUB

NR. 4

DECEMBER 2007

7. ÅRGANG


Dalbyvej 50 4140 Borup Telefon 70 20 02 82 Fax 56 82 24 21 skovbogolfklub@skovbogolfklub.dk www.skovbogolfklub.dk 

Bestyrelse

Formand: Henning Larsen......................43 40 49 33 Næstformand: Henning Sørensen.........46 19 46 51 Torben Binderup Jensen.......................... 56 14 41 61 Michael Østerbye.....................................56 14 20 10 Thomas Gadegaard................................ 43 90 84 00 Suppleant: Erling Elberg.........................46 18 54 24 Suppleant: Thomas Nielsen....................32 96 77 93

Udvalg

Baneudvalg: Henning Larsen........................................43 40 49 33 Turnerings- og handicapudvalg: Henning Brændeholm.............................20 30 79 41 Eliteudvalg: Thomas Gadegaard................................ 43 90 84 00 Ungdomsudvalg:     Christian Andersen..................................21 48 39 45 Sponsor- og markedsføringsudvalg: Torben Binderup Jensen.......................... 56 14 41 61 IT-udvalg: Henning Sørensen...................................46 19 46 51 Husudvalg: Henning Sørensen...................................46 19 46 51 Visionudvalg: Henning Sørensen...................................46 19 46 51

Sekretariat

Klubber i klubben

Herreklubben: Gunnar Vive.............................................25 39 06 70 Dameklubben: Merete Andersen....................................43 90 26 27 Seniorklubben: Kirsten Berg.............................................29 92 62 65 Begynderklubben: Erik Olsen.................................................43 90 97 19 Parmatchklubben: Inger og Robert Hansen..........................56 27 50 36

Skovbo Golf Café

Susie & Johnnie Sundgaard..................... 23 11 92 80 skovbogolfcafe@mail.dk

Faste tider

Begynder....................................................... Mandag Herredag......................................................... Tirsdag Damedag........................................................ Onsdag Ungdom........................Mandag, onsdag og torsdag Eliten............................................................... Torsdag Senior............................................................. Torsdag

Redaktør

Erling Elberg............................................ 46 18 54 24 erlingelberg@mail.tele.dk

Forside

Majbritt Brændeholm............ majbritt@skovbogolfklub.dk Rie Seidenfaden............................ rie@skovbogolfklub.dk

Opvarmning til afslutningsturneringen 2007. Foto: Mads Bjørn.

Chef-greenkeeper

Deadline for næste nummer

Mads Kragh..............................................20 33 02 82

15. marts 2008.

Pro

Tryk

David Philp...............................................40 38 31 21

SHS Tryksager ApS

SKOVBO GOLFKLUB er officielt medlemsblad for Skovbo Golfklub. Bladet vil udkomme i ca. 1000 eksemplarer 4 gange årligt og sendes gratis til medlemmernes husstande, samtlige golfklubber i Danmark, annoncører, sponsorer samt institutioner i Skovbo Kommune. Meninger, der kommer til kende i bladet er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med Skovbo Golfklubs officielle synspunkter. Redaktionen af bladet forbeholder sig ret til at nedkorte og redigere de indsendte indlæg. Eftertryk er kun tilladt med angivelse af kilde.

2


Husk at der altid er fortrinsret til banepersonalet på banen!

Indholdsfortegnelse Redaktøren har ordet.....3 Nyt fra formanden.........4 Herreklubben.................5 Dameklubben.................6 Danmarks første golfboghandel...............6 Dameklubbens weekendtur....................7 Seniorklubben................8 Trampolindrivere............9 Ungdomsafdelingen....10 Træning med Cathrine........................12 Nye muligheder for handicap regulering.....13 Nyt fra sekretariatet.....14 Sponsorer.....................15

Redaktøren har ordet En lidt blandet sæson 2007 er nu, når I står med bladet i hånden, ved at rinde ud. Sæsonen har været plaget af megen regn og som følge deraf lukning af især de første 9 huller en del gange i løbet af sommeren og efteråret. Det er også gået ud over nogle begynderaftener på mandage, hvilket naturligvis er beklageligt. Nu må vi indstille os på at spille på vinterbanen indtil foråret 2008, hvor april måned forhåbentligt viser sig fra sin bedste side, så vi igen kan komme i gang med at spille. Redaktøren tror, at mange glæder sig til sæson 2008 med forventelig ibrugtagning af de 2 nye huller på "engen" i løbet af sensommeren 2008 og med deraf følgende omlægning af hullerne. Generalforsamlingen skal jo til marts bl.a. træffe beslutning om, hvilke 2 andre huller, der skal inddrages til anlæggelse af en par 3 bane. Der har været afslutningsmatch i golfklubben og de respektive klubber i klubben har også holdt sæsonafslutning med generalforsamling m.v. Referat/omtale fra klubberne kan læses andetsteds i bladet. Bestyrelsen har afholdt det halvårlige møde med klubberne i klubben og det forløber på en rigtig god måde til gavn for alle. Redaktøren vil endnu engang gerne anmode alle – især klubberne i klubben – om at komme med indlæg til bladet, men også gerne andre spændende oplevelser, som vore medlemmer måtte komme ud for – enten på vores egen bane eller ved spil på andre i såvel indland som udland. Husk allerede nu at reservere aftenen den 5. marts 2008 til generalforsamlingen i Golfklubben. Den afholdes som sædvanligt på Hotel Hvide Hus i Køge. Til sidst vil jeg gerne ønske alle medlemmer af Skovbo Golfklub en rigtig glædelig jul og et godt nytår med ønsket om en pragtfuld sæson 2008. Erling Elberg 3


Nyt fra formanden Henning Larsen Sæsonen er slut – nu er det den for golfspillere så skumle tid, hvor håbet om en enkelt runde inden frosten sætter ind kan holde humøret oppe – og så ellers vente på at foråret kommer med alle de muligheder en ny sæson kan bringe.

Der er dog ingen tvivl for mig, om at vi skal tage disse omlægninger i små etaper. Næste års store indsats bliver anlæg af par 3 bane i slutningen af året. Par 3 banen forventes spilbar ved sæsonstart 2009.

Som konsekvens af den usædvanlige våde sommer vil vores greenkeepere hen over vinteren efterse dræn, især på området ved hul 1, 2, 3, 9 og 18. Der er mistanke om, at dimensioneringen er lige i underkanten visse steder. Imidlertid må vi leve med naturens orden – vi har svært ved at komme af med alt vandet i perioder med rigtig megen nedbør. I den relation vil vi overveje om der med fordel kan laves andre søer på området – masterplanen har en sø i venstre side af 18 – i den trekant, der er nærmest skoven, det kunne være en interessant mulighed.

Omkring byggeri af værksted, maskinhal og mandskabsfaciliteter er projektet i fuld gang, og der er god og positiv kontakt til Køge Kommune for at få afklaret de justeringer, der evt. skal til, for at vi

De nyanlagte huller har det fint – de mange dræn vi har lagt i området skal lige have tid til at fungere optimalt, men alt tegner stadig til at hullerne kan tages i brug i løbet af den kommende sæson. Så skal vi i gang med at anlægge den meget savnede par 3 bane – og hvilke huller skal vi tage ud af den nuværende bane? Det bad bestyrelsen om forslag til på seneste generalforsamling, men jeg har ikke hørt så meget, og med mindre der kommer noget på banen snart, så vil bestyrelsen udarbejde forslag med henblik på at tage hul 1+2 ud af den nuværende bane. Det vil så være en naturlig konsekvens, at vi efterfølgende skal arbejde med at få vendt nuværende 4. hul i en fremtidig samlet løsning for området med nuværende hul 4 og 5.

4

kan få en byggetilladelse. De foreløbige priser vi har fået fra inviterede entreprenører tyder også på, at vi kan holde prisen på et forventet niveau. Desværre har en del medlemmer valgt at melde sig ud af klubben, og det er vi kede af. Det virker som om ombygningen af Køge Bugt motorvejen har kostet os en del. Vi håber, at mange vil vende tilbage – og ellers så skal vi fortsat intensivere jagten på nye medlemmer i almindelighed og lokale medlemmer i særdeleshed.


Herreklubben Gunnar Vive Endnu en sæson i herreklubben er fløjet af sted. Denne gang desværre med noget mere væde på banen, end vi er vant til. Til trods for den våde sommer, har der væretgod tilslutning til vore tirsdagsmatcher, der var dog en enkelt tirsdag, hvor vi kun var ca. 20 deltagere, men der var det også vådt. Vor hulspilturnering forløb planmæssigt, så vi kunne uddele præmier til finalisterne til vor sidste spisematch. Invitationsmatchen i juni var lidt bedre end året før, men vi vil opfordre medlemmerne til at reservere denne tirsdag i juni. Vi skulle gerne kunne fylde alle 18 huller igen. Til udenbys 3-dagstur til Sverige havde vi 24 deltagere. Det er normalt solskin i Sverige, men i år regnede det - men igen en god tur med golf og råhygge. Vandrepokalen vi spillede om lørdag og søndag blev i år vundet af Lasse Kohrtz. Sidste tirsdag i august er jo venskabsdag med Sjöbo. I år var vi i Sverige (uden regn). Vi spiller jo som bekendt om vandrepokalen - Skovbo havde den fra sidste år, men desværre var svenskerne en tand bedre på hjemmebane, så pokalen blev hos dem.

Den 9. november afholdt vi generalforsamling (referat kan ses på opslagstavlen), men for lige at nævne et par ting, så blev bestyrelsen opfordret til næste år, at vi spiller i 3 rækker som tidligere. Ligeledes må vi gøre herreklubbens medlemmer opmærksom på, at vi spiller efter golfreglerne - vi spiller trods alt om præmier om tirsdagen. Medlemmerne opfordres også til at være mere opmærksom på at orientere sig om de forskellige arrangemneter i herreklubben. Det står enten på tavlen eller på hjemmesiden. Bestyrelsen i herrklubben i 2008 Formand Gunnar Vive Kasserer Mads Bjørn Matchleder Leif Bredil Matchleder Henrik Jensen Turkoordinator Hans Jørgen Hansen Til sidst vil vi ønske alle glædelig jul og godt nytår – på gensyn i 2008!

Damerne udfordrede os i år, men de kunne, på trods af de var flest, ikke klare herrerne. Årets herrer i rækkerne blev AA- rækken: Jonas Marstrand A-rækken: Tom Sjøstrøm B-rækken: Henrik Lind C-rækken: Allan Løfgren For de der ikke var til generalforsalingen, kan pokalen fåes til vor første spisematch i den ny sæson. Til vore spisematcher har vi været ca. 50-60 deltagere - det må kunne gøres bedre, så vi opfordrer jer til at være med, når vi uddeler præmier fra månedens matcher.

5


Dameklubben Bestyrelsen for Dameklubben Fredag den 23. november blev der afholdt generalforsamling og julefrokost i dameklubben her i Skovbo Golfklub. Der var mødt 22 damespiller op på dagen, hvilket måske ikke er så mange, men de der kom havde en fornøjelig aften i klubhuset. Generalforsamlingen blev afholdt først - her kunne bestyrelsen berette at det havde været en god sæson med mange gode runder golf sammen, men også med vore venskabsklubber, økonomien hænger også godt sammen, man udtrykte fra bestyrelsens side, at trods fremgang i medlemstallet var der stadigvæk plads til flere af vore damespillere her i klubben, så sæson 2008 ville mindst lige så god som sæson 2007. Efter generalforsamlingen, hvor hele bestyrelsen bekendtgjorde at de fortsatte, gik man direkte over til den årlige julefrokost, hvor der var en lækker menu på programmet og ind imellem var der en konkurrence så man kunne synke den lækre mad. Før man spiste videre, var der også indlagt en puttematch. En tak skal lyde til de damer der arrangerede matchen. Det var et super arrangement med alt hvad der skal til - måske kunne der godt have været lidt flere tilmeldt, men det kommer ganske sikkert til næste år. Til sidst vil bestyrelsen i dameklubben ønske alle medlemmer og sponsorer en rigtig god jul samt et godt nyt år. Vi ses på banen!

Danmarks første golfboghandel er åbnet Dansk Golf Union har i samarbejde med Schweitzer Bogtryk og golfjournalisten Henrik Knudsen nu lanceret en webshop – www.golfbooks.dk – der handler med golfbøger og relaterede produkter. Golfbooks.dk vil i starten hovedsageligt tilbyde danske publikationer, men flere udenlandske titler er allerede på vej. Det er lykkedes golfbooks.dk at skaffe restoplag af nogle ellers udsolgte titler og det endda til nogle meget fordelagtige priser. Golfbooks.dk tilbyder også andre golfprodukter som DVD’er og spil, og flere lignende produkter er på vej. Golfbooks.dk vil tilstræbe altid at tilbyde bøger og lignende 10-20 procent billigere end den vejledende udsalgspris. Kunden betaler kun 29 kroner for porto og ekspedition – uanset hvor mange bøger der købes. Betaling foregår med Dankort. Hvis man er interesseret i bøger om golf, så kan man tilmelde sig golfbooks.dk’s nyhedsbrev– så er man sikker på, at få information om nye titler og andre spændende tilbud. - Vi håber også, at interesserede vil skrive til os og fortælle os om bøger og andre produkter, som de gerne vil have, at vi skal føre på golfbooks.dk, siger golfjournalisten og golfbogs-entusiasten Henrik Knudsen.

6

www.golfbooks.dk er allerede åben med masser af gode tilbud, julegaveidéer m.m.


Dameklubbens weekendtur 29.-30. september 2007 Birgit Ljungbeck, medl. 315 Vi skulle mødes i Odsherred Golfklub kl. 10.00, hvor vi fik udleveret sandwich, som Lene T.A. havde fået sin chef til at sponsorere, både lørdag og søndag. Scorekort og hold blev også i orden og inden selve spillet/matchen fik vi også vand fra samme sponsor. De første slog ud kl. 11.00 og vejret så nogenlunde ud, men det var en stakket frist. Det var kun tørvejr på de første par huller, så åbnede sluserne sig og det regnede på de resterende huller. Det er ellers en flot bane, men det kan være lidt svært at se, når regnen står ned i tove. Efter spillet kørte vi til Fårevejle Golfhotel. Vi fik vores grej med ind – det var meget vådt – så alt blev pakket ud, så det kunne nå at tørre til dagen efter. Hotellet er forholdsvis nyt, så det er store værelser - nogen større end andre. Mange trængte til et varmt bad og derefter skulle vi mødes hos Lene T.A. til et glas champagne, som Nete og Lene sponsorerede. Så var der tid til aftensmad og vi fik en rigtig lækker menu med vin som chefen sponsorerede ved at give 1,00 kr. pr. point, der blev scoret. Ved midnatstid begyndte folk at bryde op efter et glas vin og snacks på Lenes værelse. Hun havde et rigtig stort værelse for sig selv, da vi var 13 personer og hun havde det fint med at sove alene.

Vejret var overskyet men tørt og banen så nogenlunde ud, indtil vi kom til hul 9. Så stod der bare 5 cm. Vand på fairway og på resten af hullerne. Det er os stadig en gåde, at banen ikke var lukket. Der var så meget vand, at vi droppede ud af tilfældigt vand ved hvert eneste slag, så det begyndte at knibe med at huske, hvor mange slag man havde brugt. Det var dejligt at komme ind til en kold fadøl og smørrebrød. Det var ved at være slut på et par dejlige dage – trods vejret – og nu kom det spændende med, hvem der havde vundet, da det ikke just var topscorer, der var præsteret. Arrangørerne Lene Sjøstrøm og Lene T.A. havde gjort hvad de kunne, men vejret kunne de ikke bestemme over. Spillerne var inddelt i en A og B række og der var præmier til alle – meget flot. Folk begyndte nu at bryde op, men vi var lige et par stykker der ville runde weekenden af med en kop kaffe. Det er lidt ærgerligt, at ikke flere melder sig til weekendturene. De er faktisk meget hyggelige og vi lærer hinanden at kende på en anden måde. Til slut mange tak for en godt tilrettelagt turnering plus alt det andet.

Morgenmad kl. 08.00 og det var et rigtig lækkert morgenbord nærmest brunch. Der blev talt om hold og det blev gjort sådan, at dem med bedst score gik i den sidste bold. Efter at have pakket biler kørte vi mod Holbæk Golfklub. Det var lidt over en ½ times kørsel. Der var ikke mange derude, så vi kunne gå ud når vi var klar. 7


Seniorklubben Kirsten Berg Seniorklubben har afholdt generalforsamling torsdag den 25. oktober, hvor den afgående formand Christian Andersen aflagde beretning for det forløbne år. Christian gennemgik bl.a. de resultater vi har afleveret i venskabsmatcher med Harekær og Ny Næstved Golfklub, og det har været både godt og skidt, men i det mindste har vi på nuværende tidspunkt pokalen mellem Harekær og os i vores hus. Derimod var det en ren ynk i Ny Næstved. Vi fik vist kun en enkelt præmie og det samlede resultat var langt under Ny Næstved. Så vi kan kun sige, at det må vi gøre bedre på hjemmebane. Storstrømmen, som vi også har haft som venskabsklub i hele Skovbo Golfklubs historie, mødte desværre ikke op her hos os. Vi håber, at det kun er i år, og at vi kan fortsætte hos dem til næste år. Christian ønskede også tillykke til de medlemmer af seniorklubben, der har gjort sig gældende i klubmesterskaberne. Jerry Katz kom med lidt statistik for fremmøde og præmieuddeling igennem året, der er gået. Det ser nogenlunde retfærdigt ud, selvom der er spillere, der vinder oftere end andre, men sådan er det jo på alle planer.

Mogens Aarøe gennemgik regnskabet, som er ualmindeligt flot. Kontigentet for næste år fortsætter uændret. Den siddende bestyrelse ønskede af forskellige årsager ikke at fortsætte og følgende blev valgt: Kirsten Berg (formand), Poul Sørensen (kasserer) og Jerry Katz (matchleder) og Erik Fensmark (suppleant). Jerry har fungeret som matchleder i det forløbne år, fordi Hans Thorkildsen har været alvorlig syg, og heldigvis ville Jerry gerne fortsætte. Tak for det, Jerry. Umiddelbart efter generalforsamlingen modtog vi med stor sorg meddelelsen, at Hans Thorkildsen var afgået ved døden den 28. oktober. Det er meget kedeligt, at Hans ikke fik en stor tak for hans store arbejde i seniorklubben i tide. I de omkring 5 år jeg har været medlem af seniorklubben, har Hans været matchleder. Hans var et fint menneske, som tegnede vor seniorklub på bedste måde. Det var altid en glæde at komme til parkeringspladsen torsdag morgen og blive vejledt af Hans om, hvor vi skulle begynde vores runde denne dag. Han satte nogle fine hold til alle vores spisematcher, så handicap gik op, og der blev fair matcher.

Forstand på boligmarkedet

Borup afdeling Tlf. 5752 1160 Ejby afdeling Tlf. 5682 0842

8


Alle der har været på golfrejser med Hans ved, at han kunne underholde og skabe stemning, og sidste gang Hans formåede at fortælle vittigheder var på vores tur til Fyn i sommer. Hans var der meget præget af sin sygdom, men han deltog og han underholdt os den ene dag under middagen. Vi vil savne Hans i vores seniorklub. Jeg personligt vil huske at sige tak mens alvorligt syge lever, for lige pludselig er det for sent. Mogens Aarøe ønskede ikke at fortsætte som kasserer. Han har, så vidt jeg ved, også haft jobbet lige så længe som Skovbo Golfklub har bestået, og han startede ikke med så fin en økonomi, som han har afleveret. Vi har altid vidst at Mogens havde styr på økonomien, og han har tålmodigt kradset penge ind ved alle spisematcherne. Mogens har også sørget for præmierne med meget god vin, som vi alle sætter pris på at vinde. Det er vin, man kan være bekendt at servere for gode venner. Mogens vil heldigvis gerne fortsætte med at stå for disse indkøb. Tak for din store indsats igennem mange år og tak fordi du vil fortsætte med vinindkøb. Christian Andersen har ikke så lang en karriere i seniorklubbens bestyrelse. Han tog sin tørn i 2 år, og har haft sit hyr med at få alle os gamle mennesker til at være synlige og have større sportslige ambitioner. Det er ikke gået, som Christian ville og det er formentlig en årsag til at Christian ikke ønskede at fortsætte. Men Christian gør et stort arbejde som formand for juniorafdelingen, og han har et tidkrævende job i BeoMasters om sommeren. Også tak til dig, Christian for dit arbejde i seniorklubben.

Trampolindrivere Dansk Golf Union Fra 1. januar 2008 indføres golfreglen om begrænsning af "trampolineffekt" i drivere for alle golfspillere på alle niveauer. Denne regel blev annonceret i august 2002, og er allerede blevet indført på eliteniveauerne (pro-turneringer og internationale amatørturneringer fra scratch) via turneringspropositionerne fra 1. jan. 2003. Denne nye regel vil påvirke lovligheden af nogle drivere som stadig er i handlen eller i spilleres golfbags. Alle golfspillere opfordres herved til at kontrollere deres egen driver og enhver nyindkøbt driver i fremtiden. For at hjælpe med korrekt information har Royal And Ancient to lister på deres hjemmeside med hhv. godkendte (conforming) drivere og ikke-godkendte (non-conforming) drivere. Gå ind på linket nedenfor for at se listerne. Alle køller som på nuværende tidspunkt er blevet godkendt, vil også efter 1. januar 2008 være godkendte. http://www.randa.org/index. cfm?action=rules.equipment. drivingClubPolicy&cfid=7310524& cftoken=25588889

Den nye bestyrelse takker for valget. Vores ambition er, at seniorklubben skal være en social klub, hvor vi spiller seriøs golf på vores niveau. Det vil bl.a. sige, at vi selvfølgelig spiller efter alle gældende golfregler. 9


Ungdomsafdelingen Bestyrelsen for Ungdomsafdelingen Her hvor vi står for at afrunde sæson 2007, er det vel på sin plads at kigge lidt på den sæson, vi lige har afsluttet. Det har i ungdomsafdelingen været en rigtig god sæson med mange, der er gået frem med deres golfkundskaber. Det har været meget tydeligt at se, når jeg er kommet ned til træning - både mandag og onsdag. Også flot at rigtig mange er gået ned i handicap. Godt gået! Onsdagsholdet, hvor det er Brian og Frank, der er trænere, har haft en mødeprocent, som var helt i top. Det har været rigtigt lækkert at komme ned til alle jer om onsdagen, og se hvordan i arbejder med jeres golf. Vi har også haft en rigtig god afslutning sidst på sæsonen. Vi glæder os rigtig meget til at se jer, når træningen starter op igen. Mandagsholdet har ikke stået tilbage med hensyn til at passe træning - også her har der været rigtig mange til træning hver gang. Vi havde også en god afslutning på sæsonen, hvor spillerne kæmpede mod forældre og trænere. Det var sådan, at da vi

10

Henning Sørensen, Husudvalget tog gennemsnittet på matchen, var det spillerne der vandt - men så har vi "voksne" en revanche til gode til næste år ved sæsonafslutningen. I næste sæson som vi nu er i fuld gang med at planlægge, bliver det endnu mere spændende at følge jer alle sammen til turneringer. Arbejdet på træningsbanen skal jo passes, så i alle går endnu mere frem og har det sjovt med jeres golf her i Skovbo Golfklub. Vintertræningen for mandagsholdet er også startet op. Her var der lige over 20 spillere til træning i B&W hallen. Det er meget vigtigt, at man holder sin golf ved lige hele året. Så husk at komme hver gang, der er planlagt træning. I har alle sammen fået brev, men ellers kan man se det på hjemmesiden, hvor der kommer informationer hele tiden, når der er noget der skal huskes. Her i vinter hvor der som regel kun kan spilles på vinterbanen, regner jeg med at se nogle af jer, når i er ude og spille og holde svinget ved lige. Det er næsten lige så koldt


som ude i B&W hallen - så husk at tage rigeligt med tøj på. Men kom ud og spil alligevel, det er faktisk rigtigt sjovt, når man først er kommet ned på banen. Spiltræningen til næste år (2008) for mandagsholdet er flyttet fra torsdag til fredag kl. 16.30-17.30. Så regner vi med, at der kommer endnu flere ned og spiller, da det skulle være muligt for forældrene at kunne komme ned med jer. Det er lige op til weekenden, hvor man måske kan komme lidt før fra arbejdet. Det er også vigtigt for spillerne at kunne komme ned mindst en gang om ugen, udover træningen og spille med de andre fra holdet Her i løbet af vinteren vil der på hjemmesiden komme besked på, hvornår og hvad tider vi skal træne i sæson 2008. Mandag og onsdagstræningen ligger fast, men husk at kigge på hjemmesiden en gang imellem. Vi regner med at samle alle de, der er tilsagt til vintertræning, så vi måske skal lave lidt andet end golf her i løbet af vinteren. Det vil i få besked på med et brev eller når vi ses ude i hallen. Det bliver ikke synkronsvømning - men noget der er ligeså spændende ... Til sidst vil vi fra bestyrelsen, trænere m.m. sige tak for en rigtig god sæson og samtidig vil vi ønske alle spillere, forældre, søskende og alle de vi måske har glemt - en rigtig god jul og et godt og lykkebringende nyt år!

MS

Etablering og formidling af bl.a. - Bygge-/entreprisefinansiering - Driftsmiddelfinansiering - Projektfinansiering Økonomisk rådgivning indenfor bl.a. - Virksomhedsoverdragelser - Generationsskifte Kontakt Lars Stevens! - Rekonstruktioner

Mercantile Consultants

Mercantile Consultants (Danmark) ApS Bredgade 56 1260 København K Telefon +45 70 33 40 00 Telefax +45 70 33 40 40 Mail: info@mercantile-consultants.dk l

l

l

l

11


Træning med Cathrine Sandra og Katja Aarøe Søndag den 14. oktober mødtes vi 5 piger i klubhuset - vi skulle nemlig have en træningsdag med Cathrine.

Nye muligheder for handicap regulering Dansk Golf Union

Til at begynde med sad vi og talte om, hvordan vi kunne gøre vores træning bedre. Vi fik også nogle øvelser til at hjælpe vores krop med at spille golf. Nogle af øvelserne foregik på fitnessbolde - det var godt nok svært at holde balancen. Andre øvelser foregik med nogle elastikker, som kunne bruges til nogle strækøvelser og nogle af øvelserne foregik to og to. Inden vi gik ned på drivingrange, fik vi lige opfrisket udfyldelse af scorekort ...

Fra DGUs Handicap og Course Rating Komité har vi modtaget nedenstående:

På drivingrange skulle vi øve vores sving og sidst men ikke mindst skulle vil øve os i at sigte. Det foregik ved at én pige skulle slå, mens vi andre stod bagved og skulle fortælle, om hun sigtede det rigtige sted hen.

Den danske Handicap & Course Rating komite har besluttet at gennemføre denne ændring. Med virkning fra 1. januar 2008 udvides mulighederne for at spille tællende turneringer/scorer, til også at omfatte ni-hullers runder for handicapgrupperne 4 og 5, d.v.s. fra handicap 18.4 og opefter. Der spilles med halvt handicap. EDS kan ligeledes spilles over ni huller som tællende scorer.

Så skulle vi endelig ud på banen og spille. Vi blev delt i to hold – og Cathrine fulgte først det ene og så det andet hold, for at se om vi nu brugte nogle at de ting, vi lige havde lært ... Efter at have spillet 9 huller sluttede vi af i klubhuset, hvor vi sad og hyggede os, mens vi talte vores point sammen. Vi var alle enige om, at det havde været en rigtig dejlig dag i golfens tegn. TAK for en rigtig hyggelig og lærerig dag!

European Golf Association’s handicapkomite har besluttet at gennemføre en afgørende ændring af handicapsystemet. Denne ændring tilsigter at opnå flere retvisende handicap blandt europæiske golfspillere.

En revideret udgave af EGA Handicapsystemet vil snart være tilgængelig på www.DGU.org

ring e r i v k e r d Ve nce af ambulf a (112) ambulance

r ring a Ved rekvire lfklub, skal der ud ove o G t e til Skovbo angives d albyvej 50, n adressen, D ested, så ambulance k k det. ly e u st e se k k præci e til uly m m o k n a hurtigere k

12


TA Byg ApS Møllebjerggård . Syvvejen 14 . 4621 Gadstrup . Tlf. 4396 5252 . Fax 4393 5452 www.tmsproduktion.dk info@tmsproduktion.dk Vi udfører alt indenfor: Døre og vinduer i ædeltræ . Håndsnedkerarbejde . Maskinsnedkerarbejde Inventar, køkkener mv. Specielle ønsker Ring for uforpligtende tilbud!

Deres leverandør af byggeprodukter

Alt i tryksager! shs@havdrup.dk

Tlf. 46 18 58 09

13


Nyt fra sekretariatet Ledige pladser

Åbningstider

Vi har stadig ledige pladser! Udfyld en indmeldelsesblanket fra vores hjemmeside www.skovbogolfklub.dk under Klubben -> Medlemskab -> Indmeldelse og mail den til skovbogolfklub@skovbogolfklub.dk

Gældende fra 1. november 2007/08 Lige uger

Mortifikation Efterlysning af obligation (lånebevis). I henhold til klubbens vedtægter (§4) efterlyses herved følgende obligationer Lb. nr.: 620 . 663 . 1021 . 549 . 205 . 455 1070 . 921 . 943 . 608 Hvis man er i besiddelse i en af disse obligationer, bedes man omgående kontakte sekretariatet.

Mandag....................kl. 13.00-17.00 Onsdag.................... kl. 12.00-15.00

Gældende fra 1. november 2007/08 Ulige uger Mandag................... kl. 12.00-15.00 Onsdag.................... kl. 12.00-15.00

alle Sekretariatet ønsker tig medlemmer en rig godt glædelig jul samt et nytår! og lykkebringende

En tryg kontakt! Hovedgaden 56E 4140 Borup Tlf. 57 52 64 75 Sønder havnevej 2 4600 Køge Tlf. 56 65 64 75

14

www.eselektrikeren.dk


Sponsorer for Skovbo Golfklub AB gruppen

Mercantile Consultants

a.h. nicro Haardchrom A/S

metalwork danmark

Danbolig Borup/Ejby

MIRANDA Partners A/s

Danbolig Solrød

Monarch

es-elektrikeren

Nykredit

EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S

PRO DAVID PHILP

Finn Jepsen VVS A/S

Ret & Råd Sydkysten A/S

golf digest

royal unibrew a/S

Greve By’s Auto

SK Stok K/S

Hagbo Adm. Service

Sonofon

havdrup maskinforretning

Stender Solrød

Ishøi Bogholderiservice

Superkøl A/S

Jens Folmer Olsen A/S

TG-Clean

Jyske Bank

SHS Tryksager ApS

K&K Business Excellence

Super golf

Købmandsgården

tms produktion A/s

Linuxbutikken

VTS - Vigersted Tømrer-, Snedker & Entreprenørservice

MCM Karosseri A/S

15


Skovbo Golfklub . Dalbyvej 50 . 4140 Borup

B

December 07  
December 07  

Golf magazine