Page 1

FRAMTÍÐARSÝN - STJÓRNUN VILLTRA DÝRASTOFNA RÁÐSTEFNAN: RANNSÓKNIR OG STJÓRNUN Á VEIÐUM ÚR VILLTUM DÝRASTOFNUM Jón Geir Pétursson Umhverfis- og auðlindaráðuneytið Grand Hótel 21. mars 2013


Áherslur • Umhverfis og auðlindaráðuneyti (UAR) • Mikilvægt að hafa yfirsýn yfir náttúruauðlindir landsins • Leitast við að samræma meðferð þeirra • Stjórn veiða hinna ýmsu tegunda byggir á sömu

grunnhugsun (ss. þorskur, lax, rjúpa, hreindýr osfrv) þó eðli tegunda sé mjög ólíkt • Sjálfbær nýting leiðarljós • Að vinna sjálfbærniviðmið fyrir nýtingu auðlinda er skilgreint verkefni UAR. • Á vel við að ræða hér í dag.


3

VIÐFANGSEFNI Stjórnun nýtingar á villtum dýrastofnum

Hvernig tryggjum við sjálfbæra nýtingu? • Sömu sjónarmið eiga við um stjórn nýtingar flestra villtra

dýrastofna. • Grundvöllur skilvirkar veiðistjórnunar

Rannsóknir Vöktun á stöðu/eðli auðlinda

Sjálfbærniviðmið vegna nýtingar

Stjórnkerfi nýtingar .

Verðmæta -sköpun/ Veiði


Hvernig stöndum við með okkar helstu veiðistofna sem hér eru til umræðu? • Hreindýr • Fuglar • Rjúpur • Grágæs • Heiðagæs • Svartfuglar • Endur • Ofl.


5

1. Rannsóknir og vöktun Grunnforsenda allrar veiðistjórnunar. Vitum við nóg um helstu veiðstofna? Er skilvirk vöktun á þeim?

Rannsóknir Vöktun á stöðu/eðli auðlinda

Sjálfbærniviðmið vegna nýtingar

Stjórnkerfi nýtingar .

Verðmæta -sköpun/ Veiði


6

2. Sjálfbærniviðmið Setning þeirra byggir á rannsóknum og vöktun. Endurskoðast eftir því sem þekkingu fleytir fram. Er nægt undirlag til að setja þau?

Rannsóknir Vöktun á stöðu/eðli auðlinda

Sjálfbærniviðmið vegna nýtingar

Stjórnkerfi nýtingar .

Verðmæta -sköpun/ Veiði


7

3. Stjórnkerfi nýtingar Sett upp til að stýra veiði á því magni sem er skilgreint með sjálfbærniviðmiðunum. Eru okkar veiðistjórnunarkerfi fyrir einstakar tegundir skilvirk?

Rannsóknir Vöktun á stöðu/eðli auðlinda

Sjálfbærniviðmið vegna nýtingar

Stjórnkerfi nýtingar .

Verðmæta -sköpun/ Veiði


Gangvirki stjórnkerfisins Eiginleikar auðlindar/ tegund

Hagsmunaðilar og þeirra ákvarðanir stjórnsýsla, vísindi, veiðimenn, félagasamtök, landeigendur ofl.

Lög, reglur og venjur

Samspil

Útkoma – sjálfbær nýting! eða ofveiði!


9

4. Sjálfbær veiði Veiðimenn vilja almennt stunda sjálfbærar veiðar úr heilbrigðum og sterkum veiðistofnum, með vissu um réttindi sín og skyldur. Þá verður þessi ferill allur að virka sem best.

Rannsóknir Vöktun á stöðu/eðli auðlinda

Sjálfbærniviðmið vegna nýtingar

Stjórnkerfi nýtingar .

Verðmæta -sköpun/ Veiði


Margt gott en einnig margar áskoranir • Efla rannsóknir á helstu stofnum • Nákvæmari vöktun • Þannig getum við fengið betri sjálfbærniviðmið • Stjórnkerfi nýtingar – skila veiðistjórnunarkerfin því sem

þeim er ætlað að gera • Sóknardagar td. rjúpa • Kvóti td. hreindýr • Veiðitímabil td. gæsir


Takk fyrir

Framtíðarsýn umhverfis- og auðlindaráðuneytis - Rannsóknir og stjórnun villtra dýrastofna  

Erindi Jóns Geirs Péturssonar, skrifstofustjóra skrifstofu langæða í umhverfis- og auðlindaráðuneytinu flutti á ráðstefnu SKOTVÍS í samstarf...

Advertisement