Page 1

6

АЈ М

Сакорпасткоин м Skopje 2m0a1r2athon ГРАД СКОПЈЕ | CITY OF SKOPJE

1


2

; jе и ко С од и и ф а р ог Фош Photos of Skopje


МАРАТОНОТ СЕ ОДРЖУВА ПО ПОВОД ДЕНОТ НА ЕВРОПА 9 МАЈ

Скопскиот маратон е член на АИМС од 2009 година Skopje Marathon is member of AIMS from2009

Покровители/Patrons

ОРГАНИЗАТОР Е СОЈУЗОТ НА СПОРТОВИ НА СКОПЈЕ ВО СОРАБОТКА СО АТЕЛСТСКАТА ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА И АТЛЕТСКИ КЛУБ “РАБОТНИЧКИ”. THE MARATHON CELEBRATES AND IS HELD ON THE OCCASION OF “EUROPE DAY – MAY 9”. SPORT UNION OF SKOPJE IN COOPERATION WITH THE ATHLETIC FEDERATION OF MACEDONIA AND A.C. “RABOTNICKI” SKOPJE ARE ORGANIZERS THROUGH THEIR ORGANIZING COMMITTEE.

Организатори/Organizers

ТРКИ / RACES 42.195м

МАРАТОН / MARATHON СТАРТ/START: 09:00

21.097м

ПОЛУМАРАТОН / HALF MARATHON

СТАРТ/START: 09:00

Хуманитарна трка на 5 км. / Humanitarian race at 5 km. СТАРТ/START: 09:04

Чунга Лунга детски маратон 300 м. / Cunga Lunga kids mini marathon 300 m. СТАРТ/START: 09:06

4 6 10 14 16

ГРАД СКОПЈЕ, ДОМАЌИН НА МАРАТОНОТ И ГЛАВЕН ПОКРОВИТЕЛ CITY OF SKOPJE, HOST OF MARATHON AND MAIN PATRON МАРАТОНОТ НИЗ ГОДИНИТЕ MARATHON THROUGH THE YEARS ПРОГРАМА 2012 PROGRAM 2012 ПОБЕДНИЦИ WINNERS 5 РАБОТИ ШТО ШРЕБА ДА ГИ ЗНАЕТЕ 5 THINGS YOU MUST KNOW

www.facebook.com/skopskimaraton www.twitter.com/skopjemarathon www.youtube.com/skopjemarathon

w w w. s k o p s k i m a r a t o n . c o m . m k

3


4

ГРАД СКОПЈЕ,

домаќин на маратонот и главен покровител

Драги

пријатели, драги гости, добре дојдовте во Скопје, главниот град на Република Македонија, град со кој се гордееме, зашто откако постојат неговите улици постојат и неговите спортски дострели, кои го афирмираа како еден од најспортските градови на светската мапа.

Станува збор за повеќе од 100 години спортска скопска традиција, голем број организирани спортски натпревари и илјадници спортисти гости од целиот свет, а скопјани веќе еден век во Европа и Светот се познати како еден од најгостопримливите домаќини. Историски, Скопје ја бележи и првата атлетска трка, одржана во 1902 година на патека долга 1.650 метри. Во богатата спортска традиција на Скопје, неодминливо е сеќавањето и на бројните балкански, европски и светски натпревари во повеќе спортови, меѓу кои најуспешните беа: Олимпијадата во шах во женска и машка конкуренција, Светското првенство во борење слободен стил, Светското и Европското првенство во кајак на диви води, Светското и Европското првенство во ракомет за младински категории, Светскиот Куп во велосипедизам, Светски и Европски Куп натпревари во куглање, како и бројни квалификациски натпревари за Европски и Светски првенства во кошарка, одбојка, ракомет, хокеј на мраз, карате и друго. Во обидот, нашиот град да направи уште подобар имиџ во регионот и пошироко, како еден од најголемите космполитски спортски центри, шеста година по ред го организираме Скопскиот маратон, меѓународна спортска манифестација, препознатлив бренд на Европската и на светската сцена. За ова говори податокот дека секоја година учествуваат се поголем број квалитетни маратонци. Град Скопје, во соработка со Агенцијата за млади и спорт на Република Македонија и Делегацијата на Европската Унија во Скопје, е главниот покровител на маратонот уште од неговото реобновување во 2007-та година, а секоја година вложува се повеќе во развојот на Манифестацијата, што е еден од најголемите спортски брендови во нашиот град и на нашата држава ширум Светот. На сите учесници на Скопскиот маратон ви посакувам пријатен престој во нашиот град, со желба овде во Скопје да создадете нови пријателства и да понесете убави спомени од Република Македонија кои постојано ќе ви ја враќаат желбата за доаѓање и учество на Маратонот. Ви благодарам

Коце Трајановски, градоначалник на Град Скопје Koce Trajanovski, Mayor of the City of Skopje

City of Skopje,

host of marathon and main patron

Dear

friends, dear guests, welcome to Skopje, the capital of Republic of Macedonia, the city of which we are proud of, because as long as city’s streets exist, its sports achievements exist as well, establishing it as one of the most athletic cities on the world map. It is a question of more than 100 years of Skopje sport tradition, vast number or organized sports competitions and events and thousands of athletic guests from all around the world, whereas the citizens of Skopje are known as one of the most hospitable hosts in Europe and in the world for almost a century. Historically, Skopje marks the first athletic race, held in 1902 on 1,650m long trail. Insuperable is the memory and the glorification of the large number of Balkan, European and world competitions in large number of sports during the ample sport tradition of Skopje, among which the most successful were: The Chess Olympiad in women and men competition, World Freestyle Wrestling Championship, World and European Whitewater Kayaking, World and European Junior Handball Championship, UCI World Cup, World and European Bowling Cups, along with many qualification matches for European and World championships in basketball, volleyball, handball, ice hockey, karate and other. In the attempt, our city to create even better image in the region and wider, as one of the largest cosmopolitan sport centers, six year in a row we organize the Skopje Marathon, an international sport manifestation, famous brand on the European and world scene. Hence, the statistics of increasing number of quality marathoners each year. The City of Skopje, in cooperation with the Agency for Youth and Sports of Republic of Macedonia along with the Delegation of the European Union in Skopje, is the main patron of the marathon since its reestablishment in 2007, whereas each year it invests more and more in the development of the Manifestation, which represents one of the greatest sport brands in our city and of our country in the world. I wish to all participants of Skopje Marathon nice and pleasant stay in our city, hoping that you will make new friendships here in Skopje and you will take with you back joyous and beautiful memories from Republic of Macedonia, which will continuously bring back wishes of return and participation in the Marathon. I hereby thank you very much,


СО ТРКАЧИТЕ ГО ОДРЖУВАМЕ УСПЕХОТ

ПОЧИТУВАНИ СПОРТИСТИ, ДРАГИ ГОСТИ И ГРАЃАНИ НА СКОПЈЕ Скопскиот атлетски маратон е една од најголемите традиционални

Ѓорги Кузмановски претседател на организационен одбор Gjorgi Kuzmanovski President of Organization Board

Меѓународни манифестации која се одржува во главниот град на Р.Македонија. Тој е препознатлив спортски бренд за кого знаат атлетичарите од сите континенти заради неговата успешност и определба на светската асоцијација да го вброи меѓу оние на кои се исполнува норма за учество на светски првенства и олимписки игри. Зад успешната организација на Скопскиот Маратон заслугата ја носат покровителите, партнерите на маратонот и секако директно инволвираните волонтери,претставници на Министсрството за внатрешни работи на Р.Македонија, Армијата на Р.Македонија, Црвениот крст на Скопје, Здравствениот дом на Скопје, Јавните Претпријатиа во Скопје, Факултет за Физичка Култура, ДУФК М.М.Брицо. На сите учесници во маратонот им посакувам срдечно добредојде на маратонот со желба да им се исполнат сите планови. На атлетичарите им посакувам добро здравје и спортски резултати, рекорди и исполнување на норма за ЛОИ во Лондон 2012 година. Проф. Ѓорги Кузмановски Претседател на организациониот одбор, Претседател на Сојузот на спортови на Скопје

DEAR ATHLETES, DEAR GUESTS AND CITIZENS OF SKOPJE, Skopje marathon is one of the largest traditional and international events holding in the capital of Republic of Macedonia. Skopje marathon is recognized sports brand, known by athletes from all continents because of its efficiency and prospects and world association’s nomination to account it among those fulfilling the norms for participation at world championships and Olympic Games as well. The successful organization of the Skopje Marathon was supported by the Patrons, the Partners in the Marathon and mostly by the volunteers, Ministry of Interior of Republic of Macedonia, Army of Republic of Macedonia, Red Cross of Skopje, Ambulance,Faculty for sport, DUFK M.M.Brico , public enterprises in Skopje, and others. I give my warm welcome to all marathon participants wishing all their plans to come true. I wish all athletes good health and best of sport results, records and fulfillment of norms for the London 2012 Summer Olympic Games. Prof. Gjorgi Kuzmanovski President of Organization Board President of Sport Union of Skopje

Кога во 2007 година се состанавме да организираме полумаратон низ улиците на Кире Синадиновски, директор Скопје, не ни предпоставував на Скопски маратон дека за 5 години ќе успееме Kire Sinadinovski, Race director Скопскиот маратон да го of Skopje Marathon доведеме до ова ниво на организација, да станеме меѓународно признаени и атрактивни за странските натпреварувачи и почитувани од другите маратони во регионот. Особено сум горд што со мојата посветеност успеав Скопскиот маратон втора година по ред да го внесам во календарот на ИААФ како еден од маратоните низ целиот свет на кој може да се исполни норма за учество на Олимписките игри во Лондон 2012. Со егзистирање на оваа манифестација на некој начин помагаме за развој на атлетиката во Македонија, за тоа е доказ и соборувањето на неколку македонски рекорди во изминатите години. Сакам да се зблагодарам на сите што се вклучени во оваа успешна приказна, луѓето од организацискиот одбор, волонтерите, сообраќајната полиција, поддршката што ја добиваме од покровителите, партнерите и медиумите, а особено за подршката од Јавните Претпријатија од Градот Скопје. Организацијата на ваков настан не е нималку лесна, но големо е задоволството кога на целта ќе видиш огромен број радосни и весели лица што ја оствариле својата цел. Тркачи, без вашата подршка немаше да бидеме она што сме денес, затоа едно големо благодарам за сите вас. Кире Синадиновски, Директор на Скопски маратон

WITH RUNNERS KEEP THE SUCCESS When we met in 2007 in order to start with the organization of the half marathon on the streets of Skopje, I did not assume that in 5 years we will manage to establish the Skopje Marathon and to bring it to such level of organization, acquiring international recognition and acknowledgement. I did not suppose that we would attract regular foreign participants and become respected by other marathons in the region. I am especially proud that with my dedication, I managed to enroll Skopje Marathon for the second year in a row in the IAAF calendar as one of the world marathons, where qualification standarts could be achieved for participation at the London 2012 Olympic Games. Needless to mention is the fact that Macedonian athletics is strongly supported and developed with the existence of such manifestation, and a proof thereof is the breaking of several Macedonian records in the previous years. I would like to thank all those involved in this successful story, the people in the Organizing Committee, the volunteers, and the traffic police and of course the support we receive from our dear patrons, partners and the media, and especially the support we have received from the Public Enterprises from the City of Skopje. The organization of such event is not an easy task, but nevertheless it represents great pleasure, when large number of joyous and happy faces, who managed to set their goals, are seen at the finish line. Runners, without your support we would have never become what we are nowadays, hence my huge thank you to you all. Kire Sinadinovski, Race director of Skopje Marathon

5


6

С

копскиот маратон, Првата маратонска трка од меѓународен карактер насловена “Скопски Маратон” во Скопје е одржана во 1997 година по иницијатива на познатиот спортки работник Професор - тренер, Душан Ангеловски. Наредната 1998 година маратонот го организираше Михаил Пановски со група спортски работници, потоа следуваше пауза се до 2007 година. Маратонот беше обновен во 2007 година на иницијатива на Евро амбасадорот Ерван Фуере и на тогашниот градоначалник на Скопје, Трифун Костовски, а организацијата беше доверена на Сојузот на спортови на Скопје. На програмата беа три трки: полумаратон, 5.000 метри и 2.000 метри. По успешната организација на полумаратонот во 2007 година беше донесена одлука од следната 2008 година да се организира и маратонска трка.

Со обновувањето на Скопскиот маратон во 2007 година, со полумаратонската трка, се создаде голема мотивација за маратонското трчање, за што спортските работници, добро се организираа и со подршка на покровителите; Градот Скопје, Делегацијата на Европската Унија во Скопје и Агенцијата за млади и спорт на Р. Македонија, секоја година ја подбруваа организацијата на маратонот, што придонесе секоја година да се зголемува и бројот на учесниците. Патеката на Скопскиот маратон, од 2008 година има сертификат од Асоцијацијата за маратони и улични трки (АИМС) со што се признаваат сите постигнати резултати и рекорди. Со тоа, нам-организаторите ни е влеана голема доверба да истраеме на патот на натамошна уште поголема активност за подобрување на организацијата, со што непосредно го развиваме и унапредуваме маратонското трчање во нашата земја, Европа и во светот. 2008

S

kopje Marathon, The first marathon race of international character named as “Skopje Marathon” is held in Skopje in 1997 under the initiative of Prof. Dushan Angelovski, famous sport worker, coach and professor. The following marathon in 1998 was organized by Mr. Mihail Panovski with a group of sport workers, Unfortunately, Skopje marathon is placed asleep until 2007. Marathon was reestablished in 2007 under the initiative of Euro Commissioner, H.E. Mr. Erwan Fuere and former Skopje Mayor, Mr. Trifun Kostovski, whereas the organization was given under trust to Sport Union of Skopje. Program offered three races: half marathon, 5000 meters and 2000 meter race. After successful organization of 2007 half marathon, decision was reached to organize marathon race the following 2008.

Reestablishing of the Skopje marathon in 2007, with the half marathon race, created great motivation and inspiration for marathon running, wherefore sport workers, organizing themselves well and enjoying the support of their patrons, City of Skopje, EU Office in Skopje. Delegation of the EU and the Agency for Youth and Sport in Republic of Macedonia, constantly and significantly improved the organization of the marathon each year, which contributed to increase of participants number. Skopje marathon trail has been issued the Certificate by Association of International Marathons and Distance Races (AIMS) in 2008, wherewith all results and records are officially recognized. Hence, we, the organizers, are instilled with great trust to persevere in our path of further even bigger activities of improving the organization, wherewith we directly develop and improve marathon running in our country and in the world.


НИШТО НЕ ВИ ДАВА ТОЛКУ МНОГУ, ЗА ТОЛКУ МАЛКУ!

7

ПРЕТРЧАЈТЕ ДО ПРАГА И НИЗ ЦЕЛАТА ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

Главни партнери

1204_142,5 mm x 205 mm_skopje_horizontal.indd 1

Официјални партнери

Патрони

10.4.2012 16:14:43


8

ОРГАНИЗАЦИОНЕН ОДБОР

ORGANIZING COMMITTEE

Собранието на Сојузот на спортови на Скопје, за успешна организација на маратонот, формира организационен одбор од преставници на спортски здруженија и други органи и организации;

The Assembly of Sport Union of Skopje, in order to realize better and effective marathon organization, created the organizing committee of representatives of established sports associations and other authorities and organizations.

* Ирена Мишева

Почесен претседател

* Irena Misheva

Honorary President

1. Ѓорги Кузмановски

Претседател

1. Gorgi Kuzmanovski

President

2. Александар Бичиклиски

Потпретседател

2. Aleksandar Bicikliski

Vice president

3. Кире Синадиновски

Директор

3. Kire Sinadinovski

Manager

4. Гордана Николовска

Секретар / маркетинг

4. Gordana Nikolovska

Secretary and Marketing

5. Зоран Шишковски

Член / координатор

5. Zoran Siskovski

Member and Coordinator

6. Алекснадр Пујовски

Член

6. Aleksandar Pujovski

Member

7. Иво Котевски

Член

7. Ivo Kotevski

Member

8. Дејан Панчевски

Член

8. Dejan Pancevski

Member

9.Иван Лесевски

Член

9. Ivan Lesevski

Member

10.Зоран Радиќ

Член

10.Zoran Radic

Member

11.Крсте Војнески

Член

11.Krste Vojneski

Member

12.Цветко Грозданов

Член

12.Cvetko Grozdanov

Member

13.Дејан Ангеловски

Член

13.Dejan Angelovski

Member

14.Александар Коцевски

Член

14.Aleksandar Kocevski

Member

15.Тони Митев

Член

15.Toni Mitev

Member

16. Др. Реџеп Љусјани

Член

16. Dr. Rexhep Lusjani

Member

17. Борко Симовски

Член

17. Borko Simovski

Member

18. Боби Стевковски

Член

18. Bobi Stevkovski

Member

ИЗВРШЕН ОДБОР

EXECUTIVE COMMITTEE

За извршување на организационо - оперативните работи на маратонот, организациониот одбор формира Извршен одбор;

For effective organization and operations of marathon, the organizing committee created the Executive Committee

1. Кире Синадиновски

Директор, координатор

1. Kire Sinadinovski

Manager and Coordinator

2. Гордана Николовска

Секретар, маркетинг

2. Gordana Nikolovska

Secretary and Marketing

3. Иван Лесевски

Волонтери, техничка организација

3. Ivan Lesevski

Volunteers, technical organization

4. Дејан Панчевски

МВР

4. Dejan Pancevski

MVR

5. Крсте Војнески

Техничка организација

5. Krste Vojneski

Technical organization

6. Дејан Ангелов

Судии

6. Dejan Angelov

Referees

7. Зоран Шишковски

Ј.П и Училишта

7. Zoran Siskovski

Public Enterprises and Schools

8. Тони Митев

Контакти со медиуми

8. Toni Mitev

Public Relations

9. Бојан Николовски

Протокол

9. Bojan Nikolovski

Protocol


9


10

МА ПРОГРА

2012

ПОСЛЕДНИ ИНСТРУКЦИИ ВЕ МОЛИМЕ ПРОЧИТАЈТЕ ГИ ВНИМАТЕЛНО

ПРИЈАВЕН ЦЕНТАР Пријавниот центар се наоѓа во Сојуз на спортови на Скопје (позади ресторанот Ања во Градски Парк). Тука се подигаат стартните пакети и можат да се добијат информации во врска со трката. Работно време на центарот на 3 и 4 мај е од 10 до 19 часот, а на 5 мај од 10 до 17 часот. ПРАВИЛА ЗА НОСЕЊЕ НА СТАРТЕН БРОЈ На Скопскиот маратон 2012 ќе се користи чип за мерење на времето прикачен на задната страна на стартниот број кој ќе го регистрира вашето време. Вашиот стартен број содржи важни информации затоа е важно да се почитуваат правилата. Стартниот број треба да биде закачен на предниот дел од вашата маица за да во текот на трката бидете препознати. ƒƒ секој натпреварувач мора да го носи стартниот број цело време додека е на патеката за трчање

ƒƒ не го разменувајте вашиот стартен број со друг натпреварувач ƒƒ стартниот број мора да биде видливо закачен на предниот дел од вашата маица (види слика 1) ƒƒ склопување, покривање или сечење на стартниот број или намерно промена на било кој дел од стартниот број не е дозволено ƒƒ отстранување на чипот од задната страна на бројот е строго забрането ƒƒ не го оштетувајте и не ги ставајте безопасните игли преку чипот ƒƒ не ја преминувајте контролната точка пред стартот на трката покривањето на стартниот број кога ја поминувате целната линија е строго забрането (види слика 2)

СТАРТ / ЦЕЛ Старт на сите трки е на Плоштад Пела пред Собранието на Република Македонија. Маратонот и полумаратонот стартуваат во 9:00, трката на 5км е во 9:04 и детската трка Чунга Лунга во 9:06. Целта на сите трки е на Плоштад Пела.

Запомнете: НЕМАШ ЧИП – НЕМАШ ВРЕМЕ. Безопасни игли за закачување на стартниот број ќе ви бидат вметнати во вашиот стартен пакет. Чипот е неповратен, што значи дека немате обврска после трката да го вратите чипот.

ПАТЕКА Патеката за маратонот и полумаратонот се протега од населбата Влае до населбата Аеродром

ВРЕМЕТРАЕЊЕ Временскиот интервал за којшто натпреварувачите од маратон и полумаратон треба да ја завршат трката е 5 часа од почетокот на трката, а за 5 км е 1 час од почетокот од трката. По зададениот рок сите натпреварувачи ќе бидат одстранети од патеката.


ДИПЛОМА ЗА ПОЛУМАРАТОН И МАРАТОН Доколку по завршувањето на трката сакате да добиете диплома во PDF формат, испратете емаил со вашиот стартен број на info@skopskimaraton.com.mk ОНЛАЈН СЛЕДЕЊЕ НА СКОПСКИОТ МАРАТОН Моменталната позиција на водечките во трката на маратонот (машко и женско) ќе можат да се пратат во живо преку интернет на следниов линк http://gps.skopskimaraton.com.mk ФОТОГРАФИИ ОД ЦЕЛ По завршувањето на Скопскиот маратон, на веб страната www. skopskimaraton.com.mk ќе биде објавено каде ќе може да ја погледнете вашaта фотографија кога влегувате во целта. ЕКИПЕН НАТПРЕВАР Дали трчате од некоја компанија, или можеби сте поголема група на пријатели? Пријави ја својата екипа за рангирање на екипен пласман на 5 км или во полумаратон. Пријавување и повеќе информации на www.skopskimaraton.com.mk/team/

ОСВЕЖИТЕЛНИ СТАНИЦИ Ќе бидат поставени осум (7+1) освежителни станици долж целата патека на маратонот и полумаратонот, и една (1) на патеката на 5000 метри. ПРВА ПОМОШ Ќе биде обезбедена “Прва Помош“ на 4 места на патеката, а долж патеката ќе има и неколку возила со медицински персонал во движење. Лекарска екипа ќе има и на целта. ПРАВИЛА Трката се одвива според правилата на ИААФ/АИМС и Атлетската Федерација на Македонија. Судии распоредени на стартот, целта и на патеката ќе ги спроведуваат правилата. Само постари од 18 години може да учествуваат во маратонската и полумаратонската трка, за помлади од 18 години потребна е писмена изјава од родител/старател и лекарска потврда дека може да учествува. Забрането е да се користат ролери-скејтбоард, велосипеди и други средства за превоз. ЗОНА НА СТАРТОТ Зоната на стартот ќе биде пред Собранието на Република на Македонија, на улицата 11 Октомври. Само на натпреварувачите со стартниот број ќе им биде дозволен влез во зоната на стартот.

ЗОНА НА ЦЕЛТА Кога ќе ја поминете целта ве молиме не се задржувајте во таа зона, продолжете да одите. Доколку ви е потребна медицинска помош побарајте помош од волонтерите. РЕЗУЛТАТИ Во текот и по завршување на трката резултатите ќе бидат поставени на интернет, на следнава адреса http://results. skopskimaraton.com.mk Тие резултати ќе бидат неофицијални. Ако најдете грешка во резултатите во рок од една недела испратете ни емаил на info@skopskimaraton.com.mk , после тоа резултатите ќе бидат официјални и нема да може да се променат.

слика 2 picture 2

НАГРАДИ Наградниот фонд изнесува 10.500 евра. Сите учесници во маратонот и полумаратонот на целта ќе добијат медал, а најуспешните ќе добијат: пехар, диплома и парични награди. Церемонијата на прогласување на победниците ќе се одржи околу 12.30 часот.

слика 1 picture 1

11


12

are adhered to. Only people aged 18 and over may take part in marathon and half marathon race. For the runners under 18 must adduce a written consent from the parents and medical certificate that can participate. It is strictly forbidden to use roller-skates, bicycles or other means of transport.

M

PROGRA

2012

START AREA

FINAL INSTRUCTION

2011

PLEASE READ CAREFULLY REGISTRATION CENTER

Registration center is located at Sport union of Skopje (behind Restaurant Anja in City Park). This is where runners can pick up their race package and also get information about the race. Working time of registration center is: 3 and 4 May from 10.00 a.m. to 07.00 p.m., and 5 May from 10.00 a.m. to 05.00 p.m.

RULES AND REGULATIONS OF WEARING A RACE NUMBER

At Skopje Marathon 2012 will be used a timing chip attached to the back of your race number to record your race time. Your race number has important information, therefore, it is very important to be observe the related rules. The race number with timing chip must be worn on the front of your running jersey during the race in order for you to be recognized.

ƒƒ Each athlete must wear the issued race number at all times while on the course; ƒƒ Do not exchange your race number with another runner; ƒƒ Race number must be visible and pinned to the front of your shirt (see picture 1); ƒƒ Folding, covering, cutting race number or intentional alteration of any kind is probihited; ƒƒ To remove the chip tag from the back side of the race number is strictly prohibited; ƒƒ Do not damage or pierce the chip tag with the safety pins; ƒƒ Do not cross the timing point before the race; ƒƒ Covering race number when you crossing the finish line is strictly prohibited (see picture 2);

Remember: NO CHIP = NO TIME! Safetypins for hanging race number will be included in your start package. The chip is disposable, which means that you have no obligation after the race to return the chip.

START / FINISH

Start area will be before the Parliament of Republic of Macedonia, at Boulevard 11Oktomvri. Only the runners with starting number will be allowed access to the start area and corridors.

FINISH AREA

When you cross finish line please do not stay longer in this zone, keep walking. If you need medical assistance ask for help from volunteers.

RESULTS

During and after the race results will be posted on the internet, at the following web page: http://results.skopskimaraton. com.mk These are the provisional results. If you find a mistake has been made let us know within one week of the race by sending an email to info@skopskimaraton.com.mk. Afterwards the results will be official and cannot be changed.

Start of all the races will be on the Square Pela before the Parliament of Republic of Macedonia. Start of the marathon and the half marathon race is at 9:00 a.m., the 5000m race is at 9:04 a.m. and kids race CHUNa LHUNa is at 9:06. Finish for all the race is at Square Pela.

If after the race you like to receive Diploma in PDF format, you need to send your start number at the following email address info@skopskimaraton.com.mk

TIME LIMIT

ONLINE WATCHING THE RACE

Runners of the marathon and the half marathon race will have to cross the finish line within 5 hours from the start of the race and for the 5km race one hour from the start of the race. All runners will be removed from the path after this timeframe.

DIPLOMA FOR MARATHON AND HALF MARATHON

The current leading position in the marathon race (male and female) can be followed live via the Internet at the following link http://gps.skopskimaraton. com.mk

FINISH PHOTOGRAPHS

COURSE

Course for marathon and half marathon race runs from Vlae area to Aerodrom area.

After finish of Skopje Marathon, at the web site www.skopskimaraton.com.mk will be published where you can view your photo crossing the finish line.

REFRESHMENT POINTS

TEAM COMPETITION

There will be eight (7+1) refreshment points along the course for the marathon and half marathon and one (1) refreshment point for the race of 5 km. First Aid will be available on 4 places along the course, and throughout the course doctors in cars will follow behind the race. Also, at the finish area there will be a medical team.

RULES

The race is run in accordance with IAAF/ AIMS and Macedonian Athletics Federation rules. Referees at the start, finish and on the course will ensure that these rules

Are you run by a company, or maybe you a larger group of friends? Register your team for team ranking at 5 km or half marathon. Registration and more information at http://www. skopskimaraton.com.mk/team/

AWARDS

Prize winning fund is 10.500 EUR. All participants in marathon and half marathon race will receive medal upon finish line, whereas most successful will be awarded with a cup, diploma and money prize. Ceremony will be held at the official stage around 12:30 pm.


13


14

winners 2007 year / 13 may men / general ranking 1. Lambev Stanislav 2. Musinski Jaroslav 3. Skodra Abdurahman women / general ranking 1. Sepeleva Svetlana 2. Tozlovanu Lilia 3. Cerkes Natalia

2008 year / 13 may men / general ranking 1. Panovski Aleksandar 2. Mani Rahim 3. Kristijan Stosic women / general ranking 1. Panovska Rumiana 2. DZehaja Dijana 3. Krstic Vesna

men / general ranking 1. Prodius Roman 2. Lambev Stanislav 3. Andonov Aleksandar women / general ranking 1. Miklos Lidija 2. Dimovska Katerina 3. Pervetica Mirvete

2009 year / 10 may men / general ranking 1. Kristijan Stosic 2. Momcilovic Goran 3. Todorovski Pero women / general ranking 1. Bogdanovska Marija 2. Suster DZilijan 3. Stojcevska Marija

men / general ranking 1. Ninkovic Sreten 2. Lambev Stanislav 3. Andonov Aleksandar women / general ranking 1. Vrajic Marija 2. Miklos Lidija 3. Bodlovic Ksenija

BUL MLD KSV

1:12:28 1:12:28 1:14:20

MLD MLD MLD

1:23:12 1:25:33 1:26:13

BUL KSV SRB BUL KSV MKD

MDA BUL BUL MNE MKD KSV

SRB SRB MKD MKD USA MKD

SRB BUL BUL CRO MNE SRB

21.097 km men / domestic competitors 1. Martinovski Trpe 2. Sazdov Zoran 3. Stojanov Goran women / domestic competitors 1. Tasevska Enisa 2. Novak Marija 3. Elmazi Zarife

21.097 - Half marathon men / domestic competitors 1:14:26 1. Sazdov Zoran 1:15:22 2. Jovanov Jane 1:16:29 3. Popovski Stojan women / domestic competitors 1:27:22 1. Risteska Hristina 1:28:45 2. Risteska Frosina 1:33:58 3. Mitroska Aleksandra 42.195 m. / Marathon men / domestic competitors 2:29:26 1. Martinovski Trpe 2:31:50 2. Spasevski Tomislav 2:33:21 3. Stojanov Goran women / domestic competitors 3:19:34 1. Dimovska Katerina 3:21:19 (NR) 2. Tasevska Enisa 3:28:37 3. -

21.097 - Half marathon men / domestic competitors 1:12:28 1. Todorovski Pero 1:22:45 2. Janakiev Vase 1:23:56 3. Milosevski Srdzan women / domestic competitors 1:57:25 1. Bogdanovska Marija 1:57:26 2. Stojcevska Marija 2:02:47 3. Filevska Mirjana 42.195 m. / Marathon men / domestic competitors 2:29:07 1. Trendafilov GJorgji 2:36:19 2. Martinovski Trpe 2:39:25 3. Sazdov Zoran women / domestic competitors 2:56:15 1. Kiradzieva Vesna 3:01:57 2. Dimovska Katerina 3:13:29 3. Veljanovska Tanja

MKD MKD MKD

1:19:34 1:20:53 1:26:06

MKD MKD MKD

1:45:20 1:54:11 2:24:20

MKD MKD MKD

1:18:38 1:18:46 1:19:29

MKD MKD MKD

1:43:09 1:43:16 1:43:23

MKD MKD MKD

2:46:52 2:52:29 3:03:11

MKD MKD MKD

3:21:19 (NR) 3:56:19

MKD MKD MKD

1:23:56 1:25:35 1:25:35

MKD MKD MKD

1:57:25 2:02:47 2:13:55

MKD MKD MKD

2:48:09 2:54:19 2:55:13

MKD MKD MKD

3:57:21 4:22:58 4:33:28


15

2010 year / 9 may men / general ranking 1. Stolic Sasa 2. Filep Atila 3. Ajanovski Kokan women / general ranking 1. Perunovic Sladzana 2. Bodlovic Ksenija 3. Tasevska Enisa

men / general ranking 1. Tot Tamas 2. Neals Strik 3. Viorel Georgita women / general ranking 1. Kimani Lucija 2. Vrajic Marija 3. Farkas Katalin

SRB SRB MKD MNE SRB MKD

HUN NED MDA BIH CRO HUN

2011 year / 8 may men / general ranking 1. Komarcevic Miroslav 2. Kiradziev Aleksandar 3. Miskeljin Ivan women / general ranking 1. Moaga Elena 2. Bubnjevic Ksenija 3. Kretan Aleksandra

men / general ranking 1. Terer Dickson Kipkorors 2. Rutto Edwin Cheruiyot 3. Hegyaljai Attila women / general ranking 1. Warutumo Cecilia Wangui 2. Perunovic Sladjana 3. Farkas Katalin

SRB MKD SRB ROM SRB ROM

KEN KEN HUN KEN MNE HUN

* (CR) – Course record, (NR) National record

21.097 - Half marathon men / domestic competitors 1:13:53 1. Ajanovski Kokan 1:19:24 2. Stojanovski Kire 1:21:45 3. Kostov Mitko women / domestic competitors 1:25:38 1. Tasevska Enisa 1:26:46 2. Kiradzieva Vesna 1:36:07 3. Bogdanovska Marija 42.195 m. / Marathon men / domestic competitors 2:28:56 1. Trendafilov GJorgji 2:31:11 2. Sazdov Zoran 2:32:22 3. Spasevski Tomislav women / domestic competitors 2:55:56 1. Dimovska Katerina 2:59:21 2. Veljanovska Tanja 3:00:57 3. -

21.097 - Half marathon men / domestic competitors 1:14:40 1. Kiradziev Aleksandar 1:16:22 2. Ristovski Jovica 1:20:16 3. Todorovski Pero women / domestic competitors 1:22:57 1. Jovanova Blagica 1:25:50 2. Mitroska Aleksandra 1:27:08 3. Jovanovska Sanja 42.195 m. / Marathon men / domestic competitors 2:23:51 (CR) 1. Trendafilov GJorgji 2:27:38 2. Martinovski Trpe 2:32:03 3. Sazdov Zoran women / domestic competitors 2:50:06 1. Veljanovska Tanja 2:53:13 (NR) 2. Tasevska Enisa 2:57:41 3. Kiradzieva Vesna

MKD MKD MKD

1:21:45 1:22:56 1:24:23

MKD MKD MKD

1:36:07 1:43:44

1:45:16

MKD MKD MKD

2:50:14 2:58:04 3:03:32

MKD MKD MKD

3:57:26 4:07:10

MKD MKD MKD

1:16:22 1:20:27 1:21:33

MKD MKD MKD

1:31:09 (NR) 1:59:53

2:08:32

MKD MKD MKD

2:39:13 2:54:10 2:59:42

MKD MKD MKD

3:34:09 3:47:52 3:52:57


Нема трикови, само напорна работа

16

- да -ги знаеше- шри - шшо- шреба рабоши - -

дена иред учесшвошо на марашонош - - шрка и иолу-марашонскаша НЕ ЗАБОРАВАЈТЕ ДА ДИШЕТЕ И ДА СЕ НАСПИЕТЕ УБАВО Треба да бидете во можност да останете опуштени во текот на денот пред трката и на денот на трката. Зато за деталите на маратонот грожете се пред време. Кај голем дел од почетниците, возбудата знае да предизвика несоница во ноќта пред трката. Треба да се опуштите, да дишите длабоко и да се ослободите од мислите за маратонскиот настан.

КОНСУМИРАЈТЕ СООДВЕТНА ИСХРАНА Консумирањето лесен појадок неколку часа пред да го почнете маратонот ви овозможува да ја завршите целата трка, без да чувствувате замор. Најдобар извор на енергија ви дава лесно сварливата храна, која вашето тело може да ја користи за енергија во текот на трката (леб, овошје или друга храна богата со јаглехидрати). Сепак треба да се држите настрана од високо кисели плодови, млечните производи и секаква запржена храна, која може да предизвика дигестивни проблеми додека трчате.

СЕ Е ВО ВАШИОТ УМ Многу успешни тркачи сакале да ја гледаат нивната трка од моментот кога ќе се постават на стартната линија до моментот кога ја поминуваат целната линија. Тие се гледаат себеси во почеток на трката со удобно темпо што може да го одржат за најмалку 5 километри, додека нивното тело целосно да се приспособи за задачата. Успешните тркачи секогаш се гледаат себеси како контролирани, силни и уверени спортисти. Тие се фокусираат на своето дишење и на срцевата акција. Се обудуваат лесно да ги регулираат и двете. Успешните маратонци ги чувствуваат нивните мускули постојано опуштени и не чувствуваат никаков напор додека да ја завршат трката.

СООДВЕТНО И РЕДОВНО ХИДРИРАЊЕ Треба да пиете доволно количесво вода на денот пред настапот на маратонот за да може да отидете во тоалет најмалку еднаш во текот на ноќта. Ова е добар показател дека вашето тело е соодветно подготвено за да избегне дехидрирање за време на маратонот.

ОСТАНЕТЕ ОПУШТЕНИ Пред да застанете на стартната линија пред почетокот на маратоноттреба да се загреете неколку минути за ја зголемите циркулацијата на крвта во вашиот организам. Почнете со лесно џогирање за 10 до 15 минути, но запрете со џогирање околу 15 минути пред закажаниот почеток на трката. Концентрирајте се на одржување на темпото бавно за да ги задржите резервите гликоген во вашето тело, или резервните шеќери во вашите мускули кои вашето тело ги претвора во енергија, кога најмногу ви е потребана.

ПОДГОТОВКИ, ЕДЕН ДЕН ПРЕД ТРКАТА НА 5 КМ Подготовката на денот пред трката играат голема улога. Начинот на кој ќе ги подготвите вашете тело и ум може да ви даде предност кога ќе застанете на стартната линија пред почетокот на трката. ОДМОРЕТЕ СЕ УБАВО На Вашето тело му е потребно многу одмор на денот и ноќта пред трката на 5 км. Фокусирајте се на одржување на денот релаксирачки и со помалку обврски, така што ќе имате можност поррано да заспиете. Повеќето трки почнуваат во раните утрински часови и затоа е неизбжно да станете неколку часа порано пред почнувањето на трката, за да се чувствувате удобно, да појадувате, да имате време да се загреете и да одете во тоалет. Затоа, вечерта пред легнување, направете си утрински распоред за тоа што треба да направите следното утро за да не се успиете и да не закасните на трката. ХРАНА И ХИДРАТАЦИЈА Начинот на кој јадете и пиете еден ден пред трката влијае врз вашето тело за време на настапот. Избегнувајте да јадете нешто што може да предизвика дигестивни проблеми неколку дена пред трката. Додадете повеќе јаглехидрати во вашата исхрана, заедно со некои белковини. Ручајте два часа пред почетокот на трката за да ви даде енергија, без да Ви предизвика стомачни проблеми додека трчате. Хидрирајте се доволно на денот пред почетокот на трката и утрото пред настапот. Соодветната хидратација ги подготвува вашите мускули и ја намали појавата на грчеви и болки. ФИЗИЧКА ПОДГОТОВКА Последната недела пред трката вклучете пократок и полесен тренинг за да им дадете време на вашите нозе да одморат. Се препорачува да одморите два дена пред почетокот на трката, и краток тренинг од околу 20 минути на денот пред почетокот на трката за нозете да ви бидат подготвени да го издржат трчањето.. Избегнувајте да се форсирате, бидејќи тоа би можело негативно да влијае врз вашите перформанси за време на трката. МЕНТАЛНА ПОДГОТОВКА Голем број тркачи се чувствуваат нервозни на ден пред трката. Ова може да ви се случи и вам. Доколку ова е вашата прва трка на 5 кило метри. Подгответе се ментално на денот пред трката држејки ги вашите нерви под контрола. ПОТСЕТНИК Рано наутро пред трката, во утринските часови ќе немате многу слободно време. Затоа подгответе ја опремата за трката - облека, обувки, музика и се друго што планирате да користите за време на вашиот настап. Даниел Трбогазов, www.mojtrener.mk


THAT’S R O MA !

Artwork Flavia Aliverti Christel Schemel - REISEZEIT Tourismus GmbH

17

19

ALL ROADS LEAD TO ROME Сите патишта водат кон Рим

17/03/2013

www.maratonadiroma.it


My Personal Trainer No tricks, just hard work

things you must know 3 days before participation

18

at marathon and half marathon race 1. DO NOT FORGET TO BREATHE RIGHT AND HAVE GOOD ZZZZ Try to be relaxed during the day before the race and on D-day. Take care of all marathon details before that. Beginners may experience insomnia due to excitement on the night before the race. Learn how to relax, breathe deeply and free your mind of all thoughts concerned with marathon.

2. PROPER DIET Easy breakfast several hours before marathon starts, provides you with enough stamina and endurance required to finish the race completely, without feeling exhausted. Light food, which your body may use for energy during the race, like bread, fruits and other foods rich in carbohydrates, is best source of energy. Stay away from acidy fruits, dairy products and all fried foods that may cause bloating and other indigestion while running.

3. EVERYTHING IS IN YOUR MIND Many strong runners wanted to see their race from the moment they set their feet on the start line until the moment they cross the finish line. They see themselves at the beginning of race with comfortable and steady pace that can be maintained at least for 5 k, until their bodies adjust to the task and effort completely. Successful runners always see themselves as controlled, strong and confident runners and athletes. They stay focused on their breathing and heart rate, trying easily to regulate both. Prosperous marathoners feel their muscles constantly relaxed and at ease, without any strain until they finish the race.

PREPARATIONS, ONE DAY BEFORE 5K RACE Preparations on day before the race make great impact. The way you set and prepare your body and your mind may give great advantage when set on start line before the race begins. REST WELL Your body needs to be well rested during the day and the night before the 5k race. Make your day worry free and as relaxing as possible and go to bed earlier. Most races start in the morning hours, so it is inevitable to get up several hours before the race starts, in order to feel comfortable, have enough time for breakfast, time to warm up and visit the bathroom. Hence, make your morning schedule and to do list the night before going to bed. FOOD AND HYDRATION Your diet and beverage intake make substantial impact on your body during the performance. Avoid eating anything that may cause indigestion several days before the race. Add more carbs in your regular diet along with some protein. Have your meal two hours before the beginning of race to provide you with enough energy, without causing any stomach irritations and troubles while running. Hydrate regularly and sufficiently on the day before the start and during the morning before the race. Proper hydration prepares your muscles for the effort and decreases the chance of possible cramps and pains. PHYSICAL PREPARATION

You should drink enough water on the day before marathon in order to visit the bathroom at least once during the night. This smart move is a sure sign that your body is properly hydrated and ready to evade marathon dehydration.

Include shorter and lighter training sessions during the last week before the race in order to provide enough time your legs to relax. Two day break is recommended before the beginning of the race, whereas short 20 minute training on the day before the race is required in order your legs to get fit and prepared for the run. Avoid straining, which can cause negative effect on your performance during the race.

5. STAY RELAXED

MIND SET UP

Before marathon starts and before setting foot on start line, runners must do the usual several minute warm up in order to increase blood circulation in the body. Start with 10 to 15 minutes easy jog, but stop jogging 15 minutes prior to beginning of race. Focus and concentrate on maintaining slow pace in order to maintain your glycogen body reserves, or the sugary supplies in your muscles that your body transforms into energy, when needed mostly.

Many runners feel the pressure the day before race and this can easily happen to you as well. Should this be you first 5k race, set your mind free and make mental preparations keeping your nerves under control on the day before the race.

4. PROPER AND REGULAR WATER INTAKE

А

REMINDER There is not much free time early in the morning before race. Hence prepare your gear ahead – clothing, shoes, music and all other planned or required items during your performance. Daniel Trbogazov, www.mojtrener.mk

Д


19

www.koma.com.mk

учење низ игра! www.umko.mk

Наскоро на google play

Административен работник

Неговател

Дефектолог Градежен работник Неговател Социјален работник Текстилен работник www.dobrarabota.mk

Приправник

Полесно врабошување !

Воспитувач Аналитичар Сметководител Пекар Асистент Правник Домаќин Медицинска сестра Возач Хаус мајстор

Соработник

Добраработа.мк е интернет портал на кој можете полесно да најдете работа, да понудите работа, да креирате биографија (CV) или пак да го пронајдете вистинскиот кандидат за работно место во вашата организација. Администратор

ДИСТРИБУТЕР

Педагог

Чувар Магационер

Медицински персонал

К е л нАналитичар е р

Продавач

Наставник Директор


20

2011

2010

2007

2008

2007 2008

2009


21


22

Generalen mediumski pokrovitel General media sponsor

Partneri | Partners

Mediumski partneri | media partners

СООРГАНИЗАТОРИ И ПОМАГАТЕЛИ ƒƒ Министертство за внатрешни работи на Р. Македонија, ƒƒ Армијата на Р. Македонија,

ƒƒ Црвениот крст на Скопје, ƒƒ Факултетот за физичка култура, ƒƒ ДУФК М. М. Брицо

CO-ORGANIZERS AND SUPPORTERS ƒƒ Ministry of Interior of Republic of Macedonia ƒƒ Army of Republic of Macedonia

ƒƒ Red Cross Skopje ƒƒ Faculty of Physical Education and Sports ƒƒ DUFK M. M. Brico


23


24

Skopje Marathon 2012  

Official magazine of Skopje Marathon 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you