Page 1

Social redovisning Rapport Vägen ut! Le Mat B&B 2009-2010 ”Välkommen till Le Mat – hos oss sover du med gott samvete. Le Mat driver B&B-rörelser och hotell/hostels på olika ställen i Sverige. I vår roll som franchisekedja för sociala företag skapar vi också arbete för människor som står långt från arbetsmarknaden. Kombinationen av affärsmässighet, demokrati och självhjälp har visat sig leda till livskraftiga företag och nya jobb.” Under 2010 genomförde Vägen ut! Le Mat B&B en social redovisning som resulterade i denna rapport.

Genomförd i SKOOPIs projekt VISOREK


Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Bakgrund

4 5

2.1 Allmänt om sociala kooperativ 5

3. Projekttiden 6

3.1 EU-projekt 6

4. Den sociala redovisningsprocessen 8

4.1 Intressentanalys 8

4.1.1 Interna 8 4.1.2 Externa 8 4.1.3 Övriga externa 9

5. Resultat och analys 11

5.1 Personalnöjdhet 11 5.2 Kundnöjdhet 11

6. Slutsatser 12 Bilaga 1 Vägen Ut Konsortiet 13 Bilaga 2 Social franchising 16 Bilaga 3 Le Mat 17 Bilaga 4 Medarbetarenkät 18 Bilaga 5 Kundenkät 19

3


1. Inledning Denna rapport visar en social redovisning som är i gjord i ett socialt kooperativ i ett av de tiotal sociala företagen som bildar Vägen ut! Kooperativen i Göteborg – Vägen ut! Le Mat B&B

Social redovisning Le Mat B&B 2009-2010

4


2. Bakgrund 2.1 Allmänt om sociala kooperativ

Ordet kooperativ kommer ursprungligen från det latinska ordet cooperare som betyder samarbete eller från ordet coperativo som betyder samverkan/samarbete. Under den senare delen av 80-talet började sociala arbetskooperativ växa fram i Sverige. Den sociala ekonomin är ett komplement till den privata och offentliga sektorn – den så kallade tredje sektorn. Dit räknas alla ideella organisationer, föreningar, frikyrkor och kooperativ med mera. De sociala arbetskooperativen är en del av den sociala ekonomin och ställer sig bakom de kooperativa principerna. När det gäller de gemensamma riktlinjerna kan några nämnas: Kooperativen; • Driver en affärsverksamhet ofta i liten skala • Drivkraften ska vara medlemsnytta framför vinstintresse • Verksamheten skall ha en viss grad av självständighet i relation till den offentliga sektorn • Utmärkande är en demokratisk styrning, rättvisa och att kooperativa inriktningarna följs.

Social redovisning Le Mat B&B 2009-2010

5


3. Projekttiden 3.2 EU-projekt

Vägen ut! LeMat B&B startade på hösten 2007 som ett Equal-projekt och är idag en del av ESF-projektet Effektivare vägar till arbete. En del i den sociala redovisningen beskriver hur Le Mat B&B kom till Vägen ut! och nu är med och driver EU-projektet, Effektivare vägar till arbete som ska skapa jobb åt många som står utanför arbetsmarknaden. Effektivare vägar är ett EU-projekt på tre år och drivs sedan 1 januari 2009 av konsortiet tillsammans med Coompanion, slutdatum är december 2011. En del målsättningar ska vara uppfyllda. • En varaktig samverkan mellan berörda myndigheter och sociala företag ska vara etablerade. • En bra stödstruktur för den som arbetar inom sociala företag ska finnas. • Kompetensutveckling och utbildning för de personer allra längst bort från och utanför arbetsmarknaden, vilka minst hälften av dessa grupper ska ha gått vidare till arbete. • Kunskapen om det sociala företagets möjligheter som en väg till arbetsmarknaden, är spridd i hela Västra Götaland. Projektledare Elisabet Mattson, Daniel Lindgren och Pär Olofsson från Coompanion, startade projektet som under våren 2008 gjorde en studieresa till Le Mat i Trieste, Italien. Därefter hölls en konferens med work shops som tog fram förutsättningarna för att få till stånd Le Mat i Sverige. Deltagare var både myndighets- och näringslivsrepresentanter. Projektet vänder sig till människor som varit utanför arbetslivet och har vissa svårigheter. Elisabet intervjuade deltagarna. En del platsade, andra inte. Den nuvarande gruppen, som driver Le Mat B&B i Göteborg, består av några som varit med från början och andra som kommit med efter hand. Kursen har behandlat följande: • Företagandets villkor • Att driva företag tillsammans • Affärsidé och affärsplan • Värderingsbaserat entreprenörskap • Mötesteknik och beslutsfattande • Marknadsföring *Grundläggande juridik *Budgetering och kalkylring *Praktik på socialt företag *Praktiskt arbete med företagsstart Det första Le Mat-hotellet startades i Trieste i Italien. I Italien syftar Le Mat på trollkarlen som står för genialitet och det oväntade. Idag sprids Le Mat-konceptet genom social franchising och har utvecklats till ett europeiskt samarbete för sociala entreprenörer. Le Mat B&B Göteborg öppnade 3 mars 2010 på Södra Vägen 23, ett stenkast från Avenyn. Den 1 december 2009 skrev vi på kontraktet. Det hade varit en vårdcentral, så rummen var i stort sett färdiga – bara målning och andra justeringar. Matberedningen och disken är separat. Det var mycket viktigt att man inte fick ha det tillsammans – det visste vi.

Social redovisning Le Mat B&B 2009-2010

6


Inför starten delades gruppen in i en textilgrupp, som sydde alla överkast och andra textilier, en mat- och inredningsgrupp som tog reda på kostnader för inköp av vitvaror, porslin med mera samt en marknadsföringsgrupp. Alla har en grundkurs i livsmedelshantering (hos Anticimex). Viktigt för en frukostbuffé. Annars hade det varit helt andra krav. Vi har haft öppet sex månader och det är mycket spännande och fortfarande mycket att lära.

Social redovisning Le Mat B&B 2009-2010

7


4. Den sociala redovisningsprocessen Vi började med att ta fram en vision tillsammans. Den innehåller tre olika utvecklingsområden; ekonomi (företagets och de anställdas), arbetsmiljö och verksamhetsutveckling. Vision om fem år. Hur ser Le Mat B&B ut då? Ekonomi Företaget Fler och återkommande kunder Växande nätverk

Arbetsmiljö Bra överens Bra arbetsmiljö Fullt eget ansvar

Verksamhetsutveckling Hela huset är B&B Fler B&B Bil och tvätteri Konferens

Anställda Lön att leva på Alla är medlemmar Därefter funderade vi över vad en bra arbetsmiljö är. Vi kom fram till ett antal kriterier och kännetecken. • Lika värde • Respekt för varandra • Hänsyn • Konfliktlösning utan ovänskap • Öppenhet • Bra struktur på arbetsfördelningen • Förståelse • Inte ta med personliga problemen till jobbet (lämna dem vid dörren) • Ställa upp för varandra

4.1 Intressentanalys

Intressentanalysen visade att vi hade många olika intressenter som har olika relation till verksamheten. 4.1.1 Interna Gruppen (arbetsgrupp) Vägen Ut Vägen Ut kooperativen Le Mat 4.1.2 Externa Speciellt viktiga Nyckelpersoner inom myndigheter (kundförmedlare, marknadsföring) Svenska mässan (kundförmedlare) Scandinavium (kundförmedlare) Resebyråer (samverkanspart, marknadsföring) Turistbyråer (marknadsföring, kundförmedlare Göteborg & co (marknadsföring, kundförmedlare) Mentorer Malte (kunskap, frivilligarbete) John Monnart (kunskap, kund)

Social redovisning Le Mat B&B 2009-2010

8


4.1.3 Övriga externa Kooperatörernas nätverk (marknadsföring, inspiration, kunder, leverantörer) Tidningar (leverantörer/prenumeration, pr-marknadsföring) Reklambyråer (leverantörer) Tryckeri Y-screen (leverantör) Vaktbolag (säkerhet, övervakning, larm) Andra hotell (konkurrent, samarbetspart) Fackförbund (kunskap, kollektivavtal/försäkringar, a-kassa) KFO (kunskap, kurser) Politiker (lobbying sociala företag) EU-fonder (projektfinansiering) Företag i närområdet (samverkanspart) Skogome fängelse (leverantör) Leveratörer av inredning, livsmedel, bredband Handelsresande (kund) Ungdomar (kund) Turister (kund) Idrottspersoner (kund) Kulturpersoner (kund) Lokaltrafiken/kommunikation (service) Cykeluthyrare/gratiscyklar (samarbetspart, service) Evenemang/mässbesökare (kunder) Diligentia hyresvärd (leverantör, samarbetspart) Brandmyndigheterna (service;övervakning) Restauranger (samarbete, marknadsföring) Göteborgs stad (info hemsida, marknadsföring) Parkeringsbolag (leverantör) Hälsovårdsmyndigheten (kunskap, övervakning) Anticimex (leverantör, kunskap) Försäkringsbolag (leverantör) Bank (leverantör, råd, stöd) Bolagsverket (namnskydd, service) Skattemyndigheten (övervakning, kunskap) Kronofogden (kunskap, leverantör) Jurist (leverantör) Revisor (leverantör) Coompanion (utbildningar, nätverk, rådgivning, kund) Skoopi (kund, nätverk, kunskap) Vi såg att det saknades en del rutiner och dokument för att verksamheten skall fungera bra. Bland annat saknades; Skriftliga handledningar, arbetsuppgifter/arbetsbeskrivningar, bemanningsschema/arbetsrotation/tavla för översikt av bemanningen med namn. Personalnöjdhet var en annan aspekt som vi bestämde oss för att mäta och utvärdera. Frågor som vi ville prioritera var; Trivsel - miljö och arbetskamrater (personalvård/personalutrymme) Känner du att du har en möjlighet att påverka verksamheten? En enkät sattes ihop och resultatet analyserades.

Social redovisning Le Mat B&B 2009-2010

9


Kundnöjdhet var en annan aspekt som valdes ut för att följa upp. Vi har tagit fram en kundenkät som ska läggas ut på rummen. Det är inte genomfört under detta året. För att få en bild av kundernas intryck av Le Mat B&Bs första år har vi därför lagt in kundkommentarer från gästboken i den sociala redovisningen.

Social redovisning Le Mat B&B 2009-2010

10


5. Resultat och analys Verksamheten är så ny att det fortfarande händer så mycket nytt hela tiden.

5.1 Personalnöjdhet

Medarbetarenkäten – genomförd den 24 augusti 2010 9 av 14 svarande. Högt betyg – Bemötande, stöd, trivsel, komma till tals Förbättringspotential – Informationsflöde, konflikthantering, påverkansmöjlighet Någon svarande har satt ett lägre betyg på något av de mål som fått generellt högt betyg men, trots det kan vi nog säga att arbetsklimatet är gott på Le Mat B&B. Många har lämnat verksamheten, både före och efter starten, vilket kan bero på trivsel eller helt enkelt på grund av att arbetet inte var det man hade tänkt sig. De mål som fått ett lägre betyg är mer långsiktiga och behöver arbetas vidare med för att skapa mer delaktighet och ett bättre informationsflöde och konflikthantering.

5.2 Kundnöjdhet

En enkät har tagits fram för att användas på Le Mat B&B, men den har ännu inte lagts ut på rummen. Den är översatt till engelska och skall tryckas dubbelsidigt – ena sidan på engelska och andra på svenska. En gästbok har legat i matsalen sedan 19 maj 2010 och många gäster från när och fjärran har skrivit kommentarer i den. Genomgående positiva omdömen om bemötande, service, det centrala läget, sängarna och frukostbuffén. Ett citat ur gästboken; ”Andra gången jag är här, jättetrevligt och bra! Lugnt, centralt och sköna sängar, rekommenderar detta till alla på min Facebook!”

Social redovisning Le Mat B&B 2009-2010

11


6. Slutsatser Under den sociala redovisningsprocessen har många deltagare tillkommit och försvunnit ur projektet och arbetet med att starta Le Mat B&B drog igång på allvar. Det har komplicerat arbetet en hel del, och vi har begränsat oss för att orka med att genomföra processen. Det finns fortfarande en instabilitet i personalstyrkan på grund av sjukdomar med mera. Det behövs fler medarbetare för att kunna skapa trygghet och stabilitet i arbetsrutinerna. Utifrån den medarbetarenkät som gjorts, finns behov av att stärka delaktighet, informationsflöde och konflikthantering. Närvaron på personalträffarna är ojämn, vilket kan vara en av orsakerna. Det är svårt att lägga schema när beläggningen är så varierande som den är nu, speciellt på helgerna kan det bli väldigt mycket att göra för den personal som jobbar. Då är det svårt att prioritera personalträffarna. Det finns många praktiska saker som behöver lösas på Le Mat B&B, så att arbetet skall flyta lättare; Dator, bokningssystem, telefoner, personalutrymme och rutiner.

Social redovisning Le Mat B&B 2009-2010

12


Vägen Ut Konsortiet

Bilaga 1

Empowerment – ta makten över sitt liv Socialt arbete med människor innebär ofta att experter ger ”behandling till klienter” som blir passiva och bidragsberoende. Inom Vägen ut! är arbetsmetoden den motsatta. Den är processorienterad, deltagarstyrd och bygger på hjälp till självhjälp. En människa i utanförskap är maktlös på flera sätt. I förhållande till offentliga tjänstemän, arbetsgivare och människor som är etablerade i samhället. Hon är även maktlös i förhållande till sig själv vilket visar sig genom dåligt självförtroende och låg självkänsla. Våra företag drivs utifrån ett tydligt empowermentperspektiv. Vi använder det svenska ordet egenmakt och syftar på den process som ger människor kontroll och bestämmanderätt över sina liv. Eftersom vår företagsmodell baseras på egenmakt måste vi investera i enskilda medarbetares utveckling likväl som i företagets utveckling. Med hjälp av situationsanpassat ledarskap stöttar vi människor att successivt utveckla sina inneboende resurser. Det leder till ökad självständighet och ett ökat ansvarstagande. Den som äger problemet bär lösningen I arbete präglat av egenmakt finns ingen över- och underordning i relationerna mellan människor. Inte heller i förhållande till experter, de som kan och de som inte kan. Istället står ”den det berör” i centrum och det är han/hon som äger problemet som bär lösningen. Forskning visar att det fungerar Under tre års tid följde forskare från Institutionen för Socialt arbete vid Göteborgs Universitet vårt arbete. De kom fram till att: ”Arbete i sociala arbetskooperativ är en rehabilitering från missbruk och kriminalitet som fungerar.” De konstaterade också att för en människa som har kommit till en vändpunkt ger det dagliga arbetet i en stark och sammansvetsad arbetsgrupp trygghet och struktur. Studien visade vidare att det är viktigt att man kan identifiera sig med andra i gruppen som har erfarenhet av samma typ av missbruk. Rapporten finns att ladda ner från Vägen ut!s hemsida www.vagenut.coop under “Att läsa”.

Social redovisning Le Mat B&B 2009-2010

13


Egenerfarenheten Forskningen har bekräftat det vi redan visste, att egenerfarenheten spelar en avgörande roll i vårt arbete med att stötta människor som brutit med missbruk och kriminalitet. Vi är övertygade om att egenerfarenheten spelar stor roll i alla former av utanförskap. Inte minst för att ge människor hopp om och visa att det går att ta makten över sitt liv. Tillgänglighet och mångfald Mångfald betyder ”allt som gör oss unika”, det vill säga olikheterna. En del är synliga och hörbara så som språk och funktionshinder. De djupare olikheterna kan vi inte se vid första anblicken, exempelvis etnicitet och sexualitet. Vägen ut! är en inkluderande organisation. Det innebär att alla människor är välkomna till våra företag. Vi ser mångfald som en tillgång och förutsättning för att vi ska kunna utvecklas. Arbetsplatser med mångfald skapar kreativa och problemlösande medarbetare. Organisation Från bidragstagare till företagare Vägen ut! startade 2002 som ett partnerskap inom ett EU-projekt. Samarbetspartners var Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Kriminalvården, Coompanion och ett antal intresseorganisationer. När projektet avslutades 2005 hade tre sociala arbetskooperativ vuxit fram: Villa Vägen ut! Solberg, Karins Döttrar, Café Solberg. Tillsammans bildade de konsortiet Vägen ut! kooperativen som idag består av ett tiotal sociala företag. Företag med dubbla uppdrag De kooperativa företagen inom Vägen ut! säljer tjänster eller produkter samtidigt som riktiga jobb skapas för människor som står långt från arbetsmarknaden. Idag är vi cirka 80 anställda varav en tredjedel är kooperatörer, det vill säga delägare, i respektive företag. Konsortiemodellen – små blir starka tillsammans Konsortiet Vägen ut! kooperativen löser gemensamma frågor som personal- och arbetsgivaransvar, försäkringar och löneadministration för företagen som ingår. Utvecklings- och kvalitetsfrågor, start av nya företag, marknadsföring och avtalsfrågor sköter vi också gemensamt. Konsortiemodellen innebär även att företagen delar på risktaganden och lättare kan bygga upp ett gemensamt kapital. Det har också den fördelen att medarbetare inom konsortiets kan gå vidare till nya arbetsuppgifter i något av de andra företagen. Nya karriärvägar skapas! Ägarstruktur Vägen ut! kooperativen ägs av ett 20-tal medarbetare inom medlemsföretagen. Alla anställda kan ansöka om medlemskap/ ägarskap i det kooperativ som de arbetar i.

”Vårt mål är att skapa arbete genom att starta sociala företag”

Socialt företagande - vägen in på arbetsmarknaden En halv miljon människor i arbetsför ålder står utanför arbetsmarknaden. De flesta vill och kan arbeta men vägen in är stängd. Vägen ut! integrerar människor i samhället genom att skapa nya jobb.

Social redovisning Le Mat B&B 2009-2010

14


Vi startar och driver våra företag tillsammans och kombinerar affärsmässighet och demokrati med egenmakt och självhjälp. Det har resulterat i livskraftiga företag och nya jobb. Riktiga företag och riktiga jobb Vi driver affärsverksamhet med medarbetarna och deras förutsättningar i centrum. Sociala företag binder samman entreprenörskap, individens behov av arbete och samhällets behov av varor och tjänster. Detta ger oss en stor utvecklingspotential. I Europa har sociala företag skapat hundratusentals nya arbeten. I Sverige växer hela tiden antalet jobb inom sociala företag Det sociala företaget • Säljer tjänster eller produkter. • Integrerar människor, som står långt från arbetsmarknaden i samhälle och arbetsliv. • Skapar delaktighet för medarbetarna. • Återinvesterar sina vinster i egna eller liknande verksamheter. • Är fristående från offentlig verksamhet.

Social redovisning Le Mat B&B 2009-2010

15


Social franchising

Bilaga 2

Kopiera framgångsrika affärsidéer För att fler ska få arbete har vi utvecklat social franchising för att sprida socialt företagande. Vi har lånat det bästa från vanlig franchising och lagt till det som är speciellt med socialt företagande; egenmakt, delaktighet, ömsesidigt kunskapsutbyte och bildandet av en gemenskap. Känd metod inom ett nytt område Franchising är en samarbetsform som innebär att erfarenhet överförs från ett välfungerande företag till ett nytt. Stommen i samarbetet är en handbok och avtal mellan parterna. Fördelarna är flera. Företag som startar i franchiseform klarar sig bättre än andra. Vi undviker att hjulet uppfinns på nytt och samarbetet stärker konkurrenskraften. Ömsesidig nytta Vi ger det nystartade företaget rättigheten att använda varumärke, koncept och metoder. Med rättigheten följer också skyldigheten att upprätthålla kvalitén. Varumärket får inte urholkas. Vi delar helt enkelt med oss av våra erfarenheter och kunskaper, i gengäld blir vi fler som arbetar mot de gemensamma sociala målen. Vårt koncept Villa Vägen ut! sprids genom social franchising och finns i Göteborg, Sundsvall och Örebro. Ytterligare en villa är under etablering i Östersund. Vi sprider också det italienska konceptet Le Mat som hotel, bed & breakfast och hostel. I Karlstad finns Le Mat B&B Solakoop och i Göteborg öppnar vi inom kort. Läs mer under Internationellt arbete om vårt samarbete kring social franchising.

Social redovisning Le Mat B&B 2009-2010

16


Le Mat

Bilaga 3

Välkommen till en B&B-upplevelse utöver det vanliga. Vi finns på plats för dig dygnet runt och erbjuder 13 rum där den bäddade sängen, morgonrocken och tofflorna väntar på dig. På morgonen dukar vi fram en härlig frukostbuffé som dessutom är närproducerad, krav- och rättvisemärkt så långt det är möjligt. Vi finns mitt i Göteborg, ett stenkast från Avenyn på Södra Vägen 23, med gångavstånd till det mesta. Du kan gå till flygbussen, centralen, Svenska Mässan, Universeum och Liseberg, det vill säga hela evenemangsstråket. Du parkerar bekvämt i parkeringshuset intill och går direkt in till oss. Rum Hos oss väntar 13 fräscha och helt nyrenoverade rum på dig. Vi har inrett våra rum med en ljus känsla av linne och ek, i sköna färger som grått, turkos, aubergine och vitt såklart. Alla rum har TV och några har handfat. Vi har 5 enkelrum och 8 dubbelrum. Behövs det kan vi ställa in en extrasäng i enkelrummen och upp till två extrasängar i dubbelrummen. Badrummen som finns i korridoren är också nyrenoverade, helkaklade väggar och skön golvvärme att kliva på. VÅRA TV-KANALER SVT1, SVT2, SVT24/KK, SVTB, TV4, CNN, VH-1, Eurosport HD, Discovery HD, BBC HD Vår frukostmatsal med frukostbuffé har normalt öppet vardagar 7-9 och helger 8-10. Vi serverar närproducerad, kravmärkt och rättvisemärkt mat så långt det är möjligt. PRISLISTA - vardagar/helger Enkelrum: 700/600 kr Dubbelrum: 800/700 kr Trebäddsrum: 1 100/1 000 kr Fyrbäddsrum: 1 200/1 100 kr Familjerum 3 bäddar: 1 000/900 kr Familjerum 4 bäddar: 1 100/950 kr, endast för familj med små/medelstora barn. Incheckning kl 15. Utcheckning kl 12. Kontakt & Bokning Le Mat B&B Göteborg Södra Vägen 23, 5 tr, P-hus plan F 411 35 Göteborg tel 031-20 48 00 e-post info.goteborg@lemat.coop Hotellchef Daniel Lindgren tel 0736-88 99 72

Social redovisning Le Mat B&B 2009-2010

17


Medarbetarenkät

Bilaga 4

Skala 1-5 (1= mycket dåligt, 2= mindre bra, 3= varken bra eller dåligt, 4=bra, 5=mycket bra) sätt ett x där du tycker att det stämmer med din uppfattning Hur bra trivs du på arbetsplatsen? 1 2 Resultat:

3 1

4 6

5 2

Får du tillräckligt stöd för att klara dina arbetsuppgifter? 1 2 3 Resultat: 1

4 5

5 3

Tycker du att du blir bra bemött av dina arbetskamrater? 1 2 3 Resultat:

4 6

5 3

Tycker du att du blir bra bemött av dina handledare? 1 2 3 Resultat: 1

4 3

5 5

Hur bra hanteras konflikter/problemsituationer på arbetsplatsen? 1 2 3 4 Resultat: 1 5 3

5

Upplever du att du kan påverka dina arbetsuppgifter? 1 2 3 Resultat: 1 4

4 3

5 1

Upplever du att du får komma till tals på möten? 1 2 3 Resultat:

4 6

5 3

Lyssnar dina arbetskamrater på dina förslag? 1 2 3 Resultat: 5

4 3

5 1

Tycker du att du får den information du behöver? 1 2 3 Resultat: 1 1

4 7

5

Tycker du att du får information i god tid? 1 2 3 Resultat: 1 4

4 4

5

Social redovisning Le Mat B&B 2009-2010

18


Kundenkät

Bilaga 5

Le Mat B&B strävar hela tiden efter att bedriva en verksamhet som motsvarar våra kunders önskemål och förväntningar och som har en så hög kvalitet som möjligt. För att vi ska klara av det måste vi få synpunkter och kritik på vår verksamhet. Vi är därför tacksamma för att Du tar några minuter och svarar på nedanstående frågor. Man

Kvinna

ålder

18-30

31-50

51-65

66-

Syfte med besöket i Göteborg; affärsresa

turism

annat________________________

Hur har Du hittat Le Mat B&B? Internet

turistbyrå

resebyrå

mitt personliga kontaktnät

Annat_________________________________________________________________

Vilken är huvudanledningen till att Du valde Le Mat B&B? Det centrala läget

Den sociala profilen

Prisnivån

_ Annat________________________________________________________________

Vad tycker Du om Le Mat som helhet? Mycket bra

Bra

Ganska bra

Dåligt

Mycket dåligt

särskilda synpunkter Du vill förmedla ____________________________________________

Social redovisning Le Mat B&B 2009-2010

19


Vad tycker du om bemötandet på Le Mat B&B? Mycket bra

Bra

Ganska bra

Dåligt

Mycket dåligt

Kommer Du att rekommendera andra att bo på Le Mat B&B? Ja

Nej

Tack för Ditt bidrag till att förbättra vår verksamhet på Le Mat B&B – Välkommen åter! Le Mat B&B `s ambition is always to run an operation which answers to our clients wishes and expectations and has a good quality as possible. In order to deliver thar, se need to know your points of view about our enterprise. We would be grateful if you would give us a couple of minutes and answer the following questions.

Man

Woman

age

18-30

31-50

51-65

66-

Purpose of visting Göteborg; business

tourism

other________________________

How did you come into contact with Le Mat B&B? Internet

tourist office

travel agency

by my personal network

Other________________________________________________________________

Social redovisning Le Mat B&B 2009-2010

20


Why did you choose Le Mat B&B? The central location

the social profile

the price level

_ other ________________________________________________________________

What is your opinion of Le Mat B&B as such? very good

good

pretty good

do you have anything special to say?

bad

really bad

____________________________________________

Did you get well treated at Le Mat B&B? How do you find our attitude? very good

good

pretty good

bad

really bad

Will you recommend others to stay at Le Mat B&B? yes

no

Thank you for your contribution to improve our enterprise Le Mat B&B – Welcome back

Social redovisning Le Mat B&B 2009-2010

21


Projektägare

Vägen ut! Le Mat Stigbergsliden 5 B 414 63 Göteborg Tel: 031-7116150 E-post: vagenut@vagenut.coop

SKOOPI – Sociala arbetskooperativens intresseorganisation Box 16355, 103 26 STOCKHOLM Klara södra kyrkogata 1 Tfn. 08-32 72 30 e-post. info@skoopi.coop, www.skoopi.coop

Ett projekt genonfört med stöd av Allmänna Arvsfonden

/rapportLeMatBoB  

http://skoopi.coop.preview.binero.se/resursbanken/2012/01/rapportLeMatBoB.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you