Page 1


ELEVBLADET 1/2009 FinlandS Svenska Skolungdomsförbunds Medlemstidning

ERBJUDES: AHA- OCH HAHAUPPLEVELSER TEXT: JENNI TUOVINEN BILD: ANTTON NUOTIO Näst efter jordbruket är humbug världens största industri, lär dynamitens uppfinnare Alfred Nobel ha konstaterat någon gång under sin levnadstid på 1800-talet. Men frågan är hur humbug definieras, och vem som har rätt att ge en uppfinning, en lära eller en berättelse tummen upp eller tummen ner. I den vetenskapliga världen måste alla teorier som vill kalla sig vetenskaper fylla strikta krav på hur data samlas in, hur fenomen observeras, hur samband noteras och hur uppgifter klassificeras. Kunskapen ska vara empirisk, alltså erfarenhetsgrundad, och hypoteser ställs upp för att accepteras eller förkastas. De läror som efter alla undersökningar och test inte når upp till de vetenskapliga kraven förkastas och får den kanske inte så smickrande titeln pseudovetenskap där förstavelsen ”pseudo” betyder ”falsk”, ”skenbar” eller ”oäkta”. I och med det här blir pseudovetenskaperna vetenskapssamhällets skottavlor och slagpåsar, praktexempel på allt det som de traditionella vetenskaperna vill ta avstånd från. Men är dessa hackkycklingar verkligen

2 • INLEDNING

så meningslösa som akademikerna låter förstå? Inför det här numret av Elevbladet har redaktionen besökt pseudovetenskapernas förlovade land – vi har tittat upp mot stjärnorna och ner i sädesfälten, vi har satt oss in i ämnen och läror som få av oss kände till och som ännu färre kunde uttala namnen på. Vilken pseudovetenskap håller Loch-Ness-monstret varmt om hjärtat? Kan folk bli galna av månljus, och innebär fengshui mer än bara inredning? I det här numret av Elevbladet kan du också läsa astrologen Seppo Tanhuas förklaring till hur stjärnhimmeln kan användas på samma sätt som en klocka, och om hur det kan vara svampen aspergillus niger som ligger bakom Tutankhamuns förbannelse. Förbundsordförande Hanna Backman och styrelsemedlem Alina Böling har dessutom sammanställt en behändig lista över begrepp som anknyter till alternativa vetenskaper – vad är det exempelvis för skillnad mellan placeboeffekten och fjärilseffekten? Hela listan på ord hittar du under rubriken ”Visste du det här?”. Vi har också ägnat vårens gemensamma ansökan utrymme i detta årets första nummer av Elevbladet. Yeiner

Turunen Forsbäck och Jani Valkeakari berättar om varför de valde sina respektive utbildningar, och därtill kan du läsa om annorlunda studiemöjligheter i Finland och utomlands. Dessutom berättar Johanna Nyman om sin tid som volontär i Indien, och så kommer våra kusiners kompisars före detta flickvänners föräldrars bekantas historier fram när vi bullar upp med vandringssägner av alla dess slag. Tidningen du håller i introducerar också två splitternya tävlingar med hejdundrande priser. I Pimp Our Elevrum-tävlingen har du möjlighet att få din skolas elevrum uppiffat av Finlands svenska skolungdomsförbunds egen pimp-crew. I tävlingen VÅRSKRIK! kan du däremot vinna ett saftigt presentkort till din favoritbokhandel genom att skicka in ditt alster som knyter an till ordet ”vårskrik”. Vill du veta mer om tävlingarna? Spana då in tävlingsannonserna i tidningen. Det här numret av Elevbladet är dedikerat ahaupplevelserna, och alla de haha-stunder som följer.

s. 2 inledning / s. 4 experiment i passiv / s. 5 hey medlem! / s. 5 medverkande / s. 7 retro ebl / s. 7 tvåspråkighetsseminarium / s. 9 nio bilder / s. 10 gemensamma ansökan / s. 13 elevkårshelg 16.-18.1.2009. / s. 14 lika botar lika / s. 16 astrologi - konsten att tolka stjärnorna / s. 17 ett hjälpmedel precis som klockan / s. 18 pedagogik i ett skjul och blandade intryck - att vara volontär i indien / s. 22 spöket på kuddnäs - finns det? / s. 24 pseudovetenskap - från drömtydning till kryptozoologi i ickevetenskapernas förlovade land / s. 30 alternativ skolpersonal / s. 32 på menyn / s. 33 90 procent sanning och 10 procent skröna, eller var det tvärtom? / s. 34 transfigurerat / s. 37 walters webtips / s. 37 visste du det här? / s. 38 recensioner / s. 39 vandringssägner - mer än bara påhittade historier? Chefredaktör: Jenni Tuovinen, 044 3755437, jenni.tuovinen@skolungdom.fi / Art Director: Antton Nuotio, 044 0545471, anttonnuotio@gmail.com / Förbundsordförande: Hanna Backman, 044 2778669, hanna.backman@skolungdom.fi / Generalsekreterare: Emma Hovi, 044 0690098, emma.hovi@skolungdom.fi / Organisationssekreterare: Tea Tennberg, 09 644 881, tea.tennberg@skolungdom.fi /// Medarbetare: Jenni Tuovinen, Antton Nuotio, Hanna Backman, Emma Hovi, Tea Tennberg, Valter Söderman, Frej Vuori, Emma Sundstén, Sofia Mattjus, Sara Hovi, Axel Nordman, Arthur Salonen, Alina Böling, Fanny Fröman, Otto Ekman, Johanna Nyman, Anni Eckerman, Helen Korpak, Anni Kosunen/// Finland Svenska Skolungdomsförbund (FSS) r.f. har gett ut Elevbladet sedan 1920 under namnet Nordan, Svensk Undom, Ung Makt och Elevbladet / fst@skolungdom.fi www.skolungdom.fi / Ansvarig utgivare: Förbundsordförande Hanna Backman /// HBL:S TRYCKERI


HEY MEDLEM! TEXT: EMMA HOVI

Experiment i passiv

4 • GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET

människor kan finnas till endast då de som förväntas följa den accepterar den och lyder under den. Jean-Paul Sartre, en fransk tänkare under existentialismens filosofiska strömningar under 1940- och 50-talet, hävdar att människan lever i en värld utan inneboende värden. Den mening och de värden vi eventuellt finner i världen är vår egen uppfinning; det är människan ensam som ger saker och ting sin innebörd samtidigt som vi själva uppfinner vår moral. Man kunde då, såvida man kan hålla med Sartre, tänka sig att människor, för att kunna leva i en kollektiv harmoni, tillsammans måste uppfinna gemensamma värden och meningar som de kan hålla med om. Vad betyder då en uttalad regel om inte de som förväntas tillämpa regeln tillsammans har skapat den och kan enas kring den? Följaktligen betyder detta att ett socialt system som stöder sig på regler och förbud, exempelvis de flesta samhällssystem som vi känner, finns till endast så länge som de som förväntas följa dem tackar, tar emot och lyder under dem. Ett socialt system kan således vältas endast genom att de som förväntas leva efter detta gemensamt och aktivt bryter mot det. RAF såg våld som sitt medel att aktivt motarbeta statsledningen och indirekt även de orättvisor som gerillans medlemmar opponerade sig mot, vilket resulterade i statskris. Detta är knappast utmärkande för enbart RAF – så gott som alla politiska kupper som medfört en omändring i samhället har brukat våld, avkolonialiseringen som ett exempel. Fredsdevisen våld föder våld håller måttet åtminstone i min tankevärld och jag tror att våld knappast är vägen att gå om man vill uppnå en hållbar förändring. Mitt tankeexperiment visar att en omställning kan fås till stånd genom så kallade passiva medel. Vad händer exempelvis om alla världens konsumenter bojkottar israeliska produkter? Vad händer om varenda en värnpliktig i Finland totalvägrar? Vad händer om alla elever i din skola sittstrejkar? Att hoppas på att någon annan ska ta hand om dina problem, att någon annan ska göra din revolution är att kasta bort tid – den slutsats jag kan dra av mitt tankeexperiment är att du aldrig kan påverka din situation om du inte själv är den förändring du själv vill se. ¹Axiom - i dagligt tal beteckning för ett självklart sant påstående

Vakbad eller pulkåkning? Pulkåkning.

Linus skulle gärna se retorik på sitt skolschema och tipsar om det hetaste stället att hänga på i Åbo.

Tågluff eller charterresa? Jag måste nog säga tågluff... tycker allmänt mer om tåg. Det är mer avslappnat på nåt vis.

Förra Hey Medlem Caroline vill fråga dig vilken din största förebild är och varför? Mannerheim, för vad han gjort och det ledarskap han visade.

TEXT: EMMA HOVI BILD: ANTTON NUOTIO

Jag kan inte låta bli att utnyttja detta mitt utrymme i tidningen till att dela med mig av dels en biografupplevelse, dels ett påföljande tankeexperiment som legat och mognat någonstans i mitt huvuds avlägsna delar och som nu, efter en intensiv ruvningsfas, känns väl genomfört och tryggt att redovisa. Biografupplevelsen stavas The Baader - Meinhof Complex (tysk originaltitel: Der Baader-Meinhof Komplex); en film från 2008 som försöker sig på att återberätta de första verksamhetsåren av Rote Armee Fraktion RAF – en beväpnad proteströrelse verksam i det efterkrigstida Västtyskland. Filmen är regisserad av tyska Uli Edel och baserar sig på en ickefiktiv roman med samma titel av Stefan Aust. För att kunna redogöra för mitt tankeexperiment krävs en del historisk bakgrundsinformation. RAF beskrev sig själv som en kommunistisk urban gerilla. Faktum är att dock att RAF anses vara det historiska Västtysklands mest framstående terroristorganisation någonsin. Ursprunget ligger i 1960-talets student- och arbetarklassuppror mot kapitalistsamhället och imperialistväldet. I Västtyskland bildades under det sena 1960-talet regering med en före detta nazistpartimedlem på posten som kansler, något som betraktades som politiskt hyckleri av den västtyska vänstervingen. Den regeringskritiska massan, främst studenter, organiserade sig i en utomparlamentarisk oppositionsrörelse vars syfte var att driva en enad, aktiv protest mot statsledningen. RAF som organiserad rörelse bildades inte förrän frontpersonerna, efter två genomförda bombardemang av köpcentrum i Frankfurt i protest mot Vietnamkriget och ett därpå följande liv under jorden i Frankrike och Italien återvände till Västtyskland. Under sent 1970-tal genomförde RAF en rad beväpnade aktioner mot statsöverhuvuden och myndigheter i Västtyskland. Politiska mord, kidnappningar och bombardemang av ambassader, polisstationer och tidningsredaktioner i alla delar av landet, även utomlands, ställde hela det västtyska samhället på huvudet och den kriskommitté som inrättades stod handfallna inför den ”kommunistiska gerillans” våld. Denna tid refereras till som den Tyska Hösten, Deutscher Herbst. Med denna bakgrundsinformation kan tankeexperimentet ta form. Vad jag vill göra är att belysa det som visserligen kan betraktas som ett axiom¹ men som är intressant att experimentera kring: tanken om att en regel som förpliktar

Tror du på övernaturliga fenomen, Linus Lindholm?

Nämn tre bra saker med just din skola! Lärarna, skolmaten och så stämningen överlag. Något du vill förändra? Kanske.. nä. Inget jag kommer på nu. Namn: Linus Lindholm Ålder: 18 år Skola: Katedralskolan i Åbo Medlem i FSS sedan: December 2008

Justjust. Har ni ett elevrum i Kattan? Jå flera, vi har en källare som brukar vara öppen för elever där det finns en liten cafeteria. Och så har vi ett litet referensbibliotek där det finns ett par datorer. Referensbibliotek – WOW! Nåmen, vilket är världens åttonde underverk? Det är den 800 meter höga skyskrapan i Dubai! Se på maken! Glamrock eller punk? Punk. Motivera? Nåja, det är pienempi paha om man säger så.

Sant. Finns det några ödelagda spökhus i Åbo som du känner till? ... det tror jag inte. Nä, inte i centrum i alla fall. Då går du trygg om natten. Tror du på själavandring? Nej! Varför inte? Det är bara så. Det årskurslösa gymnasiet – bu eller bä? Nja, det är helt bra som det är nu, mera uppfriskande på något sätt. Mer variation.

Du kan ha rätt. När grät du sist? Jag chansar på ett år, kommer inte ihåg. Nä, mer sannolikt tio månader sedan! Just så. Bilda ett ord med så många stavelser som möjligt! Lokförarsadjutant. Det är hela sex stycken stavelser! Vad innebär adjutant? Jag tror att det är någå slag av lärling. Man

kan byta ut adjutant mot lärling. Ah! Vad gör dig euforiskt lycklig? Om jag gör ett mål när jag spelar fotboll. Det är det bästa. Det kan ingen förneka! Tror du på övernaturliga fenomen? Nej, men jag har inte gett upp hoppet om att bli övertygad. Vilket ämne skulle du vilja se på ditt skolschema? Jag skulle vilja ha mer muntligt, hur man håller muntliga anföranden. Konsten att tala! Hurra för retorik! Vilken är den bästa platsen i Åbo? Det är nog åstranden (Aura å flyter genom Åbo stad. red.anm) om man vill gå, cykla eller jogga. Och Kuppisområdet – där kan man åka skridskor och bowla och göra allt möjligt. Vad ska någon som aldrig sett staden förut och har en dag på sig se i Åbo? Jag säger gågatan i centrum. Det är där allt händer! Streetlife indeed. Vad vill du fråga nästa Hey Medlem? Vilken är din favorit veckodag och varför? Hey Medlem teamet skall uppfylla din önskan och riktar sitt ödmjukaste tack till Linus!

Medverkande i Elevbladet 1/09 Alina Böling

Fanny Fröman

Alina är en styrelsemedlem som ständigt lämnar in alltför många biblioteksböcker alltför sent. Hon skulle gärna tala flytande franska istället för att som nu traggla genom alla möjliga verbformer innan hon vågar öppna munnen. Alina socialiserar sig gärna över en kopp te eller två och skulle vilja resa genom Sydamerika.

Fanny är en 17-årig dagdrömmande gymnasieelev från Esbo som ideligen känner sig stressad. Hon ser på ishockey, spenderar sina pengar på en massa onödiga kläder och äter choklad. Dessutom känner hon sig besatt av att dagligen läsa Helsingin Sanomat och töntiga svenska modebloggar.

5 • HEY MEDLEM!


-

åkighets Tvåsprinarium sem Hanna BILD: man Back

Retro-EBL: En historia i förbifarten Inskriven: Valter Söderman

Elevbladet har kommit ut sedan 1920 och under dessa år har en hel del artiklar publicerats. Vi på Elevbladet har bestämt oss för att rota i arkiven och kommer nu under läsåret att publicera ett urval texter från Elevbladets långa historia. Denna gång tar vi oss en titt på en kort text från Elevblad nr 2 år 1988 där en okänd skribent behandlar klotterförbud och hurudana lönsamma affärer man kan komma åt då man så att säga lurar systemet. En historia i förbifarten Som känt har Helsingfors Stad bestämt sig för att gå till kamp mot klottrandet (”tipsa polisen om klottraren”) Nåja, det här hände här om dagen: Två studerande paina in i en spårvagn. Den ena tog fram en kamera som spottar fram fotot direkt, den andra tog fram en penna och började klotta på sätet. Hans polare tog ett foto av illdådet och gick till chauffören och anmälde sin vän. Kusken ringer till polisen som snabbt kommer till brottsplatsen. Direkt när de kommer in kräver han som anmälde saken femhundra mark och den som klottade sin böteslapp. Polisen kan inget annat göra än att skriva ut ett postgiro på femhundra åt grabben som tog fotot och en böteslapp till den andra. Eftersom han var studerande utan inkomster blev böterna 150 mark. Grabbarna tackade så mycket och var just på väg ut då klottaren tog fram en trasa och torkade bort det han skrivit. Färgen var vattenlöslig. 350 mark på plus. Raimo Ilaskivi, we love you. Bakgrund: 1988 startade dåvarande Helsingfors överborgmästare Raimo Ilaskivi en kampanj mot graffiti där tipsare erbjöds femhundra mark i belöning för tips på klottare. Kampanjen kritiserades hårt i media, och det lär ha ramlat in enbart ett par anmälningar under tiden den pågick.

Tvåspråkighetsseminarium – Kaksikielisyysseminaari TEXT: VALTER SÖDERMAN FSS ordnade tillsammans med Suomen Lukiolaisten Liitto (SLL) ett tvåspråkighetsseminarium 28-30.11. 2008 på Solvalla lägergård i Esbo. Seminariet var en fortsättning på det samarbete som FSS och SLL gjort kring språkfrågor och detta var tredje gången som svenskspråkiga och finskspråkiga skolungdomar från hela landet möttes över ett veckoslut för att diskutera Finlands tvåspråkighet över språkgränserna. På plats var även sverigefinnar, vilket gav språkdiskussionerna en fräsch nyans och ett annat perspektiv.

Deltagarna understödde starkt regeringens förslag om att utöka läroplanen för gymnasiet med en kurs i muntliga färdigheter och såg det som ett ytterst nödvändigt första steg mot en mer ändamålsenlig språkundervisning. Språkundervisningens största problem ansågs enligt deltagarna vara frånvaron av realistiska språkanvändningssituationer och att man inte lär sig tillämpa språkfärdigheterna i praktiken. Att man i språkundervisningen tar med allmänbildande kulturkännedom ansågs ytterst viktigt. Studiebesök

och andra metoder som tar undervisningen utanför klassrummet, metoder som FSS starkt förespråkar i alla ämnen, lyftes av deltagarna fram som särskilt effektiva metoder för att ge språkundervisningen en realistisk dimension. Som helhet ansåg deltagarna på seminariet att språkundervisningen ska utgå från individens behov, inte samhällets.

7 • RETRO EBL


! K I R SK

R Å V

Kollakolla

NIO BILDER BILDER OCH TEXT: ARTHUR SALONEN

Stream & Line Town

Trumandoktrinen

Adejo serving you since ‘29

Only sleeping

1⁄2 André the Giant

“Vivez sans temps morts - jouissez sans entraves.”

Lenin in his office 2001

Sous les pavés, la plage!

Hur man rånar en bank

– Elevbladet

utmanar er i kreativitet ! Bästa läsare , kavla upp ärmarna Elevbladets Finlands Svens tävling om tre present k kort till val a Skolungdomsförbund fri bokhandel Elevbladet inbjuder E r alla till anar att de ! att delta i mest vidunderliga mest påhittiga av talanger g individer och skapandets ömmer sig törstar efter värld tillsa bland våra utmaningar mmans med Ramarna fö läsare – vi . Därför inbjuder oss – vi vill r tävlingen tror att ni se vad ni kan hör ger dig stor tidning och E levbladet skapa kring frihet; de enda knyta an till er nu till att till de ordet manuskript vårskrik!. D stiga in i kraven är , poesi, någon etta att ditt bidrag VÅRSKRIK! det? tidningsgenre betyder att du kan m å ste g å att publicera uttrycka dig eller något i fotografier Du tävlar o i en mindre konventionellt m tre present , noveller, collage, två hederspris kort till val – valet är ditt fri bokhandel ! Hur bra ä medarbetare värda 20€ var. Juryn r inte . Första pris består av che från Elevbladets ä r värt 50€, dessuto freda Skicka in ditt ktör Jenni redaktion. m delar vi bidrag senast Tuovinen tillsa ut Finlands Svens den 12.4.200 mmans med 9 k per a S utvalda kolungdom e-post: elevbladet tuffaste och sförbund, m Stora Robertsgatan @skolungdom FSS generalse est kreativitetsutmanande .fi eller per 3-5 B33, 0012 kreterare snigelpost av tävlingar 0 Helsingfors eller e-post Emma Hovi till: 20 09 ! svarar på fr : emma.hovi och delta i @skolungdo ågor per tele den m.fi. fon: 044 06 90 098,

9 • NIO BILDER


Grundskolan - ajöken ajö! Efter nio år i grundskolan ligger din framtid i dina egna händer. Friheten och valmöjligheterna kan tyckas skrämmande eftersom många ännu inte bestämt sig för vad de vill bli när de blir stora. Elevhandledningen i årskurs 7 till 9 är ämnad att stöda eleven i val av fortsatta studier, men sällan ges eleverna heltäckande information om de oändliga utbud av möjligheter som finns. Därför bestämde sig Elevbladet för att ge en liten överblick över annorlunda studiemöjligheter och livsval i Finland och utomlands.

Trivialskola på 1600-talet. Trots det präglas skolan av en strävan att ständigt gå i bräschen för nytänkande inom pedagogik och lärande i Finland. Detta beror på att Finlands svenskspråkiga gymnasielärarstuderande alla utför större delen av sin praktik just här. Vid Vasa övningsskolas gymnasium studerar cirka 300 elever vid den allmänna linjen, musiklinjen, bildkonstlinjen eller IB-sektionen. Specialiseringslinjerna är mycket populära och bidrar till en kreativ miljö. Att utföra International Baccalaureate (IB) innebär fördjupade studier i sex eller sju ämnen på engelska och resulterar i en internationellt gångbar examen. IB innefattar också fritidsaktiviteter inom konstnärliga, fysiska och samhällsnyttiga områden, samt studier i kunskapsteori.

I Finland har alla ungdomar som avlagt grundskoleutbildning rätt att få en studieplats på andra stadiet. Ungefär 93 procent av de unga fortsätter antingen till ett gymnasium eller till

Den seglande gymnasieskolan DSG Gymnasier i Sverige erbjuder oändliga möjligheten att specialisera sig på ett område utan

en yrkesläroanstalt efter grundskolan. Vad den resterande sju procenten av eleverna gör kan vi bara spekulera i, men vanliga alternativ är att börja i folkhögskola, att ta ett mellanår, att börjar jobba, att åka utomlands som utbyteselev eller att resa. Drygt hälften av dem som fortsätter studera på andra stadiet väljer att studera vid ett gymnasium. De flesta utbildningar på andra stadiet ingår i den gemensamma ansökan (GEA) som våren 2009 pågår 2.3-20.3. Många folkhögskolor ingår inte i den gemensamma ansökan utan har en egen ansökningsomgång. Många av de som fortsätter sina studier på andra stadiet stannar kvar på sin hemort. Att göra någonting annat är för de flesta en omöjlighet, eftersom få 16- och 17-åringar lever i en sådan ekonomisk verklighet som skulle tillåta det. Efter att man fyllt 17 har man inte längre rätt till barnbidrag men istället kan man ansöka om studiestöd, som består av studiepenning och bostadstillägg. Föräldrarnas inkomster tas i beaktande när man utreder rätten till studiepenning för ungdomar som är under 20 år och för ungdomar som är under 18 år gällande bostadstillägg. Bostadstillägg utdelas inte till dem som bor hemma hos sina föräldrar. För många innebär det här i praktiken att de inte får något studiestöd. Att fortsätta studera på sin hemort är inget dumt alternativ för den som ännu inte bestämt sig för vad han eller hon vill syssla med. Studerar man på allmänna linjer skjuter man på valet om specialisering till senare, då man hunnit fundera mera. Även om man inte planerar att söka in till en specialiseringslinje, kan man efter grundskolan vara sugen på att förkovra sig i något annorlunda ämne. Då lönar det sig att spana in den lokala

att ge vika för den allmänbildande delen av andra stadiets studier. En jämförelsevis annorlunda gymnasieskola belägen på Öckerö i sydvästra Sverige, en bit utanför Göteborg, är Den seglande gymnasieskolan DSG. I Den seglande gymnasieskolan studerar man två månader varje läsår på segelbåten Gunilla seglandes till södra Europa, över Atlanten till Karibiska öarna och Centralamerika och hem igen, i olika omgångar. Samhällsprogrammet utgör basen för studierna, med kurser från naturvetenskapliga programmet och sjöfartsinriktade kurser som komplettering. Skolan tar varje år in 44 elever, och man behöver ingen tidigare erfarenhet av segling för att bli antagen.

Båtar och hästar vid jätteskolan Axxell Sedan den första augusti 2008 ingår nio tidigare självständiga yrkesläroanstalter på lika många orter i yrkesläroanstalten Axxell. Axxell har verksamhet på nio orter längs kusten från Lappfjärd till Pernå. Verksamhetsenheterna är av varierande storlek, men ofta förhållandevis små trots att Axxell som skola hör till de största på andra stadiet i Svenskfinland. Axxell i Kuggom ligger i Pernå, 90 kilometer öster om Helsingfors. Kuggomskolan

Finlands UWC-kommitté ger årligen cirka 14 studerande möjligheten att som stipendiat studera vid någon av UWC-skolorna. Ansökningen pågår i februari varje år och första års studerande vid gymnasium kan ansöka om stipendiet.

folkhögskolan, arbis-föreningen eller liknande institution som erbjuder längre och kortare kvällskurser.

erbjuder både ett- och treåriga linjer inom bland annat dekorationsmålning, historiskt metallhantverk, snickeri och båtbyggnad. Båtbyggnadslinjen utgör skolans särprägel och är den äldsta i Finland. I läroplanen ingår traditionell träbåtsbyggnad och reparering av träbåtar. Axxell i Brusaby är en sann naturbruksskola med inriktningar så som hästskötare, djurskötare, landsbygdsföretagare och skogsnaturvårdare. Den treåriga hästlinjen utbildar såväl ungdomar som vuxna hästskötare inom bland annat ridning, körning, hästuppfödning, utfodring, vård och företagande. Den treåriga utbildningen förbereder för yrkesutövande inom hästbranschen.

Gymnasiet är en liten skola med 100 elever från olika nordiska länder. Skolan erbjuder ett krävande språkprogram med möjlighet att studera såväl franska och engelska som spanska och tyska. Undervisningen sker ofta på två språk, engelska och franska. Svenska kulturfonden delar varje år ut tre stipendier till svenskspråkiga finländare som studerar på ettan i gymnasiet. Stipendiet inkluderar studier, kost och logi och söks vanligtvis i mars.

SPECIALICERINGSGYMNASIER: Tölö gymnasium Tölö gymnasium finns i Helsingfors och är det enda svenska specialiseringsgymnasiet i södra Finland. De specialiseringslinjer som erbjuds är humanekologi, bildkonst och musik. Gymnasiet är förhållandevis litet med 150 studerande. Tölö gymnasium strävar efter en humanekologisk och global prägel på all verksamhet samt att de studerande ska få utveckla sitt intresse för konst, kultur och samhället överlag. Det som är speciellt med Tölö gymnasium är att de studerande aktivt inkluderas i undervisningen och i beslutsfattandet i övrigt. De många studerandeinitierade projekten samt specialiseringslinjerna bidrar till en dynamisk och levande skola. Vasa övningsskolas gymnasium Vasa övningsskolas gymnasium är en mycket gammal skola med anor från Wasa

10 • GEMENSAMMA ANSÖKAN

YRKESLÄROANSTALTER:

Kreativ yrkesutbildning vid Borgå hantverks- och konstindustriskola Borgå hantverks- och konstindustriskola som är belägen mitt i Borgå centrum är en liten yrkesläroanstalt som utbildar 115 studerande inom utbildningsområdet kultur. Det centrala läget erbjuder goda förbindelser till huvudstaden med omnejd. Grafisk planering, skulptur och smyckesdesign samt miljöbygge är några av de lite annorlunda utbildningarna som skolan erbjuder. Skolan har 25 gästande konstnärer och yrkesutövare som gästundervisar och man säger sig uppmana studerande att utveckla sin särprägel och ett individuellt uttryckssätt.

Ekofrisör vid Prakticum Om man studerar till grundexamen inom frisörbranschen kan man ansöka om att göra en fem veckors studiehelhet vid ekofrisörlinjen vid Yrkesinstitutet Prakticum inom ramen för de valfria yrkesinriktade studierna. Inom ekofrisörsprogrammet får man lära sig indisk huvudmassage, avgiftningskurer, energiklippning, växtfärgning samt att vårda hår med örter samt biologiska- och eteriska oljor. Optima – landets bästa yrkesutbildare Den i Jakobstad med omnejd belägna yrkesläroanstalten Optima utnämndes av utbildningsstyrelsen till landets bästa yrkesutbildare inför år 2009. År 2007 studerade 1 221 studerande vid någon av de sex utbildningsenheterna i Jakobstad, Nykarleby och Terjärv. Optima erbjuder 21 studieinriktningar att välja bland varav båtbyggare, kosmetolog, landsbygdsföretagare och naturinstruktör hör till de mer sällsynta programmen i Svenskfinland. Optima ordnar utbyten med bland annat skolor i Sverige och deltar i flera olika europeiska utbytesprojekt.

FÖR DIG SOM REDAN STUDERAR PÅ ANDRA STADIET: United World Colleges - med stipendium till utlandet United World Colleges (UWC) är en unik samling skolor som finns i tolv länder på fem kontinenter där man studerar enligt det tvååriga internationella studieprogrammet International Baccalaureate (IB). Varje UWC-skola samlar runt 200 elever från fler än 80 länder som bor och studerar tillsammans i ett slags miniatyrsamhälle. Skolornas syfte är främja fred, internationell förståelse och ansvarstagande för vår gemensamma framtid. Eleverna väljs ut på basis av personliga meriter och utan hänsyn till föräldrarnas ekonomi, vilket innebär att oljeshejkssöner från Saudiarabien är lika välrepresenterade som bortglömda flickor uppvuxna på barnhem i Kambodja.

Skandinavien i Bryssel Skandinaviska skolan i Bryssel, SSB, utgörs av såväl grundskola som gymnasium och här kan man studera enligt svensk, norsk eller internationell läroplan med europeisk prägel.

Utbytesår Allt fler elever väljer att åka som utbyteselev till ett annat land efter avslutad grundutbildning för att bli bekant med en främmande kultur och för att förbättra sina språkkunskaper. Under året som utbyteselev studerar man i regel ett läsår i en lokal skola, bor hos en värdfamilj och knyter internationella vänskapsband. Att åka till utlandet som utbyteselev innebär att man fortsätter sina studier i hemlandet där man avslutade dem när man återvänder, eftersom studier i utbyteslandet vanligen inte ersätter det man missat i hemlandet. Det finns många olika föreningar och organisationer som organiserar elevutbyten. Maailmalle.net har en gedigen länksamling med sådana förmedlingsbyråer som det lönar sig att bläddra igenom om man funderar på ett år som utbyteselev.

tion SS F krea ill re rneka! ers t t t ar rä ingen fö et elev h r e n erh elev t ka ynn som n – de hur i s . e r a a t l h e är i sko lan oc umm väl l s tid ka tt så tsdagen ls i sko r klassr a t r n lö ensta l ö e a la ä f t n b k n r s n d r a a k a t e å r r t u e h m s e t v oc ett rer Det ila und detta ö ser u ster nns rido m r v lj er ra alla kor nland fi eget ru och r sig hu des mi d n u k fi t t a n k – h e a g s t r e frå ive kar oc i Sven m har Faktum stud mg n o . v och tt so ill träbä je skola lever s k fråga nliga a o g e t r s å i a s a a s l l v l m n r å e pektiv. met i r a o ä t e m n t n e v a o d rs re rå d k le Sva ssas e Medan långt if är en e est än ivselpe lassrum k r a m t t förp rupper. är de ärr ofta är de l- eller t såväl i h för at e , m v å g soff lärarru ilket ty orer int tt socia e miljö bra oc åste f ill m t å v d e d t i rt , n r r i n e m ä a r r u a r t s l in gå skolko arken nspire r at t i sko er och lla ö m f u i v t g v t y e f h r, d in at at rår ö unna ättn g oc ta ock latse r att är d ngesp en tryg n föruts S anse leverna e det k men of te ä i e t in , e umg vistas det, är aker. FS n som m mås levrum och är e å u e s f r r a t m t v t ö a l t k f t m e A is jä lik utan utry det fakt ig o na s som a lära s lst flera n finns ns det elever i. a n e n r e n fi ra ä t vill va kun s ett, h ver! M kolor ga av and s le s a h fö ste finn st för e en del rats av an hel a oc en heta I m a e g . t i d e k n b i m d en nktio ab rad, d gen u trym lvsk i en f rednin s det u s ha ra året n n i n i ä d k n har ändigtv a m ru för v elev nu, nöd vars er FSS r e s la utly d al Blan rerande i insp gar. n tävli

FAVOR Skicka IT I RE e PRIS 00120 r ansökan m Helsin ed snig gfors 16.3.2 e lp ost 009! eller v ia e-p till FSS, Sto ost til r l kans a Robertsga FSS fö liet@s rbund kolung tan 3-5 B33 ss alla an , dom.fi söknin tyrelse fun innan gerar gar m sedan som ju ed gra att sto nskan ry och rmas vinnar de av sk k skicka olans elevru FSS emine blick. Den ly ommer att nta ex g ckliga m till d in ans p ö vinnar å igenom e e kan re Vi kan en kom dan id t snyggaste rt-pimp-cre ske se w ag! någon mer s? sin. De som omva n tta är årets c dlar hans,

å

skall

inneh

pelvis

lla:

p s up

rson

pe ntakt

em r (ex gifte

vrum o s ele en k m la u t o r k v m s sa ele er !) just olans namn elsen lans vkårsstyr fier på sk å varför o k S p ra 1. g post ele fotog ka en ur klarin ic k S någo ller flera lerad för ! ågor u te på fr 2. Et fritt form . varar p s p n 0 098 i u 9 E v 3. pas a Ho 0 06 4 im m 0 p m g ll ska are E er rin reter .fi ell alsek lungdom r e n e o FSS g a.hovisk m m 9 • RÄDDA VÄRLDEN e l il t kan

Ansö


Yeiner hittade rätt efter ett år av självförverkligande och eftertanke TEXT: Hanna Backman

Namn: Yeiner Turunen Forsbäck Studerar: Påbyggnadslinjen vid Borgå folkakademi Ålder: 17 år Uppvuxen i: Pernå Yeiner har gått ett halvt år på påbyggnadslinjen vid Borgå folkakademi och stortrivs. – Jag visste inte riktigt vad jag ville göra efter högstadiet och behövde förbättra mina betyg för att kunna söka vidare. När Borgå folkakademi kom och höll en presentation i vår skola tyckte jag påbyggnadslinjen lät som ett bra alternativ för mig. Det är en ettårig linje så man får chans att fundera på vad man vill syssla med och dessutom får man bo på internat,

reflekterar hon. Den goda stämningen och gemenskapen, de trevliga lärarna och de många möjligheterna att förverkliga sig själv inom områden så som teater, musik och konst var andra bidragande faktorer till varför Yeiner valde påbyggnadslinjen vid Borgå folkakademi. Borgå folkakademi är en liten folkhögskola belägen nästan mitt i centrum. Förutom påbyggnadslinjen, eller tionde året som det också kallas, kan man som niondeklassist välja bland programmen smådjur, hållbar utveckling samt film och teater. Många av skolans studerande har studentexamen och är mellan 20-24 år medan påbyggnadslinjen främst riktar sig till dem som vill förbättra sitt avgångsbetyg från grundskolan eller de som inte avlagt grundskoleexamen. Som en del av modersmålsundervisningen på påbyggnadslinjen kan man välja att studera teater. – Det fick mig att besluta mig för att börja här. Vi sysslar mycket med teater, särskilt improvisation, och det tycker jag mycket om. Jag har alltid dansat

därigenom väcktes mitt intresse för teater. Jag stortrivs här och det är nog mycket tack vare teatern. Vår teaterlärare har sagt att vi kommer att lägga upp en teaterpjäs till sommaren och det ser jag fram emot! De flesta på Yeiners klass bor på folkhögskolans internat. Vuxenstuderande betalar månadsavgift för sina studier samt för boendet men om man börjar på påbyggnadslinjen samma år eller året efter att man gått ur grundskolan är utbildningen, boendet och maten alldeles gratis. – Jag ville pröva på att bo hemifrån men ändå inte bo ensam. Här delar jag rum med en flicka som gick i samma lågstadium som jag och det fungerar jättebra. De flesta delar rum och toalett med en annan. Frukost, lunch, eftermiddagskaffe och middag äter vi alla tillsammans i skolans matsal. Många som väljer att söka in till något annat än gymnasium eller yrkesläroanstalt möts ofta av frågor och oförståelse, men så var det inte för Yeiner. – Mina föräldrar tyckte att det var en bra idé att börja här och de flesta av mina vänner förstod mitt val. Visst märks det att jag har

gjort ett annorlunda val eftersom de flesta av mina vänner började i gymnasium eller på yrkesläroanstalt, men det stör inte mig. Här är en så vänlig stämning och vi har en mycket god kontakt med lärarna och personalen. I framtiden vill Yeiner fortsätta att kultivera sitt teaterintresse. Troligtvis flyttar hon till Sverige nästa höst om hon blir antagen till något gymnasium med teaterinriktning. För Yeiner är det bara teater som gäller för framtiden. – Alla drömmer vi ju om att flytta till Hollywood, säger hon med ett skratt. Nej, men jag hoppas att jag om tio år får jobba med och spela teater på heltid. Till alla niondeklassister vill Yeiner hälsa: – Tänk noggrant igenom ditt val. Om du inte vet vad du vill bli eller studera rekommenderar jag att man börjar tionde året, jag har trivts jättebra!

TEXT: Jenni Tuovinen

Namn: Jani Valkeakari Studerar: Frisörlinjen vid Svenska yrkesinstitutet, gymnasiekurser vid Vasa svenska aftonläroverk Ålder: 17 år Uppvuxen i: Smedsby, Korsholm En blandad doft av hårfärg och hårspray möter mig när jag öppnar dörren till Svenska yrkesinstitutets övningssalong PointCut. Klockan har just slagit tolv och jag trängs med ett par kunder i frisörsalongens aula. Bakom disken, mellan två ljushåriga flickor, skymtas en blålila tuppkam. Frisyren tillhör Jani Valkeakari, andra årets kombistuderande, som är mitt uppe i praktikperioden som är en del av

12 • GEMENSAMMA ANSÖKAN

tycker han att man från yrkesinstitutets håll uppmuntrat till kombinationsstudier. Snart blir det aktuellt med studentskrivningar för din del, hur tror du det kommer att gå att kombinera läsandet inför studentskrivningarna med yrkesundervisningen? – Jag stressar inte så mycket över det. Jag har försökt dela upp ämnena så att jag inte behöver skriva allt på en gång, så jag borde nog hinna med läsandet. Jag prioriterar trots allt frisörutbildningen, och har därför inte satt ribban lika högt vad gäller studentskrivningarna. Trots att han inte har mer än halva frisörutbildningen bakom sig, verkar Jani vara i sitt rätta element, något som det faktum att han redan blivit erbjuden ett jobb inom frisörbranschen är ett tydligt tecken på. Medan vi sitter i kafferummet springer flera flickor av och an i rummet, och jag frågar hur det har varit att som enda pojke studera tillsammans med 15 flickor. – I början var det lite ovant men nu är det inget jag går och tänker på. Jag har inga problem med att få min röst hörd bland

TEXT: EMMA HOVI BILDER:

Elevkårsaktiva från landets alla hörn och kanter, från Ekenäs till Purmo, samlades under en helg i Vasa skärgård för att fundera kring skola, utbildning och elevkårsverksamhet, varvat med gitarrspel framför öppen spis och bastubad. Elevrättigheter rangordnades, nya bekantskaper stiftades, problem inom ramarna för en miljövänlig-jämlik-demokratisk-trygg skola pekades ut och löstes, plättar inmundigades och eldar tändes. Det hela såg ut såhär!

Till Borgå folkakademi kan man inte söka via GEA utan endast via folkhögskolans egen ansökningsblankett, som hittas på www. akan.fi.

Kombiutbildning som kreativ försäkring hans frisörutbildning. I salongens kafferum berättar Jani att han i högstadiet vid ett flertal tillfällen hade varit hårmodell och på så sätt blivit introducerad till frisöryrket. Medan önskan om att få vara kreativ var en av de största orsakerna till att Jani valde att utbilda sig till frisör, hade beslutet att också läsa gymnasiekurser en mer praktisk orsak. – Vi lider av hudsjukdomen psoriasis i min familj, och om jag drabbas av den blir det svårt att arbeta som frisör. Förutom att gymnasiekurserna är bra allmänbildning, ger studentexamen en stabilare grund att stå på om jag skulle tvingas byta bransch. Jani är inne på sin fjärde termin vid Svenska yrkesinstitutets frisörlinje, och tack vare yrkesinstitutets samarbete med Vasa svenska aftonläroverk får han tillsammans med ett trettiotal andra yrkeselever gymnasieundervisning i modersmål, finska, engelska och matematik under vanlig skoltid i yrkesinstitutets utrymmen. Enligt Jani har kombiundervisningen koordinerats bra, och lärarna har också varit sporrande. Överlag

Elevkårshelg 16.-18.1.2009

flickorna, och jag trivs bra i klassen. Men visst har snart två år av frisörstudier satt sina spår. Jani berättar att han nu i större utsträckning än tidigare går omkring och lägger märkte till folks ansiktsformer och frisyrer. Trots att det i början var pirrigt att klippa en annan människas hår, har nervositeten lagt sig i takt med att Jani blivit varm i kläderna. Och några skräckhistorier kan han heller inte dela med sig av. – Jag vill ta en dag i taget och se vad som händer. Efter att jag har blivit färdigutbildad frisör och student är det först militären som gäller och sen får vi se vad som händer. Kanske börjar jag arbeta som frisör, kanske studerar jag vidare. För vem skulle du rekommendera kombistudier? – För den som är intresserad av att utbilda sig till ett visst yrke men som samtidigt vill bredda sin allmänbildning och sin utbildning med tanke på fortsatta studier. Kombistudier kanske inte direkt kan jämföras med att gå i gymnasiet, men man måste orka satsa för att nå resultat.

Problemlösning genom forumteater. Hur lyckas man förklara för läraren som håller hårt på skolans ordningsregler att en huvudbonad är en del av ens personlighet och inte stör någon i klassrummet? Lösning: rektorn sammankallar hela skolan till ett möte och eleverna gör upp nya ordningsregler tillsammans med skolans örgia personal!

Elevkårshelgerna ger en alldeles ny mening åt det i övrigt rätt så töntiga uttrycket ”myspys”.

Trots att Elevkårshelgen var fullpackad med rollspel, skattjakt och värderingsövningar räckte energin till både vild dans och morgongymnastik.

Enligt FSS förbundsstyrelses beslut serverades endast vegetarisk mat under helgen. Både spännande nudelwok med kokosmjölk och gröt såväl som grönsakslasagne och plättar fick smaklökarna att jubla.

En cirkelformation gör att man kan se varandra när man diskuterar - så borde man också få sitta i klassrummet under lektionstid. Deltagarna var överens om att vi som elever bör få vara med om att planera undervisningen eftersom vi alla lär oss på olika sätt.

Visst är mången bekantskap sprungen ur gemenskapen på en Elevkårshelg. Samvaro i elevaktivismens tecken kan inte gå fel!

En Elevkårshelg utan musik vore som en skola utan elever.

13 • EK-HELGEN


Lika botar lika? TEXT: JENNI TUOVINEN

Ämnen som kan orsaka symptom hos friska människor kan bota motsvarande symptom hos sjuka människor – så lyder en av homeopatins mest grundläggande definitioner. Men vad innebär homeopati i praktiken? Hur uppkom behandlingsmetoden, och varför kallar Nationalencyklopedin homeopati för en ovetenskaplig lära?

Det var inte av en slump som homeopatins grundare, den tyske läkaren Samuel Hahnemann, i slutet på 1700-talet blev intresserad av det som Hippokrates redan 400 år före Kristus hade konstaterat – lika botar lika. Hahnemann var missnöjd med den tidens läkarkonst och kunde tack vare sina goda språkkunskaper i stället ta anställning som översättare. Via ett översättningsarbete kom Hahnemann i kontakt med påståendet om att kinin från kinaträdet kan bota malaria för att det är bittert. Eftersom påståendet lät orimligt i Hahnemanns öron, beslöt han sig för att undersöka saken närmare. Hahnemann började ta dagliga doser av kinin för att se vilka effekter ämnet hade, och fick så småningom likadana symptom som de som insjuknat i malaria. När han sedan slutade ta kininet försvann symptomen. Hahnemann upptäckte samma mönster med andra av den tidens läkemedel och kunde därför konstatera att de medel som orsakar en viss typ av reaktioner hos en frisk människa, kan bota motsvarande reaktioner hos en sjuk person. Hahnemann döpte insikten till homeopati efter grekiskans homeos, ”lika”, och pathos, ”lidande”. Sedan Hahnemanns tid har läran om homeopati vuxit till sig och blivit en viktig förgrening inom alternativmedicinen. Enligt Finlands homeopater r.f. används homeopati som behandlingsform i 40 av Europas länder genom homeopatiska sjukhus, homeopatiska polikliniker och i form av homeopatiska läkemedel. Medan man i Centraleuropa, och framförallt i Tyskland, av tradition har haft en mer tolerant inställning till homeopatin, har dess spridning i Finland gått trögare. Intresset för läran väcktes först under 1970- och 1980-talet, och än i dag förhåller man sig mer skeptiskt till homeopati i Finland än vad man gör på många andra håll i Europa där vetenskapsgrenen axlar ansvaret för sjukvården tillsammans med den klassiska skolmedicinen.

kan hända att det finns fem läkemedel som alla passar in på patientens symptom. Då får jag välja ut det läkemedel som jag tycker passar bäst utgående från den helhetsbild jag fått av patienten genom vårt samtal.

Bland energisystem och läkekrafter

Det finns ett par grundläggande orsaker till att man inom vetenskapssamhället fortfarande förhåller sig till homeopatin som en pseudovetenskap, alltså som spekulativ forskning. Det som kanske väcker mest debatt är att det saknas en förklaringsmodell till hur en människa kan påverkas av ett homeopatiskt läkemedel trots att läkemedlet är så utspätt att det inte innehåller något egentligt påverkande ämne. Också det faktum att man inte riktigt vet exakt vilken effekt läkemedlen har på människan som organism gör att homeopatin i de akademiska kretsarna tappar trovärdighet. Samtidigt gör homeopatins individbaserade diagnostisering, som grundar sig på subjektiva erfarenheter och individuella symptom, att den lämpar sig rätt dåligt för randomiserade tester där tanken är att samma resultat ska kunna återskapas med samma utgångspunkt vid en annan tidpunkt. Men homeopatins vetenskaplighet är inget som Maria Wester går och tänker på i sitt arbete, och några skeptiker säger hon sig heller inte ha stött på i sitt arbete. – I den här branschen är det djungeltelegrafen som gäller. En nöjd patient drar alltid med sig fyra till fem nya kunder. För det mesta är det frun i huset som söker upp mig först. Måste jag tro på den homeopatiska behandlingen för att den ska fungera på mig? – Nej, den personliga tron på homeopatibehandlingen påverkar inte effekten av den, men det är klart att en positiv approach kan gynna en människas välmående.

Inom homeopatin anser man att kroppen, själen och livskraften bildar en slags treenig vitalkraft som är central för en människas välmående. Om en person blir sjuk säger homeopatin att dessa tre element på ett eller annat sätt är i obalans. En av grundtankarna inom homeopatin är att varje människa har en medfödd förmåga till självläkning och att de mediciner som ges endast ska stimulera och få igång självläkningsprocessen. – Vanlig läkarvård stirrar blint på symtomen. Om en person som har ont i huvudet besöker en vanlig läkare får han eller hon medicin som ska råda bot på huvudvärken. Som homeopat beaktar jag alltid symptomen som en del av en helhet, och försöker få fram vilken störning som framkallar huvudvärken, berättar Maria Wester som arbetat som homeopat sedan år 2004. Det är främst personer som lider av eksem, allergier, trötthet och depression som besöker Maria Westers klinik i Kaitsor i hopp om att få hjälp med sina besvär. Men innan hon kan ordinera ut homeopatiska läkemedel genomgår Maria Wester ett patientsamtal, en så kallad anamnes, som kan vara upp till en timme. – Under samtalet försöker jag få en så tydlig uppfattning som möjligt av patienten som person, och inte bara av patientens besvär. Jag vill få reda på hur människan är som helhet och ställer inte enbart frågor om personens symptom, utan också till exempel vilken typ av väder och i vilken omgivning personen trivs. Efter anamnesen jämför Maria Wester personens symptomhelhet med de homeopatiska läkemedlens symptomrader, och väljer sedan det homeopatiska läkemedel som bäst motsvarar symptomen. – Medicinernas beskrivningar går ofta in i varandra och det

Magin ligger i potensen? Ett exempel som ofta förekommer i olika förklaringsmodeller för den homeopatiska läkeprincipen är den om gul lök. När man skär i lök börjar ögonen svida och näsan droppa. Eftersom gul lök framkallar samma symptom som de vid förkylning, använder homeopaterna gul lök i homeopatisk form för att bota förkylning eller allergier. De homeopatiska läkemedlen tillverkas främst av växt-, djur- och mineralextrakt. Också gifter används som botemedel, exempelvis spindelgifter. Varje läkemedel består av ett enda ämne. För att medlet ska fungera som homeopatiskt läkemedel måste det potenseras, vilket innebär att det späds ut i flera omgångar och skakas om i en noggrann process tills det knappt finns något kvar av det tillsatta ämnet. Ju större potensnummer ett homeopatiskt läkemedel har, desto mer har det skakats och spätts ut. Enligt den homeopatiska läran finns ämnets helande verkan fortfarande kvar i utspädningen, trots att själva ämnet försvunnit. Hahnemann konstaterade att ju mindre aktiv substans det finns i utspädningen, desto bättre är dess botande effekt. Enligt Finlands homeopater r.f. finns det i dagsläget 2 500 homeopatiska preparat som alla genomgått en homeopatisk läkemedelsprövning där läkemedlen testats på friska personer. Vetenskapen homeopati fortfarande under lupp

// Källor: Nationalencyklopedin, Svenska akademien för klassisk homeopati www.sakh.se, Finlands homeopater r.f. www.homeopaatit.org, Suomen homeopatiakoulutus www.homeopatiakoulutus.fi, Maria Westers hemsida www. mariasnycklar.fi.

15 • LIKA BOTAR LIKA


Ett hjälpmedel precis som klockan TEXT: Alina BölinG

De flesta läser säkerligen sitt horoskop nu som då, men utöver det har astrologi för de flesta försatts i ett mystiskt dunkel. För att reda upp saker och ting och göra astrologin lite mindre mystisk intervjuade Elevbladet astrologen Seppo Tanhua.

Astrologi – konsten att tolka stjärnorna

Astrolog hör inte till de vanliga yrkesbeteckningarna, och det är inget yrkesval man kan göra genom att fylla blanketten för gemensam ansökan. Hur kom det då sig att Seppo Tanhua blev astrolog? Även om Tanhua redan i skolåldern var intresserad av fenomen som hypnos och ufon intresserade astrologi honom inte förrän många år senare då han redan haft flera ”vanliga” arbetsplatser. Tanhuas Tai-Chi lärare visade honom då hans stjärnkarta och detta gjorde ett så starkt intryck på Tanhua som aldig tidigare ens läst horoskop i tidningarna, att han bestämde sig för att bli astrolog. I dag driver Tanhua ett astrologicenter i Tammerfors som bland annat gör personliga horoskop, men vägen hit har bestått av flera år av studier i astrologi. När man hör ordet ”astrolog” tänker säkerligen många på en telefontjänst som kostar 10 euro i minuten och levererar sanningar som de flesta kan identifiera sig med. Att veta om en astrolog är seriös eller inte kan vara en utmaning, vem som helst kan i princip

tala i astrologins namn eller gömma sig bakom ett 0700 nummer. Ett bra sätt att undvika astrologiska kvacksalvare kan enligt Tanhua vara att höra sig för med föreningen Suomen ammattiastrologit. Hur kan då astrologi vara användbart? Tanhua menar att det kan vara ett bra hjälpmedel då man i sitt liv ställs inför frågor som man inte kan finna svar på. Dessutom kan astrologi användas då man har behov av att forska i sig själv och öka sin självkännedom. Svaret på den ultimata frågan, hur fungerar astrologi egentligen, kan man enligt Tanhua besvara genom att jämföra astrologin med en klocka. Klockan är det redskap som människor ofta använder för att veta vad de ska göra när, och klockan går enligt en exakt och jämn rytm. Planeterna rör sig också enligt en förutbestämd rytm, men med ännu större exakthet än klockan. Planeterna rör sig enligt vissa exakta tidscykler, exempelvis mars återkommer till samma ställe efter två år. Astrologin grundar sig alltså på tidscykler som planeternas rörelser och de olika årstiderna. Lite som man i sitt dagliga liv kan använda klockan som ett hjälpmedel för att veta vad man ska göra när, kan man använda olika tidscykler såsom planeternas rörelser och årstiderna med den egna födelsetiden i beaktande som ett hjälpmedel för vägledning i det egna livet.

TEXT OCH BILDER: SARA HOVI Med en fortskridande finanskris, skenande ökning av befolkningsmängden och ett Maldiverna som snart ligger under vattenytan skulle nog de flesta av oss vilja skåda in i framtiden och se hur allting kommer att ordna eller inte ordna sig. För entusiastiska gör-det-själv-personer gör Elevbladet därför ett grunt djupdyk i den västerländska astrologins kosmiska stjärnhimmel. Teblad och kristallkulor i all ära, men den mest anrika formen att avslöja människans öde är trots allt att sätta näsan i vädret och se på stjärnorna. Vi känner alla till vissa stjärnbilder på himlavalvet. Ens eget stjärntecken kan vara svårt att få syn på men Karlavagnen och Orion hör till klassiker som de flesta kan peka ut. Enligt astrologin är människans och jordens öde förutbestämt av högre makter och detta öde står att läsa i stjärnorna, himlakropparnas rörelser och deras inbördes positioner. Man iakttog sambandet mellan solen och skördeperioder, månen och tidvattnet och slöt sedan slutsatsen att himlakropparna även påverkade mer jordiska ting. Genom att se när en människa var född och hur stjärnorna stod vid det tillfället trodde man sig kunna förutsäga hennes livsöde, eller ställa hennes horoskop. Horoskop ingår nu till och med i de flesta dagstidningar och man kan finna mycket nöje i att hitta sitt veckogamla horoskop. Med facit på hand kan man ju då se om något av alla de kryptiska spekulationerna faktiskt stämde. Horoskopet är astrologins grundpelare. Det betyder bild av timmen och är egentligen det enda verktyg en astrolog har för sitt arbete. Horoskopet är ett spindelväv av samband mellan tecken, hus och ascendent och väldigt svårt att göra upp utan grundliga kunskaper. Man utgår från zodiaken (stjärntecknen) och planeterna då man gör upp horoskop. Till planeterna räknas alla våra kända planeter jämte solen och månen och dessutom två ”punkter”; ascendenten och Medium Coeli. Även om Pluto fråntagits dess planetstatus ses den ändå som en fullvärdig planet inom astrologin. Zodiakens tolv delar är döpta efter stjärnbilder på himlen. De är ihopparade med olika hus, som om stjärntecknet bestämmer hur människan agerar, var och när. Planeterna har en plats i både husen och i zodiakens tecken. Det finns även skilda begrepp för den vinkel vissa viktiga planetpar har mellan sig då man gör upp ett horoskop. Till de stora astrologiska lärorna hör förutom den västerländska också den kinesiska och

16 • ASTROLOGI

den vediska. Den kinesiska astrologin har sin utgångspunkt i den kinesiska kalendern med en 12-årig cykel, vart och ett uppkallat efter ett djur. Förutom cykeln tar man också i beaktande gammal kinesisk religion och den kinesiska filosofins elementlära. Den indiska vediska astrologin är mycket komplex och används för att finna gynnsamma tidpunkter för till exempel offrande, begravning och äktenskap. Alla tre läror har olika hussystem och olika stjärntecken. Astrologi är en av världens äldsta pseudovetenskaper. Officiellt tog den sin första form i det babyloniska riket men nästan alla folkreligioner och mytologier har sina tolkningar av stjärnhimlen. Vetenskapen (den ansågs vara lika trovärdig som astronomin och matematiken) spreds sedan till Egypten och levde vidare i både den grekiska och romerska guldåldern. Stjärntydare var ansedda pampar i samhället och härskarna hade ofta personliga siare som med stjärnornas hjälp gav råd om landets styre. De astrologiska systemen utvecklades främst av araber och judiska kabbalister och romarna hade särskilda statsunderstödda akademier för astrologi. Medeltidens fanatiska kyrkosamhälle försökte frenetiskt bekämpa astrologin då den ansågs vara hednisk. Även om den kyrkliga jakten inte nådde önskade resultat, förlorade ändå astrologin sin status som vetenskap på 1600-talet då Galileis och Newtons astronomiska upptäckter gjorde astrologin betydelselös. I dag anses astrologin vara en pseudovetenskap, utan empiriska underlag. Bland annat är tolkningen av horoskopen mycket subjektiv och astrologerna har svårt att enas kring universella astrologiska regler. Astrologin saknar också vetenskapliga lyckade experiment. Den har också kritiserats för att dra alla människor födda i ett visst datumsintervall över en kam. // Källor: Wikipedia, www.astrologi.nu och Bra Böckers Lexikon

Är din FSS-kalender rutig, förklädd med klistermärken eller kanske lik en regnbåge? Skicka in ett foto på din pimpade och snygga kalender till elevbladet@skolungdom.fi. Vinsten är något alldeles speciellt, nämligen en egen dag! Vinnarens egen födelsedag kommer nämligen att bli utmärkt i ungdomskalendern för år 2009/2010. Så, vad väntar du på? Bekänn din konstnärlighet och låt oss se ditt alster till kalender! 24 • MILLENIUM YOUTH FORUM


Pedagogik i ett skjul och blandade intryck - att vara volontär i Indien

TEXT OCH BILDER: JOHANNA NYMAN 18 • INDIEN

Förvirring, hundra par ögon som stirrar på den enorma, blonda och konstigt blekröda kvinnan, som iklädd för små indiska kläder kommer klivande genom gyttjan på byggnadsplatsen, sedan blygsel och nyfikenhet. Föremålet för denna uppståndelse, kvinnan, jag, känner sig ställd, konstig, men glad, för nu är jag ju här! Jag önskar starkt att det här ska bli min vardag och att människorna här snart ska se mig som en vanlig del i arbetslivet, samtidigt känns det aningen skrämmande med alla dessa främlingar som stirrar, pekar och talar om mig på ett främmande språk.

Nu nästan fyra månader senare med facit i hand kan jag berätta att min önskan slog in, att alla dessa byggarbetare på Nyati byggarbetsplats i Pune, Indien, vande sig vid mig efter en tid. Barnen mötte mig när jag kom till jobbet, kvinnorna försökte kommunicera med mig och jag trivdes med dessa människor. Jag arbetade som lärare på en byggarbetsplats i tre månader för organisationen Mobile Creche. Mobile Creche tar hand om barnen till byggarbetarna på de allt fler och större byggarbetsplatserna i Indien. Arbetarna bor på bygget i små skjul och på dagarna när de arbetar lämnas barnen ensamma att ta hand om varandra eller sig själva och driva runt på den farliga byggnadsplatsen. Det är här Mobile Creche kommer in i bilden. De tar hand om och samlar ihop barnen, ger dem mat tre gånger om dagen, förser dem med sjukvård och vaccinationer, ger dem en grunläggande informell utbildning för att sedan skicka iväg vissa av de duktigare barnen till skolan för formell utbildning. Jag kom i kontakt med den här organisationen via scouterna som har ett internationellt scoutcenter i Pune. På min arbetsplats fanns alltså omkring 60 barn i åldrarna två månader till tolv år, både flickor och pojkar. Att säga att jag arbetade som


lärare är egentligen fel eftersom jag förutom undervisningen också matade, tvättade, lekte med, nattade och kramade barnen. Det var ett ofta smutsigt och svettigt arbete, men otroligt givande. Ändå kan det nog erkännas att jag många morgnar fasade för att släpa mig till jobbet eller inte orkade lyfta upp en gråtande unge från en pöl på golvet. För såklart är omständigheterna så annorlunda än det som vi här i Finland är vana vid. Småbarnen har inga blöjor, flickorna behandlas sämre än pojkarna, barnen har en stark sammanhållning och tar hand om varandra, maten är ganska så snuskig även om den är ätbar, inga möbler, ingen toalett, otroligt positiva barn, sjukdomar hör till vardagen, mammorna tar hand om sina barn på ett mycket kärleksfullt men strängt sätt, hygienen är dålig, småsaker gör barnen jätteglada, kläderna liknar mest trasor, papper och penna är lyx. Det är svårt att måla upp en bild av hur det var, men dessa är några saker som hade stor betydelse för vår vardag på jobbet. Ändå är barn ju i grund och botten barn och det som har fastnat i mitt minne är de här barnens hunger efter kramar, deras vilja att lära sig, deras bubblande skratt och de tårar som vi alla fällde när jag på knapp hindi måste berätta att jag nu kommer flyga iväg hem till det kalla Finland. Förutom jag arbetade också tre andra indiska damer på Nyati och vissa av dem hade jag ständiga gräl med. Jag svor på svenska och tanterna ropade tillbaka på marati, ändå hade vi nog inga problem att förstå varandra. Våra bråk gällde oftast behandlingen av barnen, för medan jag ansåg att barn inte ska slåss tyckte tanterna att det var ett fint sätt att hålla ordning och medan tanterna ansåg att pojkarna borde få all uppmärksamhet och beröm, tyckte jag att det skulle delas jämt mellan flickor och pojkar. Det var alltså här den stora kulturkrocken slog till för min del. Att ha vuxit upp en i skolvärld som strävar efter att alla ska behandlas lika och att själv försöka undervisa en grupp indiska barn på en byggarbetsplats efter samma principer verkade inte fungera. Snart förstod jag också varför, för om något av barnen skulle få ett annat liv än det som fanns utstakat för det, det vill säga att arbeta på bygget, giftas bort i tidig ålder och leva under kärva förhållanden, var man tvungen att koncentrera sig på de som av naturen var starkast. Elitismen kom krypande mot mig, detta ord som alltid klingat så ondeskefullt. Den var nyckeln till att kanske ett eller två barns liv skulle

20 • INDIEN

bli annorlunda än deras föräldrars. Efter två månader tvingade jag mig själv att acceptera den framtid som skulle vara ett faktum för de flesta av mina barn. Att betrakta kvinnorna som pratade sinsemellan medan de ammade, se hur familjerna höll ihop och hur glada barnen var gjorde allting lättare att bära, men nog måste jag erkänna att mitt samvete gnagde en hel del och fortfarande gnager, mer än jag vill erkänna. Ändå kändes inte mitt arbete onödigt, tvärtom! Att vara en källa till skratt, kreativitet, självförtroende och kunskap för dessa barn var ju precis vad som behövdes. Jag kunde kanske inte förändra deras framtid, men jag kunde förändra attityder och fylla ut luckor av okunskap. Att utveckla fungerande undervisningsmetoder tog en stund och att kommunicera med barnen var ganska svårt eftersom vi talade helt olika språk. Efter några veckor av trial and error kom jag fram till att engelska undervisas bäst genom memory spel och målande, medan matematik kräver traditionella tal på papper, tålamod och upprepning. Med tiden utvecklade vi också ett eget sätt att kommunicera, en röra av engelska, marati, hindi och många gester och leenden. Ett hinder som jag inte hade tagit i beaktande innan jag träffade barnen kom att bli de undervisningsmetoder som de var vana vid från tidigare. Dessa metoder gick ut på att barnen lärde sig allt utantill, utan att förstå varför eller vad de lärde sig, för att de tvingas till lärande. Spel och tävlingar där kunskapen skulle tillämpas samt beröm var två lösningar på problemet, men nog skulle jag ha behövt mer än 3 månader för att helt förändra deras attityd till kunskap och inlärning. Att reflektera över allt detta som fanns och finns i en stad i Indien känns redan nu avlägset och skumt, ändå är det som om allt det är en självklar del av den jag är i dag. Att sticka iväg som volontär är något som alla borde få en chans att göra, något som vidgar vyer och ger kunskap, något som många gånger skapar mer rum i hjärtat, som gör lite ont när världen öppnar sig eller då man måste säga adjö, men som samtidigt ger så otroligt många fina upplevelser och minnen. När några av mina barn på något sätt fick tag i en telefon och ringde mig några dagar efter jag åkt och jag på bruten engelska hörde i luren ”madame come school” förstod jag att jag gjort en skillnad och trots att tårarna strömmade ner för mina kinder så var jag lycklig.


Alla fönster var mörka och tomma, inget spöke denna gang.

Kuddnäs var vårt mål, Nykarlebystjärnan välkomnade oss.

Spöket på Kuddnäs – finns det? TEXT OCH BILDER: Emma Sundstén och Sofia Mattjus

22 • SPÖKET PÅ KUDDNÄS

Det finns vissa konstiga rökformationer på bilderna – är det vi som andas i vinterkylan eller är det rent av ett spöke som syns?

Kuddnäs är känt som nationalskalden Zacharias Topelius hemgård i Nykarleby, den nästlyckligaste staden i Finland. Gården där Topelius föddes har sedan länge enligt rykten hemsökts av en rad olika spöken. Så vi ville ta oss en närmare titt på stället och kolla ifall vi kunde få syn på ett spöke. Vi var båda lite skeptiskt inställda till spökresan, men samtidigt var vi överens om att det nog skulle vara häftigt om vi faktiskt skulle se ett spöke eller två. Så vi satte oss i bilen och körde till Kuddnäs. Tidigare på dagen hade vi pratat med Bo Kronqvist, grannen som tidigare arbetat på Kuddnäs, för att få reda på lite fakta, så vi beslutade oss för att avsluta dagen med en lite exkursion. Bo Kronqvist som sitter i Nykarlebys museistyrelse informerade oss om att själva huset inte längre är hemsökt eftersom det flyttats från Sundby, Pedersöre, där huset låg tidigare. Sägner säger att en länsman bodde i en vindskammar och att han skulle ha tagit sitt liv där. ”Eftersom huset har flyttats från platsen, så kom inte spöket med till Nykarleby, men platsen i Sundby är ännu hemsökt”, säger Bo Kronqvist. En tidigare anställd vid museet hävdar dock att det visst fanns fler än

ett spöke vid gården. Bland annat en kronofogd har ännu inte fått ro i graven, och dessutom vandrar en kvinna iklädd svarta kläder omkring på området. För att försäkra oss om att Kuddnäs inte är hemsökt av spöken, vålnader eller varulvar, pratade vi med den närmaste grannen. Hon insisterar på att hon inte sett ett enda spöke där under hela sin långa livstid. Trots detta ville vi se gården med våra egna ögon. En kall vinterkväll gick vi in på Kuddnäs gård för att se om där finns något. Tomten låg tyst och öde, inte ett ljud förutom snön som knarrade under våra skor. Vi tittade runt lite på gården för att se ifall det skulle finnas några fotavtryck eller andra suspekta förekomster. Tyvärr var hela gården tom och vi varken hörde eller såg något som skulle tyda på att huset var hemsökt. Även om det inte hördes eller syntes något spöke så kan man ju inte veta om någon såg på oss genom de små vindsfönstrena. Och vem har sagt att spöken syns eller hörs?


Pseudovetenskap frรฅn drรถmtydning till kryptozoologi i ickevetenskapernas fรถrlovade land


Hela din kropp med ökat blodflöde

De Bonos sex tänkande hattar

TEXT: EMMA SUNDSTÉN BILD: HELEN KORPAK

TEXT: SARA HOVI BILD: HELEN KORPAK Med ordet healing menar man den alternativmedicinska verksamheten där man genom ”andliga” metoder försöker bota sjuka. Den utförs ofta genom att helaren håller sina händer på den sjuka för att öka blodflödet. Anhängarna av healing tror att det ökade blodflödet ska öka kroppens egen läkningsförmåga och dessutom lindra smärta samt lösa upp blockeringar av energi. En av de mest kända healing-metoderna är Reikin som härstammar från Japan. Reiki grundades av Mikao Usui vid sekelskiftet (1800-1900) och är känd för sina starka inslag av helande magi. Reikin har blivit världskänd för att man också helat via telefonsamtal och e-post. Handpåläggning och ökad blodcirkulation är alltså inte det enda som avses med healing. En metod som har varit väldigt omtalad är den såkallade Rosenmetoden som syftar på att lösa upp spänningar i kroppen och på så sätt frigöra obearbetade känslor. Om man inte har känslomässiga spänningar utan ens sjukdom har fysiska orsaker kan man också gå på Zonterapi eller Reflexologi. Zonterapeuter tror att kroppen indelas i olika skikt, från huvud till fötter. Om en zon saknar energi kan man genom att trycka på dess ömma ändpunkter ge zonen ny energi. Alla kroppens organ finns representerade på fötterna och därför utförs behandlingen på fötterna. Dessa metoder och tekniker är ännu inte vetenskapligt bevisade och klassas därför som pseudovetenskaper. Men metoderna har heller inte motbevisats, så varför inte ge dem en chans?

I jakt på jätteanakondan TEXT: ALINA BÖLING BILD: HELEN KORPAK Att zoologi är läran om djurriket vet säkert de flesta, men desto färre är bekanta med den pseudovetenskapliga förgreningen av zoologi – kryptozoologi. Ordet kryptozoologi betyder ”läran om gömda djur”, det vill säga djur vars existens inte blivit bekräftad på traditionellt vetenskapliga sätt. Kryptozoologisk forskning handlar om att söka efter levande exemplar av utdöda arter samt arter som återfinns i myter, sägner och anekdoter. Kryptozoologiska varelser kallas ofta för kryptider. Kända exempel av kryptider är Loch-Ness-monstret, Bigfoot, jätteanankondan och Fågel Fenix. Trots att kryptozoologin ses som en pseudovetenskap eftersom dess forskningsmetoder inte följer de traditionella, empiriska forskningsmetoderna har kryptozoologin några gånger fått visa lång näsa åt de ”riktiga” vetenskapsmännen. Förut klassificerades tillexempel jättebläckfiskar och stormunshajar som kryptider, men numera har man faktiskt bevisat deras existens. I allmänhet verkar hav och sjöar vara ypperliga platser för kryptider att leva i, Loch-Ness är långt ifrån den enda sjölevande kryptiden det går rykten om. // Källor: Wikipedia, www.cryptozoologi.net, www.cryptozoology.com

Kreativitet fås genom inlärning, inte bra gener. Det menar i alla fall den engelske författaren och läkaren Edward de Bono, upphovsmakaren till de sex tänkande hattarna. Syftet med dessa hattar är att se en konflikt eller ett problem ur sex olika perspektiv, ett perspektiv för varje hatt, antingen i en grupp eller på egen hand. Med de nya infallsvinklar och idéer hattarna ger kan man sedan hitta en kreativ lösning på problemet. De sex hattarna har varsin färg; vit, röd, svart, gul, grön och blå och tas på antingen fysiskt eller i tanken. De sex tänkande hattarnas metod har använts bland annat inom företagsledningar eftersom meningen är att man med hjälp av hattarna kan effektivera beslutsfattande, samarbeta och kommunicera bättre och få kreativiteten att blomstra. Det hålls också kurser i hur man kan leda ett möte med hjälp av de sex tänkande hattarna. För att försäkra sig om att hans tankar om tänkande lever vidare gav de Bono ut en bok år 1986. Titel? De sex tänkande hattarna såklart! Metoden med de sex tänkande hattar har också använts inom undervisning, i Finland i Vasa Övningsskolas lågstadium där eleverna med hjälp av de sex tanksätten gjorde teaterpjäser. // Källor: Wikipedia, bra böckers lexion

Fengshui – Om att nå harmoni med de yttre krafterna TEXT: HANNA BACKMAN BILD: HELEN KORPAK För många personer för ordet fengshui tankarna till estetisk placering av möbler, inredning med rätt färger och former eller att frigöra energi genom städning, och det har vi västvärldens inredningsblaskor och veckotidningar att tacka för. Men visste du att fengshui troligen fanns innan till exempel Danmark bosattes?

Kan människor bli galna av månsken? TEXT: SARA HOVI BILD: HELEN KORPAK Vissa forskare säger att månen gör oss galnare, sjukare och mer olycksdrabbade än vanligt, fast inga säkra bevis för detta påstående existerar. En del studier har ändå lyckats påvisa att fler barn föds vid fullmåne och att man då månen är full är mer benägen att söka sig till sjukhus och vårdcentraler. En kontroversiell indisk studie säger att chansen är större att få en pojke om befruktningen sker då månen är full. Det finns också gott om studier som visat att fullmånen inte har någon påverkan alls på vare sig barnafödande eller vår psykiska och fysiska hälsa. Ett flertal människor hävdar dock att de vid fullmåne har sömnproblem, fast de annars inte lider av detta. Sömnbesvären kan bero på att månens magnetfält är som starkast vid fullmåne, men om man psykologiskt ställer in sig på att få sömnproblem vid fullmåne blir det sannolikt också så. // Källor: Bra böckers lexikon, Wikipedia

26 • PSEUDOVETENSKAPER

Ursprungligen är fengshui en gammal kinesisk pseudovetenskap och kultur som har sina rötter i det neolitiska Kina (cirka 6 000 år f.Kr). Fengshui kan översättas till vind-vatten, och enligt den kinesiska traditionen användes fengshui som en vetenskap för att finna den perfekta platsen för begravandet av döda, bosättning eller odling av mark. Den perfekta platsen bestämdes av dess qi, som

kan översättas som energi eller livskraft. Fengshui handlar alltså om erkännandet av att levande varelser påverkas av yttre krafter och fenomen, och viljan att förstå och kontrollera dessa för att uppnå harmoni. Qi är därmed de fenomen och krafter som aktivt påverkar människan, så som Yi-Jing (kosmologi och partikelfysik), astronomi (planeternas rörelse), polaritet (magnetism, yin och yang, attraktionslagen), och jordytans geografiska kännetecken (form och struktur). Inom fengshui beaktas och undersöks kvaliteten och kvantiteten av dessa noggrant för att kunna kontrollera hur de manifesterar sig i individen. Till en början baserade sig en sådan analys på empirisk observation, men fengshui blev mindre vetenskaplig och mer av en konst när numerologi och astrologi togs med i analyserna. Med numerologi avses en tro på att siffror, tidpunkt och datum har en innebörd för när det är lämpligt att bygga ett hus, utföra en handling eller utöva en ritual. Man lät ofta månens, planeternas, solens och andra stjärnors position i förhållande till jorden styra när tiden var inne för något. Den här typen av fengshui kräver snarast en tro på en kraft eller på ödet. Man kan därmed säga att en fengshuiutövare spår hur qi kommer att påverka individen.

Det finns en hel del vetenskapliga undersökningar som visar på att människan påverkas av planeternas position, magnetfält och väderfenomen men huruvida de slutsatser en fengshuiutövare drar är sannolika eller ett resultat av en tro på deras riktighet kan inte bevisas. Fengshui klassas därför som metafysik eller en pseudovetenskap. Även om fengshui inte kan klassas som en vetenskap finns det många som inspirerats av grundtanken bakom, och på så sätt fått ordning och struktur på sin tillvaro och sitt känsloliv genom fengshui. Många upplever att möblerandet enligt vissa mönster skapar ro, och alla har vi väl upplevt hur energi frigörs genom att röja upp bland gamla saker eller städa ett stökigt rum. Det vi kan lära oss av fengshuin är att man inte skall anse sig själv oberoende av sin fysiska omgivning och inte glömma att vi kanske påverkas av yttre krafter och magnetfält även om vi inte är medvetna om det. // Feng Shui Ultimate Resource http:// www.qi-whiz.com/node/132 // Fengshuifacts.org http:// www.fengshuifacts.org/articles.shtml // Qimancy http:// www.fengshuigate.com/qimancy.html // The Zangshu, or Book of Burial http://www.fengshuigate.com/zangshu.html

27 • PSEUDOVETENSKAPER


Den omedvetna sfären – vägen till ett gott liv?

Mysteriet med Bermudatriangeln

TEXT: EMMA HOVI BILD: HELEN KORPAK OCH EMMA HOVI

TEXT: SOFIA MATTJUS BILD: HELEN KORPAK

Drömtydning är en uråldrig konst, vilken fick sitt uppsving efter att den österrikiske psykoanalytikern Sigmund Freud utarbetat sina teorier kring människans olika medvetenhetsnivåer och hur dessa ges uttryck för i drömmar. Olavi Moilanen är freelance utbildare i drömtydning och delar med sig av sina 35-åriga erfarenheter av hur människan, genom att analysera hjärnans aktivitet under sömn, kan förstå sina sinnestämningar.

Moilanen ser drömtydning och därigenom förståelsen av människans inre väsen som sitt livsuppdrag. Studentens vita mössa fick han från gymnasiet i Suomussalmi, varefter Moilanen inledde sina universitetsstudier i Jyväskylä. Studier i sociologi, filosofi, statsvetenskap, internationell ekonomi, teologi och främst psykologi lade grunden för Moilanens intresse för sömn och drömmar. ”Sigmund Freuds psykologiska teorier väckte min entusiasm under universitetstiden. Sedan dess har jag tolkat drömmar, till en början enligt Freud, senare utvidgade jag mina tillvägagångssätt med inspiration av andra forskare.” Moilanen berättar att han vid sidan av drömmar fördjupat sig i folktraditionen, sagor och myter. ”Sagor och myter kan betraktas som ett folks kollektiva drömmar”, säger han och tillägger att alla världens ursprungsfolk i sina traditioner har kopplingar till drömtydning. Olika nivåer av medvetenhet Av all aktivitet som hon bedriver är människan medveten om endast kring en procent, vilket betyder att 99 procent av allt det som händer inom oss lämnas utanför det medvetna. Vi kan inte själva ha kontroll över våra känslor, inte heller de sjukdomar vi insjuknar i. Också människans minne är begränsat; Moilanen påstår att vi inte kommer ihåg mer än en enda procent av alla de händelser som vi har varit med om. ”Förut trodde människan att hennes drömmar var meddelanden från Gud som fungerade som instruktioner för det dagliga livet.” Moilanen säger sig nu veta att vi styrs av omedvetna processer som kan medvetandegöras genom att analysera våra drömmar. En slutsats som han drar är att den lärdom som finns att finna i drömmar kan hjälpa oss att

28 • PSEUDOVETENSKAPER

undvika känslotillstånd som skadar oss. ”Alla borde lära sig att tolka åtminstone sina egna drömmar för att kunna leva ett gott och rikt liv.” På frågan varför människan över huvudtaget har drömmar svarar Moilanen att människan har fått förmågan att drömma för att hon skall kunna leva ett klokt liv. ”Det är omöjligt att föreställa sig en människa som skulle komma ihåg och vara medveten om allt som inträffat i hennes liv. En människa med de förmågorna skulle inte kunna leva ett meningsfullt liv; hennes förstånd är inte stort nog för att kunna kontrollera alla intryck. Hon skulle bli galen!” Vi kan förtränga händelser till vårt undermedvetna men lyckas också vid behov frammana dem med hjälp av drömmar. Drömmar föds ur de tankar som uppkommer under människans vakna, aktiva tid och som förföljer oss när vi ska somna. Drömmen bygger på associationer med dessa tankar och därför upplever vi ofta våra drömmar som absurda med avsaknad av logik och förnuft. ”De tankar som besvärar oss tyder på att vi lever ett osunt liv och försummar det som är viktigt för oss. Därför syns våra grundvärderingar i våra drömmar. Religion är alltid en del av dem, liksom vårt förflutna samt kulturens sagor och myter.” Elevbladet frågar om Moilanen någonsin blivit skrämd av vad drömmar kan berätta. ”Inte skrämd, men ofta överraskad av drömmarnas finkänsliga och geniala sätt att lyfta fram olika saker. En dröm sorterar ut endast det som människan är redo att möta och bearbeta.” Steg-för-steg i drömtydning Olavi Moilanen upprätthåller en drömtydningsguide på internet, vilken hittas på www.unientulkinta.fi. Webbplatsen upprättade han när internet etablerades och efter en tid köpte han sin egen domän. Här erbjuder han sig att göra en analys av sina besökares drömmar. ”Vi måste bryta oss ut ur huuhaatraditionen där vi tar hjälp av lexikon. Mycket viktigare är att hitta kopplingen mellan vår dröm och vårt liv.” Det hela är enkelt: du fyller i basuppgifter om dig själv, återger din dröm och skickar iväg blanketten till Olavi. När han får en drömbeskrivning gör han först en kartläggning över vad de olika händelserna i drömmen kan tänkas associera till i kundens liv. ”Man måste komma ihåg att det bara är personen som drömmer som själv kan hitta drömmens essentiella mening. Som utomstående kan jag endast fungera som handledare på vägen.” Moilanen uppskattar att han tolkar kring tusen drömmar årligen. Elevbladet undrar hurudana människor som söker sig till drömtydning och får reda på att det främst är kvinnor mellan 45 och 60 år som tar hjälp av Moilanen och hans kunskaper. ”Procentandelen män i de grupper och kurser

jag drar är runt 10.” Bland vetenskapsmän och medicin På frågan hur man i traditionella vetenskapskretsar förhåller sig till drömtydning svarar Moilanen diplomatiskt att det är svårt att göra en generalisering. Medan en del vetenskapsmän förnekar betydelsen av drömvärlden har andra välkända vetenskapskännare gjort sina största upptäckter utgående från att analysera sina drömmar. ”Världen är full av olika slags vetenskapsmän.” Inom medicin har man länge förringat drömmar, trots att läkare som verkligen forskat i sömn- och drömvärlden har konstaterat att man i en människans drömmar kan hitta en exakt diagnos av flertalet sjukdomar; till och med utläsa en prognos för hur sjukdomen kommer att framskrida, berättar han. Moilanen tipsar slutligen alla de av Elevbladets läsare som känner sig jäktade och oroliga inför studentexamensskrivningar och andra kraftmätningar om hur man kan nå balans. ”Det är viktigt att varva ner på kvällen. En alltför livlig medveten aktivitet innan läggdags anstränger den mentala kapaciteten. Att somna med ett lugnt sinne möjliggör en god sömn och goda drömmar.” // Källor: Wikipedia, www.unientulkinta.fi

Den legendariska Bermudatriangeln beskriver ett havsområde på cirka 2,5 miljoner kvadratkilometer mellan Bermuda, Puerto Rico och Miami. Myterna om detta område har florerat länge, men det var i och med Charles Berlitzs bok ”The Bermuda Triangle” från 1974 som uttrycket blev ett allmänt begrepp. Boken gavs senare ut också på svenska, under namnet ”Dödens triangel”. Berlitz beskriver i sin bok Bermuda som ett område som var utsatt för ”krafter utöver de vanliga”. Ett år senare publicerade Larry Kusche artikeln ”The Bermuda

Triangle Mystery - Solved”. Kusche hade undersökt fenomenet och kom fram till att de flesta försvinnanden hade skett i hårt stormväder, inte i solsken som myterna berättar, och även att många skepp och flygplan inte ens hade försvunnit inom den legendariska triangeln. Det finns ändå många olika teorier om vad som är så speciellt med Bermudatriangeln; allt från underjordiska vulkaner, magnetiska fält som slår ut all elektronikutrustning till utomjordingar som kidnappar folk inom just detta område. Även vetenskapliga förklaringar har sökts. Några ryska havsforskare hävdade att de hade hittat en förklaring till mysteriet. I de övre sedimentlagren av djupsänkorna på botten av triangeln hade de funnit skiktningar av gashydrat, en fast förening av metangas och vatten. När temperaturen är låg och trycket är högt kan ett tätt lock bildas som stänger inne stora bubblor av gas. När den gasen frigörs till exempel vid mindre jordbävningar stiger enorma gasbubblor upp till ytan och drar ned fartyg som då befinner sig vid ytan. Det finns många berättelser om försvunna fartyg och flygplan inom triangelns område, men det var när fem TBF Avenger-stridsplan och ett räddningplan försvann

under mystiska omständigheter som legenden tag fart på allvar. Den femte december 1945 försvann de fem planen under ett rutinuppdrag, och ett räddningsplan skickades ut. Räddningsplanet kom aldrig tillbaka och man hittade aldrig ett spår av planen eller besättningen. Berättelsen är känd som mysteriet med den 19:nde gruppen eller flight 19. Berättelsen levde vidare i filmen ”Närkontakt av tredje graden” från 1977. I filmen hittades de försvunna planen i Mexicos norra öken. Budskapet var tydligt: det var utomjordiska krafter som härjade i Bermudatriangeln. Även om Bermudatriangeln ger skäl för sitt smeknamn, ”havets kyrkogård”, ger det ändå inte en verklighetstrogen bild av sanningen. När ett fartyg försvinner ger det stora rubriker, men om fartyget försvinner inom triangelns område verkar rubrikerna bli ännu större. Statistiken visar att det år 1975 försvann 21 fartyg utan att lämna ett spar efter sig utanför den amerikanska kusten. Men bara fyra av dessa fartyg försvann innanför Bermudatriangeln. För att få ett perspektiv på det hela kan nämnas att området är ett av de mest trafikerade i hela världen med cirka 150 000 fartyg varje år. // Källor:Wikipedia // www.ufo.se

Vem ligger bakom sädesfältscirklarna? TEXT: VALTER SÖDERMAN BILD: HELEN KORPAK

Namn: Olavi Moilanen Ålder: 63 Bor: i Kotka Gör: Freelance utbildare och pensionär Det största jag uppnått: Ökad förståelse för människans innersta känslor genom forskningsarbete relaterat till drömmar och sjukdomar samt utbildning och samhällsservice via Internet

Sädesfältscirklar (crop circles på engelska) är mönster på åkrar som syns bäst när man betraktar dem från luften. Sädesfältscirklarna uppkommer när strån böjts ner och deras valör ändras i jämförelse med de vanliga stjälkarna. De här formationerna bildar geometriska mönster, vilket tyder på att någon eller något medvetet skapar mönstren. Vem eller vad som skapar mönstren är ett mycket omstritt och omdiskuterat ämne. Sädesfältscirklar nämns för första gången i en engelsk pamflett om den ”gräsklippande djävulen” från 1678. Pamfletten berättar historien om en man som vägrade betalda det begärda priset för att en arbetare skulle klippa hans fält, och sade att han hellre låter satan själv sköta jobbet. Enligt berättelsen stod hans fält i lågor följande natt och morgonen därpå var gräset klippt på ett onaturligt jämnt sätt. I illustrationen som medföljde texten ser man en varelse med horn forma en cirkel på fältet. Liknande historier finns från alla håll där man sysslat med jordbruk och det hela blev ett allmänt diskussionsämne på 1970-talet då media intresserade sig för fenomenet. De som tror på övernaturliga orsaker till formationerna menar ofta att det är meddelanden från utomjordningar. Bevis för denna teori skulle vara att de geometriska mönstren innehåller olika slag av matematiska formler som torde vara universala och oberoende av exempelvis den form av existens som vi på jorden känner till. Även ljusfenomen sägs ha uppstått där cirkelformationer hittats. Enligt vissa forskare uppmäts också onormala strålnings- och partikelnivåer inne i formationerna. Givetvis finns det även en hel del ”falska” sädesfältscirklar. En forskning gjord år 2000 konstaterar att 80 procent av sädesfältscirklarna i Storbritannien var skapade av människan. Ett flertal personer har öppet sagt att de skapar formationer, och att de nu gör stora pengar på att göra sädesfältscirklar med olika motiv på beställning av bland annat företag. Men vem vet vad sanningen är? // Källor: “2012: The Return of Quetzalcoatl” av Daniel Pinchbeck // Wikipedia //“Crop Circles: Signs of Contact” av Stephen J Spignesi och Colin Andrews

29 • PSEUDOVETENSKAPER


Tutankhamuns förbannelse

BIL EK-H E D: FR LGE EJ N VU OR I

TEXT: SOFIA MATTJUS BILD : HELEN KORPAK

Tutankhamun var en farao i Egyptien mellan åren 1347 f. Kr. till cirka 1339 f. Kr. Tutankhamun var endast nio år gammal när han tillträdde som farao och fick därför mycket hjälp av sin premiärminister Eje. Faraon var också ung vid sin död, endast 19 år gammal. Hans dödsorsak har ofta diskuterats och länge trodde arkeologerna att han hade blivit mördad, troligen av sin efterträdare Eje. Men efter undersökningar upptäckte brittiska arkeologer år 2004 att faraon hade haft stora problem med ryggen och skelettet. Det kan ha berott på en genetisk defekt, Klippel-Feils syndrom, som bland annat leder till benskörhet. Ryktena om en förbannelse härstammar från år 1922, när Howard Carter upptäckte Tutankhamos oplundrade grav. Upptäckten blev en världsnyhet och fick stor uppmärksamhet. Sägnen om en förbannelse kommer från när den engelske Lord Carnarvon dog några månader efter upptäckten. Lord Carnarvon hade finansierat Carters många grävningsprojekt och var även på plats när Carter äntligen fann Tutankhamos grav. Lord Carnarvon dog efter några veckor av hosta, feber och kallsvettningar. Det sägs att han blev biten av en mygga på den officiella öppningen av graven och skar sig senare på såret och såret blev inflammerat. Dock kan nämnas att Carnarvon dog innan antibiotikans tid, men hans död gav upphov till många rykten om faraons förbannelse. Det sägs dessutom att Carter skulle ha funnit två utgåvor av faraons förbannelse. Den första i form av en lertavla, den andra på baksidan av en staty i gravkammaren. Lertavlan är ändå inte registrerad. Carter fick senare höra att hans kanariefågel hade blivit uppäten av en kobra efter gravupptäckten – kobran, som är en symbol för faronernas konungavärdighet. Det kan ändå nämnas att Carter själv levde ytterligare 16 år efter

upptäckten, trots att han borde ha stört Tutankhamos gravfrid mera än Lord Carnarvon. Det finns ingen statistik över dödsfall kort efter att en person besökt Tutankhamos grav. Det finns ändå inget statistiskt belägg för överdödlighet om vi tar i beaktande den stora mängd turister som besöker graven. Den mest sannolika orsaken bakom förbannelsen är en svamp vid namn aspergillus niger. Gravkammaren är är fylld av denna svamp och svamparna växer tack vare värmen och fukten från de många turisternas utandningsluft. Aspergillus tillhör en svampfamilj som kan framkalla sjukdom hos människor som redan har nedsatt immunförsvar. En så kallad identitetsdestruktion kunde däremot vara en förbannelse för en farao. En person vid hovet, död eller levande, kunde genom olika ritualer får sin identitet tillintetgjord. Ritualen bestod av att man tog bort personens namninskriptioner överallt där den syntes och förstörde alla statyer och andra minnesmärken som var knutna till personen. Om personen hade varit en farao skulle dennes namn tas bort från alla officiella listor över Egyptiens härskare precis som om personen aldrig hade existerat. Personen fick heller aldrig omtalas, och om personen i fråga ännu levde fick denne inte ta emot hjälp från andra. Denna form av förbannelse var effektiv och de som gick den till mötes kunde vänta sig en svår framtid. Trots detta kunde inte alla spår av faraonerna förintas och arkeologerna har varit duktiga att rekonstruera mycket av dessa personers livsförlopp. Tutankhamon föll själv för en sån förbannelse, och det var Carters upptäckt av hans gravkammare som gjorde Tutankhamon till en världens mest kända faraoner. // Källor: Wikipedia // http://www.vitaviva.com/

Kökspersonal TEXT: FANNY FRÖMAN

ALTERNATIV

SKOLPERSONAL

30 • PSEUDOVETENSKAPER

Denna gång kollar Elevbladets följetång in arbetet i ett skolkök. Jag träffade Hannele som arbetat som husmor i Mattlidens skolcentrum sedan november, alltså endast i ett par månader. Hon är chef över skolköket med dess åtta arbetare, och det är på hennes ansvar att skolans sammanlagt över 1000 elever och lärare får sin lunch varje dag. Till Hanneles uppgifter hör att beställa in alla råvaror som behövs. Hon försöker planera matserveringen så att den är billig och naturvänlig, men samtidigt bra och fungerande. De andra arbetarna i köket sköter de mer praktiska jobben, bland annat mat- och salladstillredning, diskning, servering

och avfallssortering. Dessutom står de bakom mellanmålsserveringen i skolans café. – Det svåraste är nog att se till att det finns alla råvaror som behövs, bland annat för de olika specialdieterna, berättar Hannele. Maten serveras i flera olika omgångar, och speciellt då elever äter i fel matturer eller av specialmaträtter som de inte anmält sig för, kan köer uppstå och ibland kan maten till och med ta slut för en stund. Att få ett så stort kök att fungera felfritt, att se till att maten räcker till och att specialdieterna blir tillverkade är en utmaning som kräver en hel del organisering. Fastän Hannele är ny i sitt jobb, har det hittills inte uppkommit några problem – jag och alla andra skolans elever har fått lämna matsalen mätta och belåtna. Kanske skulle det vara på sin plats att visa lite mer uppskattning för det arbete som kökspersonalens gör?


N

Y EN

90 procent sanning och 10 procent skröna, eller var det tvärtom?

M

TEXT: Axel Nordman Följande historier har säkert berättats av många människor, som påstår att de har upplevts av deras kusiners kompisar, eller bröders föredetta flickvänners föräldrars bekanta. Oavsett om de är sanna eller ej, följer spännande läsning.

Mannen under sängen ”En kvinna bor ensam i en lägenhet och märker i något skede att den mat hon handlat försvinner ovanligt snabbt. Kvinnan tänker inte desto mera på detta förrän hon börjar räkna varorna i kylskåpet. Hon ringer polisen och då de anländer till lägenheten visar det sig att en man bott under kvinnans säng i över en veckas tid, som stigit upp på natten och norpat mat ur kylskåpet.”

Nekrofilens kyss

Morotskaka TEXT OCH BILD: FANNY FRÖMAN För några år sedan fick jag tag på detta recept, som ursprungligen kommer från Katie Kohn, fru till den tjeckiske ishockeyspelaren Ladislav Kohn (som bland annat spelat i Blues i SM-liigan). Som den lilla ishockeyfanatiker jag är, har jag bakat kakan otaliga gånger, vilket lett till att den blivit en favorit bland familj och vänner. Med tiden har jag lite förändrat och prövat på egna versioner, gett den min egna touch så att säga. Som bäst är kakan då den fått fuktas i kylskåpet över en natt. EBL TIPSAR: Klipp ut receptet och skicka det som julkortsbilaga till någon du tycker extra mycket om!

Botten: 2 koppar vetemjöl ½ kopp strösocker ½ kopp råsocker 2 tsk bakpulver 2 tsk kanel 1 tsk salt

Glasyr: 200 g Philadelphia färskost ½ kopp smultet smör 2 tsk citronsaft 2 tsk vaniljarom 6 koppar florsocker

½ kopp smält smör ½ kopp rapsolja 1 tsk vaniljarom 2 ägg 2 äggvitor

(En kopp är 2,5 dl)

2 koppar riven morot

Blanda mjöl, sockren, bakpulver, kanel och salt i en stor skål. Blanda de återstående ingredienserna i en annan skål och förena de två blandningarna. Tvätta, ansa och riv moroten noggrant och tillsätt den i blandningen. Häll blandningen i en smord låg ugnsform och grädda i 175°C cirka 30 minuter. Glasyren gör du genom att blanda färskosten, smöret, citronsaften och vaniljaromen. Sila florsockret i blandningen och blanda samtidigt, tills glasyren är fluffig och tjock. Låt bottnen svalna innan du lägger på glasyren.

“För ett tag sedan hörde jag en minst sagt obehaglig historia om två tjejers upplevelser i Belgien två för två somrar sedan. Detta hände alltså min väns vän och hennes kompis som åkte runt Europa för att interraila en sommar. I Belgien bestämde sig tjejerna som de flesta andra att gå på pub. På puben träffade en av flickorna en kille som hon fattar en närmre bekantskap med, så att säga. De umgås hela kvällen och när det är dags att börja gå hemåt frågar killen om hon vill följa med honom. Flickan säger att hon är där med sin vän och att hon inte vill lämna henne ensam men att de säkert kan träffas nästa dag. Nästa kväll går flickorna alltså till samma ställe och tjejen träffar igen killen som hon umgåtts med kvällen innan. De spenderar åter igen hela kvällen tillsammans och när kvällen är slut ber han henne igen att följa med henne hem. Hon avböjer. Efter detta fortsätter flickorna interrailen utan att hon tänker desto mer på killen i baren. När flickan varit hemma från interrailen ett tag får hon ett underligt utslag runt munnen. Om utslaget inte varit så underligt blåsvart och snuskigt, hade hon kanske inte ha tänkt mera på det men hon bestämmer sig ändå för att gå och visa det för en läkare.

Det visar sig att läkarbesöket var en smart idé. Utslaget som tjejen hade fått runt munnen var nämligen ett sådant man får om man hånglat med ett lik! Förskräckt går flickan hem och bestämmer sig för att ta kontakt med polisen eftersom hon inser att det måste ha något att göra med killen i Belgien. Polisen i flickans hemland tar kontakt med myndigheterna i Belgien som söker upp killen. Orsaken till varför tjejen fått utslagen visade sig vara just den som läkaren påstått; hemma hos killen hittade man tre stycken lik! Liken var alla unga flickor som han antagligen träffat på krogen.“

Kändis i hiss ”När en bekant till mig inledde sina studier på universitetet i fjol ordnade tutorerna en massa olika lära känna varandra-lekar för de nya studerandena. En av de här lekarna var den från Radio Nova kända ”Nästan släkt med en kändis”, där alla i tur och ordning fick berätta om de någon gång hade varit i kontakt med en kändis. Min bekant, vi kan kalla henne Anna, berättade att hon råkat ut för världens pinsammaste händelse när hon besökte New York med sin familj för ett par år sedan. Anna hade kommit till hotellrummet med sin familj efter en lång dag på stan, men hade sedan bestämt sig för att gå ner och köpa något att dricka från kiosken som låg nära hotellet. Anna klev in i hissen och tryckte på hissknappen för att komma ner till bottenvåningen. Hissen hade inte hunnit åka mer än några våningar när dörren öppnades och två kostymklädda, muskulösa män med öronsnäckor klev in i hissen tätt åtföljda av en mörkhyad man iklädd en liknande kavaj som de två öronsnäcksmännen. Anna försökte ta det lugnt, pressade sig mot hissväggen och undvek att se de tre männen i ögonen. Hissdörren stängdes, och Anna kunde inte låta bli att känna sig lite rädd. Varför har två av männen öronsnäckor? Varför ser det ut som om en av männen har

någon form av vapen under kavajen? Anna var skakig i knävecken och förbannade att hon satt sin mobiltelefon i handväskan och inte i byxfickan. Vad skulle hon göra nu om något hände? Det här var ju trots allt New York, och vem vet vilka underliga personer man kan stöta på. Rätt som det var stannade hissen och dörrarna öppnades. Anna hoppades av hela sitt hjärta att någon annan skulle stiga på. Hon hade högklackade skor, så att springa undan var inget alternativ. Hissen stod och väntade, men ingen klev på. De tre männen såg på varandra och Anna kände hur hon kallsvettades. Såhär rädd hade hon nog aldrig tidigare varit. Rätt som det var såg den mörkhyade mannen på Anna och pekade på henne och på dörröppningen. Anna slängde sig raklång på hissgolvet innan mannen ens hunnit avsluta meningen. Vaddå get down on the floor!, funderade Anna medan hon låg på golvet, ska de döda mig nu? Medan Anna låg på golvet stängdes hissdörrarna och de tre männen började gapskratta. Anna låg kvar på det smutsiga hissgolvet med slutna ögon, och kände sig förvirrad. Plötsligt känner Anna en hand på sin axel, och hon öppnar ögonen försiktigt. Mannen som just sagt åt henne att lägga sig på hissgolvet har nu satt sig på knä bredvid henne. Han skrattar så ögonen tåras. Darling, I just wanted to ask you if that was your floor!, säger mannen och hjälper Anna att stiga upp. Hissen stannar. Ett svagt klingljud hörs och dörrarna öppnas. Anna skiter i att hon har högklackade skor, och springer så snabbt hon kan ut från hotellet medan de fnissande männen fortfarande står kvar i hissen. När Anna väl köpt sin Diet CocaCola går hon tillbaka till hotellet, och går direkt fram till hissarna för att få ner en hiss. Hey you!, hör hon någon ropa, och ser mannen hon just skämt ut sig inför komma gåendes emot henne. Shit, tänker Anna och blänger ner i golvet, vad ska jag säga nu? Hissdörrarna öppnas precis när mannen kommer fram till Anna. Han ser på henne

och ler stort, varpå han skrattar igen. I just wanted to say, that you gave me the best laugh ever! När Anna kliver in i hissen, och mannen småskrattandes går tillbaka mot soffgruppen i hotellaulan, förstår hon varför mannen verkade så bekant. Det kan inte vara sant, tänker hon, det här kan helt enkelt inte vara sant! Där och då inser Anna att mannen som fått henne att lägga sig raklång på golvet, mannen som skrattat så ögonen tårats och mannen som hon skämt ut sig inför var en av världens bästa komiker – Eddie Murphy!”

Clownen ”Föräldrarna i en familj skall gå på teater och anställer därför en barnvakt. Då föräldrarna kommer hem efter teaterbesöket frågar de barnvakten om allt gått bra och barnvakten svarar: ”Jo, riktigt fint, men jag täckte över dendär otäcka clownstatyn i vardagsrummet”. Föräldrarna står som de vore paralyserade och säger: ”Vi har ingen clownstaty”.

Den svullna kinden ”Det var en bekant, alltså min kompis Eriks storasyster, som hade en kille på sin klass som hade varit i Thailand. Han hade varit och solat jätte mycket och var jätte nöjd med sin bruna hudfärg när han kom hem. Någon tid senare fick han ont i kinden, och besökte till läkaren. Läkaren ansåg att det nog var en infektion och gav honom antibiotika. Någon dag senare satt han hemma då han började känna en helt otrolig smärta i kinden , och sedan sade det POKS! Kinden sprack, och ut kom en massa små svarta spindlar. Någon tropisk spindel hade lagt sina ägg i hans kind då han låg och solade på stranden i Thailand.”

33 • KONSTIGA UPPLEVELSER


Transfigurerat Transfigureringen av de som flyr sig själva uppsatt av Studentteatern Regi: Elihú Galván TEXT: OTTO EKMAN BILDER FREJ VUORI

Transfigureringen av de som flyr sig själva eller Ya Chupaste Faros o La Transfiguración de los Tránsfugas som den heter på spanska, är en absurd komedi skriven av Jorge Kuri, en internationellt erkänd mexikansk författare. Studentteaterns uppsättning, som hade premiär den 16 December i Teater Viirus lokal på Gasverksgatan i Helsingfors är en färgstark upplevelse i snabbt tempo som väcker blandade känslor hos åskådaren. Ljussättningen på scenen är väldigt lyckad, det mjuka gulaktiga skenet och de skarpa skuggorna väcker känslor av solnedgångens och skymningens mystik, spänning och hotande fara. Detta kombinerat med den mexikanska musiken, ömsom snabb och hetsande, ömsom stilla och melankolisk skapar ett paket som häftigt drar in en i den värld som skapas på ranchen Rascuachanian, ett litet imaginärt ökensamhälle någonstans mellan Mexiko och USA. Under första akten känns skådespeleriet lite klumpigt, tafatt. Vissa repliker låter rabblade och känslolösa. Under andra akten tar dock skådespeleriet fart. Det klumpigt kantiga slätas ut, skådespeleriet fylls med energi, man ser att skådespelarna verkar ha roligt och trivas i sina roller. I huvudrollen ses spionen, vars uppdrag är att hitta och sätta fast ett gäng farliga immigranter, dock egentigen besatt av sökandet efter sig själv. Rollen spelas av Linda Sundberg som tolkar spionen på ett underhållande levande men också tragiskt sätt. Spionens chef, sheriffen (Valter Sandell), verkar först som en stor, farlig och och mäktig skugga bakom sitt skynke. Då han träder fram i ljuset avslöjas han dock som en pompös och löjlig person som fryntligt berusad ägnar sig åt illegala kortspel tillsammans med skurkarna. Rövartrion svärande narkomaner (Vivi Bolin, Albert Häggblom och Marie Finne) är underhållande men spelar en förvånande liten roll, denna trio hade man gärna sett lite mer av. Sherlock Holmes (Elisa Makarevitch) och Doktor Watson(Anne Nickström), som också är med på ett hörn, ger pjäsen mycket av sin humor och absurditet i sina ödesmättat skruvade tequiladoftande dialoger. Förutom dessa ses också två cyniska barflickor/ sekreterare(Annika Saloranta som också stått för kostym tillsammans med Elihú Galván) och skuggan (Sara Sandén), som med sin bisarra ansiktsmålning och ödesmättade retsamhet för karaktärerna och åskådarna mot undergången. Ett minus med den andra akten, som annars är pjäsens klara höjdpunkt, är att den tar slut allt för abrupt. Man känner sig en aning otillfredställd då man går ut ur salongen.

34 • TRANSFIGURERAT

35 • TRANSFIGURERAT


WALTERS WEBTIPS

GG LÖ N G UL TO S J : ANT S F D TIO BIL NUO

Alla webtips finns hädanefter även på FSS hemsida, skolungdom.fi, i kategorin ”länkar”

Att baka riktigt stiliga tårtor och kakor är verkligen en konst. Att dessutom dekorera dessa på ett sätt som gör att slutresultatet faktiskt liknar något igenkännbart, för att inte tala om ätbart, är ännu svårare. Ibland går det bara fel, fast man är proffs. Kolla in cakewrecks för att få dig ett riktigt gott skratt på bekostnaden av bagare som inte riktigt lyckades med det dom höll på med. www.cakewrecks.blogspot.com Riktigt bra sketcher, sånger och annat roligt av The Lonely Island-kollektivet som jag kan rekommendera starkt. Tonårssåpoperasatiren ”The Bu” för absurdism till en nivå där internetserier inte på länge varit. Om denna nivå är eftersträvansvärd är sedan en annan

fråga. Deras första låt ”Jizz In My Pants” har varit på min spellista flera veckor i rad, den är bara så bra. Humoristisk musik är faktiskt sällan humoristisk, men då det lyckas brukar det lyckas med stil. www.thelonelyisland.com Finsk sida som samlat ihop en bråkig skara diverse flash-animationer där den gemensamma nämnaren verkar vara strävan efter att framställa hallucinogena substanser i audiovisuella format. Med den premissen bör slutprodukten bli lyckad, vilket den också är, i all sin härlighet. Således ett resultatrikt

experiment värt att rekommendera. www.sieni.us YTMND står för Your The Man Now Dog, en internetcommunity där medlemmarna skapar och delar med sig av skumma hemsidor av någon enskild rolig eller konstig sak. Sidorna består oftast av en bild eller videosnutt samt ljud som bildar en absurd eller allmänt skum helhet som loopar i oändligheten. Mycket svårt att förklara, man

: Alina TEXT

Böling

OCH

måste se för att förstå. Värda att kolla in på sidan: ”MARK WAHLBERG ISN’T STUPID!” och ”Irreconcilable differences”. www.ytmnd.com Misslyckanden i alla former. Vad mera kan jag säga. Kolla in. www.failblog.org

man

Hanna

Back

de växan ndigt rfekta ä t s som s pe tham iskan ende männ mbar. Ben e en allse r d g o a n f t li t l h d a a f c n t o ne to beha r lse in samt vilket bo är a fänge edirektör ge Place om inte h ens n å f ls ning e el s fäng g av varje n omvänd ient lpmed ekt på pat n som e in r jä a r h le ö . o d g is re me eff me dos möjlig t bätt kdom n aktiv torna skulle arna till de de någo m eller sju dring hos på ar en beskriver m r d g m in n n o l to ä et so förh av få Efters der ständig tan symp rar i en för gt exempe on med t. Begrepp lseförlopp n e, u anli ar ulte pers t v de s g t n n e e är u t li r e ä d E ngels h r m a framf nten. kten är nä tron att erner ett dylikt fä , måste d hur a är fullko pplingen å t ie e d t in r a m r å p t k e dä ko det pps ikt i r med boeff ota kaotis . n om e om de är upps met u n place ockerpille tt för att b en ter sig gbara äve s förstånd n vars r att a när yndro om gissla t Stockholmsyndromet e s s e id r le v t t t k lm e n b t ä r e t v o a a s ö la a s t a t r f h k a le e P k a u r k s r is t p h e r a c it ä n p ö ic d v n o g f e en St att ch u kan m ta r en v r män en Jurass individ aliskt bete g. det ä ymptom o tånd trots on so ituationen ar tecken g vergå m g ö in il å r t r r F t in n o la a r n ls a ts 22 för förk - vis ngera att s traff d ett m någo ing i sitt til jälvt inte h trots nklad , i och me a bes opticon fu etafor vänds nemang, tande pati mot e n o ik r r a t v h s ö Moment t s f d 2 ä h n ig r n n n u m oc Pa förb pillret i s ent 2 iente lreso ällsm mhälle ger e a fenomen m planera farlig tet och sy r å pat Mom a ett cirke ningen på a samh a t socke inverkan p s k n m en vakningss s, å det jörerna so e förutser lojali c o lö p in y å f s t r t p t t å t t a u gen gon n int r ett ren. äga ocks ens över jligt a lkor. jukhu å in e a s s ö n k v l t r t r il ö m a a r v . ö f o p ö g f t är det tom s vil följde aurie för da er specifik latser. symp oblem ingen dinos tastrofala nebära. h ett pr d av lösn u efter ten, rm etsp den k a e s b in ll e k a a r f r t e f er oc a f n a e la d n a o k e s t u r vil Fjärilseffekten r och upprätthåll men av tag k ckså förk he vses my t fjäril teorin, s lo på gr elvis söke s att du in a e o is n p k o m s p o T n Panopticon p ot ere ptic litet en ” kan ekanis a Begre llad kaos ptico Exem sögon, tr utan dina ett om J pano ppet ör film e one Pano rar maktm m att tving ka små la Med emodell s e i slutet r Begre taglinen f g e n t även r att små, ngsläget o a n d n h ls dina g e hitta dem kan inte få r fter a e la r e : C e m g k ” a v g m o c : g n n ig o a (s å ä s ” e ä s n t h g io b t f v t t fö e g.” ge ffec ssa ral. titut inne ar i ut rlopp kan am u kan in on, eller du het, men tt ngels rythin rfly E en ins n att anpa syn på mo dring n Benth 0-talet. Fä n var ett e g Butte hange eve förändra e förän ändelsefö sekvenser s id n io glasö utan erfare åste du få 0 t iv e r c 7 u d , , in n t th ava av 1 instit pt på den e thing dra en sak för et ägbara ko Begreppe h inneh arbet rfarenhet m ande makt oc örän isoler nytt konce rund i en på e de. ruts F n e ” ö å r f f k e s o t t ik g t a n ”). emat enare relativ ch fick sin t för syne e. allting i ett s es av mat rd Norton n arbet rite no la a e d é v u n a id t d p t id å r n i o E f my er und gen de p -Meinhof komm yder orolo har sin gr växan Placeboeffekten mete cebo ” som bet g kan e om h la Baader la k c s s p o n g t z a t in r rk et Orde lacere Loren en fjärils v rändringa fenomenet minne själva verk n ka ”p et på att a i latins haga”. må fö tter igång m m s o t , t å Namn film men a t e sm sä n nytt s et de ”att b skapa fären som ch slutlige en vis r fenomen lärt sig ett en h s o c o o n ä r n m l t e a b io il ll a t t e i k r inn att m ett ord e djerea ar elle efter l det en ke på, försen strax ill exempe stöter på r a t ruck fakta, en kort tid ger. å n fras, p fta flera gå o igen,

? R Ä TH

T S S I V

E D U ED

37 • WEBTIPS & FAKTOR


Vandringssägner – mer än bara påhiTtade historier? TEXT: Valter Söderman

RECENSIONER

Glasblåsarns Barn – en film att älska Filmen Glasblåsarns barn har för mig blivit en klassiker, det är ett måste att nu som då få se den även om filmen ger mig rysningar, får mig att ligga sömnlös några nätter och tro att ”Nanan” snart kommer och äter upp mig! Filmen Glasblåsarns barn kom ut 1997 och är en filmatisering av Maria Gripes bok med samma titel. I rollerna finns bland annat stora namn som Stellan Skarsgård och Pernilla August, skickliga skådespelare som ger filmen ett lyft och gör den till den storfilm den blivit. Filmen handlar om hur glasblåsarens barn blir bortrövade till andra sidan glömske-ån och vaknar upp i slottet i Önskestad där Härskaren bor med Härskarinnan. Härskarens största uppgift är att uppfylla alla önskningar Härskarinnan har och barnen är en av dessa önskningar. Både glasblåsaren och hans fru Sofia blir förvarnade av den snälla häxan Flaxa Mildväder men varningen kommer för sent. I slottet träffar barnen Klas och Klara Flaxas syster Nanan som är höstens häxa medan Flaxa är vårens. Nanan är en elak och bitter häxa som måste äta varannan timme och som helst av allt skulle vilja sjunga fast hon inte kan. Härskarinnan blir nästan galen av allt snarkande och sjungande och slutar önska, vilket får Härskaren att ta till drastiska åtgärder. Hemma hos glasblåsaren är det mesta dystert, han slutar blåsa vackra vaser och blåser istället tårar tills Sofia kommer ihåg vad Flaxa Mildväder och hennes enögde, positiva korp sa åt henne en gång på marknaden. Filmen är estetiskt lyckad och scenbytena är smidiga vilket gör det lätt att följa med även om filmen inte innehåller speciellt mycket repliker. Skådespelarna, även barnen, gör alla väldigt skickliga rollprestationer. Något jag även uppskattar med filmen är att den inte är speciellt dyster i färgerna även om det är en dyster film. Den passar alla slags åldrar men jag skulle inte låta riktigt små barn se den även om den klassas som ett sagoäventyr. Fast filmen är riktigt läskig stundvis är den också väldigt lärorik och innehåller

många visdomsord, till exempel de avslutande orden av Flaxas korp:”Innan solen och stjärnorna visste var de skulle stå visste kloke vad livet var”. Det är ett ordspråk jag kommer ihåg från när jag var liten precis som jag kommer ihåg Glasblåsarns barn och att jag ville ha en sån där stor docka som Klara fick av Härskaren. Så jag rekommenderar filmen varmt och hoppas att ni får en skön stund framför tv:n med popcorn, filt och många kuddar att gömma sig bakom när Nanan kommer.

Emma Sundstén

Daniel Pinchbeck 2012: The Return of Quetzalcoatl Jag besökte Förenta Staterna, närmare sagt ett par större städer på östkusten, för cirka ett år sedan, och under resan gjorde jag en hel del inköp av saker jag

troligen skulle ha mycket svårt att hitta hemma i Finland. Ett av dessa fynd jag hittade på Borders i Washington D.C. var boken ”2012: The Return of Quetzalcoatl” av Daniel Pinchbeck, ett för mig tidigare obekant verk av en obekant författare. Pincbecks ”2012” är delvis självbiografi, delvis forskningsreportage om hur olika droger påverkar honom och delvis en sammankoppling mellan allt från mayakalendrar, ufon och kvantfysik. Helheten blir något som är ytterst svårt att beskriva och den röda tråden är på sätt och vis årtalet 2012, då världen enligt många kommer att räddas, förstöras eller förändras, lite beroende på vem man frågar. Pinchbecks egna liv, både analys av hans barndom och tankar kring hans dåvarande förhållande, bildar en ram för denna metafysiska upptäcktsresa som tar författaren till såväl den brittiska landsbygden och Amazonas regnskogar, som till vad han själv skulle kalla ”andra nivåer av verkligheten”. En genomgående tanke är hans tro på att psykoaktiva substanser, det vill säga olika droger, kan hjälpa människan att förstå saker som ligger bortom de världsliga sinnenas räckvidd. Och under sina resor gör han precis detta; tar del av olika ceremonier bland ursprungsbefolkningen där han genom att dricka, äta och röka olika växter söker svar på de frågor som verkar uppstå allt oftare hos honom under hans resa. Frågor om vad han egentligen borde göra med sitt liv. Och genom dessa frågeställningar, där han söker svar av bland annat en varelse från någon annan dimension och av en man som skarpt tror på att alla kommer att dö om inte hela mänskligheten före år 2012 övergår till den kalender som mannen utformat, får boken även in perspektivet av att försöka lära ut något. De feministiska analyser som han gör särskilt mot slutet av boken om det patriarkala samhällets strävan att hålla oss borta från vår naturliga samhörighet med kosmos och dess dimensioner är faktiskt riktigt intressanta. Genom sina resor, analyser, möten och hallucinationer försöker han lika mycket hitta svar på sina egna frågor, som skapa helheter att erbjuda sina läsare. Vare sig man tar de teorier som Pinchbeck framställer på allvar eller inte, tvingar han en att i alla fall för en stund börja se på sin omgivning med nya ögon.

Valter Söderman

Det var systerns kompis som kände en typ som hade träffat en tjej som hade en faster som bodde… i det oändliga. Och något riktigt otäckt har nästan alltid hänt. Vandringssägner har vi alla hört, även om vi ibland inte varit medvetna om att det varit en vandringssägen. Vi tror på att det faktiskt var så att de hittade en man som låg under sängen och som hade smugit omkring i en vecka då en tjej länge hade märkt att mat försvann ur kylskåpet och att saker flyttade på sig. Vi tror att de serverade råttkött på den där kinesiska restaurangen, och att det fanns krokodiler i New Yorks avloppskanaler efter att folk spolat ner små krokodilungar. Historierna sprider sig och ändrar form men fenomenet består. Och det har det gjort redan en längre tid, berättar Matilda Hakala, 18, aktuell med det nyligen utkomna slutarbetet om vandringssägner som är en del av

humanekologi-inriktningen. Matilda, som studerar för tredje året på Tölö Gymnasium i Helsingfors, har varit intresserad av vandringssägner redan länge. Det hela började med att hon hittade Bengt af Klintbergs bok ”Den stulna njuren” då hon var liten. Klintberg är känd i Sverige för att ha populariserat vandringssägner som ämne, och han har med stor sannolikhet krossat mången rövarhistoria som folk i flera år trott på. Man talar ibland rent av om ”klintbergare” som en synonym för vandringssägner. För Matilda blev vandringssägner ett stort intresse, så när det blev dags att börja planera ett slutarbete, som man gör tredje året i Tölö, var vandringssägner ett självklart val. Matilda berättar att hon inte hade hört så många vandringssägner förrän hon började läsa om dem, och har därför inte känt sig förkrossad över det faktum att historierna inte är sanna. Vandringssägner är inget nytt fenomen – de

HEJ DU Elevbladets läsare! Brukar du krafsa ner kråkfötter? // Skriver du blogg under täcknamn och vill få ett inlägg publicerat? // Är du en mästare på Haikudikter? // Har du skrivit en bra uppsats som ligger och dammar bland resten av skolpappren? // Har du upplevt något som fått dig att tappa hakan? // Ligger du och ruvar på bra idéer? // Är det något du saknar i Elevbladet? // Vill du få synlighet i det unga Svenskfinland? Det kryllar av frågor på Elevbladets redaktion och nu vill vi ha svar av våra läsare. Så kavla upp ärmarna och skriv så tangentborden glöder. Elevbladet suktar efter era texter – och era åsikter! Skicka dina tankar, dina idéer och dina funderingar till adressen elevbladet@skolungdom. fi så kan vi tillsammans se till att tidningen blir hela det unga Svenskfinland i smaken!

har spritts i folkmun sedan åtminstone 1700- och 1800-talet, visar Matildas forskning. Och även om teman och situationer ändras med tiden, har den huvudsakliga bakgrunden förblivit den samma: rädslan för det okända. Förr i tiden handlade berättelserna om troll som rövade bort barn, nuförtiden har trollen bytts ut mot exempelvis utlänningar och personer som sexuellt avviker från de traditionella normerna. En hel del vandringssägner är faktiskt rent av rasistiska och kränkande. Men även om syftet är att varna och skrämmas, är historierna ofta även mycket roande, vilket har en viktig i roll berättelsernas natur, förklarar Matilda. Vi vill bli roade av andras olyckliga öden och deras misstag. Det är därför vandringssägnerna lever kvar. Vi småler lite varje gång vi hör om någon som blivit av med en njure efter en häftig partykväll.


Ebl 1/2009  

Ebl 1/2009

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you