Page 8

E b l 1 · 2 014

8

insändare

För en jämlik studentexamen!

Motion för en jämlik studentexamen, antagen under Elevriksdagen ERIK 2013 FSS har under flera år direkt eller indirekt jobbat för att avskaffa studentexamen i sin nuvarande form. Ett steg i rätt riktning vore att förbundet ser över de orättvisor och brister som finns i de konkreta studentskrivningarna samt i Studentexamensnämndens arbete som myndighet.

Därför yrkar vi på:

FSS har under flera år jobbat för att avskaffa studentexamen i sin nuvarande form. Systemet är fullt av problem och orättvisor och dessa ledde till att en motion om en mera jämlik studentexamen godkändes på ERIK 2013. Vårt mål är att varenda elev som skriver studentexamen skall bli rättvist behandlad. Detta skulle uppnås genom att först och främst läsa in sig på studentexamsnämndens stadgor och och hitta de eventuella bristerna. Vi har noga undersökt deras stadgor och jämfört dessa med Finlands lagstiftning. Det har varit aningen svårt att hitta de exakta ställena där felen ligger. FSS har ändå hittat vissa direkta brister och möjligheter till förbättring. En stor fråga inom studentexamen som motionen tar upp är översättningen av proven. Detta är ett problem som ofta syns i studentexamen och är totalt oacceptabelt. Eleven som skriver provet ska ha samma utgångspunkt, oberoende om man talar finska eller svenska som modersmål. Eftersom studentexamen är ett prov som varenda gymnasieelev måste skriva och som kan ha väldigt stor betydelse för framtiden anser FSS att felaktiga översättningar är ett väldigt stort problem för skolelever landet runt och måste därför förhindras.

Skribenten är medlem i FSS styrelse.

Text: Castor Köhler

att förbundet under året fördjupar sig i det arbete som Studentexamensnämnden gör och utifrån det kontaktar nämnden/annan lämplig instans gällande provens utformning och nämndens arbete. •

att förbundet framförallt lägger vikt på de eventuella bristerna i elevens rättsskydd i samband med studentexamen. •

Motionsskribenterna går i Tölö Specialiseringsgymnasium.

Text: karolina lång & Cia Laine

Ebl 1/2014  
Ebl 1/2014  

Ebl 1/2014

Advertisement