Page 7

E b l 1 · 2 014

7

st yrel sens kolumn

Stolen – vik tigare än pennan?

text:

cia laine

Jag har suttit närmare 10 000 timmar i skolan. En erfarenhet, som jag delar med majoriteten av det finska folket. Ändå ser jag mig lyckligt lottad, för många finnar sitter största delen av sin vakna tid .I artikeln ”Istuminen tappaa” (”Att sitta dödar”, HS 9.5.2013) skriver Heidi Väärämäki om sittandets faror. Hon jämför sittandet med tobak, och skriver att en timmes länk inte heller får skadorna från rökning att försvinna. För mycket sittande skadar och kan leda till bland annat diabetes samt hjärt- och kärlsjukdomar. Samtidigt går över 600 000 elever i skolan 189 dagar om året, för att sitta i flera timmar. Skolans uppgift borde vara att förbereda unga för framtiden. Men inte bara kunskap är grunden för en hållbar framtid, även hälsan är en viktig faktor. Tiderna har ändrats- eleverna sitter mera än någonsin, och de får för lite motion Den främsta orsaken är att unga sitter vid datorn, smartphones och ser på TV. Men de ungas

attityder måste förändras! Teknologin, som unga använder borde ändå ses som en möjlighet, inte bara som ett hinder. De nya apparaterna kommer att vara en del av de studerandes framtid. Hälsosamma vanor lärs ut genom att använda dem i praktiken, inte genom att läsa teori och till detta kunde man ta tekniken till hjälp. Apparaterna kunde bland annat frigöra undervisningen från sittandet i klassrummet. Numera behöver inte eleverna bära med häften och pennor vid utflykt, istället kunde man göra anteckningar i praktiken på varenda mobiltelefon. Jag har själv fått ta del i roliga och lärorrika timmar, som inte inkluderade stolar. Jag har bland annat räknat lång matematik med tavelkritor på asfalt. Dessutom berättade en skådespelare att han varit med om ett evenemang där man bekantade sig med vetenskap med hjälp av konst. Han lät till exempel deltagarna dramatisera olika kemiska bindningar. Jag är säker på att det är ett koncept, som även kunde väcka intresse i skolorna. Behöver vi verkligen sitta för att lära oss? Varför finns det ens stolar i varje klassrum? Har stolen blivit en större del av undervisningen än pennan?

Ebl 1/2014  
Ebl 1/2014  

Ebl 1/2014

Advertisement