Page 4

E b l 1 · 2 014

4

ledare

Text: Anna Pusa

D e n t i d s o m h a r f ly t t Jag har alltid varit fascinerad av historia och att läsa om gångna tider. Historia var alltid ett av mina favoritämnen i skolan, från och med lågstadiet då vi lärde oss vilka kläder egyptierna gick omkring med till gymnasiet då vi ställdes inför Europas dramatiska 1900-tal. Även mina mest minnesvärda läs- och filmupplevelser under årens lopp har erbjudit blickar tillbaka till historien, och jag älskar att läsa dagstidningarnas små notiser om vad tidningen skrev om för 50 eller 100 år sedan. Det är nämligen så sant som det är sagt, att det inte finns något nyttigare än att lära sig av historien och att via historien få en förståelse för samtiden. Ingen lär väl därför bli förvånad över att jag var mer än ivrig att ta mig an uppgiften att tillsammans med FSS ordförande Karolina Lång plöja igenom Elevbladets arkiv. Att på djupet få bekanta sig med en tidning, gjord av unga för unga, som har givits ut från början av 1920-talet ända fram till idag var rätt hisnande läsning. Inte minst språket och sättet som man skrev på förr fascinerar mig; ack så högtidligt det var men samtidigt så finurligt. Dikterna, kåserierna, tankarna och idéerna som publ-

icerats under årens lopp beskriver en helt annan tid än idag och visar på den gradvisa förändring som skett i vårt samhälle. Det intressanta är att även om många av de ämnen som debatterades på spalterna förr känns ålderdomliga, är många av de frågor som dryftades redan på 1960-talet sådana som FSS jobbar med än idag. Skoldemokrati och globalt ansvar är fortfarande brännande aktuella. På sidorna 10-17 bjuder vi på ett plock ur tidningens arkiv. Från att år 1921 ha grundats som tidskriften Nordan, har tidningen under årens lopp också hetat Svensk Ungdom. FSS-nostalgin växer sig även starkare under sidorna 20-23 där ett antal välkända personer berättar om sin tid inom förbundet. Elevbladet är och förblir FSS:s egna tidning och ett språkrör för skolungdomen. Det som redaktionen i sin skrivelse från det sista numret år 1933 skriver gäller än idag:

”Vad vill du läsa i din tidskrift? Jo, en artikel i dagens frågor, litteraturkritiker och uppsatser om litterära personligheter i vår tid, artiklar i olika kulturella frågor som intresserar dig. Men inte bara det! En novell, ett kåseri, litet skämt av olika slag att skölja ned det tyngre med. Du vill veta vad den del av skolungdomen, som du inte dagligen träffar, gör, tänker och funderar… Och du vill ha en plats där du med pennan kan kämpa med andra om olika tankar och spörsmål som intresserar dig. Var finner du allt detta? Jo, i Svensk Ungdom 1934.” Allt detta vill vi fortsättningsvis kunna erbjuda Elevbladets läsare.

Skribenten är en 20-årig studerande från Åbo och är chefredaktör för Elevbladet läsåret 2013–2014.

Ebl 1/2014  
Ebl 1/2014  

Ebl 1/2014

Advertisement