Page 37

37

E b l 1 · 2 014

8 f r å g o r t i l l FSS n y a organisationssekreter are

N a t h a l i e O s c a r s s on Text: Anna Pusa

1.

5.

Jag kommer från Esbo, men flyttade till Helsingfors när jag började studera. Jag längtar ibland till min hemort, där finns gemenskapen, gamla barndomsvänner, natur och det är nära till Helsingfors.

Sällskap, men om det måste vara en ”sak” så en båt.

Varifrån kommer du och vad betyder din hemort för dig?

2.

Vad är det första du tänker på när du hör FSS?

Kulturkarnevalen, energiska ungdomar och studiekortet!

3.

Var du själv aktiv inom FSS som skolelev?

Nej, men jag var såklart medlem och hade studiekortet.

4.

Vad är din favortiplats i världen?

Åbolands skärgård eller Falsterbo (Sverige) i juni, juli och augusti. Varför? Jo, för att jag gillar glada människor, sommar och havet!

Om du bara fick välja en sak, vad skulle du ta med dig till en öde ö?

6.

Med tanke på EBL:s nostalgi-tema, vilken tid skulle du helst vilja ha levat i?

1970- talet.

7.

Beskriv kort dina nya arbetsuppgifter som FSS organisationssekreterare.

Jag sköter bland annat om förbundets löpande ekonomi, studiekortet, marknadsföring och ansökningsärenden.

8.

På en skala från 1–5, hur awesome är det att jobba på FSS kansli?

5!

Ebl 1/2014  
Ebl 1/2014  

Ebl 1/2014

Advertisement