Page 36

36

E b l 1 · 2 014

FSS P r e s e n t e r a r :

”Ett Fiktivt Land” text: Rebecka Streng

Tänk att få säga att man har konstruerat ett eget land! Det gjorde vi som deltog i evenemanget ”Ett Fiktivt Land”.

Vi deltagare tog oss till Ekenäs järnvägsstation fredagen den 31 januari och ingen visste vad vi hade framför oss – förutom att vi skulle skapa ett eget land. Vi delades in i två grupper och skapade allt som allt två länder: Neo Romanum (Det nya Rom) och Salutien (vilket egentligen ligger i Nya Zeeland). FSS ordnade evenemanget för första gången någonsin och vi fick äran att fungera som de allra första deltagarna. Det kändes som en riktigt historisk händelse och konceptet var lyckat. Jag tror att den arbetsuppgift vi jobbade med under helgen fick oss att inse hur komplicerat det egentligen är att styra ett land och framförallt att jobba tillsammans och lägga ihop kreativa idéer för att skapa ett nytt land från början. Vi fick därmed också en övning i att samarbeta. Svåra ämnen togs upp, t.ex. när vi som skapat Salutien, ett väldigt kulturellt land med ett vackert språk, funderade på ekonomiska och politiska

frågor kring landets välfärd. Helgen avslutades med pompa och ståt då vi presenterade våra länder, med viss ledsamhet från min egen sida. Det kändes som om man tvingades till att lämnat sitt hemland bakom sig och återvända till Finland igen. Tack vare den lämpliga gruppstorleken var det lättare att lära känna varandra och få sin egen röst hörd, även om man hoppas att evenemanget i framtiden kommer att väcka ett större intresse bland FSS:s medlemmar. Jag rekommenderar starkt alla att delta när evenemanget nästa gång ordnas. Inga förhandskunskaper behövs, utan en positiv och öppen attityd. Själv hade jag lite svårigheter med terminologin och det hade gått en tid sedan jag läst samhällslära, men jag lärde mig mera och fick lyssna på andras synvinklar på bl.a. aktuella diskussionsämnen. Ett Fiktivt Land är ett lärorikt evenemang på alla nivåer.

Ebl 1/2014  
Ebl 1/2014  

Ebl 1/2014

Advertisement