Page 3

3

E b l 1 · 2 014

s ju tryckte t här s y a d the . I de Back in a inte i färg L har vi EB arn tidning a numret av ta över! it v in t svar -nostalg låtit FSS

tema: nostalgi Ledare............................................................................................... 4 Ordförandes kolumn....................................................................... 5 Generalsekreterarens kolumn........................................................ 6 Styrelsens kolumn............................................................................ 7 Insändare......................................................................................... 8 Hey medlem!.................................................................................... 9 En titt i EBL:s arkiv.......................................................................... 10 FSS förr och nu............................................................................... 18 En gång FSS:are - alltid FSS:are................................................... 20 Före sin tid...................................................................................... 24 Nostalgirecept............................................................................... 25

Medverkande

C hefredak tör

Anna Pusa Karolina Lång Paula Palin Emil Ehnström Ulrika Öhman Nanó Wallenius Siri Fagerudd Isabella Knopman Johanna Ahlskog Rebecka Streng Castor Köhler Cia Laine Mette Bergh Amina Elezovic Celinda Nordlund Styrelsen 2013-2014

Anna Pusa anna.pusa@skolungdom.fi

Emils språkhörna........................................................................... 26 Kolumn........................................................................................... 27 Skolan är mycket bättre nu........................................................... 30 En demonstration för fred i Smedsby året 1982......................... 32 Novell............................................................................................. 33 Motionera mera!............................................................................ 35

EBL gillar!........................................................................................ 38

Ansvarig utgivare

Karolina Lång karolina.lang@skolungdom.fi

Finlands Svenska Skolungdomsförbund är skolungdomars egen intresseorganisation och riktar sig till elever i grundskolans övre årskurser (åk 7-9) samt studerande på andra stadiet, d.v.s. folkhögskolor, gymnasier och yrkesläroanstalter.

Generalsekreterare: Paula Palin paula.palin@skolungdom.fi

#Hattdag14.................................................................................... 34

8 frågor till FSS nya organisationssekreterare........................... 37

Ulrika Öhman ulrika.ohman@skolungdom.fi

Förbundsordförande: Karolina Lång 044 2778 669 karolina.lang@skolungdom.fi

Kulturrecensioner.......................................................................... 28

”Ett Fiktivt Land”............................................................................ 36

Art director

Pärmbild

Ulrika Öhman (utifrån pärmen för EBL nr 1/1976)

Organisationssekreterare: Jessica Holmström 045 134 1111 jessica.holmstrom@skolungdom.fi Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS r.f. Kaserngatan 1 D 65-66, 00140 Helsingfors 09 644 881 kansliet@skolungdom.fi www.skolungdom.fi

Ebl 1/2014  
Ebl 1/2014  

Ebl 1/2014

Advertisement