Page 23

E b l 1 · 2 014

Tema: nostalgi

gallup

23

1958, men när jag från vårt sommarställe i Pargas tog mig in till Åbo för att ta båten från Aura å till Mariehamn visade det sig att jag på något sätt hade räknat fel; båten hade redan lagt ut och tuffade mot Åland. Ett mycker positivt minne är däremot funktionärskursen på Lekholmen troligen år 1959, med Bengt Ahlfors som kursledare.

Susanna Ginman Chef för ledar- och debattredaktionen, Hufvudstadsbladet. 1. Från år 1973 fram till att jag skrev studenten år 1978. Jag hade många olika roller, jag var bl.a. medlem i styrelsen och i arbetsutskottet. Hösten 1978 arbetade jag som FSS:s dagsverkeskoordinator. 2. Jag var 14 år gammal och deltog för första gången i Elevriksdagen i december 1973 i Tammerfors. Jag blev imponerad, där fanns människor som jag beundrade och som hade intelligenta åsikter och kunde uttrycka dem väl. Det öppnade upp en ny värld för mig. 3. Väldigt mycket, både på det samhälleliga och det personliga planet. Jag lärde känna många människor som kom från olika bakgrund och hade olika åsikter. 4. Jag lärde mig grunderna för hur samhället fungerar och hur ett förbund fungerar. På min tid var förbundet politiserat på ett annat sätt än det är idag, och jag tillhörde vänstern som var i minoritet. Att föra en ständig kamp och att inte alltid få igenom det man jobbar för var en viktig lärdom för mig.

3. Oerhört mycket. Främst kanske allt det jag har lärt mig, men i lika hög grad alla de människor jag lärde känna under min aktiva tid i förbundet – inte bara i Finland utan i hela Norden. Många av dem har jag haft kontakt med hela livet. Viktigt var också att jag genom förbundets verksamhet stiftade bekantskap med så många orter i hela Svenskfinland. Särskilt minns jag ett besök i Mariehamn 1962 där jag bl.a. träffade den unga konventssekreteraren som tio år senare skulle bli min sambo och sedermera hustru. 4. Väldigt mycket, både om föreningsteknik och om social verksamhet inom tredje sektorn. De grunder jag lärde mig inom FSS har varit av avgörande betydelse för min fortsatta karriär. ”FSS - en skola för samhället” hette den historik som gavs ut 1987, och det är så sant som det är sagt.

1. Jag var mycket verksam inom FSS under åren 1949-1951. Jag redigerade förbundets tidskrift Svensk Ungdom och var med om att åstadkomma en palatsrevolution, 1949 eller 1950, minns inte om det var i Ekenäs eller Åbo. “FSS var en liten mellanetapp i mitt liv. Samtidigt gjorde jag Norsens tidnings Kamraten och var sysselsatt med mycket annat. Lokalen låg ju i Norsens källare och kunde användas till mycket. Något odödligt intryck fick jag inte av FSS, men eftersom jag var mångsidigt aktiv var jag aktiv även där”.

Det kändes som att jag hade hittat ett andningshål, ett forum fullt av världsförbättrare.

5. På den tiden var den nioåriga grundskolan aktuell. Vi jobbade för en tolvårig enhetsskola, d.v.s. att alla får gå i skola i tolv år. Utöver utbildningspolitik var en annan stor fråga det globala ansvaret och solidariteten. Vietnamkriget pågick fortfarande och i Sydafrika rådde apartheid, och inom FSS jobbade vi med att öka kunskap om hur människor har det i andra delar av världen. FSS deltog ivrigt i dagsverkeskampanjer och jag var involverad i det arbetet.

Li Andersson Ordförande för Vänsterunga och stadsfullmäktigeledamot i Åbo. 1. Jag var aktiv åren 2003–2007. Under min gymnasietid var jag medlem i styrelsen och ett år efter gymnasiet fungerade jag som generalsekreterare. Per Edvin Persson Var bl.a. direktör för Finlands vetenskapscenter Heureka 1991–2003. 1. Min aktiva tid var 1967–1970. Jag satt i förbundsstyrelsen 1968–69, var generalsekreterare 1970 (våren) och förbundsordförande 1970 (hösten).

Mikael Reuter Språkvårdare och har bl.a. varit byråchef vid Institutet för de inhemska språken.

Jörn Donner Bland annat riksdagsman, regissör och författare

2. Diskussionsdagarna i Åbo 1967 då man diskuterade hela natten och förbundsdagarna i Gamlakarleby 1967 då man reste upp med hyrd järnvägsvagn och bodde i den på spåret i stans järnvägsstation, sex man i var kupé.

2. Mitt första minne är ERIK i Vasa år 2003. Det kändes som att jag hade hittat ett andningshål, ett forum fullt av världsförbättrare. Jag kommer ihåg styrelsen som en cool grupp med sina röda huppare, och minns att vi debatterade språkundervisning. 3. Jättemycket. Efteråt har jag insett hur unikt FSS är i och med att förbundet verkligen fungerar enligt principen ”för unga av unga”. I FSS hittade jag någonslags politiskt hem och skapade kontakter och fick många vänner som jag fortfarande har nära kontakt med idag.

1. Jag var styrelsemedlem åren 1960–1962 och 1963– 1964 och fungerade som ombudsman 1963–1964.

3. och 4. Mycket: man lärde sig t.ex. föreningsteknik och hur organisationer fungerar, vilket har varit en nyttig lärdom för hela livet. Man fick vänner för livet.

4. Allt jag vet om organisationsarbete. Speciellt mycket lärde jag mig under året som generalsekreterare. Jag har haft stor nytta av allt jag lärde mig om människor, utbildningspolitik, föreningsbyråkrati och hur man ordnar evenmang.

2. Det mest konkreta första minnet är pinsamt. Det var meningen att jag skulle representera mitt konvent (Tölö svenska samskola) på förbundsdagen i Mariehamn

5. Den stora frågan var skoldemokratin. Åren 1969–70 var ju i hela studievärlden omvälvande och så gott som alla stödde en man-en röst. Ack ja!

5. Vi ville slopa studentexamen. Vi jobbade mycket för jämställdhet i skolan och med att ordna internationella evenemang.

Ebl 1/2014  

Ebl 1/2014

Ebl 1/2014  

Ebl 1/2014

Advertisement