Page 1

Ètvrtletník pro mateøské, základní, støední a vysoké školy zdarma

è.57 srpen 2012


O

19 990 v. DPH

www.divadlokouzel.cz Divadlo kouzel Pavla Kožíška, Mírové námìstí 44, 250 65 Líbeznice u Prahy telefon: 731 176 659, e-mail: info@divadlokouzel.cz

DOPRA ZDARMVA A

,-

• •

• •

• • • • • • •

• • • • • • •

O

O

O


PODLAHY Osvìtlení

Vysvìtlivky:

Cena:180/Kè/os./den/pp cena za osobu a den ( pp = plná penze)

k dispozici televize sportovištì lyžaøský vlek obèerstvení vaøení svépomocí koupání parkovištì sprchy

TV

P

BUS

ÈD

www.chataseibert.wz.cz

ww TV

ano

BUS

ano

ano

ano

ne

ano

Chata Seibert Kapacita: 50 osob 20 pokojù

P

ÈD

ne

ne

ne

ne

998 m n.m.

Kontakt: Chata Seibert, Pec pod Snìžkou 39, 54221 chata.seibert@centrum.cz tel. 499 896 277

Chata Seibert stojí pøímo centru lyžaøského areálu v Peci pod Snìžkou s výhledem na Snìžku. Ubytování nabízí ve 2-4 lùžkových pokojích s umyvadly na pokojích a spoleènými sprchami na patøe. Mùžete využít restauraci a také dvì spol. místnosti. Uzamykatelná místnost k ukládání lyží a na vyhøívaná sušárnu obuvi. Cena pro ZŠ je 300 v Kè za osobu s plnou penzí, 380 Kè v zimì.

www.ko cksport.cz

w .k

3 25

sp o r

t. cz Katalog 20 velkoobc 13 hodní ka talog

cenou 2013 Katalog dní katalog s cho Katalog 5 velkoob 0 75

4 tel.: 5

ock

www.k

KÖCK SPORT nyní na Vaší škole

s cenou

ocksp

ort.cz


www.skolninabytek.net www.skolninabytek.net

www.skolninabytek.net

kanceláøský nábytek, ...

školní lavice, ...

židle, ...

šatní skøíòky, ...

školní židle, ...

stoly, ... lavièky, ...

www.skolninabytek.net

vícemístné lavice, ...


640 mn.m.

OZDRAVNÉ POBYTY DÌTÍ „ Øíjen 2012 „

HORSKÝ HOTEL

JELENOVSKÁ

Bílé Karpaty

SUPER CENA: 290,- Kè /osoba /den BONUS: Pedagogický dozor zdarma! Každé 15 dítì zdarma! Cena obsahuje: ubytování ve 2, 3 a 4 lùž. pokojích se soc. zaøízením. Stravování: plná penze + 1 svaèinka + pitný režim, volný vstup do krytého bazénu a na sportovištì.

Kontakt: www.jelenovska.cz tel.: 577 311 511

NABÍDKA 2013

hotel@jelenovska.cz

OZDRAVNÉ POBYTY DÌTÍ

( školy v pøírodì ) I. stupeò ZŠ n 2013 Bøezen 2013 - Èerve 3 NOVINKA možnost využití zkušených animátorù !!! 201 en Øíj 3 201 Záøí cena bez animátora mìsíc cena s animátorem /2 dny 290,- Kè/den bøezen, duben, øíjen 310,- Kè/den BONUS každé 15 dítì zdarma !!! pedagogický dozor zdarma !!! 310,- Kè,- Kè/den kvìten, èerven, záøí 320,- Kè/den BONUS každé 15 dítì zdarma !!!

cena s animátorem /3 dny 320,- Kè/den 330,- Kè/den

Cena obsahuje: ubytování hotel - 2, 3 a 4 lùž. pokoje s pøíslušenstvím. Stravování: plná penze, svaèinky + pitný režim, vstup do krytého bazénu a na sportovištì, uèebny pro výuku. Vpøípadì objednání pobytu s animátory - 1 animátor na 15 dìtí !!! Animátoøi zajištují pro dìti program vždy po výuce do 21,00 hodin, pøi 5 denním pobytu vždy 2, 3 nebo 4 den pobytu !!!

( školy v pøírodì )


640 mn.m.

OZDRAVNÉ POBYTY DÌTÍ „ Øíjen 2012 „

HORSKÝ HOTEL

JELENOVSKÁ

Bílé Karpaty

SUPER CENA: 290,- Kè /osoba /den BONUS: Pedagogický dozor zdarma! Každé 15 dítì zdarma! Cena obsahuje: ubytování ve 2, 3 a 4 lùž. pokojích se soc. zaøízením. Stravování: plná penze + 1 svaèinka + pitný režim, volný vstup do krytého bazénu a na sportovištì.

Kontakt: www.jelenovska.cz tel.: 577 311 511

NABÍDKA 2013

hotel@jelenovska.cz

OZDRAVNÉ POBYTY DÌTÍ

( školy v pøírodì ) I. stupeò ZŠ n 2013 Bøezen 2013 - Èerve 3 NOVINKA možnost využití zkušených animátorù !!! 201 en Øíj 3 201 Záøí cena bez animátora mìsíc cena s animátorem /2 dny 290,- Kè/den bøezen, duben, øíjen 310,- Kè/den BONUS každé 15 dítì zdarma !!! pedagogický dozor zdarma !!! 310,- Kè,- Kè/den kvìten, èerven, záøí 320,- Kè/den BONUS každé 15 dítì zdarma !!!

cena s animátorem /3 dny 320,- Kè/den 330,- Kè/den

Cena obsahuje: ubytování hotel - 2, 3 a 4 lùž. pokoje s pøíslušenstvím. Stravování: plná penze, svaèinky + pitný režim, vstup do krytého bazénu a na sportovištì, uèebny pro výuku. Vpøípadì objednání pobytu s animátory - 1 animátor na 15 dìtí !!! Animátoøi zajištují pro dìti program vždy po výuce do 21,00 hodin, pøi 5 denním pobytu vždy 2, 3 nebo 4 den pobytu !!!

( školy v pøírodì )


www.skolninabytek.net www.skolninabytek.net

www.skolninabytek.net

kanceláøský nábytek, ...

školní lavice, ...

židle, ...

šatní skøíòky, ...

školní židle, ...

stoly, ... lavièky, ...

www.skolninabytek.net

vícemístné lavice, ...


PODLAHY Osvìtlení

Vysvìtlivky:

Cena:180/Kè/os./den/pp cena za osobu a den ( pp = plná penze)

k dispozici televize sportovištì lyžaøský vlek obèerstvení vaøení svépomocí koupání parkovištì sprchy

TV

P

BUS

ÈD

www.chataseibert.wz.cz

ww TV

ano

BUS

ano

ano

ano

ne

ano

Chata Seibert Kapacita: 50 osob 20 pokojù

P

ÈD

ne

ne

ne

ne

998 m n.m.

Kontakt: Chata Seibert, Pec pod Snìžkou 39, 54221 chata.seibert@centrum.cz tel. 499 896 277

Chata Seibert stojí pøímo centru lyžaøského areálu v Peci pod Snìžkou s výhledem na Snìžku. Ubytování nabízí ve 2-4 lùžkových pokojích s umyvadly na pokojích a spoleènými sprchami na patøe. Mùžete využít restauraci a také dvì spol. místnosti. Uzamykatelná místnost k ukládání lyží a na vyhøívaná sušárnu obuvi. Cena pro ZŠ je 300 v Kè za osobu s plnou penzí, 380 Kè v zimì.

www.ko cksport.cz

w .k

3 25

sp o r

t. cz Katalog 20 velkoobc 13 hodní ka talog

cenou 2013 Katalog dní katalog s cho Katalog 5 velkoob 0 75

4 tel.: 5

ock

www.k

KÖCK SPORT nyní na Vaší škole

s cenou

ocksp

ort.cz


O

19 990 v. DPH

www.divadlokouzel.cz Divadlo kouzel Pavla Kožíška, Mírové námìstí 44, 250 65 Líbeznice u Prahy telefon: 731 176 659, e-mail: info@divadlokouzel.cz

DOPRA ZDARMVA A

,-

• •

• •

• • • • • • •

• • • • • • •

O

O

O


Ètvrtletník pro mateøské, základní, støední a vysoké školy zdarma

è.57 srpen 2012

Školouš 57  

Skolous 57

Školouš 57  

Skolous 57

Advertisement