Magasinet Skolen august 2016

Page 5

Din skole

Borbjerg Skole, Holstebro

Sparekassedirektøren er tilbage i 7. klasse Borbjerg Sparekasses 52-årige direktør Mogens Christensen går i skole igen. Men ikke som elev. På Borbjerg Skole bidrag­ er han til at brede undervisningen i matematik ud til livet uden for og efter folkeskolen. Et af formålene med folkeskolereformen var at åbne skolerne til det omgivende samfund. Fx ved at inddrage det lokale forenings- og erhvervsliv i undervisningen. På Borbjerg Skole har de bl.a. gjort det ved at inddrage naboen – Borbjerg Sparekasse – i 7. klasses matematikundervisning. Det er oven i købet direktøren, Mogens Christensen, som lærer eleverne om private budgetter og økonomi, lånemuligheder, investeringer, opsparing, hævekort, mobile betalingstjenester mv. – I små lokalsamfund som vores er vi afhængige af hinanden, og derfor er det naturligt, at vi hjælpes ad. Desuden er det godt, at eleverne lærer noget om økonomi og får afmystificeret, hvad sparekasser, banker og vi bankfolk beskæftiger os med. Så jeg var helt med på idéen, da skolen spurgte, om sparekassen ville være med, siger Mogens Christensen.

Han får også selv belønning for at bidrage til matematikundervisningen. Bl.a. glæden ved at blive klappet ud af klasselokalet. Ved, at eleverne hilser på ham, når de mødes i hallen eller andre steder i byen. Og ved indirekte at inspirere og hjælpe en af de elever, for hvem skolen ikke er en yndlingsbeskæftigelse, til at få et stævne i plænetraktortræk med 33 deltagere op at stå. – Når man kan se, det virker, har værdi og er værdsat, så er det det hele værd, siger sparekassedirektøren. Matematiklærer Lis Tarbensen synes, det var oplagt at inkludere sparekassen i skolens liv. Det har i hendes øjne været en stor succes. – Det giver et frisk pust og afveksling, når Mogens kommer udefra og lærer fra sig. Det motiverer, engagerer og giver eleverne noget helt andet end den daglige undervisning. Nogle af dem har endda fået lyst til at gå bankvejen, fortæller Lis Tarbensen. Hun sørger for den grundlæggende matematikundervisning og giver eleverne en basisviden om de emner, Mogens Christensen kommer og fortæller mere om. Skolen og

sparekassen tilpasser undervisningen løbende. Desuden kommer eleverne fra 7. klasse på virksomhedsbesøg i sparekassen mindst en gang om året.

Superfedt samarbejde

Eleverne er glade for samarbejdet: “Jeg synes, det har været superfedt at lave et samarbejde med dig både i banken og på skolen. Det har været spændende og meget lærerigt, så en stor tak for din tålmodighed med vores klasse”, skriver en af eleverne i evalueringen til Mogens Christensen. Andre elever har skrevet:

“Du har fortalt om, hvordan det er at være bankdirektør. Det viste sig, at det ikke bare er lutter lagkage. Det er nok det sværeste job, jeg har hørt om”. “Jeg synes, det har været meget spændende at have besøg af dig her de sidste torsdage. Jeg føler selv, at jeg har lært noget om, hvordan man bruger/laver et budget”. “Jeg har lært om de forskellige korttyper. Det var sjovt at se, hvordan der kan være så meget forskel på en masse kort, der faktisk bare ligner hinanden”.

Landets skoler

Gratis træer til elever Der er to måder at formindske mængden af CO2 i atmosfæren: Vi kan udlede mindre CO2 – og vi kan fjerne CO2 fra luften og gemme den. Træer kan begge dele. Skoven har en nøglerolle for klimaet, fordi træer ved deres fotosyntese kan optage CO2 fra luften og lagre CO2 som kulstof i ved og i jordbunden.

Klimaproblemet kræver, at vi handler nu og tænker nyt. At plante træer kan være første skridt. Skoven i Skolen har gennemført Genplant Planeten i 2009, 2010 og 2015. I alt har 75.000 børn plantet 205.000 træer over hele landet og er blevet klogere på klimaforandringer, og hvad vi kan gøre

ved dem. Også i år er det tid til at plante træer, nemlig den 7.11. november. Skoven i Skolen giver 50 træer pr. klasse, så eleverne kan komme ud at plante og opleve, at de selv kan gøre noget godt for klimaet. Danske Planteskoler står for pakning og transport af træer til en aftalt

adresse. Det er først til mølleprincippet, der gælder. Tilmeldingsfristen er 1. september 2016. www.skoven-i-skolen.dk

Magasinet Skolen · 2016 nr. 4

5


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.