Page 37

erfaringer med at stå midt i en skilsmisse samt tiden før og efter skilsmissen. Når barnet oplever, at forældrene går fra hinanden, vil det altid påvirke trivslen og gøre barnet mindre modtagelig for læring. Filmene tilbyder lærere på mellemtrinnet et inspirerende undervisningsmateriale, som kan bruges som en integreret del af undervisningen, og qua børne­ perspektivet giver det børnene en platform til at tale med andre børn om følelser – og til at forstå egne følelser bedre. – Børn, der oplever en skilsmisse, har brug for at tale med andre om deres oplevelser. For børn i alderen 10-14 år spiller klassekammerater og andre jævnaldrende en afgørende rolle i den følelsesmæssige håndtering af forældres skilsmisse, siger psykolog Inge Schoug Larsen. Filmene kan gratis downloades via EMU eller ses på www.skilsmissefilm.dk. På hjemmesiden findes desuden de fire første skilsmissefilm, som er beregnet til børn i indskolingen. Hver film har en varighed på ca. 5 min., og til alle film findes et undervisningsmateriale og inspiration til at arbejde med emnet i undervisningen. ●

en anden verden midt i kbh lærerige omvisninger i den islamiske verdens kunst fra 5. klasse og opefter. ganske gratis.

kronprinsessegade 30 1306 københavn k tlf 33 73 49 49 www.davidmus.dk

Magasinet Skolen · 2016 nr. 4

37

Magasinet Skolen august 2016  
Magasinet Skolen august 2016  
Advertisement