Page 1

Juni / Juli 2011

. Nummer 4 . Årgang 17

Verdensklasse uden naturfag af Erland Andersen & Peter Norrild

Flere skolebørn skal lære at dyrke grøntsager af Nadia Mathiasen Tema:

Naturfag, hvor er vi på vej hen??

DEBAT: Fremmødefremme og fraværsbekæmpelse af Karin Daugaard Hansen

MÅNEDENS artikel: LESYRE- et computerprogram til fremstilling af 10 taktile materialer med lærerens egne spørgsmål og svar af Bjarne Juul

DEBAT: Aktiv rundt i Danmark 2011 - Skolernes sundhedsuger af Anders Flaskager MÅNEDENS anmeldelse: Basses madmareridt af Kurt Müller Pawlowski


Indrømmet.. ClimateSaver kan nok ikke redde det globale klima helt alene. Den kan nok heller ikke sørge for, at I aldrig mere skal tænke på besparelser. ClimateSaver gør blot en lille forskel for miljøet og for jeres økonomi. Til gengæld er det af den slags sjældne forskelle, som ikke sker på bekostning af noget eller nogen. Der skal ikke fyres nogen, og der skal heller ikke flere elever ind i jeres klasseværelser. Der skal faktisk ikke rigtig ske noget. ClimateSaver slukker sådan set bare jeres computere når de ikke bliver benyttet. Effekten? I reducerer udgifter til strøm med 100 kroner og udledningen af CO2 med 80 kg for hver computer I har - hvert eneste år. Så kan I selv gange op. Forresten.. ClimateSaver tænder selvfølgelig computerne igen hver morgen, så de er klar når det ringer ind til første time. Enkelt, ikke sandt?

Vil du vide mere om ClimateSaver, så besøg www.

.dk, eller ring på tlf. 7027 0034


Skolen

Magasinet Skolen ISSN: 1901-1628 www.skolemagasin.dk

juni/juli 2011

Redaktør Michael Østergaard

Næste udgivelse August/september 2011

Grafisk tilrettelæggelse Creative Momentum

4

Fra redaktøren:

Tema om Naturfag Forsidebillede Colourbox

Illustrationer Pia Olsen / www.piaolsen.com

TEMA artikler 6

Verdensklasse uden naturfag

af Erland Andersen & Peter Norrild 9

12

Breaking News - med naturfagsportaler

af Iben Højsgaard 12

Brobygning - mere maraton end sprint

af Michael Jensen 17 Forlag og annoncesalg

Flere skolebørn skal lære at dyrke grøntsager

af Nadia Mathiasen Magasinet Skolen Langebrogade 5 1411 København K Tlf. 4844 2042 www.skolemagasin.dk post@skolemagasin.dk

22

17

af Bjarne Juul

Annoncerne er zoneinddelt. Dette er zone

DEBAT artikler 26

Annoncemateriale - mærket med ordrenr. kan sendes til Magasinet på ovenstående adresse eller e-mail.

MÅNEDENS artikel: LESYRE – et computer-program til fremstilling af 10 taktile materialer med lærerens egne spørgsmål og svar

Aktiv rundt i Danmark 2011 – skolernes sundhedsuger

af Anders Flaskager 30

Fremmødefremme og fraværsbekæmpelse

af Karin Daugaard Hansen 33

26

”Fri for Mobberi” Børnestafetten 2011

af Helle Østergaard 36 Magasinet Skolen - udkommer til samtlige folkeskoler, privatskoler og seminarer i hele landet. Med støtte fra jeres lokalområde skaber vi et politisk uafhængigt forum, hvor debatten er åben for alle med interessefor grundskolen. Lægfolk som fagfolk kan sætte deres sag på dagsordenen; alle holdninger og budskaber er velkomne. Ordet er dit ...

juni/juli 2011 - NUMMER 4 ÅRGANG 17

MÅNEDENS anmeldelse: Basses madmareridt

af Kurt Müller Pawlowski 39

MÅNEDENS kommentar: Vidunderplanten ka’a he’ê

af Benny Jørgensen

39 3


Naturfag, hvor er vi på vej hen???

MICHAEL Østergaard Redaktør

4

- mere end billig overnatning

Billigste overnatning i Århus midtby Dobbeltværelser med og uden bad 3-12 personers køjerum Økologisk morgenbuffet

ÅRHUS

Så er sommeren endelig over os, og mange af os skal holde en god lang sommerferie. Temaet for vores udgave denne gang handler om naturfag. Vi har fire forskellige artikler om dette: Erland Andersen og Peter Norrild ”Verdensklasse uden naturfag”, Iben Højsgaard ”Breaking news - med naturfagsportaler”, Michael Jensen ”Brobygning – mere maraton end sprint” og til sidst har vi Nadia Mathiasen med ”Flere skolebørn skal lære at dyrke grøntsager”. MÅNEDENS artikel er skrevet af Bjarne Juul ”LESYRE – et computer program til fremstilling af 10 taktile materialer med lærerens egne spørgsmål og svar”. Vi har også tre debat artikler med hver deres tema: Anders Flaskager ”Aktiv rundt i Danmark 2011 – skolernes sundhedsuger”, Karin Daugaard Hansen ”Fremmødefremme og fraværsbekæmpelse” og Helle Østergaard fra Mary Fonden med ”Fri for mobberi” Børnestafetten 2011. MÅNEDENS anmeldelse er et uddrag af en novelle som er skrevet af Kurt Müller Pawlowski og hedder ”Basses madmareridt” - underholdende læsning. MÅNEDENS kommentar er af Benny Jørgensen og titlen er: ”Vidunderplanten ka´a he´ê” – ja det var lidt af en titel. Til slut afrunder vi Månedsmagasinet Skolen med ”Den Indvendige Bagside”. Med et solstrejf på himlen har jeg blot et ønske om, at I alle for en rigtig dejlig sommer..

Gæstekøkken Bestil i god tid!

www.citysleep-in.dk

City Sleep-In Havnegade 20 . 8000 Århus C . DK sleep-in@citysleep-in.dk . Tlf. 8619 2055

juni/juli 2011 - NUMMER 4 ÅRGANG 17


Verdensklasse uden naturfag? Med den ny læreruddannelse, der fik virkning fra 2007, er der sket en katastrofal nedgang i antallet af lærerstuderende med naturfaglige linjefag. På sigt bliver manglen på dygtige naturfagslærere ikke bare et problem for skolen, men også for de virksomheder, der skal skabe vækst i en vidensbaseret økonomi.

Af Erland Andersen, naturfagskonsulent og Peter Norrild, fhv. seminarierektor

En folkeskole i verdensklasse skal måske realiseres uden naturfagene, biologi, fysik/kemi, geografi og natur/ teknik. Det skyldes ikke mangel på visioner om, hvad naturfagene kan bidrage med i fremtidens samfund, tværtimod. Sådanne visioner udfoldes nemlig for fuld kraft blandt dygtige naturfagslærere og ildsjæle i skolens verden. Selv de centrale bestemmelser og vejledninger om skolens naturfag, ”Fælles Mål 2009”, peger fremad. De enkelte naturfag skal bl.a. spille langt bedre sammen i skolen (ligesom de gør ude i det virkelige liv).

Manglen på dygtige og fagligt opdaterede lærere i naturfagene vokser, også selvom adskillige kommuner har erklæret naturfagenes udvikling som et indsatsområde. Årsagerne er, at lærerne ikke efteruddannes, og at der produceres alt for få nye lærere med linjefag i naturfagene.

Antallet af lærerstuderende med et naturfagligt linjefag er faldet til 1/3 på få år! Flere læreruddannelsessteder opretter ikke et naturfagligt linjefag hvert år!

Vi er nød til at lave ændringer i læreruddannelsen udtalte uddannelsesordfører, Venstre Anne-Mette Winter Christiansen i udsendelsen på P1 ”Klima og miljø”fra januar 2010. Undervisningsministeren er fra venstre! Har venstre gjort noget??? Hør udsendelsen: http://www.dr.dk/P1/klimaogmiljoe/udsendelser/2010/01/

Børn med indlæringsproblemer kan have samsynsproblemer – Vi kan hjælpe! Test og træning i klinikken foretages af optikere og motorikkonsulenter med 14 års erfaring. Det sker gennem intensiv træningsforløb, som er individuelt sammensat. Effekten af træning er solidt dokumenteret i såvel teori som praksis.

6

SYN

MOTORIK

INDLÆRING

Synstræning afhjælper bl.a.

Motoriktræning afhjælper bl.a.

Indlæringstræning afhjælper bl.a.

• Læsebesvær

• Lavt selvværd

• Koncentrationsbesvær

• Skrivebesvær

• Køresyge

• Staveproblemer

• Synsrelateret hovedpine

• Dårlig balance

• At man glemmer det læste

• Dobbeltsyn

• Manisk aktivitetsniveau

• At man mister læsested

• Dårlig afstandsbedømmelse

• Dårlige gribe- og kasteevner

• At man bytter om på f.eks. bogstaverne b og d.

| 8240 Risskov Voldbjergvej 16 A, 1. sal Tlf. 51 18 20 40 | E-mail klinik@dineojne.dk www.dineojne.dk

juni/juli 2011 - NUMMER 4 ÅRGANG 17


TEMA om naturfag

Ingen efter- og videreuddannelse

Efter- og videreuddannelsen af folkeskolens naturfagslærere er stort set sparet væk og har været det meget længe. På Christiansborg erkender man problemet og siger: ”Det er jo kommunernes ansvar, og vi kan ikke gøre for, at de ikke prioriterer det”. Men politikerne på Christiansborg kan ikke udvikle skolens naturfag alene med centrale initiativer som fx at give en fysik/ kemi-time mere, indføre nationale tests, gøre flere naturfag til prøvefag osv., selv om det både er billigt og viser politisk handlekraft. Det allervigtigste for god naturfagsundervisning er, som alle dybest set ved, fagligt og pædagogisk dygtige lærere, der løbende udvikler deres kompetencer. ”Moderne faglighed” i naturfagene er ikke bare paratviden om fænomener, begreber, organismer og teknik, sådan som forældre og bedsteforældre oplevede det før i tiden. I dag stilles der langt større krav om, at der også er perspektiv, bredde og sammenhæng i fagligheden for eleverne. Undervisningen i naturfagene skal også spille sammen med livet uden for skolen, fx ved samarbejde med lokale virksomheder, ved brug af naturskoler, zoologiske haver, science centre og museer. Dertil kommer, at undervisningen i dag skal være praktisk, undersøgende og formidlende i et omfang, som er vældigt udfordrende, når man som ene lærer skal undervise og vejlede op til 28 arbejdende elever i laboratoriet. ”Arbejdsformer og tankegange”, som det moderne menneske skal tilegne sig i et højteknologisk vidensamfund, indgår som centrale mål for undervisningen. Naturfagene er almendannende fag, som bl.a. bidrager til, at eleverne får baggrund for og kompetence til at diskutere og tage stilling til hvordan vi fremover – såvel lokalt som globalt skal indrette os sundere, smartere og mere bæredygtigt. Læreruddannelsen skal ændres

Antallet af naturfagslærere (heltidsundervisere) på professionshøjskolerne er halveret fra 2005-2010 og der er flere nedskæringer på vej!

Et af de helt store problemer for udviklingen af naturfagene er læreruddannelsen. Antallet af nye lærere med naturfag i bagagen er efter indførelse af den nye læreruddannelse i 2007 blevet reduceret til ca. 30% af det tidligere niveau. Det har to hovedårsager: De lærerstuderende skal ikke længere vælge 4 linjefag, men kun juni/juli 2011 - NUMMER 4 ÅRGANG 17

2 eller 3. Samtidig spænder strukturen i linjefagsvalget totalt ben for naturfagene1. På læreruddannelsesstederne har man søgt mange forskellige slags dispensationer fra reglerne om linjefagsvalg og fagenes størrelse for at undgå totalt kollaps af naturfagene. Men ingen har rigtigt overblik over alle forskellighederne til at kunne evaluere noget som helst. Politikerne ved det, men ingen gør reelt noget ved det. Nedgangen i uddannelsen af naturfagslærere vil i de kommende år yderligere forstærke manglen på linjefagsuddannede lærere i faget natur/teknik i 1. - 6. klasse, som alle de øvrige naturfag i 7. -9. klasse bygger videre på. Færre lærerstuderende med naturfaglige linjefag svækker de i forvejen små faglige miljøer på professionshøjskolerne, som har den særlige ”fagdidaktiske” ekspertise fra naturfagene, der spænder fra fag over pædagogik/didaktik og til virkeligheden ude i skolen. Antallet af naturfagslærere (heltidsundervisere) på professionshøjskolerne er således halveret fra 2005 til 2010, og der er udsigt til at flere fyres eller sættes ned i tid i år. Vi er med andre ord i gang med at afvikle den ”fagdidaktiske” ekspertise, som det vil tage et tiår eller mere at genopbygge. Alle læreruddannelsessteder har fået dispensationer for at redde de naturfaglige linjefag! Alligevel er antallet af linjefagsstuderende inden for biologi, fysik/kemi, geografi og natur/teknik faldet til 1/3 af hvad det var i 2005, altså inden den nye læreruddannelse trådte I kraft.

Det haster

Måske skulle danske virksomheder, erhvervsorganisationer og fonde, der i mange år har talt for og bidraget til en styrkelse af naturfagene, slå sig sammen og finansiere et flerårigt program, der kan støtte den efter- og videreuddannelses opgave, som ikke vil blive løst af kommunerne i en overskuelig fremtid. NTSCenteret (Det Nationale Center for Natur Teknik og Sundhed), der blev oprettet som selvejende institution under Undervisningsministeriet i 2009, kunne være den samarbejdspartner, der sikrede at midlerne til denne opgave blev brugt bedst muligt. Opgaven med at sikre flere dygtige naturfagslærere haster, hvis ”en skole i verdensklasse” skal være andet end en illusion.

1  Læs mere om linjefagsvalg: https://www.retsinformation. dk/Forms/R0710.aspx?id=25113#K2

7


Vær med på

NATURENS DAG 2011 5.-9. sep.

Meld jer inden den 12. august og få en gratis pakke med materialer. Læs mere og meld jer til på www.naturensdag.dk

NTS-CENTERET STØTTER OP OM DEN KOMMUNALE INDSATS INDENFOR NATURFAGSOMRÅDET 7 indsatområder, der gør en forskel for dig NTS-centeret har med henblik på, at der sker en væsentlig indsats for lærer og elever på skolerne udvalgt 7 indsatsområder. Hensigten er ikke at alle indsatser sker på en gang, men at kommunerne vælger et omfang og en indsats, der er tilpasset kommunen. De 7 indsatsområder er: • En styrket naturfagskultur • Velfungerende netværk • God undervisningspraksis • Sammenhængende tilbud om efter og videreuddannelse • Brobygning • Samarbejde mellem formelle og uformelle læringsmiljøer • Events

Læs om kom mun inds ale nts-c ats på ente ret.d k den

Naturens Dag er støttet af “Tips- og lottomidler til friluftslivet”

Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet inviterer alle skoler, børneinstitutioner og fritidstilbud på spændende og lærerige naturoplevelser fra den 5.-9. september 2011.


Breaking News - med naturfagsportaler! Clio Online har hen over vinteren åbnet en naturfagspakke med fagportalerne Geografifaget.dk, Biologifaget.dk og FysikKemifaget.dk. Ud over kernefagligt indhold vokser muligheder for flerfaglige forløb frem. Dermed giver de nye digitale lærermidler bl.a. mulighed for at skabe undervisning, der kan fange elevernes interesse med aktuelle problemstillinger.

Af Iben M. H. Højsgaard, Mette F. Andersen, Palle Hem Flodgaard, Redaktører i Clio Online

Et voldsomt jordskælv i Stillehavet udløser en tsunami, der dræber tusinder og ryster det japanske samfund. Jordskælvet skaber samtidig en af de største kriser med atomkraft i nyere tid, da atomkraftværket Fukushima beskadiges faretruende. Globale og elektroniske nyhedsmedier sørger for, at vi alle kan følge med få minutter efter, de første meldinger om katastrofen slipper ud. Elever i grundskolen kan følge katastroferne rulle hen over skærmen, men kan have svært ved at forstå, hvorfor det sker, og hvordan det hele hænger sammen. Ingen almindelig lærebog har på forhånd kunnet forudse, at disse katastrofer i foråret 2011 ville komme til at optræde samtidig og med skrækindjagende stor kraft i Japan. De nye digitale undervisningsmidler har til gengæld store muligheder for at understøtte en autentisk og højaktuel undervisning, der kan besvare elevernes spørgsmål. Et tværfagligt undervisningsforløb

På Clio Onlines naturfagsportaler blev begivenhederne bearbejdet og kædet sammen i et tværfagligt undervisningsforløb, mens de udspillede sig. Som i målene for fagene spiller geografi, biologi samt fysik/kemi sammen i forløbet. Geografifaget.dk, Biologifaget.dk og FysikKemifaget.dk er alle opbygget efter samme koncept, så lærere og elever kan let navigere rundt og springe mellem de tre portaler. I forhold til den japanske katastrofe kan geografien fx forklare, hvordan jordskælv og tsunamier opstår. Fysik/ kemi leverer baggrundsviden til forståelse af kernekraft, juni/juli 2011 - NUMMER 4 ÅRGANG 17

atomernes opbygning og de kemiske reaktioner. Biologien kan fx forklare, hvad der sker i menneskekroppen, når den udsættes for radioaktiv stråling. Eleverne kan således få besvaret alle de spørgsmål, som pressen kun sjældent levner tid til at forklare. Derved bliver undervisningen relevant og nærværende for eleverne og giver dem en større indsigt i, hvorfor kundskaber inden for naturfagene er afgørende for en tilbundsgående forståelse af verden omkring dem. Fagportalernes forcer

I forløbet fungerer fagportalerne som en sluse, hvor eleverne erhverver sig baggrundsviden, der gør, at de kommer op på et niveau, hvor de kan følge og forstå, hvad der i medierne blev formidlet om katastroferne. At klæde eleverne på til at kunne forstå det naturfaglige indhold, som medierne formidler, er et væsentligt sigte for en moderne naturfagsundervisning. Derfor forbinder og refererer portalerne også til andre digitale medier og en verden ud over deres egen. Eleverne bliver udrustet ved at arbejde med portalernes artikler, faktabokse, oplæg til praktisk arbejde og medielinks. De multimodale portaler har et fortrin, idet et filmklip langt bedre kan vise, hvordan et jordskælv opleves, end den skrevne tekst nogensinde vil kunne formidle. Animationer kan ligeledes på særlig vis anskueliggøre sammenhænge og processer. Det kan fx være, hvorfor en tsunami næsten ikke kan mærkes på åbent hav, samtidig med at den alligevel kan vokse sig enorm, når den rammer kysten. 9


TEMA om naturfag

Differentiering på flere niveauer

For de dygtige elever er der således mange ressourcer at arbejde med. De kan blive udfordret og komme vidt omkring inden for emnet ved at forfølge relaterede links videre ud på nettet. Svage elever kan finde støtte i portalernes ensartede struktur, hvor de enkelte elementer har faste pladser på siden. De kan vælge en let udgave af alle faglige tekster og få svære ord forklaret ved at køre musen hen over dem. Som lærer kan man hente fra portalernes forrådskammer og selv sammensætte forløb. Det giver mulighed for at designe forløb, der tager afsæt i den pågældende elevgruppes forudsætninger og interesser. Men det er også muligt at lade sig inspirere af skitser til forløb, der findes på portalernes lærersider. Her kan man fx få en ledsaget tur gennem katastroferne i Japan. Uanset fremgangsmåde kan læreren håndtere klassen via systemets digitale skoletaske. I den digitale skoletaske kan læreren give hver enkelt elev lektier for, og samtidig se hvor lang tid eleven bruger på at arbejde med stoffet.

Clio Online Et dansk internetforlag, som producerer digitale læremidler af høj kvalitet til grundskolen og gymnasierne. Forlaget er især kendt for portalerne Danskhistorie.dk og Samfundsfaget.dk. Men med en række nye, naturfaglige portaler som Geografifaget.dk, Biologifaget.dk og FysikKemifaget.dk har Clio Online udvidet perspektivet og givet større muligheder for at styrke naturfagene i grundskolen gennem fx flerfagligt samarbejde.

Digitale lektier Clio Online har i løbet af vinteren åbnet en digital naturfagspakke med undervisningsportalerne Geografifaget.dk, Biologifaget.dk og FysikKemifaget.dk. Portalerne indeholder bl.a. en mangfoldighed af faglige artikler, aktiviteter til eleverne, vejledning til lærerne, forslag til undervisningsforløb, animationer, links til relevante film og litteratur på nettet samt en digital skoletaske.

Portaler i vækst

Fagportalerne er lige spiret og udfolder således kimen til fagene. Fremover vil de konstant udvikle sig, så de med tiden også vokser sig ud i de mere perifere dele af fagene. Forlaget Clio Online lægger desuden stor vægt på at udnytte de digitale læremidlers muligheder for, at innovationen er brugerdreven. Man er derfor altid meget velkommen til at komme med ønsker og ideer til, hvilken retning portalerne skal bevæge sig i for at blomstre. Det kan ske via mail til redaktørerne eller i Clio Online Forum, hvor alle abonnenter har adgang. Her diskuterer lærere og elever naturfaglige emner på tværs af landets skoler. Prøv det på din skole

Alle lærere og elever har nu mulighed for at prøve de tre fagportaler i deres undervisning. Clio Online tilbyder nemlig en gratis prøveperiode på portalerne. På den måde kan man helt uforpligtende opleve de mange muligheder, den digitale undervisning giver og se mulighederne ved fagportalerne. Alt hvad du skal gøre er at udfylde denne formular: http://www.fysikkemifaget.dk/kontakt/abonnement/ proeveperiode/til-skoler-og-org/

10

juni/juli 2011 - NUMMER 4 ÅRGANG 17


annonce:Layout 1 26/05/11 13.26 Side 2

■ EasyLan Education

Lever jeres skoleløsning op til 2015-målene? Ellers skift til EasyLan Education og bliv best in class Kommunernes Landsforening har sat mål for it-infrastrukturen i folkeskolen, Som en af de førende leverandører af skoleløsninger, følger ITQ udviklingen nøje. De skoler og kommuner, der anvender vores løsning, EasyLan Education bekræfter, at det er den eneste løsning, der opfylder alle krav i målsætningen. En skole, der anvender EasyLan Education kan svare ja til følgende:

Vurdering af jeres skolers nuværende infrastruktur

Svar

Kan elever tilgå internettet med eget udstyr?

Ja

Kan eleverne printe med eget udstyr? Kan elever tilgå fælles ressourcer hjemmefra med eget udstyr?

✓ Ja ✓ Ja ✓

Kan jeres netværk håndtere at 25% af eleverne logger på samtidigt?

Ja

Er jeres nuværende sikkerhedsniveau for elevernes eget udstyr på niveau med målarkitekturen?

Ja

Eas y Edu Lan cat ion

Uddybning Adgang til fil og print fra linux, mac og windows Webbaseret printadgang fra linux, mac og windows

IT Quality A/S blev etableret i 1998 og har i dag 35 medarbejdere fordelt på hovedkontoret i København og regionalkontorer. IT Quality er en førende udbyder indenfor fire hovedområder: Identitetsstyring, Desktop management, sikker drift og overvågning samt totalløsning til undervisningssektoren. IT Quality leverer standard- og specialudviklede løsninger til en stor kundegruppe, bestående af offentlige organisationer og private virksomheder. Vi er en visionær og dynamisk virksomhed med ønske om et højt kompetenceniveau, hvor medarbejdernes uddannelse og certificering er i fokus.

Gennem krypteret ssl

Hvis de følger ITQ’s anbefalinger. Softwaren kan skaleres til over 100.000 brugere Hvis de følger ITQ anbefalinger for sikkerhed

Deltag aktivt i dialogen om IT i folkeskolen, via det åbne netværk på: http://easyedu.teaming.dk For alle med interesse for den optimale udnyttelse af IT.

IT Quality A/S Banemarksvej 50F 2605 Brøndby Telefon 70 222 444

www.itq.dk


Brobygning - mere maraton end sprint Som beboere af et kystland med masser af øer, sunde og bælter er vi danskere rigtigt gode til at bygge broer. Broernes opgave er at lede trafikanterne fra en landsdel til den næste – og helst uden nævneværdigt besvær og forsinkelse. Broen alene er dog ikke nok. Den skal også være til at finde, virke troværdig og være sikkerhedsmæssigt i orden, så ingen falder i vandet eller vender om fordi de mister modet. De opgaver løser de fleste broer upåklageligt.

Af Michael Jensen, journalist

Eleverne i vores uddannelsessystem burde i en perfekt verden ledes lige så let gennem vores uddannelsessystem – også selvom der er mange strømstærke sunde og bælter, der skal krydses undervejs. Det er bare ikke altid det lykkes. Måske fordi mange af uddannelsessystemets broer samtidig er motorvejsfletninger, hvor det er vigtigt at vælge den rigtige bane i god tid inden overgangen.

at få opbakning til at sætte projekter i gang – men langt sværere at få opbakning til at forankre og drive dem i skolens hverdag. Derfor kræver brobygningsprojekter bred opbakning både politisk, blandt skoleledere og undervisere.”

Susanne mener, at nogle af de vigtigste betingelser for vellykkede brobygningsprojekter er:

Regeringens målsætning er, at 95 procent af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse i 2015, • Velfungerende netværk. Udvikling sker, når menog at 50 procent af en ungdomsårgang skal gennemføre nesker bringes sammen i netværk, og samarbejdet en videregående uddannelse. Derfor, og af mange andre bliver nærværende og personligt. Mange rapporter peger på, at uddannelsesniveauerne eller institutiogode grunde, er brobygning rigtig vigtig. nerne har tendens til at lukke sige lidt inde i sin egen Ude i landet arbejder rigtig mange skoleledere, lærere og selvforståelse. Netværksmøder, hvor undervisere studievejledere med brobygning. fra forskellige undervisningsmiljøer mødes ansigt Nye projekter prøves af hvert til ansigt, er uvurderlige. Underviserne får indsigt i hinandens hverdag og undervisningsmetoder. Hvis år. Nogle lykkes… mens andre gymnasielærere skal prøve at lave opgaver for en 8 har begrænset succes. Fælles for klasse, får de indblik i elevernes forskellige kunnen. en del af projekterne er at de er netop det, altså projekter - hvilket per definition ofte betyder, at • At fundamentet bruges. Hvilket eksempelvis vil sige, at det nye undervisningsmiljø bygger videre på den de er tidsbegrænsede. Susanne viden, eleven har med sig fra det foregående. Det er Munk, som er regionalleder på NTS-center Nordjylland arbejdemotiverende at få at vide, at det man har brugt tid der rigtigt meget med brobygpå at lære, ”bare skal glemmes, fordi vi nu starter et helt andet sted.” ningsprojekter. Hun siger: ”Brobygning egner sig ikke til hurtige projekter. Brobygning er ikke sprint på 100 meter, det er maraton. Det er en stor udfordring at finde økonomi og timer til det lange seje træk. Det er lettere

12

• Brug af ung til ung formidling. Rollemodeller kan have stor betydning for unges valg af uddannelse. Lærere vil altid være rollemodeller – men unge har lettere ved at spejle sig i rollemodeller, der er jævnaldrene juni/juli 2011 - NUMMER 4 ÅRGANG 17


UNDERVISER DU I NATUR, TEKNIK OG SUNDHED? Vi er derude - og vi arbejder for dig Vi vil meget gerne hjælpe dig med at styrke interessen for - og kvaliteten af undervisningen indenfor dette felt. Det gør vi eksempelvis ved at formidle viden, erfaringer og forskning, der er relevant for din hverdag. Samtidig understøtter vi løbende netværk samt kommuners og skolers indsats på området.. Vil du vide mere? om NTS-centerets arbejde og måske selv være med til at dele dine erfaringer – så kig indenfor på www.nts-centeret.dk

Gratis tilbud til natur/teknik En MOBIL verden Undervisningsavis der tager udgangspunkt i mobiltelefonen, og bl.a. kommer omkring råstoffer og genbrug. Til 4.-6. klasse. Bestil gratis aviser til hele klassen og download lærervejledning på skole.di.dk

Hvordan Laves Det.dk Hvor meget sand skal der i skrivekridt? Hvordan laver man en æggebakke? Med enkle hands on-forsøg og onlineeksperimenter kommer eleverne bag om produkter, de kender fra hverdagen. Til 4.-6. klasse. Se materialet og lærervejledning på hvordanlavesdet.dk

Natur/teknik i virkeligheden? Find en virksomhed at samarbejde med på Mød en virksomhed på skole.di.dk

annonce DI_DF.indd 1

5/30/11 10:44 AM


TEMA om naturfag

eller nogle få år ældre. Lene Beck Mikkelsen, direktør for NTS-centeret, mener, at brobygning er en meget vigtig brik i den målrettede indsats, der skal få flere unge til at vælge en videregående uddannelse indenfor centerets fagområde, som er natur, teknik og sundhed. Hun siger: ”I et samfund, hvor der kan skabes politisk vilje og økonomisk fundament til at bygge bro over farvande som eksempelvis Storebælt, burde vi også være i stand til at skabe en solid bro, der kan lede unge mennesker godt gennem deres uddannelse.”

Frit fald gav vellykket brobygning i Sønderborg

I Sønderborg på Als valgte man at bruge et fysikforsøg som krumtap i et brobygningssamarbejde mellem 9A på Ahlmannskolen og 1z på Sønderborg Statsskole. Emnet var: Mekanisk energi under et frit fald. Efter en gennemgang af emnet blev 10 elever fra 1z udvalgt til at undervise 9A fra Ahlmannskolen i emnet. 9A blev delt i en drenge- og en pigegruppe med ca. 10 elever i hver. De to grupper blev undervist hver sin dag. Undervisningen foregik på Statsskolen og varede ét modul for hver gruppe. En basketballs bevægelse blev analyseret ved hjælp af en ultralydssensor (LoggerPro), således, at sammenhængen mellem tid og sted blev registreret. Det hele

fremvistes på projektor. Formler for fart og de mekaniske energiformer diskuteredes med eleverne. Det gav mulighed for at overføre data til regneark, og det blev demonstreret, hvorledes fart og mekanisk energi kunne beregnes i regnearket. I grupper på to gik eleverne til hver deres computer og fik hjælp af en elev fra 1z til at lave regnearket med alle beregninger og grafer. Forløbet egnede sig rigtigt godt til brug i brobygningsforløb, da emnet blev behandlet både i folkeskolens overbygning og i gymnasiet. På gymnasiet skulle eleverne blot mere i dybden med stoffet. Underviserne i 1z udtrykte enstemmigt, at de selv havde haft et meget stort fagligt udbytte af forløbet, hvilket netop var tanken med at lade elever formidle deres egen netop opnåede viden. Da den tid eleverne i de to klasser var sammen kun udgjorde ét modul pr. gruppe, var forløbet ikke for planlægningstungt. Silke Groth fra Ahlmannskolen fotæller: ”Det var en win-win situation. 1.g’erne skulle lære at formidle, det fik de afprøvet på vores elever. Vores elever havde hørt om mekanisk energi før, men vi har ikke apparaturet til at arbejde med det i praksis. Nu fik de adgang til et forsøg hvor ting, vi kun havde snakket om og regnet på kunne afprøves. De følte at de oplevede et modul som gymnasieelever.”

Unge skal selv være med til at bygge broer i Nordjylland

I Nordjylland skal et stort projekt, gennem samarbejde mellem fem gymnasier og ni grundskoler, arbejde med brobygning. Det handler om at bygge mange broer – store som små. Samtidig handler det i høj grad om ung til ung formidling og om rollemodeller. I dag er der mange mønsterbrydere blandt studerende. De kommer eksempelvis fra familier, hvor der ikke er nogen tradition for videregående uddannelse. De har brug for rollemodeller, eksempelvis andre unge, der er i gang med en spændende videregående uddannelse. Der fokuseres på at give unge nordjyder, der er bosat i udkantsområderne, og som har potentiale indenfor det naturvidenskabelige område, en mulighed for at få indgående indblik i det faglige og sociale studiemiljø, der kendetegner det næste 14

juni/juli 2011 - NUMMER 4 ÅRGANG 17


TEMA om naturfag

trin i deres mulige uddannelsesforløb. Ved at starte et samarbejde på disse forskellige uddannelsesmæssige niveauer vil projektet afprøve betydningen af de personlige kontakter og netværk, der via forløbet etableres i forhold til de unges fremtidige studievalg - samt betydningen af projektets aktiviteter i dette valg. Projektets mål er at tilbyde de unge, som ikke umiddelbart finder det nærliggende eller naturligt at vælge en uddannelse indenfor det naturvidenskabelige felt, et rum, hvor de gennem den personlige og nære kontakt med andre unge får indsigt i det faglige og sociale studiemiljø på deres næste mulige studietrin. Projektets mål er også at designe, udvikle, evaluere og forske i konkrete tiltag mellem de forskellige uddannelsesniveauer. Derfor er der tilknyttet en Ph.d. studerende, der vil være instrumentel i forhold til fremstillingen af viden om studievalg af unge i regionens udkantsområder. Herudover skal der fremstille strategier, der kan gøre det muligt for uddannelsesinstitutionerne på en relevant og bæredygtig måde at videreføre de erfaringer, som man har gjort sig i projektforløbet. Det gælder ikke kun i projektdeltagernes regi, men også i hele Region

Nordjylland og resten af Danmark. Desuden kan erfaringerne bruges indenfor andre fagområder. Projektet er startet i et samarbejde mellem Region Nordjylland, Studievalg Nordjylland, læreruddannelsen ved UC Nordjylland, Det Teknisk-Naturvidenskabelige fakultet ved Aalborg Universitet (AAU), NTS-center Nordjylland og Aalborghus Gymnasium. Desuden deltager Thisted Gymnasium, Morsø Gymnasium, Støvring Gymnasium, Mariagerfjord Gymnasium og HF, Karensmindeskolen i Rebild Kommune, Østre skole og Hurup skole i Thisted Kommune, Dueholmskole (Morsø kommune), Vester Mariendal Skole og Vejgaard Østre Skole, begge Aalborg kommune samt Søndre juni/juli 2011 - NUMMER 4 ÅRGANG 17

Skole i Hobro. Der bliver i første omgang tale om et 3-årigt projekt. Tema om brobygning på NTSnet.dk

På NTS-centerets nye portal, NTSnet.dk, sættes der også fokus på brobygning i den kommende tid. Her kan du finde et større tema om emnet. Der er indgået aftaler med Ålborg Universitet og SDU og indledt kontakt til en række andre tilbud indenfor de videregående uddannelser. Eksempelvis har NTSnet.dk samlet en lang række af besøgstilbud og undervisningsforløb fra en række portaler. Hertil kommer en samarbejdsaftale med videnskab.dk, der støtter op om forskningsformidlingen på NTSnet.dk. Temaet indeholder: • Cases – eksempler på eksemplariske overgangsforløb • Til din undervisning – uv-forløb/materialer der kan bruges til brobygningsforløb • Tæt på dig – oversigt, der viser brobygningstilbud i ”dit” område • Kalender – en datobaseret visning af tilbud på landsplan • Modeller – kriterier og anbefalinger til kommende brobygningsforløb Hertil kommer feed med nyheder om brobygning og henvisning til grupper på NTSnet.dk der beskæftiger sig med brobygning. Vil du vide mere om brobygning og måske byde ind med idéer, projekter og lignende, så kig indenfor på NTSnet.dk

15


Alt indenfor drikkevandsløsninger findes hos Waterlogic Skolernes foretrukne valg, nu mere end 1000 kølere placeret på danske skoler Hver måned i 2011 vil vi trække lod blandt de skoler som indgår en aftale med os, således at én skole vil få mulighed for at få en drikkevandskøler gratis fra Waterlogic Kontakt os og få et fantastisk tilbud til netop jeres skole

Waterlogic DK . Industrivænget 12 . 7400 Herning

T l f. + 4 5 7 0 2 3 8 0 5 5 • We b : w w w. w a t e r l o g i c. d k

A lle

Din skole kan også blive IT-skole!

ku g! fa

Få en gratis prøveperiode til hele skolen på www.clioonline.dk/produkter/proeveperiode

r tu na

De opfylder FM2009 og er fyldt med didaktiske artikler, komplette årsplaner og færdige oplæg til afgangsprøverne.

og r-

Nu kan du få Clio Onlines digitale læringsmidler, der altid er opdaterede med nyeste viden og er billigere end bøgerne!

ltu

Vil du også have mere IT i din undervisning? Men vil du ikke sprænge budgetterne eller glemme didaktikken?


Flere skolebørn skal lære at dyrke grøntsager Flere skoleelever skifter klasseværelset ud med undervisning i det fri, efter at Haver til Maver på Krogerup ved Humlebæk har fået vokseværk. I begyndelsen af maj i år blev første spadestik taget i to nye afdelinger i Odder og Odense, som nu også byder på naturoplevelser og nye indgangsvinkler til fagene Husgerning og Natur & Teknik.

Af Nadia Mathiasen

Elever fra Parkvejens Skole i Odder blev de første til at slå sig løs i de nye skolehaver i Den Økologiske Have, som lægger rammen til den ene af Haver til Mavers to nye afdelinger. Efter at tv-kok og kogebogsforfatter Anne Hjernøe klippede snoren, der adskilte de 30 spændte skolebørn fra de nylagte jordlodder, gik det løs med rivejern og frø, som med elevernes pleje vil vokse sig til radiser, gulerødder og andre grøntsager, inden høstsæsonen er omme.

Naturvejleder Peter Laxdal glæder sig over de to nye afdelinger: ”Det er fantastisk, at der er så stor interesse ude i landet. Vi tror på idéen, og på at endnu flere kommer med. Potentialet er stort,” siger han. Peter Laxdal, som har været en del af Haver til Maver på Krogerup siden 2007, fortæller, at eleverne får meget ud af at deltage i skolehaveprojektet, som strækker sig over otte gange i løbet af havesæsonen.

Haver til Maver er en non-profit organisation, som blev ”Via vores anerkendende og oplevelsesbaserede tilgang startet af Aarstiderne.com på Krogerup ved Humlebæk til børnene og det at lære, oplever børnene et helt andet på Sjælland i 2003. Siden har mere end 5.000 skolebørn læringsmiljø, end de er vant til, og det motiverer dem. fået glæde af undervisningen under åben himmel, og De lærer meget, uden at det minder om skole. Rammed de to nye afdelinger i Odder og Odense vil endnu merne giver god plads til alle elever, så mange af dem, flere få mulighed for at sætte naturen på skoleskemaet der har det svært i den traditionelle skole, befinder sig på et tidspunkt i løbet af deres skoleforløb. godt her. Derudover sikrer undervisningens treenighed

juni/juli 2011 - NUMMER 4 ÅRGANG 17

17


TEMA om naturfag

Undervisningen i Natur & Teknik er centreret omkring emnerne ”skoven”, ”skovsøen” og ”marken”. Unikt for Haver til Maver Odder er undervisningen om marken skiftet ud med undervisning om bier i samarbejde med Odder og Omegns Biavlerforening. ”Børnene lærer nogle elementære ting omkring biavl og honning. De får indsigt i biernes forunderlige verden med dronningen, naturligvis, men også ammebier, vagtbier, pollen- og nektarhentere, droner og så videre,” siger leder i Den Økologiske Have Marie Christensen. Der skal også være plads til små hyggestunder i naturens tegn i Haver til Maver Odder. Her er det Ida fra 2.B. på Parkvejens Skole i Odder, der har 9 års fødselsdag. Anne Hjernøe hjalp Ida med at fodre Den Økologiske Haves lam, mens klassekammeraterne sang fødselsdagssang for hende.

(have, udekøkken og naturaktiviteter), at alle elever finder deres niche, hvor de bliver fanget,” siger han. Peter Laxdal tilføjer, at det, at børnene stolt bringer grøntsager med hjem til familien efterfølgende, også er et vigtigt element, men lige så vigtige er deres nye kompetencer, som de kan vise hjemme i køkkenet efter at have stiftet bekendtskab med kokken i Haver til Mavers udekøkken.

Begejstrede børn

Anne Hjernøe, som er formand for den nye afdeling i Odder, håber også, at endnu flere børn vil få muligheden for at prøve kræfter med en skolehave. Hendes ønske er, at man på sigt kan give alle børn i Danmark muligheden, og hun roser Odder Kommune for at være foregangsmænd i Jylland. Det var hendes idé at starte

Under åben himmel

Eleverne bliver første gang bliver tildelt jordlodder, hvor de sår forskellige grøntsager efter økologiske principper. De resterende syv gange besøger de deres jordlodder, hvor de vander, luger og senere høster, inden de undervises i enten Natur & Teknik eller Husgerning. Under sidstnævnte tilberedes de grøntsager, som børnene selv har dyrket. På den måde opnår de en større forståelse for naturens cyklus, og hvor maden kommer fra, mens de samtidig får en tidsfornemmelse for at dyrke jorden fra frø til afgrøder.

BXP ADVOKATER

Anne Hjernøe, kendt som TV-kok og kogebogsforfatter, er formand for Haver til Maver Odder. Den 2. maj klippede hun snoren til haveloddene og erklærede dem for åbnet. Straks efter gik elever fra Parkvejens Skole i Odder i gang med rivejern og hakker.

de frie skolers advokat ®

s. 12

Vesterbrogade 12, 4. sal, 1620 København V

Danmarks førende advokatfirma når det gælder rådgivning af frie skoler Vi påtager os aldrig sager mod frie skoler

Telefon 3329 1070 Telefontid ml. kl. 10.00 og kl. 14.00 Fax 3325 0879 18

www.frieskolerlaw.dk juni/juli 2011 - NUMMER 4 ÅRGANG 17


At klatre i træer er en mæ gtig sjov oplevelse, og det er endda meget mere end det. Det er nemlig motorisk, socialt og person ligt udviklende. Vi har i alt 7 spændende klatrebaner med forskellige sværhedsgrad er hvor sikkerheden er i top, så der er noget for alle.

k e pleaar r ldre t a l dk e k l for a

a da n m

r ks

. e k easkttiv oplevewlsw.gorillapark k u en sm på w ne b onli

ooki

ng

gorillapark svendborg | rødmevej 53 | 5771 stenstrup | tlf. 2916 7475 | info@gorillapark.dk

Tilmeld jer Batterikampagnen 2011 – og lær eleverne om korrekt håndtering af brugte batterier Sæt batterier på skemaet i natur/teknik og matematik i 3. til 6. klasse: Kampagnen tilbyder to undervisningsforløb, som er lige til at gå til. Eleverne lærer, hvad batterier indeholder, hvordan de virker, og hvad de brugte batterier bruges til, når de afleveres til genanvendelse. Natur/teknik Opgaverne lægger op til at arbejde med

Matematik Opgaverne lægger op til at arbejde med

- kredsløb - den nære omverden - formidling af egne undersøgelser

- statistik - grafisk fremstilling af data - formidling af resultater

Kampagnen afvikles i uge 37-39. Der er åbent for tilmelding frem til fredag den 2. september 2011.

Hent oplægget på www.batterikampagnen.dk

D . VIN0 KRur for e 00 let ang 15. lejrsko- og mmier

n æ en til klasse de pr o e g l he ndre a


TEMA om naturfag

Haver til Maver Odder, efter hun besøgte Krogerup og oplevede begejstringen blandt børnene. ”Aarstiderne.com har både undervisningsmateriale og erfaringer, så det var oplagt at lave et samarbejde med dem, så vi ikke skulle til at opfinde den dybe tallerken på ny,” siger Anne Hjernøe, som tidligere havde besøgt Den Økologiske Have i forbindelse med optagelserne til et af sine tv-programmer. Hun mente, at man her ville have de perfekte rammer for et lignende projekt, og forslaget blev varmt modtaget af Marie Christensen, som var enig i, at Den Økologiske Have var et oplagt sted at etablere skolehaver både på grund af den store mængde plads, som børnene kan boltre sig på, men også fordi at jorden allerede er omlagt til økologi og har været dyrket efter økologiske principper i knap 20 år. ”Vi har så megen økologisk viden og erfaring ophobet, som vi brænder for at formidle, og det er så glædeligt at formidle til børnene, som finder det helt naturligt at dyrke grøntsager efter naturens egne principper. De kan eksempelvis ikke se logikken i at sprøjte gift på fødevarerne,” siger Marie Christensen.

De skoleelever, der deltog på åbningsdagen af Haver til Maver i Odder fik en ekstra køretur med Den Økologiske Haves æselvogn.

Fakta om skolehaver Den første skolehave i Danmark blev oprettet i 1903 efter inspiration fra Tyskland og Østrig. Dengang var det for at få børn ud i den friske luft og gøre nytte. Under 1. og 2. verdenskrig var grøntsagerne fra skolehaverne et livsvigtigt tilskud i husholdningen. I starten var skolehaverne et fritidstilbud til børnene, men folkeskoleloven fra 1937 gav mulighed for at indføre skolehavegerning enten som frivillig eller obligatorisk undervisning. Denne mulighed bortfaldt igen med folkeskoleloven fra 1956.

Tlf: 21 85 30 27 www.savinglives.dk SKOLETILBUD 6 timers livreddende førstehjælpskursus kun Kr. 3900,- eksl. moms. Op til 15 kursister Inklusiv bøger og undervisningsmaterialer Hver deltager modtager et godkendt bevis for gennemført kursus

Kan Du give korrekt førstehjælp hvis uheldet er ude? Som deltager på vores kurser kan du altid være sikker på at undervisningen er i top, og på et plan hvor alle kursister kan være med. Saving Lives tilbyder billige kurser hvor professionelle ambulancereddere og brandmænd underviser efter Dansk Førsehjælpsråd’s retningslinjer. På Saving Lives kurser er vores mål og håb, at så mange som muligt lærer at give korrekt førstehjælp, så der altid vil være mindst en til stede, som kan træde til og gøre en forskel. For hvert solgt kursus støtter vi Børnecancerfonden med 10%

Ring helt uforpligtende allerede i dag Tilbud er gældende hele 2011

20

juni/juli 2011 - NUMMER 4 ÅRGANG 17


I Hjemsted Oldtidspark bliver historien levende I vores jernalderlandsby kan I lave bålmad, slagte, skyde med bue og pil, fiske, sejle i stammebåde samt meget mere

. I kan overnatte i vores lejrskole

I vores flotte underjordiske museum kan I se de originale genstande fra Hjemsted.

. Lad os lave inspirende og lærende historiske skoleaktiviteter for Jer

Ring og hør nærmere om hvilke aktiviteter vi kan arrangere specielt for jer...

. Vi ligger naturskønt i kanten af Nationalpark Vadehavet, nær Rømø mellem Ribe og Tønder

. Lad os arrangere en guidet tur til Højer Mølle, Rømø eller måske en hestevognstur ud i marsken?

Hjemstedvej 60 · 6780 Skærbæk · Tlf.: 7475 0800 · www.hjemsted.dk . oldtidspark@hjemsted.dk

Campingpladsen som lejrskole

Dansk guide A4_2010_dansk guide 22/10/09 10.31 Side 43

Hvem husker ikke tidligere tiders lejrskoler med lugten af sure tær i sovesale, kummehåndvaske i

p rmor. J K L O Piskolde Q R Sbadeerum TUVW Z atilgfarl og t uSådan v w xbehøver @ ogY langt det ikke længereSJÆLLAND at være. Dansk Camping Unions dejlige hyttebyer, giver individuel frihed til ungerne, samtidig med at de voksne kan bo i egen hytte midt imellem dem. DCU-Camping Absalon har 45 nyopførte hytter med alle moderne bekvemmeligheder. Derfor vil vi gerne gøre skolevæsenet opmærksom på campingpladsen som lejrskole. Fordele med lejrskole på Absalon: *Man kan selv lave mad i hytterne *Det er let at komme til København med dens store udbud af aktiviteter *Absalon er behjælpelig med kort over København info og togbilletter Pris: 5 pers. hytter til 675,- kr. pr. nat minus 100,- kr. pr. hytte pr. nat i lejrskolerabat på campingpladsen i Rødovre.

DCU-Camping Absalon - Korsdalsvej 132 - DK-2610 Rødovre Tlf. (+45) 36410600 - Fax (+45) 36410293 - E-mail absalon@dcu.dk Campingværter:Marcel Vagnild og Tina Hansen

43


LESYRE – et computerprogram til fremstilling af 10 taktile materialer med lærerens egne spørgsmål og svar Her er en hjælp til lærere, der gerne vil krydre undervisningen med sjovere og mere håndgribelige materialer end kedelige kopiark, men som nødig vil bruge al deres fritid på det. Men det er også en hjælp til eleverne, for børn elsker at røre ved ting, og mange lærer og husker bedre, når hænderne er aktivt involveret. Med Lesyre kan læreren fremstille op til 10 forskellige håndgribelige materialer med alle de spørgsmål (og svar), der er relevante i forhold til det aktuelle stof, og som eleverne simpelthen skal have styr på. Materialerne er velegnede til stofrepetition, og de fleste er selvkontrollerende.

Af Bjarne Juul

En hjælp til lærere

Vigtigt at tilgodese variation og forskellige læringsprofiler

Med alle de opgaver, der hviler på lærere, er tid ikke en ubegrænset ressource. Lesyre gør det nemt at udarbejde en bred vifte af læringsstilsmaterialer til elever med forskellige læringsprofiler. Læreren skal blot indtaste nogle spørgsmål og svar (se fyldigere beskrivelse senere), vælge hvilken materialetype der skal fremstilles, og så klarer programmet resten. Der skal hverken måles eller tegnes. Det færdige materiale dannes som en PDF-fil, der skal udskrives på en printer. Det kan evt. lamineres af hensyn til holdbarheden. Ellers skal det bare klippes ud og samles, og så er det klar til brug.

Elever har lige som voksne behov for variation. De får sikkert rigeligt med løse fotokopier, der ligger og krøller i skoletasken. Det kan let blive ensformigt, og koncentrationen og inter¬essen svækkes. Og da børn lærer på forskellige måder, er det også vigtigt at tilgodese deres forskellige læringsstile. Undervisning til øjne og ører er der sædvanligvis rigeligt af – det skorter mere på input til krop og hænder.

22

Men det kan være særdeles tidskrævende at fremstille materialer selv, der er skræddersyet til den aktuelle juni/juli 2011 - NUMMER 4 ÅRGANG 17


MÅNEDENS artikel

undervisning. Det er heller ikke sikkert, at man lige har den rigtige idé til et materiale, der tilgodeser elevernes lyst til at ha’ noget i hænderne. Så ofte bliver der ikke fremstillet noget. Lesyre automatiserer materialefremstillingen

Lesyre er et overskueligt og enkelt computer-program, der kan bruges på en PC med Windows. Programmet indeholder skabeloner til 10 forskellige typer taktile materialer, der er klar til at blive fyldt ud med lærerens spørgsmål og svar. Alle materialerne kan opfattes som ”spil”. Der er også skabeloner til spilleplader og en flipperboks. Programmet kan køres direkte fra CD-rom eller installeres på en PC eller centralt på skolens server, så det gøres tilgængeligt for alle skolens computere via netværket. Programmet fås med enkeltbruger-licens til én person/PC eller med skole-licens, så det kan bruges på alle skolens PCer og anvendes af alle skolens lærere. Programmet leveres med danske menuer, beskrivelser og hjælpetekster samt eksempler på alle materialetyper. Materialerne udskrives på en printer (evt. i farve eller på farvet papir/karton), klippes ud og samles. Spørgsmål og svar som tekst/tal eller billeder

Overordnet handler alle materialerne om spørgsmål og svar. Ofte vil det være i form af tekst, som læreren på forhånd har formuleret og indtastet i Lesyre. Men spørgsmål og svar kan også være i form at billeder, symboler, tal m.m. Her er nogle eksempler: Spørgsmål Tekst Billede Tekst Billede Regneopgave Symbol Udsagn

Svar Tekst Tekst Billede Billede Løsning Betydning Sandt/Falsk, fordi ...

De fleste materialetyper giver mulighed for at bruge billeder i stedet for tekst. Tre af dem er kun beregnet til tekst eller tal. Sværhedsgraden af spørgsmålene fastlægges af læreren og kan varieres efter klassetrin og formål.

juni/juli 2011 - NUMMER 4 ÅRGANG 17

Alle materialer er beskrevet og vist i hjælpemenuen

Man kan bruge hjælpemenuen for at se en beskrivelse af hver materialetype. Visse materialer har en nedre og øvre grænse for hvor mange spørgsmål/svar, der skal til for at det kan fungere, eller hvor mange der er plads til på ét eksemplar af materialet. Eksempel: Et læringshjul har fx 8 pladser. Har man flere spørgsmål end 8, genereres der automatisk flere læringshjul. Man kunne så vælge at lave 16, 24 eller 32 spørgsmål (et multiplum af 8), der passer præcist til 2, 3 eller 4 læringshjul. Indtastede man 25 spørgsmål/svar, ville man få genereret 4 læringshjul, hvor det sidste kun havde ét spørgsmål. De forskellige materialetyper har også forskellige grænser for, hvor mange tegn der kan anvendes i spørgsmål og svar: Spiltype

Spørgsmål

Svar

Maks. antal tegn

Maks. antal tegn

Læringshjul

14

14

Triazzle

20

20

Electroboard

26

26

Vendespil (korte)

26

26

Læringsvikler (korte)

28

28

Puslespil med opgavekort

40

40

Vælg-et-svar -spil

40

18

Loop

50

50

Domino-spil

80

80

Spil med kategorier (korte)

140

20

Spil med kategorier (lange)

140

150

Vendespil (lange)

140

140

Læringsvikler (lange)

176

176

Spørgsmål-og-svar-kort

240

240

Korte spørgmål og svar på fx 14 tegn vil kunne bruges til alle materialetyper. Meget lange spørgmål og svar på fx 240 tegn tegn vil derimod kun kunne bruges til spørgsmål-og-svar-kort. 23


MÅNEDENS artikel

Nogle materialer er beregnet til individuelt brug, andre er velegnede til pararbejde eller gruppearbejde. Mere end halvdelen er selvkontrollerende. Der kan være behov for saks, lim, snor, tøjklemmer m.m. Electroboard kræver en spændingstester, ledning, lukkeclips og isoleringstape. Brug af Lesyre 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Udarbejd spørgsmål svar Evt. klargør billeder Start Lesyre Klik på + og indtast spørgsmål og svar Evt. arkivér spørgsmål og svar som fil Dan PDF med ønsket materialetype Evt. arkivér PDF som fil Udskriv PDF Evt. laminér Klip ud og saml

Lesyre er et computer-program, der anvendes til fremstilling af op til 10 forskellige typer af taktile materialer med lærerens egne spørgsmål og svar. Pris: Enkeltlicens: kr. 625,- inkl. forsendelse og moms Skolelicens: kr. 1.975,- inkl. forsendelse og moms Computerkrav: PC med Windows XP, Vista, 2003 eller 7. Afvikling fra CD, lokal-disk eller netværks-server). Forhandles af: www.adlandia.dk

Lesyre Materialetyper / Spilvarianter

24

Brætspil

Domino

Electroboard

Vælg et svar

Spørgsmål/Svarkort

Læringshjul med klemmer

Spil med kategorier (korte tekster)

Spil med kategorier (lange tekster)

Triazzle

Loop

Læringsvikler (korte tekster)

Læringsvikler (lange tekster)

Puslespil

Vendespil (korte tekster)

Vendespil (lange tekster)

Flipper

juni/juli 2011 - NUMMER 4 ÅRGANG 17


Aktiv rundt i Danmark 2011 – skolernes sundhedsuger! Hjælp dine skoleelever til en bedre sundhed på en motiverende måde og tilmeld din klasse til Aktiv rundt i Danmark. Sidste år deltog mere end 107.000 elever fordelt på 5.250 klasser svarende til ca. 17 % af alle danske skolebørn. I 2011 bliver Aktiv rundt i Danmark gennemført for 6. år i træk. Kampagnen løber fra 26. sep¬tember til 14. oktober 2011.

Af Anders Flaskager, kampagneleder Aktiv rundt i Danmark

Aktiv rundt i Danmark

Anders Flaskager er kampagneleder på Aktiv rundt i Danmark, www.aktivrundti.dk

Aktiv Rundt i Danmark er en sjov og anderledes sundhedskampagne med fokus på sund mad, bevægelse, søvn m.v. Kampagnen er unik, fordi den hviler på en helhedsforståelse af sundhed. Det handler således både om kost, motion og bl.a. søvn. Kampagnen har som mål, at det skal være sjovt for alle børn i Danmark at leve sundt. Aktiv rundt i Danmark har derfor tilpasset og differentieret kampagnen, så der naturligvis er stor forskel på kampagnematerialet til de forskellige klassetrin. Kampagnen virker derfor motiverende for alle klassetrin.

UC Syd, Nationalt Videnscenter for sundhed, kost og motion for børn og unge. Han er uddannet folkeskolelærer, Master i Idræt og velfærd og Lektor ved UC Syddanmark. Kontakt: Afl@ucsyd.dk

26

Gratis inspirationsmateriale til din undervisning

Aktiv rundt i Danmark forsøger bl.a. at imødekomme Sundhedsstyrelsen forslag om, at børn skal være fysisk aktiv i mindst en time dagligt i skoledagen. Ideen med

juni/juli 2011 - NUMMER 4 ÅRGANG 17


DEBAT om sundhed og danske skolebørn

lund har tidligere udtalt sig omkring dokumentationen af, at eleverne bliver bedre til boglig læring med mere bevægelse: ”Et er sikkert, børnene bliver i hvert fald ikke dummere af at bevæge sig”.

Det er samtidig en almen erfaring hos mange lærere, at mange børn oplever stor motivation ved undervisning gennem bevægelse. Resultatet bliver sundere børn, der bliver mere opmærksomme og derved bedre til at lære! Der er derfor god grund til at implementere bevægelse som en fast del af den daglige undervisning. inspirationshæfterne i Aktiv rundt i Danmark er bl.a. at få flettet bevægelse ind i skoleregi bredt, forstået på den måde at artiklerne i hæfterne ikke kun indeholder aktiviteter til idrætstimerne men også aktiviteter til de mere boglige fag som ex. dansk og matematik. Ved at deltage i Aktiv rundt i Danmark får du som lærer inspiration og kompetenceudvikling til din undervisning. Hæfterne giver bud på, hvilke aktiviteter du kan lave i bl.a. dansktimerne for at nå de forskellige trin og slutmål i Undervisningsministeriets faghæfter.

KAMPAGNEN NYTTER NOGET Evalueringen af Aktiv rundt i Danmark 2010 fra mere end 1.200 lærere viste, at kampagnen er populær og sjov, samt at den har stor effekt: • 46% svarede, at kampagnen får børnene til i højere grad at spise sundere • 58% svarede, at kampagnen får de fysisk inaktive til at blive mere aktive • 83% af lærerne vil anbefale en kollega at deltage i kampagnen

Baggrund for kampagnen - nutidens børn!

Fakta er, at et stigende andel af nutidens børn og unge stadigt bevæger sig for lidt, har dårlige motoriske færdigheder, spiser usund mad og flere børn bliver i forhold til tidligere overvægtige. Mange børn og unge beskrives ofte som uopmærksomme og urolige og derfor også som børn, der ikke i tilstrækkelig udstrækning arbejder koncentreret i f.eks. dansktimerne. I dag ved vi, at bevægelse, fysisk aktivitet og sund mad har afgørende betydning for udviklingen af børns sundhed, motoriske og kognitive kompetencer, sociale evner samt personlig identitet. Interessant for dansklæreren er det ligeledes, om børn, der ved at bevæge sig mere, også bliver bedre til dansk. Bevægelse og læringsparathed

Det er ikke direkte påvist, at børnene bliver klogere af leg og bevægelse, men fysiske aktiviteter gavner børnenes læring indirekte og kan derved være en hjælp til, at børn bliver bedre til de mere boglige fag. Fysiske aktiviteter skaber ofte trivsel blandt børnene - og det giver gode betingelser for at lære. Professor Bente Klarjuni/juli 2011 - NUMMER 4 ÅRGANG 17

Eleverne samler point ved at være fysisk aktiv og spise sundt

Alle elever får et pointkort, hvor de påfører alle pointgivende aktiviteter. En gang om ugen udregnes klassens samlede resultat, og det føres ind på det store spillekort, der følger med kampagnepakken. Målet er at ”bevæge” sig rundt på et Danmarkskort i løbet af de tre uger kampagnen varer. På rejsen rundt på spillekortet bliver eleverne stillet overfor forskellige sundhedsdilemmaer, som de skal tage stilling til. Dette gøres for at eleverne reflekterer over egen og andres sundhed. Materialet til 8.-10. klassetrin ”Mig og mine vaner” er lidt anderledes og er et spændende 3 timers undervisningsforløb med tilhørende lærervejledning. Her er det brede positive sundhedsbegreb, som både inddrager livsstils og levevilkår i spil. Tilmelding

Klik ind på www.aktivrundti.dk og tilmeld din klasse eller alle klasser på skolen. Det er gratis at deltage. Tilmeldingen er i gang - sidste frist for tilmelding er den 10. september 2011. 27


DEBAT om sundhed og danske skolebørn

Klik ind på www.aktivrundti.dk og læs mere om Aktiv rundt i Danmark. Du kan også tage kontakt til kampagneleder Anders Flaskager, University College Syddanmark på afl@ucsyd.dk.

VAGN ERIK HVID A/S

Salg af

minibusser

Arrangører

Arrangørerne bag kampagnen er University College Syddanmark og Arla.

til skoler, institutioner, private rmaer

Haraldsdalvej 9 · 6330 Padborg Tlf. 4697 5500 mail@vagnerikhvid.dk

WWW.VAGNERIKHVID.DK

Se Lydens Bogstavkort udstyrer eleverne med redskaber til at kunne lydére sig igennem ord og finde den rette udtale. Se Lyden knytter lydene i det danske sprog til hver sin visuelle illustration. Se Lyden findes både til institutioner og private. Læse-indlæring behøver ikke at være svært eller kedeligt! Pigerne til højre bruger bogstavkortene til at ”finde ord i ord”. Deres start-ord var fisk. star

STORBY

Hvad tror du de fandt?

Tjekkiet, Østrig, Norge og Polen

Et materiale, der giver lærere og elever fælles overblik over vores alfabets lydlige muligheder.

Læs mere og bestil på www.se-lyden.dk birgitte@se-lyden.dk Tlf: 61 69 42 78

28

Prag, Berlin, München, Paris, Amsterdam og Krakow

OUTDOOR SKI

Norge, Sverige, Norditalien, Østrig og Tjekkiet

Ring efter tilbud med pris på netop jeres rejse! www.up-travel.dk lene.bang@up-travel.dk tlf. 2112 4122

juni/juli 2011 - NUMMER 4 ÅRGANG 17


Pris fra 14.900,Leasing fra 480,- pr. mdr. 36 mdr.

Frihed i klasseværelset  Helt ledningsfri, interaktiv kommunikation  Ingen installation af software  Trådløs tilslutning direkte fra PC, MAC, iPhone, iPad, Android m.fl.  Skift trådløst mellem eleverne  Flyttes frit mellem lokaler  Velegnet til ordblindeundervisning

REMEMBER FREEDOM? IT´S BACK!

Mobi Group Aps Automatikvej 1 2860 Søborg tlf. 70 22 00 15 www.mobiboard.dk


Fremmødefremme og fraværsbekæmpelse Klokken er tyve minutter i otte og frosten maler træerne hvide. Ved fodgængerfeltet ind til Viby Skole, står skolelederen i en tyk frakke og hilser på elever, lærere og forældre med hunde: ”Godmorgen. Godmorgen”.

Af Karin Daugaard Hansen, Børn og Unge, Århus Kommune

Hvorfor en artikel om øget fremmøde i folkeskolen starter med en skoleleder i et fodgængerfelt vender jeg tilbage til senere. Først en kort diskussion af fravær og lidt inspiration til fremmøde lånt fra Aarhus Kommunes folkeskoler. Fravær er…

… en type af risikoadfærd …en overlevelsesstrategi …dovenskab …en forstyrrelse …sygdom …en shoppedag med mor. Fravær er mange ting - alt efter hvem man spørger. Og vi har spurgt mange: mere halvdelen af skolerne i Aarhus Kommune, elever fra forskellige skoler og klassetrin, forældre samt medarbejdere fra socialforvaltningen, der arbejder intensivt med alvorligt fravær.

Risikofaktorer & beskyttende faktorer

Årsagerne til fravær kan være et udmærket udgangspunkt for indsatser, der øger fremmøde. Lokale oplevelser med fravær og international litteratur peger på fire primære arenaer, man kan være nysgerrig på når en elevs fremmøde bliver ustabilt: samfundet, familien, skolen og individet. I praksis er det svært at holde de fire arenaer adskilt og opdelingen skal blot ses som en hjælp til at sikre, at man kommer hele vejen rundt om de forhold, der skaber fremmødeproblemer og de ressourcer, der kan inddrages i løsningen af problemet. Som skole kan det være nemmest at lave ændringer i skolearenaen. Erfaringerne fra Aarhus Kommune peger dog på, at skoler og lærere er vigtige aktører i samtlige arenaer ligesom tværfagligt samarbejde er en central nøgle. Hvordan skoler og lærere konkret kan arbejde med fremmøde er der inspiration til her, lånt fra folkeskolerne i Aarhus Kommune.

Grupperne har forskellige fokus, når de taler om fravær, men én ting er de enige om: fravær er ikke sjovt. Med undtagelse af enkeltstående familiefest-fridage eller en uges ekstra ferie handler fravær ikke om at vælge noget, der er sjovere end at gå i skole. Fravær er derfor først og fremmest et meget synligt tegn på, at noget er galt. Fra fravær til fremmøde Fravær er et signal til de professionelle omkring børn ”Skolen har nogle gode tilbud til elever, som har det og unge til at være ekstra nysgerrige på, hvad der rører svært, men det ikke hjælper dem, som ikke kommer” sig i de unges liv. (AKT-lærer). Bakkegårdskolen har en vække-hente ordning, hvor AKT-teamet efter aftale med ledelsen og familien 30

juni/juli 2011 - NUMMER 4 ÅRGANG 17


DEBAT om fremmøde og fravær

ringer eller sms’er for at vække familien om morgenen. Nogle børn kommer derefter selv i skole, mens andre bliver hentet af AKT-læreren.

mødefremmende praksis. Jo længere tid, der går inden skole og forældre bliver opmærksomme på fraværet, jo sværere og mere kompliceret er problemet ofte at løse. På Sødal Skolen har lærerne i udskolingen indført en orienterings-sms til forældre, som de modtager hver gang deres barn ikke er i skole. Sms’en sendes lige efter protokollen er ført. På den måde inddrages forældrene i fraværet fra første øjeblik og kan straks hjælpe med at vurdere om fraværet er bekymrende og iværksætte en løsning.

”Det hjælper først og fremmest på fagligheden. Men det giver også eleverne en fornemmelse af, at her møder vi til tiden” (lærer). Ellekær Skole har indført et fast morgenritual, som har forbedret fremmødet markant. Hver morgen læser elever og lærer de første 15 minutter af timen. Der er helt stille i klassen. Ingen taler og efter bare fem minutter koncentrerer eleverne sig kun om sig selv og ”Entydige voksne, der vil samme vej” (Pædagogisk lederes bøger. Ud over øget læsehastighed og ordforråd der). får eleverne en blød landing og en god start på dagen. Den sidste hjørnesten er åben og klar komKommer man for sent, mødes man af en lærer i et af munikation. Både mellem ledelse og medarbejdere, skolens mange fællesrum. Her er tid til en snak om hvad, medarbejdere i mellem og mellem skole og forældre. der er sket til morgen og lidt læsning, inden man sluses Information om skolens holdning til ekstra fridage, ind i klassen efter læseritualet. Forældre modtager en forventninger til ledelse, forældre og lærere, tilgænskriftlig orientering om deres børns for sene fremmøde gelighed og en stemning af at det er skolen med eleen gang om måneden. verne og forældrene – ikke mod dem, fremhæves på de aarhusianske folkeskoler som veje til en tillidsfuld, ”Jeg synes det er dejligt at kunne følge med i det og se fremmøde-fremmende skolekultur. hvor meget man er væk. Hvis man nu ved at nogle af S’erne er fordi man ikke lige gad, så kan man stramme En kultur, der kan ligeså vel skabes af nedskrevne poliop” (elev 7.klasse). tikker, visioner og mål, som ’åben dør praksis’ eller et I udskolingen på Møllevang Skolen føres pro- ”Godmorgen” fra en skoleleder i et fodgængerfelt. tokollen på smartboard i klassen. Eleverne taler dæmpet og virker ikke optagede af at følge med, men når Indsatserne for at øge fremmødet er i højt gear på skolerne i Aarhus Kommune – og med god grund! deres navn læses op flytter deres opmærksomhed sig prompte til tavlen og spørgsmål om hvad ”U”, ”E” og Udregninger fra Børn og Unge i Aarhus Kommune viser, at andre tegn betyder, melder sig. Da jeg spørger, om det en elev, som øger sit fremmøde med bare 5 procentpoint, er ubehageligt, at alle kan følge med i ens fravær, svarer har 24 procent mindre sandsynlighed for at falde fra en ungdomsuddannelse. en dreng: ”Det ved de jo alligevel. Jeg har ikke noget i mod det”. Hjørnesten i fremmødefremmende praksisser

”Vi har haft en lærer i vores klasse, hvor det gik helt i stykker, men så fik vi en ny og nu fungerer klassen godt! Så selvfølgelig har læreren et ansvar, men det er jo også stadig elevernes ansvar” (elev 8. klasse). Trivselsindsatser og en stærk faglighed er grundlæggende byggesten i en praksis, som fremmer fremmøde: Fokus på læringsstile, klasseledelseskurser, teambuilding i klassen, forældretrivselsgrupper og en ambition om at være synlige, opmærksomme voksne, der viser eleverne, ”at vi vil dem sgu” er derfor også fremmødefremmende indsatser.

Artiklen er baseret på kvalitative interviews med skoleledelser, nuværende elever, tidligere elever med lange fraværsforløb, forældre, lærere og AKT-lærere samt medarbejdere i Socialforvaltningen.

Artiklen er skrevet af Karin Daugaard Hansen, cand.mag. i Etnografi og Social Antropolog, som arbejder i Pædagogisk afdeling for Pædagogik og Integration, Børn og Unge, Aarhus Kommune.

Tidlig indsats udgør den tredje hjørnesten i en fremjuni/juli 2011 - NUMMER 4 ÅRGANG 17

31


I T D N U K R R V I A T M AK DAN NU! SSER R E DJ LA

EK EL TILMD TIL SKOL

U TILB S I T GRA

CMYK C=25 M=100 Y=100 K=30

CMYK C=0 M=100 Y=95 K=0

CMYK C=20 M=100 Y=95 K=15

ER G U S D ER 2011 E H D N . OKTOBDTI.DK U S S NEBER TIL 14KTIVRUN R E L A PTEM WWW. SK2O E S . 6 CMYK C=70 M=0 Y=100 K=0 CMYK C=40 M=0 Y=100 K=0

CMYK C=0 M=100 Y=95 K=0

PAGNEN ELDT KAM rne til M IL T N R Ø 107.000 B Motionsdag til at få eleve I 2010 VAR s måde. Skolernes op til nderlede Brug ugerne en sjov og a å p d e h d n på su at fokusere

af

rståelse GNEN A n helhedsfo e P å M p A r K le vi M h O bl.a. søvn. nik, fordi den , motion og

er u m kost Kampagnen børn i ledes både o så r le d n a sjovt for alle h t re e D væ . l d a e h sk d t sun l, at de har som må Kampagnen leve sundt. Danmark at ller alle G din klasse e 0 TILMELDIN .aktivrundti.dk og tilmeld re end 70.00 ww ltage og me e d r t fo a t s is ti Klik ind på w fr ra e g . Sidst olen. Det er agnen 2011 p m ka t klasser på sk ld e allerede tilm 2011. skolebørn er . september 0 1 n e d r e g tilmeldin rundt i ere om Aktiv m s læ g o k dti.d der Anders ww.aktivrun kampagnele l ti kt ta n Klik ind på w ko ge csyd.dk rk på afl@u u kan også ta a D . m n rk a a d m yd n a S D llege niversity Co Flaskager, U

ER ARRANGØR SORER: RTNERE OG SPON SAMARBEJDSPA


”Fri for Mobberi” Børnestafetten 2011 Hr. Skæg, Ramasjang-værter og børn og forældre til kamp mod mobning Når årets ”Fri for Mobberi” børnestafet skydes i gang den 29. maj i København og den 19. juni i Aarhus, sker det med et stort anlagt arrangement med underholdning for hele familien. Løbet markerer, at flere end 85.000 børn i Danmark er involveret i at forebygge mobning via ”Fri for Mobberi” projektet.

Af Helle Østergaard, Mary Fonden

For at gennemføre en stafet må man være aktiv og til en barndom uden mobning”, siger Helle Østergaard, samarbejde, ligesom man må være det for at forebygge projektchef i Mary Fonden. Ligesom ”Fri for Mobberi” Børnestafetten har mobning. Derfor er Mary Fondens og Red Barnets ”Fri for Mobberi” børnestafet blevet en tilbagevendende vokset sig større år for år, så har også tilslutningen til markering af, at mobning aldrig er okay, og at en fælles ”Fri for Mobberi” været stor og stadig stigende siden lanceringen i 2007. indsats gør en forskel. I København og Aarhus vil et festligt familie- ”85.000 børn, som har været eller er involveret arrangement danne rammen om en dag med motion, i ”Fri for Mobberi”, er imponerende mange, og et tegn gode oplevelser og underholdning for både store og små. på programmets kvaliteter som et nemt anvendeligt Blandt andet vil Hr. Skæg kunne opleves på scenen, og pædagogisk redskab med stor effekt. Det store foreDR Ramasjang-værterne Mikkel og Sofie vil uddele byggende arbejde, der hele tiden vokser, tyder godt medaljer til alle løberne. for fremtidens unge”, udtaler Lars Stilling Netteberg, ”6 % af børnene i Danmark oplever stadig programkoordinator i Red Barnet. jævnligt at blive mobbet, og derfor er forebyggelse af mobning stadig meget vigtigt. Og det er dejligt at kunne markere det forebyggende arbejde med fællesskab og Praktisk om staffetten fornøjelser, som vi gør hvert år med ”Fri for Mobberi” Børn op til 15 år kan deltage i ”Fri for Mobberi” BørBørnestafetten. Det er en stor glæde at se så mange børn nestafetten, der er 1 kilometer og løbes i hold af 4 og forældre mødes om at sætte fokus på, at alle har ret deltagere. Alle børn belønnes med en medalje og en gaverygsæk med blandt andet løbetrøje, lidt godt at spise og vand. Det koster 120 kroner at deltage i ”Fri for Mobberi” Børnestafetten og efter løbet vil der være underholdning for hele familien. Carsten Bang og Bubber er konferencier i henholdsvis Aarhus og København. ”Fri for Mobberi” Børnestafetten løbes i Fælledparken, København 29. maj kl. 11 og på Tangkrogen, Aarhus den 19. juni kl. 11.

juni/juli 2011 - NUMMER 4 ÅRGANG 17

33


DEBAT om forebyggelse af mobning

Fakta og baggrund

Antallet af involverede i ”Fri for Mobberi”: • Børnehaver: 1.047 • ”Fri for Mobberi” er Mary Fondens og Red Bar• Skoler: 374 nets forebyggende antimobbeprogram, der består • Børn: 85.000 af en kuffert med pædagogiske redskaber, som fx • Antal pædagoger og lærere på kursus: 3.064 Bamseven, rytmik og samtaletavler, hvis mål er at skabe inkluderende børnefællesskaber. • Tilbagemeldingerne fra pædagoger, lærere og børn, • Hovedbudskabet er: Alle børn har ret til et trygt som bruger ”Fri for Mobberi” er meget positive. og godt institutions- og skoleliv. Desuden har forskere påvist, at brugen af ”Fri for • 15. Juni Fonden er finansiel partner på ”Fri for Mobberi” gør en positiv forskel, og at børnene Mobberi” i 2011 og 2012. er blevet markant bedre til at tackle drillerier og • Forskning og erfaring viser, at jo før man sætter mobning på de skoler og institutioner, som arbejder intensivt med ”Fri for Mobberi”. ind overfor mobning, jo mindre bliver både de personlige og samfundsmæssige konsekvenser. Derfor retter ”Fri for Mobberi” sig mod de 3 – 8-årige i ”Fri for Mobberi” er udviklet på initiativ af bestyrelsesformand for Mary Fonden, Hendes Kongelige Højhed børnehaver og skoler. • Projektet bygger på værdierne: Tolerance, respekt, Kronprinsesse Mary med inspiration fra Better Buddiesomsorg og mod. programmet fra den australske organisation The Alannah and Madeline Foundation. Mary Fonden lancerede sammen med Red Barnet ”Fri for Mobberi” i Danmark i 2007. Læs mere på: http://www.maryfonden.dk/Projekter/Mobning-og-Trivsel/Fri-for-Mobberi.aspx. For yderligere information, kontakt: Helle Østergaard, projektchef, Mary Fonden, ho@ maryfonden.dk +45 29378922 Lars Stilling Netteberg, programkoordinator, Red Barnet, lsn@redbarnet.dk +45 20897250

Træ på tværs En rask efterårsstorm kan hurtigt sende et træ på tværs og give hul i dit tag – og i økonomien.

Er din husforsikring stormsikker? Ring 66 15 03 98 eller tjek gf-kommunal.dk og få gode råd om din husforsikring.

Etplans hus på 160 m2 uden kælder.

Fra. 3.799 kr.* Flerplans hus på 90 m2 grundplan uden kælder.

Fra. 3.401 kr.* * Prisen er baseret på, at du er helkunde. Forsikringen er inkl. brand, kasko, storm, vand, glas, svamp, insekt, råd og udvidet rørskadeforsikring. Selvrisiko: 1.516 kr.

GF Region & Kommune · Skovbakken 1-3 · 5260 Odense S www.gf-kommunal.dk

34

De ringer - vi bringer

Tlf: 75 16 20 09

Hovedgaden 75, Nordby - 6720 Fanø juni/juli 2011 - NUMMER 4 ÅRGANG 17


BASSES MAD-MARERIDT Har du nogensinde set din klasselærer suse rundt i klassen – men på motorcykel, altså? Nå ikke? Så læs venligst videre – eller lad din egen Olaf læse højt for dig! Fasten seat belts! (Uddrag af historien læses her.)

Af Kurt Müller Pawlowski

Olaf kom som sædvanligt slentrende ned ad gangen og umulige former for chikaner og bulder og brag med tasken under den ene arm – i den lå der et bundt samt andet tøjeri – så sparkede han døren op med et rettede stilehæfter. Han tænkte nærmere over indhol- superbrag – mindst lige så højt som Rundetårn. det – en være omgang skidt og kanel – for netop denne B U M gang var de fleste af stilene noget værre juks og bras – Og – tænk – alle de kære små – hans egen lille søde 6. ja, faktisk en gang bras-kartofler. Han tænkte: ”Ja, lige klasse – sad musestille som sømmet og klistret fast på præcis – bras-kartofler”! Den slags lignede slet ikke stolene. Man skulle næsten tro, at de var folketingshans håbefulde og små fantasiunger. Foråskuller? Ja, medlemmer eller ministre, for de har jo også kraftlim det måtte det jo være. på rumpetterne. Den eneste, som sitrede lidt i stolen var Der var selvfølgelig den sædvanlige støjen hujen slagterens søn, Bjørn – men han var kun kendt under og skrigen på gangen – en hue suste gennem luften og navnet Basse. Det var nemlig sidste time inden spisekom til at hænge oppe på en lampe. Men uden for hans pausen, denne liflige pause, som Basse elskede overalt egen klasse var der tomt og stille – næsten en dødsens på denne jord. I det mindste, når han var indespærret stilhed. Uf! Han tænkte umiddelbart på et gravkammer på Slaveanstalten. Basse elskede – og var opdraget dybt ned i kælderen under grev Draculas slot i Trans- med mad – god mad – rigeligst med mad – kort sagt. sylvanien. Uh – uhh – uhyggeligt! Han gyste – og lo. ”M – a – a – a – d.” ”Hold da helt kæft, hvad mon der venter mig Hans sitren og bæven var præcis så stor, at den forplanderinde i løvens hule – er gabet på vilddyret allerede tede sig ned til og ind i hans skoletaske, hvor skyen – spærret vidt og bredt op – de ved jo, at stilene kom- sirligt pålagt – lever-stå-hejen - sitrede og bævrede med. mer retur i dag!” Han mumlede halvhøjt men smålo Jo, de var i takt de to. Han led allerede så småt. Både samtidig i sit inderste. Og – for at foregribe alle mulige hans egne deller og dem i tasken svuppede også med.

www.oebit.dk

36

juni/juli 2011 - NUMMER 4 ÅRGANG 17


MÅNEDENS anmeldelse

Olaf kendte Basse så godt, at han vidste, at drengen allerede var begyndt at lide – han kendte nemlig Basse og hans familie som solide madelskere. Skulle de nogensinde kunne få tildelt et våbenskjold, så blev det med garanti noget med korslagte knive og gafler og den stil.

Olaf’s øjne fór lynhurtigt rundt i kraniet – så hurtigt, at han så både sjov og skeløjet ud. Havde han været en damelærer, så ville al mascara’en været røget af på grund af hurtigheden og sat sig godt og grundigt fast på de gule klassevægge i næsten alle regnbuens farver. Men Olaf var ingen damelærer – han var nemlig en brysk én. Og så pralede han altid med sin kolomægtige højde – skønt han var ganske normal af højde – sådan cirka 1,80 meter. Men – for at virke både brysk, høj og mægtig, gik han altid i sko med meget høje hæle – og næsten altid helst i ko-bøj-der-støvler. Ligesom netop i dag. Tilfældigvis havde han en onkel ovre i Staterne – og selv om denne hed Hans Christian Andersen, som ham fra Odense, kaldte Olaf ham altid Joachim von And, min rige onkel. Tilmed var Olaf rødhåret – og ejede to stritører – et på hver sin side af kraniemuffen. Og både hår og stritører vejrede et eller andet. De vibrerede næsten i takt med Basse og Basses sky. Olaf vejrede også lusk eller sådan noget hemmeligt. Måske noget som ”ska’ vi ikke lave noget andet i dag.” Stilene fjumrede nok rundt i de små kraniemuffer, som han venskabeligt kaldte deres grødhoveder, når der ikke hurtigt nok fes noget ind. Måske ville Basse udbryde noget med sin blideste englerøst som for eksempel: ”Søde lærer Olaf – undskyld hr. over-lærer Olaf – gi’r du ikke negerboller i dag – åh, det er så længe siden sidst – vel helt tilbage til 1864 – for husk så - så klarer vi de der krydser og boller meget, meget lettere med netop en negerbolle i hånden – og én i munden!” Det sås faktisk på alle, at de ikke gad de her juni/juli 2011 - NUMMER 4 ÅRGANG 17

x’er og o’er i dag. ”Solen skinner – og der er så varmt – vi orker det ikke, det ses tydeligt på alles ansigter – og udenfor pipper pipperne deres glade sange. Du kan da ikke nænne det overfor dine søde små engle” – sådan følte Olaf, at samtlige tænkte uden dog at sige noget. For de sad fortsat muserolige, og alles øjne var som klistret fast på tavlen med Knold & Tot-lim – men tavlen var for øvrigt ganske ren, så duksen havde da ikke snorksovet – i dag – for en gangs skyld! Kun en flue summede frem og tilbage i universet af knugende stilhed – men netop i denne stilhed lød fluens summen som en gammeldags fire-motores bombemaskine – en flyvende fæstning. ”Hør – hvad fejler I – er I syge – lider I af roterende fis i kasketten – har I spist søm uden at spytte hovederne ud - hvem har snuppet jeres chokolademadder – hvorfor denne stilhed?” Hvis du vil læse videre kan du finde hele historien på www.skolemagasin.dk hvorfra den også kan printes ud.

37


Kurser for alle, som arbejder med

BØRN

1 dags kursus

Massage i skolen

Når børn lærer at massere hinanden i skolen, børnehaven eller SFO’en, får de gode forudsætninger for at udvikle naturlig tryghed og at blive empatiske medmennesker.

På dette kursus får du teori om berøringens betydning i forhold til relationer, empati og mobning. Samtidig får du redskabet og idéer til, hvordan du kan integrere ”Barn til barn massage” i det pædagogiske arbejde i skolen. Du vil opleve MASSAGE I SKOLEN, som en enkelt måde at bedre det sociale miljø i klassen.

Berøring er en god start til at tage vare på sig selv og andre og dermed forebygge mobning.

Silkeborg

6. december 2011

2 eller 3 dages kursus

Berøringspædagogik

På dette kursus vil du få en grundigere indføring i teorien bag ”Barn til barn massage”. Du får et væld af redskaber til igennem leg og aktiviteter at integrere ”Barn til barn massage” i dit pædagogiske arbejde i børnehaven, skolen eller SFO’en. Du bliver kvalificeret til at tilbyde børnekurser i ”Barn til barn massage” og kan få positiv indflydelse på det sociale miljø blandt mange børn.

Gentofte

19. - 20. november 2011 eller 17. - 18. november 2012 (2 dage)

Silkeborg

22. nov. 2011 + 3. januar 2012 + 22. maj 2012 20. marts + 8. maj + 19. juni 2012 (3 dage)

eller

tlf. 8681 1081 · www.nordlys.dk


Vidunderplanten ka’a he’ê I vores serie om Den Digit Stevia planten indeholder stoffer, som kan være med til at stoppe diabetesepidemien. Citat: Per Bendix Jeppesen, professor

Af Benny Jørgensen, Vægtkonsulenterne

Steviaplanten

Dybt inde i Amazonas jungle i Amambay bjergene på grænsen mellem Brasilien og Paraguay, i et område hvortil ingen veje fører, og som man kun kan komme til via floden, vokser planten ’Stevia ebaudiana Bertoni’ vildt. Guarani indianerne, der lever i området, har kendt denne plante i mere end 1500 år. Ikke under det latinske navn, som først blev tildelt planten i 1891 af den schweiziske botaniker Moises Santiago Bertoni, men under navnet ka’a he’ê (sød urt). Plantens blade, der søder 30-45 gange mere end sukker, er af indianerne blevet anvendt i te, som er blevet drukket flittigt. Ikke kun fordi den smagte godt, men mest fordi ’den gjorde, at de fik det bedre’. Den danske forsker

Under et års studieophold på universitetet i Bahia i Brasilien i 1991 blev interessen for medicinalplanter og naturmedicin vakt hos den dengang unge biologistuderende Per Bendix Jeppesen, i dag lektor og professor på Aarhus Universitetshospital. En af professorerne på universitetet i Bahia opfordrede ham til at besøge

en indianerstamme langt ude i junglen, guarani indianerne, der var kendte for at bruge urter til behandling af syge. Per Bendix Jeppesen blev nysgerrig og besluttede sig for at tage af sted. Da der ikke var nogen veje, der kunne føre ham dertil, var den eneste mulighed at sejle ned ad Amazonfloden. Rejsen tog en hel uge, men det lykkedes ham at finde frem til stammen. Selv om indianerne levede meget isoleret og ikke var vant til at få gæster fra den civiliserede verden, så tog de imod ham med åbne arme, og han fik lov til at bo hos en indianerfamilie i en hel måned. Det gjorde, at han kunne følge deres måde at bruge urter på fra nærmeste hold, og her var det, at han for første gang faldt over planten ’Stevia ebaudiana Bertoni’. Effektiv mod diabetes type 2

Efter at have studeret optegnelser fra lægekonsultationer i nærheden vidste han, at diabetes type 2 er en meget udbredt sygdom blandt de to indianerstammer, der lever i området - guarani-indianerne og ashi-india-

Vision Gulve A/S er et professionelt gulvfirma, som sætter kunden i centrum. www.visiongulve.dk Mail: jj@visiongulve.dk Tlf. 2194 8978 Johni Jensen Vedbysøndervej 16 4200 Slagelse

juni/juli 2011 - NUMMER 4 ÅRGANG 17

39


MÅNEDENS kommentar

sødere end almindeligt sukker, og da det indeholder nul kalorier og ikke hæver blodsukkeret, er det derfor ikke tilfældigt, at det også bruges som sødemiddel. Indtil videre mest i Japan, Kina og andre asiatiske lande, da det endnu ikke af EU kommissionen er godkendt til brug i levnedsmidler i Europa. WHO har godkendt Stevia for længe siden, og talrige videnskabelige undersøgelser viser, at stoffet er gavnligt og uden bivirkninger, men EU-kommissionen tøver stadig. ’Når godkendelsen lader vente på sig, skyldes det, at store amerikanske grossistkæder har sat enorme ressourcer ind for at spænde ben. De gør alt for at bevare nerne. Årsagen er et defekt gen, som er meget udbredt i deres store eksport af syntetiske sødestoffer til de eurostammerne, fordi de lever så isoleret fra omverdenen. pæiske lande’, hævder Århus-forskeren. Opstår der en genfejl, er der derfor stor risiko for, at den gives videre til de efterfølgende generationer. Sukker er gift

Under opholdet kunne han se, hvordan indianerne brugte Stevia planten i te i dagligdagen og hvilken positiv medicinsk effekt, den havde. Det var tydeligt at se, at indianerne i vid udstrækning kunne holde symptomerne på deres diabetes nede ved at drikke Stevia-te. ’Indianerne ved ikke, at de lider af sukkersyge, og de har ingen idé om, at Stevia planten virker på deres sygdom. Men de siger, at teen gør, at de har det bedre’, siger Per Bendix Jeppesen.

Per Bendix Jeppesen er ikke den eneste, der gerne ser steviosid på det europæiske marked. De Danske Vægtkonsulenter (DDV) udbyder allerede selv Multisød, der består af Erythritol, et udtræk fra majs, der dog kun søder med 70% af sukkerets styrke, men som heller ikke giver blodsukkerstigning og heller ikke indeholder kalorier. Virksomheden, der samtidig tilbyder hjælp til kostomlægning, er derfor en varm fortaler for, at naturlige sødestoffer generelt og steviosid i særdeleshed, får en mere fremtrædende plads i fødevareproduktionen herhjemme. Så snart Stevia er godkendt af EU komissionen, forhåbentlig inden udgangen af 2011, står DDV derfor allerede parat med at lancere en lang række nye fødevareprodukter uden indhold af sukker eller syntetiske sødemidler.

Efter hjemkomsten fra Brasilien arbejdede Per Bendix Jeppesen videre med en række af de rene stoffer, steviosid og steviol, der findes i planteudtrækket fra den sydamerikanske vildplante. I diabetesforskergruppen i Århus har Per Bendix Jeppesen og hans kolleger Kjeld Hermansen og Søren Gregersen som de første vist, at steviosid direkte stimulerer produktionen af insulin fra bugspytkirtlen, hæmmer det sukkersygefremkaldende hormon glukagon, sænker blodtrykket, har en positiv ’Udover at sukker feder og giver huller i tænderne, er effekt på kolesteroltallet og desuden nedsætter blodsuk- der også indikationer på, at det er direkte årsag til et stigende antal diabetikere. Det er i det hele taget det keret ved aldersdiabetes. rene gift for kroppen. Men vi har vænnet os til, at alting I lyset af at 50 procent af aldersdiabetikere har forhø- skal smage sødt, og derfor har vi brug for naturlige jet blodtryk, og da forbindelserne er uden en række alternativer. Både til at putte i te og kaffe, men også i af de bivirkninger, som kendes fra de klassiske suk- fødevarer, der alt for ofte indeholder alt for meget sukkersygetabletter, åbner det også nye perspektiver i be- ker’, udtaler Thomas Møberg, direktør i De Danske handlingen af type 2 diabetes, som flere end 200.000 Vægtkonsulenter og i åblomst. danskere har. ’Stevia har en bedre smag og en højere koncentration, og da det, ligesom Multisød, ikke indeholder kalorier Erstatter sukker og ikke giver blodsukkerstigning, vil det derfor være Da udtrækket af Steviaplanten samtidig er 300 gange oplagt at bruge Stevia i fø¬devarer, der henvender sig 40

juni/juli 2011 - NUMMER 4 ÅRGANG 17


Skrumpehoveder, eventyr og meget meget mere Rådhuspladsen 57 · 1550 København V

beSøg de SjoveSte muSeer i byen! hårdtSlående rekorder, gyS, grin og meget meget mere Østergade 16 · 1100 København K

Special gruppepriS for SkoleklaSSer. ved fremviSning af annoncen giveS yderligere 10% rabat. ring og hør nærmere på telefon 33 32 31 31 eller beSøg oS på www.topattractionS.dk

I ! ER UST D N G LA . AU N 0 SE 2 CE AVN C H SU EN B Ø K

Magisk myggeteater… veloplagt og virtuost

★★★★★

- Børneteateravisen.dk

... boblende, visuelt overdådig og fornøjelig

★★★★★

- Jyllands-Posten

Enestående smuk

Egon tog stikket hjem!

- Dagbladet Ringsted

- Nordjyske

★★★★★

Supermyggen… rene genistreger - Skive Folkeblad

frodigt fabulerende familieforestilling … boblende, visuelt overdådig - Jyllands-Posten Enestående smuk og medrivende - dagbladet Ringsted Magisk myggeteater - bøRneteateRavisen.dk

østre gasværk teater

gasvaerket.dk · BILLetter: 39 277 177 BILLetBILLet.dk 70 272 272


e

Lejrskoleophold med oplevelser.. fra kun kr. 103 pr. person pr. nat v/5 personer Vi tilbyder mange gratis aktiviteter, såsom badeland, sauna, dampbad, motionsrum, idrætshal, fodboldbaner, tennis og badminton m.m. Vi hjælper også gerne med planlægningen af jeres ophold og kommer med gode indspark.

Kom til toppen af Danmark og få en på “opleveren” Her er masser af oplevelser, unik natur og historie: Grenen, Råbjerg Mile, Den Tilsandede Kirke, Hulsig Hede, Skagens by- og Egnsmuseum, Skagens Museum, Skagen Odde Naturcenter, Geocaching og meget mere..

Kurser, seminarer og konferencer. Vi kan tilbyde de helt rigtige omgivelser for jeres næste kursus eller seminar. Vi har også mulighed for at kombinere jeres ophold med forskellige teambuilding aktiviteter eller en helt unik oplevelse her fra toppen af Danmark - Skagen.

Når dagen er omme byder vi, Skagen Strand, på afslapning, samvær og hygge.

• Cykelleje til gode priser • Toget går lige til døren • Gratis lærerbolig • Gratis faciliteter

Ferieboligerne kan rumme op til 7 personer og ligger i et dejligt naturskønt område. Her kan I selv lave mad, eller lave en aftale med restauranten. I kan f.eks spise sammen i restauranten den sidste aften og vi kommer gerne med en god pris.

Ring efter priser på telefon 9848 7222, og vi kommer med et godt tilbud eller se mere på:

skagenstrand.dk

tranevej 108 hulsig 9990 skagen t: +45 9848 7222 skagenstrand.dk

skagen strand væk fra det hele, tæt på det meste

ISLAND OG FÆRØERNE Skolerejser Kontakt vores ekspert i skolerejser og få et uforpligtende tilbud på en skolerejse til Island eller Færøerne

Tlf. 24 89 21 13 - www.northtravel.dk


NU ER DET SUNDERE AT FORSØDE TILVÆRELSEN � FOR HELE FAMILIEN indeholder kun

45

kalorier

Anbefales af

NUL SUKKER – NUL KUNSTIGE SØDEMIDLER – FÅ KALORIER – 100% GOD SMAG Her er en ægte danskudviklet verdensnyhed til dig, der foretrækker is med god smag, men som godt kan undvære de mange kalorier fra sukker og kunstige sødemidler. åblomst Vaniljeis og Kakaois indeholder kun 45 kcal/100 ml., da de bl.a. er sødet med Multisød (Erythritol). Multisød indeholder ingen kalorier. åblomst isene er nøje afstemt ud fra et ønske om, at smagen skal være i top, kalorieindholdet i bund, kvaliteten god og prisen fornuftig.

NYHED

naturligvis …

Klik ind på www.åblomst.dk og læs mere om det øvrige sortiment i fødevareserien. Forhandles i førende supermarkeder bl.a. SuperBest, Spar, Lidl, Liva, Bilka & Føtex.


studietur til København?

Priser fra 135

kr. pr. seng pr. nat.

Bo billigt på 5-stjernet hostel kun 5 minutters gang fra Hovedbanegården. Tæt på alle seværdigheder og transport.

booKing: t/ 3311 8585 e/ danhostel@dgi-byen.dK læs mere på www.dgi-byen.dK/hostel

Magasinet Skolen, juni/juli 2011  

Skolemagasin er et blad rettet mod alle landets lærer og skoleledere og øvrige der arbejder indenfor skolesektoren

Advertisement