Skole-kirke-samarbejdet Årsplan 2021-2022

Page 1

ÅRS PLAN SKOLE KIRKE SAM ARBEJ DET THY/ MORS 2021 2022


ÆSTETISKE LÆRE PROCESSER

MONSTRE PÅ SPIL i kristendom, myter og folketro Drabelige drager, modbydelige marer og tumpede trolde. Folketroen og religionerne er fulde af monstre. Men hvorfor er det egentlig sådan? Hvad kendetegner et monster? Og kan monstrene overhovedet overvindes? Eleverne skal i dette projekt stifte bekendtskab med monstre fra Bibelen, den nordiske mytologi og fra den danske folketro, ligesom de også skal få indblik i, at mennesker på tværs af religion og kultur altid har skabt fortællinger om monstre for at kunne forstå den verden, som de selv er en del af. Til projektet har forfatter Morten Dürr sammen med illustrator Julie Østergaard lavet en fortælling om monstre og mennesker og om frygt og mod. Fortællingen ledsages af et lydspor, komponeret af Mathias Madsen Munch. Lydsporet er en musikfortælling til bogen og er indspillet af et klassisk symfoniorkester. Projektet indeholder: Den kæmpestore oplæsningsbog ”Felix og Monstrene” af Morten Dürr. Hjemmeside med lydspor til fortællingen. Faktakort. Lærervejledning med elevoplæg. Kirkebesøg. Online lærerkursus. Målgruppe: 1. - 3. klasse Fag: Kristendomskundskab og dansk. Mulighed for at inddrage musik og billedkunst. Varighed: 11 lektioner + kirkebesøg fra 1. oktober 2021 | Tilmelding: Hele året på www.skolekirkesamarbejdet.dk


SKROT GUD børnekunst om gudsforestillinger Der er aldrig nogen, som har set Gud, og derfor har fantasien forholdsvis frit spil, når vi skal danne os billeder af ham. Konsulenten og en stor kuffert med gammelt skrot, dimser, dingenoter og diverse gæster klassen og lader elevernes hænder forme deres ideer om, hvem og hvad Gud er. Vi leger og skaber, før vi tænker og taler sammen; se mere på skolekirkesamarbejdet.dk/skrot, hvor der er også er inspiration til at arbejde videre. Målgruppen: 3. - 5. klasse Fag: Kristendomskundskab og billedkunst Varighed: 4 lektioner på samme dag

KLIP EN SALME workshop for nye ”salmister” Ved at lege med ord og klippe ord ud ad gamle bøger skal eleverne skabe en helt ny salme og give den et flot visuelt udtryk. Forfatteren Mette Hegnhøj, der arbejder fantasifuldt og æstetisk med ord, medvirker i projektet, som dels består af en workshop-dag på 4 timer og en afsluttende uropførelse, hvor elevernes værker samles til en ny salme. Projektet støttes af Thisted Kommunes centrale bevilling og Børns Møde Med Kunsten. Målgruppe: 4.- 6. klasse Fag: Kristendomskundskab og billedkunst. Tilmelding senest 1. oktober. Varighed: Fra kl. 9– 13 en dag i uge 5 2022 og fælles uropførelse fredag kl. 10-12

ENGLE-PORTRÆT byg en engel i LEGO Hvad er en engel? Hvordan ser den ud, og hvilke slags engle findes egentlig? Eleverne lærer om engle ved at bygge deres helt egen, som de giver navn, egenskaber og historie. Konsulenten medvirker ved igangsætningen af projektet, hvor han medbringer sin kuffert fuld af klodser. Projektet kan kombineres med andre engle-projekter fra Clio eller skolekirkesamarbejdet.dk. Målgruppe: 1.- 6. klasse Fag: Kristendomskundskab Varighed: Igangsætning i 2 lektioner, derefter valgfrit |Tilmelding: Hele året


ALLE KLASSE TRIN

MÆRK KIRKEN læring med krop og kreativitet På en nysgerrig og sanselig måde kan vi opleve og erfare den romanske kirkes historie, når vi læner os op ad den og bogstaveligt talt føler sporene af tiden gang. I løbet af halvanden time vil eleverne undersøge og fordybe sig i kirkerummets særlige æstetik og stemning, og både elever og lærer får erfaringer med flere vidensformer, ligesom projektet inviterer til læring gennem deltagelse. Projektet, der er resultatet af et forskningsprojekt i forbindelse med en Master-opgave på Aalborg Universitet, kan med fordel kombineres med andre undervisningsforløb, f.eks. Clios forløb om Kirken eller www.kirketour.dk, ligesom det kan bruges som inspiration til at få erfaringer æstetiske læreprocesser. Målgruppe: 1. - 10. klasse Varighed: Kirkebesøg på 2 lektioner. Fag: Kristendomskundskab Tilmelding: Hele året på www.skolekirkesamarbejdet.dk, hvor du også kan læse mere.


ESBJERG-EVANGELIET på en skole i nærheden Esbjerg-evangeliet er et stort vægmaleri, som findes på det runde auditorium på UC-Syd i Esbjerg. Det er malet af Erik Hagens og viser en meget personlig og nutidig fortolkning af Bibelens mange tekster. Aalborg Stift har en 22 meter lang kopi, som opstilles på Hanstholm skole i uge 2, Snedsted skole i uge 3 og Dueholmskolen i uge 4 2022. Klasserne arbejder med billedtæppet ved hjælp af fortælling og æstetiske metoder. Målgruppe: Hele skolen Fag: Kristendomskundskab og billedkunst Varighed: 2 lektioner pr. klasse| Tilmelding på særskilt ark via hjemmesiden

SYMBOLER på kirkegården Nogle tror, at en kirkegård kun er et sted for de døde, men det er også et vigtigt mødested mellem levende og døde. Det vrimler med symboler på gravsten og -minder, som giver os adgang til en dybere forståelse af menneskers liv og tro. Projektet tager udgangspunkt i et besøg på kirkegården, hvor I nysgerrigt undersøger spor af levet liv. Efterfølgende bearbejder I jeres indtryk på skolen og deler viden om symboler. Målgruppe: Hele skolen Fag: Kristendomskundskab Varighed: 4 lektioner, hvor de to første foregår på kirkegården| Tilmelding: Hele året

TRIPTYKON en tre-fløjet altertavle I Thy og på Mors er der mange spændende altertavler, som afslører, hvordan kristendom er blevet forstået og formidlet igennem historien. Der er to spor i projektet: I kristendomskundskab undersøger I altertavlers indhold og funktion, og i billedkunst laver I jeres egen triptykon (en tre-fløjet altertavle). Der er også mulighed for kirkebesøg i jeres lokale kirke, hvor I kan gå på opdagelse i jeres egen altertavles billedunivers og - sprog. Målgruppe: Hele skolen Fag: Kristendomskundskab (og billedkunst i indskoling og overbygning) Varighed: 6-8 lektioner | Tilmelding: Hele året


IND SKOLING EN JULEMYSTERIET om Den vise mands guld Julemysteriet om Den vise mands guld er et escape room i den lokale kirke. Eleverne finder forskellige clues og genstande, som skal hjælpe dem med at løse mysteriet. Legen starter med en forfærdelig besked om en af de tre vise mænd, som er blevet frarøvet sit guld! På tid skal der løses kodebeskeder, findes usynlige tegn og gemte genstande, så klassen forhåbentlig kan hjælpe den stakkels konge med at få sit guld tilbage.

Målgruppe: 1. - 3. klasse Fag: Kristendomskundskab Varighed: 2 lektioner | Afvikles i december 2021 | Tilmelding senest 1. september 2021

PÅSKEMÅLTID spis en fortælling Fortællingen om Moses, der befrier sit folk fra slaveri og undertrykkelse i Egypten, spiller en rolle i de tre monoteistiske religioner: Jødedom, kristendom og islam. Vi fordyber os i fortællingen ved hjælp af æstetiske metoder. Vi skal se, lytte og spise fortællingen; ved at spise de traditionelle ingredienser i det jødiske påskemåltid. Konsulenten medbringer fortællingen og maden. Projektet udbydes i ugerne 8 - 14 2022. Målgruppe: 1. - 3. klasse Fag: Kristendomskundskab Varighed: 2 lektioner |Tilmelding: Senest fredag den 1. januar 2022

WHY WE WEAR mød fem børn fra fem religioner I projektet møder eleverne børn fra en jødisk, kristen, muslimsk, buddhistisk og sikh baggrund og stifter bekendtskab med religioner gennem beklædningsgenstande, symboler og hellige steder. Undervisningen tager udgangspunkt i en big book, der skrevet på engelsk. Der arbejdes med samtale, dramaøvelser, lege og opgaver. Udover den store bog får de deltagende klasser forskellige konkrete materialer til undersøgelse af religionerne. Målgruppe: 2. - 3. klasse Fag: Kristendomskundskab, engelsk, dansk, billedkunst Varighed: 5-7 lektioner| Tilmelding: Hele året på www.skolekirkesamarbejdet.dk


MOSES I ØRKENEN i Nationalpark Thy Der er sjovt at høre en god fortælling, men det er næsten endnu bedre selv at være med i den. Derfor leger, spiller og danser vi fortællingen om israelitternes ørkenvandring med Moses, hvor folket oplevede mismod, utålmodighed og 10 bud. Eleverne bliver klædt ud og deltager aktivt, når de brokker sig, smager på honningbrødet fra himlen eller drikker vand slået af klippen. Folket slæber hele vandringen rundt på Kisten med Aftalen, som indeholder stentavlerne og alt det andet, vi skal bruge på en ørkenvandring. Vores ørkenvandring foregår i Nationalpark Thy (eller et andet egnet sted i jeres nærområde). Projektet tilbydes i uge 33 - 37 2021 og uge 22 -25 2022. Målgruppe: 1. - 3. klasse Fag: Kristendomskundskab Varighed: 2 lektioner excl. Transport | Tilmelding hele året


MELLEM TRIN NET SOL OG SOMMER salmesangsdage om pinse Årets salmesangsprojekt handler om sol, sommer og pinse. Musik, sang, fortælling og samtale er indholdet. Skole-kirke-samarbejdet betaler transporten til og fra kirken. Tirsdag den 31. maj 2022 kl. 10 - 11 i Thisted kirke Onsdag den 1. juni 2022 kl. 10 - 11 i Hurup kirke Torsdag den 2. juni 2022 kl. 10 - 11 i Nykøbing Mors kirke Fredag den 3. juni 2022 kl. 10 - 11 i Snedsted kirke Målgruppe: 4.-6. klasse Fag: Kristendomskundskab og musik Varighed: 1 time + forberedelse | Tilmelding: senest 1. januar 2022

PÅSKE-GÅTUR Fortællingen om den kristne påske, gamle kunstbilleder og området omkring jeres skole og kirke mødes i dette projekt. Eleverne lytter til fortællingen på deres mobiler, mens de går rundt og finder ”usynlige” poster ved hjælp af app’en mapop. Der er enkle og varierede opgaver, som skal løses undervejs. Der er ti poster. Teksten er hentet fra Bibelen 2020, der er en nyoversættelse, som kan læses uden forudsætninger. Målgruppe: 4. - 9. klasse Fag: Kristendomskundskab Varighed: 2 lektioner | Tilmelding senest 1. januar 2022

VENSKAB rum for undren Projektet introducerer filosofiske samtaler i klassen ved hjælp af øvelser, lege og et materiale fra netværket Rum for undren, der faciliterer skolers arbejde med filosofi og børn. Eleverne deltager aktivt i en undersøgelse af venskab som både begreb og oplevelse. De skal bruge deres sprog, kroppe, følelser og erfaringer til at blive klogere på venskab i deres, andres og klassens liv. Se mere på skolekirkesamarbejdet.dk/venskab. Målgruppe: 4. - 6. klasse Fag: Kristendomskundskab og dansk Varighed: 2 lektioner | Tilmelding hele året


VIA DOLOROSA påskevandring Den vigtigste fortælling i kristendommen er påskeberetningen. Rollespillet Via Dolorosa lader alle elever spille en rolle, når begivenhederne fra palmesøndag til påskemorgen fortælles. Eleverne er udklædte, så de bedre kan deltage engageret og medlevende. Efter introduktionen i den lokale kirke går vi en rute gennem byen og gennemspiller de centrale påskebegivenheder. Vi skal bl.a. spise påskemåltid, forråde, svigte og råbe. Men ved den tomme grav skal vi opleve englen og møde ”havemanden”, som kalder kvinderne ved navn. Som regel medvirker den lokale præst samt frivillige fra menigheden. Alle tilmeldte klasser modtager forberedelsesmateriale. Påskevandringen kan bestilles til afvikling i ugerne 8 - 14 2022. HUSK: I skal som udgangspunkt være to klasser, der går samtidigt. Målgruppe: 4. - 6. klasse Fag: Kristendomskundskab Varighed: 2 lektioner │ Tilmelding senest 1. januar 2022


OVER BYGNING EN Den irske rockgruppe U2 udgav i 2000 et album med titlen: ”All That You Can’t Leave Behind”, hvorpå nummeret ”Peace On Earth” er som en slags moderne bøn. Man kan læse teksten som en vision om Guds rige på jorden, hvor freden hersker, mødre ikke græder, og afsked er afskaffet. Men den kan også læses som et opråb til Jesus om at gøre noget ved krig og undertrykkelse. Den 15. august 1998 sprang Real IRA en bilbombe i den nordirske by Omagh, som dræbte 29 mennesker og sårede yderligere 220. Sean and Julia, Gareth, Ann og Breda, hvis navne optræder i sangen, var blandt de dræbte. Bilen på billedet indeholder bomben. Fotografiet er taget kort før eksplosionen. Kameraet blev fundet i ruinerne. Barnet og den spanske mand på billedet overlevede.

MARKUS ONLINE et evangelium fra Bibelen 2020 I 2020 udgav Bibelselskabet en nyoversættelse af hele Bibelen, hvor både teologer, sprogkyndige og kunstnere har gennemarbejdet de gamle tekster, så den kan læses direkte og uden særlige forudsætninger. Oversættelserne har arbejdet ud fra fire krav til teksten: ▪ Forståeligt, uden noter ▪ Mundret, ikke slang ▪ Smukt, gerne poetisk, men ikke ’gammeldags’ ▪ Rigt varieret – med respekt for tekstens forskellige genrer Materialet ser på Markus-evangeliet som en tekst, der kan analyseres og fortolkes på forskellige vilkår: Både med en nutidig og en historisk synsvinkel. Markusevangeliet læses som en Jesus-biografi, der åbner for en forståelse for Jesus’ liv, forkyndelse og betydning. Målgruppe: 8.- 9. kl. Fag: Kristendomskundskab Varighed: 4 - 6 lektioner . Tilmelding: Hele året på www.skolekirkesamarbejdet.dk


BIDSKE BÆSTER i Bibelen Listige løver, bidske bjørne, slibrige slanger, hungrende hunde og mageløse monstre i alle afskygninger. Bibelen er fyldt med hårrejsende beretninger om alverdens fantastiske og frygtelige udyr. Materialet lader nutidens fascination af monstre møde bibelens fortællinger og stiller grundlæggende spørgsmål til menneskelivet mellem mægtige magter. Målgruppe: 8. - 9. klasse Fag: Kristendomskundskab Varighed: 4 - 8 lektioner | Tilmelding: Hele året

ONDSKAB et dialogspil om det onde ”Hvad er mest ondt?”, ”Hvor kommer det onde fra?” og ”Det perfekte samfund” er nogle af de seks temaer, som der bliver reflekteret over i spillet Ondskab. Spillet består af seks spilleplader, som udfordrer eleverne til at tænke og tale samtidig med, at de møder en række dilemmaer, tekster og kunstværker. Efterfølgende fordyber klassen sig i temaerne gennem kortfilm, fotos, tekster o.s.v. Se mere på www.skolekirkesamarbejdet.dk. Målgruppe: 8. - 9. klasse Fag: Kristendomskundskab Varighed: 4-7 lektioner | Tilmelding: Hele året

I AL EVIGHED interaktiv teater med Carte Blanche Carte Blanches forestilling “I al evighed” tager udgangspunkt i K. E. Løgstrups berømte citat om, at vi alle holder hinandens liv i hænderne. Ud fra citatet har de skabt en forestilling, der indbyder unge og voksne til at udforske livets helt store spørgsmål. Forestillingen inddrager de unge skoleelever og kirkerummet i et udfordrende samspil. Målgruppe: 8. - 9. klasse Fag: Kristendomskundskab og dansk Den 21. feb. kl. 10 og 12 i Hurup og den 22. feb. Kl. 10 og 12 2022 i Nykøbing Mors Tilmelding: Senest 1. september 2021 på www.skolekirkesamarbejdet.dk

GÅR DET HELE AD HELVEDE TIL? et projekt om frygt og håb Projektet er både dansk- og kristendomsfagligt og inviterer til en refleksion over frygt og håbs betydning for den måde, mennesker lever deres liv på. I projektet arbejder eleverne med den nyskrevne novelle Uegnet af Kenneth Bøgh Andersen, et digitalt bibliotek med helvede- og paradisforestillinger samt et brætspil med etiske dilemmaer. Konsulenten tilbyder at spille brætspillet Egnet med eleverne i løbet af to lektioner. Målgruppe: 7.- 9. kl. Fag: Kristendomskundskab og dansk Varighed: Op til 14 lektioner . Tilmelding: Hele året


HJÆLP! vi mangler altså… Dette katalog indeholder nogle af årets projekter. På hjemmesiden kan I finde endnu flere projekter, som I kan bestille. Men måske har I brug for noget, der slet ikke er udviklet, produceret eller opfundet endnu. Måske har I brug for en samarbejdspartner til at gøre jeres ideer til virkelighed. Så skriv endelig til Svende Grøn på sg@km.dk.

HJEMMESIDEN www.skolekirkesamarbejdet.dk På hjemmesiden kan du læse, se og høre meget mere om de aktuelle tilbud fra Skolekirke-samarbejdet for Sydthy, Thisted og Morsø provstier. Her findes en lang række muligheder for inspiration til kristendomskundskab, ligesom der er samlet konkrete materialer og platforme. På hjemmesiden kan du tilmelde dig til de forskellige projekter.

SAMARBEJDE om udvikling af kristendomsfaget Formålet med Skole-kirke-samarbejdet er at udvikle faget kristendomskundskab. Det sker ved konkrete undervisningsforløb og -materialer, som har en solid faglig baggrund i skolens værdier og fælles mål og i folkekirkens tradition og indhold. Det er gratis at deltage i skole-kirke-samarbejdets projekter. Materialer, platforme, gæstelærerbesøg, undervisning og forestillinger er gratis for skolerne.

KONSULENTEN for skole-kirke-samarbejdet Konsulenten medvirker i samarbejdet mellem skoler og kirker på mange forskellige måder: Underviser, vejleder, inspirator, initiativtager, foredragsholder, arrangør o.s.v. Jeg formidler gerne kontakt til relevante samarbejdspartnere som fx præster, kirkelige ansatte og organisationer. De fleste fredage har jeg kontortid mellem kl. 9 - 14.

Svende Grøn | m: sg@km.dk | t: 23432337