Page 1

Ã…RS PLAN SKOLE KIRKE SAM ARBEJ DET THY/ MORS 2019 2020


ÆSTETISKE LÆRE PROCESSER

MÆRK KIRKEN læring med alle sanser Der findes andre måder at lære på end den kognitive. Projektet lader elever opleve, erfare og lære om kirkerummet ved hjælp af krop og sanser, når de gæster den lokale kirke sammen med konsulenten. I løbet af halvanden time vil de undersøge og fordybe sig i rummets særlige æstetik og stemning, og både elever og lærere får erfaringer med vidensformer som tavs viden, viden-i-handling og refleksion-i-handling. Projektet kan med fordel kombineres med andre undervisningsforløb, f.eks. Clios forløb om Kirken eller www.kirketour.dk. Målgruppe: 1. - 10. klasse Varighed: 2 lektioner Fag: Kristendomskundskab Tilmelding: Hele året på www.skolekirkesamarbejdet.dk, hvor du også kan læse mere.


ESBJERG-EVANGELIET på din egen skole Esbjerg-evangeliet er et stort vægmaleri, som findes på det runde auditorium på UC-Syd i Esbjerg. Det er malet af Erik Hagens og viser en meget personlig og nutidig fortolkning af Bibelens mange tekster. Aalborg Stift har en godt 20 meter lang kopi, som man kan låne på den enkelte skole; og konsulenten følger med og tilbyder æstetiske undervisningsforløb på hhv. 1-2 lektioner med en klasse ad gangen i op til en uge i ugerne 10 - 12 2020. Målgruppe: Hele skolen Fag: Kristendomskundskab, musik og billedkunst Varighed: 1-2 lektioner pr. klasse| Tilmelding: Hurtigst muligt og senest 1. januar 2020

PÅSKEMÅLTID spis en fortælling Fortællingen om Moses, der befrier sit folk fra slaveri og undertrykkelse i Egypten, spiller en rolle i de tre monoteistiske religioner: Jødedom, kristendom og islam. Vi fordyber os i fortællingen ved hjælp af æstetiske metoder. Vi skal se, lytte og spise fortællingen; ved at spise de traditionelle ingredienser i det jødiske påskemåltid. Konsulenten medbringer fortællingen og maden. Projektet udbydes i ugerne 13 - 17 2020. Målgruppe: 1. - 3. klasse Fag: Kristendomskundskab |Tilmelding: Senest fredag den 1. februar 2020 Varighed: 2 lektioner

VIA DOLOROSA påskevandring Den vigtigste fortælling i kristendommen er påskeberetningen. Rollespillet Via Dolorosa lader alle elever spille en rolle, når begivenhederne fra palmesøndag til påskemorgen fortælles. Efter introduktionen i den lokale kirke går vi en rute gennem byen og gennemspiller de centrale påskebegivenheder. Alle tilmeldte klasser modtager forberedelsesmateriale. Påskevandringen kan bestilles til afvikling i ugerne 13 - 17 2020. Målgruppe: 4. - 6. klasse Fag: Kristendomskundskab Varighed: 2 lektioner | Tilmelding: Senest fredag den 1. februar 2020

ENGLE-PORTRÆT byg en engel i LEGO Hvad er en engel? Hvordan ser den ud, og hvilke slags engle findes der egentlig? Eleverne lærer om engle ved at bygge deres helt egen, som de giver navn, egenskaber og historie. Konsulenten medvirker ved igangsætningen af projektet, hvor han medbringer sin kuffert fuld af klodser. Projektet kan kombineres med andre engle-projekter fra Clio eller skolekirkesamarbejdet.dk. Målgruppe: 1.- 6. klasse Fag: Kristendomskundskab Varighed: Igangsætning i 2 lektioner, derefter valgfrit |Tilmelding: Hele året


IND SKOLING EN ENGLE de vilde og de milde Julens små fede basunengle er absolut i mindretal blandt de stærke og dynamiske engle, der optræder både i kristendommen og i mange andre religioner. Eleverne præsenteres for nogle af de gode fortællinger fra Bibelen, hvor engle optræder som både budbringere, vogtere og krigere. I skal desuden arbejde med en håndfuld af kunsthistoriens mange fantastiske engle-værker. Fra Raphael over William Blake til Chagall. Målgruppe: 1. - 3. klasse Fag: Kristendomskundskab Varighed: 8 lektioner| Tilmelding: Hele året på www.skolekirkesamarbejdet.dk

FORTÆLLESNOREN lignelser med hele kroppen Projektet Fortællesnoren indeholder både undervisningsforløb og konsulentbesøg, hvor man prøver metoden af. Rollekort hænges på snoren, og alle vælger, hvilken rolle de vil spille i lignelsen, der filmes og afspilles, før de to lektioner er slut; og eleverne er blevet meget klogere på lignelser. Man kan på www.skolekirkesamarbejdet.dk se, hvordan andre indskolingsklasser har gjort. Målgruppe: 1. - 3. klasse Fag: Kristendomskundskab Varighed: 2 lektioners konsulentbesøg efterfulgt af frit videre arbejde

MELLEM GAMMELT OG NYT fortællinger på tværs af Bibelen I et lille hæfte kan eleverne læse fire fortællinger fra Det gamle Testamente og fire fortællinger fra Det nye Testamente (lix 15), som passer sammen to-og-to. Lærervejledningen viser, hvordan man ved hjælp af billeder fra kunsthistorien kan tale om fortællingerne. Der findes webressourcer til projektet, som hjælper klasserne til at nå en række af målene i Fælles Mål for Kristendomskundskab. Målgruppe: 1. - 3. klasse Varighed: 4 - 8 lektioner Fag: Kristendomskundskab og evt. billedkunst | Tilmelding: Hele året


MELLEM TRIN NET GRUNDTVIG I ORD OG TONER salmesangsdage Årets salmesangsprojekt handler om Grundtvigs liv og salmer. I år afvikles salmesangsdagene sammen med et par erfarne musikere og undervisere, der har arbejdet grundigt med sange i mange år. Forberedelsesmaterialet udsendes, så man kan forberede sig i de fire uger efter juleferien. Skole-kirke-samarbejdet betaler transporten til og fra kirken. Onsdag den 5. februar 2020 kl. 9 - 10 i Nykøbing Mors kirke Onsdag den 5. februar 2020 kl. 12-13 i Thisted kirke Torsdag den 6. februar 2020 kl. 9 - 10 i Hurup kirke Torsdag den 6. februar 2020 kl. 12 - 13 i Snedsted kirke Målgruppe: 4.-6. klasse Fag: Kristendomskundskab og musik Varighed: 1 time + forberedelse | Tilmelding: senest 1. januar 2020

MARTIN LUTHER en reformator Få besøg af Martin Luther, som fortæller om sit liv og tanker ved hjælp af skelsættende begivenheder og betydningsfulde genstande. Besøget kan være en del af et større Luther -forløb, som du kan finde inspiration til på www.skolekirkesamarbejdet.dk/luther.html Målgruppe: 4. - 6. klasse Fag: Kristendomskundskab Varighed: 2 lektioner | tilmelding: Hele året

I AL SIN GLANS fordybelse i pinse Hvad er pinse? Hvad er ånd og Helligånd egentlig? Hvad betyder pinse for vores forståelse af fællesskab og kirke? Materialet inddrager billedkunst, musik, salmer og fortælling, når der skal undervises i en af kirkens vigtigste højtider. Der anvendes Cooperative Learning-strukturer, ligesom der findes en række webressourcer på hjemmesiden. Der er mulighed for sammen med konsulenten at besøge kirken i forbindelse med projektet. Målgruppe: 4. - 6. klasse Fag: Kristendomskundskab Varighed: 4 lektioner | Tilmelding: Hele året på www.skolekirkesamarbejdet.dk


OVER BYGNING EN

GÅR DET AD HELVEDE TIL? et projekt om frygt og håb Går det hele ad helvede til? Er der overhovedet nogen, der tør håbe på noget? Eller går det ligefrem bedre end nogensinde før? Spørgsmål som disse danner udgangspunkt for dette landsdækkende projekt, der zoomer ind på den frygt for fremtiden, der synes allestedsnærværende både i nyheder, film, litteratur og samfund. Dystopierne er over os, og de er både skræmmende og fascinerede, men hvorfor fylder utopierne og håbet så lidt? Projektet er både dansk- og kristendomsfagligt og inviterer til en refleksion over frygten og håbets betydning for den måde, mennesker lever deres liv på. Derfor går begrebsparret håb og frygt hånd i hånd i projektet, hvor eleverne skal arbejde med såvel dystopier og utopier som forestillinger om paradis og helvede i kristendom og islam - fortællinger der siger noget om, hvad mennesker har frygtet og håbet før og nu. I projektet arbejder eleverne med: Ny novelle af Kenneth Bøgh Andersen. Brætspil med etiske dilemmaer. Digitalt bibliotek med dystopier, utopier, helvede og paradisforestillinger før og nu. Kirkebesøg. Kreativt produkt om håb og frygt Målgruppe: 7.- 9. kl. Fag: Kristendomskundskab og dansk Varighed: 14 lektioner . Tilmelding: Hele året


FOR KLOG TIL TRO en tema-dag i Aalborg Mød seks forskellige mennesker, som har erfaringer med tro og viden: En skuespiller, en naturvidenskabsmand, en kunstner og tre forskellige præster. Eleverne oplever i løbet af dagen, at naturvidenskab og religion har forskellige indgangsvinkler, metoder og sprog til at forstå livet med. Afsættet er en dramatisk fortælling af Peter Seebergs novelle: Patienten. Læs mere om dagen på www.skolekirkesamarbejdet.dk Målgruppe: 8. - 9. klasse Fag: Kristendomskundskab Varighed: 1 hel dag i uge 39| Tilmelding: Hurtigst muligt (der bliver hurtigt optaget)

RELIGIONSFRIHED rum til at tænke og tro I dette projekt skal eleverne arbejde med de dilemmaer, som religionsfriheden afføder i et flerkulturelt samfund. Hvad er religionsfrihed? Hvilke love og konventioner gælder for religionsfriheden? Eleverne arbejder case-baseret med, hvad religionsfrihed er. Materialet indeholder en række cases, hvor dilemmaer vedrørende religion, konflikter og sameksistens er omdrejningspunktet. Målgruppe: 8. - 9. klasse Fag: Kristendomskundskab, historie og samfundsfag Varighed: 7 - 14 lektioner | Tilmelding: Hele året

ONDSKAB et dialogspil om det onde ”Hvad er mest ondt?”, ”Hvor kommer det onde fra?” og ”Det perfekte samfund” er nogle af de seks temaer, som der bliver reflekteret over i spillet Ondskab. Spillet består af seks spilleplader, som udfordrer eleverne til at tænke og tale samtidig med, at de møder en række dilemmaer, tekster og kunstværker. Efterfølgende fordyber klassen sig i temaerne gennem kortfilm, fotos, tekster o.s.v. Se mere på www.skolekirkesamarbejdet.dk. Målgruppe: 8. - 10. klasse Fag: Kristendomskundskab Varighed: 4-7 lektioner | Tilmelding: Hele året

SALT teater om frihed og fattigdom En drukneulykke i 1893 og den tale, som Pastor Moe holdt i Harboøre til den efterfølgende begravelse, er udgangspunktet for teaterforestillingen Salt, som Det Olske Orkester præsenterer. Det er en meget stærk og sanselig forestilling, der nuanceret fortæller om den missionske vækkelse, som har betydet meget for kirkelivet i Thy og på Mors, og som vises i Aktivitetscenter Vestervig-Agger. Se mere på www.skolekirkesamarbejdet.dk. Målgruppe: 8. - 9. klasse Fag: Kristendomskundskab og dansk Torsdag den 28. november 2019 kl. 12 - 14. Tilmelding: Senest 1. november 2019


ALSANG.DK 75-året for befrielsen Den 4. - 5. maj 2020 skal vi fejre, at det er 75 år, siden Danmark blev befriet. Grundtvigsk Forum, Dansk Forfatterforening og Spil Dansk har taget initiativ til, at der skal synges Alsang over hele landet i den anledning, og Skole-kirke-samarbejdet vil engagere sig i det arbejde. Kontakt konsulenten på sg@km.dk, hvis du har ideer eller brug for hjælp.

LUTHER-RETRO altid aktuel Der er mange muligheder for at få hjælp til at undervise i Martin Luther og reformationen. Der er f.x. www.re-formation.dk med tilhørende plakater, elevhæfter og lærervejledning for mellemtrinnet. Rollespillet Luther i Worms for overbygningen. Og tegneserier til både indskolingen og mellemtrin. Læs om det hele på hjemmesiden.

HJEMMESIDEN www.skolekirkesamarbejdet.dk På hjemmesiden kan du læse, se og høre meget mere om de aktuelle tilbud fra Skolekirke-samarbejdet for Sydthy, Thisted og Morsø provstier. Her findes en lang række muligheder for inspiration til kristendomskundskab, ligesom der er samlet konkrete materialer og platforme. På hjemmesiden kan du tilmelde dig til de forskellige projekter.

SAMARBEJDE OM udvikling af kristendomsfaget Formålet med Skole-kirke-samarbejdet er at udvikle faget kristendomskundskab. Det sker ved konkrete undervisningsforløb og -materialer, som har en solid faglig baggrund i skolens værdier og fælles mål og i folkekirkens tradition og indhold. Det er gratis at deltage i skole-kirke-samarbejdets projekter. Materialer, platforme, gæstelærerbesøg, undervisning og forestillinger er gratis for skolerne at deltage i.

KONSULENTEN for skole-kirke-samarbejdet Konsulenten medvirker i samarbejdet mellem skoler og kirker på mange forskellige måder: Underviser, vejleder, inspirator, initiativtager, foredragsholder, arrangør o.s.v. De fleste fredage mellem kl. 9 - 14 har jeg kontortid. Svende Grøn | m: sg@km.dk | t: 97871224/23432337

Profile for SkoleKirke Samarbejdet

Skolekirkesamarbejdet Årsplan 2019-2020  

Læs om tilbuddene til skolernes undervisning i kristendomskundskab i Thisted og Morsø kommuner fra Skole-Kirke-Samarbejdet i Sydthy, Thisted...

Skolekirkesamarbejdet Årsplan 2019-2020  

Læs om tilbuddene til skolernes undervisning i kristendomskundskab i Thisted og Morsø kommuner fra Skole-Kirke-Samarbejdet i Sydthy, Thisted...

Advertisement