Page 1

Dansk e

Skole

eleve

rs til bud

til lA Erere og skoler


DANSKE SKOLEELEVER

Hvem er vi? Danske Skoleelever, DSE, er en organisation for og af elever. DSE har fokus på elever, skole og uddannelse. Vi kæmper for at sikre det gode skoleliv til alle elever på danske grundskoler – det vil sige alle folke-, privat-, efter-, fri- og ungdomsskoler. DSE ledes af en bestyrelse bestående af 17 grundskoleelever. De fungerer som elevernes talerør til omverdenen. Derudover har organisationen et sekretariat bestående af professionelle medarbejdere og ca. 10 sekretariatsfrivillige – unge mennesker, der har valgt at tage et år ud af kalenderen for at arbejde fuldtid for organisationen. Sekretariatet hjælper bestyrelsen med det daglige arbejde. For at bidrage til et godt skoleliv for alle udbyder DSE en lang række tilbud

til elever, elevråd, lærere, skoler og kommuner. Disse tilbud favner bredt; fra forskellige kurser og aktiviteter til stormøder og undervisningsmaterialer. I denne folder kan I se, hvilke spændende tilbud DSE har, der henvender sig til elever og elevråd, lærere og skoler. Tilbuddene er inddelt i pakker, der overordnet omhandler et område og henvender sig til forskellige modtagere. Først vil vores pakker henvendt elever og elevråd blive oplistet, herefter pakkerne til lærere og skoler. Til sidst er vist forskellige tilbud, der afholdes kommunalt og regionalt.Under hvert tilbud fremgår det også, hvem det henvender sig til.

• DSE er for og af elever. Det betyder, at det er eleverne, der gennem det repræsentative demokrati, bestemmer, hvad der skal laves i foreningen. • DSE er en frivillig forening. Det betyder, at vores arbejde hovedsagligt baseres på frivilligt arbejde, og at det ofte er elever, der udfører vores aktiviteter. • DSE er en interesseorganisation. Det betyder, at vi varetager elevernes uddannelsespolitiske interesser overfor politikere, presse og embedsmænd. • DSE er elevernes fagforening. Det betyder, at vi kæmper for at sikre alle elever det gode skoleliv. • DSE er tværpolitisk. Det betyder, at vi i vores kamp for det gode skoleliv ikke knytter os til bestemte partiers politik, men arbejder med alle politiske partier for at sikre de bedste vilkår ude på skolerne.


1: Medlemsskab

Pakke 1: Medlemsskab -tilbud til elevrådet og skolen DSE’s vigtigste opgave er at sikre, at danske skoleelever får den bedst mulige skolegang. Det gør vi blandt andet ved at påvirke politikere, sætte ting på dagsordenen i pressen og ved at samarbejde bredt med alle, der kan påvirke skole- og uddannelsespolitik. En måde, vi blandt andet kan påvirke politikerne på, er ved at have medlemmer. Jo flere medlemmer, jo mere indflydelse! Udover at vi som organisation selvfølgelig gerne vil kunne repræsentere alle skoler og elever i Danmark og drage nytte af den vægt, det giver os i arbejdet overfor politikere og medier, er der også gode fordele ved at være medlem af Danske Skoleelever. Blandt andet kan elevrådet nemt oprette en hjemmeside helt gratis og vil modtage et eksemplar af DSE’s informative Elevrådshåndbog. Derudover får eleverne og skolen mulighed for at deltage med rabat på en masse af DSE’s kurser og aktiviteter. Som medlem vil eleverne videre have indflydelse på DSE og kan få en masse råd og vejledning.

ELEVRÅDSMEDLEMSSKAB Det er elevrådet, der kan melde skolen ind i DSE. Priser for elevrådsmedlemsskab afhænger af antallet af elever: Skoler Skoler Skoler Skoler Skoler

med med med med med

1-249 elever..........................................................450,250-399 elever......................................................650,400-549 elever......................................................850,550-799 elever......................................................950,800 og flere elever...............................................1.150,-

Meld skolen ind på www.skoleelever.dk/indmeld


2: Kurser Pakke 2: Kurser -tilbud til elever og elevråd Som skole har I mulighed for at bestille DSE’s kurser. Kurserne afholdes af DSE’s aktive, der alle er elever, og som har erfaring fra mange års elevrådsarbejde samt beskæftiget sig med politik og organisationsstyring på højt plan. 2.1) Aktivt Elevråd Kurset for elevrådet, der gerne vil have hjælp til at komme i gang med arbejdet, eller som gerne vil have inspiration til at blive endnu bedre.

Hvordan får man egentligt et elevråd til at fungere? Hvordan overtaler man skolebestyrelsen til at lave en ny kantineordning? Og hvordan arrangerer man egentligt en fest for hele skolen? Aktivt Elevråd henvender sig til nye såvel som mere erfarne elevråd. På kurset vil eleverne få al den viden, som er nødvendig for at få et velfungerende elevråd op at stå. De vil altså få en basal viden om deres rettigheder som elevråd, og viden om vedtægter, dagsordner m.m. Derudover giver kurset dem inspiration til at finde ud af, hvad deres elevråds vision skal være og hjælp til at føre dette ud i livet. Som en del af kurset får eleverne udleveret Elevrådshåndbogen og et Inspirationskatalog.

2.2) KKT – KROPSSPROG, KOMMUNIKATION OG TALERTEKNIK KKT er et kursus, som henvender sig til elever fra 7-10 klasse. Kurset lærer eleverne, hvordan de skal bruge sproget og kroppen til at kommunikere med, så de kan argumentere og agere overbevisende og fængende. Kurset er meget brugbart, og de teknikker, de lærer, kan anvendes i alle sammenhænge: i debatter på skolen, i elevrådsarbejdet med at påvirke og overbevise skolebestyrelsen i en diskussion og til at overbevise forældrene om, at de da selvfølgelig skal have lov til at deltage i DSE’s mange fede aktiviteter, som fx vores stormøder! ”Jeg er ikke længere bange for at snakke foran folk, og jeg føler virkelig, at jeg nu kan få spredt det budskab, jeg har” -Elev fra Lemvig Priser: For medlemsskoler kan ét af kurserne bestilles gratis hvert år, jf. pakke 1. Ønskes flere kurser er prisen herfor kun 600,- per kursus for medlemsskoler. For ikke-medlemsskoler koster et kursus 1.500,I alle tilfælde kommer transportudgifter for kursusholderne oveni prisen. Bestil et kursus: I kan bestille et kursus ved at kontakte vores sekretariat på dse@skoleelever.dk eller 7022 0033


3: Materialer Pakke 3: Materialer -tilbud til elever og elevråd 3.1) Elevrådshåndbog Hvordan får vi elevrådet op at køre? Hvordan gør vi det endnu bedre? Hvordan gør vi elevrådet mere selvstændigt? Hvad står der i loven om elevrådet? Og hvad er elevdemokrati egentlig for en størrelse?

Pakke 3.1 Elevrådshåndbog

Pakke 3.2 Inspirationskatalog

Pakke 3.3 Undervisningsmiljøhåndbog

Medlemspris: 50,Ikke-medlemmer: 100,-

Medlemspris: 25,Ikke-medlemmer: 50,-

Medlemspris: 50,Ikke-medlemmer: 100,-

Tilbudspris til medlemmer:

Tilbudspris til medlemmer:

Tilbudspris til medlemmer: 20 stk. til 500,-

20 stk. til 500,-

20 stk. til 250,-

(+forsendelse, 65,-)

(+forsendelse, 65,-)

Normalpris for medlemmer:1.000,-

Normalpris for medlemmer: 500,-

Normalpris for medlemmer: 1.000,-

Du sparer: 500,-

Du sparer: 250,-

Du sparer: 500,-

(+forsendelse, 65,-)

DSE har lavet en håndbog med alle svarene. 3.2) Inspirationskatalog Ønsker elevrådet inspiration til fede aktiviteter, som de kan afholde på skolen, kan I bestille DSE’s Inspirationskatalog med masser af ideer samt tips til forberedelsen af de enkelte aktiviteter. 3.3) Undervisningsmiljøhåndbog Et godt skoleliv kræver et godt undervisningsmiljø! Sæt fokus på undervisningsmiljøet på jeres skole. Med Undervisningsmiljøhåndbogen får I en indføring i det gode undervisningsmiljø, indsigt i de gældende love og regler samt inspiration til arbejdet med undervisningsmiljø på skolen.

Samlet pakke: • 20 Elevrådshåndbøger, • 20 Inspirationskataloger • 20 Undervisningsmiljø-håndbøger til kun 1.100,(+forsendelse af 3 pakker: 195,-) Normalpris, medlemmer: 2.500,I sparer: 1.400,-

BESTILLING AF MATERIALER: I kan bestille materialer ved at kontakte vores sekretariat på kompetence@skoleelever.dk eller 7022 0033


4: DSE’s stormøder Pakke 4: DSE’s stormøder -tilbud til elever Fordi DSE er elevernes organisation, er det også eleverne, der bestemmer. Vil eleverne have indflydelse på, hvad DSE skal lave af aktiviteter, og hvad DSE skal mene om grundskolen, så er det på stormøderne, det sker.

GENERALFORSAMLING

LANDSKONFERENCEN

I foråret kan eleverne deltage på Generalforsamlingen. Dette er den øverste myndighed i DSE.

I efteråret holdes Landskonferencen, den næstøverste myndighed i DSE.

Her vælges en bestyrelse, der leder organisationen frem til næste generalforsamling, og der vedtages politiske holdninger, arbejdsplan og regnskab for organisationen.

Her evalueres det sidste halve års arbejde, og indsatsen for det næste halve år planlægges og opkvalificeres.

Stormøderne afholdes over en weekend, fra fredag til søndag, og alle elever i den danske grundskole kan deltage. Medlemsskoler kan sende 4 elever til møderne med stemmeret. Elever fra ikkemedlemsskoler kan også deltage, men vil ikke have stemmeret. Flere hundrede elever deltager normalt på stormøderne. Der er derfor rig mulighed for at få en fantastisk weekend og møde en masse nye venner. Weekenden byder også på andre spændende og sociale aktiviteter ud over det egentlige stormøde. Det kan fx være, at alle bliver inddraget i et spil om magten, når vi laver rollespil over Folketingsvalg. Priser: For medlemsskoler er prisen 400,- per deltager og for ikke-medlemsskoler 750,- per deltager. Eleverne (eller skolen) betaler selv for transport. Tilmelding: Tilmelding til DSE’s stormøder sker på www.skoleelever.dk/tilmeld


9: EKSAMENSKURSUS Pakke 9: eksamenskursus - tilbud til skoler/elever Bliv bedre til at gå til eksamen. Hvad enten jeres elever har brug for at få mere styr på nerverne eller bare gerne vil lære at præstere endnu bedre til sine eksamener, så kan DSE’s eksamenskursus give dem redskaberne. Det er muligt at målrette vores eksamenskursus ud fra skolens og elevernes ønsker og behov. Kurset handler ikke om de enkelte fag og fagligt indhold, men mere generelt om det at gå til eksamen og håndtere en eksamenssituation. Vi kommer ud på jeres skole og holder et dagskursus for eleverne. Dagen kan evt. inddeles i to grupper med forskelligt fokus; ét for dem med eksamensangst eller ustyrlige nerver og ét for dem, der gerne bare vil have mere styr på skidtet.

Priser: 7.000,- for medlemsskoler og 10.000,- for ikke-medlemmer. Dertil kommer transportudgifter for kursusholderne. Bestil et eksamenskursus: I kan bestille et kursus ved at kontakte vores sekretariat på kompetence@skoleelever.dk eller 7022 0033


Bogen fås i fire udgaver:

il prisen” ”Bedst t

or ryggen et hæfte, hv Leveres som . i sort/hvid er klipset, og r person Pris: 65,- pe

”Beds te kva litet t prisen il ” Leveres som pap e limet, o g med fa rback, hvor ryg gen er r vebilled Pris: 12 er. 0,- per person

Pakke 20: Blå bog -tilbud til elever Blaabog.nu er et tilbud, der henvender sig til alle afgangsklasser på danske grundskoler. Med den obligatoriske blå bog kan eleverne, når de savner deres tidligere klasse og klassekammerater, altid huske alle de sjove ting og oplevelser, de havde sammen i løbet af deres skoletid. Og nu tilbyder DSE Danmarks nok bedste, billigste og flotteste blå bog. Med få klik kan eleverne oprette klasser, tilføje elever og lægge billeder og tekst online. Herefter får DSE bogen trykt og sendt til jeres skole. I kan også vælge at få tilsendt jeres indtastede oplysninger som en pdf, som I efterfølgende selv kan printe ud og samle til en bog. DET ER LET! Få klik og I har jeres egen blå bog. Se mere på www.blaabog.nu

e” dt bedr ”Bare li

d ok, og me m hardbo o s s re ve • Le er. farvebilled r 40stk) bestilling e n m u im per perso • (Min ,0 0 stk: 3 v/min. 40 : 225,- per person stk on v/min. 60 ,- per pers 0stk: 175 v/min. 10

”Print

selv”

Indtast alle jere s oplysn og besti inger l je I så selv res blå bog som på blaabog.nu printe u d – nem pdf. Denne kan Pris: 20 t og flot. ,-


30: UNDERVISNINGSMATERIALE Pakke 30: Undervisningsmateriale -tilbud til skolen DEMOKRA10 DEMOKRA10 er et undervisningsmateriale udviklet af DSE. Formålet med DEMOKRA10 er at give eleverne en forståelse for demokrati og politik på en ny og sjov måde. Materialet består af syv moduler og danner tilsammen grundlag for et emneugeforløb. De enkelte moduler kan også bruges selvstændigt til undervisning på en enkelt eller flere temadage. Elementerne spænder vidt, fra rollespil og quizzes til debatter og spil.

HVAD ER DEMOKRATI? Undervisning i, hvad demokrati er, og hvad det betyder for os og vores levevilkår.

FILM OG DEBAT Filmvisning, der lægger op til refleksion, analyse og debat.

JEOPARDY Hurtig quiz om demokrati og -ismer.

Materialet kan anvendes i tværfaglige sammenhænge (demokrati, medborgerskab o.l.) eller anvendes i relation til enkelte fagområder (dansk, samfundsfag, historie).

Priser: Hele DEMOKRA10-undervisningsforløbet tilbydes skolen for 2.000,Del-elementer i materialet kan købes for 500,- stk.

Derudover er det muligt at købe et 2-årigt abonnement til 3.000,Abonnementsordningen indeholder bl.a. løbende opdatering af materialer, information om nye materialer og 1 sæt nyudviklet materiale per år. Bestilling af DEMOKRA10-undervisningsmateriale: I kan bestille dele af eller hele undervisningsforløbet ved at kontakte vores sekretariat på kompetence@skoleelever.dk eller 7022 0033 Se mere på www.skoleelever.dk/demokra10

KLASSEDEBATTEN Debatter i teams om samfundets privilegier og rettigheder.

STYREFORMER OG DEMOKRATI Spil om rammer for afstemninger og demokrati.

PRÆSIDENTVALG Rollespil med mange aktører og events.

CAFE-DEBATTER Open space workshop.


31: Undervisningsmiljø kursus

DER SÆTTES PRIS PÅ ET GODT UNDERVISNINGSMILJØ Ikke nok med, at det giver gladere, mere motiverede og aktive elever. Sætter I

som skole fokus på jeres undervisningsmiljø, kan I blive også blive belønnet for jeres gode arbejde. Pakke 31: Undervisningsmiljøkursus -tilbud til skolen Danske Skoleelever kæmper for et bedre undervisningsmiljø og har tidligere lavet kampagner om undervisningsmiljøet for at sætte dette vigtige tema på dagsordenen. • I Danmark synes hver anden elev ikke, at de har nok indflydelse på skolens undervisningsmiljø. • I Danmark mener 6 ud af 10 elever, at deres toiletter på skolen ikke er i orden. • I Danmark føler 17 % af eleverne sig mobbet. Styrk indsatsen for et godt undervisningsmiljø på jeres skole med DSE’s kursus. Med udgangspunkt i Undervisningsmiljøhåndbogen, der udleveres som en del af kurset, vil I få en indføring i undervisningsmiljø, indsigt i de gældende love og regler på området, samt inspiration til arbejdet med undervisningsmiljø på jeres skole. Vi vil sammen forbedre eller udvikle allerede eksisterende planer og metoder på skolen, samt arbejde med jeres undervisningsmiljøvurdering. Priser: Kurset afholdes over en dag og er for både lærere og elever. 7.000,- for medlemsskoler og 10.000,- for ikke-medlemmer. Dertil kommer transportudgifter for kursusholderne. Bestil et undervisningsmiljøkursus: I kan bestille et kursus ved at kontakte vores sekretariat på kompetence@skoleelever.dk eller 7022 0033 Se også pakke 41 og 51.

Hvert år uddeler Dansk Center for Undervisningsmiljø, DCUM, Undervisningsmiljøprisen på 25.000,- til fire skoler og studiesteder, der har gjort en særlig indsats for at skabe og opretholde et godt undervisningsmiljø.

Meld jer ind i kampen om den flotte pris med DSE’s kursus i Undervisningsmiljø


32: Mobbestopperkursus

Pakke 32: mobbestopperkursus - tilbud til skolen En vigtig del af et godt undervisningsmiljø er, at alle elever er glade og trygge ved at gå i skole. DSE’s Mobbestopperkursus uddanner eleverne selv til at være netop mobbestoppere. Kurset kan bidrage til det psykiske undervisningsmiljø og dermed forbedre sammenholdet på skolen og elevernes generelle trivsel. Kurset vil bl.a. komme rundt omkring emnerne: • Hvordan definerer man mobning? • Hvordan kan man gribe ind overfor mobning? • Hvordan kan elevrådet lave aktiviteter for at stoppe mobning? Kurset afholdes over en dag og er for både lærere og elever. Priser: 7.000,- for medlemsskoler og 10.000,- for ikke-medlemmer. Dertil kommer transportudgifter for kursusholderne. Bestil et mobbestopperkursus: I kan bestille et kursus ved at kontakte vores sekretariat på kompetence@skoleelever.dk eller 7022 0033 Se også pakke 42 og 52

”Mobbestobberkurset er et kursus, som i høj grad hjælper dig og dit elevråd til at sætte fokus på mobning og få den stoppet!” - Kristian Scharling, bestyrelsesmedlem 2010/2011

”Det er fedt, at vi elever har været med til at lave skolens anti-mobbelov.” - Elev fra en skole i Greve.


Tilbud, der afholdes på kommunalt plan (pakke 41, 42 og 43)

41: KOMMUNALT UNDERVIS NINGSMILJØKURSUS

De følgende tre tilbud (pakke 41, 42 og 43) er tilbud til kommuner. Disse kurser afholdes på kommunalt plan og kan alle tilpasses lokale ønsker og forhold. Kurserne afholdes over en dag, og kan arrangeres enten for lærere selvstændigt eller for lærere og elever samlet. Dato, sted og program arrangeres som regel i samarbejde mellem DSE, den enkelte kommune og lærerne. Der kan deltage op til 20 lærere og 40 elever. På kurserne vil der være inputs fra DSE’s organisationskonsulenter, der har en bred erfaring med elevråds- og organisationsarbejde. Deltager der også elever på kurserne, vil der endvidere være oplæg fra DSE’s sekretariatsfrivillige, der selv er skoleelever og elevrådsaktive. PRISER FOR PAKKERNE 41,42 og 43: Kursus for lærere alene: 15.000,For deltagere, der kommer fra ikke-medlemsskoler, tager vi et gebyr på 1.000,per lærer. Kursus for lærere og elever: 15.000,- for 20 lærere (samt gebyr på 1.000,per lærer fra ikke-medlemsskoler) og 100,- per elev fra medlemsskoler og 200,per elev fra ikke-medlemsskoler. I begge tilfælde kommer transportudgifter for kursusholderne oveni prisen. BESTIL ET KURSUS: Kontakt vores sekretariat for at høre mere om mulighederne for at arrangere et kursus: kompetence@skoleelever.dk eller 7022 0033

PAKKE 41: KOMMUNALT UNDERVISNINGSMILJØKURSUS - tilbud til en kommunes lærere og elever Med dette kommunale fælleskursus samles repræsentanter fra skolerne i kommunen til en mulighed for at netværke med andre engagerede undervisningsmiljø-forkæmpere. Dagen giver rig mulighed for at dele de gode erfaringer og udveksle nyttige tips. Kurset giver en indføring i undervisningsmiljø, indsigt i de gældende love og regler på området, samt inspiration til arbejdet med undervisningsmiljø på skolerne. Se også pakke 31 og 51


42: KOMMUNALT Mobbestop perkursus PAKKE 42: KOMMUNALT MOBBESTOPPERKURSUS -tilbud til en kommunes lærere og elever DSE’s mål om et godt skoleliv til alle opnås kun ved, at alle elever er glade og trygge ved at gå i skole. På dette kursus samles lærere og eventuelt udvalgte elever fra kommunens skoler til en dag om mobning og om at stoppe mobning på deres skoler. Lærerne får mulighed for at udveksle erfaringer og vil komme hjem med nye inputs og ideer til at tage fat på mobning hjemme på den enkelte skole. Eleverne uddannes til mobbestoppere og vil være mobbestopper-repræsentanter på deres egen skole. Se også pakke 42 og 52

43: KOMMUNAL Kontakt la ereruddannelse PAKKE 43 KOMMUNAL KONTAKTLÆRERUDDANNELSE -tilbud til en kommunes kontaktlærere og elevrådsrepræsentanter Gå sammen med dine kollegaer i kommunen og få inspiration til arbejdet som kontaktlærer. Danske Skoleelevers mangeårige erfaring med elevrådsarbejde har vist, at kontaktlæreren har enorm betydning for, hvordan elevrådsarbejdet fungerer på skolen. Derfor har vi udviklet et uddannelsesforløb for kontaktlærere, som giver nye input og et netværk med de andre kontaktlærere i kommunen. De fleste elevråd oplever mange af de samme udfordringer i det daglige arbejde, så ved at lære af andres erfaringer kan elevrådsarbejdet komme til at fungere endnu bedre. I løbet af uddannelsen vil du minimum berøre følgende områder: • Elevrådet og rammerne for dets arbejde • Rollen som kontaktlærer og ‘den gode kontaktlærer’ • Aktiviteter og projekter - hvilke værktøjer virker? “Selvom jeg har været kontaktlærer i mere end 4 år, fik jeg meget med fra kurset” - Evaluering fra Kontaktlærerkursus i Favrskov Kommune Se også pakke 53


Tilbud, der afholdes på regionalt plan (pakke 51, 52 og 53) -tilbud til lærere

De følgende tre tilbud (pakke 51,52 og 53) er kurser, der afholdes på regionalt plan. Kurserne arrangeres af DSE. Tidspunkter: Kurserne afholdes hver to gange årligt i hver enkelt region. Datoerne for din region kan ses på www.skoleelever.dk Tilmelding: Sker ligeledes gennem hjemmesiden på www.skoleelever.dk/tilmeld Priser: Prisen for deltagelse er for lærere fra medlemsskoler 1.000,- og for lærere fra ikke-medlemsskoler 1.500,Kontakt vores sekretariat for at høre mere: kompetence@skoleelever.dk eller 7022 0033

51: REGIONALT UNDERVIS NINGSMILJØKURSUS Indholdet i Danske Skoleelevers regionale undervisningsmiljø-kursus er meget lig det kommunale undervisningsmiljøkursus, se pakke 41, men foregår altså blot på regionalt niveau. Rammerne er derfor naturligt lidt mere generelle, men kurset giver stadig viden og værktøjer, der kan benyttes og implementeres på den enkelte skole.

52: REGIONALT MOBBESTOPPER KURSUS Indholdet i Danske Skoleelevers regionale mobbestopperkursus er meget lig det kommunale mobbestopperkursus, se pakke 42, men foregår altså blot på regionalt niveau. Rammerne er derfor naturligt lidt mere generelle, men kurset giver stadig viden og værktøjer, der kan benyttes og implementeres på den enkelte skole.

53: REGIONAL KONTAKTLa eRER UDDANNELSE Indholdet i Danske Skoleelevers regionale kontaktlæreruddannelser er meget lig den kommunale kontaktlæreruddannelse, se pakke 43, men foregår altså blot på regionalt niveau. Rammerne er derfor naturligt lidt mere generelle, men kurset giver stadig viden og værktøjer, der kan benyttes og implementeres på den enkelte skole.


Læs mere på

www.skoleelever.dk På vores hjemmeside kan du læse meget mere om de forskellige tilbud, der er nævnt her. Du er også altid velkommen til at kontakte os på 7022 0033 eller på dse@skoleelever.dk På hjemmesiden kan du også finde mere information om Danske Skoleelever.

Lærere og skoler  
Lærere og skoler  

tilbud tuil lærere og skoler

Advertisement