Page 1

SL-udsendelse 120516: Skolelederforeningens TR-uddannelse 2012 Kære lokale bestyrelsesmedlem i Skolelederforeningen! Hermed et tilbud til dig om at deltage i foreningens nye TR-Uddannelse, som består af to moduler á 2 dage. Skolelederforeningen ønsker med TR-uddannelsen, at give vores tillidsrepræsentanter/lokale bestyrelsesmedlemmer den nødvendige faglige viden til at klare de opgaver, der er forbundet med det daglige TR – arbejde. Vores TR-uddannelse skal medvirke til at udvikle de funktioner, vi ser som fundamentet for de lokale skolelederes TR. TR-uddannelsens struktur og indhold skal understøtte, at vores tillidsrepræsentanter har viden om:     

Forhandling Formidling Omsorg Netværksdannelse Foreningens politiske mål

Formidlingen af de enkelte punkter vil veksle mellem undervisning, erfaringsudveksling og cases. Se program, tilmelding og læs mere på hjemmesiden: http://www.skolelederne.org/skolelederforeningen/afdelinger-og-netvaerk/portal-lokaleafdelinger-portal/organisations-uddannelsen Med venlig hilsen Sekretariatet Skolelederforeningen *** Fakta: Skolelederforeningens TR-uddannelse 2012 TR-uddannelsen består af Modul 1 og Modul 2: Modul 1: 11.september – 12. september 2012, Hotel Sixtus, Middelfart Modul 2: 22. oktober – 23. oktober 2012. (husk at sætte x)


Målgruppe: Bestyrelsesmedlemmer i Skolelederforeningens lokale afdelinger Pris: Gratis incl. dækning af evt. transportudgifter Tilmelding, program mm – se hjemmesiden: http://www.skolelederne.org/skolelederforeningen/afdelinger-og-netvaerk/portal-lokaleafdelinger-portal/organisations-uddannelsen Tilmelding gælder begge moduler. Tilmeldingsfrist: Tirsdag den 14. august 2012 kl. 12.00 Sted: Sinatur Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart, tlf. 64 41 19 99, www.sixtus.dk

**** TR-Uddannelsen Modul I Tid: 11.september 2012 kl. 10.00 til 12. september 2012 kl. 15.00 Sted: Sinatur Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart, tlf. 64 41 19 99, www.sixtus.dk Skolelederforeningen ønsker med TR-uddannelsen, at give vores tillidsrepræsentanter/lokale bestyrelsesmedlemmer den nødvendige faglige viden til at klare de opgaver, der er forbundet med det daglige TR – arbejde. Vores TR-uddannelse skal medvirke til at udvikle de funktioner, vi ser som fundamentet for de lokale skolelederes TR. TR-uddannelsens struktur og indhold skal understøtte, at vores tillidsrepræsentanter har viden om:     

Forhandling Formidling Omsorg Netværksdannelse Foreningens politiske mål

Formidlingen af de enkelte punkter vil veksle mellem undervisning, erfaringsudveksling og cases.

Program Dag 1 – 11. september 2012 10.00 – 10.30 Velkomst, introduktion, præsentation 10.30 – 11.15 Skolelederforeningen i det organisatoriske landskab. Hvordan foregår skoleledernes centrale overenskomstforhandlinger, hvad er LC, SKAF? Peter Cort 11.15 – 12.00 Bisidderrollen Hvornår skal jeg være bisidder, hvilke regler gælder? Barbette Hjemborg/Carsten Ancker


12.00-13.00 Frokost 13.00 – 13.45. Bisidderrollen fortsat. 13.45- 14.30 Fra OK 11 til OK 13. Hvilke krav stillede vi, hvor er vi på vej hen, har jeg som TR nogen rolle i det? Peter Cort 14.30 –15.00 Kaffe 15.00 – 15,45 Snitfladerne mellem TR og Sekretariatet. Hvem gør hvad? Sekretariatets organisering. Carsten Ancker 15.45 – 16.30 Den gode forhandling Peter Cort/Carsten Ancker 16.30 –16.45 Pause 16.45 – 17.45 Den gode forhandling fortsat. Peter/Carsten 17.45 – 18.15 Skolelederforeningens hjemmeside – et nyttigt redskab. TR-håndbogen,sludsendelser relevante links etc… Barbette Hjemborg 18.30 Aftensmad Program – fortsat.. Dag 2 – 12. september 2012 9.00 – 11.00 Orientering og skolepolitisk dialog med Formand Anders Balle 11.00 – 11.15 Pause 11.15 –12.00 45 Lederoverenskomstens udfordringer og dilemmaer. Grundløn 46, høkerreglen, kompetenceudviklingssamtaler, lederens egen ret til forhandling. Søren Schnack/Peter Cort 12.00 – 13.00 Frokost 13.00 – 14.30 Lokallønsforhandlinger. Forhåndsaftaler, lokal lønpolitik, beregning af midler til lokale lønkroner – herunder netto/brutto problematikken, tilbageløbsmidler. Søren Schnack 14.30 – 15.00 Evaluering, på gensyn på modul 2

Tilmelding Udfyld skema Program printudgave


TR-Uddannelsen Arkiv

tr-uddannelse_Sixtus_modul_1_2012_udsendt_til_deltagerne  
tr-uddannelse_Sixtus_modul_1_2012_udsendt_til_deltagerne  

http://www.skolelederne.org/images/Media/SL-Udsendelser/tr-uddannelse_Sixtus_modul_1_2012_udsendt_til_deltagerne.doc

Advertisement