Page 1

REFERAT

Skolelederforeningen, Vesthimmerlands Kommune

Skolelederforeningen, Vesthimmerlands Kommune Sted: Aalestrup Tid: Torsdag d. 16. august 2012 kl. 14.00 – 15.30 Referent: Anders Skinnerup

Formand: Erik Pedersen Næstformand: Jakob Holten Olesen Sekretær: Anders Skinnerup Kasserer: Brian Svendsen Arrangementskoordinator: Karen Bech

Afbud: Karen 1. Nyt fra formanden - Kort orientering om Partnerskab mellem KL og kommunen. - Formand tager til regionsmøde og formandsmøde sammen med hovedbestyrelsesmedlem Lars Olsen. Hoteludgiften dækkes af Skolelederforeningen. Fremtidige udgifter ift. hovedbestyrelsesmedlemmet vil blive drøftet på regionsmødet. - Der er ansat to nye viceskoleledere. Jari Nielsen, Hornum skole. Max Pendlmayer, Vester Hornum og Rolf Østerby Wesselhøft, Aars skole. Velkommen! 2. Forhåndsaftale , gennemgang Drøftelse. Der blev inddraget indtryk fra andre kommuner. Interne noter er taget. Tema: - Kompleksitet. - Grundlønsindplacering på tværs af lederniveauerne. - DBA. - Uddannelse. - Mulighed for individuelle forhandlinger mellem de forhandlingsberettigede. 3. Opsamling på de forskellige ting i foreningen Kasserer - status: Brian gav status. Arrangementsansvarlig - status: Et efterårsarrangement, et arrangement omkring jul og et forårsarrangement med generalforsamling. Der skal samles en lille gruppe omkring Karen til at stå for disse arrangementer. Karen sender en mail ud til hele skoleledergruppen. Fastlagt er dog efterårsarrangementet til tirsdag d. 6. november 2012 kl. 16.00. Der er efterfølgende spisning. Sted: Afventer. Emne: Primært om Forhåndsaftalen. Hjemmeside - status: Opdateret dd. Velkomstfolder - hvad gør vi?: Karen tager kontakt til John, der har arbejdet med et udkast.

4. Eventuelt Intet.

SLVH-160812  

http://www.skolelederne.org/images/Media/Foreninger/147/Vesthimmerland/SLVH-160812.pdf

Advertisement